Skip to content
Browse files

New and updated helpfiles

Thanks to Marianna Leikomaa!
 • Loading branch information...
1 parent ebfff4e commit 2c319f5e556af77e92a59c630bf3659a89b168ef paca70 committed Oct 3, 2004
Showing with 1,204 additions and 68 deletions.
 1. +11 −6 lang/fi/help/forum/allowdiscussions.html
 2. +11 −11 lang/fi/help/forum/attachment.html
 3. +11 −11 lang/fi/help/forum/forumtype.html
 4. +22 −0 lang/fi/help/forum/index.html
 5. +7 −0 lang/fi/help/forum/maxattachmentsize.html
 6. +6 −0 lang/fi/help/forum/mods.html
 7. +7 −7 lang/fi/help/forum/ratings.html
 8. +8 −0 lang/fi/help/forum/rssarticles.html
 9. +14 −0 lang/fi/help/forum/rsstype.html
 10. +25 −0 lang/fi/help/forum/subscription2.html
 11. +1 −1 lang/fi/help/quiz/attempts.html
 12. +74 −0 lang/fi/help/quiz/calculated.html
 13. +8 −0 lang/fi/help/quiz/createmultiple.html
 14. +8 −0 lang/fi/help/quiz/description.html
 15. +13 −0 lang/fi/help/quiz/discrimination.html
 16. +32 −0 lang/fi/help/quiz/export.html
 17. +27 −0 lang/fi/help/quiz/formataiken.html
 18. +3 −0 lang/fi/help/quiz/formatblackboard.html
 19. +85 −0 lang/fi/help/quiz/formatctm.html
 20. +3 −0 lang/fi/help/quiz/formatcustom.html
 21. +195 −0 lang/fi/help/quiz/formatgift.html
 22. +3 −0 lang/fi/help/quiz/formatmissingword.html
 23. +64 −0 lang/fi/help/quiz/formatwebct.html
 24. +3 −3 lang/fi/help/quiz/grademethod.html
 25. +109 −16 lang/fi/help/quiz/import.html
 26. +35 −0 lang/fi/help/quiz/index.html
 27. +10 −0 lang/fi/help/quiz/match.html
 28. +2 −1 lang/fi/help/quiz/maxgrade.html
 29. +7 −0 lang/fi/help/quiz/mods.html
 30. +42 −0 lang/fi/help/quiz/multianswer.html
 31. +1 −1 lang/fi/help/quiz/multichoice.html
 32. +14 −0 lang/fi/help/quiz/numerical.html
 33. +18 −0 lang/fi/help/quiz/questiondatasets.html
 34. +58 −7 lang/fi/help/quiz/questiontypes.html
 35. +19 −3 lang/fi/help/quiz/random.html
 36. +12 −0 lang/fi/help/quiz/randomsamatch.html
 37. +7 −0 lang/fi/help/quiz/repeatattempts.html
 38. +6 −0 lang/fi/help/quiz/requirepassword.html
 39. +24 −0 lang/fi/help/quiz/requiresubnet.html
 40. +3 −1 lang/fi/help/quiz/shortanswer.html
 41. +13 −0 lang/fi/help/quiz/shuffleanswers.html
 42. +7 −0 lang/fi/help/quiz/shufflequestions.html
 43. +16 −0 lang/fi/help/quiz/timelimit.html
 44. +14 −0 lang/fi/help/resource/index.html
 45. +6 −0 lang/fi/help/resource/mods.html
 46. +16 −0 lang/fi/help/resource/parameters.html
 47. +7 −0 lang/fi/help/resource/type/directory.html
 48. +16 −0 lang/fi/help/resource/type/file.html
 49. +9 −0 lang/fi/help/resource/type/html.html
 50. +7 −0 lang/fi/help/resource/type/label.html
 51. +14 −0 lang/fi/help/resource/type/text.html
 52. +5 −0 lang/fi/help/resource/types.html
 53. +66 −0 lang/fi/help/resource/window.html
View
17 lang/fi/help/forum/allowdiscussions.html
@@ -1,6 +1,11 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Uusien keskustelujen salliminen</B></P>
-
-
-<p>Todennäköisesti haluat, että muutkin kuin opettajat voivat aloittaa uusia keskustelunaiheita useimmissa foorumeissa.</p>
-
-<p>Joskus saatat kuitenkin haluta poistaa tämän mahdollisuuden. Se voi olla tarkoituksenmukaisinta esimerkiksi uutisfoorumissa, jos haluat että vain opettajat saavat lisätä uusia uutisia, jotka näkyvät kurssin etusivulla. Oppilailla on silti edelleen mahdollisuus VASTATA esillä oleviin viesteihin.</p>
+<P ALIGN=CENTER><B>Uusien keskustelujen salliminen</B></P>
+
+<P>Tällä valinnalla voit estää käyttäjiä lisäämästä uutta aineistoa foorumille.
+
+
+<P>Useimmilla foorumeilla haluat varmaan valita ensimmäisen vaihtoehdon ja näin antaa käyttäjille mahdollisuuden aloittaa vapaasti uusia keskusteluaiheita ja vastata keskusteluaiheisiin.
+
+<p>Joskus saatat kuitenkin haluta poistaa tämän mahdollisuuden. Se voi olla järkevää esimerkiksi uutisfoorumissa, jos haluat että vain opettajat saavat lisätä uusia uutisia, jotka näkyvät kurssin etusivulla. Tässä tapauksessa valitse kolmas vaihtoehto "Ei keskusteluita, ei vastauksia." </P>
+
+<P>Joskus taas saatat haluat antaa ainoastaan opettajille mahdollisuuden aloittaa uusia keskusteluita, mutta silti antaa muille käyttäjille mahdollisuuden vastata keskusteluihin (vaikkapa kotisivun uutisfoorumilla). Tässä tapauksessa valitse toinen vaihtoehto "Ei keskusteluita, mutta vastaukset sallitaan."
+</P>
View
22 lang/fi/help/forum/attachment.html
@@ -1,11 +1,11 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Viestien liitteet</B></P>
-
-<p>Sinulla on mahdollisuus liittää YKSI tiedosto koneeltasi mihin tahansa viestiin eri foorumeissa. Tämä tiedosto ladataan palvelimelle ja tallennetaan yhdessä viestisi kanssa.</p>
-
-<p>Tästä ominaisuudesta on hyötyä, kun haluat näyttää esimerkiksi kuvan tai Word -asiakirjan.</p>
-
-<p>Liitetiedosto voi olla minkä tahansa tyyppinen. Erittäin suositeltavaa on kuitenkin, että tiedosto nimetään käyttäen kolmikirjaimisia internetin vakiopäätteitä kuten .doc Word -asiakirjoissa, .jpg tai .png kuvissa jne. Siten toisten on helpointa avata ja katsoa liitettäsi omalla selaimellaan.</p>
-
-<p>Jos muokkaat viestiäsi ja liität siihen uuden liitteen, silloin uusi liite korvaa aikaisemmin lisäämäsi liitetiedoston.</p>
-
-<p>Jos muokkaat viestiäsi, jossa on liite ja jätät tämän kohdan tyhjäksi, alkuperäinen liite säilyy.</p>
+<P ALIGN=CENTER><B>Viestien liitteet</B></P>
+
+<p>Sinulla on mahdollisuus liittää YKSI tiedosto koneeltasi mihin tahansa viestiin foorumeilla. Tämä tiedosto ladataan palvelimelle ja tallennetaan yhdessä viestisi kanssa.</p>
+
+<p>Tästä ominaisuudesta on hyötyä, kun haluat näyttää esimerkiksi kuvan tai Word-asiakirjan.</p>
+
+<p>Liitetiedosto voi olla minkä tyyppinen tahansa. Suositeltavaa on kuitenkin, että tiedosto nimetään käyttäen kolmikirjaimisia internetin vakiopäätteitä kuten .doc Word -asiakirjoissa, .jpg tai .png kuvissa jne. Näin toisten on helpointa avata ja katsoa liitettäsi omalla selaimellaan.</p>
+
+<p>Jos muokkaat viestiäsi ja liität siihen uuden liitteen, uusi liite korvaa aikaisemmin lisäämäsi liitetiedoston.</p>
+
+<p>Jos muokkaat viestiäsi, jossa on liite ja jätät tämän kohdan tyhjäksi, alkuperäinen liite säilyy.</p>
View
22 lang/fi/help/forum/forumtype.html
@@ -1,11 +1,11 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Foorumityypit</B></P>
-
-<p>Valittavana on useita eri foorumityyppejä:</p>
-
-<p><b>Yksinkertainen keskustelu</b> - on vain yksittäinen aihe, joka on kokonaisuudessaan yhdellä sivulla. Käyttökelpoinen lyhyissä tarkasti rajatuissa keskusteluissa.</p>
-
-<p><b>Yleisfoorumi</b> - avoin foorumi, jossa kuka tahansa voi aloittaa uuden keskustelunaiheen milloin tahansa. Tämä on paras foorumi yleiskäyttöön.</p>
-
-<p><b>Jokainen avaa uuden keskustelun </b> - Jokainen voi lähettää tasan yhden uuden keskustelunaiheen (kaikki voivat kuitenkin vastata jokaiseen). Tämä vaihtoehto on käytännöllinen, jos haluat, että jokainen opiskelija aloittaa uuden keskustelun esim. siitä, millaisia ajatuksia viikon aihe on heissä herättänyt, ja kaikki muut vastaavat.</p>
-
-<p>(Lisää vaihtoehtoja tulossa uusiin Moodle -versioihin.</p>
+<P ALIGN=CENTER><B>Foorumityypit</B></P>
+
+<p>Valittavana on useita eri foorumityyppejä:</p>
+
+<p><b>Yksinkertainen keskustelu</b> - vain yksittäinen aihe, joka on kokonaisuudessaan yhdellä sivulla. Käyttökelpoinen lyhyissä, tarkasti rajatuissa keskusteluissa.</p>
+
+<p><b>Yleisfoorumi</b> - avoin foorumi, jossa kuka tahansa voi aloittaa uuden keskustelunaiheen milloin tahansa. Tämä on paras foorumi yleiskäyttöön.</p>
+
+<p><b>Jokainen avaa uuden keskustelun </b> - Jokainen voi lähettää tasan yhden uuden keskustelunaiheen (kaikki voivat kuitenkin vastata jokaiseen). Tämä vaihtoehto on käytännöllinen, jos haluat, että jokainen opiskelija aloittaa uuden keskustelun esim. siitä, millaisia ajatuksia viikon aihe on heissä herättänyt, ja kaikki muut vastaavat.</p>
+
+<p>(Lisää vaihtoehtoja tulossa uusiin Moodle -versioihin.)</p>
View
22 lang/fi/help/forum/index.html
@@ -0,0 +1,22 @@
+<p>Foorumit</p>
+
+<ul>
+
+ <li><a href="help.php?module=forum&file=allowdiscussions.html">Uusien keskustelujen salliminen</a>
+
+ <li><a href="help.php?module=forum&file=attachment.html">Viestien liitteet</a>
+
+ <li><a href="help.php?module=forum&file=forumtype.html">Keskustelualuetyypit</a>
+
+ <li><a href="help.php?module=forum&file=maxattachmentsize.html">Liitetiedoston maksimikoko</a>
+
+ <li><a href="help.php?module=forum&file=ratings.html">Asteikot</a>
+
+ <li><a href="help.php?module=forum&file=rssarticles.html">Viimeisten RSS viestien määrä</a>
+
+ <li><a href="help.php?module=forum&file=rsstype.html">RSS syöte tälle keskustelualueelle</a>
+
+ <li><a href="help.php?module=forum&file=subscription.html">Keskustelualueen tilaaminen</a>
+
+</ul>
+
View
7 lang/fi/help/forum/maxattachmentsize.html
@@ -0,0 +1,7 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Liitetiedoston maksimikoko</B></P>
+
+<P>Keskustelualueen perustaja voi määritellä liitetiedostoille maksimikoon.
+
+
+<P>Joskus on tosin mahdollista ladata tämän maksimikoon ylittävä liitetiedosto, mutta se ei tallennu palvelimelle ja antaa mahdollisesti virheilmoituksen.
+
View
6 lang/fi/help/forum/mods.html
@@ -0,0 +1,6 @@
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/forum/icon.gif">&nbsp;<B>Keskustelualueet</B></P>
+<UL>
+<P>
+Tämä työkalu saattaa olla kaikkein tärkein - suurin osa kurssin keskusteluista tapahtuu täällä. Keskustelualueita voi rakentaa useilla eri tavoilla ja niihin voi lisätä vertaisarvioinnin. Viestit voivat olla eri tiedostotyyppejä ja niissä voi olla mukana liitteitä. Jos osallistuja tilaa keskustelupalstan, hän saa kopiot kaikista uusista viesteistä sähköpostiinsa. Opettaja voi myös halutessaan pakottaa kaikki osallistujat tilamaan tietyt keskustelupalstat.
+
+</UL>
View
14 lang/fi/help/forum/ratings.html
@@ -1,22 +1,22 @@
Yksittäiset viestit voidaan luokitella käyttäen asteikkoa, joka perustuu teoriaan eristyvästä ja sosiaalisesta osaamisesta (separate knowing, connected knowing).
-Tämä teoria voi auttaa sinua tarkastelemaan ihmisten välistä vuorovaikutusta uudella tavalla. Se kuvaa kahta erilaista tapaa, joilla voimme arvioida ja oppia asioita, joita näemme ja kuulemme.
