Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

New and updated helpfiles

Thanks to Marianna Leikomaa!
 • Loading branch information...
commit 2c319f5e556af77e92a59c630bf3659a89b168ef 1 parent ebfff4e
authored October 03, 2004

Showing 53 changed files with 1,204 additions and 68 deletions. Show diff stats Hide diff stats

 1. 17  lang/fi/help/forum/allowdiscussions.html
 2. 22  lang/fi/help/forum/attachment.html
 3. 22  lang/fi/help/forum/forumtype.html
 4. 22  lang/fi/help/forum/index.html
 5. 7  lang/fi/help/forum/maxattachmentsize.html
 6. 6  lang/fi/help/forum/mods.html
 7. 14  lang/fi/help/forum/ratings.html
 8. 8  lang/fi/help/forum/rssarticles.html
 9. 14  lang/fi/help/forum/rsstype.html
 10. 25  lang/fi/help/forum/subscription2.html
 11. 2  lang/fi/help/quiz/attempts.html
 12. 74  lang/fi/help/quiz/calculated.html
 13. 8  lang/fi/help/quiz/createmultiple.html
 14. 8  lang/fi/help/quiz/description.html
 15. 13  lang/fi/help/quiz/discrimination.html
 16. 32  lang/fi/help/quiz/export.html
 17. 27  lang/fi/help/quiz/formataiken.html
 18. 3  lang/fi/help/quiz/formatblackboard.html
 19. 85  lang/fi/help/quiz/formatctm.html
 20. 3  lang/fi/help/quiz/formatcustom.html
 21. 195  lang/fi/help/quiz/formatgift.html
 22. 3  lang/fi/help/quiz/formatmissingword.html
 23. 64  lang/fi/help/quiz/formatwebct.html
 24. 6  lang/fi/help/quiz/grademethod.html
 25. 125  lang/fi/help/quiz/import.html
 26. 35  lang/fi/help/quiz/index.html
 27. 10  lang/fi/help/quiz/match.html
 28. 3  lang/fi/help/quiz/maxgrade.html
 29. 7  lang/fi/help/quiz/mods.html
 30. 42  lang/fi/help/quiz/multianswer.html
 31. 2  lang/fi/help/quiz/multichoice.html
 32. 14  lang/fi/help/quiz/numerical.html
 33. 18  lang/fi/help/quiz/questiondatasets.html
 34. 65  lang/fi/help/quiz/questiontypes.html
 35. 22  lang/fi/help/quiz/random.html
 36. 12  lang/fi/help/quiz/randomsamatch.html
 37. 7  lang/fi/help/quiz/repeatattempts.html
 38. 6  lang/fi/help/quiz/requirepassword.html
 39. 24  lang/fi/help/quiz/requiresubnet.html
 40. 4  lang/fi/help/quiz/shortanswer.html
 41. 13  lang/fi/help/quiz/shuffleanswers.html
 42. 7  lang/fi/help/quiz/shufflequestions.html
 43. 16  lang/fi/help/quiz/timelimit.html
 44. 14  lang/fi/help/resource/index.html
 45. 6  lang/fi/help/resource/mods.html
 46. 16  lang/fi/help/resource/parameters.html
 47. 7  lang/fi/help/resource/type/directory.html
 48. 16  lang/fi/help/resource/type/file.html
 49. 9  lang/fi/help/resource/type/html.html
 50. 7  lang/fi/help/resource/type/label.html
 51. 14  lang/fi/help/resource/type/text.html
 52. 5  lang/fi/help/resource/types.html
 53. 66  lang/fi/help/resource/window.html
17  lang/fi/help/forum/allowdiscussions.html
... ...
@@ -1,6 +1,11 @@
1  
-<P ALIGN=CENTER><B>Uusien keskustelujen salliminen</B></P>
2  
-
3  
-
4  
-<p>Todennäköisesti haluat, että muutkin kuin opettajat voivat aloittaa uusia keskustelunaiheita useimmissa foorumeissa.</p>
5  
-
6  
-<p>Joskus saatat kuitenkin haluta poistaa tämän mahdollisuuden. Se voi olla tarkoituksenmukaisinta esimerkiksi uutisfoorumissa, jos haluat että vain opettajat saavat lisätä uusia uutisia, jotka näkyvät kurssin etusivulla. Oppilailla on silti edelleen mahdollisuus VASTATA esillä oleviin viesteihin.</p>
  1
+<P ALIGN=CENTER><B>Uusien keskustelujen salliminen</B></P>
  2
+
  3
+<P>Tällä valinnalla voit estää käyttäjiä lisäämästä uutta aineistoa foorumille.
  4
+
  5
+
  6
+<P>Useimmilla foorumeilla haluat varmaan valita ensimmäisen vaihtoehdon ja näin antaa käyttäjille mahdollisuuden aloittaa vapaasti uusia keskusteluaiheita ja vastata keskusteluaiheisiin.
  7
+
  8
+<p>Joskus saatat kuitenkin haluta poistaa tämän mahdollisuuden. Se voi olla järkevää esimerkiksi uutisfoorumissa, jos haluat että vain opettajat saavat lisätä uusia uutisia, jotka näkyvät kurssin etusivulla. Tässä tapauksessa valitse kolmas vaihtoehto "Ei keskusteluita, ei vastauksia." </P>
  9
+
  10
+<P>Joskus taas saatat haluat antaa ainoastaan opettajille mahdollisuuden aloittaa uusia keskusteluita, mutta silti antaa muille käyttäjille mahdollisuuden vastata keskusteluihin (vaikkapa kotisivun uutisfoorumilla). Tässä tapauksessa valitse toinen vaihtoehto "Ei keskusteluita, mutta vastaukset sallitaan."
  11
+</P>
22  lang/fi/help/forum/attachment.html
... ...
@@ -1,11 +1,11 @@
1  
-<P ALIGN=CENTER><B>Viestien liitteet</B></P>
2  
-
3  
-<p>Sinulla on mahdollisuus liittää YKSI tiedosto koneeltasi mihin tahansa viestiin eri foorumeissa. Tämä tiedosto ladataan palvelimelle ja tallennetaan yhdessä viestisi kanssa.</p>
4  
-
5  
-<p>Tästä ominaisuudesta on hyötyä, kun haluat näyttää esimerkiksi kuvan tai Word -asiakirjan.</p>
6  
-
7  
-<p>Liitetiedosto voi olla minkä tahansa tyyppinen. Erittäin suositeltavaa on kuitenkin, että tiedosto nimetään käyttäen kolmikirjaimisia internetin vakiopäätteitä kuten .doc Word -asiakirjoissa, .jpg tai .png kuvissa jne. Siten toisten on helpointa avata ja katsoa liitettäsi omalla selaimellaan.</p> 
8  
-
9  
-<p>Jos muokkaat viestiäsi ja liität siihen uuden liitteen, silloin uusi liite korvaa aikaisemmin lisäämäsi liitetiedoston.</p>
10  
-
11  
-<p>Jos muokkaat viestiäsi, jossa on liite ja jätät tämän kohdan tyhjäksi, alkuperäinen liite säilyy.</p>
  1
+<P ALIGN=CENTER><B>Viestien liitteet</B></P>
  2
+
  3
+<p>Sinulla on mahdollisuus liittää YKSI tiedosto koneeltasi mihin tahansa viestiin foorumeilla. Tämä tiedosto ladataan palvelimelle ja tallennetaan yhdessä viestisi kanssa.</p>
  4
+
  5
+<p>Tästä ominaisuudesta on hyötyä, kun haluat näyttää esimerkiksi kuvan tai Word-asiakirjan.</p>
  6
+
  7
+<p>Liitetiedosto voi olla minkä tyyppinen tahansa. Suositeltavaa on kuitenkin, että tiedosto nimetään käyttäen kolmikirjaimisia internetin vakiopäätteitä kuten .doc Word -asiakirjoissa, .jpg tai .png kuvissa jne. Näin toisten on helpointa avata ja katsoa liitettäsi omalla selaimellaan.</p> 
  8
+
  9
+<p>Jos muokkaat viestiäsi ja liität siihen uuden liitteen, uusi liite korvaa aikaisemmin lisäämäsi liitetiedoston.</p>
  10
+
  11
+<p>Jos muokkaat viestiäsi, jossa on liite ja jätät tämän kohdan tyhjäksi, alkuperäinen liite säilyy.</p>
22  lang/fi/help/forum/forumtype.html
... ...
@@ -1,11 +1,11 @@
1  
-<P ALIGN=CENTER><B>Foorumityypit</B></P>
2  
-
3  
-<p>Valittavana on useita eri foorumityyppejä:</p>
4  
-
5  
-<p><b>Yksinkertainen keskustelu</b> - on vain yksittäinen aihe, joka on kokonaisuudessaan yhdellä sivulla. Käyttökelpoinen lyhyissä tarkasti rajatuissa keskusteluissa.</p>
6  
-
7  
-<p><b>Yleisfoorumi</b> - avoin foorumi, jossa kuka tahansa voi aloittaa uuden keskustelunaiheen milloin tahansa. Tämä on paras foorumi yleiskäyttöön.</p>
8  
-
9  
-<p><b>Jokainen avaa uuden keskustelun </b> - Jokainen voi lähettää tasan yhden uuden keskustelunaiheen (kaikki voivat kuitenkin vastata jokaiseen). Tämä vaihtoehto on käytännöllinen, jos haluat, että jokainen opiskelija aloittaa uuden keskustelun esim. siitä, millaisia ajatuksia viikon aihe on heissä herättänyt, ja kaikki muut vastaavat.</p>
10  
-
11  
-<p>(Lisää vaihtoehtoja tulossa uusiin Moodle -versioihin.</p>
  1
+<P ALIGN=CENTER><B>Foorumityypit</B></P>
  2
+
  3
+<p>Valittavana on useita eri foorumityyppejä:</p>
  4
+
  5
+<p><b>Yksinkertainen keskustelu</b> - vain yksittäinen aihe, joka on kokonaisuudessaan yhdellä sivulla. Käyttökelpoinen lyhyissä, tarkasti rajatuissa keskusteluissa.</p>
  6
+
  7
+<p><b>Yleisfoorumi</b> - avoin foorumi, jossa kuka tahansa voi aloittaa uuden keskustelunaiheen milloin tahansa. Tämä on paras foorumi yleiskäyttöön.</p>
  8
+
  9
+<p><b>Jokainen avaa uuden keskustelun </b> - Jokainen voi lähettää tasan yhden uuden keskustelunaiheen (kaikki voivat kuitenkin vastata jokaiseen). Tämä vaihtoehto on käytännöllinen, jos haluat, että jokainen opiskelija aloittaa uuden keskustelun esim. siitä, millaisia ajatuksia viikon aihe on heissä herättänyt, ja kaikki muut vastaavat.</p>
  10
+
  11
+<p>(Lisää vaihtoehtoja tulossa uusiin Moodle -versioihin.)</p>
22  lang/fi/help/forum/index.html
... ...
@@ -0,0 +1,22 @@
  1
+<p>Foorumit</p>
  2
+
  3
+<ul>
  4
+
  5
+ <li><a href="help.php?module=forum&file=allowdiscussions.html">Uusien keskustelujen salliminen</a>
  6
+
  7
+ <li><a href="help.php?module=forum&file=attachment.html">Viestien liitteet</a>
  8
+
  9
+ <li><a href="help.php?module=forum&file=forumtype.html">Keskustelualuetyypit</a>
  10
+
  11
+ <li><a href="help.php?module=forum&file=maxattachmentsize.html">Liitetiedoston maksimikoko</a>
  12
+
  13
+ <li><a href="help.php?module=forum&file=ratings.html">Asteikot</a>
  14
+
  15
+ <li><a href="help.php?module=forum&file=rssarticles.html">Viimeisten RSS viestien määrä</a>
  16
+
  17
+ <li><a href="help.php?module=forum&file=rsstype.html">RSS syöte tälle keskustelualueelle</a>
  18
+
  19
+ <li><a href="help.php?module=forum&file=subscription.html">Keskustelualueen tilaaminen</a>
  20
+
  21
+</ul>
  22
+
7  lang/fi/help/forum/maxattachmentsize.html
... ...
