Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
commit 22d61b9c1a3638d80ce984daaf47888fffcf9dad 1 parent 8ee43a1
carlesbellver authored
View
3  lang/ca/admin.php
@@ -1,8 +1,9 @@
<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // admin.php - created with Moodle 1.3 development (2004032800)
$string['cachetext'] = 'Durada de la memòria cau de text';
+$string['filteruploadedfiles'] = 'Filtrar fitxers penjats';
$string['upgradelogs'] = 'Per a disposar de totes les funcionalitats, els vostres registres s\'han d\'actualitzar. <a href=\"$a\">Més informació</a>';
$string['upgradelogsinfo'] = 'S\'han introduït alguns canvis en la manera d\'emmagatzemar els registres. Per tal de poder veure tots els vostres registres vells per activitat, els vostres registres vells s\'han d\'actualitzar. Depenent del vostre servidor això pot trigar una bona estona (unes quantes hores) i en una instal·lació gran pot carregar una mica la base de dades. Una vegada hàgeu engegat aquest procés haureu de deixar que acabi (mantenint la finestra del navegador oberta). No us amoïneu: el vostre lloc seguirà actiu per als usuaris mentre els registres s\'actualitzen. <br /><br />Voleu actualitzar els registres ara?';
$string['upgradinglogs'] = 'S\'estan actualitzant els registres';
View
45 lang/ca/appointment.php
@@ -0,0 +1,45 @@
+<?PHP // $Id$
+ // appointment.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+
+
+$string['allowresubmit'] = 'Permet tornar a trametre';
+$string['appointmentdetails'] = 'Detalls de la cita';
+$string['appointmentlocation'] = 'Ubicació de la cita';
+$string['appointmentname'] = 'Nom de la cita';
+$string['date'] = 'Data de la cita';
+$string['description'] = 'Descripció';
+$string['early'] = '$a aviat';
+$string['failedupdatefeedback'] = 'L\'actualització dels comentaris relatius a la tramesa de l\'usuari $a ha fallat';
+$string['feedback'] = 'Comentaris';
+$string['feedbackupdated'] = 'S\'han actualitzat els comentaris relatius a les trameses de $a persones';
+$string['late'] = '$a tard';
+$string['maximumgrade'] = 'Nota màxima';
+$string['maximumsize'] = 'Mida màxima';
+$string['modulename'] = 'Cita';
+$string['modulenameplural'] = 'Cites';
+$string['newsubmissions'] = 'Les cites s\'han tramès';
+$string['notgradedyet'] = 'No s\'ha qualificat encara';
+$string['notsubmittedyet'] = 'No s\'ha tramès encara';
+$string['overwritewarning'] = 'Avís: si pengeu un fitxer una altra vegada REEMPLAÇAREU la tramesa existent';
+$string['saveallfeedback'] = 'Desa tots els meus comentaris';
+$string['submissionfeedback'] = 'Comentaris sobre la tramesa';
+$string['submissions'] = 'Trameses';
+$string['submitappointment'] = 'Trameteu la cita per mitjà d\'aquest formulari';
+$string['submitted'] = 'S\'ha tramès';
+$string['timeend'] = 'Fi de la cita';
+$string['timestart'] = 'Inici de la cita';
+$string['typeoffline'] = 'Activitat fora de línia';
+$string['typeuploadsingle'] = 'Penjar un fitxer';
+$string['uploadbadname'] = 'El nom d\'aquest fitxer contenia caràcters estranys i no s\'ha pogut penjar';
+$string['uploadedfiles'] = 'fitxers penjats';
+$string['uploaderror'] = 'S\'ha produït un error mentre s\'estava desant el fitxer al servidor';
+$string['uploadfailnoupdate'] = 'El fitxer s\'ha penjat correctament, però no s\'ha pogut actualitzar la vostra tramesa!';
+$string['uploadfiletoobig'] = 'Aquest fitxer és massa gran (el límit són $a bytes)';
+$string['uploadnofilefound'] = 'No s\'ha trobat cap fitxer - esteu segur que n\'heu seleccionat un per penjar-lo?';
+$string['uploadnotregistered'] = '\'$a\' s\'ha penjat correctament, però la tramesa no s\'ha registrat!';
+$string['uploadsuccess'] = '\'$a\' s\'ha penjat amb èxit';
+$string['viewfeedback'] = 'Visualitza les notes i els comentaris de la cita';
+$string['viewsubmissions'] = 'Visualitza $a cites trameses';
+$string['yoursubmission'] = 'La vostra tramesa';
+
+?>
View
2  lang/ca/assignment.php
@@ -27,7 +27,7 @@
$string['maximumsize'] = 'Mida màxima';
$string['modulename'] = 'Tasca';
$string['modulenameplural'] = 'Tasques';
-$string['newsubmissions'] = 'Tasques enviades';
+$string['newsubmissions'] = 'Tasques trameses';
$string['notgradedyet'] = 'No s\'ha qualificat encara';
$string['notsubmittedyet'] = 'No s\'ha tramès encara';
$string['overwritewarning'] = 'Avís: si torneu a penjar un fitxer REEMPLAÇAREU la tramesa existent';
View
3  lang/ca/editor.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // editor.php - created with Moodle 1.3 development (2004032800)
$string['about'] = 'Referent a aquest editor';
@@ -73,6 +73,7 @@
$string['preview'] = 'Visualització prèvia';
$string['properties'] = 'Propietats';
$string['redo'] = 'Refés la darrera acció';
+$string['removelink'] = 'Suprimeix enllaç';
$string['rename'] = 'Canvia el nom';
