Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

new language: Belarusian - be - by Maryia Davidouskaia [maryia@iatp.b…

…y] and her team

I repaired a lot of unescaped ' in the php-files - I hope I catched them all
 • Loading branch information...
commit 36b6399ebdfed75013922c78ac04c633d117b486 1 parent 3ee5fa6
koenr authored
Showing with 7,707 additions and 0 deletions.
 1. +15 −0 lang/be/README
 2. +7 −0 lang/be/activitynames.php
 3. +13 −0 lang/be/admin.php
 4. +7 −0 lang/be/algebra.php
 5. 0  lang/be/appointment.php
 6. +48 −0 lang/be/assignment.php
 7. +72 −0 lang/be/attendance.php
 8. +68 −0 lang/be/auth.php
 9. +10 −0 lang/be/block_course_list.php
 10. +8 −0 lang/be/block_course_summary.php
 11. +9 −0 lang/be/block_online_users.php
 12. 0  lang/be/block_rss_client.php
 13. +11 −0 lang/be/block_section_links.php
 14. +7 −0 lang/be/block_social_activities.php
 15. +111 −0 lang/be/calendar.php
 16. +7 −0 lang/be/censor.php
 17. +48 −0 lang/be/chat.php
 18. +32 −0 lang/be/choice.php
 19. +246 −0 lang/be/countries.php
 20. +67 −0 lang/be/dialogue.php
 21. +41 −0 lang/be/docs/README.txt
 22. +40 −0 lang/be/docs/background.html
 23. +133 −0 lang/be/docs/cvs.html
 24. +220 −0 lang/be/docs/developer.html
 25. +634 −0 lang/be/docs/faq.html
 26. +478 −0 lang/be/docs/features.html
 27. +19 −0 lang/be/docs/files.php
 28. +305 −0 lang/be/docs/install.html
 29. +21 −0 lang/be/docs/intro.html
 30. +64 −0 lang/be/docs/licence.html
 31. +14 −0 lang/be/docs/module_files.txt
 32. +322 −0 lang/be/docs/release.html
 33. +136 −0 lang/be/docs/teacher.html
 34. +98 −0 lang/be/docs/upgrade.html
 35. +113 −0 lang/be/editor.php
 36. 0  lang/be/emailprotect.php
 37. +15 −0 lang/be/enrol_database.php
 38. +21 −0 lang/be/enrol_flatfile.php
 39. +7 −0 lang/be/enrol_internal.php
 40. 0  lang/be/enrol_ldap.php
 41. +8 −0 lang/be/enrol_paypal.php
 42. +21 −0 lang/be/error.php
 43. +160 −0 lang/be/exercise.php
 44. +13 −0 lang/be/fonts/README.txt
 45. +151 −0 lang/be/forum.php
 46. +159 −0 lang/be/glossary.php
 47. 0  lang/be/grades.php
 48. +8 −0 lang/be/help/assignment/assignmenttype.html
 49. +5 −0 lang/be/help/assignment/resubmit.html
 50. +9 −0 lang/be/help/attendance/autoattend.html
 51. +3 −0  lang/be/help/attendance/choosedays.html
 52. +5 −0 lang/be/help/attendance/dynsection.html
 53. +7 −0 lang/be/help/attendance/grade.html
 54. +6 −0 lang/be/help/attendance/hours.html
 55. +9 −0 lang/be/help/attendance/index.html
 56. +3 −0  lang/be/help/attendance/maxgrade.html
 57. +5 −0 lang/be/help/attendance/mods.html
 58. +23 −0 lang/be/help/chat/chatting.html
 59. +4 −0 lang/be/help/chat/index.html
 60. +6 −0 lang/be/help/chat/mods.html
 61. +4 −0 lang/be/help/choice/index.html
 62. +3 −0  lang/be/help/choice/mods.html
 63. +5 −0 lang/be/help/choice/options.html
 64. +5 −0 lang/be/help/choice/timerestrict.html
 65. +8 −0 lang/be/help/cookies.html
 66. +6 −0 lang/be/help/courseavailability.html
 67. +8 −0 lang/be/help/coursecategory.html
 68. +16 −0 lang/be/help/courseformats.html
 69. +5 −0 lang/be/help/coursefullname.html
 70. +7 −0 lang/be/help/coursegrades.html
 71. +11 −0 lang/be/help/coursehiddensections.html
 72. +8 −0 lang/be/help/coursenewsitems.html
 73. +7 −0 lang/be/help/coursenumsections.html
 74. +10 −0 lang/be/help/courserecent.html
 75. +8 −0 lang/be/help/coursereports.html
 76. +5 −0 lang/be/help/courseshortname.html
 77. +10 −0 lang/be/help/coursestartdate.html
 78. +6 −0 lang/be/help/courseuploadsize.html
 79. +119 −0 lang/be/help/emoticons.html
 80. +13 −0 lang/be/help/enrolmentkey.html
 81. +8 −0 lang/be/help/enrolperiod.html
 82. +11 −0 lang/be/help/forum/allowdiscussions.html
 83. +5 −0 lang/be/help/forum/attachment.html
 84. +12 −0 lang/be/help/forum/forumtype.html
 85. +31 −0 lang/be/help/forum/ratings.html
 86. +4 −0 lang/be/help/forum/subscription.html
 87. +22 −0 lang/be/help/groupmode.html
 88. +6 −0 lang/be/help/groupmodeforce.html
 89. +11 −0 lang/be/help/guestaccess.html
 90. +12 −0 lang/be/help/html.html
 91. +46 −0 lang/be/help/index.html
 92. +10 −0 lang/be/help/langedit.html
 93. +4 −0 lang/be/help/lesson/grade.html
 94. +6 −0 lang/be/help/lesson/handlingofretakes.html
 95. +88 −0 lang/be/help/lesson/import.html
 96. +5 −0 lang/be/help/lesson/jumpto.html
 97. +7 −0 lang/be/help/lesson/maxanswers.html
 98. +12 −0 lang/be/help/lesson/maxattempts.html
 99. +7 −0 lang/be/help/lesson/maxpages.html
 100. +14 −0 lang/be/help/lesson/minquestions.html
 101. +7 −0 lang/be/help/lesson/mods.html
 102. +11 −0 lang/be/help/lesson/nextpageaction.html
 103. +14 −0 lang/be/help/lesson/notes
 104. +31 −0 lang/be/help/lesson/overview.html
 105. +11 −0 lang/be/help/lesson/questionoption.html
 106. +37 −0 lang/be/help/lesson/questiontypes.html
 107. +10 −0 lang/be/help/lesson/retake.html
 108. +17 −0 lang/be/help/lesson/useeditor.html
 109. +41 −0 lang/be/help/mods.html
 110. +16 −0 lang/be/help/picture.html
 111. +76 −0 lang/be/help/questions.html
 112. +5 −0 lang/be/help/quiz/attempts.html
 113. +10 −0 lang/be/help/quiz/categories.html
 114. +4 −0 lang/be/help/quiz/correctanswers.html
 115. +4 −0 lang/be/help/quiz/feedback.html
 116. +23 −0 lang/be/help/quiz/grademethod.html
 117. +42 −0 lang/be/help/quiz/import.html
 118. +7 −0 lang/be/help/quiz/maxgrade.html
 119. +11 −0 lang/be/help/quiz/multichoice.html
 120. +32 −0 lang/be/help/quiz/questiontypes.html
 121. +1 −0  lang/be/help/quiz/random.html
 122. +9 −0 lang/be/help/quiz/randommatch.html
 123. +2 −0  lang/be/help/quiz/review.html
 124. +7 −0 lang/be/help/quiz/shortanswer.html
 125. +3 −0  lang/be/help/quiz/timeopen.html
 126. +7 −0 lang/be/help/quiz/truefalse.html
 127. +12 −0 lang/be/help/reading.html
 128. +16 −0 lang/be/help/resource/resourcetype.html
 129. +4 −0 lang/be/help/resource/summary.html
 130. +201 −0 lang/be/help/richtext.html
 131. +16 −0 lang/be/help/scales.html
 132. +7 −0 lang/be/help/scorm/mods.html
 133. +6 −0 lang/be/help/summaries.html
 134. +11 −0 lang/be/help/teachers.html
 135. +142 −0 lang/be/help/text.html
 136. +34 −0 lang/be/help/textformat.html
 137. +124 −0 lang/be/help/wiki.html
 138. +17 −0 lang/be/help/writing.html
 139. +8 −0 lang/be/hotpot.php
 140. +25 −0 lang/be/install.php
 141. +38 −0 lang/be/journal.php
 142. +9 −0 lang/be/label.php
 143. +89 −0 lang/be/lesson.php
 144. +7 −0 lang/be/mediaplugin.php
 145. +954 −0 lang/be/moodle.php
 146. +7 −0 lang/be/multilang.php
 147. +26 −0 lang/be/pix.php
 148. +8 −0 lang/be/questionnaire.php
 149. +223 −0 lang/be/quiz.php
 150. +80 −0 lang/be/resource.php
 151. +43 −0 lang/be/scorm.php
 152. +186 −0 lang/be/survey.php
 153. +7 −0 lang/be/tex.php
 154. +8 −0 lang/be/webquest.php
 155. +67 −0 lang/be/wiki.php
 156. +237 −0 lang/be/workshop.php
View
15 lang/be/README
@@ -0,0 +1,15 @@
+Belarusian translation by maryia@iatp.by
+Maryia Davidouskaia
+
+���������� ����� Moodle
+
+�������� � ��������� ���������� ����������� ������� ��-�������� � ������� ����� (���� httpd.conf):
+AddDefaultCharset off ��� ����븢��� ��� �� Windows-1251
+
+������:
+���� �������
+����� ���������
+������� �����'��
+������� ��������
+����� �������
+������ ϳ�����
View
7 lang/be/activitynames.php
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // activitynames.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+
+
+$string['filtername'] = 'À¢òà – çâÿçâàííå ïà ïåðñàíàëüíàé àêòû¢íàñö³';
+
+?>
View
13 lang/be/admin.php
@@ -0,0 +1,13 @@
+<?PHP // $Id$
+ // admin.php - created with Moodle 1.3.1 + (2004052501)
+
+
+$string['cachetext'] = 'Час існавання тэкставага кэшу (Text cache)';
+$string['filteruploadedfiles'] = 'Фільтраванне файлаў, якія загружаюцца';
+$string['upgradelogs'] = 'Для больш поўнай функцыянальнасці Вашу старую сістэмную інфармацыю (logs) неабходна ўзнаўляць. <a href=\"$a\">Больш інфармацыі</a>';
+$string['upgradelogsinfo'] = 'Некаторыя змены могуць адбывацца з сістэмнай інфармацыяй (logs) і яе запісам. Для таго, каб можна было праглядаць усе старыя logs на аснове per-activity basis, Вашы старыя logs павінны перыядычна узнаўляцца. Гэта залежыць ад Вашага сайту і можа займаць шмат часу (нават некалькі гадзінаў) і Вы можаце нават перавышаць дазволеныя межы ў БД для надзвычай вялікіх сайтаў. Аднак, Вы мусіце запускаць такі працэс аднаўлення сістэмнай інфармацыі і не перапыняць яго (не зачыняць вокны браўзера) да поўнага завяршэння. Не хвалюйцеся падчас такой працы сайт для іншых карыстальнікаў будзе працаваць у звычайным рэжыме. Вы жадаеце правесці узнаўленне сістэмнай інфармацыі (logs) неадкладна? ';
+$string['upgradinglogs'] = 'Узнаўленне сістэмнай інфармацыі (logs) ';
+
+?>
+
+
View
7 lang/be/algebra.php
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // algebra.php - created with Moodle 1.2.1 (2004032500)
+
+
+$string['filtername'] = 'Àëãåáðà³÷íûÿ çíàê³';
+
+?>
View
0  lang/be/appointment.php
No changes.
View
48 lang/be/assignment.php
@@ -0,0 +1,48 @@
+<?PHP // $Id$
+ // assignment.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+
+
+$string['allowresubmit'] = 'Íåêàëüê³ ñïðîáà¢';
+$string['assignmentdetails'] = 'Äýòàë³ çàäàííÿ';
+$string['assignmentmail'] = '$a->teacher çðàá³¢ êàìåíòàð äà Âàøàãà çàäàííÿ äëÿ \'$a->assignment\'.Âû ìîæàöå ïàãëÿäçåöü ÿãî ïà ñïàñûëöû: $a->url';
+$string['assignmentmailhtml'] = '$a->teacher çðàá³¢ êàìåíòàð äà Âàøàãà äëÿ \'<i>$a->assignment</i>\'<br /><br /> Âû ìîæàöå ïàãëÿäçåöü ÿãî <a href=\"$a->url\">ïà ñïàñûëöû:</a>.';
+$string['assignmentname'] = 'Íàçâà çàäàííÿ';
+$string['assignmenttype'] = 'Òûï çàäàííÿ';
+$string['configmaxbytes'] = 'Óñòàíî¢ëåíû ïà-çìà¢÷àíí³ ìàêñ³ìàëüíû ïàìåð äëÿ ¢ñ³õ çàäàííÿ¢ íà ñàéöå (ñóàäíîñ³ööà ç óñòàíî¢ëåíûì àáìåæàâàííåì ïà êóðñó ³ ç ³íøûì³ ëàêàëüíûì³ ¢ñòàíî¢êàì³)';
+$string['description'] = 'Àï³ñàííå';
+$string['duedate'] = 'Àïîøí³ òýðì³í çäà÷û';
+$string['duedateno'] = 'Íå ìàå àïîøíÿãà òýðì³íó çäà÷û';
+$string['early'] = '$a ðàíà';
+$string['existingfiledeleted'] = '²ñíóþ÷û ôàéë áû¢ âûäàëåíû: $a';
+$string['failedupdatefeedback'] = 'Íå ¢äàëîñÿ àäíàâ³öü àäêàç êàðûñòàëüí³êà $a';
+$string['feedback'] = 'Çìÿí³öü';
+$string['feedbackupdated'] = 'Àäêàç çìåíåíû äëÿ $a ';
+$string['late'] = '$a òýðì³í ñêîí÷û¢ñÿ';
+$string['maximumgrade'] = 'Ìàêñ³ìàëüíàÿ àäçíàêà';
+$string['maximumsize'] = 'Ìàêñ³ìàëüíû ïàìåð';
+$string['modulename'] = 'Çàäàííå';
+$string['modulenameplural'] = 'Çàäàííÿ';
+$string['newsubmissions'] = 'Ïðàïàíàâàöü àäêàç';
+$string['notgradedyet'] = 'Ïàêóëü àäçíàêà íå àòðûìàíà';
+$string['notsubmittedyet'] = 'Àäïðàâ³öü ðàøýííå';
+$string['overwritewarning'] = 'Óâàãà: Âû ìîæàöå çìÿí³öü àäêàç, òàäû ãýòû áóäçå âûäàëåíû';
+$string['saveallfeedback'] = 'Çàõàâàöü óñå âûïðà¢ëåíí³';
+$string['submissionfeedback'] = 'Àäêàç âûïðà¢ëåíû';
+$string['submissions'] = 'Àäêàçû';
+$string['submitassignment'] = 'Àäïðà¢ëÿéöå Âàøàå ðàøýííå, ñêàðûñòà¢øû ôîðìó';
+$string['submitted'] = 'Àäêàç ïðûíÿòû';
+$string['typeoffline'] = 'Àäêàç – ïà-çà ñàéòàì';
+$string['typeuploadsingle'] = ' Àäêàç – ó âûãëÿäçå ôàéëà';
+$string['uploadbadname'] = ' Ãýòû ôàéë óòðûìë³âàå íåäàïóñêàëüíûÿ ñ³ìâàëû ³ íÿ ìîæà áûöü çàïàìïàâàíû';
+$string['uploadedfiles'] = 'Çàïàìïàâàíûÿ ôàéëû';
+$string['uploaderror'] = 'Ïàä÷àñ çàõàâàííÿ ôàéëà íà ñýðâåð àäáûëàñÿ ïàìûëêà';
+$string['uploadfailnoupdate'] = 'Ôàéë áû¢ çàïàìïàâàíû, àëå íÿ ìîæà àäíàâ³öü Âàø ïàïÿðýäí³ àäêàç!';
+$string['uploadfiletoobig'] = 'Ôàéë íàäçâû÷àé âÿë³ê³ (àáìåæàâàííå ¢ $a áàéò)';
+$string['uploadnofilefound'] = 'Ôàéë íÿ áû¢ çíîéäçåíû. Âû ¢ïý¢íåíûÿ, øòî âûáðàë³ ÿãî äëÿ çàïàìïî¢ê³';
+$string['uploadnotregistered'] = '\'$a\' áû¢ çàïàìïàâàíû, àëå àäêàç íå çàðýã³ñòðàâàíû';
+$string['uploadsuccess'] = 'Çàïàìïî¢êà \'$a\' çàâåðøàíà';
+$string['viewfeedback'] = 'Ïàãëÿäçåöü àöýíê³ çàäàííÿ';
+$string['viewsubmissions'] = 'Ïàãëÿäçåöü $a àäêàçࢠíà çàäàííå';
+$string['yoursubmission'] = 'Âàø àäêàç';
+
+?>
View
72 lang/be/attendance.php
@@ -0,0 +1,72 @@
+<?PHP // $Id$
+ // attendance.php - created with Moodle 1.3.1 + (2004052501)
+
+
+$string['absentlong'] = 'Àäñóòíàñöü';
+$string['absentshort'] = 'À';
+$string['addingmultiple'] = 'Äàäàâàííå øìàòñòàðîíêàâûõ âåäàìàñöÿ¢ ïà íàâåäâàííÿõ';
+$string['addmultiple'] = 'Äàäàöü øìàòñòàðîíêàâûõ âåäàìàñö³ ïà íàâåäâàííÿõ';
+$string['allmodulename'] = 'Óñå âåäàìàñö³ íàâåäâàííÿ¢';
+$string['auto'] = 'à¢òà';
+$string['autoattend'] = 'À¢òàìàòû÷íàÿ ðýã³ñòðàöûÿ íàâåäâàííÿ¢ íà àñíîâå àíàë³çó àêòû¢íàñö³ êàðûñòàëüí³êࢠ(user activity logs)';
+$string['autoattendmulti'] = 'À¢òàìàòû÷íàÿ ðýã³ñòðàöûÿ íàâåäâàííÿ¢ äëÿ ¢ñ³õ âåäàìàñöÿ¢ íà àñíîâå àíàë³çó àêòû¢íàñö³ êàðûñòàëüí³êࢠ(user activity logs)';
+$string['autoattendshort'] = 'À¢òàìàòû÷íà ïàâîäëå ñ³ñòýìíàé ³íôàðìàöû³ (logs) ';
+$string['choosedays'] = 'Äí³ íà êîæíûì òûäí³ äëÿ âûçíà÷ýííÿ íàâåäâàííÿ¢';
+$string['dayofroll'] = 'Äàòà ¢ âåäàìàñö³ äëÿ';
+$string['defaultautoattend'] = 'Ö³ ¢çÿöü íàâåäâàíí³ çàñíàâàíûÿ íà àíàë³çå êàðûñòàëüí³öêàé àêòûíàñö³ (user activity logs) ïà-çìà¢÷àíí³';
