Permalink
Browse files

SURVEY is OK.

  • Loading branch information...
1 parent 22c3e18 commit 2dc6c9c204926329b4a179c0b85d4f453a5f0bbb ethem committed Mar 23, 2005
Showing with 125 additions and 22 deletions.
  1. +14 −1 lang/tr/README
  2. +111 −21 lang/tr/survey.php
View
@@ -1 +1,14 @@
-No longer maintained. Volunteers wanted!
+Turkish language pack
+
+Maintained by Ethem Evlice (ethem AT evlice DOT com)
+
+---------------------------------------------------------------------------------------
+
+T�rk�e Dil Paketi
+�eviri: Ethem Evlice (ethem AT evlice DOT com)
+
+�eviri yaparken �evirinin ge�ti�i web sayfas�n� bir yana ve dil paketini bir yana ald�m.
+Admin sayfalar� hari� ekranda g�r�nen web sayfalar�n�n neredeyse tamam� �evrilmi�tir.
+�eviri i�in �nerisi olanlar l�tfen ethem AT evlice DOT com adresine email ats�n.
+
+Te�ekk�rler...
View
@@ -13,23 +13,23 @@
$string['attls1'] = 'Birilerinin söylediğini değerlendirirken, bu düşünceyi sunan kişiye değil, düşüncesinin kalitesine odaklanırım. ';
$string['attls10'] = 'Birşeyleri analiz ederken mümkün olduğunca tarafsız davranmak benim için önemlidir.';
$string['attls10short'] = 'tarafsız kal';
-$string['attls11'] = 'İnsanlara karşı düşünmek yerine, insanlarla birlikte düşünmeye çalışırım.';
+$string['attls11'] = 'İnsanlara karşı olmaktansa onlarla birlikte düşünmeye çalışırım.';
$string['attls11short'] = 'insanlarla BİRLİKTE düşün';
$string['attls12'] = 'Düşünceleri değerlendirirken bazı belirli kriterlerim vardır. ';
$string['attls12short'] = 'değerlendirirken kriter kullan';
$string['attls13'] = 'Birilerinin düşüncelerini eleştirmekten çok anlamaya çalışırım.';
$string['attls13short'] = 'anlamaya çalış';
-$string['attls14'] = 'Başkalarının düşüncelerinin zayıflıklarını bularak, onları düşünceleri konusunda aydınlatmaya çalışırım.';
+$string['attls14'] = 'Başkalarının düşüncelerinin zayıflıklarını bularak, onları, düşünceleri konusunda aydınlatmaya çalışırım.';
$string['attls14short'] = 'zayıflıkları bul';
-$string['attls15'] = 'Karşıtlıklar içeren bir konuyu tartışırken, neden böyle düşündüklerini anlamak için kendimi karşımdakinin yerine koymaya çalışırım.';
-$string['attls15short'] = 'kendimi karşımdakinin yerine koyarım';
-$string['attls16'] = 'Benim birşeyleri analiz metodum \"bilgileri yargılamak\" olarak adlandırılabilir çünkü ben bütün delilleri dikkatlice incelerim. ';
-$string['attls16short'] = 'yargılamak';
+$string['attls15'] = 'Karşıtlık içeren bir konuyu tartışırken, neden böyle düşündüklerini anlamak için kendimi karşımdakinin yerine koymaya çalışırım.';
+$string['attls15short'] = 'kendimi onun yerine koyarım';
+$string['attls16'] = 'Birşeyleri analiz metodum \"bilgileri yargılamak\" olarak adlandırılabilir çünkü ben bütün delilleri dikkatlice incelerim. ';
+$string['attls16short'] = 'bilgileri yargıla';
$string['attls17'] = 'Problem çözerken düşüncelerimi sebep sonuç mantığını üzerine kurarım.';
-$string['attls17short'] = 'en çok mantığa önem veririm';
+$string['attls17short'] = 'mantık daha önemlidir';
$string['attls18'] = 'Benimkinden farklı düşüncelerin içyüzünü empati sayesinde anlayabilirim. ';
$string['attls18short'] = 'empati ile içyüz';
