Permalink
Browse files

Updates

  • Loading branch information...
1 parent 8dfbb77 commit 3cd3c343ead5219b9720019339be331995ff1e90 paca70 committed Oct 13, 2005
Showing with 8 additions and 7 deletions.
  1. +4 −4 lang/fi/block_course_list.php
  2. +4 −3 lang/fi/moodle.php
@@ -1,10 +1,10 @@
<?PHP // $Id$
- // block_course_list.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+ // block_course_list.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
-$string['allcourses'] = 'Ylläpitäjä näkee kaikki kurssit';
+$string['allcourses'] = 'Kaikki kurssit';
$string['blockname'] = 'Kurssilista';
-$string['configadminview'] = 'kokoonpanon ylläpitäjän näkymä';
-$string['owncourses'] = 'Ylläpitäjä näkee omat kursssit';
+$string['configadminview'] = 'Mitä ylläpitäjälle näytetään kurssit-lohkossa?';
+$string['owncourses'] = 'Omat kursssit';
?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
$string['action'] = 'Tapahtuma';
@@ -309,6 +309,7 @@
$string['editfiles'] = 'Muokkaa tiedostoja';
$string['editgroupprofile'] = 'Muokkaa ryhmän profiilia';
$string['editinga'] = 'Muokataan $a';
+$string['editingteachershort'] = 'Muutosoikeus';
$string['editlock'] = 'Tätä arvoa ei voi muokata';
$string['editmyprofile'] = 'Muokkaa tietoja';
$string['editorbgcolor'] = 'Taustaväri';
@@ -778,10 +779,10 @@
$string['noteuserschangednonetocourse'] = 'Huom: Kurssin käyttäjät tulee palauttaa kun käyttäjätietoja palautetaan. Tämä asetus on muutettu sinun kohdaltasi.';
$string['nothingnew'] = 'Ei uutisia edellisen käyntisi jälkeen';
$string['nothingtodisplay'] = 'Ei näytettävää';
-$string['noticenewerbackup'] = 'Tämä varmuuskopio on luoto Moodlen versiolla $a->backuprelease ($a->backupversion) ja se on uudempi kuin käyttämällesi palvelimelle asennttu versio $a->serverrelease ($a->serverversion). Tämä saattaa aiheuttaa palauttaessa joitain yhteensopivuusongelmia, koska varmuukopioiden alaspäin yhteensopivuutta ei voida taata.';
+$string['noticenewerbackup'] = 'Tämä varmuuskopio on luotu Moodlen versiolla $a->backuprelease ($a->backupversion) joka on uudempi kuin käyttämällesi palvelimelle asennttu versio $a->serverrelease ($a->serverversion). Tämä saattaa aiheuttaa palauttaessa joitain yhteensopivuusongelmia, koska varmuukopioiden alaspäin yhteensopivuutta ei voida taata.';
$string['notifyloginfailuresmessage'] = '$a->time, IP: $a->ip, Käyttäjä: $a->info';
$string['notifyloginfailuresmessageend'] = 'Voit katsella näitä tapahtumia osoitteessa $a/course/log.php?id=1&chooselog=1&modid=site_errors. ';
-$string['notifyloginfailuresmessagestart'] = 'Tässä on lista epäonnistuneista kirjautumisyrityksistä $a edellisen ilmoituksen jälkeen';
+$string['notifyloginfailuresmessagestart'] = 'Lista epäonnistuneista kirjautumisyrityksistä $a edellisen ilmoituksen jälkeen';
$string['notifyloginfailuressubject'] = '$ :: Epäonnistuneiden kirjautumisyritysten ilmoitus';
$string['notincluded'] = 'Ei mukana';
$string['notingroup'] = 'Sinun pitää olla ryhmän jäsen nähdäksesi tämän aktiviteetin.';

0 comments on commit 3cd3c34

Please sign in to comment.