Permalink
Browse files

New and updated helpfiles

Thanks to Marianna Leikomaa!
 • Loading branch information...
paca70
paca70 committed Oct 3, 2004
1 parent ebfff4e commit 2c319f5e556af77e92a59c630bf3659a89b168ef
Showing with 1,204 additions and 68 deletions.
 1. +11 −6 lang/fi/help/forum/allowdiscussions.html
 2. +11 −11 lang/fi/help/forum/attachment.html
 3. +11 −11 lang/fi/help/forum/forumtype.html
 4. +22 −0 lang/fi/help/forum/index.html
 5. +7 −0 lang/fi/help/forum/maxattachmentsize.html
 6. +6 −0 lang/fi/help/forum/mods.html
 7. +7 −7 lang/fi/help/forum/ratings.html
 8. +8 −0 lang/fi/help/forum/rssarticles.html
 9. +14 −0 lang/fi/help/forum/rsstype.html
 10. +25 −0 lang/fi/help/forum/subscription2.html
 11. +1 −1 lang/fi/help/quiz/attempts.html
 12. +74 −0 lang/fi/help/quiz/calculated.html
 13. +8 −0 lang/fi/help/quiz/createmultiple.html
 14. +8 −0 lang/fi/help/quiz/description.html
 15. +13 −0 lang/fi/help/quiz/discrimination.html
 16. +32 −0 lang/fi/help/quiz/export.html
 17. +27 −0 lang/fi/help/quiz/formataiken.html
 18. +3 −0 lang/fi/help/quiz/formatblackboard.html
 19. +85 −0 lang/fi/help/quiz/formatctm.html
 20. +3 −0 lang/fi/help/quiz/formatcustom.html
 21. +195 −0 lang/fi/help/quiz/formatgift.html
 22. +3 −0 lang/fi/help/quiz/formatmissingword.html
 23. +64 −0 lang/fi/help/quiz/formatwebct.html
 24. +3 −3 lang/fi/help/quiz/grademethod.html
 25. +109 −16 lang/fi/help/quiz/import.html
 26. +35 −0 lang/fi/help/quiz/index.html
 27. +10 −0 lang/fi/help/quiz/match.html
 28. +2 −1 lang/fi/help/quiz/maxgrade.html
 29. +7 −0 lang/fi/help/quiz/mods.html
 30. +42 −0 lang/fi/help/quiz/multianswer.html
 31. +1 −1 lang/fi/help/quiz/multichoice.html
 32. +14 −0 lang/fi/help/quiz/numerical.html
 33. +18 −0 lang/fi/help/quiz/questiondatasets.html
 34. +58 −7 lang/fi/help/quiz/questiontypes.html
 35. +19 −3 lang/fi/help/quiz/random.html
 36. +12 −0 lang/fi/help/quiz/randomsamatch.html
 37. +7 −0 lang/fi/help/quiz/repeatattempts.html
 38. +6 −0 lang/fi/help/quiz/requirepassword.html
 39. +24 −0 lang/fi/help/quiz/requiresubnet.html
 40. +3 −1 lang/fi/help/quiz/shortanswer.html
 41. +13 −0 lang/fi/help/quiz/shuffleanswers.html
 42. +7 −0 lang/fi/help/quiz/shufflequestions.html
 43. +16 −0 lang/fi/help/quiz/timelimit.html
 44. +14 −0 lang/fi/help/resource/index.html
 45. +6 −0 lang/fi/help/resource/mods.html
 46. +16 −0 lang/fi/help/resource/parameters.html
 47. +7 −0 lang/fi/help/resource/type/directory.html
 48. +16 −0 lang/fi/help/resource/type/file.html
 49. +9 −0 lang/fi/help/resource/type/html.html
 50. +7 −0 lang/fi/help/resource/type/label.html
 51. +14 −0 lang/fi/help/resource/type/text.html
 52. +5 −0 lang/fi/help/resource/types.html
 53. +66 −0 lang/fi/help/resource/window.html
@@ -1,6 +1,11 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Uusien keskustelujen salliminen</B></P>
-
-
-<p>Todennäköisesti haluat, että muutkin kuin opettajat voivat aloittaa uusia keskustelunaiheita useimmissa foorumeissa.</p>
-
-<p>Joskus saatat kuitenkin haluta poistaa tämän mahdollisuuden. Se voi olla tarkoituksenmukaisinta esimerkiksi uutisfoorumissa, jos haluat että vain opettajat saavat lisätä uusia uutisia, jotka näkyvät kurssin etusivulla. Oppilailla on silti edelleen mahdollisuus VASTATA esillä oleviin viesteihin.</p>
+<P ALIGN=CENTER><B>Uusien keskustelujen salliminen</B></P>
+
+<P>Tällä valinnalla voit estää käyttäjiä lisäämästä uutta aineistoa foorumille.
