Permalink
Browse files

xhtml-compliance should be ok

  • Loading branch information...
1 parent b1f4f26 commit 32f0b2686656d88a09de062377e6df9549f08151 koenr committed Oct 3, 2004
@@ -1,6 +1,5 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Vakcategorie</B></P>
+<p align="center"><b>Vakcategorie</b></p>
-<P>Je Moodlebeheerder heeft waarschijnlijk verschillende vakcategorieën aangemaakt.
-<P>Voorbeelden: "Wetenschappen", "Talen", "Gezondheidszorg" enz.
-<P>Kies de meest toepasselijke categorie voor je vak. Dit bepaalt de plaats waar je vak verschijnt op de vakkenlijst en
-zal het je leerlingen gemakkelijker maken je vak te vinden.
+<p>Je Moodlebeheerder heeft waarschijnlijk verschillende vakcategorieën aangemaakt.</p>
+<p>Voorbeelden: "Wetenschappen", "Talen", "Gezondheidszorg" enz.</p>
+<p>Kies de meest toepasselijke categorie voor je vak. Dit bepaalt de plaats waar je vak verschijnt op de vakkenlijst en zal het je leerlingen gemakkelijker maken je vak te vinden.</p>
@@ -1,18 +1,18 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Vakformaten in Moodle</B></P>
+<p align="center"><b>Vakformaten in Moodle</b></p>
-<P><B>Wekelijks formaat</B></P>
-<UL>
+<p><b>Wekelijks formaat</b></p>
+<ul>
Het vak wordt week per peek georganiseerd, met een duidelijke startdatum en einddatum
Elke week wordt opgebouwd uit activiteiten. Sommige van die activiteiten kunnen over verschillende weken lopen, zoals logboeken. Een logboek kan bijvoorbeeld gedurende twee weken vanaf de startdatum lopen.
-</UL>
-<P><B>Onderwerp format</B></P>
-<UL>
+</ul>
+<p><b>Onderwerp format</b></p>
+<ul>
Dit formaat lijkt erg op het wekelijks formaat, behalve dat elke week een onderwerp genoemd wordt. Een onderwerp is
niet beperkt door een tijdslimiet. Je hoeft geen datums in te stellen.
-</UL>
-<P><B>Sociale format</B></P>
-<UL>Deze format is gebouwd rond één hoofdforum, het Sociale Forum. Dat verschijnt op de startpagina van het vak. Het is
+</ul>
+<p><b>Sociale format</b></p>
+<ul>Deze format is gebouwd rond één hoofdforum, het Sociale Forum. Dat verschijnt op de startpagina van het vak. Het is
nuttig voor situaties die minder vormgebonden zijn. Het moet zelfs niet over vakken gaan. Zo zou het bijvoorbeeld
kunnen dienen als aankondigingenbord voor een departement.
-</UL>
+</ul>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Volledige naam</B></P>
+<p align="center"><b>Volledige naam</b></p>
-<P>De volledige naam van het vak wordt getoond bovenaan het scherm en in de vakkenlijsten.</P>
+<p>De volledige naam van het vak wordt getoond bovenaan het scherm en in de vakkenlijsten.</p>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>ID-nummer van he vak</B></P>
+<p align="center"><b>ID-nummer van he vak</b></p>
-<P>Het ID-nummer van een vak wordt alleen gebruikt wanneer dit vak moet gekoppeld worden aan externe systemen - het wordt nooit getoond binnen Moodle. Als je een officiële codenaam hebt voor dit vak, gebruik die dan hier ... anders kun je dit veld gewoon leeg laten.</p>
+<p>Het ID-nummer van een vak wordt alleen gebruikt wanneer dit vak moet gekoppeld worden aan externe systemen - het wordt nooit getoond binnen Moodle. Als je een officiële codenaam hebt voor dit vak, gebruik die dan hier ... anders kun je dit veld gewoon leeg laten.</p>
@@ -1,7 +1,5 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Weer te geven nieuwsitems</B></P>
+<p align="center"><b>Weer te geven nieuwsitems</b></p>
-<P>In het "wekelijks" en het "onderwerp" format verschijnt er een speciaal forum dat "Nieuws" heet. Het is de ideale plek
-om nota's te posten die alle leerlingen moeten zien. (Standaard zijn alle leerlingen ingeschreven (lid) in dit forum en zullen
-ze je notitie krijgen via e-mail).