+$string['defaultdynamicsection'] = 'Ö³ ïåðàñóíóöü âåäàìàñöü íàâåäâàííÿ¢ íà ïðàâ³ëüíû òûäçåíü ïà-çìà¢÷àíí³';
+$string['defaultgrade'] = 'Ö³ ðàá³öü àäçíà÷ýííå ïà âåäàìàñö³ íàâåäâàííÿ¢ ïà-çìà¢÷àíí³';
+$string['defaulthoursinclass'] = 'Êîëüê³ ãàäç³íࢠïàâ³ííà áûöü ïà-çìà¢÷àíí³ ¢ âåäàìàñö³ íàâåäâàííÿ¢';
+$string['defaultmaxgrade'] = 'ßêîå ïà-çìà¢÷àíí³ ïàâ³ííà áûöü ìàêñ³ìàëüíàå çíà÷ýííå àöýíê³ äëÿ ïî¢íàãà íàâåäâàííÿ';
+$string['defaultstudentstatus'] = 'Ñòàòóñ íàâåäâàííÿ ñòóäýíòà ïà-çìà¢÷àíí³ äëÿ íîâàé âåäàìàñö³ íàâåäâàííÿ¢';
+$string['downloadexcelfull'] = 'Çàãðóçêà ïî¢íûõ ýëåêòðîííûõ òàáë³öࢠó ôàðìàöå Excel';
+$string['downloadexceltotals'] = 'Çàãðóçêà âûí³êîâûõ ýëåêòðîííûõ òàáë³öࢠó ôàðìàöå Excel';
+$string['downloadtextfull'] = 'Çàãðóçêà ïî¢íàé òýêñòàâàé ñïðàâàçäà÷û ';
+$string['downloadtexttotals'] = 'Çàãðóçêà âûí³êîâàé òýêñòàâàé ñïðàâàçäà÷û';
+$string['dynamicsection'] = 'Âûçíà÷ûöå òûäçåíü äëÿ íàâåäâàííÿ¢, çàñíàâàíûõ íà ãýòàé äàöå';
+$string['dynamicsectionmulti'] = 'À¢òàìàòû÷íàå ìåñöà âåäàìàñö³ ¢ ³õ òûäí¸âûì ðàçäçåëå';
+$string['dynsectionshort'] = 'Äûíàì³÷íàå ïåðàñî¢âàííå ¢ ðàçäçåëå';
+$string['endbeforestart'] = 'Êàí÷àòêîâàÿ äàòà ïåðàä ïà÷àòêîâàé äàòàé';
+$string['endmulti'] = 'Äàòà äëÿ àïîøíÿé âåäàìàñö³ íàâåäâàííÿ¢';
+$string['for'] = 'äëÿ';
+$string['friday'] = 'Ïòí';
+$string['gradeshort'] = 'Ïà ðàíæûðû';
+$string['gradevalue'] = 'Çðàá³öü ãýòóþ âåäàìàñöü àöýíà÷íàé';
+$string['gradevaluemulti'] = 'Çðàá³öü ãýòûÿ âåäàìàñö³ àöýíà÷íûì³';
+$string['hoursinclass'] = 'Êîëüêàñöü ãàäç³íࢠó êëàñå';
+$string['hoursineachclass'] = 'Êîëüêàñöü ãàäç³íࢠó êîæíûì êëàñå';
+$string['hoursinfullreport'] = 'Ìàêñ³ìàëüíàÿ êîëüêàñöü ãàäç³íà íàâåäâàííÿ¢, ÿê³ÿ áóäóöü ïàêàçàíûÿ íà àäíîé ñòàðîíöû ñïðàâàçäà÷û';
+$string['maxgradeshort'] = 'Ìàêñ³ìàëüíàÿ àöýíêà';
+$string['maxgradevalue'] = 'Ìàêñ³ìàëüíàå çíà÷ýííå àöýíê³ ïðû ïî¢íûì íàâåäâàíí³';
+$string['modulename'] = 'Íàâåäâàííå';
+$string['modulenameplural'] = 'Âåäàìàñöü íàâåäâàííÿ¢';
+$string['monday'] = 'Ïàí';
+$string['norolls'] = 'Íÿìà âåäàìàñö³ íàâåäâàííÿ¢ íà ãýòûì êóðñå';
+$string['notes'] = 'Âûêëþ÷íàÿ ³íôàðìàöûÿ';
+$string['notesfor'] = ' Âûêëþ÷íàÿ ³íôàðìàöûÿ äëÿ';
+$string['noviews'] = 'Ïðàáà÷öå, àëå ãýòà íå ç\'ÿ¢ëÿåööà äàäçåíûì³ äëÿ Âàøàãà àêà¢íòó òóò';
+$string['of'] = 'äëÿ';
+$string['pages'] = 'ñòàðîíê³';
+$string['presentlong'] = 'Ïðûñóòíàñöü ';
+$string['presentshort'] = 'Ï';
+$string['saturday'] = 'Ñóá';
+$string['startafterend'] = 'Ïà÷àòêîâàÿ äàòà ïàñëÿ çàâÿðøýííÿ êóðñà';
+$string['startmulti'] = 'Äàòà äëÿ ïåðøàé âåäàìàñö³ íàâåäâàííÿ¢';
+$string['sunday'] = 'Íäç';
+$string['takeroll'] = 'Óë³÷ûì ó âåäàìàñö³ ãýòû äçåíü?';
+$string['tardiesperabsence'] = 'Êîëüê³ ñïàçíåííÿ¢ áóäçåì ë³÷ûöü ÿê àäíó àäñóòíàñöü?';
+$string['tardylong'] = 'Ñïàçíåííå ';
+$string['tardyshort'] = 'Ñ';
+$string['teacheredit'] = 'Àòðûìàöü íàâåäâàëüíàñöü';
+$string['thursday'] = '×òâ';
+$string['tuesday'] = 'À¢ò';
+$string['viewall'] = 'Ïðàãëÿä óñ³õ âåäàìàñöÿ¢ íàâåäâàííÿ¢';
+$string['viewmulti'] = 'Ïðàãëÿä øìàòñòàðîíêàâûõ ñïðàâàçäà÷à¢';
+$string['viewone'] = 'Ïðàãëÿä óñ³õ ñòàðîíàê ñïðàâàçäà÷û';
+$string['viewsection'] = 'Ïðàãëÿä óñ³õ âåäàìàñöÿ¢ íàâåäâàííÿ¢ ó äàäçåíûì ðàçäçåëå';
+$string['viewtable'] = 'Ïðàãëÿä ñïðàâàçäà÷û ÿê àäíîé òàáë³öû';
+$string['viewweek'] = 'Ïðàãëÿä óñ³õ âåäàìàñöÿ¢ íàâåäâàííÿ¢ ïà êàëÿíäàðíûì òûäí³';
+$string['wednesday'] = 'Ñðä';
+$string['weekmodulename'] = 'Óñå âåäàìàñö³ íàâåäâàííÿ¢ çà àïîøí³ òûäçåíü';
+
+?>
View
68 lang/be/auth.php
@@ -0,0 +1,68 @@
+<?PHP // $Id$
+ // auth.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+
+
+$string['auth_dbdescription'] = 'Гэты метад выкарыстае знешнюю базу дадзеных для праверкі пары лагін/пароль. Пры стварэнні новага ўліковага запісу, інфармацыя з палёў можа быць скапіяваная ў сістэму.';
+$string['auth_dbextrafields'] = 'Гэтыя палі дадатковыя. Вы можаце выбраць папярэдняе запаўненне некаторых палёў карыстальніцкіх дадзеных ад палёў знешняй базы дадзеных, паказанай тут. <p>Не запаўняйце поле, для выкарыстання настроек па-змаўчанні.</p>
+<p>У любым выпадку, карыстальнік зможа рэдагаваць усе палі пасля таго, як ён зойдзе ў сістэму.</p>';
+$string['auth_dbfieldpass'] = 'Назва поля, якое змяшчае пароль';
+$string['auth_dbfielduser'] = 'Назва поля, якое змяшчае лагін';
+$string['auth_dbhost'] = 'Камп'ютэр, на якім запушчаны сэрвер базы дадзеных.';
+$string['auth_dbname'] = 'Назва базы дадзеных';
+$string['auth_dbpass'] = 'Пароль, адпаведны паказанаму лагіну';
+$string['auth_dbpasstype'] = 'Вызначае фармат выкарыстаных пароляў. MD5-кадаванне найбольш прыдатнае пры злучэнні да іншых web-дадаткаў, напрыклад, PostNuke';
+$string['auth_dbtable'] = 'Назва табліцы ў базе дадзеных';
+$string['auth_dbtitle'] = 'Выкарыстаць знешнюю базу дадзеных';
+$string['auth_dbtype'] = 'Тып базы дадзеных (См. <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>Дакументацыю па ADO db</A> для дэталяў)';
+$string['auth_dbuser'] = 'Лагін карыстальніка з правамі толькі на чытанне для базы дадзеных';
+$string['auth_emaildescription'] = 'Пацвярджэнне з дапамогай электроннай пошты - выкарыстаны па-змаўчанні метад аўтэнтыфікацыі. Пры рэгістрацыі карыстальніка, праз паказаны адрас электроннай пошты адпраўляецца ліст з просьбай пацвердзіць рэгістрацыю. Ліст утрымлівае выпадкова створаную (бяспечную) спасылку на старонку, дзе карыстальнік можа пацвердзіць уліковы запіс. У далейшым пры ўваходзе ў сістэму адбываецца зверка імя карыстальніка і паролю з іх значэннямі ў базе дадзеных.';
+$string['auth_emailtitle'] = 'E-mail - аўтэнтыфікацыя';
+$string['auth_imapdescription'] = 'Гэты метад выкарыстовае IMAP-сэрвер для праверкі адпаведнасці пары лагін/пароль.';
+$string['auth_imaphost'] = 'Адрас IMAP-сэрвера. Выкарыстайце IP-адрас, не DNS-імя.';
+$string['auth_imapport'] = 'Нумар порта для IMAP-сэрвера. Звычайна ў дыяпазоне ад 143 да 993.';
+$string['auth_imaptitle'] = 'Выкарыстаць IMAP-сэрвер';
+$string['auth_imaptype'] = 'Тып сэрвера IMAP. Сэрверы IMAP могуць мець розныя тыпы ідэнтыфікацыі і пратаколаў.';
+$string['auth_ldap_bind_dn'] = 'Калі Вы жадаеце звязанага карыстальніка для пошуку карыстальнікаў, азначце гэта тут. Напрыклад, \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
+$string['auth_ldap_bind_pw'] = 'Пароль для звязвання карыстальніка.';
+$string['auth_ldap_contexts'] = 'Спіс кантэкстаў, дзе размешчаныя карыстальнікі . Аддзеліце розныя кантэксты \';\'. Напрыклад: \'ou=users,o=org; ou=others,o=org\'';
+$string['auth_ldap_create_context'] = 'Калі Вы дазволілі стварэнне карыстальнікаў пры пацверджанні праз пошту, вызначыце кантэкст, у які будуць заводзіцца карыстальнікі. Гэты кантэкст павінен адрознівацца ад іншых, каб прадухіліць праблемы з бяспекай. Няма неабходнасці дадаваць, назву кантэксту да ldap_context-пераменным, сістэма будзе шукаць карыстальнікаў ад гэтага кантэксту аўтаматычна.';
+$string['auth_ldap_creators'] = 'Спіс групаў, сябрам якіх дазваляецца ствараць новыя курсы. Спіс групаў падзяляйце з дапамогай \';\'. Напрыклад,\'cn=teachers,ou=staff,o=myorg\'';
+$string['auth_ldap_host_url'] = 'Азначце LDAP-хост у выглядзе URL\'а, напрыклад \'ldap://ldap.myorg.com/\' або \'ldaps://ldap.myorg.com/\' ';
+$string['auth_ldap_memberattribute'] = 'Вызначыце карыстальніцкі атрыбут, які вызначае прыналежнасць карыстальніка да групы. Звычайна \'удзельнік\'';
+$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Азначце значэнні <> 0 калі Вам падабаецца шукаць карыстальнікаў па субкантэкстам.';
+$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Абнаўляйце карыстальніцкую інфармацыю (Імя, Прозвішча, адрас ..) ад LDAP да сістэмы. Глядзіце /auth/ldap/attr_mappings.php для таго, каб адлюстраваць інфармацыю.';
+$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'Атрыбут, выкарыстаны для імя/пошук. Звычайна, \'cn\'.';
+$string['auth_ldap_version'] = 'Версія LDAP пратаколу, якую выкарыстае Вашы сэрвер.';
+$string['auth_ldapdescription'] = 'Гэты метад забяспечвае аўтэнтыфікацыю з дапамогай LDAP-сэрвера. Калі дадзены лагін і пароль маюць моц, ствараецца новы карыстальніцкі ўліковы запіс у базе дадзеных сістэмы. Гэты модуль можа чытаць палі ад LDAP-сэрвера і запаўняць неабходныя палі ў сістэме. У далейшым правяраюцца толькі лагін і пароль';
+$string['auth_ldapextrafields'] = 'Гэтыя палі дадатковыя. Вы можаце выбіраць папярэдняе запаўненне некаторых палёў карыстальніцкіх дадзеных ад палёў LDAP, паказанага тут. <p>Не запаўняйце гэтае поле, для таго, каб не пераносіць дадзеныя з LDAP.</p><p>У любым выпадку, карыстальнік зможа рэдагаваць усе палі пасля таго, як ён зойдзе ў сістэму.</p>';
+$string['auth_ldaptitle'] = 'Выкарыстаць LDAP-сэрвер';
+$string['auth_manualdescription'] = 'Гэты метад выдаляе любы шлях для карыстальнікаў, для стварэння ўласных уліковых запісаў. Усе ўліковыя запісы павінны быць уручную створаныя карыстальнікам адміністрацыі.';
+$string['auth_manualtitle'] = 'Толькі ў ручную заведзеныя ўліковыя запісы.';
+$string['auth_multiplehosts'] = 'У выпадку некалькіх хастоў яны павінны быць паказаныя наступным чынам: host1.com;host2.com;host3.com
+';
+$string['auth_nntpdescription'] = 'Гэты метад выкарыстоўвае NNTP-сэрвер для вызначэння адпаведнасці лагіна і пароля.';
+$string['auth_nntphost'] = 'Адрас NNTP-сэрвера. Выкарыстайце IP-адрас, не DNS-імя.';
+$string['auth_nntpport'] = 'Нумар порту сэрвера (звычайна, 119)';
+$string['auth_nntptitle'] = 'Выкарыстаць NNTP-сэрвер';
+$string['auth_nonedescription'] = 'Карыстальнікі могуць рэгістравацца і ствараць уліковыя запісы неадкладна, без ідэнтыфікацыі са знешняга сэрвера і пацвярджэнняў праз электронную пошту. Будзьце ўважлівым выкарыстоўваючы гэтую опцыю - падумайце аб абароне і праблемах адміністравання, якія могуць паўстаць.';
+$string['auth_nonetitle'] = 'Не выкарыстоўваць аўтэнтыфікацыю';
+$string['auth_pop3description'] = 'Гэты метад выкарыстоўвае POP3-сэрвер для вызначэння адпаведнасці і правільнасці пары лагін/пароль.';
+$string['auth_pop3host'] = 'Адрас POP3-сэрвера. Выкарыстайце IP-адрас, не DNS-імя.';
+$string['auth_pop3port'] = 'Нумар порту сэрвера (звычайна, 110)';
+$string['auth_pop3title'] = 'Выкарыстаць POP3-сэрвер';
+$string['auth_pop3type'] = 'Тып сэрверу. Калі Ваш сэрвер выкарыстае абарону заснаваную на сертыфікатах, выкарыстайце pop3cert.';
+$string['auth_user_create'] = 'Дазволіць стварэнне карыстальнікаў';
+$string['auth_user_creation'] = 'Новыя (ананімныя) карыстальнікі могуць ствараць уліковыя запісы на знешняй крыніцы аўтэнтыфікацыі і пацвярджаць праз электронную пошту. Калі Вы дазволіце гэта, не забудзьце таксама сканфігураваць вызначаныя модулем опцыі для стварэння карыстальніка.';
+$string['auth_usernameexists'] = 'Выбраны лагін ужо існуе. Выберыце іншы.';
+$string['authenticationoptions'] = 'Настройка аўтэнтыфікацыі';
+$string['authinstructions'] = 'Тут Вы можаце напісаць інструкцыі для Вашых карыстальнікаў, для таго, каб яны ведалі, які лагін і пароль яны павінны выкарыстаць. Тэкст, які Вы ўводзіце, тут - з'явіцца на старонцы ўваходу ў сістэму. Калі Вы пакінеце поле пустым, ніякіх інструкцый друкавацца не будзе.';
+$string['changepassword'] = 'Змяніць URL з паролем';
+$string['changepasswordhelp'] = 'Тут Вы можаце вызначыць спосаб, якім карыстальнікі могуць вярнуць або змяніць іх лагін/пароль, калі яны забылі яго. Карыстальнікі ўбачаць кнопку на старонцы ўваходу ў сістэму і іх карыстальніцкай старонцы. Калі Вы не запоўніце поле, кнопка выводзіцца не будзе.';
+$string['chooseauthmethod'] = 'Выберыце метад аўтэнтыфікацыі: ';
+$string['guestloginbutton'] = 'Кнопка гасцявога ўваходу';
+$string['instructions'] = 'Інструкцыі';
+$string['md5'] = 'MD5-шыфраванне';
+$string['plaintext'] = 'Тэкст';
+$string['showguestlogin'] = 'Вы можаце выбраць: паказваць або не кнопку гасцявога доступу ў сістэму.';
+
+?>
View
10 lang/be/block_course_list.php
@@ -0,0 +1,10 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_course_list.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+
+
+$string['allcourses'] = 'Àäì³í³ñòðàòàðó äàñòóïíûÿ ¢ñå êóðñû';
+$string['blockname'] = 'Ñï³ñ êóðñà¢';
+$string['configadminview'] = 'Íàñòðî³öü äîñòóï àäì³í³ñòðàòàðà';
+$string['owncourses'] = 'Àäì³í³ñòðàòàðó äàñòóïíûÿ òîëüê³ ÿãîíûÿ ¢ëàñíûÿ êóðñû';
+
+?>
View
8 lang/be/block_course_summary.php
@@ -0,0 +1,8 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_course_summary.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+
+
+$string['blockname'] = 'Êàðîòêàÿ àíàòàöûÿ êóðñà';
+$string['siteinfo'] = '²íôàðìàöûÿ ïà ñàéòó';
+
+?>
View
9 lang/be/block_online_users.php
@@ -0,0 +1,9 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_online_users.php - created with Moodle 1.3.1 + (2004052501)
+
+
+$string['blockname'] = 'Êàðûñòàëüí³ê³ íà ñàéöå';
+$string['configtimetosee'] = 'Êîëüêàñöü õâ³ë³íࢠäëÿ âûçíà÷ýííÿ êàòîðûÿ ç êàðûñòàëüí³êࢠçàðàç íà ñàéöå';
+$string['periodnminutes'] = 'àïîøí³ÿ $a õâ³ë³íà¢';
+
+?>
View
0  lang/be/block_rss_client.php
No changes.
