Skip to content
Browse files

xhtml-compliance - da done

 • Loading branch information...
1 parent a2013b4 commit 1ef915cfc140841354e366da023e90b073ecab20 koenr committed
Showing with 66 additions and 67 deletions.
 1. +4 −4 lang/da/auth.php
 2. +2 −2 lang/da/dialogue.php
 3. +1 −1 lang/da/exercise.php
 4. +2 −2 lang/da/forum.php
 5. +10 −10 lang/da/install.php
 6. +36 −32 lang/da/moodle.php
 7. +4 −4 lang/da/quiz.php
 8. +2 −2 lang/da/resource.php
 9. +3 −3 lang/da/survey.php
 10. +2 −7 lang/da/workshop.php
View
8 lang/da/auth.php
@@ -1,9 +1,9 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // auth.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020101)
$string['auth_dbdescription'] = 'Denne metode bruger en ekstern database for at kontrollere om et givet username og password er gyldigt. Hvis konto\'en er ny, kan oplysninger fra andre felter også kopieres ind i Moodle.';
-$string['auth_dbextrafields'] = 'Disse felter er optional. Du kan vælge at for-udfylde nogle Moodle bruger felter fra <B>den eksterne database</B>, som du har specificeret her.<P> Hvis du ikke skriver noget her, vil default værdierne blive brugt.<P> I alle tilfælde vil brugeren være i stand til at skrive i alle felterne, når de er logget ind.';
+$string['auth_dbextrafields'] = 'Disse felter er optional. Du kan vælge at for-udfylde nogle Moodle bruger felter fra <b>den eksterne database</b>, som du har specificeret her.<p> Hvis du ikke skriver noget her, vil default værdierne blive brugt.</p><p> I alle tilfælde vil brugeren være i stand til at skrive i alle felterne, når de er logget ind.';
$string['auth_dbfieldpass'] = 'Navn på feltet der indeholder password';
$string['auth_dbfielduser'] = 'Navnet på feltet der indeholder usernames';
$string['auth_dbhost'] = 'Computeren der hoster database serveren.';
@@ -12,7 +12,7 @@
$string['auth_dbpasstype'] = 'Angiv hvilket format password feltet anvender. MD5 kryptering er anvendeligt når der connectes til almindelige web applikationer som PostNuke';
$string['auth_dbtable'] = 'Navnet på tabellen i databasen';
$string['auth_dbtitle'] = 'Brug en ekstern database';
-$string['auth_dbtype'] = 'Database typen(Se <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb documentation</A> for detaljer)';
+$string['auth_dbtype'] = 'Database typen(Se <a href=\"../lib/adodb/readme.htm#drivers\">ADOdb documentation</a> for detaljer)';
$string['auth_dbuser'] = 'Username med læserrettigheder til databasen';
$string['auth_emaildescription'] = 'Email bekræftigelse er default godkendelsesmetode. Når brugerne melder sig ind og vælger deres username og password, vil en bekræftigelses email blive sendt til brugerens emailaddresse. Denne email indeholder et sikkert link til en side, hvor brugeren kan bekræftige sine oplysninger. Fremtidige logins kontrolleres ved sammenligning af det username og password, som der er gemt i databasen.';
$string['auth_emailtitle'] = 'Email-baseret godkendelse';
@@ -42,7 +42,7 @@
$string['auth_ldapdescription'] = 'Denne metode kræver godkendelse op mod en ekstern LDAP server.
