Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Addet missing strings

 • Loading branch information...
commit 3f20590f4fc7b3cd13710699e31e56ea5448ee60 1 parent 11b2ce5
authored
7  lang/da/error.php
... ...
@@ -1,7 +1,9 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // error.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
  2
+   // error.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
3 3
 
4 4
 
  5
+$string['adminprimarynoedit'] = 'Den primære admin kan ikke rettet af andre';
  6
+$string['confirmsesskeybad'] = 'Desværre, men din session key kunne ikke godkendes i denne forbindelse. Denne sikkerhedskontrol forhindre utilsigtet eller uautoriseret tilgang til vigtige funktioner for din profil. Er du sikker på at du virkelig vil udføre denne funktion.';
5 7
 $string['coursegroupunknown'] = 'Kursuset der hører sammen med gruppe $a er ikke specificeret';
6 8
 $string['erroronline'] = 'Fejl på linje $a';
7 9
 $string['fieldrequired'] = '\"$a\" er et påkrævet felt';
@@ -12,7 +14,10 @@
12 14
 $string['missingfield'] = 'Felt \"a\" mangler';
13 15
 $string['modulerequirementsnotmet'] = 'Modul \"$a->modulename\" ($a->moduleversion) kunne ikke installeres. Det kræver en nyere version af moodle (du bruger i øjenblikket $a->currentmoodle, du skal bruge $a->requiremoodle).';
14 16
 $string['notavailable'] = 'Dette er ikke tilgængeligt lige nu';
  17
+$string['onlyeditown'] = 'Du kan kun rette i din egen information';
  18
+$string['processingstops'] = 'Behandling stopper her. Efterfølgene poster ignoreres.';
15 19
 $string['restricteduser'] = 'Desværre, men din nuværende profil \"$a\" tillader ikke at gøre det.';
  20
+$string['sessionipnomatch'] = 'Desværre, dit IPnummer ser ud til at være ændret siden du loggede ind. Denne sikkerhedsfunktion bør beskytte mod at andre overtager din identitet på sitet mens du er logget på sitet. Brugere bør normalt ikke få denne fejl. Hvis du ikke er klar over hvad det skyldes så prøv at kontakte sitets administrator.';
16 21
 $string['unknowncourse'] = 'Ukendt kursus med navnet \"$a\"';
17 22
 $string['usernotaddederror'] = 'Bruger \"$a\" ikke tilføjet - ukendt fejl!';
18 23
 $string['usernotaddedregistered'] = 'Bruger \"$a\" ikke tilføjet - registreret i forvejen.';
7  lang/da/exercise.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // exercise.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020101)
  2
+   // exercise.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['absent'] = 'Fraværende';
@@ -42,6 +42,7 @@
42 42
 $string['editingassessmentelements'] = 'Ret vuderings elementer';
43 43
 $string['element'] = 'Element';
44 44
 $string['elementweight'] = 'Element vægtning';
  45
+$string['enterpassword'] = 'Skriv password';
45 46
 $string['entriessaved'] = 'Indlæg gemt';
46 47
 $string['errorbanded'] = 'Fejlbehæftet';
47 48
 $string['excellent'] = 'Udemærket';
@@ -62,6 +63,7 @@
62 63
 $string['hidenamesfromstudents'] = 'Skjul navne fra studerende';
63 64
 $string['incorrect'] = 'Forkert';
64 65
 $string['late'] = 'For sent';
  66
+$string['lax'] = 'Lax';
65 67
 $string['leaguetable'] = 'Nivau for afleveringer';
66 68
 $string['mail1'] = 'Din opgave \'$a\' er blevet vuderet af';
67 69
 $string['mail2'] = 'Kommentare og karakter kan ses i arbejdsopgaven \'$a\'';
@@ -98,6 +100,7 @@
98 100
 $string['onesubmission'] = 'En aflevering';
99 101
 $string['optionaladjustment'] = 'Valgfri justering';
100 102
 $string['overallgrade'] = 'Overordnet karakter';
  103
+$string['passwordprotectedexercise'] = 'Password beskyttet opgave';
101 104
 $string['phase'] = 'Fase';
102 105
 $string['phase1'] = 'Øvelses opsætning';
103 106
 $string['phase1short'] = 'Opsætning';
@@ -162,6 +165,7 @@
162 165
 $string['ungradedstudentassessments'] = '$a Elevafleveringer der ikke er blevet bedømt';
163 166
 $string['usemaximum'] = 'Brug maksimum';
164 167
 $string['usemean'] = 'Brug gennemsnit';
  168
+$string['usepassword'] = 'Benyt password';
165 169
 $string['verylax'] = 'Meget afslappet';
166 170
 $string['verypoor'] = 'Meget ringe';
167 171
 $string['verystrict'] = 'Meget streng';
@@ -174,6 +178,7 @@
174 178
 $string['weights'] = 'Vægtninger';
175 179
 $string['weightssaved'] = 'Vægtninher er gemt';
176 180
 $string['weightsusedforoverallgrade'] = 'Vægtninger brugt til overordnet karakter';
  181
+$string['wrongpassword'] = 'Forkert password for denne opgave';
177 182
 $string['yourassessment'] = 'Din vudering';
178 183
 $string['yourfeedbackgoeshere'] = 'Skriv tilbagemelding her';
179 184
 $string['yoursubmission'] = 'Din aflevering';

0 notes on commit 3f20590

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.