Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
commit 1d26931b329ed372283915b6ed65e68787893787 1 parent 8a407e2
AMOS bot authored

Showing 1 changed file with 4 additions and 4 deletions. Show diff stats Hide diff stats

  1. +4 4 install/lang/hr/install.php
8 install/lang/hr/install.php
@@ -80,10 +80,10 @@
80 80 $string['phpversion'] = 'PHP inačica';
81 81 $string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle zahtijeva najmanje PHP inačicu 4.3.0 ili 5.1.0 (5.0.x funkcionira uz brojne uočene probleme).</p> <p>Trenutno imate inačicu {$a}</p> <p>Morate nadograditi PHP ili premestiti Moodle instalaciju na web poslužitelj s novijom verzijom PHP-a!</br> (U slučaju inačice 5.0.x bilo bi najbolje da je vratite na inačicu 4.4.x)</p>';
82 82 $string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
83   -$string['welcomep20'] = 'Prikazana vam je ova stranica jer ste uspješno instalirali i pokrenuli <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> paket na vašem poslužitelju. Čestitamo!';
84   -$string['welcomep30'] = 'Ova inačica <strong>{$a->installername}</strong> uključuje aplikacije za stvaranje okruženja u kojem će <strong>Moodle</strong> uspješno funkcionirati, konkretno:';
  83 +$string['welcomep20'] = 'Prikazana vam je ova stranica jer ste uspješno instalirali i pokrenuli <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> paket na svom poslužitelju. Čestitamo!';
  84 +$string['welcomep30'] = 'Ova inačica <strong>{$a->installername}</strong> uključuje aplikacije za stvaranje okruženja u kojem će sustav <strong>Moodle</strong> uspješno funkcionirati, konkretno:';
85 85 $string['welcomep40'] = 'Ovaj paket obuhvaća i <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
86   -$string['welcomep50'] = 'Korištenje svih aplikacija u ovom paketu je uređeno licencama pod kojima su izdane. Cijeli <strong>{$a->installername}</strong> paket je rješenje <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">otvorenog koda</a> distribuirano pod <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> licencom.';
87   -$string['welcomep60'] = 'Sljedeće stranice će vas voditi kroz postupak instalacije i podešavanja <em>Moodle</em> na poslužitelju. Možete prihvatiti zadane postavke ili promijeniti iste sukladno vašim potrebama.';
  86 +$string['welcomep50'] = 'Korištenje svih aplikacija u ovom paketu je uređeno licencama pod kojima su izdane. Cijeli paket <strong>{$a->installername}</strong> je rješenje <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">otvorenog koda</a> distribuirano pod <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> licencom.';
  87 +$string['welcomep60'] = 'Sljedeće stranice će vas voditi kroz postupak instalacije i podešavanja sustava <em>Moodle</em> na poslužitelju. Možete prihvatiti zadane postavke ili promijeniti iste sukladno vašim potrebama.';
88 88 $string['welcomep70'] = 'Kliknite na "Next" gumb kako bi započeli <strong>Moodle</strong> instalaciju.';
89 89 $string['wwwroot'] = 'Web adresa';

0 comments on commit 1d26931

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.