+
+
+<P>Useimmilla foorumeilla haluat varmaan valita ensimmäisen vaihtoehdon ja näin antaa käyttäjille mahdollisuuden aloittaa vapaasti uusia keskusteluaiheita ja vastata keskusteluaiheisiin.
+
+<p>Joskus saatat kuitenkin haluta poistaa tämän mahdollisuuden. Se voi olla järkevää esimerkiksi uutisfoorumissa, jos haluat että vain opettajat saavat lisätä uusia uutisia, jotka näkyvät kurssin etusivulla. Tässä tapauksessa valitse kolmas vaihtoehto "Ei keskusteluita, ei vastauksia." </P>
+
+<P>Joskus taas saatat haluat antaa ainoastaan opettajille mahdollisuuden aloittaa uusia keskusteluita, mutta silti antaa muille käyttäjille mahdollisuuden vastata keskusteluihin (vaikkapa kotisivun uutisfoorumilla). Tässä tapauksessa valitse toinen vaihtoehto "Ei keskusteluita, mutta vastaukset sallitaan."
+</P>
@@ -1,11 +1,11 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Viestien liitteet</B></P>
-
-<p>Sinulla on mahdollisuus liittää YKSI tiedosto koneeltasi mihin tahansa viestiin eri foorumeissa. Tämä tiedosto ladataan palvelimelle ja tallennetaan yhdessä viestisi kanssa.</p>
-
-<p>Tästä ominaisuudesta on hyötyä, kun haluat näyttää esimerkiksi kuvan tai Word -asiakirjan.</p>
-
-<p>Liitetiedosto voi olla minkä tahansa tyyppinen. Erittäin suositeltavaa on kuitenkin, että tiedosto nimetään käyttäen kolmikirjaimisia internetin vakiopäätteitä kuten .doc Word -asiakirjoissa, .jpg tai .png kuvissa jne. Siten toisten on helpointa avata ja katsoa liitettäsi omalla selaimellaan.</p>
-
-<p>Jos muokkaat viestiäsi ja liität siihen uuden liitteen, silloin uusi liite korvaa aikaisemmin lisäämäsi liitetiedoston.</p>
-
-<p>Jos muokkaat viestiäsi, jossa on liite ja jätät tämän kohdan tyhjäksi, alkuperäinen liite säilyy.</p>
+<P ALIGN=CENTER><B>Viestien liitteet</B></P>
+
+<p>Sinulla on mahdollisuus liittää YKSI tiedosto koneeltasi mihin tahansa viestiin foorumeilla. Tämä tiedosto ladataan palvelimelle ja tallennetaan yhdessä viestisi kanssa.</p>
+
+<p>Tästä ominaisuudesta on hyötyä, kun haluat näyttää esimerkiksi kuvan tai Word-asiakirjan.</p>
+
+<p>Liitetiedosto voi olla minkä tyyppinen tahansa. Suositeltavaa on kuitenkin, että tiedosto nimetään käyttäen kolmikirjaimisia internetin vakiopäätteitä kuten .doc Word -asiakirjoissa, .jpg tai .png kuvissa jne. Näin toisten on helpointa avata ja katsoa liitettäsi omalla selaimellaan.</p>
+
+<p>Jos muokkaat viestiäsi ja liität siihen uuden liitteen, uusi liite korvaa aikaisemmin lisäämäsi liitetiedoston.</p>
+
+<p>Jos muokkaat viestiäsi, jossa on liite ja jätät tämän kohdan tyhjäksi, alkuperäinen liite säilyy.</p>
@@ -1,11 +1,11 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Foorumityypit</B></P>
-
-<p>Valittavana on useita eri foorumityyppejä:</p>
-
-<p><b>Yksinkertainen keskustelu</b> - on vain yksittäinen aihe, joka on kokonaisuudessaan yhdellä sivulla. Käyttökelpoinen lyhyissä tarkasti rajatuissa keskusteluissa.</p>
-
-<p><b>Yleisfoorumi</b> - avoin foorumi, jossa kuka tahansa voi aloittaa uuden keskustelunaiheen milloin tahansa. Tämä on paras foorumi yleiskäyttöön.</p>
