Permalink
Browse files

updates

  • Loading branch information...
paca70
paca70 committed Mar 5, 2003
1 parent 247612c commit 1b7f43a40aaffad6644b78037742eefa3425581c
Showing with 186 additions and 308 deletions.
  1. +5 −16 lang/fi/help/courserecent.html
  2. +108 −160 lang/fi/help/richtext.html
  3. +46 −83 lang/fi/help/surveys.html
  4. +19 −41 lang/fi/help/textformat.html
  5. +8 −8 lang/fi/help/writing.html
@@ -1,16 +1,5 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Recent Activity</B></P>
-
-<P>Moodle can display "recent activity" on the course home page.
-
-<P>This shows the everything that has happened in the course since
-the last time the viewer logged in to the course, including
-new posts, new users, submitted journals etc.
-
-<P>It is highly recommended you leave this feature enabled in
-your courses, as it helps give a sense of activity in the course.
-Knowing what everyone else is doing also helps to promote a
-collaborative atmosphere in the class.
-
-<P>You might want to disable this feature for extremely large or
-heavily used courses, as it may slow down the display of
-the course page.
+<P align=center><B>Viimeaikaiset tapahtumat</B></P>
+<P>Moodle voi näyttää \"viimeaikaiset tapahtumat\" kurssin kotisivulla.
+<P>Tässä on nähtävissä kaikki, mitä kurssilla on tapahtunut sen jälkeen kun opiskelija on viimeksi kirjautunut sisään kurssille, kuten uudet viestit, uudet käyttäjät, lyhyttehtävät jne.
+<P>On erittäin suositeltavaa, että käytät tätä ominaisuutta kurssillasi, koska se auttaa antamaan aktiivisen vaikutelman kurssista. Se että&nbsp;kurssilaiset tietävät, mitä toiset tekevät, edistää yhteistyöilmapiiriä.
+<P>Erittäin laajoilla tai paljon käytetyillä kursseilla voi olla paras jättää tämä ominaisuus pois, koska se saattaa hidastaa kurssisivun latautumista.</P>
View
@@ -1,160 +1,108 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>About the Richtext HTML editor</B></P>
-
-<P>Availability: <B>
-<? if (!$CFG->htmleditor) {
- print_string("htmleditordisabledadmin");
- } else if (!$USER->htmleditor) {
- print_string("htmleditordisabled");
- } else if (!can_use_richtext_editor()) {
- print_string("htmleditordisabledbrowser");
- } else {
- print_string("htmleditoravailable");
- }
-?>
-</B></P>
-
-<P>The Richtext HTML editor provides a word-processor interface embedded in your web page to allow you to edit text in an intuitive way, and produces normal HTML code.
-
-<P>In addition to formatting text, this editor provides a number of extra features you may find useful.
-
-<P><B>Paste text in from other Applications</B></P>
-<UL>
-<P>You can cut and paste rich text from other Windows applications such as Microsoft Word
- straight into this editor, and your formatting will be preserved. Just use the normal cut and paste
- menus in your web browser (or Control-C and Control-V).
-</UL>
-
-<P><B>Inserting images <img border="0" hspace="10" src="lib/rte/images/icon_ins_image.gif"></B></P>
-<UL>
-<P>If you have images that are already published on a web site and accessible via a URL, you can include these images in your texts using the "Insert Image" button.
-</UL>
-
-<P><B>Inserting Tables <img border="0" hspace="10" src="lib/rte/images/icon_ins_table.gif"></B></P>
-<UL>
-<P>To add layout to your texts, you can use the "Insert Tables" button in the toolbar.
-</UL>
-
-<P><B>Inserting Links <img border="0" hspace="10" src="lib/rte/images/icon_ins_link.gif"></B></P>
-<UL>
-<P>To make a new link, first type the text that you want to be a link. Then select it and click the link button in the toolbar. Type the URL you want to link to and it's done!
-</UL>
-
-
-<P><B>Inserting smilies (emoticons) <img border="0" hspace="10" src="pix/s/smiley.gif" width="15" height="15"></B></P>
-<UL>
-<P>To embed these small icons in your text, click on the smiley icon in the toolbar. A dialog will pop up that allows you to select from the following smiley icons. (Alternatively, you can just type the corresponding code straight into your text and it will be converted later when your text is displayed).
