Permalink
Browse files

Fixed spelling errors

  • Loading branch information...
1 parent e4ad6c8 commit 3c18debe74c5da2d43f2788deb491f063f327e03 gniske committed May 5, 2005
Showing with 131 additions and 132 deletions.
  1. +15 −15 lang/da/forum.php
  2. +19 −19 lang/da/glossary.php
  3. +15 −15 lang/da/grades.php
  4. +17 −17 lang/da/install.php
  5. +29 −29 lang/da/journal.php
  6. +29 −30 lang/da/lesson.php
  7. +7 −7 lang/da/message.php
View
30 lang/da/forum.php
@@ -2,7 +2,7 @@
// forum.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
-$string['addanewdiscussion'] = 'Tilføj en ny diskusion';
+$string['addanewdiscussion'] = 'Tilføj en ny diskussion';
$string['addanewtopic'] = 'Tilføj nyt emne';
$string['allforums'] = 'Alle forummer';
$string['allowchoice'] = 'Tillad alle at vælge';
@@ -19,22 +19,22 @@
$string['configmanydiscussions'] = 'Max antal diskussioner vist på en forum-side.';
$string['configmaxbytes'] = 'General maksimum filstørrelse for alle filer vedhæftet et svar på dette site. (underlagt kursusbegrænsninger og andre lokale indstillinger) ';
$string['configoldpostdays'] = 'Antal dage før enhver post bliver betragtet som læst';
-$string['configreplytouser'] = 'Når en forummail sendes ud skal den så indeholde brugerens emailadresse som afsender, så modtagere kan svare direkte til brugeren i stedet for at svare i forummet. Selv hvis denne mulighed er slået til kan brugeren stadig vælge at holde deres email hemmelig.';
+$string['configreplytouser'] = 'Når en forummail sendes ud skal den så indeholde brugerens e-mail adresse som afsender, så modtagere kan svare direkte til brugeren i stedet for at svare i forummet. Selv hvis denne mulighed er slået til kan brugeren stadig vælge at holde deres e-mail hemmelig.';
$string['configshortpost'] = 'Enhver besked under denne længde (eksklusiv HTML) bliver betragtet som kort';
$string['configtrackreadposts'] = 'Set til \'Ja\' hvis du ønsker at følge hvad hver bruger har læst.';
$string['configusermarksread'] = 'Hvis \'ja\' skal brugeren selv markere posten som læst. Hvis \'nej\' bliver posten markeret læst hvis brugeren har kikket på den.';
-$string['couldnotadd'] = 'Kunne ikke tilføje dit indlæg pga en ukendt fejl';
+$string['couldnotadd'] = 'Kunne ikke tilføje dit indlæg pga. en ukendt fejl';
$string['couldnotdeleteratings'] = 'Beklager, kan ikke slettes da andre allerede har rated det.';
$string['couldnotdeletereplies'] = 'Beklager, kan ikke slettes, da andre allerede har svaret på det.';
-$string['couldnotupdate'] = 'Kunne ikke opdatere dit indlæg pga en ukendt fejl.';
+$string['couldnotupdate'] = 'Kunne ikke opdatere dit indlæg pga. en ukendt fejl.';
$string['delete'] = 'Slet';
$string['deleteddiscussion'] = 'Emnet er slettet';
$string['deletedpost'] = 'Indlægget er slettet';
$string['deletesure'] = 'Er du sikker på, at du vil slette dette indlæg?';
$string['digestmailheader'] = 'Dette er daglig sammendrag af nye indlæg fra $a->sitename forummer. Hvis du ønsker at ændre dine email-indstillinger, så gå til $a->userprefs';
$string['digestmailprefs'] = 'din brugerprofil';
$string['digestmailsubject'] = '$a: Forum sammendrag';
-$string['digestsentusers'] = 'Email med forum sammendrag sendt til $a brugere.';
+$string['digestsentusers'] = 'E-mail med forum sammendrag sendt til $a brugere.';
$string['discussion'] = 'Diskussion';
$string['discussionmoved'] = 'Denne diskussion er blevet flyttet til \'$a\'.';
$string['discussionname'] = 'Diskussions navn';
@@ -71,7 +71,7 @@
$string['maxattachmentsize'] = 'Maksimal filstørrelse der kan vedhæftes';
$string['maxtimehaspassed'] = 'Beklager, men tiden er gået ($a) og du kan ikke redigere i indlægget mere! ';
$string['message'] = 'Meddelelse';
-$string['missingsearchterms'] = 'Den følgene søgning foregår kun i HTMLversionen af denne besked.';
+$string['missingsearchterms'] = 'Den følgende søgning foregår kun i HTML-versionen af denne besked.';
$string['modeflatnewestfirst'] = 'Viser svar i flad struktur med den nyeste først';
$string['modeflatoldestfirst'] = 'Viser svar i flad struktur med den ældste først';
$string['modenested'] = 'Viser svar i trinvis struktur';
@@ -86,15 +86,15 @@
$string['newforumposts'] = 'Nyt indlæg';
$string['nodiscussions'] = 'Der er endnu ingen emner i dette forum';
$string['noguestpost'] = 'Beklager, gæster kan ikke skrive indlæg.';
-$string['noguestsubscribe'] = 'Gæster kan desværre ikke abonnere på forumindlæg pr email.';
-$string['nomorepostscontaining'] = 'Der blev ikke fundet flere poster indeholdene \'$a\'';
+$string['noguestsubscribe'] = 'Gæster kan desværre ikke abonnere på forumindlæg pr e-mail.';
+$string['nomorepostscontaining'] = 'Der blev ikke fundet flere poster indeholdende \'$a\'';
$string['nonews'] = 'Ingen nyheder endnu';
$string['noposts'] = 'Ingen indlæg';
$string['nopostscontaining'] = 'Ingen indlæg indeholdende \'$a\' blev fundet';
$string['nosubscribers'] = 'Der er endnu ingen tilmeldte i dette forum';
$string['notingroup'] = 'Desværre, du skal være med i en gruppe for at se dette forum.';
-$string['nownotsubscribed'] = '$a->name vil ikke modtage kopier af\'$a->forum\' pr. email.';
-$string['nowsubscribed'] = '$a->name vil modtage kopier af\'$a->forum\' pr. email.';
+$string['nownotsubscribed'] = '$a->name vil ikke modtage kopier af\'$a->forum\' pr. e-mail.';
+$string['nowsubscribed'] = '$a->name vil modtage kopier af\'$a->forum\' pr. e-mail.';
