Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

changed nl (thislanguage string) back to Nederlands

 • Loading branch information...
commit 2904f22bea90f4f83bebf54bcd004ecb18d0b995 1 parent 88a9188
koenr authored
Showing with 47 additions and 47 deletions.
 1. +1 −1  lang/nl/activitynames.php
 2. +1 −1  lang/nl/admin.php
 3. +1 −1  lang/nl/algebra.php
 4. +1 −1  lang/nl/appointment.php
 5. +1 −1  lang/nl/assignment.php
 6. +1 −1  lang/nl/attendance.php
 7. +1 −1  lang/nl/auth.php
 8. +1 −1  lang/nl/block_course_list.php
 9. +1 −1  lang/nl/block_course_summary.php
 10. +1 −1  lang/nl/block_online_users.php
 11. +1 −1  lang/nl/block_section_links.php
 12. +1 −1  lang/nl/block_social_activities.php
 13. +1 −1  lang/nl/calendar.php
 14. +1 −1  lang/nl/censor.php
 15. +1 −1  lang/nl/chat.php
 16. +1 −1  lang/nl/choice.php
 17. +1 −1  lang/nl/countries.php
 18. +1 −1  lang/nl/dialogue.php
 19. +1 −1  lang/nl/editor.php
 20. +1 −1  lang/nl/emailprotect.php
 21. +1 −1  lang/nl/enrol_database.php
 22. +1 −1  lang/nl/enrol_flatfile.php
 23. +1 −1  lang/nl/enrol_internal.php
 24. +1 −1  lang/nl/enrol_paypal.php
 25. +1 −1  lang/nl/error.php
 26. +1 −1  lang/nl/exercise.php
 27. +1 −1  lang/nl/forum.php
 28. +1 −1  lang/nl/glossary.php
 29. +1 −1  lang/nl/hotpot.php
 30. +1 −1  lang/nl/install.php
 31. +1 −1  lang/nl/journal.php
 32. +1 −1  lang/nl/label.php
 33. +1 −1  lang/nl/lesson.php
 34. +1 −1  lang/nl/mediaplugin.php
 35. +1 −1  lang/nl/moodle.php
 36. +1 −1  lang/nl/multilang.php
 37. +1 −1  lang/nl/pix.php
 38. +1 −1  lang/nl/questionnaire.php
 39. +1 −1  lang/nl/quiz.php
 40. +1 −1  lang/nl/resource.php
 41. +1 −1  lang/nl/scheduler.php
 42. +1 −1  lang/nl/scorm.php
 43. +1 −1  lang/nl/survey.php
 44. +1 −1  lang/nl/tex.php
 45. +1 −1  lang/nl/webquest.php
 46. +1 −1  lang/nl/wiki.php
 47. +1 −1  lang/nl/workshop.php
View
2  lang/nl/activitynames.php
@@ -5,6 +5,6 @@
$string['filtername'] = 'Automatisch linken van activiteiten';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'nl';
+$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
?>
View
2  lang/nl/admin.php
@@ -6,7 +6,7 @@
$string['filteruploadedfiles'] = 'Gebruik de filters in geüploade bestanden';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'nl';
+$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
$string['upgradelogs'] = 'Om volledige functionaliteit te bekomen moeten je oude logbestanden geüpgraded worden. <a href=\"$a\">Meer informatie</a>';
$string['upgradelogsinfo'] = 'Sommige wijzigingen hebben invloed op de manier waarom de logs worden opgeslagen. Om al je oude logs per activiteit te kunnen bekijken, moeten je oude logs geüpdated worden. Afhankelijk van je site kan dit lang duren (zelfs enkele uren) en voor lange sites kan dat de databank zwaar belasten. Als je het proces start, dan zou je het moeten laten aflopen (door het browservenster open te laten). Maak je geen zorgen, terwijl je de logs upgradet, zal de site blijven werken voor je gebruikers.<br /><br />Wil je je logs nu upgraden?';
$string['upgradesure'] = 'De bestanden op je Moodleserver zijn gewijzigd en je gaat zo dadelijk je server automatisch upgraden naar versie: <p><b>$a</b></p>
View
2  lang/nl/algebra.php
@@ -5,6 +5,6 @@
$string['filtername'] = 'Algebranotatie';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'nl';
+$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
?>
View
2  lang/nl/appointment.php
@@ -28,7 +28,7 @@
$string['submitted'] = 'Ingezonden';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'nl';
+$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
$string['timeend'] = 'Einde van de afspraak';
$string['timestart'] = 'Begin van de afspraak';
$string['typeoffline'] = 'Off line activiteit';
View
2  lang/nl/assignment.php
@@ -36,7 +36,7 @@
$string['submitted'] = 'Ingestuurd';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'nl';
+$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
$string['typeoffline'] = 'Off line activiteit';
$string['typeuploadsingle'] = 'Upload een bestand';
$string['uploadbadname'] = 'In deze bestandsnaam staan rare tekens, het bestand kon daardoor niet worden geüpload';
View
2  lang/nl/attendance.php
@@ -60,7 +60,7 @@
$string['teacheredit'] = 'Noteer aanwezigheid';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'nl';
+$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
$string['thursday'] = 'Do';
$string['tuesday'] = 'Di';
