Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

magnificant job from L.Vandijck, spotting loads of typo's, spelling e…

…rrors, grammar errors, etc.

Thanks a lot!
Part I: the php-files
 • Loading branch information...
commit 2117bb0f44ea670d4d638c2cfb3b166d2e4f0673 1 parent 38e95da
koenr authored
Showing with 341 additions and 346 deletions.
 1. +2 −2 lang/nl/admin.php
 2. +1 −1  lang/nl/algebra.php
 3. +9 −9 lang/nl/appointment.php
 4. +6 −6 lang/nl/assignment.php
 5. +6 −6 lang/nl/attendance.php
 6. +32 −32 lang/nl/auth.php
 7. +2 −2 lang/nl/block_course_summary.php
 8. +2 −2 lang/nl/block_online_users.php
 9. +7 −7 lang/nl/calendar.php
 10. +1 −1  lang/nl/censor.php
 11. +7 −7 lang/nl/chat.php
 12. +2 −2 lang/nl/choice.php
 13. +4 −4 lang/nl/dialogue.php
 14. +2 −2 lang/nl/editor.php
 15. +1 −1  lang/nl/enrol_database.php
 16. +1 −1  lang/nl/enrol_internal.php
 17. +15 −20 lang/nl/exercise.php
 18. +10 −10 lang/nl/forum.php
 19. +8 −8 lang/nl/glossary.php
 20. +17 −17 lang/nl/install.php
 21. +3 −3 lang/nl/journal.php
 22. +1 −1  lang/nl/label.php
 23. +6 −6 lang/nl/lesson.php
 24. +1 −1  lang/nl/mediaplugin.php
 25. +126 −126 lang/nl/moodle.php
 26. +16 −16 lang/nl/quiz.php
 27. +11 −11 lang/nl/resource.php
 28. +2 −2 lang/nl/scheduler.php
 29. +15 −15 lang/nl/scorm.php
 30. +1 −1  lang/nl/tex.php
 31. +21 −21 lang/nl/wiki.php
 32. +3 −3 lang/nl/workshop.php
View
4 lang/nl/admin.php
@@ -4,8 +4,8 @@
$string['cachetext'] = 'Hoelang mag tekst in cache blijven';
$string['filteruploadedfiles'] = 'Gebruik de filters in geüploade bestanden';
-$string['upgradelogs'] = 'Om volledige functionaliteit te bekomen moeten je oude logbestanden geupgraded worden. <a href=\"$a\">Meer informatie</a>';
-$string['upgradelogsinfo'] = 'Sommige wijzigen hebben invloed op de manier waarom de logs worden opgeslagen. Om al je oude logs per activiteit te kunnen bekijken, moeten je oude logs geupdated worden. Afhankelijk van je site kan dit lang duren (zelfs enkele uren) en voor lange sites kan dat de databank zwaar belasten. Als je het proces start, dan zou je het moeten laten aflopen (door het browservenster open te laten). Maak je geen zorgen, terwijl je de logs upgrade, zal de site blijven werken voor je gebruikers.<br /><br />Wil je je logs nu upgraden?';
+$string['upgradelogs'] = 'Om volledige functionaliteit te bekomen moeten je oude logbestanden geüpgraded worden. <a href=\"$a\">Meer informatie</a>';
+$string['upgradelogsinfo'] = 'Sommige wijzigingen hebben invloed op de manier waarom de logs worden opgeslagen. Om al je oude logs per activiteit te kunnen bekijken, moeten je oude logs geüpdated worden. Afhankelijk van je site kan dit lang duren (zelfs enkele uren) en voor lange sites kan dat de databank zwaar belasten. Als je het proces start, dan zou je het moeten laten aflopen (door het browservenster open te laten). Maak je geen zorgen, terwijl je de logs upgradet, zal de site blijven werken voor je gebruikers.<br /><br />Wil je je logs nu upgraden?';
$string['upgradinglogs'] = 'Bezig met upgraden van logs';
?>
View
2  lang/nl/algebra.php
@@ -2,6 +2,6 @@
// algebra.php - created with Moodle 1.2 alpha (2004022200)
-$string['filtername'] = 'Algebra notatie';
+$string['filtername'] = 'Algebranotatie';
?>
View
18 lang/nl/appointment.php
@@ -11,10 +11,10 @@
$string['early'] = '$a vroeg';
$string['failedupdatefeedback'] = 'Het updaten van de feedback op de inzending voor gebruiker $a is mislukt';
$string['feedback'] = 'Feedback';
-$string['feedbackupdated'] = 'Feedback voor inzendingen geupdated voor $a geruikers';
+$string['feedbackupdated'] = 'Feedback voor inzendingen geüpdatet voor $a geruikers';
$string['late'] = '$a te laat';
-$string['maximumgrade'] = 'Maximum cijfer';
-$string['maximumsize'] = 'Maximum grootte';
+$string['maximumgrade'] = 'Maximumcijfer';
+$string['maximumsize'] = 'Maximumgrootte';
$string['modulename'] = 'Afspraak';
$string['modulenameplural'] = 'Afspraken';
$string['newsubmissions'] = 'Afspraken ingestuurd';
@@ -28,16 +28,16 @@
$string['submitted'] = 'Ingezonden';
$string['timeend'] = 'Einde van de afspraak';
$string['timestart'] = 'Begin van de afspraak';
-$string['typeoffline'] = 'Offline activiteit';
+$string['typeoffline'] = 'Off line activiteit';
$string['typeuploadsingle'] = 'Upload een bestand';
-$string['uploadbadname'] = 'Deze bestandsnaam bevat vreemde tekens en kon niet geuploaded worden';
-$string['uploadedfiles'] = 'Geuploade bestanden';
+$string['uploadbadname'] = 'Deze bestandsnaam bevat vreemde tekens en kon niet geüploaded worden';
+$string['uploadedfiles'] = 'Geüploade bestanden';
$string['uploaderror'] = 'Er is een fout gebeurd tijdens het bewaren van het bestand op de server';
-$string['uploadfailnoupdate'] = 'Het bestand is goed geuploaded, maar kon je inzending niet updaten!';
+$string['uploadfailnoupdate'] = 'Het bestand is goed geüploaded, maar kon je inzending niet updaten!';
$string['uploadfiletoobig'] = 'Sorry, maar dit bestand is te groot (de limiet is $a bytes)';
$string['uploadnofilefound'] = 'Er is geen bestand gevonden - ben je er zeker van dat je er één geselecteerd hebt om te uploaden?';
-$string['uploadnotregistered'] = '\'$a\' is goed geuploaded, maar de inzending is niet geregistreerd!';
-$string['uploadsuccess'] = '\'$a\' met succes geuploaded';
+$string['uploadnotregistered'] = '\'$a\' is goed geüploaded, maar de inzending is niet geregistreerd!';
+$string['uploadsuccess'] = '\'$a\' met succes geüploaded';
$string['viewfeedback'] = 'Bekijk de cijfers en de feedback van de afspraak';
$string['viewsubmissions'] = 'Bekijk $a ingestuurde afspraken';
$string['yoursubmission'] = 'Jouw inzending';
View
12 lang/nl/assignment.php
@@ -2,17 +2,17 @@
// assignment.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
-$string['allowresubmit'] = 'Sta herhaald insturen toe';
+$string['allowresubmit'] = 'Sta herhaald insturen toe';
$string['assignmentdetails'] = 'De details van de opdracht';
$string['assignmentmail'] = '$a->teacher heeft feedback gepost voor je bijdrage aan de opdracht \'$a->assignment\'
-Het is toegevoegd aan je ingestuurde opdracht:
+Hij is toegevoegd aan je ingestuurde opdracht:
$a->url';
$string['assignmentmailhtml'] = '$a->teacher heeft feedback gepost voor je bijdrage aan de opdracht \'<i>$a->assignment</i>\'<br /><br />
-Het is toegevoegd aan je ingestuurde <a href=\"$a->url\">opdracht</a>.
+Hij is toegevoegd aan je ingestuurde <a href=\"$a->url\">opdracht</a>.
';
$string['assignmentname'] = 'Naam van de opdracht';
$string['assignmenttype'] = 'Soort opdracht';
-$string['configmaxbytes'] = 'Standaard maximum grootte voor alle opdrachten op de site (afhankelijk van vak limieten en andere lokale instellingen)';
+$string['configmaxbytes'] = 'Standaard maximumgrootte voor alle opdrachten op de site (afhankelijk van vaklimieten en andere lokale instellingen)';
$string['description'] = 'Beschrijving ';
$string['duedate'] = 'Uiterste inleverdatum';
$string['duedateno'] = 'Geen uiterste inleverdatum';
@@ -35,12 +35,12 @@
$string['submissions'] = 'Ingestuurde opdrachten';
$string['submitassignment'] = 'Stuur je opdracht in door dit formulier in te vullen';
$string['submitted'] = 'Ingestuurd';
-$string['typeoffline'] = 'Offline activiteit';
+$string['typeoffline'] = 'Off line activiteit';
$string['typeuploadsingle'] = 'Upload een bestand';
$string['uploadbadname'] = 'In deze bestandsnaam staan rare tekens, het bestand kon daardoor niet worden geüpload
';
$string['uploadedfiles'] = 'Ingestuurde bestanden';
-$string['uploaderror'] = 'Er is een fout geconstanteerd tijdens het opslaan van het bestand op de server';
+$string['uploaderror'] = 'Er is een fout geconstateerd tijdens het opslaan van het bestand op de server';
$string['uploadfailnoupdate'] = 'Het bestand werd prima geüpload, maar je bijdrage kon niet worden bijgewerkt!
';
$string['uploadfiletoobig'] = 'Helaas is dat bestand te groot (de toegestane grootte is $a bytes)';
View
12 lang/nl/attendance.php
@@ -4,8 +4,8 @@
$string['absentlong'] = 'Afwezig';
$string['absentshort'] = '-';
-$string['addingmultiple'] = 'Meerdere aanwezigheidslijsten toevoegen';
-$string['addmultiple'] = 'Voeg meerdere aanwezigheidslijsten toe';
+$string['addingmultiple'] = 'Verschillende aanwezigheidslijsten toevoegen';
+$string['addmultiple'] = 'Voeg verschillende aanwezigheidslijsten toe';
$string['allmodulename'] = 'Alle aanwezigheidslijsten';
$string['auto'] = 'auto';
$string['autoattend'] = 'Neem automatisch aanwezigheid op, op basis van de logbestanden van gebruikersactiviteit';
@@ -18,7 +18,7 @@
$string['defaultgrade'] = 'Aanwezigheidslijsten standaard op punten zetten';
$string['defaulthoursinclass'] = 'Standaard aantal uur in een aanwezigheidslijst';
$string['defaultmaxgrade'] = 'Maximumcijfer voor iemand die nooit afwezig is geweest';
-$string['defaultstudentstatus'] = 'De standaard status van een leerling op aanwezigheidslijsten';
+$string['defaultstudentstatus'] = 'De standaardstatus van een leerling op aanwezigheidslijsten';
$string['downloadexcelfull'] = 'Download volledig Excel-blad';
$string['downloadexceltotals'] = 'Download samenvattend Excel-blad';
$string['downloadtextfull'] = 'Download volledig tekstrapport';
@@ -36,7 +36,7 @@
$string['hoursinclass'] = 'Aantal uren in een lesperiode';
$string['hoursineachclass'] = 'Aantal uren in elke lesperiode';
$string['hoursinfullreport'] = 'Het maximum aantal uren aanwezigheid dat op een afzonderlijke pagina van het een rapport moet staan';
-$string['maxgradeshort'] = 'Maximum cijfer';
+$string['maxgradeshort'] = 'Maximumcijfer';
$string['maxgradevalue'] = 'Maximale cijferwaarde voor altijd aanwezig';
$string['modulename'] = 'Aanwezigheid';
$string['modulenameplural'] = 'Aanwezigheidslijsten';
@@ -61,7 +61,7 @@
$string['thursday'] = 'Do';
$string['tuesday'] = 'Di';
$string['viewall'] = 'Toon alle aanwezigheidslijsten';
-$string['viewmulti'] = 'Toon het rapport als meerdere pagina&quot;s';
+$string['viewmulti'] = 'Toon het rapport als meer pagina&quot;s';
$string['viewone'] = 'Toon alle pagina&quot;s van het rapport';
$string['viewsection'] = 'Toon alle aanwezigheidslijsten van deze sectie';
$string['viewtable'] = 'Toon het rapport als één tabel';
@@ -69,4 +69,4 @@
$string['wednesday'] = 'Wo';
$string['weekmodulename'] = 'Alle aanwezigheidslijsten van de laatste week';
-?>
+?>
View
64 lang/nl/auth.php
@@ -3,74 +3,74 @@
$string['auth_dbdescription'] = 'Deze methode gebruikt een externe database om te controleren of een bepaalde gebruikersnaam en een bepaald wachtwoord geldig zijn. Als de account nieuw is dan kan informatie vanuit andere velden ook naar Moodle worden gekopieerd.';
-$string['auth_dbextrafields'] = 'Deze velden zijn niet verplicht. Je kunt ervoor kiezen om sommige Moodle gebruikersvelden in te vullen met informatie uit de <B>externe database velden</B> die je hier aangeeft. <P>Als je deze niet invult zullen standaardwaarden worden gebruikt. In beide gevallen kan de gebruiker alle velden wijzigen zodra hij/zij is ingelogd.';
+$string['auth_dbextrafields'] = 'Deze velden zijn niet verplicht. Je kunt ervoor kiezen om sommige Moodle-gebruikersvelden in te vullen met informatie uit de <B>externe database velden</B> die je hier aangeeft. <P>Als je deze niet invult zullen standaardwaarden worden gebruikt. In beide gevallen kan de gebruiker alle velden wijzigen zodra hij/zij is ingelogd.';
$string['auth_dbfieldpass'] = 'Naam van het veld dat de wachtwoorden bevat ';
$string['auth_dbfielduser'] = 'Naam van het veld dat de gebruikersnamen bevat ';
-$string['auth_dbhost'] = 'De computer die de database server host';
+$string['auth_dbhost'] = 'De computer die de databaseserver host';
$string['auth_dbname'] = 'Naam van de database zelf';
$string['auth_dbpass'] = 'Wachtwoord dat bij de bovengenoemde gebruikersnaam past';
-$string['auth_dbpasstype'] = 'Geef hier aan welk format het wachtwoordveld gebruikt. MD5 encryptie is handig om een verbinding te maken naar andere veel voorkomende web applicaties zoals PostNuke';
+$string['auth_dbpasstype'] = 'Geef hier aan welk format het wachtwoordveld gebruikt. MD5-encryptie is handig om een verbinding te maken naar andere veel voorkomende webapplicaties zoals PostNuke';
$string['auth_dbtable'] = 'Naam van de tabel in de database';
$string['auth_dbtitle'] = 'Gebruik een externe database';
$string['auth_dbtype'] = 'Het type database (Bekijk <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb documentatie</A> voor meer informatie)';
$string['auth_dbuser'] = 'Gebruikersnaam met read access tot de database';
-$string['auth_emaildescription'] = 'E-mail bevestiging is standaard ingesteld als authenticatie methode. Op het moment dat de gebruiker zich aanmeldt en daarbij een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord kiest wordt er een bevestigings e-mail gestuurd naar het e-mailadres van de gebruiker. In deze e-mail staat een veilige link naar een pagina waar de gebruiker zijn account kan bevestigen. In alle latere logins worden de gebruikersnaam en het wachtwoord alleen maar vergeleken met de bewaarde waarden in de Moodle database.';
+$string['auth_emaildescription'] = 'E-mailbevestiging is standaard ingesteld als authenticatiemethode. Op het moment dat de gebruiker zich aanmeldt en daarbij een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord kiest wordt er een bevestigings e-mail gestuurd naar het e-mailadres van de gebruiker. In deze e-mail staat een veilige link naar een pagina waar de gebruiker zijn account kan bevestigen. In alle latere logins worden de gebruikersnaam en het wachtwoord alleen maar vergeleken met de bewaarde waarden in de Moodle database.';
$string['auth_emailtitle'] = 'Op e-mail gebaseerde authenticatie';
-$string['auth_fccreators'] = 'Lijst met groepen van wie de leden nieuwe vakken mogen maken. Gebruik een ; als scheidingsteken voor meerdere groepen. Namen moeten hetzelfde gespeld worden als op de FirstClass server. Het systeem is hoofdlettergevoelig.';
-$string['auth_fcdescription'] = 'Deze methode gebruikt een FirstClass server om te controleren of een gegeven gebruikersnaam en wachtwoord geldig zijn.';
-$string['auth_fcfppport'] = 'Server poort (3333 is de meest gebruikelijke)';
+$string['auth_fccreators'] = 'Lijst met groepen van wie de leden nieuwe vakken mogen maken. Gebruik een ; als scheidingsteken voor verschillende groepen. Namen moeten hetzelfde gespeld worden als op de FirstClass-server. Het systeem is hoofdlettergevoelig.';
+$string['auth_fcdescription'] = 'Deze methode gebruikt een FirstClass-server om te controleren of een gegeven gebruikersnaam en wachtwoord geldig zijn.';
+$string['auth_fcfppport'] = 'Serverpoort (3333 is de meest gebruikelijke)';
$string['auth_fchost'] = 'Het adres van de server. Gebruik het IP-nummer of DNS-naam.';
$string['auth_fcpasswd'] = 'Wachtwoord voor bovenstaande account';
-$string['auth_fctitle'] = 'Gebruik een FirstClass server';
+$string['auth_fctitle'] = 'Gebruik een FirstClass-server';
$string['auth_fcuserid'] = 'Gebruikers-ID voor FirstClass account met het privilege \'Subadministrator\'.';
-$string['auth_imapdescription'] = 'Deze methode gebruikt een IMAP server om te controleren of een bepaalde gebruikersnaam en een bepaald wachtwoord geldig zijn.';
-$string['auth_imaphost'] = 'Het adres van de IMAP server. Gebruik een IP-adres, geen DNS naam. ';
-$string['auth_imapport'] = 'Het nummer van de poort van de IMAP server. Meestal is dit 143 of 993.';
+$string['auth_imapdescription'] = 'Deze methode gebruikt een IMAP-server om te controleren of een bepaalde gebruikersnaam en een bepaald wachtwoord geldig zijn.';
+$string['auth_imaphost'] = 'Het adres van de IMAP-server. Gebruik een IP-adres, geen DNS-naam. ';
+$string['auth_imapport'] = 'Het nummer van de poort van de IMAP-server. Meestal is dit 143 of 993.';
$string['auth_imaptitle'] = 'Gebruik een IMAP server ';
-$string['auth_imaptype'] = 'Het type van de IMAP server. IMAP servers kunnen verschillende manieren van authenticatie en onderhandeling hebben.';
+$string['auth_imaptype'] = 'Het type van de IMAP-server. IMAP servers kunnen verschillende manieren van authenticatie en onderhandeling hebben.';
$string['auth_ldap_bind_dn'] = 'Als je \'bind-user\' wilt gebruiken om gebruikers te zoeken, dan moet je dat hier aangeven. Bijvoorbeeld \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
$string['auth_ldap_bind_pw'] = 'Wachtwoord voor de \'bind-user\'';
$string['auth_ldap_contexts'] = 'Lijst met contexten waar de gebruikers gelocaliseerd zijn. Scheid verschillende contexten met \';\'. Bijvoorbeeld: \'ou=users,o=org; ou=others,o=org\'';
-$string['auth_ldap_create_context'] = 'Als je het aanmaken van gebruikers met e-mail bevestiging aanzet, moet je de context aangeven waarin gebruikers worden aangemaakt. Deze context moet verschillen van andere contexten om beveiligingsproblemen te vermijden. Deze context hoef je niet toe te voegen aan ldap_context_variable. Moodle zoekt automatisch de gebruikers uit deze context.';
-$string['auth_ldap_creators'] = 'Lijst met groepen gebruikers. De leden van de groepen mogen nieuwe vakken aanmaken. Scheid meerdere groepen met \';\'. Meestal iets als \'cn=docenten,ou=medewerkers,o=mijnorganisatie\'';
-$string['auth_ldap_host_url'] = 'Geef de LDAP host in de vorm van een URL zoals bijvoorbeeld: \'ldap://ldap.myorg.com/\' of \'ldaps://ldap.myorg.com/\' Com/\'or \'ldaps://ldap.myorg.com/\' ';
+$string['auth_ldap_create_context'] = 'Als je het aanmaken van gebruikers met e-mailbevestiging aanzet, moet je de context aangeven waarin gebruikers worden aangemaakt. Deze context moet verschillen van andere contexten om beveiligingsproblemen te vermijden. Deze context hoef je niet toe te voegen aan ldap_context_variable. Moodle zoekt automatisch de gebruikers uit deze context.';
+$string['auth_ldap_creators'] = 'Lijst met groepen gebruikers. De leden van de groepen mogen nieuwe vakken aanmaken. Scheid verschillende groepen met \';\'. Meestal iets als \'cn=docenten,ou=medewerkers,o=mijnorganisatie\'';
+$string['auth_ldap_host_url'] = 'Geef de LDAP-host in de vorm van een URL zoals bijvoorbeeld: \'ldap://ldap.myorg.com/\' of \'ldaps://ldap.myorg.com/\' Com/\'or \'ldaps://ldap.myorg.com/\' ';
$string['auth_ldap_memberattribute'] = 'Geef gebruiker lid attribuut, voor als gebruikers tot een groep behoren. Meestal \'member\'';
$string['auth_ldap_objectclass'] = 'De filter om namen/gebruiker te zoeken. Gewoonlijk zet je dit op iets als objectClass=posixAccount. Staat standaard op objectclass=*, wat alle objecten van LDAP geeft.';
$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Zet waarde <> 0 als je gebruikers wilt kunnen zoeken in subcontexten.';
$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Werk de gebruikersinformatie bij (voornaam, achternaam, adres, ..) van LDAP naar Moodle. Bekijk /auth/ldap/attr_mappings.php om informatie te vinden over de \'mapping\'.';
-$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'Het attribuut dat wordt gebruikt om gebruikers te benoemen of zoeken. Meestal \'cn\'.';
-$string['auth_ldap_version'] = 'De versie van het LDAP protocol die jouw server gebruikt.';
-$string['auth_ldapdescription'] = 'Deze methode levert authenticatie door middel van een externe LDAP server.
