Permalink
Browse files

changed links to images

  • Loading branch information...
1 parent fdbf8ea commit 2fd24ec2eb1805fda7452db531373a59e3fddfb0 koenr committed Jun 30, 2004
Showing with 3 additions and 3 deletions.
  1. +3 −3 lang/nl/help/richtext.html
@@ -24,18 +24,18 @@
tekstopmaak. Gebruik de gewone knip en plak menus in je browser (of control-c control-v)
</UL>
-<P><B>Bestanden invoegen <img border="0" hspace="10" src="lib/rte/images/icon_ins_image.gif"></B></P>
+<P><B>Bestanden invoegen <img border="0" hspace="10" src="lib/editor/images/ed_image.gif"></B></P>
<UL>
<P>Als je bestanden wil invoegen die al op een website staan en die te bereiken zijn via een URL, dan kun je die
afbeeldingen in je tekst gebruiken door de "Insert Image" knop.
</UL>
-<P><B>Tabellen invoegen <img border="0" hspace="10" src="lib/rte/images/icon_ins_table.gif"></B></P>
+<P><B>Tabellen invoegen <img border="0" hspace="10" src="lib/editor/images/insert_table.gif"></B></P>
<UL>
<P>Om je teksten wat layout te geven, kun je de "Insert Tables" knop uit de werkbalk gebruiken.
</UL>
-<P><B>Links invoegen<img border="0" hspace="10" src="lib/rte/images/icon_ins_link.gif"></B></P>
+<P><B>Links invoegen<img border="0" hspace="10" src="lib/editor/images/ed_link.gif"></B></P>
<UL>
<P>Om een nieuwe link te maken type je eerst de tekst waarvan je wil dat het een link wordt. Selecteer die tekst
in klik op de linkknop in de werkbalk. Geef de URL die je wil en je link is klaar!

0 comments on commit 2fd24ec

Please sign in to comment.