Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

moving towards XHTML compliance

  • Loading branch information...
commit 3ff20ca145670ad3bd1e1b0f6c079a76f310c413 1 parent 51e293e
koenr authored
View
4 lang/ca/auth.php
@@ -5,7 +5,7 @@
$string['auth_common_settings'] = 'Paràmetres comuns';
$string['auth_data_mapping'] = 'Mapatge de dades';
$string['auth_dbdescription'] = 'Aquest mètode utilitza una taula d\'una base de dades externa per comprovar si un nom d\'usuari i una contrasenya són vàlids. Si el compte és nou, aleshores també es pot copiar en Moodle informació d\'altres camps.';
-$string['auth_dbextrafields'] = 'Aquests camps són opcionals. Podeu triar d\'omplir alguns camps d\'usuari del Moodle amb informació dels <B>camps de la base de dades externa</B> especificats aquí. <P>Si els deixeu en blanc s\'utilitzaran valors per defecte.<P>En tot cas, l\'usuari podrà editar tots aquests camps quan es connecti.';
+$string['auth_dbextrafields'] = 'Aquests camps són opcionals. Podeu triar d\'omplir alguns camps d\'usuari del Moodle amb informació dels <b>camps de la base de dades externa</b> especificats aquí. <p>Si els deixeu en blanc s\'utilitzaran valors per defecte.<p>En tot cas, l\'usuari podrà editar tots aquests camps quan es connecti.';
$string['auth_dbfieldpass'] = 'Nom del camp que conté la contrasenya';
$string['auth_dbfielduser'] = 'Nom del camp que conté el nom d\'usuari';
$string['auth_dbhost'] = 'L\'ordinador que allotja el servidor de la base de dades.';
@@ -56,7 +56,7 @@
els camps corresponents de Moodle. En connexions successives només es comproven
el nom d\'usuari i la contrasenya.';
-$string['auth_ldapextrafields'] = 'Aquests camps són opcionals. Podeu triar d\'omplir alguns camps d\'usuari de Moodle amb informació dels <B>camps LDAP</B> especificats aquí. <P>Si els deixeu en blanc, aleshores s\'utilitzaran valors per defecte.<P>En tot cas, l\'usuari podrà editar tots aquests camps quan es connecti.';
+$string['auth_ldapextrafields'] = 'Aquests camps són opcionals. Podeu triar d\'omplir alguns camps d\'usuari de Moodle amb informació dels <b>camps LDAP</b> especificats aquí. <p>Si els deixeu en blanc, aleshores s\'utilitzaran valors per defecte.<p>En tot cas, l\'usuari podrà editar tots aquests camps quan es connecti.';
$string['auth_ldaptitle'] = 'Utilitza un servidor LDAP';
$string['auth_manualdescription'] = 'Aquest mètode impedeix que els usuaris puguin crear-se comptes. Tots els comptes han de ser creats manualment per l\'usuari administrador.';
$string['auth_manualtitle'] = 'Només comptes manuals';
View
14 lang/ca/docs/install.html
@@ -152,8 +152,8 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="webserver" id="webserver"></a>6. Comprovaci&
session.bug_compat_warn = 0
</pre>
</blockquote>
- <p>Si no teniu acc&eacute;s a l'httpd.conf i al php.ini del vostre servidor, o si altres aplicacions del mateix servidor necessiten par&agrave;metres diferents, no us amo&iuml;neu: podeu definir els par&agrave;metres en el directori de Moodle.
- <p>Per a fer-ho, heu de crear un fitxer anomenat <b>.htaccess</b> en el directori principal de Moodle que contingui les definicions d'aquests par&agrave;metres. Per&ograve; aix&ograve; nom&eacute;s funcionar&agrave; en servidors Apache que permetin Overrides.
+ <p>Si no teniu acc&eacute;s a l'httpd.conf i al php.ini del vostre servidor, o si altres aplicacions del mateix servidor necessiten par&agrave;metres diferents, no us amo&iuml;neu: podeu definir els par&agrave;metres en el directori de Moodle.</p?
