Permalink
Browse files

Updates

  • Loading branch information...
1 parent d526e68 commit 359ee5c5b3a9c2104d1614d74f6d4aeb18cc8e6e paca70 committed Oct 22, 2004
Showing with 67 additions and 26 deletions.
  1. +14 −14 lang/fi/install.php
  2. +7 −6 lang/fi/moodle.php
  3. +12 −3 lang/fi/quiz.php
  4. +1 −1 lang/fi/survey.php
  5. +2 −2 lang/fi/wiki.php
  6. +31 −0 lang/fi/workshop.php
View
@@ -4,26 +4,26 @@
$string['admindirerror'] = 'Ylläpito hakemisto on määritetty väärin';
$string['admindirname'] = 'Ylläpito hakemisto';
-$string['admindirsetting'] = 'Jotkut web-isännät käyttävät /ylläpitävät erityistä URL-yhteyttä päästäksesi kytkentätauluun tms. Valitettavasti tämä on ristiriidassa Moodlen ylläpitosivujen normaalin paikan kanssa. Voit korjata tämän nimeämällä asennuksesi ylläpitohakemiston uudelleen, ja laittamalla uuden nimen tähän. Esimerkiksi:
+$string['admindirsetting'] = 'Jotkut webpalvelut käyttävät /admin hakemistoa ylläpitotarkoituksiin tms. Valitettavasti tämä on ristiriidassa Moodlen ylläpitosivujen normaalin paikan kanssa. Voit korjata tämän nimeämällä asennuksesi ylläpitohakemiston uudelleen, ja laittamalla uuden nimen tähän. Esimerkiksi:
<br/> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
Tämä korjaa ylläpito linkit Moodlessa.';
$string['caution'] = 'Varoitus';
$string['chooselanguage'] = 'Valitse kieli';
$string['compatibilitysettings'] = 'Tarkistetaan PHP:n asetukset';
-$string['configfilenotwritten'] = 'Asennettu komento ei pystynyt luomaan automaattisesti config.php tiedostoa, joka olisi sisältänyt valitsemasi asetukset, todennäköisesti koska Moodlen hakemista ei ole kykenevä kirjoitukseen. Voit manuaalisesti kopioida seuraavan koodin tiedostoon nimeltä config.php Moodlen päähakemiston sisällä.';
+$string['configfilenotwritten'] = 'Asennus ei pystynyt luomaan automaattisesti config.php tiedostoa, joka olisi sisältänyt valitsemasi asetukset, todennäköisesti koska Moodlen hakemisto on kirjoitussuojattu. Voit manuaalisesti kopioida seuraavan koodin tiedostoon nimeltä config.php Moodlen päähakemiston sisällä.';
$string['configfilewritten'] = 'config.php on luotu.';
-$string['configurationcomplete'] = 'kokoonpano suoritettu';
+$string['configurationcomplete'] = 'Asetukset suoritettu';
$string['database'] = 'Tietokanta';
-$string['databasesettings'] = 'Nyt sinun täytyy valita tietokannasta, missä suurin osa Moodlen tietoja säilytetään. Tämän tietokannan täytyy jo valmiiksi olla luotu, kuten myös käyttäjänimen ja salasanan, joilla siihen päästään. .<br/>
+$string['databasesettings'] = 'Nyt sinun täytyy valita tietokanta, missä suurin osa Moodlen tiedoista säilytetään. Tämän tietokannan täytyy jo valmiiksi olla luotu, kuten myös käyttäjänimen ja salasanan, joilla siihen päästään. .<br/>
<br /> <br />
<b>Tyyppi:</b> mysql or postgres7<br />
-<b>Isäntä:</b> eg paikallinen isäntä or db.isp.com<br />
+<b>Isäntä:</b> localhost or db.isp.com<br />
<b>Nimi:</b> tietokannan nimi, eg moodle<br />
<b>Käyttäjä:</b> tietokantasi käyttäjänimi<br />
<b>Salasana:</b> tietokantasi salasana<br />
<b>Taulukon etuliite:</b> omavalintainen etuliite jota käytetään kaikissa taulukoissa ';
-$string['dataroot'] = 'Tietohakemisto';
-$string['datarooterror'] = '\"Tieto hakemistoa\", jonka määrittelit, ei voitu löytää, eikä luoda. Joko korjaa polku, tai luo hakemisto manuaalisesti.';
+$string['dataroot'] = 'Datahakemisto';
+$string['datarooterror'] = '\"Datahakemistoa\", jonka määrittelit, ei voitu löytää, eikä luoda. Joko korjaa polku, tai luo hakemisto manuaalisesti.';
$string['dbconnectionerror'] = 'Emme pystyneet kytkeytymään tiedokantaan, jonka määrittelit. Tarkista tietokanta asetuksesi.';
$string['dbcreationerror'] = 'Tietokannan luomisvirhe. Ei pystytty luomaan annettua tietokannan nimeä tarjotuilla asetuksilla.';
$string['dbhost'] = 'Isäntä palvelin';
@@ -32,15 +32,15 @@
$string['dbtype'] = 'Tyyppi';
$string['directorysettings'] = '<p>Varmista tämän Moodle asennuksen paikka.</p>
-<p><b>Web Osoite:</b>
+<p><b>Web-osoite:</b>
Täsmennä koko Web osoite, johon Moodlella on pääsy.
