Permalink
Browse files

filling in missing strings...

  • Loading branch information...
1 parent 300840a commit 3b5a27226e74f548346e5db03a426542989ec2a9 koenr committed Jun 2, 2004
Showing with 114 additions and 11 deletions.
  1. +10 −1 lang/nl/forum.php
  2. +9 −1 lang/nl/moodle.php
  3. +10 −1 lang/nl/quiz.php
  4. +85 −8 lang/nl/wiki.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.3 Beta (2004051100)
+ // forum.php - created with Moodle 1.4 development (2004060100)
$string['addanewdiscussion'] = 'Voeg een nieuw onderwerp voor discussie toe';
@@ -25,8 +25,13 @@
$string['deleteddiscussion'] = 'De discussie is verwijderd';
$string['deletedpost'] = 'De bijdrage is verwijderd';
$string['deletesure'] = 'Weet je zeker dat je dit bericht wilt verwijderen?';
+$string['digestmailheader'] = 'Dit is je dagelijkse samenvattende e-mail met de nieuwe berichten van de forums van $a->sitename. Als je jouw voorkeurinstellingen voor de e-maildienst van de forums wil wijzigen, ga dan naar $a->userprefs.';
+$string['digestmailprefs'] = 'Jouw gebruikersprofiel';
+$string['digestmailsubject'] = 'Dagelijkse forumsamenvatting van $a';
+$string['digestsentusers'] = 'Samenvattende e-mail met succes naar $a gebruikers gestuurd.';
$string['discussion'] = 'Discussie';
$string['discussionmoved'] = 'Deze discussie is verplaatst naar \'$a\'.';
+$string['discussionname'] = 'Discussienaam';
$string['discussions'] = 'Discussies';
$string['discussionsstartedby'] = 'Discussies die door $a zijn gestart';
$string['discussionsstartedbyrecent'] = 'Discussies die recentelijk door $a zijn gestart';
@@ -97,8 +102,12 @@
$string['postrating2'] = '\'Separate\'en \'Knowing\'';
$string['postrating3'] = 'Vooral \'Connected\'';
$string['posts'] = 'Berichten';
+$string['posttoforum'] = 'Post op het forum';
$string['postupdated'] = 'Je bericht is bijgewerkt';
+$string['processingdigest'] = 'E-mail samenvatting aan het verwerken voor gebruiker $a';
$string['processingpost'] = 'Bericht $a aan het verwerken';
+$string['prune'] = 'Onderbreek';
+$string['pruneheading'] = 'Onderbreek dit bericht en verplaats het naar een nieuwe discussie';
$string['rate'] = 'Beoordeel';
$string['rating'] = 'Beoordeling';
$string['ratingeveryone'] = 'Iedereen kan berichten beoordelen';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.3 - (2004052400)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.4 development (2004060100)
$string['action'] = 'Actie';
@@ -143,6 +143,7 @@
$string['configcountry'] = 'Als je hier een land invult zal dit land als standaard worden geselecteerd bij nieuwe gebruikersaccounts. Laat dit veld gewoon leeg om gebruikers te dwingen een land te kiezen.';
$string['configdebug'] = 'Als je dit aan zet zullen er meer PHP-fouten op het scherm worden weergegeven. Dit is alleen maar handig voor ontwikkelaars van de applicatie.';
$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Als je met e-mail authenticatie werkt dan is dit de periode waarbinnen gebruikers moeten reageren op de bevestigingsmail voor de nieuwe account. Na deze periode zullen oude, niet-bevestigde accounts verwijderd worden.';
+$string['configdigestmailtime'] = 'Gebruikers die er voor kiezen dat de e-mails hun als samenvatting toegezonden worden, zullen dagelijks een e-mail ontvangen. Deze instelling controleert op welk moment van de dag dat deze dagelijkse mail verzonden wordt (de mail wordt verstuurd door de cron die volgt op het uur dat hier gekozen wordt)';
$string['configenablerssfeeds'] = 'Met deze instelling maak je RSS feeds mogelijk voor heel de site. Om ze echt te kunnen gebruiken, moet je de RSS feeds nog inschakelen voor elke module afzonderlijk - ga naar \'Beheer van de modules\' onder Beheer, Configuratie.';
$string['configenablerssfeedsdisabled'] = 'Dit is niet beschikbaar omdat RSS voor heel de site is uitgeschakeld. Om RSS in te schakelen ga je naar Configureer variablen onder Beheer Configuratie.';
$string['configerrorlevel'] = 'Kies hoeveel PHP waarschuwingen je wilt dat Moodle laat zien. \'Normaal\' is meestal de beste keuze.