@@ -0,0 +1,7 @@
  1
+<P ALIGN=CENTER><B>Liitetiedoston maksimikoko</B></P>
  2
+
  3
+<P>Keskustelualueen perustaja voi määritellä liitetiedostoille maksimikoon.
  4
+
  5
+
  6
+<P>Joskus on tosin mahdollista ladata tämän maksimikoon ylittävä liitetiedosto, mutta se ei tallennu palvelimelle ja antaa mahdollisesti virheilmoituksen.
  7
+
6  lang/fi/help/forum/mods.html
... ...
@@ -0,0 +1,6 @@
  1
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/forum/icon.gif">&nbsp;<B>Keskustelualueet</B></P>
  2
+<UL>
  3
+<P>
  4
+Tämä työkalu saattaa olla kaikkein tärkein - suurin osa kurssin keskusteluista tapahtuu täällä. Keskustelualueita voi rakentaa useilla eri tavoilla ja niihin voi lisätä vertaisarvioinnin. Viestit voivat olla eri tiedostotyyppejä ja niissä voi olla mukana liitteitä. Jos osallistuja tilaa keskustelupalstan, hän saa kopiot kaikista uusista viesteistä sähköpostiinsa. Opettaja voi myös halutessaan pakottaa kaikki osallistujat tilamaan tietyt keskustelupalstat.
  5
+
  6
+</UL>
14  lang/fi/help/forum/ratings.html
... ...
@@ -1,22 +1,22 @@
1 1
 Yksittäiset viestit voidaan luokitella käyttäen asteikkoa, joka perustuu teoriaan eristyvästä ja sosiaalisesta osaamisesta (separate knowing, connected knowing).
2 2
 
3  
-Tämä teoria voi auttaa sinua tarkastelemaan ihmisten välistä vuorovaikutusta uudella tavalla. Se kuvaa kahta erilaista tapaa, joilla voimme arvioida ja oppia asioita, joita näemme ja kuulemme.
  3
+Tämä teoria voi auttaa tarkastelemaan ihmisten välistä vuorovaikutusta uudella tavalla. Se kuvaa kahta erilaista tapaa, joilla voimme arvioida ja oppia asioita, joita näemme ja kuulemme.
4 4
 
5  
-Vaikka jokainen meistä käyttää molempia näistä metodeista vaihtelevasti eri tilanteissa, voi olla hyödyllistä ajatella esimerkkinä kahta henkilöä, joista toinen (Jukka) on enimmäkseen eristyvä osaaja (separate knower) ja toinen (Mari) enimmäkseen sosiaalinen osaaja (connected knower).
  5
+Vaikka jokainen meistä käyttää molempia näistä metodeista vaihtelevasti eri tilanteissa, voi olla kätevää ajatella esimerkkeinä kahta henkilöä, joista toinen (Jukka) on enimmäkseen eristyvä osaaja (separate knower) ja toinen (Mari) enimmäkseen sosiaalinen osaaja (connected knower).
6 6
 <ul>
7  
- <li> Jukka haluaa olla mahdollisimman objektiivinen ja eikä sekoittaa tunteita ja tosiasioita keskenään. Keskustellessaan sellaisten ihmisten kanssa, joiden ajatukset poikkeavat hänen omistaan, hän haluaa puolustaa omia näkökantojaan etsimällä aukkoja vastustajansa logiikasta. Hän on suhtautuu kriittisesti uusiin ajatuksiin, elleivät ne ole oikeasi todistettuja faktoja arvossapidetyistä lähteistä kuten oppikirjoista, arvostetuilta opettajilta tai perustu hänen omiin suoriin kokemuksiinsa. Jukka on selvästi eristyvä osaaja.</li>
  7
+ <li> Jukka haluaa olla mahdollisimman objektiivinen ja eikä sekoittaa tunteita ja tosiasioita keskenään. Keskustellessaan sellaisten ihmisten kanssa, joiden ajatukset poikkeavat hänen omistaan, hän haluaa puolustaa omia näkökantojaan etsimällä aukkoja vastustajansa logiikasta. Hän on suhtautuu kriittisesti uusiin ajatuksiin, elleivät ne ole oikeiksi todistettuja faktoja arvossapidetyistä lähteistä kuten oppikirjoista, arvostetuilta opettajilta tai perustu hänen omiin suoriin kokemuksiinsa. Jukka on selvästi eristyvä osaaja.</li>
8 8
   <li> Mari on herkempi muille ihmisille. Hän on empaattinen, kuuntelee ja kyselee, kunnes tuntee päässeensä yhteisymmärrykseen keskustelukumppaninsa kanssa. Hän oppii jakamalla kokemuksia ja etsimällä tietoa muista ihmisistä. Keskustellessaan toisten kanssa hän välttää vastakkainasetteluja ja haluaa auttaa toista henkilöä esittämällä loogisia ehdotuksia, jos se suinkin on mahdollista. Mari on selvästi sosiaalinen osaaja.</li>
9 9
 </ul>
10 10
 
11  
-Huomasitko, että esimerkeissä eristyvä osaaja oli mies ja sosiaalinen osaaja nainen? Eräät tutkimukset ovat osoittaneet, että asia on usein näin, vaikka yksittäiset henkilöt voivatkin sijoittua mihin tahansa näiden ääripäiden väliin.</p>
  11
+Huomasitko, että esimerkeissä eristyvä osaaja oli mies ja sosiaalinen osaaja nainen? Eräät tutkimukset ovat osoittaneet, että asia on usein näin, vaikka yksittäiset henkilöt voivatkin sijoittua mihin tahansa näiden ääripäiden väliin.<p></p>
12 12
 
13  
-Yhteistyökykyisen ja tehokkaan opiskelijaryhmän toiminnan kannalta voi olla parasta, että kaikki osaisivat hyödyntää MOLEMPIA oppimistapoja.</p>
  13
+Yhteistyökykyisen ja tehokkaan opiskelijaryhmän toiminnan kannalta voi olla parasta, että kaikki osaisivat hyödyntää MOLEMPIA oppimistapoja.<p></p>
14 14
 
15 15
 Erityistilanteessa, kuten online-foorumissa, yhden henkilön lähettämä viesti saattaa edustaa jompaakumpaa tai jopa molempia näistä tapauksista. Henkilö, joka yleensä on selkeästi sosiaalinen, saattaa lähettää hyvin eristyvältä kuulostavan viestin ja päinvastoin. Viestien luokittelemisen tarkoitus on:
16 16
 
17 17
 <blockquote>
18  
-a)auttaa sinua ottamaan huomioon tällaisia näkökohtia, kun luet viestejä
19  
-b)antaa palautetta jokaiselle kirjoittajalle siitä, millä tavoin muut heidät näkevät.
  18
+a) auttaa sinua ottamaan huomioon tällaisia näkökohtia kun luet viestejä
  19
+b) antaa palautetta jokaiselle kirjoittajalle siitä, millä tavoin muut heidät näkevät.
20 20
 </blockquote>
21 21
 
22 22
 Tuloksia ei käytetä oppilaiden arviointiin vaan edesauttamaan kommunikaation ja oppimisen parantamista.
8  lang/fi/help/forum/rssarticles.html
... ...
@@ -0,0 +1,8 @@
  1
+<P ALIGN=CENTER><B>Viimeisten RSS viestien määrä</B></P>
  2
+
  3
+<P>Tässä voit valita kuinka monta viestiä haluat ottaa mukaan RSS syötteeseen.
  4
+
  5
+
  6
+<P>Useimmille keskustelualueille riittää numero 5 ja 20 väliltä. Numeroa kannattaa suurentaa, jos keskustelualuetta käytetään paljon.
  7
+
  8
+
14  lang/fi/help/forum/rsstype.html
... ...
@@ -0,0 +1,14 @@
  1
+<P ALIGN=CENTER><B>RSS syöte tälle keskustelualueelle</B></P>
  2
+
  3
+<P>Tämä vaihtoehto mahdollistaa keskustelualueelle RSS syötteen.
  4
+
  5
+
  6
+<P>Voit valita kahden eri aluetyypin väliltä:
  7
+
  8
+<UL>
  9
+<LI><B>Keskustelut:</B> Tätä käytettäessä syötteisiin otetaan mukaan keskustelualueille aloitetut uudet keskustelut.
  10
+
  11
+
  12
+<LI><B>Viestit:</B> Tätä käytettäessä syötteisiin otetaan mukaan kaikki keskustelualueelle tulleet uudet viestit. 
  13
+</UL>
  14
+
25  lang/fi/help/forum/subscription2.html
... ...
@@ -0,0 +1,25 @@
  1
+<P ALIGN=CENTER><B>Keskustelualueen tilaaminen</B></P>
  2
+
  3
+<P>Keskustelualueen tilaaminen merkitsee sitä, että tilaajalle lähetetään sähköpostilla kopio jokaisesta kyseiselle keskustelualueelle lähetettävästä viestistä (viestit lähetetään keskimäärin <?PHP echo $CFG->maxeditingtime/60 ?> minuuttia sen jälkeen kuin kirjoittaja on ne laatinut).
  4
+
  5
+</P>
  6
+
  7
+<P>Tavallisesti henkilö voi valita haluaako hän tilata jonkun keskustelualueen.
  8
+</P>
  9
+
  10
+<P>Jos kuitenkin haluat pakottaa jonkun tietyn keskustelualueen tilaamiseen, kaikki käyttäjät liitetään sen tilaajiksi automaattisesti riippumatta siitä, koska he ovat kurssille liittyneet.
  11
+
  12
+</P>
  13
+
  14
+<P>Tämä vaihtoehto sopii erityisen hyvin Uutisfoorumiin ja muihinkin keskustelualueisiin kurssin alussa (ennen kuin kaikille on selvää, että he voivat tilata näitä sähköposteja itse).
  15
+
  16
+</P>
  17
+
  18
+<p>Jos valitset vaihtoehdon "Kyllä, aluksi", sitten kaikki nykyiset ja tulevat käyttäjät liitetään tilaajiksi automaattisesti, mutta he voivat perua tilauksen koska tahansa. Jos valitset "Kyllä, pysyvästi", käyttäjät eivät voi itse perua tilausta.
  19
+
  20
+</p>
  21
+
  22
+<p>Huomaa kuinka "Kyllä, aluksi" vaihtoehto toimii olemassaolevaa keskustelualuetta päivitettäessä: vaihdettaessa "Kyllä, aluksi" vaihtoehdosta vaihtoehtoon "Ei", olemassaolevia tilaajia ei poisteta, vaan valinta vaikuttaa vain tuleviin käyttäjiin. Samoin jos myöhemmin valitsee "Kyllä, aluksi", vaikuttaa sekin vain tuleviin käyttäjiin eikä kurssilla jo oleviin.
  23
+ 
  24
+</p>
  25
+
2  lang/fi/help/quiz/attempts.html
... ...
@@ -1,3 +1,3 @@
1 1
 <P align=center><B>Tenttiyritykset</B></P>
2 2
 <P>Opiskelijat voivat yrittää läpäistä tenttiä useamman kerran. 
3  
-<P>Tämä voi edistää heidän oppimistaan enemmän kuin tentin tekeminen vain kerran. </P>
  3
+<P>Tämä voi tehdä tentin tekemisestä enemmänkin oppimiseen liittyvän toiminnon kuin vain arvioinnin. </P>
74  lang/fi/help/quiz/calculated.html
... ...