$string['numposts'] = '$a indlæg';
$string['olderdiscussions'] = 'Tidligere diskussioner';
$string['oldertopics'] = 'Gamle emner';
@@ -114,7 +114,7 @@
$string['posttoforum'] = 'Send til forum';
$string['postupdated'] = 'Dit indlæg er opdateret';
$string['potentialsubscribers'] = 'Potentielle abonnenter';
-$string['processingdigest'] = 'Behandler email sammendrag for bruger $a';
+$string['processingdigest'] = 'Behandler e-mail sammendrag for bruger $a';
$string['processingpost'] = 'Behandler indlæg $a';
$string['prune'] = 'Del';
$string['prunedpost'] = 'En ny diskussion er blevet oprettet efter dette indlæg.';
@@ -142,7 +142,7 @@
$string['search'] = 'Søg';
$string['searchdatefrom'] = 'Indlæg skal være nyere end dette';
$string['searchdateto'] = 'Indlæg skal være ældre end dette';
-$string['searchforumintro'] = 'Skriv venlist søgeordene i en eller flere af de følgene felter:';
+$string['searchforumintro'] = 'Skriv venligst søgeordene i en eller flere af de følgene felter:';
$string['searchforums'] = 'Søg i forum';
$string['searchfullwords'] = 'Disse ord skal forekomme som hele ord';
$string['searchnotwords'] = 'Disse ord skal IKKE forekomme';
@@ -151,7 +151,7 @@
$string['searchresults'] = 'Søge resultater';
$string['searchsubject'] = 'Disse ord skal forekomme i emnet';
$string['searchuser'] = 'Forfatterens navn ';
-$string['searchuserid'] = 'Forfatterns Moodle ID';
+$string['searchuserid'] = 'Forfatterens Moodle ID';
$string['searchwhichforums'] = 'Vælg hvilke Forummer der skal søges i';
$string['searchwords'] = 'Disse ord kan forekomme alle steder i teksten';
$string['seeallposts'] = 'Se elle poster fra denne bruger';
@@ -166,8 +166,8 @@
$string['subscribenone'] = 'Frameld alle fra dette forum';
$string['subscribers'] = 'Tilmeldte';
$string['subscribersto'] = 'Tilmeldte til \'$a\'';
-$string['subscribestart'] = 'Send mig en kopi af indlæg via email';
-$string['subscribestop'] = 'Jeg ønsker ikke kopi af indlæg med email';
+$string['subscribestart'] = 'Send mig en kopi af indlæg via e-mail';
+$string['subscribestop'] = 'Jeg ønsker ikke kopi af indlæg med e-mail';
$string['subscription'] = 'Abonnering';
$string['subscriptions'] = 'Abonneringer';
$string['unread'] = 'Ikke læst';
View
38 lang/da/glossary.php
@@ -5,18 +5,18 @@
$string['addcomment'] = 'Tilføj kommentar';
$string['addentry'] = 'Tilføj nyt opslagsord';
$string['addingcomment'] = 'Tilføj en kommentar';
-$string['aliases'] = 'Keywords';
+$string['aliases'] = 'Nøgleord';
$string['allcategories'] = 'Alle kategorier';
$string['allentries'] = 'ALLE';
-$string['allowcomments'] = 'Tillad kommentare til opslagsord';
+$string['allowcomments'] = 'Tillad kommentarer til opslagsord';
$string['allowduplicatedentries'] = 'Ens opslagsord er tilladt';
$string['allowprintview'] = 'Tillad printervenlig';
-$string['allowratings'] = 'Tillad indlæg at blive bedømtEr';
+$string['allowratings'] = 'Tillad indlæg at blive bedømt';
$string['answer'] = 'Svar';
$string['approve'] = 'Godkend';
$string['areyousuredelete'] = 'Er du sikker på at du vil slette dette opslagsord?';
$string['areyousuredeletecomment'] = 'Er du sikker på at du vil slette denne kommentar?';
-$string['areyousureexport'] = 'Er du sikker på at du vil exportere dette indlæg til';
+$string['areyousureexport'] = 'Er du sikker på at du vil eksportere dette indlæg til';
$string['ascending'] = '(stigende)';
$string['attachment'] = 'Vedhæftning';
$string['authorview'] = 'Sorter efter forfatter';
@@ -33,21 +33,21 @@
$string['cnfallowdupentries'] = 'Definer om et opslagsværk tillader flere ens opslagsord.';
$string['cnfapprovalstatus'] = 'Definere hvilken status et nyt opslagsord skal have hvis det er tilføjet af en studerende.';
$string['cnfcasesensitive'] = 'Definere om et opslagsord, når det er linket, skal være afhængig af bogstavstørrelsen.';
-$string['cnfdefaulthook'] = 'Vælg de tind der normalt skal vises når et ordbogsopslag vises første gang.';
+$string['cnfdefaulthook'] = 'Vælg de ting der normalt skal vises når et ordbogsopslag vises første gang.';
$string['cnfdefaultmode'] = 'Vælg den ramme/frame der skal vises når ordbogen vises første gang.';
$string['cnffullmatch'] = 'Definere om et opslagsord, når det er linket, skal matche bogstavstørrelsen på den tekst der linkes fra.';
$string['cnflinkentry'] = 'Definere om et opslagsord automatisk skal linkes.';
$string['cnflinkglossaries'] = 'Definere om et opslagsværk automatisk skal linkes.';
$string['cnfrelatedview'] = 'Vælg det normale format til brug for automatisk linkning.';
$string['cnfshowgroup'] = 'Angiv og gruppe adskillelse skal vises eller ej.';
-$string['cnfsortkey'] = 'Vælg standard sortrings felt';
+$string['cnfsortkey'] = 'Vælg standard sorterings felt';
$string['cnfsortorder'] = 'Vælg standard sorteringsorden.';
$string['cnfstudentcanpost'] = 'Definere om studerende kan tilføje opslagsord som standard.';
$string['comment'] = 'Kommentar';
$string['commentdeleted'] = 'Kommentaren er slettet!';
-$string['comments'] = 'Kommentare';
-$string['commentson'] = 'Kommentare til ';
-$string['commentupdated'] = 'Kommentaren er blevet updateret';
+$string['comments'] = 'Kommentarer';
+$string['commentson'] = 'Kommentarer til ';
+$string['commentupdated'] = 'Kommentaren er blevet opdateret';
$string['concept'] = 'Koncept';
$string['concepts'] = 'Koncepter';
