Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
AMOS bot
AMOS bot committed May 3, 2012
1 parent 6e3ef95 commit 1cecb26b1829194c713c14296b911f4dbdd0d83d
@@ -40,5 +40,5 @@
{$a}
Молимо искористите опцију за помоћ.';
$string['cliyesnoprompt'] = 'откуцај y (значи да) или n (значи не)';
-$string['environmentrequireinstall'] = 'је неопходно инсталирати/омогућити';
+$string['environmentrequireinstall'] = 'мора бити инсталиран и омогућен';
$string['environmentrequireversion'] = 'неопходна верзија је {$a->needed} а Ви тренутно користите верзију {$a->current}';
@@ -30,19 +30,19 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
-$string['cannotcreatelangdir'] = 'Није могуће креирање директоријума језика';
-$string['cannotcreatetempdir'] = 'Није могуће креирање привременог директоријума.';
+$string['cannotcreatelangdir'] = 'Није могуће креирати директоријум језика';
+$string['cannotcreatetempdir'] = 'Није могуће креирати привремени директоријум';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Није могуће преузети компоненте.';
-$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Није могуће преузимање архиве.';
+$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Није могуће преузети архиву';
$string['cannotfindcomponent'] = 'Није могуће пронаћи компоненту.';
$string['cannotsavemd5file'] = 'Није могуће сачувати md5 датотеку.';
$string['cannotsavezipfile'] = 'Није могуће сачувти ZIP архиву.';
$string['cannotunzipfile'] = 'Није могуће распаковати ZIP датотеку.';
-$string['componentisuptodate'] = 'Компонента је доступна у својој најновијој верзији.';
-$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Није успела провера преузете датотеке.';
+$string['componentisuptodate'] = 'Компонента је доступна у својој најновијој верзији';
+$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Није успела провера преузете датотеке';
$string['invalidmd5'] = 'Неисправна md5 датотека';
$string['missingrequiredfield'] = 'Недостаје неко обавезно поље';
$string['remotedownloaderror'] = 'Преузимање компоненте на Ваш сервер није успело. Проверите подешавања прокси серевера. PHP cURL екстензија се препоручује.<br /><br />Морате да преузмете <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> датотеку ручно, копирате је у директоријум "{$a->dest}" на свом сереверу тамо је распакујете.';
-$string['wrongdestpath'] = 'Погрешна одредишна путања.';
-$string['wrongsourcebase'] = 'Погрешан изворни URL базе.';
-$string['wrongzipfilename'] = 'Погрешан назив архиве.';
+$string['wrongdestpath'] = 'Погрешна одредишна путања';
+$string['wrongsourcebase'] = 'Погрешна база изворног URL-a';
+$string['wrongzipfilename'] = 'Погрешан назив архиве';
@@ -33,12 +33,12 @@
$string['admindirname'] = 'Администраторски директоријум';
$string['availablelangs'] = 'Списак доступних језика';
$string['chooselanguagehead'] = 'Изаберите језик';
-$string['chooselanguagesub'] = 'Молимо изаберите језик који ће се користити само током инсталације. Касније ћете моћи да изаберете језичка подешавања на нивоу сајта и корисника.';
+$string['chooselanguagesub'] = 'Молимо изаберите језик који ће се користити током инсталације. Овај језик ће, такође, бити коришћен на нивоу сајта као подразумевани, мада то накнадно може бити промењено.';
$string['clialreadyconfigured'] = 'Датотека config.php већ постоји. Молимо, користите admin/cli/install_database.php ако желите да инсталирате овај сајт.';
-$string['clialreadyinstalled'] = 'Датотека config.php већ постоји. Употребите команду admin/cli/upgrade.php ако желите да ажурирате свој сајт.';
+$string['clialreadyinstalled'] = 'Датотека config.php већ постоји. Употребите команду admin/cli/upgrade.php ако желите да надоградите свај сајт.';
$string['cliinstallheader'] = 'Moodle {$a} програм за инсталацију из командне линије';
$string['databasehost'] = 'Сервер базе података :';
-$string['databasename'] = 'Има базе података :';
+$string['databasename'] = 'Име базе података';
$string['databasetypehead'] = 'Изабери драјвер базе података';
$string['dataroot'] = 'Директоријум података';
$string['datarootpermission'] = 'Овлашћења над директоријумом података';
@@ -47,42 +47,45 @@
$string['environmenthead'] = 'Проверавање Вашег окружења...';
$string['environmentsub2'] = 'Свака верзија Moodlea има минимум захтева по питању одговарајуће PHP верѕије и неколико обавезних PHP екстензија.