$string['right'] = 'Right';
$string['rows'] = 'Files';
View
3  lang/ca/error.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // error.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // error.php - created with Moodle 1.3 development (2004032800)
$string['coursegroupunknown'] = 'No s\'ha especificat el curs corresponent al grup $a';
@@ -10,6 +10,7 @@
$string['invalidfieldname'] = '\"$a\" no és un nom vàlid per a un camp';
$string['missingfield'] = 'Falta el camp \"$a\"';
$string['modulerequirementsnotmet'] = 'El mòdul \"$a->modulename\" ($a->moduleversion) no s\'ha pogut instal·lar. Requereix una versió més nova de Moodle (esteu utilitzant la $a->currentmoodle i necessiteu la $a->requiremoodle).';
+$string['notavailable'] = 'Això no està disponible actualment';
$string['restricteduser'] = 'Al vostre compte \"$a\" no li és permès de fer això.';
$string['unknowncourse'] = 'El curs \"$a\" és desconegut';
$string['usernotaddederror'] = 'No s\'ha afegit l\'usuari \"$a\" - error desconegut';
View
11 lang/ca/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.3 development (2004032800)
$string['action'] = 'Acció';
@@ -68,6 +68,7 @@
$string['alphabet'] = 'A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z';
$string['alphanumerical'] = 'Només pot contenir lletres o números';
$string['alreadyconfirmed'] = 'Ja se us ha confirmat el registre';
+$string['always'] = 'Sempre';
$string['answer'] = 'Resposta';
$string['areyousuretorestorethis'] = 'Voleu continuar?';
$string['areyousuretorestorethisinfo'] = 'Més endavant tindreu l\'opció d\'afegir aquesta còpia de seguretat a un curs existent o crear un curs completament nou.';
@@ -132,7 +133,9 @@
$string['configcachetext'] = 'En llocs grans o llocs que utilitzen filtres de text, aquest paràmetre pot accelerar realment les coses. S\'emmagatzemen còpies del text ja processat durant el temps que s\'especfica aquí. Si configureu un temps massa breu, de fet el funcionament es pot alentir una mica, però si configureu un temps massa llarg pot implicar que els texts triguin massa a refrescar-se (amb nous enllaços, per exemple).';
$string['configcountry'] = 'Si definiu aquí un país, quedarà seleccionat per defecte en els nous comptes. Deixeu-lo en blanc per forçar els usuaris a triar un país.';
$string['configdebug'] = 'Si l\'activeu, s\'incrementaran els informes d\'errors de PHP i apareixeran més avisos. Això només és útil per a desenvolupadors.';
+$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Si esteu utilitzant autenticació per correu electronic, aquest es el període de temps durant el qual s\'acceptarà la resposta de l\'usuari. Després d\'aquest períde, els comptes no confirmats se suprimiran.';
$string['configerrorlevel'] = 'Trieu la quantitat d\'avisos de PHP que voleu visualitzar. La millor elecció sol ser Normal.';
+$string['configfilteruploadedfiles'] = 'Habilitar aquest paràmetre farà que Moodle processi amb els filtres, abans de visualitzar-los, tots els fitxers de text i fitxers HTML que es pengin al servidor.';
$string['configforcelogin'] = 'Normalment la gent pot veure la pàgina inicial del lloc i les llistes de cursos (no els cursos) sense autenticar-se. Si voleu imposar que la gent s\'autentiqui abans que pugui fer RES, aleshores heu d\'habilitar aquest paràmetre.';
$string['configframename'] = 'Si esteu incrustant Moodle dins d\'un marc (<i>frame</i>), poseu aquí el nom del marc. En cas contrari deixeu el valor \'_top\'';
$string['configfullnamedisplay'] = 'Això defineix com es mostren els noms quan es visualitzen complets. Per a la majoria de llocs monolingües el paràmetre més eficient és el de \"Noms + cognoms\" que hi ha per defecte, però podeu triar d\'amagar totalment els cognoms, o deixar que ho decideixi el paquet actual d\'idioma (hi ha llengües que tenen convencions diferents).';
@@ -166,6 +169,7 @@
$string['configvariables'] = 'Variables';
$string['configwarning'] = 'Aneu amb compte en modificar aquests paràmetres - valors rars podrien causar problemes.';
$string['configzip'] = 'Indiqueu la localització del vostre programa zip (només Unix, opcional). Si l\'especifiqueu, el servidor l\'utilitzarà per crear els fitxers zip. Si la deixeu en blanc Moodle utilitzarà rutines internes.';
+$string['confirm'] = 'Confirma';
$string['confirmed'] = 'S\'ha confirmat el vostre registre';
$string['confirmednot'] = 'Encara no s\'ha confirmat el vostre registre!';
$string['continue'] = 'Continua';
@@ -415,6 +419,7 @@
$string['groupmodeforce'] = 'Imposa el mode de grup';
$string['groupmy'] = 'El meu grup';
$string['groupnonmembers'] = 'Persones que no estan en un grup';
+$string['groupnotamember'] = 'No sou membre d\'aquest grup';
$string['grouprandomassign'] = 'Assigna tots a grups aleatòriament';
$string['groupremove'] = 'Suprimeix el grup seleccionat';