-
-<p><b>Jokainen avaa uuden keskustelun </b> - Jokainen voi lähettää tasan yhden uuden keskustelunaiheen (kaikki voivat kuitenkin vastata jokaiseen). Tämä vaihtoehto on käytännöllinen, jos haluat, että jokainen opiskelija aloittaa uuden keskustelun esim. siitä, millaisia ajatuksia viikon aihe on heissä herättänyt, ja kaikki muut vastaavat.</p>
-
-<p>(Lisää vaihtoehtoja tulossa uusiin Moodle -versioihin.</p>
+<P ALIGN=CENTER><B>Foorumityypit</B></P>
+
+<p>Valittavana on useita eri foorumityyppejä:</p>
+
+<p><b>Yksinkertainen keskustelu</b> - vain yksittäinen aihe, joka on kokonaisuudessaan yhdellä sivulla. Käyttökelpoinen lyhyissä, tarkasti rajatuissa keskusteluissa.</p>
+
+<p><b>Yleisfoorumi</b> - avoin foorumi, jossa kuka tahansa voi aloittaa uuden keskustelunaiheen milloin tahansa. Tämä on paras foorumi yleiskäyttöön.</p>
+
+<p><b>Jokainen avaa uuden keskustelun </b> - Jokainen voi lähettää tasan yhden uuden keskustelunaiheen (kaikki voivat kuitenkin vastata jokaiseen). Tämä vaihtoehto on käytännöllinen, jos haluat, että jokainen opiskelija aloittaa uuden keskustelun esim. siitä, millaisia ajatuksia viikon aihe on heissä herättänyt, ja kaikki muut vastaavat.</p>
+
+<p>(Lisää vaihtoehtoja tulossa uusiin Moodle -versioihin.)</p>
@@ -0,0 +1,22 @@
+<p>Foorumit</p>
+
+<ul>
+
+ <li><a href="help.php?module=forum&file=allowdiscussions.html">Uusien keskustelujen salliminen</a>
+
+ <li><a href="help.php?module=forum&file=attachment.html">Viestien liitteet</a>
+
+ <li><a href="help.php?module=forum&file=forumtype.html">Keskustelualuetyypit</a>
+
+ <li><a href="help.php?module=forum&file=maxattachmentsize.html">Liitetiedoston maksimikoko</a>
+
+ <li><a href="help.php?module=forum&file=ratings.html">Asteikot</a>
+
+ <li><a href="help.php?module=forum&file=rssarticles.html">Viimeisten RSS viestien määrä</a>
+
+ <li><a href="help.php?module=forum&file=rsstype.html">RSS syöte tälle keskustelualueelle</a>
+
+ <li><a href="help.php?module=forum&file=subscription.html">Keskustelualueen tilaaminen</a>
+
+</ul>
+
@@ -0,0 +1,7 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Liitetiedoston maksimikoko</B></P>
+
+<P>Keskustelualueen perustaja voi määritellä liitetiedostoille maksimikoon.
+
+
+<P>Joskus on tosin mahdollista ladata tämän maksimikoon ylittävä liitetiedosto, mutta se ei tallennu palvelimelle ja antaa mahdollisesti virheilmoituksen.
+
@@ -0,0 +1,6 @@
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/forum/icon.gif">&nbsp;<B>Keskustelualueet</B></P>
+<UL>
+<P>
+Tämä työkalu saattaa olla kaikkein tärkein - suurin osa kurssin keskusteluista tapahtuu täällä. Keskustelualueita voi rakentaa useilla eri tavoilla ja niihin voi lisätä vertaisarvioinnin. Viestit voivat olla eri tiedostotyyppejä ja niissä voi olla mukana liitteitä. Jos osallistuja tilaa keskustelupalstan, hän saa kopiot kaikista uusista viesteistä sähköpostiinsa. Opettaja voi myös halutessaan pakottaa kaikki osallistujat tilamaan tietyt keskustelupalstat.