+$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'Het attribuut dat wordt gebruikt om gebruikers te benoemen of te zoeken. Meestal \'cn\'.';
+$string['auth_ldap_version'] = 'De versie van het LDAP-protocol die jouw server gebruikt.';
+$string['auth_ldapdescription'] = 'Deze methode levert authenticatie door middel van een externe LDAP-server.
Als de gebruikersnaam en wachtwoord geldig zijn maakt Moodle een nieuwe gebruiker aan in zijn database. Deze module kan gebruikerseigenschappen vanuit LDAP lezen en bepaalde velden in Moodle alvast invullen. Bij latere logins worden alleen de gebruikersnaam en het wachtwoord gecontroleerd.';
-$string['auth_ldapextrafields'] = 'Deze velden zijn niet verplicht. Je kunt ervoor kiezen om sommige Moodle gebruikersvelden van te voren in te vullen met informatie uit de <B>LDAP velden</B> die je hier aan kunt geven. <P>Als je deze velden leeg laat zal er niets vanuit LDAP worden overgebracht en worden de standaardwaarden van Moodle gebruikt.<P> In beide gevallen kan de gebruiker al deze velden wijzigingen zodra hij/zij ingelogd is.';
-$string['auth_ldaptitle'] = 'Gebruik een LDAP server';
+$string['auth_ldapextrafields'] = 'Deze velden zijn niet verplicht. Je kunt ervoor kiezen om sommige Moodle-gebruikersvelden van te voren in te vullen met informatie uit de <B>LDAP-velden</B> die je hier kunt aangeven. <P>Als je deze velden leeg laat zal er niets vanuit LDAP worden overgebracht en worden de standaardwaarden van Moodle gebruikt.<P> In beide gevallen kan de gebruiker al deze velden wijzigingen zodra hij/zij ingelogd is.';
+$string['auth_ldaptitle'] = 'Gebruik een LDAP-server';
$string['auth_manualdescription'] = 'Deze methode verwijdert alle mogelijkheden voor gebruikers om hun eigen accounts aan te maken. Alle accounts moeten handmatig worden aangemaakt door de beheerder.';
$string['auth_manualtitle'] = 'Alleen handmatige accounts';
-$string['auth_multiplehosts'] = 'Je kunt meerdere hosts ingeven (bijv. host1.com;host2.com;host3.com)';
-$string['auth_nntpdescription'] = 'Deze methode gebruikt een NTTP server om te controleren of een gebruikersnaam en wachtwoord geldig zijn.';
-$string['auth_nntphost'] = 'Het adres van de NNTP server. Gebruik het IP-adres, niet een DNS naam.';
+$string['auth_multiplehosts'] = 'Je kunt verschillende hosts ingeven (bijv. host1.com;host2.com;host3.com)';
+$string['auth_nntpdescription'] = 'Deze methode gebruikt een NTTP-server om te controleren of een gebruikersnaam en wachtwoord geldig zijn.';
+$string['auth_nntphost'] = 'Het adres van de NNTP server. Gebruik het IP-adres, niet een DNS-naam.';
$string['auth_nntpport'] = 'De poort van de server (meestal is dat 119)';
$string['auth_nntptitle'] = 'Gebruik een NNTP server';
$string['auth_nonedescription'] = 'De gebruikers kunnen meteen inloggen en een geldige account aanmaken, zonder authenticatie door middel van een externe server en zonder bevestiging via e-mail. Wees voorzichtig met het gebruiken van deze mogelijkheid - denk aan de beveiligings- en beheerproblemen die hieruit zouden kunnen ontstaan.';
$string['auth_nonetitle'] = 'Geen authenticatie';
-$string['auth_pop3description'] = 'Deze methode gebruikt een POP3 server om te controleren of een gebruikersnaam en wachtwoord geldig zijn.';
-$string['auth_pop3host'] = 'Het adres van de POP3 server. Gebruik het IP-adres, niet een DNS naam.';
+$string['auth_pop3description'] = 'Deze methode gebruikt een POP3-server om te controleren of een gebruikersnaam en wachtwoord geldig zijn.';
+$string['auth_pop3host'] = 'Het adres van de POP3-server. Gebruik het IP-adres, niet een DNS-naam.';
$string['auth_pop3mailbox'] = 'Naam van de mailbox waarmee je een connectie probeert te maken. (gewoonlijk INBOX)';
$string['auth_pop3port'] = 'De poort van de server (meestal is dat 110)';
-$string['auth_pop3title'] = 'Gebruik een POP3 server';
+$string['auth_pop3title'] = 'Gebruik een POP3-server';
$string['auth_pop3type'] = 'Het type van de server. Als jouw server gebruikt maakt van beveiliging door middel van een certificaat, kies pop3cert.';
$string['auth_user_create'] = 'Zet aanmaken gebruikers aan';
$string['auth_user_creation'] = 'Nieuwe (anonieme) gebruikers kunnen gebruikersaccounts aanmaken op de externe authenticatiebron en bevestigen via e-mail. Als je dit aanzet, vergeet dan niet ook de module specifieke opties voor het aanmaken van gebruikers te configureren.';
$string['auth_usernameexists'] = 'De gekozen gebruikersnaam bestaat al. Kies alsjeblieft een andere gebruikersnaam.';
$string['authenticationoptions'] = 'Opties voor authenticatie';
-$string['authinstructions'] = 'Hier kun je instructies geven aan de gebruikers, zodat ze weten welke gebruikersnaam en welk wachtwoord ze moeten gebruiken. De tekst die je hier invult komt te staan op de login pagina. Als je dit leeg laat zullen er geen instructies worden weergegeven.';
+$string['authinstructions'] = 'Hier kun je instructies geven aan de gebruikers, zodat ze weten welke gebruikersnaam en welk wachtwoord ze moeten gebruiken. De tekst die je hier invult komt te staan op de inlogpagina. Als je dit leeg laat zullen er geen instructies worden weergegeven.';
$string['changepassword'] = 'URL voor het veranderen van het wachtwoord';
-$string['changepasswordhelp'] = 'Hier kun je een locatie aangeven waar gebruikers hun gebruikersnaam/wachtwoord kunnen terugkrijgen als ze deze vergeten zijn. Dit zal aan de gebruikers worden gegeven als een knop op de login pagina en op hun gebruikerspagina. Als je dit leeg laat zal de knop niet verschijnen.';
+$string['changepasswordhelp'] = 'Hier kun je een locatie aangeven waar gebruikers hun gebruikersnaam/wachtwoord kunnen terugkrijgen als ze deze vergeten zijn. Dit zal aan de gebruikers worden gegeven als een knop op de inlogpagina en op hun gebruikerspagina. Als je dit leeg laat zal de knop niet verschijnen.';
$string['chooseauthmethod'] = 'Kies een methode van authenticatie:';
-$string['guestloginbutton'] = 'Knop voor login als gast';
+$string['guestloginbutton'] = 'Knop om in te loggen als gast';
$string['instructions'] = 'Instructies';
-$string['md5'] = 'MD5 encryptie';
+$string['md5'] = 'MD5-encryptie';
$string['plaintext'] = 'Platte tekst';
-$string['showguestlogin'] = 'Je kunt de knop voor login als gast verbergen of laten zien op de login pagina.';
+$string['showguestlogin'] = 'Je kunt de om in te loggen als gast verbergen of laten zien op de inlogpagina.';
-?>
+?>
View
4 lang/nl/block_course_summary.php
@@ -2,7 +2,7 @@
// block_course_summary.php - created with Moodle 1.4 development (2004062600)
-$string['blockname'] = 'Vak samenvatting';
-$string['siteinfo'] = 'Site informatie';
+$string['blockname'] = 'Vaksamenvatting';
+$string['siteinfo'] = 'Site-informatie';
?>
View
4 lang/nl/block_online_users.php
@@ -2,8 +2,8 @@
// block_online_users.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
-$string['blockname'] = 'Gebruikers online';
-$string['configtimetosee'] = 'Aantal minuten na activiteit dat een gebruiker als online beschouwd wordt';
+$string['blockname'] = 'Gebruikers on line';
+$string['configtimetosee'] = 'Aantal minuten na activiteit dat een gebruiker als on line beschouwd wordt';
$string['periodnminutes'] = 'laatste $a minuten';
?>
View
14 lang/nl/calendar.php
@@ -32,14 +32,14 @@
$string['eventname'] = 'Naam';
$string['eventrepeat'] = 'Herhalingen';
$string['eventsfor'] = '$a activiteiten';
-$string['eventstarttime'] = 'Start uur';
+$string['eventstarttime'] = 'Startuur';
$string['eventtime'] = 'Uur';
$string['eventview'] = 'Details';
$string['expired'] = 'Verloopt';
-$string['explain_lookahead'] = 'Met deze instelling stel het (maximum) aantal dagen in de toekomst in dat een activiteit moet starten om weergegeven te worden als een komende activiteit. Activiteiten die later dan dat aantal dagen zullen gebeuren, worden niet getoond als komende activiteit. Merk op dat <strong> er geen garantie is </strong> dat alle activiteiten in dit tijdskader getoond zullen worden; als er teveel zijn (meer dan de \"maximum aantal getoonde activiteiten \" instelling) dan zullen de activiteiten doe het verst in de toekomst liggen niet getoond worden.';
-$string['explain_maxevents'] = 'Deze instelling stelt het maximum aantal komende activiteiten in dat getoond kan worden. Als je hier een groot getal ingeeft, dan is het mogelijk dat het tonen van de komende activiteiten een groot deel van je scherm zal innemen.';
+$string['explain_lookahead'] = 'Met deze instelling stel je het (maximum) aantal dagen in de toekomst in dat een activiteit moet starten om weergegeven te worden als een komende activiteit. Activiteiten die later dan dat aantal dagen zullen gebeuren, worden niet getoond als komende activiteit. Merk op dat <strong> er geen garantie is </strong> dat alle activiteiten in dit tijdskader getoond zullen worden; als er teveel zijn (meer dan de instelling \"maximumaantal getoonde activiteiten \") dan zullen de activiteiten die het verst in de toekomst liggen niet getoond worden.';
+$string['explain_maxevents'] = 'Deze instelling stelt het maximumaantal komende activiteiten in dat getoond kan worden. Als je hier een groot getal ingeeft, dan is het mogelijk dat het tonen van de komende activiteiten een groot deel van je scherm zal innemen.';
$string['explain_startwday'] = 'Een kalenderweek zal starten op de dag die je hier kiest.';
-$string['explain_timeformat'] = 'Je kunt kiezen of de tijd in 12 of 24 uur formaat wordt weergegeven. Als je voor de standaardinstelling kiest, dan zal het formaat automatisch gekozen worden volgens de taal die je gebruikt op je site.';
+$string['explain_timeformat'] = 'Je kunt kiezen of de tijd in 12- of 24-uurformaat wordt weergegeven. Als je voor de standaardinstelling kiest, dan zal het formaat automatisch gekozen worden volgens de taal die je gebruikt op je site.';
$string['fri'] = 'Vr';
$string['friday'] = 'Vrijdag';
$string['globalevents'] = 'Site';
@@ -54,7 +54,7 @@
$string['noupcomingevents'] = 'Er zijn geen activiteiten op komst';
$string['oneevent'] = '1 activiteit';
$string['pref_lookahead'] = 'Aantal dagen vooruit kijken naar komende activiteiten';
-$string['pref_maxevents'] = 'Maximum aantal getoonde activiteiten';
+$string['pref_maxevents'] = 'maximumaantal getoonde activiteiten';
$string['pref_startwday'] = 'Eerste dag van de week';
$string['pref_timeformat'] = 'Tijdsweergave';
$string['preferences'] = 'Voorkeuren';
@@ -77,11 +77,11 @@
$string['tt_deleteevent'] = 'Wis activiteit';
$string['tt_editevent'] = 'Bewerk activiteit';
$string['tt_hidecourse'] = 'Vakactiviteiten worden getoond (klik om te verbergen)';
-$string['tt_hideglobal'] = 'Site activiteiten worden getoond (klik om te verbergen)';
+$string['tt_hideglobal'] = 'Site-activiteiten worden getoond (klik om te verbergen)';
$string['tt_hidegroups'] = 'Groepsactiviteiten worden getoond (klik om te verbergen)';
$string['tt_hideuser'] = 'Persoonlijke activiteiten worden getoond (klik om te verbergen)';
$string['tt_showcourse'] = 'Vakactiviteiten zijn verborgen (klik om te tonen)';
-$string['tt_showglobal'] = 'Site activiteiten zijn verborgen (klik om te tonen)';
+$string['tt_showglobal'] = 'Site-activiteiten zijn verborgen (klik om te tonen)';
$string['tt_showgroups'] = 'Groepactiviteiten zijn verborgen (klik om te tonen';
$string['tt_showuser'] = 'Gebruikersactiviteiten zijn verborgen (klik om te tonen';
$string['tue'] = 'Di';
View
2  lang/nl/censor.php
@@ -2,6 +2,6 @@
// censor.php - created with Moodle 1.2 alpha (2004022200)
-$string['filtername'] = 'Woord censuur';
+$string['filtername'] = 'Woordcensuur';
?>
View
14 lang/nl/chat.php
@@ -6,20 +6,20 @@
$string['chatintro'] = 'Inleidende tekst';
$string['chatname'] = 'Naam van deze chatroom';
$string['chatreport'] = 'Chatsessies';
-$string['chattime'] = 'Volgende chat-tijd';
-$string['configmethod'] = 'De gewone chatmethode laat de clients regelmatig contact opnemen met de server voor updates. Deze methode vraagt geen configuratie en werkt op alle servers, maar kan een zware belasting op de server veroorzaken wanneer er veel chatters tegelijk online zijn. Om een serverdaemon te kunnen gebruiken heb je shell-toegang tot Unix nodig, maar je krijgt er een snelle, schaalbare chatomgeving mee.';
+$string['chattime'] = 'Volgende chattijd';
+$string['configmethod'] = 'De gewone chatmethode laat de clients regelmatig contact opnemen met de server voor updates. Deze methode vraagt geen configuratie en werkt op alle servers, maar kan een zware belasting op de server veroorzaken wanneer er veel chatters tegelijk on line zijn. Om een serverdaemon te kunnen gebruiken heb je shell-toegang tot Unix nodig, maar je krijgt er een snelle, schaalbare chatomgeving mee.';
$string['configoldping'] = 'Na hoeveel tijd zonder activiteit wil je een gebruiker als weg uit de chat beschouwen (in seconden)? Dit is slechts een maximumlimiet. Verbroken verbindingen worden gewoonlijk heel vlug gedetecteerd. Kleinere waarden zullen je server zwaarder belasten. Als je de normale methode gebruikt, zet deze instelling dan <strong>nooit</strong> lager dan 2* chat_refresh_room';
-$string['configrefreshroom'] = 'Hoe vaak moet de chatroom ververst worden? (in seconden). Als je deze waarde laag in stelt kan de chatroom sneller lijken te werken, maar het kan ook, als veel mensen aan het chatten zijn, een hogere belasting op de webserver veroorzaken.';
+$string['configrefreshroom'] = 'Hoe vaak moet de chatroom ververst worden? (in seconden). Als je deze waarde laag instelt kan de chatroom sneller lijken te werken, maar het kan ook, als veel mensen aan het chatten zijn, een hogere belasting op de webserver veroorzaken.';
$string['configrefreshuserlist'] = 'Hoe vaak moet de lijst met gebruikers ververst worden? (in seconden)';
-$string['configserverhost'] = 'De naam van de computer waarop de server daemon geïnstalleerd is';
+$string['configserverhost'] = 'De naam van de computer waarop de serverdaemon geïnstalleerd is';
$string['configserverip'] = 'Het IP-adres dat hoort bij bovenstaande computernaam';
