Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

Adding missing strings

Made som few corrections in existing translation
  • Loading branch information...
commit 1e669a01eabd25f50a4e812a5bc529ecbb5e8ff9 1 parent 0f776ec
gniske authored
View
88 lang/da/assignment.php
@@ -1,52 +1,52 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.2 development (2003102700)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.2 development (2003121500)
-$string['allowresubmit'] = "Tillad gentagelser";
-$string['assignmentdetails'] = "Opgave detaljer";
-$string['assignmentmail'] = "\$a->teacher har kikket det du har afleveret igennem og kommenteret det '\$a->assignment'
+$string['allowresubmit'] = 'Tillad gentagelser';
+$string['assignmentdetails'] = 'Opgave detaljer';
+$string['assignmentmail'] = '$a->teacher har kikket det du har afleveret igennem og kommenteret det \'$a->assignment\'
Du kan se evt. kommentarer i slutningen af det du har afleveret på
-\$a->url";
-$string['assignmentmailhtml'] = "\$a->teacher har kikket det du har afleveret igennem og kommenteret det: '<i>\$a->assignment</i>'<br /><br />
-Du kan se evt kommentarer i slutningen på <a href=\\\"\$a->url\\\">det du har afleveret</a>.";
-$string['assignmentname'] = "Opgave navn";
-$string['assignmenttype'] = "Opgave type";
-$string['configmaxbytes'] = "General maksimum filstørrelse for alle afleveringsopgaver på sitet (Underlagt kursus begrænsninger og andre lokale indstillinger)";
-$string['description'] = "Beskrivelse";
-$string['duedate'] = "Afleveringsdato";
-$string['duedateno'] = "Ingen afleveringsfrist";
-$string['early'] = "\$a for tidlig";
-$string['failedupdatefeedback'] = "Mislykkedes at opdatere feedback på aflevering for bruger \$a";
-$string['feedback'] = "Feedback";
-$string['feedbackupdated'] = "Afleverings feedback opdateret for \$a ";
-$string['late'] = "\$a for sent";
-$string['maximumgrade'] = "Maximum karakterer";
-$string['maximumsize'] = "Maximum størrelse";
-$string['modulename'] = "Opgave";
-$string['modulenameplural'] = "Opgaver";
-$string['newsubmissions'] = "Opgaver afleveret";
-$string['notgradedyet'] = "Ikke bedømt endnu";
-$string['notsubmittedyet'] = "Ikke afleveret endnu";
-$string['overwritewarning'] = "Advarsel: hvis du uploader igen, vil det erstatte den nuværende version";
-$string['saveallfeedback'] = "Gem alt mit feedback";
-$string['submissionfeedback'] = "Afleverings feedback";
-$string['submissions'] = "Afleveringer";
-$string['submitassignment'] = "Aflevér din opgave ved hjælp af denne formular";
-$string['submitted'] = "Afleveret";
-$string['typeoffline'] = "Offline aktivitet";
-$string['typeuploadsingle'] = "Upload en enkelt fil";
-$string['uploadbadname'] = "Dette filnavn indeholdt ugyldige tegn og kunne ikke uploades";
-$string['uploadedfiles'] = "uploaded filer";
-$string['uploaderror'] = "Fejl mens filen blev gemt på serveren";
-$string['uploadfailnoupdate'] = "Filen var OK uploaded, men din aflevering blev ikke opdateret";
-$string['uploadfiletoobig'] = "Beklager, men filen er for stor (grænse er \$a bytes)";
-$string['uploadnofilefound'] = "Ingen filer fundet, er du sikker på at du har valgt at uploade en ";
-$string['uploadnotregistered'] = "'\$a' blev uploaded OK, men afleveringen blev ikke registreret";
-$string['uploadsuccess'] = "Uploaded '\$a' korrekt";
-$string['viewfeedback'] = "Se opgave karakterer og feedback";
-$string['viewsubmissions'] = "Se \$a afleverede opgaver";
-$string['yoursubmission'] = "Din aflevering";
+$a->url';
+$string['assignmentmailhtml'] = '$a->teacher har kikket det du har afleveret igennem og kommenteret det: \'<i>$a->assignment</i>\'<br /><br />
+Du kan se evt kommentarer i slutningen på <a href=\"$a->url\">det du har afleveret</a>.';
+$string['assignmentname'] = 'Opgave navn';
+$string['assignmenttype'] = 'Opgave type';
+$string['configmaxbytes'] = 'General maksimum filstørrelse for alle afleveringsopgaver på sitet (Underlagt kursus begrænsninger og andre lokale indstillinger)';
+$string['description'] = 'Beskrivelse';
+$string['duedate'] = 'Afleveringsdato';
+$string['duedateno'] = 'Ingen afleveringsfrist';
+$string['early'] = '$a for tidlig';
+$string['failedupdatefeedback'] = 'Mislykkedes at opdatere feedback på aflevering for bruger $a';
+$string['feedback'] = 'Feedback';
+$string['feedbackupdated'] = 'Afleverings feedback opdateret for $a ';
+$string['late'] = '$a for sent';
+$string['maximumgrade'] = 'Maximum karakterer';
+$string['maximumsize'] = 'Maximum størrelse';
+$string['modulename'] = 'Opgave';
+$string['modulenameplural'] = 'Opgaver';
+$string['newsubmissions'] = 'Opgaver afleveret';
+$string['notgradedyet'] = 'Ikke bedømt endnu';
+$string['notsubmittedyet'] = 'Ikke afleveret endnu';
+$string['overwritewarning'] = 'Advarsel: hvis du uploader igen, vil det erstatte den nuværende version';
+$string['saveallfeedback'] = 'Gem alt mit feedback';
+$string['submissionfeedback'] = 'Afleverings feedback';
+$string['submissions'] = 'Afleveringer';
+$string['submitassignment'] = 'Aflevér din opgave ved hjælp af denne formular';
+$string['submitted'] = 'Afleveret';
+$string['typeoffline'] = 'Offline aktivitet';
+$string['typeuploadsingle'] = 'Upload en enkelt fil';
+$string['uploadbadname'] = 'Dette filnavn indeholdt ugyldige tegn og kunne ikke uploades';
+$string['uploadedfiles'] = 'uploaded filer';
+$string['uploaderror'] = 'Fejl mens filen blev gemt på serveren';
+$string['uploadfailnoupdate'] = 'Filen var OK uploaded, men din aflevering blev ikke opdateret';
+$string['uploadfiletoobig'] = 'Beklager, men filen er for stor (grænse er $a bytes)';
+$string['uploadnofilefound'] = 'Ingen filer fundet, er du sikker på at du har valgt at uploade en? Det kan være at filen er for stor. ';
+$string['uploadnotregistered'] = '\'$a\' blev uploaded OK, men afleveringen blev ikke registreret';
+$string['uploadsuccess'] = 'Uploaded \'$a\' korrekt';
+$string['viewfeedback'] = 'Se opgave karakterer og feedback';
+$string['viewsubmissions'] = 'Se $a afleverede opgaver';
+$string['yoursubmission'] = 'Din aflevering';
?>
View
128 lang/da/attendance.php
@@ -1,67 +1,71 @@
<?PHP // $Id$
- // attendance.php - created with Moodle 1.2 development (2003102700)
+ // attendance.php - created with Moodle 1.2 development (2003121500)
-$string['absentlong'] = "Fraværende";
-$string['absentshort'] = "%%";
-$string['addingmultiple'] = "Tilføjer flere fraværslister";
-$string['addmultiple'] = "Tilføj flere fraværslister";
-$string['allmodulename'] = "Alle fraværslister";
-$string['auto'] = "auto";
-$string['autoattend'] = "Før automatisk protokol udfra brugernes aktivitets logs.";
-$string['autoattendmulti'] = "Før automatisk alle protokoller udfra brugernes aktivitets logs.";
-$string['choosedays'] = "Hvilke dage på ugen skal der føres protekol over.";
-$string['dayofroll'] = "Dato for fraværsliste";
-$string['defaultautoattend'] = "Skal fraværslisterne flyttes til de korrekte uger som standard?";
-$string['defaultdynamicsection'] = "Skal protekollerne flyttes ud de de respektive uger som standard?";
-$string['defaultgrade'] = "Skal protekollerne tælle med i vuderingen som standard?";
-$string['defaulthoursinclass'] = "Hvor mange timer/lektioner skal der som udgangspunkt være i en fraværsliste?";
-$string['defaultmaxgrade'] = "Hvad skal maksimumkarakteren være for fuldt fremmøde?";
-$string['defaultstudentstatus'] = "Den almindelige fraværsstatus på nye fraværsskemaer.";
-$string['downloadexcelfull'] = "Download komplet Excel regneark";
-$string['downloadexceltotals'] = "Download opsummeret Excel regneark";
-$string['downloadtextfull'] = "Download komplet tekst rapport";
-$string['downloadtexttotals'] = "Download opsummeret tekst rapport.";
-$string['dynamicsection'] = "Brug ugen fra denne dato til fraværslisten";
-$string['dynamicsectionmulti'] = "Placer fraværslister på deres ugentlige sektion automatisk";
-$string['endbeforestart'] = "Slutdagen er før denne startdato.";
-$string['endmulti'] = "Dato for sidste fraværsliste";
-$string['for'] = "for";
-$string['friday'] = "Fre";
-$string['gradevalue'] = "Skal denne fraværsliste kunne bedømmes?";
-$string['gradevaluemulti'] = "Skal disse fraværslister kunne bedømmes?";
-$string['hoursinclass'] = "Antal timer/lektioner i en periode";
-$string['hoursineachclass'] = "Antal tilmer i hver periode";
-$string['hoursinfullreport'] = "Det maksimale antal fraværstimer der skal vises på en enkelt side af fraværslisten.";
-$string['maxgradevalue'] = "Maksimum karakter for fuldt fremmøde.";
-$string['modulename'] = "Fraværsliste";
-$string['modulenameplural'] = "Fraværslister";
-$string['monday'] = "Man";
-$string['norolls'] = "Der er ingen fraværslister i dette kursus.";
-$string['notes'] = "Special informaion";
-$string['notesfor'] = "Special informaion for";
-$string['noviews'] = "Der er desværre ikke nogen data for din profil her.";
-$string['of'] = "af";
-$string['pages'] = "Sider";
-$string['presentlong'] = "Tilstede";
-$string['presentshort'] = "*";
-$string['saturday'] = "Lør";
-$string['startafterend'] = "Startdagen er efter slutningen af dette kursus";
-$string['startmulti'] = "Dato for første fraværsliste.";
-$string['sunday'] = "Søn";
-$string['takeroll'] = "Før protekol for denne dag";
-$string['tardiesperabsence'] = "Hvor mange gange skal man møde forsent før det tæller som fravær?";
-$string['tardylong'] = "Sent";
-$string['tardyshort'] = "?";
-$string['thursday'] = "Tirs";
-$string['tuesday'] = "Tor";
-$string['viewall'] = "Vis alle fraværslister.";
-$string['viewmulti'] = "Vis rapport i flere sider.";
-$string['viewone'] = "Vis alle sider fra rapporten.";
-$string['viewsection'] = "Vis alle fraværslister fra denne sektion";
-$string['viewtable'] = "Vis rapporten i et skema.";
-$string['viewweek'] = "Vis alle fraværslister fra denne kalenderuge";
-$string['wednesday'] = "Ons";
-$string['weekmodulename'] = "Alle fraværslister i den forrige uge.";
+$string['absentlong'] = 'Fraværende';
+$string['absentshort'] = '%%';
+$string['addingmultiple'] = 'Tilføjer flere fraværslister';
+$string['addmultiple'] = 'Tilføj flere fraværslister';
+$string['allmodulename'] = 'Alle fraværslister';
+$string['auto'] = 'auto';
+$string['autoattend'] = 'Før automatisk protokol udfra brugernes aktivitets logs.';
+$string['autoattendmulti'] = 'Før automatisk alle protokoller udfra brugernes aktivitets logs.';
+$string['autoattendshort'] = 'Automatisk fra log';
+$string['choosedays'] = 'Hvilke dage på ugen skal der føres protekol over.';
+$string['dayofroll'] = 'Dato for fraværsliste';
+$string['defaultautoattend'] = 'Skal fraværslisterne flyttes til de korrekte uger som standard?';
+$string['defaultdynamicsection'] = 'Skal protekollerne flyttes ud de de respektive uger som standard?';
+$string['defaultgrade'] = 'Skal protekollerne tælle med i vuderingen som standard?';
+$string['defaulthoursinclass'] = 'Hvor mange timer/lektioner skal der som udgangspunkt være i en fraværsliste?';
+$string['defaultmaxgrade'] = 'Hvad skal maksimumkarakteren være for fuldt fremmøde?';
+$string['defaultstudentstatus'] = 'Den almindelige fraværsstatus på nye fraværsskemaer.';
+$string['downloadexcelfull'] = 'Download komplet Excel regneark';
+$string['downloadexceltotals'] = 'Download opsummeret Excel regneark';
+$string['downloadtextfull'] = 'Download komplet tekst rapport';
+$string['downloadtexttotals'] = 'Download opsummeret tekst rapport.';
+$string['dynamicsection'] = 'Brug ugen fra denne dato til fraværslisten';
+$string['dynamicsectionmulti'] = 'Placer fraværslister på deres ugentlige sektion automatisk';
+$string['dynsectionshort'] = 'Dynamisk flyttet til sektion';
+$string['endbeforestart'] = 'Slutdagen er før denne startdato.';
+$string['endmulti'] = 'Dato for sidste fraværsliste';
+$string['for'] = 'for';
+$string['friday'] = 'Fre';
+$string['gradeshort'] = 'Vurderet';
+$string['gradevalue'] = 'Skal denne fraværsliste kunne bedømmes?';
+$string['gradevaluemulti'] = 'Skal disse fraværslister kunne bedømmes?';
+$string['hoursinclass'] = 'Antal timer/lektioner i en periode';
+$string['hoursineachclass'] = 'Antal tilmer i hver periode';
+$string['hoursinfullreport'] = 'Det maksimale antal fraværstimer der skal vises på en enkelt side af fraværslisten.';
+$string['maxgradeshort'] = 'Maksimum karakter';
+$string['maxgradevalue'] = 'Maksimum karakter for fuldt fremmøde.';
+$string['modulename'] = 'Fraværsliste';
+$string['modulenameplural'] = 'Fraværslister';
+$string['monday'] = 'Man';
+$string['norolls'] = 'Der er ingen fraværslister i dette kursus.';
+$string['notes'] = 'Special informaion';
+$string['notesfor'] = 'Special informaion for';
+$string['noviews'] = 'Der er desværre ikke nogen data for din profil her.';
+$string['of'] = 'af';
+$string['pages'] = 'Sider';
+$string['presentlong'] = 'Tilstede';
+$string['presentshort'] = '*';
+$string['saturday'] = 'Lør';
+$string['startafterend'] = 'Startdagen er efter slutningen af dette kursus';
+$string['startmulti'] = 'Dato for første fraværsliste.';
+$string['sunday'] = 'Søn';
+$string['takeroll'] = 'Før protekol for denne dag';
+$string['tardiesperabsence'] = 'Hvor mange gange skal man møde forsent før det tæller som fravær?';
+$string['tardylong'] = 'Sent';
+$string['tardyshort'] = '?';
+$string['thursday'] = 'Tirs';
+$string['tuesday'] = 'Tor';
+$string['viewall'] = 'Vis alle fraværslister.';
+$string['viewmulti'] = 'Vis rapport i flere sider.';
+$string['viewone'] = 'Vis alle sider fra rapporten.';
+$string['viewsection'] = 'Vis alle fraværslister fra denne sektion';
+$string['viewtable'] = 'Vis rapporten i et skema.';
+$string['viewweek'] = 'Vis alle fraværslister fra denne kalenderuge';
+$string['wednesday'] = 'Ons';
+$string['weekmodulename'] = 'Alle fraværslister i den forrige uge.';
?>
View
123 lang/da/dialogue.php
@@ -1,68 +1,69 @@
<?PHP // $Id$
- // dialogue.php - created with Moodle 1.2 development (2003102700)
+ // dialogue.php - created with Moodle 1.2 development (2003121500)
-$string['addmynewentries'] = "Tilføj mine nye indlæg";
-$string['addmynewentry'] = "Tilføj mit indlæg";
-$string['addsubject'] = "Tilføj emne";
-$string['allowmultiple'] = "Tillad mere end en dialog med den samme person";
-$string['allowstudentdialogues'] = "Tillad elev til elev dialoger.";
-$string['close'] = "Luk";
-$string['closed'] = "Lukket";
-$string['confirmclosure'] = "Du er ved at lukke en dialog med \$a. Lukkede dialoger kan ikke genåbnes. Hvis du lukker dialogen kan du kun se indholdet men ikke tilføje mere til den, og du bliver nødt til at starte en ny dialog hvis du vil fortsætte. <br /><br />Er du sikker på at du ønsker at lukke denne dialog?";