+
+</UL>
@@ -1,22 +1,22 @@
Yksittäiset viestit voidaan luokitella käyttäen asteikkoa, joka perustuu teoriaan eristyvästä ja sosiaalisesta osaamisesta (separate knowing, connected knowing).
-Tämä teoria voi auttaa sinua tarkastelemaan ihmisten välistä vuorovaikutusta uudella tavalla. Se kuvaa kahta erilaista tapaa, joilla voimme arvioida ja oppia asioita, joita näemme ja kuulemme.
+Tämä teoria voi auttaa tarkastelemaan ihmisten välistä vuorovaikutusta uudella tavalla. Se kuvaa kahta erilaista tapaa, joilla voimme arvioida ja oppia asioita, joita näemme ja kuulemme.
-Vaikka jokainen meistä käyttää molempia näistä metodeista vaihtelevasti eri tilanteissa, voi olla hyödyllistä ajatella esimerkkinä kahta henkilöä, joista toinen (Jukka) on enimmäkseen eristyvä osaaja (separate knower) ja toinen (Mari) enimmäkseen sosiaalinen osaaja (connected knower).
+Vaikka jokainen meistä käyttää molempia näistä metodeista vaihtelevasti eri tilanteissa, voi olla kätevää ajatella esimerkkeinä kahta henkilöä, joista toinen (Jukka) on enimmäkseen eristyvä osaaja (separate knower) ja toinen (Mari) enimmäkseen sosiaalinen osaaja (connected knower).
<ul>
- <li> Jukka haluaa olla mahdollisimman objektiivinen ja eikä sekoittaa tunteita ja tosiasioita keskenään. Keskustellessaan sellaisten ihmisten kanssa, joiden ajatukset poikkeavat hänen omistaan, hän haluaa puolustaa omia näkökantojaan etsimällä aukkoja vastustajansa logiikasta. Hän on suhtautuu kriittisesti uusiin ajatuksiin, elleivät ne ole oikeasi todistettuja faktoja arvossapidetyistä lähteistä kuten oppikirjoista, arvostetuilta opettajilta tai perustu hänen omiin suoriin kokemuksiinsa. Jukka on selvästi eristyvä osaaja.</li>
+ <li> Jukka haluaa olla mahdollisimman objektiivinen ja eikä sekoittaa tunteita ja tosiasioita keskenään. Keskustellessaan sellaisten ihmisten kanssa, joiden ajatukset poikkeavat hänen omistaan, hän haluaa puolustaa omia näkökantojaan etsimällä aukkoja vastustajansa logiikasta. Hän on suhtautuu kriittisesti uusiin ajatuksiin, elleivät ne ole oikeiksi todistettuja faktoja arvossapidetyistä lähteistä kuten oppikirjoista, arvostetuilta opettajilta tai perustu hänen omiin suoriin kokemuksiinsa. Jukka on selvästi eristyvä osaaja.</li>
<li> Mari on herkempi muille ihmisille. Hän on empaattinen, kuuntelee ja kyselee, kunnes tuntee päässeensä yhteisymmärrykseen keskustelukumppaninsa kanssa. Hän oppii jakamalla kokemuksia ja etsimällä tietoa muista ihmisistä. Keskustellessaan toisten kanssa hän välttää vastakkainasetteluja ja haluaa auttaa toista henkilöä esittämällä loogisia ehdotuksia, jos se suinkin on mahdollista. Mari on selvästi sosiaalinen osaaja.</li>
</ul>
-Huomasitko, että esimerkeissä eristyvä osaaja oli mies ja sosiaalinen osaaja nainen? Eräät tutkimukset ovat osoittaneet, että asia on usein näin, vaikka yksittäiset henkilöt voivatkin sijoittua mihin tahansa näiden ääripäiden väliin.</p>
+Huomasitko, että esimerkeissä eristyvä osaaja oli mies ja sosiaalinen osaaja nainen? Eräät tutkimukset ovat osoittaneet, että asia on usein näin, vaikka yksittäiset henkilöt voivatkin sijoittua mihin tahansa näiden ääripäiden väliin.<p></p>
-Yhteistyökykyisen ja tehokkaan opiskelijaryhmän toiminnan kannalta voi olla parasta, että kaikki osaisivat hyödyntää MOLEMPIA oppimistapoja.</p>
+Yhteistyökykyisen ja tehokkaan opiskelijaryhmän toiminnan kannalta voi olla parasta, että kaikki osaisivat hyödyntää MOLEMPIA oppimistapoja.<p></p>
Erityistilanteessa, kuten online-foorumissa, yhden henkilön lähettämä viesti saattaa edustaa jompaakumpaa tai jopa molempia näistä tapauksista. Henkilö, joka yleensä on selkeästi sosiaalinen, saattaa lähettää hyvin eristyvältä kuulostavan viestin ja päinvastoin. Viestien luokittelemisen tarkoitus on:
<blockquote>
-a)auttaa sinua ottamaan huomioon tällaisia näkökohtia, kun luet viestejä
-b)antaa palautetta jokaiselle kirjoittajalle siitä, millä tavoin muut heidät näkevät.