-$string['attls19'] = 'Düşünceleri bana yabancı gelen insanları düşündüğümde, kendimi onlara yakın hissetmeye çalışarak nasıl bu düşünceye sahip olabildiklerini anlayabilmek için çok çaba harcarım.';
+$string['attls19'] = 'Düşünceleri bana karşıt gelen insanları düşündüğümde, kendimi onlara yakın hissetmeye çalışarak nasıl bu düşünceye sahip olabildiklerini anlamak için çok çaba harcarım.';
$string['attls19short'] = 'anlamak için çaba harca';
$string['attls1short'] = 'düşüncenin kalitesine odaklan';
$string['attls2'] = 'Birilerinin söylediğinin tersini tartışırken \"şeytanın avukatı\" rolünü oynamayı severim.';
@@ -41,7 +41,7 @@
$string['attls4'] = 'Eğitimimin en önemli parçası benden çok farklı insanları anlamayı öğrenmektir. ';
$string['attls4short'] = 'farklı insanları anla';
$string['attls5'] = 'Bana öyle geliyor ki; kendi kimliğimi oluşturmak için en iyi yol farklı insanlarla etkileşimde bulunmak.';
-$string['attls5short'] = 'farkı insanlarla etkileşimde bulun';
+$string['attls5short'] = 'farkı kişilerle etkileşim kur';
$string['attls6'] = 'Benimkinden farklı bir özgeçmişe sahip insanların düşüncelerini duymaktan hoşlanıyorum. Bu bana aynı şeylerin nasıl farklı açılardan görülebileceğini anlamama yardımcı oluyor.';
$string['attls6short'] = 'düşünce duymaktan hoşlan';
$string['attls7'] = 'Benimle aynı fikirde olmayan biriyle tartışarak kendi düşüncemi güçlendirebileceğimi keşfettim. ';
@@ -54,25 +54,115 @@
\'Doğru\' ya da \'Yanlış\' cevap yoktur. Biz sadece sizin düşüncenizi öğrenmek istiyoruz. Cevaplarınızın tam bir gizlilik içinde değerlendirileceğinden ve notlarınızı etkilemeyeceğinden emin olabilirsiniz. ';
$string['attlsm1'] = 'Düşünmeye ve Öğrenmeye Karşı Yaklaşımlar';
+$string['attlsm2'] = 'Birleştirilmiş Öğrenme';
+$string['attlsm3'] = 'Ayrı Öğrenme';
$string['attlsmintro'] = 'BİR TARTIŞMADA ...';
$string['attlsname'] = 'Düşünme ve Öğrenme Yaklaşımları (20 maddelik)';
$string['ciq1'] = 'Bir öğrenci olarak, sınıfta hangi anda en fazla katılım gösterirsin?';
$string['ciq1short'] = 'En fazla katılım';
-$string['ciq2'] = 'Bir öğrenci olarak, sınıfta hangi anda en fazla uzaklaşırsın?';
+$string['ciq2'] = 'Bir öğrenci olarak, sınıftan hangi anda en fazla uzaklaşırsın?';
$string['ciq2short'] = 'En uzak';
$string['ciq3'] = 'Bu forumlardaki herhangi birinden hangi etkinliği en yararlı buluyorsun?';
$string['ciq3short'] = 'Yararlı an';
$string['ciq4'] = 'Bu forumlardaki herhangi birinden hangi etkinliği en karışık buluyorsun?';
$string['ciq4short'] = 'Karışık an';
$string['ciq5'] = 'Hangi olay seni en çok şaşırttı?';
$string['ciq5short'] = 'Şaşırtıcı an';
-$string['ciqintro'] = 'Aşağıdaki soruları sınıftaki son olayları düşünerek cevapla';
+$string['ciqintro'] = 'Aşağıdaki soruları sınıftaki son olayları düşünerek cevaplanız';
$string['ciqname'] = 'Önemli Olaylar';
$string['clicktocontinue'] = 'Devam etmek için buraya tıklayın';
$string['clicktocontinuecheck'] = 'Kontrol etmek ve devam etmek için buraya tıklayın';
+$string['colles1'] = 'öğrenmem, beni ilgilendiren konulara odaklanır.';
+$string['colles10'] = 'diğer öğrencilerden düşüncelerini açıklamasını isterim. ';
