Permalink
Browse files

New strings from Ethem Evlice (ethem AT evlice DOT com) <XHTML /> com…

…pliant.
  • Loading branch information...
1 parent 1a2524c commit 347923bf24d255d692db3456cf79ec46a1aac176 ethem committed Jan 20, 2006
Showing with 98 additions and 6 deletions.
  1. +2 −1 lang/tr/assignment.php
  2. +10 −1 lang/tr/auth.php
  3. +32 −0 lang/tr/enrol_authorize.php
  4. +18 −0 lang/tr/forum.php
  5. +7 −4 lang/tr/install.php
  6. +29 −0 lang/tr/moodle.php
View
@@ -38,7 +38,8 @@
$string['feedback'] = 'Geribildirim';
$string['feedbackfromteacher'] = '$a \'den geribildirim';
$string['feedbackupdated'] = 'Bu kullanıcının gönderdiği geribildirim güncellenmiştir $a kişi';
-$string['guestnoupload'] = 'Üzgünüz, konukların dosya göndermesine izin verilmemektedir.';
+$string['guestnosubmit'] = 'Üzgünüz, konukların ödev göndermesine izin verilmemektedir';
+$string['guestnoupload'] = 'Üzgünüz, konukların dosya göndermesine izin verilmemektedir';
$string['helpoffline'] = '<p>Bu ödev türü site dışı bir ödev verdiğinizde kullanışlıdır.</p>
<p>Öğrenciler ödev ile ilgili açıklamayı okurlar ancak herhangi bir dosya yükleyemezler.
Bu ödev türünde öğrenciye bir ödev verip size getirmelerini isteyebilirsiniz. Daha sonra
View
@@ -1,8 +1,16 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.6 development (2005081700)
+ // auth.php - created with Moodle 1.6 development (2005101200)
$string['alternateloginurl'] = 'Alternatif giriş URL';
+$string['auth_cas_language'] = 'Seçili dil';
+$string['auth_cas_logincas'] = 'Güvenli bağlantı erişimi';
+$string['auth_cas_port'] = 'CAS sunucu portu';
+$string['auth_cas_server_settings'] = 'CAS sunucu yapılandırması';
+$string['auth_cas_text'] = 'Güvenli bağlantı';
+$string['auth_cas_version'] = 'CAS sürümü';
+$string['auth_changepasswordhelp'] = 'Şifre değiştirme yardımı';
+$string['auth_changepasswordurl'] = 'Şifre değiştirme adresi';
$string['auth_common_settings'] = 'Genel Ayarlar';
$string['auth_data_mapping'] = 'Veri İlişkilendirmesi';
$string['auth_dbextrafields'] = 'Bu alanlar isteğe bağlıdır. Burada belirttiğiniz <b>harici veritabanı alanlarındaki</b> bilgilerden sağlanan kullanıcı alanlarının bazılarının, önceden doldurulmasını sağlayabilirsiniz. <p>Bu alanları boş bırakırsanız, varsayılanlar kullanılacaktır.</p><p>Diğer durumda, kullanıcılar giriş yaptıktan sonra bu alnları değiştirebilileceklerdir.</p>';
@@ -18,6 +26,7 @@
$string['auth_dbuser'] = 'Veritabanı kullanıcısı';
$string['auth_emaildescription'] = 'Email onayı varsayılan yetkilendirme yöntemidir. Kullanıcı kendi seçtiği kullanıcı adı ve şifreyle kaydolduğunda kullanıcının adresine bir onay emaili gönderilir. Bu email, kullanıcının hesabını onaylayabileceği güvenli bir bağlantı içerir.';
$string['auth_emailtitle'] = 'Email-temelli yetki';
+$string['auth_fcfppport'] = 'Sunucu portu (en geneli 3333)';
$string['auth_fctitle'] = 'FirstClass sunucusu kullan';
$string['auth_fieldlock'] = 'Değeri kilitle';
$string['auth_fieldlock_expl'] = '<p><b>Değeri kilitle:</b> Etkinleştirilirse, bu alanın kullanıcılar ve yöneticiler tarafından düzenlenmesi engellenecektir. Harici yetkilendirme sistemlerinde bu alanı düzenliyorsanız bu seçeneği kullanabilirsiniz.</p>';
