Permalink
Browse files

A lot of new strings and help files. This language pack is nearly com…

…plete. All checked and corrected to xhtml-compliance.
 • Loading branch information...
1 parent 47c2495 commit 3d9717ea4fb97f380a8b1dd7a8de4952239885e9 koenr committed Feb 5, 2005
Showing with 2,526 additions and 498 deletions.
 1. +2 −2 lang/be/activitynames.php
 2. +33 −3 lang/be/admin.php
 3. +8 −8 lang/be/assignment.php
 4. +6 −6 lang/be/attendance.php
 5. +36 −8 lang/be/auth.php
 6. +2 −2 lang/be/block_course_summary.php
 7. +2 −2 lang/be/block_online_users.php
 8. +17 −13 lang/be/calendar.php
 9. +2 −2 lang/be/censor.php
 10. +10 −3 lang/be/chat.php
 11. +3 −2 lang/be/choice.php
 12. +3 −3 lang/be/countries.php
 13. +4 −3 lang/be/dialogue.php
 14. +16 −16 lang/be/docs/background.html
 15. +2 −2 lang/be/editor.php
 16. +7 −0 lang/be/emailprotect.php
 17. +4 −1 lang/be/enrol_database.php
 18. +7 −2 lang/be/enrol_internal.php
 19. +3 −1 lang/be/enrol_paypal.php
 20. +4 −2 lang/be/error.php
 21. +4 −2 lang/be/exercise.php
 22. +10 −4 lang/be/forum.php
 23. +115 −106 lang/be/glossary.php
 24. +7 −0 lang/be/gradesummary.php
 25. +5 −0 lang/be/help/assignment/index.html
 26. +5 −0 lang/be/help/assignment/mods.html
 27. +1 −1 lang/be/help/choice/mods.html
 28. +4 −0 lang/be/help/dialogue/addsubject.html
 29. +8 −0 lang/be/help/dialogue/closedialogue.html
 30. +5 −0 lang/be/help/dialogue/deleteafter.html
 31. +9 −0 lang/be/help/dialogue/dialoguetype.html
 32. +10 −0 lang/be/help/dialogue/index.html
 33. +10 −0 lang/be/help/dialogue/info.html
 34. +3 −0 lang/be/help/dialogue/maildefault.html
 35. +4 −0 lang/be/help/dialogue/mods.html
 36. +6 −0 lang/be/help/dialogue/multiple.html
 37. +5 −0 lang/be/help/dialogue/sendmail.html
 38. +11 −0 lang/be/help/dialogue/writing.html
 39. +12 −0 lang/be/help/exercise/administration.html
 40. +23 −0 lang/be/help/exercise/elements.html
 41. +3 −0 lang/be/help/exercise/finalgrades.html
 42. +3 −0 lang/be/help/exercise/grade.html
 43. +18 −0 lang/be/help/exercise/grading.html
 44. +6 −0 lang/be/help/exercise/gradinggrade.html
 45. +22 −0 lang/be/help/exercise/gradingstrategy.html
 46. +21 −0 lang/be/help/exercise/index.html
 47. +4 −0 lang/be/help/exercise/leaguetable.html
 48. +4 −0 lang/be/help/exercise/leaguetablenames.html
 49. +27 −0 lang/be/help/exercise/managing.html
 50. +6 −0 lang/be/help/exercise/mods.html
 51. +25 −0 lang/be/help/exercise/moreinfo.html
 52. +7 −0 lang/be/help/exercise/nelements.html
 53. +5 −0 lang/be/help/exercise/specimen.html
 54. +5 −0 lang/be/help/exercise/submissionofdescriptions.html
 55. +5 −0 lang/be/help/exercise/takeownership.html
 56. +3 −0 lang/be/help/exercise/usemax.html
 57. +5 −0 lang/be/help/glossary/aliases.html
 58. +4 −0 lang/be/help/glossary/allowcomments.html
 59. +4 −0 lang/be/help/glossary/allowduplicatedentries.html
 60. +6 −0 lang/be/help/glossary/casesensitive.html
