Permalink
Browse files

Addet missing strings

  • Loading branch information...
gniske
gniske committed Apr 20, 2005
1 parent 11b2ce5 commit 3f20590f4fc7b3cd13710699e31e56ea5448ee60
Showing with 12 additions and 2 deletions.
  1. +6 −1 lang/da/error.php
  2. +6 −1 lang/da/exercise.php
View
@@ -1,7 +1,9 @@
<?PHP // $Id$
- // error.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // error.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
+$string['adminprimarynoedit'] = 'Den primære admin kan ikke rettet af andre';
+$string['confirmsesskeybad'] = 'Desværre, men din session key kunne ikke godkendes i denne forbindelse. Denne sikkerhedskontrol forhindre utilsigtet eller uautoriseret tilgang til vigtige funktioner for din profil. Er du sikker på at du virkelig vil udføre denne funktion.';
$string['coursegroupunknown'] = 'Kursuset der hører sammen med gruppe $a er ikke specificeret';
$string['erroronline'] = 'Fejl på linje $a';
$string['fieldrequired'] = '\"$a\" er et påkrævet felt';
@@ -12,7 +14,10 @@
$string['missingfield'] = 'Felt \"a\" mangler';
$string['modulerequirementsnotmet'] = 'Modul \"$a->modulename\" ($a->moduleversion) kunne ikke installeres. Det kræver en nyere version af moodle (du bruger i øjenblikket $a->currentmoodle, du skal bruge $a->requiremoodle).';
$string['notavailable'] = 'Dette er ikke tilgængeligt lige nu';
+$string['onlyeditown'] = 'Du kan kun rette i din egen information';
+$string['processingstops'] = 'Behandling stopper her. Efterfølgene poster ignoreres.';
$string['restricteduser'] = 'Desværre, men din nuværende profil \"$a\" tillader ikke at gøre det.';
+$string['sessionipnomatch'] = 'Desværre, dit IPnummer ser ud til at være ændret siden du loggede ind. Denne sikkerhedsfunktion bør beskytte mod at andre overtager din identitet på sitet mens du er logget på sitet. Brugere bør normalt ikke få denne fejl. Hvis du ikke er klar over hvad det skyldes så prøv at kontakte sitets administrator.';
$string['unknowncourse'] = 'Ukendt kursus med navnet \"$a\"';
$string['usernotaddederror'] = 'Bruger \"$a\" ikke tilføjet - ukendt fejl!';
$string['usernotaddedregistered'] = 'Bruger \"$a\" ikke tilføjet - registreret i forvejen.';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // exercise.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020101)
+ // exercise.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
$string['absent'] = 'Fraværende';
@@ -42,6 +42,7 @@
$string['editingassessmentelements'] = 'Ret vuderings elementer';
$string['element'] = 'Element';
$string['elementweight'] = 'Element vægtning';
+$string['enterpassword'] = 'Skriv password';
$string['entriessaved'] = 'Indlæg gemt';
$string['errorbanded'] = 'Fejlbehæftet';
$string['excellent'] = 'Udemærket';
@@ -62,6 +63,7 @@
$string['hidenamesfromstudents'] = 'Skjul navne fra studerende';
$string['incorrect'] = 'Forkert';
$string['late'] = 'For sent';
+$string['lax'] = 'Lax';
$string['leaguetable'] = 'Nivau for afleveringer';
$string['mail1'] = 'Din opgave \'$a\' er blevet vuderet af';
$string['mail2'] = 'Kommentare og karakter kan ses i arbejdsopgaven \'$a\'';
@@ -98,6 +100,7 @@
$string['onesubmission'] = 'En aflevering';
$string['optionaladjustment'] = 'Valgfri justering';
$string['overallgrade'] = 'Overordnet karakter';
+$string['passwordprotectedexercise'] = 'Password beskyttet opgave';
$string['phase'] = 'Fase';
$string['phase1'] = 'Øvelses opsætning';
$string['phase1short'] = 'Opsætning';
@@ -162,6 +165,7 @@
$string['ungradedstudentassessments'] = '$a Elevafleveringer der ikke er blevet bedømt';
$string['usemaximum'] = 'Brug maksimum';
$string['usemean'] = 'Brug gennemsnit';
+$string['usepassword'] = 'Benyt password';
$string['verylax'] = 'Meget afslappet';
$string['verypoor'] = 'Meget ringe';
$string['verystrict'] = 'Meget streng';
@@ -174,6 +178,7 @@
$string['weights'] = 'Vægtninger';
$string['weightssaved'] = 'Vægtninher er gemt';
$string['weightsusedforoverallgrade'] = 'Vægtninger brugt til overordnet karakter';
+$string['wrongpassword'] = 'Forkert password for denne opgave';
$string['yourassessment'] = 'Din vudering';
$string['yourfeedbackgoeshere'] = 'Skriv tilbagemelding her';
$string['yoursubmission'] = 'Din aflevering';

0 comments on commit 3f20590

Please sign in to comment.