Permalink
Browse files

xhtml-compliance - da done

 • Loading branch information...
koenr
koenr committed Feb 6, 2005
1 parent a2013b4 commit 1ef915cfc140841354e366da023e90b073ecab20
Showing with 66 additions and 67 deletions.
 1. +4 −4 lang/da/auth.php
 2. +2 −2 lang/da/dialogue.php
 3. +1 −1 lang/da/exercise.php
 4. +2 −2 lang/da/forum.php
 5. +10 −10 lang/da/install.php
 6. +36 −32 lang/da/moodle.php
 7. +4 −4 lang/da/quiz.php
 8. +2 −2 lang/da/resource.php
 9. +3 −3 lang/da/survey.php
 10. +2 −7 lang/da/workshop.php
View
@@ -1,9 +1,9 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // auth.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020101)
$string['auth_dbdescription'] = 'Denne metode bruger en ekstern database for at kontrollere om et givet username og password er gyldigt. Hvis konto\'en er ny, kan oplysninger fra andre felter også kopieres ind i Moodle.';
-$string['auth_dbextrafields'] = 'Disse felter er optional. Du kan vælge at for-udfylde nogle Moodle bruger felter fra <B>den eksterne database</B>, som du har specificeret her.<P> Hvis du ikke skriver noget her, vil default værdierne blive brugt.<P> I alle tilfælde vil brugeren være i stand til at skrive i alle felterne, når de er logget ind.';
+$string['auth_dbextrafields'] = 'Disse felter er optional. Du kan vælge at for-udfylde nogle Moodle bruger felter fra <b>den eksterne database</b>, som du har specificeret her.<p> Hvis du ikke skriver noget her, vil default værdierne blive brugt.</p><p> I alle tilfælde vil brugeren være i stand til at skrive i alle felterne, når de er logget ind.';
$string['auth_dbfieldpass'] = 'Navn på feltet der indeholder password';
$string['auth_dbfielduser'] = 'Navnet på feltet der indeholder usernames';
$string['auth_dbhost'] = 'Computeren der hoster database serveren.';
@@ -12,7 +12,7 @@
$string['auth_dbpasstype'] = 'Angiv hvilket format password feltet anvender. MD5 kryptering er anvendeligt når der connectes til almindelige web applikationer som PostNuke';
$string['auth_dbtable'] = 'Navnet på tabellen i databasen';
$string['auth_dbtitle'] = 'Brug en ekstern database';
-$string['auth_dbtype'] = 'Database typen(Se <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb documentation</A> for detaljer)';
+$string['auth_dbtype'] = 'Database typen(Se <a href=\"../lib/adodb/readme.htm#drivers\">ADOdb documentation</a> for detaljer)';
$string['auth_dbuser'] = 'Username med læserrettigheder til databasen';
$string['auth_emaildescription'] = 'Email bekræftigelse er default godkendelsesmetode. Når brugerne melder sig ind og vælger deres username og password, vil en bekræftigelses email blive sendt til brugerens emailaddresse. Denne email indeholder et sikkert link til en side, hvor brugeren kan bekræftige sine oplysninger. Fremtidige logins kontrolleres ved sammenligning af det username og password, som der er gemt i databasen.';
$string['auth_emailtitle'] = 'Email-baseret godkendelse';
@@ -42,7 +42,7 @@
$string['auth_ldapdescription'] = 'Denne metode kræver godkendelse op mod en ekstern LDAP server.