$string['groupremovemembers'] = 'Suprimeix els membres seleccionats';
@@ -846,15 +851,19 @@
$string['uploadafile'] = 'Penja un fitxer';
$string['uploadedfileto'] = 'S\'ha penjat $a->file en $a->directory';
$string['uploadnofilefound'] = 'No s\'ha trobat cap fitxer. Segur que n\'havíeu seleccionat un?';
+$string['uploadnotallowed'] = 'No es permet penjar fitxers';
$string['uploadproblem'] = 'S\'ha esdevingut un problema desconegut mentre es penjava el fitxer \'$a\' (potser era massa gran?)';
$string['uploadthisfile'] = 'Penja aquest fitxer';
$string['uploadusers'] = 'Carrega els usuaris';
$string['user'] = 'Usuari';
+$string['userconfirmed'] = '$a confirmat';
+$string['userdata'] = 'Dades d\'usuari';
$string['userdeleted'] = 'S\'ha suprimit aquest compte d\'usuari';
$string['userdescription'] = 'Descripció';
$string['userfiles'] = 'Fitxers d\'usuari';
$string['username'] = 'Nom d\'usuari';
$string['usernameexists'] = 'Aquest nom d\'usuari ja existeix, trieu-ne un altre';
+$string['usernotconfirmed'] = 'No s\'ha pogut confirmar $a';
$string['userprofilefor'] = 'Perfil d\'usuari per a $a';
$string['users'] = 'Usuaris';
$string['usersnew'] = 'Nous usuaris';
View
4 lang/ca/multilang.php
@@ -1,7 +1,7 @@
<?PHP // $Id$
- // multilang.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // multilang.php - created with Moodle 1.3 development (2004032800)
-$string['filtername'] = 'Continguts en diferents idiomes';
+$string['filtername'] = 'Continguts multilingües';
?>
View
32 lang/ca/survey.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // survey.php - created with Moodle 1.1.1 (2003091000)
+ // survey.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
$string['actual'] = 'Actual';
@@ -7,14 +7,14 @@
$string['actualstudent'] = '$a actual';
$string['allquestions'] = 'Tots els temes en ordre, tots els estudiants';
$string['allscales'] = 'Totes les escales, tots els estudiants';
-$string['alreadysubmitted'] = 'Ja has enviat aquesta informació';
+$string['alreadysubmitted'] = 'Ja heu tramès aquesta informació';
$string['analysisof'] = 'Anàlisi de $a';
$string['answers'] = 'Respostes';
$string['attls1'] = 'Al avaluar el que algú diu, valoro el que diu i no qui és.';
$string['attls10'] = 'Per a mi es important mantenir-me el més objectiu posible quan analitzo alguna cosa.';
$string['attls10short'] = 'Sigues objectiu';
-$string['attls11'] = 'Tracto de pensar amb les persones en lloc de contra elles.';
-$string['attls11short'] = 'Pensa AMB les persones';
+$string['attls11'] = 'Tracto de pensar en les persones en lloc de contra elles.';
+$string['attls11short'] = 'Pensa EN les persones';
$string['attls12'] = 'Tinc un criteri que utilitzo per a avaluar arguments.';
$string['attls12short'] = 'Utilitza un criteri per a avaluar';
$string['attls13'] = 'Prefereixo tractar d’entendre als altres abans que avaluar-los.';
@@ -50,7 +50,7 @@
$string['attls8short'] = 'Saber per què';
$string['attls9'] = 'Sovint em trobo a mi mateix discutint amb els autors dels llibres que llegeixo, intentant entendre per què estan equivocats.';
$string['attls9short'] = 'Discutir amb autors';
-$string['attlsintro'] = 'El propòsit d’aquest qüestionari es ajudar-nos a avaluar les teves actituds cap a el pensament i l’aprenentatge.
+$string['attlsintro'] = 'El propòsit d’aquest qüestionari es ajudar-nos a avaluar les teves actituds cap a el pensament i l’aprenentatge.
No hi ha respostes \'correctes\' o \'equivocades\', ens interessa sols la teva opinió. Les teves respostes seran tractades amb alt grau de confidencialitat i no afectaran la teva avaluació.';
$string['attlsm1'] = 'Actituds cap al pensament i l’aprenentatge';
$string['attlsm2'] = ' Aprenentatge Col·laboratiu';
@@ -114,15 +114,15 @@
$string['colles8short'] = 'Sóc crític amb el que llegeixo';
$string['colles9'] = 'Explico les meves idees a altres estudiants.';
$string['colles9short'] = 'Explico les meves idees';
-$string['collesaintro'] = 'El propòsit d’aquesta enquesta és ajudar-nos a entendre fins a quin punt la presentació en línia d’aquesta unitat et va facilitar l’aprenentatge.
-Cada una de les 24 declaracions següents t’interroga sobre la teva experiència en aquesta unitat.
-No hi ha respostes \'correctes\' o \'equivocades\', estem interessats sols en la teva opinió. Les teves respostes seran tractades amb alt grau de confidencialitat i no afectaran la teva avaluació.
-Les teves respostes, pensades cuidadosament, ens ajudaran a millorar la manera de presentar aquesta unitat en el futur.
+$string['collesaintro'] = 'El propòsit d’aquesta enquesta és ajudar-nos a entendre fins a quin punt la presentació en línia d’aquesta unitat et va facilitar l’aprenentatge.
+Cada una de les 24 declaracions següents t’interroga sobre la teva experiència en aquesta unitat.
