Permalink
Browse files

Some updated

  • Loading branch information...
1 parent 8588f87 commit 3689f18afe496e30ab803757fbf303ea0e9a660e paca70 committed Jul 30, 2004
Showing with 229 additions and 1 deletion.
  1. +1 −1 lang/fi/moodle.php
  2. +1 −0 lang/fi/resource.php
  3. +65 −0 lang/fi/scorm.php
  4. +162 −0 lang/fi/wiki.php
View
@@ -26,7 +26,7 @@
$string['addnewcategory'] = 'Lisää uusi kategoria';
$string['addnewcourse'] = 'Lisää uusi kurssi';
$string['addnewuser'] = 'Lisää uusi käyttäjä';
-$string['addresource'] = 'LIsää resurssi';
+$string['addresource'] = 'Lisää aineisto...';
$string['address'] = 'Osoite';
$string['addstudent'] = 'Lisää opiskelija';
$string['addteacher'] = 'Lisää opettaja';
View
@@ -64,6 +64,7 @@
$string['resourcetypefile'] = 'Linkitä tiedostoon tai web-sivuun';
$string['resourcetypehtml'] = 'Tee uusi web-sivu';
$string['resourcetypelabel'] = 'Lisää otsikko';
+$string['resourcetypereference'] = 'Lisää viite';
$string['resourcetypetext'] = 'Lisää uusi testi-sivu';
$string['searchweb'] = 'Etsi web-sivua';
$string['variablename'] = 'Muuttujan nimi';
View
@@ -2,8 +2,73 @@
// scorm.php - created with Moodle 1.4 development (2004072500)
+$string['attr_error'] = 'Virheelinen arvo atribuutille ($a->attr) merkinnässä $a->tag';
+$string['autocontinue'] = 'Jatka automaattisesti';
+$string['badmanifest'] = 'Manifest virheitä, katso virheloki';
$string['browse'] = 'Selaa';
$string['browsed'] = 'Selattu';
$string['browsemode'] = 'Selaustapa';
+$string['chooseapacket'] = 'Valitse tai päivitä SCORM-paketti';
+$string['completed'] = 'Suoritettu';
+$string['configframesize'] = 'Navigaatiokehyksen koko pikseleinä toistettaessa scorm-paketteja.';
+$string['configpopup'] = 'Jos uusi scorm-paketti voidaan näyttää ponnahdusikkunassa, käytetäänkö ponnahdusikkunoita?';
+$string['configpopupheight'] = 'Uusien ponnahdusikkunoiden korkeus pikseleinä';
+$string['configpopupresizable'] = 'Onko ponnahdusikkunoiden koko muutettavissa?';
+$string['configpopupscrollbars'] = 'Onko ponnahdusikkunoissa vierityspalkit?';
+$string['configpopupstatus'] = 'Onko ponnahdusikkunoissa info-rivi?';
+$string['configpopupwidth'] = 'Uusien ponnahdusikkunoiden leveys pikseleinä';
+$string['coursepacket'] = 'Kurssipaketti';
+$string['coursestruct'] = 'Kurssin rakenne';
+$string['datadir'] = 'Tiedoston luonti virhe: Kurssin datahakemistoa ei voi luoda';
+$string['domxml'] = 'DOMXML ulkoinen kirjasto';
+$string['entercourse'] = 'Liity SCORM-kurssille';
+$string['errorlogs'] = 'Virheloki';
+$string['failed'] = 'Epäonnistui';
+$string['found'] = 'Manifest';
+$string['gradeaverage'] = 'Keskiarvo';
+$string['gradehighest'] = 'Korkein arviointi';
+$string['grademethod'] = 'Arviointi tapa';
+$string['gradesum'] = 'Yhteistulos';
+$string['guestsno'] = 'Vieraat evät voi katsella scorm-kursseja';
+$string['incomplete'] = 'Kesken';
+$string['missing_attribute'] = 'Puuttuva atribuuttti ($a->attr) merkinnässä $a->tag';
+$string['missing_tag'] = 'Puuttuva merkintä $a->tag';
+$string['mode'] = 'Muoto';
+$string['modulename'] = 'Scorm';
+$string['modulenameplural'] = 'Scorm';
+$string['newheight'] = 'Ikkunan korkeus pikseleinä';
+$string['newresizable'] = 'Salli ikkunan koon muuttaminen';
+$string['newscrollbars'] = 'Salli vierityspalkit ikkunassa';
+$string['newstatus'] = 'Naytä tilarivi';
+$string['newwidth'] = 'Ikkunan leveys pikseleinä';
+$string['newwindow'] = 'Uusi ikkuna';
+$string['newwindowopen'] = 'Näytä tämä scorm-paketti uudessa ponnahdusikkunassa';
