Skip to content
Browse files

Finnish teachers manual. Thanks to Lasse Utti.

  • Loading branch information...
1 parent ceed288 commit 276a8df94cf5d4d2e1db75649aa659d758ef7b9b paca70 committed Nov 27, 2003
Showing with 353 additions and 0 deletions.
  1. +353 −0 lang/fi/docs/teacher.html
View
353 lang/fi/docs/teacher.html
@@ -0,0 +1,353 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"><html><head><title>Moodle Docs: Teachers Manual</title>
+
+ <link type="TEXT/CSS" href="teacher_files/docstyles.htm" rel="stylesheet">
+ <meta content="text/html; charset=iso-8859-1" http-equiv="Content-Type"></head>
+
+<body style="background-color: rgb(255, 255, 255);">
+<h1>Opettajan ohje<br>
+</h1>
+<p>Tämä sivu on lyhyt ohjeistus kurssintekemiseksii Moodlen
+avulla. Ohjeessa käsitellään perustyökaluja jotka
+ovat saatavilla sekä muutamia valintoja joita sinun täytyy
+tehdä.<br>
+</p>
+<p>Ohjeen jaottelu:<br>
+</p>
+<ol>
+ <li><a href="#started">Aloitus<br>
+ </a></li>
+ <li><a href="#settings">Kurssin asetukset<br>
+ </a></li>
+ <li><a href="#upload">Tiedostojen lisääminen<br>
+ </a></li>
+ <li><a href="#activities">Tehtävien lisääminen<br>
+ </a></li>
+ <li><a href="#course">Kurssin toteuttaminen<br>
+ </a></li>
+ <li><a href="#further">Further information</a></li>
+</ol>
+<h3 class="sectionheading"><a name="started"></a>Aloitus <br>
+</h3>
+<blockquote>
+ <p>Ohje lähtee siitä että sivuston
+ylläpitäjä on asettanut Moodlen
+käytettäväksi ja luonut sinulle uuden tyhjän
+kurssin josta lähteä liikkeelle. Oletuksena on myös
+että olet kirjautunut kurssille opettajan käytöoikeuksin.<br>
+ </p>
+ <p>Tässä on kolme vinkkiä jotka helpottavat
+aloittamista.<br>
+ </p>
+ <ol>
+ <li><strong>Älä pelkää kokeilla asioita:</strong>
+ <blockquote>tutki, kokeile ja muuttele asioita vapaasti. On
+vaikeaa rikkoa mitään Moodle-kurssissa ja jos onnistuisitkin,
+on helppoa korjata tilanne entiselleen. </blockquote>
+ </li>
+ <li><strong>Huomaa ja käytä näitä pieniä
+kuvakkeita</strong>:
+ <blockquote>
+ <p>&nbsp;<img src="teacher_files/edit.htm"> <strong></strong>- <span style="font-weight: bold;">muokkaa</span> kuvake sallii sinun
+muokkaavan asioita.<br>
+ </p>
+ <p><img height="17" width="22" src="teacher_files/help.htm"> - <strong></strong><span style="font-weight: bold;">apua</span> kuvake näyttää
+asiasta apu-ikkunan<br>
+ </p>
+ <p>&nbsp;<img height="16" width="16" src="teacher_files/hide.htm"> -
+ <strong></strong><span style="font-weight: bold;">avoin
+silmä</span> kuvakkeella piilotat jotakin
+näkymättömiin oppilailta<br>
+ </p>
+ <p>&nbsp;<img height="16" width="16" src="teacher_files/show.htm"> -
+ <strong></strong><span style="font-weight: bold;">silmä
+kiinni</span> kuvakkeella näytät oppilaille jotakin
+piilottamaasi<br>
+ </p>
+ </blockquote>
+ </li>
+ <li><strong>Käytä navigointivalikkoa sivun
+ylälaidassa</strong>
+ <blockquote>tämä nuistuttaa sinua missä olet ja
+estää eksymästä sivustoon. </blockquote>
+ </li>
+ </ol>
+ <p>&nbsp;</p>
+</blockquote>
+<h3 class="sectionheading"><a name="settings"></a>Kurssin asetukset<br>
+</h3>
+<blockquote>
+ <p><strong></strong>Ensimmäinen asia jota tarkastelet on
+kurssisi <span style="font-weight: bold;">Ylläpito</span>-osio .