+No hi ha respostes \'correctes\' o \'equivocades\', estem interessats sols en la teva opinió. Les teves respostes seran tractades amb alt grau de confidencialitat i no afectaran la teva avaluació.
+Les teves respostes, pensades cuidadosament, ens ajudaran a millorar la manera de presentar aquesta unitat en el futur.
Moltes gràcies.';
$string['collesaname'] = 'COLLES (Actual)';
-$string['collesapintro'] = 'El propòsit d’aquest qüestionari és ajudar-nos a entendre fins a quin punt la presentació en línia d’aquesta unitat et va facilitar l’aprenentatge.
-Cada una de les declaracions següents et demanaran que comparis la teva experiència <B>favorita</B> (ideal) y la teva experiència <B>real</B> en aquesta unitat. Les teves respostes seran tractades amb alt grau de confidencialitat i no afectaran la teva avaluació.
-Les teves respostes, pensades cuidadosament, ens ajudaran a millorar la manera de presentar aquesta unitat en el futur.
+$string['collesapintro'] = 'El propòsit d’aquest qüestionari és ajudar-nos a entendre fins a quin punt la presentació en línia d’aquesta unitat et va facilitar l’aprenentatge.
+Cada una de les declaracions següents et demanaran que comparis la teva experiència <B>favorita</B> (ideal) y la teva experiència <B>real</B> en aquesta unitat. Les teves respostes seran tractades amb alt grau de confidencialitat i no afectaran la teva avaluació.
+Les teves respostes, pensades cuidadosament, ens ajudaran a millorar la manera de presentar aquesta unitat en el futur.
Moltes gràcies per la teva col·laboració.';
$string['collesapname'] = 'COLLES (Favorita i actual)';
$string['collesm1'] = 'Rellevància';
@@ -138,10 +138,10 @@
$string['collesm6'] = 'Interpretació';
$string['collesm6short'] = 'Interpretació';
$string['collesmintro'] = 'En aquesta unitat en línia...';
-$string['collespintro'] = 'El propòsit d’aquesta enquesta es ajudar-nos a entendre el que tu valores en una experiència d’aprenentatge en línia.
-Cada una de les 24 declaracions següents l’interroguen sobre la teva experiència <B>favorita</B> (ideal) en aquesta unitat.
-No existeixen respostes \'correctes\' o \'equivocades\', sòls ens interessa la teva opinió. Les teves respostes seran tractades amb alt grau de confidencialitat i no afectaran la teva avaluació.
-Les teves respostes, pensades cuidadosament, ens ajudaran a millorar la manera de presentar aquesta unitat en el futur.
+$string['collespintro'] = 'El propòsit d’aquesta enquesta es ajudar-nos a entendre el que tu valores en una experiència d’aprenentatge en línia.
+Cada una de les 24 declaracions següents l’interroguen sobre la teva experiència <B>favorita</B> (ideal) en aquesta unitat.
+No existeixen respostes \'correctes\' o \'equivocades\', sòls ens interessa la teva opinió. Les teves respostes seran tractades amb alt grau de confidencialitat i no afectaran la teva avaluació.
+Les teves respostes, pensades cuidadosament, ens ajudaran a millorar la manera de presentar aquesta unitat en el futur.
Moltes gràcies per la teva col·laboració.';
$string['collespname'] = 'COLLES (Preferida)';
$string['done'] = 'Fet';
View
223 lang/ca/workshop.php
@@ -1,145 +1,170 @@
<?PHP // $Id$
- // workshop.php - created with Moodle 1.1.1 (2003091000)
+ // workshop.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
$string['absent'] = 'Absent';
-$string['accumulative'] = 'Acumulatiu';
+$string['accumulative'] = 'Acumulativa';
$string['action'] = 'Acció';
-$string['addacomment'] = 'Afegir un comentari';
+$string['addacomment'] = 'Afegeix un comentari';
$string['afterdeadline'] = 'Després de la data límit: $a';
-$string['agreetothisassessment'] = 'Acceptar aquesta avaluació';
+$string['agreetothisassessment'] = 'Accepta aquesta avaluació';
$string['allgradeshaveamaximumof'] = 'Totes les qualificacions tenen un màxim de: $a';
-$string['allowresubmit'] = 'Permetre de tornar a enviar';
+$string['allowresubmit'] = 'Permet repetir la tramesa';
$string['alreadyinphase'] = 'Ja en fase $a';
-$string['amendassessmentelements'] = 'Rectificar elements d\'avaluació';
-$string['amendtitle'] = 'Rectificar títol';
-$string['assess'] = 'Avaluar';
+$string['amendassessmentelements'] = 'Modifica elements d\'avaluació';
+$string['amendtitle'] = 'Modifica títol';
+$string['analysisofassessments'] = 'Anàlisi de les avaluacions';
+$string['assess'] = 'Avalua';
$string['assessedon'] = 'Avaluada el $a';
$string['assessment'] = 'Avaluació';
-$string['assessmentby'] = 'Avaluada per $a';
+$string['assessmentby'] = 'Avaluació per $a';
+$string['assessmentdropped'] = 'Avaluació omesa';
$string['assessmentgrade'] = 'Qualificació de l\'avaluació: $a';
$string['assessmentnotyetagreed'] = 'Avaluació encara no acceptada';
