Skip to content
Browse files

New strings from Ethem Evlice (ethem AT evlice DOT com) XHTML compliant

  • Loading branch information...
1 parent fd9d1ff commit 22fb0611c6e0a24c20cc2736277164c1620e4c59 ethem committed Mar 30, 2005
Showing with 42 additions and 1 deletion.
  1. +42 −1 lang/tr/moodle.php
View
43 lang/tr/moodle.php
@@ -76,6 +76,7 @@
$string['allownot'] = 'İzin verme';
$string['allparticipants'] = 'Tüm katılımcılar';
$string['allteachers'] = 'Tüm öğretmenler';
+$string['alphabet'] = 'A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z';
$string['alphanumerical'] = 'Sadece latin harfleri ve rakamlar';
$string['alreadyconfirmed'] = 'Kayıt daha önce onaylanmıştı';
$string['always'] = 'Herzaman';
@@ -102,6 +103,7 @@
$string['backupfailed'] = 'Bazı kurslar kaydedilmedi!';
$string['backupfilename'] = 'yedek';
$string['backupfinished'] = 'Yedekleme başarılıyla tamamlandı';
+$string['backupincludemoduleshelp'] = 'Otomatik yedeklemenin kullanıcı verisiyle veya olmadan hangi kurs modüllerini içermesini istediğini seçiniz.';
$string['backupkeephelp'] = 'Herbir ders için son yedeklemelerden kaç tanesini geriye doğru saklamak istersiniz? (eskiler otomatik olarak silinecektir)';
$string['backuplogdetailed'] = 'Ayrıntılı çalıştırma kaydı';
$string['backuploglaststatus'] = 'Son çalıştırma kaydı';
@@ -111,6 +113,9 @@
$string['backupsavetohelp'] = 'Yedeği kaydetmek istediğiniz klasörün tam adresi<br/>(kurs dizinine varsayılan olarak kaydedilsin istiyorsanız boş bırakın)';
$string['backupversion'] = 'Yedek Sürümü';
$string['blockconfiga'] = '$a bloğu yapılandırılıyor';
+$string['blockconfigbad'] = 'Bu blok doğru olarak kurulmadı ve bu yüzden bir yapılandırma arayüzü sağlayamaz.';
+$string['blockdeleteconfirm'] = '\'$a\' bloğunu tamamen silmek üzeresiniz. Bu blokla ilgili herşey veritabanından silinecektir. DEVAM ETMEK istediğinizden emin misiniz?';
+$string['blockdeletefiles'] = '\'$a->block\' bloğu ile ilgili kayıtlar veritabanından silindi. Silme işlemini tamamlamak ve bu bloğun kendi kendini tekrar kurmasını engellemek için şimdi bu dizini sunucudan kaldırmanız gerekiyor: $a->directory';
$string['blocks'] = 'Bloklar';
$string['blocksaddedit'] = 'Blok Ekle/Düzelt';
$string['blocksetup'] = 'Blok tabloları ayarlanıyor';
@@ -145,14 +150,39 @@
$string['clamdeletedfilefailed'] = 'Dosya silinemedi';
$string['clamemailsubject'] = '$a :: Clam AV uyarisi';
$string['clammovedfilebasic'] = 'Dosya karantina dizinine taşındı.';
+$string['clamunknownerror'] = 'Antivirus yazılımında bilinmeyen bir var.';
$string['cleaningtempdata'] = 'Geçici veri temizleniyor';
$string['clicktochange'] = 'Büyütmek için tıkla';
$string['closewindow'] = 'Bu pencereyi kapat';
$string['comparelanguage'] = 'Geçerli dili karşılaştır ve düzenle';
$string['complete'] = 'Tamamlandı';
+$string['configallowunenroll'] = 'Bu seçenek \'Evet\' ise öğrenciler istedikleri zaman kendi kendilerine kurstan kayıtlarını sildirebilirler. Diğer durumda buna izin verilmez ve sadece yöneticiler ve eğitimciler bu işi yapmalıdır.';
