Permalink
Browse files

Updates from Jussi Kurikka

  • Loading branch information...
1 parent b858064 commit 33b10c6e6c40052c1497931cd497a8fcc8ae0519 paca70 committed Mar 24, 2004
View
26 lang/fi/admin.php
@@ -1,13 +1,13 @@
-<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
-
-
-$string['cachetext'] = 'Teksti välimuistin ikä';
-$string['filteruploadedfiles'] = 'Suodata lähetettyjä tiedostoja';
-$string['upgradelogs'] = 'Tapahtumalokien sisällöt pitää päivittää uuteen muotoon. <a href=\"$a\"> Lisätietoja</a>';
-$string['upgradelogsinfo'] = 'Tapahtumalokien tallennuksessa on tapahtunut muutoksia. Jotta voisit tarkastella lokeja uudella tavalla, vanhat lokimerkinnät pitää päivittää uuteen muotoon. Tämä tapahtuu automaattisesti eikä häiritse sivustosi muuta käyttöä. Riippuen sivustosi koosta tähän saattaa kuitenkin mennä aikaa jopa useita tunteja. Kun aloitat päivityksen pitää se antaan mennä loppuun asti keskeyttämättä.
-<br /><br />
-Haluatko päivittää lokit nyt?';
-$string['upgradinglogs'] = 'Päivitetään tapahtumalokeja';
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // admin.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
+
+
+$string['cachetext'] = 'Tekstivälimuistin kesto';
+$string['filteruploadedfiles'] = 'Suodata lähetettyjä tiedostoja';
+$string['upgradelogs'] = 'Tapahtumalokien sisällöt pitää päivittää uuteen muotoon. <a href=\"$a\">Lisätietoja</a>';
+$string['upgradelogsinfo'] = 'Tapahtumalokien tallennuksessa on tapahtunut muutoksia. Jotta voisit tarkastella lokeja uudella tavalla, vanhat lokimerkinnät pitää päivittää uuteen muotoon. Tämä tapahtuu automaattisesti eikä häiritse sivustosi muuta käyttöä. Riippuen sivustosi koosta tähän saattaa kuitenkin mennä aikaa jopa useita tunteja. Kun aloitat päivityksen, pitää se antaan mennä loppuun asti keskeyttämättä.
+<br /><br />
+Haluatko päivittää lokit nyt?';
+$string['upgradinglogs'] = 'Päivitetään tapahtumalokeja';
+
+?>
View
14 lang/fi/algebra.php
@@ -1,7 +1,7 @@
-<?PHP // $Id$
- // algebra.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
-
-
-$string['filtername'] = 'Matemaatiset kaavat';
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // algebra.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
+
+
+$string['filtername'] = 'Matemaatiset kaavat';
+
+?>
View
114 lang/fi/assignment.php
@@ -1,57 +1,57 @@
-<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
-
-
-$string['allowresubmit'] = 'Salli uudelleenlähetys';
-$string['assignmentdetails'] = 'Tehtävän tiedot';
-$string['assignmentmail'] = '$a->teacher on lähettänyt sinulle palautetta tehtävästä \'$a->assignment\'
-
-Voit nähdä sen osoitteessa:
-
-$a->url
-';
-$string['assignmentmailhtml'] = '$a->teacher on lähettänyt sinulle palautetta tehtävästä \'<i>$a->assignment</i>\'<br /><br />
-
-Voit nähdä sen osoitteessa:
-
-<a href=\"$a->url\">Tehtävän palautus</a>.';
-$string['assignmentname'] = 'Tehtävän nimi';
-$string['assignmenttype'] = 'Tehtävän tyyppi';
-$string['configmaxbytes'] = 'Oletus maksimi tehtävä koko kaikille tehtäville sivulla (kohde kurssi rajoituksille ja muille paikallisille asetuksille)';
-$string['description'] = 'Kuvaus';
-$string['duedate'] = 'Palautuspvm.';
-$string['duedateno'] = 'Ei palautuspäivämäärää';
-$string['early'] = '$a ennen';
-$string['existingfiledeleted'] = 'Tiedosto on poistettu: $a';
-$string['failedupdatefeedback'] = 'Palautteen tallentaminen epäonnistui käyttäjälle $a';
-$string['feedback'] = 'Palaute';
-$string['feedbackupdated'] = 'Palaute päivitetty oppilaalle $a';
-$string['late'] = '$a myöhässä';
-$string['maximumgrade'] = 'Arviointipisteet';
-$string['maximumsize'] = 'Maksimikoko';
-$string['modulename'] = 'Tehtävä';
-$string['modulenameplural'] = 'Tehtävät';
-$string['newsubmissions'] = 'Palautetut tehtävät';
-$string['notgradedyet'] = 'Ei vielä arvioitu';
-$string['notsubmittedyet'] = 'Ei vielä palautettu';
-$string['overwritewarning'] = 'Varoitus: uudelleen lähettäminen korvaa aiemman vastauksesi';
-$string['saveallfeedback'] = 'Tallenna palaute';
-$string['submissionfeedback'] = 'Palaute tehtävästä';
-$string['submissions'] = 'Lähetetyt';
-$string['submitassignment'] = 'Palauta tehtäväsi käyttäen tätä lomaketta';
-$string['submitted'] = 'Lähetetty';
-$string['typeoffline'] = 'Offline aktiviteetti';
-$string['typeuploadsingle'] = 'Lähetä yksi tiedosto';
-$string['uploadbadname'] = 'Tiedostonimessä on tuntemattomia merkkejä. Tiedostoa ei voida lähettää.';
-$string['uploadedfiles'] = 'lähetetyt tiedostot';
-$string['uploaderror'] = 'Tiedoston tallentamisessa palvelimelle tapahtui virhe.';
-$string['uploadfailnoupdate'] = 'Tiedosto saapui palvelimelle, mutta vastauksesi tallentamisessa tapahtui virhe.';
-$string['uploadfiletoobig'] = 'Pahus, tiedosto jota yritit lähettää on liian suuri. (Kokorajoitus on $a tavua);';
-$string['uploadnofilefound'] = 'Tiedostoa ei löydy, oletko varma että valitsit lähetettävän tiedoston.';
-$string['uploadnotregistered'] = '\'$a\' vastaanotettiin, mutta lähetystäsi ei rekisteröity. ';
-$string['uploadsuccess'] = '\'$a\' on vastaanotettu palvelimelle.';
-$string['viewfeedback'] = 'Katso tehtävien arviointeja ja palautteita.';
-$string['viewsubmissions'] = 'Katso $a palautettuja tehtäviä';
-$string['yoursubmission'] = 'Vastauksesi';
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // assignment.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
+
+
+$string['allowresubmit'] = 'Salli uudelleenlähetys';
+$string['assignmentdetails'] = 'Tehtävän tiedot';
+$string['assignmentmail'] = '$a->teacher on lähettänyt sinulle palautetta tehtävästä \'$a->assignment\'
+
+Voit nähdä sen osoitteessa:
+
+$a->url
+';
+$string['assignmentmailhtml'] = '$a->teacher on lähettänyt sinulle palautetta tehtävästä \'<i>$a->assignment</i>\'<br /><br />
+
+Voit nähdä sen osoitteessa:
+
+<a href=\"$a->url\">Tehtävän palautus</a>.';
+$string['assignmentname'] = 'Tehtävän nimi';
+$string['assignmenttype'] = 'Tehtävän tyyppi';
+$string['configmaxbytes'] = 'Oletusasetus tehtävän maksimikoolle kaikille tehtäville sivustolla';
+$string['description'] = 'Kuvaus';
+$string['duedate'] = 'Palautuspäivämäärä';
+$string['duedateno'] = 'Ei palautuspäivämäärää';
+$string['early'] = '$a ajoissa';
+$string['existingfiledeleted'] = 'Tiedosto on poistettu: $a';
+$string['failedupdatefeedback'] = 'Palautteen tallentaminen epäonnistui käyttäjälle $a';
+$string['feedback'] = 'Palaute';
+$string['feedbackupdated'] = 'Vastausten palautteet päivitetty $a oppilaalle';
+$string['late'] = '$a myöhässä';
+$string['maximumgrade'] = 'Arvosanan yläraja';
+$string['maximumsize'] = 'Maksimikoko';
+$string['modulename'] = 'Tehtävä';
+$string['modulenameplural'] = 'Tehtävät';
+$string['newsubmissions'] = 'Palautetut tehtävät';
+$string['notgradedyet'] = 'Ei vielä arvioitu';
+$string['notsubmittedyet'] = 'Ei vielä palautettu';
+$string['overwritewarning'] = 'Varoitus: uudelleen lähettäminen KORVAA aiemman vastauksesi';
+$string['saveallfeedback'] = 'Tallenna palaute';
+$string['submissionfeedback'] = 'Palaute tehtävästä';
+$string['submissions'] = 'Palautukset';
+$string['submitassignment'] = 'Palauta tehtäväsi käyttäen tätä lomaketta';
+$string['submitted'] = 'Palautettu';
+$string['typeoffline'] = 'Offline-tehtävä';
+$string['typeuploadsingle'] = 'Lähetä yksi tiedosto';
+$string['uploadbadname'] = 'Tiedostonimessä on tuntemattomia merkkejä. Tiedostoa ei voida lähettää.';
+$string['uploadedfiles'] = 'lähetetyt tiedostot';
+$string['uploaderror'] = 'Tiedoston tallentamisessa palvelimelle tapahtui virhe.';
+$string['uploadfailnoupdate'] = 'Tiedosto saapui palvelimelle, mutta vastauksesi tallentamisessa tapahtui virhe.';
+$string['uploadfiletoobig'] = 'Valitettavasti tiedosto, jota yritit lähettää, on liian suuri (kokorajoitus on $a tavua).';
+$string['uploadnofilefound'] = 'Tiedostoa ei löydy - oletko varma, että valitsit tiedoston lähetettäväksi?';
+$string['uploadnotregistered'] = '\'$a\' vastaanotettiin, mutta lähetystäsi ei rekisteröity. ';
+$string['uploadsuccess'] = '\'$a\' on vastaanotettu palvelimelle.';
+$string['viewfeedback'] = 'Katso tehtävien arviointeja ja palautteita.';
+$string['viewsubmissions'] = 'Katso palautettuja tehtäviä, joiden lukumäärä on $a';
+$string['yoursubmission'] = 'Vastauksesi';
+
+?>
View
142 lang/fi/attendance.php
@@ -1,71 +1,71 @@
-<?PHP // $Id$
- // attendance.php - created with Moodle 1.2 development (2004012900)
-
-
-$string['absentlong'] = 'Puuttuva';
-$string['absentshort'] = 'A';
-$string['addingmultiple'] = 'Läsnäololistojen lisääminen';
-$string['addmultiple'] = 'Lisää läsnäololistat';
-$string['allmodulename'] = 'Kaikki läsnäololistat';
-$string['auto'] = 'Automaattinen';
-$string['autoattend'] = 'Määrittele läsnäolo automaattisesti tapahtumalokien pohjalta';
-$string['autoattendmulti'] = 'Määrittele läsnäolo kaikkiin listoihin automaattisesti tapahtumalokien pohjalta';
-$string['autoattendshort'] = 'Automaattisesti lokeista';
-$string['choosedays'] = 'Viikottainen läsnöolo';
-$string['dayofroll'] = 'Päiväys jolta lista laaditaan';
-$string['defaultautoattend'] = 'Määrittele oletuksena läsnäolo tapahtumalokien pohjalta';
-$string['defaultdynamicsection'] = 'Siirrä oletuksena läsnäolotlistat oikealle viikolle';
-$string['defaultgrade'] = 'Tee oletuksena läsnäololistoista arvioitavia';
-$string['defaulthoursinclass'] = 'Montako tuntia on oletuksena läsnäololistassa';
-$string['defaultmaxgrade'] = 'Mikä on maksimi arvosana täydelle läsnäololle';
-$string['defaultstudentstatus'] = 'Opiskelijan oletus tila uusissa läsnäololistoissa.';
-$string['downloadexcelfull'] = 'Lataa täysi excel-taulukko';
-$string['downloadexceltotals'] = 'Lataa yhteenveto excel-taulukko';
-$string['downloadtextfull'] = 'Lataa täysi teksti raportti';
-$string['downloadtexttotals'] = 'Lataa yhteenveto teksti raportti';
-$string['dynamicsection'] = 'Selvitä läsnäolo viikottainen ko. olevan pävän mukaan';
-$string['dynamicsectionmulti'] = 'Sijoita listat viikolle automattisesti';
-$string['dynsectionshort'] = 'Siirtyy dynaamisesti sektioon';
-$string['endbeforestart'] = 'Päättymispäivä on ennen lopetus päivää';
-$string['endmulti'] = 'Päiväys viimeiselle läsnäololistalle';
-$string['for'] = '--';
-$string['friday'] = 'Pe';
-$string['gradeshort'] = 'Arvosteltu';
-$string['gradevalue'] = 'Tee tästä listasta arvioitava';
-$string['gradevaluemulti'] = 'Tee näistä listoista arvioitavat';
