Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

Most recent local file Moodle 1.2.

  • Loading branch information...
commit 2ec0b1eff632cb64e2a85b0d2461ebc15b1d0fde 1 parent 924adf9
stigbjarne authored
View
2  lang/no/admin.php
@@ -2,8 +2,10 @@
// admin.php - created with Moodle 1.2 (2004032000)
+$string['cachetext'] = 'Levetid for tekstkopier';
$string['filteruploadedfiles'] = 'Filtrer opplastede filer';
$string['upgradelogs'] = 'For full funksjonalitet må de gamle loggene oppgraderes. <a href=\"$a\">Mer informasjon</a>';
+$string['upgradelogsinfo'] = 'Det er nylige endringer i måten loggene lagres. For å kunne se alle gamle logger sortert etter aktivitet må de gamle loggene oppgraderes. Dette kan ta lang tid avhengig av din side (flere timer) og det kan kreve store ressurser fra databasen for større nettsteder. Når du har startet denne prosessen bør du la den fullføre (med å ha nettleservinduet åpent). Og - siden vil fungere fint for andre brukere mens loggene oppgraderes.<br /><br />Vil du oppgradere loggene nå?';
$string['upgradinglogs'] = 'Oppgraderer logger';
?>
View
2  lang/no/algebra.php
@@ -2,6 +2,6 @@
// algebra.php - created with Moodle 1.2 (2004032000)
-$string['filtername'] = 'Skriv algebra';
+$string['filtername'] = 'Matematiske tegn';
?>
View
86 lang/no/attendance.php
@@ -1,65 +1,71 @@
<?PHP // $Id$
- // attendance.php - created with Moodle 1.2 development (2003122600)
+ // attendance.php - created with Moodle 1.2 (2004032000)
$string['absentlong'] = 'Fraværende';
$string['absentshort'] = 'F';
-$string['addingmultiple'] = 'Legger til flere lister over tilstedeværelse...';
-$string['addmultiple'] = 'Leggtil flere lister over tilstedeværelse';
-$string['allmodulename'] = 'Alle lister over tilstedeværelse';
+$string['addingmultiple'] = 'Legger til flere fraværslister';
+$string['addmultiple'] = 'Legg til flere fraværslister';
+$string['allmodulename'] = 'Alle fraværslister';
$string['auto'] = 'automatisk';
-$string['autoattend'] = 'Registrer tilstedeværelse automatisk, basert på loggingen av brukerens aktivitet';
-$string['autoattendmulti'] = 'Registrer tilstedeværelse automatisk for alle lister, basert på loggingen av brukerens aktivitet';
-$string['choosedays'] = 'Hvilke ukedager vil du føre tilstedeværelse for?';
-$string['dayofroll'] = 'Hvilken dato vil du føre tilstedeværelse for?';
-$string['defaultautoattend'] = 'Vil du som standardvalg føre tilstedeværelse basert på loggingen av brukerens aktivitet?';
-$string['defaultdynamicsection'] = 'Vil du som standardvalg flytte listene over tilstedeværelse til rett uke?';
-$string['defaultgrade'] = 'Vil du som standardvalg gjøre det mulig å vurdere listene over tilstedeværelse?';
-$string['defaulthoursinclass'] = 'Hvor mange timer skal det som standardvalg være i listene over tilstedeværelse?';
-$string['defaultmaxgrade'] = 'Hva skal standardvalget for maksimum karakter for full tilstedeværelse være?';
-$string['defaultstudentstatus'] = 'Standardvalget for studentens status på nye lister over tilstedeværelse';
-$string['downloadexcelfull'] = 'Last ned komplett oversikt (Excel)';
-$string['downloadexceltotals'] = 'Last ned forenklet oversikt (Excel)';
+$string['autoattend'] = 'Registrer fravær automatisk basert på brukerens aktivitetslogger';
+$string['autoattendmulti'] = 'Registrer fravær automatisk i alle lister basert på brukerens aktivitetslogger';
+$string['autoattendshort'] = 'Automatisk fra logger';
+$string['choosedays'] = 'Hvilke dager i hver uke vil du føre fravær?';
+$string['dayofroll'] = 'Dato for fraværsliste';
+$string['defaultautoattend'] = 'Vil du føre fravær basert på brukernes aktivitetslogger som standard?';
+$string['defaultdynamicsection'] = 'Vil du flytte fraværslistene til rett uke som standard?';
+$string['defaultgrade'] = 'Vil du tillate vurdering av fraværslister som standard?';
+$string['defaulthoursinclass'] = 'Hvor mange timer skal det være i fraværslistene som standard?';
+$string['defaultmaxgrade'] = 'Hva er maks karakter for full tilstedeværelse som standard?';
+$string['defaultstudentstatus'] = 'Hva er studentens fraværstatus på nye fraværslister som standard?';
+$string['downloadexcelfull'] = 'Last ned komplett oversikt (Excel-fil)';
+$string['downloadexceltotals'] = 'Last ned forenklet oversikt (Excel-fil)';
$string['downloadtextfull'] = 'Last ned rapport i fulltekst';
$string['downloadtexttotals'] = 'Last ned sammendrag av rapporten som tekst';
-$string['dynamicsection'] = 'Bestem uke for tilstedeværelse (med utgångspunkt fra denne dato)';
-$string['dynamicsectionmulti'] = 'Plasser automatisk listene i sine respektive ukeseksjoner';
-$string['endbeforestart'] = 'Sluttdatoen er før startdatoen';
-$string['endmulti'] = 'Dato for siste liste over tilstedeværelse';
+$string['dynamicsection'] = 'Bestem uke for fraværsliste (med utgangspunkt fra denne dato)';
+$string['dynamicsectionmulti'] = 'Plasser listene automatisk i sine respektive ukebokser';
+$string['dynsectionshort'] = 'Dynamisk flyttet til ukeboks';
+$string['endbeforestart'] = 'Sluttdato er før startdato';
+$string['endmulti'] = 'Dato for siste fraværsliste';
$string['for'] = 'for';
$string['friday'] = 'Fre';
-$string['gradevalue'] = 'Aktiver vurdering for denne listen';
-$string['gradevaluemulti'] = 'Aktiver vurdering for disse listene';
-$string['hoursinfullreport'] = 'Maksimum antall timer tilstedeværelse du vil vise på en enkelt side i en rapport';
-$string['maxgradevalue'] = 'Maksimum karakter for full tilstedeværelse';
-$string['modulename'] = 'Tilstedeværelse';
-$string['modulenameplural'] = 'Lister over tilstedeværelse';
+$string['gradeshort'] = 'Vurdert';
+$string['gradevalue'] = 'Tillat vurdering av denne fraværslisten';
+$string['gradevaluemulti'] = 'Tillat vurdering av disse fraværslistene';
+$string['hoursinclass'] = 'Antallet timer i en skoledag';
+$string['hoursineachclass'] = 'Antallet timer i hver skoledag';
+$string['hoursinfullreport'] = 'Maksimum antall timer fra fraværslistene du vil vise på en side i rapportene';
+$string['maxgradeshort'] = 'Maks karakter';
+$string['maxgradevalue'] = 'Maks karakter for alle fraværslister';
+$string['modulename'] = 'Fraværsliste';
+$string['modulenameplural'] = 'Fraværslister';
$string['monday'] = 'Man';
-$string['norolls'] = 'Det fins ingen lister over tilstedeværelse i dette kurset';
+$string['norolls'] = 'Det fins ingen fraværslister i denne klassen';
$string['notes'] = 'Spesiell informasjon';
-$string['notesfor'] = 'Spesiell informasjon for ';
-$string['noviews'] = 'Dessverre, det fins ingen data om din konto her';
+$string['notesfor'] = 'Spesiell informasjon for';
+$string['noviews'] = 'Beklager, det fins ingen data om din konto her';
$string['of'] = 'av';
$string['pages'] = 'Sider';
$string['presentlong'] = 'Tilstede';
$string['presentshort'] = 'T';
$string['saturday'] = 'Lør';
-$string['startafterend'] = 'Denne startdatoen er etter at kurset er avsluttet';
-$string['startmulti'] = 'Dato for den første listen over tilstedeværelse';
+$string['startafterend'] = 'Denne startdatoen er etter at klassen er avsluttet';
+$string['startmulti'] = 'Dato for den første fraværslisten';
$string['sunday'] = 'Søn';
-$string['takeroll'] = 'Ta med en liste for denne dagen?';
-$string['tardiesperabsence'] = 'Hvor mange ganger for sent skal regnes som ett tilfelle av fravær?';
+$string['takeroll'] = 'Lag liste for denne dagen?';
+$string['tardiesperabsence'] = 'Hvor mange ganger for sent skal regnes som ett fraværstilfelle';
$string['tardylong'] = 'For sent';
$string['tardyshort'] = 'S';
-$string['thursday'] = 'Tor';
-$string['tuesday'] = 'Tir';
-$string['viewall'] = 'Vis alle lister over tilstedeværelse';
-$string['viewmulti'] = 'Vis rapporten over flere sider';
+$string['thursday'] = 'Tors';
+$string['tuesday'] = 'Tirs';
+$string['viewall'] = 'Vis alle fraværslister';
+$string['viewmulti'] = 'Vis rapporter over flere sider';
$string['viewone'] = 'Vis alle sider i rapporten';
-$string['viewsection'] = 'Vis alle lister over tilstedeværelse fra denne kategorien';
+$string['viewsection'] = 'Vis alle fraværslister i denne kategorien';
$string['viewtable'] = 'Vis rapporten som en tabell';
-$string['viewweek'] = 'Vis alle lister over tilstedeværelse fra kalenderuken';
+$string['viewweek'] = 'Vis alle fraværslister fra kalenderuken';
$string['wednesday'] = 'Ons';
-$string['weekmodulename'] = 'Alle lister over tilstedeværelse den siste uken';
+$string['weekmodulename'] = 'Alle fraværslister den siste uken';
?>
View
2  lang/no/censor.php
@@ -2,6 +2,6 @@
// censor.php - created with Moodle 1.2 (2004032000)
-$string['filtername'] = 'Ordkontroll';
+$string['filtername'] = 'Ordsensurering';
?>
View
2  lang/no/chat.php
@@ -6,7 +6,7 @@
$string['chatintro'] = 'Introduksjonstekst';
$string['chatname'] = 'Navnet på dette chatterommet';
$string['chatreport'] = 'Praterunder';
-$string['chattime'] = 'Neste chattetid';
+$string['chattime'] = 'Neste chattetid (Dato og klokkeslett)';
$string['configoldping'] = 'Etter hvor lang tid uten å høre fra en bruker skal vi regne den som borte?';
$string['configrefreshroom'] = 'Hvor ofte skal chatterommet i seg selv oppdateres (i sekunder). Settes denne lavt virker rommet raskere, men det kan føre til større belastning for serveren når det er mange som chatter';
$string['configrefreshuserlist'] = 'Hvor ofte skal listen over brukere oppdateres (i sekunder)?';
View
102 lang/no/countries.php
@@ -1,23 +1,23 @@
<?PHP // $Id$
- // countries.php - created with Moodle 1.2 development (2003122600)
+ // countries.php - created with Moodle 1.2 (2004032000)