$string['viewall'] = 'Toon alle aanwezigheidslijsten';
View
2  lang/nl/auth.php
@@ -104,6 +104,6 @@
$string['stdchangepassword_explldap'] = 'Merk op: het is aan te raaden om LDAP te gebruiken met een SSL geëncrypteerde tunnel (ldaps://) als de LDAP-server op afstand staat.';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'nl';
+$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
?>
View
2  lang/nl/block_course_list.php
@@ -8,6 +8,6 @@
$string['owncourses'] = 'Beheerder ziet eigen vakken';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'nl';
+$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
?>
View
2  lang/nl/block_course_summary.php
@@ -6,6 +6,6 @@
$string['siteinfo'] = 'Site-informatie';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'nl';
+$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
?>
View
2  lang/nl/block_online_users.php
@@ -7,6 +7,6 @@
$string['periodnminutes'] = 'laatste $a minuten';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'nl';
+$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
?>
View
2  lang/nl/block_section_links.php
@@ -7,7 +7,7 @@
$string['jumptocurrentweek'] = 'Ga naar deze week';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'nl';
+$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
$string['topics'] = 'Onderwerpen';
$string['weeks'] = 'Weken';
View
2  lang/nl/block_social_activities.php
@@ -5,6 +5,6 @@
$string['blockname'] = 'Sociale activiteiten';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'nl';
+$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
?>
View
2  lang/nl/calendar.php
@@ -70,7 +70,7 @@
$string['sunday'] = 'Zondag';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1 ';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'nl';
+$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
$string['thu'] = 'Do';
$string['thursday'] = 'Donderdag';
$string['timeformat_12'] = '12-uur (am/pm)';
View
2  lang/nl/censor.php
@@ -5,6 +5,6 @@
$string['filtername'] = 'Woordcensuur';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'nl';
+$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
?>
View
2  lang/nl/chat.php
@@ -52,7 +52,7 @@
$string['studentseereports'] = 'Iedereen kan voorbije chatsessies bekijken';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'nl';
+$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
$string['viewreport'] = 'Bekijk voorbije chatsessies';
?>
View
2  lang/nl/choice.php
@@ -29,7 +29,7 @@
$string['showunanswered'] = 'Toon een kolom voor onbeantwoord';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'nl';
+$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
$string['timerestrict'] = 'Beperk het beantwoorden tot deze periode';
$string['viewallresponses'] = 'Bekijk $a antwoorden';
View
2  lang/nl/countries.php
@@ -244,6 +244,6 @@
$string['ZW'] = 'Zimbabwe';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'nl';
+$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
?>
View
2  lang/nl/dialogue.php
@@ -62,7 +62,7 @@
$string['teachertostudent'] = 'Leraar - leerling';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'nl';
+$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
$string['typefirstentry'] = 'Typ het eerste item hier';
$string['typefollowup'] = 'Typ de opvolging hier';
$string['typeofdialogue'] = 'Type dialoog';
View
2  lang/nl/editor.php
@@ -97,7 +97,7 @@
$string['texttop'] = 'Texttop';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1 ';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'nl';
+$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
$string['top'] = 'Bovenaan';
$string['type'] = 'Type';
$string['underline'] = 'Onderstrepen';
View
2  lang/nl/emailprotect.php
@@ -5,6 +5,6 @@
$string['filtername'] = 'E-mailbescherming';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'nl';
+$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
?>
View
2  lang/nl/enrol_database.php
@@ -16,6 +16,6 @@
$string['remoteuserfield'] = 'Het veld in de externe databank waarin user ID staat';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'nl';
+$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
?>
View
2  lang/nl/enrol_flatfile.php
@@ -19,6 +19,6 @@
$string['mailusers'] = 'Verwittig de gebruikers met e-mail';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'nl';
+$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
?>
View
2  lang/nl/enrol_internal.php
@@ -10,6 +10,6 @@