+Mene siihen ja valitse "<span style="font-weight: bold;">Asetukset...</span>"&nbsp;
+(Huomaa että tämä linkki, kuten koko Ylläpito-osio
+on näkyvissä vain sinulle ja
+pääkäyttäjälle eivätkä oppilaat edes
+näe kyseisiä linkkejä ).<br>
+ </p>
+ <p>Asetukset sivulla voit muuttaa lukuisia kurssin asetuksia
+esimerkiksi kurssin nimen, aloitusajan ja keston jne. Tässä
+ohjeessa ei kerrota eri&nbsp; asetuksista enempää koska
+apua-kuvakkeella saat lisätietoa yksityiskohtaisemmin. <br>
+Kuitenkin tässä kohtaa on kerrottava
+tärkeimmästä ominaisuudesta - kurssin muodosta joka voi
+olla <span style="font-weight: bold;">viikkomuoto</span>,<span style="font-weight: bold;"> aihemuoto</span> tai <span style="font-weight: bold;">keskustelumuoto</span>.&nbsp;
+Tämä valitaan sivun <span style="font-weight: bold;">muotoilu</span>
+kohdassa.<br>
+ </p>
+ <p>Valitsemasi kurssin muoto määrää kurssisivujen
+ulkonäön&nbsp; sekä&nbsp; käyttötavan ja
+vuorovaikutteisuuden. Moodlessa (1.1.1) on käytössä
+kolme tyyppiä mutta jatkossa tyyppien määrä
+lisääntynee. ( Mikäli keksit uusia muotoja
+lähetä kuvaus ideastasi Moodlen suunnittelijalle osoitteeseen
+martin@moodle.org )<br>
+ </p>
+ <p>Tässä on esillä kolme ruutukaappausta
+yksinkertaisista kurseista ( älä välitä
+väreistä jotka sivuston ylläpito
+määrittää mielensä mukaan ):<br>
+ </p>
+ <p align="center"><strong>Viikkomuoto:</strong></p>
+ <p align="center"><img height="527" width="570" src="teacher_files/weekly.htm"></p>
+ <p align="center">&nbsp;</p>
+ <p align="center"><strong>Aihemuoto:</strong></p>
+ <p align="center"><img height="463" width="570" src="teacher_files/topics.htm"></p>
+ <p align="center">&nbsp;</p>
+ <p align="center"><strong>Keskustelumuoto:</strong></p>
+ <p align="center"><img height="429" width="570" src="teacher_files/social.htm"></p>
+ <p>&nbsp;</p>
+ <p>Huomaa että viikko- ja aihemuodot ovat hyvin samanlaisia
+raketeeltaan. Eroavuus on siinä, että viikkomuodossa
+asioita/tehtäviä käsitellään
+täsmälleen viikoittain kun taas aihemuodossa ei ole
+aikarajoituksia. Keskustelumuoto ei sisällä muita
+ominaisuuksia ja perustuu ykden keskustelufoorumin
+käyttöön joka nähdään kurssin
+pääsivulla.<br>
+ </p>
+ <p>Lisätietoja saat kurssin asetukset sivun&nbsp; <span style="font-weight: bold;">apua</span>-kuvakkeista.<br>
+ </p>
+ <p>&nbsp;</p>
+</blockquote>
+<h3 class="sectionheading"><a name="upload"></a>Tiedostojen
+lisääminen<br>
+</h3>
+<blockquote>
+ <p>Käytössäsi voi olla materiaalia jota haluaisit
+lisätä kurssillesi kuten web-sivuja,
+äänitiedostoja, videotiedostoja, word-dokumentteja tai
+flash-animaatioita. Minkä tyyppinen tiedosto tahansa voidaan
+lisätä kurssiisi ja tallentaa palvelimelle. Kun tiedostot
+ovat palvelimella voit siirrellä, uudelleen nimetä, korjailla
+tai poistaa niitä.<br>
+ </p>
+ <p>Tähän kaikkeen pääset kurssin
+Ylläpito-osion <span style="font-weight: bold;">Tiedostot...</span>
+linkillä. Tiedosto-osion sivu näyttää
+tältä:<br>
+ </p>
+ <p align="center"><img height="347" width="400" src="teacher_files/files.htm"></p>
+ <p>&nbsp;</p>
+ <p>Tämä näkymä on käytössä
+opettajalla - oppilaat eivät voi käyttää sitä.