@@ -284,6 +285,9 @@
$string['downloadexcel'] = 'Download in Excel formaat';
$string['downloadtext'] = 'Download in tekst formaat';
$string['doyouagree'] = 'Heb je deze voorwaarden gelezen en begrepen?';
+$string['duplicate'] = 'Dupliceer';
+$string['duplicatinga'] = '$a aan het dupliceren';
+$string['duplicatingain'] = '$a-<what in $a->in aan het dupliceren';
$string['edit'] = '$a bewerken';
$string['editcoursesettings'] = 'Wijzig vakinstellingen';
$string['editfiles'] = 'Bewerk bestanden';
@@ -315,6 +319,10 @@
$string['emailconfirmsent'] = '<P>Als het goed is, is er een e-mail verzonden naar <B>$a</B>
<P>Daarin staan eenvoudige instructies voor het voltooien van de registratie.
<P>Indien je blijft moeilijkheden ondervinden, neem dan contact op met je site-beheerder.';
+$string['emaildigest'] = 'Type samenvattende e-mail';
+$string['emaildigestcomplete'] = 'Volledige samenvatting (dagelijkse e-mail met alle berichten)';
+$string['emaildigestoff'] = 'Geen samenvatting (voor elk forumbericht een e-mail)';
+$string['emaildigestsubjects'] = 'Onderwerpe (dagelijkse e-mail met alleen de onderwerpen van de berichten)';
$string['emaildisable'] = 'Dit e-mailadres is uitgeschakeld';
$string['emaildisplay'] = 'E-mail weergave';
$string['emaildisplaycourse'] = 'Laat mijn e-mail adres alleen maar zien aan andere leden van dit vak';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.3 Nearly Ready (2004052000)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.4 development (2004060100)
$string['acceptederror'] = 'Geaccepteerde fout';
@@ -43,6 +43,7 @@
$string['categorymoveto'] = 'Verplaats ze naar deze categorie';
$string['choice'] = 'Keuzemogelijkheid';
$string['choices'] = 'Mogelijke keuzes';
+$string['confirmstartattempt'] = 'Deze test heeft een tijdsduurbeperking. Ben je klaar om te beginnen?';
$string['correctanswer'] = 'Het goede antwoord';
$string['correctanswers'] = 'Goede antwoorden';
$string['corrresp'] = 'Juiste reactie';
@@ -103,6 +104,7 @@
$string['marks'] = 'Punten';
$string['match'] = 'Koppelen';
$string['matchanswer'] = 'Koppel antwoord';
+$string['minutes'] = 'Minuten';
$string['missinganswer'] = 'Te weinig :ANSWER, :Lx, Rx stellingen voor de vraag op lijn $a. Je moet minstens twee mogelijke antwoorden opgeven';
$string['missingcorrectanswer'] = 'Het goede antwoord moet worden aangegeven';
$string['missingname'] = 'Naam voor de vraag ontbreekt';
@@ -121,6 +123,7 @@
$string['noresponse'] = 'Geen reactie';
$string['noreview'] = 'Je mag deze test niet opniew bekijken';
$string['noreviewuntil'] = 'Tot $a mag je deze test niet opnieuw bekijken';
+$string['noscript'] = 'Javascript moet ingeschakeld zijn om verder te kunnen gaan!';
$string['notenoughanswers'] = 'Voor dit type vraag zijn minstens $a antwoorden nodig';
$string['notenoughsubquestions'] = 'Er zijn onvoldoende deelvragen gedefinieerd!<br>Wil je teruggaan en deze vraag herstellen?';
$string['numerical'] = 'Numeriek';
@@ -140,6 +143,8 @@
$string['quiznotavailable'] = 'De test zal nog niet beschikbaar zijn tot : $a ';
$string['quizopen'] = 'Open de test ';
$string['quizopens'] = 'De test gaat open';
+$string['quiztimelimit'] = 'Tijdslimiet: $a';
+$string['quiztimer'] = 'Test timer';
$string['random'] = 'Willekeurige vraag uit categorie';
$string['randomcreate'] = 'Maak willekeurige vragen';