+Tämä teoria voi auttaa tarkastelemaan ihmisten välistä vuorovaikutusta uudella tavalla. Se kuvaa kahta erilaista tapaa, joilla voimme arvioida ja oppia asioita, joita näemme ja kuulemme.
-Vaikka jokainen meistä käyttää molempia näistä metodeista vaihtelevasti eri tilanteissa, voi olla hyödyllistä ajatella esimerkkinä kahta henkilöä, joista toinen (Jukka) on enimmäkseen eristyvä osaaja (separate knower) ja toinen (Mari) enimmäkseen sosiaalinen osaaja (connected knower).
+Vaikka jokainen meistä käyttää molempia näistä metodeista vaihtelevasti eri tilanteissa, voi olla kätevää ajatella esimerkkeinä kahta henkilöä, joista toinen (Jukka) on enimmäkseen eristyvä osaaja (separate knower) ja toinen (Mari) enimmäkseen sosiaalinen osaaja (connected knower).
<ul>
- <li> Jukka haluaa olla mahdollisimman objektiivinen ja eikä sekoittaa tunteita ja tosiasioita keskenään. Keskustellessaan sellaisten ihmisten kanssa, joiden ajatukset poikkeavat hänen omistaan, hän haluaa puolustaa omia näkökantojaan etsimällä aukkoja vastustajansa logiikasta. Hän on suhtautuu kriittisesti uusiin ajatuksiin, elleivät ne ole oikeasi todistettuja faktoja arvossapidetyistä lähteistä kuten oppikirjoista, arvostetuilta opettajilta tai perustu hänen omiin suoriin kokemuksiinsa. Jukka on selvästi eristyvä osaaja.</li>
+ <li> Jukka haluaa olla mahdollisimman objektiivinen ja eikä sekoittaa tunteita ja tosiasioita keskenään. Keskustellessaan sellaisten ihmisten kanssa, joiden ajatukset poikkeavat hänen omistaan, hän haluaa puolustaa omia näkökantojaan etsimällä aukkoja vastustajansa logiikasta. Hän on suhtautuu kriittisesti uusiin ajatuksiin, elleivät ne ole oikeiksi todistettuja faktoja arvossapidetyistä lähteistä kuten oppikirjoista, arvostetuilta opettajilta tai perustu hänen omiin suoriin kokemuksiinsa. Jukka on selvästi eristyvä osaaja.</li>
<li> Mari on herkempi muille ihmisille. Hän on empaattinen, kuuntelee ja kyselee, kunnes tuntee päässeensä yhteisymmärrykseen keskustelukumppaninsa kanssa. Hän oppii jakamalla kokemuksia ja etsimällä tietoa muista ihmisistä. Keskustellessaan toisten kanssa hän välttää vastakkainasetteluja ja haluaa auttaa toista henkilöä esittämällä loogisia ehdotuksia, jos se suinkin on mahdollista. Mari on selvästi sosiaalinen osaaja.</li>
</ul>
-Huomasitko, että esimerkeissä eristyvä osaaja oli mies ja sosiaalinen osaaja nainen? Eräät tutkimukset ovat osoittaneet, että asia on usein näin, vaikka yksittäiset henkilöt voivatkin sijoittua mihin tahansa näiden ääripäiden väliin.</p>
+Huomasitko, että esimerkeissä eristyvä osaaja oli mies ja sosiaalinen osaaja nainen? Eräät tutkimukset ovat osoittaneet, että asia on usein näin, vaikka yksittäiset henkilöt voivatkin sijoittua mihin tahansa näiden ääripäiden väliin.<p></p>
-Yhteistyökykyisen ja tehokkaan opiskelijaryhmän toiminnan kannalta voi olla parasta, että kaikki osaisivat hyödyntää MOLEMPIA oppimistapoja.</p>
+Yhteistyökykyisen ja tehokkaan opiskelijaryhmän toiminnan kannalta voi olla parasta, että kaikki osaisivat hyödyntää MOLEMPIA oppimistapoja.<p></p>
Erityistilanteessa, kuten online-foorumissa, yhden henkilön lähettämä viesti saattaa edustaa jompaakumpaa tai jopa molempia näistä tapauksista. Henkilö, joka yleensä on selkeästi sosiaalinen, saattaa lähettää hyvin eristyvältä kuulostavan viestin ja päinvastoin. Viestien luokittelemisen tarkoitus on:
<blockquote>
-a)auttaa sinua ottamaan huomioon tällaisia näkökohtia, kun luet viestejä
-b)antaa palautetta jokaiselle kirjoittajalle siitä, millä tavoin muut heidät näkevät.
+a) auttaa sinua ottamaan huomioon tällaisia näkökohtia kun luet viestejä
+b) antaa palautetta jokaiselle kirjoittajalle siitä, millä tavoin muut heidät näkevät.
</blockquote>
Tuloksia ei käytetä oppilaiden arviointiin vaan edesauttamaan kommunikaation ja oppimisen parantamista.
View
8 lang/fi/help/forum/rssarticles.html
@@ -0,0 +1,8 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Viimeisten RSS viestien määrä</B></P>
+
+<P>Tässä voit valita kuinka monta viestiä haluat ottaa mukaan RSS syötteeseen.
+
+
+<P>Useimmille keskustelualueille riittää numero 5 ja 20 väliltä. Numeroa kannattaa suurentaa, jos keskustelualuetta käytetään paljon.
+
+
View
14 lang/fi/help/forum/rsstype.html
@@ -0,0 +1,14 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>RSS syöte tälle keskustelualueelle</B></P>
+
+<P>Tämä vaihtoehto mahdollistaa keskustelualueelle RSS syötteen.
+
+
+<P>Voit valita kahden eri aluetyypin väliltä:
+
+<UL>
+<LI><B>Keskustelut:</B> Tätä käytettäessä syötteisiin otetaan mukaan keskustelualueille aloitetut uudet keskustelut.
+
+
+<LI><B>Viestit:</B> Tätä käytettäessä syötteisiin otetaan mukaan kaikki keskustelualueelle tulleet uudet viestit.
+</UL>
+
View
25 lang/fi/help/forum/subscription2.html
@@ -0,0 +1,25 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Keskustelualueen tilaaminen</B></P>
+
+<P>Keskustelualueen tilaaminen merkitsee sitä, että tilaajalle lähetetään sähköpostilla kopio jokaisesta kyseiselle keskustelualueelle lähetettävästä viestistä (viestit lähetetään keskimäärin <?PHP echo $CFG->maxeditingtime/60 ?> minuuttia sen jälkeen kuin kirjoittaja on ne laatinut).
+
+</P>
+
+<P>Tavallisesti henkilö voi valita haluaako hän tilata jonkun keskustelualueen.
+</P>
+
+<P>Jos kuitenkin haluat pakottaa jonkun tietyn keskustelualueen tilaamiseen, kaikki käyttäjät liitetään sen tilaajiksi automaattisesti riippumatta siitä, koska he ovat kurssille liittyneet.
+
+</P>
+
+<P>Tämä vaihtoehto sopii erityisen hyvin Uutisfoorumiin ja muihinkin keskustelualueisiin kurssin alussa (ennen kuin kaikille on selvää, että he voivat tilata näitä sähköposteja itse).
+
+</P>
+
+<p>Jos valitset vaihtoehdon "Kyllä, aluksi", sitten kaikki nykyiset ja tulevat käyttäjät liitetään tilaajiksi automaattisesti, mutta he voivat perua tilauksen koska tahansa. Jos valitset "Kyllä, pysyvästi", käyttäjät eivät voi itse perua tilausta.
+
+</p>
+
+<p>Huomaa kuinka "Kyllä, aluksi" vaihtoehto toimii olemassaolevaa keskustelualuetta päivitettäessä: vaihdettaessa "Kyllä, aluksi" vaihtoehdosta vaihtoehtoon "Ei", olemassaolevia tilaajia ei poisteta, vaan valinta vaikuttaa vain tuleviin käyttäjiin. Samoin jos myöhemmin valitsee "Kyllä, aluksi", vaikuttaa sekin vain tuleviin käyttäjiin eikä kurssilla jo oleviin.
+
+</p>
+
View
2 lang/fi/help/quiz/attempts.html
@@ -1,3 +1,3 @@
<P align=center><B>Tenttiyritykset</B></P>
<P>Opiskelijat voivat yrittää läpäistä tenttiä useamman kerran.
-<P>Tämä voi edistää heidän oppimistaan enemmän kuin tentin tekeminen vain kerran. </P>
+<P>Tämä voi tehdä tentin tekemisestä enemmänkin oppimiseen liittyvän toiminnon kuin vain arvioinnin. </P>
View
74 lang/fi/help/quiz/calculated.html
@@ -0,0 +1,74 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Laskutehtävä</B></P>
+Laskutehtävätyökalulla voi luoda yksilöllisiä laskutehtäviä käyttämällä muuttujia, joiden paikalle sijoitetaan vaihtelevat numeroarvot tenttiä tehtäessä.
+
+<br/>Alla pienennetty näkymä päämuokkaussivusta ja muutamia esimerkkejä:
+<br/>
+
+<table><tbody>
+<tr valign="top">
+ <td align="right"><p><b>Kysymys:</b></p>
+ </td>
+ <td>
+ <textarea id="questiontext" name="questiontext" rows="5" cols="40" wrap="virtual">Paljonko on {a} + {b} ?</textarea>
+</td>
+</tr>
+<tr valign="top">
+ <td align="right"><p><b>Näytettävä kuva</b></p></td>
+ <td>
+ <select name="image"><option value="" selected>Ei kuvaa</option><option value="grevture.gif">grevture.gif</option></select>
+ </td>
+</tr>
+
+<tr valign="top">
+<td align="right"><p><b>Oikea ratkaisukaava:</b></p></td>
+ <td>
+ <input align="left" type="text" id="formula0" name="answer[]" size="20" value="{a} + {b}">&nbsp;&nbsp;
+ <input type="hidden" name="fraction[]" value="1.0">
+ </td>
+</tr>
+<tr valign="top">
+ <td align="right"><p><b>Virhemarginaali:</b></p></td>
+ <td>
+ <input align="left" type="text" id="tolerance0&quot;" name="tolerance[]" size="15" value="0.01"
+ </td>
+</tr>
+<tr valign="top">
+<td align="right"><p><b>Virhemarginaalin tyyppi:</b></p></td>
+ <td>
+ <select name="tolerancetype[]"><option value="1" selected>Relatiivinen</option><option value="2">Nimellinen</option><option value="3">Geometrinen</option></select>
+ </td>
+</tr>
+<tr valign="top">
+<td align="right"><p><b>Merkitsevät arvot</b></p></td>
+ <td>
+ <select name="correctanswerlength[]"><option value="1">1</option><option value="2" selected>2</option><option value="3">3</option><option value="4">4</option><option value="5">5</option><option value="6">6</option><option value="7">7</option><option value="8">8</option><option value="9">9</option><option value="10">10</option></select>
+ </td>
+</tr>
+</tbody></table>
+
+<br/>Kysymyksessä näytetään sekä kysymys että oikea ratkaisukaava {a} ja {b}. Näitä ja muita {nimi} voidaan käyttää muutujina, joihin sijoitetaan joku luku tenttiä tehdessä. Oikea vastaus lasketaan tenttiä palautettaessa käyttämällä "Oikea ratkaisukaava" -kaavaa, johon sijoitetaan käytetyt muuttujien arvot. Muuttujien arvot määrätään tai luodaan laskutehtävien muokkaussivulla.
+<br/>Esimerkkikaavassa käytetään operaattoria +. Muut hyväksytyt operaattorit ovat -*/ ja %, joka tarkoittaa modulo-operaattoria. PHP-tyyliset matemaattiset funktiot ovat myös mahdollisia. Näiden joukossa on 24 yksiarvoista funktiota<br/><B>
+abs, acos, acosh, asin, asinh, atan, atanh, ceil, cos, cosh, deg2rad, exp, expm1, floor, log, log10, log1p, rad2deg, round, sin, sinh, sprt, tan, tanh</B><br/> ja kaksi kaksiarvoista funktiota<br/><B>
+atan2, pow
+</b><br/> sekä funktiot <B>min</B> ja <B>max</B> jotka ottavat vastaan kaksi tai useampia argumentteja. On myös mahdollista käyttää funktiota <B>pi</>, johon ei tule argumentteja mutta silloinkin on muistettava käyttää sulkumerkkejä - pi'n oikea käyttö on muotoa <>pi()</B>. Myös muiden funktioiden argumenttejen on oltava sulkujen sisällä. Esimerkiksi siis: <b>sin({a}) + cos({b}) * 2</b>. Funktioita voi myös upottaa toistensa sisään, esimerkiksi:<b>cos(deg2rad({a} + 90))</b> jne.