+$string['next'] = 'Jatka';
+$string['no_attributes'] = 'Merkinnällä $a->tag pitää olla atribuutit';
+$string['no_children'] = 'Merkinnällä $a->tag pitää olla lapsi';
+$string['nomanifest'] = 'Manifestia ei löydy';
+$string['noreports'] = 'Ei raporttia näytettäväksi';
+$string['normal'] = 'Normaali';
+$string['not_corr_type'] = 'Typpi virhe merkinnässä $a->tag';
+$string['notattempted'] = 'Ei yritetty';
+$string['packagedir'] = 'Tiedoston luonti virhe: paketin hakemistoa ei voi luoda';
+$string['passed'] = 'Hyväksytty';
+$string['php5'] = 'PHP 5 (oma DOMXML kirjasto)';
+$string['position_error'] = 'Merkintä $a->tag ei voi olla merkinnän £a->parent lapsi.';
+$string['prev'] = 'Edellinen';
+$string['regular'] = 'Tavallinen Manifest';
+$string['report'] = 'Raportti';
+$string['review'] = 'Esikatsele';
+$string['score'] = 'Tulos';
+$string['syntax'] = 'Muoto virhe';
+$string['tag_error'] = 'Tuntematon merkintä ($a->tag) sisällössä: $a->value';
+$string['too_many_attributes'] = 'Merkinällä $a->tag on liikaa atribuutteja';
+$string['too_many_children'] = 'Merkinnällä $a->tag on liikaa lapsia';
+$string['trackingloose'] = 'VAROITUS: Tämän SCORM-paketin seurantatiedot menetetään!';
+$string['validateascorm'] = 'Tarkista SCORM-paketti';
+$string['validation'] = 'Tarkistuksen tulos';
+$string['validationtype'] = 'Valitse DOMXML-kirjasto jota käytetään SCORM-manifestin tarkistamiseen. Älä muuta asetusta, jos et ole varma mitä teet.';
+$string['versionwarning'] = 'Manifestin versio on vanhempi kuin 1.3, varoitus merkinnästä $a->tag.';
+$string['viewallreports'] = 'Näytä raportit $a yrityksestä';
?>
View
@@ -5,5 +5,167 @@
$string['action'] = '-- Toiminto --';
$string['administration'] = 'Ylläpito';
$string['attachments'] = 'Sivun liitteet';
+$string['author'] = 'Kirjoittaja';
+$string['authorfieldpatternerror'] = 'Anna kirjoittaja ole hyvä.';
+$string['backlinks'] = 'Viittaavat linkit';
+$string['binimgtoolarge'] = 'Kuva on liian iso.';
+$string['binnoimg'] = 'Tätä tiedostomuotoa ei hyväksytä.';
+$string['browse'] = 'Selaa';
+$string['canceledit'] = 'Peruuta';
+$string['cannotchangepage'] = 'Tätä sivua ei voi muuttaa.';
+$string['changes'] = '$a muutosta';
+$string['changesfield'] = 'Kuinka monen tunnin sisällä viime muutoksesta';
+$string['changesfielderror'] = 'Ole hyvä ja anna kelvollinen tunti määrä';
+$string['checklinks'] = 'Tarkista linkit';
+$string['checklinkscheck'] = 'Oletko varma että haluat tarkistaa linkit tältä sivulta:';
+$string['checklinksnotice'] = 'Ole hyvä ja odoita rauhassa kun tämä sivu lataantuu';
+$string['chooseadministration'] = '-- Ylläpito --';
+$string['chooseafile'] = 'Valitse/Lähetä ensimmäinen sivu';
+$string['choosewikilinks'] = '-- Valitse Wiki Linkit --';
+$string['comment'] = 'Kommentti';
+$string['contentsize'] = 'Sisällön koko';
+$string['created'] = 'Luotu';
+$string['deletemewikiword'] = 'PoistaMinut';
+$string['deletemewikiwordfound'] = '$a löytyi sivulta';
+$string['deletepage'] = 'Poista sivu';
+$string['deleteversions'] = 'Kuinkamonta aikaisempaa versiota poistetaan';
+$string['deleteversionserror'] = 'Ole hyvä ja anna kelvollinen versioiden määrä';
+$string['diff'] = 'Erot';
+$string['differences'] = 'Erot versioiden $a->new_ver ja $a->old_ver sivulla $a->pagename.';
+$string['disabledpage'] = 'Tämä sivu ei ole tällä hetkellä saatavilla';
+$string['doesnotexist'] = 'Tätä siva ei ole vielä tehty, klikkaa Muokaa-painketta jos haluat luoda tämän sivun';