@@ -0,0 +1,74 @@
  1
+<P ALIGN=CENTER><B>Laskutehtävä</B></P>
  2
+Laskutehtävätyökalulla voi luoda yksilöllisiä laskutehtäviä käyttämällä muuttujia, joiden paikalle sijoitetaan vaihtelevat numeroarvot tenttiä tehtäessä. 
  3
+
  4
+<br/>Alla pienennetty näkymä päämuokkaussivusta ja muutamia esimerkkejä:
  5
+<br/>
  6
+
  7
+<table><tbody>
  8
+<tr valign="top">
  9
+  <td align="right"><p><b>Kysymys:</b></p>
  10
+  </td>
  11
+  <td>
  12
+    <textarea id="questiontext" name="questiontext" rows="5" cols="40" wrap="virtual">Paljonko on {a} + {b} ?</textarea>
  13
+</td>
  14
+</tr>
  15
+<tr valign="top">
  16
+  <td align="right"><p><b>Näytettävä kuva</b></p></td>
  17
+  <td>
  18
+  <select name="image"><option value="" selected>Ei kuvaa</option><option value="grevture.gif">grevture.gif</option></select>
  19
+  </td>
  20
+</tr>
  21
+
  22
+<tr valign="top">
  23
+<td align="right"><p><b>Oikea ratkaisukaava:</b></p></td>
  24
+  <td>
  25
+  <input align="left" type="text" id="formula0" name="answer[]" size="20" value="{a} + {b}">&nbsp;&nbsp;
  26
+  <input type="hidden" name="fraction[]" value="1.0">
  27
+  </td>
  28
+</tr>
  29
+<tr valign="top">
  30
+  <td align="right"><p><b>Virhemarginaali:</b></p></td>
  31
+  <td>
  32
+  <input align="left" type="text" id="tolerance0&quot;" name="tolerance[]" size="15" value="0.01">±
  33
+  </td>
  34
+</tr>
  35
+<tr valign="top">
  36
+<td align="right"><p><b>Virhemarginaalin tyyppi:</b></p></td>
  37
+  <td>
  38
+  <select name="tolerancetype[]"><option value="1" selected>Relatiivinen</option><option value="2">Nimellinen</option><option value="3">Geometrinen</option></select>
  39
+  </td>
  40
+</tr>
  41
+<tr valign="top">
  42
+<td align="right"><p><b>Merkitsevät arvot</b></p></td>
  43
+  <td>
  44
+  <select name="correctanswerlength[]"><option value="1">1</option><option value="2" selected>2</option><option value="3">3</option><option value="4">4</option><option value="5">5</option><option value="6">6</option><option value="7">7</option><option value="8">8</option><option value="9">9</option><option value="10">10</option></select>
  45
+  </td>
  46
+</tr>
  47
+</tbody></table>
  48
+
  49
+<br/>Kysymyksessä näytetään sekä kysymys että oikea ratkaisukaava {a} ja {b}. Näitä ja muita {nimi} voidaan käyttää muutujina, joihin sijoitetaan joku luku tenttiä tehdessä. Oikea vastaus lasketaan tenttiä palautettaessa käyttämällä "Oikea ratkaisukaava" -kaavaa, johon sijoitetaan käytetyt muuttujien arvot. Muuttujien arvot määrätään tai luodaan laskutehtävien muokkaussivulla.
  50
+<br/>Esimerkkikaavassa käytetään operaattoria +. Muut hyväksytyt operaattorit ovat -*/ ja %, joka tarkoittaa modulo-operaattoria. PHP-tyyliset matemaattiset funktiot ovat myös mahdollisia. Näiden joukossa on 24 yksiarvoista funktiota<br/><B>
  51
+abs, acos, acosh, asin, asinh, atan, atanh, ceil, cos, cosh, deg2rad, exp, expm1, floor, log, log10, log1p, rad2deg, round, sin, sinh, sprt, tan, tanh</B><br/> ja kaksi kaksiarvoista funktiota<br/><B>
  52
+atan2, pow
  53
+</b><br/> sekä funktiot <B>min</B> ja <B>max</B> jotka ottavat vastaan kaksi tai useampia argumentteja. On myös mahdollista käyttää funktiota <B>pi</>, johon ei tule argumentteja mutta silloinkin on muistettava käyttää sulkumerkkejä - pi'n oikea käyttö on muotoa <>pi()</B>. Myös muiden funktioiden argumenttejen on oltava sulkujen sisällä. Esimerkiksi siis: <b>sin({a}) + cos({b}) * 2</b>. Funktioita voi myös upottaa toistensa sisään, esimerkiksi:<b>cos(deg2rad({a} + 90))</b> jne.
  54
+
  55
+<br/>Lisätietoja PHP-tyylisten funktioiden käytöstä saa <a target="phpmathdoc" href="http://www.php.net/manual/en/ref.math.php"> PHP sivuston dokumentaatiosta</a>
  56
+<br/><br/>
  57
+Samoin kuin numeerisissa kysymyksissä, laskutehtävissä on mahdollista antaa marginaali, jonka sisällä olevat luvut kaikki hyväksytään oikeiksi vastauksiksi. Tämä tehdään "Virhemarginaali"-kentässä. Laskutehtävissä on kolmea eri virhemarginaalityyppiä: <B>relatiivinen, nimellinen ja geometrinen.</B> Jos oletetaan, että oikea vastaus kysymykseen olisi 200 ja virhemarginaaliksi on asetettu 0,5, eri tyypit toimisivat näin: 
  58
+
  59
+<br/><br/><b>Relatiivinen:</B> Virhemarginaali lasketaan kertomalla oikea vastaus 0,5:llä, tässä tapauksessa saataisiin siis 100, ja täten oikeaksi katsottaisiin kaikki vastaukset väliltä 100 ja 300 (200 ± 100)<BR/>
  60
+Tämä on hyödyllistä jos oikean vastauksen suuruus vaihtelee suuresti eri muuttujien arvoja käytettäessä.
  61
+
  62
+<br/><br/><b>Nimellinen:</b> Tämä on helpoin marginaalityyppi, mutta ei kovin tehokas. Oikeiksi katsotaan siis vastaukset väliltä 199,5 ja 200,5 (200 ± 0,5). <br/>
  63
+Tätä marginaalityyppiä kannattaa käyttää jos erot eri oikeiden vastausten välillä ovat pienet.
  64
+
  65
+<br/><br/><b>Geometrinen:</b> Virhemarginaalin ylin arvo lasketaan kaavalla 200 + 0,5*200 ja on siis sama kuin relatiivisessa marginaalissa. Alin arvo lasketaan kaavalla 200/(1 + 0,5). Oikeat vastaukset ovat siis välillä 133,33 ja 300.
  66
+<br/>
  67
+Tämä marginaalityyppi on hyödyllinen monimutkaisiin laskutoimituksiin joissa relatiivinen marginaali 1 tai enemmän toimisi ylärajaa määriteltäessä, mutta relatiivista marginaalia ei voisi hyväksyä alarajaa määriteltäessä, sillä silloin 0 katsottaisiin aina oikeaksi vastaukseksi.
  68
+
  69
+<br/><br/><b>Merkitsevät arvot</b> vaikuttaa siihen, missä muodossa oikeat vastaukset esitetään arvostelussa tai kertauksessa ja mistä kohdasta pyöristys tapahtuu. Esimerkiksi: jos arvoksi on määritelty 3, oikea vastaus 13,333 esitettäisiin muodossa 13,3, 1236 olisi muodossa 1240, 23 muodossa 23,0 jne.
  70
+
  71
+<br/><br/>
  72
+Palaute- ja muu yksikkö -kentät toimivat samoin kuin numeerisissa kysymyksissä.
  73
+
  74
+<br/>
8  lang/fi/help/quiz/createmultiple.html
... ...
@@ -0,0 +1,8 @@
  1
+<P ALIGN=CENTER><B>Luo useita kysymyksiä.</B></P>
  2
+
  3
+<P>Tällä sivulla voi luoda useita kysymyksiä yhdellä kertaa.</P>
  4
+
  5
+<P>Toistaiseksi käyttäjä voi ainoastaan luoda satunnaistettuja kysymyksiä ja (halutessaan) lisätä ne kyseessä olevaan tenttiin.</P>
  6
+
  7
+<P>Tätä sivua kehitetään laajemmaksi kokonaisuudeksi johon tulee useampia vaihtoehtoja.
  8
+</P>
8  lang/fi/help/quiz/description.html
... ...
@@ -0,0 +1,8 @@
  1
+<P ALIGN=CENTER><B>Kuvaus</B></P>
  2
+
  3
+<P>Tämäntyyppinen kysymys ei varsinaisesti ole kysymys. </p>
  4
+
  5
+<p>Se vain kirjoittaa tekstiä vaatimatta vastauksia.</p>
  6
+
  7
+<P>Sillä voi kirjoittaa esimerkiksi kuvauksen johon seuraavissa kysymyksissä viitataan.
  8
+</p>
13  lang/fi/help/quiz/discrimination.html
... ...
@@ -0,0 +1,13 @@
  1
+<P ALIGN=CENTER><B>Erotteluindeksi</B></P>
  2
+
  3
+<P>Tällä työkalulla voi karkeasti arvioida kysymysten tehokuutta. Indeksi määritellään laskemalla niiden opiskelijoiden määrä, jotka pääsivät ylimmän kolmanneksen joukkoon ja jakamalla tämä niiden opiskelijoiden määrällä, jotka jäivät alimpaan kolmannekseen. Tämä tehdään jokaiselle kysymykselle erikseen.
  4
+ </p>
  5
+
  6
+<p>Esimerkiksi, jos 30 opiskelijaa teki tentin, 10 heistä kuuluisi ylimpään kolmannekseen ja 10 alimpaan. Jos vaikkapa kysymyksessä #1 9 parhaista oppilaista mutta vain 3 heikoimmista vastasi oikein, erotteluindeksi olisi (9/3) = 3,0. Suluissa olevat numerot tarkoittavat: (ylimmän kolmanneksen oikeat vastaukset/alimman kolmanneksen oikeat vastaukset).
  7
+ </P>
  8
+
  9
+<P>Jos indeksi putoaa alle 1,0, se tarkoittaa sitä että useammat heikot opiskelijat vastasivat oikein kuin parhaat. Tällaiset kysymykset pitäisi hylätä hyödyttöminä. Itse asiassa, ne vähentävät kokonaispistemäärän tarkkuutta.
  10
+ </P>
  11
+
  12
+<P>Jos yksikään heikoista opiskelijoista ei vastannut oikein, nimittäjäksi tulee 0, eikä nollalla voi laillisesti jakaa. Ohjelma korvaa nollan numerolla 10 tällaisissa tapauksissa. </P>
  13
+
32  lang/fi/help/quiz/export.html
... ...
@@ -0,0 +1,32 @@
  1
+<P ALIGN=CENTER><B>Kysymysten vieminen tiedostoon
  2
+</B></P>
  3
+
  4
+<P>Tällä toiminnolla voi siirtää Moodlesta kokonaisen kysymyskategorian tekstitiedostoon.
  5
+ 
  6
+
  7
+<p>Huomaa, että monet tiedostotyypit kadottavat jonkin verran informaatiota kysymyksiä siirrettäessä. Tämä johtuu siitä, että kaikki tiedostotyypit eivät tue kaikkia Moodlen eri tehtävätyypeissä käytettyjä ominaisuuksia. Ei siis kannata odottaa että Moodleen ja Moodlesta siirretyt kysymystiedostot olisivat identtiset. Tietyt tehtävätyypit eivät välttämättä siirry lainkaan. Kannattaa siis aina tarkistaa Moodlesta siirretyt tiedostot ennen kuin käyttää niitä toisessa tuotantoympäristössä.