Hvis det givne username/password er gyldige opretter Moodle en ny bruger i databasen. Dette modul kan læse bruger attributter fra en LDAP server og udfylde ønskede felter i Moodle
For følgende logins bliver kun username og password kontrolleret.';
-$string['auth_ldapextrafields'] = 'Disse felter er optional. Du kan vælge at udfylde Moodle felter på forhånd fra <B>LDAP felterne</B> som du angiver her. <P>Hvis du ikke skriver noget her, vil intet overføres fra LDAP og Moodle defaults\'ene vil blive brugt i stedet.<P>I alle tilfælde vil brugeren være i stand ændre i felterne efter de har logget ind.';
+$string['auth_ldapextrafields'] = 'Disse felter er optional. Du kan vælge at udfylde Moodle felter på forhånd fra <b>LDAP felterne</b> som du angiver her. </p><p>Hvis du ikke skriver noget her, vil intet overføres fra LDAP og Moodle defaults\'ene vil blive brugt i stedet.</p><p>I alle tilfælde vil brugeren være i stand ændre i felterne efter de har logget ind.</p>';
$string['auth_ldaptitle'] = 'Brug en LDAP server';
$string['auth_manualdescription'] = 'Denne metode fjerner enhver måde for brugerne selv at oprette en brugerkonto. Alle brugerkonti skal laves manuelt af en admin bruger.';
$string['auth_manualtitle'] = 'Kun manuel brugeroprettelse.';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // dialogue.php - created with Moodle 1.2 development (2003121500)
+ // dialogue.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020101)
$string['addmynewentries'] = 'Tilføj mine nye indlæg';
@@ -17,7 +17,7 @@
Du kan se den tilføjet til din dialog:
$a->url';
-$string['dialoguemailhtml'] = '$a->userfrom har skrevet en besked til dig i din dialog for \'<i>$a->dialogue</i>\' <br /><br/>
+$string['dialoguemailhtml'] = '$a->userfrom har skrevet en besked til dig i din dialog for \'<i>$a->dialogue</i>\' <br /><br />
Du kan se den tilføjet til din <a href=\"$a->url\">dialog</a>';
$string['dialoguename'] = 'Dialog navn';
$string['dialogueopened'] = 'Dialog startet med $a';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // exercise.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // exercise.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020101)
$string['absent'] = 'Fraværende';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // forum.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020101)
$string['addanewdiscussion'] = 'Tilføj en ny diskusion';
@@ -91,7 +91,7 @@
$string['openmode2'] = 'Diskussioner og svar er tilladte';
$string['parent'] = 'Vis forgænger';
$string['parentofthispost'] = 'Første indlæg';
-$string['postadded'] = 'Dit indlæg er tilføjet.<P>Du har $a til at redigere i det, hvis du vil ændre noget.';
+$string['postadded'] = '<p>Dit indlæg er tilføjet.</p><p>Du har $a til at redigere i det, hvis du vil ændre noget.</p>';
$string['postincontext'] = 'Se dette indlægs indhold';
$string['postmailinfo'] = 'Dette er en kopi af en meddelelse fra $a websted.
For at give et svar via webstedet, klik på følgende link:';
View
@@ -1,10 +1,10 @@
<?PHP // $Id$
- // install.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // install.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020101)
$string['admindirerror'] = 'Det angivede admin biblioteket er forkert';
$string['admindirname'] = 'Adminbibliotek';
-$string['admindirsetting'] = 'Nogle få webhoteller bruger /admin som en speciel URL til at administrere webhotellet. Det er et problem da moodle også bruger /admin som standard til administrationssiderne. Hvis det er så kan du omdøbe adminbiblioteket og så angive den nye sti til admin biblioteket her. For eksempel: <br/> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
+$string['admindirsetting'] = 'Nogle få webhoteller bruger /admin som en speciel URL til at administrere webhotellet. Det er et problem da moodle også bruger /admin som standard til administrationssiderne. Hvis det er så kan du omdøbe adminbiblioteket og så angive den nye sti til admin biblioteket her. For eksempel: <br/> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