View
11 lang/be/block_section_links.php
@@ -0,0 +1,11 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_section_links.php - created with Moodle 1.3.1 + (2004052501)
+
+
+$string['blockname'] = 'Ðàçäçåë ñïàñûëàê';
+$string['jumptocurrenttopic'] = 'Ïåðàõîä äà áÿãó÷àãà ðàçäçåëó';
+$string['jumptocurrentweek'] = 'Ïåðàõîä äà áÿãó÷àãà òûäíÿ';
+$string['topics'] = 'Ðàçäçåëû';
+$string['weeks'] = 'Òûäí³';
+
+?>
View
7 lang/be/block_social_activities.php
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_social_activities.php - created with Moodle 1.3.1 + (2004052501)
+
+
+$string['blockname'] = 'Ñàöûÿëüíàÿ àêòû¢íàñöü';
+
+?>
View
111 lang/be/calendar.php
@@ -0,0 +1,111 @@
+<?PHP // $Id$
+ // calendar.php - created with Moodle 1.3.1 + (2004052501)
+
+
+$string['april'] = 'Êðàñàâ³ê';
+$string['august'] = 'Æí³âåíü';
+$string['calendar'] = 'Êàëÿíäàð';
+$string['calendarheading'] = '$a Êàëÿíäàð';
+$string['clickhide'] = 'íàö³ñíóöü, êàá ñõàâàöü';
+$string['clickshow'] = 'íàö³ñíóöü, êàá ïàêàçàöü';
+$string['confirmeventdelete'] = 'Âû ¢ïý¢íåíûÿ ¢ íåàáõîäíàñö³ âûäàëåííÿ ãýòàé ïàäçå³?';
+$string['courseevents'] = 'Ïàäçå³ êóðñà';
+$string['dayview'] = 'Äç¸ííû àãëÿä';
+$string['daywithnoevents'] = 'Íå áûëî í³ÿê³õ ïàäçåÿ¢ ó ãýòû äçåíü.';
+$string['december'] = 'Ñíåæàíü';
+$string['default'] = 'Ïà çìà¢÷àíí³';
+$string['deleteevent'] = 'Âûäàë³öü ïàäçåþ';
+$string['detailedmonthview'] = 'Äýòàë¸âû àãëÿä çà ìåñÿö';
+$string['durationminutes'] = 'Íà ïðàöÿãó õâ³ë³íà¢';
+$string['durationnone'] = 'Áåç ïðàöÿãëàñö³';
+$string['durationuntil'] = 'Äà';
+$string['editevent'] = 'Ðýäàãàâàöü ïàäçå³';
+$string['errorbeforecoursestart'] = 'Ïàäçåÿ íÿ ìîæà áûöü óñòàëÿâàíà ðàíåé çà äàòó ïà÷àòêó êóðñà';
+$string['errorinvaliddate'] = 'Íÿïðàâ³ëüíàÿ äàòà';
+$string['errorinvalidminutes'] = 'Âûçíà÷ûöå ïðàöÿãëàñöü ó õâ³ë³íàõ, çàäà¢øû ë³÷áó ïàì³æ 1 ³ 999.';
+$string['errorinvalidrepeats'] = ' Âûçíà÷ûöå êîëüêàñöü ïàäçåÿ¢, çàäà¢øû ë³÷áó ïàì³æ 1 ³ 99.';
+$string['errornodescription'] = 'Ïàòðàáóåööà àï³ñàííå';
+$string['errornoeventname'] = 'Ïàòðàáóåööà Íàçâà';
+$string['eventdate'] = 'Äàòà';
+$string['eventdescription'] = 'Àï³ñàííå';
+$string['eventduration'] = 'Ïðàöÿãëàñöü';
+$string['eventendtime'] = 'Êàí÷àòêîâû ÷àñ';
+$string['eventinstanttime'] = '×àñ';
+$string['eventkind'] = 'Òûï ïàäçå³';
+$string['eventname'] = 'Íàçâà';
+$string['eventrepeat'] = 'Ïà¢òàðýíí³';
+$string['eventsfor'] = '$a ïàäçå³';
+$string['eventstarttime'] = 'Ïà÷àòêîâû ÷àñ';
+$string['eventtime'] = '×àñ';
+$string['eventview'] = 'Ïàäðàáÿçíàñö³ Ïàäçå³';
+$string['expired'] = 'Ñêîí÷û¢ñÿ';
+$string['explain_lookahead'] = 'Ãýòàÿ íàñòðîéêà ¢ñòà븢âàå ìàêñ³ìàëüíóþ êîëüêàñöü äç¸í ó áóäó÷ûí³, íà ïðàöÿãó ÿê³õ óñå ïàäçå³ ¢ ïàðàäêó ³õ íàäûõîäó áóäóöü àäëþñòðî¢âàööà. Ïàäçå³, ÿê³ÿ ðàñïà÷íóööà ïà-çà ìåæàì³ äàäçåíàãà ïåðûÿäó í³êîë³ íÿ áóäóöü ïàêàçàíûÿ. Ïðû ãýòûì òðýáà ¢ë³÷âàöü, øòî <strong>ãýòà íå ãàðàíòóå</strong> òàãî, øòî ¢ñå ïàäçå³ ðàñïà÷àòûÿ ¢ ãýòû ïåðûÿä áóäóöü ïàêàçàíûÿ, êàë³ ³õ áóäçå çàøìàò (áîëüø ÷ûì \"Ìàêñ³ìóì ìàã÷ûìûõ ïàäçåÿ¢\"), òàäû ÿíû íÿ áóäóöü ïàêàçâàööà.';
+$string['explain_maxevents'] = 'Ãýòà íàñòðîéêà âûçíà÷àå ìàêñ³ìàëüíóþ êîëüêàñöü ïàäçåÿ¢, øòî íàñòóï³ë³ ³ ÿê³ÿ òðýáà ïàêàçàöü. Êàë³ Âû âûáåðûöå áîëüøóþ êîëüêàñöü, òàäû ìàã÷ûìà, øòî ïàêàçû ïàäçåÿ¢ áóäóöü çàéìàöü øìàò ìåñöà íà Âàøûì ýêðàíå.';
+$string['explain_startwday'] = 'Òûäí³ êàëåíäàðà áóäóöü ïàêàçàíûÿ ç òàê³ì ïåðøûì äí¸ì, ÿê³ Âû âûáåðûöå òóò.';
+$string['explain_timeformat'] = 'Âû ìîæàöå âûáðàöü ó ÿê³ì ôàðìàöå ïàêàçâàöü ÷àñ - ó 12-ö³ ãàäç³ííûì àáî 24-îõ ãàäç³ííûì. Êàë³ Âû âûáåðûöå íàñòðîéêó \"ïà çìà¢÷àíí³\", òî ãýòû ôàðìàò à¢òàìàòû÷íà âûá³ðàåööà ¢ çàëåæíàñö³ àä ìîâû, ÿêàÿ âûáðàíàÿ íà Âàøûì ñàéöå.';
+$string['february'] = 'Ëþòû';
+$string['fri'] = 'Ïòí';
+$string['friday'] = 'Ïÿòí³öà';
+$string['globalevents'] = 'Àãóëüíûÿ ïàäçå³';
+$string['gotocalendar'] = 'Ïåðàéñö³ äà êàëåíäàðà';
+$string['groupevents'] = 'Ãðóïàâûÿ ïàäçå³';
+$string['hidden'] = 'ñõàâàíû';
+$string['january'] = 'Ñòóäçåíü';
+$string['july'] = '˳ïåíü';
+$string['june'] = '×ýðâåíü';
+$string['manyevents'] = '$a ïàäçåÿ¢';
+$string['march'] = 'Ñàêàâ³ê';
+$string['may'] = 'Òðàâåíü';
+$string['mon'] = 'Ïí';
+$string['monday'] = 'Ïàíÿäçåëàê';
+$string['monthlyview'] = 'Àãëÿä çà ìåñÿö';
+$string['newevent'] = 'Íîâàÿ ïàäçåÿ';
+$string['noupcomingevents'] = 'Íå ìàåööà í³ÿê³õ íîâûõ ïàäçåÿ¢';
+$string['november'] = '˳ñòàïàä';
+$string['october'] = 'Êàñòðû÷í³ê';
+$string['oneevent'] = '1 ïàäçåÿ';
+$string['pref_lookahead'] = 'Ïðàãíîç íîâûõ ïàäçåÿ¢';
+$string['pref_maxevents'] = 'Ìàêñ³ìóì íîâûõ ïàäçåÿ¢';
+$string['pref_startwday'] = 'Ïåðøû äçåíü òûäíÿ';
+$string['pref_timeformat'] = 'Ôàðìàò ïàêàçó ÷àñó';
+$string['preferences'] = 'Ïåðàâàã³';
+$string['preferences_available'] = '×àìó Âû àñàá³ñòà àääàåö¸ ïåðàâàãó';
+$string['repeatnone'] = 'Íå ïà¢òàðàöü';
+$string['repeatweeksl'] = 'Ïà¢òàðàöü øòîòûäçåíü, ñòâàðàöü äëÿ ¢ñ³õ';
+$string['repeatweeksr'] = 'ïàäçå³';
+$string['sat'] = 'Ñóá';
+$string['saturday'] = 'Ñóáîòà';
+$string['september'] = 'Âåðàñåíü';
+$string['shown'] = 'ïàêàçàíûì';
+$string['spanningevents'] = 'Ïàäçå³ ¢ ñòàäû³ ðýàë³çàöû³';
+$string['sun'] = 'Íäç';
+$string['sunday'] = 'Íÿäçåëÿ';
+$string['thu'] = '×öâ';
+$string['thursday'] = '×àöâåð';
+$string['timeformat_12'] = '12 ãàäç³ííû';
+$string['timeformat_24'] = '24 ãàäç³ííû';
+$string['today'] = 'Ѹííÿ';
+$string['tomorrow'] = 'Çà¢òðà';
+$string['tt_deleteevent'] = 'Âûäàë³öü ïàäçåþ';
+$string['tt_editevent'] = 'Ðýäàãàâàöü ïàäçåþ';
+$string['tt_hidecourse'] = 'Ïàäçå³ êóðñà ïàêàçâàþööà (íàö³ñíåöå, êàá ñõàâàöü)';
+$string['tt_hideglobal'] = 'Àãóëüíûÿ ïàäçå³ ïàêàçâàþööà (íàö³ñíåöå, êàá ñõàâàöü)';
+$string['tt_hidegroups'] = 'Ãðóïàâûÿ ïàäçå³ ïàêàçâàþööà (íàö³ñíåöå, êàá ñõàâàöü)';
+$string['tt_hideuser'] = 'Ïàäçå³ êàðûñòàëüí³êà ïàêàçâàþööà (íàö³ñíåöå, êàá ñõàâàöü)';
+$string['tt_showcourse'] = 'Ïàäçå³ êóðñà ñõàâàíûÿ (íàö³ñíåöå, êàá ïàêàçàöü)';
+$string['tt_showglobal'] = 'Àãóëüíûÿ ïàäçå³ ñõàâàíûÿ (íàö³ñíåöå, êàá ïàêàçàöü)';
+$string['tt_showgroups'] = 'Ãðóïàâûÿ ïàäçå³ ñõàâàíûÿ (íàö³ñíåöå, êàá ïàêàçàöü)';
+$string['tt_showuser'] = 'Ïàäçå³ êàðûñòàëüí³êà ñõàâàíûÿ (íàö³ñíåöå, êàá ïàêàçàöü)';
+$string['tue'] = 'À¢ò';
+$string['tuesday'] = 'À¢òîðàê';
+$string['typecourse'] = 'Ïàäçå³ êóðñà';
+$string['typegroup'] = 'Ãðóïàâàÿ ïàäçåÿ';
+$string['typesite'] = 'Ïàäçåÿ íà ñàéöå';
+$string['typeuser'] = 'Ïàäçåÿ êàðûñòàëüí³êà';
+$string['upcomingevents'] = 'Ïàäçå³, øòî íàñòóïàþöü ';
+$string['userevents'] = 'Ïàäçå³ êàðûñòàëüí³êà';
+$string['wed'] = 'Ñðä';
+$string['wednesday'] = 'Ñåðàäà';
+$string['yesterday'] = 'Ó÷îðà';
+
+?>
View
7 lang/be/censor.php
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // censor.php - created with Moodle 1.2.1 (2004032500)
+
+
+$string['filtername'] = 'Ñëîâà äëÿ öýíçóðû';
+
+?>
View
48 lang/be/chat.php
@@ -0,0 +1,48 @@
+<?PHP // $Id$
+ // chat.php - created with Moodle 1.4 development (2004080300)
+
+
+$string['beep'] = 'ѳãíàë';
+$string['chatintro'] = 'Óñòóïíû òýêñò';
+$string['chatname'] = 'Íàçâà ÷àòó';
+$string['chatreport'] = '×àò-ñåñ³ÿ';
+$string['chattime'] = 'Íàñòóïíû ÷àñ ÷àòó';
+$string['configoldping'] = 'Ïàñëÿ òàãî ÿê äî¢ã³ ÷àñ íå ÷óâàöü êàðûñòàëüí³êà, ìû ë³÷ûì øòî ¸í íàñ ïàê³íó¢?';
+$string['configrefreshroom'] = 'ßê ÷àñòà ÷àò òóò ïàâ³íåí àáíà¢ëÿööà? (ó ñåêóíäàõ). Ìàëîå çíà÷ýííå - ñòâàðàå ³ëþç³þ áûñòðûí³, àëå ìîöíà çàãðóæàå âýá-ñýðâåð êàë³ øìàò ëþäçåé íàõîäçÿööà ¢ ÷àò-ðýæûìå.';
+$string['configrefreshuserlist'] = 'ßê ÷àñòà ïàâ³íåí àáíà¢ëÿööà ñï³ñ êàðûñòàëüí³êà¢? (ó ñåêóíäàõ). ';
+$string['configservermax'] = 'Ìàêñ³ìàëüíû äàçâîëåíàÿ êîëüêàñöü êë³åíòà¢';
+$string['currentchats'] = 'ßê³ÿ ïðàöóþöü íà äàäçåíû ìîìàíò ÷àòû';
+$string['currentusers'] = 'Áÿãó÷ûÿ êàðûñòàëüí³ê³';
+$string['deletesession'] = 'Âûäàë³öü ãýòóþ ñåñ³þ';
+$string['deletesessionsure'] = 'Âû ¢ïý¢íåíûÿ, øòî íåàáõîäíà âûäàë³öü ãýòóþ ñåñ³þ?';
+$string['donotusechattime'] = 'Íå ïàêàçâàöü ÷àñ ïðàöû ÷àòó';
+$string['enterchat'] = 'Óâàéñö³ ¢ ÷àò';
+$string['errornousers'] = 'Íÿìà í³âîäíàãà êàðûñòàëüí³êà!';
+$string['generalconfig'] = 'Àñíî¢íàÿ êàíô³ãóðàöûÿ';
+$string['helpchatting'] = 'Äàïàìîãà ïà çíîñ³íàõ ó ÷àöå';
+$string['idle'] = 'Ôîíàì';
+$string['messagebeepseveryone'] = '$a àäïðàâ³¢ ñ³ãíàë óñ³ì!';
+$string['messagebeepsyou'] = '$a àäïðàâ³¢ Âàì ñ³ãíàë!';
+$string['messageenter'] = '$a ç\'ÿâ³¢ñÿ ¢ ÷àöå';
+$string['messageexit'] = '$a ñûéøî¢ ç ÷àòó';
+$string['messages'] = 'Ïàâåäàìëåíí³';
+$string['methoddaemon'] = 'Äýìàí ñýðâåðà ÷àòó';
+$string['methodnormal'] = 'Çâû÷àéíû ñïîñàá';
+$string['modulename'] = '×àò';
+$string['modulenameplural'] = '×àòû';
+$string['neverdeletemessages'] = 'ͳêîë³ íå âûäàëÿöü ïàâåäàìëåíí³';
+$string['nextsession'] = 'Íàñòóïíàÿ çàïëàíàâàíàÿ ñåñ³ÿ';
+$string['noguests'] = 'Äàäçåíû ÷àò íåäàñòóïíû äëÿ ãàñöåé';
+$string['nomessages'] = 'Íÿìà í³âîäíàãà ïàâåäàìëåííÿ';
