Skip to content
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20070310)

  • Loading branch information...
1 parent 50219aa commit 2cc1083e86a42ca8c5daccb6242c9c8b6a28b69e moodler committed Mar 10, 2007
Showing with 30 additions and 2 deletions.
  1. +30 −2 install/lang/da_utf8/installer.php
View
32 install/lang/da_utf8/installer.php
@@ -9,7 +9,7 @@
/// File generated by cvs://contrib/lang2installer/installer_builder
/// using strings defined in installer_strings (same dir)
-$string['admindirerror'] = 'Det angivende adminbibliotek er forkert';
+$string['admindirerror'] = 'Det angivne adminbibliotek er forkert';
$string['admindirname'] = 'Adminbibliotek';
$string['admindirsettinghead'] = 'Sætter admin-biblioteket...';
$string['admindirsettingsub'] = 'Nogle får webhoteller bruger /admin adresse til kontrolpanelet el.lign. Desværre konflikter dette med standardplaceringen af Moodles administrationssider. Du kan i så tilfælde omdøbe admin-biblioteket i din installation og skrive navnet her. Eksempel:<br /> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
@@ -69,7 +69,25 @@
<b>Bruger:</b> brugernavnet til din database<br />
<b>Password:</b> din databases adgangskode<br />
<b>Tabelprefix:</b> prefix for alle tabelnavne (mandatory)';
-$string['dataroot'] = 'DataBibliotek';
+$string['databasesettingssub_oci8po'] = '<b>Type:</b> Oracle<br />
+<b>Vært:</b> ikke brugt, skal være blank<br />
+<b>Navn:</b> navnet på forbindelsen fra tnsnames.ora <br />
+<b>Bruger:</b> dit database brugernavn<br />
+<b>Password:</b> brugerens password<br />
+<b>Tabel Præfix:</b> præfix til alle tabellerne (nødvendigt,højst 2 karaktere)';
+$string['databasesettingssub_odbc_mssql'] = '<b>Type:</b> SQL*Server (over ODBC) <b><font color=\"red\">Eksperimentielt! (ikke beregnet til brug i produktionsmiljø)</font></b><br />
+<b>Vært:</b> navnet på DSN forbindelsen i ODBC kontrolpanelet<br />
+<b>Navn:</b> databasenavnet , f.eks. moodle<br />
+<b>Bruger:</b> dit databasebrugernavn<br />
+<b>Password:</b> dit database password<br />
+<b>Tabel Præfix:</b> præfix der bruges til alle tabelnavnene (nødvendigt)';
+$string['databasesettingssub_postgres7'] = '<b>Type:</b> PostgreSQL<br />
+<b>Vært:</b> f.eks. localhost eller db.isp.com<br />
+<b>Navn:</b> databasenavn, f.eks. moodle<br />
+<b>Bruger:</b> dit databasebrugernavn<br />
+<b>Password:</b> dit database password<br />
+<b>Tables Præfix:</b> præfix der bruges foran alle tabelnavnene (nødvendigt)';
+$string['dataroot'] = 'Databibliotek';
$string['datarooterror'] = 'Data-biblioteket du specificerede kan ikke findes eller oprettes. Ret stien til biblioteket eller opret det manuelt.';
$string['dbconnectionerror'] = 'Den angive database kunne ikke kontaktes. Kontroller eller ret venligst databaseinformationerne.';
$string['dbcreationerror'] = 'Fejl ved oprettelse af databasen. Kan ikke oprette den givne database med de angivne indstillinger.';
@@ -79,6 +97,7 @@
$string['dbwrongencoding'] = 'Den valgte database kører under en ikke anbefalet encoding ($a). Det vil være bedre at benytte en Unicode (UTF-8) encoded database i stedet.
Du kan alligevel springe denne test over ved at vælge \"Skip DB Encoding Test\" tjek herunder, men det kan give problemer fremover.';
$string['dbwronghostserver'] = 'Du skal følge \"Værtsreglerne\" som forklaret ovenfor.';
+$string['dbwrongnlslang'] = 'Environment variablen NLS_LANG på din webserver skal bruge AL32UTF8 tegnsættet. Se PHP documentationen for hvordan man konfigurere OCI8 korrekt.';
$string['dbwrongprefix'] = 'Du skal følge Tabel-prefix-reglerne som forklaret ovenfor.';
$string['directorysettingshead'] = 'Bekræft hvor Moodle skal installeres';
$string['directorysettingssub'] = '<b>Web-adresse:</b>
@@ -102,6 +121,7 @@
Kan du ikke downloade sprogpakken vil installationen fortsætte på engelsk.
(Når installationsprocessen er færdig kan du downloade og installere flere sprogpakker.)';
$string['environmenterrortodo'] = 'Du bliver nødt til at løse de ovenstående problemer (fejl) der er ved serveropsætningen før du kan installere denne version af Moodle';
+$string['environmenthead'] = 'Kontrollere din serveropsætning...';
$string['environmentrecommendinstall'] = 'det anbefales installeret/aktiveret';
$string['environmentrecommendversion'] = 'version $a->needed er anbefalet og du kører $a->current';
$string['environmentrequireinstall'] = 'det er nødvendigt at installere/aktivere';
@@ -121,6 +141,7 @@
<p>For at tilføje GD på unix skal PHP kompileres med \'--with-gd\" parameteret.</p>
<p>Under windows er det normalt nok at udkommentere den linje i php.ini der refererer til libgd.dll </p>';
+$string['globalsquotes'] = 'Usikker håndtering af Globale variabler';