-<P>Deze instelling bepaalt hoeveel recente nieuwsitems zullen verschijnen op de startpagina van je vak.
-<P>Als je dit instelt op 0, dan verschijnt het "Laatste nieuws" niet.
+<p>In het "wekelijks" en het "onderwerp" format verschijnt er een speciaal forum dat "Nieuws" heet. Het is de ideale plek om nota's te posten die alle leerlingen moeten zien. (Standaard zijn alle leerlingen ingeschreven (lid) in dit forum en zullen ze je notitie krijgen via e-mail).</p>
+<p>Deze instelling bepaalt hoeveel recente nieuwsitems zullen verschijnen op de startpagina van je vak.</p>
+<p>Als je dit instelt op 0, dan verschijnt het "Laatste nieuws" niet.</p>
@@ -1,7 +1,7 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Aantal weken/onderwerpen</B></P>
+<p align="center"><b>Aantal weken/onderwerpen</b></p>
-<P>Deze instelling wordt alleen gebruikt in het "wekelijks" en "onderwerp" format.
-<P>In het "wekelijks" format gaat het het aantal weken dat de cursus loopt instellen, vertrekkende van de
-startdatum van het vak.
-<P>In het "onderwerp" format geeft deze instelling het aantal onderwerpen in dat vak.
-<P>Beide instellingen bepalen het aantal hokjes in het midden van de vakpagina.
+<p>Deze instelling wordt alleen gebruikt in het "wekelijks" en "onderwerp" format.</p>
+<p>In het "wekelijks" format gaat het het aantal weken dat de cursus loopt instellen, vertrekkende van de
+startdatum van het vak.</p>
+<p>In het "onderwerp" format geeft deze instelling het aantal onderwerpen in dat vak.</p>
+<p>Beide instellingen bepalen het aantal hokjes in het midden van de vakpagina.</p>
@@ -1,8 +1,8 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Laat recente activiteiten zien</B></P>
+<p align="center"><b>Laat recente activiteiten zien</b></p>
-<p>Moodle kan "Recente activiteiten" tonen op de startpagina van je vak.
-<P>Hierin wordt alles getoond wat er gebeurd is sinds de laatste keer dat de bezoeker aangemeld was in je vak:
-nieuwe forumbijdragen, nieuwe gebruikers, ingestuurde logboeken, enz.
-<P>Deze functie laten aanstaan wordt sterk aanbevolen. Het geeft een gevoel weer van de activiteit die in een
-vak aanwezig is. Het weten wat anderen doen helpt om de samenwerkingssfeer in de klas te promoten.
-<P>Voor heel grote en druk bezochte vakken zou je kunnen overwegen om deze functie uit te schakelen, om het openen van de startpagina van het vak te versnellen.
+<p>Moodle kan "Recente activiteiten" tonen op de startpagina van je vak.</p>
+<p>Hierin wordt alles getoond wat er gebeurd is sinds de laatste keer dat de bezoeker aangemeld was in je vak:
+nieuwe forumbijdragen, nieuwe gebruikers, ingestuurde logboeken, enz.</p>
+<p>Deze functie laten aanstaan wordt sterk aanbevolen. Het geeft een gevoel weer van de activiteit die in een
+vak aanwezig is. Het weten wat anderen doen helpt om de samenwerkingssfeer in de klas te promoten.</p>
+<p>Voor heel grote en druk bezochte vakken zou je kunnen overwegen om deze functie uit te schakelen, om het openen van de startpagina van het vak te versnellen.</p>
@@ -1,6 +1,6 @@
<p align="center"><b>Activiteitenrapporten</b></p>
-<P>Elke deelnemer van een vak kan zijn activiteitenrapporten raadplegen. Zij tonen zijn activiteiten binnen
+<p>Elke deelnemer van een vak kan zijn activiteitenrapporten raadplegen. Zij tonen zijn activiteiten binnen
het huidige vak, net als lijsten van al zijn bijdragen. In deze rapporten zie je gedetailleerde logs.</p>
<p>Leraars hebben altijd toegang tot die rapporten met de knop die te vinden is op de pagina met het gebruikersprofiel
@@ -1,6 +1,6 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Korte naam</B></P>
+<p align="center"><b>Korte naam</b></p>
-<P>Veel instituten hebben afkortingen die verwijzen naar vakken, zoals BP102 of COMMS.
