Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
commit 33ef6f80cef48f989649277df61674730519d19a 1 parent b49baab
carlesbellver authored
View
42 lang/ca/admin.php
@@ -50,6 +50,19 @@
$string['configlangmenu'] = 'Trieu si voleu visualitzar o no el menú d\'idioma a la pàgina inicial, pàgina d\'entrada, etc. No impedeix que l\'usuari pugui definir el seu idioma preferit en el seu perfil.';
$string['configlocale'] = 'Trieu un <em>locale</em> per a tot el lloc. Afecta el format i l\'idioma de les dates. Heu de tenir instal·lades les dades d\'aquest <em>locale</em> en el vostre sistema operatiu. P. ex. ca_ES, es_ES o en_US. Si no sabeu què triar deixeu-lo en blanc.';
$string['configloginhttps'] = 'Activar aquest paràmetre fa que Moodle utilitzi una connexió https segura en la pàgina d\'entrada, tot proporcionant així una entrada segura, i després torni als URL normals amb http per a mantenir la velocitat normal. ALERTA: aquest paràmetre requereix que l\'https estigui habilitat en el vostre servidor. Si no està habilitat US PODRÍEU QUEDAR FORA SENSE POSSIBILITAT D\'ENTRAR AL VOSTRE LLOC.';
+$string['configloglifetime'] = 'Aquest paràmetre especifica quant temps voleu mantenir els registres d\'activitat dels usuaris. Els registres més vells se suprimiran automàticament. És millor mantenir els registres tant temps com sigui possible, per si els necessiteu, però si el vostre servidor té molts usuaris i teniu problemes de rendiment, potser preferireu rebaixar la duració dels registres.';
+$string['configlongtimenosee'] = 'Si fa molt temps que un estudiant no ha entrat en un curs, la seva inscripció al curs es cancel·larà automàticament. Aquest paràmetre especifica quant temps.';
+$string['configmaxbytes'] = 'Aquest paràmetre especifica la mida màxima dels fitxers que es poden penjar al lloc. El límit màxim està definit pel paràmetre del PHP upload_max_filesize i pel paràmetre de l\'Apache LimitRequestBody. Al seu torn, maxbytes limita la mida màxima que es pot triar dins d\'un curs o dins d\'un mòdul.';
+$string['configmaxeditingtime'] = 'Aquest paràmetre especifica quant temps tenen els usuaris per anar a editar els seus missatges dels fòrums, la retroacció dels diaris, etc. Generalment 30 minuts es un temps suficient.';
+$string['configmessaging'] = 'Cal habilitar el sistema de missatgeria entre usuaris del lloc?';
+$string['confignoreplyaddress'] = 'Alguns missatges de correu són tramesos en nom d\'un usuari (p. ex. els missatges dels fòrums). L\'adreça de correu que especifiqueu aquí s\'utilitzarà com a remitent (\"From\") quan no es vol que el destinatari pugui respondre directament el missatge (p. ex. quan el remitent ha triat ocultar la seva adreça).';
+$string['confignotifyloginfailures'] = 'Si s\'estan registrant les entrades errònies, se\'n poden enviar notificacions per correu electrònic. Qui hauria de veure aquestes notificacions?';
+$string['confignotifyloginthreshold'] = 'Si s\'han activat les notificacions d\'entrades errònies, quants intents erronis del mateix usuari o de la mateixa adreça IP cal esperar per enviar la notificació?';
+$string['configopentogoogle'] = 'Si habiliteu aquest paràmetre, es permetrà que Google entri en el vostre lloc com a visitant. A més a més, la gent que entri al vostre lloc a través d\'una cerca de Google, hi entrarà automàticament com a visitant. Teniu en compte que això proporciona un accés transparent als cursos que permeten l\'accés de visitants.';
+$string['configpathtoclam'] = 'Camí del clam AV. Probablement quelcom semblant a /usr/bin/clamscan o /usr/bin/clamdscan. Necessari per fer funcionar el clam AV.';