+ <p>Per a fer-ho, heu de crear un fitxer anomenat <b>.htaccess</b> en el directori principal de Moodle que contingui les definicions d'aquests par&agrave;metres. Per&ograve; aix&ograve; nom&eacute;s funcionar&agrave; en servidors Apache que permetin Overrides.</p>
<blockquote>
<pre>
@@ -169,7 +169,7 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="webserver" id="webserver"></a>6. Comprovaci&
php_flag session.auto_start 0
php_flag session.bug_compat_warn 0</pre>
</blockquote>
- <p>Tamb&eacute; podeu definir la mida m&agrave;xima dels fitxers que es pengin:
+ <p>Tamb&eacute; podeu definir la mida m&agrave;xima dels fitxers que es pengin:</p>
<blockquote>
<pre>
@@ -178,7 +178,7 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="webserver" id="webserver"></a>6. Comprovaci&
php_value post_max_size 2M
</pre>
</blockquote>
- <p>La via m&eacute;s f&agrave;cil &eacute;s copiar el fitxer de mostra lib/htaccess i editar-lo adequadament a les vostres necessitats. Cont&eacute; instruccions addicionals. Per exemple, en l'int&egrave;rpret d'ordres de Unix:
+ <p>La via m&eacute;s f&agrave;cil &eacute;s copiar el fitxer de mostra lib/htaccess i editar-lo adequadament a les vostres necessitats. Cont&eacute; instruccions addicionals. Per exemple, en l'int&egrave;rpret d'ordres de Unix:</p>
<blockquote>
<pre>cp lib/htaccess .htaccess</pre>
</blockquote>
@@ -196,7 +196,7 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="config"></a>7. Edici&oacute; del config.php<
<h3 class="sectionheading"><a name="admin"></a>8. P&agrave;gina d'administraci&oacute;</h3>
<blockquote>
<p>La p&agrave;gina d'administraci&oacute; hauria d'estar en funcionament en l'adre&ccedil;a: <u>http://example.com/moodle/admin</u>. Si proveu a anar la p&agrave;gina inicial del lloc tamb&eacute; anireu a parar all&ograve; autom&agrave;ticament. La primera vegada que accediu a la p&agrave;gina d'administraci&oacute; se us presentar&agrave; un contracte GPL &quot;empaquetat&quot; que heu d'acceptarbans de prosseguir la configuraci&oacute;.</p>
- <p>(Moodle tamb&eacute; intentar&agrave; definir algunes galetes en el vostre navegador. Si teniu configurat el navegador de manera que us permeti triar si accepteu les galetes, alheshores obligat&ograve;riament <b>heu</b> d'acceptar les galetes de Moodle, o si no Moodle no funcionar&agrave; correctament.)
