Permalink
Browse files

magnificant job from L.Vandijck, spotting loads of typo's, spelling e…

…rrors, grammar errors, etc.

Thanks a lot!
Part I: the php-files
  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Sep 5, 2004
1 parent 38e95da commit 2117bb0f44ea670d4d638c2cfb3b166d2e4f0673
View
@@ -4,8 +4,8 @@
$string['cachetext'] = 'Hoelang mag tekst in cache blijven';
$string['filteruploadedfiles'] = 'Gebruik de filters in geüploade bestanden';
-$string['upgradelogs'] = 'Om volledige functionaliteit te bekomen moeten je oude logbestanden geupgraded worden. <a href=\"$a\">Meer informatie</a>';
-$string['upgradelogsinfo'] = 'Sommige wijzigen hebben invloed op de manier waarom de logs worden opgeslagen. Om al je oude logs per activiteit te kunnen bekijken, moeten je oude logs geupdated worden. Afhankelijk van je site kan dit lang duren (zelfs enkele uren) en voor lange sites kan dat de databank zwaar belasten. Als je het proces start, dan zou je het moeten laten aflopen (door het browservenster open te laten). Maak je geen zorgen, terwijl je de logs upgrade, zal de site blijven werken voor je gebruikers.<br /><br />Wil je je logs nu upgraden?';
+$string['upgradelogs'] = 'Om volledige functionaliteit te bekomen moeten je oude logbestanden geüpgraded worden. <a href=\"$a\">Meer informatie</a>';
+$string['upgradelogsinfo'] = 'Sommige wijzigingen hebben invloed op de manier waarom de logs worden opgeslagen. Om al je oude logs per activiteit te kunnen bekijken, moeten je oude logs geüpdated worden. Afhankelijk van je site kan dit lang duren (zelfs enkele uren) en voor lange sites kan dat de databank zwaar belasten. Als je het proces start, dan zou je het moeten laten aflopen (door het browservenster open te laten). Maak je geen zorgen, terwijl je de logs upgradet, zal de site blijven werken voor je gebruikers.<br /><br />Wil je je logs nu upgraden?';
$string['upgradinglogs'] = 'Bezig met upgraden van logs';
?>
View
@@ -2,6 +2,6 @@
// algebra.php - created with Moodle 1.2 alpha (2004022200)
-$string['filtername'] = 'Algebra notatie';
+$string['filtername'] = 'Algebranotatie';
?>
View
@@ -11,10 +11,10 @@
$string['early'] = '$a vroeg';
$string['failedupdatefeedback'] = 'Het updaten van de feedback op de inzending voor gebruiker $a is mislukt';
$string['feedback'] = 'Feedback';
-$string['feedbackupdated'] = 'Feedback voor inzendingen geupdated voor $a geruikers';
+$string['feedbackupdated'] = 'Feedback voor inzendingen geüpdatet voor $a geruikers';
$string['late'] = '$a te laat';
-$string['maximumgrade'] = 'Maximum cijfer';
-$string['maximumsize'] = 'Maximum grootte';
+$string['maximumgrade'] = 'Maximumcijfer';
+$string['maximumsize'] = 'Maximumgrootte';
$string['modulename'] = 'Afspraak';
$string['modulenameplural'] = 'Afspraken';
$string['newsubmissions'] = 'Afspraken ingestuurd';
@@ -28,16 +28,16 @@
$string['submitted'] = 'Ingezonden';
$string['timeend'] = 'Einde van de afspraak';
$string['timestart'] = 'Begin van de afspraak';
-$string['typeoffline'] = 'Offline activiteit';
+$string['typeoffline'] = 'Off line activiteit';
$string['typeuploadsingle'] = 'Upload een bestand';
-$string['uploadbadname'] = 'Deze bestandsnaam bevat vreemde tekens en kon niet geuploaded worden';
-$string['uploadedfiles'] = 'Geuploade bestanden';
+$string['uploadbadname'] = 'Deze bestandsnaam bevat vreemde tekens en kon niet geüploaded worden';
+$string['uploadedfiles'] = 'Geüploade bestanden';
$string['uploaderror'] = 'Er is een fout gebeurd tijdens het bewaren van het bestand op de server';
-$string['uploadfailnoupdate'] = 'Het bestand is goed geuploaded, maar kon je inzending niet updaten!';
+$string['uploadfailnoupdate'] = 'Het bestand is goed geüploaded, maar kon je inzending niet updaten!';
$string['uploadfiletoobig'] = 'Sorry, maar dit bestand is te groot (de limiet is $a bytes)';
$string['uploadnofilefound'] = 'Er is geen bestand gevonden - ben je er zeker van dat je er één geselecteerd hebt om te uploaden?';
-$string['uploadnotregistered'] = '\'$a\' is goed geuploaded, maar de inzending is niet geregistreerd!';
-$string['uploadsuccess'] = '\'$a\' met succes geuploaded';
+$string['uploadnotregistered'] = '\'$a\' is goed geüploaded, maar de inzending is niet geregistreerd!';
+$string['uploadsuccess'] = '\'$a\' met succes geüploaded';
$string['viewfeedback'] = 'Bekijk de cijfers en de feedback van de afspraak';
$string['viewsubmissions'] = 'Bekijk $a ingestuurde afspraken';
$string['yoursubmission'] = 'Jouw inzending';
View
@@ -2,17 +2,17 @@
// assignment.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
-$string['allowresubmit'] = 'Sta herhaald insturen toe';