-$string['hoursinclass'] = 'Tuntien määrä luokka aikana';
-$string['hoursineachclass'] = 'Tuntien määrä jokaisena luokka aikana';
-$string['hoursinfullreport'] = 'Maksimäärä läsnäolotunteja joka näytetään raportin yhdellä sivulla';
-$string['maxgradeshort'] = 'Maksimi arviointi';
-$string['maxgradevalue'] = 'Maksimi arviointi täydelle läsnäololle';
-$string['modulename'] = 'Läsnäolo';
-$string['modulenameplural'] = 'Läsnäololistat';
-$string['monday'] = 'Ma';
-$string['norolls'] = 'Tällä kurssilla ei ole läsnäololistoja';
-$string['notes'] = 'Poikkeavat tiedot';
-$string['notesfor'] = 'Poikkeavat tiedot :';
-$string['noviews'] = 'Pahus, sinun tunnuksellesi ei ole tietoja.';
-$string['of'] = '&nbsp;/&nbsp;';
-$string['pages'] = 'Sivut';
-$string['presentlong'] = 'Nykyinen';
-$string['presentshort'] = 'P';
-$string['saturday'] = 'La';
-$string['startafterend'] = 'Aloituspäivä on lopetuspäivän jälkeen';
-$string['startmulti'] = 'Ensimmäisen läsnäololistan päiväys.';
-$string['sunday'] = 'Su';
-$string['takeroll'] = 'Hea tämän päivän lista?';
-$string['tardiesperabsence'] = 'Kuinka monta myöhästymistä lasketaan poissaoloksi';
-$string['tardylong'] = 'Myöhästyminen';
-$string['tardyshort'] = 'T';
-$string['thursday'] = 'To';
-$string['tuesday'] = 'Ti';
-$string['viewall'] = 'Katsele kaikkia läsnäololistoja';
-$string['viewmulti'] = 'Katsele raporttia useina sivuina';
-$string['viewone'] = 'Katsele kaikkia raportti sivuja';
-$string['viewsection'] = 'Katsele kaikkia tämän osaston läsnäololistoja';
-$string['viewtable'] = 'Katsele raporttia yhdellä taulukolla';
-$string['viewweek'] = 'Katsele kaikkia viikon läsnäololistoja';
-$string['wednesday'] = 'Ke';
-$string['weekmodulename'] = 'Kaikki viimeviikon läsnäololistat';
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // attendance.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
+
+
+$string['absentlong'] = 'Puuttuva';
+$string['absentshort'] = 'P';
+$string['addingmultiple'] = 'Läsnäololistojen lisääminen';
+$string['addmultiple'] = 'Lisää läsnäololistoja';
+$string['allmodulename'] = 'Kaikki läsnäololistat';
+$string['auto'] = 'Automaattinen';
+$string['autoattend'] = 'Määrittele läsnäolo automaattisesti tapahtumalokien pohjalta';
+$string['autoattendmulti'] = 'Määrittele läsnäolo kaikkiin listoihin automaattisesti tapahtumalokien pohjalta';
+$string['autoattendshort'] = 'Automaattisesti lokeista';
+$string['choosedays'] = 'Viikottainen läsnöolo';
+$string['dayofroll'] = 'Päiväys, jolta lista laaditaan';
+$string['defaultautoattend'] = 'Määrittele oletuksena läsnäolo tapahtumalokien pohjalta';
+$string['defaultdynamicsection'] = 'Siirrä oletuksena läsnäolotlistat oikealle viikolle';
+$string['defaultgrade'] = 'Tee oletuksena läsnäololistoista arvioitavia';
+$string['defaulthoursinclass'] = 'Montako tuntia on oletuksena läsnäololistassa';
+$string['defaultmaxgrade'] = 'Mikä on suurin arvosana täydelle läsnäololle';
+$string['defaultstudentstatus'] = 'Oletusasetus opiskelijan läsnäololle uusissa läsnäololistoissa.';
+$string['downloadexcelfull'] = 'Lataa kaikki tiedot Excel-taulukkona';
+$string['downloadexceltotals'] = 'Lataa yhteenveto Excel-taulukkona';
+$string['downloadtextfull'] = 'Lataa kaikki tiedot tekstinä';
+$string['downloadtexttotals'] = 'Lataa yhteenveto tekstinä';
+$string['dynamicsection'] = 'Määritä viikottainen läsnäolo tämän pävän mukaan';
+$string['dynamicsectionmulti'] = 'Sijoita listat viikolle automattisesti';
+$string['dynsectionshort'] = 'Siirtyy dynaamisesti osioon';
+$string['endbeforestart'] = 'Päättymispäivä on ennen lopetus päivää';
+$string['endmulti'] = 'Päiväys viimeiselle läsnäololistalle';
+$string['for'] = '--';
+$string['friday'] = 'Pe';
+$string['gradeshort'] = 'Arvosteltu';
+$string['gradevalue'] = 'Tee tästä listasta arvioitava';
+$string['gradevaluemulti'] = 'Tee näistä listoista arvioitavat';
+$string['hoursinclass'] = 'Tuntien määrä opetuskokonaisuudessa';
+$string['hoursineachclass'] = 'Tuntien määrä jokaisessa opetuskokonaisuudessa';
+$string['hoursinfullreport'] = 'Maksimäärä läsnäolotunteja, joka näytetään raportin yhdellä sivulla';
+$string['maxgradeshort'] = 'Suurin arvosana';
+$string['maxgradevalue'] = 'Suurin arvosana täydelle läsnäololle';
+$string['modulename'] = 'Läsnäolo';
+$string['modulenameplural'] = 'Läsnäololistat';
+$string['monday'] = 'Ma';
+$string['norolls'] = 'Tällä kurssilla ei ole läsnäololistoja';
+$string['notes'] = 'Poikkeavat tiedot';
+$string['notesfor'] = 'Poikkeavat tiedot :';
+$string['noviews'] = 'Valitettavasti tunnuksellesi ei ole tietoja.';
+$string['of'] = '&nbsp;/&nbsp;';
+$string['pages'] = 'Sivut';
+$string['presentlong'] = 'Nykyinen';
+$string['presentshort'] = 'N';
+$string['saturday'] = 'La';
+$string['startafterend'] = 'Aloituspäivä on lopetuspäivän jälkeen';
+$string['startmulti'] = 'Ensimmäisen läsnäololistan päiväys.';
+$string['sunday'] = 'Su';
+$string['takeroll'] = 'Hae tämän päivän lista?';
+$string['tardiesperabsence'] = 'Kuinka monta myöhästymistä lasketaan poissaoloksi';
+$string['tardylong'] = 'Myöhästyminen';
+$string['tardyshort'] = 'M';
+$string['thursday'] = 'To';
+$string['tuesday'] = 'Ti';
+$string['viewall'] = 'Katsele kaikkia läsnäololistoja';
+$string['viewmulti'] = 'Katsele raporttia usealla sivulla';
+$string['viewone'] = 'Katsele kaikkia raportin sivuja';
+$string['viewsection'] = 'Katsele kaikkia tämän osion läsnäololistoja';
+$string['viewtable'] = 'Katsele raporttia yhtenä taulukkona';
+$string['viewweek'] = 'Katsele kaikkia viikon läsnäololistoja';
+$string['wednesday'] = 'Ke';
+$string['weekmodulename'] = 'Kaikki viime viikon läsnäololistat';
+
+?>
View
142 lang/fi/auth.php
@@ -1,71 +1,71 @@
-<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
-
-
-$string['auth_dbdescription'] = 'Tämä moduli tarkistaa ulkoisen tietokannan taulusta käyttäjätunnuksen ja salasanan.';
-$string['auth_dbextrafields'] = 'Nämä kentät ovat valinnaisia. Voit asettaa Moodlen hakemaan käyttäjätietoja ulkoisesta tietokannasta. Käyttäjä voi joka tapauksessa muuttaa omia henkilötietojaan jälkeenpäin.';
-$string['auth_dbfieldpass'] = 'Salasanasarakkeen nimi';
-$string['auth_dbfielduser'] = 'Käyttäjätunnus-sarakkeen nimi';
-$string['auth_dbhost'] = 'Tietokantapalvelin';
-$string['auth_dbname'] = 'Tietokannan nimi';
-$string['auth_dbpass'] = 'Salasana käyttäjätunnukselle';
-$string['auth_dbpasstype'] = 'Määritä salasanakentän käyttämä muoto. MD5-salaus on hyödyllinen jos haluat käyttää muita web-sovelluksia, kuten PostNukea.';
-$string['auth_dbtable'] = 'Taulun nimi';
-$string['auth_dbtitle'] = 'Käytä ulkoista tietokantaa';
-$string['auth_dbtype'] = 'Tietokannan tyyppi (Katso <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb dokumentoinnista</A> yksityiskohdat)';
-$string['auth_dbuser'] = 'Käyttäjätunnus lukuoikeuksin tietokantaan';
-$string['auth_emaildescription'] = 'Sähköpostivarmistus on oletusarvoinen käyttäjätunnistusmetodi.
-Kun käyttäjä luo itselleen tunnuksen, lähetetään varmistusviesti
-käyttäjälle. Viesti sisältää linkin, minkä avulla käyttäjä voi aktivoida tunnuksensa.';
-$string['auth_emailtitle'] = 'Käytä sähköpostivarmistusta';
-$string['auth_imapdescription'] = 'Tämä tapa käyttää imap-palvelinta käyttäjätunnuksen ja salasanan tarkistamiseen.';
-$string['auth_imaphost'] = 'IMAP-palvelimen osoite. Käytä IP-numeroa, älä domainnimeä.';
-$string['auth_imapport'] = 'IMAP-palvelimen portti. Yleensä 143 tai 993.';
-$string['auth_imaptitle'] = 'Käytä IMAP-palvelinta';
-$string['auth_imaptype'] = 'IMAP-palvelimen tyyppi. Katso ohjeesta (yllä) lisätietoja.';
-$string['auth_ldap_bind_dn'] = 'Jos haluat käyttää välitys-käyttäjää yhteyden muodostamiseen, määritä se tähän. Esim. \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
-$string['auth_ldap_bind_pw'] = 'Salasana välityskäyttäjälle.';
-$string['auth_ldap_contexts'] = 'Lista konteksteista, missä käyttäjät sijaitsevat. Erota kontekstit toisistaan \';\'-merkillä. Esim: \'ou=users,o=org; ou=others,o=org\'';
-$string['auth_ldap_create_context'] = 'Jos luodaan käyttäjät automaattisesti ldap-hakemistoon, määritä tässä konteksti minne käyttäjät luodaan. On hyvä käyttää jotain eritystä kontekstia, jotta vältyt tietoturvariskeiltä.';
-$string['auth_ldap_creators'] = 'Lista ryhmistä, minkä jäsenet voivat luoda uusia kursseja Moodleen. Erota useat ryhmät toisistaan \';\'-merkillä. Esimerkiksi \'cn=teachers,ou=staff,o=myorg;\'';
-$string['auth_ldap_host_url'] = 'Määritä LDAP-palvelin URL-muodossa. Esim. \'ldap://ldap.myorg.com/\' tai \'ldaps://ldap.myorg.com/\' ';
-$string['auth_ldap_memberattribute'] = 'Määritä käyttäjän ryhmäjäsenyys attribuutti. Yleensä \'member\' tai \'groupMembership\' ';
-$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Aseta arvo &lt;&gt; 0 jos haluat hakea käyttäjiä myös alikonteksteista.';
-$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Päivitä käyttäjätiedot LDAP:ista moodleen (firstname, lastname, address..) .';
-$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'Attribuutti käyttäjänimille. Yleensä \'cn\'.';
-$string['auth_ldapdescription'] = 'Tämä tapa tarjoaa käyttäjätunnistuksen LDAP-palvelimelta.
- Jos salasana ja tunnus täsmäävät, moodle luo uuden käyttäjän tietokantaansa. Jos olet valinnut \'auth_ldap_update_userinfo\'-option niin myös käyttäjätiedot siirretään LDAP:sta moodleen.
-
-Seuraavilla kerroilla ainostaan tunnus ja salasana tarkistetaan.';
-$string['auth_ldapextrafields'] = 'Nämä kentät ovat valinnaisia. Voit asettaa Moodlen hakemaan käyttäjätietoja LDAP-hakemistosta. Käyttäjä voi joka tapauksessa muuttaa omia henkilötietojaan jälkeenpäin.';
-$string['auth_ldaptitle'] = 'Käytä LDAP-palvelinta';
-$string['auth_manualdescription'] = 'Käyttäjät eivät voi itse luoda omia tunnuksiaan. Kaikki käyttäjät pitää luoda käsin pääkäyttäjien toimesta.';
-$string['auth_manualtitle'] = 'Käsinluonti';
-$string['auth_multiplehosts'] = 'Voit määritellä useita osoitteita ( joku.jossain.com;joku.toinen.com;... )';
-$string['auth_nntpdescription'] = 'Tämä tapa käyttää NNTP-palvelinta käyttäjän tunnistukseen.';
-$string['auth_nntphost'] = 'NNTP-palvelimen osoite. Käytä IP-numeroa, älä domainnimeä.';
-$string['auth_nntpport'] = 'Palvelimen portti (119 , yleensä)';
-$string['auth_nntptitle'] = 'Käytä NNTP-palvelinta';
-$string['auth_nonedescription'] = 'Käyttäjät voivat luoda vapaasti uuden tunnuksen ilman sähköpostivarmistusta.