+$string['configproxyhost'] = 'Si aquest <b>servidor</b> necessita usar un ordinador intermediari (p. ex. un tallafocs) per accedir a Internet, introduïu aquí el nom i el port de l\'intermediari. Si no, deixeu-lo en blanc.';
+$string['configquarantinedir'] = 'Si voleu que clam AV mogui els fitxers infectats a un directori de quarantena, definiu el directori aquí. El servidor web ha de tenir permís d\'escriptura en aquest directori. Si el deixeu en blanc, o introduïu un directori que no existeix, o no s\'hi pot escriure, lllavors els fitxers infectats se suprimiran. No inclogueu una barra final.';
+$string['configrunclamonupload'] = 'Voleu executar el clam AV quan es pugin fitxers? Proporcioneu un camí correcte en pathtoclam perquè funcioni. (Clam AV és un escanejador de virus lliure que podeu obtenir en http://www.clamav.net/)';
$string['configsectioninterface'] = 'Interfície';
$string['configsectionmail'] = 'Correu';
$string['configsectionmaintenance'] = 'Manteniment';
@@ -58,7 +71,22 @@
$string['configsectionpermissions'] = 'Permisos';
$string['configsectionsecurity'] = 'Seguretat';
$string['configsectionuser'] = 'Usuari';
+$string['configsecureforms'] = 'Moodle pot fer servir un nivell addicional de seguretat quan accepta dades de formularis web. Si habiliteu aquesta opció, la variable HTTP_REFERER del navegador es compara amb l\'adreça real del formulari. En casos excepcionals això pot causar problemes si l\'usuari està utilitzant un tallafocs (p. ex. Zonealarm) configurar per suprimir l\'HTTP_REFERER del tràfic web. El símptoma habitual consisteix a quedar-se \'enganxat\' en un formulari. Si els vostres usuaris tenen problemes, per exemple, amb la pàgina d\'entrada, potser haureu d\'inhabilitar aquest paràmetre, tot i que llavors podríeu deixar el vostre lloc més obert a intents de desxifrar contrasenyes per força bruta. En cas de dubte, deixeu-lo en \'\'.';
+$string['configsessioncookie'] = 'Aquest paràmetre personalitza el nom de la galeta utilitzada per a les sessions de Moodle. És opcional i només resulta útil per evitar que les galetes es confonguin quan s\'executen diferents còpies de Moodle en el mateix lloc web. ';
+$string['configsessiontimeout'] = 'Si els usuaris que entren en aquest lloc estan inactius durant molt temps (no carreguen pàgines) se\'ls farà sortir automàticament (s\'acabarà la seva sessió). Aquesta variable especifica després de quant temps passa això.';
+$string['configshowblocksonmodpages'] = 'Alguns mòduls d\'activitat permeten l\'ús de blocs en les seves pàgines. Si activeu aquest paràmetre, els professors podran afegir blocs laterals en aqueixes pàgines. Si no, la interfície no els oferirà aquesta possibilitat.';
+$string['configshowsiteparticipantslist'] = 'Tots els estudiants i professors del lloc figuren a la llista de participants del lloc. Qui podrà veure aquesta llista de participants del lloc?';
+$string['configsitepolicy'] = 'Si teniu unes normes del lloc que tots els usuaris han de veure i signar abans d\'usar el lloc, especifiqueu-ne aquí l\'URL. Si no, deixeu el camp en blanc. L\'URL pot ser una adreça qualsevol, p. ex. l\'adreça d\'un fitxer dels fitxers del lloc, p. ex. http://elvostrelloc/file.php/1/normes.html';