$string['configenablerssfeeds'] = 'Denne mulighed vil gøre det muligt at generere RSS feed for alle opslagsværker. Du skal stadig slå det til for hvert opslagsværk.';
@@ -83,7 +83,7 @@
$string['entryalreadyexist'] = 'opslagsordet findes allerede';
$string['entryapproved'] = 'Dette opslagsord er blevet godkendt';
$string['entrydeleted'] = 'Opslagsord slettet';
-$string['entryexported'] = 'Opslagsord er blevet exporteret';
+$string['entryexported'] = 'Opslagsord er blevet eksporteret';
$string['entryishidden'] = '(Dette opslagsord er skjult)';
$string['entryleveldefaultsettings'] = 'Normal indstilling';
$string['entrysaved'] = 'Indlægget er gemt';
@@ -92,14 +92,14 @@
$string['explainaddentry'] = 'Tilføj et nyt opslagsord til det nyværende opslagsværk. <br />Koncept og definition skal udfyldes! ';
$string['explainall'] = 'Vis ALLE opslagsord på en side';
$string['explainalphabet'] = 'Vis ordforklaring udfra denne indholdsfortegnelse';
-$string['explainexport'] = 'Der er genereret en fil<br>Download den og gem den sikkert. Du kan importere den nårsomhelst du ønsker i dette eller andre kurser';
+$string['explainexport'] = 'Der er genereret en fil<br>Download den og gem den sikkert. Du kan importere den når som helst du ønsker i dette eller andre kurser';
$string['explainimport'] = 'Du må specificere hvilken fil der skal importere og definere kriterierne for processen.';
$string['explainspecial'] = 'Vis opslagsord der ikke begynder med et bogstav';
-$string['exportedentry'] = 'Exporteret opslagsord ';
-$string['exportedfile'] = 'Exporteret fil';
-$string['exportentries'] = 'Exporteret opslagsord';
-$string['exportglossary'] = 'Exporter opslagsværk';
-$string['exporttomainglossary'] = 'Exporter til hovedopslagsværk';
+$string['exportedentry'] = 'Eksporteret opslagsord ';
+$string['exportedfile'] = 'Eksporteret fil';
+$string['exportentries'] = 'Eksporter opslagsord';
+$string['exportglossary'] = 'Eksporter opslagsværk';
+$string['exporttomainglossary'] = 'Eksporter til hovedopslagsværk';
$string['filetoimport'] = 'Fil der skal importeres';
$string['fillfields'] = 'Koncept og definition skal udfyldes! ';
$string['filtername'] = 'Ordbogs autolinkning';
@@ -150,16 +150,16 @@
$string['sendinratings'] = 'Send min seneste vurdering';
$string['showall'] = 'Vis \'ALLE\' links';
$string['showalphabet'] = 'Vis alfabetet';
-$string['showspecial'] = 'Vis \'Special\' link';
+$string['showspecial'] = 'Vis \'Speciel\' link';
$string['sortby'] = 'Sorter efter';
$string['sortbycreation'] = 'Efter oprettelses dato';
$string['sortbylastupdate'] = 'Efter sidste opdatering';
$string['sortchronogically'] = 'Sorter kronologisk';
$string['special'] = 'Speciel';
$string['standardview'] = 'Vis alfabetisk';
$string['studentcanpost'] = 'Studerende kan tilføje opslagsord';
-$string['totalentries'] = 'Opslagsord ialt';
-$string['usedynalink'] = 'Automatisk link opslagsværkord';
+$string['totalentries'] = 'Opslagsord i alt';
+$string['usedynalink'] = 'Automatisk link opslagsord';
$string['waitingapproval'] = 'Afventer godkendelse';
$string['warningstudentcapost'] = '(I tilfælde af at det ikke er hovedopslagsværket)';
$string['withauthor'] = 'Indlæg med forfatter';
View
30 lang/da/grades.php
@@ -18,14 +18,14 @@
$string['displaylettergrade'] = 'Vis bogstavskaraktere';
$string['displaypercent'] = 'Vis procenter';
$string['displaypoints'] = 'Vis points';
-$string['displayweighted'] = 'Vis vægtet karaktere';
+$string['displayweighted'] = 'Vis vægtetede karakterer';
$string['dropped'] = 'Droppet';
$string['dropxlowest'] = 'Drop X laveste';
-$string['dropxlowestwarning'] = 'Note: Hvis du bruger Drop X laveste forudsætter det at alle elementer i kategorien har den samme pointsværdi. Hvis pointværdien er forskellig vil resultatet blive uforudsigeligt.';
-$string['errorgradevaluenonnumeric'] = 'Fandt et ikke-nummerisk tegn for lav eller høj karakter for';
-$string['errornocategorizedid'] = 'Kan ikke få et ukatagoriseret id!';
+$string['dropxlowestwarning'] = 'Note: Hvis du bruger Drop X laveste forudsætter det at alle elementer i kategorien har den samme pointværdi. Hvis pointværdien er forskellig vil resultatet blive uforudsigeligt.';
+$string['errorgradevaluenonnumeric'] = 'Fandt et ikke-numerisk tegn for lav eller høj karakter for';
+$string['errornocategorizedid'] = 'Kan ikke få et u-kategoriseret id!';
$string['errornocourse'] = 'Kan ikke finde kursusinformation';
-$string['errorreprintheadersnonnumeric'] = 'Modtog et ikke-nummerisk værdi for printheader';
+$string['errorreprintheadersnonnumeric'] = 'Modtog et ikke-numerisk værdi for printheader';
$string['exceptions'] = 'Undtagelser';
$string['excluded'] = 'Ekskluderet';
$string['extracredit'] = 'Bonus';
@@ -42,12 +42,12 @@
$string['gradeitemmembersselected'] = 'Undtaget fra karaktergivning';
$string['gradeitemnonmembers'] = 'Inkluder i karaktergivning';
$string['gradeitemremovemembers'] = 'Inkluderet i karaktergivning';
-$string['gradeitems'] = 'Karaktere';
+$string['gradeitems'] = 'Karakterer';
$string['gradeletter'] = 'Karakter bogstav';
$string['gradeletterhelp'] = 'Karakterbogstavshjælp';
$string['gradeletternote'] = 'For at slette et karakterbogstav skal du bare slette een af de tre tekstfelter for det bogstav og klik gem.';
$string['gradepreferenceshelp'] = 'Karakter indstillingshjælp';
-$string['grades'] = 'Karaktere';
+$string['grades'] = 'Karakterer';