 61. +4 −0 lang/be/help/glossary/defaultapproval.html
 62. +3 −0 lang/be/help/glossary/description.html
 63. +7 −0 lang/be/help/glossary/destination.html
 64. +28 −0 lang/be/help/glossary/displayformat.html
 65. +12 −0 lang/be/help/glossary/editalways.html
 66. +7 −0 lang/be/help/glossary/entbypage.html
 67. +3 −0 lang/be/help/glossary/filetoimport.html
 68. +5 −0 lang/be/help/glossary/fullmatch.html
 69. +9 −0 lang/be/help/glossary/globalglossary.html
 70. +3 −0 lang/be/help/glossary/importcategories.html
 71. +31 −0 lang/be/help/glossary/index.html
 72. +5 −0 lang/be/help/glossary/linkcategories.html
 73. +7 −0 lang/be/help/glossary/mainglossary.html
 74. +8 −0 lang/be/help/glossary/mods.html
 75. +5 −0 lang/be/help/glossary/rssarticles.html
 76. +12 −0 lang/be/help/glossary/rsstype.html
 77. +9 −0 lang/be/help/glossary/shows.html
 78. +5 −0 lang/be/help/glossary/studentcanpost.html
 79. +8 −0 lang/be/help/glossary/usedynalink.html
 80. +7 −0 lang/be/help/glossary/usedynalinkentry.html
 81. +1 −0 lang/be/help/journal/index.html
 82. +6 −0 lang/be/help/journal/mods.html
 83. +4 −0 lang/be/help/questionnaire/qmanage.html
 84. +4 −0 lang/be/help/questionnaire/qtype.html
 85. +4 −0 lang/be/help/questionnaire/questionnaireid.html
 86. +4 −0 lang/be/help/questionnaire/respondenttype.html
 87. +1 −1 lang/be/help/quiz/attempts.html
 88. +7 −0 lang/be/help/quiz/createmultiple.html
 89. +7 −0 lang/be/help/quiz/description.html
 90. +10 −0 lang/be/help/quiz/discrimination.html
 91. +32 −0 lang/be/help/quiz/export.html
 92. +2 −2 lang/be/help/quiz/feedback.html
 93. +24 −0 lang/be/help/quiz/formataiken.html
 94. +3 −0 lang/be/help/quiz/formatblackboard.html
 95. +39 −0 lang/be/help/quiz/formatctm.html
 96. +3 −0 lang/be/help/quiz/formatcustom.html
 97. +241 −0 lang/be/help/quiz/formatgift.html
 98. +3 −0 lang/be/help/quiz/formatmissingword.html
 99. +60 −0 lang/be/help/quiz/formatwebct.html
 100. +4 −4 lang/be/help/quiz/grademethod.html
 101. +2 −3 lang/be/help/quiz/import.html
 102. +30 −0 lang/be/help/quiz/index.html
 103. +4 −0 lang/be/help/quiz/match.html
 104. +5 −0 lang/be/help/quiz/mods.html
 105. +38 −0 lang/be/help/quiz/multianswer.html
 106. +10 −0 lang/be/help/quiz/numerical.html
 107. +13 −0 lang/be/help/quiz/questiondatasets.html
 108. +5 −5 lang/be/help/quiz/questiontypes.html
 109. +1 −1 lang/be/help/quiz/random.html
 110. +9 −0 lang/be/help/quiz/randomsamatch.html
 111. +6 −0 lang/be/help/quiz/repeatattempts.html
 112. +5 −0 lang/be/help/quiz/requirepassword.html
 113. +17 −0 lang/be/help/quiz/requiresubnet.html
 114. +5 −0 lang/be/help/quiz/shuffleanswers.html
 115. +4 −0 lang/be/help/quiz/shufflequestions.html
 116. +12 −0 lang/be/help/quiz/timelimit.html
 117. +1 −1 lang/be/help/quiz/timeopen.html
 118. +3 −4 lang/be/help/quiz/truefalse.html
 119. +7 −0 lang/be/help/resource/index.html
 120. +5 −0 lang/be/help/resource/mods.html