-$string['assessmentofthissubmission'] = 'Avaluació d\'aquest enviament';
+$string['assessmentofresubmission'] = 'Això és una avaluació d\'una part revisada del treball. <br/> Aquest formulari ha estat emplenat amb els vostres comentaris i qualificacions prèvies.<br />Si us plau feu les correccions pertinents després d\'examinar el treball revisat.';
+$string['assessmentofthissubmission'] = 'Avaluació d\'aquesta tramesa';
$string['assessments'] = 'Avaluacions';
$string['assessmentsareok'] = 'Les avaluacions són correctes';
$string['assessmentsby'] = 'Avaluacions per $a';
-$string['assessmentsdone'] = 'Avaluacions efectuades';
+$string['assessmentsdone'] = 'S\'han efectuat les avaluacions';
+$string['assessmentsexcluded'] = 'Nombre d\'avaluacions excloses per a aquest $a';
$string['assessmentsmustbeagreed'] = 'Les avaluacions han de ser acceptades';
$string['assessmentwasagreedon'] = 'L\'avaluació va ser acceptada el $a';
$string['assessor'] = 'Avaluador';
-$string['assessthissubmission'] = 'Avaluar aquest enviament';
+$string['assessthissubmission'] = 'Avalua aquesta tramesa';
$string['assignmentnotinthecorrectphase'] = 'La tasca no es troba en la fase correcta';
-$string['authorofsubmission'] = 'Autor de l\'enviament';
-$string['awaitinggradingbyteacher'] = 'Esperant la qualificació de $a';
+$string['authorofsubmission'] = 'Autor de la tramesa';
+$string['averageerror'] = 'Mitjana d\'error';
+$string['awaitinggradingbyteacher'] = 'S\'està esperant la qualificació de $a';
$string['beforedeadline'] = 'Abans de la data límit: $a';
-$string['calculationoffinalgrades'] = 'Càlcul de la qualificació final';
-$string['closeassignment'] = 'Tancar la tasca';
+$string['calculationoffinalgrades'] = 'Càlcul de les qualificacions finals';
+$string['closeassignment'] = 'Tanca la tasca';
$string['comment'] = 'Comentari';
-$string['commentby'] = 'Comentari per';
-$string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Confirmar l\'esborrament d\'aquest $a';
+$string['commentby'] = 'Comentari de';
+$string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Confirma la supressió d\'aquest $a';
$string['correct'] = 'Correcte';
-$string['criterion'] = 'Criteris';
+$string['criterion'] = 'Criteri';
$string['deadline'] = 'Data límit';
$string['deadlineis'] = 'La data límit és $a';
-$string['delete'] = 'Esborrar';
-$string['deleting'] = 'Esborrant';
+$string['delete'] = 'Suprimeix';
+$string['deleting'] = 'S\'està suprimint';
$string['description'] = 'Descripció';
$string['detailsofassessment'] = 'Detalls de l\'avaluació';
-$string['disagreewiththisassessment'] = 'Discrepar d\'aquesta avaluació';
-$string['displayoffinalgrades'] = 'Visualitzar les qualificacions finals';
-$string['dontshowgrades'] = 'No mostrar les qualificacions';
-$string['edit'] = 'Editar';
-$string['editacomment'] = 'Editar un comentari';
-$string['editingassessmentelements'] = 'Editant elements d\'avaluació';
+$string['disagreewiththisassessment'] = 'Discrepa d\'aquesta avaluació';
+$string['displayoffinalgrades'] = 'Visualització de les qualificacions finals';
+$string['dontshowgrades'] = 'No mostris les qualificacions';
+$string['edit'] = 'Edita';
+$string['editacomment'] = 'Edita un comentari';
+$string['editingassessmentelements'] = 'S\'estan editant els elements d\'avaluació';
$string['element'] = 'Element';
$string['elementweight'] = 'Pes de l\'element';
$string['errorbanded'] = 'Marge d\'error';
+$string['errortable'] = 'Taula d\'errors';
$string['excellent'] = 'Excel·lent';
+$string['excludingdroppedassessments'] = 's\'estan excloent les avaluacions omeses';
+$string['expectederror'] = 'Valor esperat d\'error suposant: $a';
$string['feedbackgoeshere'] = 'Els comentaris van aquí';
$string['generalcomment'] = 'Comentari general';
$string['good'] = 'Bo';
$string['grade'] = 'Qualificació';
-$string['gradeassessment'] = 'Qualificar l\'avaluació';
+$string['gradeassessment'] = 'Qualifica l\'avaluació';
$string['graded'] = 'Qualificada';
$string['gradedbyteacher'] = 'Qualificada per $a';
-$string['gradeforassessments'] = 'Qualificació per avaluacions';
-$string['gradeforbias'] = 'Qualificació pel biaix';
-$string['gradeforreliability'] = 'Qualificació per fiabilitat';
-$string['gradeforstudentsassessment'] = 'Qualificació per l\'avaluació dels alumnes';
-$string['gradeofsubmission'] = 'Qualificació de l\'enviament: $a';
+$string['gradeforassessments'] = 'Qualificació de les avaluacions';
+$string['gradeforbias'] = 'Qualificació del biaix';
+$string['gradeforreliability'] = 'Qualificació de la fiabilitat';
+$string['gradeforstudentsassessment'] = 'Qualificació de l\'avaluació dels alumnes';