  8
+</p>
  9
+
  10
+<P>Tällä hetkellä Moodle tukee seuraavia tiedostotyyppejä:</p>
  11
+
  12
+<P><B>GIFT tiedostotyyppi</B></P>
  13
+<ul>
  14
+<p>GIFT on kattavin tiedoston vienti- tai tuontimuoto, jolla voi siirtää Moodle tenttikysymyksiä tekstitiedostoon. GIFT on alunperin suunniteltu helpoksi työkaluksi, jolla opettaja voi kirjoittaa kysymyksiä tekstitiedostoon. GIFT tukee monivalintaa, oikein/väärin -kysymyksiä, lyhytvastauksia, yhdistelyä ja numeerisia kysymyksiä, sekä "puuttuva sana" -aukkotehtäviä. Huomaa, että Cloze-aukkotehtäviä ei tällä hetkellä tueta. Erilaisia kysymystyyppejä voi tallettaa samaan tiedostoon ja tietostotyyppi tukee myös rivien kommentointia, kysymysten nimiä, palautetta ja prosentuaalisesti painotettua arvostelua. Esimerkiksi:
  15
+ </p>
  16
+<pre>
  17
+Kuka oli Sepeteuksen poikien isä? {=Sepeteus ~Virtanen ~ei kukaan}
  18
+
  19
+Sepeteus oli poikiensa {~veli =isä ~eno}.
  20
+
  21
+Sepeteus oli poikiensa äiti. {FALSE}
  22
+
  23
+Kenen isä Sepeteus oli? {=poikiensa =lastensa}
  24
+
  25
+Koska Suomi itsenäistyi? {#1917}
  26
+</pre>
  27
+
  28
+<p align=right><a href="help.php?file=formatgift.html&module=quiz">Lisätietoja GIFT tiedostotyypistä</a></p>
  29
+</ul>
  30
+
  31
+<P>Lisää tiedostotyyppejä on tulossa, mm. WebCT, IMS QTI ja mitä ikinä Moodlen käyttäjät toteuttavatkaan!
  32
+</p>
27  lang/fi/help/quiz/formataiken.html
... ...
@@ -0,0 +1,27 @@
  1
+<p align=center><b>"Aiken" muotoisten tiedostojen tuonti</b></p>
  2
+
  3
+<p>Aiken-muoto on hyvin yksinkertainen tapa luoda monivalintakysymyksiä käyttämällä selkeää, helposti luettavaa muotoa. Esimerkiksi:
  4
+</p>
  5
+<pre>
  6
+Mikä on oikea vastaus tähän kysymykseen?
  7
+A. Onko se tämä?
  8
+B. Ehkäpä se olisi tämä?
  9
+C. Vaiko kenties tämä?
  10
+D. Tämä on varmasti oikein!
  11
+ANSWER: D
  12
+
  13
+Mikä oppimisympäristö tukee useimpia tiedostotyyppejä?
  14
+A) Moodle
  15
+B) ATutor
  16
+C) Claroline
  17
+D) Blackboard
  18
+E) WebCT
  19
+F) Ilias
  20
+ANSWER: A
  21
+</pre>
  22
+
  23
+<p>Kysymyksen pitää mahtua yhdelle riville.</p>
  24
+<p>Vastausten on alettava yhdellä merkillä jonka jälkeen tulee piste '.' tai sulkumerkki ')'. Sen jälkeen on tultava välilyönti.
  25
+</p>
  26
+<p>Vastaus on annettava heti seuraavalla rivillä. Se alkaa sanalla "ANSWER" jonka jälkeen tulee oikeaa vastausta tarkoittava kirjain.
  27
+</p>
3  lang/fi/help/quiz/formatblackboard.html
... ...
@@ -0,0 +1,3 @@
  1
+<p align=center><b> "Blackboard Quiz" tiedostojen tuominen</b></p>
  2
+
  3
+<p>Dokumentointi ei ole valmis.</p>
85  lang/fi/help/quiz/formatctm.html
... ...
@@ -0,0 +1,85 @@
  1
+<p align=center><b> "Course Test Manager" tiedostojen tuominen</b></p>
  2
+
  3
+<p>
  4
+
  5
+Course Test Manager is an "End of Lifetime" software package from Course Technology. 
  6
+It is no longer being actively developed by Course Technology. It has been replaced by 
  7
+a new test manager called ExamView. However, there has never been a migration path to allow
  8
+this format to be exported from CTM testbanks to any other common test format. This is why this
  9
+module has been written.</p>
  10
+
  11
+<p> In order to import questions from CTM, you must have CTM installed on a Windows machine, and 
  12
+have access to the MS Access data files on that machine. Two data files are required in order to
  13
+access the data files:</p>
  14
+<ul><li>System.mda - This file is in the top directory of your CTM installation, and is referred to
  15
+in MS access parlance as the "System Database".</li>
  16
+<li>ctm.mdb - this is the database that contains the test bank questions. There is one of these databases
  17
+for each course installed in CTM. It is located in a directory one level bellow your CTM installation 
  18
+directory.</li>
  19
+</ul>
  20
+
  21
+<p></p>The import process is somewhat different based on whether you're running moodle on Windows or Linux. 
  22
+Regardless of what platfom moodle is running on, you must have a Windows system (Windows 2000 or Windows XP)
  23
+on the same network as your moodle system in order to host the Access database while importing test banks.<p></p>
  24
+
  25
+<p>The process is somewhat easier on a <b>Windows-based</b> moodle system. All you need to do to use the CTM import
  26
+class is:</p>
  27
+
  28
+<ol><li>upload the system.mda system database to moodle using the file manager. It doesn't matter what course you
  29
+upload the system.mda file to. Moodle will find it regardless.</li>
  30
+<li>Crete your quiz and go into the "import questions from file" process. Upload your chosen ctm.mdb 
  31
+database as the file to import. If you did this correctly, you will see another screen that allows you 
  32
+to choose the sub-category of questions to import from the database. The reason this step is here is that 
  33
+CTM test banks often contain a large number of categorized questions, based on the chapters of the book or 
  34
+sections of the course.</li>
  35
+</ol>
  36
+
  37
+<p>The process on a <b>Linux-based</b> moodle system includes a third-party software component called the
  38
+<a href="http://odbcsock.sourceforge.net/" target="_new"><b>ODBC Socket Server</b></a>. In order to import CTM databases on Linux, you must first download and install
  39
+this small network program on the Windows system that hosts your CTM databases. <b>Do not</b> follow the installation
  40
+steps outlined in the ODBC Socket Server Installation. They're more complicated than they need to be! 
  41
+Instead, follow these steps to install this program on your Windows system:</P>
  42
+
  43
+<ol><li>Go to the windows system and unzip the install file you downloaded from 
  44
+<a href="http://odbcsock.sourceforge.net/" target="_new">this site</a> on the system.</li>
  45
+<li>Copy the binary ODBCSocketServer.exe to a permanent location, such as your system directory 
  46
+(probably C:\WINNT\ or C:\Windows) or your Program Files directory. </li> 
  47
+
  48
+<li>Install the ODBC Socket Server as a Service on the system with this command:<br />
  49
+<b>&lt;path you copied the file to in the step above&gt;ODBCSocketServer.exe /Service</b><br />
  50
+You may do this by typing this command from Start-&gt;Run... dialog, or from a command prompt.</li>
  51
+
  52
+<li>Open the Service Manager by either going to 
  53
+Start-&gt;Settings-&gt;Control Panels-&gt;Administrative Tools-&gt;Services or by right-clicking on
  54
+<b>My Computer</b>, choosing <b>Manage</b>, then choosing <B>Services and Applications-&gt;Services</b> from 
  55
+the right panel. You may also access the Service manager by typing <b>services.msc</b> in the Start-&gt;Run... 
  56
+dialog</li>
  57
+
  58
+<li>In the Service manager, right-click the ODBC Socket Server item and choose the <b>Start</b> item. It's status 
  59
+should change to "started" when you do this. Note that you may stop and/or disable this service completely after
  60
+you've completed the import process.</li>
  61
+
  62
+<li>Make sure that the system.mda and ctm.mdb access data files are on the machine, 
  63
+and that the MS Access ODBC driver is present. It is installed in a standard Windows installation. You can
  64
+determine if it installed by opening the "Data Sources" item in "Administrative Tools" and referring to the "Drivers"
  65
+tab. You're going to have to determine where CTM is installed and locate the system.mda file and the ctm.mdb database 
  66
+or databases you're interested in importing data from. Make note of the full local paths to these files as well 
  67
+as the IP address or hostname of the Windows server. You're going to need this information for the import process.</li>
  68
+
  69
+<li>Now you may import the testbank or testbanks into moodle. Crete your quiz and go into the 
  70
+"import questions from file" process. <B>NOW HERE'S WHERE THINGS ARE DIFFERENT FOR LINUX - </B>
  71
+YOU MUST SPECIFY A DUMMY FILE IN THE UPLOAD FIELD TO GET THE IMPORT PROCESS STARTED. THIS FILE <b>WILL NOT</b>
  72
+BE PROCESSED, IT'S JUST A PLACEHOLDER FOR THE IMPORT FORM. YOU WILL GET A PLACE TO SPECIFY THE WINDOWS SERVER
  73
+INFORMATION NEXT. Next, you will get a screen where you can type in the hostname for the Windows ODBC Socket Server
  74
+machine as well as the paths to the system and testbank databases. Type in the information you wrote down from the 
  75
+previous step here and click "Connect to Server". If everything was set up correctly, you'll get another form to allow
  76
+you to choose the sub-category of questions to import from the database. The reason this step is here is that 
  77
+CTM test banks often contain a large number of categorized questions, based on the chapters of the book or 
  78
+sections of the course. IF YOU GET TO THIS STEP WITHOUT ERROR MESSAGES, YOU HAVE SET UP THE SOCKET SERVER CORRECTLY
  79
+AND YOU'RE ABOUT TO IMPORT QUESTIONS TO MOODLE!</li>
  80
+</ol>
  81
+
  82
+<P>If you received error messages during this process, you may find this technical information useful. 
  83
+The ODBC Socket server uses port 9628 to open a socket and trade and XML query for an XML result table of 
  84
+the query results. The import class parses that XML and use it just like I use a local query to do the importing. 
  85
+</p>
3  lang/fi/help/quiz/formatcustom.html
... ...
@@ -0,0 +1,3 @@
  1
+<p align=center><b>Omien tiedostotyyppien tuominen</b></p>
  2
+
  3
+<p>Dokumentointi ei ole valmis.</p>
195  lang/fi/help/quiz/formatgift.html
... ...
@@ -0,0 +1,195 @@
  1
+<p align=center><b>"GIFT" tiedostojen tuominen</b></p>
  2
+<p>GIFT on kattavin tiedoston vienti- tai tuontimuoto, jolla voi siirtää Moodle tenttikysymyksiä tekstitiedostoon. GIFT on alunperin suunniteltu helpoksi työkaluksi, jolla opettaja voi kirjoittaa kysymyksiä tekstitiedostoon. GIFT tukee monivalintaa, oikein/väärin -kysymyksiä, lyhytvastauksia, yhdistelyä ja numeerisia kysymyksiä, sekä "puuttuva sana" -aukkotehtäviä. Huomaa, että Cloze-aukkotehtäviä ei tällä hetkellä tueta. Erilaisia kysymystyyppejä voi tallentaa samaan tiedostoon ja tietostotyyppi tukee myös rivien kommentointia, kysymysten nimiä, palautetta ja prosentuaalisesti painotettua arvostelua. </p>
  3
+
  4
+  <p>Tekstitiedoston koodauksen on oltava sama kuin Moodleversiosi koodauksen. Esimerkki kysymystekstitiedostosta:
  5
+	
  6
+   <a href="../../../../mod/quiz/format/gift/examples.txt">gift/examples.txt</a>.</p>
  7
+
  8
+
  9
+<h3>KYSYMYSTYYPIT</h3>
  10
+
  11
+<p><u>Monivalintakysymykset</u><br />
  12
+  Vastaukset erotetaan toisistaan tildellä (~), oikean vastauksen edessä on yhtäläisyysmerkki (=).</p>
  13
+  <pre>   Kuka oli Sepeteuksen poikien isä? {~Ei kukaan ~Virtanen =Sepeteus}</pre>
  14
+  <p><b>Puuttuva sana</b> -muoto automaattisesti lisää täytettävän aukon (näin: ________) lauseen keskelle. Puuttuvaa sanaa käyttäessä vastaus laitetaan siihen kohtaan, mihin lauseeseen tuleva aukko halutaan. 