+$string['downloadaszip'] = 'Ladattava zip-paketti';
+$string['downloadtimes'] = 'Ladattu $a kertaa';
+$string['dwnlnofiles'] = 'Tiedostoja ei ole vielä lähetetty';
+$string['dwnlsection'] = 'Ladattavat tiedostot';
+$string['editform1'] = 'Älä murehdi liikaa tekstin muotoilua, voit muokata sivua aina jälkeenpäin.';
+$string['editform2'] = 'Muokkaa varovaisesti ja muista että kaikki muokkaustapahtumat kirjataan ylös.';
+$string['editthispage'] = 'Muokkataan sivua';
+$string['emptypage'] = 'Tyhjä sivu';
+$string['errorbinandtxt'] = 'Virhe: Sivu on tyypiltään BIN JA TXT';
+$string['errorhtml'] = 'Sivu tyyppiä HTML';
+$string['errornotype'] = 'Virhe: Sivu ei ole tyypiä BIN EIKÄ TXT';
+$string['errororreason'] = 'Virhe tai syy';
+$string['errorroandwr'] = 'Virhe: Sivu on Muokattava ja Kirjoitussuojattu';
+$string['errorsize'] = 'Sivu on suurempi kuin 64k';
+$string['errversionsave'] = 'Pahus, silläaikaa kun muokkasit sivua joku muu tallensi muuttuneen version. Palaa adelliselle sivulle ja kopioi tekmäsi muutukset koneesi leikepöydälle ja liitä ne uudelleen sivulle.';
+$string['ewikiacceptbinary'] = 'Salli binääritiedostot';
+$string['ewikiprinttitle'] = 'Pane wikin nimi joka sivulle';
+$string['export'] = 'Vie';
+$string['exportformats'] = 'Vienti muodot';
+$string['exportsuccessful'] = 'Vienti onnistui';
+$string['exportto'] = 'Vie ';
+$string['file'] = 'Tiedosto';
+$string['filedownload'] = 'Tiedoston lataus';
+$string['fileisoftype'] = 'Tiedosto on tyyppiä';
+$string['filtername'] = 'Wiki sivun automaattilinkitys';
+$string['flagbin'] = 'BIN';
+$string['flaghtm'] = 'HTM';
+$string['flagoff'] = 'OFF';
+$string['flagro'] = 'RO';
+$string['flags'] = 'Liput';
+$string['flagsset'] = 'Liput muutettu';
+$string['flagtxt'] = 'TXT';
+$string['flagwr'] = 'WR';
+$string['for'] = '->';
+$string['forbidden'] = 'Sinulla ei ole oiketta tähän sivuun.';
+$string['groups'] = 'Ryhmät';
+$string['hits'] = '$a osumaa';
+$string['howtooperate'] = 'Kuinka toimia';
+$string['howtowiki'] = 'Kuinka käyttää wikiä';
+$string['html'] = 'HTML-muotoilu';
+$string['htmlmode'] = 'Sallittu HTML muotoilu';
+$string['htmlonly'] = 'Vain HTML';
+$string['index'] = 'Sisältö';
+$string['infoaboutpage'] = 'Tietoja tästä sivusta';
+$string['initialcontent'] = 'Valitse aloitus sivu';
+$string['invalidroot'] = 'Sinulla ei ole oikeutta sivuston etusivuun joten sivustokarttaa ei voi luoda.';
+$string['lastchanged'] = 'Muokattu $a';
+$string['lastmodified'] = 'Viimeisin muokkaus';
+$string['linkdead'] = 'DEAD';
+$string['linkok'] = 'OK';
+$string['linkschecked'] = 'Linkkiä tarkastettu';
+$string['listall'] = 'Listaa kaikki';
+$string['listcandidates'] = 'Listaa ehdokkaat';
+$string['meta'] = 'Meta tiedot';
+$string['moduledirectory'] = 'Moduli hakemisto';
+$string['modulename'] = 'Wiki';
+$string['modulenameplural'] = 'Wikit';
+$string['mostoftenchangedpages'] = 'Eniten muokatut sivut';
+$string['mostvisitedpages'] = 'Eniten katsotut sivut';
+$string['newestpages'] = 'Uusimmat sivut';
+$string['noadministrationaction'] = 'Yll\'pito toimintoa ei annettu';
+$string['nocandidatestoremove'] = 'Ei ehdotettavia sivuja poistettavaksi, valitse \'$a\' nähdäksesi kaikki sivut';
+$string['nochangestorevert'] = 'Ei muutoksia peruttavaksi';
+$string['nohtml'] = 'Ei HTML';
+$string['nolinksfound'] = 'Sivulta ei löytynyt linkkejä';
+$string['notadministratewiki'] = 'Sinulla ei ole tämän wikin ylläpitooikeuksia.';