+$string['colles10short'] = 'açıklamalar isterim';
+$string['colles11'] = 'diğer öğrenciler benden düşüncelerimi açıklamamı ister.';
+$string['colles11short'] = 'açıklamam istenir';
+$string['colles12'] = 'diğer öğrenciler benim düşüncelerime karşılık verir.';
+$string['colles12short'] = 'öğrenciler bana karşılık verir';
+$string['colles13'] = 'öğretici, düşünmem için beni harekete geçirir.';
+$string['colles13short'] = 'öğretici, düşünmeyi harekete geçirir';
+$string['colles14'] = 'öğretici, katılmam için beni cesaretlendirir. ';
+$string['colles14short'] = 'öğretici, beni cesaretlendirir';
+$string['colles15'] = 'öğretici, iyi bir konuşma modeli sergiler.';
+$string['colles15short'] = 'öğretici, konuşma modeli sergiler';
+$string['colles16'] = 'öğretici, kendine eleştirel yaklaşma modeli sergiler.';
+$string['colles16short'] = 'öğretici, kendine eleştirel yaklaşır';
+$string['colles17'] = 'diğer öğrenciler katılımım için beni cesaretlendirir. ';
+$string['colles17short'] = 'diğer öğrenciler katılımımı cesaretlendirir.';
+$string['colles18'] = 'diğer öğrenciler benim katkılarımı beğenir. ';
+$string['colles18short'] = 'öğrenciler beni beğenir';
+$string['colles19'] = 'diğer öğrenciler benim katkılarıma değer verir.';
+$string['colles19short'] = 'öğrenciler bana değer verir';
+$string['colles1short'] = 'ilginç konulara odaklan';
+$string['colles2'] = 'öğrendiklerim mesleki uygulamalarım için önemlidir.';
+$string['colles20'] = 'diğer öğrenciler benim öğrenme çabama empatik yaklaşır.';
+$string['colles20short'] = 'öğrenciler empatik yaklaşır';
+$string['colles21'] = 'diğer öğrencilerin mesajlarını iyi anlarım.';
+$string['colles21short'] = 'diğer öğrencileri anlarım';
+$string['colles22'] = 'diğer öğrenciler mesajlarımı iyi anlar.';
+$string['colles22short'] = 'öğrenciler beni anlar';
+$string['colles23'] = 'öğreticinin mesajlarını iyi anlarım. ';
+$string['colles23short'] = 'öğreticiyi anlarım';
+$string['colles24'] = 'öğretici mesajlarımı iyi anlar.';
+$string['colles24short'] = 'öğretici beni anlar';
+$string['colles2short'] = 'uygulamalarım için önemlidir';
+$string['colles3'] = 'mesleki uygulamalrımı nasıl geliştireceğimi bilirim';
+$string['colles3short'] = 'uygulamalarımı geliştiririm ';
+$string['colles4'] = 'öğrendiklerim mesleki uygulamalarımla sıkı sıkıya bağlıdır.';
+$string['colles4short'] = 'uygulamalarımla bağlıdır';
+$string['colles5'] = 'nasıl öğrendiğim konusunda eleştirel düşünürüm.';
+$string['colles5short'] = 'öğrenmemi eleştiririm';
+$string['colles6'] = 'kendi düşüncelerim hakkında eleştirel düşünürüm.';
+$string['colles6short'] = 'kendi düşüncelerimi eleştiririm';
+$string['colles7'] = 'diğer öğrencilerin düşünceleri hakkında eleştirel düşünürüm.';
+$string['colles7short'] = 'diğer öğrencileri eleştiririm';
+$string['colles8'] = 'okuduklarım hakkında eleştirel düşünürüm.';
+$string['colles8short'] = 'okuduklarımı eleştiririm';
+$string['colles9'] = 'düşüncelerimi diğer öğrencilere açıklarım.';
+$string['colles9short'] = 'düşüncelerimi açıklarım';
+$string['collesaintro'] = 'Bu anketin amacı, bu ünitenin çevrimiçi sunumunun öğrenmenize ne kadar katkı sağladığını anlamamıza yardımcı olmaktır.
