Skip to content
Browse files

updates

  • Loading branch information...
1 parent 247612c commit 1b7f43a40aaffad6644b78037742eefa3425581c paca70 committed Mar 5, 2003
Showing with 186 additions and 308 deletions.
  1. +5 −16 lang/fi/help/courserecent.html
  2. +108 −160 lang/fi/help/richtext.html
  3. +46 −83 lang/fi/help/surveys.html
  4. +19 −41 lang/fi/help/textformat.html
  5. +8 −8 lang/fi/help/writing.html
View
21 lang/fi/help/courserecent.html
@@ -1,16 +1,5 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Recent Activity</B></P>
-
-<P>Moodle can display "recent activity" on the course home page.
-
-<P>This shows the everything that has happened in the course since
-the last time the viewer logged in to the course, including
-new posts, new users, submitted journals etc.
-
-<P>It is highly recommended you leave this feature enabled in
-your courses, as it helps give a sense of activity in the course.
-Knowing what everyone else is doing also helps to promote a
-collaborative atmosphere in the class.
-
-<P>You might want to disable this feature for extremely large or
-heavily used courses, as it may slow down the display of
-the course page.
+<P align=center><B>Viimeaikaiset tapahtumat</B></P>
+<P>Moodle voi näyttää \"viimeaikaiset tapahtumat\" kurssin kotisivulla.
+<P>Tässä on nähtävissä kaikki, mitä kurssilla on tapahtunut sen jälkeen kun opiskelija on viimeksi kirjautunut sisään kurssille, kuten uudet viestit, uudet käyttäjät, lyhyttehtävät jne.
+<P>On erittäin suositeltavaa, että käytät tätä ominaisuutta kurssillasi, koska se auttaa antamaan aktiivisen vaikutelman kurssista. Se että&nbsp;kurssilaiset tietävät, mitä toiset tekevät, edistää yhteistyöilmapiiriä.
+<P>Erittäin laajoilla tai paljon käytetyillä kursseilla voi olla paras jättää tämä ominaisuus pois, koska se saattaa hidastaa kurssisivun latautumista.</P>
View
268 lang/fi/help/richtext.html
@@ -1,160 +1,108 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>About the Richtext HTML editor</B></P>
-
-<P>Availability: <B>
-<? if (!$CFG->htmleditor) {
- print_string("htmleditordisabledadmin");
- } else if (!$USER->htmleditor) {
- print_string("htmleditordisabled");
- } else if (!can_use_richtext_editor()) {
- print_string("htmleditordisabledbrowser");
- } else {
- print_string("htmleditoravailable");
- }
-?>
-</B></P>
-
-<P>The Richtext HTML editor provides a word-processor interface embedded in your web page to allow you to edit text in an intuitive way, and produces normal HTML code.
-
-<P>In addition to formatting text, this editor provides a number of extra features you may find useful.
-
-<P><B>Paste text in from other Applications</B></P>
-<UL>
-<P>You can cut and paste rich text from other Windows applications such as Microsoft Word
- straight into this editor, and your formatting will be preserved. Just use the normal cut and paste
- menus in your web browser (or Control-C and Control-V).
-</UL>
-
-<P><B>Inserting images <img border="0" hspace="10" src="lib/rte/images/icon_ins_image.gif"></B></P>
-<UL>
-<P>If you have images that are already published on a web site and accessible via a URL, you can include these images in your texts using the "Insert Image" button.
-</UL>
-
-<P><B>Inserting Tables <img border="0" hspace="10" src="lib/rte/images/icon_ins_table.gif"></B></P>
-<UL>
-<P>To add layout to your texts, you can use the "Insert Tables" button in the toolbar.
-</UL>
-
-<P><B>Inserting Links <img border="0" hspace="10" src="lib/rte/images/icon_ins_link.gif"></B></P>
-<UL>
-<P>To make a new link, first type the text that you want to be a link. Then select it and click the link button in the toolbar. Type the URL you want to link to and it's done!
-</UL>
-
-
-<P><B>Inserting smilies (emoticons) <img border="0" hspace="10" src="pix/s/smiley.gif" width="15" height="15"></B></P>
-<UL>
-<P>To embed these small icons in your text, click on the smiley icon in the toolbar. A dialog will pop up that allows you to select from the following smiley icons. (Alternatively, you can just type the corresponding code straight into your text and it will be converted later when your text is displayed).