-Jos käytät tätä tapaa, mieti mitä tietoturva- tai ylläpito-ongelmia tämä voi aiheuttaa.';
-$string['auth_nonetitle'] = 'Ei tunnistusta';
-$string['auth_pop3description'] = 'Tämä tapa käyttää POP3-palvelinta käyttäjän tunnistukseen.';
-$string['auth_pop3host'] = 'POP3 palvelimen osoite. Käytä IP-numeroa, älä domainnimeä.';
-$string['auth_pop3port'] = 'Palvelimen portti (110 , yleensä)';
-$string['auth_pop3title'] = 'Käytä POP3-palvelinta';
-$string['auth_pop3type'] = 'Palvelimen tyyppi. Jos käytätte salattua yhteyttä valitse pop3cert.';
-$string['auth_user_create'] = 'Käyttäjän luonti';
-$string['auth_user_creation'] = 'Voivatko käyttäjät itse luoda tunnuksensa. Käyttäjätiedot tarkistetaan sähköpostin avulla. Jos aktivoit tämän vaihtoehdon , muista myös määritellä autentikointi-modulin muut asetukset tähän liittyen.';
-$string['auth_usernameexists'] = 'Käyttäjätunnus on jo käytössä. Valitse joku toinen.';
-$string['authenticationoptions'] = 'Käyttäjätunnistuksen asetukset';
-$string['authinstructions'] = 'Tähän voi kirjoittaa ohjeet opiskelijoille, mitä tunnusta ja salasanaa heidän tulisi käyttää. Tämä teksti näkyy kirjautumissivulla.';
-$string['changepassword'] = 'Salasananvaihto-URL';
-$string['changepasswordhelp'] = 'Tässä osoitteessa käyttäjät voivat vaihtaa unohtamansa salasanan.';
-$string['chooseauthmethod'] = 'Valitse käyttäjäntunnistusmetodi: ';
-$string['guestloginbutton'] = 'Kirjaudu vieraana -painike';
-$string['instructions'] = 'Ohjeet';
-$string['md5'] = 'MD5-salaus';
-$string['plaintext'] = 'selväkielinen teksti';
-$string['showguestlogin'] = 'Voit näyttää tai piilottaa vieraskäyttäjä-painikkeen kirjautumissivulla.';
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // auth.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
+
+
+$string['auth_dbdescription'] = 'Tämä moduli tarkistaa ulkoisen tietokannan taulusta käyttäjätunnuksen ja salasanan. Jos käyttäjätunnus on uusi, myös muita tietoja voidaan kopioda Moodleen.';
+$string['auth_dbextrafields'] = 'Nämä kentät ovat valinnaisia. Voit asettaa Moodlen hakemaan valmiiksi joitakin käyttäjätietoja <b>ulkoisesta tietokannasta</b>.<p>Jos jätät nämä kentät tyhjiksi, käytetään oletusasetusarvoja.</p> Käyttäjä voi joka tapauksessa muuttaa omia henkilötietojaan myöhemmin.';
+$string['auth_dbfieldpass'] = 'Salasanakentännimi';
+$string['auth_dbfielduser'] = 'Käyttäjätunnuskentän nimi';
+$string['auth_dbhost'] = 'Tietokantapalvelin';
+$string['auth_dbname'] = 'Tietokannan nimi';
+$string['auth_dbpass'] = 'Salasana käyttäjätunnukselle';
+$string['auth_dbpasstype'] = 'Määritä salasanakentän käyttämä muoto. MD5-salaus on hyödyllinen, jos haluat käyttää muita web-sovelluksia kuten PostNukea.';
+$string['auth_dbtable'] = 'Tietokannan taulun nimi';
+$string['auth_dbtitle'] = 'Käytä ulkoista tietokantaa';
+$string['auth_dbtype'] = 'Tietokannan tyyppi (Katso <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb dokumentoinnista</A> yksityiskohdat)';
+$string['auth_dbuser'] = 'Käyttäjätunnus tietokantaan lukuoikeuksin';
+$string['auth_emaildescription'] = 'Sähköpostivarmistus on oletusarvoinen tunnistusmetodi käyttäjälle.
+Kun käyttäjä luo itselleen tunnuksen, lähetetään varmistusviesti
+käyttäjälle. Viesti sisältää linkin, minkä avulla käyttäjä voi aktivoida tunnuksensa.';
+$string['auth_emailtitle'] = 'Käytä sähköpostivarmistusta';
+$string['auth_imapdescription'] = 'Tämä tapa käyttää IMAP-palvelinta käyttäjätunnuksen ja salasanan tarkistamiseen.';
+$string['auth_imaphost'] = 'IMAP-palvelimen osoite. Käytä IP-numeroa, älä domainnimeä.';
+$string['auth_imapport'] = 'IMAP-palvelimen portti, yleensä 143 tai 993.';
+$string['auth_imaptitle'] = 'Käytä IMAP-palvelinta';
+$string['auth_imaptype'] = 'IMAP-palvelimen tyyppi. Katso ohjeesta (yllä) lisätietoja.';
+$string['auth_ldap_bind_dn'] = 'Jos haluat käyttää välityskäyttäjää yhteyden muodostamiseen, määritä se tähän. Esim. \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
+$string['auth_ldap_bind_pw'] = 'Salasana välityskäyttäjälle.';
+$string['auth_ldap_contexts'] = 'Lista konteksteista, missä käyttäjät sijaitsevat. Erota kontekstit toisistaan \';\'-merkillä. Esim: \'ou=users,o=org; ou=others,o=org\'';
+$string['auth_ldap_create_context'] = 'Jos luodaan sähköpostiviestillä tunnuksensa varmentaneet käyttäjät automaattisesti ldap-hakemistoon, määritä tässä konteksti, minne käyttäjät luodaan. On hyvä käyttää jotain eritystä kontekstia, jotta vältyt tietoturvariskeiltä. Tätä kontekstia ei tarvitse erikseen lisätä yllä olevaan muuttujaan.';
+$string['auth_ldap_creators'] = 'Lista ryhmistä, minkä jäsenet voivat luoda uusia kursseja Moodleen. Erota useat ryhmät toisistaan \';\'-merkillä. Esimerkiksi \'cn=teachers,ou=staff,o=myorg;\'';
+$string['auth_ldap_host_url'] = 'Määritä LDAP-palvelin URL-muodossa. Esim. \'ldap://ldap.myorg.com/\' tai \'ldaps://ldap.myorg.com/\' ';
+$string['auth_ldap_memberattribute'] = 'Määritä käyttäjän ryhmäjäsenyysattribuutti. Yleensä \'member\' tai \'groupMembership\' ';
+$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Aseta arvo &lt;&gt; 0, jos haluat hakea käyttäjiä myös alikonteksteista.';
+$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Päivitä käyttäjätiedot LDAP:ista Moodleen (etunimi, sukunimi, osoite..). Katso <a href=\"/auth/ldap/attr_mappings.php\">/auth/ldap/attr_mappings.php</a> tarkempia määrittelytietoja.';
+$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'Attribuutti käyttäjänimille. Yleensä \'cn\'.';
+$string['auth_ldapdescription'] = 'Tämä tapa tarjoaa käyttäjätunnistuksen LDAP-palvelimelta. Jos salasana ja tunnus täsmäävät, Moodle luo uuden käyttäjän tietokantaansa. Jos olet valinnut \'auth_ldap_update_userinfo\'-option, myös käyttäjätiedot kopioidaan LDAP:sta Moodleen.
+
+Seuraavilla kerroilla ainostaan tunnus ja salasana tarkistetaan.';
+$string['auth_ldapextrafields'] = 'Nämä kentät ovat valinnaisia. Voit asettaa Moodlen hakemaan käyttäjätietoja tässä määritellyistä <b>LDAP-kentistä</b>. Mikäli jätät nämä tyhjiksi, mitään tietoja ei haeta LDAP-palvelimelta ja käytetään Moodlen oletusarvoja.
+<p>Käyttäjä voi joka tapauksessa muuttaa omia henkilötietojaan jälkeenpäin.</p>';
+$string['auth_ldaptitle'] = 'Käytä LDAP-palvelinta';
+$string['auth_manualdescription'] = 'Käyttäjät eivät voi itse luoda omia tunnuksiaan. Pääkäyttäjien pitää luoda kaikki käyttäjät käsin.';
+$string['auth_manualtitle'] = 'Käsinluonti';
+$string['auth_multiplehosts'] = 'Voit määritellä useita osoitteita ( joku.jossain.com;joku.toinen.com;... )';
+$string['auth_nntpdescription'] = 'Tämä tapa käyttää NNTP-palvelinta käyttäjän tunnistukseen.';
+$string['auth_nntphost'] = 'NNTP-palvelimen osoite. Käytä IP-numeroa, älä domainnimeä.';
+$string['auth_nntpport'] = 'NNTP-palvelimen portti (yleensä 119)';
+$string['auth_nntptitle'] = 'Käytä NNTP-palvelinta';
+$string['auth_nonedescription'] = 'Käyttäjät voivat luoda vapaasti uuden tunnuksen ilman sähköpostivarmistusta.
+Jos käytät tätä tapaa, mieti, mitä tietoturva- tai ylläpito-ongelmia tämä voi aiheuttaa.';
+$string['auth_nonetitle'] = 'Ei tunnistusta';
+$string['auth_pop3description'] = 'Tämä tapa käyttää POP3-palvelinta käyttäjän tunnistukseen.';
+$string['auth_pop3host'] = 'POP3-palvelimen osoite. Käytä IP-numeroa, älä domainnimeä.';
+$string['auth_pop3port'] = 'POP3-palvelimen portti (yleensä 110 )';
+$string['auth_pop3title'] = 'Käytä POP3-palvelinta';
+$string['auth_pop3type'] = 'Palvelimen tyyppi. Jos käytätte salattua yhteyttä, valitse pop3cert.';
+$string['auth_user_create'] = 'Käyttäjän luonti';
+$string['auth_user_creation'] = 'Käyttäjät voivat itse luoda tunnuksensa. Käyttäjätiedot tarkistetaan sähköpostin avulla. Jos aktivoit tämän vaihtoehdon, muista myös määritellä autentikointi-modulin muut tähän liittyvät asetukset.';
+$string['auth_usernameexists'] = 'Käyttäjätunnus on jo käytössä. Valitse joku toinen.';
+$string['authenticationoptions'] = 'Käyttäjätunnistuksen asetukset';
+$string['authinstructions'] = 'Tähän voi kirjoittaa ohjeet opiskelijoille, mitä tunnusta ja salasanaa heidän tulisi käyttää. Tämä teksti näkyy kirjautumissivulla.';
+$string['changepassword'] = 'Salasananvaihto-URL';
+$string['changepasswordhelp'] = 'Tässä osoitteessa käyttäjät voivat vaihtaa unohtamansa salasanan. Käyttäjille tämä näkyy painikkeena kirjautumissivulla ja heidän käyttäjätietosivullaan.';
+$string['chooseauthmethod'] = 'Valitse käyttäjäntunnistusmetodi: ';
+$string['guestloginbutton'] = 'Kirjaudu vieraana-painike';
+$string['instructions'] = 'Ohjeet';
+$string['md5'] = 'MD5-salaus';
+$string['plaintext'] = 'Selväkielinen teksti';
+$string['showguestlogin'] = 'Voit näyttää tai piilottaa Kirjaudu vieraana-painikkeen kirjautumissivulla.';
+
+?>
View
86 lang/fi/chat.php
@@ -1,43 +1,43 @@
-<?PHP // $Id$
- // chat.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
-
-
-$string['beep'] = 'kutsu';
-$string['chatintro'] = 'Esittely teksti';
-$string['chatname'] = 'Chat-huoneen nimi';
-$string['chatreport'] = 'Chat-istunnot';
-$string['chattime'] = 'Seuraava chattäily-aika';
-$string['configoldping'] = 'Kuinka pitkän ajan päästä käyttäjä katsotaan poistuneeksi siitä kun hänestä ei ole kuulunut mitään?';
