Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20061012)

  • Loading branch information...
1 parent d4f0981 commit 375a0ea8dec497105c5b28eeff7f5c5c1dc117d4 moodler committed Oct 12, 2006
Showing with 229 additions and 10 deletions.
  1. +131 −7 install/lang/eu_utf8/installer.php
  2. +12 −0 install/lang/sk_utf8/installer.php
  3. +86 −3 install/lang/sv_utf8/installer.php
@@ -9,32 +9,156 @@
/// File generated by cvs://contrib/lang2installer/installer_builder
/// using strings defined in installer_strings (same dir)
+$string['admindirerror'] = 'Adminerako zehaztu den direktorioa ez da zuzena';
+$string['admindirname'] = 'Admin direktorioa';
+$string['admindirsettinghead'] = 'Admin direktorioa aukeratu...';
+$string['admindirsettingsub'] = '<p>Oso web zerbitzari gutxik erabiltzen dute /admin kontrol-panel edo antzekora era sartzeko URL berezi gisa. Zoritxorrez, hau ez dator bat Moodlen lehenetsitako administrazio-orrien kokapenarekin. Nahi izanez gero, zure instalazioko admin direktorioaren izena alda dezakezu, hemen izen berria idatziz. Adibidez: <blockquote> moodleadmin</blockquote>.
+Horrela Moodleko admin loturak berrezarriko dira.</p>';
+$string['cannotcreatelangdir'] = 'Lang direktorioa ezin da sortu.';
+$string['cannotcreatetempdir'] = 'Temp direktorioa ezin da sortu.';
+$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Ezin dira osagaiak jaitsi.';
+$string['cannotdownloadzipfile'] = 'ZIP fitxategia ezin da jaitsi.';
+$string['cannotfindcomponent'] = 'Osagaia ezin da aurkitu.';
+$string['cannotsavemd5file'] = 'Md5 fitxategia ezin da gorde.';
+$string['cannotsavezipfile'] = 'ZIP fitxategia ezin da gorde.';
+$string['cannotunzipfile'] = 'Ezin da fitxategia deskonprimatu.';
+$string['caution'] = 'Kontuz';
+$string['check'] = 'Egiaztatu';
+$string['chooselanguagehead'] = 'Hizkuntza aukeratu';
+$string['chooselanguagesub'] = 'Instalazio-prozesurako hizkuntza aukeratu, mesedez.';
$string['closewindow'] = 'Itxi leiho hau';
+$string['compatibilitysettingshead'] = 'PHPren zure ezarpenak konprobatzen...';
+$string['compatibilitysettingssub'] = 'Zure zerbitzariak baldintza hauek guztiak bete beharko ditu Moodle bertan egokiro funtzionatzeko.';
+$string['componentisuptodate'] = 'Osagaia eguneratu da.';
+$string['configfilenotwritten'] = 'Instalazioaren scriptak ezin izan du aukeratutako zehaztapen guztiak beteko dituen config.php fitxategia automatikoki sortu. Mesedez, kode hau config.php izeneko fitxategi batean kopiatu eta Moodleren sustraiko direktorioan itsatsi.';
+$string['configfilewritten'] = 'config.php arrakastaz sortu da';
+$string['configurationcompletehead'] = 'Ezarpen osatua';
+$string['configurationcompletesub'] = 'Moodlek ezarpen-fitxategia sortu du';
$string['continue'] = 'Jarraitu';
$string['database'] = 'Datu-basea';
-$string['dataroot'] = 'Datuen direktorioa';
-$string['dirroot'] = 'Moodle direktorioa';
+$string['databasecreationsettingshead'] = 'Orain Moodleren datu gehienak bilduko dituen datu-basearen ezarpenak zehaztu behar dituzu. Instalatzaileak, beherago zehaztutako ezarpenen arabera, datu-basea sortuko du.';
+$string['databasecreationsettingssub'] = '<b>Mota:</b> lehenetsitako balorea \"mysql\" da<br />
+<b>Zerbitzaria:</b> lehenetsitako balorea \"localhost\" da<br />
+<b>Izena:</b>datu-basearen izena, ad., moodle<br />
+<b>Erabiltzailea:</b> lehenetsitako balorea \"root\" da<br />
+<b>Pasahitza:</b> datu-basearen pasahitza<br />