+Yksittäiset tiedostot saadaan oppilaiden käyttöön
+aineistona - katso seuraava luku.<br>
+ </p>
+ <p>Kuten kuvasta näkyy, tiedostot on listattu yhdessä
+alihakemistojen kanssa. Voit luoda lisää alihakemistoja
+järjestelläksesi tiedostosi siirtämällä
+niitä sopiviin paikkoihin.<br>
+ </p>
+ <p>Tiedostojen lisääminen verkon kautta on rajoitettu
+yhteen tiedostoon kerrallaan. Jos sinun tarvitsee lisätä
+useita tiedostoja kerralla ( esimerkiksi koko web-sivusto ) on paljon
+helpompaa pakata tiedostot<span style="font-weight: bold;">
+zip-ohjelmalla</span> yhdeksi tiedostoksi , siirtää
+tämä palvelimelle ja purkaa sitten palvelimella (
+näet&nbsp; "unzip" linkin pakatun tiedoston nimen vieressä ).<br>
+ </p>
+ <p>Esikatsellaksesi mitä tahansa siirtämääsi
+tiedostoa klikkaa sen nimeä. Selaimesi pitää huolen sen
+esittämisestä tai lataa sen koneellesi tutkittavaksi.<br>
+ </p>
+ <p>HTML ja tekstitiedostoja voidaan muokata palvelimella. Muut
+tiedostot pitää muokata omalla koneellasi ja lisätä
+palvelimelle uudelleen. Jos lisäät saman nimisen tiedoston
+aiempi korvataan automaattisesti siirtämälläsi uudella
+tiedostolla.<br>
+ </p>
+ <p>Viimeinen huomio: Jos lisättävä sisältö
+on jo internetissä sinun ei tarvitse lisätä tiedostoja
+palvelimelle&nbsp; - voit tehdä linkin kurssiltasi suoraan
+sivustoon (&nbsp; katso aineisto&nbsp; seuraavasta luvusta ).<br>
+ </p>
+ <p>&nbsp;</p>
+</blockquote>
+<h3 class="sectionheading"><a name="activities"></a>Tehtävien
+lisääminen<br>
+</h3>
+<blockquote>
+ <p>Kurssin luominen on erilaisten tehtävien/toimintojen
+lisäämistä kurssin pääsivulle siinä
+järjestyksessä jossa oppilaat niitä
+käyttävät. Voit muuttaa niiden järjestystä
+milloin vain.<br>
+ </p>
+ <p>Muokataksesi kurssia valitse Ylläpito-osiosta <span style="font-weight: bold;">Muokkaustila päälle</span>
+linkki. Tällä näytetään tai piilotetaan
+asetustoiminnot joilla voit käsitellä kurssin
+pääsivua. Katso yläpuolelta ruutukaappausta <span style="font-weight: bold;">viikkomuoto</span>isesta kurssista.
+Siinä muokkaustila on päällä ja asetustoiminnot
+ovat näkyvissä.<br>
+ </p>
+ <p>Uuden tehtävän/toiminnon lisäämiseksi mene
+yksinkertaisesti viikko- tai aihemuotoisessa kurssissa paikkaan johon
+tehtävän/toiminnon haluat lisätä ja valitse
+pudotusvalikosta toiminnon tyyppi. Tässä ovat Moodle 1.1.1
+version vakio toiminnot:<br>
+ </p>
+ <p><br>
+ </p>
+ <dl><dt><strong>Tehtävä</strong><br>
+ </dt><dd>Tehtävässä määritellään
+mitä tehdään, mihin asti ja maksimi arvosana. Oppilaat
+voivat palauttaa yhden tiedoston tehtävän suorittamiseksi.
+Tiedoston palautuspäivä
+rekisteröidään.Jälkeenpäin saat koostesivun
+josta näet jokaisen palautetun tiedoston ja kuinka
+myöhään tai aikaisin tiedosto palautettiin sekä
+tietueen anettavalle arvosanalle ja kommentille.
+Puolituntia arvostelun jälkeen Moodle lähettää
+oppilaalle sähköpostilla automaattisesti ilmoituksen
+tapahtuneesta. </dd><br><br><dt><strong>Monivalinta</strong><br>
+ </dt><dd>Monivalinta on hyvin yksinkertaista - laadit kysymyksiä ja
+niihin vaihtoehtoisia vastauksia.Oppilaat voivat tehdä valintansa
+ja sinä saat raportti-ikkunan josta voit nähdä tulokset.