-$string['configrefreshroom'] = 'Kuinka usein chat-huone päivitetään? (sekunteina). Mitä lyhyempi aika, sen nopeampi huone on mutta serverin kuormitus on silloin suurempi kun monta käyttäjää on huoneessa samaan aikaan.';
-$string['configrefreshuserlist'] = 'Kuinka nopeasti käyttäjälista päivitetään (sekunteina)';
-$string['currentchats'] = 'Aktiiviset chat-sessiot';
-$string['currentusers'] = 'Tämän hetkiset käyttäjät';
-$string['deletesession'] = 'Poista tämä istunto';
-$string['deletesessionsure'] = 'Oletko varma että haluat poistaa tämän istunnon?';
-$string['donotusechattime'] = 'Älä julkaise mitään chattäily-aikoja';
-$string['enterchat'] = 'Klikkaa tästä päästäksesi mukaan chattiin';
-$string['errornousers'] = 'Muita käyttäjiä ei löydy!';
-$string['helpchatting'] = 'Apua chattäilyyn';
-$string['idle'] = 'Tyhjä';
-$string['messagebeepseveryone'] = '$a kutsuu kaikkia!';
-$string['messagebeepsyou'] = '$a on juuri kutsunut sinua!';
-$string['messageenter'] = '$a on juuri tullut mukaan chattiin';
-$string['messageexit'] = '$a on lopettanut chatin';
-$string['messages'] = 'Viestit';
-$string['modulename'] = 'Chat';
-$string['modulenameplural'] = 'Chatit';
-$string['neverdeletemessages'] = 'Älä koskaan poista viestejä';
-$string['nextsession'] = 'Seuraava sessio';
-$string['nomessages'] = 'Ei viestejä';
-$string['repeatdaily'] = 'Joka päivä samaan aikaan';
-$string['repeatnone'] = 'Ei toistoja - Julkaise vain määritellyt ajat';
-$string['repeattimes'] = 'Toista sessiot';
-$string['repeatweekly'] = 'Joka viikko samaan aikaan';
-$string['savemessages'] = 'Säästä vanhat sessiot';
-$string['seesession'] = 'Vilkaise tätä sessiota';
-$string['sessions'] = 'Chat sessiot';
-$string['strftimemessage'] = '%%H:%%M';
-$string['studentseereports'] = 'Vanhat sessiot näytetään kaikille';
-$string['viewreport'] = 'Näytä vanhat chat-sessiot';
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // chat.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
+
+
+$string['beep'] = 'kutsu';
+$string['chatintro'] = 'Johdanto';
+$string['chatname'] = 'Chat-huoneen nimi';
+$string['chatreport'] = 'Chat-istunnot';
+$string['chattime'] = 'Seuraavan chat-istunnon aika';
+$string['configoldping'] = 'Kuinka pitkän ajan päästä käyttäjä katsotaan poistuneeksi siitä kun hänestä ei ole kuulunut mitään?';
+$string['configrefreshroom'] = 'Kuinka usein chat-huone päivitetään (sekunteina)? Mitä lyhyempi aika, sen nopeampi huone on, mutta serverin kuormitus on silloin suurempi, kun monta käyttäjää on huoneessa samaan aikaan.';
+$string['configrefreshuserlist'] = 'Kuinka nopeasti käyttäjälista päivitetään (sekunteina)';
+$string['currentchats'] = 'Aktiiviset chat-istunnot';
+$string['currentusers'] = 'Tämän hetkiset käyttäjät';
+$string['deletesession'] = 'Poista tämä istunto';
+$string['deletesessionsure'] = 'Oletko varma, että haluat poistaa tämän istunnon?';
+$string['donotusechattime'] = 'Älä julkaise mitään chat-istuntoaikoja';
+$string['enterchat'] = 'Klikkaa tästä päästäksesi mukaan chat-istuntoon';
+$string['errornousers'] = 'Muita käyttäjiä ei löydy!';
+$string['helpchatting'] = 'Apua chat-toiminnon käyttöön';
+$string['idle'] = 'Tyhjä';
+$string['messagebeepseveryone'] = '$a kutsuu kaikkia!';
+$string['messagebeepsyou'] = '$a on juuri kutsunut sinua!';
+$string['messageenter'] = '$a on juuri tullut mukaan chattiin';
+$string['messageexit'] = '$a on lopettanut chatin';
+$string['messages'] = 'Viestit';
+$string['modulename'] = 'Chat';
+$string['modulenameplural'] = 'Chatit';
+$string['neverdeletemessages'] = 'Älä koskaan poista viestejä';
+$string['nextsession'] = 'Seuraava istunto';
+$string['nomessages'] = 'Ei viestejä';
+$string['repeatdaily'] = 'Joka päivä samaan aikaan';
+$string['repeatnone'] = 'Ei toistoja - julkaise vain määritellyt ajat';
+$string['repeattimes'] = 'Toista istunnot';
+$string['repeatweekly'] = 'Joka viikko samaan aikaan';
+$string['savemessages'] = 'Säästä vanhat istunnot';
+$string['seesession'] = 'Vilkaise tätä istuntoa';
+$string['sessions'] = 'Chat-istunnot';
+$string['strftimemessage'] = '%%H:%%M';
+$string['studentseereports'] = 'Vanhat istunnot näytetään kaikille';
+$string['viewreport'] = 'Näytä vanhat chat-istunnot';
+
+?>
View
2 lang/fi/choice.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // choice.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // choice.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
$string['answered'] = 'Vastattu';
View
452 lang/fi/countries.php
@@ -1,226 +1,226 @@
-<?PHP // $Id$
- // countries.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
-
-
-$string['AD'] = 'Andorra';
-$string['AE'] = 'Yhdistyneet arabi emiirikunnat';
-$string['AF'] = 'Afganistan';
-$string['AG'] = 'Antigua ja Barbuda';
-$string['AL'] = 'Albania';
-$string['AM'] = 'Armenia';
-$string['AN'] = 'Alankomaiden Antillit';
-$string['AO'] = 'Angola';
-$string['AQ'] = 'Antarktis';
-$string['AR'] = 'Argentiina';
-$string['AT'] = 'Itävalta';
-$string['AU'] = 'Austraalia';
-$string['AW'] = 'Aruba';
-$string['AZ'] = 'Azerbaidzan';
-$string['BA'] = 'Bosnia-Herzegovina';
-$string['BB'] = 'Barbados';
-$string['BD'] = 'Bangladesh';
-$string['BE'] = 'Belgia';
-$string['BF'] = 'Burkina Faso';
-$string['BG'] = 'Bulgaria';
-$string['BH'] = 'Bahrain';
-$string['BI'] = 'Burundi';
-$string['BJ'] = 'Benin';
-$string['BM'] = 'Bermuda';
-$string['BN'] = 'Brunei';
-$string['BO'] = 'Bolivia';
-$string['BR'] = 'Brasilia';
-$string['BS'] = 'Bahamasaaret';
-$string['BT'] = 'Bhutan';
-$string['BW'] = 'Botswana';
-$string['BY'] = 'Valko-Venäjä';
-$string['BZ'] = 'Belize';
-$string['CA'] = 'Kanada';
-$string['CC'] = 'Kookos-Saaret';
-$string['CF'] = 'Keski-Afrikan tasavalta';
-$string['CG'] = 'Kongo';
-$string['CH'] = 'Sveitsi';
-$string['CI'] = 'Norsunluurannikko';
-$string['CL'] = 'Chile';
-$string['CM'] = 'Kamerun';
-$string['CN'] = 'Kiina';
-$string['CO'] = 'Kolumbia';
-$string['CR'] = 'Costa Rica';
-$string['CS'] = 'Serbia ja Montenegro';
-$string['CU'] = 'Kuuba';
-$string['CV'] = 'Cap Verde';
-$string['CX'] = 'Joulusaaret';
-$string['CY'] = 'Kypros';
-$string['CZ'] = 'Tsekki';
-$string['DE'] = 'Saksa';
-$string['DJ'] = 'Djibouti';
-$string['DK'] = 'Tanska';
-$string['DM'] = 'Dominica';
-$string['DO'] = 'Dominikaaninen tasavalta';
-$string['DZ'] = 'Algeria';
-$string['EC'] = 'Ecuador';
-$string['EE'] = 'Viro';
-$string['EG'] = 'Egypti';
-$string['EH'] = 'Länsi-Sahara';
-$string['ER'] = 'Eritrea';
-$string['ES'] = 'Espanja';
-$string['ET'] = 'Etiopia';
-$string['FI'] = 'Suomi';
-$string['FJ'] = 'Fiji';
-$string['FK'] = 'Falkland-saaret';
-$string['FM'] = 'Micronesian yhdistyneet kansakunnat';
-$string['FO'] = 'Färsaaret';
-$string['FR'] = 'Ranska';
-$string['FX'] = 'Ranska; Metropolitan';
-$string['GA'] = 'Gabon';
-$string['GB'] = 'Iso-Britannia';
-$string['GD'] = 'Grenada';
-$string['GE'] = 'Georgia';
-$string['GF'] = 'Ranskan Guayana';
-$string['GH'] = 'Ghana';
-$string['GI'] = 'Gibraltar';
-$string['GL'] = 'Grönlanti';
-$string['GM'] = 'Gambia';
-$string['GN'] = 'Guinea';
-$string['GP'] = 'Guadeloupe';
-$string['GQ'] = 'Päiväntasaajan Guinea';
-$string['GR'] = 'Kreikka';
-$string['GT'] = 'Guatemala';
-$string['GU'] = 'Guam';
-$string['GW'] = 'Guinea-Bissau';
-$string['GY'] = 'Guayana';
-$string['HK'] = 'Hong Kong';
-$string['HN'] = 'Honduras';
-$string['HR'] = 'Kroatia';
-$string['HT'] = 'Haiti';
-$string['HU'] = 'Unkari';
-$string['ID'] = 'Indonesia';
-$string['IE'] = 'Irlanti';
-$string['IL'] = 'Israel';
-$string['IN'] = 'Intia';
-$string['IQ'] = 'Irak';
-$string['IR'] = 'Iran';
-$string['IS'] = 'Islanti';
-$string['IT'] = 'Italia';
-$string['JM'] = 'Jamaika';
-$string['JO'] = 'Jordania';
-$string['JP'] = 'Japani';
-$string['KE'] = 'Kenia';
-$string['KG'] = 'Kirgistan';
-$string['KH'] = 'Kambodsa';
-$string['KI'] = 'Kiribati';
-$string['KM'] = 'Komorit';
-$string['KO'] = 'Kosovo';
-$string['KP'] = 'Pohjois-Korea';
-$string['KR'] = 'Etelä-Korea';
-$string['KW'] = 'Kuwait';
-$string['KY'] = 'Caymansaaret';
-$string['KZ'] = 'Kazakstan';
-$string['LB'] = 'Libanon';
-$string['LC'] = 'Saint Lucia';
-$string['LI'] = 'Liechtenstein';
-$string['LK'] = 'Sri Lanka';
-$string['LR'] = 'Liberia';
-$string['LS'] = 'Lesoto';
-$string['LT'] = 'Liettua';
-$string['LU'] = 'Luxemburg';
-$string['LV'] = 'Latvia';
-$string['LY'] = 'Libya';
-$string['MA'] = 'Marokko';
-$string['MC'] = 'Monaco';
-$string['MD'] = 'Moldova';
-$string['MG'] = 'Madagaskar';
-$string['MH'] = 'Marshalsaaret';
-$string['MK'] = 'Makedonia';
-$string['ML'] = 'Mali';
-$string['MM'] = 'Myanmar';
-$string['MN'] = 'Mongolia';
-$string['MO'] = 'Macao';
-$string['MQ'] = 'Martinique';
-$string['MR'] = 'Mauritania';
-$string['MS'] = 'Montserrat';
-$string['MT'] = 'Malta';
-$string['MU'] = 'Mauritius';
-$string['MV'] = 'Malediivit';
-$string['MW'] = 'Malawi';
-$string['MX'] = 'Meksiko';
-$string['MY'] = 'Malesia';
-$string['MZ'] = 'Mosambik';
-$string['NA'] = 'Namibia';
-$string['NC'] = 'Uusi-Kaledonia';
-$string['NE'] = 'Niger';
-$string['NG'] = 'Nigeria';
-$string['NI'] = 'Nikaragua';
-$string['NL'] = 'Alankomaat';
-$string['NO'] = 'Norja';
-$string['NP'] = 'Nepal';
-$string['NR'] = 'Nauru';
-$string['NU'] = 'Niue';
-$string['NZ'] = 'Uusi-Seelanti';
-$string['OM'] = 'Oman';
-$string['PA'] = 'Panama';
-$string['PE'] = 'Peru';
-$string['PF'] = 'Ranskan Polynesia';