Пуна провера окружења се врши пре сваке инсталације или ажурирања постојеће верзије. Уколико не знате како да инсталирате нову верзију или омогућите PHP ектензије контактирајте Вашег сервер администратора.';
-$string['errorsinenvironment'] = 'Грешке у окружењу';
+$string['errorsinenvironment'] = 'Провера окружења није прошла!';
$string['installation'] = 'Инсталација';
-$string['langdownloaderror'] = 'Нажалост језик "{$a}" није инсталиран. Процес инсталације биће настављен на енглеском језику.';
-$string['memorylimithelp'] = '<p>PHP ограничење меморије за Ваш сервер је тренутно подешено на {$a}.</p>
+$string['langdownloaderror'] = 'Нажалост, језик "{$a}" се не може преузети. Процес инсталације биће настављен на енглеском језику.';
+$string['memorylimithelp'] = '<p>PHP ограничење меморије за ваш сервер је тренутно подешено на {$a}.</p>
-<p>Ово може да проузрокује касније меморијске проблеме Вашег Moodle система, посебно ако имате много дозвољених модула и/или много корисника.</p>
+<p>Ово подешавање може касније да проузрокује да Moodle има проблема са меморијом, посебно ако имате много активираних модула и/или много корисника.</p>
-<p>Препоручујемо да конфигуришете PHP са вишим ограничењем ако је могуће, рецимо 16М. Постоји неколико начина да се то уради. Покушајте:</p><ol>
-<li>Ако можете, рекомпајлирајте PHP са <i>--enable-memory-limit</i>. Ово ће дозволити Moodle систему да постави меморијско ограничење сам за себе.</li>
-<li>Ако имате приступ Вашој php.ini датотеци, можете променити <b>memory_limit</b> подешавање у рецимо 16М. Ако немате приступ тој датотеци можете питати свог администратора да то уради за Вас.</li>
-<li>На неким PHP серверима можете креирати .htaccess датотеку у Moodle директоријуму која садржи ред:
-<p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
-<p>Какогод, на неким серверима ће то спречити приказивање <b>свих</b> PHP страница (биће Вам приказана порука о грешци уместо сваке странице), па ћете са њих морати уклонити .htaccess датотеку.</p></li>
+<p>Препоручујемо да конфигуришете PHP са вишим ограничењем ако је могуће, рецимо 40М. Постоји неколико начина на које то може да се то уради:</p><ol>
+<li>Ако можете, рекомпајлирајте PHP са <i>--enable-memory-limit</i>. Ово ће омогућити Moodle систему да сам постави меморијско ограничење.</li>
+<li>Ако имате приступ својој php.ini датотеци, можете променити вредност за <b>memory_limit</b> на, рецимо, 40М. Ако немате приступ тој датотеци можете питати свог администратора да то уради уместо вас.</li>
+<li>На неким PHP серверима можете да креирате .htaccess датотеку у Moodle директоријуму која садржи ред:
+<blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote>
+<p>Међутим, на неким серверима то ће спречити приказивање <b>свих</b> PHP страница (видећете поруку о грешци када будете гледали странице), па ћете са тих сервера морати да уклоните .htaccess датотеку.</p></li>
</ol>';
$string['paths'] = 'Путање';
-$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Инсталциона процедура не може да креира директоријум базе података ({$a->dataroot})';
+$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Инсталациона процедура не може да креира директоријум базе података ({$a->dataroot}).';
$string['pathshead'] = 'Потврди путање';
$string['pathsrodataroot'] = 'У директоријум за податке није могућ упис';
-$string['pathsroparentdataroot'] = 'У надређени директоријум ({$a->parent}) није могућ упис. Директоријум за податке ({$a->dataroot}) не може креирати инсталациони програм.';
-$string['pathssubadmindir'] = 'Неколико сајтова за вебхостинг користи /admin као специјални УРЛ за приступ контролном панелу. На жалост, то може да да доведе до конфликта са стандардним директоријумом у којем су смештен Moodle администраторске странице. Овај проблем можете решити тако што ћете током инсталације преименовати admin директоријум у, на пример <em>moodleadmin</em>.';
+$string['pathsroparentdataroot'] = 'Није могућ упис у надређени директоријум ({$a->parent}). Инсталациони програм не може да креира директоријум за податке ({$a->dataroot}).';
+$string['pathssubadmindir'] = 'Врло мали број веб сервера користи /admin као специјални URL за приступ разним подешавањима (контролни панел и сл.). Нажалост, то доводи до конфликта са стандардном локацијом за администраторске странице у Moodleu. Овај проблем можете решити тако што ћете променити име администраторског директоријума у вашој инсталацији, и овде уписати то ново име. На пример <em>moodleadmin</em>. Ово подешавање ће преправити администраторске линкове у Moodle систему.';
$string['pathssubdataroot'] = 'Потребан вам је простор где ће Moodle чувати поставњене датотеке. Овај директоријум би требало да буде подешен тако да се може читати и у њега уписивати од стране корисника веб сервера (обично \'nobody\' или \'apache\'), али истовремено мора бити доступан директно преко веба. Уколико овај директоријум не постоји Moodle ће пикушати да га креира током инсталације,';
-$string['pathssubdirroot'] = 'Пуна путања до директотијума за инсталацију Moodlea. Промените само уколико желите да користите синболичне линкове.';
-$string['pathssubwwwroot'] = 'Пуна вер адреса преко које ће се приступати Moodleu. Није могуће приступати Moodleu користећи вишњ адреса. Уколико Ваш сајт има више јавних адреса онда на свима морате да подесите перманентну дирекцију ка једној адреси. Уколико је Ваш сајт доступам са Интернета али и из Интранет окружеања користите јавну адресу и подесите ДНС тако да и Интранет корисници могу да користе ту јавну адресу.';
+$string['pathssubdirroot'] = 'Пуна путања до директотијума за инсталацију Moodlea.';
+$string['pathssubwwwroot'] = 'Пуна веб адреса путем које ће се приступати Moodleу. Није могуће приступати Moodleу користећи више адреса.
