Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20080220)

  • Loading branch information...
1 parent fed8004 commit 34126fd8f1350a5681f36c98d70a9fd40bd25d08 moodlerobot committed Feb 20, 2008
@@ -150,7 +150,7 @@
$string['dirroot'] = 'Directori de Moodle';
$string['dirrooterror'] = 'El paràmetre \'Directori de Moodle\' sembla incorrecte: no s\'hi ha pogut trobat cap instal·lació de Moodle. S\'ha reiniciat el valor del paràmetre.';
$string['download'] = 'Baixa';
-$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Ha fallat la comprovació del fitxer baixat';
+$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Ha fallat la comprovació del fitxer baixat.';
$string['downloadlanguagebutton'] = 'Baixa el paquet d\'idioma \"$a\"';
$string['downloadlanguagehead'] = 'Baixa paquet d\'idioma';
$string['downloadlanguagenotneeded'] = 'Podeu continuar el procés d\'instal·lació amb el paquet d\'idioma per defecte \"$a\".';
@@ -262,6 +262,7 @@
$string['qtyperqpwillberemoved'] = 'Durant l\'actualització, el tipus de pregunta RPQ se suprimirà. No estàveu utilitzant aquest tipus de pregunta, de manera que no hauríeu d\'experimentar cap problema.';
$string['qtyperqpwillberemovedanyway'] = 'Durant l\'actualització, el tipus de pregunta RPQ se suprimirà. Teniu algunes preguntes RQP en la base de dades que deixaran de funcionar si no reinstal·leu el codi de http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&rid=797 abans de prosseguir l\'actualització.';
$string['releasenoteslink'] = 'Consulteu la informació sobre aquesta versió de Moodle en les <a target=\"_new\" href=\"$a\">Notes de llançament</a>';
+$string['remotedownloaderror'] = 'No s\'ha pogut baixar el component al vostre servidor. Verifiqueu els paràmetres de servidor intermediari. Es recomana l\'extensió cURL.<br /><br />Haureu de baixar manualment el fitxer <a href=\"$a->url\">$a->url</a>, copiar-lo a la ubicació \"$a->dest\" del vostre servidor i descomprimir-lo allí.';
$string['remotedownloadnotallowed'] = 'El vostre servidor no permet baixar components ((allow_url_fopen inhabilitat).<br /><br />Baixeu manualment el fitxer <a href=\"$a->url\">$a->url</a>, copieu en la ubicació \"$a->dest\" del vostre servidor i descomprimiu-lo allí.';
$string['report'] = 'Informe';
$string['restricted'] = 'Restringit';
@@ -345,4 +345,5 @@
$string['wrongzipfilename'] = 'Wrong ZIP filename.';
$string['wwwroot'] = 'Web address';
$string['wwwrooterror'] = 'The \'Web Address\' does not appear to be valid - this Moodle installation doesn\'t appear to be there. The value below has been reset.';
+$string['xmlrpcrecommended'] = 'Installing the optional xmlrpc extension is useful for Moodle Networking functionality.';
?>
@@ -9,13 +9,13 @@
/// File generated by cvs://contrib/lang2installer/installer_builder
/// using strings defined in stringnames.txt (same dir)
-$string['admindirerror'] = 'Adminerako zehaztu den direktorioa ez da zuzena';
+$string['admindirerror'] = 'Kudeaketarako zehaztu den direktorioa ez da zuzena';
$string['admindirname'] = 'Admin direktorioa';
$string['admindirsetting'] = '<p>Oso web zerbitzari gutxik erabiltzen dute /admin kontrol-panel edo antzekora era sartzeko URL berezi gisa. Zoritxorrez, hau ez dator bat Moodlen lehenetsitako administrazio-orrien kokapenarekin. Nahi izanez gero, zure instalazioko admin direktorioaren izena alda dezakezu, hemen izen berria idatziz. Adibidez: <blockquote> moodleadmin</blockquote>.