$string['randomsamatch'] = 'Willekeurig korte antwoorden koppelen';
@@ -177,6 +182,10 @@
$string['shufflequestions'] = 'Mix de vragen';
$string['time'] = 'Tijd ';
$string['timecompleted'] = 'Voltooid';
+$string['timeleft'] = 'Resterende tijd';
+$string['timelimit'] = 'Tijdsduurlimiet';
+$string['timelimitexeeded'] = 'Sorry, de tijdsduur voor deze test is overschreden!';
+$string['timesup'] = 'Tijd is op!';
$string['timetaken'] = 'Gebruikte tijd';
$string['toomanyrandom'] = 'Er zijn meer willekeurige vragen vereist, dan er in deze categorie zitten! ($a)';
$string['true'] = 'Waar';
View
@@ -1,21 +1,43 @@
<?PHP // $Id$
- // wiki.php - created with Moodle 1.3 Beta (2004051100)
+ // wiki.php - created with Moodle 1.4 development (2004060100)
-$string['00empty'] = 'Lege Wiki';
$string['action'] = '- - Acties - -';
$string['administration'] = 'Beheer';
$string['attachments'] = 'Bijlage';
+$string['author'] = 'Auteur';
+$string['authorfieldpattern'] = 'Veldpatroon auteur';
+$string['authorfieldpatternerror'] = 'Vul een auteursnaam in';
$string['backlinks'] = 'Verwijzende pagina\'s';
+$string['binimgtoolarge'] = 'Afbeeldingsbestand is te groot!';
+$string['binnoimg'] = 'Dit si een onaanvaard bestandsformaat!';
+$string['browse'] = 'Bladeren';
+$string['canceledit'] = 'Negeer';
+$string['changes'] = '$a wijzigingen';
+$string['changesfield'] = 'Hoelang sinds de vorige wijzigingen';
+$string['changesfielderror'] = 'Geef een juist uur in.';
$string['checklinks'] = 'Controleer links';
+$string['checklinkscheck'] = 'Weet je zeker dat je de links op deze pagina wil controleren:';
$string['checklinksnotice'] = 'Wees geduldig terwijl deze pagina de links controleert';
$string['chooseadministration'] = '- - Beheer - -';
+$string['chooseafile'] = 'Kies / upload een eerste pagina';
$string['choosewikilinks'] = '- - Kies Wiki Links - -';
+$string['comment'] = 'Commentaar';
+$string['contentsize'] = 'Inhoudsgrootte';
+$string['created'] = 'Gemaakt';
$string['deletemewikiword'] = 'VerwijderMij';
$string['deletemewikiwordfound'] = '$a gevonden op de pagina';
+$string['deletepage'] = 'Verwijder pagina';
$string['deleteversions'] = 'Verwijder versies';
+$string['deleteversionserror'] = 'Geef een juist versienummer in';
+$string['diff'] = 'Verschil';
$string['disabledpage'] = 'Afgesloten pagina';
-$string['dumppages'] = 'Verwijder pagina';
+$string['doesnotexist'] = 'Deze pagina bestaat nog niet. Klik op de bewerk-knop als je ze wil maken.';
+$string['downloadtimes'] = '$a keer gedownload';
+$string['dwnlnofiles'] = 'Nog geen bestanden geüpload';
+$string['dwnlsection'] = 'Download sectie';
+$string['editform1'] = 'Maak je geen zorgen over de opmaak. Die kan later nog altijd aangepast worden.';
+$string['editform2'] = 'Schrijf zinnige dingen, denk er aan dat elke wijziging gelogd wordt.';
$string['editthispage'] = 'Bewerk deze pagina';
$string['emptypage'] = 'Lege pagina';
$string['errorbinandtxt'] = 'Foutvlag: BIN en TXT pagina';
@@ -24,29 +46,56 @@
$string['errororreason'] = 'Fout of reden';
$string['errorroandwr'] = 'Foutvlag: pagina is beschrijfbaar en alleen lezen';
$string['errorsize'] = 'Pagina is groter dan 64k';
+$string['errversionsave'] = 'Sorry, terwijl je deze pagina bewerkte heeft iemand anders al een gewijzigde versie bewaard. Ga terug naar het vorige scherm en kopieer je wijzigingen naar het klembord van je computer, zodat je het opnieuw kunt invoegen nadat je de pagina ververst hebt.';