$string['gradeweighthelp'] = 'Karaktervægtnings hjælp';
$string['hidecategory'] = 'Skjult';
$string['highgradeascending'] = 'Sorter efter højeste karakter stigende';
@@ -57,7 +57,7 @@
$string['item'] = 'Punkt';
$string['items'] = 'Punkter';
$string['lettergrade'] = 'Bogstav karakter';
-$string['lettergradenonnumber'] = 'Lav og/eller høj karakter var ikkenummerisk for';
+$string['lettergradenonnumber'] = 'Lav og/eller høj karakter var ikke-numerisk for';
$string['letters'] = 'Bogstaver';
$string['lowest'] = 'Laveste';
$string['lowgradeletter'] = 'Lav';
@@ -68,12 +68,12 @@
$string['mode'] = 'tilstand';
$string['no'] = 'Nej';
$string['nocategories'] = 'Karakterkategorier kunne ikke blive tilføjet eller fundet for dette kursus';
-$string['nocategoryview'] = 'Ingen katagori at vise efter';
+$string['nocategoryview'] = 'Ingen kategori at vise efter';
$string['nogradeletters'] = 'Ingen karakterbogstaver sat';
-$string['nogradesreturned'] = 'Ingen karaktere retuneret';
+$string['nogradesreturned'] = 'Ingen karakterer returneret';
$string['nolettergrade'] = 'Ingen bogstavkaraktere for';
$string['nomode'] = 'N/A';
-$string['nonnumericweight'] = 'Modtog en ikkenummerisk værdi for';
+$string['nonnumericweight'] = 'Modtog en ikke-numerisk værdi for';
$string['nonweightedpct'] = 'Ikke vægtet %%';
$string['pctoftotalgrade'] = '%% af total karakter';
$string['percent'] = 'Procent';
@@ -102,18 +102,18 @@
$string['sortbyfirstname'] = 'Sorter efter Fornavn';
$string['sortbylastname'] = 'Sorter efter Efternavn';
$string['standarddeviation'] = 'Standardafvigelse';
-$string['stats'] = 'Statestik';
-$string['statslink'] = 'Statestik';
+$string['stats'] = 'Statistik';
+$string['statslink'] = 'Statistik';
$string['student'] = 'Elev';
$string['total'] = 'Totalt';
$string['totalweight100'] = 'Den totale vægt er 100';
$string['totalweightnot100'] = 'Den totale vægt er IKKE 100';
$string['uncategorised'] = 'Ukategoriseret';
-$string['useadvanced'] = 'Brug advancerede funktioner';
+$string['useadvanced'] = 'Brug avancerede funktioner';
$string['usepercent'] = 'Brug procenter';
$string['useweighted'] = 'Brug Vægtet';
$string['viewbygroup'] = 'Gruppe';
-$string['viewgrades'] = 'Vis karaktere';
+$string['viewgrades'] = 'Vis karakterer';
$string['weight'] = 'vægt';
$string['weightedascending'] = 'Sorter vægtet procenter stigende';
$string['weighteddescending'] = 'Sorter vægtet procenter faldene';
View
34 lang/da/install.php
@@ -2,50 +2,50 @@
// install.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
-$string['admindirerror'] = 'Det angivede admin biblioteket er forkert';
+$string['admindirerror'] = 'Det angivende admin biblioteket er forkert';
$string['admindirname'] = 'Adminbibliotek';
-$string['admindirsetting'] = 'Nogle få webhoteller bruger /admin som en speciel URL til at administrere webhotellet. Det er et problem da moodle også bruger /admin som standard til administrationssiderne. Hvis det er så kan du omdøbe adminbiblioteket og så angive den nye sti til admin biblioteket her. For eksempel: <br/> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
-Dette vil rette admin linksene i moodle.';
+$string['admindirsetting'] = 'Nogle få web-hoteller bruger /admin som en speciel URL til at administrere web-hotellet. Det er et problem da moodle også bruger /admin som standard til administrationssiderne. Hvis det er så kan du omdøbe adminbiblioteket og så angive den nye sti til admin biblioteket her. For eksempel: <br/> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
+Dette vil rette admin linkene i moodle.';
$string['caution'] = 'Pas på';
$string['chooselanguage'] = 'Vælg et sprog';
$string['compatibilitysettings'] = 'Kontrollere dine PHP indstillinger';
-$string['configfilenotwritten'] = 'Installationsscriptet var ikke i stand til at oprette config.php filen der indeholder de valgte indstillinger, sansynligvis fordi den bruger hvis apache(PHP) kører med (apache, nobody ell) ikke har rettigheder til til at skrive til moodlebiblioteket. Du manuelt kopiere den følgene kode ind i en fil med navnet \"config.php\" i roden af moodlebiblioteket.';
+$string['configfilenotwritten'] = 'Installationsscriptet var ikke i stand til at oprette config.php filen der indeholder de valgte indstillinger, sandsynligvis fordi den bruger hvis apache(PHP) kører med (apache, nobody ell) ikke har rettigheder til at skrive til moodlebiblioteket. Du kan manuelt kopiere den følgende kode ind i en fil med navnet \"config.php\" i roden af moodle-biblioteket.';
$string['configfilewritten'] = 'config.php er blevet oprettet';
$string['configurationcomplete'] = 'Konfigurationen er færdig.';
$string['database'] = 'Database';
-$string['databasesettings'] = 'Du skal nu konfigurere databasen hvor det meste af moodles data vil blive gemt. Databaseserveren skal allerede være oprettet og du skal bruge brugernavn og password til en brugerkonto der har rettigheder til at oprette og hente data.<br/>
+$string['databasesettings'] = 'Du skal nu konfigurere databasen hvor det meste af moodle\'s data vil blive gemt. Databaseserveren skal allerede være oprettet og du skal bruge brugernavn og password til en brugerkonto der har rettigheder til at oprette og hente data.<br/>
<br /> <br />
<b>Type:</b> mysql eller postgres7<br />
<b>Vært:</b> f.eks. localhost eller db.isp.com<br />
<b>Database:</b> database navn, f.eks. moodle<br />
