Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
1 parent fced815 commit 33ff2cca85283eec47d55768a28c1fc40a9f8659 paca70 committed Jan 31, 2003
Showing with 24 additions and 42 deletions.
  1. +2 −2 lang/fi/assignment.php
  2. +2 −2 lang/fi/choice.php
  3. +2 −14 lang/fi/forum.php
  4. +8 −22 lang/fi/help/writing.html
  5. +3 −1 lang/fi/journal.php
  6. +7 −1 lang/fi/moodle.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.0.8 dev (2002123000)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003011600)
$string['allowresubmit'] = "Salli uudelleenlähetys";
@@ -35,7 +35,7 @@
$string['uploadnofilefound'] = "Tiedostoa ei löydy, oletko varma että valitsit lähetettävän tiedoston.";
$string['uploadnotregistered'] = "'\$a' vastaanotettiin, mutta lähetystäsi ei rekisteröity. ";
$string['uploadsuccess'] = "'\$a' on vastaanotettu palvelimelle.";
-$string['viewfeedback'] = "Katso terhtävien arvosteluja ja palautteita.";
+$string['viewfeedback'] = "Katso tehtävien arvosteluja ja palautteita.";
$string['viewsubmissions'] = "Katso \$a palautettuja tehtäviä";
$string['yoursubmission'] = "Vastauksesi";
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // choice.php - created with Moodle 1.0.8 beta test (2003010400)
+ // choice.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003011600)
$string['answered'] = "Vastattu";
@@ -11,7 +11,7 @@
$string['notanswered'] = "Vastaamatta";
$string['publish'] = "Julkaise tulokset";
$string['publishanonymous'] = "Julkaise tulokset nimettömasti, piilottaen vastaajien nimet";
-$string['publishnames'] = "Julkaise tulokset, näitä nimet ja vastaukset.";
+$string['publishnames'] = "Julkaise tulokset, näytä nimet ja vastaukset.";
$string['publishnot'] = "Älä julkaise tuloksia";
$string['responses'] = "Vastaukset";
$string['responsesto'] = "Vastaukset \$a";
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.0.6.3 dev (2002111200)
+ // forum.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003011300)
$string['addanewdiscussion'] = "Lisää uusi keskustelu";
@@ -70,19 +70,6 @@
$string['parentofthispost'] = "Tämän viestin alku";
$string['postadded'] = "Viestisi on lisätty.<P>Sinulla \$a aikaa muokata viestiä jos haluat muuttaa sitä.";
$string['postincontext'] = "Katso tätä viestiä kontektissa";
-$string['postingtip'] = "<B>Vihjeet:</B>
-<br>Kun vastaat:
-<UL>
-<LI>lue viesti tarkkaan ja ajatuksella
-<LI>etsi viestistä kommetoitavia asioita
-</UL>
-
-Kun kirjoitat:
-<UL>
-<LI>pidä viestisi lyhyenä ja aiheessa
-<LI>selitä ajatuksesi selkeästi
-<LI>mieti kysymyksiä jota voisit esittää
-</UL>";
$string['postmailinfo'] = "Tämä on kopio viestistä \$a sivustolla.
Lisätäksesi vastauksen viestiin suoraan sivustolle, klikkaa seuraavaa linkkiä:";
$string['postrating1'] = "Suurimmaksi osaksi eristyvää osaamista";
@@ -92,6 +79,7 @@
$string['processingpost'] = "Käsitellään viestiä \$a";
$string['rate'] = "Luokka";
$string['ratings'] = "Luokittelut";
+$string['ratingssaved'] = "Luokittelut tallennettu";
$string['re'] = "Re:";
$string['readtherest'] = "Lue loput tästä aiheesta";
$string['repliesmany'] = "\$a vastausta tähän mennessä";
View
@@ -1,23 +1,9 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Writing</B></P>
-
+<P align=center><B>Kirjoittaminen</B></P>
<P>When writing text for others to read, try and write directly to your audience.</P>
-
-<P>Explain your ideas as clearly and simply as you can to help avoid misunderstandings.
- One thing you can do is to avoid long words when a short one will do.</P>
-
-<P>In the forums it will really help to keep your whole posts short and on-topic.
- Instead of one long rambling post that makes many different points, it may be
- better to write several shorter ones (they may even belong in separate forums).
-
-<P>Re-edit your text as much as necessary until you get it right.
- Even in forum posts you have <?PHP echo ($CFG->maxeditingtime/60) ?> minutes
- after you've posted it to go back and improve it if necessary.</P>
-
-<P>When replying to others, try and think of interesting questions you
- can ask them. This will help both you and the other person think (and learn!)