@@ -48,6 +48,20 @@
$string['antestmode'] = 'İşlemleri deneme modunda çalıştır (para çekilmez)';
$string['antrankey'] = 'Authorize.net: İşlem Anahtarı (Transaction Key)';
$string['authorizedpendingcapture'] = 'Onaylanmış / Çekilmeyi Bekliyor';
+$string['avsa'] = 'Adres (cadde) uydu, posta kodu uymadı';
+$string['avsb'] = 'Adres bilgisi verilmedi';
+$string['avse'] = 'Adres Doğrulama Sistemi Hatası';
+$string['avsg'] = 'ABD dışı kart yayıncısı';
+$string['avsn'] = 'Ne adres (cadde) ne de posta kodu uymadı';
+$string['avsp'] = 'Adres Doğrulama Sistemi uygulanamaz';
+$string['avsr'] = 'Tekrar dene - Sistem erişilemez veya zaman aşımı';
+$string['avsresult'] = 'Adres Doğrulama:';
+$string['avss'] = 'Servis, yayıncı tarafından desteklenmiyor';
+$string['avsu'] = 'Adres bilgisine erişilemiyor';
+$string['avsw'] = '9 rakamlık posta kodu eşleşti, adres (cadde) eşleşmedi';
+$string['avsx'] = 'Adres (cadde) ve 9 rakamlık posta kodu eşleşti';
+$string['avsy'] = 'Adres (cadde) ve 5 rakamlık posta kodu eşleşti';
+$string['avsz'] = '5 rakamlık posta kodu eşleşti, adres (cadde) eşleşmedi';
$string['canbecredit'] = '$a->upto\'a kadar geri ödenebilir';
$string['cancelled'] = 'İptal edilmiş';
$string['capture'] = 'Çek';
@@ -79,6 +93,12 @@
<a href=\"$a->url\">Loginhttps</a> seçeneğini Değişkenler/Güvenlik bölümünden ayarlayabilirsiniz.
<br /><br />
Bu seçenek aktif ise sadece giriş ve ödeme sayfaları için güvenli bağlantı (https) kullanılacaktır.';
+$string['missingaddress'] = 'Adres eksik';
+$string['missingcc'] = 'Kart no eksik';
+$string['missingccexpire'] = 'Son kullanma tarihi eksik';
+$string['missingcctype'] = 'Kart tipi eksik';
+$string['missingcvv'] = 'Onay no eksik';
+$string['missingzip'] = 'Posta kodu eksik';
$string['nameoncard'] = 'Kart Üzerindeki İsim';
$string['noreturns'] = 'Geri ödeme yok';
$string['notsettled'] = 'Faturalandırılmamış';
@@ -96,6 +116,18 @@
Otomatik-çekmeyi etkinleştirmek için:
$a->enrolurl';
+$string['reason11'] = 'Aynı işlem gönderildi.';
+$string['reason13'] = 'Mağaza Giriş ID hatalı veya hesap etkin değil';
+$string['reason16'] = 'İşlem bulunamadı.';
+$string['reason17'] = 'Mağaza, bu kredi kartı tipini kabul etmiyor.';
+$string['reason27'] = 'İşlem AVS hatasına sebep oldu. Verilen adres kart sahibinin adresiyle eşleşmiyor.';
+$string['reason28'] = 'Mağaza, bu kredi kartı tipini kabul etmiyor.';
+$string['reason30'] = 'İşleyici yapılandırması hatalı. Müşteri Hizmetlerini arayın.';
+$string['reason39'] = 'Verilen para birimi ya hatalı ya desteklenmiyor ya bu mağaza buna izin vermiyor ya da döviz kuru yok.';
+$string['reason43'] = 'Mağaza işleyiciyi hatalı yapılandırdı. Müşteri Hizmetlerini arayın.';
+$string['reason44'] = 'İşlem reddedildi. Kart kodu süzgeci hatası!';
+$string['reason45'] = 'İşlem reddedildi. Kart kodu / Adres süzgeci hatası!';
+$string['reason5'] = 'Geçerli bir miktar gerekli.';
$string['refund'] = 'Geri Öde';
$string['refunded'] = 'Geri ödenmiş';
$string['returns'] = 'Geri ödemeler';
View
@@ -3,6 +3,7 @@
$string['addanewdiscussion'] = 'Yeni tartýþma konusu ekle';
+$string['addanewquestion'] = 'Yeni bir soru ekle';
$string['addanewtopic'] = 'Yeni konu ekle';
$string['advancedsearch'] = 'Geliþmiþ arama';