-
- <table border="1">
- <tr valign="top">
- <td>
- <table border="0" align="center" cellpadding="10">
- <tr>
- <td><img border="0" hspace="10" src="pix/s/smiley.gif" width="15" height="15"></td>
- <td>smile</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>:-)</td>
- </tr>
- <tr>
- <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/biggrin.gif" width="15" height="15"></td>
- <td>big grin</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>:-D</td>
- </tr>
- <tr>
- <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/wink.gif" width="15" height="15"></td>
- <td>wink</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>;-)</td>
- </tr>
- <tr>
- <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/mixed.gif" width="15" height="15"></td>
- <td>mixed</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>:-/</td>
- </tr>
- <tr>
- <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/thoughtful.gif" width="15" height="15"></td>
- <td>thoughtful</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>V-.</FONT></td>
- </tr>
- <tr>
- <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/tongueout.gif" width="15" height="15"></td>
- <td>tongue out</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>:-P</td>
- </tr>
- <tr>
- <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/cool.gif" width="15" height="15"></td>
- <td>cool</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>B-)</td>
- </tr>
- <tr>
- <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/approve.gif" width="15" height="15"></td>
- <td>approve</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>^-)</td>
- </tr>
- <tr>
- <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/wideeyes.gif" width="15" height="15"></td>
- <td>wide eyes</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>8-)</td>
- </tr>
- <tr>
- <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/surprise.gif" width="15" height="15"></td>
- <td>surprise</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>8-o</td>
- </tr>
- </table>
- </td>
- <td>
- <table border="0" align="center" cellpadding="10">
- <tr>
- <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/sad.gif" width="15" height="15"></td>
- <td>sad</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>:-(</td>
- </tr>
- <tr>
- <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/shy.gif" width="15" height="15"></td>
- <td>shy</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>8-.</td>
- </tr>
- <tr>
- <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/blush.gif" width="15" height="15"></td>
- <td>blush</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>:-I</td>
- </tr>
- <tr>
- <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/kiss.gif" width="15" height="15"></td>
- <td>kisses</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>:-X</td>
- </tr>
- <tr>
- <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/clown.gif" width="15" height="15"></td>
- <td>clown</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>:o)</td>
- </tr>
- <tr>
- <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/blackeye.gif" width="15" height="15"></td>
- <td>black eye</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>P-|</td>
- </tr>
- <tr>
- <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/angry.gif" width="15" height="15"></td>
- <td>angry</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>8-[</td>
- </tr>
- <tr>
- <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/dead.gif" width="15" height="15"></td>
- <td>dead</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>xx-P</td>
- </tr>
- <tr>
- <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/sleepy.gif" width="15" height="15"></td>
- <td>sleepy</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>|-.</td>
- </tr>
- <tr>
- <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/evil.gif" width="15" height="15"></td>
- <td>evil</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>}-]</td>
- </tr>
- </table>
- </table>
-
-</UL>
-
-
+<P align=center><B>Richtext HTML-editorista</B></P>
+<P>Saatavuus: <B><? if (!$CFG->htmleditor) { print_string(\"htmleditordisabledadmin\"); } else if (!$USER-&gt;htmleditor) { print_string(\"htmleditordisabled\"); } else if (!can_use_richtext_editor()) { print_string(\"htmleditordisabledbrowser\"); } else { print_string(\"htmleditoravailable\"); } ?&gt; </B></P>
+<P>Richtext HTML-editori tarjoaa tekstinkäsittely-käyttöliittymän upotettuna verkkosivuusi.&nbsp;Tämä mahdollistaa tekstin muokkaamisen intuitiivisesti, ja tuloksena on&nbsp;tavallista HTML-koodia.
+<P>Tekstin muotoilumahdollisuuden lisäksi tämä editori&nbsp;tarjoaa lukuisia muita ominaisuuksia, jotka saattavat olla hyödyllisiä.
+<P><B>Tekstin siirtäminen muista ohjelmista</B></P>
+<UL>
+<P>Voit leikata ja liimata muotoiltua tekstiä muista Windows-ohjelmista, kuten Wordista, suoraan tähän editoriin. Muotoilusi pysyvät ennallaan. Käytä selaimesi tavallisia leikkaa ja liimaa -valikkoja (tai Control-C&nbsp;ja Control-V). </P></UL>
+<P><B>Kuvien lisääminen&nbsp;<IMG hspace=10 src=\"http://www.skto.fi/moodle/contrib/compuproggy/rte/lib/rte/images/icon_ins_image.gif\" border=0></B></P>
+<UL>
+<P>Jos sinulla on kuvia, jotka on jo julkaistu verkkosivulla, ja joihin pääsee URLn kautta, voit liittää näitä kuvia tekstiisi käyttäen&nbsp;\"Lisää kuva\" (\"Insert Image\") painiketta. </P></UL>
+<P><B>Inserting Tables <IMG hspace=10 src=\"http://www.skto.fi/moodle/contrib/compuproggy/rte/lib/rte/images/icon_ins_table.gif\" border=0></B></P>
+<UL>
+<P>To add layout to your texts, you can use the \"Insert Tables\" button in the toolbar. </P></UL>
+<P><B>Inserting Links <IMG hspace=10 src=\"http://www.skto.fi/moodle/contrib/compuproggy/rte/lib/rte/images/icon_ins_link.gif\" border=0></B></P>
+<UL>
+<P>To make a new link, first type the text that you want to be a link. Then select it and click the link button in the toolbar. Type the URL you want to link to and it\'s done! </P></UL>
+<P><B>Inserting smilies (emoticons) <IMG height=15 hspace=10 src=\"http://www.skto.fi/moodle/contrib/compuproggy/rte/pix/s/smiley.gif\" width=15 border=0></B></P>
+<UL>
+<P>To embed these small icons in your text, click on the smiley icon in the toolbar. A dialog will pop up that allows you to select from the following smiley icons. (Alternatively, you can just type the corresponding code straight into your text and it will be converted later when your text is displayed).