+a) auttaa sinua ottamaan huomioon tällaisia näkökohtia kun luet viestejä
+b) antaa palautetta jokaiselle kirjoittajalle siitä, millä tavoin muut heidät näkevät.
</blockquote>
Tuloksia ei käytetä oppilaiden arviointiin vaan edesauttamaan kommunikaation ja oppimisen parantamista.
@@ -0,0 +1,8 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Viimeisten RSS viestien määrä</B></P>
+
+<P>Tässä voit valita kuinka monta viestiä haluat ottaa mukaan RSS syötteeseen.
+
+
+<P>Useimmille keskustelualueille riittää numero 5 ja 20 väliltä. Numeroa kannattaa suurentaa, jos keskustelualuetta käytetään paljon.
+
+
@@ -0,0 +1,14 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>RSS syöte tälle keskustelualueelle</B></P>
+
+<P>Tämä vaihtoehto mahdollistaa keskustelualueelle RSS syötteen.
+
+
+<P>Voit valita kahden eri aluetyypin väliltä:
+
+<UL>
+<LI><B>Keskustelut:</B> Tätä käytettäessä syötteisiin otetaan mukaan keskustelualueille aloitetut uudet keskustelut.
+
+
+<LI><B>Viestit:</B> Tätä käytettäessä syötteisiin otetaan mukaan kaikki keskustelualueelle tulleet uudet viestit.
+</UL>
+
@@ -0,0 +1,25 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Keskustelualueen tilaaminen</B></P>
+
+<P>Keskustelualueen tilaaminen merkitsee sitä, että tilaajalle lähetetään sähköpostilla kopio jokaisesta kyseiselle keskustelualueelle lähetettävästä viestistä (viestit lähetetään keskimäärin <?PHP echo $CFG->maxeditingtime/60 ?> minuuttia sen jälkeen kuin kirjoittaja on ne laatinut).
+
+</P>
+
+<P>Tavallisesti henkilö voi valita haluaako hän tilata jonkun keskustelualueen.
+</P>
+
+<P>Jos kuitenkin haluat pakottaa jonkun tietyn keskustelualueen tilaamiseen, kaikki käyttäjät liitetään sen tilaajiksi automaattisesti riippumatta siitä, koska he ovat kurssille liittyneet.
+
+</P>
+
+<P>Tämä vaihtoehto sopii erityisen hyvin Uutisfoorumiin ja muihinkin keskustelualueisiin kurssin alussa (ennen kuin kaikille on selvää, että he voivat tilata näitä sähköposteja itse).
+
+</P>
+
+<p>Jos valitset vaihtoehdon "Kyllä, aluksi", sitten kaikki nykyiset ja tulevat käyttäjät liitetään tilaajiksi automaattisesti, mutta he voivat perua tilauksen koska tahansa. Jos valitset "Kyllä, pysyvästi", käyttäjät eivät voi itse perua tilausta.
+
+</p>
+
+<p>Huomaa kuinka "Kyllä, aluksi" vaihtoehto toimii olemassaolevaa keskustelualuetta päivitettäessä: vaihdettaessa "Kyllä, aluksi" vaihtoehdosta vaihtoehtoon "Ei", olemassaolevia tilaajia ei poisteta, vaan valinta vaikuttaa vain tuleviin käyttäjiin. Samoin jos myöhemmin valitsee "Kyllä, aluksi", vaikuttaa sekin vain tuleviin käyttäjiin eikä kurssilla jo oleviin.