$string['allforums'] = 'Tüm forumlar';
@@ -14,7 +15,11 @@
$string['allunsubscribe'] = 'Tüm forumlardan aboneliði kaldýr';
$string['anyfile'] = 'Herhangi bir dosya';
$string['attachment'] = 'Ek dosya';
+$string['blockafter'] = 'Bloklama için mesaj aralýðý';
+$string['blockperiod'] = 'Bloklama için süre';
+$string['blockperioddisabled'] = 'Bloklama';
$string['bynameondate'] = 'yazan $a->name - $a->date';
+$string['cannotviewpostyet'] = 'Bu tartýþmada mesaj göndermediðinizden dolayý diðer öðrencilerin sorularýný henüz okuyamazsýnýz.';
$string['configcleanreadtime'] = 'Eski mesajlarýn \'okunmuþ\' tablosundan silineceði günün saati';
$string['configdisplaymode'] = 'Hiç ayarlanmamýþsa tartýþmalar için görünüm modu';
$string['configmanydiscussions'] = 'Bir forumda her bir sayfada görünen en fazla tartýþma sayýsý';
@@ -36,6 +41,8 @@
$string['digestmailprefs'] = 'kullanýcý profiliniz';
$string['digestmailsubject'] = '$a: forum özeti';
$string['digestsentusers'] = 'Email özetleri baþarýyla $a kullanýcýsýna gönderildi.';
+$string['disallowsubscribe'] = 'Abonelik izni yok';
+$string['disallowsubscribeteacher'] = 'Abonelik izni yok (eðitimciler hariç)';
$string['discussion'] = 'Tartýþma';
$string['discussionmoved'] = 'Bu tartýþma \'$a\'a taþýndý.';
$string['discussionname'] = 'Tartýþma adý';
@@ -57,10 +64,14 @@
$string['forcesubscribe'] = 'Herkesi abone olmaya zorunlu tut';
$string['forcesubscribeq'] = 'Herkes abone olmaya zorunlu mu?';
$string['forum'] = 'Forum';
+$string['forumauthorhidden'] = 'Yazan (gizli)';
+$string['forumblockingalmosttoomanyposts'] = 'Mesaj gönderme sýnýrýný aþýyorsunuz. Son $a->blockperiod sürede $a->numposts kez mesaj gönderdiniz. Sýnýr $a->blockafter mesajdýr.';
+$string['forumbodyhidden'] = 'Bu tartýþmada henüz mesaj göndermediðiniz için bu mesaja bakamazsýnýz.';
$string['forumintro'] = 'Forum tanýtýmý';
$string['forumname'] = 'Forum adý';
$string['forumposts'] = 'Forum mesajlarý';
$string['forums'] = 'Forumlar';
+$string['forumsubjecthidden'] = 'Konu (gizli)';
$string['forumtype'] = 'Forum türü';
$string['generalforum'] = 'Genel amaçlý standard forum';
$string['generalforums'] = 'Genel forumlar';
@@ -70,6 +81,7 @@
$string['introteacher'] = 'Eðitmenler için sadece not ve tartýþma forumu';
$string['lastpost'] = 'Son mesaj';
$string['learningforums'] = 'Öðrenme forumlarý';
+$string['mailnow'] = 'Þimdi postala';
$string['markalldread'] = 'Bu tartýþmadaki bütün mesajlarý okundu olarak iþaretle';
$string['markallread'] = 'Bu forumdaki bütün mesajlarý okundu olarak iþaretle';
$string['markread'] = 'Okundu olarak iþaretle';
@@ -99,6 +111,7 @@
$string['nonews'] = 'Henüz haber gönderilmemiþ';
$string['noposts'] = 'Mesaj yok';
$string['nopostscontaining'] = 'Ýçinde \'$a\' olan bir mesaj bulunamadý';
+$string['noquestions'] = 'Bu forumda henüz soru yok';
$string['nosubscribers'] = 'Bu forumun henüz bir abonesi yoktur';
$string['nothingnew'] = '$a için yeni bir þey yok';
$string['notingroup'] = 'Üzgünüz, bu forumu görebilmeniz için üyesi olmalýsýnýz.';
@@ -124,6 +137,7 @@
$string['postincontext'] = 'Bu mesajý konu içinde göster';
$string['postmailinfo'] = 'Bu metin $a websitesinde gönderilmiþ mesajýn bir kopyasýdýr.
