Permalink
Browse files

Addet missing strings

  • Loading branch information...
1 parent cd30e6a commit 1af9afe59c12a10b769ec9d161aa478854c7e50e gniske committed Apr 21, 2005
Showing with 34 additions and 2 deletions.
  1. +29 −1 lang/da/forum.php
  2. +5 −1 lang/da/glossary.php
View
@@ -1,23 +1,28 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020101)
+ // forum.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
$string['addanewdiscussion'] = 'Tilføj en ny diskusion';
$string['addanewtopic'] = 'Tilføj nyt emne';
+$string['allforums'] = 'Alle forummer';
$string['allowchoice'] = 'Tillad alle at vælge';
$string['allowdiscussions'] = 'Kan en $a skrive i dette forum?';
$string['allowratings'] = 'Tillad bedømmelse af indlæg?';
$string['allowsdiscussions'] = 'Dette forum tillader hver person at starte en diskussion.';
$string['anyfile'] = 'Alle filer';
$string['attachment'] = 'Vedhæftet fil';
$string['bynameondate'] = 'ved $a->name - $a->date';
+$string['configcleanreadtime'] = 'Hvilken tid på dagen skal gamle poster fra fjernes hvis de er læst.';
$string['configdisplaymode'] = 'Den normale visningsform for diskussioner, hvis der ikke er valgt andre.';
$string['configenablerssfeeds'] = 'Denne valgmulighed angiver om RSS feeds skal være mulig for alle forums. Du skal stadig slå RSS-feeds til for hver enkelt forum. ';
$string['configlongpost'] = 'Enhver besked over denne længde (eksklusiv HTML) bliver betragtet som lang.';
$string['configmanydiscussions'] = 'Max antal diskussioner vist på en forum-side.';
$string['configmaxbytes'] = 'General maksimum filstørrelse for alle filer vedhæftet et svar på dette site. (underlagt kursusbegrænsninger og andre lokale indstillinger) ';
+$string['configoldpostdays'] = 'Antal dage før enhver post bliver betragtet som læst';
$string['configreplytouser'] = 'Når en forummail sendes ud skal den så indeholde brugerens emailadresse som afsender, så modtagere kan svare direkte til brugeren i stedet for at svare i forummet. Selv hvis denne mulighed er slået til kan brugeren stadig vælge at holde deres email hemmelig.';
$string['configshortpost'] = 'Enhver besked under denne længde (eksklusiv HTML) bliver betragtet som kort';
+$string['configtrackreadposts'] = 'Set til \'Ja\' hvis du ønsker at følge hvad hver bruger har læst.';
+$string['configusermarksread'] = 'Hvis \'ja\' skal brugeren selv markere posten som læst. Hvis \'nej\' bliver posten markeret læst hvis brugeren har kikket på den.';
$string['couldnotadd'] = 'Kunne ikke tilføje dit indlæg pga en ukendt fejl';
$string['couldnotdeleteratings'] = 'Beklager, kan ikke slettes da andre allerede har rated det.';
$string['couldnotdeletereplies'] = 'Beklager, kan ikke slettes, da andre allerede har svaret på det.';
@@ -39,6 +44,7 @@
$string['discussthistopic'] = 'Diskutér dette emne';
$string['eachuserforum'] = 'Hver person starter én diskussion';
$string['edit'] = 'Redigér';
+$string['editedby'] = 'Rettet af $a->name - $a->date';
$string['editing'] = 'Redigerer';
$string['emptymessage'] = 'Der var noget galt med dit indlæg. Måske har du ikke skrevet noget eller er den vedhæftede fil for stor. Dine ændringer er IKKE blevet gemt.';
$string['everyonecanchoose'] = 'Alle kan vælge at blive meldt til';
@@ -49,6 +55,7 @@
$string['forum'] = 'Forum';
$string['forumintro'] = 'Forum intro';
$string['forumname'] = 'Forum navn';
+$string['forumposts'] = 'Forum poster';
$string['forums'] = 'Forum';
$string['forumtype'] = 'Forum type';
$string['generalforum'] = 'Standard forum til almindeligt brug';
@@ -59,9 +66,12 @@
$string['introteacher'] = 'Et forum kun for lærer noter og diskussioner';
$string['lastpost'] = 'Sidste post';
$string['learningforums'] = 'Forum til læring';
+$string['markread'] = 'Marker som læst';
+$string['markunread'] = 'Marker som ulæst';
$string['maxattachmentsize'] = 'Maksimal filstørrelse der kan vedhæftes';
$string['maxtimehaspassed'] = 'Beklager, men tiden er gået ($a) og du kan ikke redigere i indlægget mere! ';
$string['message'] = 'Meddelelse';
+$string['missingsearchterms'] = 'Den følgene søgning foregår kun i HTMLversionen af denne besked.';
$string['modeflatnewestfirst'] = 'Viser svar i flad struktur med den nyeste først';