+ <p>(Moodle tamb&eacute; intentar&agrave; definir algunes galetes en el vostre navegador. Si teniu configurat el navegador de manera que us permeti triar si accepteu les galetes, alheshores obligat&ograve;riament <b>heu</b> d'acceptar les galetes de Moodle, o si no Moodle no funcionar&agrave; correctament.) </p>
<p>Ara Moodle comen&ccedil;ar&agrave; a configurar la base de dades i a crear taules per emmagatzemar les dades. Primer es creen les taules principals de la base de dades. Haur&iacute;eu de veure una llista de declaracions SQL seguides de missatges d'estat (en verd o en vermell) amb un aspecte semblant a aquest:</p>
<blockquote>
<p>CREATE TABLE course ( id int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, category
@@ -292,6 +292,6 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="course"></a>10. Creaci&oacute; d'un curs nou
<p>Per a m&eacute;s informaci&oacute; sobre creaci&oacute; de cursos, consulteu el &quot;<a href="./?file=teacher.html">Manual del professorat </a>&quot;.</p>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
-<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Documentaci&oacute; de Moodle</a></font></p>
-<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
+<p align="center"><font size="1"><a href="." target="_top">Documentaci&oacute; de Moodle</a></font></p>
+<p align="center"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
</body>
View
4 lang/ca/docs/intro.html
@@ -22,7 +22,7 @@
</blockquote>
<p><br />
</p>
-<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Documentaci&oacute; de Moodle</a></font></p>
-<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
+<p align="center"><font size="1"><a href="." target="_top">Documentaci&oacute; de Moodle</a></font></p>
+<p align="center"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
</body>
</html>
View
6 lang/ca/exercise.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // exercise.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004110200)
+ // exercise.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005010100)
$string['absent'] = 'Absent';
@@ -85,7 +85,7 @@
$string['nosubmissions'] = 'No hi ha trameses';
$string['notassessedyet'] = 'Encara sense avaluar';
$string['notavailable'] = 'No disponible';
-$string['noteonassessmentelements'] = 'Observeu que la qualificació està dividida <br/> en una quantitat d\'elements d\'avaluació\'.<br />Això fa més fàcil i consistent la qualificació. Com a professor/a, heu d\'afegir <br />aquests elements abans de posar la tasca a disposició dels alumnes <br />Cliqueu sobre la tasca del curs corresponent; si no hi ha<br />elements presents us demanarà que els afegiu.<br />Podeu canviar el nombre d\'elements si utilitzeu la pantalla d\'edició de feines, <br />i podreu corregir-los des de la pantalla de l\'administrador de feines';
+$string['noteonassessmentelements'] = 'Observeu que la qualificació està dividida <br /> en una quantitat d\'elements d\'avaluació\'.<br />Això fa més fàcil i consistent la qualificació. Com a professor/a, heu d\'afegir <br />aquests elements abans de posar la tasca a disposició dels alumnes <br />Cliqueu sobre la tasca del curs corresponent; si no hi ha<br />elements presents us demanarà que els afegiu.<br />Podeu canviar el nombre d\'elements si utilitzeu la pantalla d\'edició de feines, <br />i podreu corregir-los des de la pantalla de l\'administrador de feines';
$string['noteongradinggrade'] = 'Aquesta qualificació avalua si la vostra avaluació concorda amb l\'avaluació <br />del vostre treball pels $a. Com més alta sigui, major és la coincidència.';
$string['noteonstudentassessments'] = '{qualificació de l\'estudiant / Nivell de qualificació del professor/a}';
$string['notgraded'] = 'No qualificat';
@@ -110,7 +110,7 @@
$string['pleasemakeyourownassessment'] = 'Si us plau, qualifiqueu el treball de $a. <br />Noteu que el formulari d\'avaluació es veu al costat de l\'avaluació feta per l\'estudiant.<br /> Heu de fer les correccions necessàries i clicar en un <br />dels botons que apareixen al final de la pàgina.';
$string['pleasesubmityourwork'] = 'Si us plau, Utilitzeu aquest formulari per lliurar el treball';
$string['pleaseusethisform'] = 'Si us plau, ompliu aquest formulari <br />quan hagueu seguit totes les indicacions de l\'exercici de sota.';
-$string['pleaseviewtheexercise'] = 'Si us plau, cliqueu sobre el títol per a veure aquest exercici <br />i seguiu les indicacions. <br/> Quan estigueu d\'acord amb el treball, cliqueu en l\'enllaç Avaluar (o Tornar a Avalauar)<br /> A la dreta del títol. Quan ja hagueu fet l\'avaluació, es visualitzaran <br />noves indicacions per seguir endavant.';
+$string['pleaseviewtheexercise'] = 'Si us plau, cliqueu sobre el títol per a veure aquest exercici <br />i seguiu les indicacions. <br /> Quan estigueu d\'acord amb el treball, cliqueu en l\'enllaç Avaluar (o Tornar a Avalauar)<br /> A la dreta del títol. Quan ja hagueu fet l\'avaluació, es visualitzaran <br />noves indicacions per seguir endavant.';
$string['poor'] = 'Pobre';
$string['present'] = 'Present';
$string['reasonforadjustment'] = 'Raó per ajustar';
View
2  lang/ca/forum.php
@@ -91,7 +91,7 @@
$string['openmode2'] = 'Debats i respostes sí';
$string['parent'] = 'Mostra missatge original';
$string['parentofthispost'] = 'Missatge original';
-$string['postadded'] = 'S\'ha afegit el vostre missatge. <P>Teniu $a per editar-lo si voleu fer algun canvi.';
+$string['postadded'] = 'S\'ha afegit el vostre missatge. <p>Teniu $a per editar-lo si voleu fer algun canvi.';
$string['postincontext'] = 'Mostra aquest missatge en el seu context';
$string['postmailinfo'] = 'Això és una còpia d\'un missatge enviat al lloc web $a.