Hvis det givne username/password er gyldige opretter Moodle en ny bruger i databasen. Dette modul kan læse bruger attributter fra en LDAP server og udfylde ønskede felter i Moodle
For følgende logins bliver kun username og password kontrolleret.';
-$string['auth_ldapextrafields'] = 'Disse felter er optional. Du kan vælge at udfylde Moodle felter på forhånd fra <B>LDAP felterne</B> som du angiver her. <P>Hvis du ikke skriver noget her, vil intet overføres fra LDAP og Moodle defaults\'ene vil blive brugt i stedet.<P>I alle tilfælde vil brugeren være i stand ændre i felterne efter de har logget ind.';
+$string['auth_ldapextrafields'] = 'Disse felter er optional. Du kan vælge at udfylde Moodle felter på forhånd fra <b>LDAP felterne</b> som du angiver her. </p><p>Hvis du ikke skriver noget her, vil intet overføres fra LDAP og Moodle defaults\'ene vil blive brugt i stedet.</p><p>I alle tilfælde vil brugeren være i stand ændre i felterne efter de har logget ind.</p>';
$string['auth_ldaptitle'] = 'Brug en LDAP server';
$string['auth_manualdescription'] = 'Denne metode fjerner enhver måde for brugerne selv at oprette en brugerkonto. Alle brugerkonti skal laves manuelt af en admin bruger.';
$string['auth_manualtitle'] = 'Kun manuel brugeroprettelse.';
View
4 lang/da/dialogue.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // dialogue.php - created with Moodle 1.2 development (2003121500)
+ // dialogue.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020101)
$string['addmynewentries'] = 'Tilføj mine nye indlæg';
@@ -17,7 +17,7 @@
Du kan se den tilføjet til din dialog:
$a->url';
-$string['dialoguemailhtml'] = '$a->userfrom har skrevet en besked til dig i din dialog for \'<i>$a->dialogue</i>\' <br /><br/>
+$string['dialoguemailhtml'] = '$a->userfrom har skrevet en besked til dig i din dialog for \'<i>$a->dialogue</i>\' <br /><br />
Du kan se den tilføjet til din <a href=\"$a->url\">dialog</a>';
$string['dialoguename'] = 'Dialog navn';
$string['dialogueopened'] = 'Dialog startet med $a';
View
2 lang/da/exercise.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // exercise.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // exercise.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020101)
$string['absent'] = 'Fraværende';
View
4 lang/da/forum.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // forum.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020101)
$string['addanewdiscussion'] = 'Tilføj en ny diskusion';
@@ -91,7 +91,7 @@
$string['openmode2'] = 'Diskussioner og svar er tilladte';
$string['parent'] = 'Vis forgænger';
$string['parentofthispost'] = 'Første indlæg';
-$string['postadded'] = 'Dit indlæg er tilføjet.<P>Du har $a til at redigere i det, hvis du vil ændre noget.';
+$string['postadded'] = '<p>Dit indlæg er tilføjet.</p><p>Du har $a til at redigere i det, hvis du vil ændre noget.</p>';
$string['postincontext'] = 'Se dette indlægs indhold';
$string['postmailinfo'] = 'Dette er en kopi af en meddelelse fra $a websted.
For at give et svar via webstedet, klik på følgende link:';
View
20 lang/da/install.php
@@ -1,10 +1,10 @@
<?PHP // $Id$
- // install.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // install.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020101)
$string['admindirerror'] = 'Det angivede admin biblioteket er forkert';
$string['admindirname'] = 'Adminbibliotek';
-$string['admindirsetting'] = 'Nogle få webhoteller bruger /admin som en speciel URL til at administrere webhotellet. Det er et problem da moodle også bruger /admin som standard til administrationssiderne. Hvis det er så kan du omdøbe adminbiblioteket og så angive den nye sti til admin biblioteket her. For eksempel: <br/> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
+$string['admindirsetting'] = 'Nogle få webhoteller bruger /admin som en speciel URL til at administrere webhotellet. Det er et problem da moodle også bruger /admin som standard til administrationssiderne. Hvis det er så kan du omdøbe adminbiblioteket og så angive den nye sti til admin biblioteket her. For eksempel: <br/> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
Dette vil rette admin linksene i moodle.';
$string['caution'] = 'Pas på';
$string['chooselanguage'] = 'Vælg et sprog';
@@ -14,7 +14,7 @@
$string['configurationcomplete'] = 'Konfigurationen er færdig.';
$string['database'] = 'Database';
$string['databasesettings'] = 'Du skal nu konfigurere databasen hvor det meste af moodles data vil blive gemt. Databaseserveren skal allerede være oprettet og du skal bruge brugernavn og password til en brugerkonto der har rettigheder til at oprette og hente data.<br/>
-<br /> <br />
+<br /> <br />
<b>Type:</b> mysql eller postgres7<br />
<b>Vært:</b> f.eks. localhost eller db.isp.com<br />
<b>Database:</b> database navn, f.eks. moodle<br />
@@ -38,7 +38,7 @@
Angiv den fulde bibliotekssti til moodleinstallationen. Stien er casesensitiv.</p>
<p><b>Moodle Databibliotek</b>
-Det bibliotek hvor moodle kan gemme uploadede filer. Dette bibliotek skal være læsbar OG SKRIVBAR af den bruger apache kører under, ¨(typisk \'nobody\' eller \'apache\') men det bør ikke være adgang til det direkte fra webserveren.';
+Det bibliotek hvor moodle kan gemme uploadede filer. Dette bibliotek skal være læsbar OG SKRIVBAR af den bruger apache kører under, ¨(typisk \'nobody\' eller \'apache\') men det bør ikke være adgang til det direkte fra webserveren.</p>';
$string['dirroot'] = 'Moodle bibliotek';
$string['dirrooterror'] = 'Det angivne moodlebibliotek lader ikke til at være rigtigt - der kan ikke findes en Moodleinstallation. Den nedestående værdi er blevet fjernet.';
$string['download'] = 'Download';
@@ -47,7 +47,7 @@
$string['fileuploadserror'] = 'Denne skulle være aktiveret';
$string['fileuploadshelp'] = '<p>Filupload lader til at være slået fra på din server.</p>
-<p>Moodle kan stadig installeres, men uden uploade kursusfiler og profilbilleder.