+$string['nothingtostrip'] = 'Ei sivuja joilla olisi useampi kuin yksi versio';
+$string['nowikicreated'] = 'Tähän wikiin ei ole luotu sivuja';
+$string['offline'] = 'OFFLINE';
+$string['orphanedpage'] = 'Orpo sivu';
+$string['orphanedpages'] = 'Orpo sivut';
+$string['otherwikis'] = 'Muut wikit';
+$string['ownerunknown'] = 'tuntematon';
+$string['pageactions'] = 'Sivun toiminnot';
+$string['pageindex'] = 'Sivun sisältö';
+$string['pageinfo'] = 'Sivun tiedot';
+$string['pagename'] = 'Sivun nimi';
+$string['pagenamechoice'] = '- tai -';
+$string['pageslinkingto'] = 'Sivut jotka linkittävät tähän sivuun';
+$string['pagesremoved'] = 'Sivut poistettu';
+$string['pagesreverted'] = 'Muutokset peruttu';
+$string['pagesstripped'] = 'Sivut siivottu';
+$string['plaintext'] = 'Pelkkä teksti';
+$string['preview'] = 'Esikatsele';
+$string['readonly'] = 'Kirjoitusuojattu sivu';
+$string['refs'] = 'Viittaukset';
+$string['removepagecheck'] = 'Oletko varma että haluat poistaa nämä sivut?';
+$string['removepages'] = 'Poista sivuja';
+$string['removeselectedpages'] = 'Poista valitut sivut';
+$string['revertchanges'] = 'Peruuta muutokset';
+$string['revertlastonly'] = 'Vain , jos se ainoa mahdollisuus';
+$string['revertpages'] = 'Peruuta massa muutokset';
+$string['revertpagescheck'] = 'Haluatko varmasti peruuttaa seuraavat muutokset:';
+$string['safehtml'] = 'Turvallinen HTML';
+$string['save'] = 'Tallenna';
+$string['searchwiki'] = 'Etsi Wikistä';
+$string['setpageflags'] = 'Asetan sivun liput';
+$string['sitemap'] = 'Sivukartta';
+$string['smfor'] = 'Sivukartta';
+$string['status'] = 'Tila';
+$string['strippagecheck'] = 'Oletko varma että haluat siivota vanhat versiot näiltä sivuilta:';
+$string['strippages'] = 'Siivoa sivuja';
+$string['studentadminoptions'] = 'Opiskelijan ylläpito oikeudet';
+$string['submit'] = 'Lähetä';
+$string['thanksforcontribution'] = 'Kiitokset osallistumisesta';
+$string['thispageisntlinkedfromanywhereelse'] = 'Tätä sivua ei ole linkitetty minnekään';
+$string['updatedpages'] = 'Päivitetyt sivut';
+$string['uplerror'] = 'Pahus, jotain meni pieleen tiedoston lähettämisessä';
+$string['uplinsect'] = 'Lähetä';
+$string['uplnewnam'] = 'tallenna toisella nimellä';
+$string['upload0'] = 'Kaytä tätä lomaketta tiedostojen lähettämiseen:';
+$string['uploadedon'] = 'Lähetetty';
+$string['uploadpicturebutton'] = 'Lähetä';
+$string['uplok'] = 'Tiedostosi otettii vastaa onnistuneesti';
+$string['version'] = 'Versio';
+$string['versionrangetoobig'] = 'Et voi poistaa sivun kaikkia versioita, viimeinen versio pitää jättää.';
+$string['versions'] = 'Versiot';
+$string['versionstodelete'] = 'Poistettava(t) varsio(t)';
+$string['viewpage'] = 'Katso sivua';
+$string['viewsmfor'] = 'Katso sivukarttaa';
+$string['wantedpages'] = 'Halutut sivut';
+$string['wikidefaultpagename'] = 'Wikin sisältö';
+$string['wikiexport'] = 'Vie sivuja';
+$string['wikiexportcomment'] = 'Tässä voit määritellä vienti asetukset ';
+$string['wikilinkoptions'] = 'Wikin automaattilinkitys määritykset';
+$string['wikilinks'] = 'Wiki linkit';
+$string['wikiname'] = 'Sivun nimi';
+$string['wikistartederror'] = 'Wikissä on jo sivuja - ei voi muuttaa';
+$string['wikitype'] = 'Tyyppi';
+$string['wikiusage'] = 'Wikin käyttö';
+$string['withbinaries'] = 'Ota mukaan tiedostot';
+$string['withvirtualpages'] = 'Ota mukaan Wiki-linkit';
+$string['wrongversionrange'] = '$a ei ole kelvollinen alue.';
?>

0 comments on commit 3689f18

Please sign in to comment.