$string['AD'] = 'Andorra';
-$string['AE'] = 'De forente arabiske emirater';
+$string['AE'] = 'De forente arabiske emiratene';
$string['AF'] = 'Afghanistan';
-$string['AG'] = 'Antigua and Barbuda';
+$string['AG'] = 'Antigua og Barbuda';
$string['AI'] = 'Anguilla';
$string['AL'] = 'Albania';
$string['AM'] = 'Armenia';
-$string['AN'] = 'Nederlandske Antiller';
+$string['AN'] = 'Antillene';
$string['AO'] = 'Angola';
$string['AQ'] = 'Antarktis';
$string['AR'] = 'Argentina';
-$string['AS'] = 'American Samoa';
+$string['AS'] = 'Amerikansk Samoa';
$string['AT'] = 'Østerrike';
$string['AU'] = 'Australia';
$string['AW'] = 'Aruba';
-$string['AZ'] = 'Azerbadjan';
+$string['AZ'] = 'Aserbajdsjan';
$string['BA'] = 'Bosnia-Herzegovina';
$string['BB'] = 'Barbados';
$string['BD'] = 'Bangladesh';
@@ -33,17 +33,17 @@
$string['BR'] = 'Brasil';
$string['BS'] = 'Bahamas';
$string['BT'] = 'Bhutan';
-$string['BV'] = 'Bouvet Island';
+$string['BV'] = 'Bouvetøya';
$string['BW'] = 'Botswana';
-$string['BY'] = 'Belarus';
+$string['BY'] = 'Hviterussland';
$string['BZ'] = 'Belize';
$string['CA'] = 'Canada';
-$string['CC'] = 'Cocos (Keeling) Islands';
-$string['CF'] = 'Den sentralafrikanske republikk';
+$string['CC'] = 'Kokosøyene';
+$string['CF'] = 'Den sentralafrikanske republikken';
$string['CG'] = 'Kongo';
$string['CH'] = 'Sveits';
$string['CI'] = 'Elfenbenskysten';
-$string['CK'] = 'Cook Islands';
+$string['CK'] = 'Cookøyene';
$string['CL'] = 'Chile';
$string['CM'] = 'Kamerun';
$string['CN'] = 'Kina';
@@ -51,30 +51,30 @@
$string['CR'] = 'Costa Rica';
$string['CS'] = 'Serbia og Montenegro';
$string['CU'] = 'Cuba';
-$string['CV'] = 'Cape Verde';
-$string['CX'] = 'Christmas Island';
+$string['CV'] = 'Kapp Verde';
+$string['CX'] = 'Christmasøya';
$string['CY'] = 'Kypros';
$string['CZ'] = 'Tsjekkia';
$string['DE'] = 'Tyskland';
$string['DJ'] = 'Djibouti';
$string['DK'] = 'Danmark';
$string['DM'] = 'Dominica';
-$string['DO'] = 'Den dominikanske republikk';
+$string['DO'] = 'Den dominikanske republikken';
$string['DZ'] = 'Algerie';
$string['EC'] = 'Ecuador';
$string['EE'] = 'Estland';
$string['EG'] = 'Egypt';
-$string['EH'] = 'Vestsahara';
+$string['EH'] = 'Vest-Sahara';
$string['ER'] = 'Eritrea';
$string['ES'] = 'Spania';
$string['ET'] = 'Etiopia';
$string['FI'] = 'Finland';
-$string['FJ'] = 'Fiji';
+$string['FJ'] = 'Fijii';
$string['FK'] = 'Falklandsøyene';
$string['FM'] = 'Mikronesiaføderasjonen';
$string['FO'] = 'Færøyene';
$string['FR'] = 'Frankrike';
-$string['FX'] = 'France; Metropolitan';
+$string['FX'] = 'Frankrike, Metropol';
$string['GA'] = 'Gabon';
$string['GB'] = 'Storbritannia';
$string['GD'] = 'Grenada';
@@ -86,14 +86,14 @@
$string['GM'] = 'Gambia';
$string['GN'] = 'Guinea';
$string['GP'] = 'Guadeloupe';
-$string['GQ'] = 'Equatorial Guinea';
+$string['GQ'] = 'Ekvatorial-Guinea';
$string['GR'] = 'Hellas';
$string['GT'] = 'Guatemala';
$string['GU'] = 'Guam';
$string['GW'] = 'Guinea-Bissau';
$string['GY'] = 'Guyana';
$string['HK'] = 'Hong Kong';
-$string['HM'] = 'Heard and Mc Donald Islands';
+$string['HM'] = 'Heard- og McDonaldøyene';
$string['HN'] = 'Honduras';
$string['HR'] = 'Kroatia';
$string['HT'] = 'Haiti';
@@ -102,7 +102,7 @@
$string['IE'] = 'Irland';
$string['IL'] = 'Israel';
$string['IN'] = 'India';
-$string['IO'] = 'British Indian Ocean Territory';
+$string['IO'] = 'Det britiske territoriet i Indiahav';
$string['IQ'] = 'Irak';
$string['IR'] = 'Iran';
$string['IS'] = 'Island';
@@ -112,15 +112,15 @@
$string['JP'] = 'Japan';
$string['KE'] = 'Kenya';
$string['KG'] = 'Kirgisistan';
-$string['KH'] = 'Kambodja';
+$string['KH'] = 'Kambodsja';
$string['KI'] = 'Kiribati';
-$string['KM'] = 'Comoros';
-$string['KN'] = 'Saint Kitts and Nevis';
+$string['KM'] = 'Komorene';
+$string['KN'] = 'Saint Christopher og Nevis';
$string['KO'] = 'Kosovo';
$string['KP'] = 'Nord-Korea';
$string['KR'] = 'Sør-Korea';
$string['KW'] = 'Kuwait';
-$string['KY'] = 'Cayman Islands';
+$string['KY'] = 'Caymanøyene';
$string['KZ'] = 'Kasakhstan';
$string['LA'] = 'Laos';
$string['LB'] = 'Libanon';
@@ -130,20 +130,20 @@
$string['LR'] = 'Liberia';
$string['LS'] = 'Lesotho';
$string['LT'] = 'Litauen';
-$string['LU'] = 'Luxemburg';
+$string['LU'] = 'Luxembourg';
$string['LV'] = 'Latvia';
$string['LY'] = 'Libya';
$string['MA'] = 'Marokko';
$string['MC'] = 'Monaco';
-$string['MD'] = 'Moldavia';
+$string['MD'] = 'Moldova';
$string['MG'] = 'Madagaskar';
-$string['MH'] = 'Marshall Islands';
+$string['MH'] = 'Marshalløyene';
$string['MK'] = 'Makedonia';
$string['ML'] = 'Mali';
$string['MM'] = 'Myanmar';
$string['MN'] = 'Mongolia';
-$string['MO'] = 'Macau';
-$string['MP'] = 'Northern Mariana Islands';
+$string['MO'] = 'Macao';
+$string['MP'] = 'De nordre Marianene';
$string['MQ'] = 'Martinique';
$string['MR'] = 'Mauritania';
$string['MS'] = 'Montserrat';
@@ -155,9 +155,9 @@
$string['MY'] = 'Malaysia';
$string['MZ'] = 'Mosambik';
$string['NA'] = 'Namibia';
-$string['NC'] = 'Ny-Kaledonia';
+$string['NC'] = 'Ny-Caledonia';
$string['NE'] = 'Niger';
-$string['NF'] = 'Norfolk Island';
+$string['NF'] = 'Norfolkøya';
$string['NG'] = 'Nigeria';
$string['NI'] = 'Nicaragua';
$string['NL'] = 'Nederland';
@@ -167,49 +167,49 @@
$string['NU'] = 'Niue';
$string['NZ'] = 'New Zealand';
$string['OM'] = 'Oman';
-$string['PA'] = 'Peru';
+$string['PA'] = 'Panama';
$string['PE'] = 'Peru';
-$string['PF'] = 'French Polynesia';
+$string['PF'] = 'Fransk Polynesia';
$string['PG'] = 'Papua Ny-Guinea';
$string['PH'] = 'Filippinene';
$string['PK'] = 'Pakistan';
$string['PL'] = 'Polen';
-$string['PM'] = 'St. Pierre and Miquelon';
+$string['PM'] = 'Papua Ny-Guinea';
$string['PN'] = 'Pitcairn';
$string['PR'] = 'Puerto Rico';
$string['PT'] = 'Portugal';
$string['PW'] = 'Palau';
$string['PY'] = 'Paraguay';
-$string['QA'] = 'Qatar';
-$string['RE'] = 'Reunion';
+$string['QA'] = 'Quatar';
+$string['RE'] = 'Réunion';
$string['RO'] = 'Romania';
$string['RU'] = 'Russland';
$string['RW'] = 'Rwanda';
$string['SA'] = 'Saudi-Arabia';
-$string['SB'] = 'Solomon Islands';
-$string['SC'] = 'Seychelles';
+$string['SB'] = 'Salomonøyene';
+$string['SC'] = 'Seychellene';
$string['SD'] = 'Sudan';
$string['SE'] = 'Sverige';
$string['SG'] = 'Singapore';
-$string['SH'] = 'St. Helena';
+$string['SH'] = 'Sankt Helena';
$string['SI'] = 'Slovenia';
-$string['SJ'] = 'Svalbard og Jan Mayen-øyene';
+$string['SJ'] = 'Svalbard og Jan Mayen';
$string['SK'] = 'Slovakia';
$string['SL'] = 'Sierra Leone';
$string['SM'] = 'San Marino';
$string['SN'] = 'Senegal';
$string['SO'] = 'Somalia';
$string['SR'] = 'Surinam';
-$string['ST'] = 'Sao Tome and Principe';
+$string['ST'] = 'São Tomé og Príncipe';
$string['SV'] = 'El Salvador';
$string['SY'] = 'Syria';
$string['SZ'] = 'Swaziland';
-$string['TC'] = 'Turks and Caicos Islands';
-$string['TD'] = 'Tsjad';
-$string['TF'] = 'French Southern Territories';
+$string['TC'] = 'Turks- og Caicosøyene';
+$string['TD'] = 'Tchad';
+$string['TF'] = 'De franske territoriene i sør';
$string['TG'] = 'Togo';
$string['TH'] = 'Thailand';
-$string['TJ'] = 'Tajikistan';
+$string['TJ'] = 'Tadsjikistan';
$string['TK'] = 'Tokelau';
$string['TM'] = 'Turkmenistan';
$string['TN'] = 'Tunisia';
@@ -224,19 +224,19 @@
$string['UG'] = 'Uganda';
$string['US'] = 'USA';
$string['UY'] = 'Uruguay';
-$string['UZ'] = 'Tuvalu';
+$string['UZ'] = 'Usbekistan';
$string['VA'] = 'Vatikanstaten';
-$string['VC'] = 'Saint Vincent and the Grenadines';
+$string['VC'] = 'Saint Vincent og Grenadinene';
$string['VE'] = 'Venezuela';
-$string['VG'] = 'Virgin Islands (British)';
-$string['VI'] = 'Virgin Islands (U.S.)';
+$string['VG'] = 'De britiske jomfruøyene';
+$string['VI'] = 'Jomfruøyene';
$string['VN'] = 'Vietnam';
$string['VU'] = 'Vanuatu';
$string['WA'] = 'Wales';
-$string['WF'] = 'Wallis And Futuna Islands';
+$string['WF'] = 'Wallis- og Futunaøyene';
$string['WS'] = 'Vest-Samoa';
$string['YE'] = 'Jemen';
-$string['YT'] = 'Mayotte';
+$string['YT'] = 'Majotte';
$string['ZA'] = 'Sør-Afrika';
$string['ZM'] = 'Zambia';
$string['ZR'] = 'Zaïre';
View
30 lang/no/dialogue.php
@@ -1,22 +1,27 @@
<?PHP // $Id$
- // dialogue.php - created with Moodle 1.2 development (2003122600)
+ // dialogue.php - created with Moodle 1.2 (2004032000)
$string['addmynewentries'] = 'Legg til mine nye innlegg';
$string['addmynewentry'] = 'Legg til mitt nye innlegg';
$string['addsubject'] = 'Legg til emne';
$string['allowmultiple'] = 'Tillat mer enn en dialog med samme person';
-$string['allowstudentdialogues'] = 'Tillat student-til-student-dialoger';
+$string['allowstudentdialogues'] = 'Tillat dialoger student-til-student';
$string['close'] = 'Avslutt';
$string['closed'] = 'Avsluttet';
$string['confirmclosure'] = 'Du holder på å avslutte en dialog med $a. Avsluttede dialoger kan ikke gjenåpnes. Hvis du avslutter denne dialogen kan du se den, men ikke legge noe til den. Om du vil fortsette å kommunisere med denne personen må du starte en ny dialog. Er du sikker på at du vil avslutte denne dialogen?';
$string['deleteafter'] = 'Slett avsluttede dialoger etter (antall dager)';
$string['dialogueclosed'] = 'Dialogen er avsluttet';
$string['dialogueintro'] = 'Introduksjon til dialog';
-$string['dialoguemail'] = '$a->userfrom har skrevet et nytt innlegg i din dialog \'$a->dialogue\' Du kan lese det i dialogen din: $a->url';
-$string['dialoguemailhtml'] = '$a->userfrom har skrevet et nytt innlegg i din dialog \'<i>$a->dialogue</i>\'<br /><br /> Du kan lese det i <a href=\"$a->url\">dialogen din</a>.';
+$string['dialoguemail'] = '$a->userfrom har skrevet et nytt innlegg i din dialog \'$a->dialogue\'<br><br>