-
- <table border="1">
- <tr valign="top">
- <td>
- <table border="0" align="center" cellpadding="10">
- <tr>
- <td><img border="0" hspace="10" src="pix/s/smiley.gif" width="15" height="15"></td>
- <td>smile</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>:-)</td>
- </tr>
- <tr>
- <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/biggrin.gif" width="15" height="15"></td>
- <td>big grin</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>:-D</td>
- </tr>
- <tr>
- <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/wink.gif" width="15" height="15"></td>
- <td>wink</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>;-)</td>
- </tr>
- <tr>
- <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/mixed.gif" width="15" height="15"></td>
- <td>mixed</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>:-/</td>
- </tr>
- <tr>
- <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/thoughtful.gif" width="15" height="15"></td>
- <td>thoughtful</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>V-.</FONT></td>
- </tr>
- <tr>
- <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/tongueout.gif" width="15" height="15"></td>
- <td>tongue out</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>:-P</td>
- </tr>
- <tr>
- <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/cool.gif" width="15" height="15"></td>
- <td>cool</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>B-)</td>
- </tr>
- <tr>
- <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/approve.gif" width="15" height="15"></td>
- <td>approve</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>^-)</td>
- </tr>
- <tr>
- <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/wideeyes.gif" width="15" height="15"></td>
- <td>wide eyes</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>8-)</td>
- </tr>
- <tr>
- <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/surprise.gif" width="15" height="15"></td>
- <td>surprise</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>8-o</td>
- </tr>
- </table>
- </td>
- <td>
- <table border="0" align="center" cellpadding="10">
- <tr>
- <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/sad.gif" width="15" height="15"></td>
- <td>sad</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>:-(</td>
- </tr>
- <tr>
- <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/shy.gif" width="15" height="15"></td>
- <td>shy</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>8-.</td>
- </tr>
- <tr>
- <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/blush.gif" width="15" height="15"></td>
- <td>blush</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>:-I</td>
- </tr>
- <tr>
- <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/kiss.gif" width="15" height="15"></td>
- <td>kisses</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>:-X</td>
- </tr>
- <tr>
- <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/clown.gif" width="15" height="15"></td>
- <td>clown</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>:o)</td>
- </tr>
- <tr>
- <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/blackeye.gif" width="15" height="15"></td>
- <td>black eye</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>P-|</td>
- </tr>
- <tr>
- <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/angry.gif" width="15" height="15"></td>
- <td>angry</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>8-[</td>
- </tr>
- <tr>
- <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/dead.gif" width="15" height="15"></td>
- <td>dead</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>xx-P</td>
- </tr>
- <tr>
- <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/sleepy.gif" width="15" height="15"></td>
- <td>sleepy</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>|-.</td>
- </tr>
- <tr>
- <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/evil.gif" width="15" height="15"></td>
- <td>evil</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>}-]</td>
- </tr>
- </table>
- </table>
-
-</UL>
-
-
+<P align=center><B>Richtext HTML-editorista</B></P>
+<P>Saatavuus: <B><? if (!$CFG->htmleditor) { print_string(\"htmleditordisabledadmin\"); } else if (!$USER-&gt;htmleditor) { print_string(\"htmleditordisabled\"); } else if (!can_use_richtext_editor()) { print_string(\"htmleditordisabledbrowser\"); } else { print_string(\"htmleditoravailable\"); } ?&gt; </B></P>
+<P>Richtext HTML-editori tarjoaa tekstinkäsittely-käyttöliittymän upotettuna verkkosivuusi.&nbsp;Tämä mahdollistaa tekstin muokkaamisen intuitiivisesti, ja tuloksena on&nbsp;tavallista HTML-koodia.
+<P>Tekstin muotoilumahdollisuuden lisäksi tämä editori&nbsp;tarjoaa lukuisia muita ominaisuuksia, jotka saattavat olla hyödyllisiä.
+<P><B>Tekstin siirtäminen muista ohjelmista</B></P>
+<UL>
+<P>Voit leikata ja liimata muotoiltua tekstiä muista Windows-ohjelmista, kuten Wordista, suoraan tähän editoriin. Muotoilusi pysyvät ennallaan. Käytä selaimesi tavallisia leikkaa ja liimaa -valikkoja (tai Control-C&nbsp;ja Control-V). </P></UL>
+<P><B>Kuvien lisääminen&nbsp;<IMG hspace=10 src=\"http://www.skto.fi/moodle/contrib/compuproggy/rte/lib/rte/images/icon_ins_image.gif\" border=0></B></P>
+<UL>
+<P>Jos sinulla on kuvia, jotka on jo julkaistu verkkosivulla, ja joihin pääsee URLn kautta, voit liittää näitä kuvia tekstiisi käyttäen&nbsp;\"Lisää kuva\" (\"Insert Image\") painiketta. </P></UL>
+<P><B>Inserting Tables <IMG hspace=10 src=\"http://www.skto.fi/moodle/contrib/compuproggy/rte/lib/rte/images/icon_ins_table.gif\" border=0></B></P>
+<UL>
+<P>To add layout to your texts, you can use the \"Insert Tables\" button in the toolbar. </P></UL>
+<P><B>Inserting Links <IMG hspace=10 src=\"http://www.skto.fi/moodle/contrib/compuproggy/rte/lib/rte/images/icon_ins_link.gif\" border=0></B></P>
+<UL>
+<P>To make a new link, first type the text that you want to be a link. Then select it and click the link button in the toolbar. Type the URL you want to link to and it\'s done! </P></UL>
+<P><B>Inserting smilies (emoticons) <IMG height=15 hspace=10 src=\"http://www.skto.fi/moodle/contrib/compuproggy/rte/pix/s/smiley.gif\" width=15 border=0></B></P>
+<UL>
+<P>To embed these small icons in your text, click on the smiley icon in the toolbar. A dialog will pop up that allows you to select from the following smiley icons. (Alternatively, you can just type the corresponding code straight into your text and it will be converted later when your text is displayed).