+$string['configcountry'] = 'Buradan bir ülke seçerseniz, yeni kullanıcılar için bu ülke varsayılan olarak seçili olacaktır. Ülke seçmeyi zorunlu tutmak istiyorsanız, bu seçeneği ayarlamayın.';
+$string['configdebug'] = 'Bu seçeneği açık tutarsanız PHP\'deki error_reporting metodu daha fazla uyarı mesajı gösterecektir. Bu, geliştiriciler için kullanışlıdır.';
+$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Bu, email yetkilendirmesi kullanıyorsanız, kullanıcının ne kadar sürede bu emali onaylaması gerektiğini belirtir. Bu süreden sonra, onyalanmaış eski hesaplar silinecektir.';
+$string['configdisplayloginfailures'] = 'Bu, seçilen kullanıcının önceden yapmış olduğu giriş hataları hakkında ekranda bilgi gösterir.';
+$string['configextendedusernamechars'] = 'Öğrencilerin kullanıcı adlarında isteği herhangi bir karakteri seçebilmesini istiyorsanız bu ayarı etkinleştirin. (Not: Adı ve soyadını etkilemez, giriş için kullanılan kullanıcı adını etkiler) Bu ayar \'hayır\' ise sadece ingilizceki alfanümerik karakterler kullanılabilecektir.';
+$string['configgdversion'] = 'Kurulu olan GD sürümünü seçiniz. Varsayılan olarak seçilen otomatik olarak algılanmıştır. Ne yaptığınızı bilmiyorsanız burayı değiştirmeyiniz.';
+$string['configlang'] = 'Sitenin tamamında geçerli olan varsayılan bir dil seçin. Kullanıcılar daha sonra istedikleri dili seçebilirler.';
+$string['configlanglist'] = 'Kurulumla birlikte gelen dillerin herhangi birinin seçilebilmesi için burayı boş bırakın. Ancak dil menüsünü kısıtlamak istiyorsanız buraya dil listesini virgülle ayırarak girin. Örnek: tr,fr,de,en_us';
+$string['configlangmenu'] = 'Ana sayfa, giriş sayfası vb. yerlerde dil menüsünün görünüp görünmeyeceğini belirtin. Bu, kullanıcının kendi profilinde düzenleyebileceği dil tercihini etkilemeyecektir.';
+$string['configlocale'] = 'Sitenin tamamında geçerli olan yerelleştirme kodunu girin. Bu, gün biçimini ve dilini etkileyecektir. İşletim sisteminde bu yerelleştirmenin var olması gerekmektedir. Eğer neyi seçeneğinizi bilmiyorsanız boş bırakınız.
+<br /> Örnekler: Linux için: de_DE, en_US, tr_TR; Windows için: turkish, german, spanish';
+$string['configloglifetime'] = 'Bu, kullanıcı etkinliklerine ait kayıtların ne kadar süre korunacağını belirtir. Bu süreden eski kayıtlar otomatik olarak silinecektir. Gerçekten bu kayıtlara ihtiyanız varsa mümkün olduğunca bu kayıtları uzun süreli tutmaya çalışın. Fakat çok yoğun bir sunucunuz varsa ve performans sorunları yaşıyorsanız daha kısa süreli bir zaman aşımı belirtebilirsiniz.';
+$string['configlongtimenosee'] = 'Öğrenciler çok uzun zaman giriş yapmazlarsa öğrencilerin otomatik olarak kurslardan kaydı silinecektir. Bu parametre bu sınırı belirtmektedir.';
+$string['confignotifyloginfailures'] = 'Giriş hataları kaydedilecekse email bildirileri de gönderilebilir. Bu hata kayıtlarını kimler alabilir?';