+
+<br/>Lisätietoja PHP-tyylisten funktioiden käytöstä saa <a target="phpmathdoc" href="http://www.php.net/manual/en/ref.math.php"> PHP sivuston dokumentaatiosta</a>
+<br/><br/>
+Samoin kuin numeerisissa kysymyksissä, laskutehtävissä on mahdollista antaa marginaali, jonka sisällä olevat luvut kaikki hyväksytään oikeiksi vastauksiksi. Tämä tehdään "Virhemarginaali"-kentässä. Laskutehtävissä on kolmea eri virhemarginaalityyppiä: <B>relatiivinen, nimellinen ja geometrinen.</B> Jos oletetaan, että oikea vastaus kysymykseen olisi 200 ja virhemarginaaliksi on asetettu 0,5, eri tyypit toimisivat näin:
+
+<br/><br/><b>Relatiivinen:</B> Virhemarginaali lasketaan kertomalla oikea vastaus 0,5:llä, tässä tapauksessa saataisiin siis 100, ja täten oikeaksi katsottaisiin kaikki vastaukset väliltä 100 ja 300 (200 ± 100)<BR/>
+Tämä on hyödyllistä jos oikean vastauksen suuruus vaihtelee suuresti eri muuttujien arvoja käytettäessä.
+
+<br/><br/><b>Nimellinen:</b> Tämä on helpoin marginaalityyppi, mutta ei kovin tehokas. Oikeiksi katsotaan siis vastaukset väliltä 199,5 ja 200,5 (200 ± 0,5). <br/>
+Tätä marginaalityyppiä kannattaa käyttää jos erot eri oikeiden vastausten välillä ovat pienet.
+
+<br/><br/><b>Geometrinen:</b> Virhemarginaalin ylin arvo lasketaan kaavalla 200 + 0,5*200 ja on siis sama kuin relatiivisessa marginaalissa. Alin arvo lasketaan kaavalla 200/(1 + 0,5). Oikeat vastaukset ovat siis välillä 133,33 ja 300.
+<br/>
+Tämä marginaalityyppi on hyödyllinen monimutkaisiin laskutoimituksiin joissa relatiivinen marginaali 1 tai enemmän toimisi ylärajaa määriteltäessä, mutta relatiivista marginaalia ei voisi hyväksyä alarajaa määriteltäessä, sillä silloin 0 katsottaisiin aina oikeaksi vastaukseksi.
+
+<br/><br/><b>Merkitsevät arvot</b> vaikuttaa siihen, missä muodossa oikeat vastaukset esitetään arvostelussa tai kertauksessa ja mistä kohdasta pyöristys tapahtuu. Esimerkiksi: jos arvoksi on määritelty 3, oikea vastaus 13,333 esitettäisiin muodossa 13,3, 1236 olisi muodossa 1240, 23 muodossa 23,0 jne.
+
+<br/><br/>
+Palaute- ja muu yksikkö -kentät toimivat samoin kuin numeerisissa kysymyksissä.
+
+<br/>
View
8 lang/fi/help/quiz/createmultiple.html
@@ -0,0 +1,8 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Luo useita kysymyksiä.</B></P>
+
+<P>Tällä sivulla voi luoda useita kysymyksiä yhdellä kertaa.</P>
+
+<P>Toistaiseksi käyttäjä voi ainoastaan luoda satunnaistettuja kysymyksiä ja (halutessaan) lisätä ne kyseessä olevaan tenttiin.</P>
+
+<P>Tätä sivua kehitetään laajemmaksi kokonaisuudeksi johon tulee useampia vaihtoehtoja.
+</P>
View
8 lang/fi/help/quiz/description.html
@@ -0,0 +1,8 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Kuvaus</B></P>
+
+<P>Tämäntyyppinen kysymys ei varsinaisesti ole kysymys. </p>
+
+<p>Se vain kirjoittaa tekstiä vaatimatta vastauksia.</p>
+
+<P>Sillä voi kirjoittaa esimerkiksi kuvauksen johon seuraavissa kysymyksissä viitataan.
+</p>
View
13 lang/fi/help/quiz/discrimination.html
@@ -0,0 +1,13 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Erotteluindeksi</B></P>
+
+<P>Tällä työkalulla voi karkeasti arvioida kysymysten tehokuutta. Indeksi määritellään laskemalla niiden opiskelijoiden määrä, jotka pääsivät ylimmän kolmanneksen joukkoon ja jakamalla tämä niiden opiskelijoiden määrällä, jotka jäivät alimpaan kolmannekseen. Tämä tehdään jokaiselle kysymykselle erikseen.
+ </p>
+
+<p>Esimerkiksi, jos 30 opiskelijaa teki tentin, 10 heistä kuuluisi ylimpään kolmannekseen ja 10 alimpaan. Jos vaikkapa kysymyksessä #1 9 parhaista oppilaista mutta vain 3 heikoimmista vastasi oikein, erotteluindeksi olisi (9/3) = 3,0. Suluissa olevat numerot tarkoittavat: (ylimmän kolmanneksen oikeat vastaukset/alimman kolmanneksen oikeat vastaukset).
+ </P>
+
+<P>Jos indeksi putoaa alle 1,0, se tarkoittaa sitä että useammat heikot opiskelijat vastasivat oikein kuin parhaat. Tällaiset kysymykset pitäisi hylätä hyödyttöminä. Itse asiassa, ne vähentävät kokonaispistemäärän tarkkuutta.
+ </P>
+
+<P>Jos yksikään heikoista opiskelijoista ei vastannut oikein, nimittäjäksi tulee 0, eikä nollalla voi laillisesti jakaa. Ohjelma korvaa nollan numerolla 10 tällaisissa tapauksissa. </P>
+
View
32 lang/fi/help/quiz/export.html
@@ -0,0 +1,32 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Kysymysten vieminen tiedostoon
+</B></P>
+
+<P>Tällä toiminnolla voi siirtää Moodlesta kokonaisen kysymyskategorian tekstitiedostoon.
+
+
+<p>Huomaa, että monet tiedostotyypit kadottavat jonkin verran informaatiota kysymyksiä siirrettäessä. Tämä johtuu siitä, että kaikki tiedostotyypit eivät tue kaikkia Moodlen eri tehtävätyypeissä käytettyjä ominaisuuksia. Ei siis kannata odottaa että Moodleen ja Moodlesta siirretyt kysymystiedostot olisivat identtiset. Tietyt tehtävätyypit eivät välttämättä siirry lainkaan. Kannattaa siis aina tarkistaa Moodlesta siirretyt tiedostot ennen kuin käyttää niitä toisessa tuotantoympäristössä.
+</p>
+
+<P>Tällä hetkellä Moodle tukee seuraavia tiedostotyyppejä:</p>
+
+<P><B>GIFT tiedostotyyppi</B></P>
+<ul>
+<p>GIFT on kattavin tiedoston vienti- tai tuontimuoto, jolla voi siirtää Moodle tenttikysymyksiä tekstitiedostoon. GIFT on alunperin suunniteltu helpoksi työkaluksi, jolla opettaja voi kirjoittaa kysymyksiä tekstitiedostoon. GIFT tukee monivalintaa, oikein/väärin -kysymyksiä, lyhytvastauksia, yhdistelyä ja numeerisia kysymyksiä, sekä "puuttuva sana" -aukkotehtäviä. Huomaa, että Cloze-aukkotehtäviä ei tällä hetkellä tueta. Erilaisia kysymystyyppejä voi tallettaa samaan tiedostoon ja tietostotyyppi tukee myös rivien kommentointia, kysymysten nimiä, palautetta ja prosentuaalisesti painotettua arvostelua. Esimerkiksi:
+ </p>
+<pre>
+Kuka oli Sepeteuksen poikien isä? {=Sepeteus ~Virtanen ~ei kukaan}
+
+Sepeteus oli poikiensa {~veli =isä ~eno}.
+
+Sepeteus oli poikiensa äiti. {FALSE}
+
+Kenen isä Sepeteus oli? {=poikiensa =lastensa}
+
+Koska Suomi itsenäistyi? {#1917}
+</pre>
+
+<p align=right><a href="help.php?file=formatgift.html&module=quiz">Lisätietoja GIFT tiedostotyypistä</a></p>
+</ul>
+
+<P>Lisää tiedostotyyppejä on tulossa, mm. WebCT, IMS QTI ja mitä ikinä Moodlen käyttäjät toteuttavatkaan!
+</p>
View
27 lang/fi/help/quiz/formataiken.html
@@ -0,0 +1,27 @@
+<p align=center><b>"Aiken" muotoisten tiedostojen tuonti</b></p>
+
+<p>Aiken-muoto on hyvin yksinkertainen tapa luoda monivalintakysymyksiä käyttämällä selkeää, helposti luettavaa muotoa. Esimerkiksi:
+</p>
+<pre>
+Mikä on oikea vastaus tähän kysymykseen?
+A. Onko se tämä?
+B. Ehkäpä se olisi tämä?
+C. Vaiko kenties tämä?
+D. Tämä on varmasti oikein!
+ANSWER: D
+
+Mikä oppimisympäristö tukee useimpia tiedostotyyppejä?
+A) Moodle
+B) ATutor
+C) Claroline
+D) Blackboard
+E) WebCT
+F) Ilias
+ANSWER: A
+</pre>
+
+<p>Kysymyksen pitää mahtua yhdelle riville.</p>
+<p>Vastausten on alettava yhdellä merkillä jonka jälkeen tulee piste '.' tai sulkumerkki ')'. Sen jälkeen on tultava välilyönti.
+</p>
+<p>Vastaus on annettava heti seuraavalla rivillä. Se alkaa sanalla "ANSWER" jonka jälkeen tulee oikeaa vastausta tarkoittava kirjain.
+</p>
View
3 lang/fi/help/quiz/formatblackboard.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align=center><b> "Blackboard Quiz" tiedostojen tuominen</b></p>
+
+<p>Dokumentointi ei ole valmis.</p>
View
85 lang/fi/help/quiz/formatctm.html
@@ -0,0 +1,85 @@
+<p align=center><b> "Course Test Manager" tiedostojen tuominen</b></p>
+
+<p>
+
+Course Test Manager is an "End of Lifetime" software package from Course Technology.
+It is no longer being actively developed by Course Technology. It has been replaced by
+a new test manager called ExamView. However, there has never been a migration path to allow
+this format to be exported from CTM testbanks to any other common test format. This is why this
+module has been written.</p>
+
+<p> In order to import questions from CTM, you must have CTM installed on a Windows machine, and
+have access to the MS Access data files on that machine. Two data files are required in order to
+access the data files:</p>
+<ul><li>System.mda - This file is in the top directory of your CTM installation, and is referred to
+in MS access parlance as the "System Database".</li>
+<li>ctm.mdb - this is the database that contains the test bank questions. There is one of these databases
+for each course installed in CTM. It is located in a directory one level bellow your CTM installation
+directory.</li>
+</ul>
+
+<p></p>The import process is somewhat different based on whether you're running moodle on Windows or Linux.
+Regardless of what platfom moodle is running on, you must have a Windows system (Windows 2000 or Windows XP)
+on the same network as your moodle system in order to host the Access database while importing test banks.<p></p>
+
+<p>The process is somewhat easier on a <b>Windows-based</b> moodle system. All you need to do to use the CTM import
+class is:</p>
+
+<ol><li>upload the system.mda system database to moodle using the file manager. It doesn't matter what course you
+upload the system.mda file to. Moodle will find it regardless.</li>
+<li>Crete your quiz and go into the "import questions from file" process. Upload your chosen ctm.mdb
+database as the file to import. If you did this correctly, you will see another screen that allows you
+to choose the sub-category of questions to import from the database. The reason this step is here is that
+CTM test banks often contain a large number of categorized questions, based on the chapters of the book or
+sections of the course.</li>
+</ol>
+
+<p>The process on a <b>Linux-based</b> moodle system includes a third-party software component called the
+<a href="http://odbcsock.sourceforge.net/" target="_new"><b>ODBC Socket Server</b></a>. In order to import CTM databases on Linux, you must first download and install
+this small network program on the Windows system that hosts your CTM databases. <b>Do not</b> follow the installation
+steps outlined in the ODBC Socket Server Installation. They're more complicated than they need to be!
+Instead, follow these steps to install this program on your Windows system:</P>
+
+<ol><li>Go to the windows system and unzip the install file you downloaded from
+<a href="http://odbcsock.sourceforge.net/" target="_new">this site</a> on the system.</li>
+<li>Copy the binary ODBCSocketServer.exe to a permanent location, such as your system directory
+(probably C:\WINNT\ or C:\Windows) or your Program Files directory. </li>
+
+<li>Install the ODBC Socket Server as a Service on the system with this command:<br />
+<b>&lt;path you copied the file to in the step above&gt;ODBCSocketServer.exe /Service</b><br />
+You may do this by typing this command from Start-&gt;Run... dialog, or from a command prompt.</li>
+
+<li>Open the Service Manager by either going to
+Start-&gt;Settings-&gt;Control Panels-&gt;Administrative Tools-&gt;Services or by right-clicking on
+<b>My Computer</b>, choosing <b>Manage</b>, then choosing <B>Services and Applications-&gt;Services</b> from
+the right panel. You may also access the Service manager by typing <b>services.msc</b> in the Start-&gt;Run...