Websitesi aracýlýðýyla yanýtlamak için bu baðlantýyý týklayýnýz:';
+$string['postmailnow'] = '<p>Bu mesaj bütün forum abonelerine e-posta olarak gönderildi.</p>';
$string['postrating1'] = 'Çoðunlukla AYRI bilgiler';
$string['postrating2'] = 'AYRI ve ÝLGÝLÝ bilgiler';
$string['postrating3'] = 'Çoðunlukla ÝLGÝLÝ bilgiler';
@@ -136,6 +150,8 @@
$string['prune'] = 'Ayýr';
$string['prunedpost'] = 'Yeni bir tartýþma þu mesajdan oluþturuldu';
$string['pruneheading'] = 'Tartýþmayý böl ve mesajý yeni bir tartýþmaya taþý';
+$string['qandaforum'] = 'Soru/Cevap forumu';
+$string['qandanotify'] = 'Bu bir Soru/Cevap forumudur. Diðer yanýtlarý görmek için öncelikle cevabýnýzý göndermelisiniz.';
$string['rate'] = 'Derecelendir';
$string['rating'] = 'Derecelendirme';
$string['ratingeveryone'] = 'Herkes derecelendirebilir';
@@ -201,9 +217,11 @@
$string['unsubscribe'] = 'Bu forum aboneliðini kaldýr';
$string['unsubscribed'] = 'Abonelik kaldýrýldý';
$string['unsubscribeshort'] = 'Aboneliði kaldýr';
+$string['warnafter'] = 'Uyarý için mesaj aralýðý';
$string['yesforever'] = 'Evet, sürekli';
$string['yesinitially'] = 'Evet, baþlangýçta';
$string['youratedthis'] = 'Derecelendirmeniz';
+$string['yournewquestion'] = 'Yeni sorunuz';
$string['yournewtopic'] = 'Yeni tartýþma konunuz';
$string['yourreply'] = 'Yanýtýnýz';
View
@@ -4,7 +4,7 @@
$string['admindirerror'] = 'Belirtilen yönetici dizini hatalı';
$string['admindirname'] = 'Yönetici Dizini';
-$string['admindirsetting'] = 'Bir kaç web hosting, kontrol paneline ulaşmak için /admin olarak belirtilmiş bir URL kullanıyor. Maalesef, bu Moodle yönetici sayfalarıyla bir karışıklık ortaya çıkarmaktadır. Yönetici dizininin ismini kurulum sırasında değiştirerek bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Örnek: <br /><br />><b>moodleadmin</b><br /> <br />Bu Moodle içinde yönetici linklerini düzeltecektir.';
+$string['admindirsetting'] = 'Bazı web hostingler kontrol paneline ulaşmak için /admin olarak belirtilmiş bir URL kullanıyor. Maalesef, bu Moodle yönetici sayfalarıyla bir karışıklık ortaya çıkarmaktadır. Yönetici dizininin ismini kurulum sırasında değiştirerek bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Örnek: <br /><br />><b>moodleadmin</b><br /> <br />Bu Moodle içinde yönetici linklerini düzeltecektir.';
$string['caution'] = 'Dikkat';
$string['chooselanguage'] = 'Bir dil seçin';
$string['compatibilitysettings'] = 'PHP ayarlarınız kontrol ediliyor...';
@@ -93,9 +93,7 @@
<p>Php.ini\'ye erişim hakkınız yoksa Moodle dizinindeki .htaccess dosyasına şu satırları ekleyebilirsiniz:
<blockquote>php_value magic_quotes_gpc On</blockquote>
<blockquote>php_value register_globals Off</blockquote>
-</p>
-
-';
+</p> ';
$string['installation'] = 'Kurulum';
$string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes Run Time';
$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Bu kapalı olmalı';
@@ -154,6 +152,11 @@
$string['sessionautostarthelp'] = '<p>Moodle, oturum desteği gerektirir ve bu olmadan işlevsel çalışamaz.</p>
<p>Oturum desteği php.ini dosyasından ayarlanabilir ... session.auto_start parametresine bakın.</p>';
+$string['welcomep10'] = '$a->installername ($a->installerversion)';
