Permalink
Browse files

Updates from Samuli Karevaara.

Thanks Samuli!
  • Loading branch information...
1 parent 2b92c04 commit 2b0b68dec377d93fe074df46512566e1cf16021a paca70 committed Mar 9, 2005
Showing with 129 additions and 134 deletions.
  1. +56 −33 lang/fi/calendar.php
  2. +7 −5 lang/fi/forum.php
  3. +66 −96 lang/fi/moodle.php
View
89 lang/fi/calendar.php
@@ -1,18 +1,30 @@
<?PHP // $Id$
- // calendar.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
+ // calendar.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005022400)
$string['calendar'] = 'Kalenteri';
$string['calendarheading'] = '$a kalenteri';
-$string['clickhide'] = 'klikkaa piilottaaksesi';
-$string['clickshow'] = 'klikkaa näyttääksesi';
+$string['clickhide'] = 'piilota';
+$string['clickshow'] = 'näytä';
$string['confirmeventdelete'] = 'Haluatko varmasti poistaa tämän tapahtuman';
$string['courseevents'] = 'Kurssin tapahtumat';
+$string['day'] = 'päivä';
$string['dayview'] = 'Päivänäkymä';
$string['daywithnoevents'] = 'Ei tapahtumia tälle päivälle';
$string['default'] = 'Oletus';
$string['deleteevent'] = 'Poista tapahtuma';
$string['detailedmonthview'] = 'Tarkennettu kuukausinäkymä';
+$string['dstadjusttime'] = 'Siirrä kelloa';
+$string['dstat'] = 'kello';
+$string['dstby'] = 'tämän verran:';
+$string['dstdefaultpresetname'] = 'Uusi kesäajan asetus';
+$string['dsthumanreadable'] = 'Kuukauden $a->activate_index $a->activate_weekday aina {$a->activate_month}ssa, siirrä kelloa $a->offset minuuttia $a->direction. Tämä kellonajan muutos on voimassa aina {$a->deactivate_month}n $a->deactivate_index {$a->deactivate_weekday}hin.';
+$string['dstof'] = 'tässä kuussa:';
+$string['dstonthe'] = 'Kuukauden';
+$string['dstpresetactivated'] = 'Kesäaika alkaa';
+$string['dstpresetadjusttime'] = 'Kellon siirto';
+$string['dstpresetdeactivated'] = 'Kesäaika loppuu';
+$string['dstpresetname'] = 'Asetuksen nimi';
$string['durationminutes'] = 'Kesto minuutteina';
$string['durationnone'] = 'Ilman kestoa';
$string['durationuntil'] = 'Päättymisaika';
@@ -27,73 +39,84 @@
$string['eventdescription'] = 'Tapahtuman kuvaus';
$string['eventduration'] = 'Kesto';
$string['eventendtime'] = 'Tapahtuman päättymisaika';
-$string['eventinstanttime'] = 'Aika';
+$string['eventinstanttime'] = 'kello';
$string['eventkind'] = 'Tapahtuman tyyppi';
$string['eventname'] = 'Nimi';
$string['eventrepeat'] = 'Toistot';
-$string['eventsfor'] = '$a tapahtumaa';
+$string['eventsfor'] = '$a tapahtumat';
$string['eventstarttime'] = 'Tapahtuman alkamisaika';
-$string['eventtime'] = 'Aika';
+$string['eventtime'] = 'kello';
$string['eventview'] = 'Tapahtumanäkymä';
$string['expired'] = 'Tapahtuma on jo mennyt';
+$string['explain_dstpreset'] = 'Alasvetovalikosta voit halutessasi valita alueen, jolla kesäajan asetukset ovat käytössä.';
+$string['explain_dstpresetforced'] = 'Tämän asetuksen muuttaminen ei ole sallittua.';
$string['explain_lookahead'] = 'Tämä oletusasetus määrittää, kuinka monen päivän päässä tulevaisuudessa tapahtuman pitää olla, jotta se näytettäisiin \"tulevana tapahtumana\". Tapahtumia, jotka alkavat myöhemmin, ei näytetä koskaan tulevien tapahtumien listassa. Huomaa, että <strong>ei ole mitään takeita</strong> siitä, että kaikki tämän ajan sisällä olevat tapahtumat näytettäisiin tulevien listassa; mikäli niitä on paljon (enemmän kuin asetus \"Tulevien tapahtumien listan maksimikoko\", kaukaisimmat tulevista tapahtumista eivät näy listassa.';
$string['explain_maxevents'] = 'Tämä asetus määrittää tulevien tapahtumien listan maksimikoon. Mikäli valitset tähän suuren luvun, saattaa tulevien tapahtumien lista viedä huomattavan paljon tilaa ruudultasi.';
+$string['explain_persistflt'] = 'Jos tämä asetus on päällä, Moodle muistaa kalenterista valitsemiesi tapahtumien piilotuksen ja näyttämisen asetukset myös kirjautumiskertojen välillä.';
$string['explain_startwday'] = 'Tämä asetus määrittää tavan, jolla kuukausittainen kalenteri näytetään. Käytä tätä asettaaksesi näkymälle tavan, johon olet tottunut.';
$string['explain_timeformat'] = 'Voit näyttää ajat joko 12 tai 24 tunnin muodossa. Jos valitset \"oletus\", valinta suoritetaan sivuston asetusten mukaisesti.';
-$string['fri'] = 'Pe';
-$string['friday'] = 'Perjantai';
+$string['first'] = 'ensimmäinen';
+$string['fri'] = 'pe';
+$string['friday'] = 'perjantai';
$string['globalevents'] = 'Yhteiset tapahtumat';
$string['gotocalendar'] = 'Siirry kalenteriin';
$string['groupevents'] = 'Ryhmän tapahtumat';
$string['hidden'] = 'Piilotettu';
+$string['last'] = 'viimeinen';
$string['manyevents'] = '$a tapahtumaa';
-$string['mon'] = 'Ma';
-$string['monday'] = 'Maanantai';
+$string['mon'] = 'ma';
+$string['monday'] = 'maanantai';
$string['monthlyview'] = 'Kuukausinäkymä';
$string['newevent'] = 'Uusi tapahtuma';
+$string['notusingdst'] = 'Kesäaika ei ole käytössä';
$string['noupcomingevents'] = 'Ei tulevia tapahtumia';
+$string['nth'] = '{$a}.';
$string['oneevent'] = '1 tapahtuma';
+$string['pref_dstpreset'] = 'Kesäaika';
$string['pref_lookahead'] = 'Tulevien tapahtumien tarkastelu';
$string['pref_maxevents'] = 'Tulevien tapahtumien listan maksimikoko';
+$string['pref_persistflt'] = 'Tallenna tapahtumien piilotusvalinnat';
$string['pref_startwday'] = 'Viikon ensimmäinen päivä';
-$string['pref_timeformat'] = 'Ajan osoitus tapa';
+$string['pref_timeformat'] = 'Kellonajan muoto';
$string['preferences'] = 'Asetukset';
$string['preferences_available'] = 'Henkilökohtaiset asetuksesi';
$string['repeatnone'] = 'Ei toistoja';
$string['repeatweeksl'] = 'Toista viikoittain';
-$string['repeatweeksr'] = 'tapahtumat';
-$string['sat'] = 'La';
-$string['saturday'] = 'Lauantai';
