Permalink
Browse files

New strings from Ethem Evlice (ethem AT evlice DOT com) XHTML compliant

 • Loading branch information...
1 parent 45293cd commit 33462e7d1b02b28ac32c0bf2a08f03ae59b9f11a ethem committed Apr 25, 2005
Showing with 303 additions and 112 deletions.
 1. +1 −1 lang/tr/activitynames.php
 2. +41 −0 lang/tr/admin.php
 3. +1 −1 lang/tr/algebra.php
 4. +7 −0 lang/tr/appointment.php
 5. +20 −2 lang/tr/assignment.php
 6. +1 −1 lang/tr/attendance.php
 7. +1 −1 lang/tr/auth.php
 8. +1 −1 lang/tr/block_course_list.php
 9. +2 −2 lang/tr/block_course_summary.php
 10. +12 −0 lang/tr/block_glossary_random.php
 11. +2 −1 lang/tr/block_html.php
 12. +1 −1 lang/tr/block_online_users.php
 13. +1 −1 lang/tr/block_quiz_results.php
 14. +7 −0 lang/tr/block_rss_client.php
 15. +1 −1 lang/tr/block_section_links.php
 16. +1 −1 lang/tr/block_social_activities.php
 17. +3 −11 lang/tr/calendar.php
 18. +1 −1 lang/tr/censor.php
 19. +2 −1 lang/tr/chat.php
 20. +11 −1 lang/tr/choice.php
 21. +1 −1 lang/tr/countries.php
 22. +7 −0 lang/tr/dialogue.php
 23. +1 −1 lang/tr/editor.php
 24. +1 −1 lang/tr/emailprotect.php
 25. +1 −1 lang/tr/enrol_database.php
 26. +1 −1 lang/tr/enrol_flatfile.php
 27. +1 −1 lang/tr/enrol_internal.php
 28. +1 −1 lang/tr/enrol_ldap.php
 29. +1 −1 lang/tr/enrol_paypal.php
 30. +3 −1 lang/tr/error.php
 31. +7 −0 lang/tr/exercise.php
 32. +20 −1 lang/tr/forum.php
 33. +1 −1 lang/tr/glossary.php
 34. 0 lang/tr/grades.php
 35. +8 −0 lang/tr/hotpot.php
 36. +13 −1 lang/tr/install.php
 37. +4 −3 lang/tr/journal.php
 38. +1 −1 lang/tr/label.php
 39. +2 −1 lang/tr/lesson.php
 40. +1 −1 lang/tr/mediaplugin.php
 41. +2 −1 lang/tr/message.php
 42. +50 −38 lang/tr/moodle.php
 43. +1 −1 lang/tr/multilang.php
 44. +7 −7 lang/tr/pix.php
 45. +2 −2 lang/tr/questionnaire.php
 46. +22 −1 lang/tr/quiz.php
 47. +1 −1 lang/tr/resource.php
 48. +6 −1 lang/tr/scorm.php
 49. +1 −1 lang/tr/survey.php
 50. +1 −1 lang/tr/tex.php
 51. +3 −3 lang/tr/timezones.php
 52. +6 −0 lang/tr/webquest.php
 53. +1 −1 lang/tr/wiki.php
 54. +8 −8 lang/tr/workshop.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // activitynames.php - created with Moodle 1.4 + (2004083100)
+ // activitynames.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
$string['filtername'] = 'Etkinlik Ýsimleri Otomatik Linkleme';
View
@@ -0,0 +1,41 @@
+<?PHP // $Id$
+ // admin.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
+
+
+$string['adminseesallevents'] = 'Yöneticiler bütün olayları görür';
+$string['calendarsettings'] = 'Takvim';
+$string['configallowunenroll'] = 'Bu seçenek \'Evet\' ise öğrenciler istedikleri zaman kendi kendilerine kurstan kayıtlarını sildirebilirler. Diğer durumda buna izin verilmez ve sadece yöneticiler ve eğitimciler bu işi yapmalıdır.';
+$string['configcountry'] = 'Buradan bir ülke seçerseniz, yeni kullanıcılar için bu ülke varsayılan olarak seçili olacaktır. Ülke seçmeyi zorunlu tutmak istiyorsanız, bu seçeneği ayarlamayın.';
+$string['configdebug'] = 'Bu seçeneği açık tutarsanız PHP\'deki error_reporting metodu daha fazla uyarı mesajı gösterecektir. Bu, geliştiriciler için kullanışlıdır.';