+Ако ваш сајт има више јавних адреса онда на свима морате да подесите перманентне редирекције осим за ову.
+Ако је ваш сајт доступан са интернета али и из интранет окружења овде употребите јавну адресу и подесите DNS тако да и интранет корисници могу да користе јавну адресу.
+Ако је адреса нетачна промените URL у свом веб читачу да бисте поново покренули инсталацију са другачијом вредношћу.';
$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Dataroot локација није безбедна';
$string['pathswrongadmindir'] = 'Админ директоријум не постоји';
$string['phpextension'] = '{$a} PHP екстенѕија';
$string['phpversion'] = 'PHP верзија';
-$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle захтева најмање PHP верзију 4.3.0 или 5.1.0 (5.0.x функционише уз бројне уочене проблеме).</p>
-<p>Тренутно имате верзију {$a}</p>
-<p>Морате надоградити PHP или преместити Moodle инсталацију на web сервер са новијом верзијом PHP-a!</br>
-(У случају верзије 5.0.x било би добро да је снизите на 4.4.x верзију)</p>';
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle захтева најмање PHP верзију 4.3.0 или 5.1.0 (5.0.x има бројне уочене проблеме).</p>
+<p>Тренутно користите верзију {$a}</p>
+<p>Морате надоградити PHP или преместити Moodle на веб сервер са новијом верзијом PHP-a!</br>
+(У случају верзије 5.0.x можете, такође, да се вратите на 4.4.x верзију)</p>';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
-$string['welcomep20'] = 'Приказана Вам је ова страница јер сте успешно инсталирали и покренули <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> пакет на Вашем рачунару. Честитамо!';
-$string['welcomep30'] = 'Ово издање <strong>{$a->installername}</strong> укључује апликације за креирање окружења у ком ће <strong>Moodle</strong> успешно функционисати, конкретно:';
+$string['welcomep20'] = 'Ову страницу видите зато што сте успешно инсталирали и покренули <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> пакет на свом серверу. Честитамо!';
+$string['welcomep30'] = 'Ово издање <strong>{$a->installername}</strong> укључује апликације за креирање окружења у којем ће <strong>Moodle</strong> успешно функционисати, конкретно:';
$string['welcomep40'] = 'Овај пакет обухвата и <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
-$string['welcomep50'] = 'Коришћење апликација из овог пакета је условљено њховим лиценцама. Комплетан <strong>{$a->installername}</strong> пакет је <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">отвореног кода</a> и дистрибуира се под <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> лиценцом.';
-$string['welcomep60'] = 'Наредне странице ће Вас провести кроз неколико једноставних корака током којих ћете конфигурисати <strong>Moodle</strong> на Вашем рачунару. Можете прихватити подразумевана подешавања или их, опционо, прилагодити сопственим потребама.';
+$string['welcomep50'] = 'Коришћење свих апликација овог пакета је уређено њиховим лиценцама. Комплетан<strong>{$a->installername}</strong> пакет је <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">отвореног кода</a> и дистрибуира се под <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> лиценцом.';
+$string['welcomep60'] = 'Наредне странице ће вас провести кроз неколико једноставних корака током којих ћете конфигурисати и подесити <strong>Moodle</strong> на свом рачунару. Можете прихватити подразумевана подешавања или их, опционо, прилагодити сопственим потребама.';
$string['welcomep70'] = 'Кликните на дугме за наставак да бисте даље подешавали <strong>Moodle</strong>.';
$string['wwwroot'] = 'Веб адреса';
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 1cecb26

Please sign in to comment.