-$string['configservermax'] = 'Maximum aantal toegelaten clients';
+$string['configservermax'] = 'Maximumaantal toegelaten clients';
$string['configserverport'] = 'Poort die de server moet gebruiken voor de daemon';
$string['currentchats'] = 'Actieve chatsessies';
$string['currentusers'] = 'Huidige gebruikers';
$string['deletesession'] = 'Verwijder de sessie';
$string['deletesessionsure'] = 'Ben je er zeker van dat je deze sessie wil verwijderen?';
-$string['donotusechattime'] = 'Publiceer geen chat-tijden';
+$string['donotusechattime'] = 'Publiceer geen chattijden';
$string['enterchat'] = 'Klik hier om de chat nu binnen te gaan';
$string['errornousers'] = 'Kon geen gebruikers vinden!';
$string['explaingeneralconfig'] = 'Deze instellingen worden <strong>altijd</strong> gebruikt';
@@ -45,7 +45,7 @@
$string['repeatnone'] = 'Geen herhalingen - alleen publiceren op de aangegeven tijd';
$string['repeattimes'] = 'Herhaal sessies';
$string['repeatweekly'] = 'Elke week om dezelfde tijd';
-$string['savemessages'] = 'Bewaar voorbije chat sessies';
+$string['savemessages'] = 'Bewaar voorbije chatsessies';
$string['seesession'] = 'Bekijk deze sessie';
$string['sessions'] = 'Chatsessies';
$string['strftimemessage'] = '%%H:%%M';
View
4 lang/nl/choice.php
@@ -12,14 +12,14 @@
$string['havetologin'] = 'Je moet aangemeld zijn voor je je keuze kunt insturen';
$string['modulename'] = 'Keuze';
$string['modulenameplural'] = 'Keuzes';
-$string['mustchooseone'] = 'Je moet een antwoord kiezen voor je kunt bewaren. er is niets bewaard.';
+$string['mustchooseone'] = 'Je moet een antwoord kiezen voor je kunt bewaren. Er is niets bewaard.';
$string['notanswered'] = 'Nog niet beantwoord';
$string['notopenyet'] = 'Deze activiteit is niet beschikbaar tot $a';
$string['privacy'] = 'Privacy van de resultaten';
$string['publish'] = 'Publiceer de resultaten';
$string['publishafteranswer'] = 'Toon de resultaten aan de leerling nadat die geantwoord heeft';
$string['publishafterclose'] = 'Toon de resultaten aan de leerling nadat de keuze gesloten is';
-$string['publishalways'] = 'Roon altijd de resultaten aan de leerlingen';
+$string['publishalways'] = 'Toon altijd de resultaten aan de leerlingen';
$string['publishanonymous'] = 'Publiceer anonieme resultaten, laat de namen van de studenten niet zien';
$string['publishnames'] = 'Publiceer volledige resultaten, laat namen en de bijbehorende keuzes zien';
$string['publishnot'] = 'Publiceer geen resultaten voor de leerlingen';
View
8 lang/nl/dialogue.php
@@ -13,12 +13,12 @@
$string['deleteafter'] = 'Verwijder gesloten dialogen na (dagen)';
$string['dialogueclosed'] = 'Dialoog gesloten';
$string['dialogueintro'] = 'Inleiding dialoog';
-$string['dialoguemail'] = '$a->userfrom heeft een niewe boodschap in je dialoog gepost voor \'$a->dialoog\'
+$string['dialoguemail'] = '$a->userfrom heeft een nieuwe boodschap in je dialoog gepost voor \'$a->dialoog\'
Je kunt het zien verschijnen bij je dialoogboodschap:
$a->url';
$string['dialoguemailhtml'] = '$a->userfrom heeft een nieuwe boodschap in je dialoog gepost voor \'<i>$a->dialogue</i>\'<br/><br/>
Je kunt zien dat het aan jouw <a href=\"$a->url\">dialoog</a> toegevoegd is ';
-$string['dialoguename'] = 'Dialoog naam';
+$string['dialoguename'] = 'Naam dialoog';
$string['dialogueopened'] = 'Dialoog geopend met $a';
$string['dialoguewith'] = 'Dialoog met $a';
$string['everybody'] = 'Iedereen';
@@ -28,9 +28,9 @@
$string['modulename'] = 'Dialoog';
$string['modulenameplural'] = 'Dialogen';
$string['namehascloseddialogue'] = '$a heeft de dialoog gesloten';
-$string['newdialogueentries'] = 'Nieuwe dialoog items';
+$string['newdialogueentries'] = 'Nieuwe dialoogitems';
$string['newentry'] = 'Nieuw item';
-$string['noavailablepeople'] = 'Er is niemand om een Dialoog mee te starten';
+$string['noavailablepeople'] = 'Er is niemand om een dialoog mee te starten';
$string['nopersonchosen'] = 'Niemand gekozen';
$string['nosubject'] = 'Geen onderwerp toegevoegd';
$string['notextentered'] = 'Geen tekst ingevoegd';
View
4 lang/nl/editor.php
@@ -43,7 +43,7 @@
$string['insertchar'] = 'Speciaal teken invoegen';
$string['insertimage'] = 'Afbeelding invoegen';
$string['insertlink'] = 'Voeg link in';
-$string['insertsmile'] = 'Smiley invoegen';
+$string['insertsmile'] = 'Emoticon invoegen';
$string['inserttable'] = 'Tabel invoegen';
$string['italic'] = 'Cursief';
$string['justifycenter'] = 'Centreren';
@@ -94,7 +94,7 @@
$string['subscript'] = 'Subscript';
$string['superscript'] = 'Superscript';
$string['textindicator'] = 'Huidige stijl';
-$string['textmode'] = 'Je bent in TEKST MODUS. Gebruik de [<>] knop om terug om te schakelen naar WYSIWIG.';
+$string['textmode'] = 'Je bent in TEKSTMODUS. Gebruik de [<>] knop om terug om te schakelen naar WYSIWIG.';
$string['texttop'] = 'Texttop';
$string['top'] = 'Bovenaan';
$string['type'] = 'Type';
View
2  lang/nl/enrol_database.php
@@ -6,7 +6,7 @@
$string['dbname'] = 'De naam van de te gebruiken databank';
$string['dbpass'] = 'Wachtwoord om toegang te krijgen tot de server';
$string['dbtable'] = 'De tabel van die databank';
-$string['dbtype'] = 'Databank servertype';
+$string['dbtype'] = 'Type databankserver';
$string['dbuser'] = 'Gebruikersnaam om toegang te krijgen tot de databank';
$string['description'] = 'Je kunt een externe datatabank (van nagenoeg elke soort) gebruiken om je vakaanmeldingen te controleren. Er wordt verondersteld dat je externe databank een veld met course ID bevat en een veld met user ID. Deze worden vergeleken met velden die je kiest in de lokale vak- en gebruikerstabellen';
$string['enrolname'] = 'Externe databank';
View
2  lang/nl/enrol_internal.php
@@ -4,7 +4,7 @@
$string['description'] = 'Dit is de standaard manier van aanmelden. Er zijn twee belangrijke manieren waarop een leerling aangemeld kan worden in een vak.
<ul>
-<li>Een leraar of een beheerder kan de leerlingen met de hand aanmelden door de link te gebruiken in het beheermenu van het vak.</li>
+<li>Een leraar of een beheerder kan de leerlingen met de hand aanmelden door de link te gebruiken in het beheersmenu van het vak.</li>
<li>Er kan een wachtwoord ingegeven worden voor een vak, de \"vaksleutel\". Wie deze sleutel kent, kan zichzelf aanmelden in een vak.</li>
</ul>';
$string['enrolname'] = 'Interne aanmelding';
View
35 lang/nl/exercise.php
@@ -18,7 +18,7 @@
$string['assessmentmadebythe'] = 'Beoordeling gemaakt door de $a';
$string['assessmentofthissubmission'] = 'Beoordeling van deze inzending';
$string['assessments'] = 'Beoordelingen';
-$string['atthisstageyou'] = 'Je hebt nu een beoordeling afgewerkt.<br/>Misschien wil je je werk herzien met deze beoordeling in gedachte.<br/>Als je dat doet, vergeet dan niet om ook je beoordeling te herzien.<br/>Je kunt dit doen door hier onder op de Beoordeel opnieuw-link te klikken.';
+$string['atthisstageyou'] = 'Je hebt nu een beoordeling afgewerkt.<br/>Misschien wil je je werk herzien met deze beoordeling in gedachte.<br/>Als je dat doet, vergeet dan niet om ook je beoordeling te herzien.<br/>Je kunt dit doen door hier onder op de link \"Beoordeel opnieuw\" te klikken.';
$string['awaitingassessmentbythe'] = 'Beoordeling van de $a verwacht';
$string['clearlateflag'] = 'Toch niet te laat';
$string['comment'] = 'Commentaar';
@@ -34,7 +34,7 @@
Je wordt sterk geadviseerd om deze inzending NIET te verwijderen.';
$string['deleting'] = 'Verwijdering';
$string['description'] = 'Beschrijving';
-$string['descriptionofexercise'] = 'De beschrijving van de opdracht die door de $a gedaan moet worden in deze Oefening, wordt in een Worddocument of HTML-bestand gezet. Dit bestand wordt in de Oefening geüpload voor de opdracht voor de $a geopend wordt. Het is ook mogelijk en set varianten te maken van dezelfde opdracht of taak als Word- of HTML-documenten en deze te uploaden in de Oefening voor ze voor de $a geopend wordt.';
+$string['descriptionofexercise'] = 'De beschrijving van de opdracht die door de $a gedaan moet worden in deze Oefening, wordt in een Worddocument of HTML-bestand gezet. Dit bestand wordt in de Oefening geüpload voor de opdracht voor de $a geopend wordt. Het is ook mogelijk een set varianten te maken van dezelfde opdracht of taak als Word- of HTML-documenten en deze te uploaden in de Oefening voor ze voor de $a geopend wordt.';
$string['detailsofassessment'] = 'Details van de beoordeling';
$string['displayoffinalgrades'] = 'Toon de totalen';
$string['doubleupload'] = 'Waarschuwing: deze inzending is waarschijnlijk twee keer verzonden. Ga naar de Beheerpagina en controleer op twee inzendingen van deze gebruiker binnen een korte tijdsspanne. Verwijder één van deze inzendingen voor je verder gaat.';
@@ -59,7 +59,7 @@
$string['gradetable'] = 'Cijfertabel';
$string['gradinggrade'] = 'Beoordelingscijfer';
$string['gradingstrategy'] = 'Beoordelingsstrategie';
-$string['handlingofmultiplesubmissions'] = 'Behandeling van meerdere inzendingen';
+$string['handlingofmultiplesubmissions'] = 'Behandeling van meer inzendingen';
$string['hidenamesfromstudents'] = 'Verberg namen van leerlingen';
$string['incorrect'] = 'Fout';
$string['late'] = 'Te laat';
@@ -72,30 +72,25 @@
$string['mail7'] = 'De commentaren die je $a gegeven heeft kunnen gelezen worden bij je opdracht van de oefening';
$string['managingassignment'] = 'Beheer van de oefening';
$string['maximum'] = 'Maximum';
-$string['maximumgradeforstudentassessments'] = 'Maximum cijfer voor beoordelingen van leerlingen: $a';
-$string['maximumgradeforsubmissions'] = 'Maximum cijfer voor inzendingen: $a';
+$string['maximumgradeforstudentassessments'] = 'Maximumcijfer voor beoordelingen van leerlingen: $a';
+$string['maximumgradeforsubmissions'] = 'Maximumcijfer voor inzendingen: $a';
$string['maximumsize'] = 'Maximumgrootte';
$string['mean'] = 'Gemiddelde';
$string['minimum'] = 'Minimum';
$string['modulename'] = 'Oefening';
$string['modulenameplural'] = 'Oefeningen';
$string['movingtophase'] = 'Verplaatsen naar fase $a';
-$string['multiplesubmissions'] = 'Meerdere inzendingen';
+$string['multiplesubmissions'] = 'Meer inzendingen';
$string['noexercisedescriptionssubmitted'] = 'Geen oefeningsbeschrijvingen ingezonden';
$string['nosubmissions'] = 'Geen inzendingen';
$string['notassessedyet'] = 'Nog niet beoordeeld';
$string['notavailable'] = 'Niet beschikbaar';
$string['noteonassessmentelements'] = ' Merk op dat het beoordelen opgesplitst is in een aantal \'Beoordelingselementen\'.<br/>
-
-Dit maakt het beoordelen gemakkelijker en meer consequent. Als leraar moet je deze<br/>
-
+Dit maakt het beoordelen gemakkelijker consequenter. Als leraar moet je deze<br/>
elementen toevoegen voor je de opdracht opent voor je leerlingen. Dit doe je door <br/>
-
te klikken op de opdracht in het vak. Als er nog geen elementen zijn, word je gevraagd.<br/>
-
-ze toe te voegen. Je kunt het aantal elementen wijzigen met het Bewerk Opdracht scherm,<br/>
-
-de elementen zelf kunnen aangepast worden op het \"Beheer opdracht\" scherm.';
+ze toe te voegen. Je kunt het aantal elementen wijzigen met het scherm \"Bewerk Opdracht\",<br/>
+de elementen zelf kunnen aangepast worden op het scherm \"Beheer opdracht\".';
$string['noteongradinggrade'] = 'Dit cijfer is een maat voor hoe goed jouw beoordeling overeenkomt met de beoordeling van <br/> jouw werk door de $a. Hoe hoger het cijfer, hoe meer overeenkomst.';
$string['noteonstudentassessments'] = '{Zelfevaluatie / Cijfer van leraar voor de zelfevaluatie}';
$string['notgraded'] = 'Geen cijfers';
@@ -127,8 +122,8 @@
$string['reassess'] = 'Beoordeel opnieuw';
$string['regradestudentassessments'] = 'Geef opnieuw cijfers voor de leerlingbeoordelingen';
$string['resubmissionfor'] = 'Herinzending voor $a';
-$string['resubmitnote'] = '* betekent dat de $a zijn inzending opnieuw mag doen.<br/>Dit vlagje kan aan elke inzending gegeven worden door te klikken <br/>op de <b>Laat $a toe opniew in te zenden</b>knop te drukken<br/>
-De leerling kan een inzending <b>naar keuze</b> opniew opsturen.';
+$string['resubmitnote'] = '* betekent dat de $a zijn inzending opnieuw mag doen.<br/>Dit vlagje kan aan elke inzending gegeven worden door te klikken <br/>op de knop <b>Laat $a toe opnieuw in te zenden</b> te drukken<br/>
+De leerling kan een inzending <b>naar keuze</b> opnieuw opsturen.';
$string['rubric'] = 'Rubriek';
$string['savedok'] = 'Bewaren succesvol';
$string['saveentries'] = 'Bewaar invoer';
@@ -137,8 +132,8 @@
$string['scale10'] = 'Score op 10';
$string['scale100'] = 'Score op 100';
$string['scale20'] = 'Score op 20';
-$string['scalecorrect'] = '2 punten juis/fout schaal';
-$string['scaleexcellent4'] = '4 punten schitteren/erg zwak schaal';
+$string['scalecorrect'] = '2 punten juist/fout schaal';
+$string['scaleexcellent4'] = '4 punten schitterend/erg zwak schaal';
$string['scaleexcellent5'] = '5 punten schitterend/erg zwak schaal';
$string['scaleexcellent7'] = '7 punten schitterend/erg zwak schaal';
$string['scalegood3'] = '3 punten goed/slecht schaal';
@@ -160,11 +155,11 @@
$string['submittedby'] = 'Ingezonden door';
$string['suggestedgrade'] = 'Gesuggereerd cijfer';
$string['teacherassessment'] = 'Evaluatie van $a';
-$string['teacherassessmenttable'] = 'Evaluatiestabel van $a';
+$string['teacherassessmenttable'] = 'Evaluatietabel van $a';
$string['teacherscomment'] = 'Commentaar van de leraar';
$string['theexercise'] = 'De oefening';
$string['theexerciseandthesubmissionby'] = 'De oefening en de inzending door $a';
-$string['thegradeis'] = 'Het cijfer is$a';
+$string['thegradeis'] = 'Het cijfer is $a';
$string['thereisfeedbackfromthe'] = 'Er is feedback van de $a';
$string['thisisaresubmission'] = 'Dit is een herinzending door $a.<br/>Jouw evaluatie van hun vorige inzending wordt getoond.<br/>Verbeter die evaluatie nadat je de nieuwe inzending bekeken hebt<br/>en klik dan op één van de knoppen onderaan de pagina.';
$string['title'] = 'Titel';
View
20 lang/nl/forum.php
@@ -11,16 +11,16 @@
$string['anyfile'] = 'Een bestand';
$string['attachment'] = 'Bijlage';
$string['bynameondate'] = 'door $a->name - $a->date';