+<TABLE border=1>
+<TBODY>
+<TR vAlign=top>
+<TD>
+<TABLE cellPadding=10 align=center border=0>
+<TBODY>
+<TR>
+<TD><IMG height=15 hspace=10 src=\"http://www.skto.fi/moodle/contrib/compuproggy/rte/pix/s/smiley.gif\" width=15 border=0></TD>
+<TD>smile</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>:-)</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><IMG height=15 alt=\"\" hspace=10 src=\"http://www.skto.fi/moodle/contrib/compuproggy/rte/pix/s/biggrin.gif\" width=15 border=0></TD>
+<TD>big grin</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>:-D</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><IMG height=15 alt=\"\" hspace=10 src=\"http://www.skto.fi/moodle/contrib/compuproggy/rte/pix/s/wink.gif\" width=15 border=0></TD>
+<TD>wink</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>;-)</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><IMG height=15 alt=\"\" hspace=10 src=\"http://www.skto.fi/moodle/contrib/compuproggy/rte/pix/s/mixed.gif\" width=15 border=0></TD>
+<TD>mixed</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>:-/</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><IMG height=15 alt=\"\" hspace=10 src=\"http://www.skto.fi/moodle/contrib/compuproggy/rte/pix/s/thoughtful.gif\" width=15 border=0></TD>
+<TD>thoughtful</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>V-.</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><IMG height=15 alt=\"\" hspace=10 src=\"http://www.skto.fi/moodle/contrib/compuproggy/rte/pix/s/tongueout.gif\" width=15 border=0></TD>
+<TD>tongue out</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>:-P</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><IMG height=15 alt=\"\" hspace=10 src=\"http://www.skto.fi/moodle/contrib/compuproggy/rte/pix/s/cool.gif\" width=15 border=0></TD>
+<TD>cool</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>B-)</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><IMG height=15 alt=\"\" hspace=10 src=\"http://www.skto.fi/moodle/contrib/compuproggy/rte/pix/s/approve.gif\" width=15 border=0></TD>
+<TD>approve</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>^-)</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><IMG height=15 alt=\"\" hspace=10 src=\"http://www.skto.fi/moodle/contrib/compuproggy/rte/pix/s/wideeyes.gif\" width=15 border=0></TD>
+<TD>wide eyes</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>8-)</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><IMG height=15 alt=\"\" hspace=10 src=\"http://www.skto.fi/moodle/contrib/compuproggy/rte/pix/s/surprise.gif\" width=15 border=0></TD>
+<TD>surprise</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>8-o</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
+<TD>
+<TABLE cellPadding=10 align=center border=0>
+<TBODY>
+<TR>
+<TD><IMG height=15 alt=\"\" hspace=10 src=\"http://www.skto.fi/moodle/contrib/compuproggy/rte/pix/s/sad.gif\" width=15 border=0></TD>
+<TD>sad</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>:-(</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><IMG height=15 alt=\"\" hspace=10 src=\"http://www.skto.fi/moodle/contrib/compuproggy/rte/pix/s/shy.gif\" width=15 border=0></TD>
+<TD>shy</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>8-.</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><IMG height=15 alt=\"\" hspace=10 src=\"http://www.skto.fi/moodle/contrib/compuproggy/rte/pix/s/blush.gif\" width=15 border=0></TD>
+<TD>blush</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>:-I</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><IMG height=15 alt=\"\" hspace=10 src=\"http://www.skto.fi/moodle/contrib/compuproggy/rte/pix/s/kiss.gif\" width=15 border=0></TD>