-$string['deleteafter'] = "Slet lukkede dialoger efter (Dage)";
-$string['dialogueclosed'] = "Dialogen er lukket";
-$string['dialogueintro'] = "Dialog introduktion";
-$string['dialoguemail'] = "\$a->userfrom har skrevet en besked til dig i din dialog for '\$a->dialogue'
+$string['addmynewentries'] = 'Tilføj mine nye indlæg';
+$string['addmynewentry'] = 'Tilføj mit indlæg';
+$string['addsubject'] = 'Tilføj emne';
+$string['allowmultiple'] = 'Tillad mere end en dialog med den samme person';
+$string['allowstudentdialogues'] = 'Tillad elev til elev dialoger.';
+$string['close'] = 'Luk';
+$string['closed'] = 'Lukket';
+$string['confirmclosure'] = 'Du er ved at lukke en dialog med $a. Lukkede dialoger kan ikke genåbnes. Hvis du lukker dialogen kan du kun se indholdet men ikke tilføje mere til den, og du bliver nødt til at starte en ny dialog hvis du vil fortsætte. <br /><br />Er du sikker på at du ønsker at lukke denne dialog?';
+$string['deleteafter'] = 'Slet lukkede dialoger efter (Dage)';
+$string['dialogueclosed'] = 'Dialogen er lukket';
+$string['dialogueintro'] = 'Dialog introduktion';
+$string['dialoguemail'] = '$a->userfrom har skrevet en besked til dig i din dialog for \'$a->dialogue\'
Du kan se den tilføjet til din dialog:
-\$a->url";
-$string['dialoguemailhtml'] = "\$a->userfrom har skrevet en besked til dig i din dialog for '<i>\$a->dialogue</i>' <br /><br/>
-Du kan se den tilføjet til din <a href=\\\"\$a->url\\\">dialog</a>";
-$string['dialoguename'] = "Dialog navn";
-$string['dialogueopened'] = "Dialog startet med \$a";
-$string['dialoguewith'] = "Dialog med \$a";
-$string['everybody'] = "Alle";
-$string['furtherinformation'] = "Mere information";
-$string['lastentry'] = "Sidste post";
-$string['maildefault'] = "Mail Default";
-$string['modulename'] = "Dialog";
-$string['modulenameplural'] = "Dialoger";
-$string['namehascloseddialogue'] = "\$a har lukket dialogen";
-$string['newdialogueentries'] = "Nye beskeder";
-$string['newentry'] = "Ny besked";
-$string['noavailablepeople'] = "Der er ikke andre at snakke med";
-$string['nopersonchosen'] = "Der er ikke valg nogen person";
-$string['nosubject'] = "Der mangler et emne";
-$string['notextentered'] = "Tekst mangler";
-$string['notstarted'] = "Du er ikke begyndt på denne dialog endnu";
-$string['notyetseen'] = "Ikke set endnu";
-$string['numberofentries'] = "Antal beskeder";
-$string['numberofentriesadded'] = "Antal beskeder tilføjet: \$a";
-$string['of'] = "af";
-$string['onwrote'] = "d. \$a skrev";
-$string['onyouwrote'] = "d. \$a skrev du";
-$string['open'] = "Start";
-$string['openadialoguewith'] = "Start dialog med";
-$string['opendialogue'] = "Start dialog";
-$string['pane0'] = "Åben en dialog";
-$string['pane1'] = "\$a dialoger venter på svar fra dig";
-$string['pane1one'] = "1 dialog venter på svar fra dig";
-$string['pane2'] = "\$a dialoger venter på svar fra modparten";
-$string['pane2one'] = "1 dialog venter på svar fra modparten";
-$string['pane3'] = "\$a lukkede dialoger";
-$string['pane3one'] = "1 lukket dialog";
-$string['seen'] = "Set \$a siden";
-$string['sendmailmessages'] = "Send emailkopi om mine nye beskeder";
-$string['status'] = "Status";
-$string['studenttostudent'] = "Elev til elev";
-$string['subject'] = "Emne";
-$string['subjectadded'] = "Emne tilføjet";
-$string['teachertostudent'] = "Underviser til elev";
-$string['typefirstentry'] = "Skriv den første post her";
-$string['typefollowup'] = "Skriv opfølger her";
-$string['typeofdialogue'] = "Type dialog";
-$string['typereply'] = "Skriv svar her";
-$string['viewallentries'] = "Vis \$a beskeder";
+$a->url';
+$string['dialoguemailhtml'] = '$a->userfrom har skrevet en besked til dig i din dialog for \'<i>$a->dialogue</i>\' <br /><br/>
+Du kan se den tilføjet til din <a href=\"$a->url\">dialog</a>';
+$string['dialoguename'] = 'Dialog navn';
+$string['dialogueopened'] = 'Dialog startet med $a';
+$string['dialoguewith'] = 'Dialog med $a';
+$string['everybody'] = 'Alle';
+$string['furtherinformation'] = 'Mere information';
+$string['lastentry'] = 'Sidste post';
+$string['maildefault'] = 'Mail Default';
+$string['modulename'] = 'Dialog';
+$string['modulenameplural'] = 'Dialoger';
+$string['namehascloseddialogue'] = '$a har lukket dialogen';
+$string['newdialogueentries'] = 'Nye beskeder';
+$string['newentry'] = 'Ny besked';
+$string['noavailablepeople'] = 'Der er ikke andre at snakke med';
+$string['nopersonchosen'] = 'Der er ikke valg nogen person';
+$string['nosubject'] = 'Der mangler et emne';
+$string['notextentered'] = 'Tekst mangler';
+$string['notstarted'] = 'Du er ikke begyndt på denne dialog endnu';
+$string['notyetseen'] = 'Ikke set endnu';
+$string['numberofentries'] = 'Antal beskeder';
+$string['numberofentriesadded'] = 'Antal beskeder tilføjet: $a';
+$string['of'] = 'af';
+$string['onwrote'] = 'd. $a skrev';
+$string['onyouwrote'] = 'd. $a skrev du';
+$string['open'] = 'Start';
+$string['openadialoguewith'] = 'Start dialog med';
+$string['opendialogue'] = 'Start dialog';
+$string['opendialogueentries'] = 'Åben dialog indlæg';
+$string['pane0'] = 'Åben en dialog';
+$string['pane1'] = '$a dialoger venter på svar fra dig';
+$string['pane1one'] = '1 dialog venter på svar fra dig';
+$string['pane2'] = '$a dialoger venter på svar fra modparten';
+$string['pane2one'] = '1 dialog venter på svar fra modparten';
+$string['pane3'] = '$a lukkede dialoger';
+$string['pane3one'] = '1 lukket dialog';
+$string['seen'] = 'Set $a siden';
+$string['sendmailmessages'] = 'Send emailkopi om mine nye beskeder';
+$string['status'] = 'Status';
+$string['studenttostudent'] = 'Elev til elev';
+$string['subject'] = 'Emne';
+$string['subjectadded'] = 'Emne tilføjet';
+$string['teachertostudent'] = 'Underviser til elev';
+$string['typefirstentry'] = 'Skriv den første post her';
+$string['typefollowup'] = 'Skriv opfølger her';
+$string['typeofdialogue'] = 'Type dialog';
+$string['typereply'] = 'Skriv svar her';
+$string['viewallentries'] = 'Vis $a beskeder';
?>
View
76 lang/da/editor.php
@@ -0,0 +1,76 @@
+<?PHP // $Id$
+ // editor.php - created with Moodle 1.2 development (2003121500)
+
+
+$string['about'] = 'Om denne editor';
+$string['absbottom'] = 'Absolut Bund';
+$string['absmiddle'] = 'Absolut midt';
+$string['address'] = 'Adresse';
+$string['alignment'] = 'Placering';
+$string['alternatetext'] = 'Alternativ tekst';
+$string['baseline'] = 'grundlinie';
+$string['bold'] = 'Fed';
+$string['borderthickness'] = 'Kanttykkelse';
+$string['bottom'] = 'Bund';
+$string['browse'] = 'Gennemse';
+$string['cancel'] = 'Annuller';
+$string['cellpadding'] = 'Cellekant';
+$string['cellspacing'] = 'Celleadskillelse';
+$string['choosechar'] = 'Vælg karakter';
+$string['chooseicon'] = 'Vælg en ikon der skal indsættes';
+$string['close'] = 'Luk';
+$string['cols'] = 'Kolonner';
+$string['copy'] = 'Kopier markeret tekst';
+$string['createlink'] = 'Indsæt weblink';
+$string['cut'] = 'Klip markeret tekst';
+$string['forecolor'] = 'Bogstavsfarve';
+$string['heading'] = 'Overskrift';
+$string['hilitecolor'] = 'Baggrundsfarve';
+$string['horizontal'] = 'Horisontal';
+$string['horizontalrule'] = 'Horisontal linie';
+$string['htmlmode'] = 'Skift mellem WYSIWYG og HTMLkode';
+$string['imageurl'] = 'Billede URL';
+$string['indent'] = 'Større margin';
+$string['insertchar'] = 'Indsæt special karakter';
+$string['insertimage'] = 'indsæt billede';
+$string['insertsmile'] = 'Indsæt smiley';
+$string['inserttable'] = 'Indsæt tabel';
+$string['italic'] = 'Skrå skrift';
+$string['justifycenter'] = 'Centreret tekst';
+$string['justifyfull'] = 'Fast linjebredde';
+$string['justifyleft'] = 'Venstrestillet tekst';
+$string['justifyright'] = 'Højrestillet tekst';
+$string['layout'] = 'Layout';
+$string['left'] = 'Venstre';
+$string['middle'] = 'Midten';
+$string['normal'] = 'Normal';
+$string['notset'] = 'Ikke sat';
+$string['ok'] = 'OK';
+$string['orderedlist'] = 'Ordnet liste';
+$string['outdent'] = 'Mindre margin';
+$string['paste'] = 'Indsæt fra udklipsholder';
+$string['path'] = 'Sti';
+$string['percent'] = 'Procent';
+$string['pixels'] = 'Pixels';
+$string['popupeditor'] = 'Forstør editor';
+$string['preformatted'] = 'Preformateret';
+$string['preview'] = 'Se resultat';
+$string['redo'] = 'Gendan dine sidste ændringer';
+$string['right'] = 'Højre';
+$string['rows'] = 'Rækker';
+$string['showhelp'] = 'Hjælp i brugen af editoren';
+$string['spacing'] = 'Mellemrum';
+$string['strikethrough'] = 'Overstreget';
+$string['subscript'] = 'Sænket skrift';
+$string['superscript'] = 'Hævet skrift';
+$string['textindicator'] = 'Nuværende stil';
+$string['textmode'] = 'Du er i TEKST mode. Brug [<>] knappen til at gå tilbage til WYSIWYG mode.';
+$string['texttop'] = 'Teksttop';
+$string['top'] = 'Top';
+$string['underline'] = 'Understreget';
+$string['undo'] = 'Fortryd dine sidste handlinger';
+$string['unorderedlist'] = 'Punktliste';
+$string['vertical'] = 'Vertikal';
+$string['width'] = 'Bredde';
+
+?>
View
308 lang/da/exercise.php
@@ -1,156 +1,162 @@
<?PHP // $Id$
- // exercise.php - created with Moodle 1.2 development (2003103100)
+ // exercise.php - created with Moodle 1.2 development (2003121500)
-$string['absent'] = "Fraværende";
-$string['accumulative'] = "Akkumulativ";
-$string['action'] = "Handling";
-$string['ago'] = "\$a siden";
-$string['allgradeshaveamaximumof'] = "Alle karaktere må maks være: \$a";
-$string['amendassessmentelements'] = "Ændre vuderingselementer";
-$string['amendtitle'] = "Ændre titlen";
-$string['assess'] = "Vudere";
-$string['assessed'] = "Vudered ";
-$string['assessment'] = "Vudering";
-$string['assessmentby'] = "Vuderet af \$a";
-$string['assessmentform'] = "Vuderings skema";
-$string['assessmentmadebythe'] = "Vudering lavet af: \$a";
-$string['assessmentofthissubmission'] = "Vudering af dette indlæg ";
-$string['assessments'] = "Vuderinger";
-$string['atthisstageyou'] = "På dette tidspunkt er din opgave blevet vuderet<br />Hvis du vil ændrer på noget efter vuderingen, så husk at få revuderet din opgave<br /> Det kan du gøre ved at trykke på 'Revuder' nedenfor. ";
-$string['awaitingassessmentbythe'] = "Venter på vudering af \$a";
-$string['awaitingfeedbackfromthe'] = "Afventer tilbagemelding fra \$a";
-$string['comment'] = "Kommentar";
-$string['confirmdeletionofthisitem'] = "Bekræft sletning af dette \$a";
-$string['correct'] = "Rigtigt";
-$string['criterion'] = "Kriterier";
-$string['deadline'] = "Afleveringstidspunkt";
-$string['deadlineis'] = "Afleveringstidspunktet er: \$a";
-$string['delete'] = "Slet";
-$string['deleting'] = "Sletter";
-$string['description'] = "Beskrivelse";
-$string['descriptionofexercise'] = "I en arbejdsopgave skal du formulere opgaven til de \$a så præcist som muligt i et worddokument eller som HTML. Denne fil skal så uploades før opgaves stilles til de \$a. Det er også muligt at lave varianter over den samme opgave, igen som et worddokument eller HTML, der uploades til opgaven før den åbnes.";
-$string['detailsofassessment'] = "Vuderings detaljer";
-$string['displayoffinalgrades'] = "Vis endelig karakter";
-$string['doubleupload'] = "Advarsel: Denne aflevering er formodentligt blevet sendt to gange. Gå til administrationssiden og se om der er to afleveringer fra denne bruger indenfor en kort periode. Slet en af disse afleveringer før du går videre.";
-$string['duedate'] = "Afleverings dato";
-$string['edit'] = "Ret";
-$string['editingassessmentelements'] = "Ret vuderings elementer";
-$string['element'] = "Element";
-$string['elementweight'] = "Element vægtning";
-$string['errorbanded'] = "Fejlbehæftet";
-$string['excellent'] = "Udemærket";
-$string['exerciseassessments'] = "Opgave vudering";
-$string['exercisefeedback'] = "Tilbagemelding på opgave";
-$string['exercisesubmissions'] = "Afleveringer";
-$string['generalcomment'] = "General kommentar";
-$string['good'] = "Godt";
-$string['gradeassessment'] = "Vurderings karakter";
-$string['gradeforassessment'] = "Karakter for vudering";
-$string['gradeforstudentsassessment'] = "Karakter for \$a vudering";
-$string['gradeforsubmission'] = "Karakter for aflevering";
-$string['gradetable'] = "Karakter tabel";
-$string['gradingstrategy'] = "Vuderings strategi";
-$string['handlingofmultiplesubmissions'] = "Behandling af flere afleveringer";
-$string['incorrect'] = "Forkert";
-$string['leaguetable'] = "Nivau for afleveringer";
-$string['mail1'] = "Din opgave '\$a' er blevet vuderet af";
-$string['mail2'] = "Kommentare og karakter kan ses i arbejdsopgaven '\$a'";
-$string['mail3'] = "Du kan se det i din arbejdsopgave";
-$string['mail6'] = "Din vudering af afleveringen '\$a' er blevet gennemslæst.";
-$string['mail7'] = "Kommentare fra \$a kan ses i arbejdsopgaven.";
-$string['managingassignment'] = "Ordne opgaven";
-$string['maximumsize'] = "Maksimum størrelse";
-$string['modulename'] = "Arbejdsopgave";
-$string['modulenameplural'] = "Arbejdsopgaver";
-$string['movingtophase'] = "Går til fase \$a";
-$string['multiplesubmissions'] = "Flere afleveringer";
-$string['noexercisedescriptionssubmitted'] = "Der mangler en opgavebeskrivelse";
-$string['nosubmissions'] = "Ingen afleveringer";
-$string['notassessedyet'] = "Ikke vurderet endnu";
-$string['notavailable'] = "Ikke tilgængelig";
-$string['noteonassessmentelements'] = "Læg mærke til at karaktergivningen er delt op i flere 'Vuderingselemente'<br />
-Dette gør karaktergivningen lettere og mere ensartet. Som underviser skal du beskrive disse <br /> vuderingselementer før arbejdsopgaven gøres tilgængelig for eleverne. Det gøres ved <br /> at klikke på arbejdsopgaven, hvis der ikke er defineret nogle vuderingselementer vil du blive spurgt om du ønsker at tilføje nogle. Du kan ændre antallet af vuderingselementer vha. 'Ret opgaven' siden. <br />
-Selve vuderingselementerne kan ændres fra &quot;Ændre vuderingselementer&quot; siden.";
-$string['noteonstudentassessments'] = "{Karakter fra studerende / karakter fra læreren}";
-$string['notgraded'] = "Ikke bedømt";
-$string['notitlegiven'] = "Ingen titel";
-$string['nowpleasemakeyourownassessment'] = "Nu skal du selv lave en bedømmelse af det der er afleveret af \$a.<br /> Læg mærke til at vuderingsskemaet som udgangspunkt har den samme vudering som <br /> elevens skema. Du kan lave de ændringer du mener er nødvendige og så<br /> klikke på en af knapperne nederst på siden.