-$string['configdisplaymode'] = 'De standaard manier voor het weergeven van discussies als er geen methode is ingesteld.';
+$string['configdisplaymode'] = 'De standaardmanier voor het weergeven van discussies als er geen methode is ingesteld.';
$string['configenablerssfeeds'] = 'Met deze instelling kun je de mogelijkheid voor het maken van RSS-feeds inschakelen voor alle forums. Je zult wel nog voor elk forum afzonderlijk het maken van de RSS-feeds moeten inschakelen. ';
$string['configlongpost'] = 'Elk bericht dat langer is dan deze waarde (HTML-code niet inbegrepen) wordt als lang beschouwd.';
$string['configmanydiscussions'] = 'Maximale aantal discussies van een forum die per pagina getoond worden';
-$string['configmaxbytes'] = 'Standaard maximum grootte voor alle forum bijlagen op deze site (afhankelijk van vak limieten en andere lokale instellingen)';
-$string['configreplytouser'] = 'Wil je dat de e-mail van een bericht op het forum het e-mailadres van de verstuurder bevat, zodat de ontvangers eventueel ook persoonlijk kunnen antwoorden, eerder dan via het forum? Zelfs als je hier \'Ja\' instelt, kunnen gebruikers er voor kiezen hun e-mailadres privé te houden via hun profielpagina';
+$string['configmaxbytes'] = 'Standaard maximumgrootte voor alle forum bijlagen op deze site (afhankelijk van vaklimieten en andere lokale instellingen)';
+$string['configreplytouser'] = 'Wil je dat de e-mail van een bericht op het forum het e-mailadres van de verstuurder bevat, zodat de ontvangers eventueel ook persoonlijk kunnen antwoorden, eerder dan via het forum? Zelfs als je hier \'Ja\' instelt, kunnen gebruikers ervoor kiezen hun e-mailadres privé te houden via hun profielpagina';
$string['configshortpost'] = 'Elk bericht dat korter is dan deze waarde (HTML-code niet inbegrepen) wordt als kort beschouwd.';
$string['couldnotadd'] = 'Door een onbekende fout was het niet mogelijk om je bericht toe te voegen .';
$string['couldnotdeleteratings'] = 'Helaas, dit kan niet worden verwijderd omdat iemand het bericht al beoordeeld heeft';
-$string['couldnotdeletereplies'] = 'Helaas, dit kan niet worden verwijderd omdat er al op hebben geantwoord is.';
+$string['couldnotdeletereplies'] = 'Helaas, dit kan niet worden verwijderd omdat er al op geantwoord is.';
$string['couldnotupdate'] = 'Kon je bericht niet bijwerken door een onbekende fout.';
$string['delete'] = 'Verwijder';
$string['deleteddiscussion'] = 'De discussie is verwijderd';
@@ -41,7 +41,7 @@
$string['edit'] = 'Wijzig';
$string['editing'] = 'Wijzigen';
$string['emptymessage'] = 'Er was iets mis met je bericht. Misschien heb je het leeg gelaten of was de bijlage te groot. Je wijzigingen zijn NIET bewaard.';
-$string['everyonecanchoose'] = 'Iedereen kan kiezen of ze wel of niet lid zijn.';
+$string['everyonecanchoose'] = 'Iedereen kan kiezen om al dan niet lid te zijn.';
$string['everyoneissubscribed'] = 'Iedereen is lid van dit forum';
$string['existingsubscribers'] = 'Huidige leden';
$string['forcesubscribe'] = 'Verplicht iedereen om lid te zijn';
@@ -51,14 +51,14 @@
$string['forumname'] = 'Naam van het forum';
$string['forums'] = 'Forums';
$string['forumtype'] = 'Soort forum';
-$string['generalforum'] = 'Standaard forum voor algemeen gebruik ';
+$string['generalforum'] = 'Standaardforum voor algemeen gebruik ';
$string['generalforums'] = 'Algemene forums';
$string['inforum'] = 'in $a';
$string['intronews'] = 'Algemeen nieuws en aankondigingen';
$string['introsocial'] = 'Een open forum om te chatten over wat je maar wilt';
$string['introteacher'] = 'Een forum alleen bestemd voor discussies en aantekeningen van leraren';
$string['lastpost'] = 'Laatste bericht';
-$string['learningforums'] = 'Leer forums';
+$string['learningforums'] = 'Leerforums';
$string['maxattachmentsize'] = 'Maximum grootte van bijlagen';
$string['maxtimehaspassed'] = 'Helaas is de maximale tijd voor het wijzigen van dit bericht ($a) verstreken!';
$string['message'] = 'Bericht';
@@ -103,7 +103,7 @@
$string['posttoforum'] = 'Plaats op het forum';
$string['postupdated'] = 'Je bericht is bijgewerkt';
$string['potentialsubscribers'] = 'Mogelijke leden';
-$string['processingdigest'] = 'E-mail samenvatting aan het verwerken voor gebruiker $a';
+$string['processingdigest'] = 'E-mailsamenvatting aan het verwerken voor gebruiker $a';
$string['processingpost'] = 'Bericht $a aan het verwerken';
$string['prune'] = 'Splits discussie';
$string['prunedpost'] = 'Er is een nieuwe discussie gestart met dat bericht';
@@ -126,8 +126,8 @@
$string['repliesone'] = '$a antwoord tot nu toe';
$string['reply'] = 'Antwoord';
$string['replyforum'] = 'Antwoord op het forum';
-$string['rsssubscriberssdiscussions'] = 'Met deze link kun je inschrijven op het \'$a\' forum RSS discussiekanaal';
-$string['rsssubscriberssposts'] = 'Met deze link kun je inschrijven op het \'$a\' forum RSS postkanaal';
+$string['rsssubscriberssdiscussions'] = 'Met deze link kun je inschrijven op het \'$a\' forum RSS-discussiekanaal';
+$string['rsssubscriberssposts'] = 'Met deze link kun je inschrijven op het \'$a\' forum RSS-postkanaal';
$string['search'] = 'Zoek';
$string['searchforums'] = 'Zoeken in forums';
$string['searcholderposts'] = 'Doorzoek oudere berichten...';
View
16 lang/nl/glossary.php
@@ -9,7 +9,7 @@
$string['allcategories'] = 'Alle categorieën';
$string['allentries'] = 'Alles';
$string['allowcomments'] = 'Commentaar toevoegen toelaten';
-$string['allowduplicatedentries'] = 'Woord meerdere keren invoegen toelaten';
+$string['allowduplicatedentries'] = 'Woord meer keren invoegen toelaten';
$string['allowratings'] = 'Toelaten invoer te beoordelen?';
$string['answer'] = 'Antwoord';
$string['approve'] = 'Goedkeuren';
@@ -32,15 +32,15 @@
$string['cnfallowdupentries'] = 'Stel als standaardinstelling in of een woordenlijst dubbels aanvaardt';
$string['cnfapprovalstatus'] = 'Stel de standaardinstelling in voor de goedkeuring van een door een leerling ingezonden invoer';
$string['cnfcasesensitive'] = 'Stel als standaardinstelling in of het linken van een invoer hoofdlettergevoelig is';
-$string['cnfdefaulthook'] = 'Kies een standaard selectie die je wil tonen als de woordenlijst voor het eerst wordt getoond';
-$string['cnfdefaultmode'] = 'Kies het standaard venster om te tonen wanneer de woordenlijst voor het eerst wordt getoond';
-$string['cnffullmatch'] = 'Stel als standaardinstelling in of een invoer, wanneer het gelinkt is, de hoofdletters moet overnemen in de doeltekst';
+$string['cnfdefaulthook'] = 'Kies een standaardselectie die je wil tonen als de woordenlijst voor het eerst wordt getoond';
+$string['cnfdefaultmode'] = 'Kies het standaardvenster om te tonen wanneer de woordenlijst voor het eerst wordt getoond';
+$string['cnffullmatch'] = 'Stel als standaardinstelling in of een invoer, wanneer hij gelinkt is, de hoofdletters moet overnemen in de doeltekst';
$string['cnflinkentry'] = 'Stel als standaardinstelling in of een invoer automatisch gelinkt moet worden';
$string['cnflinkglossaries'] = 'Stel als standaardinstelling in of een woordenlijst automatisch gelinkt moet worden';
$string['cnfrelatedview'] = 'Kies het standaard schermformaat voor automatisch linken en invoerscherm';
$string['cnfshowgroup'] = 'Stel in of er een scheiding tussen groeperingen moet getoond worden';
-$string['cnfsortkey'] = 'Kies de standaard sorteersleutel';
-$string['cnfsortorder'] = 'Kies de standaard sorteervolgorde';
+$string['cnfsortkey'] = 'Kies de standaardsorteersleutel';
+$string['cnfsortorder'] = 'Kies de standaardsorteervolgorde';
$string['cnfstudentcanpost'] = 'Stel als standaardinstelling in of een leerling al dan niet zelf kan invoeren';
$string['comment'] = 'Commentaar';
$string['commentdeleted'] = 'De commentaar is verwijderd.';
@@ -84,7 +84,7 @@
$string['entrydeleted'] = 'Item verwijderd';
$string['entryexported'] = 'Item met succes geëxporteerd';
$string['entryishidden'] = '(dit item is verborgen)';
-$string['entryleveldefaultsettings'] = 'Standaard instellingen invoer';
+$string['entryleveldefaultsettings'] = 'Standaardinstellingen invoer';
$string['entryusedynalink'] = 'Dit item wordt<br>automatisch gelinkt';
$string['explainaddentry'] = 'Voeg een nieuwe invoer toe in deze woordenlijst<br>Zowel concept als definitie moeten ingevuld worden.';
$string['explainall'] = 'Toon ALLE items op één pagina';
@@ -102,7 +102,7 @@
$string['filtername'] = 'Automatisch links maken van de woordenlijst';
$string['fullmatch'] = 'Alleen volledige woorden gebruiken<br><small>(wanneer automatisch gelinkt)</small>';
$string['globalglossary'] = 'Globale woordenlijst';
-$string['glossaryleveldefaultsettings'] = 'Standaard instellingen woordenlijst';
+$string['glossaryleveldefaultsettings'] = 'Standaardinstellingen woordenlijst';
$string['glossarytype'] = 'Type woordenlijst';
$string['glosssaryexported'] = 'De woordenlijst is geëxporteerd';
$string['importcategories'] = 'Importeer categorieën';
View
34 lang/nl/install.php
@@ -2,9 +2,9 @@
// install.php - created with Moodle 1.4 alpha (2004081900)
-$string['admindirerror'] = 'De admin map die je opgeeft is niet juist';
-$string['admindirname'] = 'Admin map';
-$string['admindirsetting'] = '<p>Enkele webhosts gebruiken /admin als speciale URL om je toegang te geven tot een controlepaneel of iets dergelijks. Jammer genoeg geeft dit conflicten met de standaardmap voor de Moodle beheerpagina\'s. Je kunt dit toch aan het werk krijgen door de adminmap van jouw installatie te hernoemen en deze nieuwe mapnaam hier te zetten. Bijvoorbeeld <blockquote>moodleadmin</blockquote>. Dit zal alle beheerslinks in Moodle aanpassen.</p>';
+$string['admindirerror'] = 'De adminmap die je opgeeft is niet juist';
+$string['admindirname'] = 'Adminmap';
+$string['admindirsetting'] = '<p>Enkele webhosts gebruiken /admin als speciale URL om je toegang te geven tot een controlepaneel of iets dergelijks. Jammer genoeg geeft dit conflicten met de standaardmap voor de Moodle-beheerpagina\'s. Je kunt dit toch aan het werk krijgen door de adminmap van jouw installatie te hernoemen en deze nieuwe mapnaam hier te zetten. Bijvoorbeeld <blockquote>moodleadmin</blockquote>. Dit zal alle beheerslinks in Moodle aanpassen.</p>';
$string['caution'] = 'Opgelet';
$string['chooselanguage'] = 'Kies een taal';
$string['compatibilitysettings'] = 'Bezig je PHP-instellingen te controleren ...';
@@ -24,14 +24,14 @@
$string['datarooterror'] = 'De \'data-map\' die je opgaf kon niet gevonden of gemaakt worden. Verbeter ofwel het pad of maak die map manueel.';
$string['dbconnectionerror'] = 'We konden geen verbinding maken met de databank die je opgegeven hebt. Controleer je databankinstellingen';
$string['dbcreationerror'] = 'Probleem met het opbouwen van de databank. De databanknaam kon niet aangemaakt worden met de gegevens die je opgegeven hebt';
-$string['dbhost'] = 'Host server';
+$string['dbhost'] = 'Hostserver';
$string['dbpass'] = 'Wachtwoord';
$string['dbprefix'] = 'Tabelvoorvoegsel';
$string['dbtype'] = 'Type';
-$string['directorysettings'] = '<p>Bevestig de verschillende lokaties voor deze Moodleinstallatie.</p>
+$string['directorysettings'] = '<p>Bevestig de verschillende lokaties voor deze Moodle-installatie.</p>
<p><b>Webadres:</b>
-Geef hier het volledige webadres op langswaar je toegang tot Moodle geeft. Als je website vanaf meerdere URL\'s toegankelijk is, kies dan diegene die je leerlingen zullen gebruiken. Voeg achteraan het adres geen schuine streep toe.</p>
+Geef hier het volledige webadres op langswaar je toegang tot Moodle geeft. Als je website vanaf verschillende URL\'s toegankelijk is, kies dan diegene die je leerlingen zullen gebruiken. Voeg achteraan het adres geen schuine streep toe.</p>
<p><b>Moodle-map</b>
Geef het volledige fysieke pad van het besturingssysteem naar diezelfde lokatie. Let op dat je hoofdletters en kleine letters juist zet.</p>
@@ -39,7 +39,7 @@
<p><b>Data-map:</b>
Je moet een plaats voorzien waar Moodle geüploade bestanden kan plaatsen. Deze map moet leesbaar EN BESCHRIJFBAAR zijn door de webserver (meestal gebruiker \'nobody\' of \'apache\'), maar ze mag niet rechtstreeks leesbaar zijn vanaf het internet.</p>';
$string['dirroot'] = 'Moodle-map';
-$string['dirrooterror'] = 'De \'Moodle-map\' instelling was niet juist - we kunnen daar geen Moodleïnstallatie vinden. Onderstaande waarde is gereset.';
+$string['dirrooterror'] = 'De instelling voor \'Moodle-map\' was niet juist - we kunnen daar geen Moodle-installatie vinden. Onderstaande waarde is gereset.';
$string['download'] = 'Download';
$string['fail'] = 'Niet OK';
$string['fileuploads'] = 'Bestanden uploaden';
@@ -55,39 +55,39 @@
<p>Om GD toe te voegen aan PHP op een Unixmachine moet je PHP compileren met de --with-gd parameter.</p>
<p>Onder Windows kun je gewoonlijk php.ini bewerken en de commentaartekens voor de lijn met libgd.dll verwijderen.</p>';
$string['installation'] = 'Installatie';
-$string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes Run Time';
+$string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes runtime';
$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Dit moet uitgeschakeld zijn';
-$string['magicquotesruntimehelp'] = '<p>Magic quotes runtime moet uitgeschakeld zijn om Moodle goed te laten functionneren.</p>
+$string['magicquotesruntimehelp'] = '<p>Magic Quotes runtime moet uitgeschakeld zijn om Moodle goed te laten functioneren.</p>
<p>Normaal staat het af als standaardinstelling ... zie de instelling <b>magic_quotes_runtime</b> in je php.ini-bestand.</p>
<p>Als je geen toegang hebt tot php.ini, dan kun je proberen om onderstaande lijn in een bestand te zetten dat je .htaccess noemt en dat dan in je Moodle-map plaatsen: <blockquote>php_value magic_quotes_runtime Off</blockquote></p>';
$string['memorylimit'] = 'Geheugenlimiet';
-$string['memorylimiterror'] = 'De PHP geheugenlimiet staat eerder laag ingesteld ... je zou hierdoor later problemen kunnen krijgen.';
-$string['memorylimithelp'] = '<p>De PHP geheugenlimiet van je server is ingesteld op $a.</p>
-<p>Hierdoor kan Moodle geheugenproblemen krijgen, vooral als je veel modules installeerd en/of veel gebruikers hebt.