+$string['configslasharguments'] = 'Els fitxers (imatges, etc.) són servits per mitjà d\'un programa que utilitza \"arguments en barra\" (la segona opció aquí). Aquest mètode permet que els fitxers s\'emmagatzemin més fàcilment a la memòria cau dels navegadors, servidors intermediaris, etc. Malauradament alguns servidors PHP no permeten aquest mètode, de manera que si teniu problemes per a veure els fitxers penjats o imatges (p. ex. les imatges dels usuaris), deixeu aquesta variable en la primera opció.';
+$string['configsmtphosts'] = 'Doneu el nom d\'un o més servidors SMTP locals que Moodle pugui usar per enviar correu (p. ex. \'mail.a.com\' o \'mail.a.com;mail.b.com\'). Si el deixeu en blanc, Moodle utilitzarà el mètode per defecte del PHP per enviar correu.';
+$string['configsmtpuser'] = 'Si heu especificat a dalt un servidor SMTP, i aquest servidor requereix autenticació, introduïu aquí el nom d\'usuari i la contrasenya.';
+$string['configteacherassignteachers'] = 'És permès als professors d\'assignar altres professors als seus cursos? Si \'No\', només els creadors de cursos i els administradors podran assignar professors.';
+$string['configthemelist'] = 'Deixeu en blanc aquesta opció per permetre l\'ús de qualsevol tema vàlid. Si voleu abreujar el menú de temes, especifiqueu aquí una llista de noms separats per comes. Per exemple: standard,orangewhite';
+$string['configtimezone'] = 'Podeu definir aquí la zona horària per defecte. Només és la zona horària PER DEFECTE per a la visualització de dates: cada usuari pot definir la seva en el seu perfil. Aquí \"Hora del servidor\" vol dir que Moodle agafarà la zona horària del sistema operatiu del servidor. En el perfil de l\'usuari, \"Hora del servidor\" vol dir que l\'usuari agafa la zona horària definida en aquest paràmetre de Moodle.';
+$string['configunzip'] = 'Indiqueu la ubicació del vostre programa de descompressió unzip (opcional, només en Unix). Si l\'especifiqueu, aquest programa s\'utilitzarà per desempaquetar arxius zip al servidor. Si la deixeu en blanc, Moodle utilitzarà les seves rutines internes.';
$string['configvariables'] = 'Variables';
+$string['configwarning'] = 'Aneu amb compte amb aquests paràmetres: uns valors incorrectes podrien causar problemes.';
+$string['configzip'] = 'Indiqueu la ubicació del vostre programa de compressió zip (opcional, només en Unix). Si l\'especifiqueu, aquest programa s\'utilitzarà per crear arxius zip al servidor. Si la deixeu en blanc, Moodle utilitzarà les seves rutines internes.';
$string['confirmation'] = 'Confirmació';
$string['cronwarning'] = 'La <a href=\"cron.php\">seqüència de manteniment cron.php</a> no s\'ha executat en les darreres 24 hores com a mínim.<br />La <a href=\"../doc/?frame=install.html?=cron\">documentació d\'instal·lació</a> explica com podeu automatitzar-ho.';
$string['edithelpdocs'] = 'Edita documents d\'ajuda';
@@ -67,13 +95,27 @@
$string['filteruploadedfiles'] = 'Filtrar fitxers penjats';
$string['helpadminseesall'] = 'Veuen els administradors tots els esdeveniments o només aquells que se\'ls hi apliquin?';
$string['helpcalendarsettings'] = 'Configureu diversos aspectes de Moodle relatius al calendari i a les dates i horaris.';
+$string['helpforcetimezone'] = 'Podeu permetre que els usuaris seleccionen individualment la seva zona horària, o imposar una zona horària a tothom.';
+$string['helpsitemaintenance'] = 'Per a actualitzacions i altres tasques';
$string['helpstartofweek'] = 'En quin dia comença la setmana?';
$string['helpupcominglookahead'] = 'Quants dies per endavant considera el calendari per determinar els esdeveniments pròxims?';
$string['helpupcomingmaxevents'] = 'Quin nombre màxim d\'esdeveniments pròxims es mostra per defecte als usuaris?';