-";
-$string['numberofassessmentelements'] = "Antal kommentare, Vuderingselementer, Karakterskalaer, Succeskriterie eller kategori i en rubrik.";
-$string['numberofnegativeresponses'] = "Antal negative svar";
-$string['onesubmission'] = "En aflevering";
-$string['optionaladjustment'] = "Valgfri justering";
-$string['overallgrade'] = "Overordnet karakter";
-$string['phase'] = "Fase";
-$string['phase1'] = "Øvelses opsætning";
-$string['phase1short'] = "Opsætning";
-$string['phase2'] = "Tillad \$a vuderinger og aflevering";
-$string['phase2short'] = "Åben";
-$string['phase3'] = "Stop \$a vuderinger og aflevering";
-$string['phase3short'] = "Lukket";
-$string['phase4'] = "Vis overordnet karakter og karakter skema";
-$string['phase4short'] = "Vis";
-$string['pleasegradetheassessment'] = "Bedøm denne vudering af denne aflevering af \$a";
-$string['pleasesubmityourwork'] = "Aflever venlist dit arbejde ved hjælp af denne formuler.";
-$string['pleaseusethisform'] = "Udfyld venlist denne formular når du har<br /> udført opgaven som beskrevet nedenfor.";
-$string['pleaseviewtheexercise'] = "Du kan se opgavens indhold nedenfor ved at klikke på opgavens title.<br />Du skal så følge instruktionerne i opgaven. <br />Når du er tilfreds med resultatet<br /> skal du trykke på 'Vurder' eller 'Revuder' linket til <br />højre for titlen. Når du er færdig med vuderingen vil<br /> du få at vide hvad der så skal ske.";
-$string['poor'] = "Ringe";
-$string['present'] = "Tilstede";
-$string['reasonforadjustment'] = "Årsag til ændring";
-$string['reassess'] = "Revuder";
-$string['resubmissionfor'] = "Ny aflevering for \$a";
-$string['resubmitnote'] = "* betyder at \$a kan aflever igen senere. <br /> Denne mulighed kan gives til enhver aflevering ved at revudere det og trykke på<br /> <b>'Tillad flere afleveringer'</b> knappen<br />Eleven kan så aflevere opgaven igen. Sålænge denne mulig er tilstede kan eleven aflevere <b>enhver</b> opgave igen. ";
-$string['rubric'] = "Rubrik";
-$string['savedok'] = "Gemt OK";
-$string['savemyassessment'] = "Gem min vudering";
-$string['saveweights'] = "Gem vægtning";
-$string['scale10'] = "Score ud af 10";
-$string['scale100'] = "Score ud af 100";
-$string['scale20'] = "Score ud af 20";
-$string['scalecorrect'] = "2 point rigtig/forkert skala";
-$string['scaleexcellent4'] = "4 point Godt/Ringe skala";
-$string['scaleexcellent5'] = "5 point Udemærket/Uacceptablet skala";
-$string['scaleexcellent7'] = "7 point Udemærket/Uacceptablet skala";
-$string['scalegood3'] = "3 point God/Ringe skala";
-$string['scalepresent'] = "2 point afleveret/mangler skala";
-$string['scaleyes'] = "2 point Ja/Nej skala";
-$string['specimenassessmentform'] = "Eksempel vuderings formular";
-$string['studentallowedtoresubmit'] = "\$a KAN aflevere flere gange";
-$string['studentassessments'] = "\$a Vuderinger";
-$string['studentnotallowed'] = "\$a kan IKKE aflevere flere gange";
-$string['studentsubmissions'] = "\$a afleveringer";
-$string['studentsubmissionsforassessment'] = "\$a elev afleveringer til vudering";
-$string['submission'] = "Aflevering";
-$string['submissions'] = "Afleveringer";
-$string['submitexercisedescription'] = "Beskriv opgavens indhold.";
-$string['submitted'] = "Afleveret";
-$string['submittedby'] = "Afleveret af";
-$string['suggestedgrade'] = "Foreslået karakter";
-$string['teacherassessment'] = "\$a Vudering";
-$string['teacherassessmenttable'] = "\$a vurderingstabel";
-$string['teacherscomment'] = "Lærerens kommentar";
-$string['theexerciseandthesubmissionby'] = "Øvelsen og afleveringer af \$a";
-$string['thegradeis'] = "Karakteren er \$a";
-$string['thereisfeedbackfromthe'] = "Der er tilbagemelding fra \$a";
-$string['thisisaresubmission'] = "Der er afleveret en opgave igen af \$a.<br />Din vudering af den forrige aflevering er vist.<br />After at have set på den nye aflevering, så kan du rette på vuderingen<br /> og trykke på knabberner nederst på siden.";
-$string['title'] = "Titel";
-$string['typeofscale'] = "Type af skala";
-$string['ungradedstudentassessments'] = "\$a Elevafleveringer der ikke er blevet bedømt";
-$string['usemaximum'] = "Brug maksimum";
-$string['usemean'] = "Brug gennemsnit";
-$string['verypoor'] = "Meget ringe";
-$string['view'] = "Vis";
-$string['viewassessment'] = "Vis vudering";
-$string['warningonamendingelements'] = "ADVARSEL: Der <b>er</b> afleveret opgaver. <br /> Du BØR IKKE ændre antallet af elementer, skalaer eller vægtninger.";
-$string['weightederrorcount'] = "Vægtet antal fejl: \$a";
-$string['weightforgradingofassessments'] = "Vægt af bedømmelse af vuderinger";
-$string['weightforteacherassessments'] = "Vægt af \$a vuderinger";
-$string['weights'] = "Vægtninger";
-$string['weightssaved'] = "Vægtninher er gemt";
-$string['weightsusedforoverallgrade'] = "Vægtninger brugt til overordnet karakter";
-$string['yourassessment'] = "Din vudering";
-$string['yourfeedbackgoeshere'] = "Skriv tilbagemelding her";
-$string['yoursubmission'] = "Din aflevering";
+$string['absent'] = 'Fraværende';
+$string['accumulative'] = 'Akkumulativ';
+$string['action'] = 'Handling';
+$string['ago'] = '$a siden';
+$string['allgradeshaveamaximumof'] = 'Alle karaktere må maks være: $a';
+$string['amend'] = 'Ændre';
+$string['amendassessmentelements'] = 'Ændre vuderingselementer';
+$string['amendtitle'] = 'Ændre titlen';
+$string['assess'] = 'Vudere';
+$string['assessed'] = 'Vudered ';
+$string['assessment'] = 'Vudering';
+$string['assessmentby'] = 'Vuderet af $a';
+$string['assessmentform'] = 'Vuderings skema';
+$string['assessmentmadebythe'] = 'Vudering lavet af: $a';
+$string['assessmentofthissubmission'] = 'Vudering af dette indlæg ';
+$string['assessments'] = 'Vuderinger';
+$string['atthisstageyou'] = 'På dette tidspunkt er din opgave blevet vuderet<br />Hvis du vil ændrer på noget efter vuderingen, så husk at få revuderet din opgave<br /> Det kan du gøre ved at trykke på \'Revuder\' nedenfor. ';
+$string['awaitingassessmentbythe'] = 'Venter på vudering af $a';
+$string['awaitingfeedbackfromthe'] = 'Afventer tilbagemelding fra $a';
+$string['clearlateflag'] = 'Fjern \"For sent\" flaget';
+$string['comment'] = 'Kommentar';
+$string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Bekræft sletning af dette $a';
+$string['correct'] = 'Rigtigt';
+$string['criterion'] = 'Kriterier';
+$string['deadline'] = 'Afleveringstidspunkt';
+$string['deadlineis'] = 'Afleveringstidspunktet er: $a';
+$string['delete'] = 'Slet';
+$string['deleting'] = 'Sletter';
+$string['description'] = 'Beskrivelse';
+$string['descriptionofexercise'] = 'I en arbejdsopgave skal du formulere opgaven til de $a så præcist som muligt i et worddokument eller som HTML. Denne fil skal så uploades før opgaves stilles til de $a. Det er også muligt at lave varianter over den samme opgave, igen som et worddokument eller HTML, der uploades til opgaven før den åbnes.';
+$string['detailsofassessment'] = 'Vuderings detaljer';
+$string['displayoffinalgrades'] = 'Vis endelig karakter';
+$string['doubleupload'] = 'Advarsel: Denne aflevering er formodentligt blevet sendt to gange. Gå til administrationssiden og se om der er to afleveringer fra denne bruger indenfor en kort periode. Slet en af disse afleveringer før du går videre.';
+$string['duedate'] = 'Afleverings dato';
+$string['edit'] = 'Ret';
+$string['editingassessmentelements'] = 'Ret vuderings elementer';
+$string['element'] = 'Element';
+$string['elementweight'] = 'Element vægtning';
+$string['entriessaved'] = 'Indlæg gemt';
+$string['errorbanded'] = 'Fejlbehæftet';
+$string['excellent'] = 'Udemærket';
+$string['exerciseassessments'] = 'Opgave vudering';
+$string['exercisefeedback'] = 'Tilbagemelding på opgave';
+$string['exercisesubmissions'] = 'Afleveringer';
+$string['generalcomment'] = 'General kommentar';
+$string['good'] = 'Godt';
+$string['gradeassessment'] = 'Vurderings karakter';
+$string['gradeforassessment'] = 'Karakter for vudering';
+$string['gradeforstudentsassessment'] = 'Karakter for $a vudering';
+$string['gradeforsubmission'] = 'Karakter for aflevering';
+$string['gradetable'] = 'Karakter tabel';
+$string['gradingstrategy'] = 'Vuderings strategi';
+$string['handlingofmultiplesubmissions'] = 'Behandling af flere afleveringer';
+$string['hidenamesfromstudents'] = 'Skjul navne fra studerende';
+$string['incorrect'] = 'Forkert';
+$string['leaguetable'] = 'Nivau for afleveringer';
+$string['mail1'] = 'Din opgave \'$a\' er blevet vuderet af';
+$string['mail2'] = 'Kommentare og karakter kan ses i arbejdsopgaven \'$a\'';
+$string['mail3'] = 'Du kan se det i din arbejdsopgave';
+$string['mail6'] = 'Din vudering af afleveringen \'$a\' er blevet gennemslæst.';
+$string['mail7'] = 'Kommentare fra $a kan ses i arbejdsopgaven.';
+$string['managingassignment'] = 'Ordne opgaven';
+$string['maximumsize'] = 'Maksimum størrelse';
+$string['modulename'] = 'Arbejdsopgave';
+$string['modulenameplural'] = 'Arbejdsopgaver';
+$string['movingtophase'] = 'Går til fase $a';
+$string['multiplesubmissions'] = 'Flere afleveringer';
+$string['noexercisedescriptionssubmitted'] = 'Der mangler en opgavebeskrivelse';
+$string['nosubmissions'] = 'Ingen afleveringer';
+$string['notassessedyet'] = 'Ikke vurderet endnu';
+$string['notavailable'] = 'Ikke tilgængelig';
+$string['noteonassessmentelements'] = 'Læg mærke til at karaktergivningen er delt op i flere \'Vuderingselemente\'<br />
+Dette gør karaktergivningen lettere og mere ensartet. Som underviser skal du beskrive disse <br /> vuderingselementer før arbejdsopgaven gøres tilgængelig for eleverne. Det gøres ved <br /> at klikke på arbejdsopgaven, hvis der ikke er defineret nogle vuderingselementer vil du blive spurgt om du ønsker at tilføje nogle. Du kan ændre antallet af vuderingselementer vha. \'Ret opgaven\' siden. <br />
+Selve vuderingselementerne kan ændres fra &quot;Ændre vuderingselementer&quot; siden.';
+$string['noteonstudentassessments'] = '{Karakter fra studerende / karakter fra læreren}';
+$string['notgraded'] = 'Ikke bedømt';
+$string['notitlegiven'] = 'Ingen titel';
+$string['nowpleasemakeyourownassessment'] = 'Nu skal du selv lave en bedømmelse af det der er afleveret af $a.<br /> Læg mærke til at vuderingsskemaet som udgangspunkt har den samme vudering som <br /> elevens skema. Du kan lave de ændringer du mener er nødvendige og så<br /> klikke på en af knapperne nederst på siden.