+$string['memorylimiterror'] = 'De PHP-geheugenlimiet staat eerder laag ingesteld ... je zou hierdoor later problemen kunnen krijgen.';
+$string['memorylimithelp'] = '<p>De PHP-geheugenlimiet van je server is ingesteld op $a.</p>
+<p>Hierdoor kan Moodle geheugenproblemen krijgen, vooral als je veel modules installeert en/of veel gebruikers hebt.
<p>We raden je aan PHP met een hogere geheugenlimiet te configureren indien mogelijk, bijvoorbeeld 16Mb. Er zijn verschillende mogelijkheden om dat te doen. Je kunt proberen:
<ol>
<li>Indien je kunt PHP hercompileren met <i>--enable-memory-limit</i>.
Hierdoor kan Moodle zelf zijn geheugenlimiet instellen.
<li>Als je toegang hebt tot het php.ini-bestand, kun je de <b>memory_limit</b>-instelling veranderen naar bv 16Mb. Als je geen toegang hebt kun je je systeembeheerder vragen dit voor je te wijzigen.
-<li>Op somige PHP-servers kun je een .htaccess-bestand maken in de Moodle-map met volgende lijn: <p><blockquote>php_value memory_limit 16M</blockquote></p>
-<p>Opgelet: op sommige servers zal dit <b>alle</b> PHP-bestanden verhinderen uitgevoerd te worden. (je zult foutmeldingen zien wanneer je naar php-pagina\'s kijkt) Je zult dan het .htaccess-bestand moeten verwijderen.
+<li>Op sommige PHP-servers kun je een .htaccess-bestand maken in de Moodle-map met volgende lijn: <p><blockquote>php_value memory_limit 16M</blockquote></p>
+<p>Opgelet: op sommige servers zal dit verhinderen dat <b>alle</b> PHP-bestanden uitgevoerd worden. (je zult foutmeldingen zien wanneer je naar php-pagina\'s kijkt) Je zult dan het .htaccess-bestand moeten verwijderen.
</ol>';
$string['pass'] = 'OK';
$string['phpversion'] = 'PHP-versie';
-$string['phpversionerror'] = 'PHP-versie moet minstens versie 4.1.0 zijn';
+$string['phpversionerror'] = 'PHP-versie moet minstens 4.1.0 zijn';
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle heeft minstens PHP-versie 4.1.0 nodig.</p> <p>De huidige versie op je server is $a</p>
<p>Je moet PHP upgraden of verhuizen naar een host met een nieuwere versie van PHP!</p>';
$string['safemode'] = 'Safe Mode';
$string['safemodeerror'] = 'Moodle kan bestanden niet juist behandelen met safe mode ingeschakeld';
$string['safemodehelp'] = '<p>Moodle zal heel wat problemen vertonen met safe mode ingeschakeld, waaronder bijvoorbeeld het niet kunnen aanmaken van nieuwe bestanden.</p>
-<p>Safe mode is gewoonlijk alleen maar ingeschakeld bij paranoïde webhosts, je zult dus best op zoek gaan naar een nieuwe web host voor je Moodlesite.</p>
+<p>Safe mode is gewoonlijk alleen maar ingeschakeld bij paranoïde webhosts, je zult dus best op zoek gaan naar een nieuwe webhost voor je Moodlesite.</p>
<p>Je kunt proberen verder te gaan met de installatie als je dat wil, maar verwacht je wat verder door aan heel wat problemen.</p>';
$string['sessionautostart'] = 'Session Auto Start';
$string['sessionautostarterror'] = 'Dit moet uitgeschakeld zijn';
$string['sessionautostarthelp'] = '<p>Moodle heeft session support nodig en zal zonder niet werken.</p>
<p>Sessies kunnen ingeschakeld worden in het php.ini-bestand ... zoek naar de session.auto_start parameter.</p>';
$string['wwwroot'] = 'Web adres';
-$string['wwwrooterror'] = 'Het webadres lijkt niet geldig te zijn - deze Moodleïnstallatie is blijkbaar niet op die plaats.';
+$string['wwwrooterror'] = 'Het webadres lijkt niet geldig te zijn - deze Moodle-installatie is blijkbaar niet op die plaats.';
?>
View
6 lang/nl/journal.php
@@ -15,14 +15,14 @@
';
$string['journalmailhtml'] = '$a->teacher heeft feedback gepost op je ingestuurde logboek voor \'<i>$a->journal</i>\'<br /><br />
Het is toegevoegd bij je ingestuurde <a href=\"$a->url\">logboek</a>';
-$string['journalname'] = 'Logboek naam';
-$string['journalquestion'] = 'Logboek vraag';
+$string['journalname'] = 'Naam logboek';
+$string['journalquestion'] = 'Vraag logboek';
$string['journalrating1'] = 'Niet tevreden';
$string['journalrating2'] = 'Tevreden';
$string['journalrating3'] = 'Zeer tevreden';
$string['modulename'] = 'Logboek';
$string['modulenameplural'] = 'Logboeken';
-$string['newjournalentries'] = 'Nieuwe logboek bijdragen';
+$string['newjournalentries'] = 'Nieuwe logboekbijdragen';
$string['noentry'] = 'Geen bijdrage';
$string['noratinggiven'] = 'Niet beoordeeld';
$string['notopenuntil'] = 'Dit logboek wordt geopend op';
View
2  lang/nl/label.php
@@ -2,7 +2,7 @@
// label.php - created with Moodle 1.2 development (2003092900)
-$string['labeltext'] = "Label tekst";
+$string['labeltext'] = "Labeltekst";
$string['modulename'] = "Label";
$string['modulenameplural'] = "Labels";
View
12 lang/nl/lesson.php
@@ -7,7 +7,7 @@
$string['addanendofbranch'] = 'voeg het einde van een tak toe';
$string['addaquestionpage'] = 'Voeg een vragenpagina toe';
$string['answer'] = 'Antwoord';
-$string['answersfornumerical'] = 'Antwoorden voor numerieke vragen moeten paren zijn van de minimum en de maximum waarde';
+$string['answersfornumerical'] = 'Antwoorden voor numerieke vragen moeten paren zijn van de minimum- en de maximumwaarde';
$string['attempt'] = 'Poging: $a';
$string['attempts'] = 'Pogingen';
$string['available'] = 'Beschikbaar van';
@@ -34,16 +34,16 @@
$string['here'] = 'hier';
$string['importquestions'] = 'Importeer vragen';
$string['jump'] = 'Spring';
-$string['maximumnumberofanswersbranches'] = 'Maximum aantal antwoorden/vertakkingen';
-$string['maximumnumberofattempts'] = 'Maximum aantal pogingen';
-$string['minimumnumberofquestions'] = 'Minimum aantal vragen';
+$string['maximumnumberofanswersbranches'] = 'Maximumaantal antwoorden/vertakkingen';
+$string['maximumnumberofattempts'] = 'Maximumaantal pogingen';
+$string['minimumnumberofquestions'] = 'Minimumaantal vragen';
$string['modulename'] = 'Les';
$string['modulenameplural'] = 'Lessen';
$string['movepagehere'] = 'Verplaats de pagina naar hier';
$string['moving'] = 'Pagina $a aan het verplaatsen';
$string['movingtonextpage'] = 'Verplaatsen naar de volgende pagina';
-$string['multianswer'] = 'Meerdere antwoorden';
-$string['multipleanswer'] = 'Meerdere antwoorden';
+$string['multianswer'] = 'Meer antwoorden';
+$string['multipleanswer'] = 'Meer antwoorden';
$string['nextpage'] = 'Volgende pagina';
$string['noanswer'] = 'Er is niet geantwoord';
$string['noattemptrecordsfound'] = 'Geen pogingen gevonden: geen cijfer gegeven.';
View
2  lang/nl/mediaplugin.php
@@ -2,6 +2,6 @@
// mediaplugin.php - created with Moodle 1.2 alpha (2004022200)
-$string['filtername'] = 'Multimedia plugins';
+$string['filtername'] = 'Multimediaplugins';
?>
View
252 lang/nl/moodle.php
@@ -10,7 +10,7 @@
$string['activityiscurrentlyhidden'] = 'Sorry, deze activiteit is nu verborgen';
$string['activitymodule'] = 'Activiteitenmodule';
$string['activityreport'] = 'Activiteitenrapport';
-$string['activityselect'] = 'Selecteer deze activiteit om ergens anders naar toe te verplaatsen';
+$string['activityselect'] = 'Selecteer deze activiteit om ergens anders naartoe te verplaatsen';
$string['activitysince'] = 'Activiteit sinds $a';
$string['add'] = 'Voeg toe';
$string['addactivity'] = 'Activiteit toevoegen';
@@ -31,12 +31,12 @@
$string['addstudent'] = 'Voeg een leerling toe';
$string['addteacher'] = 'Voeg een docent toe';
$string['admin'] = 'Beheer';
-$string['adminhelpaddnewuser'] = 'Handmatig een nieuwe account aan te maken';
+$string['adminhelpaddnewuser'] = 'Handmatig een nieuwe account aanmaken';
$string['adminhelpassignadmins'] = 'Beheerders kennen geen beperkingen en hebben overal toegang binnen de site';
$string['adminhelpassigncreators'] = 'Vak-aanmakers kunnen nieuwe vakken aanmaken en binnen deze vakken doceren';
-$string['adminhelpassignstudents'] = 'Ga naar een vak en voeg leerlingen toe door middel van het beheerders menu';
-$string['adminhelpassignteachers'] = 'Kies een vak en gebruik dit icon om leraren toe te voegen';
-$string['adminhelpauthentication'] = 'Je kunt interne gebruiker accounts of externe databases gebruiken';
+$string['adminhelpassignstudents'] = 'Ga naar een vak en voeg leerlingen toe door middel van het beheerdersmenu';
+$string['adminhelpassignteachers'] = 'Kies een vak en gebruik dit icoon om leraren toe te voegen';
+$string['adminhelpauthentication'] = 'Je kunt interne gebruikeraccounts of externe databases gebruiken';
$string['adminhelpbackup'] = 'Configureer hoe de backups werken';
$string['adminhelpconfiguration'] = 'Stel in hoe de site er uitziet en werkt';
$string['adminhelpconfigvariables'] = 'Stel variabelen in die het algemene werken van de site beïnvloeden';
@@ -76,7 +76,7 @@
$string['allparticipants'] = 'Alle deelnemers';
$string['allteachers'] = 'Alle leraars';
$string['alphabet'] = 'A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z';
-$string['alphanumerical'] = 'Mag alleen maar alphabetische letters of nummers bevatten';
+$string['alphanumerical'] = 'Mag alleen maar letters of nummers bevatten';
$string['alreadyconfirmed'] = 'De registratie is al bevestigd';
$string['always'] = 'Altijd';
$string['answer'] = 'Antwoord';
@@ -86,8 +86,8 @@
$string['assignadmins'] = 'Wijs beheerders aan';
$string['assigncreators'] = 'Wijs vak-aanmakers aan';
$string['assignstudents'] = 'Schrijf leerlingen in';
-$string['assignstudentsnote'] = 'Let op: misschien is het niet persé nodig om deze pagina te gebruiken omdat leerlingen zichzelf kunnen aanmelden voor dit vak.';
-$string['assignstudentspass'] = 'Het enige wat je hoeft te doen is de vaksleutel voor dit vak door te geven aan de leerlingen. Op dit moment is deze: \'$a\'';
+$string['assignstudentsnote'] = 'Let op: misschien is het niet per se nodig om deze pagina te gebruiken omdat leerlingen zichzelf kunnen aanmelden voor dit vak.';
+$string['assignstudentspass'] = 'Het enige wat je hoeft te doen is de vaksleutel voor dit vak doorgeven aan de leerlingen. Op dit moment is deze: \'$a\'';
$string['assignteachers'] = 'Wijs docenten aan';
$string['authentication'] = 'Authenticatie';
$string['autosubscribe'] = 'Automatisch inschrijven op het forum';
@@ -107,7 +107,7 @@
$string['backuploglaststatus'] = 'Laatste log van de bewerking';
$string['backuplogshelp'] = 'Selecteer als je de logbestanden van het vak mee in de backup wil';
$string['backupnameformat'] = '%%d%%m%%Y-%%H%%M';
-$string['backupnoneusersinfo'] = 'Merk op: je hebt er voor gekozen om \"geen\" gebruikers in de backup op te nemen. De backup van alle modules staat nu in de \"zonder gebruikersgegevens\"-modus. De modules \"oefening\" en \"workshop\" zijn niet compatibel met dit type backup en zullen niet mee in de backup gezet worden.';
+$string['backupnoneusersinfo'] = 'Merk op: je hebt ervoor gekozen om \"geen\" gebruikers in de backup op te nemen. De backup van alle modules staat nu in de \"zonder gebruikersgegevens\"-modus. De modules \"oefening\" en \"workshop\" zijn niet compatibel met dit type backup en zullen niet mee in de backup gezet worden.';
$string['backuporiginalname'] = 'Naam backup';
$string['backupsavetohelp'] = 'Volledig pad naar de map waar je de backupbestanden wil bewaren<br>(laat blanco als je ze in de standaardmap van het vak wil bewaren)';
$string['backupuserfileshelp'] = 'Selecteer als je gebruikersbestanden in de de backup';
@@ -151,56 +151,56 @@
$string['configallowunenroll'] = 'Als dit op \'ja\' staat, dan mogen leerlingen zichzelf uitschrijven uit vakken wanneer ze willen. Anders mogen zij dat niet en dan wordt dit proces uitsluitend door leraars en beheerders gecontroleerd.';
$string['configallusersaresitestudents'] = 'Moeten ALLE gebruikers als leerlingen beschouwd worden voor activiteiten op de startpagina van de site? Als je hier \"Ja\" kiest, dan zullen alle bevestigde accounts hier als leerling kunnen meedoen aan alle activiteiten. Als je hier \"Nee\" kiest, dan zullen alleen gebruikers die minstens van één vak lid zijn kunnen meedoen aan die startpagina-activiteiten.';
$string['configautologinguests'] = 'Moeten bezoekers automatisch als gast aangemeld worden als ze vakken met toegangsrecht voor gasten binnengaan ?';
-$string['configcachetext'] = 'Deze instelling kan de snelheid vergroten voor grotere sites of voor sites die textfilters gebruiken. Kopies van teksten zullen in hun gecompileerde vorm bewaard worden voor de tijd die je hier instelt. Als je deze tijd te kort instelt, zou je zelfs een kleine vertraging kunnen krijgen, maar de tijd te lang instellen kan er voor zorgen dat het te lang duurt voor teksten vernieuwd worden (met nieuwe links bijvoorbeeld).';
+$string['configcachetext'] = 'Deze instelling kan de snelheid vergroten voor grotere sites of voor sites die tekstfilters gebruiken. kopieën van teksten zullen in hun gecompileerde vorm bewaard worden voor de tijd die je hier instelt. Als je deze tijd te kort instelt, zou je zelfs een kleine vertraging kunnen krijgen, maar de tijd te lang instellen kan ervoor zorgen dat het te lang duurt voor teksten vernieuwd worden (met nieuwe links bijvoorbeeld).';
$string['configcountry'] = 'Als je hier een land invult zal dit land als standaard worden geselecteerd bij nieuwe gebruikersaccounts. Laat dit veld gewoon leeg om gebruikers te dwingen een land te kiezen.';
$string['configdebug'] = 'Als je dit aan zet zullen er meer PHP-fouten op het scherm worden weergegeven. Dit is alleen maar handig voor ontwikkelaars van de applicatie.';
-$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Als je met e-mail authenticatie werkt dan is dit de periode waarbinnen gebruikers moeten reageren op de bevestigingsmail voor de nieuwe account. Na deze periode zullen oude, niet-bevestigde accounts verwijderd worden.';
-$string['configdigestmailtime'] = 'Gebruikers die er voor kiezen dat de e-mails hun als samenvatting toegezonden worden, zullen dagelijks een e-mail ontvangen. Deze instelling controleert op welk moment van de dag dat deze dagelijkse mail verzonden wordt (de mail wordt verstuurd door de cron die volgt op het uur dat hier gekozen wordt)';
+$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Als je met e-mailauthenticatie werkt dan is dit de periode waarbinnen gebruikers moeten reageren op de bevestigingsmail voor de nieuwe account. Na deze periode zullen oude, niet-bevestigde accounts verwijderd worden.';
+$string['configdigestmailtime'] = 'Gebruikers die ervoor kiezen dat de e-mails hun als samenvatting toegezonden worden, zullen dagelijks een e-mail ontvangen. Deze instelling controleert op welk moment van de dag dat deze dagelijkse mail verzonden wordt (de mail wordt verstuurd door de cron die volgt op het uur dat hier gekozen wordt)';
$string['configdisplayloginfailures'] = 'Dit zal informatie tonen over mislukte aanmeldingen van de geselecteerde gebruikers';
$string['configenablerssfeeds'] = 'Met deze instelling maak je RSS-feeds mogelijk voor heel de site. Om ze echt te kunnen gebruiken, moet je de RSS-feeds nog inschakelen voor elke module afzonderlijk - ga naar \'Beheer van de modules\' onder Beheer, Configuratie.';