+<TD>kisses</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>:-X</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><IMG height=15 alt=\"\" hspace=10 src=\"http://www.skto.fi/moodle/contrib/compuproggy/rte/pix/s/clown.gif\" width=15 border=0></TD>
+<TD>clown</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>:o)</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><IMG height=15 alt=\"\" hspace=10 src=\"http://www.skto.fi/moodle/contrib/compuproggy/rte/pix/s/blackeye.gif\" width=15 border=0></TD>
+<TD>black eye</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>P-|</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><IMG height=15 alt=\"\" hspace=10 src=\"http://www.skto.fi/moodle/contrib/compuproggy/rte/pix/s/angry.gif\" width=15 border=0></TD>
+<TD>angry</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>8-[</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><IMG height=15 alt=\"\" hspace=10 src=\"http://www.skto.fi/moodle/contrib/compuproggy/rte/pix/s/dead.gif\" width=15 border=0></TD>
+<TD>dead</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>xx-P</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><IMG height=15 alt=\"\" hspace=10 src=\"http://www.skto.fi/moodle/contrib/compuproggy/rte/pix/s/sleepy.gif\" width=15 border=0></TD>
+<TD>sleepy</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>|-.</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><IMG height=15 alt=\"\" hspace=10 src=\"http://www.skto.fi/moodle/contrib/compuproggy/rte/pix/s/evil.gif\" width=15 border=0></TD>
+<TD>evil</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>}-]</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></P></UL>
View
129 lang/fi/help/surveys.html
@@ -1,83 +1,46 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Saatavilla olevat tutkimukset</B></P>
-
-<P>Tällä hetkellä Moodle tarjoaa vain tietyntyyppisiä tutkimuksia (tulevat versiot mahdollistavat omien tutkimusten luomisen/käyttämisen)..</P>
-
-<P>Tarjolla olevat tutkimukset on valittu siitä syystä että ne ovat erityisen käyttökelpoisia konstruktivistiseen pedagogiaan pohjautuvien verkko-oppimisympäristöjen arvioimiseen. Niistä on hyötyä tiettyjen trendien tunnistamisessa, joita saattaa esiintyä kurssisi osanottajien keskuudessa. (Osoitteessa:<A TARGET=paper HREF="http://dougiamas.com/writing/herdsa2002"> http://dougiamas.com/writing/herdsa2002</A> voit tutustua tutkielmaan, joissa näitä tutkimuksia on käytetty yksityiskohtaisen analyysin pohjana.
-
-<HR>
-<P><B>COLLES - Constructivist On-Line Learning Environment Survey </B>(Konstruktivistisen verkko-oppimisympäristön tutkimus)</P>
-<UL>
- <p>COLLES käsittää 24 väitettä. Väitteet on jaettu kuuteen eri luokkaan, joista kukin auttaa meitä kohdistamaan avainkysymyksen verkko-oppimisympäristön laadusta: </p>
-
-<table BORDER="0" CELLSPACING="10" CELLPADDING="10">
- <tr>
- <td valign=top>Relevanssi</td>
- <td>Kuinka relevanttia verkko-oppiminen on opiskelijan ammatillisen osaamisen kannalta?
- </td>
- </tr>
- <tr>
- <td valign=top>Heijastuminen </td>
-
- <td>Millä tavoin verkko-oppiminen kannustaa opiskelijan kriittistä pohdiskelua?
- </td>
- </tr>
- <tr>
- <td valign=top>Vuorovaikutteisuus.</td>
- <td> Missä määrin opiskelijat käyttävät online -yhteyttä arvokkaaseen kasvatukselliseen dialogiin?
- </td>
- </tr>
- <tr>
- <td valign=top>Ohjaajan tuki</td>
-
- <td>Missä määrin ohjaajat antavat opiskelijoille mahdollisuuden osallistua verkko-oppimiseen?
- </td>
- </tr>
- <tr>
- <td valign=top>Vertaistuki </td>
- <td> Tarjoavatko kanssaopiskelijat eläytyvää ja rohkaisevaa tukea verkon välityksellä?