+dialog</li>
+
+<li>In the Service manager, right-click the ODBC Socket Server item and choose the <b>Start</b> item. It's status
+should change to "started" when you do this. Note that you may stop and/or disable this service completely after
+you've completed the import process.</li>
+
+<li>Make sure that the system.mda and ctm.mdb access data files are on the machine,
+and that the MS Access ODBC driver is present. It is installed in a standard Windows installation. You can
+determine if it installed by opening the "Data Sources" item in "Administrative Tools" and referring to the "Drivers"
+tab. You're going to have to determine where CTM is installed and locate the system.mda file and the ctm.mdb database
+or databases you're interested in importing data from. Make note of the full local paths to these files as well
+as the IP address or hostname of the Windows server. You're going to need this information for the import process.</li>
+
+<li>Now you may import the testbank or testbanks into moodle. Crete your quiz and go into the
+"import questions from file" process. <B>NOW HERE'S WHERE THINGS ARE DIFFERENT FOR LINUX - </B>
+YOU MUST SPECIFY A DUMMY FILE IN THE UPLOAD FIELD TO GET THE IMPORT PROCESS STARTED. THIS FILE <b>WILL NOT</b>
+BE PROCESSED, IT'S JUST A PLACEHOLDER FOR THE IMPORT FORM. YOU WILL GET A PLACE TO SPECIFY THE WINDOWS SERVER
+INFORMATION NEXT. Next, you will get a screen where you can type in the hostname for the Windows ODBC Socket Server
+machine as well as the paths to the system and testbank databases. Type in the information you wrote down from the
+previous step here and click "Connect to Server". If everything was set up correctly, you'll get another form to allow
+you to choose the sub-category of questions to import from the database. The reason this step is here is that
+CTM test banks often contain a large number of categorized questions, based on the chapters of the book or
+sections of the course. IF YOU GET TO THIS STEP WITHOUT ERROR MESSAGES, YOU HAVE SET UP THE SOCKET SERVER CORRECTLY
+AND YOU'RE ABOUT TO IMPORT QUESTIONS TO MOODLE!</li>
+</ol>
+
+<P>If you received error messages during this process, you may find this technical information useful.
+The ODBC Socket server uses port 9628 to open a socket and trade and XML query for an XML result table of
+the query results. The import class parses that XML and use it just like I use a local query to do the importing.
+</p>
View
3 lang/fi/help/quiz/formatcustom.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align=center><b>Omien tiedostotyyppien tuominen</b></p>
+
+<p>Dokumentointi ei ole valmis.</p>
View
195 lang/fi/help/quiz/formatgift.html
@@ -0,0 +1,195 @@
+<p align=center><b>"GIFT" tiedostojen tuominen</b></p>
+<p>GIFT on kattavin tiedoston vienti- tai tuontimuoto, jolla voi siirtää Moodle tenttikysymyksiä tekstitiedostoon. GIFT on alunperin suunniteltu helpoksi työkaluksi, jolla opettaja voi kirjoittaa kysymyksiä tekstitiedostoon. GIFT tukee monivalintaa, oikein/väärin -kysymyksiä, lyhytvastauksia, yhdistelyä ja numeerisia kysymyksiä, sekä "puuttuva sana" -aukkotehtäviä. Huomaa, että Cloze-aukkotehtäviä ei tällä hetkellä tueta. Erilaisia kysymystyyppejä voi tallentaa samaan tiedostoon ja tietostotyyppi tukee myös rivien kommentointia, kysymysten nimiä, palautetta ja prosentuaalisesti painotettua arvostelua. </p>
+
+ <p>Tekstitiedoston koodauksen on oltava sama kuin Moodleversiosi koodauksen. Esimerkki kysymystekstitiedostosta:
+
+ <a href="../../../../mod/quiz/format/gift/examples.txt">gift/examples.txt</a>.</p>
+
+
+<h3>KYSYMYSTYYPIT</h3>
+
+<p><u>Monivalintakysymykset</u><br />
+ Vastaukset erotetaan toisistaan tildellä (~), oikean vastauksen edessä on yhtäläisyysmerkki (=).</p>
+ <pre> Kuka oli Sepeteuksen poikien isä? {~Ei kukaan ~Virtanen =Sepeteus}</pre>
+ <p><b>Puuttuva sana</b> -muoto automaattisesti lisää täytettävän aukon (näin: ________) lauseen keskelle. Puuttuvaa sanaa käyttäessä vastaus laitetaan siihen kohtaan, mihin lauseeseen tuleva aukko halutaan.
+ </p>
+ <pre> Sepeteus oli poikiensa {~veli =isä ~äiti}.</pre>
+ <p>Jos vastaukset annetaan ennen kysymyksen sulkevaa välimerkkiä, aukko liitetään puuttuva sana -muotoon. Kaikissa kysymystyypeissä voidaan käyttää puuttuva sana -muotoa.
+ </p>
+ <p>Kysymysten välillä on oltava tyhjä rivi (kaksi rivinvaihtoa). Selkeyden vuoksi vastaukset voidaan kirjoittaa eri riveille tai ne voidaan sisentää. Esimerkiksi: </p>
+ <pre> Suomen itsenäisyyspäivä on {
+ ~neljäs
+ ~viides
+ =kuudes
+ } joulukuuta.
+
+ Mistä maasta japanilaiset kirjainmerkit ovat kotoisin? {
+ ~Intiasta
+ =Kiinasta
+ ~Koreasta
+ ~Egyptistä}</pre>
+
+<p><u>Lyhytvastaus:</u><br />
+ Lyhytvastauksissa vastaukset merkitään yhtäsuuruusmerkillä (=), joka tarkoittaa sitä, että kaikki määritellyt ovat oikeita vastauksia. Tildeä (~) ei saa käyttää.
+ </p>
+ <pre> Mitä sukua Sepeteuksen pojat ovat Sepeteukselle?{=poikia =lapsia}
+
+ Kaksi plus kaksi on {=neljä =4}.</pre>
+ <p>Jos oikeita vastauksia on vain <u>yksi</u> se voidaan kirjoittaa ilman yhtäsuuruusmerkkiä, kunhan sitä ei voi sekoittaa oikein/väärin kysymykseen.
+
+<p><u>Oikein/väärin:</u><br />
+ Tämäntyyppisessä kysymyksessä vastaus kertoo onko esitetty väite oikein vai väärin. Vastaus pitää kirjoittaa muotoon {TRUE} tai {FALSE} tai lyhenteinä {T} tai {F}.
+</p>
+ <pre> Sepeteus oli poikiensa äiti.{F}
+
+ Aurinko nousee idästä.{T}</pre>
+
+<p><u>Yhdistely:</u><br />
+ Yhdistelytehtävän väitteet aloitetaan yhtäsuuruusmerkillä (=) ja parit yhdistetään symbolilla "->". Yhdistelytehtävässä on oltava ainakin kolme yhdistettävää paria. </p>
+ <pre> Yhdistelytehtävän ohjeistus. {
+ =kysymys1 -> vastaus1
+ =kysymys2 -> vastaus2
+ =kysymys3 -> vastaus3
+ }
+
+ Yhdistä seuraavat maat ja pääkaupungit {
+ =Kanada -> Ottawa
+ =Italia -> Rooma
+ =Japani -> Tokio
+ =Intia -> Delhi
+ }</pre>
+ <p>Yhdistelytehtävät eivät tue palautteen antoa tai prosentuaalisesti painotettua arvostalua.</p>
+
+<p><u>Numeeriset:</u><br />
+ Numeeristen kysymysten vastausten on alettava ristikkomerkillä (#).
+ Numeerisissa kysymyksissä voi olla mukana virhemarginaali, joka kirjoitetaan oikean vastauksen jälkeen kaksoispisteellä erotettuna. Esimerkiksi: jos oikea vastaus on välillä 1,5 ja 2,5, se kirjoitettaisiin:
+ <u>{#2:0.5}</u>.
+ Tämä tarkoittaa sitä, että 2 on oikein ja virhemarginaali on 0,5 (väli 1,5 - 2,5). Jos virhemarginaalia ei määritellä, sen oletetaan olevan nolla.
+ </p>
+ <pre> Koska Suomi itsenäistyi? {#1917}
+
+ Mikä on piin arvo? (3 desimaalin tarkkuudella)? {#3,1415:0,0005}.</pre>
+ <p>Numeeriset vastaukset voidaan kirjoittaa myös seuraavanlaiseen muotoon {#<i>MinimiArvo</i>..<i>MaksimiArvo</i>}.
+ </p>
+ <pre> Mikä on piin arvo (3 desimaalin tarkkuudella)? {#3,141..3,142}.</pre>
+ <p>Moodlen selainkäyttöliittymä ei tue useita vastauksia numeerisiin tehtäviin mutta Moodlen koodi ja GIFT tukevat. Tätä ominaisuutta voi käyttää määritelläkseen useita numeerisia välejä ja voi olla erityisen hyödyllinen jos sen yhdistää prosentuaalisesti painotetun arvostelun kanssa.
+ Jos useampia numeerisia vastauksia käytetään, ne pitää erottaa yhtäsuuruusmerkillä, aivan kuten lyhytvastauksetkin.
+ </p>
+ <pre> Koska Suomi itsenäistyi? {#
+ =1917:0
+ =%50%1917:2}</pre>
+ <p>Koska Moodlen selainkäyttöliittymä ei tue useita vastauksia numeerisiin tehtäviin, niitä ei voi nähdä tai muokata Moodlen kautta. Ainoa tapa muuttaa numeerista vastausta (ensimmäisen vastauksen jälkeen) on poistaa kysymys ja tuoda se uudestaan Moodleen (tai käyttää phpMyAdmin -työkalua tms.).
+</p>
+
+
+<h3>VAIHTOEHTOJA</h3>
+ <p>Näiden peruskysymystyyppien lisäksi tämä suodatin tarjoaa myös seuraavat vaihtoehdot:
+ rivikommentit, kysymysten nimet, palaute ja prosentuaalisesti painotettu arvostelu.
+ </p>
+
+<p><u>Rivikommentit:</u><br />
+ Tekstitiedostoon voidaan lisätä kommentteja, joita ei siirretä Moodleen. Näin voidaan lisätä esimerkiksi otsikoita tai lisätietoa kysymyksistä. Rivejä, jotka alkavat kahdella kauttaviivalla (tabulaattori- tai välilyöntejä ei lasketa) ei oteta huomioon.
+ </p>
+ <pre> // Alaotsikko: Numeerisia kysymyksiä
+ Paljonko on 2 plus 2? {#4}</pre>
+
+<p><u>Kysymyksen nimi:</u><br />
+ Kysymyksen nimi voidaan määritellä kirjoittamalla se ensin ja pistämällä sen molemmille puolille kaksi kaksoispistettä.</p>
+ <pre> ::Kanji-merkkien alkuperä::Mistä maasta japanilaiset kirjainmerkit ovat kotoisin?
+ {=Kiinasta}
+
+ ::Itsenäisyyspäivä::Suomen itsenäisyyspäivä on {~neljäs ~viides =kuudes} joulukuuta.</pre>
+ <p>Jos kysymyksen nimeä ei ole määritelty, oletusarvoisesti käytetään koko kysymystä nimenä.
+ </p>
+
+<p><u>Palaute:</u><br />
+ Jokaiseen vastaukseen voi lisätä palautetta kirjoittamalla kysymyksen perään ristikkomerkin (#) ja palautteen.
+ </p>
+ <pre> Mikä on vastaus tähän monivalintakysymykseen?{
+ ~väärä vastaus#palautetta väärästä vastauksesta
+ ~toinen väärä vastaus#palautetta toisesta väärästä vastauksesta
+ =oikea vastaus#Hyvin vastattu!}
+
+ Mitä sukua Sepeteuksen pojat ovat Sepeteukselle?{
+ =poikia#hyvä vastaus!
+ =lapsia#hyvä vastaus!}
+
+ Sepeteus on poikiensa äiti.{FALSE#Sepeteus on poikiensa isä.}</pre>
+ <p>Monivalintatehtävissä palaute näytetään vain sille vaihtoehdolle, jonka vastaaja valitsi. Lyhytvastauksissa palaute näytetään vain jos vastaaja vastaa oikein. Oikein/väärin -kysymyksissä palaute näytetään vain jos vastaaja vastaa väärin. Viimeisessä esimerkissä vastaaja näkisi palautteen siis vain jos hän olisi vastannut "OIKEIN".
+ </p>
+
+<p><u>Prosentuaalisesti painotettu arvostelu:</u><br />
+ Prosentuaalisesti painotettua arvostelua voi käyttää monivalinta- ja lyhytvastaustehtävissä. Prosentuaalisesti painotettu arvostelu merkitään monivalinnoissa tildemerkillä (~) ja lyhytvastauksissa yhtäsuuruusmerkillä (=). Merkin jälkeen kirjoitetaan haluttu painoarvo prosenttimerkkien (%) sisään.
+ Tämän vaihtoehdon voi yhdistää palautekommentteihin.
+ </p>
+ <pre> Vaikea kysymys.{~väärä vastaus ~%50%puolet pisteistä antava vastaus =täysien pisteiden vastaus}
+
+ ::Jeesuksen kotikaupunki::Jeesus oli kotoisin {
+ ~Jerusalemista#Tärkeä kaupunki, mutta väärä vastaus.
+ ~%25%Betlehemistä#Hän syntyi siellä, mutta ei kasvanut siellä.
+ ~%50%Galileasta#Hieman tarkemmin!
+ =Nasaretista#Aivan oikein!}.
+
+ ::Jeesuksen kotikaupunki:: Jeesus oli kotoisin {
+ =Nasaretista#Aivan oikein!
+ =%75%Nazeretista#Oikein, mutta väärin kirjoitettu.
+ =%25%Betlehemistä#Hän syntyi siellä, mutta ei kasvanut siellä.}</pre>
+ <p>Huomaa että esimerkkikysymykset ovat käytännössä samat: ensimmäinen monivalintakysymys ja toinen lyhytvastaus.