<b>Bruger:</b> Brugernavnet til databasen<br />
<b>Password:</b> Password til databasebrugeren<br />
-<b>Tabel Prefix:</b> Valgfrit fornavn der bliver sat foran alle tabelnavne hvis der er flere systemer der skal bruge samme database.';
+<b>Tabel Præfix:</b> Valgfrit fornavn der bliver sat foran alle tabelnavne hvis der er flere systemer der skal bruge samme database.';
$string['dataroot'] = 'DataBibliotek';
$string['datarooterror'] = 'DataBiblioteket du specificerede kan ikke findes eller oprettes. Ret stien til biblioteket eller opret det manuelt.';
-$string['dbconnectionerror'] = 'Den angive database kunne ikke kontaktes. Kontroller eller ret venlist databaseinformationerne.';
+$string['dbconnectionerror'] = 'Den angive database kunne ikke kontaktes. Kontroller eller ret venligst databaseinformationerne.';
$string['dbcreationerror'] = 'Fejl ved oprettelse af databasen. Kan ikke oprette den givne database med de angivne indstillinger.';
$string['dbhost'] = 'Værts Server';
$string['dbpass'] = 'Password';
-$string['dbprefix'] = 'prefix for tabeller';
+$string['dbprefix'] = 'præfix for tabeller';
$string['dbtype'] = 'Type';
-$string['directorysettings'] = '<p>Kontroller venlist installationsplaceringen af moodle.</p>
+$string['directorysettings'] = '<p>Kontroller venligst installationsplaceringen af moodle.</p>
<p><b>Web adresse:<b>
-Angiv den fulde webadresse (URL) hvor moodle kan findes. Hvis sitet kan tilgås fra flere URL\'er så vælg den mest naturlige, den som de studerende oftest vil bruge. Der skal ikke være en skråstreg til sidst.</p>
+Angiv den fulde web-adresse (URL) hvor moodle kan findes. Hvis sitet kan tilgås fra flere URL\'er så vælg den mest naturlige, den som de studerende oftest vil bruge. Der skal ikke være en skråstreg til sidst.</p>
<p><b>Moodle bibliotek:</b>
-Angiv den fulde bibliotekssti til moodleinstallationen. Stien er casesensitiv.</p>
+Angiv den fulde bibliotekssti til moodle-installationen. Stien er casesensitiv.</p>
<p><b>Moodle Databibliotek</b>
-Det bibliotek hvor moodle kan gemme uploadede filer. Dette bibliotek skal være læsbar OG SKRIVBAR af den bruger apache kører under, ¨(typisk \'nobody\' eller \'apache\') men det bør ikke være adgang til det direkte fra webserveren.</p>';
+Det bibliotek hvor moodle kan gemme uploadede filer. Dette bibliotek skal være læsbar OG SKRIVBAR af den bruger apache kører under, ¨(typisk \'nobody\' eller \'apache\') men der bør ikke være direkte adgang til det fra webserveren.</p>';
$string['dirroot'] = 'Moodle bibliotek';
-$string['dirrooterror'] = 'Det angivne moodlebibliotek lader ikke til at være rigtigt - der kan ikke findes en Moodleinstallation. Den nedestående værdi er blevet fjernet.';
+$string['dirrooterror'] = 'Det angivne moodle-bibliotek lader ikke til at være rigtigt - der kan ikke findes en Moodle-installation. Den nedenstående værdi er blevet fjernet.';
$string['download'] = 'Download';
$string['fail'] = 'Mislykkedes';
-$string['fileuploads'] = 'File uploads';
+$string['fileuploads'] = 'Fil uploads';
$string['fileuploadserror'] = 'Denne skulle være aktiveret';
-$string['fileuploadshelp'] = '<p>Filupload lader til at være slået fra på din server.</p>
+$string['fileuploadshelp'] = '<p>Fil-upload lader til at være slået fra på din server.</p>
<p>Moodle kan stadig installeres, men uden uploade kursusfiler og profilbilleder.</p>
@@ -66,10 +66,10 @@
<p>Normalt er denne indstilling slået fra som standard. Den slås til og fra vha. indstillingen <b>\'magic_quotes_runtime\'</b> i din php.ini fil.</p>
-<p>Hvis du ikke har adgang til webserverens php.ini fil kan du evt lave en tekstfil, kalde den .htaccess og gemme den i moodlebiblioteket. Den skal indholde linjen. <blockquote>php_value magic_quotes_runtime Off</blockquote>
+<p>Hvis du ikke har adgang til webserverens php.ini fil kan du evt. lave en tekstfil, kalde den .htaccess og gemme den i moodlebiblioteket. Den skal indholde linjen. <blockquote>php_value magic_quotes_runtime Off</blockquote>
</p> ';
$string['memorylimit'] = 'Hukommelses begrænsning';
-$string['memorylimiterror'] = 'Den tilgængelige hukommelse til PHP er ret lav... Det kan værer at der opstår problemer senere.';
+$string['memorylimiterror'] = 'Den tilgængelige hukommelse til PHP er ret lav... Det kan være at der opstår problemer senere.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>Mængden af hukommelse som PHP kan bruge er sat til $a.</p>
<p>Dette kan forårsage at der opstår problemer senere, især hvis du har mange moduler installeret eller mange brugere.</p>
View
58 lang/da/journal.php
@@ -1,37 +1,37 @@
<?PHP // $Id$
- // journal.php - created with Moodle 1.2 development (2003102700)
+ // journal.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
-$string['alwaysopen'] = "Altid åben";
-$string['blankentry'] = "Tomt indlæg";
-$string['daysavailable'] = "Dage til rådighed";
-$string['editingended'] = "Redigerings perioden er slut";
-$string['editingends'] = "Redigeringsperioden slutter";
-$string['entries'] = "Adgange";
-$string['feedbackupdated'] = "Feedback opdateret for \$a indlæg";
-$string['journalmail'] = "\$a->teacher har skrevet en tilbagemelding til din journal '\$a->journal'
+$string['alwaysopen'] = 'Altid åben';
+$string['blankentry'] = 'Tomt indlæg';
+$string['daysavailable'] = 'Dage til rådighed';
+$string['editingended'] = 'Redigerings perioden er slut';