+<b>Taulen aurrizkia:</b> taula guztietarako aukerazko aurrizkia';
+$string['databasesettingshead'] = 'Orain Moodleren datu gehienak bilduko dituen datu-basearen ezarpenak zehaztu behar dituzu. Datu-base hori aldez aurretik sortu behar zen eta erabiltzaile-izena eta sarbide-pasahitza izan beharko lituzke.';
+$string['databasesettingssub'] = '<b>Mota:</b> mysql edo postgres7<br />
+<b>Zerbitzaria:</b> p.ej.: localhost edo db.zuredomeinua.com<br />
+<b>Erabiltzailea:</b> datu-basearen erabiltzaile-jabea<br />
+<b>Pasahitza:</b> datu-basearen erabiltzailearen pasahitza<br />
+<b>Taulen aurrizkia:</b> taula guztietan erabiltzeko aukerazko aurrizkia';
+$string['dataroot'] = 'Datu-direktorioa';
+$string['datarooterror'] = '\'Datu-direktorioa\' ezin izan da sortu edo aurkitu. Bidea zuzendu edo direktorioa eskuz sortu.';
+$string['dbconnectionerror'] = 'Datu-basearekiko konexio-errorea. Mesedez, datu-basearen ezarpenak aztertu.';
+$string['dbcreationerror'] = 'Errorea datu-basea sortzean. Ezin izan da datu-basea sortu emandako izen eta ezarpenekin';
+$string['dbhost'] = 'Zerbitzaria';
+$string['dbprefix'] = 'Taulen aurrizkia';
+$string['dbtype'] = 'Mota';
+$string['dbwrongencoding'] = 'Aukeratutako datu-basea aholkatzen ez den kodifikazio baten menpean egikaritzen ari da ($a). Horren ordez, Unicode (UTF-8) kodifikazioko datu-basea erabiltzea komenigarria da. Edozein kasutan, proba hau kontuan hartu nahi ez baduzu \"DBaren kodifikazio-proba kontuan ez izan\" aukera dezakezu, etorkizunean arazorik izan zenezakeen arren.';
+$string['directorysettingshead'] = 'Zure instalazioaren kokapen hauek baieztatu, mesedez';
+$string['directorysettingssub'] = '<b>Web helbidea:</b>
+Moodlera sartzeko web helbide osoa zehaztu.
+Zure webgunera URL ezberdinetatik sartzea badago,
+zure ikasleek normalean erabiliko dutena idatzi.
+Azken barra ez jarri.
+<br />
+<br />
+<b>Moodleren direktorioa:</b>
+Kokapen honetarako bide osoa zehaztu.
+Maiuskulak eta minuskulak ongi daudela ziurtatu.<br /><br />
+<b>Datuen direktorioa:</b>
+Moodlek igotako fitxategiak gordeko ditueneko tokia behar duzu.
+Direktorio horretan web zerbatzariko erabiltzaileek irakurri eta IDATZI ahal izango dute (normalean \'nobody\' edo \'apache\'),
+baina ez da komenigarria webetik zuzenean sartu ahal izatea.';
+$string['dirroot'] = 'Moodleren direktorioa';
+$string['dirrooterror'] = '\'Moodleren direktorioa\' zuzena ez dela dirudi. Ezin izan da Moodleren instalaziorik aurkitu. Jatorrizko balorea berrezarri da.';
$string['download'] = 'Jaitsi';
+$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Jaitsitako fitxategiaren konprobazioak huts egin du.';
+$string['downloadlanguagebutton'] = '\"$a\" hizkuntza-paketea jaitsi';
+$string['downloadlanguagehead'] = 'Hizkuntza-paketea jaitsi';
+$string['downloadlanguagenotneeded'] = 'Instalazio-prozesua lehenetsitako hizkuntzaz jarrai dezakezu, \"$a\".';
+$string['downloadlanguagesub'] = 'Orain zure hizkuntza-paketea jaisteko eta hizkuntza horretan instalazioarekin jarraitzeko aukera daukazu.<br /><br />Jaitsiera eskuragarri ez balitz, prozesuak ingelesez jarraituko luke (instalazioa burututakoan, beste hizkuntzak jaitsi eta instalatu ahal izango dituzu).';
+$string['environmenthead'] = 'Zure ingurunea konprobatzen';
+$string['environmentsub'] = 'Zure zerbitzariaren osagai ezberdinak sistemaren betebeharrekin bat datozen egiaztatzen ari gara';
$string['error'] = 'Errorea';
$string['fail'] = 'Errorea';