+ </p>
+
+ <p><font size="-1">
+ Huomaa, että vastauksille on mahdollista määritellä painoarvoja, joita ei voisi määritellä selainkäyttöliittymän kautta. Nämä painoarvot lasketaan normaalisti (niille annetuin arvoin) ja ne näkyvät tentin käyttäjälle tavalliseen tapaan. Nämä arvot eivät kuitenkaan näy tentin laatijalle, jos hän muokkaa kysymyksiä Moodlen "Muokkaa kysymyksiä" -työkalun avulla. Työkalun alasvetovalikosta voi valita vain tiettyjä arvoja, ja jos kysymyksen painoarvo ei vastaa näitä tiettyjä arvoja, painoarvoa ei näytetä oikein. Jos muokkaa tällaisia kysymyksiä selainkäyttöliittymän kautta, vastauksen painoarvo muuttuu näytetyksi (ennaltamääritetyksi).
+</font></p>
+
+<p><u>Useampia vastauksia:</u><br />
+ Useampia vastauksia käytetään monivalintatehtävissä, joissa käyttäjän pitää valita kaksi tai useampia vastauksia saadaksen täydet pisteet. Useammat vastaukset mahdollistetaan antamalla useammalle vastaukselle osittainen pistemäärä eikä yhdellekään vastaukselle täysiä pisteitä.
+</p>
+ <pre> Ketkä olivat Sepeteuksen poikien vanhemmat? {
+ ~Eivät ketkään
+ ~%50%Sepeteus
+ ~%50%Sepeteuksen vaimo
+ ~Sepeteuksen pojanpoika }</pre>
+ <p>Huomaa, että yhtäsuuruusmerkkiä (=) ei käytetä yhdessäkään vastauksessa ja vastausten kokonaisarvoksi ei saa tulla enempää kuin 100%, muuten Moodle antaa virheilmoituksen.
+ Jotta opiskelijat eivät automaattisesti saisi 100% oikein valitsemalla kaikki mahdolliset vastaukset, kannattaa liittää vääriin vastauksiin negatiivinen painoarvo.
+ </p>
+ <pre> Ketkä olivat Sepeteuksen poikien vanhemmat? {
+ ~%-50Eivät ketkään
+ ~%50%Sepeteus
+ ~%50%Sepeteuksen vaimo
+ ~%-50%Sepeteuksen pojanpoika }</pre>
+
+<p><u>Erikoismerkit ~ = # { } :</u><br />
+ Nämä merkit <b> ~ = # { } </b> muokkaavat toimintoja eikä niitä voi käyttää kysymysteksteissä. Koska näillä merkeillä on oma tehtävänsä eri toimintojen muokkaajina, niitä kutsutaan ohjausmerkeiksi. Joskus kuitenkin saattaa tulla tarve käyttää jotakin näistä merkeistä, esimerkiksi jos kysymyksessä esitetään matemaattinen kaava. Ohjausmerkin ongelma voidaan kiertää "koodinvaihtomerkillä" (escape character). Koodinvaihtomerkki kenoviiva (\) kirjoitetaan ennen ohjausmerkkiä, ja siten suodatin ymmärtää, että merkkiä halutaan käyttää itseisarvoisesti eikä ohjausmerkkinä.
+
+
+ Esimerkiksi:</p>
+ <pre> Minkä laskutoimituksen lopputulos on 5? {
+ ~ \= 2 + 2
+ = \= 2 + 3
+ ~ \= 2 + 4 }
+
+ ::GIFT ohjausmerkit::
+ Mikä seuraavista ei ole GIFT tiedostontuontimuodon ohjausmerkki? {
+ ~ \~ # \~ on ohjausmerkki.
+ ~ \= # \= on ohjausmerkki.
+ ~ \# # \# on ohjausmerkki.
+ ~ \{ # \{ on ohjausmerkki.
+ ~ \} # \} on ohjausmerkki.
+ = \ # Oikein! \ (kenoviiva) ei ole ohjausmerkki. MUTTA sitä käytetään ohjausmerkkien koodinvaihtomerkkinä.
+ }</pre>
+ <p>Kun kysymys on käsitelty, kenoviiva poistetaan eikä sitä tallenneta Moodleen.
+ </p>
+
+<p><u>Muita vaihtoehtoja:</u><br />
+ Lyhytvastauksissa voidaan tehdä ero isojen ja pienien kirjainten välillä muuttamalla &quot;0&quot; &quot;1&quot; seuraavalla rivillä:
+ <br />
+ <tt>$question-&gt;usecase = 0; // Jätä kirjaisinkoko huomioimatta</tt></p>
+ <p>Muita vaihtoehtoja voi valita muokkamalla tiedostontuontisuodantinta
+ <b>gift/format.php</b>. </p>
+<p></p>
+
+<h3>CREDITS</h3>
+ <p>Tämä suodatin luotiin yhteistyössä Moodleyhteisössä. Alunperin se perustui puuttuva sana -formaattiin, jossa oli mukana koodia Martin Dougiamasilta ja Thomas Robbilta. Paul Tsuchido Shew kirjoitti tämän suodattimen joulukuussa 2003 ja otti mukaan yhteisön ehdotuksia saadakseen aikaan tehokkaamman kysymystyypin. Nimi on akronyymi sanoista &quot;General Import Format Technology&quot; , tai jotain sinne päin, mutta se on aivan liian pitkä nimi tällaiselle yksinkertaiselle suodattimelle, eli lopputulos on vain GIFT:
+
+ </p>
+ <p><font size="-1">GIFT suodatin ja dokumentaatio: Paul Tsuchido Shew http://ac.shew.jp. Viimeisin päivitys 27.2 2004.</font></p>
View
3 lang/fi/help/quiz/formatmissingword.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align=center><b>"Missing Word" tiedostojen tuonti</b></p>
+
+<p>Dokumentointi ei ole valmis.</p>
View
64 lang/fi/help/quiz/formatwebct.html
@@ -0,0 +1,64 @@
+<p align=center><b>WebCT-kysymystiedostojen tuominen</b></p>
+
+<p>WebCT:stä kysymysten tuomista kehitetään ja vielä toistaiseksi kaikkia WebCT-kysymystyyppejä ei tueta.
+</p>
+
+<p>Tällä hetkellä Moodle tukee ainoastaan monivalinta (Multiple Choice) ja sanallinen vastaus (Short Answer)
+-tyyppejä.
+</p>
+
+<p>Tässä muutama esimerkki.
+</p>
+
+<pre>
+# Start of the question: Short Answer Question
+:TYPE:S:
+:TITLE:Sanallinen vastaus
+:QUESTION:H
+Mikä on WebCT Learning Hubin nimi?
+&lt;br />
+:IMAGE:dotcomLogoc.gif
+:ANSWERS:1
+:CASE:0
+:ANSWER1:WebCT.com:100:0:20:0
+:FEEDBACK1:H
+Käy tutustumassa WebCT Learning Hubiin\: www.WebCT.com
+:CAT:Default
+# End of question: Short Answer Question
+
+
+
+# Start of question: Multiple Choice Question
+:TYPE:MC:1:0:C
+:TITLE:Monivalintakysymys
+:FEEDBACK
+Darwin keksi evoluutioteorian ja loi darvinismin.
+:QUESTION:H
+Missä on Darwin Research Center?
+:IMAGE:
+:LAYOUT:vertical
+:ANSWER1:0:H
+Menlo Parkissa, Kaliforniassa
+:REASON1:H
+Valitan!
+:ANSWER2:0:H
+Vancouverissa, Kanadassa
+:REASON2:H
+Valitan!
+:ANSWER3:100:H
+Galapagos-saarilla, Ecuadorissa
+:REASON3:H
+Oikea vastaus!
+:ANSWER4:0:H
+Lontoossa, Englannissa
+:REASON4:H
+Valitan!
+:ANSWER5:0:H
+Sidneyssä, Austraaliassa
+:REASON5:H
+Valitan!
+:CAT:Default
+# End of question: Multiple Choice Question
+
+</pre>
+
View
6 lang/fi/help/quiz/grademethod.html
@@ -7,12 +7,12 @@
<P><B>Keskiarvo</B>&nbsp;
<P>
<UL>
-<P>Lopullinen arviointi on&nbsp;keskiarvo kaikista yrityksistä. </P></UL>
+<P>Lopullinen arviointi on keskiarvo kaikista yrityksistä. </P></UL>
<P><B>Ensimmäinen yritys</B>&nbsp;
<P>
<UL>
-<P>Lopullinen arviointi on ensimmäinen &nbsp;kaikista yrityksistä (muut hylätään). </P>
+<P>Lopullinen arviointi on ensimmäinen kaikista yrityksistä (muut hylätään). </P>
<P></P></UL>
<P><B>Viimeinen yritys</B>&nbsp;
<UL>
-<P>Lopullinen arviointi on viimeinen&nbsp;&nbsp;kaikista yrityksistä (muut hylätään). </P></UL>
+<P>Lopullinen arviointi on viimeinen kaikista yrityksistä (muut hylätään). </P></UL>
View
125 lang/fi/help/quiz/import.html
@@ -1,23 +1,116 @@
<P align=center><B>Uusien kysymysten tuominen</B></P>
-<P>Tämän toiminnon avulla voit tuoda kysymyksiä ulkopuolisista tekstitiedostoista.
-<P>Järjestelmä tukee useita tavallisia tiedostomuotoja:
-<P><B>Missing word format</B></P>
+<P>Tämän toiminnon avulla voit tuoda kysymyksiä ulkopuolisista tekstitiedostoista lomakkeen avulla.
+<P>Järjestelmä tukee useita tiedostomuotoja:
+
+
+<P><B>GIFT muoto</B></P>
+<ul>
+<p>GIFT on kattavin tiedoston vienti- tai tuontimuoto, jolla voi siirtää Moodle tenttikysymyksiä tekstitiedostoon. GIFT on alunperin suunniteltu helpoksi työkaluksi, jolla opettaja voi kirjoittaa kysymyksiä tekstitiedostoon. GIFT tukee monivalintaa, oikein/väärin -kysymyksiä, lyhytvastauksia, yhdistelyä ja numeerisia kysymyksiä, sekä "puuttuva sana" -aukkotehtäviä. Erilaisia kysymystyyppejä voi tallentaa samaan tiedostoon ja tietostotyyppi tukee myös rivien kommentointia, kysymysten nimiä, palautetta ja prosentuaalisesti painotettua arvostelua. Tässä muutamia esimerkkejä:</p>
+<pre>
+Kuka oli Sepeteuksen poikien isä? {~Ei kukaan ~Virtanen =Sepeteus}
+
+Sepeteus oli poikiensa {~veli =isä ~äiti}.
+
+Sepeteus oli poikiensa äiti.{FALSE}
+
+ Mitä sukua Sepeteuksen pojat ovat Sepeteukselle?{=poikia =lapsia}
+
+Koska Suomi itsenäistyi?{#1917}
+</pre>
+
+<p align=right><a href="help.php?file=formatgift.html&module=quiz">Lisätietoja GIFT muodosta</a></p>
+</ul>
+
+<P><B>Aiken muoto</B></P>
+<ul>
+<p>Aiken-muoto on hyvin yksinkertainen tapa luoda monivalintakysymyksiä käyttämällä selkeää, helposti luettavaa muotoa. Esimerkiksi:</p>
+<pre>
+Mikä on ensiavun tarkoitus?
+A. Hengen pelastaminen, enempien vaurioiden estäminen, terveyden varjeleminen
+B. Lääkärinavun tarjoaminen kaikille loukkaantuneille tai haavoittuneille
+C. Enempien vaurioiden estäminen
+D. Apua etsivien uhrien avustaminen
+ANSWER: A
+</pre>
+
+<p align=right><a href="help.php?file=formataiken.html&module=quiz">Lisätietoja Aiken muodosta</a></p>
+</ul>
+
+
+<P><B>Puuttuva sana -muoto</B></P>
<UL>
<P>Tämä muoto tukee vain monivalintakysymyksiä. Vastaukset erotetaan toisistaan tildellä (~), oikean vastauksen edessä on yhtäläisyysmerkki (=). Esimerkiksi:
<BLOCKQUOTE>Heti kun alamme vauvana tutkia ruumiinosiamme meistä tulee&nbsp;{=anatomian ja&nbsp;fysiologian ~refleksologian ~luonnontieteen}opiskelijoita, ja tässä mielessä me pysymme opiskelijoina koko ikämme. </BLOCKQUOTE>
-<P>Lisätietoja: <?php helpbutton("formatmissingword", "", "quiz") ?></P></UL>
-<P><B>IMS QTI format</B></P>
+<p align=right><a href="help.php?file=formatmissingword.html&module=quiz">Lisätietoja puuttuva sana muodosta</a></p>
+</UL>
+<P><B>AON</B></P>
<UL>
-<P>Kysymysten ja testien yhteensopivuuden&nbsp;standardimuoto,&nbsp;IMS:ltä.
-<P>Not yet implemented
-<P>More info: <?php helpbutton("formatqti", "", "quiz") ?></P></UL>
-<P><B>WebCT format</B></P>
+<P>Tämä on muutoin sama kuin puuttuva sana -muoto, paitsi että kysymysten tuonnin jälkeen kaikki lyhytvastaukset muutetaan neljän ryhminä yhdistelytehtäviksi.
+</P>
+<p>Tämän lisäksi kaikki monivalintakysymykset sekoitetaan satunnaiseen järjestykseen kysymysten tuonnin aikana.