- </td>
- </tr>
- <tr>
- <td valign=top>Tulkinta</td>
-
- <td>Ymmärtävätkö opiskelijat ja opettajat hyvin toistensa online -viestintää?</td>
- </tr>
-</table>
-
-
-
-<P>
-(This information has been adapted from the COLLES page. You can find out more about
-COLLES and the authors of it at:
-<A TARGET=paper HREF="http://surveylearning.com/colles/">http://surveylearning.com/colles/</A>)</P>
-</UL>
-<p>Dynaamista oppimiskäsitystä tukee uusi osaamisteoria, sosiaalinen konstruktivismi, joka kuvaa oppijan aktiivisena käsitteenmuodostajana sosiaalisesti vuorovaikutteisessa oppimisympäristössä. Sosiaalinen konstruktivismi on tietämis- tai osaamistapa, jossa oppijat tekevät reflektiivistä yhteistyötä kehitelläkseen uusia tulkintoja, varsinkin molempien henkilökohtaisiin kokemuksiin pohjautuviin kyselyihin liittyen.</p>
-
-<p>Keskeistä tässä yhteistyössä on opiskelijoiden kommunikaatiokykyjen kehittyminen, toisin sanoen taidon osallistua avoimeen ja kriittiseen keskusteluun niin opettajien kuin kanssaopiskelijoiden kanssa. Tällaiselle kanssakäymiselle on tyypillistä empaattinen suhtautuminen vastavuoroisen ymmärtämisen rakentamiseen sekä kriittisyys joidenkin piilevien taka-ajatusten tutkiskelua kohtaan.</p>
-
-<p>COLLES on suunniteltu siten, että sinun on mahdollista tarkkailla missä määrin voit käyttää hyväksesi internetin interaktiivisia ominaisuuksia tukemaan opiskelijoiden dynaamista oppimistapaa.</p>
-<p>(Nämä tiedot on otettu COLLES:in kotisivulta. Lisätietoja COLLES:ista ja sen tekijöistä löytyy osoitteesta: <a href="http://surveylearning.com/colles/"> http://surveylearning.com/colles/ )<p>
-<HR>
-<P><B>ATTLS - Attitudes to Thinking and Learning Survey</B>(Tutkimus ajatteluun ja oppimiseen liittyvistä näkökannoista)</P>
-<UL>
-
-<p>ATTLS - Attitudes Towards Thinking and Learning Survey (Tutkimus ajatteluun ja oppimiseen liittyvistä näkökannoista)</p>
-
-<p>Alkujaan naistutkimuksesta peräisin oleva teoria "tietämisen tavoista" (Belenky et al., 1986) tarjoaa meille tutkimustyökalun, jolla voidaan tehdä havaintoja yhteistyöympäristössä tapahtuvan keskustelun laadusta.</p>
-
-<p>ATTLS -tutkimus on Galotti & työryhmän kehittämä menetelmä, jolla voidaan mitata, missä määrin henkilö on "sosiaalinen osaaja" ('connected knower'= CK) tai "eristyvä osaaja" ('separate knower' = SK).</p>
-
-<a>Henkilöt, joilla on korkeat CK pisteet, tuntuvat nauttivan enemmän oppimisesta ja olevan yhteistyöhaluisempia, yhteishenkisempiä ja halukkaampia kehittelemään ajatuksiaan muiden esittämien ideoiden pohjalta, kun taas henkilöillä, joilla on korkeat SK pisteet tuntuu olevan kriittisempi ja väittelynhaluisempi asenne oppimiseen.</a>
-
-<p>Tutkimukset ovat osoittaneet, että nämä kaksi oppimistyyliä ovat toisistaan riippumattomia. (Galotti et al., 1999; Galotti et al., 2001). Lisäksi on mainittava, että ne heijastavat vain suhtautumista oppimiseen, eivät oppimiskykyä tai älykkyyden määrää.</p>
-
- <p><i> Belenky, M. F., Clinchy, B. M., Goldberger, N. R., & Tarule, J. M. (1986). Women's Ways of Knowing: The Development of Self, Voice, and Mind. New York: Basic Books, Inc.</i></p>
-
- <p><i> Galotti, K. M., Clinchy, B. M., Ainsworth, K., Lavin, B., & Mansfield, A. F. (1999). A New Way of Assessing Ways of Knowing: The Attitudes Towards Thinking and Learning Survey (ATTLS). Sex Roles, 40(9/10), 745-766.</i></p>
-
- <p><i>Galotti, K. M., Reimer, R. L., & Drebus, D. W. (2001). Ways of knowing as learning styles: Learning MAGIC with a partner. Sex Roles, 44(7/8), 419-436.</i></p>
-
-
-
-
-</UL>
+<P align=center><B>Saatavilla olevat tutkimukset</B></P>
+<P>Tällä hetkellä Moodle tarjoaa vain tietyntyyppisiä tutkimuksia (tulevat versiot mahdollistavat omien tutkimusten luomisen/käyttämisen)..</P>
+<P>Tarjolla olevat tutkimukset on valittu siitä syystä että ne ovat erityisen käyttökelpoisia konstruktivistiseen pedagogiaan pohjautuvien verkko-oppimisympäristöjen arvioimiseen. Niistä on hyötyä tiettyjen trendien tunnistamisessa, joita saattaa esiintyä kurssisi osanottajien keskuudessa. (Osoitteessa:<A href=\"http://dougiamas.com/writing/herdsa2002\" target=paper> http://dougiamas.com/writing/herdsa2002</A> voit tutustua tutkielmaan, joissa näitä tutkimuksia on käytetty yksityiskohtaisen analyysin pohjana.