+$string['repeatweeksr'] = 'tapahtumaa';
+$string['sat'] = 'la';
+$string['saturday'] = 'lauantai';
$string['shown'] = 'näkyvissä';
$string['spanningevents'] = 'Tapahtumia käynnissä parhaillaan';
-$string['sun'] = 'Su';
-$string['sunday'] = 'Sunnuntai';
-$string['thu'] = 'To';
-$string['thursday'] = 'Torstai';
+$string['sun'] = 'su';
+$string['sunday'] = 'sunnuntai';
+$string['thu'] = 'to';
+$string['thursday'] = 'torstai';
$string['timeformat_12'] = '12-tuntinen (AP/IP)';
$string['timeformat_24'] = '24-tuntinen';
-$string['today'] = 'Tänään';
-$string['tomorrow'] = 'Huomenna';
+$string['timeforward'] = 'eteenpäin';
+$string['timerewind'] = 'taaksepäin';
+$string['today'] = 'tänään';
+$string['tomorrow'] = 'huomenna';
$string['tt_deleteevent'] = 'Poista tapahtuma';
$string['tt_editevent'] = 'Muokkaa tapahtumaa';
-$string['tt_hidecourse'] = 'Kurssin tapahtumat näytetään (piiloita)';
-$string['tt_hideglobal'] = 'Yleiset tapahtumat näytetään (piiloita)';
-$string['tt_hidegroups'] = 'Ryhmän tapahtumat näytetään (piiloita)';
-$string['tt_hideuser'] = 'Käyttäjän tapahtumat näytetään (piiloita)';
+$string['tt_hidecourse'] = 'Kurssin tapahtumat näytetään (piilota)';
+$string['tt_hideglobal'] = 'Yleiset tapahtumat näytetään (piilota)';
+$string['tt_hidegroups'] = 'Ryhmän tapahtumat näytetään (piilota)';
+$string['tt_hideuser'] = 'Käyttäjän tapahtumat näytetään (piilota)';
$string['tt_showcourse'] = 'Kurssin tapahtumat piilotettuna (näytä)';
$string['tt_showglobal'] = 'Yleiset tapahtumat piilotettuna (näytä)';
$string['tt_showgroups'] = 'Ryhmän tapahtumat piilotettuna (näytä)';
$string['tt_showuser'] = 'Käyttäjän tapahtumat piilotettuna (näytä)';
-$string['tue'] = 'Ti';
-$string['tuesday'] = 'Tiistai';
-$string['typecourse'] = 'Koko kurssille';
-$string['typegroup'] = 'Ryhmälle';
-$string['typesite'] = 'Koko sivustolle';
-$string['typeuser'] = 'Oma tapahtuma';
+$string['tue'] = 'ti';
+$string['tuesday'] = 'tiistai';
+$string['typecourse'] = 'koko kurssille';
+$string['typegroup'] = 'ryhmälle';
+$string['typesite'] = 'koko sivustolle';
+$string['typeuser'] = 'oma tapahtuma';
$string['upcomingevents'] = 'Tulevat tapahtumat';
$string['userevents'] = 'Omat tapahtumat';
-$string['wed'] = 'Ke';
-$string['wednesday'] = 'Keskiviikko';
-$string['yesterday'] = 'Eilen';
+$string['wed'] = 'ke';
+$string['wednesday'] = 'keskiviikko';
+$string['yesterday'] = 'eilen';
?>
View
12 lang/fi/forum.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
+ // forum.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005022400)
$string['addanewdiscussion'] = 'Lisää uusi keskustelu';
@@ -12,7 +12,7 @@
$string['attachment'] = 'Liite';
$string['bynameondate'] = '$a->name - $a->date';
$string['configdisplaymode'] = 'Oletusasetus keskustelujen näyttämiselle, jos sellaista ei ole asetettu.';
-$string['configenablerssfeeds'] = 'Tämä mahdollistaa RSS syötteet eri keskustelualueilta. Sinun pitää vielä erikseen kytkeä RSS päälle niiden keskustelualueiden asetuksesta jolla haluat käyttää RSS syötteitä.';
+$string['configenablerssfeeds'] = 'Tämä mahdollistaa RSS-syötteet eri keskustelualueilta. Sinun pitää vielä erikseen kytkeä RSS päälle niiden keskustelualueiden asetuksesta, joille haluat käyttää RSS-syötteitä.';
$string['configlongpost'] = 'Tätä pitemmät keskustelut käsitellään pitkinä (HTML koodia ei lasketa mukaan).';
$string['configmanydiscussions'] = 'Samalla sivulla näytettävien keskustelujen suurin määrä';
$string['configmaxbytes'] = 'Oletusasetus liitetiedoston maksimikoolle koko sivustolla.';
@@ -59,6 +59,8 @@
$string['introteacher'] = 'Opettajien oma keskustelualue';
$string['lastpost'] = 'Viimeisin viesti';
$string['learningforums'] = 'Keskustelualueet opiskelulle';
+$string['markread'] = 'Merkitse luetuksi';
+$string['markunread'] = 'Merkitse lukemattomaksi';
$string['maxattachmentsize'] = 'Liitteen maksimikoko';
$string['maxtimehaspassed'] = 'Valitettavasti suurin sallittu muokkausaika on ylittynyt tämän ($a) viestin osalta!';
$string['message'] = 'Viesti';
@@ -125,10 +127,10 @@
$string['repliesone'] = '$a vastaus tähän mennessä';
$string['reply'] = 'Vastaa';
$string['replyforum'] = 'Vastaa keskustelualueelle';
-$string['rsssubscriberssdiscussions'] = 'Näytä RSS syöte $a keskusteluille';
-$string['rsssubscriberssposts'] = 'Näytä RSS syöte $a viesteille';
+$string['rsssubscriberssdiscussions'] = 'Näytä alueen \"$a\" keskusteluiden RSS-syöte';
+$string['rsssubscriberssposts'] = 'Näytä alueen \"$a\" viestien RSS-syöte';
$string['search'] = 'Etsi';
-$string['searchforums'] = 'Etsi keskustelualueilta';
+$string['searchforums'] = 'Etsi viesteistä';
$string['searcholderposts'] = 'Selaa vanhoja viestejä';
$string['searchresults'] = 'Haun tulokset';
$string['sendinratings'] = 'Lähetä viimeisimmät arvioinnit viesteistä';
View
162 lang/fi/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005022400)
$string['action'] = 'Tapahtuma';
@@ -21,7 +21,7 @@
$string['addedtogroupnot'] = 'Ei lisätty ryhmään $a';
$string['addedtogroupnotenrolled'] = 'Ei lisätty ryhmään $a , koska ei ole mukana ko. kursilla';
$string['addinganew'] = 'Lisätään uusi $a';
-$string['addinganewto'] = 'Lisätään uusi $a->what ( $a->to ) ';
+$string['addinganewto'] = 'Lisätään uusi $a->what kohtaan $a->to';
$string['addingdatatoexisting'] = 'Lisätään dataa olemassaolevaan';
$string['addnewcategory'] = 'Lisää uusi kategoria';
$string['addnewcourse'] = 'Lisää uusi kurssi';
@@ -30,7 +30,7 @@
$string['address'] = 'Osoite';
$string['addstudent'] = 'Lisää opiskelija';
$string['addteacher'] = 'Lisää opettaja';
-$string['admin'] = 'Ylläpitäjä';
+$string['admin'] = 'Ylläpito';
$string['adminhelpaddnewuser'] = 'Käyttäjien lisäys manuaalisesti';