-$string['fileuploads'] = 'Fitxategiak igo';
+$string['fileuploads'] = 'Fitxategien igoerak';
+$string['fileuploadserror'] = 'Aktibatuta egon behar du';
$string['gdversion'] = 'GD bertsioa';
+$string['gdversionerror'] = 'GD liburutegiak bertan egon behar luke irudiak sortu eta prozesatzeko';
+$string['globalsquotes'] = 'Ezarpen orokorren erabilera ez segurua';
+$string['globalsquoteserror'] = 'PHP ezarpenak zehaztu: register_globals indargabetu edo/eta magic_quotes_gpc ezarri';
$string['help'] = 'Laguntza';
$string['info'] = 'Informazioa';
$string['installation'] = 'Instalazioa';
+$string['invalidmd5'] = 'md5 ez da baliagarria';
+$string['langdownloaderror'] = '\"$a\" hizkuntza ezin izan da instalatu. Instalazio-prozesuak ingelesez jarraituko du.';
+$string['langdownloadok'] = '\"$a\" hizkuntza zuzen instalatu da. Instalazio-prozesuak hizkuntza horretan jarraituko du.';
$string['language'] = 'Hizkuntza';
+$string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes Run Time';
+$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Aktibatuta egon behar du';
+$string['memorylimit'] = 'Memoriaren muga';
+$string['memorylimiterror'] = 'PHP memoriaren muga baxuegia da... Beranduago arazoak izan ditzakezu.';
+$string['memorylimithelp'] = '<p>Zure zerbitzarian PHP memoria-muga $a da.</p>
+
+<p>Aurrerago honek Moodleri arazoak sor diezaizkioke, bereziki modulo edo/eta erabiltzaile asko badituzu.</p>
+
+<p>PHP muga altuenarekin konfiguratzea aholkatzen dizugu, ad. 16M.
+Hori egiteko modu asko daude:</p>
+<ol>
+<li>Ahal baduzu, PHP <i>--enable-memory-limit</i>-ekin berriz konpilatu.
+Horrek Moodlek berak memoria-muga ezartzea ahalbidetzen du.</li>
+<li>php.ini fitxategirako sarbidea baduzu,<b>memory_limit</b> ezarpena alda dezakezu
+16Mra, adibidez. Sarbiderik ez baduzu, zure administratzaileari egin dezala eska diezaiokezu.</li>
+<li>PHP zerbitzari batzuetan Moodleren direktorioan beheko lerro hau daukan .htaccess fitxategia sor dezakezu:
+<p><blockquote>php_value memory_limit 16M</blockquote></p>
+<p>Hala ere, zerbitzari batzuetan horrek PHP orri <b>GUZTIEK</b> ez funtzionatzea ekar dezake
+(orriak ikustean erroreak ere ikusiko dituzu). Kasu horretan, .htaccess fitxategia ezabatu beharko duzu.</p></li>
+</ol>';
+$string['missingrequiredfield'] = 'Beharrezko eremuren bat falta da.';
+$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP ez da ongi ezarri MySQL luzapenarekin datu-basearekin komunikatzeko. Php.ini fitxategia aztertu edo PHP konpilatu, mesedez.';
$string['name'] = 'Izena';
$string['next'] = 'Hurrengoa';
$string['ok'] = 'Ongi';
+$string['pass'] = 'Zuzena';
$string['password'] = 'Pasahitza';
$string['phpversion'] = 'PHP bertsioa';
-$string['phpversionerror'] = 'PHP bertsioak gutxienez 4.1.0 behar luke izan';
+$string['phpversionerror'] = 'PHP bertsioak 4.1.0 edo geroagokoa izan behar du';
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodlek PHP 4.1.0 edo geroagoko bertsioa behar du.</p>
+<p>Zure bertsioa: $a</p>
+<p>PHP eguneratu edo PHP bertsio berriagoa duen zerbitzari batera jo</p>';
$string['previous'] = 'Aurrekoa';
-$string['safemode'] = 'Modu seguruan';
-$string['safemodeerror'] = 'Modu seguruan Moodlek arazoak izan ditzake';
+$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Osagaiak ezin dira zure zerbitzarira jaitsi (allow_url_fopen ez dago aktibatuta).<br /><br /><a href=\"$a->url\">$a->url</a> fitxategia eskuz jaitsi eta \"$a->dest\" kokapenean kopiatu behar duzu.';