Per afegir la vostra resposta via web, feu clic en aquest enllaç:';
View
8 lang/ca/glossary.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004091700)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005010100)
$string['addcomment'] = 'Afegeix un comentari';
@@ -92,7 +92,7 @@
$string['explainall'] = 'Visualitzeu TOTES les entrades en una pàgina';
$string['explainalphabet'] = 'Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex';
$string['explainexport'] = 'S\'ha creat un fitxer.<br/ >Baixeu-lo i deseu-lo en lloc segur. Podeu importar-lo en qualsevol moment en aquest curs o en un altre.';
-$string['explainimport'] = 'Heu d\'especificar el fitxer que voleu importar i definir els criteris del procés.<p>Trameteu la vostra sol·licitud i reviseu els resultats.';
+$string['explainimport'] = 'Heu d\'especificar el fitxer que voleu importar i definir els criteris del procés.<p>Trameteu la vostra sol·licitud i reviseu els resultats.</p>';
$string['explainspecial'] = 'Visualitzeu totes les entrades que no comencen per una lletra';
$string['exportedentry'] = 'Entrada exportada';
$string['exportedfile'] = 'Fitxer exportat';
@@ -129,7 +129,6 @@
$string['notcategorised'] = 'No categoritzat';
$string['numberofentries'] = 'Nombre d\'entrades';
$string['onebyline'] = '(una per línia)';
-$string['parentlanguage'] = '<< TRADUCTORS: especifiqueu aquí el codi de l\'idioma que cal fer servir quan el vostre paquet d\'idioma no contingui una cadena. Si deixeu aquest camp en blanc s\'utilitzarà l\'anglès. Per exemple: es >>';
$string['printerfriendly'] = 'Versió per imprimir';
$string['question'] = 'Qüestió';
$string['rate'] = 'Valoració';
@@ -157,9 +156,6 @@
$string['special'] = 'Especial';
$string['standardview'] = 'Navega alfabèticament';
$string['studentcanpost'] = 'Els estudiants poden afegir entrades';
-$string['thischarset'] = '<< TRADUCTORS: especifiqueu aquí el conjunt de caràcters del vostre idioma. Teniu en compte que tot el text creat mentre aquest idioma sigui actiu s\'emmagatzemarà amb aquest conjunt de caràcters, de manera que és millor no tornar a canviar-lo. Per exemple: iso-8859-1 >>';
-$string['thisdirection'] = '<< TRADUCTORS: aquesta cadena especifica el sentit del text, que pot ser d\'esquerra a dreta (\'ltr\') o de dreta a esquerra (\'rtl\'). >>';
-$string['thislanguage'] = '<< TRADUCTORS: especifiqueu aquí el nom de l\'idioma. Si és possible utilitzeu referències numèriques Unicode >>';
$string['totalentries'] = 'Total d\'entrades';
$string['usedynalink'] = 'Enllaça automàticament les entrades del glossari';
$string['waitingapproval'] = 'Esperant aprovació';
View
10 lang/ca/install.php
@@ -1,10 +1,10 @@
<?PHP // $Id$
- // install.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
+ // install.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005010100)
$string['admindirerror'] = 'El directori d\'administració especificat és incorrecte';
$string['admindirname'] = 'Directori d\'administració';