+
+</p>
+
@@ -1,3 +1,3 @@
<P align=center><B>Tenttiyritykset</B></P>
<P>Opiskelijat voivat yrittää läpäistä tenttiä useamman kerran.
-<P>Tämä voi edistää heidän oppimistaan enemmän kuin tentin tekeminen vain kerran. </P>
+<P>Tämä voi tehdä tentin tekemisestä enemmänkin oppimiseen liittyvän toiminnon kuin vain arvioinnin. </P>
@@ -0,0 +1,74 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Laskutehtävä</B></P>
+Laskutehtävätyökalulla voi luoda yksilöllisiä laskutehtäviä käyttämällä muuttujia, joiden paikalle sijoitetaan vaihtelevat numeroarvot tenttiä tehtäessä.
+
+<br/>Alla pienennetty näkymä päämuokkaussivusta ja muutamia esimerkkejä:
+<br/>
+
+<table><tbody>
+<tr valign="top">
+ <td align="right"><p><b>Kysymys:</b></p>
+ </td>
+ <td>
+ <textarea id="questiontext" name="questiontext" rows="5" cols="40" wrap="virtual">Paljonko on {a} + {b} ?</textarea>
+</td>
+</tr>
+<tr valign="top">
+ <td align="right"><p><b>Näytettävä kuva</b></p></td>
+ <td>
+ <select name="image"><option value="" selected>Ei kuvaa</option><option value="grevture.gif">grevture.gif</option></select>
+ </td>
+</tr>
+
+<tr valign="top">
+<td align="right"><p><b>Oikea ratkaisukaava:</b></p></td>
+ <td>
+ <input align="left" type="text" id="formula0" name="answer[]" size="20" value="{a} + {b}">&nbsp;&nbsp;
+ <input type="hidden" name="fraction[]" value="1.0">
+ </td>
+</tr>
+<tr valign="top">
+ <td align="right"><p><b>Virhemarginaali:</b></p></td>
+ <td>
+ <input align="left" type="text" id="tolerance0&quot;" name="tolerance[]" size="15" value="0.01"
+ </td>
+</tr>
+<tr valign="top">
+<td align="right"><p><b>Virhemarginaalin tyyppi:</b></p></td>
+ <td>
+ <select name="tolerancetype[]"><option value="1" selected>Relatiivinen</option><option value="2">Nimellinen</option><option value="3">Geometrinen</option></select>
+ </td>
+</tr>
+<tr valign="top">
+<td align="right"><p><b>Merkitsevät arvot</b></p></td>
+ <td>
+ <select name="correctanswerlength[]"><option value="1">1</option><option value="2" selected>2</option><option value="3">3</option><option value="4">4</option><option value="5">5</option><option value="6">6</option><option value="7">7</option><option value="8">8</option><option value="9">9</option><option value="10">10</option></select>
+ </td>
+</tr>
+</tbody></table>
+
+<br/>Kysymyksessä näytetään sekä kysymys että oikea ratkaisukaava {a} ja {b}. Näitä ja muita {nimi} voidaan käyttää muutujina, joihin sijoitetaan joku luku tenttiä tehdessä. Oikea vastaus lasketaan tenttiä palautettaessa käyttämällä "Oikea ratkaisukaava" -kaavaa, johon sijoitetaan käytetyt muuttujien arvot. Muuttujien arvot määrätään tai luodaan laskutehtävien muokkaussivulla.
+<br/>Esimerkkikaavassa käytetään operaattoria +. Muut hyväksytyt operaattorit ovat -*/ ja %, joka tarkoittaa modulo-operaattoria. PHP-tyyliset matemaattiset funktiot ovat myös mahdollisia. Näiden joukossa on 24 yksiarvoista funktiota<br/><B>
+abs, acos, acosh, asin, asinh, atan, atanh, ceil, cos, cosh, deg2rad, exp, expm1, floor, log, log10, log1p, rad2deg, round, sin, sinh, sprt, tan, tanh</B><br/> ja kaksi kaksiarvoista funktiota<br/><B>
+atan2, pow
+</b><br/> sekä funktiot <B>min</B> ja <B>max</B> jotka ottavat vastaan kaksi tai useampia argumentteja. On myös mahdollista käyttää funktiota <B>pi</>, johon ei tule argumentteja mutta silloinkin on muistettava käyttää sulkumerkkejä - pi'n oikea käyttö on muotoa <>pi()</B>. Myös muiden funktioiden argumenttejen on oltava sulkujen sisällä. Esimerkiksi siis: <b>sin({a}) + cos({b}) * 2</b>. Funktioita voi myös upottaa toistensa sisään, esimerkiksi:<b>cos(deg2rad({a} + 90))</b> jne.