-Horrela Moodleko admin loturak berrezarriko dira.</p>';
+Horrela Moodle-ko admin loturak berrezarriko dira.</p>';
$string['admindirsettinghead'] = 'Admin direktorioa aukeratu...';
$string['admindirsettingsub'] = '<p>Oso web zerbitzari gutxik erabiltzen dute /admin kontrol-panel edo antzekora era sartzeko URL berezi gisa. Zoritxorrez, hau ez dator bat Moodlen lehenetsitako administrazio-orrien kokapenarekin. Nahi izanez gero, zure instalazioko admin direktorioaren izena alda dezakezu, hemen izen berria idatziz. Adibidez: <blockquote> moodleadmin</blockquote>.
-Horrela Moodleko admin loturak berrezarriko dira.</p>';
+Horrela Moodle-ko admin loturak berrezarriko dira.</p>';
$string['availablelangs'] = 'Hizkuntza eskuragarriak';
$string['bypassed'] = 'Saihestua';
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Lang direktorioa ezin da sortu.';
@@ -36,38 +36,38 @@
$string['compatibilitysettingshead'] = 'PHPren zure ezarpenak konprobatzen...';
$string['compatibilitysettingssub'] = 'Zure zerbitzariak baldintza hauek guztiak bete beharko ditu Moodle bertan egokiro funtzionatzeko.';
$string['componentisuptodate'] = 'Osagaia eguneratu da.';
-$string['configfilenotwritten'] = 'Instalazioaren scriptak ezin izan du aukeratutako zehaztapen guztiak beteko dituen config.php fitxategia automatikoki sortu. Mesedez, kode hau config.php izeneko fitxategi batean kopiatu eta Moodleren sustraiko direktorioan itsatsi.';
+$string['configfilenotwritten'] = 'Instalazioaren scriptak ezin izan du aukeratutako zehaztapen guztiak beteko dituen config.php fitxategia automatikoki sortu. Mesedez, kode hau config.php izeneko fitxategi batean kopiatu eta Moodle-ren sustraiko direktorioan itsatsi.';
$string['configfilewritten'] = 'config.php arrakastaz sortu da';
$string['configurationcomplete'] = 'Ezarpen osatua';
$string['configurationcompletehead'] = 'Ezarpen osatua';
-$string['configurationcompletesub'] = 'Moodlek ezarpen-fitxategia sortu du';
+$string['configurationcompletesub'] = 'Moodle-k ezarpen-fitxategia sortu du';
$string['continue'] = 'Jarraitu';
$string['customcheck'] = 'Beste konprobazio batzuk';
$string['database'] = 'Datu-basea';
-$string['databasecreationsettings'] = 'Orain Moodleren datu gehienak bilduko dituen datu-basearen ezarpenak zehaztu behar dituzu. Instalatzaileak, beherago zehaztutako ezarpenen arabera, datu-basea sortuko du.<br />
+$string['databasecreationsettings'] = 'Orain Moodle-ren datu gehienak bilduko dituen datu-basearen ezarpenak zehaztu behar dituzu. Instalatzaileak, beherago zehaztutako ezarpenen arabera, datu-basea sortuko du.<br />
<br /> <br />
<b>Mota:</b> lehenetsitako balorea \"mysql\" da<br />
<b>Zerbitzaria:</b> lehenetsitako balorea \"localhost\"da<br />
<b>Izena:</b> datu-basearen izena, ad., moodle<br />
<b>Erabiltzailea:</b> lehenetsitako balorea \"root\" da<br />
<b>Pasahitza:</b> datu-basearen pasahitza<br />
<b>Taulen aurrizkia:</b> taula guztietarako aukerazko aurrizkia';
-$string['databasecreationsettingshead'] = 'Orain Moodleren datu gehienak bilduko dituen datu-basearen ezarpenak zehaztu behar dituzu. Instalatzaileak, beherago zehaztutako ezarpenen arabera, datu-basea sortuko du.';