$string['adminhelpassignadmins'] = 'Ylläpitäjällä on pääsy kaikkialle tällä sivustolla sekä kaikki oikeudet lisäyksiin ja poistoihin';
$string['adminhelpassigncreators'] = 'Ylläpitäjät voivat luoda uusia kursseja ja opettaa niissä';
@@ -61,7 +61,9 @@
$string['administrators'] = 'Ylläpitäjät';
$string['administratorsall'] = 'Kaikki ylläpitäjät';
$string['administratorsandteachers'] = 'Ylläpitäjät ja opettajat';
+$string['advanced'] = 'Tarkemmin';
$string['advancedfilter'] = 'Tarkennettu haku';
+$string['advancedsettings'] = 'Lisäasetukset';
$string['again'] = 'taas';
$string['all'] = 'Kaikki';
$string['allactivities'] = 'Kaikki aktiviteetit';
@@ -117,10 +119,10 @@
$string['backupversion'] = 'Varmuuskopion versio';
$string['blockconfiga'] = 'konfiguroidaan $a lohko';
$string['blockconfigbad'] = 'Tätä lohkoa ei ole toteutettu oikein ja siksi konfiguraatio liitäntää ei voida hankkia.';
-$string['blockconfigin'] = 'Kurssi: konfiguroidaan lohko $a:ssa';
$string['blockdeleteconfirm'] = 'Olet poistamassa lopullisesti lohkon \'$a\'. Tämä poistaa kaikki lohkoon liittyvät tiedostot tietokannasta. Oletko varma että haluat jatkaa?';
$string['blockdeletefiles'] = 'Kaikki lohkoon \'$a->block\' liityvä tieto on poistettu tietokannasta. Viimestelläksesi poiston ( ja esääksesi lohkoa asentumasta uudelleen) poista seuraavaksi hakemisto $a->directory palvelimelta';
$string['blocks'] = 'Lohkot';
+$string['blocksaddedit'] = 'Muokkaa lohkoja';
$string['blocksetup'] = 'Asetetaan lohkojen taulut';
$string['blocksuccess'] = '$a taulut on asetettu onnistuneesti';
$string['bycourseorder'] = 'Kurssin mukaan';
@@ -139,6 +141,7 @@
$string['checkinginstances'] = 'Tarkistetaan tapahtumia';
$string['checkingsections'] = 'Tarkistetaan tehtävälohkoja';
$string['checklanguage'] = 'Tarkista kieli';
+$string['childcoursenotfound'] = 'Alikurssia ei löytynyt!';
$string['choose'] = 'Valitse';
$string['choosecourse'] = 'Valitse kurssi';
$string['chooseenrolmethod'] = 'Ensisijainen rekisteröintitapa';
@@ -147,99 +150,39 @@
$string['choosereportfilter'] = 'Valitse suodin raporttia varten';
$string['choosetheme'] = 'Valitse teema';
$string['chooseuser'] = 'Valitse käyttäjä';
-$string['city'] = 'Kaupunki/paikkakunta';
+$string['city'] = 'Paikkakunta';
$string['clambroken'] = 'Ylläpitäjä on määritellyt virustunnistuksen, mutta jokin virustunnistuksen asetuksista on väärin.<br /> Tiedoston tallentaminen ei onnistunut. Ylläpitäjälle on lähetetty sähköposti tästä virheestä, jotta hän voi korjata asian. <br /> Yritä lähettää tiedosto myöhemmin uudelleen.';
$string['clamdeletedfile'] = 'Tiedosto on poistettu';
$string['clamdeletedfilefailed'] = 'Tiedostoa ei voitu poistaa';
-$string['clamemailsubject'] = '$a :: Clam AV ilmoitus';
-$string['clamfailed'] = 'Clam Antivirus ohjelmaa ei voitu suorittaa. Virhe oli $a . Tässä on ohjelman tuloste:';
-$string['clamlost'] = 'Moodle on konfiguroitu tarkistamaan lähetetyt tiedostot Clam Antivirusohjelmistolla, mutta ohjelman sijainti, $a , on virheellinen.';
-$string['clamlostandactinglikevirus'] = 'Lisäksi, moodle on määrietelty hylkäämään tarkistamatta jääneet tiedostot. Tämä tarkoitaa sitä ettei tiedostoja voida lähettää ennenkuin ongelma on korjattu.';
-$string['clammovedfile'] = 'Tiedosto on siirretty karanteenihakemistoon. Tiedoston uusi sijainti on $a';
-$string['clammovedfilebasic'] = 'Tiedosto on siirretty karanteenihakemistoon';
+$string['clamemailsubject'] = '$a :: Clam AV -ilmoitus';
+$string['clamfailed'] = 'Clam Antivirus -ohjelmaa ei voitu suorittaa. Virhe oli $a . Tässä on ohjelman tuloste:';
+$string['clamlost'] = 'Moodle on konfiguroitu tarkistamaan lähetetyt tiedostot Clam Antivirus -ohjelmistolla, mutta ohjelman sijainti, $a, on virheellinen.';
+$string['clamlostandactinglikevirus'] = 'Lisäksi, Moodle on määritelty hylkäämään tarkistamatta jääneet tiedostot. Tämä tarkoitaa sitä ettei tiedostoja voida lähettää ennenkuin ongelma on korjattu.';
+$string['clammovedfile'] = 'Tiedosto on siirretty karanteenihakemistoon. Tiedoston uusi sijainti on $a.';
+$string['clammovedfilebasic'] = 'Tiedosto on siirretty karanteenihakemistoon.';
$string['clamquarantinedirfailed'] = 'Tiedostoa ei voitu siirtää karanteenihakemistoon $a. Ongelma pitää korjata koska tässä tapauksessa kaikki saatuneet tiedostot poistetaan.';
$string['clamunknownerror'] = 'Tuntematon virhe Clam AV-ohjelmiston käytössä.';
$string['cleaningtempdata'] = 'Puhdistetaan väliaikaiset tiedot';
$string['clicktochange'] = 'Klikkaa muokataksesi';
$string['closewindow'] = 'Sulje tämä ikkuna';
$string['comparelanguage'] = 'Vertaa ja muokkaa käännöstä';
$string['complete'] = 'Suoritettu loppuun';
-$string['configallowunenroll'] = 'Jos tässä on \'Kyllä\', oppilaat voivat poistua kurssilta milloin he haluavat. Muussa tapauksessa opettajat ja ylläpitäjät poistavat opiskelijat kursseilta tarvittaessa.';
-$string['configallusersaresitestudents'] = 'Pidetäänkö kaikkia käyttäjiä opiskelijoina sivuston etusivulla? Jos valitset \"Kyllä\", kaikki vahvistetut käyttäjät voivat ottaa osaa etusivun aktiviteeteihin. Jos valitset \"Ei\" vain käyttäjät jotka ovat opiskelijoina jollan muulla kurssilla voivat ottaa osaa etusivun aktiviteetteihin. Vain ylläpitäjät ja valitut opettajat voivat toimia etusivun opettajina ja muokata aktiviteetteja.';
-$string['configautologinguests'] = 'Kirjataanko vierailijat automaattisesti \'vieras\'-tunnuksella kun kurssi sallii vieraskäyttäjät';
-$string['configcachetext'] = 'Laajoille sivustoille tai sivustoille, jotka käyttävät tekstisuotimia, tämä asetus saattaa todella nopeuttaa toimintaa. Tekstien kopiot säilytetään prosessoidussa muodossaan tässä asetetun ajan verran.