+';
+$string['numberofassessmentelements'] = 'Antal kommentare, Vuderingselementer, Karakterskalaer, Succeskriterie eller kategori i en rubrik.';
+$string['numberofentries'] = 'Antal indlæg';
+$string['numberofnegativeresponses'] = 'Antal negative svar';
+$string['onesubmission'] = 'En aflevering';
+$string['optionaladjustment'] = 'Valgfri justering';
+$string['overallgrade'] = 'Overordnet karakter';
+$string['phase'] = 'Fase';
+$string['phase1'] = 'Øvelses opsætning';
+$string['phase1short'] = 'Opsætning';
+$string['phase2'] = 'Tillad $a vuderinger og aflevering';
+$string['phase2short'] = 'Åben';
+$string['phase3'] = 'Stop $a vuderinger og aflevering';
+$string['phase3short'] = 'Lukket';
+$string['pleasegradetheassessment'] = 'Bedøm denne vudering af denne aflevering af $a';
+$string['pleasesubmityourwork'] = 'Aflever venlist dit arbejde ved hjælp af denne formuler.';
+$string['pleaseusethisform'] = 'Udfyld venlist denne formular når du har<br /> udført opgaven som beskrevet nedenfor.';
+$string['pleaseviewtheexercise'] = 'Du kan se opgavens indhold nedenfor ved at klikke på opgavens title.<br />Du skal så følge instruktionerne i opgaven. <br />Når du er tilfreds med resultatet<br /> skal du trykke på \'Vurder\' eller \'Revuder\' linket til <br />højre for titlen. Når du er færdig med vuderingen vil<br /> du få at vide hvad der så skal ske.';
+$string['poor'] = 'Ringe';
+$string['present'] = 'Tilstede';
+$string['reasonforadjustment'] = 'Årsag til ændring';
+$string['reassess'] = 'Revuder';
+$string['resubmissionfor'] = 'Ny aflevering for $a';
+$string['resubmitnote'] = '* betyder at $a kan aflever igen senere. <br /> Denne mulighed kan gives til enhver aflevering ved at revudere det og trykke på<br /> <b>\'Tillad flere afleveringer\'</b> knappen<br />Eleven kan så aflevere opgaven igen. Sålænge denne mulig er tilstede kan eleven aflevere <b>enhver</b> opgave igen. ';
+$string['rubric'] = 'Rubrik';
+$string['savedok'] = 'Gemt OK';
+$string['saveentries'] = 'Gem indlæg';
+$string['savemyassessment'] = 'Gem min vudering';
+$string['saveweights'] = 'Gem vægtning';
+$string['scale10'] = 'Score ud af 10';
+$string['scale100'] = 'Score ud af 100';
+$string['scale20'] = 'Score ud af 20';
+$string['scalecorrect'] = '2 point rigtig/forkert skala';
+$string['scaleexcellent4'] = '4 point Godt/Ringe skala';
+$string['scaleexcellent5'] = '5 point Udemærket/Uacceptablet skala';
+$string['scaleexcellent7'] = '7 point Udemærket/Uacceptablet skala';
+$string['scalegood3'] = '3 point God/Ringe skala';
+$string['scalepresent'] = '2 point afleveret/mangler skala';
+$string['scaleyes'] = '2 point Ja/Nej skala';
+$string['specimenassessmentform'] = 'Eksempel vuderings formular';
+$string['studentallowedtoresubmit'] = '$a KAN aflevere flere gange';
+$string['studentassessments'] = '$a Vuderinger';
+$string['studentnotallowed'] = '$a kan IKKE aflevere flere gange';
+$string['studentsubmissions'] = '$a afleveringer';
+$string['studentsubmissionsforassessment'] = '$a elev afleveringer til vudering';
+$string['submission'] = 'Aflevering';
+$string['submissions'] = 'Afleveringer';
+$string['submissionsnowclosed'] = 'Mulighed for aflevering er lukket. - Afleveringsfristen er overskredet.';
+$string['submitexercisedescription'] = 'Beskriv opgavens indhold.';
+$string['submitted'] = 'Afleveret';
+$string['submittedby'] = 'Afleveret af';
+$string['suggestedgrade'] = 'Foreslået karakter';
+$string['teacherassessment'] = '$a Vudering';
+$string['teacherassessmenttable'] = '$a vurderingstabel';
+$string['teacherscomment'] = 'Lærerens kommentar';
+$string['theexercise'] = 'Øvelsen';
+$string['theexerciseandthesubmissionby'] = 'Øvelsen og afleveringer af $a';
+$string['thegradeis'] = 'Karakteren er $a';
+$string['thereisfeedbackfromthe'] = 'Der er tilbagemelding fra $a';
+$string['thisisaresubmission'] = 'Der er afleveret en opgave igen af $a.<br />Din vudering af den forrige aflevering er vist.<br />After at have set på den nye aflevering, så kan du rette på vuderingen<br /> og trykke på knabberner nederst på siden.';
+$string['title'] = 'Titel';
+$string['typeofscale'] = 'Type af skala';
+$string['ungradedstudentassessments'] = '$a Elevafleveringer der ikke er blevet bedømt';
+$string['usemaximum'] = 'Brug maksimum';
+$string['usemean'] = 'Brug gennemsnit';
+$string['verypoor'] = 'Meget ringe';
+$string['view'] = 'Vis';
+$string['viewassessment'] = 'Vis vudering';
+$string['warningonamendingelements'] = 'ADVARSEL: Der <b>er</b> afleveret opgaver. <br /> Du BØR IKKE ændre antallet af elementer, skalaer eller vægtninger.';
+$string['weightederrorcount'] = 'Vægtet antal fejl: $a';
+$string['weightforgradingofassessments'] = 'Vægt af bedømmelse af vuderinger';
+$string['weightforteacherassessments'] = 'Vægt af $a vuderinger';
+$string['weights'] = 'Vægtninger';
+$string['weightssaved'] = 'Vægtninher er gemt';
+$string['weightsusedforoverallgrade'] = 'Vægtninger brugt til overordnet karakter';
+$string['yourassessment'] = 'Din vudering';
+$string['yourfeedbackgoeshere'] = 'Skriv tilbagemelding her';
+$string['yoursubmission'] = 'Din aflevering';
?>
View
253 lang/da/glossary.php
@@ -1,107 +1,156 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.2 development (2003103100)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.2 development (2003121500)
-$string['addcomment'] = "Tilføj kommentar";
-$string['addentry'] = "Tilføj nyt opslagsord";
-$string['allcategories'] = "Alle kategorier";
-$string['allentries'] = "ALLE";
-$string['allowcomments'] = "Tillad kommentare til opslagsord";
-$string['allowduplicatedentries'] = "Ens opslagsord er tilladt";
-$string['answer'] = "Svar";
-$string['approve'] = "Godkend";
-$string['areyousuredelete'] = "Er du sikker på at du vil slette dette opslagsord?";
-$string['areyousuredeletecomment'] = "Er du sikker på at du vil slette denne kommentar?";
-$string['ascending'] = "(stigende)";
-$string['attachment'] = "Vedhæftning";
-$string['back'] = "Tilbage";
-$string['casesensitive'] = "Dette opslagsord tager hensyn<br /> til store og små bogstaver";
-$string['categories'] = "Kategorier";
-$string['category'] = "Kategori";
-$string['categorydeleted'] = "Kategori slettet!";
-$string['categoryview'] = "Vis efter kategori";
-$string['cnfallowcomments'] = "Definer om et opslagsværk skal kunne kommenteres som standard.";
-$string['cnfallowdupentries'] = "Definer om et opslagsværk tillader flere ens opslagsord.";
-$string['cnfapprovalstatus'] = "Definere hvilken status et nyt opslagsord skal have hvis det er tilføjet af en studerende.";
-$string['cnfcasesensitive'] = "Definere om et opslagsord, når det er linket, skal være afhængig af bogstavstørrelsen.";
-$string['cnffullmatch'] = "Definere om et opslagsord, når det er linket, skal matche bogstavstørrelsen på den tekst der linkes fra.";
-$string['cnflinkentry'] = "Definere om et opslagsord automatisk skal linkes.";
-$string['cnflinkglossaries'] = "Definere om et opslagsværk automatisk skal linkes.";
-$string['cnfstudentcanpost'] = "Definere om studerende kan tilføje opslagsord som standard.";
-$string['comment'] = "Kommentar";
-$string['commentdeleted'] = "Kommentaren er slettet!";
-$string['comments'] = "Kommentare";
-$string['commentson'] = "Kommentare til ";
-$string['commentupdated'] = "Kommentaren er blevet updateret";
-$string['concept'] = "Koncept";
-$string['concepts'] = "Koncepter";
-$string['dateview'] = "Vis efter dato";
-$string['defaultapproval'] = "Standard godkendelse status";
-$string['definition'] = "Definition";
-$string['definitions'] = "Definitioner";
-$string['deleteentry'] = "Slet opslagsord";
-$string['deletingcomment'] = "Sletter kommentar";
-$string['deletingnoneemptycategory'] = "Ved sletning af denne kategori vil de opslagsord den indeholder ikke blive slettet. De vil blive markeret som 'ukategoriseret'";
-$string['descending'] = "(faldene)";
-$string['displayformat'] = "Vis format";
-$string['displayformat2'] = "Vis med forfatter";
-$string['displayformat3'] = "leksikon";
-$string['displayformat4'] = "SOS";
-$string['displayformat5'] = "Komplet med forfatter";
-$string['displayformatcontinuous'] = "Kontinuerlig med forfatter";
-$string['displayformatdefault'] = "Simpel ordbogs-stil";
-$string['editalias'] = "Ret synonym";
-$string['editcategories'] = "Ret kategorier";
-$string['editentry'] = "Ret opslagsord";
-$string['editingcomment'] = "Ret kommentar";
-$string['entries'] = "Opslagsord";
-$string['entrieswithoutcategory'] = "Ukategoriseret opslagsord";
-$string['entry'] = "opslagsord";
-$string['entryalreadyexist'] = "opslagsordet findes allerede";
-$string['entryapproved'] = "Dette opslagsord er blevet godkendt";
-$string['entrydeleted'] = "Opslagsord slettet";
-$string['entryexported'] = "Opslagsord er blevet exporteret";
-$string['entryishidden'] = "(Dette opslagsord er skjult)";
-$string['entryusedynalink'] = "Dette opslagsord skulle blive automatisk linket.";
-$string['explainaddentry'] = "Tilføj et nyt opslagsord til det nyværende opslagsværk. <br />Koncept og definition skal udfyldes! ";
-$string['explainall'] = "Vis ALLE opslagsord på en side";
-$string['explainalphabet'] = "Vis ordforklaring udfra denne indholdsfortegnelse";
-$string['explainspecial'] = "Vis opslagsord der ikke begynder med et bogstav";
-$string['exportedentry'] = "Exporteret opslagsord ";
-$string['exportglossary'] = "Exporter opslagsværk";
-$string['exporttomainglossary'] = "Exporter til hovedopslagsværk";
-$string['fillfields'] = "Koncept og definition skal udfyldes! ";
-$string['fullmatch'] = "Genkend kun hele ord<br /><small>(Når de automatisk bliver linket)</small>";
-$string['glossarytype'] = "Ordbogstype";
-$string['glosssaryexported'] = "Opslagsværk eksporteret";
-$string['isglobal'] = "Er dette opslagsværk globalt";
-$string['mainglossary'] = "Hovedopslagsværk";
-$string['maxtimehaspassed'] = "Desværre er den tidsfristen for redigering af denne (\$a) kommentar gået";
-$string['modulename'] = "opslagsværk";
-$string['modulenameplural'] = "opslagsværk";
-$string['newglossaryentries'] = "Ny opslagsværk ord";
-$string['nocomment'] = "Ingen kommentar fundet";
-$string['nocomments'] = "(Ingen kommentarer fundet for dette opslagsord)";
-$string['noentries'] = "Ingen opslagsord fundet for denne sektion";
-$string['noentry'] = "Ingen opslagsord fundet.!";
-$string['notcategorised'] = "Ikke kategoriseret";
-$string['printerfriendly'] = "Printervenlig udgave";
-$string['question'] = "Spørgsmål";
-$string['searchindefinition'] = "Søg efter hele teksten";
-$string['secondaryglossary'] = "Sekundær opslagsværk";
-$string['showall'] = "Vis 'ALLE' links";
-$string['showalphabet'] = "Vis alfabetet";
-$string['showspecial'] = "Vis 'Special' link";
-$string['sortbycreation'] = "Efter oprettelses dato";
-$string['sortbylastupdate'] = "Efter sidste opdatering";
-$string['sortchronogically'] = "Sorter kronologisk";
-$string['special'] = "Speciel";
-$string['standardview'] = "Vis alfabetisk";
-$string['studentcanpost'] = "Studerende kan tilføje opslagsord";
-$string['usedynalink'] = "Automatisk link opslagsværkord";
-$string['waitingapproval'] = "Afventer godkendelse";
-$string['warningstudentcapost'] = "(I tilfælde af at det ikke er hovedopslagsværket)";
-$string['writtenby'] = "af";
-$string['youarenottheauthor'] = "Da du ikke har skrevet denne kommentar, kan du ikke rette i den!";
+$string['addcomment'] = 'Tilføj kommentar';
+$string['addentry'] = 'Tilføj nyt opslagsord';
+$string['addingcomment'] = 'Tilføj en kommentar';
+$string['aliases'] = 'Keywords';
+$string['allcategories'] = 'Alle kategorier';
+$string['allentries'] = 'ALLE';
+$string['allowcomments'] = 'Tillad kommentare til opslagsord';
+$string['allowduplicatedentries'] = 'Ens opslagsord er tilladt';
+$string['allowratings'] = 'Tillad indlæg at blive bedømtEr';
+$string['answer'] = 'Svar';
+$string['approve'] = 'Godkend';
+$string['areyousuredelete'] = 'Er du sikker på at du vil slette dette opslagsord?';
+$string['areyousuredeletecomment'] = 'Er du sikker på at du vil slette denne kommentar?';
+$string['areyousureexport'] = 'Er du sikker på at du vil exportere dette indlæg til';
+$string['ascending'] = '(stigende)';
+$string['attachment'] = 'Vedhæftning';
+$string['authorview'] = 'Sorter efter forfatter';
+$string['back'] = 'Tilbage';
+$string['cantinsertcat'] = 'Kan ikke indsætte kategori';
+$string['cantinsertrec'] = 'Kan ikke indsætte post';
+$string['cantinsertrel'] = 'Kan ikke indsætte relations kategori-felt';
+$string['casesensitive'] = 'Dette opslagsord tager hensyn<br /> til store og små bogstaver';
+$string['categories'] = 'Kategorier';
+$string['category'] = 'Kategori';
+$string['categorydeleted'] = 'Kategori slettet!';
+$string['categoryview'] = 'Vis efter kategori';
+$string['cnfallowcomments'] = 'Definer om et opslagsværk skal kunne kommenteres som standard.';
+$string['cnfallowdupentries'] = 'Definer om et opslagsværk tillader flere ens opslagsord.';
+$string['cnfapprovalstatus'] = 'Definere hvilken status et nyt opslagsord skal have hvis det er tilføjet af en studerende.';
+$string['cnfcasesensitive'] = 'Definere om et opslagsord, når det er linket, skal være afhængig af bogstavstørrelsen.';
+$string['cnfdefaulthook'] = 'Vælg de tind der normalt skal vises når et ordbogsopslag vises første gang.';
+$string['cnfdefaultmode'] = 'Vælg den ramme/frame der skal vises når ordbogen vises første gang.';
