Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Few corrections to inital translation.

 • Loading branch information...
commit 24a39b1761b076272dd55054547841166300a3f3 1 parent 984a8bf
authored May 03, 2003
24  lang/pl/README
... ...
@@ -1,3 +1,23 @@
1  
-Partial translation
  1
+README FOR LANGUAGE PLUGIN
  2
+--------------------------
  3
+
  4
+This directory contains all the strings and texts needed
  5
+to render a Moodle site in a particular language.
  6
+
  7
+The default language is English. If a string is missing 
  8
+for any reason from another language, then the English 
  9
+version will be used.
  10
+
  11
+Note that each installed module should have a file here,
  12
+as well as the main file which is called "moodle.php".
  13
+
  14
+The "help" directory contains whole pages written in HTML,
  15
+and the "docs" directory contains other miscellaneous 
  16
+documents.
  17
+
  18
+If you are thinking of translating Moodle to another language,
  19
+please contact me so I can help you!
  20
+
  21
+Cheers,
  22
+Martin   martin@dougiamas.com
2 23
 
3  
-by Adam Pawelczak <adamp@wsb.poznan.pl>
6  lang/pl/forum.php
@@ -47,7 +47,7 @@
47 47
 $string['modeflatnewestfirst'] = "Wy¶wietl odpowidzi p³asko, z najnowszymi na pocz±tku";
48 48
 $string['modeflatoldestfirst'] = "Wy¶wietl odpowiedzi p³asko, z najnowszymi na koñcu";
49 49
 $string['modenested'] = "Wy¶wietl odpowiedzi tematycznie";
50  
-$string['modethreaded'] = "Wy¶witl odpowiedzi w±tkami";
  50
+$string['modethreaded'] = "Wy¶wietl odpowiedzi w±tkami";
51 51
 $string['modulename'] = "Forum";
52 52
 $string['modulenameplural'] = "Fora dyskusyjne";
53 53
 $string['more'] = "Wiêcej";
@@ -76,7 +76,7 @@
76 76
 $string['processingpost'] = "Post \$a jest w trakcie przetwarzania";
77 77
 $string['rate'] = "Oceñ";
78 78
 $string['ratings'] = "Oceny";
79  
-$string['ratingssaved'] = "Oceny zaosta³y zapisane";
  79
+$string['ratingssaved'] = "Oceny zosta³y zapisane";
80 80
 $string['re'] = "Odp:";
81 81
 $string['readtherest'] = "Przeczytaj resztê tematu";
82 82
 $string['repliesmany'] = "\$a odpowiedzi (jak dot±d)";
@@ -85,7 +85,7 @@
85 85
 $string['search'] = "Szukaj";
86 86
 $string['searchforums'] = "Szukaj w forach";
87 87
 $string['searchresults'] = "Szukaj w rezultatach";
88  
-$string['sendinratings'] = "Wyslij moje ostatnie oceny";
  88
+$string['sendinratings'] = "Wylij moje ostatnie oceny";
89 89
 $string['showsubscribers'] = "Wy¶wetl subskrybentów";
90 90
 $string['singleforum'] = "Pojedyncza prosta dyskusja";
91 91
 $string['subject'] = "Temat";
33  lang/pl/moodle.php
@@ -29,6 +29,7 @@
29 29
 $string['alphanumerical'] = "Może zawierać wyłącznie litery alfabetu i cyfry.";
30 30
 $string['alreadyconfirmed'] = "Rejestracja została już potwierdzona";
31 31
 $string['answer'] = "Odpowiedź";
  32
+$string['assessment'] = "Ocena";
32 33
 $string['assignadmins'] = "Przypisz administratorów";
33 34
 $string['assignteachers'] = "Przypisz prowadzących";
34 35
 $string['authentication'] = "Autentykacja";
@@ -53,7 +54,13 @@
53 54
 $string['comparelanguage'] = "Porównaj i popraw bieżący język";
54 55
 $string['complete'] = "Zakończ";
55 56
 $string['configcountry'] = "Jeżeli ustawisz tutaj kraj, wówczas ten kraj będzie domyślny dla nowych użytkowników. Jeżeli chcesz wymusić, aby użytkownicy wyberali kraj samodzielnie zostaw to pole niewypełnione.";
  57
+$string['configdebug'] = "Jeśli włączysz tą funkcję to podniesiony zostanie poziom raportowania błędów PHP, dzięki czemu ostrzezeń będzie drukowanych. Ta opcja przydatna jest tylko dla progamistów.";
  58
+$string['configerrorlevel'] = "Wybierz ilość ostrzeżeń z PHP, która a być wyświetlana. Zwykle najl;epszym wyborem jest Normalna";
  59
+$string['configgdversion'] = "Wskaż wersję zainstalowanej biblioteki GD. Wersja wyswitlana domyślnie jest tą, która została wykryta automatycznie. Nie zmieniej tego ustawienia, chyba, że dobrze wiesz co robisz.";
  60
+$string['confightmleditor'] = "Ustal czy użytkownicy mają prawo wykorzystywania edytora tekstu w HTML'u. Nawet jeżeli zezwolisz na to, ten edytor będzie dostęny tylko jeżeli uzytkownicy będą używać kompatybilnej przeglądrki (Internet Explorer 5.5 lub późniejszej). Użytkownik może samodzielnie zrezygnować z jego wykorzystywania. ";
56 61
 $string['configlang'] = "Wybierz domyślny język dla tego serwisu. Użytkownicy mogą później wybrać dla siebie inne ustawienie.";
  62
+$string['configlangdir'] = "Większość języków drukuje się od lewej do prawej, ale niektóre, jak arabski i hebrajski są drukowane od prawej do lewej.";
  63
+$string['configlocale'] = "Wybierz ustawienia lokalne dla serwisu. Będą one wpływały na format i język wyswietlanych dat. Wymagane jest posiadanie tych lokalnych danych w systemie opracyjnym. Jeżeli nie wiesz co wybrać - zostaw to pole puste.";
57 64
 $string['configvariables'] = "Konfiguruj zmienne";
58 65
 $string['confirmed'] = "Twoja rejestracja została potwierdzona";
59 66
 $string['continue'] = "Kontynuuj";
@@ -111,7 +118,7 @@
111 118
 $string['emailconfirm'] = "Potwierdź Twoje konto";
112 119
 $string['emailconfirmation'] = "Witaj \$a->firstname,
113 120
 