-$string['PG'] = 'Papua Uusi-Guinea';
-$string['PH'] = 'Filippiinit';
-$string['PK'] = 'Pakistan';
-$string['PL'] = 'Puola';
-$string['PN'] = 'Pitcairn';
-$string['PR'] = 'Puerto Rico';
-$string['PT'] = 'Portugali';
-$string['PW'] = 'Palau';
-$string['PY'] = 'Paraguay';
-$string['QA'] = 'Qatar';
-$string['RE'] = 'Reunion';
-$string['RO'] = 'Romania';
-$string['RU'] = 'Venäjä';
-$string['RW'] = 'Ruanda';
-$string['SA'] = 'Saudi-Arabia';
-$string['SB'] = 'Salomonsaaret';
-$string['SC'] = 'Seychellit';
-$string['SD'] = 'Sudan';
-$string['SE'] = 'Ruotsi';
-$string['SG'] = 'Singapore';
-$string['SH'] = 'St. Helena';
-$string['SI'] = 'Slovenia';
-$string['SJ'] = 'Huippuvuoret ja Jan Mayen';
-$string['SK'] = 'Slovakia';
-$string['SL'] = 'Sierra Leone';
-$string['SM'] = 'San Marino';
-$string['SN'] = 'Senegal';
-$string['SO'] = 'Somalia';
-$string['SR'] = 'Surinam';
-$string['ST'] = 'Sao Tome ja Principe';
-$string['SV'] = 'El Salvador';
-$string['SY'] = 'Syyria';
-$string['SZ'] = 'Swazimaa';
-$string['TD'] = 'Tshad';
-$string['TG'] = 'Togo';
-$string['TH'] = 'Thaimaa';
-$string['TJ'] = 'Tadzhikistan';
-$string['TM'] = 'Turkmenistan';
-$string['TN'] = 'Tunisia';
-$string['TO'] = 'Tonga';
-$string['TP'] = 'Itä-Timor';
-$string['TR'] = 'Turkki';
-$string['TT'] = 'Trinidad ja Tobago';
-$string['TV'] = 'Tuvalu';
-$string['TW'] = 'Taiwan';
-$string['TZ'] = 'Tansania';
-$string['UA'] = 'Ukraina';
-$string['UG'] = 'Uganda';
-$string['US'] = 'Yhdysvallat';
-$string['UY'] = 'Uruguay';
-$string['UZ'] = 'Uzbekistan';
-$string['VA'] = 'Vatikaani';
-$string['VE'] = 'Venezuela';
-$string['VN'] = 'Vietnam';
-$string['VU'] = 'Vanuatu';
-$string['WA'] = 'Wales';
-$string['WS'] = 'Samoa';
-$string['YE'] = 'Jemen';
-$string['ZA'] = 'Etelä-Afrikka';
-$string['ZM'] = 'Zambia';
-$string['ZR'] = 'Zaire';
-$string['ZW'] = 'Zimbabwe';
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // countries.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
+
+
+$string['AD'] = 'Andorra';
+$string['AE'] = 'Yhdistyneet arabi emiirikunnat';
+$string['AF'] = 'Afganistan';
+$string['AG'] = 'Antigua ja Barbuda';
+$string['AL'] = 'Albania';
+$string['AM'] = 'Armenia';
+$string['AN'] = 'Alankomaiden Antillit';
+$string['AO'] = 'Angola';
+$string['AQ'] = 'Antarktis';
+$string['AR'] = 'Argentiina';
+$string['AT'] = 'Itävalta';
+$string['AU'] = 'Austraalia';
+$string['AW'] = 'Aruba';
+$string['AZ'] = 'Azerbaidzan';
+$string['BA'] = 'Bosnia-Herzegovina';
+$string['BB'] = 'Barbados';
+$string['BD'] = 'Bangladesh';
+$string['BE'] = 'Belgia';
+$string['BF'] = 'Burkina Faso';
+$string['BG'] = 'Bulgaria';
+$string['BH'] = 'Bahrain';
+$string['BI'] = 'Burundi';
+$string['BJ'] = 'Benin';
+$string['BM'] = 'Bermuda';
+$string['BN'] = 'Brunei';
+$string['BO'] = 'Bolivia';
+$string['BR'] = 'Brasilia';
+$string['BS'] = 'Bahamasaaret';
+$string['BT'] = 'Bhutan';
+$string['BW'] = 'Botswana';
+$string['BY'] = 'Valko-Venäjä';
+$string['BZ'] = 'Belize';
+$string['CA'] = 'Kanada';
+$string['CC'] = 'Kookos-Saaret';
+$string['CF'] = 'Keski-Afrikan tasavalta';
+$string['CG'] = 'Kongo';
+$string['CH'] = 'Sveitsi';
+$string['CI'] = 'Norsunluurannikko';
+$string['CL'] = 'Chile';
+$string['CM'] = 'Kamerun';
+$string['CN'] = 'Kiina';
+$string['CO'] = 'Kolumbia';
+$string['CR'] = 'Costa Rica';
+$string['CS'] = 'Serbia ja Montenegro';
+$string['CU'] = 'Kuuba';
+$string['CV'] = 'Cap Verde';
+$string['CX'] = 'Joulusaaret';
+$string['CY'] = 'Kypros';
+$string['CZ'] = 'Tsekki';
+$string['DE'] = 'Saksa';
+$string['DJ'] = 'Djibouti';
+$string['DK'] = 'Tanska';
+$string['DM'] = 'Dominica';
+$string['DO'] = 'Dominikaaninen tasavalta';
+$string['DZ'] = 'Algeria';
+$string['EC'] = 'Ecuador';
+$string['EE'] = 'Viro';
+$string['EG'] = 'Egypti';
+$string['EH'] = 'Länsi-Sahara';
+$string['ER'] = 'Eritrea';
+$string['ES'] = 'Espanja';
+$string['ET'] = 'Etiopia';
+$string['FI'] = 'Suomi';
+$string['FJ'] = 'Fiji';
+$string['FK'] = 'Falkland-saaret';
+$string['FM'] = 'Micronesian yhdistyneet kansakunnat';
+$string['FO'] = 'Färsaaret';
+$string['FR'] = 'Ranska';
+$string['FX'] = 'Ranska; Metropolitan';
+$string['GA'] = 'Gabon';
+$string['GB'] = 'Iso-Britannia';
+$string['GD'] = 'Grenada';
+$string['GE'] = 'Georgia';
+$string['GF'] = 'Ranskan Guayana';
+$string['GH'] = 'Ghana';
+$string['GI'] = 'Gibraltar';
+$string['GL'] = 'Grönlanti';
+$string['GM'] = 'Gambia';
+$string['GN'] = 'Guinea';
+$string['GP'] = 'Guadeloupe';
+$string['GQ'] = 'Päiväntasaajan Guinea';
+$string['GR'] = 'Kreikka';
+$string['GT'] = 'Guatemala';
+$string['GU'] = 'Guam';
+$string['GW'] = 'Guinea-Bissau';
+$string['GY'] = 'Guayana';
+$string['HK'] = 'Hong Kong';
+$string['HN'] = 'Honduras';
+$string['HR'] = 'Kroatia';
+$string['HT'] = 'Haiti';
+$string['HU'] = 'Unkari';
+$string['ID'] = 'Indonesia';
+$string['IE'] = 'Irlanti';
+$string['IL'] = 'Israel';
+$string['IN'] = 'Intia';
+$string['IQ'] = 'Irak';
+$string['IR'] = 'Iran';
+$string['IS'] = 'Islanti';
+$string['IT'] = 'Italia';
+$string['JM'] = 'Jamaika';
+$string['JO'] = 'Jordania';
+$string['JP'] = 'Japani';
+$string['KE'] = 'Kenia';
+$string['KG'] = 'Kirgistan';
+$string['KH'] = 'Kambodsa';
+$string['KI'] = 'Kiribati';
+$string['KM'] = 'Komorit';
+$string['KO'] = 'Kosovo';
+$string['KP'] = 'Pohjois-Korea';
+$string['KR'] = 'Etelä-Korea';
+$string['KW'] = 'Kuwait';
+$string['KY'] = 'Caymansaaret';
+$string['KZ'] = 'Kazakstan';
+$string['LB'] = 'Libanon';
+$string['LC'] = ' Saint Lucia';
+$string['LI'] = 'Liechtenstein';
+$string['LK'] = 'Sri Lanka';
+$string['LR'] = 'Liberia';
+$string['LS'] = 'Lesoto';
+$string['LT'] = 'Liettua';
+$string['LU'] = 'Luxemburg';
+$string['LV'] = 'Latvia';
+$string['LY'] = 'Libya';
+$string['MA'] = 'Marokko';
+$string['MC'] = 'Monaco';
+$string['MD'] = 'Moldova';
+$string['MG'] = 'Madagaskar';
+$string['MH'] = 'Marshalsaaret';
+$string['MK'] = 'Makedonia';
+$string['ML'] = 'Mali';
+$string['MM'] = 'Myanmar';
+$string['MN'] = 'Mongolia';
+$string['MO'] = 'Macao';
+$string['MQ'] = 'Martinique';
+$string['MR'] = 'Mauritania';
+$string['MS'] = 'Montserrat';
+$string['MT'] = 'Malta';
+$string['MU'] = 'Mauritius';
+$string['MV'] = 'Malediivit';
+$string['MW'] = 'Malawi';
+$string['MX'] = 'Meksiko';
+$string['MY'] = 'Malesia';
+$string['MZ'] = 'Mosambik';
+$string['NA'] = 'Namibia';
+$string['NC'] = 'Uusi-Kaledonia';
+$string['NE'] = 'Niger';
+$string['NG'] = 'Nigeria';
+$string['NI'] = 'Nikaragua';
+$string['NL'] = 'Alankomaat';
+$string['NO'] = 'Norja';
+$string['NP'] = 'Nepal';
+$string['NR'] = 'Nauru';
+$string['NU'] = 'Niue';
+$string['NZ'] = 'Uusi-Seelanti';
+$string['OM'] = 'Oman';
+$string['PA'] = 'Panama';
+$string['PE'] = 'Peru';
+$string['PF'] = 'Ranskan Polynesia';
+$string['PG'] = 'Papua Uusi-Guinea';
+$string['PH'] = 'Filippiinit';
+$string['PK'] = 'Pakistan';
+$string['PL'] = 'Puola';
+$string['PN'] = 'Pitcairn';
+$string['PR'] = 'Puerto Rico';
+$string['PT'] = 'Portugali';
+$string['PW'] = 'Palau';
+$string['PY'] = 'Paraguay';
+$string['QA'] = 'Qatar';
+$string['RE'] = 'Reunion';
+$string['RO'] = 'Romania';
+$string['RU'] = 'Venäjä';
+$string['RW'] = 'Ruanda';
+$string['SA'] = 'Saudi-Arabia';
+$string['SB'] = 'Salomonsaaret';
+$string['SC'] = 'Seychellit';
+$string['SD'] = 'Sudan';
+$string['SE'] = 'Ruotsi';
+$string['SG'] = 'Singapore';
+$string['SH'] = 'St. Helena';
+$string['SI'] = 'Slovenia';
+$string['SJ'] = 'Huippuvuoret ja Jan Mayen';
+$string['SK'] = 'Slovakia';
+$string['SL'] = 'Sierra Leone';
+$string['SM'] = 'San Marino';
+$string['SN'] = 'Senegal';
+$string['SO'] = 'Somalia';
+$string['SR'] = 'Surinam';
+$string['ST'] = 'Sao Tome ja Principe';
+$string['SV'] = 'El Salvador';
+$string['SY'] = 'Syyria';
+$string['SZ'] = 'Swazimaa';
+$string['TD'] = 'Tshad';
+$string['TG'] = 'Togo';
+$string['TH'] = 'Thaimaa';
+$string['TJ'] = 'Tadzhikistan';
+$string['TM'] = 'Turkmenistan';
+$string['TN'] = 'Tunisia';
+$string['TO'] = 'Tonga';
+$string['TP'] = 'Itä-Timor';
+$string['TR'] = 'Turkki';
+$string['TT'] = 'Trinidad ja Tobago';
+$string['TV'] = 'Tuvalu';
+$string['TW'] = 'Taiwan';
+$string['TZ'] = 'Tansania';
+$string['UA'] = 'Ukraina';
+$string['UG'] = 'Uganda';
+$string['US'] = 'Yhdysvallat';
+$string['UY'] = 'Uruguay';
+$string['UZ'] = 'Uzbekistan';
+$string['VA'] = 'Vatikaani';
+$string['VE'] = 'Venezuela';
+$string['VN'] = 'Vietnam';
+$string['VU'] = 'Vanuatu';
+$string['WA'] = 'Wales';
+$string['WS'] = 'Samoa';
+$string['YE'] = 'Jemen';
+$string['ZA'] = 'Etelä-Afrikka';
+$string['ZM'] = 'Zambia';
+$string['ZR'] = 'Zaire';
+$string['ZW'] = 'Zimbabwe';
+
+?>
View
130 lang/fi/dialogue.php
@@ -1,71 +1,69 @@
-<?PHP // $Id$
- // dialogue.php - created with Moodle 1.2 development (2004010900)
-
-
-$string['addmynewentries'] = 'Lisää viestini';
-$string['addmynewentry'] = 'Lisää viestini';
-$string['addsubject'] = 'Lisää aihe';
-$string['allowmultiple'] = 'Avoimet vuoropuhelut per/hlö.';
-$string['allowstudentdialogues'] = 'Salli vuoropuhelut opiskelijoiden välillä';
-$string['close'] = 'Sulje';
-$string['closed'] = 'Suljettu';
-$string['confirmclosure'] = 'Olet sulkemassa vuoropuhelua $a :n kanssa. Suljettuja vuoropuheluja ei voida uudelleenavata. Jos suljet tämän vuoropuhelun, voit katsella merkintöjä mutta et voi enää lisätä siihen mitään.