-Jos webs ivustoosi päästään monen URL:n kautta, valitse kaikkein luonnollisin vaihtoehto, se jota oppilaasikin käyttäisivät. Älä sisällytä kenoviivaa.</p>
+Jos websivustoosi päästään monen URL:n kautta, valitse kaikkein luonnollisin vaihtoehto, se jota oppilaasikin käyttäisivät. Älä sisällytä kenoviivaa.</p>
<p><b>Moodle hakemisto:</b>
Määritä koko hakemistopolku tähän asennukseen. Varmista, että isot/pienet kirjaimet ovat oikein.</p>
<p><b>Data hakemisto:</b>
-Tarvitset paikan, jossa Moodle voi tallentaa ladatut tiedostot. Tämän hakemiston pitäisi olla luettavissa ja kirjoitettavissa web palvelin käyttäjän taholta (usein \"nobody\" tai \"apache\"), mutta sen ei pitäisi olla käytettävissä suoraan web:in kautta.</p>';
+Tarvitset paikan, jonne Moodle voi tallentaa ladatut tiedostot. Tämän hakemiston pitäisi olla luettavissa ja kirjoitettavissa web palvelin käyttäjän taholta (usein \"nobody\" tai \"apache\"), mutta sen ei pitäisi olla käytettävissä suoraan web:in kautta.</p>';
$string['dirroot'] = 'Moodle hakemisto';
$string['dirrooterror'] = '\"Moodle hakemisto\" asetus näyttäisi olevan väärä-emme voi löytää Moodle asennusta sieltä. Arvo alapuolella on nollattu.';
$string['download'] = 'Lataus';
@@ -72,7 +72,7 @@
<p>Jos sinulla ei ole pääsyä php.ini:isi, saatat pystyä asettamaan seuraavan rivin tiedostoon nimeltä .htaccess Moodlen hakemiston sisällä:
<blockquote>php_value magic_quotes_runtime Off</blockquote>
</p> ';
-$string['memorylimit'] = 'Muisti raja';
+$string['memorylimit'] = 'Muistiraja';
$string['memorylimiterror'] = 'PHP muistiraja on asetettu aika alas... Se saattaa aiheuttaa ongelmia myöhemmin.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>PHP muistiraja palvelimellesi on tällä hetkellä asetettu $a:han.</p>
@@ -86,7 +86,7 @@
<li>Jos sinulla on pääsy php.ini tiedostoosi, voit muuttaa <b>memory_limit</b> setuksen siellä johonkin kuten 16M. Jos sinulla ei ole pääsyoikeutta, voit kenties pyytää ylläpitäjää tekemään tämän puolestasi.
<li>Joillain PHP palvelimilla voit luoda a .htaccess tiedoston Moodle hakemistossa, sisältäen tämän rivin:
<p><blockquote>php_value memory_limit 16M</blockquote></p>
-<p>Kuitenkin, joillain palvelimilla tämä estää <b>all</b> PHP sivuja toimimasta (näet virheet, kun katsot sivuja), joten sinun täytyy poistaa .htaccess tiedosto.