$string['enrolname'] = 'Interne aanmelding';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'nl';
+$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
?>
View
2  lang/nl/enrol_paypal.php
@@ -8,6 +8,6 @@
$string['sendpaymentbutton'] = 'Stuur betaling via Paypal';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'nl';
+$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
?>
View
2  lang/nl/error.php
@@ -16,7 +16,7 @@
$string['sessionipnomatch'] = 'Sorry, maar je IP-adres is gewijzigd sinds je aangemeld bent. Deze beveiligingsmethode voorkomt dat crackers je identiteit stelen terwijl je aangemeld bent op deze site. Gewone gebruikers zouden deze melding niet mogen zien - vraag je sitebeheerder om hulp.';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'nl';
+$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
$string['unknowncourse'] = 'Onbekend vak \"$a\"';
$string['usernotaddederror'] = 'Gebruiker \"$a\" niet toegevoegd - onbekende fout';
$string['usernotaddedregistered'] = 'Gebruiker \"$a\" niet toegevoegd - gebruiker bestaat al';
View
2  lang/nl/exercise.php
@@ -166,7 +166,7 @@
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1 ';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thisisaresubmission'] = 'Dit is een herinzending door $a.<br />Jouw evaluatie van de vorige inzending wordt getoond.<br />Verbeter die evaluatie nadat je de nieuwe inzending bekeken hebt<br />en klik dan op één van de knoppen onderaan de pagina.';
-$string['thislanguage'] = 'nl';
+$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
$string['title'] = 'Titel';
$string['typeofscale'] = 'Schaal';
$string['unassessed'] = '$a onbeoordeeld';
View
2  lang/nl/forum.php
@@ -149,7 +149,7 @@
$string['subscriptions'] = 'Inschrijvingen';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'nl';
+$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
$string['unsubscribe'] = 'Zeg het lidmaatschap van dit forum op';
$string['unsubscribed'] = 'Lidmaatschap opgezegd';
$string['unsubscribeshort'] = 'Lidmaatschap opzeggen';
View
2  lang/nl/glossary.php
@@ -158,7 +158,7 @@
$string['studentcanpost'] = 'Leerlingen kunnen items toevoegen';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1 ';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'nl';
+$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
$string['totalentries'] = 'Totaal aantal items';
$string['usedynalink'] = 'Link de items uit de woordenlijst automatisch';
$string['waitingapproval'] = 'Nog goedkeuren';
View
2  lang/nl/hotpot.php
@@ -10,6 +10,6 @@
$string['strattemptlabel'] = 'Pogingen: Score, Datum Tijd (Duur), [strafpunten]';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'nl';
+$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
?>
View
2  lang/nl/install.php
@@ -90,7 +90,7 @@
<p>Sessies kunnen ingeschakeld worden in het php.ini-bestand ... zoek naar de session.auto_start parameter.</p>';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'nl';
+$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
$string['wwwroot'] = 'Web adres';
$string['wwwrooterror'] = 'Het webadres lijkt niet geldig te zijn - deze Moodle-installatie is blijkbaar niet op die plaats.';
View
2  lang/nl/journal.php
@@ -32,7 +32,7 @@
$string['startoredit'] = 'Begin of wijzig mijn logboek bijdrage';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'nl';
+$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
$string['viewallentries'] = 'Bekijk $a logboek bijdragen';
?>
View
2  lang/nl/label.php
@@ -7,6 +7,6 @@
$string['modulenameplural'] = 'Labels';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'nl';
+$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
?>
View
2  lang/nl/lesson.php
@@ -164,7 +164,7 @@
$string['thefollowingpagesjumptothispage'] = 'Volgende pagina verwijst naar deze pagina';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'nl';
+$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
$string['thispage'] = 'Deze pagina';
$string['timed'] = 'Met tijdslimiet';
$string['topscorestitle'] = 'Top $a->maxhighscores cijfers voor de les $a->name';
View
2  lang/nl/mediaplugin.php
@@ -5,6 +5,6 @@
$string['filtername'] = 'Multimediaplugins';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'nl';
+$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
?>
View
2  lang/nl/moodle.php
@@ -957,7 +957,7 @@
$string['themesaved'] = 'Het nieuwe thema is bewaard';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'nl';