-Mikäli asetat tähän liian pienen arvon, palvelimen toiminta saattaa hieman hidastua, mutta liian suuri arvo saattaa aiheuttaa liian pitkän päivitysviiveen (esimerkiksi uusille linkeille).';
-$string['configclamactlikevirus'] = 'Käsittele tiedostoja saastuneina';
-$string['configclamdonothing'] = 'Käsittele tiedostoja puhtaina';
-$string['configclamfailureonupload'] = 'Miten Clam AV tarkistamia tiedostoja käsitellään jos antivirus ohjelman käytössä tapahtuu virhetilanne? Valitse \"Käsittele tiedostoja saastuneina\" niin tiedostot poistetaan tai siirretää karanteeniin. Valitse \"Käsittele tiedostoja puhtaina\" niin niiden normaali tallentaminen sallitaan. Ylläpitäjät saavat aina ilmoituksen virhetilanteesta.';
-$string['configcountry'] = 'Jos asetat maan tässä, valinnasta tulee oletusasetus kaikille käyttäjille. Pakottaaksesi käyttäjät valitsemaan maansa itse, jätä tämä kohta tyhjäksi.';
-$string['configdbsessions'] = 'Käytetäänkö istuntodatan tallentamiseen tietokantaa? Tästä on hyötyä vain suurille sivustoille ja ryvästetyille palvelimille. Asetuksen muuttaminen kirjaa kaikki nykyiset käyttäjät ulos, myös sinut.';
-$string['configdebug'] = 'Jos valitset virheenkorjaustilan päälle, PHP:n error_reporting arvo nousee ja useampia virheilmoituksia tulostuu näytölle. Tästä asetuksesta on hyötyä vain Moodlen kehittäjille.';
-$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Jos käytät autentikointia sähköpostin kautta, tämän ajan kuluessa käyttäjän vahvistusviesti hyväksytään. Tämän ajan jälkeen vahvistamattomat tunnukset poistetaan.';
-$string['configdigestmailtime'] = 'Käyttäjät, jotka haluavat postinsa kerättynä, saavat viestit alueilta kerran päivässä. Tämä asetus säätää ajan jolloin kerätyt postit lähetetään.';
-$string['configdisplayloginfailures'] = 'Tämä näyttää tiedot epäonnistuneista kirjautumisista valituille käyttäjille.';
-$string['configenablerssfeeds'] = 'Tämä mahdollistaa RSS syötteet koko sivustolta. Jotta syötteet toimisivat pitää RSS syötteet aktivoida jokaiselta modulilta erikseen. Katso \"Modulien asetukset\"';
-$string['configenablerssfeedsdisabled'] = 'Ei ole valittavissa koska sivuston RSS syötteet ovat poissa käytöstä. Voit kytkeä RSS syötteet päälle ylläpito asetusten \"Muuttujat\" sivulta.';
-$string['configerrorlevel'] = 'PHP virheilmoitusten määrä. Normal on yleensä paras valinta.';
-$string['configextendedusernamechars'] = 'Tämä mahdollistaa kaikkien merkkien käyttämisen käyttäjätunnuksissa. Oletuksena tunnuksessa sallitaan vain numerot ja kirjaimet.';
-$string['configfilteruploadedfiles'] = 'Tämän kohdan asettaminen pakottaa Moodlen prosessoimaan kaikki Moodleen ladattavat HTML- ja tekstitiedostot tekstisuotimilla ennen niiden näyttämistä.';
-$string['configforcelogin'] = 'Normaalisti sivuston etusivu ja kurssilistaukset ovat kaikkien nähtävillä. Jos haluat, että käyttäjien pitää kirjautua sisään ennen kuin he voivat tehdä mitään sivustollasi, sinun pitää määritellä tämä asetus.';
-$string['configforceloginforprofiles'] = 'Tämä asetus pakottaa käyttäjän kirjautumaan oikealla (ei vieras) tunnuksella ennen kuin he voivat nähdä muiden käyttäjien tietoja. Oletuksena asetus on poissa päältä jolloin oppilas voi lukea opettajien tiedot ja hakukoneet voivat indeksoida tiedot.';
-$string['configframename'] = 'Jos haluat sijoittaa Moodlen sivustolle, joka käyttää kehyksiä, määritä tässä sen kehyksen nimi, jossa Moodle on. Muutoin jätä tämä ennalleen asetukseen \'_top\'';
-$string['configfullnamedisplay'] = 'Tämä määrittelee, kuinka käyttäjän koko nimi näytetään. Oletuksena käytetään \"Etunimi + Sukunimi\", joka toimii tehokkaasti useimmilla yksikielisillä sivustoilla, mutta voit valita sukunimen täydellisen piilottamisen tai antaa nykyisen kielipaketin päättää asiasta.';
-$string['configgdversion'] = 'GD-kirjaston versio. Näkyvissä oleva numero on tunnistettu automaattisesti. Älä muuta, ellet tiedä mitä teet.';
-$string['confightmleditor'] = 'Valitse, haluatko käyttää HTML-editoria. HTML-editori toimii vain uudemmissa selaimissa. Käyttäjät voivat halutessaan olla käyttämättä tätä editoria.';
-$string['configidnumber'] = 'Tästä valitaan seuraavaa: (a) Käyttäjiltä ei kysytä ID-numeroa, (b) Käyttäjiltä kysytään ID-numeroa, mutta he voivat jättää kohdan tyhjäksi tai (c) ID-numeroa ei voi jättää tyhjäksi. ID-numero näytetään silloin käyttäjän tiedoissa.';
-$string['configintro'] = 'Tällä sivulla voit määritellä joukon asetuksia, jotka auttavat Moodlea toimimaan palvelimellasi haluamallasi tavalla. Näistä on turha stressata, yleensä oletukset toivat hyvin. Ainahan voit palata takaisin tekemään muutoksia, jos tarpeen.';
-$string['configintroadmin'] = 'Tällä sivulla täytetään tiedot pääylläpitäjälle, jolla on täydet oikeudet sivustolla. Tarpeeksi vaikean salasanan antaminen on tärkeää, samoin oikean sähköpostiosoitteen. Lisää admin-käyttäjiä voi luoda myöhemmin.';
-$string['configintrosite'] = 'Tällä sivulla muokataan sivuston etusivu ja nimi. Tänne voi tulla myöhemmin \'Sivuston asetukset\' linkistä.';
-$string['configlang'] = 'Valitse oletuskieli koko sivustolle. Käyttäjät voivat myöhemmin halutessaan muuttaa asetustaan.';
-$string['configlangdir'] = 'Kirjoitussuunta yleensä vasemmalta oikealle, mutta esim. arabia ja heprea ovat poikkeuksia tähän.';
-$string['configlanglist'] = 'Jos tämä valinta on tyhjä, voi käyttäjä valita minkä tahansa asennuksessa saatavilla olevan kielen. Voit halutessasi vähentää kielivalintoja luottelemalla pilkulla erotettuna tässä haluamiesi kielten kielikoodit. Esimerkiksi fi, en';
