Skip to content
Browse files

New strings from Ethem Evlice (ethem AT evlice DOT com) <XHTML /> com…

…pliant.
  • Loading branch information...
1 parent b756f6f commit 3defa4ae6ba222713e78593e0a8a81b739e1f6e6 ethem committed Dec 27, 2005
Showing with 32 additions and 1 deletion.
  1. +32 −1 lang/tr/enrol_authorize.php
View
33 lang/tr/enrol_authorize.php
@@ -6,17 +6,38 @@
$string['adminauthorizeemail'] = 'Email Gönderme Ayarları';
$string['adminauthorizesettings'] = 'Authorize.net Ayarları';
$string['adminauthorizewide'] = 'Site Geneli Ayarları';
+$string['adminneworder'] = 'Değerli Yönetici,
+
+Yeni bir bekleyen sipariş aldınız:
+
+Sipariş no: $a->orderid
+İşlem ID: $a->transid
+Kullanıcı: $a->user
+Kurs: $a->course
+Miktar: $a->amount
+
+OTOMATİK-ÇEKME ETKİN Mİ?: $a->acstatus
+
+Otomatik çekme etkinse kredi kartından $a->captureon tarihinde çekilecek ve öğrencinin derse kaydı yapılacak. Diğer durumda $a->expireon tarihinde süresi dolacak ve bu tarihten sonra çekilemeyecek.
+
+Ayrıca aşağıdaki linki tıklayarak ödemeyi derhal kabul veya reddedebilir ve öğrenciyi derse kaydedebilirsiniz:
+$a->url';
+$string['adminnewordersubject'] = '$a->course: Bekleyen Yeni Sipariş($a->orderid)';
$string['adminreview'] = 'Kredi kartından çekmeden önce siparişi incele.';
+$string['amount'] = 'Miktar';
$string['anlogin'] = 'Authorize.net: Kullanıcı adı';
$string['anpassword'] = 'Authorize.net: Şifre';
$string['anreferer'] = 'Authorize.net hesabınızda URL referer ayarı yaptıysanız buraya yazınız. Bu, web isteğinde \"Referer: URL\" başlığını gönderir.';
$string['antestmode'] = 'İşlemleri deneme modunda çalıştır (para çekilmez)';
$string['antrankey'] = 'Authorize.net: İşlem Anahtarı (Transaction Key)';
$string['authorizedpendingcapture'] = 'Onaylanmış / Çekilmeyi Bekliyor';
+$string['canbecredit'] = '$a->upto\'a kadar geri ödenebilir';
$string['cancelled'] = 'İptal edilmiş';
$string['capture'] = 'Çek';
$string['capturedpendingsettle'] = 'Çekilmiş / Ödeme Bekleniyor';
$string['capturedsettled'] = 'Çekilmiş / Ödenmiş';
+$string['capturetestwarn'] = 'Çekme çalışıyor olarak görünüyor fakat deneme modunda kayıt güncellenmedi';
+$string['captureyes'] = 'Para kredi kartından çekilecek ve öğrencinin derse kaydı yapılacak. Emin misiniz?';
$string['ccexpire'] = 'Geçerlilik Tarihi';
$string['ccexpired'] = 'Kredi kartının süresi geçmiş';
$string['ccinvalid'] = 'Geçersiz kart numarası';
@@ -26,10 +47,12 @@
$string['ccvvhelp'] = 'Kartın arkasına bakınız (son 3 rakam)';
$string['choosemethod'] = 'Kursun kayıt anahtarını biliyorsanız giriniz. Diğer durumda bu kurs için ödeme yapmanız gerekiyor.';
$string['chooseone'] = 'Aşağıdaki iki alandan birini veya ikisini doldurun';
+$string['credittestwarn'] = 'Geri ödeme çalışıyor olarak görünüyor fakat deneme modunda yeni kayıt eklenmedi';
$string['cutofftime'] = 'Hesap Kesim Zamanı. Hesap kesimi en son ne zaman yapılacak?';