+
+Aşağıdaki 24 cümle sizin bu ünitedeki deneyiminizle ilgili olarak verilmiştir.
+
+\'Doğru\' ya da \'Yanlış\' cevap yoktur. Biz sadece sizin düşüncenizi öğrenmek istiyoruz. Cevaplarınızın tam bir gizlilik içinde değerlendirileceğinden ve notlarınızı etkilemeyeceğinden emin olabilirsiniz.
+
+Sizin dikkatlice düşünülmüş cevaplarınız, bu ünitenin ileride yapılacak olan çevrimiçi sunumunu geliştirmemize yardımcı olacaktır.
+
+Çok teşekkür ederiz. ';
$string['collesaname'] = 'Yapısalcı Çevrimiçi Öğrenme Ortamı (Gerçek)';
-$string['collesapname'] = 'Yapısalcı Çevrimiçi Öğrenme Ortamı (Gerçek ve Tercih Edilen)';
-$string['collespname'] = 'Yapısalcı Çevrimiçi Öğrenme Ortamı (Tercih Edilen)';
+$string['collesapintro'] = 'Bu anketin amacı, bu ünitenin çevrimiçi sunumunun öğrenmenize ne kadar katkı sağladığını anlamamıza yardımcı olmaktır.
+
+Aşağıdaki 24 cümle sizin <b>istediğiniz</b> (ideal olan) ve <b>gerçekte olan</b> durumu karşılaştırmak için verilmiştir.
+
+\'Doğru\' ya da \'Yanlış\' cevap yoktur. Biz sadece sizin düşüncenizi öğrenmek istiyoruz. Cevaplarınızın tam bir gizlilik içinde değerlendirileceğinden ve notlarınızı etkilemeyeceğinden emin olabilirsiniz.
+
+Sizin dikkatlice düşünülmüş cevaplarınız, bu ünitenin ileride yapılacak olan çevrimiçi sunumunu geliştirmemize yardımcı olacaktır.
+
+Çok teşekkür ederiz. ';
+$string['collesapname'] = 'Yapısalcı Çevrimiçi Öğrenme Ortamı (Gerçek ve İstenilen)';
+$string['collesm1'] = 'İlgi';
+$string['collesm1short'] = 'İlgi';
+$string['collesm2'] = 'Eleştirel Düşünce';
+$string['collesm2short'] = 'Eleştirel Düşünce';
+$string['collesm3'] = 'Etkileşim';
+$string['collesm3short'] = 'Etkileşim';
+$string['collesm4'] = 'Öğretici Desteği';
+$string['collesm4short'] = 'Öğretici Desteği';
+$string['collesm5'] = 'Karşılıklı Destek';
+$string['collesm5short'] = 'Karşılıklı Destek';
+$string['collesm6'] = 'Yorumlama';
+$string['collesm6short'] = 'Yorumlama';
+$string['collesmintro'] = 'Bu çevrimiçi ünitede...';
+$string['collespintro'] = 'Bu anketin amacı, bu ünitenin çevrimiçi sunumunun öğrenmenize ne kadar katkı sağladığını anlamamıza yardımcı olmaktır.
+
+Aşağıdaki 24 cümle sizin <b>istediğiniz</b> (ideal) durumu belirlemek için verilmiştir.