$string['modeflatoldestfirst'] = 'Viser svar i flad struktur med den ældste først';
$string['modenested'] = 'Viser svar i trinvis struktur';
@@ -76,6 +86,7 @@
$string['newforumposts'] = 'Nyt indlæg';
$string['nodiscussions'] = 'Der er endnu ingen emner i dette forum';
$string['noguestpost'] = 'Beklager, gæster kan ikke skrive indlæg.';
+$string['noguestsubscribe'] = 'Gæster kan desværre ikke abonnere på forumindlæg pr email.';
$string['nomorepostscontaining'] = 'Der blev ikke fundet flere poster indeholdene \'$a\'';
$string['nonews'] = 'Ingen nyheder endnu';
$string['noposts'] = 'Ingen indlæg';
@@ -86,6 +97,7 @@
$string['nowsubscribed'] = '$a->name vil modtage kopier af\'$a->forum\' pr. email.';
$string['numposts'] = '$a indlæg';
$string['olderdiscussions'] = 'Tidligere diskussioner';
+$string['oldertopics'] = 'Gamle emner';
$string['openmode0'] = 'Ingen diskussioner, ingen svar';
$string['openmode1'] = 'Ingen diskussioner, men svar er tilladte';
$string['openmode2'] = 'Diskussioner og svar er tilladte';
@@ -128,9 +140,21 @@
$string['rsssubscriberssdiscussions'] = 'Vis RSS feed for \'$a\' diskussion';
$string['rsssubscriberssposts'] = 'Vis RSS feed for \'$a\' indlæg';
$string['search'] = 'Søg';
+$string['searchdatefrom'] = 'Indlæg skal være nyere end dette';
+$string['searchdateto'] = 'Indlæg skal være ældre end dette';
+$string['searchforumintro'] = 'Skriv venlist søgeordene i en eller flere af de følgene felter:';
$string['searchforums'] = 'Søg i forum';
+$string['searchfullwords'] = 'Disse ord skal forekomme som hele ord';
+$string['searchnotwords'] = 'Disse ord skal IKKE forekomme';
$string['searcholderposts'] = 'Søg i gamle beskeder';
+$string['searchphrase'] = 'Den præcise sætning skal forekomme i posten';
$string['searchresults'] = 'Søge resultater';
+$string['searchsubject'] = 'Disse ord skal forekomme i emnet';
+$string['searchuser'] = 'Forfatterens navn ';
+$string['searchuserid'] = 'Forfatterns Moodle ID';
+$string['searchwhichforums'] = 'Vælg hvilke Forummer der skal søges i';
+$string['searchwords'] = 'Disse ord kan forekomme alle steder i teksten';
+$string['seeallposts'] = 'Se elle poster fra denne bruger';
$string['sendinratings'] = 'Indsend mine sidste ratings';
$string['showsubscribers'] = 'Vis deltagere';
$string['singleforum'] = 'En simpel diskussion';
@@ -146,6 +170,10 @@
$string['subscribestop'] = 'Jeg ønsker ikke kopi af indlæg med email';
$string['subscription'] = 'Abonnering';
$string['subscriptions'] = 'Abonneringer';
+$string['unread'] = 'Ikke læst';
+$string['unreadposts'] = 'Poster der ikke er læst';
+$string['unreadpostsnumber'] = '$a ikke læst';
+$string['unreadpostsone'] = '1 læst post';
$string['unsubscribe'] = 'Frameld dig dette forum';
$string['unsubscribed'] = 'Frameldt';
$string['unsubscribeshort'] = 'Frameld';
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
$string['addcomment'] = 'Tilføj kommentar';
@@ -10,6 +10,7 @@
$string['allentries'] = 'ALLE';
$string['allowcomments'] = 'Tillad kommentare til opslagsord';
$string['allowduplicatedentries'] = 'Ens opslagsord er tilladt';
+$string['allowprintview'] = 'Tillad printervenlig';
$string['allowratings'] = 'Tillad indlæg at blive bedømtEr';
$string['answer'] = 'Svar';
$string['approve'] = 'Godkend';
@@ -85,6 +86,8 @@
$string['entryexported'] = 'Opslagsord er blevet exporteret';
$string['entryishidden'] = '(Dette opslagsord er skjult)';
$string['entryleveldefaultsettings'] = 'Normal indstilling';
+$string['entrysaved'] = 'Indlægget er gemt';
+$string['entryupdated'] = 'Indlægget er blevet opdateret';
$string['entryusedynalink'] = 'Dette opslagsord skulle blive automatisk linket.';
$string['explainaddentry'] = 'Tilføj et nyt opslagsord til det nyværende opslagsværk. <br />Koncept og definition skal udfyldes! ';
$string['explainall'] = 'Vis ALLE opslagsord på en side';
@@ -128,6 +131,7 @@
$string['numberofentries'] = 'Antal opslagsord';
$string['onebyline'] = '(en per linje)';
$string['printerfriendly'] = 'Printervenlig udgave';
+$string['printviewnotallowed'] = 'Printervenlig visning ikke tilladt';
$string['question'] = 'Spørgsmål';
$string['rate'] = 'Vurdering';
$string['rating'] = 'Vurdering';

0 comments on commit 1af9afe

Please sign in to comment.