+<p>Veel instituten hebben afkortingen die verwijzen naar vakken, zoals BP102 of COMMS.
Zelfs al heb je zo'n afkortingen niet, dan is het nog interessant er hier één te maken. De afkorting wordt gebruikt
-waar de lange naam niet nodig is (zoals bij het onderwerp in een e-mail)</P>
+waar de lange naam niet nodig is (zoals bij het onderwerp in een e-mail)</p>
@@ -1,9 +1,9 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Begindatum van het vak</B></P>
+<p align="center"><b>Begindatum van het vak</b></p>
-<P>Hier bepaal je de startdatum van je vak of cursus. (in je eigen tijdzone)
-<P>Deze keuze bepaalt hoe je vak er gaat uitzien als je kiest voor het "wekelijks format". De eerste week begint op
-de datum die je hier instelt.
-<P>Deze instelling heeft weinig belang voor vakken met het "sociaal" of "onderwerp" format.
-<P>De enige plaats waar deze instelling nog effect heeft is in de logbestanden: je zult geen logbestanden kunnen bekijken van vóór deze datum.
-<P>Het is dus meestal wel zinnig om deze datum in te stellen op de startdatum van je cursus, als die datum bepaald is.
-En dit voor gelijk welke format.
+<p>Hier bepaal je de startdatum van je vak of cursus. (in je eigen tijdzone)</p>
+<p>Deze keuze bepaalt hoe je vak er gaat uitzien als je kiest voor het "wekelijks format". De eerste week begint op
+de datum die je hier instelt.</p>
+<p>Deze instelling heeft weinig belang voor vakken met het "sociaal" of "onderwerp" format.</p>
+<p>De enige plaats waar deze instelling nog effect heeft is in de logbestanden: je zult geen logbestanden kunnen bekijken van vóór deze datum.</p>
+<p>Het is dus meestal wel zinnig om deze datum in te stellen op de startdatum van je cursus, als die datum bepaald is.
+En dit voor gelijk welke format.</p>
@@ -1,7 +1,7 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Uploadlimiet voor het vak</B></P>
+<p align="center"><b>Uploadlimiet voor het vak</b></p>
-<P>Deze instelling bepaald de maximumgrootte die bestanden mogen hebben om geüpload te
+<p>Deze instelling bepaald de maximumgrootte die bestanden mogen hebben om geüpload te
kunnen worden door een leerling, begrensd door de site-instelling,
-ingesteld door de beheerder.
-<P>Het is mogelijk om deze grootte verder in te krimpen
-via de instellingen in elke activiteitsmodule.
+ingesteld door de beheerder.</p>
+<p>Het is mogelijk om deze grootte verder in te krimpen
+via de instellingen in elke activiteitsmodule.</p>
@@ -6,15 +6,15 @@
<p>In <b>Windows-systemen</b> gebruik als pad zoiets als:
<ul>
-<li>c:\program files\data\moodle
-<li>c:\documents and settings\moodle\temp\saved
+<li>c:\program files\data\moodle</li>
+<li>c:\documents and settings\moodle\temp\saved</li>
</ul>
</p>
<p>In <b>Unix-systemen</b> ebruik als pad zoiets als:
<ul>
-<li>/usr/data/moodle
-<li>/home/moodle/tmp/saved
+<li>/usr/data/moodle</li>
+<li>/home/moodle/tmp/saved</li>
</ul>
</p>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Smiliy's gebruiken (emoticons)</B></P>
+<p align="center"><b>Smiley's gebruiken (emoticons)</b></p>
<table border="1" align="center">
<tr valign="top">
@@ -111,10 +111,10 @@
</table>
</table>
-<P>Wanneer je on-line schrijft, is het soms moeilijk je gevoelens te uiten met tekst. Deze icoontjes kunnen je daarbij helpen.