114  
-W serwisie '\$a->sitename' zażądano utworzenia nowego konta z użyciem twojego adresu e-mail.
  121
+W serwisie '\$a->sitename' zgłoszono żądanie utworzenia nowego konta z użyciem twojego adresu e-mail.
115 122
 
116 123
 Aby potwierdzić zamiar utworzenia konta przejdź na stronę:
117 124
 
@@ -120,9 +127,9 @@
120 127
 W większości programów istnieje możliwość przejścia pod powyższy adres poprzez kliknięcie go.
121 128
 Jeżeli to nie działa skopiuj adres do pola adresowego przeglądarki internetowej i naciśnij klawisz enter.
122 129
 
123  
-Pozdrowienia od administraotra '\$a->sitename',
  130
+Pozdrowienia od administratora '\$a->sitename',
124 131
 \$a->admin";
125  
-$string['emailconfirmsent'] = "  <P>Został do Ciebie wysłany e-mail <B>\$a</B>
  132
+$string['emailconfirmsent'] = "  <P>Został do Ciebie wysłany e-mail pod adres <B>\$a</B>
126 133
  <P>Zawiera on prostą instrukację jak dokończyć rejestrację.
127 134
  <P>Jeżeli nadal będziesz mieć kłopoty skontaktuj się z administratorem serwisu.";
128 135
 $string['emaildisplay'] = "Wyświetlanie adresu e-mail";
@@ -137,7 +144,7 @@
137 144
 $string['enrolmentkeyhint'] = "Ten klucz dostępu do kursu nie jest poprawny, spróbuj ponownie <BR>
138 145
 (sugestia: klucz zaczyna się na '\$a')";
139 146
 $string['entercourse'] = "Kliknij, aby wejść na kurs";
140  
-$string['enteremailaddress'] = "Wprowadź swój adres e-mail, aby automatycznie wygenerować nowe hasło, które zostanie tobie przesłane pocztą elektroniczną.";
  147
+$string['enteremailaddress'] = "Wprowadź swój adres e-mail, aby automatycznie wygenerować nowe hasło, które zostanie Tobie przesłane pocztą elektroniczną.";
141 148
 $string['error'] = "Błąd";
142 149
 $string['errortoomanylogins'] = "Przekroczona dozwolona liczba prób logowania. Zrestartuj swoją przeglądarkę. ";
143 150
 $string['existingadmins'] = "Istniejący administratorzy";
@@ -187,7 +194,7 @@
187 194
 $string['hide'] = "Ukryj";
188 195
 $string['hits'] = "Odsłony";
189 196
 $string['hitsoncourse'] = "Odsłon \$a->coursename przez \$a->username";
190  
-$string['hitsoncoursetoday'] = "Dzisiejszych odsłon na $->coursename przez \$a->username ";
  197
+$string['hitsoncoursetoday'] = "Dzisiejszych odsłon na \$a->coursename przez \$a->username ";
191 198
 $string['home'] = "Strona główna";
192 199
 $string['hour'] = "godzina";
193 200
 $string['hours'] = "godziny";
@@ -216,7 +223,7 @@
216 223
 $string['license'] = "Licenicja GPL";
217 224
 $string['listofallpeople'] = "Lista wszystkich osób";