+$string['gradeforsubmission'] = 'Qualificació de la tramesa';
+$string['gradeofsubmission'] = 'Qualificació de la tramesa: $a';
+$string['gradetable'] = 'Taula de qualificacions';
$string['gradingstrategy'] = 'Estratègia de qualificació';
-$string['hidegradesbeforeagreement'] = 'Amagar qualificacions abans de ser acceptades';
-$string['includeteachersgrade'] = 'Incloure la qualificació del professor';
+$string['hidegradesbeforeagreement'] = 'Oculta les qualificacions fins que siguin acceptades';
+$string['hidenamesfromstudents'] = 'Oculta els noms als $a';
+$string['includeteachersgrade'] = 'Inclou la qualificació del professor';
$string['incorrect'] = 'Incorrecte';
-$string['leaguetable'] = 'Taula de treballs enviats';
-$string['listassessments'] = 'Llistar les avaluacions';
-$string['listofallsubmissions'] = 'Llista de tots els enviaments';
+$string['iteration'] = 'Repetició de l\'$a complet';
+$string['leaguetable'] = 'Taula de treballs tramesos';
+$string['listassessments'] = 'Llista les avaluacions';
+$string['listofallsubmissions'] = 'Llista de totes les trameses';
$string['liststudentsassessments'] = 'Llista les avaluacions dels estudiants';
+$string['loadingforteacherassessments'] = 'Carregant les avaluacions $a';
$string['mail1'] = 'La vostra tasca \'$a\' ha estat avaluada per';
+$string['mail10'] = 'Podeu avaluar-lo en la vostra tasca del taller';
$string['mail2'] = 'Els comentaris i la qualificació es poden veure en la tasca del taller \'$a\'';
$string['mail3'] = 'Ho podeu veure en la vostra tasca del taller';
-$string['mail4'] = 'Ha afegit un comentari a la tasca \'$a\':';
+$string['mail4'] = 'S\'ha afegit un comentari a la tasca \'$a\':';
$string['mail5'] = 'El nou comentari es pot veure en la tasca del taller \'$a\'';
$string['mail6'] = 'La vostra avaluació de la tasca \'$a\' ha estat revisada';
$string['mail7'] = 'Els comentaris del $a es poden veure en la tasca del taller ';
-$string['managingassignment'] = 'Gestionar tasca';
+$string['mail8'] = 'La tasca $a és una part revisada del treball.';
+$string['mail9'] = 'Si us plau avalueu-lo a la tasca del taller $a ';
+$string['managingassignment'] = 'S\'està gestionant la tasca';
$string['maximumsize'] = 'Mida màxima';
$string['modulename'] = 'Taller';
$string['modulenameplural'] = 'Tallers';
-$string['movingtophase'] = 'Passant a la fase $a';
+$string['movingtophase'] = 'S\'està passant a la fase $a';
+$string['namesnotshowntostudents'] = 'Noms no mostrats a $a ';
$string['newassessments'] = 'Noves avaluacions';
$string['newgradings'] = 'Noves qualificacions';
-$string['newsubmissions'] = 'Nous enviaments';
+$string['newsubmissions'] = 'Noves trameses';
+$string['noassessments'] = 'Sense avaluacions';
$string['noassessmentsdone'] = 'No s\'ha fet cap avaluació';
-$string['nosubmissionsavailableforassessment'] = 'No hi ha enviaments disponibles per ser avaluats';
+$string['nosubmission'] = 'No hi ha trameses';
+$string['nosubmissionsavailableforassessment'] = 'No hi ha trameses per avaluar';
$string['notavailable'] = 'No disponible';
-$string['noteonassessmentelements'] = 'Teniu en compte que la qualificació es compon d\'una sèrie d\'\'elements d\'avaluació\'.<BR>
- Això fa la qualificació més senzilla i consistent. Com a professor hey d\'afegir aquests <BR>
- elements abans de posar la tasca a disposició dels estudiants. Això s\'aconsegueix <BR>
- fent clic sobre la tasca dins del curs, si encara no hi ha elements se us demanarà <BR>
- que els afegiu. Podeu canviar el nombre d\'elements per mitjà de la pantalla \'Editar tasca\',<BR>
- els elements es poden corregir des de la pantalla &quot;Gestionar tasca&quot;. ';
+$string['noteonassessmentelements'] = 'Teniu en compte que la qualificació es compon d\'una sèrie d\'\"elements d\'avaluació\". Això fa la qualificació més senzilla i consistent. Com a professor heu d\'afegir aquests elements abans de presentar la tasca als estudiants. Això s\'aconsegueix fent clic en la tasca, dins del curs. Si encara no hi ha elements se us demanarà que els afegiu. Podeu canviar el nombre d\'elements en la pantalla \"Edita tasca\", o modificar els elements en la pantalla \"Gestiona tasca\".';
$string['notgraded'] = 'No qualificat';
$string['notitlegiven'] = 'Sense títol';
-$string['numberofassessmentelements'] = 'Nombre de comentaris, elements d\'avaluació, escales de qualificació, declaracions de criteris o categories en una rúbrica';
+$string['numberofassessmentelements'] = 'Nombre de comentaris, elements d\'avaluació, escales de qualificació, declaracions de criteris o categories d\'una rúbrica';
$string['numberofassessments'] = 'Nombre d\'avaluacions';