+
+<p>AON-nimi tulee organisaatiosta, joka tuki monien kysymysominaisuuksien kehitystä.
+</p>
+</UL>
+
+
+<P><B>Blackboard</B></P>
<UL>
-<P>The format of files exported from WebCT.
-<P>Not yet implemented
-<P>More info: <?php helpbutton("formatwebct", "", "quiz") ?></P></UL>
-<P><B>Custom format</B></P>
+<P>Tällä moduulilla voi tuoda Blackboard:n vientimuotoon tallennettuja kysymyksiä. Se käyttää XML funktioita, jotka käännetään käyttämääsi PHP:en.
+.</P>
+
+<p align=right><a href="help.php?file=formatblackboard.html&module=quiz">Lisätietoja Blackboard muodosta</a></p>
+</UL>
+
+
+<P><B>WebCT</B></P>
<UL>
-<P>If you have your own format that you need to import, you can implement it yourself by editing mod/quiz/format/custom.php
-<P>The amount of new code needed is quite small - just enough to parse a single question from given text.
-<P>More info: <?php helpbutton("formatcustom", "", "quiz") ?></P></UL>
+<P>Tällä moduulilla voi tuoda WebCT:ssä tekstiksi tallennettuja kysymyksiä.</P>
+
+<p align=right><a href="help.php?file=formatwebct.html&module=quiz">Lisätietoja WebCT muodosta</a></p>
+</UL>
+
+
+<P><B>Course Test Manager</B></P>
+<UL>
+<P>Tällä modulilla voi tuoda Course Test Manager -koepankkiin tallennettuja kysymyksiä.
+Se hyödyntää eri tapoja päästä käsiksi testipankkiin, joka on Microsoft Access tietokanta. Tavat riippuvat siitä, onko Moodle asennettu Windows vai Linux palvelimelle.
+</P>
+<p>Windowsissa access-tietokanta voidaan siirtää aivan kuin mikä tahansa muukin tuotava tiedosto.
+</p>
+<p>Linuxissa on asennettava Windows-kone samaan verkkoon Course Test Manager -tietokannan kanssa, ja käytettävä ODBC Socket Serveriä, joka käyttää XML:ää siirtääkseen tietoa Linux-palvelimella sijaitsevaan Moodleen.
+</p> <p>Please read the full help file below before
+using this import class.</p>
+
+
+<p align=right><a href="help.php?file=formatctm.html&module=quiz">Lisätietoja CTM muodosta</a></p>
+</UL>
+
+
+
+<P><B>Upotetut vastaukset(Cloze)</B></P>
+<UL>
+<P>Tämä erityinen tiedostontuontityyppi tuo vain yhden tyyppisiä kysymyksiä: upotettuja vastauksia (Cloze) -käyttävää muotoa.
+
+
+</p>
+
+<p align=right><a href="help.php?file=multianswer.html&module=quiz">Lisätietoja Cloze muodosta</a></p>
+</UL>
+
+
+
+<P><B>Oma</B></P>
+<UL>
+<P>Jos haluat tuoda jonkun oman tiedostotyyppisi, voit tehdä sen itse muokkaamalla tiedostoa mod/quiz/format/custom.php
+
+
+<P>Tarvittavan uuden koodin määrä on varsin pieni - pitää vain saada jäsennettyä yksi kysymys annetusta tekstistä.
+
+
+<p align=right><a href="help.php?file=formatcustom.html&module=quiz">Lisätietoja omien tiedostotyyppien tuomisesta</a></p>
+</UL>
+
+
+<P>Lisää tiedostotyyppejä on tulossa, mm. WebCT, IMS QTI ja mitä ikinä Moodlen käyttäjät toteuttavatkaan! </p>
+
View
35 lang/fi/help/quiz/index.html
@@ -0,0 +1,35 @@
+<p>Quizzes</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=review.html">Salli uudelleenkatselu tentin jälkeen</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=attempts.html">Tenttiyritykset</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=calculated.html">Laskutehtävät</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=categories.html">Kysymyskategoriat</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=correctanswers.html">Näytä oikeat vastaukset</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=createmultiple.html">Luo useita kysymyksiä</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=description.html">Kuvaus</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=repeatattempts.html">Jokainen uusi yritys on jatkoa edelliselle</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=multianswer.html">Aukkotehtävät (Cloze)</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=grademethod.html">Arviointitapa</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=import.html">Uusien kysymysten tuominen</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=formataiken.html">"Aiken" muotoisten tiedostojen tuonti</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=formatblackboard.html">"Blackboard Quiz" tiedostojen tuominen</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=formatcustom.html">Omien tiedostotyyppien tuominen</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=formatgift.html">GIFT tiedostojen tuonti</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=formatmissingword.html">"Missing Word" tiedostojen tuominen</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=formatwebct.html">WebCT kysymystiedostojen tuominen</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=match.html">Yhdistelytehtävät</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=maxgrade.html">Maksimipisteet</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=multichoice.html">Monivalintakysymykset</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=numerical.html">Numeeriset kysymykset</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=timeopen.html">Tentin aloittaminen ja lopettaminen</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=feedback.html">Palaute</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=questiondatasets.html">Kysymystiedostot</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=questiontypes.html">Uuden kysymyksen luominen</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=random.html">Satunnaistetut kysymykset</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=randomsamatch.html">Satunnaistetut lyhyttehtävät</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=shortanswer.html">Lyhyt vastaus -kysymykset</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=shuffleanswers.html">Sekoita vastaukset</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=shufflequestions.html">Sekoita kysymykset</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=truefalse.html">Oikein/väärin kysymykset</a>
+</ul>
+
View
10 lang/fi/help/quiz/match.html
@@ -0,0 +1,10 @@
+<p align=center><b>Yhdistelytehtävä</b></p>
+
+<p>Vapaaehtoisen johdannon jälkeen vastaaja saa nähtäväkseen useita kysymyksiä tai väittämiä ja vastauksia niihin. Jokaiseen kysymykseen/väittämään on vain yksi oikea vastaus.
+
+
+<p>Vastaajan on valittava jokaiseen kysymykseen/väittämään sopiva vastaus.
+
+<p>Jokainen kysymys/väittämä on samanarvoinen tehtävän kokonaisarvioinnissa.
+
+
View
3 lang/fi/help/quiz/maxgrade.html
@@ -1,4 +1,5 @@
<P align=center><B>Maksimipisteet</B></P>
<P>Tentille asetettu maksimipistemäärä on se, mihin kaikkia arvosanoja verrataan.
<P>Esimerkiksi, maksimipistemäärä voidaan asettaa 20:ksi, koska tentin arvo on 20% koko kurssista.
-<P>Even though you might have 10 questions in your quiz worth a total of 50 marks, all grades out of 50 will be "scaled down" to the quiz max grade of 20. </P>
+<P>Vaikka tehtävässä saattaa olla 10 kysymystä joiden yhteispistearvo on 50, arvosanat "porrastetaan" vastaamaan maksimipistemäärää 20.
+</P>
View
7 lang/fi/help/quiz/mods.html
@@ -0,0 +1,7 @@
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/quiz/icon.gif">&nbsp;<B>Tentit</B></P>
+<UL>
+<P>Tällä työkalulla voi suunnitella ja koota tenttejä, jotka koostuvat monivalinnoista, oikein/väärin -kysymyksistä ja lyhytvastauskysymyksistä. Kysymykset talletetaan luokiteltuun tietokantaan, ja niitä voi käyttää useamman kerran samalla kurssilla tai jopa jollain toisella kurssilla. Tentteihin voidaan sallia useampia vastausyrityksiä. Jokainen vastausyritys korjataan automaattisesti ja ohjaaja voi valita haluaako hän antaa palautetta vai näyttää oikeat vastaukset. Tässä työkalussa on mukana myös arviointityökalu.
+
+</P>
+</UL>
+
View
42 lang/fi/help/quiz/multianswer.html
@@ -0,0 +1,42 @@
+<p align="center"><b>Aukkotehtävät (Cloze)</b></p>
+
+<p>Tämä hyvin joustava kysymystyyppi muistuttaa suosittua "Cloze" -tyyppiä.
+
+
+<p>Kysymykset koostuvat tekstistä (Moodle-muodossa) jonne on upotettu eriaisia kysymystyyppejä: monivalintaa, lyhytvastauksia ja numeerisia kysymyksiä.
+
+
+<p>Toistaiseksi kysymysten luomiseen ei ole olemassa graafista käyttöliittymää - kysymysten tyyppi pitää määritellä tekstialuella tai tuomalla kysymykset ulkopuolisista tiedostoista.
+
+
+<p>Tässä esimerkki siitä kuinka tämäntyyppinen tehtävä laaditaan:
+
+<form>
+<center>
+<textarea rows=15 cols=60 wrap=virtual>Tähän kysymykseen liittyy tekstiä ja vastaus tulee tähän {1:MULTICHOICE:Väärä vastaus#Palautetta väärästä vastauksesta~Toinen väärä vastaus#Palautetta toisesta väärästä vastauksesta~=Oikea vastaus#Palautetta oikeasta vastauksesta~%50%Vastauksesta saa puolet maksimipisteistä#Palautetta puolet maksimipisteistä antavasta} ja sen jälkeen pitääkin vastata tähän lyhytvastaukseen {1:SHORTANSWER:Väärä vastaus#Palautetta väärästä vastauksesta~=Oikea vastaus#Palautetta oikeasta vastauksesta~%50%Vastauksesta saa puolet maksimipisteistä#Palautetta puolet maksimipisteistä antavasta} ja vielä lopuksi kaivataan liukuluku {2:NUMERICAL:=23.8:0.1#Palautetta oikeasta vastauksesta 23.8~%50%N/A#Palautetta puolet maksimipisteistä antavasta oikeaa vastausta lähellä olevasta vastauksesta}.
+
+Huomaa että osoitteet, kuten www.moodle.org and hymiöt :-) toimivat tavalliseen tapaan:
+ a) Onko tämä hyvä? {:MULTICHOICE:=Kyllä#Correct~Ei#Olemme eri mieltä}
+ b) Minkä arvosanan antaisit? {3:NUMERICAL:=3:2}
+
+Onnea!
+</textarea>
+</center>
+</form>
+
+<p>Vastaajat näkevät esimerkin tällaisena:</p>
+
+
+<form>
+<table align="CENTER" width="90%" class="generalbox" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"><tr><td bgcolor="#FFFFFF" class="generalboxcontent"><table width=100% cellspacing=10><tr><td nowrap width=100 valign=top><p align=center><b>3</b></p><p align=center><font size=1>8 Marks</font></p><img height="1" width="100" src="pix/spacer.gif" alt=""><br />
+</td><td valign=top><p>Tähän kysymykseen liittyy tekstiä ja vastaus tulee tähän <select name="q4ma1" ><option></option><option value="4" >Väärä vastaus</option><option value="5" >Toinen väärä vastaus</option><option value="6" >Oikea vastaus</option><option value="7" >Vastauksesta saa puolet maksimipisteistä</option></select> ja sen jälkeen pitääkin vastata tähän lyhytvastaukseen <input name="q4ma2" value="" type="TEXT" size="8"/> ja vielä lopuksi kaivataan liukuluku <input name="q4ma3" value="" type="TEXT" size="8"/> .<br />
+<br />
+Huomaa että osoitteet, kuten <a href="http://www.moodle.org" target="newpage">www.moodle.org</a> ja hymiöt <img border="0" src="pix/s/smiley.gif" width="15" height="15"> toimivat tavalliseen tapaan:<br />
+a) Onko tämä hyvä <select name="q4ma4" ><option></option><option value="13" >Kyllä</option><option value="14" >Ei</option></select> <br />
+b) Minkä arvosanan antaisit? <input name="q4ma5" value="" type="TEXT" size="8"/> <br />
+<br />
+Onnea!</p></TD></TR></TABLE></td></tr></table>
+</form>
+
+<br />
+
View
2 lang/fi/help/quiz/multichoice.html
@@ -1,5 +1,5 @@
<P align=center><B>Monivalintakysymykset</B></P>
-<P>Vastaaja valitsee vastauksensa kysymykseen (joka voi sisältää kuvan) useammasta vastausvaihtoehdosta. Monivalintakysymyksiä on kahta eri tyyppiä: sellaisia joissa on yksi oikea vastaus tai useampi oikea vastaus.
+<P>Vastaaja valitsee kysymykseen (joka voi sisältää kuvan) vastauksen useammasta vastausvaihtoehdosta. Monivalintakysymyksiä on kahta eri tyyppiä: sellaisia joissa on yksi oikea vastaus ja sellaisia, joissa on useampi oikea vastaus.
<P>Yhden oikean vastauksen kysymyksissä on mahdollista valita vain yksi vastaus. Yleisesti ottaen&nbsp;tämänkaltaisesta kysymyksestä pitäisi saada vain positiivisia pisteitä.
<P>Monivastauskysymyksissä on mahdollisuus valita joko yksi tai useampia vastauksia - jokaisesta vastauksesta voi saada positiivisia tai negatiivisia pisteitä. Kaikkien vaihtoehtojen valitseminen ei siis välttämättä tuota hyvää arvosanaa. Jos kokonaispistemäärä on negatiivinen, silloin kyseisen kysymyksen pistemääräksi merkitään nolla. Ole huolellinen, sillä on mahdollista tehdä kysymyksiä, joiden pistemäärä on yli 100 %.