+$string['configopentogoogle'] = 'Bu ayar etkinleştirilirse, Google, siteye konuk kullanıcı olarak giriş yapabilecektir. Ek olarak, sitenize Google aracılığıyla gelen kullanıcılar da konuk kullanıcı olarak giriş yapabileceklerdir. Not: Bu, zaten ziyaretçi girişine açık olan kurslara erişimi Google açısından şeffaflaştırır.';
+$string['configproxyhost'] = 'Bu <b>sunucu</b> internete erişmek için bir proxy sunucusu (firewall gibi) kullanıyorsa proxy sunucunun host adını ve bağlantı noktasını belirtin. Yoksa boş bırakın.';
+$string['configsessioncookie'] = 'Bu seçenek Moodle oturumları için kullanılan çerezlerin adını ayarlar. Bu seçenek isteğe bağlıdır, ancak aynı anda aynı web sitesi birden çok moodle kopyası ile çalışıyorsa bu seçenek oluşan karışıklığı ortadan kaldırır.';
+$string['configsessiontimeout'] = 'Bu siteye giriş yapan kullanıcılar uzun süre işlem yapmazlarsa (sayfaları gezinmezse) ne kadar süre içinde oturum sona erecek?';
+$string['configsmtphosts'] = 'Moodle\'nin email göndermesi için bir veya birden fazla SMTP sunucu girebilirsiniz (ör: \'mail.a.com\' veya \'mail.a.com;mail.b.com\'). Bu seçeneği boş bırakırsanız PHP\'nin email gönderirken kullandığı varsayılan metot kullanılacaktır. ';
+$string['configsmtpuser'] = 'Yukarıda bir SMTP sunucu belirttiyseniz ve bu sunucu yetki istiyorsa buraya sunucu için kullanıcı adı ve şifreyi giriniz.';
+$string['configteacherassignteachers'] = 'Kendi kursunda eğitim veren eğitmenler, diğer eğitimcileri bir kursa eğitmen olarak atayabilirler mi? \'Hayır\' seçilirse sadece yöneticiler ve ders açıcılar eğitimci atayabilir.';
+$string['configunzip'] = 'Unzip programının yerini belirtin (Sadece Unix için, isteğe bağlıdır). Belirtilirse, sunucuda zip arşivini açmak için bu kullanılacaktır. Boş bırakırsanız, zip arşivini açmak için dahili işlemler kullanılacaktır. ';
$string['configuration'] = 'Yapılandırma';
$string['configvariables'] = 'Değişkenker';
$string['configwarning'] = 'Bu ayarları değiştirirken dikkatli olun. Bilmediğiniz değerleri girmeniz sorunlara sebep olabilir.';
+$string['configzip'] = 'Zip programının yerini belirtin (Sadece Unix için, isteğe bağlıdır). Belirtilirse, sunucuda zip arşivi oluşturmak için bu kullanılacaktır. Boş bırakırsanız, zip arşivi oluşturmak için dahili işlemler kullanılacaktır.';
$string['confirm'] = 'Onayla';
$string['confirmed'] = 'Kaydınız onaylandı';
$string['confirmednot'] = 'Kaydınız henüz onaylanmadı!';
@@ -375,7 +405,7 @@
$string['existingteachers'] = 'Mevcut eğitmenler';
$string['explanation'] = 'Açıklama';
$string['failedloginattempts'] = 'Son girişinizden beri $a->attempts hatalı giriş yapıldı';
-$string['failedloginattemptsall'] = '$a->accounts hesapları için $a->attempts hatalı giriş yapıldı';
+$string['failedloginattemptsall'] = '$a->accounts hesap için $a->attempts hatalı giriş yapıldı';
$string['feedback'] = 'Geribildirim';
$string['file'] = 'Dosya';
$string['filemissing'] = '$a kayıptır';
@@ -602,6 +632,8 @@
$string['missingurl'] = 'Hatalı URL';
$string['missingusername'] = 'Kullanıcı adı yazılmadı';
$string['modified'] = 'Değiştirilme';