+
+Du kan lese det i dialogen din:<br><br>
+
+$a->url';
+$string['dialoguemailhtml'] = '$a->userfrom har skrevet et nytt innlegg i din dialog \'<i>$a->dialogue</i>\'<br /><br />
+Du kan lese det i <a href=\"$a->url\">dialogen din</a>.';
$string['dialoguename'] = 'Dialogens navn';
-$string['dialogueopened'] = 'En dialog med $a er startet';
+$string['dialogueopened'] = 'En dialog er startet med $a';
$string['dialoguewith'] = 'Dialog med $a';
$string['everybody'] = 'Alle';
$string['furtherinformation'] = 'Mer informasjon';
@@ -25,30 +30,31 @@
$string['modulename'] = 'Dialog';
$string['modulenameplural'] = 'Dialoger';
$string['namehascloseddialogue'] = '$a har avsluttet dialogen';
-$string['newdialogueentries'] = 'Nye innlegg i dialogen';
+$string['newdialogueentries'] = 'Nye dialoginnlegg';
$string['newentry'] = 'Nytt innlegg';
-$string['noavailablepeople'] = 'Det er ingen brukere tilgjengelig for å ha en dialog med.';
+$string['noavailablepeople'] = 'Det er ingen brukere tilgjengelig å ha dialog med.';
$string['nopersonchosen'] = 'Ingen person valgt';
-$string['nosubject'] = 'Ingen emne valgt';
+$string['nosubject'] = 'Ingen emne skrevet inn';
$string['notextentered'] = 'Ingen tekst skrevet inn';
$string['notstarted'] = 'Du har ikke startet denne dialogen enda';
-$string['notyetseen'] = 'Ikke sett enda';
+$string['notyetseen'] = 'Ikke lest enda';
$string['numberofentries'] = 'Antall innlegg';
-$string['numberofentriesadded'] = 'Antall innlegg lagt til: $a';
+$string['numberofentriesadded'] = 'Antall innlegg lagt inn: $a';
$string['of'] = 'av';
$string['onwrote'] = 'Om $a skrev';
$string['onyouwrote'] = 'Om $a skrev du';
$string['open'] = 'Åpne';
$string['openadialoguewith'] = 'Start en dialog med';
$string['opendialogue'] = 'Start dialog';
-$string['pane0'] = 'start en dialog';
+$string['opendialogueentries'] = 'Åpne dialoginnlegg';
+$string['pane0'] = 'Start en dialog';
$string['pane1'] = '$a dialoger venter på svar fra deg';
$string['pane1one'] = '1 dialog venter på svar fra deg';
$string['pane2'] = '$a dialoger venter på svar fra den andre personen';
$string['pane2one'] = '1 dialog venter på svar fra den andre personen';
$string['pane3'] = '$a avsluttede dialoger';
$string['pane3one'] = '1 avsluttet dialog';
-$string['seen'] = 'Sett for $a siden';
+$string['seen'] = 'Lest for $a siden';
$string['sendmailmessages'] = 'Send e-postbeskjed om mine nye innlegg';
$string['status'] = 'Status';
$string['studenttostudent'] = 'Student til student';
View
83 lang/no/exercise.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // exercise.php - created with Moodle 1.2 development (2003122600)
+ // exercise.php - created with Moodle 1.2 (2004032000)
$string['absent'] = 'Fravær';
@@ -7,60 +7,61 @@
$string['action'] = 'Handling';
$string['ago'] = 'for $a siden';
$string['allgradeshaveamaximumof'] = 'Alle karakterer har en maksimumsverdi på: $a';
-$string['amendassessmentelements'] = 'Legg til elementer for vurdering';
+$string['amend'] = 'Forbedre';
+$string['amendassessmentelements'] = 'Forbedre elementer for vurdering';
$string['amendtitle'] = 'Forbedre tittelen';
$string['assess'] = 'Vurder';
$string['assessed'] = 'Vurdert';
$string['assessment'] = 'Vurdering';
-$string['assessmentby'] = 'Vurdert av $a';
+$string['assessmentby'] = 'Vurdert av $a';
$string['assessmentform'] = 'Skjema for vurdering';
$string['assessmentmadebythe'] = 'Vurdering gjort av $a';
-$string['assessmentofthissubmission'] = 'Vurdering til denne innlevering';
+$string['assessmentofthissubmission'] = 'Vurdering av denne innlevering';
$string['assessments'] = 'Vurderinger';
-$string['atthisstageyou'] = 'I denne fasen har du fullført en vurdering.<br>
- Kanskje vil du revidere ditt arbeide i lys av denne innleveringen.<br>
- Hvis du velger å gjøre dette, ikke glem også å revidere din vurdering.<br>
- Du kan gjøre det ved å klikke på lenken for ny vurdering nedenfor.';
-$string['awaitingassessmentbythe'] = 'Venter på vurdering av $a ';
+$string['atthisstageyou'] = 'I denne fasen har du fullført en vurdering.<br> Kanskje vil du revidere ditt arbeide i lys av denne innleveringen.<br> Hvis du velger å gjøre dette, ikke glem også å revidere din vurdering.<br> Du kan gjøre det ved å klikke på lenken for ny vurdering nedenfor.';
+$string['awaitingassessmentbythe'] = 'Venter på vurdering av $a';
$string['awaitingfeedbackfromthe'] = 'Venter på tilbakemelding fra $a';
+$string['clearlateflag'] = 'Fjern avmerking for \"for sent\"';
$string['comment'] = 'Kommentar';
$string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Bekreft sletting av denne $a';
$string['correct'] = 'Riktig';
$string['criterion'] = 'Kriterier';
$string['deadline'] = 'Frist';
$string['deadlineis'] = 'Fristen er $a';
-$string['delete'] = 'Slett ';
-$string['deleting'] = 'Sletter...';
+$string['delete'] = 'Slett';
+$string['deleting'] = 'Sletter';
$string['description'] = 'Beskrivelse';
-$string['descriptionofexercise'] = '$a lager en beskrivelse av en øvelse i Word- eller HTML-format og laster opp denne filen i øvelsen før den blir tilgjengelig. Det er mulig å lage oppsett med varianter av samme øvelse eller oppgave, enten i Word- eller HTML-format og laste opp disse til øvelsen innen den gjøres tilgjengelig av $a';
+$string['descriptionofexercise'] = '$a lager en beskrivelse av en øvelse i Word- eller HTML-format og laster opp denne filen i øvelsen før den blir tilgjengelig. Det er mulig å lage oppsett med varianter av samme øvelse eller oppgave, enten i Word- eller HTML-format og laste opp disse til øvelsen innen den gjøres tilgjengelig av $a.';
$string['detailsofassessment'] = 'Detaljer om vurderingen';
$string['displayoffinalgrades'] = 'Vis endelige karakterer';
-$string['doubleupload'] = 'Advarsel: Denne innleveringen er antakeligvis sendt to ganger. Gå til siden for \'Administrasjon\' og sjekk om denne brukeren har sendt inn to innleveringer nesten samtidig. Fjern en av disse før du fortsetter.';
+$string['doubleupload'] = 'Advarsel: Denne innleveringen er antakeligvis sendt to ganger. Gå til siden \"Administrasjon\" og sjekk om denne brukeren har sendt inn to innleveringer nesten samtidig. Fjern en av disse før du fortsetter.';
$string['duedate'] = 'Innleveringsfrist';
$string['edit'] = 'Rediger';
$string['editingassessmentelements'] = 'Redigerer komponenter i det som er vurdert';
$string['element'] = 'Element';
$string['elementweight'] = 'Vekting av element';
$string['entriessaved'] = 'Oppføringer lagret';
+$string['errorbanded'] = 'Knyttet til feil';
$string['excellent'] = 'Utmerket';
$string['exerciseassessments'] = 'Vurdering av øvelse';
$string['exercisefeedback'] = 'Tilbakemelding til øvelse';
$string['exercisesubmissions'] = 'Leverte øvelser';
$string['generalcomment'] = 'Generell kommentar';
-$string['good'] = 'Bra ';
+$string['good'] = 'Bra';
$string['gradeassessment'] = 'Karaktervurdering';
$string['gradeforassessment'] = 'Karakter for vurdering';
$string['gradeforstudentsassessment'] = 'Karakter for $a vurdering';
-$string['gradeforsubmission'] = 'Vurdering for inlevert øvelse';
+$string['gradeforsubmission'] = 'Karakter for innlevert øvelse';
$string['gradetable'] = 'Karaktertabell';
$string['gradingstrategy'] = 'Strategi for karaktersetting';
$string['handlingofmultiplesubmissions'] = 'Håndtering av flere innleverte øvelser';
+$string['hidenamesfromstudents'] = 'Skjul navnene for studentene';
$string['incorrect'] = 'Uriktig';
$string['leaguetable'] = 'Tabelloversikt over innleverte arbeider';
-$string['mail1'] = 'Din øvelse \'$a\' er vurdert av';
-$string['mail2'] = 'Kommentarer og karakterer kan leses i øvelsen \'$a\'';
+$string['mail1'] = 'Din øvelse \"\'$a\" er vurdert av';
+$string['mail2'] = 'Kommentarer og karakterer kan leses i øvelsen \"$a\"';
$string['mail3'] = 'Du kan se det i øvelsen din';
-$string['mail6'] = 'Din vurdering av øvelsen \'$a\' er revurdert';
+$string['mail6'] = 'Din vurdering av øvelsen \"$a\" er revurdert';
$string['mail7'] = 'Kommentaren gitt av $a kan leses i øvelsen';
$string['managingassignment'] = 'Administrer øvelsen';
$string['maximumsize'] = 'Maksimum størrelse';
@@ -72,20 +73,13 @@
$string['nosubmissions'] = 'Ingen innleveringer';
$string['notassessedyet'] = 'Ikke vurdert enda';
$string['notavailable'] = 'Ikke tilgjengelig';
-$string['noteonassessmentelements'] = 'Merk at karaktersettingen er delt inn i flere \'elementer for vurdering\'.<BR>
- Dette gjør karaktersettingen enklere og mer konsekvent. Som lærer må du legge til disse <BR>
- elementene før du gjør øvelsen tilgjengelig for studentene. Dette gjøres ved å<BR>
- klikke på øvelsen på studiesiden. Hvis ingen elementer er til stede blir du spurt om <BR>
- å legge dem til. Du kan endre antallet elementer med å bruke skjermbildet \"Rediger øvelse\",<BR>
- elementene i seg selv kan hentes fra skjermbildet \"Administrer øvelsen\".';
-$string['noteonstudentassessments'] = '{ Betyg/omdöme från lärande/Betyg/omdöme för betyg/omdöme av distanslärare';
+$string['noteonassessmentelements'] = 'Merk at karaktersettingen er delt inn i flere \"elementer for vurdering\".<BR>Dette gjør karaktersettingen enklere og mer konsekvent. Som lærer må du legge til disse<BR>elementene før du gjør øvelsen tilgjengelig for studentene. Dette gjøres ved å<BR>klikke på øvelsen på studiesiden. Hvis ingen elementer er til stede blir du spurt om<BR>å legge dem til. Du kan endre antallet elementer med å bruke skjermbildet \"Rediger øvelse\",<BR>elementene i seg selv kan hentes fra skjermbildet \"Administrer øvelsen\".