+$string['welcomep20'] = 'Bilgisayarınıza <strong>$a->packname $a->packversion</strong> paketini başarıyla kurdunuz. Tebrikler!';
+$string['welcomep40'] = 'Bu paket <strong>Moodle $a->moodlerelease ($a->moodleversion)</strong> sürümünü de içerir.';
+$string['welcomep60'] = 'Aşağıdaki sayfalar <strong>Moodle</strong>ın kurulumu ve yapılandırılması için size basitçe yol gösterecektir. Varsayılan ayarları kabul edebilir veya ihtiyaçlarınıza göre bunları değiştirebilirsiniz.';
+$string['welcomep70'] = '<strong>Moodle</strong> kurulumu için aşağıdaki \"İleri\" tuşuna basın.';
$string['wwwroot'] = 'Web adresi';
$string['wwwrooterror'] = 'Web adresi doğru ayarlanmış görünmüyor. Moodle kurulumu belirtilen yerde görünmüyor.';
View
@@ -157,13 +157,15 @@
$string['changedpassword'] = 'Şifre değişti';
$string['changepassword'] = 'Şifre değiştir';
$string['changessaved'] = 'Değişiklikler kaydedildi';
+$string['check'] = 'Kontrol et';
$string['checkingbackup'] = 'Yedek kontrol ediliyor';
$string['checkingcourse'] = 'Kurs kontrol ediliyor';
$string['checkingforbbexport'] = 'BlackBoard çıkarması için kontrol ediliyor';
$string['checkinginstances'] = 'Tekrarları kontrol ediliyor';
$string['checkingsections'] = 'Bölümler kontrol ediliyor';
$string['checklanguage'] = 'Dili kontrol et';
$string['childcoursenotfound'] = 'Alt kurs bulunamadı';
+$string['childcourses'] = 'Alt kurslar';
$string['choose'] = 'Seç';
$string['choosecourse'] = 'Bir kurs seçiniz';
$string['chooseenrolmethod'] = 'Birincil kayıt yöntemi';
@@ -821,6 +823,26 @@
$string['newsitems'] = 'haber başlığı';
$string['newsitemsnumber'] = 'Gösterilecek haber';
$string['newuser'] = 'Yeni Kullanıcı';
+$string['newusernewpasswordsubj'] = 'Yeni kullanıcı hesabı';
+$string['newusernewpasswordtext'] = 'Merhaba $a->firstname,
+
+Size \'$a->sitename\' sitesinde yeni bir hesap ve geçici bir şifre oluşturuldu.
+
+Şimdiki giriş bilgileriniz:
+
+Kullanıcı adı: $a->username
+Şifre: $a->newpassword
+(ilk kez giriş yaptığınızda şifrenizi değiştirmeniz gerekiyor)
+
+\'$a->sitename\' kullanımına başlamak için buradan giriş yapın:
+$a->link
+
+Bu bağlantıyı tıkladığınızda yeni sayfada site açılacaktır. Eğer açılmıyorsa yukarıdaki bağlantıyı gezgininizin adres satırına kopyalayınız.
+
+Saygilar
+\'$a->sitename\' Yönetimi,
+$a->signoff
+';
$string['newusers'] = 'Yeni Kullanıcılar';
$string['next'] = 'Sonraki';
$string['no'] = 'Hayır';
@@ -1019,6 +1041,13 @@
$string['searchhelp'] = 'Bir seferde birden fazla kelimeyle arama yapabilirsiniz.<br />kelime: metinde bu kelimeyle ilgili herhangi bir kayıt bul.<br />+kelime: sadece eşleşen kelimeyi bul.<br />-kelime: bu kelimeyi içeren sonuç getirme';
$string['searchresults'] = 'Arama sonuçları';
$string['sec'] = 'sn';
+$string['secondstotime172800'] = '2 gün';
+$string['secondstotime259200'] = '3 gün';
+$string['secondstotime345600'] = '4 gün';
+$string['secondstotime432000'] = '5 gün';
+$string['secondstotime518400'] = '6 gün';
+$string['secondstotime604800'] = '1 hafta';
+$string['secondstotime86400'] = '1 gün';
$string['secs'] = 'sn';
$string['section'] = 'Bölüm';
$string['sections'] = 'Bölümler';

0 comments on commit 347923b

Please sign in to comment.