+$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Bu, email yetkilendirmesi kullanıyorsanız, kullanıcının ne kadar sürede bu emali onaylaması gerektiğini belirtir. Bu süreden sonra, onyalanmaış eski hesaplar silinecektir.';
+$string['configdisplayloginfailures'] = 'Bu, seçilen kullanıcının önceden yapmış olduğu giriş hataları hakkında ekranda bilgi gösterir.';
+$string['configextendedusernamechars'] = 'Öğrencilerin kullanıcı adlarında isteği herhangi bir karakteri seçebilmesini istiyorsanız bu ayarı etkinleştirin. (Not: Adı ve soyadını etkilemez, giriş için kullanılan kullanıcı adını etkiler) Bu ayar \'hayır\' ise sadece ingilizceki alfanümerik karakterler kullanılabilecektir.';
+$string['configgdversion'] = 'Kurulu olan GD sürümünü seçiniz. Varsayılan olarak seçilen otomatik olarak algılanmıştır. Ne yaptığınızı bilmiyorsanız burayı değiştirmeyiniz.';
+$string['configlang'] = 'Sitenin tamamında geçerli olan varsayılan bir dil seçin. Kullanıcılar daha sonra istedikleri dili seçebilirler.';
+$string['configlanglist'] = 'Kurulumla birlikte gelen dillerin herhangi birinin seçilebilmesi için burayı boş bırakın. Ancak dil menüsünü kısıtlamak istiyorsanız buraya dil listesini virgülle ayırarak girin. Örnek: tr,fr,de,en_us';
+$string['configlangmenu'] = 'Ana sayfa, giriş sayfası vb. yerlerde dil menüsünün görünüp görünmeyeceğini belirtin. Bu, kullanıcının kendi profilinde düzenleyebileceği dil tercihini etkilemeyecektir.';
+$string['configlocale'] = 'Sitenin tamamında geçerli olan yerelleştirme kodunu girin. Bu, gün biçimini ve dilini etkileyecektir. İşletim sisteminde bu yerelleştirmenin var olması gerekmektedir. Eğer neyi seçeneğinizi bilmiyorsanız boş bırakınız.
+<br /> Örnekler: Linux için: de_DE, en_US, tr_TR; Windows için: turkish, german, spanish';
+$string['configopentogoogle'] = 'Bu ayar etkinleştirilirse, Google, siteye konuk kullanıcı olarak giriş yapabilecektir. Ek olarak, sitenize Google aracılığıyla gelen kullanıcılar da konuk kullanıcı olarak giriş yapabileceklerdir. Not: Bu, zaten ziyaretçi girişine açık olan kurslara erişimi Google açısından şeffaflaştırır.';
+$string['configsectioninterface'] = 'Arayüz';
+$string['configsectionmail'] = 'Mail';
+$string['configsectionmaintenance'] = 'Bakım';
+$string['configsectionmisc'] = 'Çeşitli';
+$string['configsectionoperatingsystem'] = 'İşletim Sistemi';
+$string['configsectionpermissions'] = 'İzinler';
+$string['configsectionsecurity'] = 'Güvenlik';
+$string['configsectionuser'] = 'Kullanıcı';
+$string['configsessioncookie'] = 'Bu seçenek Moodle oturumları için kullanılan çerezlerin adını ayarlar. Bu seçenek isteğe bağlıdır, ancak aynı anda aynı web sitesi birden çok moodle kopyası ile çalışıyorsa bu seçenek oluşan karışıklığı ortadan kaldırır.';
+$string['configsessiontimeout'] = 'Bu siteye giriş yapan kullanıcılar uzun süre işlem yapmazlarsa (sayfaları gezinmezse) ne kadar süre içinde oturum sona erecek?';