+<p>Moodle kan stadig installeres, men uden uploade kursusfiler og profilbilleder.</p>
<p>For at tillade filupload skal du (eller systemadministratoren) rette i php.ini for at ændre indstillingen for <b>fil_uploads</b> til \'1\'.</p>';
$string['gdversion'] = 'GD version';
@@ -72,17 +72,17 @@
$string['memorylimiterror'] = 'Den tilgængelige hukommelse til PHP er ret lav... Det kan værer at der opstår problemer senere.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>Mængden af hukommelse som PHP kan bruge er sat til $a.</p>
-<p>Dette kan forårsage at der opstår problemer senere, især hvis du har mange moduler installeret eller mange brugere.
+<p>Dette kan forårsage at der opstår problemer senere, især hvis du har mange moduler installeret eller mange brugere.</p>
<p>Vi anbefaler at du konfigurere PHP til at kunne bruge mere hukommelse, f.eks. 16Mb.
-Der er flere måder hvorpå du kan rette det.
+Der er flere måder hvorpå du kan rette det.</p>
<ol>
<li>Hvis du har mulighed for det kan du rekompilere PHP med <i>--enable-memory-limit</i>.
-Dette vil tillade at Moodle selv kan definere hvor meget hukommelse der er brug for.
+Dette vil tillade at Moodle selv kan definere hvor meget hukommelse der er brug for.</li>
<li>Hvis du har adgang til php.ini filen kan du ændre <b>memory_limit</b>
-indstillingen så der er minimum 16Mb til rådighed. Hvis du ikke har direkte adgang til den kan du spørge systemadministratoren om han han vil gøre det for dig.
+indstillingen så der er minimum 16Mb til rådighed. Hvis du ikke har direkte adgang til den kan du spørge systemadministratoren om han han vil gøre det for dig.</li>
<li>På nogle servere kan du oprette en \'.htaccess\' fil, gemme den i moodle biblioteket med linjen <p><blockquote>php_value memory_limit 16M</blockquote></p>
-<p>Det kan dog på nogle servere forårsage en fejl på <b>alle</b> PHPsiderne. i så fald kan du blive nødt til at fjerne \'.htaccess\' filen igen.