+';
+$string['noteonstudentassessments'] = '{Karakter fra student/Karakter for studentens vurdering gitt av lærer}';
$string['notgraded'] = 'Ikke satt karakter';
$string['notitlegiven'] = 'Ingen tittel satt';
-$string['nowpleasemakeyourownassessment'] = 'Nå skal du selv vurdere av det arbeidet som $a har gjort.<br>
- Legg merke til at skjemaet for vurdering som standardvalg (forhåndsinnstilt) har samme system for vurdering som <br>
- skjemaet for studenter. Du bør gjøre alle endringer du mener er nødvendig og etterpå klikke på<br>
- en av knappene nederst på siden.';
-$string['numberofassessmentelements'] = 'Antal kommentarer, komponenteri bedömning/värdering/betygssättning, \'grade bands\', kriterier eller kategorier i en Rubrik';
+$string['nowpleasemakeyourownassessment'] = 'Nå skal du selv vurdere av det arbeidet som $a har gjort.<br>Legg merke til at skjemaet for vurdering som standardvalg (forhåndsinnstilt) har samme system for vurdering som<br>skjemaet for studenter. Du bør gjøre alle endringer du mener er nødvendig og etterpå klikke på<br>en av knappene nederst på siden.';
+$string['numberofassessmentelements'] = 'Antallet kommentarer, elementer som skal vurderes, kriterier, kategorier mv. i en rubrikk';
$string['numberofentries'] = 'Antall oppføringer';
$string['numberofnegativeresponses'] = 'Antall negative svar';
$string['onesubmission'] = 'En innlevert øvelse';
@@ -96,22 +90,19 @@
$string['phase1short'] = 'Lag';
$string['phase2'] = 'Tillat $a vurderinger og innleveringer';
$string['phase2short'] = 'Åpne';
-$string['phase3'] = 'Avsluttet $a vurderinger og innleveringer';
-$string['phase3short'] = 'Avsluttet';
+$string['phase3'] = 'Vis samlet karakter og karaktertabell';
+$string['phase3short'] = 'Vis';
$string['pleasegradetheassessment'] = 'Vennligst sett karakter på vurderingen av arbeidet som $a har levert';
$string['pleasesubmityourwork'] = 'Vennligst bruk dette skjemaet for levering';
-$string['pleaseusethisform'] = 'Vennligst fyll ut dette skjemaet når du har <br>
- gjort alt som inngår i instruksjonen for øvelsen som vises nedenfor.';
-$string['pleaseviewtheexercise'] = 'Vennligst se på øvelsen nedenfor ved å klikke på tittelen.<br>
- Du bør følge instruksjonene til denne øvelsen.<br>
- Når du er fornøyd med å ha løst øvelsen bra bør du klikke på lenken \"Vurder\" eller lenken \"Vurder på nytt\" til høyre for tittelen. Når du har gjort denne vurderingen får du ytterligere instruksjoner.';
+$string['pleaseusethisform'] = 'Vennligst fyll ut dette skjemaet når du har<br>
+gjort alt som inngår i instruksjonen for øvelsen som vises nedenfor.';
+$string['pleaseviewtheexercise'] = 'Vennligst se på øvelsen nedenfor ved å klikke på tittelen.<br>Du bør følge instruksjonene til denne øvelsen.<br>Når du er fornøyd med å ha løst øvelsen bra bør du klikke på lenken \"Vurder\" eller lenken \"Vurder på nytt\" til høyre for tittelen. Når du har gjort denne vurderingen får du ytterligere instruksjoner.';
$string['poor'] = 'Dårlig';
$string['present'] = 'Til stede';
$string['reasonforadjustment'] = 'Årsak til endring';
$string['reassess'] = 'Vurder på nytt';
$string['resubmissionfor'] = 'Ny innlevering for $a';
-$string['resubmitnote'] = '* betyr at $a har rett til å levere inn på nytt.<br>
- Dette merket kan du sette på hvilken innlevering som helst ved å vurdere den på nytt og klikke på <b>Tillat $a å levere på nytt</b>-knappen. Studentene lan levere på nytt når dette merket vises ved <b>hvilken som helst</b> av deres innleverte bidrag.';
+$string['resubmitnote'] = '* betyr at $a har rett til å levere inn på nytt.<br>Dette merket kan du sette på hvilken innlevering som helst ved å vurdere den på nytt og klikke på <b>Tillat $a å levere på nytt</b>-knappen. Studentene lan levere på nytt når dette merket vises ved <b>hvilken som helst</b> av deres innleverte bidrag.';
$string['rubric'] = 'Rubrikk';
$string['savedok'] = 'Lagret OK';
$string['saveentries'] = 'Lagre oppføringer';
@@ -132,22 +123,22 @@
$string['studentassessments'] = '$a vurderinger';
$string['studentnotallowed'] = '$a tillates IKKE å levee på nytt (eller behøver ikke)';
$string['studentsubmissions'] = '$a innleveringer';
-$string['studentsubmissionsforassessment'] = '$a av studentinnleveringer klare til vurdering';
+$string['studentsubmissionsforassessment'] = '$a studentinnleveringer klare til vurdering';
$string['submission'] = 'Innlevering';
$string['submissions'] = 'Innleveringer';
-$string['submissionsnowclosed'] = 'Innlevering er avsluttet - fristen er gått ut';
+$string['submissionsnowclosed'] = 'Innlevering er avsluttet - fristen har gått ut';
$string['submitexercisedescription'] = 'Send beskrivelse av øvelse';
$string['submitted'] = 'Levert';
$string['submittedby'] = 'Levert av';
$string['suggestedgrade'] = 'Foreslått karakter';
-$string['teacherassessment'] = '$a vurderinger';
+$string['teacherassessment'] = '$a vurdering';
+$string['teacherassessmenttable'] = '$a tabell over vurdering';
$string['teacherscomment'] = 'Lærerens kommentar';
+$string['theexercise'] = 'Øvelsen';
$string['theexerciseandthesubmissionby'] = 'Øvelsen og innleverte bidrag av $a';
$string['thegradeis'] = 'Karakteren er $a';
$string['thereisfeedbackfromthe'] = 'Det har kommet tilbakemelding fra $a';
-$string['thisisaresubmission'] = 'Dette er en ny innlevering fra $a<br>
- Din vurdering av tidligere levering vises.<br>
- Når du har sett på de sist leverte bidragene, vennligst rett/endre vurderingen og klikk på en av knappene nederst på siden';
+$string['thisisaresubmission'] = 'Dette er en ny innlevering fra $a.<br>Din vurdering av tidligere levering vises.<br>Når du har sett på de sist leverte bidragene, vennligst rett på/endre vurderingen og klikk på en av knappene nederst på siden.';
$string['title'] = 'Tittel';
$string['typeofscale'] = 'Type skala';
$string['ungradedstudentassessments'] = '$a ikke vurderte vurderinger av studenter';
@@ -162,7 +153,7 @@
$string['weightforteacherassessments'] = 'Vekting for $a vurderinger';
$string['weights'] = 'Vekting';
$string['weightssaved'] = 'Vekting lagret';
-$string['weightsusedforoverallgrade'] = 'Vekting for endelig karakter';
+$string['weightsusedforoverallgrade'] = 'Vekting for endelige karakterer';
$string['yourassessment'] = 'Din vurdering';
$string['yourfeedbackgoeshere'] = 'Skriv din tilbakemelding her';
$string['yoursubmission'] = 'Din innlevering';
View
1  lang/no/glossary.php
@@ -152,6 +152,7 @@
$string['totalentries'] = 'Totalt antall oppføringer';
$string['usedynalink'] = 'Lag lenker til ordbokoppføringer automatisk';
$string['waitingapproval'] = 'Venter på godkjenning';
+$string['warningstudentcapost'] = '(Gjelder bare dersom ordboken ikke er hovedordboken)';
$string['writtenby'] = 'av';
$string['youarenottheauthor'] = 'Du er ikke forfatteren av denne kommentaren, så du kan ikke redigere den.';
View
6 lang/no/label.php
@@ -2,8 +2,8 @@
// label.php - created with Moodle 1.2 (2004032000)
-$string['labeltext'] = 'Tekst i etikett';
-$string['modulename'] = 'Etikett';
-$string['modulenameplural'] = 'Etiketter';
+$string['labeltext'] = 'Overskriften';
+$string['modulename'] = 'Overskrift';
+$string['modulenameplural'] = 'Overskrifter';
?>
View
14 lang/no/lesson.php
@@ -5,19 +5,19 @@
$string['actionaftercorrectanswer'] = 'Handling etter riktig svar';
$string['addanewpage'] = 'Legg til en ny side';
$string['addpagehere'] = 'Legg til side her';
-$string['answer'] = 'Svar';
-$string['answersfornumerical'] = 'Svar på numeriske spørsmål bør være par med minimums- og maksimumsverdier';
+$string['answer'] = 'Svaralternativ';
+$string['answersfornumerical'] = 'Svar på numeriske spørsmål bør være sammenfallende par med minimums- og maksimumsverdier';
$string['attempt'] = 'Forsøk: $a';
$string['attempts'] = 'Forsøk';
-$string['available'] = 'Tilgjengelig fra (dag-måned-år-time-minutt)';
-$string['canretake'] = '$a kan ta på nytt';
+$string['available'] = 'Tilgjengelig fra (dato og klokkeslett)';
+$string['canretake'] = '$a kan forsøke på nytt';
$string['casesensitive'] = 'Følsom for store/små bokstaver';
$string['checknavigation'] = 'Sjekk navigering';
$string['checkquestion'] = 'Sjekk spørsmål';
$string['confirmdeletionofthispage'] = 'Bekreft sletting av denne siden';
-$string['congratulations'] = 'Gratulerer - du har nådd slutten på leksjonen';
+$string['congratulations'] = 'Gratulerer - du er ferdig med leksjonen';
$string['continue'] = 'Fortsett';
-$string['deadline'] = 'Frist (dag-måned-år-time-minutt)';
+$string['deadline'] = 'Frist (dato og klokkeslett)';