+$string['configsmtphosts'] = 'Moodle\'nin email göndermesi için bir veya birden fazla SMTP sunucu girebilirsiniz (ör: \'mail.a.com\' veya \'mail.a.com;mail.b.com\'). Bu seçeneği boş bırakırsanız PHP\'nin email gönderirken kullandığı varsayılan metot kullanılacaktır.';
+$string['configsmtpuser'] = 'Yukarıda bir SMTP sunucu belirttiyseniz ve bu sunucu yetki istiyorsa buraya sunucu için kullanıcı adı ve şifreyi giriniz.';
+$string['configunzip'] = 'Unzip programının yerini belirtin (Sadece Unix için, isteğe bağlıdır). Belirtilirse, sunucuda zip arşivini açmak için bu kullanılacaktır. Boş bırakırsanız, zip arşivini açmak için dahili işlemler kullanılacaktır.';
+$string['configvariables'] = 'Değişkenler';
+$string['configwarning'] = 'Bu ayarları değiştirirken dikkatli olun. Bilmediğiniz değerleri girmeniz sorunlara sebep olabilir.';
+$string['configzip'] = 'Zip programının yerini belirtin (Sadece Unix için, isteğe bağlıdır). Belirtilirse, sunucuda zip arşivi oluşturmak için bu kullanılacaktır. Boş bırakırsanız, zip arşivi oluşturmak için dahili işlemler kullanılacaktır.';
+$string['confirmation'] = 'Onay';
+$string['edithelpdocs'] = 'Yardım belgelerini düzenle';
+$string['editstrings'] = 'İfadeleri düzenle';
+$string['sitemaintenancemode'] = 'Bakım modu';
+
+?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // algebra.php - created with Moodle 1.4.3 + (2004083134)
+ // algebra.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
$string['filtername'] = 'Matematiksel Ýfade (Algebra)';
View
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // appointment.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
+
+
+$string['feedback'] = 'Geribildirim';
+
+?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.4.4 (2004083140)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
$string['allowresubmit'] = 'Tekrar göndermeye izin ver';
@@ -12,11 +12,15 @@
<a href=\"$a->url\">Ayrıntılar</a>.';
$string['assignmentname'] = 'Ödev adı';
$string['assignmenttype'] = 'Ödev türü';
+$string['availabledate'] = 'Başlangıç Tarihi';
+$string['comment'] = 'Yorum';
+$string['commentinline'] = 'Satıriçi yorum';
$string['configmaxbytes'] = 'Sitedeki tüm ödevler için varsayılan en yüksek ödev boyutu (ders limitleri ve diğer yerel ayarlar içindir)';
$string['description'] = 'Açıklama';
$string['duedate'] = 'Teslim tarihi';
$string['duedateno'] = 'Bitiş süresi yok';
$string['early'] = '$a öncesi';
+$string['editmysubmission'] = 'Gönderimi düzenle';
$string['emailteachermail'] = '$a->username, \'$a->assignment\'
isimli gönderesini güncelledi.
@@ -31,22 +35,36 @@
$string['existingfiledeleted'] = 'Varolan dosya silindi: $a';
$string['failedupdatefeedback'] = 'Bu kullanıcının gönderdiği geribildirim güncellenemedi $a';
$string['feedback'] = 'Geribildirim';
+$string['feedbackfromteacher'] = '$a \'den geribildirim';
$string['feedbackupdated'] = 'Bu kullanıcının gönderdiği geribildirim güncellenmiştir $a kişi';
+$string['helpoffline'] = '<p>Bu ödev türü site dışı bir ödev verdiğinizde kullanışlıdır.</p>
+<p>Öğrenciler ödev ile ilgili açıklamayı okurlar ancak herhangi bir dosya yükleyemezler.