+$string['cnffullmatch'] = 'Definere om et opslagsord, når det er linket, skal matche bogstavstørrelsen på den tekst der linkes fra.';
+$string['cnflinkentry'] = 'Definere om et opslagsord automatisk skal linkes.';
+$string['cnflinkglossaries'] = 'Definere om et opslagsværk automatisk skal linkes.';
+$string['cnfrelatedview'] = 'Vælg det normale format til brug for automatisk linkning.';
+$string['cnfshowgroup'] = 'Angiv og gruppe adskillelse skal vises eller ej.';
+$string['cnfsortkey'] = 'Vælg standard sortrings felt';
+$string['cnfsortorder'] = 'Vælg standard sorteringsorden.';
+$string['cnfstudentcanpost'] = 'Definere om studerende kan tilføje opslagsord som standard.';
+$string['comment'] = 'Kommentar';
+$string['commentdeleted'] = 'Kommentaren er slettet!';
+$string['comments'] = 'Kommentare';
+$string['commentson'] = 'Kommentare til ';
+$string['commentupdated'] = 'Kommentaren er blevet updateret';
+$string['concept'] = 'Koncept';
+$string['concepts'] = 'Koncepter';
+$string['currentglossary'] = 'Nuværende ordbog';
+$string['dateview'] = 'Vis efter dato';
+$string['defaultapproval'] = 'Standard godkendelse status';
+$string['definition'] = 'Definition';
+$string['definitions'] = 'Definitioner';
+$string['deleteentry'] = 'Slet opslagsord';
+$string['deletingcomment'] = 'Sletter kommentar';
+$string['deletingnoneemptycategory'] = 'Ved sletning af denne kategori vil de opslagsord den indeholder ikke blive slettet. De vil blive markeret som \'ukategoriseret\'';
+$string['descending'] = '(faldene)';
+$string['destination'] = 'Destination';
+$string['displayformat'] = 'Vis format';
+$string['displayformat2'] = 'Vis med forfatter';
+$string['displayformat3'] = 'leksikon';
+$string['displayformat4'] = 'SOS';
+$string['displayformat5'] = 'Komplet med forfatter';
+$string['displayformat6'] = 'Indlægs liste';
+$string['displayformatcontinuous'] = 'Kontinuerlig med forfatter';
+$string['displayformatdefault'] = 'Simpel ordbogs-stil';
+$string['displayformats'] = 'visnings formater';
+$string['duplicateentry'] = 'Dubletter';
+$string['editcategories'] = 'Ret kategorier';
+$string['editentry'] = 'Ret opslagsord';
+$string['editingcomment'] = 'Ret kommentar';
+$string['entbypage'] = 'Indlæg pr side';
+$string['entries'] = 'Opslagsord';
+$string['entrieswithoutcategory'] = 'Ukategoriseret opslagsord';
+$string['entry'] = 'opslagsord';
+$string['entryalreadyexist'] = 'opslagsordet findes allerede';
+$string['entryapproved'] = 'Dette opslagsord er blevet godkendt';
+$string['entrydeleted'] = 'Opslagsord slettet';
+$string['entryexported'] = 'Opslagsord er blevet exporteret';
+$string['entryishidden'] = '(Dette opslagsord er skjult)';
+$string['entryusedynalink'] = 'Dette opslagsord skulle blive automatisk linket.';
+$string['explainaddentry'] = 'Tilføj et nyt opslagsord til det nyværende opslagsværk. <br />Koncept og definition skal udfyldes! ';
+$string['explainall'] = 'Vis ALLE opslagsord på en side';
+$string['explainalphabet'] = 'Vis ordforklaring udfra denne indholdsfortegnelse';
+$string['explainexport'] = 'Der er genereret en fil<br>Download den og gem den sikkert. Du kan importere den nårsomhelst du ønsker i dette eller andre kurser';
+$string['explainimport'] = 'Du må specificere hvilken fil der skal importere og definere kriterierne for processen.';
+$string['explainspecial'] = 'Vis opslagsord der ikke begynder med et bogstav';
+$string['exportedentry'] = 'Exporteret opslagsord ';
+$string['exportedfile'] = 'Exporteret fil';
+$string['exportentries'] = 'Exporteret opslagsord';
+$string['exportglossary'] = 'Exporter opslagsværk';
+$string['exporttomainglossary'] = 'Exporter til hovedopslagsværk';
+$string['filetoimport'] = 'Fil der skal importeres';
+$string['fillfields'] = 'Koncept og definition skal udfyldes! ';
+$string['fullmatch'] = 'Genkend kun hele ord<br /><small>(Når de automatisk bliver linket)</small>';
+$string['glossarytype'] = 'Ordbogstype';
+$string['glosssaryexported'] = 'Opslagsværk eksporteret';
+$string['importcategories'] = 'Importer kategorier';
+$string['importedcategories'] = 'Importerede kategorier';
+$string['importedentries'] = 'Importerede indlæg';
+$string['importentries'] = 'Importer indlæg';
+$string['isglobal'] = 'Er dette opslagsværk globalt';
+$string['linkcategory'] = 'Link automatisk til denne kategori';
+$string['mainglossary'] = 'Hovedopslagsværk';
+$string['maxtimehaspassed'] = 'Desværre er den tidsfristen for redigering af denne ($a) kommentar gået';
+$string['modulename'] = 'opslagsværk';
+$string['modulenameplural'] = 'opslagsværk';
+$string['newentries'] = 'Nye ordbogs ord';
+$string['newglossary'] = 'Ny ordbog';
+$string['newglossarycreated'] = 'Ny ordbog oprettet';
+$string['newglossaryentries'] = 'Ny opslagsværk ord';
+$string['nocomment'] = 'Ingen kommentar fundet';
+$string['nocomments'] = '(Ingen kommentarer fundet for dette opslagsord)';
+$string['noconceptfound'] = 'Ingen koncepter eller definitioner fundet';
+$string['noentries'] = 'Ingen opslagsord fundet for denne sektion';
+$string['noentry'] = 'Ingen opslagsord fundet.!';
+$string['notcategorised'] = 'Ikke kategoriseret';
+$string['numberofentries'] = 'Antal opslagsord';
+$string['onebyline'] = '(en per linje)';
+$string['printerfriendly'] = 'Printervenlig udgave';
+$string['question'] = 'Spørgsmål';
+$string['rate'] = 'Vurdering';
+$string['rating'] = 'Vurdering';
+$string['ratingeveryone'] = 'Alle kan vurdere opslagsord';
+$string['ratingno'] = 'Ingen vurderinger';
+$string['ratingonlyteachers'] = 'Kun $a kan vurdere opslagsord';
+$string['ratings'] = 'Vurderinger';
+$string['ratingssaved'] = 'Vurderinger gemt';
+$string['ratingsuse'] = 'Brug vurderinger';
+$string['ratingtime'] = 'Begræns vurdering til opslagsord med dato inden for dette interval:';
+$string['rejectedentries'] = 'Afviste opslagsord';
+$string['rejectionrpt'] = 'Afvisnings årsag';
+$string['searchindefinition'] = 'Søg efter hele teksten';
+$string['secondaryglossary'] = 'Sekundær opslagsværk';
+$string['sendinratings'] = 'Send min seneste vurdering';
+$string['showall'] = 'Vis \'ALLE\' links';
+$string['showalphabet'] = 'Vis alfabetet';
+$string['showspecial'] = 'Vis \'Special\' link';
+$string['sortby'] = 'Sorter efter';
+$string['sortbycreation'] = 'Efter oprettelses dato';
+$string['sortbylastupdate'] = 'Efter sidste opdatering';
+$string['sortchronogically'] = 'Sorter kronologisk';
+$string['special'] = 'Speciel';
+$string['standardview'] = 'Vis alfabetisk';
+$string['studentcanpost'] = 'Studerende kan tilføje opslagsord';
+$string['totalentries'] = 'Opslagsord ialt';
+$string['usedynalink'] = 'Automatisk link opslagsværkord';
+$string['waitingapproval'] = 'Afventer godkendelse';
+$string['warningstudentcapost'] = '(I tilfælde af at det ikke er hovedopslagsværket)';
+$string['writtenby'] = 'af';
+$string['youarenottheauthor'] = 'Da du ikke har skrevet denne kommentar, kan du ikke rette i den!';
?>
View
1,531 lang/da/moodle.php
@@ -1,345 +1,360 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.2 development (2003103100)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.2 development (2003121500)
-$string['action'] = "Hændelse";
-$string['activities'] = "Aktiviteter";
-$string['activity'] = "Aktivitet";
-$string['activityclipboard'] = "Flytter denne aktivitet:<b>\$a</b>";
-$string['activityiscurrentlyhidden'] = "Desværre, denne aktivitet er skjult";
-$string['activitymodule'] = "Aktivitets modul";
-$string['activityreport'] = "Aktivitets rapport";
-$string['activityselect'] = "Vælg den aktivitet der skal flyttes et andet sted hen";
-$string['activitysince'] = "Aktivitet siden \$a";
-$string['add'] = "Tilføj";
-$string['addadmin'] = "Tilføj admin";
-$string['addcreator'] = "Tilføj kursusopretter";
-$string['added'] = "Tilføjet \$a";
-$string['addinganew'] = "Tilføje en/et ny(t) \$a";
-$string['addinganewto'] = "Tilføje en/et ny(t)\$a->hvad til \$a->til";
-$string['addingdatatoexisting'] = "Tilføj data til eksisterende";
-$string['addnewcategory'] = "Tilføj ny kategori";
-$string['addnewcourse'] = "Tilføj et nyt kursus";
-$string['addnewuser'] = "Tilføj en ny bruger";
-$string['address'] = "Addresse";
-$string['addstudent'] = "Tilføj student";
-$string['addteacher'] = "Tilføj lærer";
-$string['admin'] = "Admin";
-$string['adminhelpaddnewuser'] = "Opret en ny bruger manuelt";
-$string['adminhelpassignadmins'] = "Admins kan gøre alting og tilgå alle sider på sitet";
-$string['adminhelpassigncreators'] = "Kursusoprettere kan oprette nye kurser og administrere dem";
-$string['adminhelpassignstudents'] = "Gå ind i kurset og tilføj studerende fra admin menuen";
-$string['adminhelpassignteachers'] = "Find et kursus, brug så ikonet til at tilføje lærere";
-$string['adminhelpauthentication'] = "Du kan bruge interne brugerprofiler eller brugere fra en extern database";
-$string['adminhelpconfiguration'] = "Konfigurer hvordan sitet skal se ud og fungere";
-$string['adminhelpconfigvariables'] = "Konfigurer variabler der påvirker sitets generelle funktion";
-$string['adminhelpcourses'] = "Definer kursuser og kategorier og tilføj personer til dem";
-$string['adminhelpedituser'] = "Vis brugerlisten og ret i en vilkårlig brugerprofil";
-$string['adminhelplanguage'] = "Kontroller og ret den nuværende sprogpakke";
-$string['adminhelplogs'] = "Vis loggen over alle aktiviteter på dette site";
-$string['adminhelpmanagedatabase'] = "Tilgå databasen direkte (vær påpasselig!)";
-$string['adminhelpmanagemodules'] = "Administrer installerede moduler og deres indstillinger";
-$string['adminhelpsitefiles'] = "Publicering af filer generalt eller uploadning af externe backups";
-$string['adminhelpsitesettings'] = "Definer hvordan forsiden på sitet skal se ud";
-$string['adminhelpthemes'] = "Vælg hvordan sitet skal se ud (farver, fonte mm)";
-$string['adminhelpusers'] = "Definer dine brugere og sæt authorisations systemet op";
-$string['administration'] = "Administration";
-$string['administrator'] = "Administrator";
-$string['administrators'] = "Administratorer";
-$string['again'] = "igen";
-$string['all'] = "All";
-$string['alldays'] = "Alle dage";
-$string['allfieldsrequired'] = "Alle felter skal udfyldes";
-$string['alllogs'] = "Alle logs";
-$string['allow'] = "Tillad";
-$string['allowguests'] = "Dette kursus tillader gæster";
-$string['allownot'] = "Tillad ikke";
-$string['allparticipants'] = "Alle deltagere";
-$string['alphabet'] = "A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,Æ,Ø,Å ";
-$string['alphanumerical'] = "Kan kun indeholde bogstaver eller tal";
-$string['alreadyconfirmed'] = "Registrering er allerede bekræftet";
-$string['answer'] = "Svar";
-$string['areyousuretorestorethis'] = "Ønsker du at fortsætte ?";
-$string['areyousuretorestorethisinfo'] = "Senere i denne process vil du have mulighed for at tilføje denne backup til et eksisterende kursus, eller oprette et helt nyt kursus.";
-$string['assessment'] = "Opgave";
-$string['assignadmins'] = "Tilføj administratorer";
-$string['assigncreators'] = "Tilføj oprettere";
-$string['assignstudents'] = "Tilmeld studerende";
-$string['assignstudentsnote'] = "Note: Det er måske ikke nødvendigt at bruge denne side, da det er muligt for studerende selv at tilmelde sig dette kursus.";
-$string['assignstudentspass'] = "Alt du behøves at gøre er at fortælle dine elever om adgangskoden til kurset, som iøvrigt er: '\$a'";
-$string['assignteachers'] = "Tilføj instruktører";
-$string['authentication'] = "Validering";
-$string['autosubscribe'] = "Forum auto abonner";
-$string['autosubscribeno'] = "Nej: jeg ønsker ikke automatisk at få en email når der sker noget i forummet";
-$string['autosubscribeyes'] = "Ja: jeg ønsker automatisk at få en email når der sker noget i forummet";
-$string['availability'] = "Tilgængelighed";
-$string['availablecourses'] = "Tilgængelige kurser";
-$string['backup'] = "Backup";
-$string['backupdate'] = "Backup dato";
-$string['backupdetails'] = "Backup dataljer";
-$string['backupfilename'] = "backup";
-$string['backupfinished'] = "Backup gennemført OK";
-$string['backupnameformat'] = "%%Y%%m%%d-%%H%%M";
-$string['backuporiginalname'] = "Backup navn";
-$string['backupversion'] = "Backup version";
-$string['cancel'] = "Slet";
-$string['categories'] = "Kursus kategorier";
-$string['category'] = "Kategori";
-$string['categoryadded'] = "Kategorien'\$a' blev tilføjet";
-$string['categorydeleted'] = "Kategorien'\$a' blev slettet";
-$string['categoryduplicate'] = "Kategorien '\$a' eksistere allerede";
-$string['changedpassword'] = "Ændret password";
-$string['changepassword'] = "Ændre password";
-$string['changessaved'] = "Ændringer gemt";
-$string['checkingbackup'] = "Kontrollere backup";
-$string['checkingcourse'] = "Kontrollere kursus";
-$string['checkinginstances'] = "Kontrollere instans";
-$string['checkingsections'] = "Kontrollere sektioner";
-$string['checklanguage'] = "Sprogindstillinger";
-$string['choose'] = "Vælg";
-$string['choosecourse'] = "Vælg et kursus";
-$string['chooselivelogs'] = "Eller vælg igangværende aktivitet";
-$string['chooselogs'] = "Vælg hvilke logs du vil se";
-$string['choosetheme'] = "Vælg tema";
-$string['chooseuser'] = "Vælg en bruger";
-$string['city'] = "By";
-$string['cleaningtempdata'] = "Fjerner midlertidig data";
-$string['closewindow'] = "Luk dette vindue";
-$string['comparelanguage'] = "Sammenlign og redigér i sprog";
-$string['complete'] = "Færdiggør";