+$string['repeatdaily'] = 'Ó ãýòà æ ÷àñ êîæíû äçåíü';
+$string['repeatnone'] = 'Íå ïà¢òàðàöü ñåñ³³.';
+$string['repeattimes'] = 'Ïà¢òàðàöü ñåñ³³';
+$string['repeatweekly'] = 'Ó ãýòà æ ÷àñ êîæíû òûäçåíü';
+$string['savemessages'] = 'Êîëüêàñöü ïàâåäàìëåííÿ¢, ÿê³ÿ òðýáà çàïîìí³öü';
+$string['seesession'] = 'Ïàãëÿäçåöü ñåñ³þ';
+$string['sessions'] = '×àò-ñåñ³³';
+$string['strftimemessage'] = '%%H:%%M';
+$string['studentseereports'] = 'Óñå ìîãóöü ïàãëÿäçåöü ñåñ³³';
+$string['viewreport'] = 'Ïàãëÿäçåöü ì³íóëûÿ ÷àò-ñåñ³³';
+
+?>
View
32 lang/be/choice.php
@@ -0,0 +1,32 @@
+<?PHP // $Id$
+ // choice.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+
+
+$string['allowupdate'] = 'Äàçâîë³öü àáíà¢ëåííå';
+$string['answered'] = 'Àòðûìàíà àäêàçà¢';
+$string['choice'] = 'Âàðûÿíò $a';
+$string['choiceclose'] = 'Ïàêóëü íå';
+$string['choicename'] = 'Íàçâà àïûòàííÿ';
+$string['choiceopen'] = 'Àä÷ûí³öü';
+$string['choicetext'] = 'Òýêñò àïûòàííÿ';
+$string['modulename'] = 'Àïûòàííå';
+$string['modulenameplural'] = 'Àïûòàíí³';
+$string['mustchooseone'] = 'Âû ïàâ³ííû âûáðàöü àäêàç ïåðàä çàõàâàííåì. ͳ÷îãà íå áûëî çàõàâàíà.';
+$string['notanswered'] = 'Íå àòðûìàíà àäêàçà¢';
+$string['notopenyet'] = 'Âûáà÷ûöå, äàäçåíàå äçåÿííå íåäàñòóïíà ïàêóëü íå $a';
+$string['privacy'] = 'Äîñòóï äà âûí³êà¢';
+$string['publish'] = 'Ïàêàçàöü âûí³ê³';
+$string['publishafteranswer'] = 'Ïàêàçàöü âûí³ê³ ñòóäýíòàì ïàñëÿ àäêàçó';
+$string['publishafterclose'] = 'Ïàêàçàöü âûí³ê³ ñòóäýíòàì òîëüê³ ïàñëÿ ïà çàêðûöö³ àïûòàííÿ';
+$string['publishalways'] = 'Çà¢ñ¸äû ïàêàçâàöü âûí³ê³ ñòóäýíòàì';
+$string['publishanonymous'] = 'Ïàêàçàöü âûí³ê³ àíàí³ìíà, áåç ïàêàçó ³ì¸íࢠñòóäýíòà¢';
+$string['publishnames'] = 'Ïî¢íû âàðûÿíò (³ì¸íû ³ àäçíàê³)';
+$string['publishnot'] = 'Íå ïàêàçâàöü ñòóäýíòàì';
+$string['responses'] = 'Àäêàç';
+$string['responsesto'] = 'Àäêàç íà $a';
+$string['savemychoice'] = 'Çàõàâàöü àäêàç';
+$string['showunanswered'] = 'Ïàêàçàöü êàëîíê³, ïàê³íóòûÿ áåç àäêàçó';
+$string['timerestrict'] = 'Àáìåæàâàöü ÷àñ àäêàçó ';
+$string['viewallresponses'] = 'Ïàãëÿäçåöü $a àäêàçû';
+
+?>
View
246 lang/be/countries.php
@@ -0,0 +1,246 @@
+<?PHP // $Id$
+ // countries.php - created with Moodle 1.4 development (2004080300)
+
+
+$string['AD'] = 'Àíäîðà';
+$string['AE'] = 'Àá\'ÿäíàíûÿ Àðàáñê³ÿ Ýì³ðàòû';
+$string['AF'] = ' Àôãàí³ñòàí';
+$string['AG'] = 'Àíòûãóà ³ Áàðáóä ';
+$string['AI'] = 'Àíãó³ëà ';
+$string['AL'] = 'Àëáàí³ÿ';
+$string['AM'] = 'Àðìåí³ÿ';
+$string['AN'] = 'Ãàëàíäñê³ÿ àñòðàâû';
+$string['AO'] = 'Àíãîëà';
+$string['AQ'] = 'Àíòàðêòûêà';
+$string['AR'] = 'Àðãåíòûíà';
+$string['AS'] = 'Àìåðûêàíñêàå Ñàìîà';
+$string['AT'] = 'À¢ñòðûÿ';
+$string['AU'] = 'À¢ñòðàë³ÿ';
+$string['AW'] = 'Àðóáà';
+$string['AZ'] = 'Àçåðáàéäæàí';
+$string['BA'] = 'Áîñí³ÿ ³ Ãåðöàãàâ³íà';
+$string['BB'] = 'Áàðáàäîñ';
+$string['BD'] = 'Áàíãëàäýø';
+$string['BE'] = 'Áåëüã³ÿ';
+$string['BF'] = 'Áóðê³íà Ôàñî';
+$string['BG'] = 'Áàëãàðûÿ';
+$string['BH'] = 'Áàõðýéí';
+$string['BI'] = 'Áóðóíä³';
+$string['BJ'] = 'Áåí³í';
+$string['BM'] = 'Áÿðìóäû';
+$string['BN'] = 'Êíÿñòâà Áðóíýé';
+$string['BO'] = 'Áàë³â³ÿ';
+$string['BR'] = 'Áðàç³ë³ÿ';
+$string['BS'] = 'Áàãàìû';
+$string['BT'] = 'Áóòàí';
+$string['BV'] = 'ÂîñòðࢠÁóâåò';
+$string['BW'] = 'Áîñòâàíà';
+$string['BY'] = 'Áåëàðóñü';
+$string['BZ'] = 'Áåë³ç';
+$string['CA'] = 'Êàíàäà';
+$string['CC'] = 'Êàêîñàâûÿ àñòðàâû';
+$string['CF'] = 'Öýíòðàëüíàÿ Àôðûêàíñêàÿ Ðýñïóáë³êà';
+$string['CG'] = 'Êîíãà';
+$string['CH'] = 'Ùâåéöàðûÿ';
+$string['CI'] = 'Êîò ijâóàð';
+$string['CK'] = 'Àñòðàâû Êóêà';
+$string['CL'] = '×ûë³';
+$string['CM'] = 'Êàìåðóí';
+$string['CN'] = 'ʳòàé';
+$string['CO'] = 'Êàëóìá³ÿ';
+$string['CR'] = 'Êîñòà Ðûêà';
+$string['CS'] = 'Ñåðá³ÿ ³ ×àðíàãîðûÿ';
+$string['CU'] = 'Êóáà';
+$string['CV'] = 'Ìûñ Âåðäå ';
+$string['CX'] = 'ÂîñòðࢠÂÿë³êäí³';
+$string['CY'] = 'ʳïð';
+$string['CZ'] = '×ýøñêàÿ Ðýñïóáë³êà';
+$string['DE'] = 'Íÿìå÷÷ûíà';
+$string['DJ'] = 'Äæ³áóö³';
+$string['DK'] = 'Ãàëàíäûÿ';
+$string['DM'] = 'Äàì³í³êà';
+$string['DO'] = 'Äàì³í³êàíñêàÿ ðýñïóáë³êà';
+$string['DZ'] = 'Àëãåðûÿ';
+$string['EC'] = 'Ýêâàäîð';
+$string['EE'] = 'Ýñòîí³ÿ';
+$string['EG'] = 'Åã³ïåò';
+$string['EH'] = 'Çàõîäíÿÿ Ñàõàðà';
+$string['ER'] = 'Ýðûòðýà';
+$string['ES'] = '²ñïàí³ÿ';
+$string['ET'] = 'Ýô³¸ï³ÿ';
+$string['FI'] = 'Ô³íëÿíäûÿ';
+$string['FJ'] = 'Ô³äæû';
+$string['FK'] = 'Ôàëêëåíñê³ÿ àñòðàâû (Ìàëüäç³âû)';
+$string['FM'] = '̳êðàíýç³ÿ, Ôåäýðàëüíûÿ Øòàòû';
+$string['FO'] = 'Ôàðîñê³ÿ àñòðàâû';
+$string['FR'] = 'Ôðàíöûÿ';
+$string['FX'] = 'Ôðàíöûÿ, ìåòðàïîë³ÿ';
+$string['GA'] = 'Ãàáîí';
+$string['GB'] = 'Çëó÷àíàå Êàðàëå¢ñòâà';
+$string['GD'] = 'Ãðåíàäà';
+$string['GE'] = 'Ãðóç³ÿ';
+$string['GF'] = 'Ôðàíöóçñêàÿ Ãóûÿíà';
+$string['GH'] = 'Ãàíà';
+$string['GI'] = 'óáðàëòàð';
+$string['GL'] = 'Ãðýíëàíäûÿ';
+$string['GM'] = 'Ãàìá³ÿ';
+$string['GN'] = 'Ãâ³íåÿ';
+$string['GP'] = 'Ãâàäýëóïà';
+$string['GQ'] = 'Ýêâàòàðûÿëüíàÿ Ãâ³íåÿ';
+$string['GR'] = 'Ãðýöûÿ';
+$string['GT'] = 'Ãâàòýìàëà';
+$string['GU'] = 'Ãóàì';
+$string['GW'] = 'Ãâ³íåÿ - Á³ñàó';
+$string['GY'] = 'Ãóàíà';
+$string['HK'] = 'Ãîí-êîíã';
+$string['HM'] = 'Àñòðàâû Õåàðä ³ Ìàê Äîíàëäà';
+$string['HN'] = 'Ãàíäóðàñ';
+$string['HR'] = 'Õàðâàòûÿ';
+$string['HT'] = 'Ãà³ö³';
+$string['HU'] = 'Âåíãðûÿ';
+$string['ID'] = '²íäàíýç³ÿ';
+$string['IE'] = '²ðëàíäûÿ';
+$string['IL'] = '²çðà³ëü';
+$string['IN'] = '²íäûÿ';
+$string['IO'] = 'Òýðûòîðûÿ Áðûòàíñêà ³íäûéñêàé Àê³ÿí³³';
+$string['IQ'] = '²ðàê';
+$string['IR'] = '²ðàí';
+$string['IS'] = '²ñëàíäûÿ';
+$string['IT'] = '²òàë³ÿ';
+$string['JM'] = 'ßìàéêà';
+$string['JO'] = '²ÿðäàí³ÿ';
+$string['JP'] = 'ßïîí³ÿ';
+$string['KE'] = 'Êåí³ÿ';
+$string['KG'] = 'Êûðãûçñòàí';
+$string['KH'] = 'Êàìáîäæà';
+$string['KI'] = 'ʳðûáàö³';
+$string['KM'] = 'Êàìàðîñ';
+$string['KN'] = 'Ñàéíò ʳòòñ ³ Íýâ³ñ';
+$string['KO'] = 'Êîñàâà';
+$string['KP'] = 'Êàðýÿ (ÊÍÄÐ)';
+$string['KR'] = 'Êàðýÿ';
+$string['KW'] = 'Êóâåéò';
+$string['KY'] = 'Êàéìàíîâû àñòðàâû';
+$string['KZ'] = 'Êàçàõñòàí';
+$string['LA'] = 'Ëàî Íàðîäíà äýìàêðàòû÷íàÿ ðýñïóáë³êà';
+$string['LB'] = 'Ëåáàíîí';
+$string['LC'] = 'ÑàíòࢠËóñ³ÿ';
+$string['LI'] = '˳õòýíøòýéí';
+$string['LK'] = 'Øðû Ëàíêà';
+$string['LR'] = '˳áåðûÿ';
+$string['LS'] = 'Ëåñîòà';
+$string['LT'] = '˳òâà';
+$string['LU'] = 'Ëþêñåìáóðã';
+$string['LV'] = 'Ëàòâ³ÿ';
+$string['LY'] = '˳â³éñêàÿ Àðàá Äæàìàõ³ðûÿ';
+$string['MA'] = 'Ìàðîêà';
+$string['MC'] = 'Ìàíàêà';
+$string['MD'] = 'Ìàëäàâ³ÿ';
+$string['MG'] = 'Ìàäàãàñêàð';
+$string['MH'] = 'Ìàðøàëàâû àñòðàâû';
+$string['MK'] = 'Ìàêåäîí³ÿ (áûëàÿ Þãàñëàâ³ÿ)';
+$string['ML'] = 'Ìàë³';
+$string['MM'] = 'Ìÿíìàð';
+$string['MN'] = 'Ìàíãîë³ÿ';
+$string['MO'] = 'Ìàêàó';
+$string['MP'] = 'Àñòðàâû Ïà¢íî÷íàé Ìàðÿìû';
+$string['MQ'] = 'Ìàðö³í³êà';
+$string['MR'] = 'Ìàâð³òàí³ÿ';
+$string['MS'] = 'Ìîíòñýðàò';
+$string['MT'] = 'Ìàëüòà';
+$string['MU'] = 'Ìà¢ðûê³ÿ';
+$string['MV'] = 'Ìàëüäç³âû';
+$string['MW'] = 'Ìàëàâ³';
+$string['MX'] = 'Ìåêñ³êà';
+$string['MY'] = 'Ìàëàç³ÿ';
+$string['MZ'] = 'Ìàçàìá³ê';
+$string['NA'] = 'Íàì³á³ÿ';
+$string['NC'] = 'Íîâàÿ Êàëåäîí³ÿ';
+$string['NE'] = 'ͳãåðûÿ';
+$string['NF'] = 'ÂîñòðࢠÍàðôîëê';
+$string['NG'] = 'ͳãåðûÿ';
+$string['NI'] = 'ͳêàðàãóà';
+$string['NL'] = 'ͳäýðëàíäû';
+$string['NO'] = 'Íàðâåã³ÿ';
+$string['NP'] = 'Íåïàë';
+$string['NR'] = 'Íàâðó';
+$string['NU'] = 'ͳåâó';
+$string['NZ'] = 'Íîâàÿ Çåëàíäûÿ';
+$string['OM'] = 'Àìàí';
+$string['PA'] = 'Ïàíàìà';
+$string['PE'] = 'Ïÿðó';
+$string['PF'] = ' Ôðàíöóñêàÿ Ïàë³íýç³ÿ';
+$string['PG'] = 'Ïàïóà Íîâàÿ Ãâ³íåÿ';
+$string['PH'] = 'Ô³ë³ï³íû';
+$string['PK'] = 'Ïàê³ñòàí';
+$string['PL'] = 'Ïîëüø÷à';
+$string['PM'] = 'Ñâ. ϸòð ³ Ì³ãóÿëîí';
+$string['PN'] = 'ϳòêàðí';
+$string['PR'] = 'Ïóýðòà Ðûêî';
+$string['PS'] = 'Ïàëåñòûíà';
+$string['PT'] = 'Ïàðòóãàë³ÿ';
+$string['PW'] = 'Ïàëà¢';
+$string['PY'] = 'Ïàðàãâàé';
+$string['QA'] = 'Êàòàð';
+$string['RE'] = 'Ðý¢í³¸í';
+$string['RO'] = 'Ðóìûí³ÿ';
+$string['RU'] = 'Ðàñ³ÿ';
+$string['RW'] = 'Ðâàíäà';
+$string['SA'] = 'Ñà¢äà¢ñêàÿ Àðàâ³ÿ';
+$string['SB'] = 'Ñàëàìîíàâû Àñòðàâû';
+$string['SC'] = 'Ñåéøýëû';
+$string['SD'] = 'Ñóäàí';
+$string['SE'] = 'Øâåöûÿ';
+$string['SG'] = 'ѳíãàïóð';
+$string['SH'] = 'Ñâ. Àëåíà';
+$string['SI'] = 'Ñëàâåí³ÿ';
+$string['SJ'] = 'Àñòðàâû Ñâàëáàðä ³ ßí Ìàéåí';
+$string['SK'] = 'Ñëàâàê³ÿ ';
+$string['SL'] = 'Ñüåðà Ëÿîíó';
+$string['SM'] = 'Ñàí Ìàðûíî';
+$string['SN'] = 'Ñåíåãàë ';
+$string['SO'] = 'Ñàìàë³';
+$string['SR'] = 'Ñóð³íàì';
+$string['ST'] = 'Ñàî Òîìå ³ Ïðûíöûï';
+$string['SV'] = 'Ýë Ñàëüâàäîð';
+$string['SY'] = 'Ñóðûàí Àðàá Ðýñïóáë³êà';
+$string['SZ'] = 'Ñâàç³ëåíä';
+$string['TC'] = 'Òóðýöê³ÿ ³ Êàêîñàâû àñòðàâû';
+$string['TD'] = '×àä';
+$string['TF'] = 'Ôðàíöóçñê³ÿ Ïà¢íî÷íûÿ Òýðûòîðû³';
+$string['TG'] = 'Òàãî';
+$string['TH'] = 'Òàéëàíä';
+$string['TJ'] = 'Òàäæûê³ñòàí';
+$string['TK'] = 'Òàêåëàé';
+$string['TM'] = 'Òóðêìåí³ñòàí';