+
+\'Doğru\' ya da \'Yanlış\' cevap yoktur. Biz sadece sizin düşüncenizi öğrenmek istiyoruz. Cevaplarınızın tam bir gizlilik içinde değerlendirileceğinden ve notlarınızı etkilemeyeceğinden emin olabilirsiniz.
+
+Sizin dikkatlice düşünülmüş cevaplarınız, bu ünitenin ileride yapılacak olan çevrimiçi sunumunu geliştirmemize yardımcı olacaktır.
+
+Çok teşekkür ederiz. ';
+$string['collespname'] = 'Yapısalcı Çevrimiçi Öğrenme Ortamı (İstenilen)';
$string['done'] = 'Tamamlandı';
$string['download'] = 'İndir';
$string['downloadexcel'] = 'Verileri Excel olarak indir';
@@ -83,9 +173,9 @@
$string['helpsurveys'] = 'Farklı anket türleriyle ilgili yardım';
$string['howlong'] = 'Bu anketi tamamlamanız ne kadar zamanınızı aldı?';
$string['howlongoptions'] = '1 dakikadan az,1-2 dk,2-3 dk,3-4 dk,4-5 dk,5-10 dk,10 dakikadan çok';
-$string['ifoundthat'] = 'I found that';
+$string['ifoundthat'] = 'Gerçekte olan';
$string['introtext'] = 'Tanıtım metni';
-$string['ipreferthat'] = 'Tercihim';
+$string['ipreferthat'] = 'İstediğim';
$string['modulename'] = 'Anket Formu';
$string['modulenameplural'] = 'Anket Formları';
$string['name'] = 'Ad';
@@ -95,12 +185,12 @@
$string['notes'] = 'Özel çözümlemeleriniz ve notlarınız';
$string['othercomments'] = 'Başka bir yorumunuz var mı?';
$string['peoplecompleted'] = 'Şu ana kadar $a kişi bu anketi tamamladı';
-$string['preferred'] = 'Tercih';
-$string['preferredclass'] = 'Sınıf tercihi';
-$string['preferredstudent'] = '$a seçildi';
+$string['preferred'] = 'İstenilen';
+$string['preferredclass'] = 'Sınıfın istediği';
+$string['preferredstudent'] = '$a istediği';
$string['question'] = 'Soru';
$string['questions'] = 'Sorular';
-$string['questionsnotanswered'] = 'Bazı çok seçimlik sorular yanıtlanmadı.';
+$string['questionsnotanswered'] = 'Bazı çoktan seçmeli sorular yanıtlanmadı.';
$string['report'] = 'Anket raporu';
$string['savednotes'] = 'Notlarınız kaydedildi';
$string['scaleagree5'] = 'Kesinlikle karşı,Oldukça karşı,Ne karşı ne de taraftar,Oldukça taraftar,Tamamen taraftar';
@@ -109,12 +199,12 @@
$string['seemoredetail'] = 'Ayrıntıları görmek için tıklayınız';
$string['selectedquestions'] = 'Ölçekten seçilen sorular, tüm öğrenciler';
$string['summary'] = 'Özet';
-$string['surveycompleted'] = 'Bu anketi tamamladınız. Aşağıdaki grafikte sınıf ortalamasına göre sonuçlarınızın özeti gösterilmektedir.';
+$string['surveycompleted'] = 'Bu anketi tamamladınız. Aşağıdaki grafikte sınıf ortalamasına göre özet sonucunuz gösterilmektedir.';
$string['surveyname'] = 'Anket adı';
$string['surveysaved'] = 'Anket kaydedildi';
$string['surveytype'] = 'Anket türü';
$string['thanksforanswers'] = 'Bu ankete katıldığınız için teşekkür ederiz, $a';
$string['time'] = 'Süre';
-$string['viewsurveyresponses'] = '$a Anket formu sonuçlarını göster';
+$string['viewsurveyresponses'] = 'Toplam $a anket sonucunu göster';
?>

0 comments on commit 2dc6c9c

Please sign in to comment.