$string['description'] = 'Authorize.net modülü Kredi Kartı sağlayıcılarıyla ücretli kurslar ayarlamanıza olanak verir. Bir kursun ücreti sıfır ise öğrencilere ödeme yapmaları için bir istekte bulunulmaz. Sitenin geneli için ayarlayabileceğiniz varsayılan bir tutar vardır ve her bir dersin ücretini tek tek de ayarlayabilirsiniz. Kurs ücreti ayarlanırsa site genelindeki ücret yoksayılır..<br /><br /><b>Not:</b> Kurs ayarlarında kayıt anahtarını girdiyseniz öğrenciler bu anahtara göre de kayıt olma seçeneğine sahip olabileceklerdir. Bu, öğrecilerden bazılarının ödeme yaparak bazılarının da kayıt anahtarına göre kayıt olmasını istiyorsanız kullanışlıdır.';
$string['enrolname'] = 'Authorize.net Kredi Kartı Sağlayıcısı';
$string['expired'] = 'Süresi dolmuş';
+$string['howmuch'] = 'Ne kadar?';
$string['httpsrequired'] = 'Üzgünüz, isteğinizi şu anda yerine getiremiyoruz. Bu sitenin ayarı doğru yapılandırılmamış.
<br /><br />
Tarayıcınızın alt tarafında sarı bir kilit görmüyorsanız kredi kartı numaranızı girmeyiniz. Bu, sizinle sunucu arasında gidip gelen verinin şifrelendiği anlamına gelir. Böylece 2 bilgisayar arasında akan bilgi korunmuş olur ve kredi kartı numaranız internet üzerinden yakalanamaz.';
@@ -39,6 +62,8 @@
<br /><br />
Bu seçenek aktif ise sadece giriş ve ödeme sayfaları için güvenli bağlantı (https) kullanılacaktır.';
$string['nameoncard'] = 'Kart Üzerindeki İsim';
+$string['noreturns'] = 'Geri ödeme yok';
+$string['notsettled'] = 'Faturalandırılmamış';
$string['orderid'] = 'Sipariş ID';
$string['paymentmanagement'] = 'Ödeme Yönetimi';
$string['paymentpending'] = '$a->orderid numaralı ödemeniz bu kurs için onay bekliyor.';
@@ -48,10 +73,16 @@
$string['reviewday'] = '<b>$a</b> gün içinde eğitimci veya yönetici siparişi incelemezse kredi kartından otomatik olarak parayı çek. CRON ETKİN OLMALI. <br /> (0 gün otomatik çekme aktif değil anlamına gelir ve aynı zamanda eğitimci veya yöneticinin siparişi kendisi inceleyeceğini zorunlu tutar. Otomatik çekmeyi etinleştirmezseniz veya 30 gün içinde siparişi incelemezseniz işlem iptal edilir.)';
$string['reviewnotify'] = 'Ödemeniz incelenecek. Bir kaç gün içinde eğitimcinizden bir email bekleyin.';
$string['sendpaymentbutton'] = 'Ödemeyi Yap';
-$string['settled'] = 'Ödenmiş';
+$string['settled'] = 'Faturalandırılmış';
$string['settlementdate'] = 'Hesap Kesim Tarihi';
+$string['subvoidyes'] = 'Geri ödenen $a->transid nolu işlem iptal edilecek ve hesabınıza $a->amount yüklenecek. Emin misiniz?';
+$string['tested'] = 'Denendi';
+$string['testmode'] = '[DENEME MODU]';
$string['transid'] = 'İşlem ID';
+$string['unenrolstudent'] = 'Öğrencinin ders kaydını sil?';
$string['void'] = 'İptal et';
+$string['voidtestwarn'] = 'İptal etme çalışıyor olarak görünüyor fakat deneme modunda kayıt güncellenmedi';
+$string['voidyes'] = 'İşlem iptal edilecek. Emin misiniz?';
$string['zipcode'] = 'Posta Kodu';
?>

0 comments on commit 3defa4a

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.