+<p>Det kan dog på nogle servere forårsage en fejl på <b>alle</b> PHPsiderne. i så fald kan du blive nødt til at fjerne \'.htaccess\' filen igen.</p></li>
</ol>';
$string['pass'] = 'OK';
$string['phpversion'] = 'PHP version';
View
68 lang/da/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020101)
$string['action'] = 'Hændelse';
@@ -109,7 +109,7 @@
$string['backupnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
$string['backupnoneusersinfo'] = 'Bemærkning: Du har valgt at tage backup med \"Ingen brugere\", så alle modulbackups er skiftet til \"uden brugerdata\". Læg mærke til at \"opgave\" og \"projekt\" modulerne ikke er kompatibel med denne type backup, så de er blevet deaktiveret.';
$string['backuporiginalname'] = 'Backup navn';
-$string['backupsavetohelp'] = 'Angiv den fulde sti til det bibliotek hvor backup-filerne skal gemmes i.<BR>(Lad det være blank for at bruge standart-stien)';
+$string['backupsavetohelp'] = 'Angiv den fulde sti til det bibliotek hvor backup-filerne skal gemmes i.<br />(Lad det være blank for at bruge standart-stien)';
$string['backupuserfileshelp'] = 'Vælg hvis du ønsker at inkludere brugerfiler (avatars) i backup\'en';
$string['backupusershelp'] = 'Vælg hvis du ønsker at inkludere alle brugere på serveren eller kun de nødvendige brugere i kurset i backup\'en';
$string['backupversion'] = 'Backup version';
@@ -187,7 +187,7 @@
$string['confignotifyloginfailures'] = 'Hvis der bliver lavet et fejllogin der bliver logget kan der blive sendt en email ud. Hvem skal modtage disse.';
$string['confignotifyloginthreshold'] = 'Hvis fejllogin-logging er slået hvor mange forkerte loginforsøg af den samme bruger eller IP adresse er det værd at sende en email omkring.';
$string['configopentogoogle'] = 'Hvis du aktivere denne indstilling, kan Google søge på siden som gæst. Derudover vil folk som følger et link fra Google vil automatisk blive logget ind som gæst. Dette vil selvfølgelig kun være tilfælde for hvis kurset tillader gæsteadgang.';
-$string['configproxyhost'] = 'Hvis denne<B>server</B> skal bruge en proxy computer (f.eks. en firewall) for at komme på Internettet, så skriv proxy hostnavn og port her.';
+$string['configproxyhost'] = 'Hvis denne<b>server</b> skal bruge en proxy computer (f.eks. en firewall) for at komme på Internettet, så skriv proxy hostnavn og port her.';
$string['configsecureforms'] = 'Moodle kan tilføje et ekstra nivau af sikkerhed, når man skriver data til den. Hvis dette er aktivt så bliver browserens HTTP_REFERER variabel sammenholdt med det der bliver sendt til moodle vha. forms. Dette kan i få tilfælde give problemer hvis der er en firewall imellem f.eks. zonealarm kan være konfigureret til at fjerne HTTP_REFERER fra HTTP trafikken, eller proxier kan også lave det samme. Symtomerne er at man bliver hængene i form. Hvis brugerne har den type problemer med loginsiden så kan du slå det fra. Det gør dog sitet mere sårbart for \'Brute force\' angreb. Hvis du er i tvivl så lad denne setting være slået til. ';
$string['configsessioncookie'] = 'Denne indstilling angiver navnet på den cookie der bliver brugt til Moodle sessioner. Den er valgfri, og kun brugbar hvis der er flere kopier af moodle der kører på samme server.';
$string['configsessiontimeout'] = 'Hvis brugere er inaktive på siden i lang tid (uden af skifte sider) så bliver de automatisk logget ud. (deres session slutter). Denne variabel specificere hvor lang tid der skal gå før de bliver logget ud.';
@@ -352,9 +352,9 @@
Cheers fra \'$a->sitename\' administrator,
$a->admin';
$string['emailconfirmationsubject'] = '$a: konto bekræftigelse';
-$string['emailconfirmsent'] = ' <P>En email addresse skulle være sendt til din addresse <B>$a</B>
- <P>Den indeholder anvisninger på, hvordan du kan blive registreret.
- <P>Hvis du stadig har problemer, så kontakt web administratoren.';
+$string['emailconfirmsent'] = '<p>En email addresse skulle være sendt til din addresse <b>$a</b></p>
+<p>Den indeholder anvisninger på, hvordan du kan blive registreret.</p>
+<p>Hvis du stadig har problemer, så kontakt web administratoren.</p>';
$string['emaildigest'] = 'Sammendrags email type';
$string['emaildigestcomplete'] = 'Komplet (daglig email med alle indlæg)';
$string['emaildigestoff'] = 'Ingen sammendrag (en email per indlæg)';
@@ -386,13 +386,13 @@
Cheers fra \'$a->sitename\' administrator,
$a->admin';
$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = '$a: nyt kodeord godkendelse';
-$string['emailpasswordconfirmsent'] = ' <P>En email addresse skulle være sendt til din addresse <B>$a</B>
- <P>Den indeholder anvisninger på, hvordan du kan blive registreret.