+Bu ödev türünde öğrenciye bir ödev verip size getirmelerini isteyebilirsiniz. Daha sonra
+her bir öğrenciye site üzerinden ödevleriyle ilgili not ve geribildirim verebilirsiniz.</p>';
+$string['helponline'] = '<p>Bu ödev türünde normal yazı editörü kullanılarak kullanıcılardan ödev isteyebilirsiniz.</p>
+<p>Eğitimciler ödevleri düzenleyerek ve ödevlere satıriçi yorum ekleyerek ödevi çevrimiçi notlandırabilirler.</p>
+<p>(Bu uzaktan eğitim programının eski sürümünü kullanıyorsanız, bu ödev türünün eski Yazı ödevi ile aynı olduğunu göreceksiniz.)</p>';
+$string['helpuploadsingle'] = '<p>Bu ödev türü tüm öğrencilerin herhangi bir tipte bir dosya göndermelerine izin verir.</p>
+<p>Bir Word belgesi, resim dosyası, zip veya öğrencilerden ne tür bir dosya göndermelerini istediyseniz o dosyayı göndermelerine izin verebilirsiniz.</p>';
$string['late'] = '$a sonrası';
$string['maximumgrade'] = 'En yüksek not';
$string['maximumsize'] = 'En yüksek boyut';
$string['modulename'] = 'Ödev';
$string['modulenameplural'] = 'Ödevler';
$string['newsubmissions'] = 'Gönderilmiş Ödevler';
+$string['noassignments'] = 'Henüz bir ödev yok';
$string['notgradedyet'] = 'Henüz notlandırılmamış';
$string['notsubmittedyet'] = 'Henüz gönderilmemiş';
$string['overwritewarning'] = 'Uyarı: Yüklediğiniz dosyayla DEĞİŞTİRİLECEKTİR';
$string['saveallfeedback'] = 'Tüm geribildirimlerimi kaydet';
+$string['submission'] = 'Gönderi';
$string['submissionfeedback'] = 'Geribildirim Gönderimi';
-$string['submissions'] = 'Gönderimler';
+$string['submissions'] = 'Gönderiler';
+$string['submissionsaved'] = 'Değişiklikler kaydedildi';
$string['submitassignment'] = 'Bu formu kullanarak ödevinizi gönderiniz';
$string['submitted'] = 'Gönderilmiş';
$string['typeoffline'] = 'Çevrimdışı Etkinlikler';
+$string['typeonline'] = 'Çevrimiçi yazı';
$string['typeuploadsingle'] = 'Bir Dosya Yükle';
$string['uploadbadname'] = 'Dosya adı geçersiz karakterler içerdiğinden gönderilemedi.';
$string['uploadedfiles'] = 'yüklenmiş dosyalar';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // attendance.php - created with Moodle 1.4.4 (2004083140)
+ // attendance.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
$string['absentlong'] = 'Yok';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.4.4 (2004083140)
+ // auth.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
$string['auth_common_settings'] = 'Genel Ayarlar';
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // block_course_list.php - created with Moodle 1.4.4 (2004083140)
+ // block_course_list.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
$string['allcourses'] = 'Yöneticiler bütün dersleri görür';
@@ -1,8 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // block_course_summary.php - created with Moodle 1.4.3 + (2004083134)
+ // block_course_summary.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
-$string['blockname'] = 'Ders Özeti';
+$string['coursesummary'] = 'Kurs Özeti';
$string['pagedescription'] = 'Ders/Site Açýklamasý';
?>
@@ -0,0 +1,12 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_glossary_random.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
+
+
+$string['blockname'] = 'Rasgele Terimler';
+$string['invisible'] = '(devam edecek)';
+$string['lastmodified'] = 'Son düzenlenen kayýt';
+$string['nextone'] = 'Sonraki kayýt';
+$string['random'] = 'Rasgele kayýt';
+$string['title'] = 'Baþlýk';
+
+?>
View
@@ -1,10 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // block_html.php - created with Moodle 1.4.4 (2004083140)
+ // block_html.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
$string['configcontent'] = 'Ýçerik';
$string['configtitle'] = 'Blok Baþlýðý';
$string['html'] = 'HTML';
$string['leaveblanktohide'] = 'baþlýðý gizlemek için boþ býrakýn';
+$string['newhtmlblock'] = '(yeni HTML bloðu)';
?>
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // block_online_users.php - created with Moodle 1.4 + (2004083100)