+<HR>
+
+<P><B>COLLES - Constructivist On-Line Learning Environment Survey </B>(Konstruktivistisen verkko-oppimisympäristön tutkimus)</P>
+<UL>
+<P>COLLES käsittää 24 väitettä. Väitteet on jaettu kuuteen eri luokkaan, joista kukin auttaa meitä kohdistamaan avainkysymyksen verkko-oppimisympäristön laadusta: </P>
+<TABLE cellSpacing=10 cellPadding=10 border=0>
+<TBODY>
+<TR>
+<TD vAlign=top>Relevanssi</TD>
+<TD>Kuinka relevanttia verkko-oppiminen on opiskelijan ammatillisen osaamisen kannalta? </TD></TR>
+<TR>
+<TD vAlign=top>Heijastuminen </TD>
+<TD>Millä tavoin verkko-oppiminen kannustaa opiskelijan kriittistä pohdiskelua? </TD></TR>
+<TR>
+<TD vAlign=top>Vuorovaikutteisuus.</TD>
+<TD>Missä määrin opiskelijat käyttävät online -yhteyttä arvokkaaseen kasvatukselliseen dialogiin? </TD></TR>
+<TR>
+<TD vAlign=top>Ohjaajan tuki</TD>
+<TD>Missä määrin ohjaajat antavat opiskelijoille mahdollisuuden osallistua verkko-oppimiseen? </TD></TR>
+<TR>
+<TD vAlign=top>Vertaistuki </TD>
+<TD>Tarjoavatko kanssaopiskelijat eläytyvää ja rohkaisevaa tukea verkon välityksellä? </TD></TR>
+<TR>
+<TD vAlign=top>Tulkinta</TD>
+<TD>Ymmärtävätkö opiskelijat ja opettajat hyvin toistensa online -viestintää?</TD></TR></TBODY></TABLE>
+<P>(Lähteenä on käytetty COLLES sivua. Lisätietoja COLLES:ista ja sen kirjoittajista: <A href=\"http://surveylearning.com/colles/\" target=paper>http://surveylearning.com/colles/</A>)</P></UL>
+<P>Dynaamista oppimiskäsitystä tukee uusi osaamisteoria, sosiaalinen konstruktivismi, joka kuvaa oppijan aktiivisena käsitteenmuodostajana sosiaalisesti vuorovaikutteisessa oppimisympäristössä. Sosiaalinen konstruktivismi on tietämis- tai osaamistapa, jossa oppijat tekevät reflektiivistä yhteistyötä kehitelläkseen uusia tulkintoja, varsinkin molempien henkilökohtaisiin kokemuksiin pohjautuviin kyselyihin liittyen.</P>
+<P>Keskeistä tässä yhteistyössä on opiskelijoiden kommunikaatiokykyjen kehittyminen, toisin sanoen taidon osallistua avoimeen ja kriittiseen keskusteluun niin opettajien kuin kanssaopiskelijoiden kanssa. Tällaiselle kanssakäymiselle on tyypillistä empaattinen suhtautuminen vastavuoroisen ymmärtämisen rakentamiseen sekä kriittisyys joidenkin piilevien taka-ajatusten tutkiskelua kohtaan.</P>
+<P>COLLES on suunniteltu siten, että sinun on mahdollista tarkkailla missä määrin voit käyttää hyväksesi internetin interaktiivisia ominaisuuksia tukemaan opiskelijoiden dynaamista oppimistapaa.</P>
+<P>(Lähteenä on käytetty COLLES sivua. Lisätietoja COLLES:ista ja sen kirjoittajista: <A href=\"http://surveylearning.com/colles/\" target=paper>http://surveylearning.com/colles/</A>)</P>
+<P><A href=\"http://surveylearning.com/colles/\">
+<P>
+<HR>
+
+<P><B>ATTLS - Attitudes to Thinking and Learning Survey</B>(Tutkimus ajatteluun ja oppimiseen liittyvistä näkökannoista)</P>
+<UL>
+<P>ATTLS - Attitudes Towards Thinking and Learning Survey (Tutkimus ajatteluun ja oppimiseen liittyvistä näkökannoista)</P>
+<P>Alkujaan naistutkimuksesta peräisin oleva teoria \"tietämisen tavoista\" (Belenky et al., 1986) tarjoaa meille tutkimustyökalun, jolla voidaan tehdä havaintoja yhteistyöympäristössä tapahtuvan keskustelun laadusta.</P>
+<P>ATTLS -tutkimus on Galotti &amp; työryhmän kehittämä menetelmä, jolla voidaan mitata, missä määrin henkilö on \"sosiaalinen osaaja\" (\'connected knower\'= CK) tai \"eristyvä osaaja\" (\'separate knower\' = SK).</P><A>Henkilöt, joilla on korkeat CK pisteet, tuntuvat nauttivan enemmän oppimisesta ja olevan yhteistyöhaluisempia, yhteishenkisempiä ja halukkaampia kehittelemään ajatuksiaan muiden esittämien ideoiden pohjalta, kun taas henkilöillä, joilla on korkeat SK pisteet tuntuu olevan kriittisempi ja väittelynhaluisempi asenne oppimiseen.</A>
