Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Fixed spelling errors

 • Loading branch information...
commit 1e829b2fc8bdbf25cf4a4d3997a338f5f610eea0 1 parent ac21902
authored May 05, 2005
12  lang/da/chat.php
@@ -7,13 +7,13 @@
7 7
 $string['chatname'] = 'Navn på dette chat rum';
8 8
 $string['chatreport'] = 'Chat sessioner';
9 9
 $string['chattime'] = 'Næste chat tid';
10  
-$string['configmethod'] = 'Den normale chatmetode fungere ved at alle klienter jævnligt kontakter serveren for at checke for ændringer. Det kræver ingen konfiguration og fungere overalt, det belaster dog webserveren en hel del hvis der er mange deltagere. Man kan istedet bruge en server service som fungere som bindeled til klienterne. Det kræver at man har shelladgang til webserveren, men det belaster serveren mindre og får chatten til at \'flyde\' bedre.';
  10
+$string['configmethod'] = 'Den normale chatmetode fungere ved at alle klienter jævnligt kontakter serveren for at checke for ændringer. Det kræver ingen konfiguration og fungere overalt, det belaster dog webserveren en hel del hvis der er mange deltagere. Man kan i stedet bruge en server service som fungere som bindeled til klienterne. Det kræver at man har shelladgang til web-serveren, men det belaster serveren mindre og får chatten til at \'flyde\' bedre.';
11 11
 $string['configoldping'] = 'Hvor lang tid skal der gå fra man sidst har hørt fra en bruger til man må formode at de er gået?';
12  
-$string['configrefreshroom'] = 'Hvor ofte skal chatrummet blive opdateret? (i sekundter) Lavere værdi får det til at virke mere realtime, men vil belaste webserveren mere, når mange mennesker chatter samtidigt';
13  
-$string['configrefreshuserlist'] = 'Hvor tit skal brugerlisten opdateres? (i sekundter)';
  12
+$string['configrefreshroom'] = 'Hvor ofte skal chatrummet blive opdateret? (i sekunder) Lavere værdi får det til at virke mere realtime, men vil belaste webserveren mere, når mange mennesker chatter samtidigt';
  13
+$string['configrefreshuserlist'] = 'Hvor tit skal brugerlisten opdateres? (i sekunder)';
14 14
 $string['configserverhost'] = 'Værtsnavnet på den computer hvor serverservices er.';
15  
-$string['configserverip'] = 'Den nummeriske IPadresse på værten med serverservices.';
16  
-$string['configservermax'] = 'Maksimalt antal clienter tilladt';
  15
+$string['configserverip'] = 'Den numeriske IP-adresse på værten med serverservices.';
  16
+$string['configservermax'] = 'Maksimalt antal klienter tilladt';
17 17
 $string['configserverport'] = 'Porten som serverservicen lytter på';
18 18
 $string['currentchats'] = 'Aktive chat sessioner';
19 19
 $string['currentusers'] = 'Nuværende bruger';
@@ -26,7 +26,7 @@
26 26
 $string['explainmethoddaemon'] = 'Disse indstillinger har <strong>kun</strong> betydning hvis du har valgt Chatserver service som chatmetode.';
27 27
 $string['explainmethodnormal'] = 'Disse indstillinger har <strong>kun</strong> betydning hvis du har valgt Normal metode (polling) som chatmetode.';
28 28
 $string['generalconfig'] = 'General konfiguration';
29  
-$string['helpchatting'] = 'Hjælp med chating';
  29
+$string['helpchatting'] = 'Hjælp med chatting';
30 30
 $string['idle'] = 'venter';
31 31
 $string['messagebeepseveryone'] = '$a bipper alle!';
32 32
 $string['messagebeepsyou'] = '$a har lige bippet dig!';
4  lang/da/choice.php
@@ -25,10 +25,10 @@
25 25
 $string['publishafterclose'] = 'Vis resultatet til studenten efter et spørgsmål er lukket.';
26 26
 $string['publishalways'] = 'Vis altid resultater til eleven';
27 27
 $string['publishanonymous'] = 'Vis anonyme resultater uden at angive de studerendes navne';
28  
-$string['publishnames'] = 'Vis alle resultataer, med navne og spørgsmål';
  28
+$string['publishnames'] = 'Vis alle resultater, med navne og spørgsmål';
29 29
 $string['publishnot'] = 'Vis ikke resultaterne til de studerende';
30 30
 $string['responses'] = 'Besvarelser';
31  
-$string['responsesto'] = 'Besvarelser til$a';
  31
+$string['responsesto'] = 'Besvarelser til $a';
32 32
 $string['savemychoice'] = 'Gem mit spørgsmål';
33 33
 $string['showunanswered'] = 'Vil kolonne for ubesvaret';
34 34
 $string['timerestrict'] = 'Begræns svartiden til denne tidsperiode.';
14  lang/da/countries.php
@@ -18,7 +18,7 @@
18 18
 $string['AU'] = 'Australien';
19 19
 $string['AW'] = 'Aruba';
20 20
 $string['AZ'] = 'Azerbaijan';
21  
-$string['BA'] = 'Bosnien og Herzegovina';
  21
+$string['BA'] = 'Bosnien og Hercegovina';
22 22
 $string['BB'] = 'Barbados';
23 23
 $string['BD'] = 'Bangladesh';
24 24
 $string['BE'] = 'Belgien';
@@ -30,7 +30,7 @@
30 30
 $string['BM'] = 'Bermuda';
31 31
 $string['BN'] = 'Brunei Darussalam';
32 32
 $string['BO'] = 'Bolivia';
33  
-$string['BR'] = 'Brazilien';
  33
+$string['BR'] = 'Brasilien';
34 34
 $string['BS'] = 'Bahamas';
35 35
 $string['BT'] = 'Bhutan';
36 36
 $string['BV'] = 'Bouvet Island';
@@ -45,7 +45,7 @@
45 45
 $string['CI'] = 'Elfenbenskysten';
46 46
 $string['CK'] = 'Cook-øerne';
47 47
 $string['CL'] = 'Chile';
48  
-$string['CM'] = 'Cameroon';
  48
+$string['CM'] = 'Cameroun';
49 49
 $string['CN'] = 'Kina';
50 50
 $string['CO'] = 'Comlumbia';
51 51
 $string['CR'] = 'Costa Rica';
@@ -59,7 +59,7 @@
59 59
 $string['DJ'] = 'Djibouti';
60 60
 $string['DK'] = 'Danmark';