-$string['configlangmenu'] = 'Valitse, haluatko kielivalikon näkymään etu- ja kirjautumissivuille. Tämä ei poista käyttäjältä mahdollisuutta asettaa haluamaansa kieltä muokkaamalla omaa käyttäjäprofiiliaan.';
-$string['configlocale'] = 'Päivämäärien muotoilu tehdään tämän tiedon mukaan. Annetun locale-koodin pitää olla palvelimen tuntema (Esim. fi_FI). Jos et ole varma, jätä tämä tyhjäksi.';
-$string['configloginhttps'] = 'Tämä asetus ottaa käyttöön salatun https-yhteyden kirjautumisivua varten, muut sivut ladataan suojaamattoman yhteyden kautta. VARO: palvelimen https asetukset PITÄÄ olla määritetty valmiiksi tai lukitset itsesi ulos sivustolta. ';
-$string['configloglifetime'] = 'Tässä määritetään, kuinka pitkältä aikaväliltä haluat tallentaa käyttäjien toimet. Määritettyä aikaa vanhemmat tapahtumat poistetaan automaattisesti. Yleensä on hyvä säilyttää kaikki tapahtumat, mutta jos palvelimesi alkaa hyytyä suurien tapahtumalokien kanssa, haluat ehkä alentaa säilytysaikaa.';
-$string['configlongtimenosee'] = 'Opiskelijat, jotka eivät ole kirjautuneet pitkään aikaan, poistetaan kursseilta automaattisesti. Määrittele tässä haluamasi aika.';
-$string['configmaxbytes'] = 'Tämä määrittelee koko sivustoon suurimman mahdollisen koon, jonka lähetetyt tiedostot voivat viedä. Tätä asetusta rajoittaa PHP asetus upload_max_filesize ja Apache asetus LimitRequestBody. Toisin sanoen: järjestelmätaso rajoittaa alueen, jota voit käyttää kurssi-tai moduulitasolla.';
-$string['configmaxeditingtime'] = 'Määrittää, kauanko keskustelualueelle lähetettyä viestiä voidaan muokata.';
-$string['confignoreplyaddress'] = 'Kun käyttäjille lähetetään postia (esim. keskustelualueen viestejä) ja lähettäjä on määritellyt osoitteensa salaiseksi, tätä osoitetta käytetään sähköpostin From: kentässä.';
-$string['confignotifyloginfailures'] = 'Kun kirjautumisvirheitä havaitaan voidaan niistä lähettää email-ilmoitus. Kenelle ilmoitukset tulee lähettää?';
-$string['confignotifyloginthreshold'] = 'Jos kirjautumisvirheistä lähetetään ilmoitus, monenko kirjautumisyrityksen jälkeen ilmoitukset lähetetään?';
-$string['configopentogoogle'] = 'Tämä asetus sallii Googlen kirjautumisen sisään vieraskäyttäjätilillä. Lisäksi Googlen hakutoiminnon kautta sivustollesi tulevat käyttäjät kirjataan automaattisesti vierastilille. Huomaa, että tämä vain mahdollistaa läpinäkyvän kirjautumisen kursseille, joilla vierastili on jo käytössä.';
-$string['configpathtoclam'] = 'Polku Clam AntiVirus ohjelmistoon. Luultavasti \"/usr/bin/clamscan\", \"/usr/bin/clamdscan\" tai muuta vastaavaa. Tämä pitää olla määriteltynä antivirus tarkastuksia varten.';
-$string['configproxyhost'] = 'Jos <b>palvelimen</b> pitää käyttää välityspalvelinta internetyhteyksiin, määritä palvelin ja portti tässä.';
-$string['configquarantinedir'] = 'Jos haluat tallentaa saastuneet tiedosto \"karanteenihakemistoon\" anna tähän hakemiston polku. Wwww-palvelimella pitää olla kirjoitusoikeudet hakemistoon.';
-$string['configrunclamonupload'] = 'Tarkista lähetetyt tiedostot Clam AntiVirus ohjelmistolla? (Clam AV on ilmainen ohjelmisto jonka voit hankkia osoittesta http://www.clamav.net/)';
-$string['configsecureforms'] = 'Moodle voi käyttää korkeampaa tietoturvatasoa lomakkeita lähetettäessä. Jos tämä on otettu käyttöön, selaimen HTTP_REFERER muuttuja tarkistetaan. Silloin tällöin palomuuri on asetettu hylkäämään HTTP_REFERER muuttuja. Jos käyttäjät valittavat, että he eivät pysty kirjautumaan Moodlessa, voi tämän ottaa pois käytöstä. Tämä tosin jättää Moodlen alttiiksi hyökkäyksille. Jos et ole varma, valitse \'kyllä\'.';
-$string['configsessioncookie'] = 'Tämä asetus määrää Moodle istunnoilla käytettävän evästeen (cookie) nimen. Asetus on valinnainen. Se hyödyllinen ainoastaan välttämään evästeiden (cookies) sekoittumista, kun käytössä on useampia Moodleja samalla internetsivustolla.';
-$string['configsessiontimeout'] = 'Jos sivuston käyttäjät ovat pitkän aikaa tekemättä mitään, heidät voidaan kirjata pois järjestelmästä. Määrittele tässä sallittu joutoaika, jonka jälkeen yhteys katkaistaan.';
-$string['configshowsiteparticipantslist'] = 'Kaikki sivuston käyttäjät ovat lueteltuna sivuston käyttäjät listassa. Ketkä saavat nähdä kyseisen listan?';
-$string['configslasharguments'] = 'Tiedostot, jotka välitetään php-välityksessä selaimille, voidaan jakaa käyttäen \'slash arguments\'-metodia. Tämä mahdolistaa tiedostojen tallentumisen välityspalvelimille. Kaikki php-palvelimet eivät tue tätä ominaisuutta. Aseta silloin käyttöön ensimmäinen vaihtoehto.';
-$string['configsmtphosts'] = 'Anna postin lähettämiseen käytettävän SMTP-palvelimen nimi. Voit määritellä useita palvelimia muodossa \'posti.domain.org;
-posti2.domain.org\'. Mikäli jätät tämän tyhjäksi, Moodle käyttää PHP:n oletustapaa postin lähettämiseen.';
-$string['configsmtpuser'] = 'Jos SMTP-palvelin vaatii autentikoinnin, anna käyttäjätunnus ja salasana näihin kenttiin.';
-$string['configteacherassignteachers'] = 'Sallitaanko tavallisten opettajien määrittää muita opettajia kurssilleen? Jos ei, niin ainoastaan kurssiylläpitäjät voivat määrittää opettajia kurssilleen.';
-$string['configtimezone'] = 'Tästä voit asettaa oletusaikavyöhykkeen. Tämä on ainoastaan oletusasetus päiväyksien näyttämistä varten, jokainen käyttäjä voi asettaa sen haluamakseen profiilissaan.