$string['configenablerssfeedsdisabled'] = 'Dit is niet beschikbaar omdat RSS voor heel de site is uitgeschakeld. Om RSS in te schakelen ga je naar Configureer variablen onder Beheer Configuratie.';
-$string['configerrorlevel'] = 'Kies hoeveel PHP waarschuwingen je wilt dat Moodle laat zien. \'Normaal\' is meestal de beste keuze.';
-$string['configextendedusernamechars'] = 'Schakel deze optie in om het mogelijk te maken dat gelijk welke karakters in hun gebruikersnaam gebruikt kunnen worden (merk op dat deze instelling geen invloed heeft op de voornaam of achternaam). De standaardinstelling is \"false\", wat er voor zorgt dat alleen alphanumerieke tekens kunnen gebruikt worden.';
-$string['configfilteruploadedfiles'] = 'Door deze optie in te schakelen gaat Moodle alle geüploade HTML en tekstbestanden door de gekozen filters halen voor ze getoond worden';
+$string['configerrorlevel'] = 'Kies hoeveel PHP-waarschuwingen je wilt dat Moodle laat zien. \'Normaal\' is meestal de beste keuze.';
+$string['configextendedusernamechars'] = 'Schakel deze optie in om het mogelijk te maken dat gelijk welke karakters in hun gebruikersnaam gebruikt kunnen worden (merk op dat deze instelling geen invloed heeft op de voornaam of achternaam). De standaardinstelling is \"false\", wat ervoor zorgt dat alleen alfanumerieke tekens kunnen gebruikt worden.';
+$string['configfilteruploadedfiles'] = 'Door deze optie in te schakelen gaat Moodle alle geüploade HTML- en tekstbestanden door de gekozen filters halen voor ze getoond worden';
$string['configforcelogin'] = 'Standaard kunnen de startpagina van de site en de lijst van de vakken (maar niet de vakken zelf) bekeken worden door iedereen, zonder zich aan te melden op de site. Als je wil afdwingen dat er moet aangemeld worden voor er maar iets van de site te zien is, dan kan dat door deze instelling aan te zetten.';
$string['configforceloginforprofiles'] = 'Schakel deze optie in om gebruikers te dwingen zich aan te melden met een echte (niet gast) account voor ze de pagina\'s met gebruikersprofielen kunnen zien. Standaard staat deze instelling uit (\"false\") zodat leerlingen op prospectie de profielen van de leraars bij elk vak kunnen lezen. Dit heeft als gevolg dat ook zoekrobots deze informatie kunnen lezen.';
-$string['configframename'] = 'Als je Moodle in een webframe opneemt (embed), zet de naam van het frame dan hier. In alle andere gevallen moet de waarde \'_top\' blijven staan.';
-$string['configfullnamedisplay'] = 'Deze instelling bepaalt hoe de volledige namen getoond worden. Voor de meeste enkeltalige sites is de beste instelling de standaardinstelling, nl \"voornaam + achternaam\", maar je kunt er voor kiezen de achternaam te verbergen of de gekozen taalinstelling te volgen (sommige talen gebruiken een andere volgorde).';
+$string['configframename'] = 'Als je Moodle in een webframe opneemt (embedded), zet de naam van het frame dan hier. In alle andere gevallen moet de waarde \'_top\' blijven staan.';
+$string['configfullnamedisplay'] = 'Deze instelling bepaalt hoe de volledige namen getoond worden. Voor de meeste enkeltalige sites is de beste instelling de standaardinstelling, nl \"voornaam + achternaam\", maar je kunt ervoor kiezen de achternaam te verbergen of de gekozen taalinstelling te volgen (sommige talen gebruiken een andere volgorde).';
$string['configgdversion'] = 'Geef aan welke versie van GD geïnstalleerd is. De versie die standaard getoond wordt is automatisch gevonden. Verander dit niet tenzij je echt weet wat je aan het doen bent.';
-$string['confightmleditor'] = 'Kies of je het gebruik van de ingebouwde HTML teksteditor wilt toestaan. Zelfs als je het toe staat zal deze editor alleen verschijnen als de gebruiker een geschikte browser gebruikt (IE 5.5 of later). Gebruikers kunnen er ook voor kiezen de editor niet te gebruiken.';
-$string['configidnumber'] = 'De mogelijk specificeert of (a) de gebruikers helemaal niet worden gevraagd om een leerlingnummer, (b) gebruikers wel worden gevraagd om een leerlingnummer maar deze leeg kunnen laten of (c) gebruikers worden gevraag om het leerlingnummer en kunnen dit niet leeg laten. Als het leerlingnummer wordt opgegeven dan wordt deze getoond in het profiel.';
+$string['confightmleditor'] = 'Kies of je het gebruik van de ingebouwde HTML-teksteditor wilt toestaan. Zelfs als je het toe staat zal deze editor alleen verschijnen als de gebruiker een geschikte browser gebruikt (IE 5.5 of later). Gebruikers kunnen er ook voor kiezen de editor niet te gebruiken.';
+$string['configidnumber'] = 'De mogelijkheid specificeert of (a) de gebruikers helemaal niet worden gevraagd om een leerlingnummer, (b) gebruikers wel worden gevraagd om een leerlingnummer maar dit leeg kunnen laten of (c) gebruikers worden gevraagd om het leerlingnummer en dit niet leeg kunnen laten. Als het leerlingnummer wordt opgegeven dan wordt dit getoond in het profiel.';
$string['configintro'] = 'Op deze pagina kun je een aantal variabelen voor de configuratie instellen die Moodle kunnen helpen zodat het goed kan werken op jouw server. Maak je er niet teveel zorgen over, de standaardwaarden werken meestal prima en je kunt later altijd nog op deze pagina terugkomen en deze instellingen opnieuw wijzigen.';
$string['configintroadmin'] = 'Op deze pagina configureer je de account van de beheerder die de volledige controle over de site zal hebben. Geef de beheerder een veilige gebruikersnaam en wachtwoord en een geldig e-mailadres. Je kunt later beheerderaccounts bijmaken.';
$string['configintrosite'] = 'Op deze pagina configureer je de startpagina en de naam van deze nieuwe site. Je kunt deze instellingen later bijwerken door de \'Site instellingen\'-link te gebruiken op de startpagina.';
$string['configlang'] = 'Kies een standaardtaal voor de gehele site. Gebruikers kunnen deze instelling later eventueel voor zichzelf wijzigen.';
-$string['configlangdir'] = 'De meeste talen worden van links naar rechts gedrukt, maar sommige, zoals Arabisch en Herbreeuws, worden van rechts naar links gedrukt.';
+$string['configlangdir'] = 'De meeste talen worden van links naar rechts gedrukt, maar sommige, zoals Arabisch en Hebreeuws, worden van rechts naar links gedrukt.';
$string['configlanglist'] = 'Laat dit vak blanco om gebruikers de mogelijkheid te geven om te kiezen uit elke beschikbare taal in deze Moodle-installatie. Je kunt het keuzemenu voor talen inkorten door een lijst in te geven met de gewenste talen, gescheiden door komma\'s. Bijvoorbeeld:en,es_es,fr,it,nl';
$string['configlangmenu'] = 'Kies of je de gebruiker een taalkeuze wil laten maken op de startpagina, de aanmeldpagina enz. Dit neemt de mogelijkheid niet weg dat de gebruiker een taal kan kiezen in zijn eigen profiel.';
$string['configlocale'] = 'Kies een sitebrede \'locale\' - dit zal de opmaak en taal van data beïnvloeden. Deze \'locale\' moet al geïnstalleerd zijn op je besturingssysteem. (Bijvoorbeeld en_US of es_ES). Laat het leeg als je niet weet wat je moet kiezen.';
-$string['configloginhttps'] = 'Als je dit inschakelt gebruikt Moodle een veilige https-verbinding voor de login-pagina (zodat login veilig gebeurt), en keert dan terug naar de gewone http URL voor de snelheid. OPGELET: deze instelling VEREIST dat https ingeschakeld is op de webserver - indien dat niet het geval is KUN JE JEZELF UITSLUITEN VAN TOEGANG TOT JE SITE.';
-$string['configloglifetime'] = 'Dit specificeert de lengte van de periode waarin statistieken van gebruikers-activiteit worden bewaard. Statistieken die ouder zijn dan deze leeftijd worden automatisch verwijderd. Het is verstandig om de statistieken zo lang mogelijk te bewaren, je kunt ze immers altijd nog nodig hebben. Maar als je een zeer drukke server hebt en prestatieproblemen ondervindt, kun je de periode misschien beter minder lang maken.';
-$string['configlongtimenosee'] = 'Als het heel lang geleden is dat een leerling heeft ingelogd wordt hij/zij automatisch uit de vakken verwijderd. Deze parameter bepaalt deze tijd limiet.';
-$string['configmaxbytes'] = 'Dit bepaalt de maximumgrootte van geüploade bestanden in heel de site. De instelling is beperkt door de PHP-instelling upload_max_filesize en de Apacheinstelling LimitRequestBody. Anderzijds beperkt maxbytes het bereik van groottes dat gekozen kan worden op vak of moduleniveau.';
+$string['configloginhttps'] = 'Als je dit inschakelt gebruikt Moodle een veilige https-verbinding voor de loginpagina (zodat de aanmelding veilig gebeurt), en keert dan terug naar de gewone http-URL voor de snelheid. OPGELET: deze instelling VEREIST dat https ingeschakeld is op de webserver - indien dat niet het geval is KUN JE JEZELF UITSLUITEN VAN TOEGANG TOT JE SITE.';
+$string['configloglifetime'] = 'Dit specificeert de lengte van de periode waarin statistieken van gebruikersactiviteit worden bewaard. Statistieken die ouder zijn worden automatisch verwijderd. Het is verstandig om de statistieken zo lang mogelijk te bewaren, je kunt ze immers altijd nog nodig hebben. Maar als je een zeer drukke server hebt en prestatieproblemen ondervindt, kun je de periode misschien beter minder lang maken.';
+$string['configlongtimenosee'] = 'Als het heel lang geleden is dat een leerling heeft ingelogd wordt hij/zij automatisch uit de vakken verwijderd. Deze parameter bepaalt deze tijdlimiet.';
+$string['configmaxbytes'] = 'Dit bepaalt de maximumgrootte van geüploade bestanden in heel de site. De instelling is beperkt door de PHP-instelling upload_max_filesize en de Apache-instelling LimitRequestBody. Anderzijds beperkt maxbytes het bereik van groottes dat gekozen kan worden op vak- of moduleniveau.';
$string['configmaxeditingtime'] = 'Dit bepaalt hoe lang mensen de tijd hebben om hun forumbijdrage, logboek, feedback en dergelijke te wijzigen. Meestal is 30 minuten een goede tijd.';
-$string['confignoreplyaddress'] = 'Soms verzendt Moodle e-mails voor een gebruiker (bijvoorbeeld bij forumberichten) Het e-mailadres dat je hier instelt wordt gebruikt als \"From\"-adres voor die gebruikers die er voor gekozen hebben dat andere gebruikers niet rechtstreeks op hun mail mogen kunnen antwoorden (bijvoorbeeld wanneer een gebruiker zijn e-mailadres privé wil houden';
+$string['confignoreplyaddress'] = 'Soms verzendt Moodle e-mails voor een gebruiker (bijvoorbeeld bij forumberichten) Het e-mailadres dat je hier instelt wordt gebruikt als \"From\"-adres voor die gebruikers die ervoor gekozen hebben dat andere gebruikers niet rechtstreeks op hun mail mogen kunnen antwoorden (bijvoorbeeld wanneer een gebruiker zijn e-mailadres privé wil houden';
$string['confignotifyloginfailures'] = 'Als er mislukte aanmeldingen gelogd worden, dan kunnen er e-mailnotificaties verstuurd worden. Wie moet deze notificaties zien?';
$string['confignotifyloginthreshold'] = 'Als notificaties over mislukte aanmeldingen verzonden moeten worden, hoeveel aanmeldingspogingen door één gebruiker of vanaf één IP-adres zijn het melden waard?';
-$string['configopentogoogle'] = 'Als je deze instelling inschakeld, dat zal Google als gast toegelaten worden tot je site. Mensen die jouw site binnenkomen via Moodle zullen automatisch als gast aangemeld zijn. Merk op dat dit alleen toegang zal geven tot vakken waar toegang voor gasten toegelaten is.';
-$string['configproxyhost'] = 'Als deze <B>server</B> een proxy computer (zoals bijvoorbeeld een firewall) nodig heeft om op het Internet te komen vul hier dan de hostname en de poort van de proxy in. Laat het leeg als dit niet het geval is.';
-$string['configsecureforms'] = 'Moodle kan een extra beveiliging toepassen wanneer het gegevens aanneemt van webformulieren. Als je dit inschakelt, dan wordt de HTTP_REFERER variabele vergeleken met het huidige formulieradres. In zeldzame gevallen kan dit problemen veroorzaken als de gebruiker een firewall gebruikt (zoals Zonealarm) die geconfigureerd is om HTTP_REFERER uit het webverkeer te filteren. Het symptoom is: vastgeraken op een formulier. Als je gebruikers problemen hebben met de login-pagina (bijvoorbeeld) dan zou je kunnen overwegen om deze instelling uit te zetten, Hoewel dit je site meer blootstelt aan brute kracht-aanvallen op je wachtwoord. Bij twijfel laat je deze instelling op \'ja\' staan.';
-$string['configsessioncookie'] = 'Met deze instelling kun je de naam van de cookie die gebruikt wordt voor Moodlesessies, aanpassen. Deze instelling is optioneel en enkel nuttig om te verhinderen dat cookies in conflict gaan wanneer meer dan één copie van Moodle binnen dezelfde website draait.';
+$string['configopentogoogle'] = 'Als je deze instelling inschakelt, dan zal Google als gast toegelaten worden tot je site. Mensen die jouw site binnenkomen via Moodle zullen automatisch als gast aangemeld zijn. Merk op dat dit alleen toegang zal geven tot vakken waar toegang voor gasten toegelaten is.';
+$string['configproxyhost'] = 'Als deze <B>server</B> een proxyserver (zoals bijvoorbeeld een firewall) nodig heeft om op het internet te komen, vul hier dan de hostname en de poort van de proxy in. Laat het leeg als dit niet het geval is.';
+$string['configsecureforms'] = 'Moodle kan een extra beveiliging toepassen wanneer het gegevens aanneemt van webformulieren. Als je dit inschakelt, dan wordt de variable HTTP_REFERER vergeleken met het huidige formulieradres. In zeldzame gevallen kan dit problemen veroorzaken als de gebruiker een firewall gebruikt (zoals Zonealarm) die geconfigureerd is om HTTP_REFERER uit het webverkeer te filteren. Het symptoom is: vastgeraken op een formulier. Als je gebruikers problemen hebben met de login-pagina (bijvoorbeeld) dan zou je kunnen overwegen om deze instelling uit te zetten, hoewel dit je site meer blootstelt aan brute kracht-aanvallen op je wachtwoord. Bij twijfel laat je deze instelling op \'ja\' staan.';
+$string['configsessioncookie'] = 'Met deze instelling kun je de naam van de cookie die gebruikt wordt voor Moodlesessies, aanpassen. Deze instelling is optioneel en enkel nuttig om te verhinderen dat cookies in conflict komen wanneer meer dan één exemplaar van Moodle binnen dezelfde website draait.';
$string['configsessiontimeout'] = 'Als mensen die ingelogd zijn op deze site voor een lange tijd niets doen (ze laden geen nieuwe pagina\'s) worden ze automatisch uitgelogd (hun sessie is beëindigd). Deze variabele geeft aan hoe lang deze tijd moet zijn. ';
-$string['configshowsiteparticipantslist'] = 'Al deze site leerlingen en site leraars zullen op de deelnemerslijst gezet worden. Wie zal er toelating krijgen om deze lijst met site-deelnemers te zien?';