+<?PHP // $Id$
+ // dialogue.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
-Oletko varma, että haluat sulkea keskustelun?';
-$string['deleteafter'] = 'Poista suljetut (päivät)';
-$string['dialogueclosed'] = 'Vuoropuhelu suljettu';
-$string['dialogueintro'] = 'Kuvaus';
+
+$string['addmynewentries'] = 'Lisää viestini';
+$string['addmynewentry'] = 'Lisää viestini';
+$string['addsubject'] = 'Lisää aihe';
+$string['allowmultiple'] = 'Avoimet vuoropuhelut henkilöä kohden';
+$string['allowstudentdialogues'] = 'Salli vuoropuhelut opiskelijoiden välillä';
+$string['close'] = 'Sulje';
+$string['closed'] = 'Suljettu';
+$string['confirmclosure'] = 'Olet sulkemassa vuoropuhelua $a:n kanssa. Suljettuja vuoropuheluja ei voida avata uudelleen. Jos suljet tämän vuoropuhelun, voit katsella merkintöjä, mutta et voi enää lisätä siihen mitään.<br /><br />Oletko varma, että haluat sulkea keskustelun?';
+$string['deleteafter'] = 'Poista suljetut tämän ajan kuluttua (päivissä)';
+$string['dialogueclosed'] = 'Vuoropuhelu suljettu';
+$string['dialogueintro'] = 'Vuoropuhelun kuvaus';
$string['dialoguemail'] = '$a->userform on lisännyt viestin vuoropuheluunne \'$a->dialogue\'
-Näet lisätyt viestit osoitteessa $a->url';
+Näet lisätyt viestit osoitteessa $a->url';
$string['dialoguemailhtml'] = '$a->userform on lisännyt viestin vuoropuheluunne \'<i>$a->dialogue</i>\'<br /><br />
-Näet lisätyt viestit osoitteessa <a href=\"$a->url\">vuoropuhelu</a>.';
-$string['dialoguename'] = 'Nimi';
-$string['dialogueopened'] = 'Vuoropuhelu aukaistu $a :lle';
-$string['dialoguewith'] = 'Keskustelija';
-$string['everybody'] = 'Kaikki';
-$string['furtherinformation'] = 'Lisätietoja';
-$string['lastentry'] = 'Viimeisin merkintä';
-$string['maildefault'] = 'Sähköpostioletus';
-$string['modulename'] = 'Vuoropuhelu';
-$string['modulenameplural'] = 'Vuoropuhelut';
-$string['namehascloseddialogue'] = '$a on sulkenut vuoropuhelun';
-$string['newdialogueentries'] = 'Uudet viestit';
-$string['newentry'] = 'Uusi viesti';
-$string['noavailablepeople'] = 'Ei henkilöitä, joiden kanssa vuoropuhelu voidaan aloittaa';
-$string['nopersonchosen'] = 'Henkilöä ei ole valittu!';
-$string['nosubject'] = 'Aihe puuttuu!!!';
-$string['notextentered'] = 'Teksti puttuu!!!';
-$string['notstarted'] = 'Et ole aloittanut tätä vuoropuhelua vielä';
-$string['notyetseen'] = 'Avaamatta';
-$string['numberofentries'] = 'Viestien määrä';
-$string['numberofentriesadded'] = '$a :n merkinnät';
-$string['of'] = '/';
-$string['onwrote'] = '$a kirjoitti';
-$string['onyouwrote'] = '$a kirjoitit';
-$string['open'] = 'Avaa';
-$string['openadialoguewith'] = 'Avaa vuoropuhelu';
-$string['opendialogue'] = 'Avaa vuoropuhelu';
-$string['opendialogueentries'] = 'Avaa vuoropuhelu merkinnät';
-$string['pane0'] = 'Avaa vuoropuhelu';
-$string['pane1'] = '$a odottaa vastauksiasi';
-$string['pane1one'] = '1 odottaa vastaustasi';
-$string['pane2'] = '$a odottaa vastausta toiselta henkiöltä';
-$string['pane2one'] = '1 odottaa vastausta toiselta henkilöltä';
-$string['pane3'] = '$a suljetut vuoropuhelut';
-$string['pane3one'] = '1 suljettu vuoropuhelu';
-$string['seen'] = 'Avattu $a sitten';
-$string['sendmailmessages'] = 'Lähetä sähköpostiviesti';
-$string['status'] = 'Tila';
-$string['studenttostudent'] = 'Opiskelija opiskelijalle';
-$string['subject'] = 'Aihe';
-$string['subjectadded'] = 'Aihe lisätty';
-$string['teachertostudent'] = 'Opettaja opiskelijalle';
-$string['typefirstentry'] = 'Kirjoita ensinmäinen viesti tähän';
-$string['typefollowup'] = 'Kirjoita seuraavat tähän';
-$string['typeofdialogue'] = 'Vuoropuhelun tyyppi';
-$string['typereply'] = 'Kirjoita vastaus tähän';
-$string['viewallentries'] = 'Näytä $a vuoropuhelu viestit';
-
-?>
+Näet lisätyt viestit osoitteessa <a href=\"$a->url\">vuoropuhelu</a>.';
+$string['dialoguename'] = 'Vuoropuhelun nimi';
+$string['dialogueopened'] = 'Vuoropuhelu aukaistu $a :lle';
+$string['dialoguewith'] = 'Vuoropuhelu $a:n kanssa';
+$string['everybody'] = 'Kaikki';
+$string['furtherinformation'] = 'Lisätietoja';
+$string['lastentry'] = 'Viimeisin viesti';
+$string['maildefault'] = 'Sähköpostin oletusasetus';
+$string['modulename'] = 'Vuoropuhelu';
+$string['modulenameplural'] = 'Vuoropuhelut';
+$string['namehascloseddialogue'] = '$a on sulkenut vuoropuhelun';
+$string['newdialogueentries'] = 'Uudet viestit';
+$string['newentry'] = 'Uusi viesti';
+$string['noavailablepeople'] = 'Ei henkilöitä, joiden kanssa vuoropuhelu voidaan aloittaa';
+$string['nopersonchosen'] = 'Henkilöä ei ole valittu!';
+$string['nosubject'] = 'Aihe puuttuu!';
+$string['notextentered'] = 'Teksti puttuu!';
+$string['notstarted'] = 'Et ole aloittanut tätä vuoropuhelua vielä';
+$string['notyetseen'] = 'Avaamatta';
+$string['numberofentries'] = 'Viestien määrä';
+$string['numberofentriesadded'] = '$a :n viestit';
+$string['of'] = '/';
+$string['onwrote'] = '$a kirjoitti';
+$string['onyouwrote'] = '$a kirjoitit';
+$string['open'] = 'Avaa';
+$string['openadialoguewith'] = 'Avaa vuoropuhelu';
+$string['opendialogue'] = 'Avaa vuoropuhelu';
+$string['opendialogueentries'] = 'Avaa vuoropuhelun viestit';
+$string['pane0'] = 'Avaa vuoropuhelu';
+$string['pane1'] = '$a vuoropuhelua odottaa vastauksiasi';
+$string['pane1one'] = '1 vuoropuhelu odottaa vastaustasi';
+$string['pane2'] = '$a vuoropuhelua odottaa vastausta toiselta henkiöltä';
+$string['pane2one'] = '1 vuoropuhelu odottaa vastausta toiselta henkilöltä';
+$string['pane3'] = '$a suljettua vuoropuhelua';
+$string['pane3one'] = '1 suljettu vuoropuhelu';
+$string['seen'] = 'Avattu $a sitten';
+$string['sendmailmessages'] = 'Lähetä sähköpostiviesti uusista viesteistäni';
+$string['status'] = 'Tila';
+$string['studenttostudent'] = 'Opiskelija opiskelijalle';
+$string['subject'] = 'Aihe';
+$string['subjectadded'] = 'Aihe lisätty';
+$string['teachertostudent'] = 'Opettaja opiskelijalle';
+$string['typefirstentry'] = 'Kirjoita ensinmäinen viesti tähän';
+$string['typefollowup'] = 'Kirjoita seuraavat tähän';
+$string['typeofdialogue'] = 'Vuoropuhelun tyyppi';
+$string['typereply'] = 'Kirjoita vastaus tähän';
+$string['viewallentries'] = 'Näytä $a vuoropuhelun viestiä';
+
+?>
View
10 lang/fi/editor.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // editor.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
$string['about'] = 'Tietoja editorista';
@@ -24,15 +24,15 @@
$string['createfolder'] = 'Luo kansio';
$string['createlink'] = 'Lisää linkki';
$string['cut'] = 'Leikkaa';
-$string['delete'] = 'Posta';
+$string['delete'] = 'Poista';
$string['filebrowser'] = 'Tiedostoselain';
$string['forecolor'] = 'Tekstin väri';
$string['heading'] = 'Otsikko';
$string['height'] = 'Korkeus';
$string['hilitecolor'] = 'Taustan väri';
$string['horizontal'] = 'Vaaka';
$string['horizontalrule'] = 'Vaakaviiva';
-$string['htmlmode'] = 'Näytä HTML koodi';
+$string['htmlmode'] = 'Näytä HTML-koodi';
$string['imageurl'] = 'Kuvan URL';
$string['indent'] = 'Lisää sisennystä';
$string['insertchar'] = 'Lisää merkki';
@@ -56,11 +56,11 @@
$string['linktargettop'] = 'Samaan ikkunaan';
$string['linktitle'] = 'Otsikko';
$string['linkurl'] = 'URL';
-$string['middle'] = 'Middle';
+$string['middle'] = 'Keskitä';
$string['move'] = 'Siirrä';
$string['normal'] = 'Normaali';
$string['notimage'] = 'Valittu tiedosto ei ollut kuva. Valitse kuvatiedosto!';
-$string['notset'] = 'Not Set';
+$string['notset'] = 'Ei valittua';
$string['ok'] = 'OK';
$string['orderedlist'] = 'Numerointi';
$string['outdent'] = 'Vähennä sisennystä';
View
36 lang/fi/error.php
@@ -1,18 +1,18 @@
-<?PHP // $Id$
- // error.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
-
-
-$string['coursegroupunknown'] = 'Ryhmää vastaavaa kurssia $a ei ole määritetty.';
-$string['erroronline'] = 'Virhe rivillä $a';
-$string['fieldrequired'] = 'Kenttä \"$a\" vaaditaan';
-$string['groupalready'] = 'Käyttäjä kuuluu jo ryhmään $a';
-$string['groupunknown'] = 'Ryhmä $a ei kuulu kurssille';
-$string['invalidfieldname'] = '\"$a\" ei ole kelvollinen kentän nimi';
-$string['missingfield'] = 'Kenttä \"$a\" puuttuu';
-$string['modulerequirementsnotmet'] = 'Moduulia \"$a->modulename\" ($a->moduleversion) ei voitu asentaa. Se vaatii uudemman version Moodlesta (käyttämäsi versio $a->currentmoodle, tarvitset $a->requiremoodle). ';
-$string['restricteduser'] = 'Käyttäjätiliäsi \"$a\" on rajoitettu toiminnon osalta.';
-$string['unknowncourse'] = 'Tuntematon kurssi nimeltään \"$a\"';
-$string['usernotaddederror'] = 'Käyttäjää \"$a\" ei lisätty - tuntematon virhe';
-$string['usernotaddedregistered'] = 'Käyttäjää \"$a\" ei lisätty - on jo rekisteröity';
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // error.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
+
+
+$string['coursegroupunknown'] = 'Ryhmää vastaavaa kurssia $a ei ole määritetty.';
+$string['erroronline'] = 'Virhe rivillä $a';
+$string['fieldrequired'] = 'Kenttä \"$a\" vaaditaan';
+$string['groupalready'] = 'Käyttäjä kuuluu jo ryhmään $a';
+$string['groupunknown'] = 'Ryhmä $a ei kuulu kurssille';
+$string['invalidfieldname'] = '\"$a\" ei ole kelvollinen kentän nimi';
+$string['missingfield'] = 'Kenttä \"$a\" puuttuu';
+$string['modulerequirementsnotmet'] = 'Moduulia \"$a->modulename\" ($a->moduleversion) ei voitu asentaa. Se vaatii uudemman version Moodlesta (käyttämäsi versio $a->currentmoodle, tarvitset $a->requiremoodle). ';
+$string['restricteduser'] = 'Käyttäjätiliäsi \"$a\" on rajoitettu toiminnon osalta.';
+$string['unknowncourse'] = 'Tuntematon kurssi nimeltään \"$a\"';
+$string['usernotaddederror'] = 'Käyttäjää \"$a\" ei lisätty - tuntematon virhe';
+$string['usernotaddedregistered'] = 'Käyttäjää \"$a\" ei lisätty - on jo rekisteröity';
+
+?>
View
314 lang/fi/exercise.php
@@ -1,156 +1,158 @@
-<?PHP // $Id$
- // exercise.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
-
-
-$string['absent'] = 'Puuttuva';
-$string['accumulative'] = 'Akkumulatiivinen';
-$string['action'] = 'Toimenpide';
-$string['ago'] = '$a sitten';
-$string['allgradeshaveamaximumof'] = 'Kaikilla arvoilla on maksimi /$a';
-$string['amend'] = 'Muuta';
-$string['amendassessmentelements'] = 'Muokkaa arvosteluperusteita';
-$string['amendtitle'] = 'Muuta otsikko';
-$string['assess'] = 'Arvioi';
-$string['assessed'] = 'Arvioitu';
-$string['assessment'] = 'Arviointi';
-$string['assessmentby'] = 'Arvioinut $a';
-$string['assessmentform'] = 'Arvioinnin muoto';
-$string['assessmentmadebythe'] = 'Arvioinnin tehnyt $a';
-$string['assessmentofthissubmission'] = 'Tämän palautuksen arviointi';
-$string['assessments'] = 'Arvioinnit';
-$string['atthisstageyou'] = 'Tässä vaiheessa olet suorittanut arvioinnin.<br />Haluat ehkä tarkistaa työsi arvioinnin jälkeen.<br />Jos teet sen, muistathan tarkistaa myös arviointisi.<br />Voit tehdä sen klikkaamalla alapuolella olevaa uudelleenarviointi-linkkiä.';
-$string['awaitingassessmentbythe'] = 'Odottaa arviointia $a :lta';
-$string['awaitingfeedbackfromthe'] = 'Odottaa arviointia $a :lta';
-$string['clearlateflag'] = 'Poista merkintä myöhästymisestä';
-$string['comment'] = 'Kommentti';
-$string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Varmista $a :n poistaminen';
-$string['correct'] = 'Oikein';
-$string['criterion'] = 'Kriteeri';
-$string['deadline'] = 'Määräaika';
-$string['deadlineis'] = 'Määräaika on $a';
-$string['delete'] = 'Poista';
-$string['deleting'] = 'Poistaa';
-$string['description'] = 'Kuvaus';
-$string['descriptionofexercise'] = 'Oppimistehtävän $a:n tehtäväkuvaus on Word-asiakirjassa tai HTML-tiedostossa. Tämä tiedosto ladataan oppimistehtävään ennenkuin tehtävä avautuu $a:lle. On myös mahdollista tehdä joukko muunnelmia samasta tehtävästä edelleen Word- tai HTML-tiedostoilla lataamalla ne tehtävään ennen sen avautumista $a:lle.';
-$string['detailsofassessment'] = 'Arvioinnin yksityiskohdat';
-$string['displayoffinalgrades'] = 'Lopullisten arvosanojen asettalu';
-$string['doubleupload'] = 'Varoitus: tämä palautus on todennäköisesti lähetetty kahdesti. Mene ylläpidon sivulle, etsi kahta palautusta tältä käyttäjältä lyhyen ajan sisällä. Poista ylimääräiset palautukset ennen jatkamista.';
-$string['duedate'] = 'Eräpäivä';
-$string['edit'] = 'Muokkaa';
-$string['editingassessmentelements'] = 'Muokkaa arvosteluperusteita';
-$string['element'] = 'Arvosteluperuste';
-$string['elementweight'] = 'Arvosteluperusteen painoarvo';
-$string['entriessaved'] = 'Tietueet tallenettu';
-$string['excellent'] = 'Erinomainen';
-$string['exerciseassessments'] = 'Oppimistehtävän arvioinnit';
-$string['exercisefeedback'] = 'Oppimistehtävän palaute';
-$string['exercisesubmissions'] = 'Oppimistehtävän palautukset';
-$string['generalcomment'] = 'Yleinen kommentti';
-$string['good'] = 'Hyvä';
-$string['gradeassessment'] = 'Arvostele arviointi';
-$string['gradeforassessment'] = 'Arvosana arvioinnille';
-$string['gradeforstudentsassessment'] = 'Arvosana $a arvioinnille';
-$string['gradeforsubmission'] = 'Arvosana palautukselle';
-$string['gradetable'] = 'Arvosanataulukko';
-$string['gradingstrategy'] = 'Arvostelun strategia';
-$string['handlingofmultiplesubmissions'] = 'Useiden palautusten hallinta';
-$string['hidenamesfromstudents'] = 'Piilota nimet oppilailta';
-$string['incorrect'] = 'Väärä';
-$string['leaguetable'] = 'Palautetut työt';
-$string['mail1'] = 'Palautuksesi \'$a\' on arvosteltu ';
-$string['mail2'] = 'Kommentit ja arvosana näkyvät oppimistehtävän arvioinnissa $a';
-$string['mail3'] = 'Voit nähdä sen oppimistehtävän arvioinnissasi';
-$string['mail6'] = 'Arviosi tehtävästä $a on arvosteltu';
-$string['mail7'] = '$a:n kommentit voit nähdä oppimistehtävän arvioinnissa';
-$string['managingassignment'] = 'Oppimistehtävän hallinta';
-$string['maximumsize'] = 'Maksimikoko';
-$string['modulename'] = 'Oppimistehtävä';
-$string['modulenameplural'] = 'Oppimistehtävät';
-$string['movingtophase'] = 'Siirrytään vaiheeseen $a';
-$string['multiplesubmissions'] = 'Useita palautuksia';
-$string['noexercisedescriptionssubmitted'] = 'Oppimistehtävän kuvauksia ei ole määritelyt';
-$string['nosubmissions'] = 'Ei palautuksia';
-$string['notassessedyet'] = 'Ei vielä arvioitu';
-$string['notavailable'] = 'Ei valittavissa';
-$string['noteonassessmentelements'] = 'Huomaa, että arvostelu on hajoitettu useisiin arvosteluperusteihin.<br />Tämä helpottaa arvostelua ja tekee siitä johdonmukaisemman. Opettajana sinun pitää lisätä nämä osat ennen tehtävän julkistamista opiskelijoille. Tämä tehdään klikkaamalla kurssin tehtävää, ja mikäli arvosteluperusteita ei ole, sinua pyydetään lisäämään niitä. Voit muuttaa arvosteluperusteiden määrää käyttäen tehtävän muokkaustilaa, itse arvosteluperusteita voi muokata &quot;Oppimistehtävän hallinta&quot;-ruudulta.';
-$string['noteonstudentassessments'] = '(Arvosana opiskelijalta/ Arvosanan arvosana opettajalta)';
-$string['notgraded'] = 'Ei arvioitu';
-$string['notitlegiven'] = 'Ei annettua otsikkoa';
-$string['nowpleasemakeyourownassessment'] = 'Tee oma arviosi $a:n työstä.<br />Huomaa, että arviointilomakeelle on oletuksena haettu samat arvot kuin opiskelijan lomakkeella.<br />Tee mielestäsi tarpeelliset muutokset ja klikkaa yhtä sivun alalaidan painikkeista.';
-$string['numberofentries'] = 'Tietueiden määrä';
-$string['numberofnegativeresponses'] = 'Negatiivisten vastausten lukumäärä';
-$string['onesubmission'] = 'Yksi palautus';
-$string['optionaladjustment'] = 'Valinnainen tarkistus';
-$string['overallgrade'] = 'Keskiarvo';
-$string['phase'] = 'Jakso';
-$string['phase1'] = 'Laadi oppimistehtävä';
-$string['phase1short'] = 'Asetukset';
-$string['phase2'] = 'Salli $a arviointia ja palautusta';
-$string['phase2short'] = 'Avoin';
-$string['phase3short'] = 'Asettelu';
-$string['pleasegradetheassessment'] = 'Arvostele $a:n työn arviointi';
-$string['pleasesubmityourwork'] = 'Palauta työsi käyttäen tätä lomaketta';
-$string['pleaseusethisform'] = 'Täytä tämän lomakkeen tiedot, kun olet <br />lukenut alla olevan oppimistehtävän ohjeet.';
-$string['pleaseviewtheexercise'] = 'Katso oppimistehtävää klikkaamalla sen otsikkoa.