+$string['moduledeleteconfirm'] = '\'$a\' modülünü tamamen silmek üzeresiniz. Bu etkinlik modülüyle ilgili bütün kayıtlar veritabanından silinecektir. Devam etmek istediğinizden emin misiniz?';
+$string['moduledeletefiles'] = '\'$a->module\' modülüyle ilgili bütün veriler veritabanından silindi. Silme işlemini tamamlamak ve bu modülün kendi kendini tekrar kurmasını engellemek için şimdi bu dizini sunucudan kaldırmanız gerekiyor: $a->directory';
$string['modulesetup'] = 'Modül tabloları ayarlanıyor';
$string['modulesuccess'] = '$a adet tablo doğru olarak kuruldu';
$string['moodleversion'] = 'Sürüm: ';
@@ -662,6 +694,7 @@
$string['nobody'] = 'Hiçkimse';
$string['nocoursesfound'] = 'Bu kelimeyle ilgili bir ders bulunamadı \'$a\'';
$string['nocoursesyet'] = 'Bu kategoride ders yoktur';
+$string['noexistingadmins'] = 'Var olan bir yönetici yok ve bu ciddi bir hatadır. Bu mesajı asla görmemeniz gerekiyor.';
$string['noexistingcreators'] = 'Ders açan yoktur';
$string['noexistingstudents'] = 'Öğrenci yoktur';
$string['noexistingteachers'] = 'Eğitmen yoktur';
@@ -711,6 +744,7 @@
$string['other'] = 'Diğeri';
$string['outline'] = 'Ana hatlar';
$string['page'] = 'Sayfa';
+$string['pageheaderconfigablock'] = '%%fullname%% içindeki bir blok yapılandırılıyor';
$string['parentfolder'] = 'Ana klasör';
$string['participants'] = 'Katılımcılar';
$string['password'] = 'Şifre';
@@ -725,6 +759,10 @@
<A HREF=$a->link>bu bağlantıdan değiştirebilirsiniz</A>.';
$string['pathnotexists'] = 'Bu yer sunucuda yok!';
$string['pathslasherror'] = 'Dosya yerleri \'/\' ile bitemez!';
+$string['paymentinstant'] = 'Ödeme için aşağıdaki butonu kullanın ve bir kaç dakika içinde kaydolun!';
+$string['paymentrequired'] = 'Bu kurs bu kayıt için ödeme gerektirmektedir.';
+$string['paymentsorry'] = 'Ödemeniz için teşekkürler! Ancak ödemeniz tam olarak işleme alınmadı ve \"$a->fullname\" dersine girmek için henüz kaydedilmediniz. Lütfen bir kaç dakika sonra derse girmeye çalışın. Derse girerken yine sorun yaşıyorsanız site yöneticini veya $a->teacher uyarınız.';
+$string['paymentthanks'] = 'Ödemeniz için teşekkürler! Şu anda bu kursa kaydoldunuz:<br />\"$a\"';
$string['people'] = 'Topluluk';
$string['personalprofile'] = 'Kişisel profil';
$string['phone'] = 'Telefon';
@@ -824,6 +862,8 @@
$string['showtheselogs'] = 'Bu kayıtları göster';
$string['since'] = 'Şu tarihten beri';
$string['sincelast'] = 'son girişten beri';
+$string['site'] = 'Site';
+$string['sitedefault'] = 'Varsayılan Site';
$string['siteerrors'] = 'Site hataları';
$string['sitefiles'] = 'Site dosyaları';
$string['sitelogs'] = 'Site kayıtları';
@@ -905,6 +945,7 @@
$string['unfinished'] = 'Bitmedi';
$string['unknowncategory'] = 'Bilinmeyen kategori';
$string['unlimited'] = 'Limitsiz';
+$string['unpacking'] = '$a açılıyor';
$string['unsafepassword'] = 'Güvenli olmayan şifre - başka deneyin';
$string['unusedaccounts'] = '$a günden fazla kullanılmayan hesaplar otomatik olarak iptal edildi';
$string['unzip'] = 'Zipi aç';

0 comments on commit 22fb061

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.