+$string['TN'] = 'Òóí³ñ';
+$string['TO'] = 'Òîíãà';
+$string['TP'] = 'Óñõîäí³ Òûìîð';
+$string['TR'] = 'Òóðöûÿ';
+$string['TT'] = 'Òðûí³äàä ³ Òàáàãà';
+$string['TV'] = 'Òóâàëó';
+$string['TW'] = 'Òàéâàíü';
+$string['TZ'] = 'Òàíçàí³ÿ';
+$string['UA'] = 'Óêðà³íà';
+$string['UG'] = 'Óãàíäà';
+$string['US'] = 'ÇØÀ';
+$string['UY'] = 'Óðóãâàé';
+$string['UZ'] = 'Óçáåê³ñòàí';
+$string['VA'] = 'Âàòûêàí';
+$string['VC'] = 'Ñàíòࢠ³íñåíò ³ Ãðåíàäç³íñ';
+$string['VE'] = 'Âåíåñóýëëà';
+$string['VG'] = '³ðã³íñê³ÿ àñòðàâû (Áðûòàí³ÿ)';
+$string['VI'] = '³ðã³íñê³ÿ àñòðàâû (ÇØÀ)';
+$string['VN'] = 'Â\'åòíàì';
+$string['VU'] = 'Âàíóàòó';
+$string['WA'] = 'Âàë³ÿ';
+$string['WF'] = 'Âàë³éñê³ÿ ³ Ôóòóíà àñòðàâû';
+$string['WS'] = 'Ñàìîà';
+$string['YE'] = 'Åìåí';
+$string['YT'] = 'Ìà¸òå';
+$string['ZA'] = 'Ïà¢äí¸âàÿ Àôðûêà';
+$string['ZM'] = 'Çàìá³ÿ';
+$string['ZR'] = 'Çà³ð';
+$string['ZW'] = 'dzìáàáâý';
+
+?>
View
67 lang/be/dialogue.php
@@ -0,0 +1,67 @@
+<?PHP // $Id$
+ // dialogue.php - created with Moodle 1.3.1 + (2004052501)
+
+
+$string['addmynewentries'] = 'Äàäàöü ìàå íîâûÿ çàï³ñû';
+$string['addmynewentry'] = 'Äàäàöü ìîé íîâû çàï³ñ';
+$string['addsubject'] = 'Äàäàöü Òýìó ';
+$string['allowmultiple'] = 'Äàçâîë³öü áîëüø çà àäç³í Äûÿëîã àä àäíîãà ³ òàãî æ ÷àëàâåêà';
+$string['allowstudentdialogues'] = 'Äàçâîë³öü äûÿëîã ì³æ ñòóäýíòàì³';
+$string['close'] = 'Çàêðûöü';
+$string['closed'] = 'Çàêðûòà';
+$string['confirmclosure'] = 'Øòî Âû äóìàåöå àá çàêðûöö³ äûÿëîãó ç $a. Çàêðûòûÿ äûÿëîã³ íå ìîãóü áûöü àäêðûòûÿ çíî¢êó. Êàë³ Âû çàêðûåöå ãýòû äûÿëîã, òî Âû ìîæàöå ïðàãëåäçåöü ÿãî, àëå íå çìîæàöå øòî-íåáóäçü äàäàöü ³ Âû ìîæàöå ïà÷àöü ³íøû äûÿëîã äëÿ ïðàöÿãó àáìåðêàâàííÿ ç ãýòûì ÷àëàâåêàì.<br /><br /> Âû ¢ïý¢íåíûÿ, øòî Âû æàäàåöå çàêðûööÿ ãýòàãà äûÿëîãó?';
+$string['deleteafter'] = 'Âûäàë³öü çàêðûòûÿ Äûÿëîã³ ïàñëÿ (äí.)';
+$string['dialogueclosed'] = 'Äûÿëîã çàêðûòû';
+$string['dialogueintro'] = 'Óñòóï äà Äûÿëîãó';
+$string['dialoguemail'] = ' Àä $a->userfrom áû¢ äàñëàíû íîâû çàï³ñ ó Âàøû äûÿëîã äëÿ \'$a->dialogue\'
+Âû ìîæàöå ¢áà÷ûöü ÿê ãýòà àäáûëîñÿ ïàä÷àñ Âàøàãà ¢âàõîäó ¢ Äûÿëîã: $a->url';
+$string['dialoguemailhtml'] = 'Àä $a->userfrom áû¢ äàñëàíû íîâû çàï³ñ ó Âàøû äûÿëîã äëÿ \'<i>$a->dialogue</i>\'<br /><br />
+Âû ìîæàöå ¢áà÷ûöü ÿê ãýòà àäáûëîñÿ ïàä÷àñ Âàøàãà ¢âàõîäó ¢ <a href=\"$a->url\">Äûÿëîã</a>.';
+$string['dialoguename'] = 'Íàçâà Äûÿëîãó';
+$string['dialogueopened'] = 'Äûÿëîã àäêðûòû ç $a';
+$string['dialoguewith'] = 'Äûÿëîã ç $a';
+$string['everybody'] = 'Êîæíûì';
+$string['furtherinformation'] = 'Äàëåéøàÿ ²íôàðìàöûÿ';
+$string['lastentry'] = 'Àïîøí³ ¡âàõîä';
+$string['maildefault'] = 'Mail ïà-çìà¢÷àíí³';
+$string['modulename'] = 'Äûÿëîã';
+$string['modulenameplural'] = 'Äûÿëîã³';
+$string['namehascloseddialogue'] = '$a çàêðû¢ äûÿëîã';
+$string['newdialogueentries'] = 'Íîâûÿ äûÿëîãàâûÿ çàï³ñû';
+$string['newentry'] = 'Íîâû çàï³ñ';
+$string['noavailablepeople'] = 'ͳõòî íå äàñòóïíû äëÿ Äûÿëîãó ç ';
+$string['nopersonchosen'] = 'ͳõòî íå âûáðàíû';
+$string['nosubject'] = 'Íå ¢âåäçåíà í³âîäíàé òýìû';
+$string['notextentered'] = 'Íå ¢âåäçåíà àí³ÿêàãà òýêñòó';
+$string['notstarted'] = 'Âû ÿø÷ý íå ïà÷àë³ ãýòû Äûÿëîã';
+$string['notyetseen'] = 'ßø÷ý íå áà÷íû';
+$string['numberofentries'] = 'Êîëüêàñöü çàï³ñà¢';
+$string['numberofentriesadded'] = 'Êîëüêàñöü çàï³ñà¢, äàäàäçåíûõ: $a';
+$string['of'] = 'äëÿ';
+$string['onwrote'] = 'Íà $a íàï³ñà¢';
+$string['onyouwrote'] = 'Íà $a Âû íàï³ñàë³';
+$string['open'] = 'Àäêðûöü';
+$string['openadialoguewith'] = 'Àäêðûöü Äûÿëîã ç';
+$string['opendialogue'] = 'Àäêðûöü Äûÿëîã';
+$string['opendialogueentries'] = 'Çàï³ñû àä÷ûíåíàãà äûÿëîãó';
+$string['pane0'] = 'Àäêðûöü Äûÿëîã';
+$string['pane1'] = '$a Äûÿëîã³, ÿê³ÿ ÷àêàþöü Àäêàçࢠàä Âàñ';
+$string['pane1one'] = '1 Äûÿëîã ÷àêàå Àäêàçó àä Âàñ';
+$string['pane2'] = '$a Äûÿëîãࢠ÷àêàþöü Àäêàçࢠàä ³íøûõ ëþäçåé';
+$string['pane2one'] = '1 Äûÿëîã ÷àêàå Àäêàçó àä ³íøûõ ëþäçåé ';
+$string['pane3'] = '$a çàêðûòûõ Äûÿëîãà¢';
+$string['pane3one'] = '1 çàêðûòû Äûÿëîã';
+$string['seen'] = 'Ãëÿäç³ $a ðàíåé';
+$string['sendmailmessages'] = 'Àäïðàâ³öü mail ïàâåäàìëåíí³ ïðà ìàå íîâûÿ çàï³ñû';
+$string['status'] = 'Ñòàòóñ';
+$string['studenttostudent'] = '̳æ ñòóäýíòàì³';
+$string['subject'] = 'Òýìà';
+$string['subjectadded'] = 'Òýìà äàäàäçåíàÿ';
+$string['teachertostudent'] = '̳æ âûêëàä÷ûêàì ³ ñòóäýíòàì';
+$string['typefirstentry'] = 'Óâÿäç³öå ïåðøû çàï³ñ òóò';
+$string['typefollowup'] = 'Óâÿäç³öå ïðàâåðêó òóò';
+$string['typeofdialogue'] = 'Óâÿäç³öå Äûÿëîã';
+$string['typereply'] = 'Óâÿäç³öå àäêàç òóò';
+$string['viewallentries'] = 'Ïðàãëÿä $a äûÿëîãàâûõ çàï³ñà¢';
+
+?>
View
41 lang/be/docs/README.txt
@@ -0,0 +1,41 @@
+������������.
+--------------------
+
+��� �� ������ ��������� ������ �� ����� ����,
+� �� ��� ���ೢ:
+
+ 1) �� ��������� ��������� ���� ��������������� �����, ���� ��� ��� � ����� ������� ������ �������������� ����������.
+
+ 2) ������������ � ��������� ������� (�� �����):
+
+ ������������
+ |-------------------
+ |
+ | - files.php
+ | - install.html
+ | - upgrade.html
+ |
+ | -----------------
+ |
+ | - teacher.html
+ | - module_files.txt
+ |
+ | -----------------
+ |
+ | - intro.html
+ | - features.html
+ | - release.html
+ |
+ | -----------------
+ |
+ | - developer.html
+ | - cvs.html
+ | - future.html
+ |
+ | -----------------
+ |
+ | - license.html
+ | - credits.html
+ |
+ |-------------------
+���� ������
View
40 lang/be/docs/background.html
@@ -0,0 +1,40 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html>
+<head>
+ <title>Dokumentacja Moodle: Informacje Dodatkowe</title>
+ <link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+</head>
+<body bgcolor="#ffffff">
+
+<h2>Informacje dodatkowe</h2>
+
+<p>Platforma Moodle jest produktem poddawanym ciągłej pracy rozwojowej. Prace nad Moodle zostały rozpoczęte przez <a href="http://moodle.org/user/view.php?id=1&course=1" target="_top">Martin'a Dougiamas'a</a>, który nadal przewodzi całemu projektowi :
+
+<blockquote>
+<p><em>Pracuję nad Moodle, na różne sposoby, od kilku lat. Zaczęło się to w latach 90-tych gdy pełniłem funkcję webmastera w <a target=_top href="http://www.curtin.edu.au/">Curtin University of Technology</a> oraz administratora ich systemu WebCT. Natrafiłem na wiele frustrujących problemów związanych z tym systemem i nie mogłem usiedzieć spokojnie - musiało istnieć lepsze rozwiązanie (i nie mam wcale na myśli systemu Blackboard :-)</em></p>
+
+<p><em>Znam również wiele osób pracujących w szkołach i niewielkich instytucjach (oraz w paru wielkich!), które chcą efektywniej wykorzystywać internet, ale nie wiedzą jak do tego podejść w labiryncie dostępnych technologii i metod pedagogicznych. Zawsze miałem nadzieję, że pojawi się darmowa alternatywa, która umożliwi tym osobom przenieść swoje umiejętności pedagogicznych na środowisko on-line.</em></p>
+
+<p><em>Moja silna wiara w niezrealizowane możliwości, które niesie nauczanie poprzez internet skłoniła mnie do ukończenia studiów magisterskich oraz obronienia doktoratu w dziedzinie edukacji. Połączyłem w ten sposób moją wcześniejszą karierę informatyka z nowo pozyskaną wiedzą o procesach uczenia się i współpracy. </em></p>
+<p><em>Bardzo istotne jest dla mnie, by oprogramowanie było łatwe w obsłudze. W zasadzie to powinno być tak intuicyjne jak to tylko możliwe.</em></p>
+ <p><em>Jestem przywiązany do mojej pracy nad Moodle, oraz to tego, że Moodle jest otwarte i darmowe. Silnie wierzę w wagę nieograniczonej edukacji i wspomaganego nauczania, a Moodle jest głównym sposobem, w jaki mogę się przyczynić do realizacji tych ideałów.</em></p>
+</blockquote>
+
+<p>Od tamtego czasu powstało kilka bardzo różnych prototypów platformy Moodle aż wreszcie dnia 20 sierpnia 2002 roku przedstawiona została niespodziewającemu się niczego światu wersja 1.0. Ta wersja była przeznaczona dla mniejszych, bardziej kameralnych zajęć na poziomie uniwersyteckim i była przedmiotem badań które analizowały naturę współpracy i refleksji które pojawiały się w tych niewielkich grupkach dorosłych użytkowników.</p>
+
+<p>Od tamtego czasu kolejno ukazywały się nowe, udoskonalone wydania, lepiej zintegrowane, oraz zawierające nowe możliwości</p>
+
+<p> Jako że platforma Moodle się rozprzestrzeniła a liczba jej użytkowników wzrosła, istnieje coraz większy wkład ze strony rozmaitych ludzi w różnych sytuacjach edukacyjnych. Przykładowo platforma Moodle jest używana już nie tylko na uniwersytetach, ale także w szkołach średnich, podstawowych, w organizacjach nie nastawionych na zysk, w prywatnych firmach, przez niezależnych nauczycieli, a nawet przez rodziców samodzielnie kształcących swoje dzieci. Wiele ludzi z całego świata ma swój wkład w rozwój platformy Moodle. Więcej dowiesz się w sekcji <a href="?file=credits.html">podziękowania</a>.