+$string['allowresubmit'] = 'Sta herhaald insturen toe';
$string['assignmentdetails'] = 'De details van de opdracht';
$string['assignmentmail'] = '$a->teacher heeft feedback gepost voor je bijdrage aan de opdracht \'$a->assignment\'
-Het is toegevoegd aan je ingestuurde opdracht:
+Hij is toegevoegd aan je ingestuurde opdracht:
$a->url';
$string['assignmentmailhtml'] = '$a->teacher heeft feedback gepost voor je bijdrage aan de opdracht \'<i>$a->assignment</i>\'<br /><br />
-Het is toegevoegd aan je ingestuurde <a href=\"$a->url\">opdracht</a>.
+Hij is toegevoegd aan je ingestuurde <a href=\"$a->url\">opdracht</a>.
';
$string['assignmentname'] = 'Naam van de opdracht';
$string['assignmenttype'] = 'Soort opdracht';
-$string['configmaxbytes'] = 'Standaard maximum grootte voor alle opdrachten op de site (afhankelijk van vak limieten en andere lokale instellingen)';
+$string['configmaxbytes'] = 'Standaard maximumgrootte voor alle opdrachten op de site (afhankelijk van vaklimieten en andere lokale instellingen)';
$string['description'] = 'Beschrijving ';
$string['duedate'] = 'Uiterste inleverdatum';
$string['duedateno'] = 'Geen uiterste inleverdatum';
@@ -35,12 +35,12 @@
$string['submissions'] = 'Ingestuurde opdrachten';
$string['submitassignment'] = 'Stuur je opdracht in door dit formulier in te vullen';
$string['submitted'] = 'Ingestuurd';
-$string['typeoffline'] = 'Offline activiteit';
+$string['typeoffline'] = 'Off line activiteit';
$string['typeuploadsingle'] = 'Upload een bestand';
$string['uploadbadname'] = 'In deze bestandsnaam staan rare tekens, het bestand kon daardoor niet worden geüpload
';
$string['uploadedfiles'] = 'Ingestuurde bestanden';
-$string['uploaderror'] = 'Er is een fout geconstanteerd tijdens het opslaan van het bestand op de server';
+$string['uploaderror'] = 'Er is een fout geconstateerd tijdens het opslaan van het bestand op de server';
$string['uploadfailnoupdate'] = 'Het bestand werd prima geüpload, maar je bijdrage kon niet worden bijgewerkt!
';
$string['uploadfiletoobig'] = 'Helaas is dat bestand te groot (de toegestane grootte is $a bytes)';
View
@@ -4,8 +4,8 @@
$string['absentlong'] = 'Afwezig';
$string['absentshort'] = '-';
-$string['addingmultiple'] = 'Meerdere aanwezigheidslijsten toevoegen';
-$string['addmultiple'] = 'Voeg meerdere aanwezigheidslijsten toe';
+$string['addingmultiple'] = 'Verschillende aanwezigheidslijsten toevoegen';
+$string['addmultiple'] = 'Voeg verschillende aanwezigheidslijsten toe';
$string['allmodulename'] = 'Alle aanwezigheidslijsten';
$string['auto'] = 'auto';
$string['autoattend'] = 'Neem automatisch aanwezigheid op, op basis van de logbestanden van gebruikersactiviteit';
@@ -18,7 +18,7 @@
$string['defaultgrade'] = 'Aanwezigheidslijsten standaard op punten zetten';
$string['defaulthoursinclass'] = 'Standaard aantal uur in een aanwezigheidslijst';
$string['defaultmaxgrade'] = 'Maximumcijfer voor iemand die nooit afwezig is geweest';
-$string['defaultstudentstatus'] = 'De standaard status van een leerling op aanwezigheidslijsten';
+$string['defaultstudentstatus'] = 'De standaardstatus van een leerling op aanwezigheidslijsten';
$string['downloadexcelfull'] = 'Download volledig Excel-blad';
$string['downloadexceltotals'] = 'Download samenvattend Excel-blad';
$string['downloadtextfull'] = 'Download volledig tekstrapport';
@@ -36,7 +36,7 @@
$string['hoursinclass'] = 'Aantal uren in een lesperiode';
$string['hoursineachclass'] = 'Aantal uren in elke lesperiode';
$string['hoursinfullreport'] = 'Het maximum aantal uren aanwezigheid dat op een afzonderlijke pagina van het een rapport moet staan';
-$string['maxgradeshort'] = 'Maximum cijfer';
+$string['maxgradeshort'] = 'Maximumcijfer';
$string['maxgradevalue'] = 'Maximale cijferwaarde voor altijd aanwezig';
$string['modulename'] = 'Aanwezigheid';
$string['modulenameplural'] = 'Aanwezigheidslijsten';
@@ -61,12 +61,12 @@
$string['thursday'] = 'Do';
$string['tuesday'] = 'Di';
$string['viewall'] = 'Toon alle aanwezigheidslijsten';
-$string['viewmulti'] = 'Toon het rapport als meerdere pagina&quot;s';
+$string['viewmulti'] = 'Toon het rapport als meer pagina&quot;s';
$string['viewone'] = 'Toon alle pagina&quot;s van het rapport';
$string['viewsection'] = 'Toon alle aanwezigheidslijsten van deze sectie';
$string['viewtable'] = 'Toon het rapport als één tabel';
$string['viewweek'] = 'Toon alle aanwezigheidslijsten van de kalenderweek';
$string['wednesday'] = 'Wo';
$string['weekmodulename'] = 'Alle aanwezigheidslijsten van de laatste week';
-?>
+?>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 2117bb0

Please sign in to comment.