+Itse käytän sitä&nbsp; tutkimustulosten keräilyyn
+opiskelijoilta mutta sillä käy näpärästi
+myös erilaiset mielipidekyselyt ja luokkaäänestykset.</dd><br><br><dt><strong>Foorumi</strong></dt><dd>Tämä moduuli on ehkä tärkein -
+täällä käydään kaikki keskustelut. Kun
+lisäät uuden foorumin sinulta kysytään
+minkätyyppistä keskustelua käydään:&nbsp;
+-yksinkertainen yhden aiheen keskustelu - kaikille vapaa yleisfoorumi
+vai&nbsp; yksi keskustelupolku käyttäjää kohti. </dd><br><br><dt><strong>Lyhyttehtävä</strong><br>
+ </dt><dd>Jokainen lyhyttehtävä on osa koko kurssin
+lyhyttehtävistä. Jokaiseen lyhyttehtävään voit
+määrittää avoimen kysymyksen joka ohjaa oppilaan
+kirjoitusta haluttuun suuntaan sekä aikavälin jolloin
+lyhyttehtävä on vastattavissa.
+Peukalosääntönä on yksi lyhyttehtävä
+viikossa. Rohkaise oppilaita reflektoivaan ja kriittiseen
+kirjoittamiseen sillä tehtävät ovat näkyvissä
+vain oppilaalle ja opettajalle.Jälkikäteen voit arvioida ja
+kommentoida kaikkia vastauksia kyseiseltä viikolta tai
+kyseisestä aiheesta ja oppilaat saavat automaattisesti
+sähköpostilla tiedon palautteestasi. Lyhyttehtäviä
+ei ole suunniteltu jatkuvasti laajennettaviksi - jos tätä
+tarvitaan lisää uusia lyhyttehtävä osioita
+pääsivulle. .</dd><br><br><dt><strong>Aineisto</strong><br>
+ </dt><dd>Aineistolla tarkoitetaan oppilaan saamaa kurssin
+sähköistä materiaalia ja sisältöjä.
+Aineisto voi olla mikä tahansa palvelimelle siirretty tiedosto tai
+linkki johonkin URL osoitteeseen.Yksinkertaisten
+tekstisisältöjen luominen onnistuu kirjoittamalla ne suoraan
+kirjoitus-osion kaavakkeeseen .</dd><br><br><dt><strong>Tentti</strong></dt><dd>Tässä modulissa opettaja voi suunnitella ja
+pitää kokeita, jotka sisältävät
+monivalintatehtäviä, oikein/väärin -kysymyksiä
+ja muita lyhyesti vastattavia kysymyksiä. Kysymykset tallennetaan
+luokiteltuun tietokantaan ja niitä voidaan käyttää
+uudelleen ja uudelleen kurssin aikana ja jopa kurssien
+välillä. Tenteissä voidaan sallia useita yrityksiä.
+Jokainen yritys kirjataan automaattisesti, ja opettaja voi
+päättää antaako hän palautetta vai
+näyttääkö oikeat vastaukset. Tässä
+modulissa on mahdollista antaa arvosanoja. </dd><br><br><dt><strong>Palautekyselyt</strong><br>
+ </dt><dd>Palautekyselymoduli tarjoaa useita hyväksi todettuja
+tutkimusvälineitä joilla voit arvioida ja
+ymmärtää opettamaasi luokkaa. Tällä
+hetkellä käytössä ovat COLLES ja ATTLS
+työkalut.