61 61
 $string['DM'] = 'Dominica';
62  
-$string['DO'] = 'Dominican Republic';
  62
+$string['DO'] = 'Dominican Republik';
63 63
 $string['DZ'] = 'Algeriet';
64 64
 $string['EC'] = 'Ecuador';
65 65
 $string['EE'] = 'Estland';
@@ -125,7 +125,7 @@
125 125
 $string['LA'] = 'Laos';
126 126
 $string['LB'] = 'Libanon';
127 127
 $string['LC'] = 'Sankt Lucia';
128  
-$string['LI'] = 'Lichtenstein';
  128
+$string['LI'] = 'Liechtenstein';
129 129
 $string['LK'] = 'Sri Lanka';
130 130
 $string['LR'] = 'Liberia';
131 131
 $string['LS'] = 'Lesotho';
@@ -171,7 +171,7 @@
171 171
 $string['PE'] = 'Peru';
172 172
 $string['PF'] = 'Fransk Polynesien';
173 173
 $string['PG'] = 'Papua New Guinea';
174  
-$string['PH'] = 'Philippinerne';
  174
+$string['PH'] = 'Filippinerne';
175 175
 $string['PK'] = 'Pakistan';
176 176
 $string['PL'] = 'Polen';
177 177
 $string['PM'] = 'Sankt Pierre og Miquelon';
@@ -225,7 +225,7 @@
225 225
 $string['UG'] = 'Uganda';
226 226
 $string['US'] = 'Amerikas Forenede Stater (USA)';
227 227
 $string['UY'] = 'Uruguay';
228  
-$string['UZ'] = 'Uzbekistan';
  228
+$string['UZ'] = 'Usbekistan';
229 229
 $string['VA'] = 'Vatikanstaten';
230 230
 $string['VC'] = 'Sankt Vincent og Grenadinerne';
231 231
 $string['VE'] = 'Venezuela';
2  lang/da/dialogue.php
@@ -55,7 +55,7 @@
55 55
 $string['pane3'] = '$a lukkede dialoger';
56 56
 $string['pane3one'] = '1 lukket dialog';
57 57
 $string['seen'] = 'Set $a siden';
58  
-$string['sendmailmessages'] = 'Send emailkopi om mine nye beskeder';
  58
+$string['sendmailmessages'] = 'Send e-mail kopi om mine nye beskeder';
59 59
 $string['status'] = 'Status';
60 60
 $string['studenttostudent'] = 'Elev til elev';
61 61
 $string['subject'] = 'Emne';
10  lang/da/editor.php
@@ -36,7 +36,7 @@
36 36
 $string['fontsize'] = 'Font-størrelse';
37 37
 $string['forecolor'] = 'Bogstavsfarve';
38 38
 $string['formatblock'] = 'Format';
39  
-$string['fullscreen'] = 'Fulskærms editor';
  39
+$string['fullscreen'] = 'Fuldskærms editor';
40 40
 $string['heading'] = 'Overskrift';
41 41
 $string['height'] = 'Højde';
42 42
 $string['hilitecolor'] = 'Baggrundsfarve';
@@ -45,7 +45,7 @@
45 45
 $string['htmlmode'] = 'Skift mellem WYSIWYG og HTMLkode';
46 46
 $string['imageurl'] = 'Billede URL';
47 47
 $string['indent'] = 'Større margin';
48  
-$string['insertchar'] = 'Indsæt special karakter';
  48
+$string['insertchar'] = 'Indsæt speciel karakter';
49 49
 $string['insertimage'] = 'indsæt billede';
50 50
 $string['insertlink'] = 'Indsæt link';
51 51
 $string['insertsmile'] = 'Indsæt smiley';
@@ -66,7 +66,7 @@
66 66
 $string['linktargetother'] = 'Andre (tilfældig orden)';
67 67
 $string['linktargetself'] = 'Samme ramme';
68 68
 $string['linktargettop'] = 'Samme vindue';
69  
-$string['linktitle'] = 'Title';
  69
+$string['linktitle'] = 'Titel';
70 70
 $string['linkurl'] = 'URL';
71 71
 $string['matchcase'] = 'Samme case';
72 72
 $string['middle'] = 'Midten';
@@ -74,7 +74,7 @@
74 74
 $string['move'] = 'Flyt';
75 75
 $string['nolink'] = 'Forebyg automatisk linkning';
76 76
 $string['normal'] = 'Normal';
77  
-$string['notimage'] = 'Valgte fil er ikke et billede. Vælg venlist et billede!';
  77
+$string['notimage'] = 'Valgte fil er ikke et billede. Vælg venligst et billede!';
78 78
 $string['notset'] = 'Ikke sat';
79 79
 $string['ok'] = 'OK';
80 80
 $string['options'] = 'Muligheder';
@@ -109,7 +109,7 @@
109 109
 $string['superscript'] = 'Hævet skrift';
110 110
 $string['textindicator'] = 'Nuværende stil';
111 111
 $string['textmode'] = 'Du er i TEKST mode. Brug [<>] knappen til at gå tilbage til WYSIWYG mode.';
112  
-$string['texttop'] = 'Teksttop';
  112
+$string['texttop'] = 'Tekst top';
113 113
 $string['top'] = 'Top';
114 114
 $string['type'] = 'Type';
115 115
 $string['underline'] = 'Understreget';
10  lang/da/enrol_flatfile.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
  2
+   // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['description'] = 'Denne metode vil kontinuerligt kontrollere og behandle en specielt formateret tekstfil som du specificere hvor ligger. Denne fil kan ligne noget i stil med dette:<pre>
@@ -11,10 +11,10 @@
11 11
 add, student, 21, CF101, 1091115000, 1091215000
12 12
 </pre>';
13 13
 $string['enrolname'] = 'Flad fil';
14  
-$string['filelockedmail'] = 'Tekstfilen der bruges til filbaseret tilmelding ($a) kan ikke slettes af cron processen. Dette betyder som oftest at rettighederne på den er forkert. Ret venlist rettighederne så moodle kan slette den, i modsat fald kan den tilmeldningerne blive behandlet flere gange. ';
  14
+$string['filelockedmail'] = 'Tekstfilen der bruges til filbaseret tilmelding ($a) kan ikke slettes af cron processen. Dette betyder som oftest at rettighederne på den er forkert. Ret venligst rettighederne så moodle kan slette den, i modsat fald kan den tilmeldingerne blive behandlet flere gange. ';
15 15
 $string['filelockedmailsubject'] = 'Alvorlig fejl: Tilmeldingsfil.';
16  
-$string['location'] = 'Fil lokation';
17  
-$string['mailadmin'] = 'Orienter admin via email';
18  
-$string['mailusers'] = 'Orienter brugere via email';
  16
+$string['location'] = 'Fil location';
  17
+$string['mailadmin'] = 'Orienter admin via e-mail';
  18
+$string['mailusers'] = 'Orienter brugere via e-mail';
19 19
 