+$string['databasecreationsettingshead'] = 'Orain Moodle-ren datu gehienak bilduko dituen datu-basearen ezarpenak zehaztu behar dituzu. Instalatzaileak, beherago zehaztutako ezarpenen arabera, datu-basea sortuko du.';
$string['databasecreationsettingssub'] = '<b>Mota:</b> lehenetsitako balorea \"mysql\" da<br />
<b>Zerbitzaria:</b> lehenetsitako balorea \"localhost\" da<br />
<b>Izena:</b>datu-basearen izena, ad., moodle<br />
<b>Erabiltzailea:</b> lehenetsitako balorea \"root\" da<br />
<b>Pasahitza:</b> datu-basearen pasahitza<br />
<b>Taulen aurrizkia:</b> taula guztietarako aukerazko aurrizkia';
-$string['databasesettings'] = 'Orain Moodleren datu gehienak bilduko dituen datu-basearen ezarpenak zehaztu behar dituzu. Datu-base hori aldez aurretik sortu behar zen eta erabiltzaile-izena eta sarbide-pasahitza izan beharko lituzke.<br />
+$string['databasesettings'] = 'Orain Moodle-ren datu gehienak bilduko dituen datu-basearen ezarpenak zehaztu behar dituzu. Datu-base hori aldez aurretik sortu behar zen eta erabiltzaile-izena eta sarbide-pasahitza izan beharko lituzke.<br />
<br /> <br />
<b>Mota:</b> mysql edo postgres7<br />
<b>Zerbitzaria:</b> ad., localhost edo db.isp.com<br />
<b>Izena:</b> datu-basearen izena, ad., moodle<br />
<b>Erabiltzailea:</b> datu-basearen erabiltzaile-izena<br />
<b>Pasahitza:</b> datu-basearen pasahitza<br />
<b>Taulen aurrizkia:</b> taula-izen guztietan erabiliko den aurrizkia';
-$string['databasesettingshead'] = 'Orain Moodleren datu gehienak bilduko dituen datu-basearen ezarpenak zehaztu behar dituzu. Datu-base hori aldez aurretik sortu behar zen eta erabiltzaile-izena eta sarbide-pasahitza izan beharko lituzke.';
+$string['databasesettingshead'] = 'Orain Moodle-ren datu gehienak bilduko dituen datu-basearen ezarpenak zehaztu behar dituzu. Datu-base hori aldez aurretik sortu behar zen eta erabiltzaile-izena eta sarbide-pasahitza izan beharko lituzke.';
$string['databasesettingssub'] = '<b>Mota:</b> mysql edo postgres7<br />
<b>Zerbitzaria:</b> p.ej.: localhost edo db.zuredomeinua.com<br />
<b>Erabiltzailea:</b> datu-basearen erabiltzaile-jabea<br />
@@ -88,7 +88,7 @@
Kokapen honetarako bide osoa zehaztu.
Maiuskulak eta minuskulak ongi daudela ziurtatu.</p>
<p><b>Datuak:</b>
-Moodlek igotako fitxategiak gordeko ditueneko tokia behar duzu. Direktorio horretan web zerbatzariko erabiltzaileek irakurri eta IDATZI ahal izango dute (normalean \'nobody\' edo \'apache\'), baina ez da komenigarria webetik zuzenean sartu ahal izatea.</p>';
+Moodle-k igotako fitxategiak gordeko ditueneko tokia behar duzu. Direktorio horretan web zerbatzariko erabiltzaileek irakurri eta IDATZI ahal izango dute (normalean \'nobody\' edo \'apache\'), baina ez da komenigarria webetik zuzenean sartu ahal izatea.</p>';
$string['directorysettingshead'] = 'Zure instalazioaren kokapen hauek baieztatu, mesedez';
$string['directorysettingssub'] = '<b>Web helbidea:</b>
Moodlera sartzeko web helbide osoa zehaztu.
@@ -97,15 +97,15 @@
Azken barra ez jarri.
<br />
<br />
-<b>Moodleren direktorioa:</b>
+<b>Moodle-ren direktorioa:</b>
Kokapen honetarako bide osoa zehaztu.
Maiuskulak eta minuskulak ongi daudela ziurtatu.<br /><br />
<b>Datuen direktorioa:</b>
-Moodlek igotako fitxategiak gordeko ditueneko tokia behar duzu.
+Moodle-k igotako fitxategiak gordeko ditueneko tokia behar duzu.