+
+<p>Ważną składową projektu Moodle jest strona internetowa <a href="http://moodle.org" target="_top">moodle.org</a>, która jest centrum informacji, dyskusji, oraz współpracy użytkowników Moodle, do których zaliczają się administratorzy, nauczyciele, badacze, oraz oczywiście deweloperzy. Tak samo jak samo Moodle ta strona ciągle się rozwija, by nadążyć za potrzebami użytkowników i ,tak samo jak Moodle, zawsze będzie dostępna bezpłatnie.</p>
+
+<p>Pod koniec 2003 swą działalność rozpocznie, <a href="http://moodle.com/">moodle.com</a> firma, która będzie udzielała dodatkowej pomocy tym, którzy będą jej potrzebować, oraz wiele ciekawych usług.</p>
+
+<p>Więcej na temat przyszłych planów Moodle dowiesz się na stronie poświęconej <a href="?file=future.html">Przyszłości Moodle</a> </p>
+
+<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Dokumentacja Moodle </a></font></p>
+<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
+
+</body>
+</html>
View
133 lang/be/docs/cvs.html
@@ -0,0 +1,133 @@
+<html>
+<head>
+<title>Äàêóìåíòàöûÿ Moodle : ßê êàðûñòàööà CVS</title>
+ <link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+ <style type="text/css">
+ <!--
+ .sectionheading {
+ font-size: medium;
+ font-weight: bold;
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+ border: 1px dotted;
+ padding: 10px;
+ background-color: #EEEEEE;
+ }
+ -->
+ </style>
+</head>
+<body bgcolor="#ffffff">
+<h2>Âûêàðûñòàííå CVS ó ìýòàõ çäàáûööÿ ³ àêòóàë³çàöû³ çûõîäíàãà êîäó (êîäó êðûí³öû) Moodle</h2><blockquote>
+ <p>CVS ãýòà àêðîí³ì àä Current Versioning System (ñ³ñòýìà àêòóàë³çàöû³). Ãýòà ìåòàä çàõî¢âàííÿ êîäó êðûí³öû, ÿê³ ïðûìÿíÿåööà ïà¢ñþäíà, ïàêîëüê³ ¸í çàõî¢âàå ¢ñå âåðñ³³ ôàéëࢠòàê³ì ÷ûíàì, øòî í³÷îãà í³êîë³ íå ïðàïàäàå, ó òîé ÷àñ ÿê àêòû¢íàñöü ðîçíûõ ëþäçåé êàíòðàëþåööà. Äàå òàêñàìà ìàã÷ûìàñöü çàõàâàííÿ êîäó, êàë³ äâà àáî áîëüø ÷àëàâåê³ àäíà÷àñîâà ïðàöóþöü ç àäíûì ôàéëàì. Êîä êðûí³öû, à òàêñàìà ¢ñå âåðñ³³ çàõî¢âàþööà íà öýíòðàëüíûì ñýðâåðû (ó äàäçåíûì âûïàäêó íà <a href="http://www.sf.net/">Sourceforge</a>).
+ </p>
+<p>Êàë³ âû çàõî÷àöå ïðîñòà àòðûìàöü äîñòóï äà àêòóàëüíàé âåðñ³³ Moodle, ÿêàÿ çíàõîäç³ööà íà ñýðâåðû CVS, òîëüê³ ç ïðàâàì³ ïðà÷ûòàííÿ, Âàì ãýòàÿ ñòàðîíêà íå ïàòðýáíà. Ïðîñòà ðóõàéöåñÿ çãîäíà ç ³íñòðóêöûÿì³ CVS, ÿê³ÿ çíàõîäçÿööà íà <a target="_top" href="http://moodle.org/download">ñòàðîíöû Moodle - çïàìïàâàöü.</a>.</p>
+
+ <p>Êàá àòðûìàöü ìàã÷ûìàñöü êàðûñòàööà <a href="http://cvs.sourceforge.net/cgi-bin/viewcvs.cgi/moodle/moodle/"> àðõ³âàì CVS Moodle </a> (ÿê <a href="http://sourceforge.net/project/memberlist.php?group_id=30935">ïðàãðàì³ñò ç ïðàâàì çàï³ñó</a>), Âàì ïåðø çà ¢ñ¸ òðýáà <a href="http://sourceforge.net/account/register.php">çàðýã³ñòðàâàööà íà ñýðâåðû Sourceforge</a>. Íà ãýòàé ñòàðîíöû ïàâåäàìëÿåì íàïðûêëàä, øòî âåäàåì ³ìÿ êàðûñòàëüí³êà
+ <strong><font color="#990000">myusername</font></strong> ðàçàì ç ïàðîëåì
+ <strong><font color="#990000">mypassword</font></strong>. Çâÿðí³öå ¢âàãó íà ³íñòðóêöû³ sourceforge, ÿê³ÿ äàòû÷àöü <a target="_top" href="http://sourceforge.net/docman/display_doc.php?docid=768&group_id=1#develhomedir">ñòâàðýííÿ õàòíÿãà êàòàëîãó CVS</a>. Òàì ïåðàë³÷àíû äçåÿíí³, ÿê³ÿ Âàì òðýáà âûêàíàöü àäíîñíà êîæíàãà íîâàãà ðýã³ñòðàöûéíàãà çàï³ñó, êàá çðàá³öü ìàã÷ûìàé ïðàöó ç CVS. Êîðàòêà : Âû ïàâ³ííû âûêàðûñòàöü ssh, êàá ³íòýðàêòû¢íà çëó÷ûööà ç cvs.sourceforge.net.</p>
+
+Ïàñëÿ òàãî, ÿê Âû çàðýã³ñòðóåöåñÿ íà ñýðâåðû Sourceforge'a, óñòàíàâ³öå êàíòàêò ç (<a
+ href="http://dougiamas.com/">Martin'àì Dougiamas'àì</a>), êàá ¸í ïåðàäࢠÂàì ïðàâû ðàá³öü çàï³ñû ¢ àñîáíûÿ êàòàëîã³.</p>
+
+
+
+ <p>Êàá ïàçáåãíóöü çàïûòó ïðà <strong><font color="#990000">mypassword</font></strong>
+ êîæíû ðàç, êàë³ Âû çàïóñêàåöå äàðó÷ýíí³ CVS, ïðà÷ûòàéöå <a href="http://sourceforge.net/account/editsshkeys.php">²íñòðóêöû³ Sourceforge
+ ïðà òîå, ÿê âûêàðûñòàöü êëþ÷û à¢òàðûçàöû³.</a>. Ãýòû êðîê íå ç’ÿ¢ëÿåööà àáàâÿçêîâûì, àëå ìîæà ¢ çíà÷íàé ñòóïåí³ ïàëåã÷ûöü Âàì ïðàöó ç CVS.</p>
+
+ <p>Êàë³ Âû ¢æî àòðûìàåöå ¢ñå ïàòðýáíûÿ ïðàâû, ïðîñòà íàá³ðàéöå äçåþ÷û êðûí³÷íû êîä ³ ïà÷ûíàéöå ïðàöó. ͳæýé ïàäàäçåíû ³íñòðóêöû³ ÿê äëÿ ñ³ñòýìû Unix òàê ³ äëÿ Windows.</p>
+
+
+ <h3 class="sectionheading">1. Âûêàðûñòàííå CVS ó àñÿðîääç³ Unix</h3>
+ <blockquote>
+ <p>CVS ía Sourceforge âûêàðûñòî¢âàå ïà ïðû÷ûíå áÿñïåê³ òðàíñïàðòíóþ àáàëîíêó ssh, òàìó âàì òðýáà áóäçå óñòàíàâ³öü àäïàâåäíóþ çìåííóþ CVS_RSH àñÿðîääçÿ ¢ àáàëîíöû ñâàéãî Uniksa:</p>
+ <blockquote>
+ <pre><strong>setenv CVS_RSH ssh</strong> (äëÿ csh, tcsh etc)</pre>
+ <pre><strong>export CVS_RSH=ssh</strong> (äëÿ sh, bash etc)</pre>
+ </blockquote>
+ <p>Íàéëåïø ïàìÿñö³öü ãýòà ó .bashrc lub .cshrc, êàá íå òðýáà áûëî ïàñòàÿííà ãýòà íàá³ðàöü. Ïðàâåðöå çàòûì Moodle, íàá³ðàþ÷û íàñòóïíóþ êàìàíäó (àäíûì ðàäêîì)</p>
+ <blockquote>
+ <pre><strong>cvs -z3 -d:ext:myusername@cvs.sourceforge.net:/cvsroot/moodle co moodle</strong></pre>
+ </blockquote>
+ <p>Íå ³ìêí³öåñÿ çíàéñö³ ãýòó ïåðøóþ êàìàíäó CVS ó ³ñíóþ÷ûì êàòàëîãó Moodel. Çàìåñò ãýòàãà ïà÷í³öå ïðàöàâàöü ó íîâûì êàòàëîãó. Ïàìÿòàéöå, øòî íà êîæíûì êðîêó ó Âàñ áóäóöü ïûòàööà ïðà ïàðîëü (<strong><font color="#990000">mypassword</font></strong>), õ³áà øòî Âû ¢ñòàíîâ³öå <a href="http://sourceforge.net/account/editsshkeys.php">êëþ÷ à¢òàðûçàöû³</a></p>
+
+ <p>Öÿïåð Âàì ïàòðýáåí íîâû êàòàëîã : 'moodle'. Âû ìîæàöå çìÿí³öü ÿãî íàçâó, àáî ïåðàíåñö³ ÿãî, êàë³ õî÷àöå, ó ³íøàå ìåñöà. Çàéäç³öå ¢ ÿãî : </p>
+ <blockquote>
+ <pre><strong>cd moodle </strong></pre>
+ </blockquote>
+ <p>Òóò ïàâ³ííû çíàõîäç³ööà ¢ñå ñàìûÿ íîâûÿ ôàéëû Moodle. Öÿïåð Âû ìîæàöå çàìÿí³öü ôàéëû ¢ ñâà¸é êîï³³. Êàá ïàðà¢íàöü ñâàå ôàéëû ç ãàëî¢íàé êîï³ÿé íà ñýðâåðû CVS êàðûñòàéöåñÿ êàìàíäàé cvs diff, ïð.:</p>
+ <blockquote>
+ <pre><strong>cvs diff -c config-dist.php
+cvs diff -c lang</strong></pre>
+ </blockquote>
+
+ <p>Êàá àòðûìàöü íàéáîëüø íîâûÿ ¢äàñêàíàëåíí³ ç ñýðâåðà âûêàðûñòàéöå: </p>
+ <blockquote>
+ <pre><strong>cvs update -dP</strong> </pre>
+ </blockquote>
+ <p>Êàá ïåðàñëàöü ñâàå íîâûÿ ôàéëû íàçàä íà ñýðâåð, Âàì òðýáà áóäçå íàáðàöü íåøòà ïàäîáíàå äà:
+ </p>
+ <blockquote>
+ <pre><strong>cd lang/ca
+cvs commit</strong> </pre>
+ </blockquote>
+ <p>Òàäû Âû áóäçåöå çàïðîøàíû çìÿñö³öü ñâîé êàìåíòàð (ó çàëåæíàñö³ àä Âàøàãà êåìë³âàãà ðýäàêòàðà òýêñòó) ... äàäàé âàæíû êàìåíòàð ³ çàêðûé ðýäàêòàð ... ôàéëû áóäóöü ïåðàñëàíûÿ ¢ Sourceforge ³ çàï³ñàíûÿ. Ãýòà ¢ñ¸. </p>
+
+ <p> Êàá çýêàíîì³öü ÷àñ, ìîæàø çìÿñö³öü ïðûáë³çíûÿ ïàðàìåòðû ¢ ôàéëå .cvsrc, ó Âàøûì õàòí³ì êàòàëîãó. Íàïðûêëàä ìîé óêëþ÷àå :
+
+ </p>
+ <blockquote>
+ <pre><strong>diff -c
+update -dP</strong> </pre>
+ </blockquote>
+ <p>Êàá äàâåäàööà áîëüø, íàáÿðû 'cvs help'... </p>
+ <p>&nbsp;</p>
+ </blockquote>
+ <h3 class="sectionheading">2. Âûêàðûñòàííå CVS ó àñÿðîääç³ Windows</h3>
+ <blockquote>
+ <p>Ïåðø çà ¢ñ¸ âàì òðýáà çïàìïàâàöü ñâåæóþ êîï³þ ïëàòôîðìû Moodle, âûêàðûñòî¢âàþ÷û ñâîé ðýã³ñòðàöûéíû çàï³ñ ïðàãðàì³ñòà</p>
+ <blockquote>
+ <p> 1. Çïàìïóé TortoiseCVS ç <a href="http://www.tortoisecvs.org/">tortoisecvs.org</a>.