-<br />Seuraa tehtävän ohjeita.<br />Kun olet suorittanut tehtävän itseäsi tyydyttävällä tasolla, klikkaa Arvioi(tai Arvioi uudelleen)-linkkiä alla.<br /> Kun olet tehnyt arvioinnin, saat lisäohjeita jatkotoimenpiteistä.';
-$string['poor'] = 'Heikkotasoinen';
-$string['present'] = 'Nykyinen';
-$string['reasonforadjustment'] = 'Tarkennuksen syy';
-$string['reassess'] = 'Uudelleen arviointi';
-$string['resubmissionfor'] = 'a$:n palautus uudelleen';
-$string['resubmitnote'] = '* tarkoitaa, että a$:lla on lupa palauttaa tämä uudelleen.<br />Tämä asetus voidaan antaa mille tahansa palautukselle arvioimalla se uudelleen ja klikkaamalla <br /><b>Salli $a:n uudelleenpalautukset</b>-painiketta. <br /Opiskelija voi palauttaa uudelleen, mikäli tämä asetus on <b>jossakin</b> heidän palautuksistaan.';
-$string['rubric'] = 'Otsikko';
-$string['savedok'] = 'Tallennettu';
-$string['saveentries'] = 'Tallenna tietueet';
-$string['savemyassessment'] = 'Tallenna arviointini';
-$string['saveweights'] = 'Tallenna painoarvot';
-$string['scale10'] = 'Pisteet kymmenestä';
-$string['scale100'] = 'Pisteet sadasta';
-$string['scale20'] = 'Pisteet 20:stä';
-$string['scalecorrect'] = '2 pistettä, asteikko Oikein/Väärin';
-$string['scaleexcellent4'] = '4 pistettä, asteikko Erinomainen/Erittäin huono';
-$string['scaleexcellent5'] = '5 pistettä, asteikko Erinomainen/Erittäin huono';
-$string['scaleexcellent7'] = '7 pistettä, asteikko Erinomainen/Erittäin huono';
-$string['scalegood3'] = '3 pistettä, asteikko Hyvä/Huono';
-$string['scalepresent'] = '2 pistettä, asteikko Osallistunut/Ei osallistunut';
-$string['scaleyes'] = '2 pistettä, asteikko Kyllä/Ei';
-$string['specimenassessmentform'] = 'Arvioinnin mallilomake';
-$string['studentallowedtoresubmit'] = 'Salli $a:n uudelleenpalautukset';
-$string['studentassessments'] = '$a arvostelut';
-$string['studentnotallowed'] = '$a EI voi palauttaa uudelleen (tai palautusta ei tarvita)';
-$string['studentsubmissions'] = '$a palautusta';
-$string['studentsubmissionsforassessment'] = '$a opiskelijoiden palautusta arvioinnille';
-$string['submission'] = 'Palautus';
-$string['submissions'] = 'Palautukset';
-$string['submissionsnowclosed'] = 'Palautusmahdollisuutta ei ole - viimeinen palautuspäivä on ohitettu';
-$string['submitexercisedescription'] = 'Aseta oppimistehtävän kuvaus';
-$string['submitted'] = 'Toimitettu';
-$string['submittedby'] = 'Toimittaja';
-$string['suggestedgrade'] = 'Ehdotettu arvosana';
-$string['teacherassessment'] = '$a arvostelu';
-$string['teacherassessmenttable'] = '$a arvostelu taulukko';
-$string['teacherscomment'] = 'Opettajan kommentti';
-$string['theexercise'] = 'Oppimistehtävä';
-$string['theexerciseandthesubmissionby'] = 'Oppimistehtävä ja $a:n palautus';
-$string['thegradeis'] = 'Arvosana on $a';
-$string['thereisfeedbackfromthe'] = 'Palautetta $a:lta';
-$string['thisisaresubmission'] = 'Tämä on a$:n palautus uudelleen.<br />Uuden palautuksen katsomisen jälkeen päivitä tämä arviointi<br />ja klikkaa yhtä sivun alalaidan painikkeista.';
-$string['title'] = 'Otsikko';
-$string['typeofscale'] = 'Asteikon tyyppi';
-$string['ungradedstudentassessments'] = '$a arvosanaton oppilas arviointi';
-$string['usemaximum'] = 'Käytä maksimi';
-$string['usemean'] = 'Käytä keskiarvoa';
-$string['verypoor'] = 'Erittäin heikkotasoinen';
-$string['view'] = 'Katsele';
-$string['viewassessment'] = 'Katsele arviointeja';
-$string['warningonamendingelements'] = 'VAROITUS: Palautettuja arviointeja ei ole. <br />ÄLÄ muuta arvosteluperusteiden määrää, asteikkotyyppejä tai arvosteluperusteiden painoarvoja.';
-$string['weightforgradingofassessments'] = 'Arviointien arvostelun painoarvo';
-$string['weightforteacherassessments'] = '$a arviointien painoarvo';
-$string['weights'] = 'Painoarvot';
-$string['weightssaved'] = 'Painoarvot tallennettu';
-$string['weightsusedforoverallgrade'] = 'Kokonaisarvosanaa varten käytetyt painoarvot';
-$string['yourassessment'] = 'Sinun arviointisi';
-$string['yourfeedbackgoeshere'] = 'Palautteesi tänne';
-$string['yoursubmission'] = 'Palautuksesi';
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // exercise.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
+
+
+$string['absent'] = 'Puuttuva';
+$string['accumulative'] = 'Kumulatiivinen';
+$string['action'] = 'Toimenpide';
+$string['ago'] = '$a sitten';
+$string['allgradeshaveamaximumof'] = 'Kaikkien arvosanojen suurin arvo on $a';
+$string['amend'] = 'Muuta';
+$string['amendassessmentelements'] = 'Muokkaa arvosteluperusteita';
+$string['amendtitle'] = 'Muuta otsikko';
+$string['assess'] = 'Arvioi';
+$string['assessed'] = 'Arvioitu';
+$string['assessment'] = 'Arviointi';
+$string['assessmentby'] = 'Arvioinut $a';
+$string['assessmentform'] = 'Arvioinnin muoto';
+$string['assessmentmadebythe'] = 'Arvioinnin tehnyt $a';
+$string['assessmentofthissubmission'] = 'Tämän palautuksen arviointi';
+$string['assessments'] = 'Arvioinnit';
+$string['atthisstageyou'] = 'Tässä vaiheessa olet suorittanut arvioinnin.<br />Haluat ehkä tarkistaa työsi arvioinnin jälkeen.<br />Jos teet sen, muistathan tarkistaa myös arviointisi.<br />Voit tehdä sen klikkaamalla alapuolella olevaa uudelleenarviointi-linkkiä.';
+$string['awaitingassessmentbythe'] = 'Odottaa arviointia $a :lta';
+$string['awaitingfeedbackfromthe'] = 'Odottaa palautetta $a :lta';
+$string['clearlateflag'] = 'Poista merkintä myöhästymisestä';
+$string['comment'] = 'Kommentti';
+$string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Varmista $a :n poistaminen';
+$string['correct'] = 'Oikein';
+$string['criterion'] = 'Peruste';
+$string['deadline'] = 'Määräaika';
+$string['deadlineis'] = 'Määräaika on $a';
+$string['delete'] = 'Poista';
+$string['deleting'] = 'Poistaa';
+$string['description'] = 'Kuvaus';
+$string['descriptionofexercise'] = 'Oppimistehtävän $a:n tehtäväkuvaus on Word-asiakirjassa tai HTML-tiedostossa. Tämä tiedosto ladataan oppimistehtävään ennen kuin tehtävä avautuu $a:lle. On myös mahdollista tehdä joukko muunnelmia samasta tehtävästä edelleen Word- tai HTML-tiedostoilla lataamalla ne tehtävään ennen sen avautumista $a:lle.';
+$string['detailsofassessment'] = 'Arvioinnin yksityiskohdat';
+$string['displayoffinalgrades'] = 'Lopullisten arvosanojen asettelu';
+$string['doubleupload'] = 'Varoitus: tämä palautus on todennäköisesti lähetetty kahdesti. Mene ylläpidon sivulle, etsi kahta palautusta tältä käyttäjältä lyhyen ajan sisällä. Poista ylimääräiset palautukset ennen jatkamista.';
+$string['duedate'] = 'Eräpäivä';
+$string['edit'] = 'Muokkaa';
+$string['editingassessmentelements'] = 'Muokkaa arvosteluperusteita';
+$string['element'] = 'Arvosteluperuste';
+$string['elementweight'] = 'Arvosteluperusteen painoarvo';
+$string['entriessaved'] = 'Tietueet tallenettu';
+$string['excellent'] = 'Erinomainen';
+$string['exerciseassessments'] = 'Oppimistehtävän arvioinnit';
+$string['exercisefeedback'] = 'Oppimistehtävän palaute';
+$string['exercisesubmissions'] = 'Oppimistehtävän palautukset';
+$string['generalcomment'] = 'Yleinen kommentti';
+$string['good'] = 'Hyvä';
+$string['gradeassessment'] = 'Arvostele arviointi';
+$string['gradeforassessment'] = 'Arvosana arvioinnille';
+$string['gradeforstudentsassessment'] = 'Arvosana $a arvioinnille';
+$string['gradeforsubmission'] = 'Arvosana palautukselle';
+$string['gradetable'] = 'Arvosanataulukko';
+$string['gradingstrategy'] = 'Arvostelun strategia';
+$string['handlingofmultiplesubmissions'] = 'Useiden palautusten hallinta';
+$string['hidenamesfromstudents'] = 'Piilota nimet oppilailta';
+$string['incorrect'] = 'Virheellinen';
+$string['leaguetable'] = 'Palautetut työt';
+$string['mail1'] = 'Palautuksesi \'$a\' on arvosteltu ';
+$string['mail2'] = 'Kommentit ja arvosana näkyvät oppimistehtävän arvioinnissa $a';
+$string['mail3'] = 'Voit nähdä sen oppimistehtävän arvioinnissasi';
+$string['mail6'] = 'Arviosi tehtävästä $a on arvosteltu';
+$string['mail7'] = '$a:n kommentit voit nähdä oppimistehtävän arvioinnissa';
+$string['managingassignment'] = 'Oppimistehtävän hallinta';
+$string['maximumsize'] = 'Suurin koko';
+$string['modulename'] = 'Oppimistehtävä';
+$string['modulenameplural'] = 'Oppimistehtävät';
+$string['movingtophase'] = 'Siirrytään vaiheeseen $a';
+$string['multiplesubmissions'] = 'Useita palautuksia';
+$string['noexercisedescriptionssubmitted'] = 'Oppimistehtävän kuvauksia ei ole määritelyt';
+$string['nosubmissions'] = 'Ei palautuksia';
+$string['notassessedyet'] = 'Ei vielä arvioitu';
+$string['notavailable'] = 'Ei valittavissa';
+$string['noteonassessmentelements'] = 'Huomaa, että arvostelu on hajoitettu useisiin arvosteluperusteihin.<br />Tämä helpottaa arvostelua ja tekee siitä johdonmukaisemman. Opettajana sinun pitää lisätä nämä osat ennen tehtävän julkistamista opiskelijoille.<br />Tämä tehdään klikkaamalla kurssin tehtävää, ja mikäli arvosteluperusteita ei ole, sinua pyydetään lisäämään niitä.<br />Voit muuttaa arvosteluperusteiden määrää käyttäen tehtävän muokkaustilaa, itse arvosteluperusteita voi muokata &quot;Oppimistehtävän hallinta&quot;-ruudulta.';
+$string['noteonstudentassessments'] = '(Arvosana opiskelijalta/ Arvosanan arvosana opettajalta)';
+$string['notgraded'] = 'Ei arvioitu';
+$string['notitlegiven'] = 'Ei annettua otsikkoa';
+$string['nowpleasemakeyourownassessment'] = 'Tee oma arviosi $a:n työstä.<br />Huomaa, että arviointilomakeelle on oletuksena haettu samat arvot kuin opiskelijan lomakkeella.<br />Tee mielestäsi tarpeelliset muutokset ja klikkaa yhtä sivun alalaidan painikkeista.';
+$string['numberofassessmentelements'] = 'Kommenttien, arvosteluperusteiden, arvosanajoukkojen, perustelujen tai luokkien lukumäärä otsikossa';
+$string['numberofentries'] = 'Tietueiden määrä';
+$string['numberofnegativeresponses'] = 'Negatiivisten vastausten lukumäärä';
+$string['onesubmission'] = 'Yksi palautus';
+$string['optionaladjustment'] = 'Valinnainen tarkistus';
+$string['overallgrade'] = 'Keskiarvo';
+$string['phase'] = 'Jakso';
+$string['phase1'] = 'Laadi oppimistehtävä';
+$string['phase1short'] = 'Asetukset';
+$string['phase2'] = 'Salli $a arviointia ja palautusta';
+$string['phase2short'] = 'Avoin';
+$string['phase3'] = 'Näytä kokonaisarvosanat ja palautukset vertailutaulukkona';
+$string['phase3short'] = 'Asettelu';
+$string['pleasegradetheassessment'] = 'Arvostele $a:n työn arviointi';
+$string['pleasesubmityourwork'] = 'Palauta työsi käyttäen tätä lomaketta';
+$string['pleaseusethisform'] = 'Täytä tämän lomakkeen tiedot, kun olet <br />lukenut alla olevan oppimistehtävän ohjeet.';
+$string['pleaseviewtheexercise'] = 'Katso oppimistehtävää klikkaamalla sen otsikkoa.