$string['helpweekenddays'] = 'Quins dies de la setmana es consideren \"cap de setmana\" i es mostren amb un color diferent?';
$string['importtimezones'] = 'Actualitza la llista completa de zones horàries';
+$string['importtimezonescount'] = '$a->count entrades importades des de $a->source';
+$string['importtimezonesfailed'] = 'Males notícies: no s\'ha trobat cap font';
+$string['nodstpresetsexist'] = 'El funcionament de l\'horari d\'estiu està inhabilitat per a tots els usuaris perquè no hi ha un horari d\'estiu definit. Podeu definir-ne un amb el botó d\'aquí baix.';
+$string['optionalmaintenancemessage'] = 'Missatge opcional de manteniment';
+$string['sitemaintenance'] = 'S\'estan executant tasques de manteniment i el lloc no està disponible';
$string['sitemaintenancemode'] = 'Mode manteniment';
+$string['sitemaintenanceoff'] = 'El mode manteniment ha estat desactivat i el lloc torna a funcionar amb normalitat';
+$string['sitemaintenanceon'] = 'El vostre lloc està en mode manteniment (només poden entrar-hi els administradors)';
+$string['sitemaintenancewarning'] = 'El vostre lloc està en mode manteniment (només poden entrar-hi els administradors). Per tornar al mode d\'operació normal, <a href=\"maintenance.php\">desactiveu el mode mateniment</a>.';
+$string['tabselectedtofront'] = 'En taules amb tabulacions, la fila amb l\'etiqueta seleccionada s\'hauria de posar davant';
$string['therewereerrors'] = 'Hi ha errors en aquestes dades';
+$string['timezoneforced'] = 'Imposada per l\'administrador del lloc';
+$string['timezoneisforcedto'] = 'Imposa a tots els usuaris';
+$string['timezonenotforced'] = 'Els usuaris poden triar la seva zona horària';
$string['upgradelogs'] = 'Per a disposar de totes les funcionalitats, els vostres registres s\'han d\'actualitzar. <a href=\"$a\">Més informació</a>';
$string['upgradelogsinfo'] = 'S\'han introduït alguns canvis en la manera d\'emmagatzemar els registres. Per tal de poder veure tots els vostres registres vells per activitat, els vostres registres vells s\'han d\'actualitzar. Depenent del vostre servidor això pot trigar una bona estona (unes quantes hores) i en una instal·lació gran pot carregar una mica la base de dades. Una vegada hàgeu engegat aquest procés haureu de deixar que acabi (mantenint la finestra del navegador oberta). No us amoïneu: el vostre lloc seguirà actiu per als usuaris mentre els registres s\'actualitzen. <br /><br />Voleu actualitzar els registres ara?';
$string['upgradesure'] = 'Els vostres fitxers de Moodle han canviat i esteu a punt d\'actualitzar automàticament el servidor a aquesta versió:
View
42 lang/ca/auth.php
@@ -1,7 +1,22 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
+ // auth.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005041101)
+$string['alternatelogin'] = 'Si introduïu un URL aquí, s\'utilitzarà com a pàgina d\'entrada d\'aquest lloc. Aquesta pàgina hauria de contenir un formulari, amb la propietat \'action\' igual a <strong>$a</strong> i que retornés els camps <strong>username</strong> i <strong>password</strong>.<br />Tingueu cura de no escriure un URL incorrecte, ja que podríeu impedir l\'entrada dels usuaris en aquest lloc.<br />Si deixeu en blanc aquest paràmetre s\'utilitzarà la pàgina d\'entrada per defecte.';
+$string['alternateloginurl'] = 'URL d\'entrada alternatiu';
+$string['auth_cas_baseuri'] = 'URI del servidor (en blanc si no té baseUri)<br />Per exemple, si el servidor CAS respon a l\'adreça ordinador.domini.cat/CAS/ llavors <br />auth_cas_baseuri = CAS/';