+$string['report'] = 'Txostena';
+$string['safemode'] = 'Modu segurua';
+$string['safemodeerror'] = 'Moodlek arazoak izan ditzake \'modu segurua\' ezarriz gero';
+$string['sessionautostart'] = 'Saioaren hasiera automatikoa';
+$string['sessionautostarterror'] = 'Indargabetuta egon behar du';
+$string['skipdbencodingtest'] = 'Datu-basearen dekodifikazio-testa ez kontuan hartu';
$string['status'] = 'Egoera';
$string['thischarset'] = 'UTF-8';
$string['thislanguage'] = 'Euskara';
$string['user'] = 'Erabiltzaile';
-$string['wwwroot'] = 'Web-helbidea';
+$string['welcomep10'] = '$a->installername ($a->installerversion)';
+$string['welcomep20'] = 'Orri hau ikusten baduzu <strong>$a->packname $a->packversion</strong> paketea
+ zure ordenadorean instalatu ahal izan duzu. Zorionak!';
+$string['welcomep30'] = '<strong>$a->installername</strong>ren bertsio honek <strong>Moodle</strong>k
+ zure ordenadorean funtzionatzeko behar diren aplikazioak dauzka,
+ bereziki:';
+$string['welcomep40'] = 'Paketeak ere zera dauka: <strong>Moodle $a->moodlerelease ($a->moodleversion)</strong>.';
+$string['welcomep50'] = 'Paketeko aplikazio guztien erabilpena dagozkien lizentziek
+ arautzen dute. <strong>$a->installername</strong> aplikazioak
+ <a href=\"http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html\">kode irekia</a> dauka eta
+ <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\">GPL</a> lizentziapean banatzen da.';
+$string['welcomep60'] = 'Datozen orriek urrats erraz batzuen bidez gidatuko zaituzte
+ <strong>Moodle</strong> zure ordenadorean instalatu eta konfiguratzeko. Aholkatzen diren lehentsitako baloreak
+ mantendu edo, nahi izanez gero, alda ditzakezu zure beharrei erantzun diezaieten.';
+$string['welcomep70'] = '\"Hurrengoa\" botoia sakatu <strong>Moodle</strong>ren konfigurazioarekin jarraitzeko.';
+$string['wrongdestpath'] = 'Bide desegokia.';
+$string['wrongsourcebase'] = 'URL iturriaren oinarri akastuna.';
+$string['wrongzipfilename'] = 'ZIP fitxategiko izen desegokia.';
+$string['wwwroot'] = 'Web helbidea';
+$string['wwwrooterror'] = '\'Web helbidea\' zuzena ez dela dirudi. Ezin izan da Moodleren instalazioa aurkitu. Jatorrizko balorea berrezarri da.';
?>
@@ -78,8 +78,14 @@
$string['downloadlanguagehead'] = 'Stiahnuť jazykový balíček';
$string['downloadlanguagenotneeded'] = 'V inštalácii je možné pokračovať v jazyku \"$a\".';
$string['downloadlanguagesub'] = 'Teraz máte možnosť si stiahnuť si niektorý z jazykových balíčkov Moodle a pokračovať v tomto jazyku.<br /><br />Ak si práve nemôžete alebo nechcete stiahnuť jazykový balíček, bude inštalačný proces pokračovať v angličtine. Jazykové balíčky si budete môcť stiahnuť aj neskôr po ukončení inštalácie.';
+$string['environmenterrortodo'] = 'Pre pokračovanie v inštalácii tejto verzie Moodle je nutné nejprv vyriešiť problémy v programovom prostredí (chyby) serveru uvedené výššie!';
$string['environmenthead'] = 'Kontrola programového prostredia...';
+$string['environmentrecommendinstall'] = 'doporučený komponent';
+$string['environmentrecommendversion'] = 'doporučená je verzia $a->needed, teraz používate verziu $a->current';
+$string['environmentrequireinstall'] = 'vyžadovaný komponent';
+$string['environmentrequireversion'] = 'vyžadovaná je verzia $a->needed, teraz používate verziu $a->current';
$string['environmentsub'] = 'Teraz sa preveruje, či vybrané komponenty vášho systému splňujú požiadavky inštalácie.';