+ // block_online_users.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
$string['blockname'] = 'Online Kullanıcılar';
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // block_quiz_results.php - created with Moodle 1.4.4 (2004083140)
+ // block_quiz_results.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
$string['bestgrade'] = 'En yüksek not:';
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_rss_client.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
+
+
+$string['block_rss_add_new'] = 'Yeni Ekle';
+
+?>
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // block_section_links.php - created with Moodle 1.4 + (2004083100)
+ // block_section_links.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
$string['blockname'] = 'Bölüm baðlantýlarý';
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // block_social_activities.php - created with Moodle 1.4.3 + (2004083132)
+ // block_social_activities.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
$string['blockname'] = 'Sosyal Etkinlikler';
View
@@ -1,20 +1,18 @@
<?PHP // $Id$
- // calendar.php - created with Moodle 1.4.4 (2004083140)
+ // calendar.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
$string['calendar'] = 'Takvim';
$string['calendarheading'] = '$a Takvimi';
$string['clickhide'] = 'gizlemek için týkla';
$string['clickshow'] = 'göstermek için týkla';
$string['confirmeventdelete'] = 'Bu olayý silmek istediðinizden emin misiniz?';
-$string['courseevents'] = 'Ders Olaylarý';
-$string['day'] = 'gün';
+$string['courseevents'] = 'Ders olaylarý';
$string['dayview'] = 'Günlük Görünüm';
$string['daywithnoevents'] = 'Bugün bir olay yok.';
$string['default'] = 'Varsayýlan';
$string['deleteevent'] = 'Olayý sil';
$string['detailedmonthview'] = 'Ayrýntýlý Aylýk Görünüm';
-$string['dstpresetadjusttime'] = 'Zaman ayarý';
$string['durationminutes'] = 'Dakika süreli';
$string['durationnone'] = 'Süresiz';
$string['durationuntil'] = 'Süreli';
@@ -42,31 +40,27 @@
$string['explain_persistflt'] = 'Bu ayarýn etkin olmasý durumunda, son filtreleme ayarlarýnýz hatýrlanacak ve her giriþ yaptýðýnýzda bu ayarlara dönülecektir.';
$string['explain_startwday'] = 'Burada seçtiðiniz gün, haftanýn ilk günü olarak görünecektir.';
$string['explain_timeformat'] = 'Saatin 12 veya 24 þeklinde görünmesini ayarlayabilirsiniz. Varsayýlaný seçerseniz siteyi kullandýðýnýz dilin ayarlarýna göre saat biçimi belirecektir.';
-$string['first'] = 'ilk';
$string['fri'] = 'Cum';
$string['friday'] = 'Cuma';
$string['globalevents'] = 'Genel olaylar';
$string['gotocalendar'] = 'Takvime git';
$string['groupevents'] = 'Grup olaylarý';
$string['hidden'] = 'gizli';
-$string['last'] = 'son';
$string['manyevents'] = '$a olaylarý';
$string['mon'] = 'Pzt';
$string['monday'] = 'Pazartesi';
$string['monthlyview'] = 'Aylýk Görünüm';
$string['newevent'] = 'Yeni Olay';
-$string['notusingdst'] = 'Yaz saati uygulamasý yok';
$string['noupcomingevents'] = 'Yakýn zamanda olay yok';
-$string['nth'] = '{$a}.';
$string['oneevent'] = '1 olay';
-$string['pref_dstpreset'] = 'Yaz Saati Uygulamasý';
$string['pref_lookahead'] = 'Yaklaþan olay görünümü';
$string['pref_maxevents'] = 'En fazla olay';
$string['pref_persistflt'] = 'Filtreleme ayarlarýný hatýrla';
$string['pref_startwday'] = 'Haftanýn ilk günü';
$string['pref_timeformat'] = 'Zaman gösterim biçimi';
$string['preferences'] = 'Seçenekler';
$string['preferences_available'] = 'Kiþisel tercihleriniz';
+$string['repeateditthis'] = 'Deðiþiklikleri sadece bu olaya uygula';
$string['repeatnone'] = 'Tekrar yok';
$string['repeatweeksl'] = 'Haftalýk tekrarla, gerçekleþme sayýsý:';
$string['repeatweeksr'] = 'olay';
@@ -80,8 +74,6 @@
$string['thursday'] = 'Perþembe';
$string['timeformat_12'] = '12-saat (öö/ös)';
$string['timeformat_24'] = '24-saat';
-$string['timeforward'] = 'ileri';
-$string['timerewind'] = 'geri';
$string['today'] = 'Bugün';
$string['tomorrow'] = 'Yarýn';