-$string['configallowunenroll'] = "Hvis denne er sat til 'Ja' kan eleverne selv framelde sig fra et kursus hvornår de har lyst. Eller har de ikke den mulighed, og denne funktionalitet er udelukkende styret af læreren og administratoren.";
-$string['configcountry'] = "Hvis du vælger et land her, vil dette land blive valgt som default af nye brugere. For at tvinge brugere til at vælge land, skal du ikke vælge noget her.";
-$string['configdebug'] = "Hvis du sætter denne til, vil PHP's fejlmeldinger øges og der vil printes flere af dem. Dette er kun for udviklere.";
-$string['configerrorlevel'] = "Vælg mængden af PHP advarsler, som du vil have vist. Normal er som regel det bedste valg.";
-$string['configframename'] = "Hvis du indeslutter Moodle i en frame, så skriv framens navn her. Hvis ikke så skal denne værdi være '_top'";
-$string['configgdversion'] = "Indikerer hvilken version af GD, som er valgt. Versionen, der vises som default, er den, som er blevet autodetected. Du skal ikke ændre den, med mindre du ved, hvad du gør.";
-$string['confightmleditor'] = "Vælg om du vil tillade brug af den tilhørende HTML editor. Selv om du vælger \\\"tillad\\\", vil denne editor kun komme frem, hvis brugeren bruger en kompatibel browser (IE 5.5 eller senere versioner). Brugere kan også vælge ikke at bruge den.";
-$string['configidnumber'] = "Denne mulighed angiver om en bruger skal angive et ID nummer i det hele taget. (b) Brugere bliver spurgt om et ID nummer men kan undlade at angive det. (c) Brugere bliver anmodet om et ID nummer og skal skrive et. Hvis der er angivet et ID nummer vises det i brugerens profil.";
-$string['configintro'] = "På denne side kan du vælge et antal variabler til konfiguration, som få Moodle til at virke bedre på din server. Normalt vil default indstillingerne virke fint og du kan altid vende tilbage til denne side og ændre indstillingerne. ";
-$string['configintroadmin'] = "På denne side skal du konfigurere din overordnede administrator konto med hvilken der er fuld adgang til alle indstillinger. Husk at give det et sikkert brugernavn og kodeord, samt en fungerende emailadresse. Du kan oprette flere administratorer senere. ";
-$string['configintrosite'] = "På denne side kan du rette forsiden og navnet på dette site. Du kan også vende tilbage senere og rette det til senere ved at gå ind under 'Site Settings' fra forsiden.";
-$string['configlang'] = "Vælg et default sprog for hele sitet. Brugere kan override dette senere";
-$string['configlangdir'] = "De fleste sprog skrives fra venstre til højre, men nogle, som arabisk og hebræisk, skrives fra højre til venstre.";
-$string['configlanglist'] = "Hvis denne er blank, kan brugere vælge fra alle de sprog der er til rådighed i Moodle. Du kan imidlertid afkorte listen af sprog ved at skrive en kommasepareret liste af de sprogkoder det skal være muligt at vælge. For eksempel en, es_es, fr, it";
-$string['configlangmenu'] = "Vælg om du vil vise 'skift sprog' menuen på forsiden, loginsiden osv. Dette ændrer ikke brugerens mulighed for at ændre sprog i deres egen profil. ";
-$string['configlocale'] = "Lokalindstillinger for dit site. Det vil have indflydelse på format og sprog med hensyn til datoer. Du skal have disse lokalindstillinger installeret på din operativ system (f.eks. en_US eller en_ES). Hvis du ikke ved, hvad du skal vælge, så lad feltet stå tomt.";
-$string['configloglifetime'] = "Dette angiver hvor lang tid du ønsker at gemme logfiler med brugeraktiviteter. Logs der er ældrer end denne alder bliver automatisk slettet. Det er bedst at gemme logfilerne så længe du kan, i tilfælde af at du får brug for dem. Hvis du har en meget belastet server eller performance problemer, så kan du prøve at sætte levetiden for logfilerne ned.";
-$string['configlongtimenosee'] = "Hvis kursisterne ikke har været logget på i lang tid, så bliver de automatisk slettet fra kurset. Denne indstilling sætter tidsbegrænsningen.";
-$string['configmaxbytes'] = "Dette angiver hvor store filer der generalt kan uploades til hele siden. Denne indstilling er begrænset af PHP configurationsindstillingen 'upload_max_filesize' og Apache direktivet 'LimitRequestBody'. Det vil sige at denne indstilling er maksstørrelsen på filer der kan uploades fra et kursus eller et modul.";
-$string['configmaxeditingtime'] = "Denne angiver hvor lang tid brugerne har til editere i deres indlæg i et forum, logbog etc. Normalt er 30 minutter en god værdi.";
-$string['configproxyhost'] = "Hvis denne<B>server</B> skal bruge en proxy computer (f.eks. en firewall) for at komme på Internettet, så skriv proxy hostnavn og port her.";
-$string['configsecureforms'] = "Moodle kan tilføje et ekstra nivau af sikkerhed, når man skriver data til den. Hvis dette er aktivt så bliver browserens HTTP_REFERER variabel sammenholdt med det der bliver sendt til moodle vha. forms. Dette kan i få tilfælde give problemer hvis der er en firewall imellem f.eks. zonealarm kan være konfigureret til at fjerne HTTP_REFERER fra HTTP trafikken, eller proxier kan også lave det samme. Symtomerne er at man bliver hængene i form. Hvis brugerne har den type problemer med loginsiden så kan du slå det fra. Det gør dog sitet mere sårbart for 'Brute force' angreb. Hvis du er i tvivl så lad denne setting være slået til. ";
-$string['configsessioncookie'] = "Denne indstilling angiver navnet på den cookie der bliver brugt til Moodle sessioner. Den er valgfri, og kun brugbar hvis der er flere kopier af moodle der kører på samme server.";
-$string['configsessiontimeout'] = "Hvis brugere er inaktive på siden i lang tid (uden af skifte sider) så bliver de automatisk logget ud. (deres session slutter). Denne variabel specificere hvor lang tid der skal gå før de bliver logget ud.";
-$string['configslasharguments'] = "Filer (billeder, dokumenter etc.) tilføjes et script (anden option her), som gør at filen lettere hentes i webbrowsere, proxyservere etc. Uheldigvis tillader nogle PHP servere ikke denne metode, så hvis du har problemer med at få vist uploadede filer eller billeder (f.eks. billeder af brugerne), skal du vælge den første option.";
-$string['configsmtphosts'] = "Angiv fuld navn til en eller flere STMP servere som Moodle skal bruge til at sende mail (f.eks. mail.a.com, mail.b.com etc.) Hvis du intet angiver vil Moodle bruge PHP default metoden til at sende mail.";
-$string['configsmtpuser'] = "Hvis du har angivet en STMP server herover, og serveren kræver brugernavn og password, så indtast det her.";
-$string['configteacherassignteachers'] = "Skal almindelige undervisere tillades at tilføje andre undervisere til et kursus de underviser i. Hvis 'Nej' kan kun kursusopretteren og admins tilføje undervisere. ";
-$string['configunzip'] = "Indikerer placeringen af dit unzip program (kun for Unix). Dette for at kunne unzippe filer til serveren.";
-$string['configuration'] = "Konfiguration";
-$string['configvariables'] = "Instillinger af variabler";
-$string['configwarning'] = "Vær forsigtig med at ændre disse værdier mærkelige værdier kan volde problemer";
-$string['configzip'] = "Indikerer placeringen af dit zip program ( kun for Unix). Dette for at kunne zippe filer på serveren.
-";
-$string['confirmed'] = "Registreringen er blevet bekræftet";
-$string['confirmednot'] = "Din registrering er endnu ikke blevet godkendt";
-$string['continue'] = "Fortsæt";
-$string['cookiesenabled'] = "Du skal slå cookies til i din browser";
-$string['copy'] = "Kopier";
-$string['copyingcoursefiles'] = "Kopiere kursusfiler";
-$string['copyinguserfiles'] = "Kopiere brugerfiler";
-$string['copyingzipfile'] = "Kopiere zipfiler";
-$string['copyrightnotice'] = "Copyright notice";
-$string['country'] = "Land";
-$string['course'] = "Kursus";
-$string['courseavailable'] = "Dette kursus er tilgængeligt for elever";
-$string['courseavailablenot'] = "Dette kursus er ikke tilgængeligt for elever";
-$string['coursebackup'] = "Kursus backup";
-$string['coursecategories'] = "Kursus kategorier";
-$string['coursecategory'] = "Kursus kategori";
-$string['coursecreators'] = "Kursus forfattere";
-$string['coursefiles'] = "Kursusfiler";
-$string['courseformats'] = "Kursus format";
-$string['coursegrades'] = "Kursus karaktere";
-$string['courseinfo'] = "Kursusinformation";
-$string['courserestore'] = "Kursus gendannelse";
-$string['courses'] = "Kurser";
-$string['courseupdates'] = "Kursus opdateringer";
-$string['courseuploadlimit'] = "Kursus upload begrænsning";
-$string['create'] = "Opret";
-$string['createaccount'] = "Opret min nye konto";
-$string['createfolder'] = "Opret folder i \$a";
-$string['createuserandpass'] = "Opret et nyt username og password";
-$string['createziparchive'] = "Opret zip arkiv";
-$string['creatingcategoriesandquestions'] = "opret kursuskategorier og spørgsmål";
-$string['creatingcoursemodules'] = "Lav kursusmoduler";
-$string['creatinglogentries'] = "Lav log indføringer";
-$string['creatingnewcourse'] = "Lav nyt kursus";
-$string['creatingscales'] = "Lav karakterskala";
-$string['creatingsections'] = "Lav sektioner";
-$string['creatingtemporarystructures'] = "Lav midlertidigt strukturer";
-$string['creatingusers'] = "Lav brugere";
-$string['creatingxmlfile'] = "Lav XML fil";
-$string['currentcourseadding'] = "Nuværende kursus, tilføjer dato til det";
-$string['currentcoursedeleting'] = "Nuværende kursus, sletter det først";
-$string['currentlanguage'] = "Sprogvalg";
-$string['currentlocaltime'] = "Din lokal tid";
-$string['currentrelease'] = "Nuværende release information";
-$string['currentversion'] = "Nuværende version";
-$string['databasechecking'] = "Opgraderer Moodle database fra version\$a->oldversion til \$a->newversion...";
-$string['databasesetup'] = "Opsætning af database";
-$string['databasesuccess'] = "Databasen opgraderet og OK";
-$string['databaseupgradebackups'] = "Backupversion er nu \$a";
-$string['databaseupgrades'] = "Opgraderer database";
-$string['day'] = "dag";
-$string['days'] = "dage";
-$string['defaultcoursefullname'] = "Kursus 101";
-$string['defaultcourseshortname'] = "K101";
-$string['defaultcoursestudent'] = "Studerende";
-$string['defaultcoursestudents'] = "Studerende";
-$string['defaultcoursesummary'] = "Giv her en præcis og klar beskrivelse af dette kursus.";
-$string['defaultcourseteacher'] = "Lærer";
-$string['defaultcourseteachers'] = "Lærere";
-$string['delete'] = "Slet";
-$string['deletecheck'] = "Slet \$a ?";
-$string['deletecheckfiles'] = "Er du helt sikker på at du vil slette disse filer?";
-$string['deletecheckfull'] = "Er du helt sikker på at du vil slette \$a ?";
-$string['deletecheckwarning'] = "Du er ved at slette disse filer";
-$string['deletecompletely'] = "Slet alt";
-$string['deletecourse'] = "Slet et kursus";
-$string['deletecoursecheck'] = "Er du helt sikker på at du vil slette dette kursus og alt indhold?";
-$string['deleted'] = "Slettet";
-$string['deletedactivity'] = "Slettet \$a";
-$string['deletedcourse'] = "\$a er fuldstændigt slettet";
-$string['deletednot'] = "Kunne ikke slette \$a !";
-$string['deletingcourse'] = "Slette \$a";
-$string['deletingexistingcoursedata'] = "Slet eksisterende kursusdata";
-$string['deletingolddata'] = "Sletter gamle data";
-$string['department'] = "Afdeling";
-$string['description'] = "Beskrivelse";
-$string['displayingfirst'] = "Kun de første \$a->count \$a->things vil blive vist";
-$string['displayingrecords'] = "Viser \$a registreinger";
-$string['displayingusers'] = "Viser brugere \$a->start til \$a->slut";
-$string['documentation'] = "Moodle Dokumentation";
-$string['donotask'] = "Spørg ikke";
-$string['downloadexcel'] = "Download i Excel format";
-$string['downloadtext'] = "Download i text format";
-$string['doyouagree'] = "Har du læst og forstået disse betingelser?";
-$string['edit'] = "Rediger \$a";
-$string['editcoursesettings'] = "Rediger kursusindstillinger";
-$string['editinga'] = "Redigerer en \$a";
-$string['editmyprofile'] = "Rediger profil";
-$string['editsummary'] = "Rediger tekst";
-$string['editthisactivity'] = "Rediger denne aktivitet";
-$string['editthiscategory'] = "Ret denne katgori";
-$string['edituser'] = "Rediger bruger konti";
-$string['email'] = "Email addresse";
-$string['emailconfirm'] = "Bekræft din konto";
-$string['emailconfirmation'] = "Hej \$a->firstname,
+$string['action'] = 'Hændelse';
+$string['active'] = 'Aktiv';
+$string['activities'] = 'Aktiviteter';
+$string['activity'] = 'Aktivitet';
+$string['activityclipboard'] = 'Flytter denne aktivitet:<b>$a</b>';
+$string['activityiscurrentlyhidden'] = 'Desværre, denne aktivitet er skjult';
+$string['activitymodule'] = 'Aktivitets modul';
+$string['activityreport'] = 'Aktivitets rapport';
+$string['activityselect'] = 'Vælg den aktivitet der skal flyttes et andet sted hen';
+$string['activitysince'] = 'Aktivitet siden $a';
+$string['add'] = 'Tilføj';
+$string['addadmin'] = 'Tilføj admin';
+$string['addcreator'] = 'Tilføj kursusopretter';
+$string['added'] = 'Tilføjet $a';
+$string['addinganew'] = 'Tilføje en/et ny(t) $a';
+$string['addinganewto'] = 'Tilføje en/et ny(t)$a->hvad til $a->til';
+$string['addingdatatoexisting'] = 'Tilføj data til eksisterende';
+$string['addnewcategory'] = 'Tilføj ny kategori';
+$string['addnewcourse'] = 'Tilføj et nyt kursus';
+$string['addnewuser'] = 'Tilføj en ny bruger';
+$string['address'] = 'Addresse';
+$string['addstudent'] = 'Tilføj student';
+$string['addteacher'] = 'Tilføj lærer';
+$string['admin'] = 'Admin';
+$string['adminhelpaddnewuser'] = 'Opret en ny bruger manuelt';