- about the subject you are discussing.</P>
-
-
-<P ALIGN=RIGHT><? helpbutton("questions", get_string("helpquestions"), "moodle", true, true) ?></P>
-<P ALIGN=RIGHT><? helpbutton("reading", get_string("helpreading"), "moodle", true, true) ?></P>
-<P ALIGN=RIGHT><? helpbutton("ratings", get_string("separateandconnected"), "forum", true, true) ?></P>
+<P>Explain your ideas as clearly and simply as you can to help avoid misunderstandings. One thing you can do is to avoid long words when a short one will do.</P>
+<P>In the forums it will really help to keep your whole posts short and on-topic. Instead of one long rambling post that makes many different points, it may be better to write several shorter ones (they may even belong in separate forums).
+<P>Re-edit your text as much as necessary until you get it right. Even in forum posts you have <?PHP echo ($CFG->maxeditingtime/60) ?&gt; minutes after you\'ve posted it to go back and improve it if necessary.</P>
+<P>When replying to others, try and think of interesting questions you can ask them. This will help both you and the other person think (and learn!) about the subject you are discussing.</P>
+<P align=right><? helpbutton(\"questions\", get_string(\"helpquestions\"), \"moodle\", true, true) ?></P>
+<P align=right><? helpbutton(\"reading\", get_string(\"helpreading\"), \"moodle\", true, true) ?></P>
+<P align=right><? helpbutton(\"ratings\", get_string(\"separateandconnected\"), \"forum\", true, true) ?></P>
View
@@ -1,12 +1,13 @@
<?PHP // $Id$
- // journal.php - created with Moodle 1.0.6 dev (2002100200)
+ // journal.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003011300)
$string['alwaysopen'] = "Aina avoinna";
$string['blankentry'] = "Tyhjä osa";
$string['daysavailable'] = "Päivää avoinna";
$string['editingended'] = "Muokkausaika loppuu";
$string['editingends'] = "Muokkausaika alkaa";
+$string['feedbackupdated'] = "Palaute päivitetty \$a :lle";
$string['journalname'] = "Lyhyttehtävän nimi";
$string['journalquestion'] = "Lyhyttehtävän kysymys";
$string['journalrating1'] = "Välttävä";
@@ -21,6 +22,7 @@
$string['notstarted'] = "Et ole aloittanut tätä tehtävää vielä";
$string['overallrating'] = "Yleisarvostelu";
$string['rate'] = "Arvio";
+$string['saveallfeedback'] = "Talenna kaikki palautteeni";
$string['startoredit'] = "Aloita tai muokkaa vastustustani";
$string['viewallentries'] = "Katso kaikki vastaukset";
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.0.8 beta test (2003010400)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003011600)
$string['action'] = "Toiminta";
@@ -39,6 +39,7 @@
$string['category'] = "Kategoria";
$string['categoryadded'] = "Kategoria '\$a' lisätty";
$string['categorydeleted'] = "Kategoria '\$a' poistettu";
+$string['categoryduplicate'] = "Kategoria '\$a' on jo olemassa";
$string['changedpassword'] = "Salasana vaihdettu";
$string['changepassword'] = "Vaihda salasana";
$string['changessaved'] = "Muutokset tallennettu";
@@ -187,6 +188,7 @@
$string['fullsitename'] = "Koko sivuston nimi";
$string['gd1'] = "GD 1.x asennetuna";
$string['gd2'] = "GD 2.x asennettuna";
+$string['gdneed'] = "GD-kirjato pitää olaa asennetuna jotta kuvat näkyy";
$string['gdnot'] = "GD 3.0 asennettuna";
$string['gpl'] = "Copyright (C) 2001-2002 Martin Dougiamas (http://dougiamas.com)
@@ -226,6 +228,7 @@
$string['home'] = "Koti";
$string['hour'] = "tunti";
$string['hours'] = "tuntia";
+$string['howtomakethemes'] = "Kuinka tehdä uusi teemoja";
$string['htmleditor'] = "Käytä Richtext HTML editoria. (Toimii vain IE 5.5 tai uudemmassa) ";
$string['htmleditoravailable'] = "Richtext HTML editori on käytettävissä";
$string['htmleditordisabled'] = "Olet poistanut Richtext HTML editorin käytön käyttäjä profiilissasi.";
@@ -490,6 +493,9 @@
$string['updatingain'] = "Päivitetään \$a->what ( \$a->in )";
$string['upload'] = "Lähetä";
$string['uploadafile'] = "Lähetä tiedosto";
+$string['uploadedfileto'] = "Tiedosto \$a->file lähetty hakemistoon \$a->directory";
+$string['uploadnofilefound'] = "Tiedostoa ei löytynyt, valitsitko varmasti lähetettävän tiedoston?";
+$string['uploadproblem'] = "Tuntematun virhe talennettaessa tiedostoa '\$a'. (Ehkä se oli liian suuri?)";
$string['uploadthisfile'] = "Lähetä tämä tiedosto";
$string['userdeleted'] = "Tämä tunnus on poistettu";
$string['userdescription'] = "Kuvaus";

0 comments on commit 33ff2cc

Please sign in to comment.