Dette vil rette admin linksene i moodle.';
$string['caution'] = 'Pas på';
$string['chooselanguage'] = 'Vælg et sprog';
@@ -14,7 +14,7 @@
$string['configurationcomplete'] = 'Konfigurationen er færdig.';
$string['database'] = 'Database';
$string['databasesettings'] = 'Du skal nu konfigurere databasen hvor det meste af moodles data vil blive gemt. Databaseserveren skal allerede være oprettet og du skal bruge brugernavn og password til en brugerkonto der har rettigheder til at oprette og hente data.<br/>
-<br /> <br />
+<br /> <br />
<b>Type:</b> mysql eller postgres7<br />
<b>Vært:</b> f.eks. localhost eller db.isp.com<br />
<b>Database:</b> database navn, f.eks. moodle<br />
@@ -38,7 +38,7 @@
Angiv den fulde bibliotekssti til moodleinstallationen. Stien er casesensitiv.</p>
<p><b>Moodle Databibliotek</b>
-Det bibliotek hvor moodle kan gemme uploadede filer. Dette bibliotek skal være læsbar OG SKRIVBAR af den bruger apache kører under, ¨(typisk \'nobody\' eller \'apache\') men det bør ikke være adgang til det direkte fra webserveren.';
+Det bibliotek hvor moodle kan gemme uploadede filer. Dette bibliotek skal være læsbar OG SKRIVBAR af den bruger apache kører under, ¨(typisk \'nobody\' eller \'apache\') men det bør ikke være adgang til det direkte fra webserveren.</p>';
$string['dirroot'] = 'Moodle bibliotek';
$string['dirrooterror'] = 'Det angivne moodlebibliotek lader ikke til at være rigtigt - der kan ikke findes en Moodleinstallation. Den nedestående værdi er blevet fjernet.';
$string['download'] = 'Download';
@@ -47,7 +47,7 @@
$string['fileuploadserror'] = 'Denne skulle være aktiveret';
$string['fileuploadshelp'] = '<p>Filupload lader til at være slået fra på din server.</p>
-<p>Moodle kan stadig installeres, men uden uploade kursusfiler og profilbilleder.
+<p>Moodle kan stadig installeres, men uden uploade kursusfiler og profilbilleder.</p>
<p>For at tillade filupload skal du (eller systemadministratoren) rette i php.ini for at ændre indstillingen for <b>fil_uploads</b> til \'1\'.</p>';
$string['gdversion'] = 'GD version';
@@ -72,17 +72,17 @@
$string['memorylimiterror'] = 'Den tilgængelige hukommelse til PHP er ret lav... Det kan værer at der opstår problemer senere.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>Mængden af hukommelse som PHP kan bruge er sat til $a.</p>
-<p>Dette kan forårsage at der opstår problemer senere, især hvis du har mange moduler installeret eller mange brugere.
+<p>Dette kan forårsage at der opstår problemer senere, især hvis du har mange moduler installeret eller mange brugere.</p>
<p>Vi anbefaler at du konfigurere PHP til at kunne bruge mere hukommelse, f.eks. 16Mb.
-Der er flere måder hvorpå du kan rette det.
+Der er flere måder hvorpå du kan rette det.</p>
<ol>
<li>Hvis du har mulighed for det kan du rekompilere PHP med <i>--enable-memory-limit</i>.
-Dette vil tillade at Moodle selv kan definere hvor meget hukommelse der er brug for.
+Dette vil tillade at Moodle selv kan definere hvor meget hukommelse der er brug for.</li>
<li>Hvis du har adgang til php.ini filen kan du ændre <b>memory_limit</b>
-indstillingen så der er minimum 16Mb til rådighed. Hvis du ikke har direkte adgang til den kan du spørge systemadministratoren om han han vil gøre det for dig.
+indstillingen så der er minimum 16Mb til rådighed. Hvis du ikke har direkte adgang til den kan du spørge systemadministratoren om han han vil gøre det for dig.</li>
<li>På nogle servere kan du oprette en \'.htaccess\' fil, gemme den i moodle biblioteket med linjen <p><blockquote>php_value memory_limit 16M</blockquote></p>
-<p>Det kan dog på nogle servere forårsage en fejl på <b>alle</b> PHPsiderne. i så fald kan du blive nødt til at fjerne \'.htaccess\' filen igen.
+<p>Det kan dog på nogle servere forårsage en fejl på <b>alle</b> PHPsiderne. i så fald kan du blive nødt til at fjerne \'.htaccess\' filen igen.</p></li>
</ol>';
$string['pass'] = 'OK';
$string['phpversion'] = 'PHP version';
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 1ef915c

Please sign in to comment.