 121. +11 −0 lang/be/help/resource/parameters.html
 122. +16 −0 lang/be/help/resource/program.html
 123. +17 −8 lang/be/help/resource/resourcetype.html
 124. +6 −0 lang/be/help/resource/type/directory.html
 125. +11 −0 lang/be/help/resource/type/file.html
 126. +7 −0 lang/be/help/resource/type/html.html
 127. +6 −0 lang/be/help/resource/type/label.html
 128. +10 −0 lang/be/help/resource/type/text.html
 129. +4 −0 lang/be/help/resource/types.html
 130. +52 −0 lang/be/help/resource/window.html
 131. +5 −0 lang/be/help/survey/index.html
 132. +5 −0 lang/be/help/survey/mods.html
 133. +3 −0 lang/be/help/wiki/checklinks.html
 134. +9 −0 lang/be/help/wiki/ewikiacceptbinary.html
 135. +258 −0 lang/be/help/wiki/howtowiki.html
 136. +13 −0 lang/be/help/wiki/htmlmode.html
 137. +18 −0 lang/be/help/wiki/index.html
 138. +5 −0 lang/be/help/wiki/initialcontent.html
 139. +11 −0 lang/be/help/wiki/mods.html
 140. +5 −0 lang/be/help/wiki/removepages.html
 141. +3 −0 lang/be/help/wiki/revertauthorfieldpattern.html
 142. +3 −0 lang/be/help/wiki/revertpages.html
 143. +13 −0 lang/be/help/wiki/setpageflags.html
 144. +3 −0 lang/be/help/wiki/strippages.html
 145. +3 −0 lang/be/help/wiki/studentadminoptions.html
 146. +6 −0 lang/be/help/wiki/wikilinkoptions.html
 147. +6 −0 lang/be/help/wiki/wikiname.html
 148. +36 −0 lang/be/help/wiki/wikitype.html
 149. +115 −0 lang/be/help/wiki/wikiusage.html
 150. +31 −0 lang/be/help/workshop/index.html
 151. +9 −5 lang/be/install.php
 152. +29 −35 lang/be/journal.php
 153. +147 −20 lang/be/lesson.php
 154. +143 −144 lang/be/moodle.php
 155. +12 −4 lang/be/questionnaire.php
 156. +6 −6 lang/be/quiz.php
 157. +20 −20 lang/be/resource.php
 158. +4 −6 lang/be/survey.php
 159. +35 −35 lang/be/workshop.php
@@ -1,7 +1,7 @@
<?PHP // $Id$
- // activitynames.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // activitynames.php - created with Moodle 1.4.3 + (2004083131)
-$string['filtername'] = 'À¢òà – çâÿçâàííå ïà ïåðñàíàëüíàé àêòû¢íàñö³';
+$string['filtername'] = 'À¢òà–ñïàñûëêà íà íàçâó ýëåìåíòà êóðñà';
?>
View
@@ -1,13 +1,43 @@
<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.3.1 + (2004052501)
+ // admin.php - created with Moodle 1.4.3 + (2004083131)
+$string['adminseesallevents'] = 'Адміністратары могуць бачыць усе падзеі';
+$string['adminseesownevents'] = 'Адміністратары, якія падобныя на іншых карыстальнікаў';
+$string['blockinstances'] = 'Прыклады';
+$string['blockmultiple'] = 'Шматлікі';
$string['cachetext'] = 'Час існавання тэкставага кэшу (Text cache)';
+$string['calendarsettings'] = 'Каляндар';
+$string['change'] = 'змяніць';
+$string['confirmation'] = 'Пацвярджэнне';
+$string['confirmdeletedst'] = 'Калі выдаліце регіяльныя ўстаноўкі, якія названы <strong>$a</strong>, то яны будуць знішчаны для ўсіх карыстальнікаў, якія іх выкарыстоўваюць. Гэтая аперацыя зменіць настройкі часу без паведамлення. Вы ўпэўнены, што патрэбна прадоўжыць?';