$string['deletingpage'] = 'Sletter side: $a';
$string['displayofgrade'] = 'Visning av karakter (kun for studenter)';
$string['endoflesson'] = 'Leksjonen er ferdig';
@@ -46,7 +46,7 @@
$string['ordered'] = 'Sortert';
$string['outof'] = 'Ut av $a';
$string['page'] = 'Side: $a';
-$string['pagecontents'] = 'Sideinnhold';
+$string['pagecontents'] = 'Sideinnhold (inkludert spørsmål på slutten)';
$string['pagetitle'] = 'Sidens tittel';
$string['pleasecheckoneanswer'] = 'Vennligst velg et svar';
$string['pleasecheckoneormoreanswers'] = 'Vennligst velg ett eller flere svar';
View
2  lang/no/moodle.php
@@ -456,6 +456,7 @@
$string['includecourseusers'] = 'Inkluder deltakere i klassen';
$string['included'] = 'Inkludert';
$string['includelogentries'] = 'Inkluder loggoppføringer';
+$string['includemodules'] = 'Inkluder moduler';
$string['includeneededusers'] = 'Inkluder nødvendige brukere';
$string['includeuserfiles'] = 'Inkluder brukerfiler';
$string['institution'] = 'Institusjon';
@@ -796,6 +797,7 @@
$string['themes'] = 'Temaer';
$string['themesaved'] = 'Nytt tema lagret';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'Norsk';
$string['time'] = 'Tid';
$string['timezone'] = 'Tidssone';
View
123 lang/no/quiz.php
@@ -3,44 +3,50 @@
$string['acceptederror'] = 'Akseptert feilmargin';
-$string['addingquestions'] = 'Dette er siden der du håndterer databasen med spørsmål. Spørsmålene lagres i kategorier for å hjelpe deg å holde orden på dem, og de kan brukes i alle prøver på siden og evt. også på andre sider hvis du velger å \'publisere\' dem. <br /><br />Etter at du har valgt eller laget en spørsmålskategori vil du få muligheten til å lage eller redigere spørsmål. Du kan velge disse spørsmålene og lege dem til prøven din på den andre siden av skjermbildet.';
-$string['addquestions'] = 'Legg inn spørsmål';
-$string['addquestionstoquiz'] = 'Legg til spørsmål til gjeldende prøve';
-$string['addselectedtoquiz'] = 'Legg dine valg til prøven';
+$string['addingquestions'] = 'Dette er siden der du håndterer databasen med spørsmål. Spørsmålene lagres i kategorier for å hjelpe deg å holde orden på dem, og de kan brukes i alle tester på siden og evt. også på andre sider hvis du velger å gi tilgang til lærere i andre klasser. (Da kan du også bruke spørsmålene selv i andre klasser!)<br /><br />Etter at du har (laget og) valgt en spørsmålskategori vil du få muligheten til å lage eller redigere spørsmål. Du kan velge disse spørsmålene og lege dem til testen din til venstre på skjermen.';
+$string['addquestions'] = 'Legg til spørsmål';
+$string['addquestionstoquiz'] = 'Legg spørsmål til gjeldende test';
+$string['addselectedtoquiz'] = 'Legg dine valg til testen';
+$string['aiken'] = 'Aiken-format';
$string['allowreview'] = 'Tillat sammendrag';
$string['alreadysubmitted'] = 'Du har mest sannsynelig allerede svart';
$string['alwaysavailable'] = 'Alltid tilgjengelig';
$string['answer'] = 'Svar';
$string['answerhowmany'] = 'Et eller flere svar?';
$string['answersingleno'] = 'Flere svar tillatt';
-$string['answersingleyes'] = 'Kun et svar';
+$string['answersingleyes'] = 'Kun ett svar';
$string['answerswithacceptederrormarginmustbenumeric'] = 'Svar med akseptert feilmargin må være numerisk';
+$string['answertoolong'] = 'Svaret er for langt etter linje $a (Maks 255 tegn)';
+$string['aon'] = 'AON-format';
$string['attempt'] = 'Forsøk $a';
$string['attemptfirst'] = 'Første forsøk';
+$string['attemptincomplete'] = 'Forsøket (av $a) er enda ikke fullført.';
$string['attemptlast'] = 'Siste forsøk';
-$string['attemptquiznow'] = 'Ta prøven';
+$string['attemptquiznow'] = 'Ta testen';
$string['attempts'] = 'Forsøk';
-$string['attemptsallowed'] = 'Forsøk tillatt';
-$string['attemptsunlimited'] = 'Ubegrensede forsøk';
-$string['backtoquiz'] = 'Tilbake til prøveredigereing';
-$string['bestgrade'] = 'Beste karakter/poeng';
+$string['attemptsallowed'] = 'Antall forsøk tillatt';
+$string['attemptsunlimited'] = 'Ubegrenset antall forsøk';
+$string['backtoquiz'] = 'Tilbake til testredigereing';
+$string['bestgrade'] = 'Beste karakter';
$string['blackboard'] = 'Blackboard';
+$string['calculatedquestion'] = 'Kalkulert spørsmål støttes ikke på linje $a. Spørsmålet blir ignorert.';
$string['caseno'] = 'Nei, store/små bokstaver må ikke stemme';
$string['casesensitive'] = 'Store/små bokstaver må stemme';
$string['caseyes'] = 'Ja, bokstaver/tegn må stemme';
$string['categories'] = 'Kategorier';
$string['category'] = 'Kategori';
-$string['categoryinfo'] = 'Kategori info';
+$string['categoryinfo'] = 'Kategoriinformasjon';
$string['categorymove'] = 'Kategorien \'$a->name\' har $a->count spørsmål. Vennligst velg en annen kategori å flytte dem til.';
$string['categorymoveto'] = 'Flytt dem til denne kategorien';
-$string['choice'] = 'Svar';
-$string['choices'] = 'Tilgjenglige svar';
+$string['choice'] = 'Svaralternativ';
+$string['choices'] = 'Tilgjenglige svaralternativer';
$string['correctanswer'] = 'Riktig svar';
$string['correctanswers'] = 'Riktige svar';
-$string['corrresp'] = 'Riktig respons';
+$string['corrresp'] = 'Riktig tilbakemelding';
$string['countdown'] = 'Nedtelling';
-$string['countdownfinished'] = 'Prøven avsluttes, du bør sende svarene dine straks.';
-$string['countdowntenminutes'] = 'Denne prøven avsluttes om ti minutter.';
+$string['countdownfinished'] = 'Testen avsluttes, du bør sende svarene dine straks.';
+$string['countdowntenminutes'] = 'Denne testen avsluttes om ti minutter.';
+$string['coursetestmanager'] = 'CTM-format';
$string['createmultiple'] = 'Lag mange spørsmål';
$string['createnewquestion'] = 'Lag nytt spørsmål';
$string['custom'] = 'Eget format';
@@ -48,41 +54,48 @@
$string['default'] = 'Standard';
$string['defaultgrade'] = 'Standard karaktersetting';
$string['defaultinfo'] = 'Standard kategori med spørsmål.';
+$string['deleteattemptcheck'] = 'Er du helt sikker på at du vil slette disse forsøkene fullstendig?';
$string['deletequestioncheck'] = 'Er du helt sikker på at du vil slette \'$a\'?';
$string['description'] = 'Beskrivelse';
$string['eachattemptbuildsonthelast'] = 'Hvert forsøk bygger på det forrige';
$string['editcategories'] = 'Rediger kategorier';
$string['editingdescription'] = 'Redigerer en beskrivelse';
$string['editingmatch'] = 'Rediger et sammenfallende spørsmål';
-$string['editingmultichoice'] = 'Redigerer et \'flere svar\' spørsmål';
+$string['editingmultianswer'] = 'Redigerer innbakt svar';
+$string['editingmultichoice'] = 'Redigerer et spørsmål med flere svaralternativer';
$string['editingnumerical'] = 'Redigerer et numerisk spørsmål';
$string['editingquestion'] = 'Redigerer et spørsmål';
-$string['editingquiz'] = 'Rediger prøve';
+$string['editingquiz'] = 'Rediger test';
$string['editingrandom'] = 'Rediger et tilfeldig spørsmål';
-$string['editingrandomsamatch'] = 'Redigerer et tilfeldig \'kort svar\'-spørsmål';
-$string['editingshortanswer'] = 'Redigerer et \'kort svar\'-spørsmål';
-$string['editingtruefalse'] = 'Redigerer et \'riktig/galt\'-spørsmål';
+$string['editingrandomsamatch'] = 'Redigerer et tilfeldig kort svar-spørsmål';
+$string['editingshortanswer'] = 'Redigerer et kort svar-spørsmål';
+$string['editingtruefalse'] = 'Redigerer et riktig/galt-spørsmål';
$string['editquestions'] = 'Rediger spørsmål';
$string['errorsdetected'] = '$a feil observert';
$string['false'] = 'Feil';
-$string['feedback'] = 'Tilbakesvar';
+$string['feedback'] = 'Tilbakemelding';
$string['fileformat'] = 'Filformat';
-$string['filloutoneanswer'] = 'Du må skrive minst et riktig svar. Svarfelter som er blanke vil ikke bli brukt.';
-$string['filloutthreequestions'] = 'Du må fylle ut minst 3 spørsmål. Ikke utfylte spørsmål blir ikke brukt.';
-$string['fillouttwochoices'] = 'Du må gi minst to valg. Felter som er blanke vil ikke bli brukt.';
-$string['fractionsaddwrong'] = 'Karakterene du har satt går ikke opp 100%%
+$string['filloutoneanswer'] = 'Du må skrive minst ett riktig svar. Svarfelter som er blanke blir ikke brukt.';
+$string['filloutthreequestions'] = 'Du må fylle ut minst tre spørsmål. Ikke utfylte spørsmål blir ikke brukt.';
+$string['fillouttwochoices'] = 'Du må fylle ut minst to svaralternativer. Felter som er blanke blir ikke brukt.';
+$string['fractionsaddwrong'] = 'Karakterene du har satt går ikke opp 100%%.
<BR>De går opp til $a%%
-<BR>Vil du gå tilbake og endre dette?';
+<BR>Vil du gå tilbake og ordne dette?';
$string['fractionsnomax'] = 'Et av svarene burde være 100%%, slik at det er
<BR>mulig å få høyeste karakter.