+$string['editingends'] = 'Redigeringsperioden slutter';
+$string['entries'] = 'Adgange';
+$string['feedbackupdated'] = 'Feedback opdateret for $a indlæg';
+$string['journalmail'] = '$a->teacher har skrevet en tilbagemelding til din journal \'$a->journal\'
Du kan se det tilføjet til din journal:
-\$a->url";
-$string['journalmailhtml'] = "\$a->teacher has skrevet en tilbagemelding til din journal entry '<i>\$a->journal</i>'<br /><br />
-Du kan se det tilføjet til din <a href=\\\"\$a->url\\\">Journal entry</a>";
-$string['journalname'] = "Journalnavn";
-$string['journalquestion'] = "Journal-spørgsmål";
-$string['journalrating1'] = "Ikke tilfredsstillende";
-$string['journalrating2'] = "Tilfredsstillende";
-$string['journalrating3'] = "Fantastisk";
-$string['modulename'] = "Journal";
-$string['modulenameplural'] = "Journaler";
-$string['newjournalentries'] = "Nyt indlæg i journaler";
-$string['noentry'] = "Intet indlæg";
-$string['noratinggiven'] = "Bedømmelse ikke givet";
-$string['notopenuntil'] = "Denne journal åbner ikke førend";
-$string['notstarted'] = "Du har ikke begyndt på denne journal endnu";
-$string['overallrating'] = "Endelig bedømmelse";
-$string['rate'] = "Bedøm";
-$string['saveallfeedback'] = "Gem alle mine feedback";
-$string['startoredit'] = "Start eller rediger i min journal";
-$string['viewallentries'] = "Se \$a indlæg i journalerne";
+$a->url';
+$string['journalmailhtml'] = '$a->teacher has skrevet en tilbagemelding til din journal indlæg \'<i>$a->journal</i>\'<br /><br />
+Du kan se det tilføjet til din <a href=\"$a->url\">Journal entry</a>';
+$string['journalname'] = 'Journalnavn';
+$string['journalquestion'] = 'Journal-spørgsmål';
+$string['journalrating1'] = 'Ikke tilfredsstillende';
+$string['journalrating2'] = 'Tilfredsstillende';
+$string['journalrating3'] = 'Fantastisk';
+$string['modulename'] = 'Journal';
+$string['modulenameplural'] = 'Journaler';
+$string['newjournalentries'] = 'Nyt indlæg i journaler';
+$string['noentry'] = 'Intet indlæg';
+$string['noratinggiven'] = 'Bedømmelse ikke givet';
+$string['notopenuntil'] = 'Denne journal åbner ikke førend';
+$string['notstarted'] = 'Du har ikke begyndt på denne journal endnu';
+$string['overallrating'] = 'Endelig bedømmelse';
+$string['rate'] = 'Bedøm';
+$string['saveallfeedback'] = 'Gem alle mine feedback';
+$string['startoredit'] = 'Start eller rediger i min journal';
+$string['viewallentries'] = 'Se $a indlæg i journalerne';
?>
View
59 lang/da/lesson.php
@@ -16,23 +16,23 @@
$string['addendofcluster'] = 'Tilføj slutning på klynge';
$string['answer'] = 'Svar';
$string['answeredcorrectly'] = 'besvaret korrekt';
-$string['answersfornumerical'] = 'Svar for nummeriske spørgsmål skulle være par af maksimum og minimums værdier.';
+$string['answersfornumerical'] = 'Svar for numeriske spørgsmål skulle være par af maksimum og minimums værdier.';
$string['arrangebuttonshorizontally'] = 'Arranger forgreningsknapper horisontalt under slideshow visning.';
$string['attempt'] = 'Forsøg: $a';
$string['attempts'] = 'Forsøg';
$string['available'] = 'Tilgængelig fra';
$string['averagescore'] = 'Gennemsnitlig score';
-$string['averagetime'] = 'Gennemsnitstid';
+$string['averagetime'] = 'Gennemsnits-tid';
$string['backtreeview'] = 'Tilbage til trævisning';
-$string['branchtable'] = 'Forgrænings tabel';
+$string['branchtable'] = 'Forgrenings tabel';
$string['cancel'] = 'Fortryd';
$string['canretake'] = '$a kan prøve igen';
$string['casesensitive'] = 'Case sensitivt';
-$string['checkbranchtable'] = 'kontroller forgrænings tabel';
+$string['checkbranchtable'] = 'kontroller forgrenings tabel';
$string['checkedthisone'] = 'denne er afkrydset';
$string['checknavigation'] = 'Kontroller navigation';
$string['checkquestion'] = 'kontroller spørgsmål';
-$string['classstats'] = 'Klassestatestik';
+$string['classstats'] = 'Klassestatistik';
$string['clicktopost'] = 'Klik her for at poste din karakter på highscorelisten.';
$string['clusterjump'] = 'Usete spørgsmål i en klynge';
$string['clustertitle'] = 'Klynge';
@@ -54,7 +54,7 @@
$string['deleting'] = 'Sletter';
$string['deletingpage'] = 'Sletter side: $a';
$string['description'] = 'Beskrivelse';
-$string['detailedstats'] = 'Detalieret statestik';
+$string['detailedstats'] = 'Detaljeret statistik';
$string['didnotanswerquestion'] = 'svarede ikke på dette spørgsmål';
$string['didnotreceivecredit'] = 'fik ikke points ';
$string['displayhighscores'] = 'Vis highscore';
@@ -66,16 +66,16 @@
$string['displayscorewithoutessays'] = 'Din score er $a->score (ud af $a->grade).';
$string['editlessonsettings'] = 'Ret lektionsindstillinger';
$string['editpagecontent'] = 'Ret sideindhold';
-$string['email'] = 'Email';
-$string['emailallgradedessays'] = 'Email ALLE <br />vurderede tekstsvar';
-$string['emailgradedessays'] = 'Email vurderede tekstsvar';
-$string['emailsuccess'] = 'Emails sendt OK';
-$string['endofbranch'] = 'Slut på forgræning';
+$string['email'] = 'E-mail';
+$string['emailallgradedessays'] = 'E-mail ALLE <br />vurderede tekstsvar';
+$string['emailgradedessays'] = 'E-mail vurderede tekstsvar';
+$string['emailsuccess'] = 'E-mails sendt OK';
+$string['endofbranch'] = 'Slut på forgrening';
$string['endofclustertitle'] = 'Slut på klynge';
$string['endoflesson'] = 'Slut på lektion';
$string['enteredthis'] = 'gået ind i denne';
$string['entername'] = 'Skriv et kendenavn til highscorelisten';