<P>Lopuksi, jokaisesta vastauksesta (oikeasta tai väärästä)&nbsp;tulisi saada palautetta - tämä palaute näkyy vastaajalle jokaisen hänen vastauksensa vieressä (jos tentti itsessään on suunniteltu näyttämään palautetta). </P>
View
14 lang/fi/help/quiz/numerical.html
@@ -0,0 +1,14 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Numeeriset kysymykset</B></P>
+
+<p>Vastaajan näkökulmasta numeerinen kysymys muistuttaa ulkonäöltään lyhytvastaustehtävää.
+</P>
+
+<p>Ero on siinä, että numeerinen kysymys voi hyväksyä oikeaksi myös virheellisen vastauksen. Tämä mahdollistaa tietylle numeeriselle alueelle sijoittuvat vastaukset.
+</P>
+
+<p>Esimerkiksi, jos oikea vastaus on 30 ja hyväksyttävä virhe on 5, kaikki numerot 25 ja 35 välillä lasketaan oikeiksi vastauksiksi.
+</p>
+
+<p>Numeerisissa kysymyksissä voi olla myös ei-numeerisia vastauksia, joissa ei ole väliä onko ne kirjoitettu isoilla vai pienillä kirjaimilla. Tämä on hyödyllinen ominaisuus jos vastaus numeeriseen kysymykseen on mallia N/A, +inf, -inf, NaN tms.
+</p>
+
View
18 lang/fi/help/quiz/questiondatasets.html
@@ -0,0 +1,18 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Kysymystiedostot</B></P>
+
+<p>Tiedosto on (tässä tapauksessa) "aineistokokoelma", jota käytetään kysymysten (esimerkiksi laskentatehtävien) luomiseen. Aineisto sijoitetaan kysymyksessä muuttujan paikalle.
+ </p>
+
+<p>Voit luoda "<i>yksityisen</i>" tiedoston tietylle kysymykselle tai
+ "<i>uudelleenkäytettävän</i>" tiedoston, jota voidaan käyttää kaikkien tietyn kategorian
+ kysymyksiin. </p>
+
+<p>Kysymystiedostoa käyttävää kysymystä tehdessä tekijä saa täytettäväksi kaksi lomaketta.
+
+
+<p>Ensimmäisellä määrätään tietty kysymystiedosto käytettäväksi muuttujien arvojen määrittelemiseksi.
+</p>
+
+<p>Toisella voi lisätä ja poistaa numeroita tiedostosta. Yksittäisiin kysymyksiin käytettävät numerot valitaan tästä listasta.</p>
+
+
View
65 lang/fi/help/quiz/questiontypes.html
@@ -3,16 +3,67 @@
<P><B>Monivalinta</B></P>
<UL>
<P>Vastaus kysymykseen (joka voi sisältää kuvan) valitaan eri vastausvaihtoehdoista. Monivalintakysymyksiä on kahta tyyppiä: yhden oikean vastauksen kysymykset&nbsp;ja useamman oikean vastauksen kysymykset.
-<P>Lisätietoja: <?php helpbutton("multichoice", "", "quiz") ?></P></UL>
-<P><B>Lyhyt vastaus</B></P>
+<p align=right><a href="help.php?file=multichoice.html&module=quiz">Lisätietoja monivalintakysymyksistä</a></p>
+</UL>
+<P><B>Lyhytvastaus</B></P>
<UL>
-<P>Kysymykseen (joka voi sisältää kuvan) vastataan kirjoittamalla yksi tai useampi sana. Mahdollisia oikeita vastauksia saattaa olla useita, ja niistä voi saada eri pistemäärän. Vastaukset ovat tai eivät ole tapauskohtaisia. </P>
-<P>Lisätietoja: </P></UL>
+<P>Kysymykseen (joka voi sisältää kuvan) vastataan kirjoittamalla yksi tai useampi sana. Mahdollisia oikeita vastauksia saattaa olla useita, ja niistä voi saada eri pistemäärän. Vastauksiin saattaa vaikuttaa isojen kirjainten käyttö. </P>
+<p align=right><a href="help.php?file=shortanswer.html&module=quiz">MLisätietoja lyhytvastauksista</a></p>
+</UL>
+<P><B>Numeerinen</B></P>
+<UL>
+<P>Vastaajan näkökulmasta numeerinen kysymys muistuttaa ulkonäöltään lyhytvastaustehtävää.
+Ero on siinä, että numeerinen kysymys voi hyväksyä oikeaksi myös virheellisen vastauksen. Tämä mahdollistaa tietylle numeeriselle alueelle sijoittuvat vastaukset.
+</P>
+<p align=right><a href="help.php?file=numerical.html&module=quiz">Lisätietoja numeerisista kysymyksistä</a></p>
+</UL>
<P><B>Oikein/väärin</B></P>
<UL>
<P>Vastaus kysymykseen (joka voi sisältää kuvan) valitaan kahdesta vaihtoehdosta: oikein tai väärin. </P>
-<P>Lisätietoja: <?php helpbutton("truefalse", "", "quiz") ?></P></UL>
+<p align=right><a href="help.php?file=truefalse.html&module=quiz">Lisätietoja Oikein/väärin -kysymyksistä</a></p>
+</UL>
+
+<P><B>Yhdistely</B></P>
+<UL>
+<P>Vastaajalle näytetään lista kysymyksiä tai väittämiä ja niihin vastauksia. Vastaajan on yhdistettävä jokaiseen kysymykseen/väittämään oikea vastaus.
+
+</P>
+<p align=right><a href="help.php?file=match.html&module=quiz">Lisätietoja yhdistelytehtävästä</a></p>
+</UL>
+
+<P><B>Upotettu kysymys (Cloze)</B></P>
+<UL>
+<p>Tässä hyvin joustavassa kysymystyypissä tekstiin (Moodle-muodossa olevaan) upotetaan erilaisia kysymystyyppejä, kuten monivalintaa, lyhytvastauksia ja numeerisia kysymyksiä.
+
+</P>
+<p align=right><a href="help.php?file=multianswer.html&module=quiz">Lisätietoja upotetuista kysymyksistä</a></p>
+</UL>
+
+<P><B>Satunnainen lyhytvastausyhidstely</B></P>
+<UL>
+<P>Vastaajan näkökulmasta tämä muistuttaa yhdistelytehtävää. Ero on siinä, että kysymykset/väittämät arvotaan satunnaisesti käytössä olevan kategorian lyhytvastauskysymyksistä.
+
+</P>
+<p align=right><a href="help.php?file=randomsamatch.html&module=quiz">Lisätietoja satunnaisesta yhdistelystä</a></p>
+</UL>
<P><B>Sattumanvarainen</B></P>
<UL>
-<P>(Ei vielä asennettu) Kysymykset valitaan sattumanvaraisesti suuresta joukosta kysymyksiä joka kerta kun opiskelija yrittää läpäistä tenttiä. </P>
-<P>Lisätietoja: <?php helpbutton("random", "", "quiz") ?></P></UL>
+<P>Kysymykset valitaan sattumanvaraisesti kategorian kysymysten joukosta joka kerta kun opiskelija yrittää läpäistä tenttiä. </P>
+<p align=right><a href="help.php?file=random.html&module=quiz">Lisätietoja sattumanvaraisista kysymyksistä</a></p>
+</UL>
+<P><B>Kuvaus</B></P>
+<UL>
+<P>TTämäntyyppinen kysymys ei varsinaisesti ole kysymys.
+Se vain kirjoittaa tekstiä vaatimatta vastauksia.
+Sillä voi kirjoittaa esimerkiksi kuvauksen johon seuraavissa kysymyksissä viitataan.
+</P>
+<p align=right><a href="help.php?file=description.html&module=quiz">Lisätietoa kuvauksista</a></p>
+</UL>
+
+<P><B>Laskutehtävä</B></P>
+<UL>
+<P>Laskutehtävätyökalulla voi luoda yksilöllisiä laskutehtäviä käyttämällä muuttujia, joiden paikalle sijoitetaan vaihtelevat numeroarvot tenttiä tehtäessä.
+</P>
+<p align=right><a href="help.php?file=calculated.html&module=quiz">Lisätietoja laskutehtävistä</a></p>
+</UL>
+
View
22 lang/fi/help/quiz/random.html
@@ -1,3 +1,19 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Random question</B></P>
-
-
+<p align="center"><b>Sattumanvaraiset kysymykset</b></p>
+
+<p>Sattumanvaraiset kysymykset on erityinen kysymystyyppi.
+</p>
+
+<p>Jos liität sattumanvaraisia kysymyksiä tenttiin, kysymykset valitaan joka yrityskerta uudestaan koko kysymyskategoriasta.
+</p>
+
+<p>Kysymyksen maksimipistemäärä on aina se, minkä olet valinnut sattumanvaraisen kysymyksen maksimipistemääräksi.
+</p>
+
+<p>Jos valitset tenttiin vaikkapa 10 sattumanvaraista kysymystä, jokainen opiskelija saattaa saada täysin eri 10 kysymystä joka kerta kun he yrittävät tenttiä.
+</p>
+
+<p>Huomaa, että voit yhdistää sattumanvaraisia ja määrättyjä kysymyksiä, jos haluat varmistaa, että tietyt kysymykset otetaan aina mukaan tenttiin.
+</p>
+
+
+
View
12 lang/fi/help/quiz/randomsamatch.html
@@ -0,0 +1,12 @@
+<p align=center><b>Satunnaistetut yhdistelylyhyttehtävät
+</b></p>
+
+<p>
+Vapaaehtoisen johdannon jälkeen vastaaja saa nähtäväkseen useita kysymyksiä tai väittämiä ja vastauksia niihin. Jokaiseen kysymykseen/väittämään on vain yksi oikea vastaus.
+
+<p>Vastaajan on valittava jokaiseen kysymykseen/väittämään sopiva vastaus.
+
+<p>Jokainen kysymys/väittämä on samanarvoinen tehtävän kokonaisarvioinnissa.
+
+<p>Kysymykset ja vastaukset poimitaan satunnaisesti kyseessä olevan kysymyskategorian lyhyttehtävävalikoimasta. Jos vastaaja yrittää tenttiä useampaan otteeseen hän saa aina eri kysymykset ja vastaukset.
+
View
7 lang/fi/help/quiz/repeatattempts.html
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p align="center"><b>Jokainen uusi yritys on jatkoa edelliselle</b></p>
+
+<p>Jos tentissä sallitaan useampi yritys ja tämä asetus on <B>Kyllä</B>, jokainen uusi yritys pitää sisällään edellisen yrityksen vastaukset. Tämä mahdollistaa sen, että tentti voidaan tehdä useammassa eri osassa eri kerroilla.
+</p>
+
+<p>Jos halutaan näyttää joka yrittämällä uusi, tyhjä tentti, valitse asetukseksi <B>Ei</B>.
+
View
6 lang/fi/help/quiz/requirepassword.html
@@ -0,0 +1,6 @@
+<p align="center"><b>Vaadi salasana</b></p>
+
+<p>Tämä kenttä on vapaaehtoinen</p>
+
+<p>Jos määrittelet tähän salasanan tenttiin osallistujien on annettava sama salasana ennen kuin he voivat yrittää vastata tenttin.
+</p>
View
24 lang/fi/help/quiz/requiresubnet.html
@@ -0,0 +1,24 @@
+<p align=center><b>Vaadi verkko-osoite</b></p>
+
+<p>Tämä kenttä on vapaaehtoinen.</p>
+
+<p>Voit rajata tenttiin pääsyn koskemaan vain tiettyjä LAN:in tai Internetin aliverkkoja listaamalla (pilkulla erotettuna) osittaisia tai kokonaisia IP-osoitteita.
+</p>
+
+<p>Tämä on erityisen hyödyllistä valvottua tenttiä järjestettäessä, kun halutaan varmistaa, että vain tietyssä huoneessa olevat ihmiset pääsevät käsiksi tenttiin.
+</p>
+
+<p>Esimerkiksi: <b>192.168. , 231.54.211.0/20, 231.3.56.211</b></p>
+
+<p>Määrittelyssä voi käyttää kolmentyyppisiä numeroita (tekstipohjaisia verkkotunnuksia, kuten esimerkki.com, ei voi käyttää):
+
+<ol>
+<li>Täydellinen IP-osoite, kuten <b>192.168.10.1</b> joka vastaa yksittäistä tietokonetta (tai välipalvelinta).</li>
+<li>Osittainen IP-osoite, kuten <b>192.168</b>, joka vastaa kaikkia annetuilla numeroilla alkavia osoitteita.
+</li>
+<li>CIDR (Classless Inter-Domain Routing), kuten <b>231.54.211.0/20</b>, joka sallii vieläkin tarkemman aliverkon määrittelyn.
+</li>
+</ol>
+<p></p>
+
+<p>Välilyöntejä ei oteta huomioon.</p>
View
4 lang/fi/help/quiz/shortanswer.html
@@ -1,4 +1,6 @@
<P align=center><B>Lyhyt vastaus -kysymykset</B></P>
<P>Kysymykseen (joka voi sisältää kuvan) vastataan kirjoittamalla yksi sana tai lyhyt fraasi.
<P>Mahdollisia oikeita vastauksia voi olla useita ja niistä voi saada eri pistemäärän. Jos "Tapauskohtainen"&nbsp;vaihtoehto on valittuna, voit saada eri pistemäärän, jos olet kirjoittanut&nbsp;"Sana"&nbsp;tai "sana".