-\"Server time\" tässä yhteydessä tarkoittaa järjestelmän asetusta. Käyttäjäprofiilissa \"Server time\" viittaa tähän oletusaikavyöhykeasetukseen.';
-$string['configunzip'] = 'Valinnainen: Anna unzip-ohjelman sijainti jos haluat käyttää unzip ohjelmaa, muutoin käytetään Moodlen omia rutiineja.';
$string['configuration'] = 'Asetukset';
-$string['configvariables'] = 'Määrittele muuttujat';
-$string['configwarning'] = 'Ole varovainen muuttaessasi näitä asetuksia. Väärät asetukset voivat aiheuttaa ongelmia.';
-$string['configzip'] = 'Valinnainen: Anna zip-ohjelman sijainti jos haluat käyttää unzip ohjelmaa, muutoin käytetään Moodlen omia rutiineja';
$string['confirm'] = 'Vahvista';
$string['confirmed'] = 'Rekisteröitymisesi on vahvistettu';
$string['confirmednot'] = 'Rekisteröitymisesi ei ole vielä vahvistettu';
$string['continue'] = 'Jatka';
$string['continuetocourse'] = 'Klikkaa tästä päästäksesi kurssille';
$string['cookiesenabled'] = 'Selaimessasi pitää olla evästeet (cookies) päällä.';
-$string['copy'] = 'Kopioi';
+$string['cookiesnotenabled'] = 'Selaimessasi ei ole evästeiden (cookies) tuki päällä.';
+$string['copy'] = '- Kopio';
$string['copyingcoursefiles'] = 'Kopioi kurssin tiedostoja';
$string['copyinguserfiles'] = 'Kopioi käyttäjän tiedostoja';
$string['copyingzipfile'] = 'Kopioi zip-tiedostoa';
$string['copyrightnotice'] = 'Käyttöoikeustiedot';
$string['cost'] = 'Hinta';
$string['costdefault'] = 'Perushinta';
+$string['counteditems'] = '$a->items ($a->count)';
$string['country'] = 'Maa';
$string['course'] = 'Kurssi';
$string['courseavailable'] = 'Tämä kurssi on avoinna opiskelijoille';
@@ -251,9 +194,12 @@
$string['coursefiles'] = 'Kurssin tiedostot';
$string['courseformats'] = 'Kurssimuodot';
$string['coursegrades'] = 'Kurssin arvioinnit';
+$string['coursehidden'] = 'Tämä kurssi ei ole avoinna opiskelijoille';
$string['courseinfo'] = 'Kurssin tiedot';
$string['courserestore'] = 'Kurssin palautus';
$string['courses'] = 'Kurssit';
+$string['coursescategory'] = 'Saman kategorian kurssit';
+$string['coursestaught'] = 'Pitämäni kurssit';
$string['courseupdates'] = 'Kurssin päivitykset';
$string['courseuploadlimit'] = 'Kurssin lähetysraja';
$string['create'] = 'Luo';
@@ -267,6 +213,8 @@
$string['creatingevents'] = 'Luodaan tapahtumia';
$string['creatinggroups'] = 'Luodaan ryhmiä';
$string['creatinglogentries'] = 'Luodaan tapahtumalokit';
+$string['creatingmessagesinfo'] = 'Luodaan viestitietoja';
+$string['creatingmetacoursedata'] = 'Luodaan metakurssin tietoja';
$string['creatingnewcourse'] = 'Luodaan uutta kurssia';
$string['creatingscales'] = 'Luodaan asteikkoja';
$string['creatingsections'] = 'Luodaan osioita';
@@ -303,25 +251,26 @@
$string['defaultcourseteachers'] = 'Opettajat';
$string['delete'] = 'Poista';
$string['deleteall'] = 'Poista kaikki';
-$string['deletecheck'] = 'Poista $a ?';
+$string['deletecategorycheck'] = 'Oletko aivan varma, että haluat poistaa kokonaan kategorian <b>\'$a\'</b>?<br />Kaikki kategorian kurssit siirretään ylempään kategoriaan, tai ylemmän kategorian puuttuessa kategoriaan \'Muut\'.';
+$string['deletecheck'] = 'Poista $a?';
$string['deletecheckfiles'] = 'Oletko aivan varma, että haluat poistaa nämä tiedostot?';
-$string['deletecheckfull'] = 'Oletko aivan varma, että haluat pysyvästi poistaa $a ?';
+$string['deletecheckfull'] = 'Oletko aivan varma, että haluat pysyvästi poistaa kohteen $a?';
$string['deletecheckwarning'] = 'Olet aikeissa poistaa nämä tiedostot';
$string['deletecompletely'] = 'Poista kokonaan';
$string['deletecourse'] = 'Poista kurssi';
$string['deletecoursecheck'] = 'Oletko aivan varma, että haluat poistaa tämän kurssin ja kaikki sen sisältämät tiedot?';
$string['deleted'] = 'Poistettu';
$string['deletedactivity'] = 'Poistettu $a';
$string['deletedcourse'] = '$a on kokonaan poistettu';
-$string['deletednot'] = 'Ei voi poistaa $a !';
+$string['deletednot'] = 'Ei voi poistaa kohdetta $a!';
$string['deleteselected'] = 'Poista valitut';
$string['deletingcourse'] = 'Poistetaan $a';
$string['deletingexistingcoursedata'] = 'Poistetaan olemassaolevan kurssin tiedot';
$string['deletingolddata'] = 'Poistetaan vanhat tiedot';
$string['department'] = 'Osasto';
$string['description'] = 'Kuvaus';
-$string['detailedless'] = 'Epätarkempi';
-$string['detailedmore'] = 'Tarkempi';
+$string['detailedless'] = 'Tiivistetty';
+$string['detailedmore'] = 'Yksityiskohtainen';
$string['directorypaths'] = 'Hakemistopolut';
$string['disable'] = 'Poista käytöstä';
$string['displayingfirst'] = 'Vain ensimmäiset $a->count $a->things näytetään';
@@ -368,7 +317,7 @@
$string['emailconfirm'] = 'Vahvista käyttäjätunnuksesi';
$string['emailconfirmation'] = 'Hei $a->firstname,
-Uusi käyttäjätunnus on rekistöröity \'$a->sitename\'
+Uusi käyttäjätunnus on rekisteröity \'$a->sitename\'
käyttäen sinun osoitettasi.