-$string['enterpassword'] = 'Skriv venlist kodeordet';
+$string['enterpassword'] = 'Skriv venligst kodeordet';
$string['eolstudentoutoftime'] = 'Bemærk: Tiden er udløbet for denne lektion. Dit sidste svar tæller muligvis ikke hvis du besvarede det efter at tiden var udløbet.';
$string['eolstudentoutoftimenoanswers'] = 'Du besvarede ikke nogen af spørgsmålene. Du får 0 for denne lektion';
$string['essay'] = 'Tekstsvar';
@@ -86,7 +86,7 @@
$string['firstanswershould'] = 'Første svar skal hoppe til \"korrekte\" side';
$string['firstwrong'] = 'Du kan desværre ikke få point for dette spørgsmål fordi dit svar var forkert. Vil du fortsætte med at gætte for hyggens skyld.';
$string['flowcontrol'] = 'Forgrenings kontrol';
-$string['general'] = 'Generalt';
+$string['general'] = 'Generelt';
$string['gobacktolesson'] = 'Gå tilbage til lektionen';
$string['grade'] = 'Karakter';
$string['gradeessay'] = 'Vurder tekstsvar';
@@ -109,14 +109,14 @@
$string['lessonformating'] = 'Lektions formatering';
$string['lessonmenu'] = 'Lektions menu';
$string['lessonopen'] = 'Denne lektion vil åbne d. $a';
-$string['lessonstats'] = 'Lektionsstatestik';
-$string['loginfail'] = 'Login fejlede, prøv venlist igen..';
+$string['lessonstats'] = 'Lektionsstatistik';
+$string['loginfail'] = 'Login fejlede, prøv venligst igen..';
$string['lowscore'] = 'Lav score';
$string['lowtime'] = 'kort tid';
$string['mainmenu'] = 'Kursus menu';
$string['matchesanswer'] = 'Passer med svar';
$string['maxhighscores'] = 'Vis antal af highscorer';
-$string['maximumnumberofanswersbranches'] = 'Maksimum antal svar/forgræninger';
+$string['maximumnumberofanswersbranches'] = 'Maksimum antal svar/forgreninger';
$string['maximumnumberofattempts'] = 'Maksimum antal af forsøg';
$string['maxtime'] = 'Tidsbegrænsning (minutter)';
$string['maxtimewarning'] = 'Du har $a minutter til denne lektion';
@@ -132,7 +132,7 @@
$string['multianswer'] = 'Multisvar';
$string['multipleanswer'] = 'Flere svar';
$string['nameapproved'] = 'Navn godkendt';
-$string['namereject'] = 'Dit navn er desværre blevet afvist af filtret<br />Prøv venlist med et andet navn.';
+$string['namereject'] = 'Dit navn er desværre blevet afvist af filtret<br />Prøv venligst med et andet navn.';
$string['nextpage'] = 'Næste side';
$string['noanswer'] = 'Ingen svar givet';
$string['noattemptrecordsfound'] = 'Ingen forsøg indgivet: Ingen vurdering givet.';
@@ -146,10 +146,10 @@
$string['normal'] = 'Normal - følg lektionsplan';
$string['notcompleted'] = 'Ikke færdiggjort';
$string['notdefined'] = 'Ikke defineret';
-$string['nothighscore'] = 'Du kom ikke på tol $a highscorelisten.';
+$string['nothighscore'] = 'Du kom ikke på top $a highscorelisten.';
$string['notitle'] = 'Ingen titel';
$string['numberofcorrectanswers'] = 'Antal af korrekte svar: $a';
-$string['numberofcorrectmatches'] = 'Antal af korrekte sammenpasinger: $a';
+$string['numberofcorrectmatches'] = 'Antal af korrekte sammenpasninger: $a';
$string['numberofpagestoshow'] = 'Antal af sider der skal vises';
$string['numberofpagesviewed'] = 'Antal sider vist: $a';
$string['ongoing'] = 'vis løbene score';
@@ -164,12 +164,12 @@
$string['page'] = 'Side: $a';
$string['pagecontents'] = 'Side indhold';
$string['pages'] = 'Sider';
-$string['pagetitle'] = 'Side title';
+$string['pagetitle'] = 'Side titel';
$string['password'] = 'Password';
$string['passwordprotectedlesson'] = '$a er beskyttet af et kodeord';
$string['pleasecheckoneanswer'] = 'Afmærk et svar';
$string['pleasecheckoneormoreanswers'] = 'Afkryds et eller flere svar';
-$string['pleaseenteryouranswerinthebox'] = 'Skriv venlist dit svar i feltet';
+$string['pleaseenteryouranswerinthebox'] = 'Skriv venligst dit svar i feltet';
$string['pleasematchtheabovepairs'] = 'Sammenpas de ovenstående par';
$string['pointsearned'] = 'Points optjent';
$string['postsuccess'] = 'Sendt OK';
@@ -186,8 +186,8 @@
$string['redisplaypage'] = 'Vis siden igen';
$string['report'] = 'Rapport';
$string['response'] = 'Svar';
-$string['returnmainmenu'] = 'Retuner til hovedmenu';
-$string['returntocourse'] = 'Retuner til kurset';
+$string['returnmainmenu'] = 'Returner til hovedmenu';
+$string['returntocourse'] = 'Returner til kurset';
$string['reviewlesson'] = 'Gennemse lektionen';
$string['reviewquestionback'] = 'Ja jeg vil gerne prøve igen';
$string['reviewquestioncontinue'] = 'Nej, jeg vil bare videre til næste spørgsmål';
@@ -209,19 +209,18 @@
$string['studentattemptlesson'] = '$a->lastname, $a->firstname\'s forsøg nummer $a->attempt';
$string['studentname'] = '$a Navn';
$string['studentoneminwarning'] = 'Bemærk: Du har et minut til at færdiggøre lektionen.';
-$string['studentoutoftime'] = 'Bemærk: Tiden er udløbet for denne lektion. Dit sidste svar tæller ikke da det blev besvaret efter at tiden var gået. Tryk venlist på Fortsæt knappen for at afslutte lektionen.';
+$string['studentoutoftime'] = 'Bemærk: Tiden er udløbet for denne lektion. Dit sidste svar tæller ikke da det blev besvaret efter at tiden var gået. Tryk venligst på Fortsæt knappen for at afslutte lektionen.';
$string['studentresponse'] = '{$a}\'s reaktion';
$string['submitname'] = 'Gem navn';
$string['teacherjumpwarning'] = 'Et $a->cluster hop eller et $a->unseen hop bliver benyttet i denne lektion. Et
-Næste side\' hop vil blive brugt i stedet. Login som elev for at teste disse hop.