  15
+  </p>
  16
+  <pre>   Sepeteus oli poikiensa {~veli =isä ~äiti}.</pre>
  17
+  <p>Jos vastaukset annetaan ennen kysymyksen sulkevaa välimerkkiä, aukko liitetään puuttuva sana -muotoon. Kaikissa kysymystyypeissä voidaan käyttää puuttuva sana -muotoa.
  18
+	</p>
  19
+  <p>Kysymysten välillä on oltava tyhjä rivi (kaksi rivinvaihtoa). Selkeyden vuoksi vastaukset voidaan kirjoittaa eri riveille tai ne voidaan sisentää. Esimerkiksi: </p>
  20
+  <pre>   Suomen itsenäisyyspäivä on {
  21
+     ~neljäs
  22
+     ~viides
  23
+     =kuudes
  24
+   } joulukuuta.
  25
+   
  26
+   Mistä maasta japanilaiset kirjainmerkit ovat kotoisin? {
  27
+     ~Intiasta
  28
+     =Kiinasta
  29
+     ~Koreasta
  30
+     ~Egyptistä}</pre>
  31
+
  32
+<p><u>Lyhytvastaus:</u><br />
  33
+	Lyhytvastauksissa vastaukset merkitään yhtäsuuruusmerkillä (=), joka tarkoittaa sitä, että kaikki määritellyt ovat oikeita vastauksia. Tildeä (~) ei saa käyttää.
  34
+	</p>
  35
+  <pre>   Mitä sukua Sepeteuksen pojat ovat Sepeteukselle?{=poikia =lapsia}
  36
+
  37
+   Kaksi plus kaksi on {=neljä =4}.</pre>
  38
+  <p>Jos oikeita vastauksia on vain <u>yksi</u> se voidaan kirjoittaa ilman yhtäsuuruusmerkkiä, kunhan sitä ei voi sekoittaa oikein/väärin kysymykseen. 
  39
+
  40
+<p><u>Oikein/väärin:</u><br />
  41
+  Tämäntyyppisessä kysymyksessä vastaus kertoo onko esitetty väite oikein vai väärin. Vastaus pitää kirjoittaa muotoon {TRUE} tai {FALSE} tai lyhenteinä {T} tai {F}.
  42
+</p>
  43
+  <pre>   Sepeteus oli poikiensa äiti.{F}
  44
+
  45
+   Aurinko nousee idästä.{T}</pre>
  46
+
  47
+<p><u>Yhdistely:</u><br />
  48
+  Yhdistelytehtävän väitteet aloitetaan yhtäsuuruusmerkillä (=) ja parit yhdistetään symbolilla "->". Yhdistelytehtävässä on oltava ainakin kolme yhdistettävää paria. </p>
  49
+  <pre>   Yhdistelytehtävän ohjeistus. {
  50
+     =kysymys1 -> vastaus1
  51
+     =kysymys2 -> vastaus2
  52
+     =kysymys3 -> vastaus3
  53
+     }
  54
+   
  55
+   Yhdistä seuraavat maat ja pääkaupungit {
  56
+     =Kanada -> Ottawa
  57
+     =Italia -> Rooma
  58
+     =Japani -> Tokio
  59
+     =Intia -> Delhi
  60
+     }</pre>
  61
+  <p>Yhdistelytehtävät eivät tue palautteen antoa tai prosentuaalisesti painotettua arvostalua.</p>
  62
+
  63
+<p><u>Numeeriset:</u><br />
  64
+  Numeeristen kysymysten vastausten on alettava ristikkomerkillä (#).
  65
+	Numeerisissa kysymyksissä voi olla mukana virhemarginaali, joka kirjoitetaan oikean vastauksen jälkeen kaksoispisteellä erotettuna. Esimerkiksi: jos oikea vastaus on välillä 1,5 ja 2,5, se kirjoitettaisiin:
  66
+  <u>{#2:0.5}</u>. 
  67
+	Tämä tarkoittaa sitä, että 2 on oikein ja virhemarginaali on 0,5 (väli 1,5 - 2,5). Jos virhemarginaalia ei määritellä, sen oletetaan olevan nolla.  
  68
+	</p>
  69
+  <pre>   Koska Suomi itsenäistyi? {#1917}
  70
+
  71
+   Mikä on piin arvo? (3 desimaalin tarkkuudella)? {#3,1415:0,0005}.</pre>
  72
+  <p>Numeeriset vastaukset voidaan kirjoittaa myös seuraavanlaiseen muotoon {#<i>MinimiArvo</i>..<i>MaksimiArvo</i>}. 
  73
+	</p>
  74
+  <pre>   Mikä on piin arvo (3 desimaalin tarkkuudella)? {#3,141..3,142}.</pre>
  75
+  <p>Moodlen selainkäyttöliittymä ei tue useita vastauksia numeerisiin tehtäviin mutta Moodlen koodi ja GIFT tukevat. Tätä ominaisuutta voi käyttää määritelläkseen useita numeerisia välejä ja voi olla erityisen hyödyllinen jos sen yhdistää prosentuaalisesti painotetun arvostelun kanssa.
  76
+	Jos useampia numeerisia vastauksia käytetään, ne pitää erottaa yhtäsuuruusmerkillä, aivan kuten lyhytvastauksetkin.
  77
+  </p>
  78
+  <pre>   Koska Suomi itsenäistyi? {#
  79
+     =1917:0
  80
+     =%50%1917:2}</pre>
  81
+  <p>Koska Moodlen selainkäyttöliittymä ei tue useita vastauksia numeerisiin tehtäviin, niitä ei voi nähdä tai muokata Moodlen kautta. Ainoa tapa muuttaa numeerista vastausta (ensimmäisen vastauksen jälkeen) on poistaa kysymys ja tuoda se uudestaan Moodleen (tai käyttää phpMyAdmin -työkalua tms.).
  82
+</p>
  83
+
  84
+
  85
+<h3>VAIHTOEHTOJA</h3>
  86
+  <p>Näiden peruskysymystyyppien lisäksi tämä suodatin tarjoaa myös seuraavat vaihtoehdot:
  87
+  rivikommentit, kysymysten nimet, palaute ja prosentuaalisesti painotettu arvostelu.
  88
+	</p>
  89
+
  90
+<p><u>Rivikommentit:</u><br />
  91
+  Tekstitiedostoon voidaan lisätä kommentteja, joita ei siirretä Moodleen. Näin voidaan lisätä esimerkiksi otsikoita tai lisätietoa kysymyksistä. Rivejä, jotka alkavat kahdella kauttaviivalla (tabulaattori- tai välilyöntejä ei lasketa) ei oteta huomioon.
  92
+	</p>
  93
+  <pre>   // Alaotsikko: Numeerisia kysymyksiä
  94
+   Paljonko on 2 plus 2? {#4}</pre>
  95
+
  96
+<p><u>Kysymyksen nimi:</u><br />
  97
+  Kysymyksen nimi voidaan määritellä kirjoittamalla se ensin ja pistämällä sen molemmille puolille kaksi kaksoispistettä.</p>
  98
+  <pre>   ::Kanji-merkkien alkuperä::Mistä maasta japanilaiset kirjainmerkit ovat kotoisin? 
  99
+		{=Kiinasta}
  100
+
  101
+   ::Itsenäisyyspäivä::Suomen itsenäisyyspäivä on {~neljäs ~viides =kuudes} joulukuuta.</pre>
  102
+  <p>Jos kysymyksen nimeä ei ole määritelty, oletusarvoisesti käytetään koko kysymystä nimenä.
  103
+	</p>
  104
+
  105
+<p><u>Palaute:</u><br />
  106
+ 	Jokaiseen vastaukseen voi lisätä palautetta kirjoittamalla kysymyksen perään ristikkomerkin (#) ja palautteen.
  107
+  </p>
  108
+  <pre>   Mikä on vastaus tähän monivalintakysymykseen?{
  109
+   ~väärä vastaus#palautetta väärästä vastauksesta
  110
+   ~toinen väärä vastaus#palautetta toisesta väärästä vastauksesta
  111
+   =oikea vastaus#Hyvin vastattu!}
  112
+   
  113
+   Mitä sukua Sepeteuksen pojat ovat Sepeteukselle?{
  114
+   =poikia#hyvä vastaus!
  115
+   =lapsia#hyvä vastaus!}
  116
+   
  117
+   Sepeteus on poikiensa äiti.{FALSE#Sepeteus on poikiensa isä.}</pre>
  118
+  <p>Monivalintatehtävissä palaute näytetään vain sille vaihtoehdolle, jonka vastaaja valitsi. Lyhytvastauksissa palaute näytetään vain jos vastaaja vastaa oikein. Oikein/väärin -kysymyksissä palaute näytetään vain jos vastaaja vastaa väärin. Viimeisessä esimerkissä vastaaja näkisi palautteen siis vain jos hän olisi vastannut "OIKEIN".
  119
+	</p>
  120
+
  121
+<p><u>Prosentuaalisesti painotettu arvostelu:</u><br />
  122
+  Prosentuaalisesti painotettua arvostelua voi käyttää monivalinta- ja lyhytvastaustehtävissä. Prosentuaalisesti painotettu arvostelu merkitään monivalinnoissa tildemerkillä (~) ja lyhytvastauksissa yhtäsuuruusmerkillä (=). Merkin jälkeen kirjoitetaan haluttu painoarvo prosenttimerkkien (%) sisään.
  123
+	Tämän vaihtoehdon voi yhdistää palautekommentteihin.
  124
+	</p>
  125
+  <pre>   Vaikea kysymys.{~väärä vastaus ~%50%puolet pisteistä antava vastaus =täysien pisteiden vastaus}
  126
+     
  127
+   ::Jeesuksen kotikaupunki::Jeesus oli kotoisin {
  128
+   ~Jerusalemista#Tärkeä kaupunki, mutta väärä vastaus.
  129
+   ~%25%Betlehemistä#Hän syntyi siellä, mutta ei kasvanut siellä.
  130
+   ~%50%Galileasta#Hieman tarkemmin!
  131
+   =Nasaretista#Aivan oikein!}.
  132
+   
  133
+   ::Jeesuksen kotikaupunki:: Jeesus oli kotoisin {
  134
+   =Nasaretista#Aivan oikein!
  135
+   =%75%Nazeretista#Oikein, mutta väärin kirjoitettu.
  136
+   =%25%Betlehemistä#Hän syntyi siellä, mutta ei kasvanut siellä.}</pre>
  137
+  <p>Huomaa että esimerkkikysymykset ovat käytännössä samat: ensimmäinen monivalintakysymys ja toinen lyhytvastaus.
  138
+	</p>
  139
+
  140
+  <p><font size="-1">
  141
+	Huomaa, että vastauksille on mahdollista määritellä painoarvoja, joita ei voisi määritellä selainkäyttöliittymän kautta. Nämä painoarvot lasketaan normaalisti (niille annetuin arvoin) ja ne näkyvät tentin käyttäjälle tavalliseen tapaan. Nämä arvot eivät kuitenkaan näy tentin laatijalle, jos hän muokkaa kysymyksiä Moodlen "Muokkaa kysymyksiä" -työkalun avulla. Työkalun alasvetovalikosta voi valita vain tiettyjä arvoja, ja jos kysymyksen painoarvo ei vastaa näitä tiettyjä arvoja, painoarvoa ei näytetä oikein. Jos muokkaa tällaisia kysymyksiä selainkäyttöliittymän kautta, vastauksen painoarvo muuttuu näytetyksi (ennaltamääritetyksi).