+ Çàëàäóé ÿãî, à çàòûì çíî¢ çàïóñö³ ñâîé êàìï'þòýð.<br>
+ <br>
+ 2. Ëàêàë³çóé ó ³ñíóþ÷óþ àáî ñòâàðû íîâóþ òý÷êó, ó ÿêóþ òû õî÷àø ñêàï³ÿâàöü Moodle.<br>
+ <br>
+ 3. Íàö³ñí³ ïðàâóþ êëàâ³øó ìûøû íà ãýòàé òý÷öû ³ íàáÿðû &quot;<strong>CVS Checkout</strong>&quot; ç ìåíþ. Ïàâ³ííà àäêðûööà äûÿëîãàâàå âàêíî.<br>
+ <br>
+ 4. Ñêàï³þé ãýòû òýêñò ó ïîëå CVSROOT :</p>
+ <blockquote>
+ <pre> :ext:<font color="#990000">myusername</font>@cvs.sourceforge.net:/cvsroot/moodle</pre>
+ </blockquote>
+ <p><br>
+ 5. Êë³êí³ íà: &quot;<strong>Fetch list...</strong>&quot;.<br>
+ <br>
+ 6. Ç ïðàâàãà áîêó ç’ÿâ³ööà ñï³ñ ìîäóëÿ¢: âûáåðû &quot;<strong>moodle</strong>&quot; ç ãýòàãà ñï³ñà.<br>
+ <br>
+ 7. Êë³êí³ íà &quot;<strong>OK</strong>&quot; . Ïàâ³íåí ïà÷àööà ïðàöýñ ïåðàíîñó Moodle<br>
+ </p>
+ </blockquote>
+ <p>Ó äûÿëîãàâûì âàêíå ïàâ³ííû ç’ÿâ³ööà íàçâû ïåðàíåñåíûõ ôàéëà¢, à ïðàç õâ³ë³íó Âû ¢æî ïàâ³ííû ìåöü ïî¢íóþ âåðñ³þ Moodle. Ïàçíåé âû ìîæàöå ïåðàíåñö³ íàâåéøûÿ ôàéëû ç ñýðâåðà CVS :</p>
+ <blockquote>
+ <p> 1. Íàö³ñí³ ïðàâóþ êëàâ³øó ìûøû íà òý÷öû Moodle (àáî ³íøàé âûáðàíàé òàáîé) ³ âûáåðû &quot;<strong>CVS Update</strong>&quot;. <br>
+ </p>
+ </blockquote>
+ <p>Êàë³ çàêîí÷ûø ìàäûô³êàöûþ ôàéëࢠ(³õí³ êîëåð çìåí³ööà ç çÿë¸íàãà íà ÷ûðâîíû!) ìîæàø äàñòàâ³öü ³õ íàçàä íà ñýðâåð òàê³ì ÷ûíàì :</p>
+ <blockquote>
+ <p> 1. Íàö³ñí³ ïðàâóþ êëàâ³øó ìûøû íà òý÷öû Moodle (àáî ³íøàé, âûáðàíàé òàáîé) ³ âûáåðû
+ &quot;<strong>CVS Commit...</strong>&quot;.<br>
+ <br>
+ 2. Ó äûÿëîãàâûì âàêíå àï³øû ¢âåäçåíûÿ òàáîé çìåíû.<br>
+ <br>
+ 3. Êë³êí³ &quot;OK&quot;. Òâàå çìåíû áóäóöü çàíåñåíû íà ñýðâåð.<br>
+ </p>
+ </blockquote>
+ </blockquote>
+ <p>&nbsp;</p>
+ <p align="center">Ïîñïåõà¢!</p>
+ <p>&nbsp;</p>
+</blockquote>
+<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Äàêóìåíòàöûÿ Moodle</a></font></p>
+<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id: features.html,v 1.2 2004/12/08
+ 10:34:19 martin Exp $</font></p>
+</body>
+</html>
View
220 lang/be/docs/developer.html
@@ -0,0 +1,220 @@
+<head>
+ <title>Дакументацыя Moodle : Падручнік праграміста</title>
+ <link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+ <style type="text/css">
+ <!--
+ .sectionheading {
+ font-size: medium;
+ font-weight: bold;
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+ border: 1px dotted;
+ padding: 10px;
+ background-color: #EEEEEE;
+ }
+ -->
+ </style>
+</head>
+
+<body bgcolor="#FFFFFF">
+<h2>Падручнік праграміста</h2>
+<p>Гэты дакумент часткова апісвае структуру Moodle, а таксама спосаб, якім вы можаце ўключыць яго ў сваё развіццё.</p>
+<p>На гэты момант ён не вельмі імпануючы. Але з цягам часу павінна з’явіцца лепшая дакументацыя!</p>
+<p>Змест:</p>
+<ol>
+ <li><a href="#architecture">Архітэктура Moodle</a></li>
+ <li><a href="#contribute">Як яго можна ўключыць у сваё развіццё</a>
+ <ul>
+ <li><a href="#activities">Складнікі курсаў</a></li>
+ <li><a href="#themes">Тэмы</a></li>
+ <li><a href="#languages">Мовы</a></li>
+ <li><a href="#database">Схемы для баз дадзеных</a></li>
+ <li><a href="#courseformats">Фарматы курсаў</a></li>
+ <li><a href="#doc">Дакументацыя і артыкулы</a></li>
+ <li><a href="#bugs">Пошук памылак</a></li>
+ </ul>
+ </li>
+</ol>
+<p>&nbsp;</p>
+<h3 class="sectionheading"><a name="architecture"></a>1. Архітэктура Moodle</h3>
+<blockquote>
+ <p>З пункту гледжання адміністратара, платформа Moodle была створана згодна з наступнымі крытэрыямі :</p>
+ <ol>
+ <li><strong>Moodle павінен спрыяць запуску як мага найбольшай колькасці платформ</strong><br>
+ <br>
+ Платформа сецевых аплікацый, якая найлепш паддаецца пераносу - гэта PHP злучаная з MySQL. Менавіта ў гэтым асяроддзі быў створаны Moodle (пад Linuks, Windows, а таксама Mac OS X). Дзеля падтрымкі базаў дадзеных Moodle карыстаецца бібліятэкай ADOdb. Гэта азначае, што Moodle здольны выкарыстоўваць <a href="http://php.weblogs.com/ADOdb_manual#drivers">больш чым дзесяць розных відаў баз дадзеных.</a> (на жаль Moodle не здольны пакуль што <em><strong>ствараць табель</strong></em> ва ўсіх гэтых базах дадзеных. Больш падрабязную інфармацыю вы знойдзеце у наступнай частцы гэтага падручніка) <br>
+ <br>
+ </li>
+ <li><strong>Moodle павінен быць простым пры ладаванні, асвойванні абслугоўвання i мадыфікацыі</strong><br>
+ <br>
+ Раннія прататыпы Moodle (1999) былі створаны з дапамогай <a target=_top href="http://www.zope.org/">Zope</a> - высокаўзроўневага, арыентаванага на аб'екты сэрвера сецевых аплікацыяў. На жаль, аказалася, што паміма самой па сабе файнай тэхналогіі, яе цяжка было засвоіць і яна была недастаткова гнуткай з пункту гледжання адміністравання. З другога боку, да скрыптавай мовы PHP можна вельмі лёгка прызвычаіцца (асабліва, калі вы ўжо займаліся праграмаваннем з выкарыстаннем скрыптавых моваў). Я вырашыў адносна хутка, што не буду ўжываць праектавання, якое арыентавана на прафесіяналаў-праграмістаў, зноў жа дзеля таго, каб цэлае засталося лёгкім і зразумелым для пачаткоўцаў. Паўторнае выкарыстанне коду (code reuse) дасягаецца дзякуючы сістэме бібліятэк з ясна акрэсленымі функцыямі і сцісла вызначаным месцазнаходжаннем файлаў са скрыптамі. Мова PHP таксама нескладаная пры закладцы і настолькі ж даступная, бо большасць сэрвераў прапануе яе як стандарт.
+<br>
+ <br>
+ </li>
+ <li><strong>Пераходы да чарговых версій Moodle павінны быць нескладанымі</strong><br>
+ <br>
+ Платформа Moodle уключае інфармацыю пра свае версіі (таксама як і пра версіі знешніх модуляў). У яе ўбудаваны механізм, які дазваляе Moodle правільна актуалізаваць самыя новыя версіі (напрыклад, Moodle мае магчымасць змяніць назвы табліцаў або дадаць новыя палі да ўжо існуючых). Калі напрыклад вы карыстаецеся CVS у Юніксе, то дастаткова толькі даць каманду &quot;cvs update -d&quot;, a затым выйсці на галоўную старонку сэрвісу каб закончыць працэс актуалізацыі.<br>
+ <br>
+ </li>
+ <li><strong>Moodle павінен мець модульную пабудову, каб мець магчымасць разбудовы сістэмы.</strong><br>
+ <br>
+ Moodle мае шэраг мадуляцыйных функцый, такіх як тэмы, змест курсаў, моваў абалонак праграмы, схемы баз дадзеных і фарматы курсаў. . Гэта дазваляе дадаваць новыя функцыі да галоўнага коду, або нават асобна іх размяркоўваць. На гэту тэму вы зможаце атрымаць больш інфармацыі далей.<br>
+ <br>
+ </li>
+ <li><strong>Павінна існаваць магчымасць карыстання Moodle разам з іншымі сістэмамі</strong><br>
+ <br>
+ Moodle трымае ўсе файлы дадзенага курса ў звычайным каталогу на сэрверы. Гэта дазваляе адміністратару сістэмы зрабіць іх даступнымі на файлавым узроўні кожнаму настаўніку, напрыклад праз Appletalk, SMB, NFS, FTP, WebDAV і д.п.. Модулі верагоднасці дазваляюць Moodle карыстацца LDAP, ІMAP, POP3, NNTP, або іншымі базамі дадзеных як крыніцай інфармацыі аб карыстальніках. У будучыні Moodle збіраецца мець магчымасць імпартаваць і экспартаваць дадзеныя пры дапамозе фарматаў, якія абапіраюцца на XML (у тым ліку ІMS і SCORM), а таксама павышаную магчымасць карыстання ўзорамі фарматавання абалонкі (дзякуючы гэтаму стане лягчэй інтэграваць Moodle з іншымі старонкамі WWW)
+</li>
+ </ol>
+</blockquote>
+<p>&nbsp;</p>
+<h3 class="sectionheading"><a name="contribute" id="contribute"></a>2. Як можна уключыць Moodle у сваё развіццё</h3>
+<blockquote>
+ <p> Як ужо гаварылася вышэй, Moodle утрымлівае шэраг функцый, якія маюць модульную пабудову. Нават калі вы не праграміст, існуюць такія сферы, у якіх вы можаце сабе дапамагчы.</p>
+ <p><strong><a name="activities" id="activities"></a>Складнікі курсаў</strong></p>
+ <blockquote>
+ <p>Гэта на самай справе найбольш істотныя модулі. Яны размешчаны ў каталогу 'mod'. Існуе сем асноўных модуляў гэтага тыпу : заданне, выбар, форум, дзённік, тэст, запас, а таксама анкета. Кожны з гэтых модуляў уключае асобны падкаталог, у які ўключаны неабходныя элементы (плюс дадатковыя скрыпты, тыповыя толькі для дадзенага модуля) :
+</p>
+ <ul>
+ <li>mod.html: служыць для змяшчэння або актуалізацыі інстанцыі дадзенага модулю</li>
+ <li>version.php: акрэслівае інфармацыю (meta-іnfo) і робіць магчымым выкарыстанне</li>
+ <li>icon.gif: абразок памерам 16x16, які сімвалізуе модуль</li>
+ <li>db/: db rables і дадзеныя для SQL (для кожнага асобнага віду базы дадзеных)</li>
+ <li>index.php: уключае ў сябе спіс інстанцый у курсе</li>
+ <li>view.php: старонка, якая служыць для агляду выбранай інстанцыі</li>
+ <li>lib.php: Калі модуль акрэслівае нейкія функцыі, то яны павінны знаходзіцца тут. Калі модуль мае назву напр. wіdget, у такім разе неабходнае замяшчэнне наступных функцый:
+ <ul>
+ <li>widget_add_instance() - код , які служыць для дадавання новых інстанцый</li>
+ <li>widget_update_instance() - код, які служыць для актуалізацыі ўжо існуючых інстанцый</li>
+ <li>widget_delete_instance() - код, які служыць для выдалення інстанцый</li>
+ <li>widget_user_outline() - маючы дадзеную інстанцыю, можна падсумаваць уклад карыстальніка</li>
+ <li>widget_user_complete() - маючы дадзеную інстанцыю, можна падрабязна пералічыць усе элементы ўкладу карыстальніка<br>
+ </li>
+ <li>каб пазбегнуць магчымых канфліктаў, кожная з функцый модулю павінна пачынацца на wіdget_ . Кожная пастаянная, якую вы акрэсліце, павінна пачынацца WІDGET_</li>
+ </ul>
+ </li>
+ <li>Урэшце кожны модуль будзе уключаць файл, які ўключае ланцугі знакаў для дадзенай мовы. Падрабязнасці знойдзеш ніжэй.</li>
+ </ul>
+ <p>Найбольш простым метадам пабудовы новага складніка курсу з’яўляецца выкарыстанне ўзору, які запісаны ў файле <strong><a href="http://moodle.com/mod/newmodule_template.zip">mod/newmodule_template.zip</a>.</strong>
+ Распакуй яго, а затым прачытай файл README </p>
+ <p>Добрай справай з’яўляецца ўдзел у <a href="http://moodle.com/mod/forum/view.php?id=44" target="_top"> Форуме, прысвечаным складнікам курсаў.</a> (Activities
+ modules forum on Using Moodle).</p>
+ <p>&nbsp;</p>
+ </blockquote>
+ <p> <strong><a name="themes" id="themes"></a>Тэмы</strong></p>
+ <blockquote>
+ <p>Тэмы (Themes / skіns) акрэсліваюць выгляд усяго сэрвісу. Разам з галоўнай дыстрыбуцыяй, прапануецца некалькі простых тэмаў, але ты можаш стварыць сваю ўласную, падбіраючы колеры, стылі і графіку, а таксама змясціўшы свой лагатып</p>
+ <p>Кожная тэма размешчана ў падкаталогу &quot;theme&quot; і уключае, як мінімум, наступныя файлы:</p>
+ <ul>
+ <li><strong>config.php</strong>: акрэслівае колеры тэмы, якія ўжываюцца ва ўсім сервісе</li>
+ <li><strong>styles.php</strong>: уключае інфармацыю пра стылі, у тым ліку дэфініцыю CSS для стандартных элементаў HTML, а таксама для многіх модуляў Moodle</li>
+ <li><strong>header.html</strong>: размешчаны зверху кожнай старонкі. Можаш выкарыстаць яго, напрыклад, для размяшчэння лагатыпу.</li>
+ <li><strong>footer.html</strong>: размешчаны знізу кожнай старонкі</li>
+ </ul>
+ <p>Каб стварыць уласную тэму для Moodle у існуючай версіі:</p>
+ <ol>
+ <li>Скапіюй якую-небудзь з ужо існуючых тэмаў у тэчку з іншай назвай. Прапаную табе пачаць з нейкай стандартнай тэмы. </li>
+ <li>Змадыфікуй config.php і размясці ў ім уласныя колеры. </li>
+ <li>Змадыфікуй styles.php і замяні стылі CSS. </li>
+ <li>Змадыфікуй header.html i footer.html каб дадаць лагатып і візуальную схему старонкі.
+ </li>
+ </ol>
+ <p>Памятай, што кожны з гэтых крокаў з’яўляецца апцыянальным. Можаш дыяметральна змяніць выгляд сэрвісу, толькі змяніўшы колеры ў confіg.php</p>
+ <p>Чарговыя версіі Moodle <em>могуць</em> у некаторай ступені змяніць тэмы, таму заўсёды чытай заўвагі да новага выдання, калі карыстаешся нестандартнай тэмай.</p>
+ <p>Асабліва Moodle 2.0 будзе мець зусім новую сістэму дэманстрацыі, якая, хутчэй за ўсё, будзе заснавана на трансфармацыях XSL выхаду XML з Moodle. Верагодна што тэмы будуць мець зусім іншы фармат, але затое будуць куды больш здольныя да мадыфікацыяў (напрыклад будуць мець магчымасць перасоўвання асобных элементаў на старонцы).</p>
+ <p>Больш інфармацыі на гэту тэму знойдзеце на <a target=_top href="http://moodle.com/mod/forum/view.php?id=46">форуме, які прысвечаны тэмам </a> (Themes forum on Using Moodle). Калі створыш добрую тэму, якой бы захацеў падзяліцца, перашлі упакованы файл на форум, прысвечаны тэмам.<br>
+ </p>
+ </blockquote>
+ <p>&nbsp;</p>
+ <p><strong><a name="languages" id="languages"></a>Мовы</strong></p>
+ <blockquote>
+ <p>Moodle запраектаваны як міжнародная платформа. Калі ланцужок знакаў або старонка тэксту, якая дэманструецца, як частка абалонкі, ён падтрымліваецца як моўны файл. Кожная мова захоўваецца ў падкаталогу 'lang'.
+
+ Структура падкаталогу lang наступная:</p>
+ <p><strong>lang/be</strong> - каталог, як уключае ўсе файлы для дадзенай мовы (напрыклад для беларускай)</p>
+ <ul>
+ <li>moodle.php - ланцужкі знакаў (strіngі) для галоўнай абалонкі (інтэрфейсу)</li>
+ <li>assignment.php - ланцужкі знакаў для модулю заданняў</li>
+ <li>choice.php - ланцужкі знакаў для модулю выбару</li>
+ <li>forum.php - ланцужкі знакаў для модулю форум</li>
+ <li>journal.php - ланцужкі знакаў для модулю дзённік</li>
+ <li>quiz.php - ланцужкі знакаў для модулю тэст</li>
+ <li>resource.php - ланцужкі знакаў для модулю рэсурсы</li>
+ <li>survey.php - ланцужкі знакаў для модулю анкеты</li>
+ <li>.... і да таго ланцужкі знакаў для ўсіх дадатковых модуляў<br>
+ <br>
+ Ланцужок знакаў з гэтых файлаў можна атрымаць пры дапамозе <strong><em>get_string()</em></strong><em>
+ </em>lub<em> <strong>print_string()</strong> </em>. Кожны ланцужок знакаў замяняе адпаведны ланцужок на іншай мове.<em><br>
+ <br>
+ </em>напрыклад: $strdueby = get_string(&quot;assignmentdueby&quot;, &quot;assignment&quot;,
+ userdate($date)); <br>
+ <br>
+ Калі які-небудзь ланцужок знакаў у нейкай мове не існуе, ён аўтаматычна замяняецца сваім ангельскім адпаведнікам. </li>
+ </ul>
+ <p><strong>lang/be/help</strong> - уключае ўсе дапаможныя старонкі (для дапамогі ва ўсплываючых вокнах)</p>
+ <blockquote>
+ <p>Галоўныя дапаможныя файлы знаходзяцца непасрэдна ў гэтым каталогу, у той час як дапаможныя файлы дапамогі для асобных модулях змешчаны ў падкаталогі з назвамі адпаведнымі назвам модуляў. </p>
+ <p>Кнопку дапамогі можна змясціць на старонцы, карыстаючыся функцыяй helpbutton</p>
+ <p>пp. helpbutton(&quot;тэкст&quot;, &quot;націсні, каб атрымаць дапамогу на тэму тэксту&quot;);</p>
+ <p>а ў выпадку модуляў:</p>
+ <p>helpbutton(&quot;Тып форум&quot;, &quot;Тыпы форумаў&quot;, &quot;форум&quot;);</p>
+ </blockquote>
+ <p>УВАГА : можаш выдаваць мовы on-lіne, карыстаючыся інструментам адміністравання &quot;Правер мову&quot;.