$string['ewikiacceptbinary'] = 'Laat binaire bestanden toe';
-$string['ewikidefault'] = 'ErfurtWiki Standaard';
$string['ewikiprinttitle'] = 'Zet de titel op elke Wikipagina';
+$string['export'] = 'Exporteer.';
+$string['fetchback'] = 'Haal terug';
+$string['file'] = 'Bestand';
$string['filedownload'] = 'Bestand downloaden';
-$string['flagsset'] = 'zet';
-$string['formattingrules'] = 'Opmaakregels';
+$string['fileisoftype'] = 'Bestandstype';
+$string['filtername'] = 'Wiki automatisch pagina linken';
+$string['flagbin'] = 'BIN';
+$string['flaghtm'] = 'HTM';
+$string['flagoff'] = 'Uit';
+$string['flagro'] = 'RO';
+$string['flags'] = 'Markeringen';
+$string['flagsset'] = 'Markering gewijzigd';
+$string['flagtxt'] = 'TXT';
+$string['flagwr'] = 'WR';
+$string['for'] = 'voor';
+$string['forbidden'] = 'Je hebt het recht niet deze pagina te bekijken.';
+$string['groups'] = 'Groepen';
+$string['hits'] = '$a hits';
+$string['howtooperate'] = 'Hoe gebruiken';
$string['htmlmode'] = 'HTML modus';
$string['htmlonly'] = 'Uitsluitend HTML';
+$string['infoaboutpage'] = 'Informatie over de pagina';
$string['initialcontent'] = 'Wiki inhoud bij start';
+$string['invalidroot'] = 'Je hebt het recht niet om de huidige startpagina te bekijken en daarom kan er geen kaart van de site gemaakt worden.';
+$string['lastchanged'] = 'Laatst gewijzigd op $a';
+$string['lastmodified'] = 'Laatste wijziging';
$string['linkdead'] = 'Dode link';
$string['linkok'] = 'OK';
+$string['linkschecked'] = 'Links gecontroleerd';
$string['listall'] = 'Toon alles';
+$string['listcandidates'] = 'Toon kandidaten';
+$string['meta'] = 'Meta data';
$string['modulename'] = 'Wiki';
$string['modulenameplural'] = 'Wikis';
$string['mostoftenchangedpages'] = 'Meest gewijzigde pagina\'s';
$string['mostvisitedpages'] = 'Meest bezochte pagina\'s';
$string['newestpages'] = 'Nieuwste pagina\'s';
$string['noadministrationaction'] = 'Geen beheersactie gegeven';
+$string['nocandidatestoremove'] = 'Geen kandidaat pagina\'s om te verwijderen. Kies \'$a\'om alle pagina\'s te tonen';
+$string['nochangestorevert'] = 'Er zijn geen wijzigingen om terug te draaien';
$string['nohtml'] = 'Geen HTML';
$string['nolinksfound'] = 'Geen links gevonden op de pagina';
+$string['noregexp'] = 'Dit moet een vaste waarde zijn (je kunt geen * of regex gebruiken), gebruik best het IP-adres of computernaam van de aanvaller, maar dan zonder het poortnummer (omdat dat kan wijzigen bij elke http toegang).';
$string['notadministratewiki'] = 'Je hebt onvoldoende rechten om deze wiki te beheren!';
-$string['notchanged'] = 'niet gewijzigd';
+$string['nothingtostrip'] = 'Er zijn geen pagina\'s met meer dan één versie';
$string['nowikicreated'] = 'Je kunt hier geen wiki maken en er is nog geen gemaakt om te bekijken.';
+$string['of'] = 'van';
$string['offline'] = 'OFFLINE';
$string['orphanedpage'] = 'Ongelinkte pagina';
$string['orphanedpages'] = 'Ongelinkte pagina\'s';
@@ -55,28 +104,56 @@
$string['pageindex'] = 'Index pagina';
$string['pageinfo'] = 'Pagina informatie';
$string['pagename'] = 'Pagina naam';
-$string['purging'] = 'Leeg maken';
+$string['pageslinkingto'] = 'Pagina\'s gelinkt aan deze pagina';