+$string['auth_cas_create_user'] = 'Activeu aquesta opció si voleu inserir usuaris autenticats per CAS en la base de dades del Moodle. Si no, només podran entrar els usuaris que ja existeixin a la base de dades del Moodle.';
+$string['auth_cas_enabled'] = 'Activeu aquesta opció si voleu utilitzar autenticació CAS.';
+$string['auth_cas_hostname'] = 'Nom del servidor CAS <br />P. ex. ordinador.domini.cat';
+$string['auth_cas_invalidcaslogin'] = 'Entrada errònia. Potser no esteu autoritzat.';
+$string['auth_cas_language'] = 'Idioma seleccionat';
+$string['auth_cas_logincas'] = 'Accés a la connexió segura';
+$string['auth_cas_port'] = 'Port del servidor CAS';
+$string['auth_cas_server_settings'] = 'Configuració del servidor CAS';
+$string['auth_cas_text'] = 'Connexió segura';
+$string['auth_cas_version'] = 'Versió de CAS';
+$string['auth_casdescription'] = 'Aquest mètode utilitza un servidor CAS (Central Authentication Service, Servei Central d\'Autenticació) per autenticar els usuaris en un entorn Single Sign On (SSO, inscripció única). També podeu fer servir autenticació LDAP. Si el nom d\'usuari i la contrasenya són vàlids d\'acord amb el CAS, Moodle crea un nou usuari en la seva base de dades i si escau agafa els atributs del LDAP. En les entrades següents només es verifiquen el nom d\'usuari i la contrasenya.';
+$string['auth_castitle'] = 'Servidor CAS (SSO)';
$string['auth_common_settings'] = 'Paràmetres comuns';
$string['auth_data_mapping'] = 'Mapatge de dades';
$string['auth_dbdescription'] = 'Aquest mètode utilitza una taula d\'una base de dades externa per comprovar si un nom d\'usuari i una contrasenya són vàlids. Si el compte és nou, aleshores també es pot copiar en Moodle informació d\'altres camps.';
@@ -38,24 +53,27 @@
$string['auth_ldap_contexts'] = 'Llista de contextos en què estan ubicats els usuaris. Separeu els contextos amb \';\'. Per exemple: \'ou=users,o=org; ou=others,o=org\'';
$string['auth_ldap_create_context'] = 'Si activeu la creació d\'usuaris mitjançant confirmació per correu electrònic, especifiqueu en quin context s\'han de crear els usuaris. Aquest context ha de ser diferent del d\'altres usuaris per tal de prevenir problemes de seguretat. No cal afegir aquest context a ldap_context-variable. Moodle cercarà els usuaris en aquest context automàticament.';
$string['auth_ldap_creators'] = 'Llista de grups als membres dels quals els és permès crear nous cursos. Separeu els grups amb \';\'. Generalment una cosa semblant a \'cn=teachers,ou=staff,o=myorg\'';
-$string['auth_ldap_host_url'] = 'Especifiqueu l\'hoste LDAP en format URL, per exemple \'ldap://ldap.myorg.com/\' o \'ldaps://ldap.myorg.com/\' ';
+$string['auth_ldap_expiration_desc'] = 'Seleccioneu \'No\' per inhabilitar la comprovació de contrasenyes vençudes o \'LDAP\' per consultar la data de venciment de la contrasenya directament a l\'LDAP.';
+$string['auth_ldap_expiration_warning_desc'] = 'Nombre de dies abans que surti l\'avís de venciment de la contrasenya.';
+$string['auth_ldap_expireattr_desc'] = 'Opcional: substitueix l\'atribut de l\'LDAP que emmagatzema la data de venciment de la contrasenya (passwordExpirationTime)';
+$string['auth_ldap_graceattr_desc'] = 'Opcional: susbstitueix l\'atribut gracelogin';
+$string['auth_ldap_gracelogins_desc'] = 'Fa que funcioni el gracelogin de l\'LDAP. Després que hagi vençut la contrasenya, l\'usuari pot seguir entrant fins que el compte del gracelogin és 0. Si habiliteu aquest paràmetre es visualitzarà un missatge d\'avís quan venci la contrasenya.';
