Permalink
Browse files

filling in missing strings

  • Loading branch information...
1 parent df0d550 commit 24fa2d9848145f63b7b1ee675c1b77441f8e1148 koenr committed Oct 2, 2004
Showing with 15 additions and 3 deletions.
  1. +3 −1 lang/nl/auth.php
  2. +6 −1 lang/nl/moodle.php
  3. +6 −1 lang/nl/workshop.php
View
4 lang/nl/auth.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004092700)
+ // auth.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
$string['auth_common_settings'] = 'Algemene instellingen';
@@ -70,6 +70,8 @@
$string['auth_nonetitle'] = 'Geen authenticatie';
$string['auth_pamdescription'] = 'Deze methode gebruikt PAM om toegang te geven tot de gebruikersnamen op deze server. Je moet <a href=\"http://www.math.ohio-state.edu/~ccunning/pam_auth/\" target=\"_blank\">PHP4 PAM Authentication</a> installeren om deze module te kunnen gebruiken.';
$string['auth_pamtitle'] = 'PAM (Pluggable Authentication Modules)';
+$string['auth_passwordisexpired'] = 'Je wachtwoord is verlopen. Wil je het nu wijzigen?';
+$string['auth_passwordwillexpire'] = 'Je wachtwoord zal binnen $a dagen verlopen. Wil je het nu wijzigen?';
$string['auth_pop3description'] = 'Deze methode gebruikt een POP3-server om te controleren of een gebruikersnaam en wachtwoord geldig zijn.';
$string['auth_pop3host'] = 'Het adres van de POP3-server. Gebruik het IP-adres, niet een DNS-naam.';
$string['auth_pop3mailbox'] = 'Naam van de mailbox waarmee je een connectie probeert te maken. (gewoonlijk INBOX)';
View
7 lang/nl/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004092700)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
$string['action'] = 'Actie';
@@ -170,6 +170,7 @@
$string['configclamdonothing'] = 'Behandel bestanden als OK';
$string['configclamfailureonupload'] = 'Als je clam geconfigureerd hebt om geüploade bestanden op virussen te scannen, maar het is slecht geconfigureerd of loopt niet om één of andere reden, hoe moet Moodle zich dan gedragen? Als je kiest voor \"Behandel alle bestanden als virussen\", dan zullen alle bestanden naar de quaraninezone verplaatst worden of verwijderd worden. Als je kies voor \"Behandel bestanden als OK\", dan zullen de bestanden naar de bedoelde map verplaatst worden zoals normaal. In beide gevallen wordt de beheerder op de hoogte gebracht van het slecht werken van clam. Als kiest voor \"Behandel bestanden als virussen\" en om één of andere reden werkt clam niet (gewoonlijk omdat je een verkeerd pad naar clam gegeven hebt), dan zullen ALLE geuploade bestanden naar de quarantinezone verplaatst worden of verwijderd worden. Wees voorzichtig met deze instelling.';
$string['configcountry'] = 'Als je hier een land invult zal dit land als standaard worden geselecteerd bij nieuwe gebruikersaccounts. Laat dit veld gewoon leeg om gebruikers te dwingen een land te kiezen.';
+$string['configdbsessions'] = 'Als dit ingeschakeld is, dan zal de databank gebruikt worden om informatie over de sessies te bewaren. Dit is vooral nuttig op grote, veel gebruikte sites of sites op een cluster van servers. Voor de meeste sites kan dit waarschijnlijk beter uitgeschakeld zijn zodat de server de informatie op schijf bewaard. Merk op dat het wijzigen van deze instelling alle gebruikers zal afmelden (jij inbegrepen).';
$string['configdebug'] = 'Als je dit aan zet zullen er meer PHP-fouten op het scherm worden weergegeven. Dit is alleen maar handig voor ontwikkelaars van de applicatie.';
$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Als je met e-mailauthenticatie werkt dan is dit de periode waarbinnen gebruikers moeten reageren op de bevestigingsmail voor de nieuwe account. Na deze periode zullen oude, niet-bevestigde accounts verwijderd worden.';