-<P>Vastauksia verrataan kirjaimellisesti, joten ole tarkkana oikeinkirjoituksen suhteen! </P>
+<P>Voit käyttää tähtimerkkiä (*) villinä korttina, joka vastaa mitä tahansa merkkijonoa. Esimerkiksi, vas*us vastaisi kaikkia sanoja, jotka alkavat "vas" ja loppuvat "us". Jos haluat vastata tähtimerkkiä, käytä kenoviivaa: \*
+
+<P>Vastauksia verrataan kirjaimellisesti, joten ole tarkkana oikeinkirjoituksen suhteen! </P>
View
13 lang/fi/help/quiz/shuffleanswers.html
@@ -0,0 +1,13 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Sekoita vastaukset</B></P>
+
+<p>Jos valitset tämän vaihtoehdon, kysymysten vastausvaihtoehtojen järjestys arvotaan uudestaan vastaajalle joka kerta kun hän yrittää tenttiä.
+</p>
+
+<p>Tämä vaihtoehto koskee tietenkin vain kysymyksiä, joihin on valmiina useampia vastausvaihtoehtoja, esimerkiksi siis monivalintoja ja yhdistelytehtäviä.
+</p>
+
+<p>Tämän vaihtoehdon tarkoituksena on hieman vaikeuttaa oikeiden vastausten kopioimista vierustoverilta.
+</p
+
+<p>Tämä vaihtoehto ei liity satunnaistettujen kysymysten käyttöön.
+</p>
View
7 lang/fi/help/quiz/shufflequestions.html
@@ -0,0 +1,7 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Sekoita kysymykset</B></P>
+
+<p>Jos valitset tämän vaihtoehdon, kysymysten järjestys arvotaan uudestaan vastaajalle joka kerta kun hän yrittää tenttiä.</p>
+
+<p>Tämä vaihtoehto ei liity satunnaistettujen kysymysten käyttöön, tämä liittyy vain näytettyjen kysymysten järjestykseen.</p>
+
+<p>Tämän vaihtoehdon tarkoituksena on hieman vaikeuttaa oikeiden vastausten kopioimista vierustoverilta.</p>
View
16 lang/fi/help/quiz/timelimit.html
@@ -0,0 +1,16 @@
+<p align="center"><strong>Aikaraja</strong></p>
+
+<p>Yleensä tenteissä ei ole aikarajaa, eli tentin tekijä voi käyttää tentin tekemiseen niin paljon aikaa kuin haluaa.
+
+
+<p>Jos määrittelet aikarajan, siitä kiinnipitämisen helpottamiseksi on huomioitava seuraavat:
+
+<ul>
+ <li>Käytetyn selaimen on nyt tuettava Javascriptiä - sen ansiosta ajastin toimii halutulla tavalla.
+ </li>
+ <li>Laskennan yhteydessä näytetään ikkuna, jossa on ajastin.</li>
+ <li>Aikarajan täytyttyä tentti ja siihen mennessä vastatut kysymykset palautetaan automaattisesti.
+ </li>
+ <li>Jos vastaaja onnistuu huijaamaan ja ylittää aikarajan 60 sekunnilla, tentti arvostellaan automaattisesti nollan pisteen arvoiseksi.
+ </li>
+</ul>
View
14 lang/fi/help/resource/index.html
@@ -0,0 +1,14 @@
+<p>Resource module</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=resource&file=summary.html">Aineiston yhteenveto</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=resource&file=types.html">Aineistotyypit</a></li>
+ <ul>
+ <li><a href="help.php?module=resource&file=type/text.html">Tekstisivu</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=resource&file=type/html.html">HTML sivu</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=resource&file=type/file.html">Tiedostot ja verkkosivut</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=resource&file=type/directory.html">Hakemisto</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=resource&file=type/label.html">Otsikot</a></li>
+ </ul>
+ <li><a href="help.php?module=resource&file=parameters.html">Aineistoasetukset</a>
+ <li><a href="help.php?module=resource&file=window.html">Ikkuna-asetukset</a>
+</ul>
View
6 lang/fi/help/resource/mods.html
@@ -0,0 +1,6 @@
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/resource/icon.gif">&nbsp;<B>Aineistot</B></P>
+<UL>
+<P>Aineistot ovat sisältöä: tietoa, jonka opettaja haluaa tuoda kurssille. Aineistot voivat olla valmiita tiedostoja, jotka on ladattu kurssin palvelimelle, suoraan Moodlessa muokattuja tiedostoja tai ulkoisia verkkosivuja jotka esitetään kurssin osana.
+</P>
+</UL>
+
View
16 lang/fi/help/resource/parameters.html
@@ -0,0 +1,16 @@
+<p align="center"><b>Aineistoasetukset</b></p>
+
+<p>Paremetriasetukset ovat vapaaehtoisia, ja niistä on hyötyä vain jos haluaa lähettää Moodle-tietoa aineistotiedostoon tai verkkosivulle.
+
+</p>
+
+<p>Jos määrittelet asetuksia, ne välitetään aineistolle URL:in osana (GET metodilla).
+</p>
+
+<p>Vasemmalta palstalta voit valita mitä tietoja haluat välittää ja oikealta palstalta voit nimetä tiedot.
+</p>
+
+<p>Huomaa, että käyttäjätiedot tulevat siltä käyttäjältä, joka käyttää tiettyä aineistoa ja kurssitiedot tulevat siltä kurssilta, johon aineisto kuuluu.
+</p>
+
+
View
7 lang/fi/help/resource/type/directory.html
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p><b>Hakemisto</b></p>
+
+<ul>
+<p>Hakemisto näyttää koko hakemiston (ja alihakemistot) Tiedostot-alueelta. Käyttäjät voivat selata ja katsoa kaikkia tiedostoja.
+</p>
+</ul>
+
View
16 lang/fi/help/resource/type/file.html
@@ -0,0 +1,16 @@
+<p><b>Tiedostot ja verkkosivut</b></p>
+
+<ul>
+<p>
+Tätä aineistotyyppiä käyttämällä voit linkittää materiaaliin minkä tahansa verkkosivun tai julkisessa verkossa olevan tiedoston. Voit myös linkittää verkkosivun tai tiedoston, jonka olet siirtänyt omalta tietokoneeltasi kurssin tiedostoihin.
+</p>
+
+<p>Tavalliset verkkosivut näytetään sellaisinaan, mutta multimediatiedostot käsitellään niille sopivilla tavoilla ja niitä voi upottaa verkkosivuille. Esimerkiksi MP3-tiedostot esitetään sisäänrakennetun (streaming) soittimen avulla, samoin kuin viedotiedostot, flash-animaatiot jne.
+</p>
+
+<p>Sisällön näyttämiseen on monia eri vaihtoehtoja: ponnahdusikkunat, kehykselliset ikkunat jne.
+</p>
+
+<p>Jos aineistosi on verkkosovellus tai joku muu sovellus, joka voi ottaa vastaan asetuksia, voit halutessasi lähettää aineistoosi tiedostoa, kuten käyttäjän nimen, sähköpostiosoitteen, tiedon kurssista jolla he ovat jne.
+</p>
+</ul>
View
9 lang/fi/help/resource/type/html.html
@@ -0,0 +1,9 @@
+<p><b>HTML sivu</b></p>
+
+<ul>
+<p>Tätä aineistotyyppiä käyttäessä voi helposti luoda verkkosivun Moodlen sisään. Erityisen helppoa tämä on Moodlen WSIWYG (What-you-see-is-what-you-get) html-editorin avulla.
+</p>
+
+<p>Sivu tallennetaan tietokantaan eikä tiedostoihin, ja voit tehdä lähes mitä haluat html:ää hyväksikäyttäen, mukaanlukien käyttää Javascriptiä.
+</p>
+</ul>
View
7 lang/fi/help/resource/type/label.html
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p><b>Otsikot</b></p>
+
+<ul>
+<p>Otsikot eroavat muista aineistoista hieman, sillä ne ovat tekstiä ja kuvia, jotka on itse asiassa upotettu suoraan muihin kurssisivun aktiviteettilinkkeihin.
+</p>
+</ul>
+
View
14 lang/fi/help/resource/type/text.html
@@ -0,0 +1,14 @@
+<p><b>Tekstisivu</b></p>
+
+<ul>
+<p>T�m� aineistotyyppi on tavallinen sivu, johon on kirjoitettu vain teksti�.
+
+</p>
+
+<p>Tekstin muuttamiseen miellytt�v�n n�k�iseksi verkkosivuksi on tarjolla erilaisia muotoilutyyppej�.
+
+</p>
+
+<p align="right"><a href="help.php?module=moodle&file=textformat.html">Lis�� n�ist� tekstityypeist�.</a></p>
+
+</ul>
View
5 lang/fi/help/resource/types.html
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p align="center"><b>Aineistotyypit</b></p>
+
+<p>Moodle tukee useita eri aineistotyyppej�, joiden avulla voi kursseille lis�t� l�hes mink�laista verkkomateriaalia tahansa.
+</p>
+
View
66 lang/fi/help/resource/window.html
@@ -0,0 +1,66 @@
+<p align="center"><b>Ikkuna-asetukset</b></p>
+
+<p>N�m� asetukset voidaan piilottaa tai n�ytt�� "Piilota asetukset" tai "N�yt� asetukset" painikkeista.
+</p>
+
+<p>Yleens� aineistot n�ytet��n tavallisessa kehysikkunassa jossa Moodlen navigointipainikkeet sijaitsevat ylemm�ss� kehyksess�. Jos haluat, t�m� kehys voidaan poistaa ja aineisto voi t�ytt�� koko ikkunan, aivan kuten tavallisella verkkosivulla.
+</p>
+
+<p>Jos taas haluat aineiston n�kym��n uuteen ponnahdusikkunaan, toimi n�in:
+</p>
+
+<ol>
+ <li> <b>Ikkuna</b> -osuudessa, valitse 'Uusi ikkuna'.</li>
+ <li>Merkitse pois ne ominaisuudet, joita et halua k�ytt��.<br />
+
+<blockquote>
+ <b>Salli ikkunan koon muutos?</b>
+ <p>
+ T�m� vaihtoehto antaa k�ytt�jille mahdollisuuden muuttaa m��rittelem�si ikkunan kokoa ja se kannattaa l�hes aina valita. Joskus kuitenkin aineisto vaatii m��r�tyn tilan ja silloin voi olla j�rkev�� lukita ikkunan koko.
+</p>
+
+ <b>N�yt� vierityspalkki?</b>
+ <p>
+ T�m� vaihtoehto antaa k�ytt�jille mahdollisuuden vieritt�� teksti� ruudulla n�hd�kseen koko aineiston. Jos t�t� vaihtoehtoa ei valita, k�ytt�j�t n�kev�t vain ennalta m��r�ttyyn ikkunaan mahtuvat asiat eiv�tk� voi vieritt�� ikkunaa n�hd�kseen loput.
+</p>
+
+ <b>N�yt� linkkirivi?</b>
+ <p>
+ T�m�n vaihtoehdon avulla k�ytt�j�t n�kev�t hakemistolinkkins� t�ss� ikkunassa. T�m� vaihtelee selaimesta riippuen: sit� kutsutaan Hakemistoriviksi (IE) tai Suosikki- tai kirjanmerkkiriviksi (Mozilla/Firefox).
+ </p>
+
+ <b>N�yt� osoiterivi?</b>
+ <p>
+ Haluatko, ett� k�ytt�j�t n�kev�t aineiston URL:in (verkko-osoitteen)? Jos haluat, valitse t�m� vaihtoehto. Muuten aineiston osoitetta ei n�ytet�.
+ </p>
+
+ <b>N�yt� valikkorivi?</b>
+ <p>
+ Jos haluat, ett� k�ytt�j�t voivat k�ytt�� valikkorivi� ponnahdusikkunassa, valitse t�m� vaihtoehto. Yleens� se on hy�dyllist�, mutta jotkut graafiset esitykset saattavat n�ytt�� paremmilta ilman valikkorivi�.
+ </p>
+
+ <b>N�yt� ty�kalurivi?</b>
+ <p>
+ Ty�kalurivin n�ytt�minen helpottaa k�ytt�jien navigointia, sill� siin� on Edellinen/Seuraava, Aloitussivu ja P�ivit� -painikkeet.
+</p>
+
+ <b>N�yt� tilarivi</b>
+ <p>
+ Tilarivin n�ytt�minen antaa k�ytt�jille mahdollisuuden tarkkailla selaininformaatiota, kuten kuinka suuri osa aineistosta on ladattu tai tietoturvatietoja.
+ </p>
+
+</blockquote>
+
+ <li>Avattavan ikkunan koon m��rittely <br />
+
+<blockquote>
+ <p>
+ Monet k�ytt�v�t edelleen n�ytt�ns� resoluutiona kokoa 800x600. Useimmiten kannattaa m��ritell� uuden ikkunan koko hieman t�t� pienemm�ksi, vaikkapa 600 korkeaksi ja 480 leve�ksi.
+</p>
+
+ <p>Jos n�m� kent�t j�tt�� tyhjiksi, ponnahdusikkuna on aukeaa t�sm�lleen samankokoiseksi, kuin se ikkuna, mist� ponnahdusikkuna avattiin.
+ </p>
+
+</blockquote>
+</li>
+</ol>

0 comments on commit 2c319f5

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.