+<p>Kuitenkin, joillain palvelimilla tämä estää <b>kaikkia</b> PHP sivuja toimimasta (näet virheet, kun katsot sivuja), joten sinun täytyy poistaa .htaccess tiedosto.
</ol>';
$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP:tä ei ole kunnolla valittu asetukseksi MySQL laajennuksen kanssa, jotta se voisi kommunikoida MySQL:n kanssa. Tarkista php.ini tiedostosi tai käännä PHP uudelleen.';
$string['pass'] = 'Tarkastettu';
@@ -109,7 +109,7 @@
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'Suomi';
-$string['wwwroot'] = 'Web -osoite';
-$string['wwwrooterror'] = 'Web- soite ei näyttäisi olevan voimassa- tämä Moodle asennus ei näyttäisi olevan siellä.';
+$string['wwwroot'] = 'Web-osoite';
+$string['wwwrooterror'] = 'Web-osoite ei näyttäisi olevan voimassa- tämä Moodle asennus ei näyttäisi olevan siellä.';
?>
View
@@ -218,7 +218,7 @@
$string['configslasharguments'] = 'Tiedostot, jotka välitetään php-välityksessä selaimille, voidaan jakaa käyttäen \'slash arguments\'-metodia. Tämä mahdolistaa tiedostojen tallentumisen välityspalvelimille. Kaikki php-palvelimet eivät tue tätä ominaisuutta. Aseta silloin käyttöön ensimmäinen vaihtoehto.';
$string['configsmtphosts'] = 'Anna postin lähettämiseen käytettävän SMTP-palvelimen nimi. Voit määritellä useita palvelimia muodossa \'posti.domain.org;
posti2.domain.org\'. Mikäli jätät tämän tyhjäksi, Moodle käyttää PHP:n oletustapaa postin lähettämiseen.';
-$string['configsmtpuser'] = 'Jos SMTP-palvelin vaatiin autentikoinnin, anna käyttäjätunnus ja salasana näihin kenttiin.';
+$string['configsmtpuser'] = 'Jos SMTP-palvelin vaatii autentikoinnin, anna käyttäjätunnus ja salasana näihin kenttiin.';
$string['configteacherassignteachers'] = 'Sallitaanko tavallisten opettajien määrittää muita opettajia kurssilleen? Jos ei, niin ainoastaan kurssiylläpitäjät voivat määrittää opettajia kurssilleen.';
$string['configtimezone'] = 'Tästä voit asettaa oletusaikavyöhykkeen. Tämä on ainoastaan oletusasetus päiväyksien näyttämistä varten, jokainen käyttäjä voi asettaa sen haluamakseen profiilissaan.
\"Server time\" tässä yhteydessä tarkoittaa järjestelmän asetusta, käyttäjäprofiilissa \"Server time\" viittaa tähän oletusaikavyöhykeasetukseen.';
@@ -473,7 +473,7 @@
$string['forgotten'] = 'Unohditko salasanasi?';
$string['format'] = 'Muotoilu';
$string['formathtml'] = 'HTML-muoto';
-$string['formatmarkdown'] = 'hinnanalennus formaatti';
+$string['formatmarkdown'] = 'Markdown-formaatti';
$string['formatplain'] = 'Pelkkä teksti-muoto';
$string['formatsocial'] = 'Keskustelu';
$string['formattext'] = 'Automaattimuotoilu';
@@ -790,6 +790,7 @@
$string['other'] = 'Toinen';
$string['outline'] = 'Rakenne';
$string['page'] = 'Sivu';
+$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
$string['participants'] = 'Osallistujat';
$string['password'] = 'Salasana';
$string['passwordchanged'] = 'Salasana on vaihdettu';
@@ -860,11 +861,11 @@
$string['revert'] = 'Peruuta';
$string['role'] = 'Rooli';
$string['rss'] = 'RSS';
-$string['rssarticles'] = 'Viimeisinpien RSS artikkelien määrä';
+$string['rssarticles'] = 'Viimeisimpien RSS artikkelien määrä';