  142
+</font></p>
  143
+
  144
+<p><u>Useampia vastauksia:</u><br />
  145
+  Useampia vastauksia käytetään monivalintatehtävissä, joissa käyttäjän pitää valita kaksi tai useampia vastauksia saadaksen täydet pisteet. Useammat vastaukset mahdollistetaan antamalla useammalle vastaukselle osittainen pistemäärä eikä yhdellekään vastaukselle täysiä pisteitä.
  146
+</p>
  147
+  <pre>   Ketkä olivat Sepeteuksen poikien vanhemmat? {
  148
+     ~Eivät ketkään
  149
+     ~%50%Sepeteus
  150
+     ~%50%Sepeteuksen vaimo
  151
+     ~Sepeteuksen pojanpoika }</pre>
  152
+  <p>Huomaa, että yhtäsuuruusmerkkiä (=) ei käytetä yhdessäkään vastauksessa ja vastausten kokonaisarvoksi ei saa tulla enempää kuin 100%, muuten Moodle antaa virheilmoituksen.
  153
+	Jotta opiskelijat eivät automaattisesti saisi 100% oikein valitsemalla kaikki mahdolliset vastaukset, kannattaa liittää vääriin vastauksiin negatiivinen painoarvo. 
  154
+  </p>
  155
+  <pre>   Ketkä olivat Sepeteuksen poikien vanhemmat? {
  156
+     ~%-50Eivät ketkään
  157
+     ~%50%Sepeteus
  158
+     ~%50%Sepeteuksen vaimo
  159
+     ~%-50%Sepeteuksen pojanpoika }</pre>
  160
+
  161
+<p><u>Erikoismerkit ~ = # { } :</u><br />
  162
+  Nämä merkit <b> ~ = # { } </b> muokkaavat toimintoja eikä niitä voi käyttää kysymysteksteissä. Koska näillä merkeillä on oma tehtävänsä eri toimintojen muokkaajina, niitä kutsutaan ohjausmerkeiksi. Joskus kuitenkin saattaa tulla tarve käyttää jotakin näistä merkeistä, esimerkiksi jos kysymyksessä esitetään matemaattinen kaava. Ohjausmerkin ongelma voidaan kiertää "koodinvaihtomerkillä" (escape character). Koodinvaihtomerkki kenoviiva (\) kirjoitetaan ennen ohjausmerkkiä, ja siten suodatin ymmärtää, että merkkiä halutaan käyttää itseisarvoisesti eikä ohjausmerkkinä.
  163
+	
  164
+	
  165
+  Esimerkiksi:</p>
  166
+  <pre>   Minkä laskutoimituksen lopputulos on 5? {
  167
+     ~ \= 2 + 2
  168
+     = \= 2 + 3
  169
+     ~ \= 2 + 4 }
  170
+
  171
+   ::GIFT ohjausmerkit::
  172
+   Mikä seuraavista ei ole GIFT tiedostontuontimuodon ohjausmerkki? {
  173
+    ~ \~   # \~ on ohjausmerkki.
  174
+    ~ \=   # \= on ohjausmerkki.
  175
+    ~ \#   # \# on ohjausmerkki.
  176
+    ~ \{   # \{ on ohjausmerkki.
  177
+    ~ \}   # \} on ohjausmerkki.
  178
+    = \   # Oikein! \ (kenoviiva) ei ole ohjausmerkki. MUTTA sitä käytetään ohjausmerkkien koodinvaihtomerkkinä.
  179
+   }</pre>
  180
+  <p>Kun kysymys on käsitelty, kenoviiva poistetaan eikä sitä tallenneta Moodleen.
  181
+	</p>
  182
+
  183
+<p><u>Muita vaihtoehtoja:</u><br />
  184
+	Lyhytvastauksissa voidaan tehdä ero isojen ja pienien kirjainten välillä muuttamalla &quot;0&quot; &quot;1&quot; seuraavalla rivillä:  
  185
+	<br />
  186
+  <tt>$question-&gt;usecase = 0; // Jätä kirjaisinkoko huomioimatta</tt></p>
  187
+  <p>Muita vaihtoehtoja voi valita muokkamalla tiedostontuontisuodantinta 
  188
+	<b>gift/format.php</b>. </p>
  189
+<p></p>
  190
+
  191
+<h3>CREDITS</h3>
  192
+  <p>Tämä suodatin luotiin yhteistyössä Moodleyhteisössä. Alunperin se perustui puuttuva sana -formaattiin, jossa oli mukana koodia Martin Dougiamasilta ja Thomas Robbilta. Paul Tsuchido Shew kirjoitti tämän suodattimen joulukuussa 2003 ja otti mukaan yhteisön ehdotuksia saadakseen aikaan tehokkaamman kysymystyypin. Nimi on akronyymi sanoista &quot;General Import Format Technology&quot; , tai jotain sinne päin, mutta se on aivan liian pitkä nimi tällaiselle yksinkertaiselle suodattimelle, eli lopputulos on vain GIFT:
  193
+	
  194
+	</p>
  195
+  <p><font size="-1">GIFT suodatin ja dokumentaatio: Paul Tsuchido Shew http://ac.shew.jp. Viimeisin päivitys 27.2 2004.</font></p>
3  lang/fi/help/quiz/formatmissingword.html
... ...
@@ -0,0 +1,3 @@
  1
+<p align=center><b>"Missing Word" tiedostojen tuonti</b></p>
  2
+
  3
+<p>Dokumentointi ei ole valmis.</p>
64  lang/fi/help/quiz/formatwebct.html
... ...
@@ -0,0 +1,64 @@
  1
+<p align=center><b>WebCT-kysymystiedostojen tuominen</b></p>
  2
+
  3
+<p>WebCT:stä kysymysten tuomista kehitetään ja vielä toistaiseksi kaikkia WebCT-kysymystyyppejä ei tueta.
  4
+</p>
  5
+
  6
+<p>Tällä hetkellä Moodle tukee ainoastaan monivalinta (Multiple Choice) ja sanallinen vastaus (Short Answer)
  7
+-tyyppejä.
  8
+</p>
  9
+
  10
+<p>Tässä muutama esimerkki.
  11
+</p>
  12
+
  13
+<pre>
  14
+# Start of the question: Short Answer Question
  15
+:TYPE:S:
  16
+:TITLE:Sanallinen vastaus
  17
+:QUESTION:H
  18
+Mikä on WebCT Learning Hubin nimi?
  19
+&lt;br /> 
  20
+:IMAGE:dotcomLogoc.gif
  21
+:ANSWERS:1
  22
+:CASE:0
  23
+:ANSWER1:WebCT.com:100:0:20:0
  24
+:FEEDBACK1:H
  25
+Käy tutustumassa WebCT Learning Hubiin\: www.WebCT.com
  26
+:CAT:Default
  27
+# End of question: Short Answer Question
  28
+
  29
+
  30
+
  31
+# Start of question: Multiple Choice Question
  32
+:TYPE:MC:1:0:C
  33
+:TITLE:Monivalintakysymys
  34
+:FEEDBACK
  35
+Darwin keksi evoluutioteorian ja loi darvinismin.
  36
+:QUESTION:H
  37
+Missä on Darwin Research Center?
  38
+:IMAGE:
  39
+:LAYOUT:vertical
  40
+:ANSWER1:0:H
  41
+Menlo Parkissa, Kaliforniassa
  42
+:REASON1:H
  43
+Valitan!
  44
+:ANSWER2:0:H
  45
+Vancouverissa, Kanadassa
  46
+:REASON2:H
  47
+Valitan!
  48
+:ANSWER3:100:H
  49
+Galapagos-saarilla, Ecuadorissa
  50
+:REASON3:H
  51
+Oikea vastaus!
  52
+:ANSWER4:0:H
  53
+Lontoossa, Englannissa
  54
+:REASON4:H
  55
+Valitan!
  56
+:ANSWER5:0:H
  57
+Sidneyssä, Austraaliassa
  58
+:REASON5:H
  59
+Valitan!
  60
+:CAT:Default
  61
+# End of question: Multiple Choice Question
  62
+
  63
+</pre>
  64
+
6  lang/fi/help/quiz/grademethod.html
@@ -7,12 +7,12 @@
7 7
 <P><B>Keskiarvo</B>&nbsp; 
8 8
 <P>
9 9
 <UL>
10  
-<P>Lopullinen arviointi on&nbsp;keskiarvo kaikista yrityksistä. </P></UL>
  10
+<P>Lopullinen arviointi on keskiarvo kaikista yrityksistä. </P></UL>
11 11
 <P><B>Ensimmäinen yritys</B>&nbsp; 
12 12
 <P>
13 13
 <UL>
14  
-<P>Lopullinen arviointi on ensimmäinen &nbsp;kaikista yrityksistä (muut hylätään). </P>
  14
+<P>Lopullinen arviointi on ensimmäinen kaikista yrityksistä (muut hylätään). </P>
15 15
 <P></P></UL>
16 16
 <P><B>Viimeinen yritys</B>&nbsp; 
17 17
 <UL>
18  
-<P>Lopullinen arviointi on viimeinen&nbsp;&nbsp;kaikista yrityksistä (muut hylätään). </P></UL>
  18
+<P>Lopullinen arviointi on viimeinen kaikista yrityksistä (muut hylätään). </P></UL>
125  lang/fi/help/quiz/import.html
... ...
@@ -1,23 +1,116 @@
1 1
 <P align=center><B>Uusien kysymysten tuominen</B></P>
2  
-<P>Tämän toiminnon avulla voit tuoda kysymyksiä ulkopuolisista tekstitiedostoista. 
3  
-<P>Järjestelmä tukee useita tavallisia tiedostomuotoja: 
4  
-<P><B>Missing word format</B></P>
  2
+<P>Tämän toiminnon avulla voit tuoda kysymyksiä ulkopuolisista tekstitiedostoista lomakkeen avulla. 
  3
+<P>Järjestelmä tukee useita tiedostomuotoja: 
  4
+
  5
+
  6
+<P><B>GIFT muoto</B></P>
  7
+<ul>
  8
+<p>GIFT on kattavin tiedoston vienti- tai tuontimuoto, jolla voi siirtää Moodle tenttikysymyksiä tekstitiedostoon. GIFT on alunperin suunniteltu helpoksi työkaluksi, jolla opettaja voi kirjoittaa kysymyksiä tekstitiedostoon. GIFT tukee monivalintaa, oikein/väärin -kysymyksiä, lyhytvastauksia, yhdistelyä ja numeerisia kysymyksiä, sekä "puuttuva sana" -aukkotehtäviä. Erilaisia kysymystyyppejä voi tallentaa samaan tiedostoon ja tietostotyyppi tukee myös rivien kommentointia, kysymysten nimiä, palautetta ja prosentuaalisesti painotettua arvostelua. Tässä muutamia esimerkkejä:</p>
  9
+<pre>
  10
+Kuka oli Sepeteuksen poikien isä? {~Ei kukaan ~Virtanen =Sepeteus}
  11
+
  12
+Sepeteus oli poikiensa {~veli =isä ~äiti}.
  13
+
  14
+Sepeteus oli poikiensa äiti.{FALSE}
  15
+
  16
+ Mitä sukua Sepeteuksen pojat ovat Sepeteukselle?{=poikia =lapsia}
  17
+
  18
+Koska Suomi itsenäistyi?{#1917}
  19
+</pre>
  20
+
  21
+<p align=right><a href="help.php?file=formatgift.html&module=quiz">Lisätietoja GIFT muodosta</a></p>
  22
+</ul>
  23
+
  24
+<P><B>Aiken muoto</B></P>
  25
+<ul>
  26
+<p>Aiken-muoto on hyvin yksinkertainen tapa luoda monivalintakysymyksiä käyttämällä selkeää, helposti luettavaa muotoa. Esimerkiksi:</p>
  27
+<pre>
  28
+Mikä on ensiavun tarkoitus?