$string['tt_deleteevent'] = 'Olayý sil';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // censor.php - created with Moodle 1.4 + (2004083100)
+ // censor.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
$string['filtername'] = 'Sansürlü Kelime';
View
@@ -1,7 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // chat.php - created with Moodle 1.4.4 (2004083140)
+ // chat.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
+$string['beep'] = 'biip';
$string['chatintro'] = 'Giriþ metni';
$string['chatname'] = 'Sohbet odasýnýn adý';
$string['chatreport'] = 'Sohbet oturumlarý';
View
@@ -1,15 +1,21 @@
<?PHP // $Id$
- // choice.php - created with Moodle 1.4.4 (2004083140)
+ // choice.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
+$string['addmorechoices'] = 'Daha fazla seçenek ekle';
$string['allowupdate'] = 'Anketin tekrar yanýtlanmasýna izin ver';
$string['answered'] = 'Yanýtlandý';
$string['choice'] = 'Seçenek $a';
$string['choiceclose'] = 'Bitiþ';
$string['choicename'] = 'Anket adý';
$string['choiceopen'] = 'Baþlangýç';
$string['choicetext'] = 'Anket metni';
+$string['displayhorizontal'] = 'Yatay görüntüle';
+$string['displaymode'] = 'Görünüm modu';
+$string['displayvertical'] = 'Dikey görüntüle';
+$string['full'] = '(Tam)';
$string['havetologin'] = 'Ankete katýlmadan önce giriþ yapmalýsýnýz';
+$string['limit'] = 'Sýnýr';
$string['modulename'] = 'Anket';
$string['modulenameplural'] = 'Anketler';
$string['mustchooseone'] = 'Kaydetmeden önce bir cevap seçmelisiniz. Hiçbirþey kaydedilmedi.';
@@ -27,7 +33,11 @@
$string['responsesto'] = '$a \'e Yanýt';
$string['savemychoice'] = 'Seçeneklerimi kaydet';
$string['showunanswered'] = 'Yanýtlanmayan seçenek için sütun göster';
+$string['spaceleft'] = 'boþ alan';
+$string['spacesleft'] = 'boþ alanlar';
+$string['taken'] = 'Geçen';
$string['timerestrict'] = 'Oylamayý þu zamana kadar kýsýtla';
$string['viewallresponses'] = 'Toplam $a sonuca bak';
+$string['yourselection'] = 'Seçiminiz';
?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // countries.php - created with Moodle 1.4 + (2004083100)
+ // countries.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
$string['AD'] = 'Andorra';
View
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // dialogue.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
+
+
+$string['lastentry'] = 'Son Girdi';
+
+?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.4.4 + (2004083140)
+ // editor.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
$string['about'] = 'Bu editor hakkýnda';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // emailprotect.php - created with Moodle 1.4.3 + (2004083132)
+ // emailprotect.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
$string['filtername'] = 'Email Korumasý';
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_database.php - created with Moodle 1.4.4 (2004083140)
+ // enrol_database.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
$string['dbhost'] = 'Veritabaný sunucusu';
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.4.4 + (2004083140)
+ // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
$string['description'] = 'Bu yöntem aşağıda özel olarak biçimlendirilmiş dosyayı belirli aralıklarla kontrol edecek ve işleme alacaktır. Bu dosya şu şekilde olabilir:
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_internal.php - created with Moodle 1.4.4 (2004083140)
+ // enrol_internal.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
$string['description'] = 'Bu varsayılan ders kaydı yöntemidir. Bir öğrencinin bir derse katılabilmesi için iki yol vardır.
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_ldap.php - created with Moodle 1.4.4 (2004083140)
+ // enrol_ldap.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.4.4 + (2004083140)
+ // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
$string['business'] = 'Paypal hesabýnýzda kullandýðýnýz email adresi';
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 33462e7

Please sign in to comment.