+$string['confirmdeletedstdefault'] = '<strong>Регіянальныя ўстаноўкі $a выкарыстоўваюцаа для ўсіх карыстальнікаў сайта!</strong> Выдаленне іх зменіць настройкі часу для карыстальнікаў без папярэдняга паведамлення. Вы ўпэўнены, што патрэбна прадоўжыць?';
+$string['dstisapreference'] = 'Кожны карыстальнік можа абраць, які ';
+$string['dstisforcedto'] = 'Прымусова ўсе карыстальнікі выкарыстоўваюць';
+$string['dstpresets'] = 'Рэгіянальныя настройкі';
+$string['editingdstpreset'] = 'Рэдагаваць рэгіянальныя настройкі';
+$string['emptydstlist'] = 'Зараз не вызначаны рэгіянальныя ўстаноўкі. Вы можаце дадаць іх, націснуў на кнопку Дадаць.';
+$string['errordstpresetactivateearlier'] = 'Месяц актывацыі павінен быць раней чым месяц дэактывацыі';
+$string['errordstpresetnameempty'] = 'Назва рэгіянальных настроек на павінна быць пустой';
+$string['errordstpresetnameexists'] = 'Іншыя рэгіянальныя настройкі з такой назвай існуюць';
$string['filteruploadedfiles'] = 'Фільтраванне файлаў, якія загружаюцца';
+$string['helpadminseesall'] = 'Дазволіць адміністратарам бачыць усе паведамленні, падзеі каляндара ці толькі іх асабістыя?';
+$string['helpcalendarsettings'] = 'Настроіць каляндар і розныя аспекты, звязаныя з рэгіянальнымі настройкамі Moodle';
+$string['helpdstforusers'] = 'Кожны карыстальнік можа выкарыстоўваць асабістыя рэгіянальныя настройкі?';
+$string['helpmanagedstpresets'] = 'Націсніце на кнопку, каб дадаць, адрэдагаваць і выдаліць рэгіянальныя настройкі, якія магчымы для гэтага сайта.';
+$string['helpstartofweek'] = 'З якога дня пачынаецца тыдзень у каляндары?';
+$string['helpupcominglookahead'] = 'Як шмат дзён у будучыні павінны адлюстроўвацца ў каляндары для наступаючых падзей па змаўчанню?';
+$string['helpupcomingmaxevents'] = 'Як шмат (максімум) наступаючых падзей павінны адлюстроўвацца карыстальнікам па змаўчанню?';
+$string['helpweekenddays'] = 'Якія дні тыдня разглядаюцца як яго канец і павінны адлюстроўвацца іншымі колерамі?';
+$string['managedstpresets'] = 'Настроіць рэгіянальныя устаноўкі';
+$string['nodstpresetsexist'] = 'Падтрымка рэгіянальных настроек заблакіравана для ўсіх карыстальнікаў таму, што яны не пазначаны. Вы можаце іх настроіць, калі выкарыстаеце кнопку ніжэй.';
+$string['therewereerrors'] = 'Былі памылкі ў Вашых дадзеных';
$string['upgradelogs'] = 'Для больш поўнай функцыянальнасці Вашу старую сістэмную інфармацыю (logs) неабходна ўзнаўляць. <a href=\"$a\">Больш інфармацыі</a>';
$string['upgradelogsinfo'] = 'Некаторыя змены могуць адбывацца з сістэмнай інфармацыяй (logs) і яе запісам. Для таго, каб можна было праглядаць усе старыя logs на аснове per-activity basis, Вашы старыя logs павінны перыядычна узнаўляцца. Гэта залежыць ад Вашага сайту і можа займаць шмат часу (нават некалькі гадзінаў) і Вы можаце нават перавышаць дазволеныя межы ў БД для надзвычай вялікіх сайтаў. Аднак, Вы мусіце запускаць такі працэс аднаўлення сістэмнай інфармацыі і не перапыняць яго (не зачыняць вокны браўзера) да поўнага завяршэння. Не хвалюйцеся падчас такой працы сайт для іншых карыстальнікаў будзе працаваць у звычайным рэжыме. Вы жадаеце правесці узнаўленне сістэмнай інфармацыі (logs) неадкладна? ';