+Ne voi antaa oppilaitten käyttöön kurssin alussa
+diagnosointi välineeksi
+ja kurssin lopulla arviointivälineeksi. ( Käytän
+yhtä joka viikko kursseillani ). </dd></dl>
+ <br>
+ <p>Lisättyäsi tehtäviä/toimintoja kurssillesi
+voit siirrellä niitä ylös tai alas kurssisivulla
+klikkaamalla pieniä nuoli-kuvakkeita&nbsp; (<img height="10" width="9" src="teacher_files/up.htm"> <img height="10" width="9" src="teacher_files/down.htm">) . Voit myös
+poistaa niitä
+risti-kuvakkeella <img height="10" width="10" src="teacher_files/delete.htm">,
+ja uudelleen muokata niitä muokkaa-kuvakkeella <img height="11" width="10" src="teacher_files/edit_002.htm">.</p>
+ <p>&nbsp;</p>
+</blockquote>
+<h3 class="sectionheading"><a name="course"></a>Kurssin toteuttaminen<br>
+</h3>
+<blockquote>
+ <p>On olemassa suunnitelmia laajentaa tämä ohjeistus
+enemmän kattavaan oppaaseen. Sen valmistumiseen saakka
+tässä muutama ajatus kurssin toteuttamiseen:</p>
+ <ol>
+ <li>Tilaa itsellesi kaikki foorumit niin pysyt selvillä
+luokkasi aktiivisuudesta.<br>
+ </li>
+ <li>Rohkaise kaikkia oppilaita täyttämään
+käyttäjäprofiilit ( mukaanlukien kuvat ) ja lue ne
+kaikki - tämä auttaa tarjoamalla kontekstin heidän
+myöhemmälle kirjoittamiselle sekä auttaa sinua
+vastaamaan tyylillä joka vastaa heidän tarpeita.<br>
+ </li>
+ <li><strong></strong>Seuraa kurssin yksityistä "Opettajien
+foorumia". Se on erittäin käyttökelpoinen kanava kun
+useampi opettaja opettaa kurssilla.<br>
+ </li>
+ <li> Käytä kurssin "Tapahtumat..." linkkiä
+päästäksesi kurssin lokitietoihin. Siellä on
+linkki&nbsp; ikkunaan josta näet&nbsp; tapahtumat&nbsp; viimeisen
+tunnin ajalta. Ikkunan tiedot päivittyvät minuutin
+välein. Se on hyvä jättää päälle
+vaikka koko päiväksi niin näet ja koet mitä
+kurssilla tapahtuu.<br>
+ </li>
+ <li>Käytä Aktiivisuus linkkiä ( löytyy
+henkilöt osion osallistujat listan oikealta reunalta tai
+käyttäjän profiilisivulta ) kun haluat tietoa
+yksittäisen oppilaan aktiivisuudesta
+kurssityöskentelyssä.<br>
+ </li>
+ <li>Vastaa nopeasti oppilaille. Älä jätä
+sitä myöhemmäksi - tee se heti. Vaikka vastaamiseen
+kuormittuu nopeasti ja tuntuu kuin mitään muuta ei ehtisi
+tekemään, vastaaminen on ratkaiseva merkitys kurssin
+onnistumiseen ja ilmapiirin luomiseen..<br>
+ </li>
+ </ol>
+ <p>&nbsp;</p>
+</blockquote>
+<h3 class="sectionheading"><a name="further"></a>Lisäinformaatiota<br>
+</h3>
+<blockquote>
+ <p>Jos sinulla on ongelmia sivuston kanssa ota yhteyttä sivuston
+ylläpitäjään.<br>
+ </p>
+ <p>Jos sinulla on hyviä ideoita Moodlen paramtamiseksi tai jopa
+hyviä juttuja Moodlen käytöstä, tule <a target="_top" href="http://moodle.org/">moodle.org</a> sivustolle ja
+liity kurssille "<a target="_top" href="http://moodle.org/course/view.php?id=5">Using
+Moodle</a>". Meistä on mukavaa kuulla sinusta ja voit auttaa
+meitä parantamaan Moodlea edelleen.<br>
+ <br>
+ </p>
+ <p>Jos haluat koodata ja julkaista uusia moduuleja, kirjoittaa
+dokumentaatiota tai tehdä käännöstyötä,
+ota yhteyttä minuun: <a target="_top" href="http://moodle.org/user/view.php?id=1&amp;course=1">Martin
+Dougiamas</a>iin&nbsp; tai tule Moodlen "bug tracker" sivulle
+osoitteessa&nbsp; <a target="_top" href="http://moodle.org/bugs/">moodle.org/bugs</a></p>
+ <p align="center">Kiitos Moodlen käytöstä - ja
+menestystä opetustyöhön!</p>
+ <hr>
+ <p>&nbsp;</p>
+</blockquote>
+<p align="center"><font size="1"><a target="_top" href="http://moodle.org/file.php/19/moddata/forum/168/16792/">Moodle
+Documentation</a></font></p>
+<p align="center"><font size="1">Version: $Id: teacher.html,v 1.4
+2002/08/18 10:00:01 martin Exp $</font></p>
+</body></html>

0 comments on commit 276a8df

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.