+$string['auth_ldap_host_url'] = 'Especifiqueu l\'ordinador central LDAP en format URL, per exemple \'ldap://ldap.myorg.com/\' o \'ldaps://ldap.myorg.com/\' ';
$string['auth_ldap_login_settings'] = 'Paràmetres d\'entrada';
$string['auth_ldap_memberattribute'] = 'Especifiqueu l\'atribut de membre de l\'usuari, quan els usuaris pertanyen a un grup. Generalment \'member\'';
$string['auth_ldap_objectclass'] = 'Filtre utilitzat per nomenar/cercar usuaris. Generalment es defineix quelcom semblant a objectClass=posixAccount. Per defecte objectClass=*, que retorna tots els objectes de LDAP.';
+$string['auth_ldap_opt_deref'] = 'Determina com es manegen els àlies en les cerques. Seleccioneu un dels valors següents: \"No\" (LDAP_DEREF_NEVER) o \"Sí\" (LDAP_DEREF_ALWAYS)';
+$string['auth_ldap_passwdexpire_settings'] = 'Paràmetres LDAP de venciment de contrasenyes';
$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Poseu el valor <> 0 si voleu cercar els usuaris en subcontextos.';
$string['auth_ldap_server_settings'] = 'Paràmetres del servidor LDAP';
-$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Passar les dades de l\'usuari (nom, cognoms, adreça...) de LDAP a Moodle. Informació sobre mapatge en /auth/ldap/attr_mappings.php';
-$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'L\'atribut utilitzat per anomenar/cercar usuaris. Generalment \'cn\'.';
+$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Actualitzeu la informació dels usuaris (nom, cognoms, adreça...) d\'LDAP a Moodle. Especifiqueu els paràmetres de \"Mapatge de dades\" segons les vostres necessitats.';
+$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'Opcional: substitueix l\'atribut utilitzat per anomenar/cercar usuaris. Generalment \'cn\'.';
+$string['auth_ldap_user_settings'] = 'Paràmetres de consulta d\'usuaris';
+$string['auth_ldap_user_type'] = 'Seleccioneu com s\'emmagatzemen els usuaris en LDAP. Aquest paràmetre també especifica com funcionarà el venciment de les contrasenyes, el període de gràcia i la creació d\'usuaris.';
$string['auth_ldap_version'] = 'La versió del protocol LDAP que està utilitzant el servidor.';
$string['auth_ldapdescription'] = 'Aquest mètode proporciona autenticació contra un servidor LDAP extern.
- Si un nom d\'usuari i una contrasenya són vàlids, Moodle crea una entrada per a un nou usuari
-
- a la seva base de dades. Aquest mòdul pot llegir atributs de l\'usuari del LDAP i omplir
-
- els camps corresponents de Moodle. En connexions successives només es comproven
-
- el nom d\'usuari i la contrasenya.';
+Si un nom d\'usuari i una contrasenya són vàlids, Moodle crea una entrada per a un nou usuari a la seva base de dades. Aquest mòdul pot llegir atributs de l\'usuari del LDAP i omplir els camps corresponents de Moodle. En connexions successives només es comproven el nom d\'usuari i la contrasenya.';
$string['auth_ldapextrafields'] = 'Aquests camps són opcionals. Podeu triar d\'omplir alguns camps d\'usuari de Moodle amb informació dels <b>camps LDAP</b> especificats aquí. <p>Si els deixeu en blanc, aleshores s\'utilitzaran valors per defecte.<p>En tot cas, l\'usuari podrà editar tots aquests camps quan es connecti.';
$string['auth_ldaptitle'] = 'Utilitza un servidor LDAP';
$string['auth_manualdescription'] = 'Aquest mètode impedeix que els usuaris puguin crear-se comptes. Tots els comptes han de ser creats manualment per l\'usuari administrador.';
@@ -77,6 +95,8 @@
$string['auth_pop3port'] = 'Número de port del servidor (el 110 és el més habitual)';
$string['auth_pop3title'] = 'Utilitza un servidor POP3';