- <P>Hvis du stadig har problemer, så kontakt web administratoren.';
+$string['emailpasswordconfirmsent'] = 'En email addresse skulle være sendt til din addresse <b>$a</b>
+<br />Den indeholder anvisninger på, hvordan du kan blive registreret.
+<br />Hvis du stadig har problemer, så kontakt web administratoren.';
$string['emailpasswordsent'] = 'Du har accepteret at få et nyt kodeord.
-<p>Der er sendt en ny email til dig der indeholder det nye kodeord.
+<br />Der er sendt en ny email til dig der indeholder det nye kodeord.
Email\'en er sendt til <b>$a->email</b>
-<p>Det nye kodeord er genereret automatisk. Hvis du ønsker selv at skifte det til noget du lettere kan huske kan du gøre det her: <a href=$a->link>Skift Kodeord</a>';
+<br />Det nye kodeord er genereret automatisk. Hvis du ønsker selv at skifte det til noget du lettere kan huske kan du gøre det her: <a href=\"$a->link\">Skift Kodeord</a>';
$string['enable'] = 'Aktiver';
$string['encryptedcode'] = 'Krypteret kode';
$string['enrolledincourse'] = 'Tilmeldt kursus \"$a\"';
@@ -401,9 +401,9 @@
$string['enrolmentconfirmation'] = 'Du er ved at tilmelde dig dette kursus<br />
Er du sikker på at du vil gennemføre dette?';
$string['enrolmentkey'] = 'Kursus nøgle';
-$string['enrolmentkeyfrom'] = 'Dette kursus kræver en kursusnøgle\' - et en-gangs<BR>
+$string['enrolmentkeyfrom'] = 'Dette kursus kræver en kursusnøgle\' - et en-gangs<br />
password som du skulle have fået fra $a';
-$string['enrolmentkeyhint'] = 'Forkert kursusnøgle - prøv igen<BR>
+$string['enrolmentkeyhint'] = 'Forkert kursusnøgle - prøv igen<br />
(Her er et hint - det starter med \'$a\')';
$string['enrolmentnew'] = 'Nye tilmeldinger i $a';
$string['enrolmentnewuser'] = '$a->user er tilmeldt til kurset \"$a->course\"';
@@ -554,7 +554,7 @@
$string['includecourseusers'] = 'Indkluder alle kursusbrugere';
$string['included'] = 'Indkluderet';
$string['includelogentries'] = 'Indkluder logindlæg';
-$string['includemodules'] = 'Inkluder Moduler';
+$string['includemodules'] = 'Inkluder Moduler';
$string['includeneededusers'] = 'Indkluder nødvendige brugere';
$string['includenoneusers'] = 'Inkluder ikke brugere';
$string['includeuserfiles'] = 'Indkluder brugerfiler';
@@ -593,15 +593,19 @@
$string['loginsteps'] = 'Hej! For at få fuld adgang til dette kursus skal du lige bruge lidt tid til at lave en ny konto.
Hvert enkelt kursus kan også have en \"kursusnøgle\", den skal du først bruge senere. Sådan gør du:
- <OL size=2>
- <LI>Udfyld <A HREF=$a>Ny Konto</A> formularen med dine oplysninger.
- <LI>En email vil derefter blive sendt til din email addresse.
- <LI>Læs din email og klik på det medfølgende link.
- <LI>Din konto bliver bekræftet og du bliver logget ind.
- <LI>Vælg derefter det kursus, som du vil deltage i.
- <LI>Hvis du bliver bedt om en \"kursusnøgle\" - brug den, som du har fået tilsendt. Det vil \"give dig adgang\" til kurset. <LI>Du har nu fuld adgang til kurset og fra nu af behøver du kun at bruge username og password for at logge dig ind på kurset.