+ Дзякуючы гэтаму можна не толькі лёгка дадаваць новыя мовы, але таксама мадыфікаваць ужо існуючыя. Калі пачнеш пераклад на новую мову, прашу, устанаві кантакт са мной : <a target=_top href="http://dougiamas.com/">
+Martin Dougiamas</a>. </p>
+ <p>Можаш таксама скарыстаць <a target=_top href="http://moodle.com/mod/forum/view.php?id=43">Форум, прысвечаны мовам </a> (Languages forum on Using Moodle). </p>
+ <p>Магу таксама перадаць табе <a href="?file=cvs.html">правы запісу CVS у крынічны код Moodle</a> каб ты мог непасрэдна ўпраўляць файламі.</p>
+ </blockquote>
+ <p><br>
+ <strong><a name="database" id="database"></a>Схемы базаў дадзеных</strong></p>
+ <blockquote>
+ <p>Калі Moodle атрымае дзеючую базу дадзеных разам з акрэсленымі табліцамі, то мэтанакіраваныя простыя запыты SQL, выкарыстаныя ў Moodle, павінны правільна супрацоўнічаць з рознымі відамі баз дадзеных.</p>
+ <p>Праблема заключаецца ў <strong>аўтаматычным стварэнні</strong> новых табліцаў у базах дадзеных. Moodle імкнецца гэта выканаць падчас закладкі. Паколькі базы дадзеных у значнай ступені адрозніваюцца, яшчэ не існуе метад выканання гэтага незалежна ад платформы. Каб падтрымаць гэты працэс можна стварыць sekwenc даручэнняў SQL, якія служаць для стварэння табліцы Moodle у канкрэтнай базе дадзеных. Гэтыя файлы знаходзяцца у каталогу <strong>lib/db</strong>,
+ таксама ў падкаталогу <strong>db</strong> кожнага модулю.</p>
+ <p>Зараз толькі MySQL і PostgreSQL поўнасцю абслугоўваюцца гэтым механізмам (ніхто не склаў схемаў для іншых баз).</p>
+ <p>Moodle 1.1 будзе выкарыстоўваць новы метад, заснаваны на XML, якая забяспечыць, што тое, што ўсе гэтыя складанасці страцяць актуальнасць.
+</p>
+ </blockquote>
+ <p>&nbsp;</p>
+ <p><strong><a name="courseformats" id="courseformats"></a>Фарматы курсаў</strong></p>
+ <blockquote>
+ <p> Moodle абслугоўвае зараз тры розныя фарматы курсаў : тыднёвы, тэматычны, а таксама сяброўскі.</p>
+ <p>Усе яны некалькі больш прывязаны да кода (і праз гэта менш &quot;эластычныя&quot;)чым іншыя модулі, але і тут можна адносна лёгка дадаць новыя фарматы.</p>
+ <p>Калі ты маеш нейкія задумы адносна іншых фарматаў, якія табе патрэбны, або хацеў бы сустрэцца, зкантактуйся са мной, а я зраблю ўсё што змагу, каб уключыць іх ў будучыя дыстрыбуцыі.</p>
+ </blockquote>
+ <p>&nbsp;</p>
+ <p><strong><a name="doc" id="doc"></a>Дакументацыя і артыкулы</strong></p>
+ <blockquote>
+ <p>Калі ты адчуваеш, што можаш напісаць даведнік, артыкул, навуковую працу (або любую іншую) на тэму Moodle, зрабі гэта!</p>
+ <p>Змясці сваю працу ў сетцы і памятай, што трэба таксама змясціць спасылку на <a target=_top href="http://moodle.org/">http://moodle.org/</a></p>
+ </blockquote>
+ <p>&nbsp;</p>
+ <p><strong><a name="bugs" id="bugs"></a>Удзел у знаходжанні памылак</strong></p>
+ <blockquote>
+ <p> Напрыканцы, я б хацеў цябе заахвоціць, каб ты запісаўся ў &quot;знаходжанне памылак &quot (bug tracker)
+
+ на старонцы <a target=_top href="http://moodle.org/bugs/">http://moodle.org/bugs</a> ,
+каб абвяшчаць пра ўсе памылкі, якія ты знойдзеш і каб ты мог удзельнічаць у абмеркаванні, як ад іх пазбавіцца.</p>
+ <p>Тэрмін &quot;Памылкі&quot; датычыць не толькі памылак у праграмаванні, але таксама новых ідэй або пажаданняў адносна функцый, або нават канструктыўнай крытыкі існуючых функцый. Прывабнасць праграмавання open-source заключаецца ў тым, што кожны можа прыняць удзел і дапамагчы ў стварэнні лепшага прадукта. У гэтым праекце твой асабісты ўклад будзе прывітаны з радасцю!</p>
+ </blockquote>
+</blockquote>
+<p>&nbsp;</p>
+<blockquote>
+ <blockquote>
+ <blockquote>
+ <p align="center">Дзякую за карыстанне Moodle!</p>
+ <p align="center">З найлепшымі зычэннямі,<br>
+ <a target=_top href="http://dougiamas.com/">Martin Dougiamas</a></p>
+ </blockquote>
+ </blockquote>
+</blockquote>
+<p>&nbsp;</p>
+<p>&nbsp;</p>
+<blockquote>
+ <p>&nbsp;</p>
+</blockquote>
+<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Dokumentacja Moodle</a></font></p>
+<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id: developer.html,v 1.2 2004/12/09
+ 10:34:19 martin Exp $</font></p>
+
+</body>
View
634 lang/be/docs/faq.html
@@ -0,0 +1,634 @@
+<html>
+<head>
+<title>Дакументацыя Moodle: Пытанні, што найчасцей задаюць (FAQ)</title>
+<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS">
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
+</head>
+
+<body bgcolor="#FFFFFF">
+<h1> Пытанні, што найчасцей задаюць (FAQ)</h1>
+<p class="normaltext">На гэтай старонцы знаходзіцца некалькі адказаў на пытанні, што найчасцей задаюць.
+ Калі Вы рухаліся адпаведна <a href="./?file=install.html">інструкцыі па ладаванні</a>, але
+ усё яшчэ маеце праблемы, тады гэтая старонка павінна Вам дапамагчы. </p>
+
+<p class="normaltext">Калі вы не знойдзеце адказу тут, паспрабуйце <a href="http://moodle.org/mod/forum/index.php?id=5" target="_top">форумы
+ Moodle</a> на moodle.org. Пачынайце з пошуку форумаў, скарыстаўшы некалькі ключавых словаў,
+ калі Вашая праблема ўжо абмяркоўвалася. Калі нічога ня знойдзеце, аформіце Вашае пытанне ў выглядзе адпаведнага форуму - Вам дапамогуць.</p>
+
+
+<p class="normaltext">Калі вы ўжо паспрабавалі некалькі варыянтаў безвынікова,
+і Вы пры гэтым працуеце з актывізаваным firewall-ам (блакіроўшчыкам непажаданага доступу), рэкамендуем праверыць настройкі Вашага
+firewall-у, каб пераканацца, што ён не блакуе патрэбную функцыю або злучэнне.
+Firewall-ы зрэдку выклікаюць праблемы з Moodle, але часам уплываюць за зніжэнне функцыянальных магчымасцяў з прычыны збояў канфігурацыі Firewall-a.
+
+
+
+<p class="normaltext">Скарыстайце гэты спіс пытанняў для хуткага пераходу да адпаведнага адказу ніжэй:</p>
+
+<p class="questionlink"><a href="#filenotfound">Калі я спрабую прагледзець загружаемы файл, атрымліваю памылку &quot;файл ня знойдзены&quot;</a></p>
+
+
+
+<p class="questionlink"><a href="#php">Ці заладавана PHP, і якая ў мяне версія?</a></p>
+
+
+
+<p class="questionlink"><a href="#blankpages">Чаму ўсе мае старонкі пустыя?</a></p>
+
+
+
+<p class="questionlink"><a href="#errorgetstring">На старонках памылкі: зварот да нявызначанай функцыі: get_string()</a></p>
+
+
+
+<p class="questionlink"><a href="#headerssent">Чаму я працягваю атрымліваць паведамленні аб памылцы &quot;загалоўкі ўжо дасланыя&quot;?</a></p>
+
+
+
+<p class="questionlink"><a href="#failedopen">Працягваю атрымліваць гэту памылку: Неабходна тое, што не раскрылася '/web/moodle/lib/setup.php'</a></p>
+
+
+
+<p class="questionlink"><a href="#quotes">Тэксты, што я дадаю з апострафам (') або з (&quot;) выклікаюць памылкі або прыходзіць з даданым значкам слэш</a></p>
+
+
+
+<p class="questionlink"><a href="#sessiontmp">Я атрымліваю паведамленні аб памылцы пра session_start</a></p>
+
+
+
+<p class="questionlink"><a href="#fixdirroot">Калі я іду на старонку адміністратара, мне кажуць ачысціць dirroot!</a></p>
+
+
+
+<p class="questionlink"><a href="#loginsetting">Я рэгіструюся, але спасылка на login не змяняецца. Я нармальна загружаюся і працую.</a></p>
+
+
+
+<p class="questionlink"><a href="#resource1"> Калі хачу дадаць рэсурс, то атрымліваю паведамленні аб памылцы.</a></p>
+
+
+
+<p class="questionlink"><a href="#noadmin"> Падчас пачатку працэсу загрузкі, у мяне не патрабуюць стварыць адміністрацыйны рахунак!</a></p>
+
+<p class="questionlink"><a href="#nologin"> Не магу зарэгістравацца - вісне вакно рэгістрацыі.</a></p>
+
+<p class="questionlink"><a href="#backup">Як засцерагчыся ад згубы інфармацыі на маім сайце Moodle?</a></p>
+
+<p class="questionlink"><a href="#locale"> Чаму мой сайт Moodle няправільна паказвае дату і час?</a></p>
+
+<p class="questionlink"><a href="#cron">E-mail копіі не дасылаюцца
+з маіх форумаў</a></p>
+
+<p class="questionlink">&nbsp;</p>
+
+
+
+
+
+
+
+<h3><a name="filenotfound"></a>Калі я спрабую праглядзець загружаемы файл выскоквае памылка &quot;файл ня знойдзены&quot;</h3>
+
+
+
+<p class="answer">Напрыклад: Not Found: The requested URL /moodle/file.php/2/мой файл.jpg
+
+
+
+ ня быў знойдзены на гэтым сэрверы. </p>
+
+
+
+<p class="answer">Ваш сэрвер мусіць мець такую канфігурацыю, каб частка URL пасля імя скрыпта падыходзіла да скрыпта. Гэта звычайна даступна ў Apache 1, але недаступна па змаўчанні ў Apache 2. Каб уключыць гэта, дадайце гэты радок да Вашага httpd.conf, або да .htaccess файла ў Вашай лакальнай дырэкторыі (глядзі <a href="./?file=install.html#webserver">Усталяваць дакументацыю</a>
+
+
+
+ для таго каб атрымаць больш дэталяў): </p>
+
+
+
+<p class="answercode"><b>AcceptPathInfo</b> on</p>
+
+
+
+<p class="answer">ЗАЎВАГА: гэта спрацуе толькі ў версіі Apache 2.x. </p>
+
+
+
+<p class="answer">Калі вы не карыстаецеся Apache 2 і ў вас яшчэ ўзнікае гэта праблема, што малаверагодна, тады ўключыце Moodle каб паспрабаваць альтэрнатыўны метад. Негатыўны бок гэтага - спад у прадуктыўнасці для Вашых карыстальнікаў і Вы таксама не зможаце ўжываць альтэрнатыўныя спасылкі на рэсурсы HTML. </p>
+
+
+
+<p class="answer">Каб скарыстацца гэтым альтэрнатыўным метадам, зарэгіструйцеся як Admin, ідзіце на старонку "Configure Variables" і змяніце ўстаноўкі на "<b>slasharguments</b>".
+
+
+
+
+ Зараз Вы зможаце карыстацца Вашымі загружанымі файламі.</p>
+
+
+
+<p class="answer">&nbsp;</p>
+
+
+
+
+
+
+
+ <h3><a name="php"></a>Ці заладавана PHP, і якая ў мяне версія?</h3>
+
+
+
+ <p class="answer">Зрабіце новы файл на вашым сайце пад назвай info.php, які змяшчае наступны тэкст і выклічце яго з Вашага браўзера:</p>
+
+
+
+
+
+
+
+ <p class="answercode">&lt;?PHP phpinfo() ?&gt;</p>
+
+
+
+<p class="answer">Калі не адбываецца нічога, тады ў вас не ўсталяваны PHP. Праглядзіце дакументы па інсталяцыі, каб даведацца, як яго можна паставіць на ваш камп'ютэр.</p>
+
+
+
+<p class="answer">&nbsp;</p>
+
+
+
+<h3><a name="blankpages"></a>Чаму ўсе мае старонкі пустыя? </h3>
+
+
+
+<p class="answer">Праверце пераменную dirroot у config.php. Трэба ўжываць поўныя паролі, напрыклад:</p>
+
+
+
+<p class="answercode"> $CFG->dirroot = "d:\inetpub\sites\www.yoursite.com\web\moodle";</p>
+
+
+
+<p>&nbsp; </p>
+
+
+
+<p class="answer">Redhat Linux платформу глядзіце: <a href="http://moodle.org/doc/?file=installamp.html">Redhat Linux</a></p>
+
+
+
+<p>&nbsp; </p>
+
+
+
+<h3><a name="errorgetstring"></a>На старонках памылкі: зварот да нявызначанай функцыі: get_string()</h3>
+
+
+
+<p class="answer">Калі выскокваюць памылкі, кшталту:</p>
+
+
+
+<p class="answercode">Аналіз памылка: аналіз памылка, нечаканая Т ПЕРАМЕННАЯ у c:\program
+
+
+
+ files\easyphp\www\moodle\config.php on line 94 <br />
+
+
+
+ Памылка: Зварот да нявызначанай функцыі: get_string() in c:\program files\easyphp\www\moodle\mod\resource\lib.php
+
+
+
+ on line 11</p>
+
+
+
+<p class="answer">тады, напэўна, Вы пакінулі semi-colon або спасылку з радка ў config.php (папярэдняга радка 94).</p>
+
+
+
+<p class="answer">Іншай прычынай можа быць тое, што вы адчынілі config.php у праграме кшталту Word каб яго адрэдагаваць, а захавалі яго як HTML старонку, а не тэкставага файла.</p>
+
+
+
+<p>&nbsp;</p>
+
+
+
+<h3><a name="headerssent"></a>Чаму атрымліваю памылкі
+
+
+пра &quot;загалоўкі ўжо дасланыя&quot;?</h3>
+
+
+
+<p class="answer">Калі выскокваюць памылкі кшталту:</p>
+
+
+
+<p class="answercode">Увага: не магу дадаць інфармацыю загалоўка - загалоўкі ўжо дасланыя (вывад пачаўся на/webs/moodle/config.php:87) у /webs/moodle/lib/moodlelib.php
+на радку 1322 </p>
+
+
+
+
+<p class="answercode">Увага: не магу дадаць інфармацыю загалоўка - загалоўкі ўжо дасланыя (вывад пачаўся на/webs/moodle/config.php:87) у /webs/moodle/lib/moodlelib.php
+на радку 1322 </p>
+
+
+
+<p class="answercode">Увага: не магу дадаць інфармацыю загалоўка - загалоўкі ўжо дасланы(вывад пачаўся на/webs/moodle/config.php:87) у /webs/moodle/lib/moodlelib.php
+
+
+
+на радку 54 </p>
+
+
+
+<p class="answer">У Вас пустыя радкі або прамежкі пасля апошняга на Вашым config.php
+
+
+
+файле. Магчыма, праблемы з тэкставымі рэдактарамі - на прыклад Notepad у Windows - паспрабуйце іншы. </p>
+
+
+
+<p class="answer">&nbsp;</p>
+
+
+
+<h3><a name="failedopen"></a>Атрымліваю памылку: неабходна тое, што не раскрылася '/web/moodle/lib/setup.php'</h3>
+
+
+
+<p class="answer">У Вашым config.php, устаноўка для пераменнай dirroot
+мусіць быць <strong>поўны шлях ад жорсткага дыску Вашага сэрвера</strong>.</p>
+
+
+
+<p class="answer">Здараецца, людзі ўжываюць шлях ад іх хатняй дырэкторыі,
+або роднасны кораню дырэкторыі сэрвера.</p>
+
+
+
+<p class="answer">&nbsp;</p>
+
+
+
+<h3><a name="quotes" id="quotes"></a>Кожны тэкст, які я дадаю з апострафам
+
+
+
+ (') або ў двукоссі (&quot;) выклікае памылкі або прыходзіць з далучаным слэшам</h3>
+
+
+
+<p class="answer">Праблемы з апострафамі выкліканы няправільным &quot;парнымі двукоссямі&quot;. Moodle патрабуе наступных установак (звычайна, па змаўчанні):</p>
+
+
+
+<p class="answercode">magic_quotes_gpc = On<br />
+
+
+
+ magic_quotes_runtime = Off</p>
+
+
+
+<p class="answer">Глядзі секцыю на <a href="./?file=install.html#webserver">webserver
+
+ configuration</a> у дакументацыі па ладаванні, каб даведацца больш дэталёва.</p>
+
+<p class="answer">&nbsp;</p>
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+