-<BR>Vil du gå tilbake og endre dette?';
+<BR>Vil du gå tilbake og ornde dette?';
+$string['gift'] = 'GIFT-format';
$string['gradeaverage'] = 'Gjennomsnittelig karakter';
$string['gradehighest'] = 'Høyeste karakter';
-$string['grademethod'] = 'Karaktermetode';
-$string['guestsno'] = 'Beklager, gjester kan ikke se eller ta prøver.';
+$string['grademethod'] = 'Karaktermetode (ved flere forsøk)';
+$string['guestsno'] = 'Beklager, gjester kan ikke se eller ta tester.';
$string['imagedisplay'] = 'Bilde som skal vises';
+$string['imagemissing'] = 'Bilde ikke tilgjengelig på linje $a. Filnavnet vil ignoreres';
$string['importquestions'] = 'Importer spørsmål fra fil';
+$string['indivresp'] = 'Studentenes svar til hvert spørsmål';
$string['introduction'] = 'Introduksjon';
+$string['itemanal'] = 'Analyse av svar';
+$string['listitems'] = 'Liste over spørsmål i testen';
$string['marks'] = 'Poeng';
$string['match'] = 'Sammenfallende';
$string['matchanswer'] = 'Sammenfallende svar';
@@ -90,12 +103,13 @@
$string['missingname'] = 'Mangler navn på spørsmål';
$string['missingquestiontext'] = 'Spørsmålet mangler';
$string['missingword'] = 'Manglende ordformat';
-$string['modulename'] = 'Prøve';
-$string['modulenameplural'] = 'Prøver';
+$string['modulename'] = 'Test';
+$string['modulenameplural'] = 'Tester';
+$string['multianswer'] = 'Innbakt svar';
$string['multichoice'] = 'Flere svaralternativer';
$string['name'] = 'Navn';
$string['noanswers'] = 'Ingen svar ble valgt!';
-$string['noattempts'] = 'Ingen forsøk gjort på denne prøven.';
+$string['noattempts'] = 'Ingen forsøk gjort på denne testen.';
$string['nomoreattempts'] = 'Ingen flere forsøk tillatt';
$string['noquestions'] = 'Ingen spørsmål er lagt til enda';
$string['noresponse'] = 'Ingen respons';
@@ -104,57 +118,66 @@
$string['notenoughsubquestions'] = 'Det er ikke definert nok mange delspørsmål!<br>Vil du gå tilbake og endre dette?';
$string['numerical'] = 'Numerisk';
$string['percentcorrect'] = 'Prosent riktig';
-$string['publish'] = 'Publiser';
+$string['publish'] = 'Tilgang (lærere andre klasser)';
$string['qti'] = 'IMS QTI-format';
$string['question'] = 'Spørsmål';
$string['questioninuse'] = 'Spørsmålet \'$a\' er i bruk:';
-$string['questionname'] = 'Spørsmål-navn';
+$string['questionname'] = 'Tittel på spørsmål';
+$string['questionnametoolong'] = 'Tittelen på spørsmålet er for langt på linje $a (maks 255 tegn). Det er forkortet.';
$string['questions'] = 'Spørsmål';
-$string['quizavailable'] = 'Prøven er tilgjegelig til: $a';
-$string['quizclose'] = 'Avslutt denne prøven';
-$string['quizclosed'] = 'Denne prøven avsluttes $a';
-$string['quizcloses'] = 'Prøven avsluttes';
-$string['quiznotavailable'] = 'Prøven er ikke tilgjengelig før: $a';
-$string['quizopen'] = 'Åpne prøve';
+$string['quizavailable'] = 'Testen er tilgjengelig til: $a';
+$string['quizclose'] = 'Leveringsfrist (dato og klokkeslett)';
+$string['quizclosed'] = 'Denne testen avsluttes $a';
+$string['quizcloses'] = 'Testen avsluttes';
+$string['quiznotavailable'] = 'Testen er ikke tilgjengelig før: $a';
+$string['quizopen'] = 'Åpne testen (dato og klokkeslett)';
$string['random'] = 'Tilfeldig';
$string['randomcreate'] = 'Lag tilfeldige spørsmål';
+$string['randomsamatch'] = 'Tilfeldig kort svar sammenfallende';
+$string['randomsamatchcreate'] = 'Lag tilfeldige, sammenfallende kort svar-spørsmål';
+$string['randomsamatchintro'] = 'Velg det passende svaret i menyen til høyre for hvert av spørsmålene.';
$string['randomsamatchnumber'] = 'Antall spørsmål å velge';
$string['readytosend'] = 'Du prøver å sende svarene dine til vurdering. Er du sikker?';
$string['recentlyaddedquestion'] = 'Nylig tillagte spørsmål';
$string['regrade'] = 'Regn om alle forsøk';
$string['regradecomplete'] = 'Alle forsøk er regnet om';
$string['regradecount'] = '$a->changed av $a->attempt karaketerer ble endret';
-$string['rename'] = 'Nytt navn';
+$string['rename'] = 'Gi nytt navn';
$string['report'] = 'Rapporter';
$string['reportfullstat'] = 'Detaljert statistikk';
+$string['reportmulti_resp'] = 'Individuelle svar';
$string['reportoverview'] = 'Oversikt';
$string['reportregrade'] = 'Regn om karakterer';
$string['reportsimplestat'] = 'Enkel statistikk';
$string['review'] = 'Sammendrag';
$string['save'] = 'Lagre';
$string['savegrades'] = 'Lagre karakterer';
-$string['savemyanswers'] = 'Lagre mine svar';
-$string['savequiz'] = 'Lagre hele prøven';
+$string['savemyanswers'] = 'Lagre og send mine svar';
+$string['savequiz'] = 'Lagre hele testen';
$string['score'] = 'Poeng';
$string['select'] = 'Velg';
$string['selectall'] = 'Velg alle';
$string['selectcategoryabove'] = 'Velg en av kategoriene over';
$string['shortanswer'] = 'Kort svar';
$string['show'] = 'Vis';
-$string['showcorrectanswer'] = 'Vis de riktige svarene i tilbakesvar?';
+$string['showcorrectanswer'] = 'Vis de riktige svarene i tilbakemelding?';
$string['showfeedback'] = 'Vis tilbakemelding etter svar?';
-$string['shuffleanswers'] = 'Stokk svarene';
-$string['shufflequestions'] = 'Stokk spørsmålene';
+$string['shuffleanswers'] = 'Stokk rekkefølgen på svaralternativene';
+$string['shufflequestions'] = 'Stokk rekkefølgen på spørsmålene';
$string['time'] = 'Tid';
$string['timecompleted'] = 'Fullført';
$string['timetaken'] = 'Totalt brukt tid';
-$string['toomanyrandom'] = 'Antallet tilfeldige spørsmål er større enn denne kategorien inneholder! ($a)';
+$string['toomanyrandom'] = 'Antallet tilfeldige spørsmål som trengs er større enn antallet denne kategorien inneholder! ($a)';
$string['true'] = 'Riktig';
$string['truefalse'] = 'Riktig/Galt';
$string['type'] = 'Type';
-$string['viewallanswers'] = 'Vis $a fullførte prøver';
+$string['unknowntype'] = 'Typen spørsmål støttes ikke på linje $a. Spørsmålet ignoreres';
+$string['viewallanswers'] = 'Vis $a fullførte tester';
$string['viewallreports'] = 'Vis rapporter for $a forsøk';
+$string['warningsdetected'] = '$a advarsel/advarsler funnet';
$string['webct'] = 'WebCT-format';
-$string['yourfinalgradeis'] = 'Sluttkaraketer på denne prøven ble $a';
+$string['withsummary'] = 'med sammendrag av statistikk';
+$string['wronggrade'] = 'Feil karakter (etter linje $a)';
+$string['yourfinalgradeis'] = 'Sluttkaraketer på denne testen ble $a';
?>
View
381 lang/no/survey.php
@@ -1,188 +1,205 @@
<?PHP // $Id$
- // survey.php - created with Moodle 1.0.9 (2003052900)
-
-
-$string['actual'] = "Faktisk";
-$string['actualclass'] = "Klasse faktisk";
-$string['actualstudent'] = "\$a faktisk";
-$string['allquestions'] = "Alle spørsmål i rekkefølge, alle studenter";
-$string['allscales'] = "Alle skalaer, alle studenter";
-$string['alreadysubmitted'] = "Du har allerede besvart denne undersøkelsen";
-$string['analysisof'] = "Analyse av \$a";
-$string['answers'] = "Svar";
-$string['attls1'] = "Når jeg evaluerer hva noen sier fokuserer jeg på innholdet i argumentet og ikke personen som framfører det.";
-$string['attls10'] = "Det er viktig for meg å være så objektiv som mulig når jeg vurderer noe.";
-$string['attls10short'] = "å være objektiv";
-$string['attls11'] = "Jeg prøver å tenke med folk i stedet for mot dem.";
-$string['attls11short'] = "tenke MED folk";
-$string['attls12'] = "Jeg har spesielle kriterier jeg bruker når jeg vurderer argumenter.";
-$string['attls12short'] = "bruker kriterier for å vurdere";
-$string['attls13'] = "Det er mer sannsynlig at jeg prøver å forstå andres mening enn at jeg prøver å vurdere den.";
-$string['attls13short'] = "forsøke å forstå";
-$string['attls14'] = "Jeg prøver å finne svakheter i andre folks tankegang for å hjelpe dem å klargjøre deres argumenter.";
-$string['attls14short'] = "finne svakheter";
-$string['attls15'] = "Jeg bruker å 'gå i andres sko' når jeg diskuterer kontroversielle temaer for å se hvorfor de tenker som de gjør.";
-$string['attls15short'] = "gå i andres sko";
-$string['attls16'] = "Man kan si at min måte å analysere på er å sette dem på prøve fordi jeg er nøye med å vurdere alle beviser.";
-$string['attls16short'] = "sette på prøve";
-$string['attls17'] = "Jeg finner bruk av logikk og fornuft mer verdifull enn tanker som angår meg personlig når jeg løser problemer.";
-$string['attls17short'] = "jeg verdsetter logikk mest";
-$string['attls18'] = "Jeg kan få innsikt i meninger som er ulike mine egene med bruk av empati.";
-$string['attls18short'] = "bruk av empati";
-$string['attls19'] = "Når jeg møter folk med meninger som virker fremmed for meg gjør jeg en stor innsats for å 'være' den personen for å se hvorfor de kan ha slike meninger.";
-$string['attls19short'] = "innsats for å 'være' person";
-$string['attls1short'] = "fokusere på argumentets kvalitet";
-$string['attls2'] = "Jeg liker å spille djevelens advokat - argumenterer det motsatte av hva folk sier.";
-$string['attls20'] = "Jeg bruker tid på å tenke på hva som er 'feil' med ting. For eksempel leter jeg etter noe i litteratur jeg leser for å finne noe som ikke er godt nok grunngitt.";
-$string['attls20short'] = "hva er feil?";
-$string['attls2short'] = "spille djevelens advokat";
-$string['attls3'] = "Jeg liker å forstå hvor andre folk 'kommer fra'; hvilke opplevelser og erfaringer som gjør at de tenker og føler som de gjør.";
-$string['attls3short'] = "hvor folk kommer fra";
-$string['attls4'] = "Den viktigste delen av min utdanning har vært å lære og forstå folk som er svært forskjellig fra meg.";
-$string['attls4short'] = "forstå forskjellige folk";
-$string['attls5'] = "Jeg føler at den beste måten å få min egen identitet er å samarbeide med andre, varierte typer mennesker.";
-$string['attls5short'] = "samarbeide variert";
-$string['attls6'] = "Jeg liker å høre meningen til folk med bakgrunn ulik fra min - det hjelper meg å forstå hvordan samme sak kan ses på på ulike måter.";
-$string['attls6short'] = "liker å høre meninger";
-$string['attls7'] = "Jeg ser at jeg styrker min egen posisjon når jeg argumenterer med noen jeg er uenig med.";
-$string['attls7short'] = "styrker med argumentasjon";
-$string['attls8'] = "Jeg er alltid interessert i å vite hvorfor folk sier og tror som de gjør.";
-$string['attls8short'] = "vite hvorfor folk sier og tror";
-$string['attls9'] = "Jeg tar meg selv ofte i å argumentere mot forfattere av bøker jeg leser for logisk å forstå hvorfor de tar feil.";
-$string['attls9short'] = "argumentere mot forfattere";
-$string['attlsintro'] = "Meningen med denne undersøkelsen er å hjelpe oss å evaluere dine holdninger til tenking og læring.