  29
+A. Hengen pelastaminen, enempien vaurioiden estäminen, terveyden varjeleminen
  30
+B. Lääkärinavun tarjoaminen kaikille loukkaantuneille tai haavoittuneille
  31
+C. Enempien vaurioiden estäminen
  32
+D. Apua etsivien uhrien avustaminen
  33
+ANSWER: A
  34
+</pre>
  35
+
  36
+<p align=right><a href="help.php?file=formataiken.html&module=quiz">Lisätietoja Aiken muodosta</a></p>
  37
+</ul>
  38
+
  39
+
  40
+<P><B>Puuttuva sana -muoto</B></P>
5 41
 <UL>
6 42
 <P>Tämä muoto tukee vain monivalintakysymyksiä. Vastaukset erotetaan toisistaan tildellä (~), oikean vastauksen edessä on yhtäläisyysmerkki (=). Esimerkiksi: 
7 43
 <BLOCKQUOTE>Heti kun alamme vauvana tutkia ruumiinosiamme meistä tulee&nbsp;{=anatomian ja&nbsp;fysiologian ~refleksologian ~luonnontieteen}opiskelijoita, ja tässä mielessä me pysymme opiskelijoina koko ikämme. </BLOCKQUOTE>
8  
-<P>Lisätietoja: <?php helpbutton("formatmissingword", "", "quiz") ?></P></UL>
9  
-<P><B>IMS QTI format</B></P>
  44
+<p align=right><a href="help.php?file=formatmissingword.html&module=quiz">Lisätietoja puuttuva sana muodosta</a></p>
  45
+</UL>
  46
+<P><B>AON</B></P>
10 47
 <UL>
11  
-<P>Kysymysten ja testien yhteensopivuuden&nbsp;standardimuoto,&nbsp;IMS:ltä. 
12  
-<P>Not yet implemented 
13  
-<P>More info: <?php helpbutton("formatqti", "", "quiz") ?></P></UL>
14  
-<P><B>WebCT format</B></P>
  48
+<P>Tämä on muutoin sama kuin puuttuva sana -muoto, paitsi että kysymysten tuonnin jälkeen kaikki lyhytvastaukset muutetaan neljän ryhminä yhdistelytehtäviksi.
  49
+</P>
  50
+<p>Tämän lisäksi kaikki monivalintakysymykset sekoitetaan satunnaiseen järjestykseen kysymysten tuonnin aikana.
  51
+
  52
+<p>AON-nimi tulee organisaatiosta, joka tuki monien kysymysominaisuuksien kehitystä.
  53
+</p>
  54
+</UL>
  55
+
  56
+
  57
+<P><B>Blackboard</B></P>
15 58
 <UL>
16  
-<P>The format of files exported from WebCT. 
17  
-<P>Not yet implemented 
18  
-<P>More info: <?php helpbutton("formatwebct", "", "quiz") ?></P></UL>
19  
-<P><B>Custom format</B></P>
  59
+<P>Tällä moduulilla voi tuoda Blackboard:n vientimuotoon tallennettuja kysymyksiä. Se käyttää XML funktioita, jotka käännetään käyttämääsi PHP:en.
  60
+.</P>
  61
+
  62
+<p align=right><a href="help.php?file=formatblackboard.html&module=quiz">Lisätietoja Blackboard muodosta</a></p>
  63
+</UL>
  64
+
  65
+
  66
+<P><B>WebCT</B></P>
20 67
 <UL>
21  
-<P>If you have your own format that you need to import, you can implement it yourself by editing mod/quiz/format/custom.php 
22  
-<P>The amount of new code needed is quite small - just enough to parse a single question from given text. 
23  
-<P>More info: <?php helpbutton("formatcustom", "", "quiz") ?></P></UL>
  68
+<P>Tällä moduulilla voi tuoda WebCT:ssä tekstiksi tallennettuja kysymyksiä.</P>
  69
+
  70
+<p align=right><a href="help.php?file=formatwebct.html&module=quiz">Lisätietoja WebCT muodosta</a></p>
  71
+</UL>
  72
+
  73
+
  74
+<P><B>Course Test Manager</B></P>
  75
+<UL>
  76
+<P>Tällä modulilla voi tuoda Course Test Manager -koepankkiin tallennettuja kysymyksiä.
  77
+Se hyödyntää eri tapoja päästä käsiksi testipankkiin, joka on Microsoft Access tietokanta. Tavat riippuvat siitä, onko Moodle asennettu Windows vai Linux palvelimelle.
  78
+</P>
  79
+<p>Windowsissa access-tietokanta voidaan siirtää aivan kuin mikä tahansa muukin tuotava tiedosto.
  80
+</p>
  81
+<p>Linuxissa on asennettava Windows-kone samaan verkkoon Course Test Manager -tietokannan kanssa, ja käytettävä ODBC Socket Serveriä, joka käyttää XML:ää siirtääkseen tietoa Linux-palvelimella sijaitsevaan Moodleen.
  82
+</p> <p>Please read the full help file below before
  83
+using this import class.</p>
  84
+
  85
+
  86
+<p align=right><a href="help.php?file=formatctm.html&module=quiz">Lisätietoja CTM muodosta</a></p>
  87
+</UL>
  88
+
  89
+
  90
+
  91
+<P><B>Upotetut vastaukset(Cloze)</B></P>
  92
+<UL>
  93
+<P>Tämä erityinen tiedostontuontityyppi tuo vain yhden tyyppisiä kysymyksiä: upotettuja vastauksia (Cloze) -käyttävää muotoa.
  94
+
  95
+
  96
+</p>
  97
+
  98
+<p align=right><a href="help.php?file=multianswer.html&module=quiz">Lisätietoja Cloze muodosta</a></p>
  99
+</UL>
  100
+
  101
+
  102
+
  103
+<P><B>Oma</B></P>
  104
+<UL>
  105
+<P>Jos haluat tuoda jonkun oman tiedostotyyppisi, voit tehdä sen itse muokkaamalla tiedostoa mod/quiz/format/custom.php
  106
+
  107
+
  108
+<P>Tarvittavan uuden koodin määrä on varsin pieni - pitää vain saada jäsennettyä yksi kysymys annetusta tekstistä.
  109
+
  110
+
  111
+<p align=right><a href="help.php?file=formatcustom.html&module=quiz">Lisätietoja omien tiedostotyyppien tuomisesta</a></p>
  112
+</UL>
  113
+
  114
+
  115
+<P>Lisää tiedostotyyppejä on tulossa, mm. WebCT, IMS QTI ja mitä ikinä Moodlen käyttäjät toteuttavatkaan! </p>
  116
+
35  lang/fi/help/quiz/index.html
... ...
@@ -0,0 +1,35 @@
  1
+<p>Quizzes</p>
  2
+<ul>
  3
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=review.html">Salli uudelleenkatselu tentin jälkeen</a>
  4
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=attempts.html">Tenttiyritykset</a>
  5
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=calculated.html">Laskutehtävät</a>
  6
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=categories.html">Kysymyskategoriat</a>
  7
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=correctanswers.html">Näytä oikeat vastaukset</a>
  8
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=createmultiple.html">Luo useita kysymyksiä</a>
  9
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=description.html">Kuvaus</a>
  10
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=repeatattempts.html">Jokainen uusi yritys on jatkoa edelliselle</a>
  11
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=multianswer.html">Aukkotehtävät (Cloze)</a>
  12
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=grademethod.html">Arviointitapa</a>
  13
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=import.html">Uusien kysymysten tuominen</a>
  14
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=formataiken.html">"Aiken" muotoisten tiedostojen tuonti</a>
  15
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=formatblackboard.html">"Blackboard Quiz" tiedostojen tuominen</a>
  16
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=formatcustom.html">Omien tiedostotyyppien tuominen</a>
  17
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=formatgift.html">GIFT tiedostojen tuonti</a>
  18
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=formatmissingword.html">"Missing Word" tiedostojen tuominen</a>
  19
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=formatwebct.html">WebCT kysymystiedostojen tuominen</a>
  20
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=match.html">Yhdistelytehtävät</a>
  21
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=maxgrade.html">Maksimipisteet</a>
  22
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=multichoice.html">Monivalintakysymykset</a>
  23
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=numerical.html">Numeeriset kysymykset</a>
  24
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=timeopen.html">Tentin aloittaminen ja lopettaminen</a>
  25
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=feedback.html">Palaute</a>
  26
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=questiondatasets.html">Kysymystiedostot</a>
  27
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=questiontypes.html">Uuden kysymyksen luominen</a>
  28
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=random.html">Satunnaistetut kysymykset</a>
  29
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=randomsamatch.html">Satunnaistetut lyhyttehtävät</a>
  30
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=shortanswer.html">Lyhyt vastaus -kysymykset</a>
  31
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=shuffleanswers.html">Sekoita vastaukset</a>
  32
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=shufflequestions.html">Sekoita kysymykset</a>
  33
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=truefalse.html">Oikein/väärin kysymykset</a>
  34
+</ul>
  35
+
10  lang/fi/help/quiz/match.html
... ...
@@ -0,0 +1,10 @@
  1
+<p align=center><b>Yhdistelytehtävä</b></p>
  2
+
  3
+<p>Vapaaehtoisen johdannon jälkeen vastaaja saa nähtäväkseen useita kysymyksiä tai väittämiä ja vastauksia niihin. Jokaiseen kysymykseen/väittämään on vain yksi oikea vastaus.
  4
+
  5
+  
  6
+<p>Vastaajan on valittava jokaiseen kysymykseen/väittämään sopiva vastaus.
  7
+
  8
+<p>Jokainen kysymys/väittämä on samanarvoinen tehtävän kokonaisarvioinnissa.
  9
+
  10
+
3  lang/fi/help/quiz/maxgrade.html
... ...
@@ -1,4 +1,5 @@
1 1
 <P align=center><B>Maksimipisteet</B></P>
2 2
 <P>Tentille asetettu maksimipistemäärä on se, mihin kaikkia arvosanoja verrataan. 
3 3
 <P>Esimerkiksi, maksimipistemäärä voidaan asettaa 20:ksi, koska tentin arvo on 20% koko kurssista. 
4  
-<P>Even though you might have 10 questions in your quiz worth a total of 50 marks, all grades out of 50 will be "scaled down" to the quiz max grade of 20. </P>
  4
+<P>Vaikka tehtävässä saattaa olla 10 kysymystä joiden yhteispistearvo on 50, arvosanat "porrastetaan" vastaamaan maksimipistemäärää 20.
  5
+</P>
7  lang/fi/help/quiz/mods.html
... ...
@@ -0,0 +1,7 @@
  1
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/quiz/icon.gif">&nbsp;<B>Tentit</B></P>
  2
+<UL>
  3
+<P>Tällä työkalulla voi suunnitella ja koota tenttejä, jotka koostuvat monivalinnoista, oikein/väärin -kysymyksistä ja lyhytvastauskysymyksistä. Kysymykset talletetaan luokiteltuun tietokantaan, ja niitä voi käyttää useamman kerran samalla kurssilla tai jopa jollain toisella kurssilla. Tentteihin voidaan sallia useampia vastausyrityksiä. Jokainen vastausyritys korjataan automaattisesti ja ohjaaja voi valita haluaako hän antaa palautetta vai näyttää oikeat vastaukset. Tässä työkalussa on mukana myös arviointityökalu.
  4
+
  5
+</P>
  6
+</UL>
  7
+
42  lang/fi/help/quiz/multianswer.html
... ...