+<p>Wanneer je on-line schrijft, is het soms moeilijk je gevoelens te uiten met tekst. Deze icoontjes kunnen je daarbij helpen.</p>
-<P>Om deze icoontjes in de tekst te brengen, volstaat het om er op te klikken of om de bijgevoegede code in je
-tekst mee op te nemen.</P>
+<p>Om deze icoontjes in de tekst te brengen, volstaat het om er op te klikken of om de bijgevoegede code in je
+tekst mee op te nemen.</p>
-<P>Merk op dat de code zelf lijkt op kleine tekeningetjes - hou je hoofd even schuin naar links als je ze bekijkt.</P>
+<p>Merk op dat de code zelf lijkt op kleine tekeningetjes - hou je hoofd even schuin naar links als je ze bekijkt.</p>
@@ -1,17 +1,15 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Vaksleutel</B></P>
+<p align="center"><b>Vaksleutel</b></p>
-<P>Een vaksleutel houdt ongewenste gasten uit je cursus.
+<p>Een vaksleutel houdt ongewenste gasten uit je cursus.</p>
-<P>Als je dit vak blanco laat, kan iedereen met een Moodleaccount op deze site je cursus gebruiken, gewoon door
-je vak binnen te gaan.
+<p>Als je dit vak blanco laat, kan iedereen met een Moodleaccount op deze site je cursus gebruiken, gewoon door
+je vak binnen te gaan.</p>
-<P>Als je hier een sleutel zet, dan zullen de leerlingen die proberen het vak binnen te gaan die sleutel moeten geven
-(alleen de eerste keer).
+<p>Als je hier een sleutel zet, dan zullen de leerlingen die proberen het vak binnen te gaan die sleutel moeten geven
+(alleen de eerste keer).</p>
-<P>De bedoeling is dat je de sleutel doorgeeft aan mensen die je wil toegang geven. Je kunt dit doen via e-mail, post,
-telefoon of rechtstreeks in de klas.
+<p>De bedoeling is dat je de sleutel doorgeeft aan mensen die je wil toegang geven. Je kunt dit doen via e-mail, post,
+telefoon of rechtstreeks in de klas.</p>
-<P>Als dit wachtwoord bekend geraakt en je ongewenste deelnemers in je vak krijgt, dan kun je hen er uit zetten (via
-hun profielpagina). Als je dan de sleutel verandert, kan men er niet meer in met de oude sleutel, terwijl leerlingen die
-al als deelnemer in het vak zitten gewoon verder kunnen werken. Ze hoeven de nieuwe sleutel niet in te geven en zelfs niet
-te kennen.
+<p>Als dit wachtwoord bekend geraakt en je ongewenste deelnemers in je vak krijgt, dan kun je hen er uit zetten (via
+hun profielpagina). Als je dan de sleutel verandert, kan men er niet meer in met de oude sleutel, terwijl leerlingen die al als deelnemer in het vak zitten gewoon verder kunnen werken. Ze hoeven de nieuwe sleutel niet in te geven en zelfs niet te kennen.</p>
@@ -8,7 +8,7 @@
</ul>
</p>
-<P>De groepsmodus kan op twee niveaus ingesteld worden:</p>
+<p>De groepsmodus kan op twee niveaus ingesteld worden:</p>
<dl>
<dt><b>1. Op niveau van het vak</b></dt>
@@ -18,7 +18,4 @@
<dd>Elke activiteit die groepen ondersteunt kan zijn eigen groepsmodus krijgen. Als het vak wordt ingesteld op
"<a href="help.php?module=moodle&file=groupmodeforce.html">Verplicht groepsmodus</a>" dan wordt de instelling
op activeitsniveau genegeerd.</dd>
-</dl>
-
-<P>
-
+</dl>

0 comments on commit 32f0b26

Please sign in to comment.