+$string['adminhelpassignadmins'] = 'Admins kan gøre alting og tilgå alle sider på sitet';
+$string['adminhelpassigncreators'] = 'Kursusoprettere kan oprette nye kurser og administrere dem';
+$string['adminhelpassignstudents'] = 'Gå ind i kurset og tilføj studerende fra admin menuen';
+$string['adminhelpassignteachers'] = 'Find et kursus, brug så ikonet til at tilføje lærere';
+$string['adminhelpauthentication'] = 'Du kan bruge interne brugerprofiler eller brugere fra en extern database';
+$string['adminhelpbackup'] = 'Konfigurer hvordan regelmæssig backup skal fungere';
+$string['adminhelpconfiguration'] = 'Konfigurer hvordan sitet skal se ud og fungere';
+$string['adminhelpconfigvariables'] = 'Konfigurer variabler der påvirker sitets generelle funktion';
+$string['adminhelpcourses'] = 'Definer kursuser og kategorier og tilføj personer til dem';
+$string['adminhelpedituser'] = 'Vis brugerlisten og ret i en vilkårlig brugerprofil';
+$string['adminhelplanguage'] = 'Kontroller og ret den nuværende sprogpakke';
+$string['adminhelplogs'] = 'Vis loggen over alle aktiviteter på dette site';
+$string['adminhelpmanagedatabase'] = 'Tilgå databasen direkte (vær påpasselig!)';
+$string['adminhelpmanagemodules'] = 'Administrer installerede moduler og deres indstillinger';
+$string['adminhelpsitefiles'] = 'Publicering af filer generalt eller uploadning af externe backups';
+$string['adminhelpsitesettings'] = 'Definer hvordan forsiden på sitet skal se ud';
+$string['adminhelpthemes'] = 'Vælg hvordan sitet skal se ud (farver, fonte mm)';
+$string['adminhelpusers'] = 'Definer dine brugere og sæt authorisations systemet op';
+$string['administration'] = 'Administration';
+$string['administrator'] = 'Administrator';
+$string['administrators'] = 'Administratorer';
+$string['again'] = 'igen';
+$string['all'] = 'All';
+$string['alldays'] = 'Alle dage';
+$string['allfieldsrequired'] = 'Alle felter skal udfyldes';
+$string['alllogs'] = 'Alle logs';
+$string['allow'] = 'Tillad';
+$string['allowguests'] = 'Dette kursus tillader gæster';
+$string['allownot'] = 'Tillad ikke';
+$string['allparticipants'] = 'Alle deltagere';
+$string['alphabet'] = 'A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,Æ,Ø,Å ';
+$string['alphanumerical'] = 'Kan kun indeholde bogstaver eller tal';
+$string['alreadyconfirmed'] = 'Registrering er allerede bekræftet';
+$string['answer'] = 'Svar';
+$string['areyousuretorestorethis'] = 'Ønsker du at fortsætte ?';
+$string['areyousuretorestorethisinfo'] = 'Senere i denne process vil du have mulighed for at tilføje denne backup til et eksisterende kursus, eller oprette et helt nyt kursus.';
+$string['assessment'] = 'Opgave';
+$string['assignadmins'] = 'Tilføj administratorer';
+$string['assigncreators'] = 'Tilføj oprettere';
+$string['assignstudents'] = 'Tilmeld studerende';
+$string['assignstudentsnote'] = 'Note: Det er måske ikke nødvendigt at bruge denne side, da det er muligt for studerende selv at tilmelde sig dette kursus.';
+$string['assignstudentspass'] = 'Alt du behøves at gøre er at fortælle dine elever om adgangskoden til kurset, som iøvrigt er: \'$a\'';
+$string['assignteachers'] = 'Tilføj instruktører';
+$string['authentication'] = 'Validering';
+$string['autosubscribe'] = 'Forum auto abonner';
+$string['autosubscribeno'] = 'Nej: jeg ønsker ikke automatisk at få en email når der sker noget i forummet';
+$string['autosubscribeyes'] = 'Ja: jeg ønsker automatisk at få en email når der sker noget i forummet';
+$string['availability'] = 'Tilgængelighed';
+$string['availablecourses'] = 'Tilgængelige kurser';
+$string['backup'] = 'Backup';
+$string['backupcoursefileshelp'] = 'Vælg hvis du ønsker at inkludere kursusfiler i backup\'en';
+$string['backupdate'] = 'Backup dato';
+$string['backupdetails'] = 'Backup dataljer';
+$string['backupfilename'] = 'backup';
+$string['backupfinished'] = 'Backup gennemført OK';
+$string['backupincludemoduleshelp'] = 'Vælg hvis du ønsker at inkludere kursusmoduler, med eller uden brugerdata, i backup\'en';
+$string['backuplogshelp'] = 'Vælg hvis du ønsker at inkludere kursuslog-filer i backup\'en';
+$string['backupnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
+$string['backuporiginalname'] = 'Backup navn';
+$string['backupsavetohelp'] = 'Angiv den fulde sti til det bibliotek hvor backup-filerne skal gemmes i.<BR>(Lad det være blank for at bruge standart-stien)';
+$string['backupuserfileshelp'] = 'Vælg hvis du ønsker at inkludere brugerfiler (avatars) i backup\'en';
+$string['backupusershelp'] = 'Vælg hvis du ønsker at inkludere alle brugere på serveren eller kun de nødvendige brugere i kurset i backup\'en';
+$string['backupversion'] = 'Backup version';
+$string['cancel'] = 'Slet';
+$string['categories'] = 'Kursus kategorier';
+$string['category'] = 'Kategori';
+$string['categoryadded'] = 'Kategorien\'$a\' blev tilføjet';
+$string['categorydeleted'] = 'Kategorien\'$a\' blev slettet';
+$string['categoryduplicate'] = 'Kategorien \'$a\' eksistere allerede';
+$string['changedpassword'] = 'Ændret password';
+$string['changepassword'] = 'Ændre password';
+$string['changessaved'] = 'Ændringer gemt';
+$string['checkingbackup'] = 'Kontrollere backup';
+$string['checkingcourse'] = 'Kontrollere kursus';
+$string['checkinginstances'] = 'Kontrollere instans';
+$string['checkingsections'] = 'Kontrollere sektioner';
+$string['checklanguage'] = 'Sprogindstillinger';
+$string['choose'] = 'Vælg';
+$string['choosecourse'] = 'Vælg et kursus';
+$string['chooselivelogs'] = 'Eller vælg igangværende aktivitet';
+$string['chooselogs'] = 'Vælg hvilke logs du vil se';
+$string['choosetheme'] = 'Vælg tema';
+$string['chooseuser'] = 'Vælg en bruger';
+$string['city'] = 'By';
+$string['cleaningtempdata'] = 'Fjerner midlertidig data';
+$string['closewindow'] = 'Luk dette vindue';
+$string['comparelanguage'] = 'Sammenlign og redigér i sprog';
+$string['complete'] = 'Færdiggør';
+$string['configallowunenroll'] = 'Hvis denne er sat til \'Ja\' kan eleverne selv framelde sig fra et kursus hvornår de har lyst. Eller har de ikke den mulighed, og denne funktionalitet er udelukkende styret af læreren og administratoren.';
+$string['configcountry'] = 'Hvis du vælger et land her, vil dette land blive valgt som default af nye brugere. For at tvinge brugere til at vælge land, skal du ikke vælge noget her.';
+$string['configdebug'] = 'Hvis du sætter denne til, vil PHP\'s fejlmeldinger øges og der vil printes flere af dem. Dette er kun for udviklere.';
+$string['configerrorlevel'] = 'Vælg mængden af PHP advarsler, som du vil have vist. Normal er som regel det bedste valg.';
+$string['configframename'] = 'Hvis du indeslutter Moodle i en frame, så skriv framens navn her. Hvis ikke så skal denne værdi være \'_top\'';
+$string['configfullnamedisplay'] = 'Dette konfigurere hvordan navne skal vises, når hele navnet vises. For de fleste en-sprogede sites vil den mest effektive indstilling være den normale \"Fornavn + Efternavn\", men du kan også vælge helt at skjule efternavnet, eller lade det være op til den valgte sprogpakke. (forskellige sprog kan have forskellige navnekonventioner)';
+$string['configgdversion'] = 'Indikerer hvilken version af GD, som er valgt. Versionen, der vises som default, er den, som er blevet autodetected. Du skal ikke ændre den, med mindre du ved, hvad du gør.';
+$string['confightmleditor'] = 'Vælg om du vil tillade brug af den tilhørende HTML editor. Selv om du vælger \"tillad\", vil denne editor kun komme frem, hvis brugeren bruger en kompatibel browser (IE 5.5 eller senere versioner). Brugere kan også vælge ikke at bruge den.';
+$string['configidnumber'] = 'Denne mulighed angiver om en bruger skal angive et ID nummer i det hele taget. (b) Brugere bliver spurgt om et ID nummer men kan undlade at angive det. (c) Brugere bliver anmodet om et ID nummer og skal skrive et. Hvis der er angivet et ID nummer vises det i brugerens profil.';
+$string['configintro'] = 'På denne side kan du vælge et antal variabler til konfiguration, som få Moodle til at virke bedre på din server. Normalt vil default indstillingerne virke fint og du kan altid vende tilbage til denne side og ændre indstillingerne. ';
+$string['configintroadmin'] = 'På denne side skal du konfigurere din overordnede administrator konto med hvilken der er fuld adgang til alle indstillinger. Husk at give det et sikkert brugernavn og kodeord, samt en fungerende emailadresse. Du kan oprette flere administratorer senere. ';
+$string['configintrosite'] = 'På denne side kan du rette forsiden og navnet på dette site. Du kan også vende tilbage senere og rette det til senere ved at gå ind under \'Site Settings\' fra forsiden.';
+$string['configlang'] = 'Vælg et default sprog for hele sitet. Brugere kan override dette senere';
+$string['configlangdir'] = 'De fleste sprog skrives fra venstre til højre, men nogle, som arabisk og hebræisk, skrives fra højre til venstre.';
+$string['configlanglist'] = 'Hvis denne er blank, kan brugere vælge fra alle de sprog der er til rådighed i Moodle. Du kan imidlertid afkorte listen af sprog ved at skrive en kommasepareret liste af de sprogkoder det skal være muligt at vælge. For eksempel en, es_es, fr, it';
+$string['configlangmenu'] = 'Vælg om du vil vise \'skift sprog\' menuen på forsiden, loginsiden osv. Dette ændrer ikke brugerens mulighed for at ændre sprog i deres egen profil. ';
+$string['configlocale'] = 'Lokalindstillinger for dit site. Det vil have indflydelse på format og sprog med hensyn til datoer. Du skal have disse lokalindstillinger installeret på din operativ system (f.eks. en_US eller en_ES). Hvis du ikke ved, hvad du skal vælge, så lad feltet stå tomt.';
+$string['configloglifetime'] = 'Dette angiver hvor lang tid du ønsker at gemme logfiler med brugeraktiviteter. Logs der er ældrer end denne alder bliver automatisk slettet. Det er bedst at gemme logfilerne så længe du kan, i tilfælde af at du får brug for dem. Hvis du har en meget belastet server eller performance problemer, så kan du prøve at sætte levetiden for logfilerne ned.';
+$string['configlongtimenosee'] = 'Hvis kursisterne ikke har været logget på i lang tid, så bliver de automatisk slettet fra kurset. Denne indstilling sætter tidsbegrænsningen.';
+$string['configmaxbytes'] = 'Dette angiver hvor store filer der generalt kan uploades til hele siden. Denne indstilling er begrænset af PHP configurationsindstillingen \'upload_max_filesize\' og Apache direktivet \'LimitRequestBody\'. Det vil sige at denne indstilling er maksstørrelsen på filer der kan uploades fra et kursus eller et modul.';
+$string['configmaxeditingtime'] = 'Denne angiver hvor lang tid brugerne har til editere i deres indlæg i et forum, logbog etc. Normalt er 30 minutter en god værdi.';
+$string['configproxyhost'] = 'Hvis denne<B>server</B> skal bruge en proxy computer (f.eks. en firewall) for at komme på Internettet, så skriv proxy hostnavn og port her.';
+$string['configsecureforms'] = 'Moodle kan tilføje et ekstra nivau af sikkerhed, når man skriver data til den. Hvis dette er aktivt så bliver browserens HTTP_REFERER variabel sammenholdt med det der bliver sendt til moodle vha. forms. Dette kan i få tilfælde give problemer hvis der er en firewall imellem f.eks. zonealarm kan være konfigureret til at fjerne HTTP_REFERER fra HTTP trafikken, eller proxier kan også lave det samme. Symtomerne er at man bliver hængene i form. Hvis brugerne har den type problemer med loginsiden så kan du slå det fra. Det gør dog sitet mere sårbart for \'Brute force\' angreb. Hvis du er i tvivl så lad denne setting være slået til. ';
+$string['configsessioncookie'] = 'Denne indstilling angiver navnet på den cookie der bliver brugt til Moodle sessioner. Den er valgfri, og kun brugbar hvis der er flere kopier af moodle der kører på samme server.';
+$string['configsessiontimeout'] = 'Hvis brugere er inaktive på siden i lang tid (uden af skifte sider) så bliver de automatisk logget ud. (deres session slutter). Denne variabel specificere hvor lang tid der skal gå før de bliver logget ud.';
+$string['configslasharguments'] = 'Filer (billeder, dokumenter etc.) tilføjes et script (anden option her), som gør at filen lettere hentes i webbrowsere, proxyservere etc. Uheldigvis tillader nogle PHP servere ikke denne metode, så hvis du har problemer med at få vist uploadede filer eller billeder (f.eks. billeder af brugerne), skal du vælge den første option.';
+$string['configsmtphosts'] = 'Angiv fuld navn til en eller flere STMP servere som Moodle skal bruge til at sende mail (f.eks. mail.a.com, mail.b.com etc.) Hvis du intet angiver vil Moodle bruge PHP default metoden til at sende mail.';
+$string['configsmtpuser'] = 'Hvis du har angivet en STMP server herover, og serveren kræver brugernavn og password, så indtast det her.';
+$string['configteacherassignteachers'] = 'Skal almindelige undervisere tillades at tilføje andre undervisere til et kursus de underviser i. Hvis \'Nej\' kan kun kursusopretteren og admins tilføje undervisere. ';
+$string['configunzip'] = 'Indikerer placeringen af dit unzip program (kun for Unix). Dette for at kunne unzippe filer til serveren.';
+$string['configuration'] = 'Konfiguration';
+$string['configvariables'] = 'Instillinger af variabler';
+$string['configwarning'] = 'Vær forsigtig med at ændre disse værdier mærkelige værdier kan volde problemer';
+$string['configzip'] = 'Indikerer placeringen af dit zip program ( kun for Unix). Dette for at kunne zippe filer på serveren.