+
+<br/>Lisätietoja PHP-tyylisten funktioiden käytöstä saa <a target="phpmathdoc" href="http://www.php.net/manual/en/ref.math.php"> PHP sivuston dokumentaatiosta</a>
+<br/><br/>
+Samoin kuin numeerisissa kysymyksissä, laskutehtävissä on mahdollista antaa marginaali, jonka sisällä olevat luvut kaikki hyväksytään oikeiksi vastauksiksi. Tämä tehdään "Virhemarginaali"-kentässä. Laskutehtävissä on kolmea eri virhemarginaalityyppiä: <B>relatiivinen, nimellinen ja geometrinen.</B> Jos oletetaan, että oikea vastaus kysymykseen olisi 200 ja virhemarginaaliksi on asetettu 0,5, eri tyypit toimisivat näin:
+
+<br/><br/><b>Relatiivinen:</B> Virhemarginaali lasketaan kertomalla oikea vastaus 0,5:llä, tässä tapauksessa saataisiin siis 100, ja täten oikeaksi katsottaisiin kaikki vastaukset väliltä 100 ja 300 (200 ± 100)<BR/>
+Tämä on hyödyllistä jos oikean vastauksen suuruus vaihtelee suuresti eri muuttujien arvoja käytettäessä.
+
+<br/><br/><b>Nimellinen:</b> Tämä on helpoin marginaalityyppi, mutta ei kovin tehokas. Oikeiksi katsotaan siis vastaukset väliltä 199,5 ja 200,5 (200 ± 0,5). <br/>
+Tätä marginaalityyppiä kannattaa käyttää jos erot eri oikeiden vastausten välillä ovat pienet.
+
+<br/><br/><b>Geometrinen:</b> Virhemarginaalin ylin arvo lasketaan kaavalla 200 + 0,5*200 ja on siis sama kuin relatiivisessa marginaalissa. Alin arvo lasketaan kaavalla 200/(1 + 0,5). Oikeat vastaukset ovat siis välillä 133,33 ja 300.
+<br/>
+Tämä marginaalityyppi on hyödyllinen monimutkaisiin laskutoimituksiin joissa relatiivinen marginaali 1 tai enemmän toimisi ylärajaa määriteltäessä, mutta relatiivista marginaalia ei voisi hyväksyä alarajaa määriteltäessä, sillä silloin 0 katsottaisiin aina oikeaksi vastaukseksi.
+
+<br/><br/><b>Merkitsevät arvot</b> vaikuttaa siihen, missä muodossa oikeat vastaukset esitetään arvostelussa tai kertauksessa ja mistä kohdasta pyöristys tapahtuu. Esimerkiksi: jos arvoksi on määritelty 3, oikea vastaus 13,333 esitettäisiin muodossa 13,3, 1236 olisi muodossa 1240, 23 muodossa 23,0 jne.
+
+<br/><br/>
+Palaute- ja muu yksikkö -kentät toimivat samoin kuin numeerisissa kysymyksissä.
+
+<br/>
@@ -0,0 +1,8 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Luo useita kysymyksiä.</B></P>
+
+<P>Tällä sivulla voi luoda useita kysymyksiä yhdellä kertaa.</P>
+
+<P>Toistaiseksi käyttäjä voi ainoastaan luoda satunnaistettuja kysymyksiä ja (halutessaan) lisätä ne kyseessä olevaan tenttiin.</P>
+
+<P>Tätä sivua kehitetään laajemmaksi kokonaisuudeksi johon tulee useampia vaihtoehtoja.
+</P>
@@ -0,0 +1,8 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Kuvaus</B></P>
+
+<P>Tämäntyyppinen kysymys ei varsinaisesti ole kysymys. </p>
+
+<p>Se vain kirjoittaa tekstiä vaatimatta vastauksia.</p>
+
+<P>Sillä voi kirjoittaa esimerkiksi kuvauksen johon seuraavissa kysymyksissä viitataan.
+</p>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 2c319f5

Please sign in to comment.