+$string['upgradesure'] = 'Вашыя файлы Moodle былі зменены і Вам неабходна аўтаматычна аднавіць ваш сервер да гэтаў версіі:
+<p><b>$a</b></p>
+<p>Майце на ўвазе, калі абнавіце версію, то не зможаце вярнуцца да папярэдняга варыянту.</p>
+<p>Вы ўпэнены, што хочаце абнавіць гэты сервер да гэтай версіі?</p>';
$string['upgradinglogs'] = 'Узнаўленне сістэмнай інфармацыі (logs) ';
?>
-
-
@@ -1,14 +1,14 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.4.3 + (2004083131)
$string['allowresubmit'] = 'Íåêàëüê³ ñïðîáà¢';
$string['assignmentdetails'] = 'Äýòàë³ çàäàííÿ';
-$string['assignmentmail'] = '$a->teacher çðàá³¢ êàìåíòàð äà Âàøàãà çàäàííÿ äëÿ \'$a->assignment\'.Âû ìîæàöå ïàãëÿäçåöü ÿãî ïà ñïàñûëöû: $a->url';
-$string['assignmentmailhtml'] = '$a->teacher çðàá³¢ êàìåíòàð äà Âàøàãà äëÿ \'<i>$a->assignment</i>\'<br /><br /> Âû ìîæàöå ïàãëÿäçåöü ÿãî <a href=\"$a->url\">ïà ñïàñûëöû:</a>.';
+$string['assignmentmail'] = '$a->teacher çðàá³¢ êàìåíòàð äà Âàøàãà çàäàííÿ äëÿ \'$a->assignment\'. Âû ìîæàöå ïàãëÿäçåöü ÿãî ïà ñïàñûëöû: $a->url';
+$string['assignmentmailhtml'] = '$a->teacher çðàá³¢ êàìåíòàð äà Âàøàãà \'<i>$a->assignment</i>\'<br /><br /> Âû ìîæàöå ïàãëÿäçåöü ÿãî <a href=\"$a->url\">ïà ñïàñûëöû:</a>.';
$string['assignmentname'] = 'Íàçâà çàäàííÿ';
$string['assignmenttype'] = 'Òûï çàäàííÿ';
-$string['configmaxbytes'] = 'Óñòàíî¢ëåíû ïà-çìà¢÷àíí³ ìàêñ³ìàëüíû ïàìåð äëÿ ¢ñ³õ çàäàííÿ¢ íà ñàéöå (ñóàäíîñ³ööà ç óñòàíî¢ëåíûì àáìåæàâàííåì ïà êóðñó ³ ç ³íøûì³ ëàêàëüíûì³ ¢ñòàíî¢êàì³)';
+$string['configmaxbytes'] = 'Óñòàíî¢ëåíû ïà-çìà¢÷àíí³ ìàêñ³ìàëüíû ïàìåð äëÿ ¢ñ³õ çàäàííÿ¢ íà ñàéöå (ñóàäíîñ³ööà ç óñòàíî¢ëåíûì àáìåæàâàííåì ïà êóðñó ³ ç ³íøûì³ ëàêàëüíûì³ ¢ñòàíî¢êàì³)';
$string['description'] = 'Àï³ñàííå';
$string['duedate'] = 'Àïîøí³ òýðì³í çäà÷û';
$string['duedateno'] = 'Íå ìàå àïîøíÿãà òýðì³íó çäà÷û';
@@ -21,19 +21,19 @@
$string['maximumgrade'] = 'Ìàêñ³ìàëüíàÿ àäçíàêà';
$string['maximumsize'] = 'Ìàêñ³ìàëüíû ïàìåð';
$string['modulename'] = 'Çàäàííå';
-$string['modulenameplural'] = 'Çàäàííÿ';
+$string['modulenameplural'] = 'Çàäàíí³';
$string['newsubmissions'] = 'Ïðàïàíàâàöü àäêàç';
$string['notgradedyet'] = 'Ïàêóëü àäçíàêà íå àòðûìàíà';
$string['notsubmittedyet'] = 'Àäïðàâ³öü ðàøýííå';
-$string['overwritewarning'] = 'Óâàãà: Âû ìîæàöå çìÿí³öü àäêàç, òàäû ãýòû áóäçå âûäàëåíû';
+$string['overwritewarning'] = 'Óâàãà: Êàë³ Âû äàäç³öå íîâû âàðûÿíò àäêàçó, òî ïàïÿðýäí³ âàðûÿíò áóäçå çàìåø÷àíû íîâûì';
$string['saveallfeedback'] = 'Çàõàâàöü óñå âûïðà¢ëåíí³';
$string['submissionfeedback'] = 'Àäêàç âûïðà¢ëåíû';
$string['submissions'] = 'Àäêàçû';
$string['submitassignment'] = 'Àäïðà¢ëÿéöå Âàøàå ðàøýííå, ñêàðûñòà¢øû ôîðìó';