-$string['configslasharguments'] = 'Bestanden (afbeeldingen, uploads en dergelijke) worden via een script aangeleverd dat gebruik maakt van \'slash arguments\' (hier de tweede optie). Deze methode zorgt ervoor dat bestanden makkelijker in web browsers, proxy servers en dergelijke kunnen worden gecached. Helaas staan sommige PHP servers deze methode niet toe. Dus kies de eerste optie als je problemen hebt met het bekijken van geuploade bestanden of afbeeldingen (bijvoorbeeld afbeeldingen van gebruikers).';
-$string['configsmtphosts'] = 'Geef de volledige naam van één of meerdere lokale SMTP servers die Moodle moet gebruiken om mail te versturen (bijvoorbeeld: \'mail.a.com\' of \'mail.a.com;mail.b.com\'). Als je dit leeg laat gebruikt Moodle de standaard PHP methode voor het versturen van mail.';
-$string['configsmtpuser'] = 'Als je hierboven een SMTP server hebt ingevuld en deze server authenticatie nodig heeft, vul hier dan de gebruikersnaam en het wachtwoord in.';
-$string['configteacherassignteachers'] = 'Zou een gewone leraar een andere leraar moeten kunnen aanwijzen binnen de vakken waarin zij les geven? Als je dit op \'nee\' zet, dan kunnen alleen vak-aanmakers en beheerders leraren aanwijzen.';
-$string['configtimezone'] = 'Hier kun je de standaard tijdzone instellen. Dit is slechts de STANDAARD tijdzone voor het tonen van datums - elke gebruiker kan deze instelling voor zichzelf wijzigen in zijn profiel. Op deze plaats zal de optie \"Servertijd\" de standaardtijd in Moodle gelijkzetten met de tijd van het besturingssysteem van de server, maar in het profiel van de gebruikers zal de instelling \"Servertijd\" de hier ingestelde tijdzone zijn.';
-$string['configunzip'] = 'Geef de locatie van je UNZIP programma (alleen voor UNIX). Dit is nodig om ZIP archieven op de server uit te pakken.';
+$string['configshowsiteparticipantslist'] = 'Al deze siteleerlingen en siteleraars zullen op de deelnemerslijst gezet worden. Wie zal er toelating krijgen om deze lijst met sitedeelnemers te zien?';
+$string['configslasharguments'] = 'Bestanden (afbeeldingen, uploads en dergelijke) worden via een script aangeleverd dat gebruik maakt van \'slash arguments\' (hier de tweede optie). Deze methode zorgt ervoor dat bestanden makkelijker in webbrowsers, proxyservers en dergelijke kunnen worden gecachet. Helaas staan sommige PHP-servers deze methode niet toe. Dus kies de eerste optie als je problemen hebt met het bekijken van geüploade bestanden of afbeeldingen (bijvoorbeeld afbeeldingen van gebruikers).';
+$string['configsmtphosts'] = 'Geef de volledige naam van één of meer lokale SMTP-servers die Moodle moet gebruiken om mail te versturen (bijvoorbeeld: \'mail.a.com\' of \'mail.a.com;mail.b.com\'). Als je dit leeg laat gebruikt Moodle de standaard PHP-methode voor het versturen van mail.';
+$string['configsmtpuser'] = 'Als je hierboven een SMTP-server hebt ingevuld en deze server authenticatie nodig heeft, vul hier dan de gebruikersnaam en het wachtwoord in.';
+$string['configteacherassignteachers'] = 'Zou een gewone leraar een andere leraar moeten kunnen aanwijzen binnen de vakken waarin hij les geeft? Als je dit op \'nee\' zet, dan kunnen alleen vak-aanmakers en beheerders leraren aanwijzen.';
+$string['configtimezone'] = 'Hier kun je de standaardtijdzone instellen. Dit is slechts de STANDAARD tijdzone voor het tonen van datums - elke gebruiker kan deze instelling voor zichzelf wijzigen in zijn profiel. Op deze plaats zal de optie \"Servertijd\" de standaardtijd in Moodle gelijkzetten met de tijd van het besturingssysteem van de server, maar in het profiel van de gebruikers zal de instelling \"Servertijd\" de hier ingestelde tijdzone zijn.';
+$string['configunzip'] = 'Geef de locatie van je UNZIP-programma (alleen voor UNIX). Dit is nodig om ZIP-archieven op de server uit te pakken.';
$string['configuration'] = 'Configuratie';
$string['configvariables'] = 'Configureer variabelen';
$string['configwarning'] = 'Wees voorzichtig met het veranderen van deze instellingen. Vreemde waarden kunnen problemen opleveren.';
-$string['configzip'] = 'Geef de locatie van je ZIP programma (alleen voor UNIX). Dit is nodig om ZIP archieven op de server te maken.';
+$string['configzip'] = 'Geef de locatie van je ZIP-programma (alleen voor UNIX). Dit is nodig om ZIP-archieven op de server te maken.';
$string['confirm'] = 'Bevestig';
$string['confirmed'] = 'Je registratie is bevestigd';
$string['confirmednot'] = 'Je registratie is nog niet bevestigd !';
@@ -208,10 +208,10 @@
$string['continuetocourse'] = 'Klik hier om je vak binnen te gaan';
$string['cookiesenabled'] = 'Cookies moeten aan staan in je browser';
$string['copy'] = 'Kopie';
-$string['copyingcoursefiles'] = 'Vakbestanden kopieëren';
-$string['copyinguserfiles'] = 'Gebruikersbestanden kopieëren';
-$string['copyingzipfile'] = 'Zipbestanden kopieëren';
-$string['copyrightnotice'] = 'Auteursrecht verklaring';
+$string['copyingcoursefiles'] = 'Vakbestanden kopiëren';
+$string['copyinguserfiles'] = 'Gebruikersbestanden kopiëren';
+$string['copyingzipfile'] = 'ZIP-bestanden kopiëren';
+$string['copyrightnotice'] = 'Auteursrechtverklaring';
$string['cost'] = 'Prijs';
$string['costdefault'] = 'Standaardprijs';
$string['country'] = 'Land';
@@ -224,28 +224,28 @@
$string['coursecreators'] = 'Vak-aanmakers';
$string['coursefiles'] = 'Bestanden voor vakken';
$string['courseformats'] = 'Formats voor vakken';
-$string['coursegrades'] = 'Vak cijfers';
-$string['courseinfo'] = 'Vak informatie';
+$string['coursegrades'] = 'Vakcijfers';
+$string['courseinfo'] = 'Vakinformatie';
$string['courserestore'] = 'Backup vakken terugzetten';
$string['courses'] = 'Vakken';
-$string['courseupdates'] = 'Vak updates';
+$string['courseupdates'] = 'Vakupdates';
$string['courseuploadlimit'] = 'Uploadlimiet per vak';
$string['create'] = 'Maak';
$string['createaccount'] = 'Maak mijn nieuwe account aan';
$string['createfolder'] = 'Maak een map in $a';
$string['createuserandpass'] = 'Maak een nieuwe gebruikersnaam en een nieuw wachtwoord aan om mee in te loggen';
-$string['createziparchive'] = 'Maak een ZIP archief';
+$string['createziparchive'] = 'Maak een ZIP-archief';
$string['creatingcategoriesandquestions'] = 'Categorieën en vragen maken';
-$string['creatingcoursemodules'] = 'Vak modulen maken';
+$string['creatingcoursemodules'] = 'Vakmodulen maken';
$string['creatingevents'] = 'Gebeurtenissen maken';
$string['creatinggroups'] = 'Groepen maken';
-$string['creatinglogentries'] = 'Log invoer maken';
+$string['creatinglogentries'] = 'Loginvoer maken';
$string['creatingnewcourse'] = 'Nieuw vak maken';
$string['creatingscales'] = 'Schalen maken';
$string['creatingsections'] = 'Secties maken';
$string['creatingtemporarystructures'] = 'Tijdelijke structuren maken';
$string['creatingusers'] = 'Gebruikers maken';
-$string['creatingxmlfile'] = 'XML bestand maken';
+$string['creatingxmlfile'] = 'XML-bestand maken';
$string['currency'] = 'Munteenheid';
$string['currentcourseadding'] = 'Huidig vak, data toevoegen';
$string['currentcoursedeleting'] = 'Huidig vak, het eerst verwijderen';
@@ -254,7 +254,7 @@
$string['currentpicture'] = 'Huidige foto';
$string['currentrelease'] = 'Informatie over de huidige release';
$string['currentversion'] = 'Huidige versie';
-$string['databasechecking'] = 'De Moodle database van versie $a->oldversion naar versie $a->newversion aan het opwaarderen...';
+$string['databasechecking'] = 'De Moodledatabase van versie $a->oldversion naar versie $a->newversion aan het opwaarderen...';
$string['databaseperformance'] = 'Performantie van de databank';
$string['databasesetup'] = 'Klaarmaken van de database';
$string['databasesuccess'] = 'De database werd met succes opgewaardeerd';
@@ -271,14 +271,14 @@
$string['defaultcourseshortname'] = 'Vak101';
$string['defaultcoursestudent'] = 'Leerling';
$string['defaultcoursestudents'] = 'Leerlingen';
-$string['defaultcoursesummary'] = 'Schrijf hier een korte en interessante paragraaf waarin wordt uitgelegd waar dit vak over gaat';
-$string['defaultcourseteacher'] = 'Docent';
-$string['defaultcourseteachers'] = 'Docenten';
+$string['defaultcoursesummary'] = 'Schrijf hier een korte en interessante paragraaf waarin wordt uitgelegd waarover dit vak gaat';
+$string['defaultcourseteacher'] = 'Leraar';
+$string['defaultcourseteachers'] = 'Leraren';
$string['delete'] = 'Verwijder';
$string['deleteall'] = 'Verwijder alle';
$string['deletecheck'] = 'Verwijder $a?';
-$string['deletecheckfiles'] = 'Weet je het zeker dat je deze bestanden wilt verwijderen?';
-$string['deletecheckfull'] = 'Weet je het zeker dat je $a volledig wilt verwijderen?';
+$string['deletecheckfiles'] = 'Weet je zeker dat je deze bestanden wilt verwijderen?';
+$string['deletecheckfull'] = 'Weet je zeker dat je $a volledig wilt verwijderen?';
$string['deletecheckwarning'] = 'Je staat op het punt deze bestanden te verwijderen';
$string['deletecompletely'] = 'Verwijder volledig';
$string['deletecourse'] = 'Verwijder een vak';
@@ -297,19 +297,19 @@
$string['displayingfirst'] = 'Alleen de eerste $a->count $a->things worden getoond.';
$string['displayingrecords'] = '$a records worden getoond';
$string['displayingusers'] = 'Gebruikers $a->start tot en met $a->end worden getoond';
-$string['documentation'] = 'Moodle documentatie';
+$string['documentation'] = 'Moodledocumentatie';
$string['donotask'] = 'Niet Vragen';
$string['down'] = 'Omlaag';
-$string['downloadexcel'] = 'Download in Excel formaat';
-$string['downloadtext'] = 'Download in tekst formaat';
+$string['downloadexcel'] = 'Download in Excelformaat';
+$string['downloadtext'] = 'Download in tekstformaat';
$string['doyouagree'] = 'Heb je deze voorwaarden gelezen en begrepen?';
$string['duplicate'] = 'Dupliceer';
$string['duplicatinga'] = '$a aan het dupliceren';
$string['duplicatingain'] = '$a-<what in $a->in aan het dupliceren';
-$string['edhelpbgcolor'] = 'Definiëer de acht,brergrondkleur van het bewerkingsscherm.<br/>Geldige waarden zijn bijvoorbeeld:#ffffff of white';
-$string['edhelpcleanword'] = 'Deze instelling schakelt Word specifieke opmaakfiltering in of uit.';
+$string['edhelpbgcolor'] = 'Definiëer de achtergrondkleur van het bewerkingsscherm.<br/>Geldige waarden zijn bijvoorbeeld:#ffffff of white';
+$string['edhelpcleanword'] = 'Deze instelling schakelt Word-specifieke opmaakfiltering in of uit.';
$string['edhelpenablespelling'] = 'Schakel spellingscontrole in of uit. Wanneer je dit inschakelt moet <strong>aspell</strong> geïnstalleerd zijn op deze server.';
-$string['edhelpfontfamily'] = 'De font-family eigenschap is een lijst van namen van lettertypefamilies. De familienamen moeten gescheiden worden met een komma.';
+$string['edhelpfontfamily'] = 'De eigenschap font-family is een lijst van namen van lettertypefamilies. De familienamen moeten gescheiden worden met een komma.';
$string['edhelpfontlist'] = 'Definiëer de lettertypes die gebruikt zullen worden voor het menu van de editor.';
$string['edhelpfontsize'] = 'De standaard lettertype-grootte stelt de grootte in van een lettertype<br/>Geldige waarden zijn bijvoorbeeld: medium, large, smaller, larger, 10pt, 11px.';
$string['edit'] = '$a bewerken';
@@ -321,16 +321,16 @@
$string['editorbgcolor'] = 'Achtergrondkleur';
$string['editorcleanonpaste'] = 'Opgekuiste Word-HTML bij plakken';
$string['editorcommonsettings'] = 'Algemene instellingen';
-$string['editordefaultfont'] = 'Standaard lettertype';
+$string['editordefaultfont'] = 'Standaardlettertype';
$string['editorenablespelling'] = 'Schakel spellingcontrole in';
$string['editorfontlist'] = 'Lettertype lijst';
-$string['editorfontsize'] = 'Standaard lettertypegrootte';
+$string['editorfontsize'] = 'Standaardlettertypegrootte';
$string['editorresettodefaults'] = 'Terug naar standaardinstellingen';
$string['editorsettings'] = 'Instellingen editor';
$string['editsummary'] = 'Wijzig samenvatting';
$string['editthisactivity'] = 'Wijzig deze activiteit';
$string['editthiscategory'] = 'Bewerk deze categorie';
-$string['edituser'] = 'Wijzig gebruikers accounts';
+$string['edituser'] = 'Wijzig gebruikersaccounts';
$string['email'] = 'E-mailadres';
$string['emailactive'] = 'E-mail actief';
$string['emailagain'] = 'E-mail (nogmaals)';
@@ -338,50 +338,50 @@
$string['emailconfirmation'] = 'Beste $a->firstname,
Er is een nieuwe account aangevraagd bij \'$a->sitename\' met gebruik van dit e-mailadres.
-
Klik op de onderstaande link om de account in werking te stellen:
$a->link
-In de meeste mailprogramma\'s kun je op de bovenstaande link klikken. Als dat niet lukt kun je het adres knippen en vervolgens plakken in het adresveld van je browservenster.
+In de meeste e-mailprogramma\'s kun je op de bovenstaande link klikken. Als dat niet lukt kun je het adres knippen en vervolgens plakken in het adresveld van je browservenster.
Veel succes en met vriendelijke groet,
+
$a->admin
(Beheerder van \'$a->sitename\')';
$string['emailconfirmationsubject'] = '$a: Bevestiging van de account';
$string['emailconfirmsent'] = '<P>Als het goed is, is er een e-mail verzonden naar <B>$a</B>
<P>Daarin staan eenvoudige instructies voor het voltooien van de registratie.
-<P>Indien je blijft moeilijkheden ondervinden, neem dan contact op met je site-beheerder.';
+<P>Indien je moeilijkheden blijft ondervinden, neem dan contact op met je sitebeheerder.';
$string['emaildigest'] = 'Type samenvattende e-mail';
$string['emaildigestcomplete'] = 'Volledige samenvatting (dagelijkse e-mail met alle berichten)';
$string['emaildigestoff'] = 'Geen samenvatting (voor elk forumbericht een e-mail)';
$string['emaildigestsubjects'] = 'Onderwerpe (dagelijkse e-mail met alleen de onderwerpen van de berichten)';
$string['emaildisable'] = 'Dit e-mailadres is uitgeschakeld';
-$string['emaildisableclick'] = 'Klik hier om er voor te zorgen dat Moodle geen e-mail naar dit adres stuurt';
-$string['emaildisplay'] = 'E-mail weergave';
+$string['emaildisableclick'] = 'Klik hier om ervoor te zorgen dat Moodle geen e-mail naar dit adres stuurt';
+$string['emaildisplay'] = 'E-mailweergave';
$string['emaildisplaycourse'] = 'Laat mijn e-mailadres alleen maar zien aan andere leden van dit vak';
$string['emaildisplayno'] = 'Verberg mijn e-mailadres voor iedereen';
$string['emaildisplayyes'] = 'Toon mijn e-mailadres aan iedereen';
$string['emailenable'] = 'Dit e-mailadres is ingeschakeld';
-$string['emailenableclick'] = 'Klik hier om er voor te zorgen dat Moodle terug e-mail naar dit adres stuurt';
+$string['emailenableclick'] = 'Klik hier om ervoor te zorgen dat Moodle terug e-mail naar dit adres stuurt';
$string['emailexists'] = 'Dit e-mailadres is al geregistreerd.';
-$string['emailformat'] = 'E-mail opmaak';
+$string['emailformat'] = 'E-mailopmaak';
$string['emailmustbereal'] = 'N.B. je e-mailadres moet een bestaand en werkend adres zijn';
$string['emailpasswordconfirmation'] = 'Beste $a->firstname,
-Iemand (waarschijnlijk jij zelf) heeft een nieuw wachtwoord gevraagd voor je account op \'$a->sitename\'.
+Iemand (waarschijnlijk jijzelf) heeft een nieuw wachtwoord gevraagd voor je account op \'$a->sitename\'.