$string['auth_pop3type'] = 'Tipus de servidor. Si el vostre servidor utilitza seguretat per certificat, trieu pop3cert.';
+$string['auth_shibbolethdescription'] = 'Amb aquest mètode us podeu connectar a un servidor Shibboleth per verificar i crear nous comptes';
+$string['auth_shibbolethtitle'] = 'Shibboleth';
$string['auth_updatelocal'] = 'Actualitza dades locals';
$string['auth_updatelocal_expl'] = '<p><b>Actualitza dades locals:</b> si habiliteu aquesta opció, el camp s\'actualitzarà (amb les dades externes d\'autenticació) cada vegada que l\'usuari entri o quan es faci una sincronització d\'usuaris. Els camps definits per actualitzar-se localment haurien d\'estar bloquejats.</p>';
$string['auth_updateremote'] = 'Actualitza dades externes';
View
3  lang/ca/block_html.php
@@ -1,10 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // block_html.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020800)
+ // block_html.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005041101)
$string['configcontent'] = 'Contingut';
$string['configtitle'] = 'Títol del bloc';
$string['html'] = 'HTML';
$string['leaveblanktohide'] = 'Deixeu en blanc per ocultar el títol';
+$string['newhtmlblock'] = '(nou bloc HTML)';
?>
View
16 lang/ca/editor.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020800)
+ // editor.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005041101)
$string['about'] = 'Referent a aquest editor';
@@ -22,6 +22,7 @@
$string['choosechar'] = 'Tria un caràcter';
$string['chooseicon'] = 'Tria una icona per inserir';
$string['close'] = 'Tanca';
+$string['closeafterreplace'] = 'Tanca després de reemplaçar';
$string['cols'] = 'Cols';
$string['copy'] = 'Copia la selecció';
$string['createanchor'] = 'Crea àncora';
@@ -30,6 +31,7 @@
$string['cut'] = 'Talla la selecció';
$string['delete'] = 'Suprimeix';
$string['filebrowser'] = 'Explorador de fitxers';
+$string['findwhat'] = 'Cerca';
$string['fontname'] = 'Nom de la font';
$string['fontsize'] = 'Mida de la lletra';
$string['forecolor'] = 'Color de la lletra';
@@ -49,6 +51,7 @@
$string['insertsmile'] = 'Insereix una emoticona';
$string['inserttable'] = 'Insereix una taula';
$string['italic'] = 'Cursiva';
+$string['itemsreplaced'] = 'elements reemplaçats';
$string['justifycenter'] = 'Justifica al centre';
$string['justifyfull'] = 'Justifica a ambdós costats';
$string['justifyleft'] = 'Justifica a l\'esquerra';
@@ -65,14 +68,16 @@
$string['linktargettop'] = 'La mateixa finestra';
$string['linktitle'] = 'Títol';
$string['linkurl'] = 'URL';
+$string['matchcase'] = 'Majúscules/minúscules';
$string['middle'] = 'Centre';
$string['minimize'] = 'Minimitza l\'editor';
$string['move'] = 'Mou';
$string['nolink'] = 'Impedir enllaços automàtics';
$string['normal'] = 'Normal';
-$string['notimage'] = 'El fitxer seleccionat no és una imatge. Si us plau trieu-ne un altre!';
-$string['notset'] = 'No seleccionat';
+$string['notimage'] = 'El fitxer seleccionat no és una imatge. Si us plau trieu-ne un altre.';
+$string['notset'] = 'No definit';
$string['ok'] = 'D\'acord';
+$string['options'] = 'Opcions';
$string['orderedlist'] = 'Llista numerada';
$string['outdent'] = 'Disminueix el sagnat';
$string['paste'] = 'Enganxa des del porta-retalls';
@@ -84,11 +89,16 @@
$string['preview'] = 'Visualització prèvia';
$string['properties'] = 'Propietats';
$string['redo'] = 'Refés la darrera acció';
+$string['regularexpressions'] = 'Utilitza expressions regulars';
$string['removelink'] = 'Suprimeix enllaç';
$string['rename'] = 'Canvia el nom';