-';
+Næste side\' hop vil blive brugt i stedet. Login som elev for at teste disse hop.';
$string['teacherongoingwarning'] = 'Løbene score vises kun for elever. Log ind som elev for at teste løbene score.';
$string['teachertimerwarning'] = 'Timeren virker kun for elever. Du kan teste det ved at logge ind som elev.';
$string['thatsthecorrectanswer'] = 'Dette er det rigtige svar';
$string['thatsthewronganswer'] = 'Dette er det forkerte svar';
$string['thefollowingpagesjumptothispage'] = 'De følge sider linker til denne side';
$string['thispage'] = 'denne side';
-$string['timed'] = 'Timed';
+$string['timed'] = 'Tidsbegrænset';
$string['timeremaining'] = 'Tid tilbage';
$string['timetaken'] = 'Varighed';
$string['topscorestitle'] = 'Top $a->maxhighscores score for $a->name lektion.';
@@ -235,10 +234,10 @@
$string['usemean'] = 'Brug gennemsnit';
$string['usepassword'] = 'Password beskyttet lektion';
$string['viewallpages'] = 'Vis alle sider';
-$string['viewgrades'] = 'Vis karaktere';
+$string['viewgrades'] = 'Vis karakterer';
$string['viewhighscores'] = 'Vis highscoreliste';
-$string['viewlessonstats'] = 'Vis lektionsstatestik';
-$string['waitpostscore'] = 'Vent venlist mens highscorelisten opdateres';
+$string['viewlessonstats'] = 'Vis lektions-statistik';
+$string['waitpostscore'] = 'Vent venligst mens highscorelisten opdateres';
$string['welldone'] = 'Godt gjort';
$string['whatdofirst'] = 'Hvad vil du gøre først';
$string['wronganswerjump'] = 'Forkert svar hop';
View
14 lang/da/message.php
@@ -5,32 +5,32 @@
$string['addcontact'] = 'Tilføj kontakt';
$string['ago'] = '$a siden';
$string['allmine'] = 'Alle beskeder til mig eller fra mig';
-$string['allstudents'] = 'Alle beskeder mellem elerver i kurset';
+$string['allstudents'] = 'Alle beskeder mellem elever i kurset';
$string['allusers'] = 'Alle beskeder fra alle brugere';
$string['backupmessageshelp'] = 'Hvis aktiveret vil beskeder blive inkluderet i automatiske SITE backups';
$string['beepnewmessage'] = 'Bip når der kommer en ny besked';
$string['blockcontact'] = 'Bloker kontakt';
$string['blockedmessages'] = '$a besked(er) til/fra blokerede brugere';
-$string['contacts'] = 'Kontekter';
+$string['contacts'] = 'Kontekster';
$string['context'] = 'sammenhæng';
$string['deletemessagesdays'] = 'Antal dage før gamle beskeder automatisk bliver slettet';
$string['discussion'] = 'Diskussion';
-$string['emailmessages'] = 'Send beskeder som emails hvis jeg er offline';
-$string['emailtagline'] = 'Denne email er en kopi af en besked sendt til \"$a\"';
+$string['emailmessages'] = 'Send beskeder som e-mails hvis jeg er offline';
+$string['emailtagline'] = 'Denne e-mail er en kopi af en besked sendt til \"$a\"';
$string['emptysearchstring'] = 'Du må søge efter noget';
$string['formorethan'] = 'For mere end';
$string['includeblockedusers'] = 'Inkluder blokerede brugere';
$string['incomingcontacts'] = 'Indkomne kontakter ($a)';
$string['keywords'] = 'Nøgleord';
$string['keywordssearchresults'] = 'Søge resultat: $a beskeder fundet';
-$string['maxmessages'] = 'Maksimalt antal beskeder der vises i diskussionshistoriken';
+$string['maxmessages'] = 'Maksimalt antal beskeder der vises i diskussions-historikken';
$string['message'] = 'Besked';
$string['messagehistory'] = 'Besked historik';
$string['messages'] = 'Beskeder';
$string['messaging'] = 'Beskedsystem';
$string['mycontacts'] = 'Mine kontakter';
$string['newsearch'] = 'Ny søgning';
-$string['nomessages'] = 'Ingen ventene beskeder';
+$string['nomessages'] = 'Ingen ventende beskeder';
$string['nomessagesfound'] = 'Ingen beskeder fundet';
$string['nosearchresults'] = 'Der var ingen beskeder der opfyldte søgekriteriet';
$string['offline'] = 'Offline';
@@ -40,7 +40,7 @@
$string['onlyfromme'] = 'Kun beskeder fra mig';
$string['onlymycourses'] = 'Kun i mit kursus';
$string['onlytome'] = 'Kun beskeder til mig';
-$string['pagerefreshes'] = 'Denne side opdateres hvert $a sekundt';
+$string['pagerefreshes'] = 'Denne side opdateres hvert $a sekund';
$string['readmessages'] = '$a læste beskeder';
$string['removecontact'] = 'Fjern kontakt';
$string['savemysettings'] = 'Gem mine indstillinger';

0 comments on commit 3c18deb

Please sign in to comment.