- </OL>';
-$string['loginstepsnone'] = 'Hej!<P>For at få fuld adgang til kurset er du nødt til at lave dig en ny konto.<P>Det du skal gøre, er at lave dig et username og et password og indsætte det i formularen på denne side.<P>Hvis andre allerede har valgt dit username, er du nødt til at prøve igen med et andet.';
+<ol>
+<li>Udfyld <a href=\"$a\">Ny Konto</a> formularen med dine oplysninger.</li>
+<li>En email vil derefter blive sendt til din email addresse.</li>
+<li>Læs din email og klik på det medfølgende link.</li>
+<li>Din konto bliver bekræftet og du bliver logget ind.</li>
+<li>Vælg derefter det kursus, som du vil deltage i.</li>
+<li>Hvis du bliver bedt om en \"kursusnøgle\" - brug den, som du har fået tilsendt. Det vil \"give dig adgang\" til kurset.</li>
+<li>Du har nu fuld adgang til kurset og fra nu af behøver du kun at bruge username og password for at logge dig ind på kurset.</li>
+</ol>';
+$string['loginstepsnone'] = '<p>Hej!</p>
+<p>For at få fuld adgang til kurset er du nødt til at lave dig en ny konto.</p>
+<p>Det du skal gøre, er at lave dig et username og et password og indsætte det i formularen på denne side.</p>
+<p>Hvis andre allerede har valgt dit username, er du nødt til at prøve igen med et andet.</p>';
$string['loginto'] = 'Login til $a';
$string['loginusing'] = 'Login her med username og password';
$string['logout'] = 'Log ud';
@@ -764,10 +768,10 @@
$string['passwordrecovery'] = 'Ja, hjælp mig med at logge ind';
$string['passwordsdiffer'] = 'Disse passwords matcher ikke';
$string['passwordsent'] = 'Password er sendt';
-$string['passwordsenttext'] = ' <P>An email has been sent to your address at $a->email.
- <P><B>Check din email for nyt password</B>
- <P>Det nye password er genereret automatisk, så du vil måske
- <A HREF=$a->link>ændre det til noget, som du nemmere kan huske</A>.';
+$string['passwordsenttext'] = '<p>An email has been sent to your address at $a->email.</p>
+<p><b>Check din email for nyt password</b></p>
+<p>Det nye password er genereret automatisk, så du vil måske
+ <a href=\"=$a->link\">ændre det til noget, som du nemmere kan huske</a>.</p>';
$string['paymentinstant'] = 'Brug knabben forneden til at betale og blive tilmeldt umiddelbart derefter. ';
$string['paymentrequired'] = 'Dette kursus koster penge at tilmelde sig.';
$string['paymentsorry'] = 'Tak for betalingen. Desværre er din betaling ikke blevet færdigbehandlet, og du er derfor ikke tilmeldt kurset \"$a->fullname\". Prøv at tilgå kurset igen efter 5-10 sekundter.
@@ -801,10 +805,10 @@
$string['registrationemail'] = 'Email notifisering';
$string['registrationinfo'] = '<p>Denne side kan du registrere dit moodle site hos moodle.org.
Registreringen er gratis.
-Hovedformålet med registreringen er at du vil blive tilføjet en sjældent brugt mailings liste der bruges til vigtige informationer såsom sikkerhedshuller, og nye versioner af moodle.
-<p>Som udgangspunkt vil dine informationer blive hemmeligholdt, og aldrig solgt eller givet videre til nogen anden. Den eneste årsag til at opsamle denne information er udelukkende til at opbygge et statistisk billede af moodle\'s udbredelse globalt set.
-<p>Hvis du ønsker det kan du tillade at dit sitenavn, land og URL bliver tilføjet til en frit tilgængelig liste af Moodlesites på moodle.org.