@@ -0,0 +1,42 @@
  1
+<p align="center"><b>Aukkotehtävät (Cloze)</b></p>
  2
+
  3
+<p>Tämä hyvin joustava kysymystyyppi muistuttaa suosittua "Cloze" -tyyppiä.
  4
+ 
  5
+  
  6
+<p>Kysymykset koostuvat tekstistä (Moodle-muodossa) jonne on upotettu eriaisia kysymystyyppejä: monivalintaa, lyhytvastauksia ja numeerisia kysymyksiä.
  7
+
  8
+
  9
+<p>Toistaiseksi kysymysten luomiseen ei ole olemassa graafista käyttöliittymää - kysymysten tyyppi pitää määritellä tekstialuella tai tuomalla kysymykset ulkopuolisista tiedostoista.
  10
+
  11
+  
  12
+<p>Tässä esimerkki siitä kuinka tämäntyyppinen tehtävä laaditaan:
  13
+
  14
+<form>
  15
+<center>
  16
+<textarea rows=15 cols=60 wrap=virtual>Tähän kysymykseen liittyy tekstiä ja vastaus tulee tähän {1:MULTICHOICE:Väärä vastaus#Palautetta väärästä vastauksesta~Toinen väärä vastaus#Palautetta toisesta väärästä vastauksesta~=Oikea vastaus#Palautetta oikeasta vastauksesta~%50%Vastauksesta saa puolet maksimipisteistä#Palautetta puolet maksimipisteistä antavasta} ja sen jälkeen pitääkin vastata tähän lyhytvastaukseen {1:SHORTANSWER:Väärä vastaus#Palautetta väärästä vastauksesta~=Oikea vastaus#Palautetta oikeasta vastauksesta~%50%Vastauksesta saa puolet maksimipisteistä#Palautetta puolet maksimipisteistä antavasta} ja vielä lopuksi kaivataan liukuluku {2:NUMERICAL:=23.8:0.1#Palautetta oikeasta vastauksesta 23.8~%50%N/A#Palautetta puolet maksimipisteistä antavasta oikeaa vastausta lähellä olevasta vastauksesta}.
  17
+
  18
+Huomaa että osoitteet, kuten www.moodle.org and hymiöt :-) toimivat tavalliseen tapaan:
  19
+ a) Onko tämä hyvä? {:MULTICHOICE:=Kyllä#Correct~Ei#Olemme eri mieltä}
  20
+ b) Minkä arvosanan antaisit? {3:NUMERICAL:=3:2}
  21
+
  22
+Onnea!
  23
+</textarea>
  24
+</center>
  25
+</form>
  26
+
  27
+<p>Vastaajat näkevät esimerkin tällaisena:</p>
  28
+
  29
+
  30
+<form>
  31
+<table align="CENTER" width="90%" class="generalbox" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"><tr><td bgcolor="#FFFFFF" class="generalboxcontent"><table width=100% cellspacing=10><tr><td nowrap width=100 valign=top><p align=center><b>3</b></p><p align=center><font size=1>8 Marks</font></p><img height="1" width="100" src="pix/spacer.gif" alt=""><br />
  32
+</td><td valign=top><p>Tähän kysymykseen liittyy tekstiä ja vastaus tulee tähän <select  name="q4ma1" ><option></option><option value="4" >Väärä vastaus</option><option value="5" >Toinen väärä vastaus</option><option value="6" >Oikea vastaus</option><option value="7" >Vastauksesta saa puolet maksimipisteistä</option></select> ja sen jälkeen pitääkin vastata tähän lyhytvastaukseen <input  name="q4ma2" value="" type="TEXT" size="8"/> ja vielä lopuksi kaivataan liukuluku <input  name="q4ma3" value="" type="TEXT" size="8"/> .<br />
  33
+<br />
  34
+Huomaa että osoitteet, kuten <a href="http://www.moodle.org" target="newpage">www.moodle.org</a> ja hymiöt <img border="0" src="pix/s/smiley.gif" width="15" height="15"> toimivat tavalliseen tapaan:<br />
  35
+a) Onko tämä hyvä <select  name="q4ma4" ><option></option><option value="13" >Kyllä</option><option value="14" >Ei</option></select> <br />
  36
+b) Minkä arvosanan antaisit? <input  name="q4ma5" value="" type="TEXT" size="8"/> <br />
  37
+<br />
  38
+Onnea!</p></TD></TR></TABLE></td></tr></table>
  39
+</form>
  40
+
  41
+<br />
  42
+
2  lang/fi/help/quiz/multichoice.html
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <P align=center><B>Monivalintakysymykset</B></P>
2  
-<P>Vastaaja valitsee vastauksensa kysymykseen (joka voi sisältää kuvan) useammasta vastausvaihtoehdosta. Monivalintakysymyksiä on kahta eri tyyppiä: sellaisia joissa on yksi oikea vastaus tai useampi oikea vastaus. 
  2
+<P>Vastaaja valitsee kysymykseen (joka voi sisältää kuvan) vastauksen useammasta vastausvaihtoehdosta. Monivalintakysymyksiä on kahta eri tyyppiä: sellaisia joissa on yksi oikea vastaus ja sellaisia, joissa on useampi oikea vastaus. 
3 3
 <P>Yhden oikean vastauksen kysymyksissä on mahdollista valita vain yksi vastaus. Yleisesti ottaen&nbsp;tämänkaltaisesta kysymyksestä pitäisi saada vain positiivisia pisteitä. 
4 4
 <P>Monivastauskysymyksissä on mahdollisuus valita joko yksi tai useampia vastauksia - jokaisesta vastauksesta voi saada positiivisia tai negatiivisia pisteitä. Kaikkien vaihtoehtojen valitseminen ei siis välttämättä tuota hyvää arvosanaa. Jos kokonaispistemäärä on negatiivinen, silloin kyseisen kysymyksen pistemääräksi merkitään nolla. Ole huolellinen, sillä on mahdollista tehdä kysymyksiä, joiden pistemäärä on yli 100 %. 
5 5
 <P>Lopuksi, jokaisesta vastauksesta (oikeasta tai väärästä)&nbsp;tulisi saada palautetta - tämä palaute näkyy vastaajalle jokaisen hänen vastauksensa vieressä (jos tentti itsessään on suunniteltu näyttämään palautetta). </P>
14  lang/fi/help/quiz/numerical.html
... ...
@@ -0,0 +1,14 @@
  1
+<P ALIGN=CENTER><B>Numeeriset kysymykset</B></P>
  2
+
  3
+<p>Vastaajan näkökulmasta numeerinen kysymys muistuttaa ulkonäöltään lyhytvastaustehtävää.
  4
+</P>
  5
+
  6
+<p>Ero on siinä, että numeerinen kysymys voi hyväksyä oikeaksi myös virheellisen vastauksen. Tämä mahdollistaa tietylle numeeriselle alueelle sijoittuvat vastaukset.
  7
+</P>
  8
+
  9
+<p>Esimerkiksi, jos oikea vastaus on 30 ja hyväksyttävä virhe on 5, kaikki numerot 25 ja 35 välillä lasketaan oikeiksi vastauksiksi.
  10
+</p>
  11
+
  12
+<p>Numeerisissa kysymyksissä voi olla myös ei-numeerisia vastauksia, joissa ei ole väliä onko ne kirjoitettu isoilla vai pienillä kirjaimilla. Tämä on hyödyllinen ominaisuus jos vastaus numeeriseen kysymykseen on mallia N/A, +inf, -inf, NaN tms.
  13
+</p>
  14
+  
18  lang/fi/help/quiz/questiondatasets.html
... ...
@@ -0,0 +1,18 @@
  1
+<P ALIGN=CENTER><B>Kysymystiedostot</B></P>
  2
+
  3
+<p>Tiedosto on (tässä tapauksessa) "aineistokokoelma", jota käytetään kysymysten (esimerkiksi laskentatehtävien) luomiseen. Aineisto sijoitetaan kysymyksessä muuttujan paikalle.
  4
+	</p>
  5
+
  6
+<p>Voit luoda "<i>yksityisen</i>" tiedoston tietylle kysymykselle tai 
  7
+  "<i>uudelleenkäytettävän</i>" tiedoston, jota voidaan käyttää kaikkien tietyn kategorian
  8
+  kysymyksiin. </p>
  9
+ 
  10
+<p>Kysymystiedostoa käyttävää kysymystä tehdessä tekijä saa täytettäväksi kaksi lomaketta.
  11
+
  12
+
  13
+<p>Ensimmäisellä määrätään tietty kysymystiedosto käytettäväksi muuttujien arvojen määrittelemiseksi.
  14
+</p>
  15
+
  16
+<p>Toisella voi lisätä ja poistaa numeroita tiedostosta. Yksittäisiin kysymyksiin käytettävät numerot valitaan tästä listasta.</p>
  17
+
  18
+
65  lang/fi/help/quiz/questiontypes.html
@@ -3,16 +3,67 @@
3 3
 <P><B>Monivalinta</B></P>
4 4
 <UL>
5 5
 <P>Vastaus kysymykseen (joka voi sisältää kuvan) valitaan eri vastausvaihtoehdoista. Monivalintakysymyksiä on kahta tyyppiä: yhden oikean vastauksen kysymykset&nbsp;ja useamman oikean vastauksen kysymykset. 
6  
-<P>Lisätietoja: <?php helpbutton("multichoice", "", "quiz") ?></P></UL>
7  
-<P><B>Lyhyt vastaus</B></P>
  6
+<p align=right><a href="help.php?file=multichoice.html&module=quiz">Lisätietoja monivalintakysymyksistä</a></p>
  7
+</UL>
  8
+<P><B>Lyhytvastaus</B></P>
8 9
 <UL>
9  
-<P>Kysymykseen (joka voi sisältää kuvan) vastataan kirjoittamalla yksi tai useampi sana. Mahdollisia oikeita vastauksia saattaa olla useita, ja niistä voi saada eri pistemäärän. Vastaukset ovat tai eivät ole tapauskohtaisia. </P>
10  
-<P>Lisätietoja: </P></UL>
  10
+<P>Kysymykseen (joka voi sisältää kuvan) vastataan kirjoittamalla yksi tai useampi sana. Mahdollisia oikeita vastauksia saattaa olla useita, ja niistä voi saada eri pistemäärän. Vastauksiin saattaa vaikuttaa isojen kirjainten käyttö. </P>
  11
+<p align=right><a href="help.php?file=shortanswer.html&module=quiz">MLisätietoja lyhytvastauksista</a></p>
  12
+</UL>
  13
+<P><B>Numeerinen</B></P>
  14
+<UL>
  15
+<P>Vastaajan näkökulmasta numeerinen kysymys muistuttaa ulkonäöltään lyhytvastaustehtävää.
  16
+Ero on siinä, että numeerinen kysymys voi hyväksyä oikeaksi myös virheellisen vastauksen. Tämä mahdollistaa tietylle numeeriselle alueelle sijoittuvat vastaukset. 
  17
+</P>
  18
+<p align=right><a href="help.php?file=numerical.html&module=quiz">Lisätietoja numeerisista kysymyksistä</a></p>
  19
+</UL>
11 20
 <P><B>Oikein/väärin</B></P>
12 21
 <UL>
13 22
 <P>Vastaus kysymykseen (joka voi sisältää kuvan) valitaan kahdesta vaihtoehdosta: oikein tai väärin. </P>
14  
-<P>Lisätietoja: <?php helpbutton("truefalse", "", "quiz") ?></P></UL>
  23
+<p align=right><a href="help.php?file=truefalse.html&module=quiz">Lisätietoja Oikein/väärin -kysymyksistä</a></p>
  24
+</UL>
  25
+
  26
+<P><B>Yhdistely</B></P>
  27
+<UL>
  28
+<P>Vastaajalle näytetään lista kysymyksiä tai väittämiä ja niihin vastauksia. Vastaajan on yhdistettävä jokaiseen kysymykseen/väittämään oikea vastaus.