+<P>Tutkimukset ovat osoittaneet, että nämä kaksi oppimistyyliä ovat toisistaan riippumattomia. (Galotti et al., 1999; Galotti et al., 2001). Lisäksi on mainittava, että ne heijastavat vain suhtautumista oppimiseen, eivät oppimiskykyä tai älykkyyden määrää.</P>
+<P><I>Belenky, M. F., Clinchy, B. M., Goldberger, N. R., &amp; Tarule, J. M. (1986). Women\'s Ways of Knowing: The Development of Self, Voice, and Mind. New York: Basic Books, Inc.</I></P>
+<P><I>Galotti, K. M., Clinchy, B. M., Ainsworth, K., Lavin, B., &amp; Mansfield, A. F. (1999). A New Way of Assessing Ways of Knowing: The Attitudes Towards Thinking and Learning Survey (ATTLS). Sex Roles, 40(9/10), 745-766.</I></P>
+<P><I>Galotti, K. M., Reimer, R. L., &amp; Drebus, D. W. (2001). Ways of knowing as learning styles: Learning MAGIC with a partner. Sex Roles, 44(7/8), 419-436.</I></P></UL>
View
60 lang/fi/help/textformat.html
@@ -1,41 +1,19 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Formatting text</B></P>
-
-<P>When writing text in Moodle there are currently two formats you can choose
- to produce your text, depending on your expertise and the type of browser
- you are using.
-
-<P><B>Usually you can just leave this setting alone and things should
- work as you expect</B>.
-
-<P><B>1. Moodle auto-format</B></P>
-
-<UL>
-<P>This format is best for when you are using normal web forms for entry
- (instead of the Richtext HTML editor). Just type text normally, as if you
- were sending an email.
-
-<P>When you save your text, Moodle will do a number of things to automatically
- format your text for you.
-<P>For example, URLs such as
- <A HREF="http://yahoo.com/">http://yahoo.com</A> or even
- <A HREF="http://www.yahoo.com/">www.yahoo.com</A> will be turned into links.
-<P>Your line breaks will be retained, and blank lines will start new paragraphs.
-<P>Smiley characters such as :-) will automatically become their graphical equivalents.
-<P>You can even embed HTML code if you want to and it will be retained.
-<P ALIGN=RIGHT><? helpbutton("text", get_string("helptext")) ?> More info about Moodle auto-formatting.</P>
-</UL>
-
-<P><B>2. HTML format</B></P>
-
-<UL>
-<P>This format assumes the text is pure HTML. If you are using the
- HTML editor to edit text then this is the default format - all
- the commands in the toolbar are producing HTML for you.
-
-<P>Even if you are not using the Richtext HTML editor, you can use HTML code
- in your text and it should come out exactly as you intended.
-
-<P>Unlike the Moodle auto-format, no automatic formatting is performed.
-<P ALIGN=RIGHT><? helpbutton("html", get_string("helphtml")) ?> More info about HTML</P>
-<P ALIGN=RIGHT><? helpbutton("richtext", get_string("helprichtext")) ?> More info about the Richtext HTML editor</P>
-</UL>
+<P align=center><B>Tekstin muotoilu</B></P>
+<P>Kun kirjoitat tekstiä Moodleen, sinulla on valittavanasi kaksi eri muotoilutapaa, joita voit käyttää riippuen asiantuntemuksestasi ja käyttämästäsi selaimesta.
+<P><B>Tavallisesti tähän asetukseen ei tarvitse puuttua vaan asioiden pitäisi sujua odottamallasi tavalla.</B>
+<P><B>1. Moodlen automaattinen muotoilu</B></P>
+<UL>
+<P>Tämä formaatti on paras, kun käytät tavallisia verkkolomakkeita tekstin syöttämiseen (eikä Richtext HTML -editoria). Kirjoita teksti&nbsp;normaalisti aivan kuin olisit lähettämässä sähköpostia.&nbsp;
+<P>Kun tallennat tekstiä, Moodle muotoilee sen automaattisesti.
+<P>Esimerkiksi sellaisista URLstä kuin <A href=\'http://www.skto.fi/\"http://yahoo.com//\"\'>http://yahoo.com</A>&nbsp;tai <A href=\'http://www.skto.fi/\"http://www.yahoo.com//\"\'>www.yahoo.com</A> tulee automaattisesti linkkejä.
+<P>Rivinvaihtosi säilyvät entisellään ja tyhjät rivit aloittavat uuden kappaleen.