-<p>Alle nye registreringer er verificeret manuelt før de bliver tilføjet listen, men er du een gang blevet tilføjet kan du opdatere din registrering (og dine data på listen) hvornår det skal være ved at sende registreringen igen.';
+Hovedformålet med registreringen er at du vil blive tilføjet en sjældent brugt mailings liste der bruges til vigtige informationer såsom sikkerhedshuller, og nye versioner af moodle.</p>
+<p>Som udgangspunkt vil dine informationer blive hemmeligholdt, og aldrig solgt eller givet videre til nogen anden. Den eneste årsag til at opsamle denne information er udelukkende til at opbygge et statistisk billede af moodle\'s udbredelse globalt set.</p>
+<p>Hvis du ønsker det kan du tillade at dit sitenavn, land og URL bliver tilføjet til en frit tilgængelig liste af Moodlesites på moodle.org.</p>
+<p>Alle nye registreringer er verificeret manuelt før de bliver tilføjet listen, men er du een gang blevet tilføjet kan du opdatere din registrering (og dine data på listen) hvornår det skal være ved at sende registreringen igen.</p>';
$string['registrationno'] = 'Nej, jeg ønsker ikke at modtage email';
$string['registrationsend'] = 'Send registreringsinformation til moodle';
$string['registrationyes'] = 'Ja, oplys mig om vigtige opdateringer';
@@ -844,7 +848,7 @@
$string['search'] = 'Søg';
$string['searchagain'] = 'Søg igen';
$string['searchcourses'] = 'Søg kurser';
-$string['searchhelp'] = 'Du kan søge efter flere ord på samme tid:<p>ord: vil søge efter enhver forekomst af ordet i teksten også hvis det forekommer i sammesatte ord.<br>+ord: vil kun finde ordet hvis det står frit i teksten. <br>-ord: retunere kun de resultater hvor ordet ikke forekommer. ';
+$string['searchhelp'] = 'Du kan søge efter flere ord på samme tid:<br /><br />ord: vil søge efter enhver forekomst af ordet i teksten også hvis det forekommer i sammesatte ord.<br />+ord: vil kun finde ordet hvis det står frit i teksten. <br />-ord: retunere kun de resultater hvor ordet ikke forekommer. ';
$string['searchresults'] = 'Søgeresultater';
$string['sec'] = 'sekunder';
$string['secs'] = 'sekunder';
View
8 lang/da/quiz.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020101)
$string['acceptederror'] = 'Accepteret fejl';
@@ -100,9 +100,9 @@
$string['fillouttwochoices'] = 'Du skal give mindst to svar. Blanke felter vil ikke blive bedømt.';
$string['forceregeneration'] = 'Gennemtving regenerering';
$string['fractionsaddwrong'] = 'De positive bedømmelser giver ikke sammenlagt 100%%
-<BR>I stedet giver de $a%%
-<BR>Vil du vende tilbage og lave det om?';
-$string['fractionsnomax'] = 'Et eller flere svar skal give 100%%, så det er <BR>få fuld bedømmelse for dette spørgsmål<BR>Vil du vende tilbage og lave det om?';
+<br />I stedet giver de $a%%
+<br />Vil du vende tilbage og lave det om?';
+$string['fractionsnomax'] = 'Et eller flere svar skal give 100%%, så det er <br />få fuld bedømmelse for dette spørgsmål<br />Vil du vende tilbage og lave det om?';
$string['functiontakesatleasttwo'] = 'Funktionen $a skal have mindst to argumenter';
$string['functiontakesnoargs'] = 'Funktionen $a kan ikke modtage nogle argumenter';
$string['functiontakesonearg'] = 'Funktionen $a skal have præcis eet argument';
View
4 lang/da/resource.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // resource.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // resource.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020101)
$string['addresource'] = 'Tilføj materiale';
@@ -50,7 +50,7 @@
$string['newwindow'] = 'Nyt vindue';
$string['newwindowopen'] = 'Vis denne resource i et nyt popupvindue';
$string['note'] = 'Note';
-$string['notefile'] = 'For at uploade filer til kurset(så de vises i denne liste) brug<A HREF=$a >File Manager</A>.';
+$string['notefile'] = 'For at uploade filer til kurset(så de vises i denne liste) brug<a href=\"$a\" >File Manager</a>.';
$string['notypechosen'] = 'Du skal vælge en type. Brug tilbage knappen og prøv igen';
$string['pagedisplay'] = 'Vis denne resource i dette vindue';
$string['pagewindow'] = 'Samme vindue';
View
6 lang/da/survey.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // survey.php - created with Moodle 1.3.3 (2004052503)
+ // survey.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020101)
$string['actual'] = 'Aktuel';
@@ -132,7 +132,7 @@
$string['collesaname'] = 'COLLES (Aktuelle)';
$string['collesapintro'] = 'Formålet med disse spørgsmål er, at vi gerne vil undersøge, hvor meget du har lært ved at følge dette online modul.
-Hver af de 24 udsagn nedenfor vil få dig til at sammneligne <B>foretrukne</B> (ideelle) og <B>aktuelle</B> oplevelse i dette modul.
+Hver af de 24 udsagn nedenfor vil få dig til at sammneligne <b>foretrukne</b> (ideelle) og <b>aktuelle</b> oplevelse i dette modul.
Der er ingen \'rigtige\' eller \'forkerte\' svar; vi er interesserede i din mening. Dine svar vil blive behandlet fortroligt og , vil ikke have indflydelse på bedømmelsen af dig.