218 225
 $string['livelogs'] = "Bieżące logi z ostatniej godziny";
219  
-$string['locale'] = "pl_PL";
  226
+$string['locale'] = "pl";
220 227
 $string['location'] = "Położenie";
221 228
 $string['loggedinas'] = "Jesteś zalogowany(a) jako \$a ";
222 229
 $string['loggedinnot'] = "Nie jesteś zalogowany(a)";
@@ -224,14 +231,14 @@
224 231
 $string['loginas'] = "Zaloguj się jako";
225 232
 $string['loginguest'] = "Zaloguj się jako gość";
226 233
 $string['loginsite'] = "Zaloguj się do serwisu";
227  
-$string['loginsteps'] = "  Witaj! W celu uzyskania pełnego dostępu do kursów musisz spędzić kilka minut nad stworzeniem w tym serwisie nowego konta dla siebie.
  234
+$string['loginsteps'] = "  Witaj! W celu uzyskania pełnego dostępu do kursów musisz poświęcić kilka minut na stworzenie dla siebie konta w tym serwisie. 
228 235
  Każdy z kursów może wymagać podania jednorazowego &quot;klucza&quot;, który będzie niezbędny tylko przy zapisywaniu się na kurs. Później nie będzie już potrzebny.
229 236
  Oto kroki, które musisz wykonać:
230 237
  <OL size=2>
231 238
  <LI>Wypełnij formulrz <A HREF=\$a> Nowe konto</A> swoimi danymi.
232 239
  <LI>Niezwłocznie zostanie wysłany do Ciebie e-mail na podany przez Ciebie adres.
233 240
  <LI>Przeczytaj e-mail i kliknij zawarty w nim link.  <LI>Twoje konto zostanie potwierdzone i zostaniesz zalogowany.  <LI>Wybierz kurs, w ktorym chcesz wziąć udział.  <LI>Jeżeli zostaniesz poproszony(a) o podanie &quot;klucza&quot; - wpisz otrzymany od prowadzącego klucz. To spowoduje zapisanie Cię na kurs.
234  
-  <LI>Od tego momentu będziesz mieć dostęp do kursu. Aby zalogować się i uzyskać dostęp do kursów, na które się zapisałeś, konieczne będzie tylko wpisanie Twojej nazwy użytkownika i hasła (w formularzu na tej stronie) </OL>";
  241
+  <LI>Od tego momentu będziesz mieć dostęp do kursu. Aby zalogować się i uzyskać dostęp do kursów, na które się zapisałeś(aś), konieczne będzie tylko wpisanie Twojej nazwy użytkownika i hasła (w formularzu obok). </OL>";
235 242
 $string['loginstepsnone'] = "Dla uzyskania pełnego dostępu do kursów niezbędne jest utworzenie konta.<p>Wszystko co musisz zrobić to wymyslić nazwę użytkownika i hasło oraz użyć w formularza na tej stronie!<p>
236 243
 Jeżeli ktoś inny wybrał już taką nazwę użytkownika będziesz musiał(a) powtórzyć operację używając innej nazwy. ";
237 244
 $string['loginto'] = "Zaloguj do \$a";
@@ -297,7 +304,7 @@
297 304
 Wejdź na tą stronę i zmień swoje hasło:
298 305
  \$a->link
299 306
 