+$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
$string['time'] = 'Tijd';
$string['timezone'] = 'Tijdzone';
$string['to'] = 'Tot';
View
2  lang/nl/multilang.php
@@ -5,6 +5,6 @@
$string['filtername'] = 'Meertalige inhoud';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'nl';
+$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
?>
View
2  lang/nl/pix.php
@@ -20,7 +20,7 @@
$string['surprise'] = 'verrast';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'nl';
+$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
$string['thoughtful'] = 'bedenking';
$string['tongueout'] = 'tong uit';
$string['wideeyes'] = 'ogen wijd';
View
2  lang/nl/questionnaire.php
@@ -14,6 +14,6 @@
$string['respondenttype'] = 'Type ondervraagde';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'nl';
+$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
?>
View
2  lang/nl/quiz.php
@@ -248,7 +248,7 @@
$string['substitutedby'] = 'zal vervangen worden door';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'nl';
+$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
$string['time'] = 'Tijd ';
$string['timecompleted'] = 'Voltooid';
$string['timeleft'] = 'Resterende tijd';
View
2  lang/nl/resource.php
@@ -80,7 +80,7 @@
$string['searchweb'] = 'Zoek webpagina\'s';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'nl';
+$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
$string['variablename'] = 'Variable naam';
?>
View
2  lang/nl/scheduler.php
@@ -39,7 +39,7 @@
$string['starttime'] = 'Beginnen om';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'nl';
+$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
$string['welcomebackstudent'] = 'De vetgedrukte lijn in de tabel hieronder laat zien welk afspraakmoment je gekozen hebt. Je mag elk ander vrij afspraak moment kiezen';
$string['welcomenewstudent'] = 'De tabel hieronder laat alle vrije momenten zien voor het maken van een afspraak. Maak je keuze door de \"radio knop\" te selecteren. Vergeet niet op \"Bewaar mijn keuze\" te klikken. Als je de afspraak later wilt verzetten, dan kan dat via deze pagina.';
$string['welcomenewteacher'] = 'Klik op de knop hieronder om afspraaksessies aan te maken zodat je al je studenten kunt zien.';
View
2  lang/nl/scorm.php
@@ -68,7 +68,7 @@
$string['tag_error'] = 'Onbekende tag ($a->tag) met deze inhoud: $a->value';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'nl';
+$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
$string['too_many_attributes'] = 'Tag $a->tag heeft te veel attributen';
$string['too_many_children'] = 'Tag $a->tag heeft teveel children';
$string['trackingloose'] = 'WAARSCHUWING: de gegevens voor opvolging van dit SCORM-pakket zullen verloren gaan';
View
2  lang/nl/survey.php
@@ -205,7 +205,7 @@
$string['thanksforanswers'] = 'Bedankt voor het invullen van dit onderzoek, $a';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'nl';
+$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
$string['time'] = 'Tijd';
$string['viewsurveyresponses'] = 'Bekijk $a ingevulde onderzoeken';
View
2  lang/nl/tex.php
@@ -5,6 +5,6 @@
$string['filtername'] = 'Tex-notatie';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1 ';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'nl';
+$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
?>
View
2  lang/nl/webquest.php
@@ -6,6 +6,6 @@
$string['modulenameplural'] = 'webquests';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'nl';
+$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
?>
View
2  lang/nl/wiki.php
@@ -159,7 +159,7 @@
$string['thanksforcontribution'] = 'Dank je voor je bijdrage.';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'nl';
+$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
$string['thispageisntlinkedfromanywhereelse'] = 'Er is geen link naar deze pagina.';
$string['updatedpages'] = 'Gewijzigde pagina\'s';
$string['uplerror'] = 'Erg jammer, maar het liep fout tijdens het uploaden van het bestand.';
View
2  lang/nl/workshop.php
@@ -239,7 +239,7 @@
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thisisadroppedassessment'] = 'Deze beoordeling telt niet mee';
-$string['thislanguage'] = 'nl';
+$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
$string['timeassessed'] = 'Tijd geëvalueerd';
$string['title'] = 'Titel';
$string['typeofscale'] = 'Soort van schaal';

0 comments on commit 2904f22

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.