$string['configdigestmailtime'] = 'Gebruikers die ervoor kiezen dat de e-mails hun als samenvatting toegezonden worden, zullen dagelijks een e-mail ontvangen. Deze instelling controleert op welk moment van de dag dat deze dagelijkse mail verzonden wordt (de mail wordt verstuurd door de cron die volgt op het uur dat hier gekozen wordt)';
@@ -461,6 +462,8 @@
$string['forcedmode'] = 'Verplichte modus';
$string['forcelanguage'] = 'Verplicht taal';
$string['forceno'] = 'Verplicht niet';
+$string['forcepasswordchange'] = 'Verplicht het wijzigen van het wachtwoord';
+$string['forcepasswordchangehelp'] = 'Vraag de gebruiker om het te wijzigen bij de volgende aanmelding';
$string['forgotten'] = 'Heb je je gebruikersnaam of wachtwoord vergeten?';
$string['format'] = 'Format';
$string['formathtml'] = 'HTML-opmaak';
@@ -487,6 +490,7 @@
$string['gd2'] = 'GD 2.x is geïnstalleerd';
$string['gdneed'] = 'GD moet geïnstalleerd zijn om deze grafiek te kunnen bekijken';
$string['gdnot'] = 'GD is niet geïnstalleerd';
+$string['go'] = 'Start';
$string['gpl'] = 'Copyright (C) 2001-2002 Martin Dougiamas
(http://dougiamas.com)
@@ -573,6 +577,7 @@
$string['invalidemail'] = 'Ongeldig e-mailadres';
$string['invalidlogin'] = 'Ongeldige log in, probeer het nog eens';
$string['ip_address'] = 'IP-adres';
+$string['jump'] = 'Spring';
$string['jumpto'] = 'Ga naar...';
$string['keep'] = 'Houden';
$string['langltr'] = 'Taalrichting van links naar rechts';
View
7 lang/nl/workshop.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // workshop.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004092700)
+ // workshop.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
$string['absent'] = 'Afwezig';
@@ -43,6 +43,7 @@
$string['awaitinggradingbyteacher'] = 'In afwachting van beoordeling door $a';
$string['beforedeadline'] = 'Voor deadline: $a';
$string['calculationoffinalgrades'] = 'Berekening van de eindbeoordeling';
+$string['clearlateflag'] = 'Wis de te laat vermelding';
$string['closeassignment'] = 'Sluit de beoordeling';
$string['comment'] = 'Commentaar';
$string['commentby'] = 'Commentaar door';
@@ -66,6 +67,7 @@
$string['editsubmission'] = 'Bewerk inzending';
$string['element'] = 'Onderdeel';
$string['elementweight'] = 'Gewicht van het onderdeel';
+$string['enterpassword'] = 'Geef het wachtwoord';
$string['errorbanded'] = 'Als fout aangeduid';
$string['errortable'] = 'Foutentabel';
$string['excellent'] = 'Schitterend';
@@ -160,6 +162,7 @@
$string['overallpeergrade'] = 'Totaalcijfer: $a';
$string['overallteachergrade'] = 'Volledige beoordeling door leraar: $a';
$string['ownwork'] = 'Eigen werk';
+$string['passwordprotectedworkshop'] = 'Workshop beschermd met wachtwoord';
$string['percentageofassessments'] = 'Percentage te negeren beoordelingen';
$string['phase'] = 'Fase';
$string['phase1'] = 'Begin taak';
@@ -244,6 +247,7 @@
$string['ungradedassessmentsofstudentsubmissions'] = '$a Niet-beoordeelde evaluaties van leerlingenbijdragen.';
$string['ungradedassessmentsofteachersubmissions'] = '$a Niet-beoordeelde evaluaties van lerarenbijdragen';
$string['uploadsuccess'] = 'Upload gelukt';
+$string['usepassword'] = 'Gebruik wachtwoord';
$string['verylax'] = 'Heel mild';
$string['verypoor'] = 'Heel slecht';
$string['verystrict'] = 'Heel streng';
@@ -266,6 +270,7 @@
$string['workshopcomments'] = 'Workshop Opmerkingen';
$string['workshopfeedback'] = 'Workshop Feedback';
$string['workshopsubmissions'] = 'Workshop Bijdragen';
+$string['wrongpassword'] = 'Verkeerd wachtwoord voor deze workshop';
$string['yourassessments'] = 'Jouw evaluaties';
$string['yourassessmentsofexamplesfromtheteacher'] = 'Je beoordelingen van voorbeelden van de $a';
$string['yourfeedbackgoeshere'] = 'Je feedback komt hier';

0 comments on commit 24fa2d9

Please sign in to comment.