+<br />Seuraa tehtävän ohjeita.<br />Kun olet suorittanut tehtävän itseäsi tyydyttävällä tasolla, klikkaa Arvioi(tai Arvioi uudelleen)-linkkiä alla.<br /> Kun olet tehnyt arvioinnin, saat lisäohjeita jatkotoimenpiteistä.';
+$string['poor'] = 'Heikkotasoinen';
+$string['present'] = 'Nykyinen';
+$string['reasonforadjustment'] = 'Tarkennuksen syy';
+$string['reassess'] = 'Uudelleen arviointi';
+$string['resubmissionfor'] = 'a$:n palautus uudelleen';
+$string['resubmitnote'] = '* tarkoitaa, että a$:lla on lupa palauttaa tämä uudelleen.<br />Tämä asetus voidaan antaa mille tahansa palautukselle arvioimalla se uudelleen ja klikkaamalla <br /><b>Salli $a:n uudelleenpalautukset</b>-painiketta. <br /Opiskelija voi palauttaa uudelleen, mikäli tämä asetus on <b>jossakin</b> heidän palautuksistaan.';
+$string['rubric'] = 'Otsikko';
+$string['savedok'] = 'Tallennettu';
+$string['saveentries'] = 'Tallenna tietueet';
+$string['savemyassessment'] = 'Tallenna arviointini';
+$string['saveweights'] = 'Tallenna painoarvot';
+$string['scale10'] = 'Pisteet kymmenestä';
+$string['scale100'] = 'Pisteet sadasta';
+$string['scale20'] = 'Pisteet 20:stä';
+$string['scalecorrect'] = '2 pistettä, asteikko Oikein/Väärin';
+$string['scaleexcellent4'] = '4 pistettä, asteikko Erinomainen/Erittäin huono';
+$string['scaleexcellent5'] = '5 pistettä, asteikko Erinomainen/Erittäin huono';
+$string['scaleexcellent7'] = '7 pistettä, asteikko Erinomainen/Erittäin huono';
+$string['scalegood3'] = '3 pistettä, asteikko Hyvä/Huono';
+$string['scalepresent'] = '2 pistettä, asteikko Osallistunut/Ei osallistunut';
+$string['scaleyes'] = '2 pistettä, asteikko Kyllä/Ei';
+$string['specimenassessmentform'] = 'Arvioinnin mallilomake';
+$string['studentallowedtoresubmit'] = 'Salli $a:n uudelleenpalautukset';
+$string['studentassessments'] = '$a arvostelut';
+$string['studentnotallowed'] = '$a EI voi palauttaa uudelleen (tai palautusta ei tarvita)';
+$string['studentsubmissions'] = '$a palautusta';
+$string['studentsubmissionsforassessment'] = '$a opiskelijoiden palautusta arvioinnille';
+$string['submission'] = 'Palautus';
+$string['submissions'] = 'Palautukset';
+$string['submissionsnowclosed'] = 'Palautusmahdollisuutta ei ole - viimeinen palautuspäivä on ohitettu';
+$string['submitexercisedescription'] = 'Aseta oppimistehtävän kuvaus';
+$string['submitted'] = 'Toimitettu';
+$string['submittedby'] = 'Toimittaja';
+$string['suggestedgrade'] = 'Ehdotettu arvosana';
+$string['teacherassessment'] = '$a arvostelu';
+$string['teacherassessmenttable'] = '$a arvostelu taulukko';
+$string['teacherscomment'] = 'Opettajan kommentti';
+$string['theexercise'] = 'Oppimistehtävä';
+$string['theexerciseandthesubmissionby'] = 'Oppimistehtävä ja $a:n palautus';
+$string['thegradeis'] = 'Arvosana on $a';
+$string['thereisfeedbackfromthe'] = 'Palautetta $a:lta';
+$string['thisisaresubmission'] = 'Tämä on a$:n palautus uudelleen.<br />Uuden palautuksen katsomisen jälkeen päivitä tämä arviointi<br />ja klikkaa yhtä sivun alalaidan painikkeista.';
+$string['title'] = 'Otsikko';
+$string['typeofscale'] = 'Asteikon tyyppi';
+$string['ungradedstudentassessments'] = '$a arvosanaton oppilas arviointi';
+$string['usemaximum'] = 'Käytä maksimi';
+$string['usemean'] = 'Käytä keskiarvoa';
+$string['verypoor'] = 'Erittäin heikkotasoinen';
+$string['view'] = 'Katsele';
+$string['viewassessment'] = 'Katsele arviointeja';
+$string['warningonamendingelements'] = 'VAROITUS: Palautettuja arviointeja ei ole. <br />ÄLÄ muuta arvosteluperusteiden määrää, asteikkotyyppejä tai arvosteluperusteiden painoarvoja.';
+$string['weightforgradingofassessments'] = 'Arviointien arvostelun painoarvo';
+$string['weightforteacherassessments'] = '$a arviointien painoarvo';
+$string['weights'] = 'Painoarvot';
+$string['weightssaved'] = 'Painoarvot tallennettu';
+$string['weightsusedforoverallgrade'] = 'Kokonaisarvosanaa varten käytetyt painoarvot';
+$string['yourassessment'] = 'Sinun arviointisi';
+$string['yourfeedbackgoeshere'] = 'Palautteesi tänne';
+$string['yoursubmission'] = 'Palautuksesi';
+
+?>
View
274 lang/fi/forum.php
@@ -1,137 +1,137 @@
-<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
-
-
-$string['addanewdiscussion'] = 'Lisää uusi keskustelu';
-$string['addanewtopic'] = 'Lisää uusi aihe';
-$string['allowchoice'] = 'Anna kaikkien valita';
-$string['allowdiscussions'] = 'Voiko $a avata uusia keskusteluja?';
-$string['allowratings'] = 'Voidaanko viestejä arvioida?';
-$string['allowsdiscussions'] = 'Tämä foorumi antaa jokaisen aloittaa yhden uuden keskustelun.';
-$string['anyfile'] = 'Mikä tahansa tiedosto';
-$string['attachment'] = 'Liite';
-$string['bynameondate'] = '$a->name - $a->date';
-$string['configdisplaymode'] = 'Oletusasetus keskustelujen näyttämiselle, jos sellaista ei ole asetettu.';
-$string['configlongpost'] = 'Tätä pitemmät keskustelut ovat pitkiä (HTML koodia ei lasketa mukaan).';
-$string['configmanydiscussions'] = 'Mksimimäärä keskusteluja samalla sivulla';
-$string['configmaxbytes'] = 'Oletus maksimi koko kaikke liitteille sivostolla.';
-$string['configshortpost'] = 'Tätä lyhyemmät keskustelut ovat lyhyitä (HTML koodia ei lasketa mukaan).';
-$string['couldnotadd'] = 'Viestiäsi ei voida lisätä tuntemattoman virheen takia.';
-$string['couldnotdeleteratings'] = 'Valitettavasti viestiä ei voida poistaa, koska se on jo arvioitu';
-$string['couldnotdeletereplies'] = 'Valitettavasti viestiä ei voida poistaa, koska siihen on jo vastattu';
-$string['couldnotupdate'] = 'Viestiäsi ei voida päivittää tuntemattoman virheen takia';
-$string['delete'] = 'Poista';
-$string['deleteddiscussion'] = 'Keskustelu on poistettu';
-$string['deletedpost'] = 'Viesti on poistettu';
-$string['deletesure'] = 'Oletko varma että haluat poistaa tämän viestin?';
-$string['discussion'] = 'Keskustelu';
-$string['discussionmoved'] = 'Tämä keskustelu on siirretty \'$a\'';
-$string['discussions'] = 'Keskustelut';
-$string['discussionsstartedby'] = 'Keskustelun on aloittanut $a';
-$string['discussionsstartedbyrecent'] = 'Viimeisimmän keskustelun aloittaja $a';
-$string['discussthistopic'] = 'Keskustele aiheesta';
-$string['eachuserforum'] = 'Jokainen avaa uuden keskustelun';
-$string['edit'] = 'Muokkaa';
-$string['editing'] = 'Muokataan';
-$string['emptymessage'] = 'Jotain oli vialla viestissäsi. Ehkä jätit viestisi tyhjäksi tai liitetiedosto oli liian suuri. Muutoksiasi EI tallennettu.';
-$string['everyonecanchoose'] = 'Kaikki voivat tilata tämän foorumin';
-$string['everyoneissubscribed'] = 'Kaikki tilaavat tämän foorumin';
-$string['forcesubscribe'] = 'Pakota kaikki tilaajiksi';
-$string['forcesubscribeq'] = 'Pakota kaikki tilaajiksi?';
-$string['forum'] = 'Foorumi';
-$string['forumintro'] = 'Foorumin johdanto';
-$string['forumname'] = 'Foorumin nimi';
-$string['forums'] = 'Foorumit';
-$string['forumtype'] = 'Foorumin tyyppi';
-$string['generalforum'] = 'Yleisfoorumi';
-$string['generalforums'] = 'Yleisfoorumit';
-$string['inforum'] = '$a :ssa';
-$string['intronews'] = 'Yleiset uutiset ja tiedotteet';
-$string['introsocial'] = 'Avoin foorumi vapaalle keskustelulle';
-$string['introteacher'] = 'Opettajien oma keskustelufoorumi';
-$string['lastpost'] = 'Viimeisin viesti';
-$string['learningforums'] = 'Opiskelufoorumi';
-$string['maxattachmentsize'] = 'Liitteen maksimi koko';
-$string['maxtimehaspassed'] = 'Valitettavasti suurin sallittu muokkausaika on ylittynyt tämän ($a) viestin osalta!';
-$string['message'] = 'Viesti';
-$string['modeflatnewestfirst'] = 'Näytä vastaukset peräkkäin, uusin ensin';
-$string['modeflatoldestfirst'] = 'Näytä vastaukset peräkkäin, vanhin ensin';
-$string['modenested'] = 'Näytä vastaukset sisäkkäin';
-$string['modethreaded'] = 'Näytä vastaukset säikeittäin';
-$string['modulename'] = 'Foorumi';