Direktorio horretan web zerbatzariko erabiltzaileek irakurri eta IDATZI ahal izango dute (normalean \'nobody\' edo \'apache\'),
baina ez da komenigarria webetik zuzenean sartu ahal izatea.';
-$string['dirroot'] = 'Moodleren direktorioa';
-$string['dirrooterror'] = '\'Moodleren direktorioa\' zuzena ez dela dirudi. Ezin izan da Moodleren instalaziorik aurkitu. Jatorrizko balorea berrezarri da.';
+$string['dirroot'] = 'Moodle-ren direktorioa';
+$string['dirrooterror'] = '\'Moodle-ren direktorioa\' zuzena ez dela dirudi. Ezin izan da Moodle-ren instalaziorik aurkitu. Jatorrizko balorea berrezarri da.';
$string['download'] = 'Jaitsi';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Jaitsitako fitxategiaren konprobazioak huts egin du.';
$string['downloadlanguagebutton'] = '\"$a\" hizkuntza-paketea jaitsi';
@@ -134,7 +134,7 @@
$string['gdversionerror'] = 'GD liburutegiak bertan egon behar luke irudiak sortu eta prozesatzeko';
$string['gdversionhelp'] = '<p>Zure zerbitzariak GDa instalaturik ez daukala dirudi.</p>
-<p>GD Moodlek irudiak (erabiltzaileen ikurrak, esaterako) prozesatzeko beharrezko duen PHP liburutegia da, baita irudi berriak sortzeko ere (ad., logoak). Moodlek GD gabe lan egin dezake, baina aipatutako baliabideak ez dituzu izango.</p>
+<p>GD Moodle-k irudiak (erabiltzaileen ikurrak, esaterako) prozesatzeko beharrezko duen PHP liburutegia da, baita irudi berriak sortzeko ere (ad., logoak). Moodle-k GD gabe lan egin dezake, baina aipatutako baliabideak ez dituzu izango.</p>
<p>UNIX ingurunean GD PHPri eransteko, PHP konpilatu --with-gd parametroa erabiliz.</p>
@@ -145,7 +145,7 @@
<p>Aholkatzen den ezarpena zera da: <b>magic_quotes_gpc = On</b> eta <b>register_globals = Off</b> zure php.ini fitxategian</p>
-<p>php.ini fitxategira sarbiderik ez baduzu, Moodleren direktorioaren barruko .htaccess izeneko fitxategian lerro hau idatzi beharko duzu:
+<p>php.ini fitxategira sarbiderik ez baduzu, Moodle-ren direktorioaren barruko .htaccess izeneko fitxategian lerro hau idatzi beharko duzu:
<blockquote>php_value magic_quotes_gpc On</blockquote>
<blockquote>php_value register_globals Off</blockquote>
</p>';
@@ -160,11 +160,11 @@
$string['language'] = 'Hizkuntza';
$string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes Run Time';
$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Aktibatuta egon behar du';
-$string['magicquotesruntimehelp'] = '<p>Magic quotes runtime desaktibatu behar da Moodlek ongi funtzionatzeko.</p>
+$string['magicquotesruntimehelp'] = '<p>Magic quotes runtime desaktibatu behar da Moodle-k ongi funtzionatzeko.</p>
<p>Desaktibazioa lehenetsita egoten da... Zure php.ini fitxategiko <b>magic_quotes_runtime</b> ezarpena ikusi.</p>
-<p>php.ini fitxategira sarbiderik ez baduzu, Moodleren direktorioaren barruko .htaccess izeneko fitxategian lerro hau idatzi beharko duzu:
+<p>php.ini fitxategira sarbiderik ez baduzu, Moodle-ren direktorioaren barruko .htaccess izeneko fitxategian lerro hau idatzi beharko duzu:
<blockquote>php_value magic_quotes_runtime Off</blockquote>
</p>';
$string['mbstringrecommended'] = 'MBSTRING aukerako libreria instalatzea gomendagarria da oso gunearen errendimendua hobetzeko, batez ere zure guneak latindarrak ez diren hizkuntzak erabiltzen baditu.';
@@ -178,10 +178,10 @@
Hori egiteko modu asko daude:</p>
<ol>
<li>Ahal baduzu, PHP <i>--enable-memory-limit</i>-ekin berriz konpilatu.