-$string['numberofassessmentsofstudentsubmissions'] = 'Nombre d\'avaluacions dels enviaments dels estudiants';
+$string['numberofassessmentschanged'] = 'Nombre d\'avaluacions canviades: $a ';
+$string['numberofassessmentsofstudentsubmissions'] = 'Nombre d\'avaluacions de les trameses dels estudiants';
$string['numberofassessmentsofteachersexamples'] = 'Nombre d\'avaluacions dels exemples del professor';
+$string['numberofentries'] = 'Nombre d\'entrades';
+$string['numberofnegativeresponses'] = 'Nombre de respostes negatives';
+$string['numberofsubmissions'] = 'Nombre de trameses: $a ';
$string['on'] = 'en $a';
$string['openassignment'] = 'Tasca oberta';
+$string['optionaladjustment'] = 'Ajustament opcional';
$string['optionforpeergrade'] = 'Opció de qualificació pels companys';
+$string['optionsusedinanalysis'] = 'Opcions utilitzades a l\'anàlisi';
$string['overallgrade'] = 'Qualificació global';
+$string['overallocation'] = 'Assignació global';
$string['overallpeergrade'] = 'Qualificació global dels companys: $a';
$string['overallteachergrade'] = 'Qualificació global del professor: $a';
$string['ownwork'] = 'Treball propi';
+$string['percentageofassessments'] = 'Percentatge d\'avaluacions per ometre';
$string['phase'] = 'Fase';
-$string['phase1'] = 'Preparar la tasca';
-$string['phase1short'] = 'Preparar';
-$string['phase2'] = 'Permetre $a enviaments';
-$string['phase2short'] = 'Enviaments';
-$string['phase3'] = 'Permetre $a enviaments i avaluacions';
+$string['phase1'] = 'Prepara la tasca';
+$string['phase1short'] = 'Prepara';
+$string['phase2'] = 'Permet $a trameses';
+$string['phase2short'] = 'Trameses';
+$string['phase3'] = 'Permet $a trameses i avaluacions';
$string['phase3short'] = 'Tots dos';
-$string['phase4'] = 'Permetre $a avaluacions';
+$string['phase4'] = 'Permet $a avaluacions';
$string['phase4short'] = 'Avaluacions';
$string['phase5'] = 'Càlcul de les qualificacions finals';
$string['phase5short'] = 'Càlcul';
-$string['phase6'] = 'Mostrar les qualificacions finals';
-$string['phase6short'] = 'Mostrar qualificacions';
+$string['phase6'] = 'Mostra les qualificacions finals';
+$string['phase6short'] = 'Mostra qualificacions';
$string['pleaseassesstheseexamplesfromtheteacher'] = 'Sisplau, avalueu aquests exemples del $a';
-$string['pleaseassessthesestudentsubmissions'] = 'Sisplau, avalueu aquests $a enviaments';
-$string['pleaseassessyoursubmissions'] = 'Sisplau, avalueu el/s vostre/s enviament/s';
+$string['pleaseassessthesestudentsubmissions'] = 'Sisplau, avalueu aquestes $a trameses';
+$string['pleaseassessyoursubmissions'] = 'Sisplau, avalueu les vostres trameses';
$string['poor'] = 'Pobre';
$string['present'] = 'Present';
-$string['reassess'] = 'Tornar a avaluar';
-$string['repeatanalysis'] = 'Repetir l\'anàlisi';
-$string['reply'] = 'Contestar';
-$string['returnto'] = 'Tornar a';
-$string['returntosubmissionpage'] = 'Tornar a la pàgina d\'enviaments';
+$string['reasonforadjustment'] = 'Raó de l\'ajustament';
+$string['reassess'] = 'Torna a avaluar';
+$string['repeatanalysis'] = 'Repeteix l\'anàlisi';
+$string['reply'] = 'Contesta';
+$string['returnto'] = 'Torna a';
+$string['returntosubmissionpage'] = 'Torna a la pàgina de trameses';
$string['rubric'] = 'Rúbrica';
-$string['savedok'] = 'Guardat correctament';
-$string['savemyassessment'] = 'Guardar la valoració';
-$string['savemycomment'] = 'Guardar el comentari';
-$string['savemygrading'] = 'Guardar la qualificació';
+$string['savedok'] = 'S\'ha desat correctament';
+$string['saveleaguetableoptions'] = 'Desa les opcions de la taula de treballs';
+$string['savemyassessment'] = 'Desa la valoració';
+$string['savemycomment'] = 'Desa el comentari';
+$string['savemygrading'] = 'Desa la qualificació';
+$string['saveoverallocation'] = 'Desa el nivell d\'assignació global';
$string['scale10'] = 'Puntuació sobre 10';
$string['scale100'] = 'Puntuació sobre 100';
$string['scale20'] = 'Puntuació sobre 20';
@@ -150,47 +175,61 @@
$string['scalegood3'] = 'Escala de 3 punts Bo/Pobre';
$string['scalepresent'] = 'Escala de 2 punts Present/Absent';
$string['scaleyes'] = 'Escala de 2 punts Sí/No';
-$string['select'] = 'Triar';
+$string['select'] = 'Tria';
$string['selfassessment'] = 'Autoavaluació';
-$string['showgrades'] = 'Mostrar qualificacions';
+$string['setoverallocation'] = 'Especifica el nivell d\'assignació global';
+$string['showgrades'] = 'Mostra qualificacions';
$string['specimenassessmentform'] = 'Formulari de mostra d\'avaluació';
+$string['standarddeviation'] = 'Desviació estàndard de l\'element $a :';
+$string['standarddeviationnote'] = 'Els elements amb desviacions estàndard de cero o valors molt menuts poden distorisonar l\'anàlisi.<br/> Aquest element ha sigut exclós de l\'anàlisi.';