20 20
 ?>
2  lang/da/enrol_ldap.php
@@ -32,7 +32,7 @@
32 32
 $string['enrol_ldap_teacher_settings'] = 'Indstillinger for tilmelding af lærere';
33 33
 $string['enrol_ldap_template'] = 'Valgfrit: Automatisk oprettede kurser kan kopiere deres indstillinger fra et \'skabelon\' kursus.';
34 34
 $string['enrol_ldap_updatelocal'] = 'Opdater lokale data';
35  
-$string['enrol_ldap_version'] = 'Versionen af LDAP protokollen som din server bruger.';
  35
+$string['enrol_ldap_version'] = 'Versionen af LDAP-protokollen som din server bruger.';
36 36
 $string['enrolname'] = 'LDAP';
37 37
 
38 38
 ?>
4  lang/da/enrol_paypal.php
... ...
@@ -1,8 +1,8 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
  2
+   // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
3 3
 
4 4
 
5  
-$string['business'] = 'Emailadressen til din forretnings Paypal konto';
  5
+$string['business'] = 'E-mail adressen til din forretnings Paypal konto';
6 6
 $string['description'] = 'PayPal modulet giver mulighed for betalingskurser. Hvis prisen for et kursus er 0 DKr bliver der ikke promptet for betaling. Der er desuden en global pris, som man kan sætte. Den gælder for alle kurser hvis der for kurset ikke er angivet en særlig pris. I så fald vil prisen for kurset have fortrinsret over den globale pris. ';
7 7
 $string['enrolname'] = 'Paypal';
8 8
 $string['sendpaymentbutton'] = 'Send betaling via Paypal';

0 notes on commit 1e829b2

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.