-Horrek Moodlek berak memoria-muga ezartzea ahalbidetzen du.</li>
+Horrek Moodle-k berak memoria-muga ezartzea ahalbidetzen du.</li>
<li>php.ini fitxategirako sarbidea baduzu,<b>memory_limit</b> ezarpena alda dezakezu
40Mra, adibidez. Sarbiderik ez baduzu, zure administratzaileari egin dezala eska diezaiokezu.</li>
-<li>PHP zerbitzari batzuetan Moodleren direktorioan beheko lerro hau daukan .htaccess fitxategia sor dezakezu:
+<li>PHP zerbitzari batzuetan Moodle-ren direktorioan beheko lerro hau daukan .htaccess fitxategia sor dezakezu:
<p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
<p>Hala ere, zerbitzari batzuetan horrek PHP orri <b>GUZTIEK</b> ez funtzionatzea ekar dezake
(orriak ikustean erroreak ere ikusiko dituzu). Kasu horretan, .htaccess fitxategia ezabatu beharko duzu.</p></li>
@@ -196,13 +196,13 @@
$string['next'] = 'Hurrengoa';
$string['oci8po'] = 'Oracle (oci8po)';
$string['ok'] = 'Ongi';
-$string['parentlanguage'] = 'es>>';
+$string['parentlanguage'] = 'eu>>';
$string['pass'] = 'Zuzena';
$string['password'] = 'Pasahitza';
$string['php50restricted'] = 'PHP 5.0.x-k hainbat arazo ezagun ditu; mesedez, eguneratu 5.1.x bertsiora edo erabili 4.3.x edo 4.4.x bertsioak.';
$string['phpversion'] = 'PHP bertsioa';
$string['phpversionerror'] = 'PHP bertsioak 4.1.0 edo geroagokoa izan behar du';
-$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodlek PHP 4.1.0 edo geroagoko bertsioa behar du.</p>
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle-k PHP 4.1.0 edo geroagoko bertsioa behar du.</p>
<p>Zure bertsioa: $a</p>
<p>PHP eguneratu edo PHP bertsio berriagoa duen zerbitzari batera jo</p>';
$string['previous'] = 'Aurrekoa';
@@ -211,15 +211,15 @@
$string['report'] = 'Txostena';
$string['restricted'] = 'Baimena behar da';
$string['safemode'] = 'Modu segurua';
-$string['safemodeerror'] = 'Moodlek arazoak izan ditzake \'modu segurua\' ezarriz gero';
-$string['safemodehelp'] = '<p>Moodlek arazo ezberdinak izan ditzake \'modu segurua\' ezarriz gero, eta baliteke fitxategi berriak ezin sortu izana.</p>
+$string['safemodeerror'] = 'Moodle-k arazoak izan ditzake \'modu segurua\' ezarriz gero';
+$string['safemodehelp'] = '<p>Moodle-k arazo ezberdinak izan ditzake \'modu segurua\' ezarriz gero, eta baliteke fitxategi berriak ezin sortu izana.</p>
<p>Normalean \'modu segurua\' web zerbitzari publiko paranoideek soilik aktibatzen dute. Hori dela eta, zure Moodle webgunerako beste enpresa bilatu beharko duzu.</p>
<p>Nahi izanez gero, zure instalazioarekin jarrai dezakezu, baina aurrerago arazoak izango dituzu.</p>';
$string['sessionautostart'] = 'Saioaren hasiera automatikoa';
$string['sessionautostarterror'] = 'Indargabetuta egon behar du';
-$string['sessionautostarthelp'] = '<p>Moodlek saioko laguntza behar du eta horren ezean ez du funtzionatuko.</p>
+$string['sessionautostarthelp'] = '<p>Moodle-k saioko laguntza behar du eta horren ezean ez du funtzionatuko.</p>
<p>Saioak php.ini fitxategian aktibatu behar dira session.auto_start parametroari dagokionez.</p>';
$string['skipdbencodingtest'] = 'Datu-basearen dekodifikazio-testa ez kontuan hartu';
@@ -249,5 +249,5 @@
