Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20061125)

  • Loading branch information...
1 parent e9bbfc1 commit 33a50fa858a372f412f65bd2934af2c73df57053 moodler committed Nov 25, 2006
Showing with 3 additions and 2 deletions.
  1. +2 −1 install/lang/da_utf8/installer.php
  2. +1 −1 install/lang/eu_utf8/installer.php
@@ -12,6 +12,7 @@
$string['admindirerror'] = 'Det angivende admin biblioteket er forkert';
$string['admindirname'] = 'Adminbibliotek';
$string['caution'] = 'Pas på';
+$string['check'] = 'Kontroller';
$string['closewindow'] = 'Luk dette vindue';
$string['configfilenotwritten'] = 'Installationsscriptet var ikke i stand til at oprette config.php filen der indeholder de valgte indstillinger, sandsynligvis fordi den bruger hvis apache(PHP) kører med (apache, nobody ell) ikke har rettigheder til at skrive til moodlebiblioteket. Du kan manuelt kopiere den følgende kode ind i en fil med navnet \"config.php\" i roden af moodle-biblioteket.';
$string['configfilewritten'] = 'config.php er blevet oprettet';
@@ -67,7 +68,7 @@
$string['next'] = 'Næste';
$string['ok'] = 'OK';
$string['pass'] = 'OK';
-$string['password'] = 'Password';
+$string['password'] = 'Adgangskode';
$string['phpversion'] = 'PHP version';
$string['phpversionerror'] = 'PHP versionen skal være nyere end 4.1.0';
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle kræver en PHP version der er nyere end 4.1.0.</p>
@@ -125,7 +125,7 @@
(orriak ikustean erroreak ere ikusiko dituzu). Kasu horretan, .htaccess fitxategia ezabatu beharko duzu.</p></li>
</ol>';
$string['missingrequiredfield'] = 'Beharrezko eremuren bat falta da.';
-$string['moodledocslink'] = 'Moodle Doc-ak orri honetarako';
+$string['moodledocslink'] = 'Orri honetarako Moodle doc-ak';
$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP ez da ongi ezarri MySQL luzapenarekin datu-basearekin komunikatzeko. Php.ini fitxategia aztertu edo PHP konpilatu, mesedez.';
$string['name'] = 'Izena';
$string['next'] = 'Hurrengoa';

0 comments on commit 33a50fa

Please sign in to comment.