Browse files

new helpfile

  • Loading branch information...
1 parent 697eab9 commit 2f8eca8ecc474837136a798c7ad49664458ca2e0 koenr committed Jan 13, 2005
View
8 lang/nl/help/assignment/emailteachers.html
@@ -0,0 +1,8 @@
+<p align="center"><b>Stuur een e-mail als waarschuwing naar de leraren</b></p>
+
+<p>Als deze optie ingeschakeld is, dan krijgen leraren een korte e-mail als waarschuwing dat een leerling een opdracht heeft ingestuurd of geüpdatet.</p>
+
+<p>Enkel leraren die cijfers kunnen geven aan die inzendingen worden verwittigd. Als het vak bijvoorbeeld in verschillende groepen is ingedeeld, dan zullen leraren die bij een bepaalde groep horen geen meldingen krijgen over opdrachten van leerlingen van andere groepen.</p>
+
+<p>Voor off line activiteiten wordt er natuurlijk nooit mail verstuurd omdat leerlingen dan niets inzenden.</p>
+
View
7 lang/nl/help/glossary/allowprintview.html
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p align="center"><b>Afdrukbare versie tonen toelaten</b></p>
+
+<p>Je kunt leerlingen toelaten een afdrukbare versie van de woordenlijst te zien.</p>
+
+<p>Je kunt er voor kiezen deze optie in te schakelen of uit te schakelen.</p>
+
+<p>Leraren kunnen altijd de afdrukbare versie zien.</p>
View
11 lang/nl/help/glossary/attachment.html
@@ -0,0 +1,11 @@
+<p align="center"><b>Bijlage bij woordenlijstitems</b></p>
+
+<p>Je kunt optionneel één bestand uploaden als bijlage bij een woordenlijstitem. Dit bestand wordt op de server bij jouw woordenlijstitem bewaard.</p>
+
+<p>Dit kan nuttig zijn als je bijvoorbeeld een afbeelding of een Word-document wil delen.</p>
+
+<p>Dit bestand kan van gelijk welk bestandstype zijn, al is het aan te raden alleen bestanden te gebruiken die een naam hebben, gevolgd door een standaard 3 lettersuffix, zoals .doc voor Word-bestanden of .jpg voor een foto enz. Dit zal het voor je lezers gemakkelijker maken deze bestanden te downloaden en te bekijken in hun browser.</p>
+
+<p>Als je je woordenlijstitem opnieuw bewerkt en een nieuw bestand als bijlage upload, dan zal je vorige bestand vervangen worden.</p>
+
+<p>Als je een woordenlijstitem met een bijlage opnieuw bewerkt en je laat deze ruimte leeg, dan wordt de originele bijlage behouden.</p>
View
4 lang/nl/help/hideoptions.html
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p align="center"><b>Verberg opties</b></p>
+
+<p>Als je deze vakjes afvinkt, dan zullen de overeenstemmende opties voor de leraren standaard verborgen zijn. De leraar kan deze opties altijd gebruiken door "<?php
+print_string('showadvancedsettings'); ?>" te kiezen op de instellingenpagina van de test.</p>

0 comments on commit 2f8eca8

Please sign in to comment.