+$string['replaceall'] = 'Reemplaça-ho tot';
+$string['replacewith'] = 'Reemplaça';
$string['right'] = 'Right';
$string['righttoleft'] = 'Sentit de dreta a esquerra';
$string['rows'] = 'Files';
+$string['searchandreplace'] = 'Cerca i reemplaça';
+$string['searchnotfound'] = 'No s\'ha trobat la cadena cercada';
$string['selectcolor'] = 'Selecciona el color';
$string['selection'] = 'Selecció';
$string['showhelp'] = 'Ajuda de l\'editor';
View
5 lang/ca/error.php
@@ -1,7 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // error.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+ // error.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005041101)
+$string['adminprimarynoedit'] = 'L\'administrador primari no pot ser editat per altres usuaris';
$string['confirmsesskeybad'] = 'No s\'ha pogut confirmar la vostra clau de sessió per portar a terme aquesta acció. Aquesta característica de seguretat impedeix que s\'executin funcions importants en el vostre nom de manera accidental o fraudulenta. Si us plau confirmeu que volíeu realment executar aquesta funció.';
$string['coursegroupunknown'] = 'No s\'ha especificat el curs corresponent al grup $a';
$string['erroronline'] = 'Error a la línia $a';
@@ -13,6 +14,8 @@
$string['missingfield'] = 'Falta el camp \"$a\"';
$string['modulerequirementsnotmet'] = 'El mòdul \"$a->modulename\" ($a->moduleversion) no s\'ha pogut instal·lar. Requereix una versió més nova de Moodle (esteu utilitzant la $a->currentmoodle i necessiteu la $a->requiremoodle).';
$string['notavailable'] = 'Això no està disponible actualment';
+$string['onlyeditown'] = 'Només podeu editar la vostra pròpia informació';
+$string['processingstops'] = 'El processament acaba aquí. Els registres que resten s\'ignoraran.';
$string['restricteduser'] = 'Al vostre compte \"$a\" no li és permès de fer això.';
$string['sessionipnomatch'] = 'Sembla que el vostre número IP ha canviat des que heu entrat. Aquesta característica de seguretat impedeix que un <i>cracker</i> suplanti la vostra identitat després que heu entrat en Moodle. Els usuaris normals no haurien de veure aquest missatge: demaneu ajuda a l\'administrador del lloc.';
$string['unknowncourse'] = 'El curs \"$a\" és desconegut';
View
4 lang/ca/message.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // message.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020800)
+ // message.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005041101)
$string['addcontact'] = 'Afegeix contacte';
@@ -7,6 +7,7 @@
$string['allmine'] = 'Tots els missatges escrits per mi o adreçats a mi';
$string['allstudents'] = 'Tots els missatges entre estudiants del curs';
$string['allusers'] = 'Tots els missatges de tots els usuaris';
+$string['backupmessageshelp'] = 'Si habiliteu aquesta opció, els missatges instantanis s\'inclouran en les còpies de seguretat automàtiques del lloc.';
$string['beepnewmessage'] = 'Fes un bip quan arriba un nou missatge';
$string['blockcontact'] = 'Bloca un contacte';
$string['blockedmessages'] = '$a missatge/s de/a usuaris blocats';
@@ -40,6 +41,7 @@
$string['onlymycourses'] = 'Només en els meus cursos';
$string['onlytome'] = 'Només missatges adreçats a mi';
$string['pagerefreshes'] = 'Aquesta pàgina es refresca automàticament cada $a segons';
+$string['readmessages'] = '$a missatges llegits';
$string['removecontact'] = 'Suprimeix contacte';
$string['savemysettings'] = 'Desa els meus paràmetres';
$string['search'] = 'Cerca';

0 comments on commit 33ef6f8

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.