+';
+$string['confirmed'] = 'Registreringen er blevet bekræftet';
+$string['confirmednot'] = 'Din registrering er endnu ikke blevet godkendt';
+$string['continue'] = 'Fortsæt';
+$string['cookiesenabled'] = 'Du skal slå cookies til i din browser';
+$string['copy'] = 'Kopier';
+$string['copyingcoursefiles'] = 'Kopiere kursusfiler';
+$string['copyinguserfiles'] = 'Kopiere brugerfiler';
+$string['copyingzipfile'] = 'Kopiere zipfiler';
+$string['copyrightnotice'] = 'Copyright notice';
+$string['country'] = 'Land';
+$string['course'] = 'Kursus';
+$string['courseavailable'] = 'Dette kursus er tilgængeligt for elever';
+$string['courseavailablenot'] = 'Dette kursus er ikke tilgængeligt for elever';
+$string['coursebackup'] = 'Kursus backup';
+$string['coursecategories'] = 'Kursus kategorier';
+$string['coursecategory'] = 'Kursus kategori';
+$string['coursecreators'] = 'Kursus forfattere';
+$string['coursefiles'] = 'Kursusfiler';
+$string['courseformats'] = 'Kursus format';
+$string['coursegrades'] = 'Kursus karaktere';
+$string['courseinfo'] = 'Kursusinformation';
+$string['courserestore'] = 'Kursus gendannelse';
+$string['courses'] = 'Kurser';
+$string['courseupdates'] = 'Kursus opdateringer';
+$string['courseuploadlimit'] = 'Kursus upload begrænsning';
+$string['create'] = 'Opret';
+$string['createaccount'] = 'Opret min nye konto';
+$string['createfolder'] = 'Opret folder i $a';
+$string['createuserandpass'] = 'Opret et nyt username og password';
+$string['createziparchive'] = 'Opret zip arkiv';
+$string['creatingcategoriesandquestions'] = 'opret kursuskategorier og spørgsmål';
+$string['creatingcoursemodules'] = 'Lav kursusmoduler';
+$string['creatinglogentries'] = 'Lav log indføringer';
+$string['creatingnewcourse'] = 'Lav nyt kursus';
+$string['creatingscales'] = 'Lav karakterskala';
+$string['creatingsections'] = 'Lav sektioner';
+$string['creatingtemporarystructures'] = 'Lav midlertidigt strukturer';
+$string['creatingusers'] = 'Lav brugere';
+$string['creatingxmlfile'] = 'Lav XML fil';
+$string['currentcourseadding'] = 'Nuværende kursus, tilføjer dato til det';
+$string['currentcoursedeleting'] = 'Nuværende kursus, sletter det først';
+$string['currentlanguage'] = 'Sprogvalg';
+$string['currentlocaltime'] = 'Din lokal tid';
+$string['currentrelease'] = 'Nuværende release information';
+$string['currentversion'] = 'Nuværende version';
+$string['databasechecking'] = 'Opgraderer Moodle database fra version$a->oldversion til $a->newversion...';
+$string['databaseperformance'] = 'Database performance';
+$string['databasesetup'] = 'Opsætning af database';
+$string['databasesuccess'] = 'Databasen opgraderet og OK';
+$string['databaseupgradebackups'] = 'Backupversion er nu $a';
+$string['databaseupgrades'] = 'Opgraderer database';
+$string['day'] = 'dag';
+$string['days'] = 'dage';
+$string['defaultcoursefullname'] = 'Kursus 101';
+$string['defaultcourseshortname'] = 'K101';
+$string['defaultcoursestudent'] = 'Studerende';
+$string['defaultcoursestudents'] = 'Studerende';
+$string['defaultcoursesummary'] = 'Giv her en præcis og klar beskrivelse af dette kursus.';
+$string['defaultcourseteacher'] = 'Lærer';
+$string['defaultcourseteachers'] = 'Lærere';
+$string['delete'] = 'Slet';
+$string['deleteall'] = 'Slet alt';
+$string['deletecheck'] = 'Slet $a ?';
+$string['deletecheckfiles'] = 'Er du helt sikker på at du vil slette disse filer?';
+$string['deletecheckfull'] = 'Er du helt sikker på at du vil slette $a ?';
+$string['deletecheckwarning'] = 'Du er ved at slette disse filer';
+$string['deletecompletely'] = 'Slet alt';
+$string['deletecourse'] = 'Slet et kursus';
+$string['deletecoursecheck'] = 'Er du helt sikker på at du vil slette dette kursus og alt indhold?';
+$string['deleted'] = 'Slettet';
+$string['deletedactivity'] = 'Slettet $a';
+$string['deletedcourse'] = '$a er fuldstændigt slettet';
+$string['deletednot'] = 'Kunne ikke slette $a !';
+$string['deleteselected'] = 'Slet valgt';
+$string['deletingcourse'] = 'Slette $a';
+$string['deletingexistingcoursedata'] = 'Slet eksisterende kursusdata';
+$string['deletingolddata'] = 'Sletter gamle data';
+$string['department'] = 'Afdeling';
+$string['description'] = 'Beskrivelse';
+$string['displayingfirst'] = 'Kun de første $a->count $a->things vil blive vist';
+$string['displayingrecords'] = 'Viser $a registreinger';
+$string['displayingusers'] = 'Viser brugere $a->start til $a->slut';
+$string['documentation'] = 'Moodle Dokumentation';
+$string['donotask'] = 'Spørg ikke';
+$string['downloadexcel'] = 'Download i Excel format';
+$string['downloadtext'] = 'Download i text format';
+$string['doyouagree'] = 'Har du læst og forstået disse betingelser?';
+$string['edit'] = 'Rediger $a';
+$string['editcoursesettings'] = 'Rediger kursusindstillinger';
+$string['editinga'] = 'Redigerer en $a';
+$string['editmyprofile'] = 'Rediger profil';
+$string['editsummary'] = 'Rediger tekst';
+$string['editthisactivity'] = 'Rediger denne aktivitet';
+$string['editthiscategory'] = 'Ret denne katgori';
+$string['edituser'] = 'Rediger bruger konti';
+$string['email'] = 'Email addresse';
+$string['emailagain'] = 'Email (igen)';
+$string['emailconfirm'] = 'Bekræft din konto';
+$string['emailconfirmation'] = 'Hej $a->firstname,
-En ny konto er oprettet på'\$a->sitename'
+En ny konto er oprettet på\'$a->sitename\'
med din email addresse.
For at bekræfte din oprettelse gå til følgende web addresse:
- \$a->link
+ $a->link
I de fleste mail programmer kommer linket med blå skrift
som du kan klikke på. Hvis det ikke virker,
-så kan du \\\"cut and paste\\\" addressen i addresse feltet i toppen af dit browservindue.
+så kan du \"cut and paste\" addressen i addresse feltet i toppen af dit browservindue.
-Cheers fra '\$a->sitename' administrator,
-\$a->admin";
-$string['emailconfirmationsubject'] = "\$a: konto bekræftigelse";
-$string['emailconfirmsent'] = " <P>En email addresse skulle være sendt til din addresse <B>\$a</B>
+Cheers fra \'$a->sitename\' administrator,
+$a->admin';
+$string['emailconfirmationsubject'] = '$a: konto bekræftigelse';
+$string['emailconfirmsent'] = ' <P>En email addresse skulle være sendt til din addresse <B>$a</B>
<P>Den indeholder anvisninger på, hvordan du kan blive registreret.
- <P>Hvis du stadig har problemer, så kontakt web administratoren.";
-$string['emaildisplay'] = "Vis Email ";
-$string['emaildisplaycourse'] = "Tillad kun andre kursusdeltagere at se min email addresse";
-$string['emaildisplayno'] = "Gem min rigtige email addresse fra alle";
-$string['emaildisplayyes'] = "Tillad alle at se min email addresse";
-$string['emailexists'] = "Denne email addresse er allerede registreret.";
-$string['emailformat'] = "Email format";
-$string['emailmustbereal'] = "OBS: Din email addresse skal udfyldes rigtigt";
-$string['emailpasswordconfirmation'] = "Hej \$a->firstname,
+ <P>Hvis du stadig har problemer, så kontakt web administratoren.';
+$string['emaildisplay'] = 'Vis Email ';
+$string['emaildisplaycourse'] = 'Tillad kun andre kursusdeltagere at se min email addresse';
+$string['emaildisplayno'] = 'Gem min rigtige email addresse fra alle';
+$string['emaildisplayyes'] = 'Tillad alle at se min email addresse';
+$string['emailexists'] = 'Denne email addresse er allerede registreret.';
+$string['emailformat'] = 'Email format';
+$string['emailmustbereal'] = 'OBS: Din email addresse skal udfyldes rigtigt';
+$string['emailpasswordconfirmation'] = 'Hej $a->firstname,
-En ny konto er oprettet på'\$a->sitename'
+En ny konto er oprettet på\'$a->sitename\'
med din email addresse.
For at bekræfte din oprettelse gå til følgende web addresse:
- \$a->link
+ $a->link
I de fleste mail programmer kommer linket med blå skrift
som du kan klikke på. Hvis det ikke virker,
-så kan du \\\"cut and paste\\\" addressen i addresse feltet i toppen af dit browservindue.
+så kan du \"cut and paste\" addressen i addresse feltet i toppen af dit browservindue.
-Cheers fra '\$a->sitename' administrator,
-\$a->admin";
-$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = "\$a: nyt kodeord godkendelse";
-$string['emailpasswordconfirmsent'] = " <P>En email addresse skulle være sendt til din addresse <B>\$a</B>
+Cheers fra \'$a->sitename\' administrator,
+$a->admin';
+$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = '$a: nyt kodeord godkendelse';
+$string['emailpasswordconfirmsent'] = ' <P>En email addresse skulle være sendt til din addresse <B>$a</B>
<P>Den indeholder anvisninger på, hvordan du kan blive registreret.
- <P>Hvis du stadig har problemer, så kontakt web administratoren.";
-$string['emailpasswordsent'] = "Du har accepteret at få et nyt kodeord.
+ <P>Hvis du stadig har problemer, så kontakt web administratoren.';
+$string['emailpasswordsent'] = 'Du har accepteret at få et nyt kodeord.
<p>Der er sendt en ny email til dig der indeholder det nye kodeord.
-Email'en er sendt til <b>\$a->email</b>
-<p>Det nye kodeord er genereret automatisk. Hvis du ønsker selv at skifte det til noget du lettere kan huske kan du gøre det her: <a href=\$a->link>Skift Kodeord</a>";
-$string['enrolmentconfirmation'] = "Du er ved at tilmelde dig dette kursus<br />
-Er du sikker på at du vil gennemføre dette?";
-$string['enrolmentkey'] = "Kursus nøgle";
-$string['enrolmentkeyfrom'] = "Dette kursus kræver en kursusnøgle' - et en-gangs<BR>
-password som du skulle have fået fra \$a";
-$string['enrolmentkeyhint'] = "Forkert kursusnøgle - prøv igen<BR>
-(Her er et hint - det starter med '\$a')";
-$string['entercourse'] = "Klik for at komme ind på kurset";
-$string['enteremailaddress'] = "Indtast din email addresse for at re-sette dit
- password og du får et nyt password sendt med en email";
-$string['error'] = "Fejl";
-$string['errortoomanylogins'] = "Beklager, du har oversteget antallet af gange, hvor du kan prøve at logge ind. Restart din browser";
-$string['errorwhenconfirming'] = "Du er ikke godkendt på grund af at der er sket en fejl. Hvis du har klikket på et link der er sendt til dig pr. email, så undersøg om httpadressen er i orden og ikke delt over flere linjer. Hvis den er så prøv at føje den sammen med cut'n paste så det bliver en lang linje.";
-$string['existing'] = "Eksisterende";
-$string['existingadmins'] = "Oprettede administratorer";
-$string['existingcourse'] = "Eksisterende kursus";
-$string['existingcourseadding'] = "Eksisterende kursus, tilføjer dato til det";
-$string['existingcoursedeleting'] = "Eksisterende kursus, sletter det først";
-$string['existingcreators'] = "Eksisterende kursusskribenter";
-$string['existingstudents'] = "Tilmeldte elever";
-$string['existingteachers'] = "Oprettede lærere";
-$string['feedback'] = "Feedback";
-$string['filemissing'] = "\$a mangler";
-$string['files'] = "Filer";
-$string['filesfolders'] = "Filer/foldere";
-$string['filloutallfields'] = "Udfyld venligst alle felter i denne formular";
-$string['findmorecourses'] = "Find flere kurser";
-$string['firstname'] = "Fornavn(e)";
-$string['firsttime'] = "Er det dit første besøg?";
-$string['followingoptional'] = "Følgende er frivilligt at udfylde";
-$string['followingrequired'] = "Følgende SKAL udfyldes";
-$string['forgotten'] = "Har du glemt dit username og password?";
-$string['format'] = "Format";
-$string['formathtml'] = "HTML format";
-$string['formatplain'] = "Simpelt tekst format";
-$string['formatsocial'] = "Social format";
-$string['formattext'] = "Moodle auto-format";
-$string['formattexttype'] = "Formattering";
-$string['formattopics'] = "Emne format";
-$string['formatweeks'] = "Uge format";
-$string['formatwiki'] = "Wiki format";
-$string['from'] = "Fra";
-$string['frontpagecategorynames'] = "Vis liste over kategorier";
-$string['frontpagecourselist'] = "Vis liste over kurser";
-$string['frontpagedescription'] = "Forside beskrivelse";
-$string['frontpageformat'] = "Forside format";
-$string['frontpagenews'] = "Vis nyheder";
-$string['fulllistofcourses'] = "Alle kurser";
-$string['fullname'] = "Fulde navn";
-$string['fullprofile'] = "Fulde profil";
-$string['fullsitename'] = "Fulde site navn";
-$string['gd1'] = "GD 1.x er installeret";
-$string['gd2'] = "GD 2.x er installeret";
-$string['gdneed'] = "GD skal installeres for at kunne se denne graf";
-$string['gdnot'] = "GD er ikke installeret";
-$string['gpl'] = "Copyright (C) 2001-2002 Martin Dougiamas (http://dougiamas.com)
+Email\'en er sendt til <b>$a->email</b>
+<p>Det nye kodeord er genereret automatisk. Hvis du ønsker selv at skifte det til noget du lettere kan huske kan du gøre det her: <a href=$a->link>Skift Kodeord</a>';
+$string['enrolmentconfirmation'] = 'Du er ved at tilmelde dig dette kursus<br />
+Er du sikker på at du vil gennemføre dette?';
+$string['enrolmentkey'] = 'Kursus nøgle';
+$string['enrolmentkeyfrom'] = 'Dette kursus kræver en kursusnøgle\' - et en-gangs<BR>
+password som du skulle have fået fra $a';
+$string['enrolmentkeyhint'] = 'Forkert kursusnøgle - prøv igen<BR>
+(Her er et hint - det starter med \'$a\')';
+$string['entercourse'] = 'Klik for at komme ind på kurset';
+$string['enteremailaddress'] = 'Indtast din email addresse for at re-sette dit