Permalink
Browse files

Automatic installer lang files (20101109)

  • Loading branch information...
AMOS bot
AMOS bot committed Nov 9, 2010
1 parent 0814c09 commit 3c3f3ee286d8b9d4c6d6b1d097341e888687fc33
Showing with 6 additions and 1 deletion.
  1. +1 −1 install/lang/da/install.php
  2. +5 −0 install/lang/no/install.php
@@ -31,7 +31,7 @@
$string['admindirname'] = 'Admin-mappe';
$string['availablelangs'] = 'Tilgængelige sprogpakker';
$string['chooselanguagehead'] = 'Vælg et sprog';
-$string['chooselanguagesub'] = 'Vælg et sprog til brug under installationen. Senere vil du kunne vælge hvilke sprog Moodle skal kunne bruge.';
+$string['chooselanguagesub'] = 'Vælg et sprog til brug under installationen. Dette sprog vil også blive brugt som standardsprog på sitet, men det kan altid ændres til et andet sprog.';
$string['dataroot'] = 'Datamappe';
$string['dbprefix'] = 'Præfix for tabeller';
$string['dirroot'] = 'Moodle-mappe';
@@ -61,6 +61,11 @@
$string['pathshead'] = 'Bekreft stier';
$string['pathsrodataroot'] = 'Dataroot katalog er ikke skrivbar.';
$string['pathsroparentdataroot'] = 'Overordnet katalog ({$a->parent}) er ikke skrivbar. Datakatalogen ({$a->dataroot}) kan ikke lages av installasjonsprosessen.';
+$string['pathssubadmindir'] = 'Noen ganske få webhoteller bruker /admin som en egen url for å få tilgang til et kontrollpanel. Dessverre kommer det i konflikt med standard lokalisering av Moodle sine admin-sider. Du kan fikse dette ved å endre navn på admin-mappen og deretter oppgi dette navnet her. F.eks. <em>moodleadmin</em>. Dette vil fikse adminlenkene i Moodle.';
+$string['pathssubdataroot'] = 'Du trenger et sted hvor Moodle kan lagre opplastede filer. Denne mappen må være med lese og skriverettigheter for webserver-brukeren (veldig ofte \'nobody\' eller \'apache\'), men denne mappen må IKKE være direkte tilgjengelig via web. Installasjonsprogrammet vil forsøke å opprette den om den ikke finnes fra før.';
+$string['pathssubdirroot'] = 'Full mappesti til moodleinstallasjonen.';
+$string['pathssubwwwroot'] = 'Full webadresse til der hvor Moodle skal vises. Det er ikke mulig å bruke Moodle med mer enn en adresse. Dersom portalen din har flere webadresser må du bruke videresending for til den webadressen du oppgir her. Dersom portalen din er tilgjengelig både fra intranett og internett, skal du oppgi den offentlige internettadressen her og sette opp DNS slik at intranettbrukerne også benytter denne offisielle adressen.
+Dersom adressen ikke er korrekt, vennligst endre URL i nettleseren slik at at installasjonen restartes med andre verdier.';
$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Dataroot plassering er ikke sikker';
$string['pathswrongadmindir'] = 'Adminkatalog finnes ikke';
$string['phpextension'] = '{$a} PHP etternavn';

0 comments on commit 3c3f3ee

Please sign in to comment.