300  
-W większości programów pocztowych powyższy adres jest linkiem, który możesz kliknąć przenosząc się automatycznie na stronę zmiany hasła. Jeżeli twój program pocztowy nie daje takiej możliwości, skopiuj podany adres do pola adresowego przeglądarki internetowej i naciśnij klawiesz ener. 
  307
+W większości programów pocztowych powyższy adres jest linkiem, który możesz kliknąć przenosząc się automatycznie na stronę zmiany hasła. Jeżeli twój program pocztowy nie daje takiej możliwości, skopiuj podany adres do pola adresowego przeglądarki internetowej i naciśnij klawiesz enter. 
301 308
 
302 309
 Pozdrowienia od administratora '\$a->sitename',
303 310
 \$a->signoff
@@ -373,7 +380,7 @@
373 380
 $string['sec'] = "sek";
374 381
 $string['secs'] = "sek.";
375 382
 $string['section'] = "Sekcja";
376  
-$string['selectacountry'] = "Wybież kraj";
  383
+$string['selectacountry'] = "Wybierz kraj";
377 384
 $string['senddetails'] = "Przyślij informacje o mnie e-mail'em";
378 385
 $string['serverlocaltime'] = "Lokalny czas serwera";
379 386
 $string['settings'] = "Ustawienia";
@@ -390,7 +397,7 @@
390 397
 $string['showtheselogs'] = "Pokaż te logi";
391 398
 $string['site'] = "Serwis";
392 399
 $string['sitelogs'] = "Logi serwisu";
393  
-$string['sitenews'] = "Wieści z serwisu";
  400
+$string['sitenews'] = "Aktualności";
394 401
 $string['sites'] = "Serwisy";
395 402
 $string['sitesettings'] = "Ustawienia serwisu";
396 403
 $string['size'] = "Rozmiar";
@@ -450,14 +457,14 @@
450 457
 $string['username'] = "Nazwa użytkownika";
451 458
 $string['usernameexists'] = "Ta nazwa użytkownika już istnieje, wybierz inną.";
452 459
 $string['userprofilefor'] = "Profil użytkownika dla \$a";
453  
-$string['users'] = "Użytkownicy";
  460
+$string['users'] = "Użytkowników";
454 461
 $string['webpage'] = "Strona WWW";
455 462
 $string['week'] = "Tydzień";
456 463
 $string['weeklyoutline'] = "Plan tygodniowy";
457 464
 $string['welcometocourse'] = "Witaj w \$a";
458 465
 $string['welcometocoursetext'] = "Witaj na kursie \$a->coursename!
459 466
 
460  
-Jedną z pierwszych rzeczy, którą należy zrobić jest zmodyfikowanie twojego profilu, aby inni mogli dowiedzieć się czegoś o tobie:
  467
+Jedną z pierwszych rzeczy, którą należy zrobić jest zmodyfikowanie swojego profilu, aby inni mogli dowiedzieć się czegoś o Tobie:
461 468
 
462 469
 \$a->profileurl";
463 470
 $string['withchosenfiles'] = "Z wybranymi plikami";

0 notes on commit 24a39b1

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.