-
-Det er ingen 'riktige' eller 'gale' svar; vi er bare interessert i din mening. Svarene blir behandlet strengt konfidensielt og vil ikke påvirke dine resultater i kurset.";
-$string['attlsm1'] = "Holdninger til tenking og læring";
-$string['attlsm2'] = "Koblet læring";
-$string['attlsm3'] = "Separat læring";
-$string['attlsmintro'] = "I diskusjon...";
-$string['attlsname'] = "ATTLS (20 delers versjon)";
-$string['clicktocontinue'] = "Klikk her for å fortsette";
-$string['clicktocontinuecheck'] = "Klikk her for å markere og fortsette";
-$string['colles1'] = "læringen min fokuserer på temaer som interesserer meg.";
-$string['colles10'] = "jeg ber andre studenter om å forklare deres idéer.";
-$string['colles10short'] = "jeg ber om forklaringer";
-$string['colles11'] = "andre studenter ber meg om å forklare mine idéer.";
-$string['colles11short'] = "jeg blir bedt om å forklare";
-$string['colles12'] = "andre studenter gir tilbakemelding på mine idéer.";
-$string['colles12short'] = "studenter gir meg tilbakemelding";
-$string['colles13'] = "læreren stimulerer tenkingen min.";
-$string['colles13short'] = "lærer stimulerer tenking";
-$string['colles14'] = "læreren oppmuntrer meg til å delta.";
-$string['colles14short'] = "lærer oppmuntrer meg";
-$string['colles17'] = "andre studenter oppmuntrer meg til å delta.";
-$string['colles17short'] = "studenter oppmuntrer meg";
-$string['colles18'] = "andre studenter setter pris på mine bidrag.";
-$string['colles18short'] = "studenter setter pris på meg";
-$string['colles19'] = "andre studenter finner verdi i mine bidrag.";
-$string['colles19short'] = "studenter finner verdi i meg";
-$string['colles1short'] = "fokus på interessante temaer";
-$string['colles2'] = "det jeg lærer er viktig for min profesjonelle praksis.";
-$string['colles20'] = "andre studenter forstår min kamp for å lære.";
-$string['colles20short'] = "studenter forstår";
-$string['colles21'] = "jeg forstår godt det andre studenter sier.";
-$string['colles21short'] = "jeg forstår andre studenter";
-$string['colles22'] = "andre studenter forstår godt det jeg sier.";
-$string['colles22short'] = "studenter forstår meg";
-$string['colles23'] = "jeg forstår godt det læreren sier";
-$string['colles23short'] = "jeg forstår læreren";
-$string['colles24'] = "læreren forstår godt det jeg sier.";
-$string['colles24short'] = "læreren forstår meg";
-$string['colles2short'] = "viktig for min praksis";
-$string['colles3'] = "jeg lærer å forbedre min profesjonelle praksis.";
-$string['colles3short'] = "forbedre min praksis";
-$string['colles4'] = "det jeg lærer har god tilknytning til min profesjonelle praksis.";
-$string['colles4short'] = "tilknytning til min praksis";
-$string['colles5'] = "jeg tenker kritisk på hvordan jeg lærer.";
-$string['colles5short'] = "kritisk til min læring";
-$string['colles6'] = "eg tenker kritisk på mine idéer.";
-$string['colles6short'] = "kritisk til egne idéer";
-$string['colles7'] = "jeg tenker kritisk på andre studenters idéer.";
-$string['colles7short'] = "kritisk til andre studenter";
-$string['colles8'] = "jeg tenker kritisk på idéene i det jeg leser.";
-$string['colles8short'] = "kritisk til det jeg leser";
-$string['colles9'] = "jeg forklarer mine idéer til andre studenter.";
-$string['colles9short'] = "jeg forklarer idéer";
-$string['collesaintro'] = "Meningen med denne undersøkelsen er å hjelpe oss å forstå hvor bra nettpresentasjonen av dette kurset ga deg mulighet til å lære.
-
-Hver av de 24 påstandene under spør etter dine erfaringer med dette kurset.
-
-Det er ingen 'riktige' eller 'gale' svar; vi er bare interessert i din mening. Dine svar vil bli behandlet konfidensielt og vil ikke påvirke resultatet ditt i kurset.
-
-Dine nøye gjennomtenkte svar vil hjelpe oss å forbedre måten dette kurset blir presentert i framtiden.
-
-Tusen takk.";
-$string['collesapintro'] = "Meningen med denne undersøkelsen er å hjelpe oss å forstå hvor bra nettpresentasjonen av dette kurset ga deg mulighet til å lære.
+ // survey.php - created with Moodle 1.2 (2004032000)
+
+
+$string['actual'] = 'Faktisk';
+$string['actualclass'] = 'Klasse faktisk';
+$string['actualstudent'] = '$a faktisk';
+$string['allquestions'] = 'Alle spørsmål i rekkefølge, alle studenter';
+$string['allscales'] = 'Alle skalaer, alle studenter';
+$string['alreadysubmitted'] = 'Du har allerede besvart denne undersøkelsen';
+$string['analysisof'] = 'Analyse av $a';
+$string['answers'] = 'Svar';
+$string['attls1'] = 'Når jeg evaluerer hva noen sier fokuserer jeg på innholdet i argumentet og ikke personen som framfører det.';
+$string['attls10'] = 'Det er viktig for meg å være så objektiv som mulig når jeg vurderer noe.';
+$string['attls10short'] = 'å være objektiv';
+$string['attls11'] = 'Jeg prøver å tenke med folk i stedet for mot dem.';
+$string['attls11short'] = 'tenke MED folk';
+$string['attls12'] = 'Jeg har spesielle kriterier jeg bruker når jeg vurderer argumenter.';
+$string['attls12short'] = 'bruker kriterier for å vurdere';
+$string['attls13'] = 'Det er mer sannsynlig at jeg prøver å forstå andres mening enn at jeg prøver å vurdere den.';
+$string['attls13short'] = 'forsøke å forstå';
+$string['attls14'] = 'Jeg prøver å finne svakheter i andres tankegang for å hjelpe dem å klargjøre deres argumenter.';
+$string['attls14short'] = 'finne svakheter';
+$string['attls15'] = 'Jeg bruker å \'gå i andres sko\' når jeg diskuterer kontroversielle temaer for å se hvorfor de tenker som de gjør.';
+$string['attls15short'] = 'gå i andres sko';
+$string['attls16'] = 'Man kan si at min måte å analysere på er å sette dem på prøve fordi jeg er nøye med å vurdere alle beviser.';
+$string['attls16short'] = 'sette på prøve';
+$string['attls17'] = 'Jeg finner bruk av logikk og fornuft mer verdifull enn tanker som angår meg personlig når jeg løser problemer.';
+$string['attls17short'] = 'jeg verdsetter logikk mest';
+$string['attls18'] = 'Jeg kan få innsikt i meninger som er ulike mine egene med bruk av empati.';
+$string['attls18short'] = 'bruk av empati';
+$string['attls19'] = 'Når jeg møter folk med meninger som virker fremmed for meg gjør jeg en stor innsats for å \'være\' den personen for å se hvorfor de kan ha slike meninger.';
+$string['attls19short'] = 'innsats for å \'være\' person';
+$string['attls1short'] = 'fokusere på argumentets kvalitet';
+$string['attls2'] = 'Jeg liker å spille djevelens advokat - jeg argumenterer motsatt av hva folk sier.';
+$string['attls20'] = 'Jeg bruker tid på å tenke på hva som er \'feil\' med ting. For eksempel leter jeg etter noe i litteratur jeg leser for å finne noe som ikke er godt nok grunngitt.';
+$string['attls20short'] = 'hva er feil?';
+$string['attls2short'] = 'spille djevelens advokat';
+$string['attls3'] = 'Jeg liker å forstå hvor andre folk \'kommer fra\'; hvilke opplevelser og erfaringer som gjør at de tenker og føler som de gjør.';
+$string['attls3short'] = 'hvor folk kommer fra';
+$string['attls4'] = 'Den viktigste delen av min utdanning har vært å lære og forstå folk som er svært forskjellig fra meg.';
+$string['attls4short'] = 'forstå forskjellige folk';
+$string['attls5'] = 'Jeg føler at den beste måten å få min egen identitet er å samarbeide med andre, varierte typer mennesker.';
+$string['attls5short'] = 'samarbeide variert';
+$string['attls6'] = 'Jeg liker å høre meningen til folk med bakgrunn ulik fra min - det hjelper meg å forstå hvordan samme sak kan ses på på ulike måter.';
+$string['attls6short'] = 'liker å høre meninger';
+$string['attls7'] = 'Jeg ser at jeg styrker min egen posisjon når jeg argumenterer med noen jeg er uenig med.';
+$string['attls7short'] = 'styrker med argumentasjon';
+$string['attls8'] = 'Jeg er alltid interessert i å vite hvorfor folk sier og tror som de gjør.';
+$string['attls8short'] = 'vite hvorfor folk sier og tror';
+$string['attls9'] = 'Jeg tar meg selv ofte i å argumentere mot forfattere av bøker jeg leser for logisk å forstå hvorfor de tar feil.';
+$string['attls9short'] = 'argumentere mot forfattere';
+$string['attlsintro'] = 'Meningen med denne undersøkelsen er å hjelpe oss å evaluere dine holdninger til tenking og læring.
+
+Det er ingen \'riktige\' eller \'gale\' svar; vi er bare interessert i din mening. Svarene blir behandlet strengt konfidensielt og vil ikke påvirke dine resultater i klassen.';
+$string['attlsm1'] = 'Holdninger til tenking og læring';
+$string['attlsm2'] = 'Koblet læring';
+$string['attlsm3'] = 'Separat læring';
+$string['attlsmintro'] = 'I diskusjon...';
+$string['attlsname'] = '20 avmerkingsspørsmål om tenking og læring';
+$string['ciq1'] = 'Hvilket øyeblikk i klassen lærte du <b>mest</b>?';
+$string['ciq2'] = 'Hvilket øyeblikk i klassen lærte du <b>minst</b>?';
+$string['ciq3'] = 'Hva i foraene finner du mest positivt eller hjelpsomt?';
+$string['ciq4'] = 'Hva i foraene finner du merkeligst eller mest forvirrende?';
+$string['ciq5'] = 'Hva overrasket deg mest?';
+$string['ciqintro'] = 'Tenk på nylige hendelser i klassen og svar på spørsmålene nedenfor.';
+$string['ciqname'] = '5 åpne spørsmål om viktige øyeblikk i klassen';
+$string['clicktocontinue'] = 'Klikk her for å fortsette';
+$string['clicktocontinuecheck'] = 'Klikk her for å lagre og fortsette';
+$string['colles1'] = 'Læringen min fokuserer på temaer som interesserer meg.';
+$string['colles10'] = 'Jeg ber andre studenter om å forklare deres idéer.';
+$string['colles10short'] = 'Jeg ber om forklaringer';
+$string['colles11'] = 'Andre studenter ber meg om å forklare mine idéer.';
+$string['colles11short'] = 'Jeg blir bedt om å forklare';
+$string['colles12'] = 'Andre studenter gir tilbakemelding på mine idéer.';
+$string['colles12short'] = 'Studenter gir meg tilbakemelding';
+$string['colles13'] = 'Læreren stimulerer tenkingen min.';
+$string['colles13short'] = 'Lærer stimulerer tenking';
+$string['colles14'] = 'Læreren oppmuntrer meg til å delta.';
+$string['colles14short'] = 'Lærer oppmuntrer meg';
+$string['colles15'] = 'Læreren har gode diskusjoner';
+$string['colles15short'] = 'Lærer har gode diskusjoner';
+$string['colles16'] = 'Læreren reflekterer kritisk over seg selv.';
+$string['colles16short'] = 'Lærer reflekterer over seg selv';
+$string['colles17'] = 'Andre studenter oppmuntrer meg til å delta.';
+$string['colles17short'] = 'Studenter oppmuntrer meg';
+$string['colles18'] = 'Andre studenter setter pris på mine bidrag.';
+$string['colles18short'] = 'Studenter setter pris på meg';
+$string['colles19'] = 'Andre studenter finner verdi i mine bidrag.';
+$string['colles19short'] = 'Studenter finner verdi i meg';
+$string['colles1short'] = 'Spå interessante temaer';
+$string['colles2'] = 'Det jeg lærer er viktig for min profesjonelle praksis.';
+$string['colles20'] = 'Andre studenter forstår mitt strev med å lære.';
+$string['colles20short'] = 'Studenter forstår';
+$string['colles21'] = 'Jeg forstår godt det andre studenter sier.';
+$string['colles21short'] = 'Jeg forstår andre studenter';
+$string['colles22'] = 'Andre studenter forstår godt det jeg sier.';
+$string['colles22short'] = 'Studenter forstår meg';
+$string['colles23'] = 'Jeg forstår godt det læreren sier';
+$string['colles23short'] = 'Jeg forstår læreren';
+$string['colles24'] = 'Læreren forstår godt det jeg sier.';
+$string['colles24short'] = 'Læreren forstår meg';
+$string['colles2short'] = 'Viktig for min praksis';
+$string['colles3'] = 'Jeg lærer å forbedre min profesjonelle praksis.';
+$string['colles3short'] = 'Forbedre min praksis';
+$string['colles4'] = 'Det jeg lærer har god tilknytning til min profesjonelle praksis.';
+$string['colles4short'] = 'Tilknytning til min praksis';
+$string['colles5'] = 'Jeg tenker kritisk på hvordan jeg lærer.';
+$string['colles5short'] = 'Kritisk til min læring';
+$string['colles6'] = 'Jeg tenker kritisk på mine idéer.';
+$string['colles6short'] = 'Kritisk til egne idéer';
+$string['colles7'] = 'Jeg tenker kritisk på andre studenters idéer.';
+$string['colles7short'] = 'Kritisk til andre studenter';
+$string['colles8'] = 'Jeg tenker kritisk på idéene i stoffet jeg leser.';
+$string['colles8short'] = 'Kritisk til det jeg leser';
+$string['colles9'] = 'Jeg forklarer mine idéer til andre studenter.';
+$string['colles9short'] = 'Jeg forklarer idéer';
+$string['collesaintro'] = 'Meningen med denne undersøkelsen er å hjelpe oss å forstå hvor bra nettpresentasjonen av denne klassen ga deg mulighet til å lære.