+<P>Hymiöt, kuten&nbsp;:-), muuttuvat automaattisesti graafiseen muotoon.
+<P>Voit halutessasi upottaa jopa HTML-koodia ja se säilyy sellaisenaan.
+<P align=right><? helpbutton(\\\"text\\\", get_string(\\\"helptext\\\")) ?>Lisää tietoa&nbsp;Moodlen automaattisesta muotoilusta.</P></UL>
+<P><B>2. HTML-formaatti</B></P>
+<UL>
+<P>Tämä formaatti olettaa, että teksti on puhdasta HTML-koodia.&nbsp;Mikäli käytät&nbsp;HTML-editoria tekstin muotoiluun, tämä &nbsp;on oletusformaatti - kaikki työkalupalkin komennot tuottavat HTML:ää.
+<P>Vaikka käyttäisit Richtext HTML-editoria, voit käyttää tekstissäsi HTML-koodia.
+<P>Mitään automaattisia muotoiluja ei tapahdu tässä formaatissa toisin kuin&nbsp;Moodlen automaattisessa muotoilussa.
+<P align=right><? helpbutton(\\\"html\\\", get_string(\\\"helphtml\\\")) ?>Lisää tietoa&nbsp; HTML:stä</P>
+<P align=right><? helpbutton(\\\"richtext\\\", get_string(\\\"helprichtext\\\")) ?>Lisää tietoa&nbsp;Richtext HTML-editorista</P></UL>
View
16 lang/fi/help/writing.html
@@ -1,9 +1,9 @@
<P align=center><B>Kirjoittaminen</B></P>
-<P>When writing text for others to read, try and write directly to your audience.</P>
-<P>Explain your ideas as clearly and simply as you can to help avoid misunderstandings. One thing you can do is to avoid long words when a short one will do.</P>
-<P>In the forums it will really help to keep your whole posts short and on-topic. Instead of one long rambling post that makes many different points, it may be better to write several shorter ones (they may even belong in separate forums).
-<P>Re-edit your text as much as necessary until you get it right. Even in forum posts you have <?PHP echo ($CFG->maxeditingtime/60) ?&gt; minutes after you\'ve posted it to go back and improve it if necessary.</P>
-<P>When replying to others, try and think of interesting questions you can ask them. This will help both you and the other person think (and learn!) about the subject you are discussing.</P>
-<P align=right><? helpbutton(\"questions\", get_string(\"helpquestions\"), \"moodle\", true, true) ?></P>
-<P align=right><? helpbutton(\"reading\", get_string(\"helpreading\"), \"moodle\", true, true) ?></P>
-<P align=right><? helpbutton(\"ratings\", get_string(\"separateandconnected\"), \"forum\", true, true) ?></P>
+<P>Kun kirjoitat tekstiä muiden luettavaksi, yritä kirjoittaa suoraan yleisöllesi.</P>
+<P>Selitä ajatuksesi&nbsp;mahdollisimman selvästi ja yksinkertaisesti välttääksesi väärinymmärtämistä. Vältä esimerkiksi pitkiä sanoja, jos voit käyttää lyhyitä.</P>
+<P>Foorumeissa on erittäin hyödyllistä, että&nbsp;viestit ovat lyhyitä ja asiallisia.&nbsp;Sen sijaan että kirjoittaisit yhden pitkän ja&nbsp;hajanaisen&nbsp;viestin, voi olla hyvä kirjoittaa useita lyhyitä (jotka voivat kuulua eri foorumeihin).
+<P>Voit korjailla kirjoittamaasi tekstiä tarpeen mukaan.&nbsp;Sinulla on myös jonkin verran aikaa, jolloin voit palata&nbsp;foorumeihin lähettämiisi viesteihin ja&nbsp;tehdä niihin muutoksia, jos se on tarpeen.
+<P>Kun vastaat toiselle, koeta keksiä hänelle myös mielenkiintoisia kysymyksiä. Tämä auttaa sinua ja toista&nbsp;osapuolta pohtimaan keskustelun aihetta ja oppimaan lisää.
+<P align=right><? helpbutton(\\\\\\\"questions\\\\\\\", get_string(\\\\\\\"helpquestions\\\\\\\"), \\\\\\\"moodle\\\\\\\", true, true) ?></P>
+<P align=right><? helpbutton(\\\\\\\"reading\\\\\\\", get_string(\\\\\\\"helpreading\\\\\\\"), \\\\\\\"moodle\\\\\\\", true, true) ?></P>
+<P align=right><? helpbutton(\\\\\\\"ratings\\\\\\\", get_string(\\\\\\\"separateandconnected\\\\\\\"), \\\\\\\"forum\\\\\\\", true, true) ?></P>

0 comments on commit 1b7f43a

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.