+$string['environmentxmlerror'] = 'Chyba pri zisťovaní údajov o programovom prostredí ($a->error_code)';
$string['error'] = 'Chyba';
$string['fail'] = 'Neúspešné';
$string['fileuploads'] = 'prenesené súbory';
@@ -89,6 +95,7 @@
$string['globalsquotes'] = 'Nie bezpečné používanie globálnych premenných';
$string['globalsquoteserror'] = 'Opravte svoje nastavenia PHP: vypnite register_globals a/alebo zapnite magic_quotes_gpc';
$string['help'] = 'Pomoc';
+$string['iconvrecommended'] = 'Inštalácia voliteľnej knižnice ICONV je vysoko doporučovaná, pretože zvyšuje výkon stránok, najmä ak používate makčeňové jazyky - napr. slovenčinu.';
$string['info'] = 'Informácie';
$string['installation'] = 'Inštalácia';
$string['invalidmd5'] = 'Neplatný MD5 hash';
@@ -97,6 +104,7 @@
$string['language'] = 'Jazyk';
$string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes Run Time';
$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Toto by malo byť vypnuté';
+$string['mbstringrecommended'] = 'Inštalácia voliteľnej knižnice ICONV je vysoko doporučovaná, pretože zvyšuje výkon stránok, najmä ak používate makčeňové jazyky - napr. slovenčinu.';
$string['memorylimit'] = 'Limit pamäte';
$string['memorylimiterror'] = 'PHP limit pamäte je nastavený na minimum...S týmto môžete mať neskôr problémy.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>PHP limit pamäte pre Váš server je momentálne nastavený na $a.</p>
@@ -111,13 +119,16 @@
<p>Avšak, na niektorých serveroch bude toto brániť <b>všetkým</b> PHP stránkam v práci (budete vidieť chyby, keď sa pozriete na stránky), takže budete musieť odstrániť súbor .htaccess.</p></li>
</ol>';
$string['missingrequiredfield'] = 'Chýba niektoré z povinných polí';
+$string['mysql416bypassed'] = 'Ak ale vo vašej inštalácii Moodle používate IBA jazyky založené na latinke (iso-8859-1), môžete aj ďalej používať súčasne nainštalovanú verziu MySQL 4.1.12 (alebo vyšší).';
+$string['mysql416required'] = 'Minimálnou verziou potrebnou pre Moodle 1.6 -- a pre neskorší bezpečný prevod všetkých údajov do UTF-8 -- je MySQL 4.1.16.';
$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP nebolo správne nakonfigurované s MySQL rozšírením, a tak nemôže komunikovať s MySQL. Prosím, skontrolujte si Váš php.ini súbor alebo znovu vytvorte PHP.';
$string['name'] = 'Meno';
$string['next'] = 'Ďalší';
$string['ok'] = 'OK';
$string['parentlanguage'] = '<< PREKLADATELIA: Ak Váš jazyk má Nadradený jazyk, ktorý by mal Moodle používať pri chýbajúcich reťazcoch, potom tu špecifikujte jeho kód. Ak necháte prázdne, použije sa angličtina. Príklad: nl >>';
$string['pass'] = 'Prejsť';
$string['password'] = 'Heslo';
+$string['php50restricted'] = 'V PHP 5.0.x bolo nájdených množstvo chýb; prejdite buď na vyššiu verziu 5.1.x, alebo na nižšiu verziu 4.3.x či 4.4.x.';
$string['phpversion'] = 'Verzia PHP';
$string['phpversionerror'] = 'Verzia PHP musí byť aspoň 4.1.0';
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle si vyžaduje verziu PHP aspoň 4.1.0.</p>
@@ -131,6 +142,7 @@
$string['safemodeerror'] = 'Moodle môže mať problémy, ak je zapnutý bezpečný mód';
$string['sessionautostart'] = 'Autoštart sekcie';
$string['sessionautostarterror'] = 'Toto by malo byť vypnuté';
+$string['skipdbencodingtest'] = 'Preskočiť test kódovania DB';
$string['status'] = 'Status';
$string['thischarset'] = 'UTF-8';
$string['thislanguage'] = 'Slovenčina';
Oops, something went wrong. Retry.

0 comments on commit 375a0ea

Please sign in to comment.