+
+Hver av de 24 påstandene under spør etter dine erfaringer med denne klassen.
+
+Det er ingen \'riktige\' eller \'gale\' svar; vi er bare interessert i din mening. Dine svar vil bli behandlet konfidensielt og vil ikke påvirke resultatet ditt i klassen.
+
+Dine nøye gjennomtenkte svar vil hjelpe oss å forbedre måten denne klassen blir presentert på nett i framtiden.
+
+Tusen takk.';
+$string['collesaname'] = '26 spørsmål om faktiske forhold i klassen';
+$string['collesapintro'] = 'Meningen med denne undersøkelsen er å hjelpe oss å forstå hvor bra nettpresentasjonen av denne klassen ga deg mulighet til å lære.
Hver av de 24 påstandene under ber deg sammenligne dine <B>ønskede</B> (ideelle) og <B>faktiske</B> erfaringer i dette kurset.
-Det er ingen 'riktige' eller 'gale' svar; vi er bare interessert i din mening. Dine svar vil bli behandlet konfidensielt og vil ikke påvirke resultatet ditt i kurset.
-
-Dine nøye gjennomtenkte svar vil hjelpe oss å forbedre måten dette kurset blir presentert i framtiden.
-
-Tusen takk.";
-$string['collesm1'] = "Relevans";
-$string['collesm1short'] = "Relevans";
-$string['collesm2'] = "Reflekterende tenking";
-$string['collesm2short'] = "Reflekterende tenking";
-$string['collesm3'] = "Interaktivitet";
-$string['collesm3short'] = "Interaktivitet";
-$string['collesm4'] = "Lærerstøtte";
-$string['collesm4short'] = "Lærerstøtte";
-$string['collesmintro'] = "I dette nettkursett...";
-$string['collespintro'] = "Meningen med denne undersøkelsen er å hjelpe oss å forstå hva du finner verdifullt i læring over internett.
-
-Hver av de 24 påstandene under spør etter dine <B>foretrukne</B> (ideelle) erfaringer i dette kurset.
-
-Det er ingen 'riktige' eller 'gale' svar; vi er bare interessert i din mening. Svarene vil bli behandlet konfidensielt og vil ikke påvirke dine resultater.
-
-Dine nøye gjennomtenkte svar vil hjelpe oss i å forbedre dette kurset i framtiden.
-
-Tusen takk.";
-$string['collespname'] = "COLLES (foretrukket)";
-$string['done'] = "Ferdig";
-$string['download'] = "Last ned";
-$string['downloadexcel'] = "Last ned data som Excel-regneark";
-$string['downloadinfo'] = "Du kan laste ned de komplette dataene fra denne undersøkelsen for bruk i Excel, SPSS eller lignende.";
-$string['downloadtext'] = "Last ned data som ren tekst-fil";
-$string['editingasurvey'] = "Redigere en undersøkelse";
-$string['guestsnotallowed'] = "Gjester kan ikke svare på denne undersøkelsen";
-$string['helpsurveys'] = "Hjelp til ulike undersøkelser";
-$string['howlong'] = "Hvor lang tid tok det å svare på denne undersøkelsen?";
-$string['howlongoptions'] = "under 1 min,1-2 min,2-3 min,3-4 min,4-5-min,5-10 min,mer enn 10";
-$string['ifoundthat'] = "Jeg fant ut at";
-$string['introtext'] = "Intro-tekst";
-$string['ipreferthat'] = "Jeg foretrekker at";
-$string['modulename'] = "Undersøkelse";
-$string['modulenameplural'] = "Undersøkelser";
-$string['name'] = "Navn";
-$string['newsurveyresponses'] = "Nye besvarelser";
-$string['nobodyyet'] = "Ingen har besvart denne undersøkelsen enda";
-$string['notdone'] = "Ikke ferdig enda";
-$string['notes'] = "Dine egne analyser og notater";
-$string['othercomments'] = "Har du noen andre kommentarer?";
-$string['peoplecompleted'] = "\$a personer har besvart denne undersøkelsen så langt";
-$string['preferred'] = "Foretrukket";
-$string['preferredclass'] = "Klasse foretrukket";
-$string['preferredstudent'] = "\$a foretrukket";
-$string['question'] = "Spørsmål";
-$string['questions'] = "Spørsmål";
-$string['questionsnotanswered'] = "Noen av flere valg-spørsmålene er ikke besvart.";
-$string['report'] = "Undersøkelse-rapport";
-$string['savednotes'] = "Dine notater ble lagret";
-$string['scaleagree5'] = "Svært uenig,Litt uenig,Verken enig eller uenig,Litt enig,Svært enig";
-$string['scales'] = "Skalaer";
-$string['scaletimes5'] = "Nesten aldri,Sjelden,Noen ganger,Ofte,Nesten alltid";
-$string['seemoredetail'] = "Klikk her for detaljer";
-$string['selectedquestions'] = "Valgte spørsmål fra en skala, alle studentene";
-$string['summary'] = "Sammendrag";
-$string['surveycompleted'] = "Du har fullført denne undersøkelsen. Grafen under viser et sammendrag av dine resultater sammenlignet med klassens gjennomsnitt.";
-$string['surveyname'] = "Navn på undersøkelse";
-$string['surveysaved'] = "Undersøkelse lagret";
-$string['surveytype'] = "Type undersøkelse";
-$string['thanksforanswers'] = "Takk for at du svarte på denne undersøkelsen, \$a";
-$string['time'] = "Tid";
-$string['viewsurveyresponses'] = "Vis \$a svar på undersøkelse";
+Det er ingen \'riktige\' eller \'gale\' svar; vi er bare interessert i din mening. Dine svar vil bli behandlet konfidensielt og vil ikke påvirke resultatet ditt i klassen.
+
+Dine nøye gjennomtenkte svar vil hjelpe oss å forbedre måten denne klassen blir presentert på nett i framtiden.
+
+Tusen takk.';
+$string['collesapname'] = '26 spørsmål om ønskede og faktiske forhold i klassen';
+$string['collesm1'] = 'Relevans';
+$string['collesm1short'] = 'Relevans';
+$string['collesm2'] = 'Reflekterende tenking';
+$string['collesm2short'] = 'Reflekterende tenking';
+$string['collesm3'] = 'Interaktivitet';
+$string['collesm3short'] = 'Interaktivitet';
+$string['collesm4'] = 'Lærerstøtte';
+$string['collesm4short'] = 'Lærerstøtte';
+$string['collesm5'] = 'Støtte fra medstudenter';
+$string['collesm5short'] = 'Støtte medstudenter';
+$string['collesm6'] = 'Forståelse';
+$string['collesm6short'] = 'Forståelse';
+$string['collesmintro'] = 'I klassen min...';
+$string['collespintro'] = 'Meningen med denne undersøkelsen er å hjelpe oss å forstå hva du finner verdifullt i læring over Internett.
+
+Hver av de 24 påstandene under spør etter dine <B>foretrukne</B> (ideelle) erfaringer i denne klassen.
+
+Det er ingen \'riktige\' eller \'gale\' svar; vi er bare interessert i din mening. Svarene vil bli behandlet konfidensielt og vil ikke påvirke dine resultater i klassen.
+
+Dine nøye gjennomtenkte svar vil hjelpe oss i å forbedre denne klassen på nett i framtiden.
+
+Tusen takk.';
+$string['collespname'] = '26 spørsmål om ønskede forhold i klassen';
+$string['done'] = 'Ferdig';
+$string['download'] = 'Last ned';
+$string['downloadexcel'] = 'Last ned data som Excel-regneark';
+$string['downloadinfo'] = 'Du kan laste ned de komplette dataene fra denne undersøkelsen for bruk i Excel, SPSS eller lignende.';
+$string['downloadtext'] = 'Last ned data som ren tekst-fil';
+$string['editingasurvey'] = 'Redigerer en undersøkelse';
+$string['guestsnotallowed'] = 'Gjester kan ikke svare på denne undersøkelsen';
+$string['helpsurveys'] = 'Hjelp til ulike undersøkelser';
+$string['howlong'] = 'Hvor lang tid tok det å svare på denne undersøkelsen?';
+$string['howlongoptions'] = 'under 1 minutt,1-2 minutter,2-3 minutter,3-4 minutter,4-5 minutter,5-10 minutter,mer enn 10 minutter';
+$string['ifoundthat'] = 'Faktum:';
+$string['introtext'] = 'Introduksjonstekst';
+$string['ipreferthat'] = 'Ønske:';
+$string['modulename'] = 'Undersøkelse';
+$string['modulenameplural'] = 'Undersøkelser';
+$string['name'] = 'Navn';
+$string['newsurveyresponses'] = 'Nye besvarelser';
+$string['nobodyyet'] = 'Ingen har svart på denne undersøkelsen enda';
+$string['notdone'] = 'Ikke ferdig enda';
+$string['notes'] = 'Dine egne analyser og notater';
+$string['othercomments'] = 'Har du noen andre kommentarer?';
+$string['peoplecompleted'] = '$a personer har svart på denne undersøkelsen så langt';
+$string['preferred'] = 'Foretrukket';
+$string['preferredclass'] = 'Klasse foretrukket';
+$string['preferredstudent'] = '$a foretrukket';
+$string['question'] = 'Spørsmål';
+$string['questions'] = 'Spørsmål';
+$string['questionsnotanswered'] = 'Noen av flere valg-spørsmålene er ikke besvart.';
+$string['report'] = 'Rapport fra undersøkelse';
+$string['savednotes'] = 'Dine notater ble lagret';
+$string['scaleagree5'] = 'Svært uenig,Litt uenig,Verken eller,Litt enig,Svært enig';
+$string['scales'] = 'Skalaer';
+$string['scaletimes5'] = 'Nesten aldri,Sjelden,Noen ganger,Ofte,Nesten alltid';
+$string['seemoredetail'] = 'Klikk her for detaljer';
+$string['selectedquestions'] = 'Valgte spørsmål fra en skala, alle studentene';
+$string['summary'] = 'Sammendrag';
+$string['surveycompleted'] = 'Du har fullført denne undersøkelsen. Grafen under viser et sammendrag av dine resultater sammenlignet med klassens gjennomsnitt.';
+$string['surveyname'] = 'Navn på undersøkelse';
+$string['surveysaved'] = 'Undersøkelse lagret';
+$string['surveytype'] = 'Type undersøkelse';
+$string['thanksforanswers'] = 'Takk for at du svarte på denne undersøkelsen, $a';
+$string['time'] = 'Tid';
+$string['viewsurveyresponses'] = 'Vis $a svar på undersøkelse';
?>
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.