$string['rsstype'] = 'RSS syöte tastä aktiviteetista';
$string['savechanges'] = 'Tallenna muutokset';
$string['saveto'] = 'Tallenna';
-$string['scale'] = 'Asteiko';
+$string['scale'] = 'Asteikko';
$string['scales'] = 'Asteikot';
$string['scalescustom'] = 'Omat asteikot';
$string['scalescustomcreate'] = 'Lisää uusi asteikko';
@@ -1045,13 +1046,13 @@
$a->action
-Jos tämä on tehtävän palautus, uudeleenlähetys saattaa olla tarpeen jotta arviointi voidaan suorittaa.';
+Jos tämä on tehtävän palautus, uudelleenlähetys saattaa olla tarpeen jotta arviointi voidaan suorittaa.';
$string['virusfoundlateradmin'] = 'Ylläpitäjä huomio! Kurssille $a->user kurssille $a->course $a->date lähettämästä tiedostosta $a->filename on löytynyt virus. Tiedostolle on tapahtunut seuraavaa:
$a->action
Käyttäjälle on ilmoitettu tapahtuneesta.';
-$string['virusfoundlateradminnolog'] = 'Ylläpitäjä huomio! Lähettetystä tiedostosta $a->filename on löytynyt virus. Moodle ei voinut selvittää tiedoston lähettäjää Tiedostolle on tapahtunut seuraavaa:
+$string['virusfoundlateradminnolog'] = 'Ylläpitäjä huomio! Lähetetystä tiedostosta $a->filename on löytynyt virus. Moodle ei voinut selvittää tiedoston lähettäjää. Tiedostolle on tapahtunut seuraavaa:
$a->action';
$string['virusfoundsubject'] = '$a : Viruksen saastuttama!';
View
@@ -88,8 +88,8 @@
$string['editquestions'] = 'Muokkaa kysymyksiä';
$string['errorsdetected'] = '$a virhe(ttä) huomattu';
$string['existingcategory1'] = 'Vakiomerkintä jo olemassa olevasta vakiomerkintä sarjasta, jota käyttää myös muut tämän luokan kysymykset.';
-$string['existingcategory2'] = 'Tiedosto jo olemassa olevasta vakiomerkintä sarjasta, jota käyttää myös muut tämän luokan kysymykset.';
-$string['existingcategory3'] = 'Linkki jo olemassa olevasta vakiomerkintä sarjasta, jota käyttää myös muut tämän luokan kysymykset.';
+$string['existingcategory2'] = 'Tiedosto jo olemassa olevasta tiedosto sarjasta, jota käyttää myös muut tämän luokan kysymykset.';
+$string['existingcategory3'] = 'Linkki jo olemassa olevasta linkki sarjasta, jota käyttää myös muut tämän luokan kysymykset.';
$string['exportfilename'] = 'tentti';
$string['exportname'] = 'Tiedostonimi';
$string['exportnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
@@ -131,6 +131,7 @@
$string['keptcategory3'] = 'Linkki samasta luokasta uudelleen käytettävien linkkien sarjaa kuin aiemminkin';
$string['link'] = 'Linkki';
$string['listitems'] = 'Tentin kysymykset';
+$string['literal'] = 'vakiomerkintä';
$string['marks'] = 'Pistettä';
$string['match'] = 'Yhteensopivat vastaukset';
$string['matchanswer'] = 'Yhteensopiva vastaus';
@@ -149,15 +150,22 @@
$string['multichoice'] = 'Monivalinta';
$string['multiplier'] = 'Kerroin';
$string['name'] = 'Nimi';
+$string['newcategory1'] = 'Vakiomerkintä uudesta vakiomerkintöjen sarjasta, jota saattaa käyttää myös muut kysymykset tässä luokassa.';
+$string['newcategory2'] = 'Tiedosto uudesta tiedostojen sarjasta, jota saattaa käyttää myös muut kysymykset tässä luokassa.';
+$string['newcategory3'] = 'Linkki uudesta linkkien sarjasta, jota saattaa käyttää myös muut kysymykset tässä luokassa.';