Vahvistaaksesi käyttäjätunnuksen itsellesi mene selaimellasi osoitteeseen
@@ -381,7 +330,7 @@
Terveisin \'$a->sitename\' pääkäyttäjä,
$a->admin';
$string['emailconfirmationsubject'] = '$a: tunnuksen vahvistaminen';
-$string['emailconfirmsent'] = ' <p>Vahvitusviesti on lähetetty osoitteesi <B>$a</B></p>
+$string['emailconfirmsent'] = ' <p>Vahvistusviesti on lähetetty osoitteesi <B>$a</B></p>
<p>Se sisältää ohjeet, kuinka voit vahvistaa käyttäjätunnuksesi.</p>
<p>Jos vahvistuksessa on ongelmia, ota yhteyttä ylläpitäjään.</p>';
$string['emaildigest'] = 'Postin keräilytyyppi';
@@ -471,6 +420,7 @@
$string['forceno'] = 'Älä pakota';
$string['forcepasswordchange'] = 'Pakota salasanan vaihto';
$string['forcepasswordchangehelp'] = 'Pakota salasanan vaihto seuraavan kirjautumisen yhteydessä';
+$string['forcetheme'] = 'Pakota teema';
$string['forgotten'] = 'Unohditko käyttäjänimesi tai salasanasi?';
$string['format'] = 'Muoto';
$string['formathtml'] = 'HTML-muoto';
@@ -493,6 +443,7 @@
$string['fullnamedisplay'] = '$a->firstname $a->lastname';
$string['fullprofile'] = 'Kaikki henkilötiedot';
$string['fullsitename'] = 'Koko sivuston nimi';
+$string['functiondisabled'] = 'Tämä toiminnallisuus ei ole käytössä';
$string['gd1'] = 'GD 1.x asennettuna';
$string['gd2'] = 'GD 2.x asennettuna';
$string['gdneed'] = 'GD-kirjaston pitää olla asennettuna, jotta tämä kuva näkyisi';
@@ -538,10 +489,10 @@
$string['groupsvisible'] = 'Näkyvät ryhmät';
$string['guestskey'] = 'Salli vieraat, joilla on avain';
$string['guestsno'] = 'Älä salli vieraita';
-$string['guestsnotallowed'] = ' \'$a\' ei salli vieraiden liittyä.';
+$string['guestsnotallowed'] = '\'$a\' ei salli vieraiden liittyä.';
$string['guestsyes'] = 'Salli vieraat ilman avainta';
$string['guestuser'] = 'Vierailijatunnus';
-$string['guestuserinfo'] = 'Tämä tunnus sallii joidenkin kurssien \"vain luku\"-tyyppisen selailun.';
+$string['guestuserinfo'] = 'Tämä tunnus sallii joidenkin kurssien \"vain luku\" -tyyppisen selailun.';
$string['help'] = 'Ohje';
$string['helpemoticons'] = 'Käytä hymiöitä';
$string['helpformatting'] = 'Tekstin muotoilusta';
@@ -559,6 +510,7 @@
$string['hiddensectionscollapsed'] = 'Piilotetut osiot näytetään tiivistetyssä muodossa';
$string['hiddensectionsinvisible'] = 'Piilotetut osiot ovat kokonaan näkymättömissä';
$string['hide'] = 'Piilota';
+$string['hideadvancedsettings'] = 'Piilota lisäasetukset';
$string['hidepicture'] = 'Piilota kuva';
$string['hidesettings'] = 'Piilota asetukset';
$string['hits'] = 'Sivupyynnöt';
@@ -576,6 +528,7 @@
$string['htmlformat'] = 'HTML-muotoilu';
$string['icqnumber'] = 'ICQ-numero';
$string['idnumber'] = 'ID-numero';
+$string['importdata'] = 'Tuo kurssit tiedot';
$string['inactive'] = 'Ei käytössä';
$string['include'] = 'Ota mukaan';
$string['includeallusers'] = '... kaikki käyttäjät';
@@ -587,6 +540,7 @@
$string['includeneededusers'] = '... tarvittavat käyttäjät';
$string['includenoneusers'] = '... ei käyttäjiä';
$string['includeuserfiles'] = '... käyttäjien tiedostot';
+$string['info'] = 'Tiedot';
$string['institution'] = 'Instituutio';
$string['invalidemail'] = 'Virheellinen sähköpostiosoite';
$string['invalidlogin'] = 'Kirjautuminen epäonnistui , yritä uudelleen';
@@ -622,7 +576,7 @@
$string['loginsite'] = 'Kirjaudu sivustoon';
$string['loginsteps'] = 'Hei! Käytä hetki aikaa luodaksesi itsellesi käyttäjätunnus ja salasana sivustoon. Tämä mahdollistaa sivuston vapaan käytön.
Jotkut kurssit saattavat myös vaatia kertakäyttöisen \"avaimen\", jonka saat myöhemmin. Luodaksesi tunnuksen itsellesi sinun pitää:
- <ol size=\"2\">
+ <ol>
<li>Täyttää <a href=\"$a\">uusi tunnus</a> lomake henkilötiedoillasi.</li>
<li>Sähköposti lähetetään antamaasi osoitteeseen.</li>
<li>Lue postisi ja klikkaa linkkiä viestissä</li>
@@ -638,6 +592,8 @@
$string['loginusing'] = 'Kirjaudu tästä käyttäen tunnusta ja salasanaasi';
$string['logout'] = 'Kirjaudu ulos';
$string['logs'] = 'Tapahtumat';
+$string['logtoomanycourses'] = '[ <a href=\"$a->url\">näytä lisää</a> ]';
+$string['logtoomanyusers'] = '[ <a href=\"$a->url\">näytä lisää</a> ]';
$string['mailadmins'] = 'Tiedota ylläpitäjiä';
$string['mailstudents'] = 'Tiedota käyttäjiä';
$string['mailteachers'] = 'Tiedota opettajia';
@@ -647,7 +603,7 @@
$string['manageblocks'] = 'Lohkot';
$string['managedatabase'] = 'Tietokanta';
$string['managefilters'] = 'Suotimet';
-$string['managemodules'] = 'Modulit';
+$string['managemodules'] = 'Moduulit';
$string['markedthistopic'] = 'Tämä aihe on merkitty aktiiviseksi';
$string['markthistopic'] = 'Merkitse tämä aihe aktiiviseksi.';
$string['maximumchars'] = 'Korkeintaan $a merkkiä';
@@ -657,6 +613,7 @@
$string['maxsize'] = 'Suurin koko: $a';
$string['min'] = 'min';
$string['mins'] = 'min';
+$string['minutes'] = 'minuuttia';
$string['miscellaneous'] = 'Muut';
$string['missingcategory'] = 'Sinun pitää valita kategoria';
$string['missingcity'] = 'Puuttuva kaupunki/paikkakunta';
@@ -703,7 +660,7 @@
$string['mycourses'] = 'Omat kurssini';
$string['name'] = 'Nimi';
$string['namesocial'] = 'osio';
-$string['nametopics'] = 'otsikko';
+$string['nametopics'] = 'aihe';
$string['nameweeks'] = 'viikko';
$string['needed'] = 'Tarvittavat';
$string['never'] = 'Ei koskaan';
@@ -753,9 +710,11 @@
$string['nopotentialcreators'] = 'Ei mahdollisia kurssiylläpitäjiä';
$string['nopotentialstudents'] = 'Ei mahdollisia opiskelijoita';
$string['nopotentialteachers'] = 'Ei mahdollisia opettajia';
+$string['noresults'] = 'Ei tuloksia';
$string['normal'] = 'Normaali';
$string['normalfilter'] = 'Normaali haku';
-$string['nostudentsfound'] = 'Ei $a löydetty';
+$string['nostudentsfound'] = 'Ei ketään';