+$string['pagesremoved'] = 'Pagina\'s verwijderd';
+$string['pagesreverted'] = 'Pagina\'s teruggedraaid';
+$string['pagesstripped'] = 'Opgeruimde pagina\'s';
+$string['preview'] = 'Voorbeeld';
$string['readonly'] = 'Alleen lezen pagina';
+$string['refs'] = 'Referenties';
$string['removenotice'] = 'Merk op dat alleen pagina\'s zonder referentie in deze lijst voorkomen. Omdat Ewiki slechts beperkte tests doet op pagina\'s met referenties, zou het kunnen dat er sommige pagina\'s ontbreken.<br>Als je echter een pagina eerst leeg maakt, zal die ook in deze lijst verschijnen. Er worden nog verschillende andere analyses van de databank gedaan.';
+$string['removepagecheck'] = 'Ben je er zeker van dat je deze pagina\'s wil verwijderen?';
$string['removepages'] = 'Verwijder pagina\'s';
$string['removeselectedpages'] = 'Verwijder de geselecteerde pagina\'s';
+$string['revertallsince'] = 'Duiken in vorige versies, verwijder ook alle veranderingen die gemaakt zijn na ';
+$string['revertchanges'] = 'Draai wijzigingen terug';
+$string['revertlastonly'] = 'Alleen als het de laatste wijziging was';
$string['revertpages'] = 'Terug naar vorige versie';
+$string['revertpagescheck'] = 'Wil je echt de volgende wijzigingen terugdraaien:';
+$string['revertthe'] = 'Duiken in vorige versies, maar verwijder alleen die versie waarover het gaat';
$string['safehtml'] = 'Veilige HTML';
+$string['save'] = 'Bewaar';
$string['searchwiki'] = 'Zoeken in Wiki';
$string['setpageflags'] = 'Zet pagina vlaggen';
+$string['sitemap'] = 'Kaart van de site';
+$string['smfor'] = 'Kaart van de site voor';
+$string['status'] = 'Status';
+$string['strippagecheck'] = 'Ben je er zeker van dat je de oude versies van deze pagina\'s wil opruimen?';
$string['strippages'] = 'Pagina\'s opruimen';
$string['submit'] = 'Stuur in';
+$string['thanksforcontribution'] = 'Dank je voor je bijdrage.';
+$string['thispageisntlinkedfromanywhereelse'] = 'Er is geen link naar deze pagina.';
$string['updatedpages'] = 'Gewijzigde pagina\'s';
+$string['uplerror'] = 'Erg jammer, maar het liep fout tijdens het uploaden van het bestand.';
+$string['uplnewnam'] = 'Bewaar met een andere bestandsnaam';
+$string['upload0'] = 'Gebruik dit formulier om een bepaald bestand te uploaden naar de wiki:';
+$string['uploadedon'] = 'Geüpload op';
+$string['uploadpicturebutton'] = 'Upload';
+$string['uplok'] = 'Je bestand is goed geüpload';
$string['version'] = 'Versie';
$string['versionrangetoobig'] = 'Je kunt niet alle versies van een pagina verwijderen! De laatste versie moet blijven.';
$string['versions'] = 'Versies';
+$string['versionstodelete'] = 'Te verwijderen versie(s)';
$string['viewpage'] = 'Bekijk pagina';
+$string['viewsmfor'] = 'Bekijk de kaart van de site voor';
$string['wantedpages'] = 'Te maken pagina\'s';
$string['wikidefaultpagename'] = 'StartPagina';
+$string['wikidump'] = 'Hier kun je je Wikidump opmaken volgens wat je nodig hebt. Als je klaar bent, klik je op de exporteer-knop.';
$string['wikilinks'] = 'Wiki links';
$string['wikiname'] = 'Naam pagina';
$string['wikistartederror'] = 'Er zit al inhoud in de Wiki - de gevraagde wijziging kan niet meer';
$string['wikitype'] = 'Type';
+$string['wikiusage'] = 'Wiki gebruik';
$string['wrongversionrange'] = '$a is geen juist bereik!';
?>

0 comments on commit 3b5a272

Please sign in to comment.