+<TABLE border=1>
+<TBODY>
+<TR vAlign=top>
+<TD>
+<TABLE cellPadding=10 align=center border=0>
+<TBODY>
+<TR>
+<TD><IMG height=15 hspace=10 src=\"http://www.skto.fi/moodle/contrib/compuproggy/rte/pix/s/smiley.gif\" width=15 border=0></TD>
+<TD>smile</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>:-)</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><IMG height=15 alt=\"\" hspace=10 src=\"http://www.skto.fi/moodle/contrib/compuproggy/rte/pix/s/biggrin.gif\" width=15 border=0></TD>
+<TD>big grin</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>:-D</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><IMG height=15 alt=\"\" hspace=10 src=\"http://www.skto.fi/moodle/contrib/compuproggy/rte/pix/s/wink.gif\" width=15 border=0></TD>
+<TD>wink</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>;-)</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><IMG height=15 alt=\"\" hspace=10 src=\"http://www.skto.fi/moodle/contrib/compuproggy/rte/pix/s/mixed.gif\" width=15 border=0></TD>
+<TD>mixed</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>:-/</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><IMG height=15 alt=\"\" hspace=10 src=\"http://www.skto.fi/moodle/contrib/compuproggy/rte/pix/s/thoughtful.gif\" width=15 border=0></TD>
+<TD>thoughtful</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>V-.</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><IMG height=15 alt=\"\" hspace=10 src=\"http://www.skto.fi/moodle/contrib/compuproggy/rte/pix/s/tongueout.gif\" width=15 border=0></TD>
+<TD>tongue out</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>:-P</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><IMG height=15 alt=\"\" hspace=10 src=\"http://www.skto.fi/moodle/contrib/compuproggy/rte/pix/s/cool.gif\" width=15 border=0></TD>
+<TD>cool</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>B-)</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><IMG height=15 alt=\"\" hspace=10 src=\"http://www.skto.fi/moodle/contrib/compuproggy/rte/pix/s/approve.gif\" width=15 border=0></TD>
+<TD>approve</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>^-)</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><IMG height=15 alt=\"\" hspace=10 src=\"http://www.skto.fi/moodle/contrib/compuproggy/rte/pix/s/wideeyes.gif\" width=15 border=0></TD>
+<TD>wide eyes</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>8-)</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><IMG height=15 alt=\"\" hspace=10 src=\"http://www.skto.fi/moodle/contrib/compuproggy/rte/pix/s/surprise.gif\" width=15 border=0></TD>
+<TD>surprise</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>8-o</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
+<TD>
+<TABLE cellPadding=10 align=center border=0>
+<TBODY>
+<TR>
+<TD><IMG height=15 alt=\"\" hspace=10 src=\"http://www.skto.fi/moodle/contrib/compuproggy/rte/pix/s/sad.gif\" width=15 border=0></TD>
+<TD>sad</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>:-(</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><IMG height=15 alt=\"\" hspace=10 src=\"http://www.skto.fi/moodle/contrib/compuproggy/rte/pix/s/shy.gif\" width=15 border=0></TD>
+<TD>shy</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>8-.</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><IMG height=15 alt=\"\" hspace=10 src=\"http://www.skto.fi/moodle/contrib/compuproggy/rte/pix/s/blush.gif\" width=15 border=0></TD>
+<TD>blush</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>:-I</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><IMG height=15 alt=\"\" hspace=10 src=\"http://www.skto.fi/moodle/contrib/compuproggy/rte/pix/s/kiss.gif\" width=15 border=0></TD>
+<TD>kisses</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>:-X</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><IMG height=15 alt=\"\" hspace=10 src=\"http://www.skto.fi/moodle/contrib/compuproggy/rte/pix/s/clown.gif\" width=15 border=0></TD>
+<TD>clown</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>:o)</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><IMG height=15 alt=\"\" hspace=10 src=\"http://www.skto.fi/moodle/contrib/compuproggy/rte/pix/s/blackeye.gif\" width=15 border=0></TD>
+<TD>black eye</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>P-|</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><IMG height=15 alt=\"\" hspace=10 src=\"http://www.skto.fi/moodle/contrib/compuproggy/rte/pix/s/angry.gif\" width=15 border=0></TD>
+<TD>angry</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>8-[</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><IMG height=15 alt=\"\" hspace=10 src=\"http://www.skto.fi/moodle/contrib/compuproggy/rte/pix/s/dead.gif\" width=15 border=0></TD>
+<TD>dead</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>xx-P</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><IMG height=15 alt=\"\" hspace=10 src=\"http://www.skto.fi/moodle/contrib/compuproggy/rte/pix/s/sleepy.gif\" width=15 border=0></TD>
+<TD>sleepy</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>|-.</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><IMG height=15 alt=\"\" hspace=10 src=\"http://www.skto.fi/moodle/contrib/compuproggy/rte/pix/s/evil.gif\" width=15 border=0></TD>
+<TD>evil</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>}-]</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></P></UL>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 1b7f43a

Please sign in to comment.