+$string['nostudentsingroup'] = 'Tässä ryhmässä ei ole vielä opiskelijoita';
$string['nostudentsyet'] = 'Kurssilla ei ole vielä opiskelijoita';
$string['nosuchemail'] = 'Sähköpostiosoitetta ei löydy';
$string['notavailable'] = 'Ei saatavilla';
@@ -790,6 +749,9 @@
$string['other'] = 'Toinen';
$string['outline'] = 'Rakenne';
$string['page'] = 'Sivu';
+$string['parentcoursenotfound'] = 'Isäntäkurssia ei löytynyt!';
+$string['parentcoursenotmetacourse'] = 'Isäntäkurssia ei ole metakurssi!';
+$string['parentfolder'] = 'Yläkansio';
$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
$string['participants'] = 'Osallistujat';
$string['password'] = 'Salasana';
@@ -811,7 +773,7 @@
$string['people'] = 'Henkilöt';
$string['personalprofile'] = 'Omat henkilötiedot';
$string['phone'] = 'Puhelin';
-$string['phpinfo'] = 'PHP info';
+$string['phpinfo'] = 'PHP-info';
$string['popupwindow'] = 'Avaa tiedosto uudessa ikkunassa';
$string['potentialadmins'] = 'Mahdolliset ylläpitäjät';
$string['potentialcreators'] = 'Mahdolliset kurssiylläpitäjät';
@@ -861,8 +823,9 @@
$string['revert'] = 'Peruuta';
$string['role'] = 'Rooli';
$string['rss'] = 'RSS';
-$string['rssarticles'] = 'Viimeisimpien RSS artikkelien määrä';
-$string['rsstype'] = 'RSS syöte tastä aktiviteetista';
+$string['rssarticles'] = 'Viimeisimpien RSS-artikkelien määrä';
+$string['rsserror'] = 'Virhe RSS-tietoja luettaessa';
+$string['rsstype'] = 'RSS-syöte tästä aktiviteetista';
$string['savechanges'] = 'Tallenna muutokset';
$string['saveto'] = 'Tallenna';
$string['scale'] = 'Asteikko';
@@ -874,6 +837,7 @@
$string['scalestip'] = 'Luodaksesi omia asteikkoja, käytä \'Asteikot...\' linkkiä kurssin ylläpitövalikossa.';
$string['schedule'] = 'Ajoita';
$string['scheduledbackupstatus'] = 'Ajoitetun varmuuskopioinnin tila';
+$string['screenshot'] = 'Näyttökuva';
$string['search'] = 'Hae';
$string['searchagain'] = 'Hae uudelleen';
$string['searchcourses'] = 'Etsi kursseja';
@@ -894,6 +858,7 @@
$string['shortnametaken'] = 'Annettu kurssin lyhyt nimi on jo käytössä toisella kursilla.';
$string['shortsitename'] = 'Lyhyt nimi sivustolle (esim. yksi sana)';
$string['show'] = 'Näytä';
+$string['showadvancedsettings'] = 'Näytä lisäasetukset';
$string['showall'] = 'Näytä kaikki $a';
$string['showallcourses'] = 'Näytä kaikki kurssit';
$string['showalltopics'] = 'Näytä kaikki aiheet';
@@ -910,6 +875,7 @@
$string['since'] = 'Alkaen';
$string['sincelast'] = 'viime kirjautumisen jälkeen';
$string['site'] = 'Sivusto';
+$string['sitedefault'] = 'Sivuston oletus';
$string['siteerrors'] = 'Sivuston virheet';
$string['sitefiles'] = 'Sivuston tiedostot';
$string['sitelogs'] = 'Sivuston tapahtumat';
@@ -979,6 +945,7 @@
$string['topicoutline'] = 'Aiheen kuvaus';
$string['topicshow'] = 'Näytä tämä aihe';
$string['total'] = 'Yhteensä';
+$string['trysearching'] = 'Kokeile hakutoimintoa.';
$string['turneditingoff'] = 'Muokkaustila pois';
$string['turneditingon'] = 'Muokkaustila päälle';
$string['undecided'] = 'Valitsematon';
@@ -1003,7 +970,7 @@
$string['updatethis'] = 'Päivitä tämä $a';
$string['updatethiscourse'] = 'Päivitä tämä kurssi';
$string['updatinga'] = 'Päivitetään $a';
-$string['updatingain'] = 'Päivitetään $a->what ( $a->in )';
+$string['updatingain'] = 'Päivitetään $a->what (kohdassa $a->in)';
$string['upload'] = 'Lähetä';
$string['uploadafile'] = 'Hae tiedosto';
$string['uploadedfile'] = 'Tiedoston lähetys onnistui';
@@ -1038,6 +1005,7 @@
$string['users'] = 'Käyttäjät';
$string['usersnew'] = 'Uudet käyttäjät';
$string['userzones'] = 'Käyttäjien alueet';
+$string['usethiscourse'] = 'Käytä tätä kurssia';
$string['usingexistingcourse'] = 'Käytä olemassaolevaa kurssia';
$string['version'] = 'Versio';
$string['view'] = 'Näkymä';
@@ -1060,13 +1028,14 @@
$string['virusfoundsubject'] = '$a : Viruksen saastuttama!';
$string['virusfounduser'] = 'Tiedosto $a, jonka lähetit, on viruksen saastuttama. Tiedoston lähetys ei onnistunut.';
$string['virusplaceholder'] = 'Lähetetty tiedoto oli viruksen saastuttama ja tiedosto on eristetty tai tuhottu. Käyttäjälle on ilmoitettu asiasta.';
-$string['webpage'] = 'WWW-sivu';
+$string['visibletostudents'] = 'Myös $a näkevät tämän';
+$string['webpage'] = 'Web-sivu';
$string['week'] = 'Viikko';
$string['weekhide'] = 'Piilota tämä viikko';
$string['weeklyoutline'] = 'Viikkonäkymä';
$string['weekshow'] = 'Näytä tämä viikko';
-$string['welcometocourse'] = 'Tervetuloa $a';
-$string['welcometocoursetext'] = 'Tervetuloa $a->coursename!
+$string['welcometocourse'] = 'Tervetuloa kurssille $a';
+$string['welcometocoursetext'] = 'Tervetuloa kurssille $a->coursename!
Ensimmäiseksi sinun kannattaa muokata profiiliasi jotta muut voivat tutustua sinuun:
@@ -1090,6 +1059,7 @@
$string['writinggroupsinfo'] = 'Kirjoitetaan ryhmien tietoja';
$string['writingheader'] = 'Kirjoitetaan otsikkoa';
$string['writingloginfo'] = 'Kirjoitetaan lokitietoja';
+$string['writingmessagesinfo'] = 'Kirjoitetaan viestien tietoja';
$string['writingmoduleinfo'] = 'Kirjoitetaan modulitietoja';
$string['writingscalesinfo'] = 'Kirjoitetaan asteikkotietoja';
$string['writinguserinfo'] = 'Kirjoitetaan käyttäjätietoja';
@@ -1098,8 +1068,8 @@
$string['youareabouttocreatezip'] = 'Olet aikeissa luoda zip tiedoston, joka sisältää';
$string['youaregoingtorestorefrom'] = 'Olet aikeissa aloittaa palautusprosessin kurssille';
$string['yourlastlogin'] = 'Viimeisin kirjautumisesi oli:';
-$string['yourself'] = 'itse';
-$string['yourteacher'] = 'sinun $a';
+$string['yourself'] = 'sinä itse';
+$string['yourteacher'] = '{$a}si';
$string['zippingbackup'] = 'Pakataan varmuskopiota';
?>

0 comments on commit 2b0b68d

Please sign in to comment.