@@ -155,7 +155,7 @@
$string['collesmintro'] = 'I dette online modul...';
$string['collespintro'] = 'Formålet med denne undersøgelse er at finde ud af, hvad du mener om denne online læringsoplevelse.
-Hver af de 24 sætninger nedenunder kan bruges til at angive din <B>foretrukne</B> (ideelle) oplevelse med dette modul.
+Hver af de 24 sætninger nedenunder kan bruges til at angive din <b>foretrukne</b> (ideelle) oplevelse med dette modul.
Der er ingen \'rigtige\' eller \'forkerte\' svar; vi er interesserede i din mening. Dine svar vil blive behandlet fortroligt og , vil ikke have indflydelse på bedømmelsen af dig.
View
9 lang/da/workshop.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // workshop.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
+ // workshop.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020101)
$string['absent'] = 'Fraværende';
@@ -113,8 +113,7 @@
$string['nosubmissionsavailableforassessment'] = 'Ingen indlæg tilgængelig for denne arbejdsopgave';
$string['notavailable'] = 'Ikke tilgængelig';
$string['noteonassessmentelements'] = 'Læg mærke til at bedømmelsen består af flere vuderinger af delopgaver fra underviseren og evt andre elever.<br />
-Det er for at gøre bedømmelsen nemmere og mere retfærdig. Som lærer skal du beskrive og tilføje disse delopgaver<br />før at projektets opgaveoversigt bliver tilgængelig for eleverne. Det gøres ved at klikke på opgaveoversigten i kurset, hvis der ikke er nogle opgaver vil du blive anmodet om at tilføje dem. Du kan ændre opgaverne ved hjælp af \'Ret opgaver\' siden.<br /> Selve delopgaverne kan ændres fra \'Administrer vuderinger\' siden
-';
+Det er for at gøre bedømmelsen nemmere og mere retfærdig. Som lærer skal du beskrive og tilføje disse delopgaver<br />før at projektets opgaveoversigt bliver tilgængelig for eleverne. Det gøres ved at klikke på opgaveoversigten i kurset, hvis der ikke er nogle opgaver vil du blive anmodet om at tilføje dem. Du kan ændre opgaverne ved hjælp af \'Ret opgaver\' siden.<br /> Selve delopgaverne kan ændres fra \'Administrer vuderinger\' siden';
$string['notgraded'] = 'Ikke bedømt';
$string['notitlegiven'] = 'Der er ikke angivet nogen title';
$string['numberofassessmentelements'] = 'Antal kommentarer, Vuderings elementer, karakterskala eller Kriterier';
@@ -147,8 +146,6 @@
$string['phase4short'] = 'Vurderinger';
$string['phase5'] = 'Beregning af endelig karakter';
$string['phase5short'] = 'Beregning';
-$string['phase6'] = 'Vis endelige karaktere';
-$string['phase6short'] = 'Vis karaktere';
$string['pleaseassesstheseexamplesfromtheteacher'] = 'Du kan se disse eksempler fra $a';
$string['pleaseassessthesestudentsubmissions'] = 'Du kan se disse $a afleveringer';
$string['pleaseassessyoursubmissions'] = 'Vurder dine delafleveringer';
@@ -179,7 +176,6 @@
$string['scaleyes'] = '2 point Ja/Nej skala';
$string['select'] = 'Vælg';
$string['selfassessment'] = 'Selv-vudering';
-$string['setoverallocation'] = 'Set overtildelingsnivau';
$string['showgrades'] = 'Vis karaktere';
$string['specimenassessmentform'] = 'Eksempel vuderings side';
$string['standarddeviation'] = 'Standart afvigelse af element: $a';
@@ -204,7 +200,6 @@
$string['teachersgrade'] = 'Lærerens karakter';
$string['teachersubmissionsforassessment'] = '$a Lærerens afleveringer til vudering';
$string['thegradeis'] = 'Karakteren er $a';
-$string['thereisfeedbackfromtheteacher'] = 'Der er kommentarer fra $a';
$string['theseasessmentsaregradedbytheteacher'] = 'Disse afleveringer er bedømt af $a';
$string['timeassessed'] = 'Bedømt klokken';
$string['title'] = 'Titel';

0 comments on commit 1ef915c

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.