$string['studentassessments'] = '$a avaluacions';
$string['studentgrades'] = '$a qualificacions';
-$string['studentsubmissions'] = '$a Enviaments';
-$string['studentsubmissionsforassessment'] = '$a enviaments dels estudiants per avaluació';
-$string['submission'] = 'Enviament';
-$string['submissions'] = 'Enviaments';
-$string['submitassignment'] = 'Enviar tasca';
-$string['submitexampleassignment'] = 'Enviar tasca d\'exemple';
-$string['submitted'] = 'Enviat';
-$string['submittedby'] = 'Enviat per';
+$string['studentsubmissions'] = '$a trameses';
+$string['studentsubmissionsforassessment'] = '$a trameses dels estudiants per a avaluació';
+$string['submission'] = 'Tramesa';
+$string['submissions'] = 'Trameses';
+$string['submissionsnolongerallowed'] = 'Ja no es permet fer més trameses';
+$string['submissionsused'] = 'S\'han utilitzat $a trameses en aquesta taula';
+$string['submitassignment'] = 'Tramet tasca';
+$string['submitassignmentusingform'] = 'Envieu la vostra tasca utilitant aquest formulari';
+$string['submitexampleassignment'] = 'Tramet tasca d\'exemple';
+$string['submitrevisedassignment'] = 'Trameteu la vostra tasca revisada mitjançant aquest formulari';
+$string['submitted'] = 'Tramesa';
+$string['submittedby'] = 'Tramesa per';
$string['suggestedgrade'] = 'Suggeriment de qualificació';
$string['teacherassessments'] = 'Avaluació del $a';
$string['teacherscomment'] = 'Comentari del professor';
$string['teachersgrade'] = 'Qualificació del professor';
-$string['teachersubmissionsforassessment'] = '$a Enviaments del professor per a valoració';
+$string['teachersubmissionsforassessment'] = '$a trameses del professor per a avaluació';
$string['thegradeis'] = 'La qualificació és $a';
$string['thereisfeedbackfromtheteacher'] = 'Hi ha comentaris del $a';
$string['theseasessmentsaregradedbytheteacher'] = 'Aquestes avaluacions estan qualificades pel $a';
$string['timeassessed'] = 'Temps avaluat';
$string['title'] = 'Títol';
$string['typeofscale'] = 'Tipus d\'escala';
-$string['ungradedassessmentsofstudentsubmissions'] = '$a avaluacions no qualificades dels enviaments dels estudiants';
-$string['ungradedassessmentsofteachersubmissions'] = '$a avaluacions no qualificades dels enviaments del professor';
+$string['ungradedassessmentsofstudentsubmissions'] = '$a avaluacions no qualificades de les trameses dels estudiants';
+$string['ungradedassessmentsofteachersubmissions'] = '$a avaluacions no qualificades de les trameses del professor';
$string['verypoor'] = 'Molt pobre';
-$string['view'] = 'Veure';
-$string['viewassessmentofteacher'] = 'Veure avaluació de $a';
-$string['viewotherassessments'] = 'Veure altres avaluacions';
-$string['warningonamendingelements'] = 'AVÍS: Hi ha aaluacions enviades. <BR> NO canvieu el nombre d\'elements, el tipus d\'escala o els pesos dels elements.';
+$string['view'] = 'Veu';
+$string['viewassessmentofteacher'] = 'Veu avaluació de $a';
+$string['viewotherassessments'] = 'Veu altres avaluacions';
+$string['warningonamendingelements'] = 'AVÍS: S\'han tramès avaluacions.<BR />NO canvieu el nombre d\'elements, els tipus d\'escala o els pesos dels elements.';
+$string['weight'] = 'Pes';
$string['weightederrorcount'] = 'Recompte d\'errors ponderat: $a';
-$string['weightforbias'] = 'Pes pel biaix';
-$string['weightforgradingofassessments'] = 'Pes per qualificació d\'avaluacions';
-$string['weightforpeerassessments'] = 'Pes per avaluacions dels companys';
-$string['weightforreliability'] = 'Pes per fiabilitat';
+$string['weightforbias'] = 'Pes per al biaix';
+$string['weightforgradingofassessments'] = 'Pes per a la qualificació d\'avaluacions';
+$string['weightforpeerassessments'] = 'Pes per a les avaluacions dels companys';
+$string['weightforreliability'] = 'Pes per a la fiabilitat';
$string['weights'] = 'Pesos';
$string['weightsusedforfinalgrade'] = 'Pesos emprats per a la qualificació final';
-$string['weightsusedforsubmissions'] = 'Pesos emprats per als enviaments';
+$string['weightsusedforsubmissions'] = 'Pesos emprats per a les trameses';
+$string['workshopagreedassessments'] = 'Avaluacions acceptades del taller';
+$string['workshopassessments'] = 'Avaluacions del taller';
+$string['workshopcomments'] = 'Comentaris del taller';
+$string['workshopfeedback'] = 'Comentaris del taller';
+$string['workshopsubmissions'] = 'Trameses del taller';
$string['yourassessments'] = 'Les vostres avaluacions';
+$string['yourassessmentsofexamplesfromtheteacher'] = 'Les vostres avaluacions dels exemples de $a ';
$string['yourfeedbackgoeshere'] = 'Els vostres comentaris van aquí';
?>
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.