$string['wrongsourcebase'] = 'URL iturriaren oinarri akastuna.';
$string['wrongzipfilename'] = 'ZIP fitxategiko izen desegokia.';
$string['wwwroot'] = 'Web helbidea';
-$string['wwwrooterror'] = '\'Web helbidea\' zuzena ez dela dirudi. Ezin izan da Moodleren instalazioa aurkitu. Jatorrizko balorea berrezarri da.';
+$string['wwwrooterror'] = '\'Web helbidea\' zuzena ez dela dirudi. Ezin izan da Moodle-ren instalazioa aurkitu. Jatorrizko balorea berrezarri da.';
?>
@@ -343,5 +343,6 @@
$string['wrongzipfilename'] = 'Nom de fichier ZIP incorrect.';
$string['wwwroot'] = 'Adresse web';
$string['wwwrooterror'] = 'L\'adresse web indiquée semble incorrecte&nbsp;: aucune installation de Moodle ne se trouve à cette adresse.';
+$string['xmlrpcrecommended'] = 'L\'installation de l\'extension xmlrpc optionnelle est requise pour l\'utilisation du Réseau Moodle.';
$string['yourchoice'] = 'Votre choix :';
?>
@@ -149,7 +149,7 @@
$string['dirrooterror'] = 'הגדרת ספריית ה-Moodle כנראה איננה נכונה - איננו מוצאים את התקנת Moodle כאן. הערך כאן אותחל.';
$string['download'] = 'הורדה';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'נכשלה בדיקת הקובץ המורד.';
-$string['downloadlanguagebutton'] = 'הורד את ה-&quot;$a&quot; חבילת שפה';
+$string['downloadlanguagebutton'] = 'הורד את חבילת השפה ה-&quot;$a&quot;';
$string['downloadlanguagehead'] = 'הורד חבילת שפה';
$string['downloadlanguagenotneeded'] = 'אתה יכול להמשיך את תהליך ההתקנה ע\"י שימוש ב-\"$a\" שפת ברירת המחדל';
$string['downloadlanguagesub'] = 'כעת יש באפשרותך להוריד חבילת שפה ולהמשיך את תהליך ההתקנה עם שפה זו.
@@ -179,7 +179,7 @@
GD היא ספרייה אשר נדרשת ע\"י PHP לאפשר ל-Moodle להפעיל תמונות או צורות (כמו צלמיות פרופיל המשתמש) וליצור תמונות חדשות (כמו גרפים של יומני המעקב). Moodle עדיין יעבוד ללא GD - כך שמאפיינים אלו לא יהיו זמינות לך.</p>
<p> בכדי להוסיף את GD ל-PHP תחת unix, בצע קומפילציה ל-PHP ע\"י שימוש בפרמטר ה --with.
</p>
-<p> תחת Windows תוכל בפשטות לערוך את קובץ ה-php.ini ולהסיר את הערה תחץ הפרמטר של php_gd2.dll. </p>';
+<p> תחת Windows תוכל בפשטות לערוך את קובץ ה-php.ini ולהסיר את הערה תחת הפרמטר של php_gd2.dll. </p>';
$string['globalsquotes'] = 'טיפול לא בטוח של משתנים גלובלים';
$string['globalsquoteserror'] = 'תקן את הגדרות ה-PHP שלך: נטרל את register_globals ו/או אפשר את magic_quotes_gpc';
$string['globalsquoteshelp'] = '<p>צירוף נטרול של Magic Quotes GPC ואיפשור Register Globals בו זמנית לא מומלץ.</p>
@@ -197,6 +197,7 @@
<blockquote>php_value magic_quotes_gpc On</blockquote>
<blockquote>php_value register_globals Off</blockquote>
</p>';
+$string['globalswarning'] = 'p><strong>התראת אבטחה</strong>: בכדי להפעיל בצורה תקינה Moodle מצריך <br />שינויים בהגדרות ה-PHP שלך<p/><p>עליך<em> להגדיר</em> <code>register_globals=off</code>.<p> הגדרה זו מצריכה עריכת קובץ קונפיגורציה <code>php.ini</code>, Apache/IIS <br /> או <code>.htaccess</code> file.</p>';
$string['help'] = 'עזרה';
$string['iconvrecommended'] = 'התקנת ספריית ICONV האופציונלית מומלצת ביותר על-מנת לשפר את ביצועי האתר, במיוחד אם האתר נתמך בשפות לא-לטיניות.';
$string['info'] = 'מידע';
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 34126fd

Please sign in to comment.