$string['submitted'] = 'Àäêàç ïðûíÿòû';
$string['typeoffline'] = 'Àäêàç – ïà-çà ñàéòàì';
$string['typeuploadsingle'] = ' Àäêàç – ó âûãëÿäçå ôàéëà';
-$string['uploadbadname'] = ' Ãýòû ôàéë óòðûìë³âàå íåäàïóñêàëüíûÿ ñ³ìâàëû ³ íÿ ìîæà áûöü çàïàìïàâàíû';
+$string['uploadbadname'] = 'Ãýòû ôàéë óòðûìë³âàå íåäàïóø÷àëüíûÿ ñ³ìâàëû ³ íÿ ìîæà áûöü çàïàìïàâàíû';
$string['uploadedfiles'] = 'Çàïàìïàâàíûÿ ôàéëû';
$string['uploaderror'] = 'Ïàä÷àñ çàõàâàííÿ ôàéëà íà ñýðâåð àäáûëàñÿ ïàìûëêà';
$string['uploadfailnoupdate'] = 'Ôàéë áû¢ çàïàìïàâàíû, àëå íÿ ìîæà àäíàâ³öü Âàø ïàïÿðýäí³ àäêàç!';
@@ -45,4 +45,4 @@
$string['viewsubmissions'] = 'Ïàãëÿäçåöü $a àäêàçࢠíà çàäàííå';
$string['yoursubmission'] = 'Âàø àäêàç';
-?>
+?>
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // attendance.php - created with Moodle 1.3.1 + (2004052501)
+ // attendance.php - created with Moodle 1.4.3 + (2004083131)
$string['absentlong'] = 'Àäñóòíàñöü';
@@ -19,8 +19,8 @@
$string['defaulthoursinclass'] = 'Êîëüê³ ãàäç³íࢠïàâ³ííà áûöü ïà-çìà¢÷àíí³ ¢ âåäàìàñö³ íàâåäâàííÿ¢';
$string['defaultmaxgrade'] = 'ßêîå ïà-çìà¢÷àíí³ ïàâ³ííà áûöü ìàêñ³ìàëüíàå çíà÷ýííå àöýíê³ äëÿ ïî¢íàãà íàâåäâàííÿ';
$string['defaultstudentstatus'] = 'Ñòàòóñ íàâåäâàííÿ ñòóäýíòà ïà-çìà¢÷àíí³ äëÿ íîâàé âåäàìàñö³ íàâåäâàííÿ¢';
-$string['downloadexcelfull'] = 'Çàãðóçêà ïî¢íûõ ýëåêòðîííûõ òàáë³öࢠó ôàðìàöå Excel';
-$string['downloadexceltotals'] = 'Çàãðóçêà âûí³êîâûõ ýëåêòðîííûõ òàáë³öࢠó ôàðìàöå Excel';
+$string['downloadexcelfull'] = 'Çàãðóçêà ïî¢íàé ñòàòûñòûê³ ¢ òàáë³öû ¢ ôàðìàöå Excel';
+$string['downloadexceltotals'] = 'Çàãðóçêà âûí³êîâàé ñòàòûñòûê³ ¢ òàáë³öû ¢ ôàðìàöå Excel';
$string['downloadtextfull'] = 'Çàãðóçêà ïî¢íàé òýêñòàâàé ñïðàâàçäà÷û ';
$string['downloadtexttotals'] = 'Çàãðóçêà âûí³êîâàé òýêñòàâàé ñïðàâàçäà÷û';
$string['dynamicsection'] = 'Âûçíà÷ûöå òûäçåíü äëÿ íàâåäâàííÿ¢, çàñíàâàíûõ íà ãýòàé äàöå';
@@ -44,7 +44,7 @@
$string['norolls'] = 'Íÿìà âåäàìàñö³ íàâåäâàííÿ¢ íà ãýòûì êóðñå';
$string['notes'] = 'Âûêëþ÷íàÿ ³íôàðìàöûÿ';
$string['notesfor'] = ' Âûêëþ÷íàÿ ³íôàðìàöûÿ äëÿ';
-$string['noviews'] = 'Ïðàáà÷öå, àëå ãýòà íå ç\'ÿ¢ëÿåööà äàäçåíûì³ äëÿ Âàøàãà àêà¢íòó òóò';
+$string['noviews'] = 'Ïðàáà÷öå, àëå ãýòûÿ äàäçåíûÿ íå ç\'ÿ¢ëÿåööà äàäçåíûì³ äëÿ Âàøàãà ¢ë³êîâàãà çàï³ñó';
$string['of'] = 'äëÿ';
$string['pages'] = 'ñòàðîíê³';
$string['presentlong'] = 'Ïðûñóòíàñöü ';
@@ -58,7 +58,7 @@
$string['tardylong'] = 'Ñïàçíåííå ';
$string['tardyshort'] = 'Ñ';
$string['teacheredit'] = 'Àòðûìàöü íàâåäâàëüíàñöü';
-$string['thursday'] = '×òâ';
+$string['thursday'] = '×öâ';
$string['tuesday'] = 'À¢ò';
$string['viewall'] = 'Ïðàãëÿä óñ³õ âåäàìàñöÿ¢ íàâåäâàííÿ¢';
$string['viewmulti'] = 'Ïðàãëÿä øìàòñòàðîíêàâûõ ñïðàâàçäà÷à¢';
@@ -69,4 +69,4 @@
$string['wednesday'] = 'Ñðä';
$string['weekmodulename'] = 'Óñå âåäàìàñö³ íàâåäâàííÿ¢ çà àïîøí³ òûäçåíü';
-?>
+?>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 3d9717e

Please sign in to comment.