+$string['newlocal1'] = 'Vakiomerkintä uudesta vakiomerkintöjen sarjasta, jota käyttää vain tämä kysymys.';
+$string['newlocal2'] = 'Tiedosto uudesta tiedostojen sarjasta, jota käyttää vain tämä kysymys.';
+$string['newlocal3'] = 'Linkki uudesta linkkien sarjasta, jota käyttää vain tämä kysymys.';
$string['noanswers'] = 'Vastausta ei ole valittu!';
$string['noattempts'] = 'Kukaan ei ole yrittänyt tätä tenttiä.';
+$string['nominal'] = 'Nimellinen';
$string['nomoreattempts'] = 'Enempää yrityksiä ei sallita';
$string['nopossibledatasets'] = 'Ei mahdollisia tietoja';
$string['noquestions'] = 'Kysymyksiä ei ole vielä lisätty.';
$string['noresponse'] = 'Ei vastausta';
$string['noreview'] = 'Et voi tarkastella tätä tenttiä';
$string['noreviewuntil'] = 'Et voi tarkastella tätä tenttiä ennen $a';
-$string['noscript'] = 'Salaimen JavaScritin pitää olla toimissa, jotta voisit jatkaa';
+$string['noscript'] = 'Salaimen JavaScritin pitää olla toiminnassa, jotta voisit jatkaa';
$string['notenoughanswers'] = 'Tämän tyyppinen kysymys vaatii ainakin $a vastausta';
$string['notenoughsubquestions'] = 'Kysymyksiä ei ole määritelty riittävästi! <br /> Haluatko palata ja korjata tämän kysymyksen?';
$string['numerical'] = 'Numeerinen';
@@ -252,6 +260,7 @@
$string['viewallreports'] = 'Katso $a yritykset';
$string['warningsdetected'] = '$a varoitusta havaittu';
$string['webct'] = 'WebCT-muoto';
+$string['wildcard'] = 'Jokeri';
$string['withsummary'] = 'Yhteenlaskettujen tilastojen kanssa';
$string['wronggrade'] = 'Väärä arvosana (rivin $a jälkeen):';
$string['xml'] = 'Moodle XML muoto';
View
@@ -91,7 +91,7 @@
$string['colles17short'] = 'opiskelija rohkaisevat minua';
$string['colles18'] = 'toiset opiskelijat kehuvat osallistumiistani';
$string['colles18short'] = 'opiskelijat kehuvat minua';
-$string['colles19'] = 'toiset opiskelijat arvostavat osallistumiistani';
+$string['colles19'] = 'toiset opiskelijat arvostavat osallistumistani';
$string['colles19short'] = 'opiskelijat arvostavat minua';
$string['colles1short'] = 'keskity kiinnostaviin asioihin';
$string['colles2'] = 'opin asioita, joista on ammatillista hyötyä';
View
@@ -5,7 +5,7 @@
$string['action'] = '-- Toiminto --';
$string['administration'] = 'Ylläpito';
$string['allowremovepages'] = 'Salli \'Poista sivuja\'';
-$string['allowrevertchanges'] = 'Salli \'peruuta muutokset\'';
+$string['allowrevertchanges'] = 'Salli \'Peruuta muutokset\'';
$string['allowsetpage'] = 'Salli \'Aseta sivun liput\'';
$string['allowstrippages'] = 'Salli \'Siivoa sivuja\'';
$string['attachments'] = 'Sivun liitteet';
@@ -136,7 +136,7 @@
$string['removeselectedpages'] = 'Poista valitut sivut';
$string['revertallsince'] = 'Poista myös muutokset jotka on tehty jälkeen';
$string['revertchanges'] = 'Peruuta muutokset';
-$string['revertlastonly'] = 'Vain , jos se ainoa mahdollisuus';
+$string['revertlastonly'] = 'Vain, jos se ainoa mahdollisuus';
$string['revertpages'] = 'Peruuta massamuutokset';
$string['revertpagescheck'] = 'Haluatko varmasti peruuttaa seuraavat muutokset:';
$string['revertthe'] = 'Poista vain valittu versio';
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 359ee5c

Please sign in to comment.