Ga naar onderstaand adres om dit te bevestigen en om een nieuw wachtwoord te krijgen via mail:
$a->link
-In de meeste e-mail programma\'s zou dit moeten verschijnen als een blauwe link waarop je kunt klikken. Als dat niet werkt, knip en plak het adres dan in de adresbalk van je browser.
+In de meeste e-mailprogramma\'s zou dit moeten verschijnen als een blauwe link waarop je kunt klikken. Als dat niet werkt, knip en plak het adres dan in de adresbalk van je browser.
-Als je hulp nodig hebt, neem dan contact op met de site-beheerder, $a->admin';
+Als je hulp nodig hebt, neem dan contact op met de sitebeheerder, $a->admin';
$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = '$a: bevestiging van de wijziging van het wachtwoord';
$string['emailpasswordconfirmsent'] = 'Er is een e-mail verstuurd naar jouw adres: <b>$a</b>.
-<p>Indien je moeilijkheden blijft ondervinden, neem dan contact op met je site-beheerder.';
+<p>Indien je moeilijkheden blijft ondervinden, neem dan contact op met je sitebeheerder.';
$string['emailpasswordsent'] = 'Bedankt voor de bevestiging van de wijziging van je wachtwoord.
<p>Er is een e-mail met je nieuw wachtwoord naar <b>$a->email</b> gestuurd.
<p>Het nieuwe wachtwoord werd automatisch gegenereerd. Misschien wil je het <a href=$a->link>wachtwoord veranderen</a> in iets wat je gemakkelijker kunt onthouden.';
@@ -389,13 +389,13 @@
$string['encryptedcode'] = 'Geëncrypteerde code';
$string['enrolledincourse'] = 'Aangemeld in vak ';
$string['enrolledincoursenot'] = 'Niet aangemeld in vak ';
-$string['enrollfirst'] = 'Je moet aangemeld zijn bij één van de vakken voor je de site-activiteiten kunt gebruiken.';
+$string['enrollfirst'] = 'Je moet aangemeld zijn bij één van de vakken voor je de siteactiviteiten kunt gebruiken.';
$string['enrolmentconfirmation'] = 'Je staat op het punt jezelf aan te melden als lid van dit vak.<br />Weet je zeker dat je dit wilt doen?';
$string['enrolmentkey'] = 'Vaksleutel';
$string['enrolmentkeyfrom'] = 'Dit vak vereist een \'Vaksleutel\', een eenmalig<BR>
wachtwoord dat je moet hebben gekregen van $a';
$string['enrolmentkeyhint'] = 'Die \'Vaksleutel\' was niet correct. Probeer het nog eens.<BR>
-(Hier een hint: het begint met \'$a\')';
+(Hier een hint: Hij begint met \'$a\')';
$string['enrolmentnew'] = 'Nieuwe aanmelding in $a';
$string['enrolmentnewuser'] = '$a->user is aangemeld bij het vak \"$a->course\"';
$string['enrolmentnointernal'] = 'Manuele aanmeldingen zijn uitgeschakeld';
@@ -403,13 +403,13 @@
$string['enrolments'] = 'Aanmeldingen';
$string['enrolperiod'] = 'Aanmeldingsperiode';
$string['entercourse'] = 'Klik om dit vak binnen te gaan';
-$string['enteremailaddress'] = 'Typ je e-mailadres om je wachtwoord te resetten en via e-mail een nieuw wachtwoord naar je toegestuurd te krijgen.';
+$string['enteremailaddress'] = 'Typ je e-mailadres om je wachtwoord te resetten en via e-mail een nieuw wachtwoord te ontvangen.';
$string['entries'] = 'Invoer';
$string['error'] = 'Fout';
$string['errortoomanylogins'] = 'Het spijt me, maar je hebt te vaak geprobeerd om in te loggen. Herstart je browser.';
$string['errorwhenconfirming'] = 'Je account is nog niet bevestigd omdat er iets fout gelopen is. Als je hier gekomen bent door op een link in een e-mail te klikken, kijk dan eens goed of die lijn in je mail niet onderbroken of vervormd was. Het is mogelijk dat je knippen en plakken moet gebruiken om de link op de juiste manier te reconstrueren.';
$string['everybody'] = 'Iedereen';
-$string['executeat'] = 'Voor uit op';
+$string['executeat'] = 'Voer uit op';
$string['existing'] = 'Bestaande';
$string['existingadmins'] = 'Bestaande beheerders';
$string['existingcourse'] = 'Bestaand vak';
@@ -436,17 +436,17 @@
$string['forcedmode'] = 'Verplichte modus';
$string['forcelanguage'] = 'Verplicht taal';
$string['forceno'] = 'Verplicht niet';
-$string['forgotten'] = 'Ben je je gebruikersnaam of wachtwoord vergeten?';
+$string['forgotten'] = 'Heb je je gebruikersnaam of wachtwoord vergeten?';
$string['format'] = 'Format';
-$string['formathtml'] = 'HTML opmaak';
-$string['formatmarkdown'] = 'Markdown opmaak';
-$string['formatplain'] = 'Platte tekst opmaak';
+$string['formathtml'] = 'HTML-opmaak';
+$string['formatmarkdown'] = 'Markdown-opmaak';
+$string['formatplain'] = 'Plattetekstopmaak';
$string['formatsocial'] = 'Sociale format';
$string['formattext'] = 'Moodle auto-opmaak';
$string['formattexttype'] = 'Opmaken';
-$string['formattopics'] = 'Onderwerp format ';
+$string['formattopics'] = 'Onderwerpformat ';
$string['formatweeks'] = 'Wekelijks format';
-$string['formatwiki'] = 'Wiki formaat';
+$string['formatwiki'] = 'Wiki-format';
$string['from'] = 'Van';
$string['frontpagecategorynames'] = 'Toon een lijst met categorieën';
$string['frontpagecourselist'] = 'Toon een lijst met vakken';
@@ -497,7 +497,7 @@
$string['guestsno'] = 'Sta geen gasten toe';
$string['guestsnotallowed'] = 'Sorry, gasten zijn in \'$a\' niet toegestaan';
$string['guestsyes'] = 'Laat gasten zonder sleutel toe';
-$string['guestuser'] = 'Gast gebruiker';
+$string['guestuser'] = 'Gastgebruiker';
$string['guestuserinfo'] = 'Deze gebruiker is een speciale gebruiker met alleen-lezen toegang tot sommige vakken.';
$string['help'] = 'Help';
$string['helpemoticons'] = 'Gebruik emoticons';
@@ -527,11 +527,11 @@
$string['howtomakethemes'] = 'Hoe je nieuwe thema\'s kunt maken';
$string['htmleditor'] = 'Gebruik HTML-editor (Werkt niet in alle browsers)';
$string['htmleditoravailable'] = 'De HTML-editor is beschikbaar';
-$string['htmleditordisabled'] = 'Je hebt de HTML-editor uit gezet in je gebruikersprofiel';
-$string['htmleditordisabledadmin'] = 'De beheerder heeft de HTML-editor uit gezet op deze site';
+$string['htmleditordisabled'] = 'Je hebt de HTML-editor uitgezet in je gebruikersprofiel';
+$string['htmleditordisabledadmin'] = 'De beheerder heeft de HTML-editor uitgezet op deze site';
$string['htmleditordisabledbrowser'] = 'De HTML-editor is niet beschikbaar omdat je browser er niet compatibel mee is';
-$string['htmlformat'] = 'Mooie HTML opmaak';
-$string['icqnumber'] = 'ICQ nummer';
+$string['htmlformat'] = 'Mooie HTML-opmaak';
+$string['icqnumber'] = 'ICQ-nummer';
$string['idnumber'] = 'Nummer (ID)';
$string['inactive'] = 'Niet actief';
$string['include'] = 'Voeg toe';
@@ -562,7 +562,7 @@
$string['latestlanguagepack'] = 'Haal het meest recente taalpakket van moodle.org';
$string['latestnews'] = 'Laatste nieuws';
$string['leavetokeep'] = 'Laat leeg om je huidige wachtwoord te behouden';
-$string['license'] = 'GPL licentie';
+$string['license'] = 'GPL-licentie';
$string['list'] = 'Lijst';
$string['listfiles'] = 'Lijst met bestanden in $a';
$string['listofallpeople'] = 'Lijst van alle mensen';
@@ -572,20 +572,20 @@
$string['loggedinas'] = 'Je bent ingelogd als $a';
$string['loggedinnot'] = 'Je bent niet ingelogd';
$string['login'] = 'Log in';
-$string['login_failure_logs'] = 'Mislukte aanmelding logs';
+$string['login_failure_logs'] = 'Logs mislukte aanmelding';
$string['loginas'] = 'Log in als';
$string['loginguest'] = 'Inloggen als gast';
$string['loginsite'] = 'Op de site inloggen';
$string['loginsteps'] = 'Hallo! Om volledige toegang tot de vakken te krijgen moet je even de tijd nemen om een nieuwe account voor jezelf aan te maken op deze website.
Elk vak kan ook een eenmalige \"Vaksleutel\" hebben die je pas later nodig hebt. Hier zijn de stappen die je moet volgen:
<OL size=2>
-<LI>Vul het <A HREF=$a>Nieuwe account</A> formulier in.
+<LI>Vul het formulier <A HREF=$a>Nieuwe account</A> in.
<LI>Er wordt meteen een e-mail verstuurd naar je e-mailadres.
<LI>Lees de e-mail en klik op de link die erin staat.
<LI>Je account wordt bevestigd en je bent dan ingelogd.
<LI>Kies nu het vak dat je wilt volgen.
<LI>Als je wordt gevraagd om een \"Vaksleutel\", gebruik dan de sleutel die je van je leraar gekregen hebt. Dit zorgt ervoor dat je lid wordt van het vak.
-<LI>Je hebt nu toegang tot het hele vak. Vanaf nu hoef je alleen nog maar je gebruikersnaam en wachtwoord in het formulier op deze pagina in te vullen om in te loggen en toegang te krijgen tot de vakken waar je lid van bent.
+<LI>Je hebt nu toegang tot het hele vak. Vanaf nu hoef je alleen nog maar je gebruikersnaam en wachtwoord in het formulier op deze pagina in te vullen om in te loggen en toegang te krijgen tot de vakken waarvan je lid bent.
</OL>';
$string['loginstepsnone'] = 'Hallo!<P>Om volledige toegang te krijgen tot de verschillende vakken moet je een account voor jezelf aanmaken.<P>Het enige wat je hoeft te doen is een gebruikersnaam en wachtwoord bedenken en deze gebruiken in het formulier op deze pagina!<P>Als iemand anders de gebruikersnaam al heeft gebruikt zul je het nog een keer met een andere gebruikersnaam moeten proberen.';
$string['loginto'] = 'Log in op $a';
@@ -597,7 +597,7 @@
$string['mailteachers'] = 'Verwittig leraren';
$string['mainmenu'] = 'Hoofdmenu ';
$string['makeafolder'] = 'Maak een map';
-$string['makeeditable'] = 'Als je \'$a\' bewerkbaar maakt door het proces op de web server (bijv. apache), dan kun je dit bestand rechtstreeks vanuit deze pagina bewerken';
+$string['makeeditable'] = 'Als je \'$a\' bewerkbaar maakt door het proces op de webserver (bijv. Apache), dan kun je dit bestand rechtstreeks vanuit deze pagina bewerken';
$string['manageblocks'] = 'Blokken';
$string['managedatabase'] = 'Beheer de database';
$string['managefilters'] = 'Filters';
@@ -607,7 +607,7 @@
$string['maximumchars'] = 'Een maximum van $a characters';
$string['maximumgrade'] = 'Hoogst haalbare cijfer';
$string['maximumshort'] = 'Max';
-$string['maximumupload'] = 'Maximum upload grootte';
+$string['maximumupload'] = 'Maximale uploadgrootte';
$string['maxsize'] = 'Maximale grootte: $a';
$string['min'] = 'minuut';
$string['mins'] = 'minuten';
@@ -637,8 +637,8 @@
$string['moduledeleteconfirm'] = 'Je staat op het punt de volledige module \'$a\' te verwijderen. Hierdoor zal alles wat met deze module is geassocieerd verdwijnen. Ben je ZEKER dat je wil verderdoen?';
$string['moduledeletefiles'] = 'Alle gegevens in verband met de module \'$a->module\' zijn uit de databank verwijderd. Om deze verwijdering verder af te werken (en om te verhinderen dat de module zich herinstalleert), moet je nu de map $a->directory van je server verwijderen.';
$string['modulesetup'] = 'Klaarmaken van de tabellen van de module';
-$string['modulesuccess'] = '$a tabellen zijn met succes klaar gemaakt';
-$string['moodleversion'] = 'Moodle versie';
+$string['modulesuccess'] = '$a tabellen zijn met succes klaargemaakt';
+$string['moodleversion'] = 'Moodleversie';
$string['more'] = 'meer';
$string['mostrecently'] = 'meest recente';
$string['move'] = 'Verplaats';
@@ -670,7 +670,7 @@
Het wachtwoord voor je account op \'$a->sitename\' is gereset en je hebt een nieuw tijdelijk wachtwoord gekregen.
-Je login informatie is nu:
+Je inloginformatie is nu:
gebruikersnaam: $a->username
wachtwoord: $a->newpassword
@@ -686,9 +686,9 @@
$a->signoff';
$string['newpicture'] = 'Nieuwe foto';
-$string['newsitem'] = 'Nieuws item';
-$string['newsitems'] = 'Nieuws items';
-$string['newsitemsnumber'] = 'Weer te geven nieuws items';
+$string['newsitem'] = 'Nieuwsitem';
+$string['newsitems'] = 'Nieuwsitems';
+$string['newsitemsnumber'] = 'Weer te geven Nieuwsitems';
$string['newuser'] = 'Nieuwe gebruiker';
$string['newusers'] = 'Nieuwe gebruikers';
$string['next'] = 'Volgende';
@@ -718,9 +718,9 @@
$string['notavailable'] = 'Niet beschikbaar';
$string['noteachersyet'] = 'Er zijn nog geen docenten voor dit vak';
$string['notenrolled'] = '$a is geen lid van dit vak.';
-$string['noteuserschangednonetocourse'] = 'Let op: de gebruikers van een vak moeten worden hersteld op het moment dat je gebruikers data aan het terugzetten bent. Deze instelling is voor je veranderd.';
+$string['noteuserschangednonetocourse'] = 'Let op: de gebruikers van een vak moeten worden hersteld op het moment dat je gebruikersdata aan het terugzetten bent. Deze instelling is voor je veranderd.';
$string['nothingnew'] = 'Niets nieuws sinds je laatste login';
-$string['noticenewerbackup'] = 'Dit backupbestand is gemaakt met Moodle $a->backuprelease ($a->backupversion) en is nieuwer dan je geïnstalleerde Moodle $a->serverrelease ($a->serverversion). Dit kan wat inconsistenties veroorzaken omdat terugwaartse compatibiliteit van backupbestanden niet gegarandeerd kan worden.';
+$string['noticenewerbackup'] = 'Dit backupbestand is gemaakt met Moodle $a->backuprelease ($a->backupversion) en is nieuwer dan je geïnstalleerde Moodle $a->serverrelease ($a->serverversion). Dit kan wat problemen veroorzaken omdat terugwaartse compatibiliteit van backupbestanden niet gegarandeerd kan worden.';
$string['notifyloginfailuresmessage'] = '$a->time, IP-adres: $a->ip, Gebruiker: $a->info';
$string['notifyloginfailuresmessageend'] = 'Je kunt deze logs bekijken op $a/course/log.php?id=1&chooselog=1&modid=site_errors.';
$string['notifyloginfailuresmessagestart'] = 'Hier is een lijst van mislukte aanmeldingen op $a sinds je laatste notificatie';
@@ -759,12 +759,12 @@
<P>Het nieuwe wachtwoord is automatisch aangemaakt, dus misschien wil je het <A HREF=$a->link>wijzigen naar iets wat makkelijker te onthouden is</A>.';
$string['paymentinstant'] = 'Gebruik de knop om te betalen en je zult binnen enkele minuten aangemeld zijn!';
$string['paymentrequired'] = 'Betaling vereist om dit vak binnen te gaan.';
-$string['paymentsorry'] = 'Bedankt voor je betaling! Jammer genoeg is je betaling nog niet volledig verwerkt en ben je nog niet geregistreerd on het vak \"$a->fullname\" binnen te gaan. Probeer binnen enkele seconden nog eens het vak binnen te gaan, maar als je blijft problemen hebben, waarschuw dan de $a->teacher of de site beheerder';
+$string['paymentsorry'] = 'Bedankt voor je betaling! Jammer genoeg is je betaling nog niet volledig verwerkt en ben je nog niet geregistreerd om het vak \"$a->fullname\" binnen te gaan. Probeer binnen enkele seconden nog eens het vak binnen te gaan, maar als je blijft problemen hebben, waarschuw dan de $a->teacher of de site beheerder';
$string['paymentthanks'] = 'Bedankt voor je betaling! Je bent nu aangemeld in je vak:<br>\"$a\"';
$string['people'] = 'Mensen';
$string['personalprofile'] = 'Persoonlijke profiel';
$string['phone'] = 'Telefoon';
-$string['phpinfo'] = 'PHP info';
+$string['phpinfo'] = 'PHP-info';
$string['popupwindow'] = 'Open het bestand in een nieuw venster';
$string['potentialadmins'] = '