$string['globalsquoteserror'] = 'Fix dine PHP-indstillinger: aktiver register_globals and/or slå magic_quotes_gpc til';
$string['help'] = 'Hjælp';
$string['iconvrecommended'] = 'Det anbefales at installere/aktivere ICONV udvidelsen for at forbedre sitets hastighed, især hvis dit site understøtter sprog med ikke-latinske tegn.';
@@ -154,22 +175,27 @@
$string['mssql'] = 'SQL*Server (mssql)';
$string['mssql_n'] = 'SQL*Server med UTF-8 support (mssql_n)';
$string['mssqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP er ikke konfigureret ordentligt med MSSQL-extensionen så den kan kommunikere med SQL*Serveren. Vær venlig at tjekke din php.ini-fil eller genkompiler PHP.';
+$string['mysql'] = 'MySQL (mysql)';
$string['mysql416bypassed'] = 'Hvis sitet kun benytter iso-8859-1 (latin-1) sprog/tegnsæt, kan du fortsætte med at benytte den nuværende version 4.1.12 af MySQL (eller nyere)';
$string['mysql416required'] = 'Moodle 1.6 skal som minimum bruge MySql version 4.1.16 for at garantere at data kan konverteres til UTF-8 fremover.';
$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP er ikke blevet ordentligt konfigureret med MySQL udvidelsen så den kan kommunikere med MySQL. Det kan skyldes at MySQL extension/dll ikke er loadet. Kontroller venlist phpinfo() og php.ini filen eller rekompiler PHP.';
$string['name'] = 'Navn';
$string['next'] = 'Næste';
$string['oci8po'] = 'Oracle (oci8po)';
$string['ociextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP er ikke konfigureret ordentligt med OCI8-extensionen så den kan kommunikere med Oracle. Vær venlig at tjekke din php.ini-fil eller genkompiler PHP.';
+$string['odbc_mssql'] = 'SQL*Server over ODBC (odbc_mssql)';
+$string['odbcextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP er ikke blevet korrekt konfigureret med PHP\'s ODBC modul så den kan kommunikere med SQL*Serveren. Kontroller venligst php.ini filen eller rekompiler PHP.';
$string['ok'] = 'OK';
$string['pass'] = 'OK';
$string['password'] = 'Adgangskode';
+$string['pgsqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP er ikke blevet korrekt konfigureret med PHP\'s PGSQL modul så den kan kommunikere med PostgreSQL. Kontroller venligst php.ini filen eller rekompiler PHP.';
$string['php50restricted'] = 'PHP 5.0.x har nogle kendte fejl og problemer. Opgrader venligst til 5.1.x eller nedgradér til 4.3.x eller 4.4.x';
$string['phpversion'] = 'PHP version';
$string['phpversionerror'] = 'PHP versionen skal være nyere end 4.1.0';
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle kræver en PHP version der er nyere end 4.1.0.</p>
<p>Webserveren bruger i øjeblikket version $a</p>
<p>Du bliver nødt til at opdatere PHP eller flytte systemet over på en anden webserver der har en nyere version af PHP!</p>';
+$string['postgres7'] = 'PostgreSQL (postgres7)';
$string['previous'] = 'Forrige';
$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Download af komponenter til din server er ikke tilladt (\"allow_url_fopen\" er deaktiveret).<br /><br />Du må downloade
<a href=\"$a->url\">$a->url</a>-filen manuelt, kopiere den til \"$a->dest\" til din server og unzippe den der.';
@@ -179,12 +205,14 @@
$string['safemodeerror'] = 'Moodle kan have problemer med \"Safe mode : on\"';
$string['sessionautostart'] = 'Session autostart';
$string['sessionautostarterror'] = 'Denne skulle være deaktiveret';
+$string['skipdbencodingtest'] = 'Spring DB tegnsæts testen over';
$string['status'] = 'Status';
$string['thischarset'] = 'UTF-8';
$string['thislanguage'] = 'Dansk';
$string['unicoderecommended'] = 'Alle data skal helst gemmes i Unicode (UTF-8). Nye installationer skal helst installeres i databaser der har UTF-8 som standard karaktersæt. Hvis du opgradere fra en tidligere installation bør du migrere eksisterende data til UTF-8 (se Admin siderne)';
$string['unicoderequired'] = 'Alle data skal gemmes i Unicode (UTF-8). Nye installationer skal helst installeres i databaser der har UTF-8 som standard karaktersæt. Hvis du opgradere fra en tidligere installation bør du migrere eksisterende data til UTF-8 (se Admin siderne)';
$string['user'] = 'Bruger';
+$string['welcomep10'] = '$a->installername ($a->installerversion)';
$string['welcomep20'] = 'Du ser denne side fordi du med succes har installeret og åbnet pakken <strong>$a->packname $a->packversion</strong> på din computer.
Tillykke med det!';
$string['welcomep30'] = 'Denne udgave af <strong>$a->installername</strong> inkluderer programmerne til at oprette et miljø hvori <strong>Moodle</strong> vil operaere, nemlig:';

0 comments on commit 2cc1083

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.