-$string['admindirsetting'] = 'Alguns servidors web utilitzen un URL especial /admin per accedir a un tauler de control o quelcom semblant. Malauradament aquesta és també la ubicació estàndard de les pàgines d\'administració de Moodle. Podeu arreglar aquest problema canviant el nom del directori d\'administració de Moodle en la vostra instal·lació i posant el nou nom aquí. Per exemple:<br /> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
+$string['admindirsetting'] = 'Alguns servidors web utilitzen un URL especial /admin per accedir a un tauler de control o quelcom semblant. Malauradament aquesta és també la ubicació estàndard de les pàgines d\'administració de Moodle. Podeu arreglar aquest problema canviant el nom del directori d\'administració de Moodle en la vostra instal·lació i posant el nou nom aquí. Per exemple:<br /> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
Això modificarà els enllaços d\'administració de Moodle.';
$string['caution'] = 'Alerta';
$string['chooselanguage'] = 'Trieu un idioma';
@@ -14,7 +14,7 @@
$string['configurationcomplete'] = 'S\'ha completat la configuració';
$string['database'] = 'Base de dades';
$string['databasesettings'] = 'Ara heu de configurar la base de dades on s\'emmagatzemaran la major part de les dades de Moodle. Aquesta base de dades s\'ha de crear abans i cal tenir un nom d\'usuari i una contrasenya amb accés a ella.<br />
-<br /> <br />
+<br /> <br />
<b>Tipus:</b> mysql o postgres7<br />
<b>Ordinador:</b> p. ex. localhost o db.isp.com<br />
<b>Nom:</b> nom de la base de dades, p. ex. moodle<br />
@@ -78,10 +78,10 @@
<p>És recomanable que configureu el PHP amb un límit superior, com ara 16 MB, sempre que sigui possible. Hi ha diverses maneres de fer això:</p>
<ol>
<li>Si podeu, recompileu el PHP amb <i>--enable-memory-limit</i>. Això permetrà que Moodle defineixi el límit de memòria per si mateix.</li>
-<li>Si teniu accés al fitxer php.ini, podeu canviar el paràmetre <b>memory_limit</b> a 16M. Si no hi teniu accés podeu demanar al vostre administrador que ho faci ell.
+<li>Si teniu accés al fitxer php.ini, podeu canviar el paràmetre <b>memory_limit</b> a 16M. Si no hi teniu accés podeu demanar al vostre administrador que ho faci ell.</li>
<li>En alguns servidors PHP podeu crear un fitxer .htaccess dins del directori de Moodle amb aquesta línia:
<p><blockquote>php_value memory_limit 16M</blockquote></p>
-<p>Tanmateix, en alguns servidors això farà que no funcioni <b>cap</b> pàgina PHP (es visualitzaran errors) en el qual cas hauríeu de suprimir el fitxer .htaccess.
+<p>Tanmateix, en alguns servidors això farà que no funcioni <b>cap</b> pàgina PHP (es visualitzaran errors) en el qual cas hauríeu de suprimir el fitxer .htaccess.</p></li>
</ol>';
$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'El PHP no s\'ha configurat correctament amb l\'extensió MySQL per tal que es pugui comunicar amb MySQL. Comproveu el fitxer php.ini o recompileu el PHP.';
$string['pass'] = 'Correcte';
View
426 lang/ca/lesson.php
@@ -1,244 +1,238 @@
<?PHP // $Id$
- // lesson.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004090600)
+ // lesson.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005010100)
-$string['actionaftercorrectanswer'] = 'Acci&oacute; despr&eacute;s d\'una resposta correcta';
-$string['addabranchtable'] = 'Afegeix una taula de ramificaci&oacute;';
-$string['addanendofbranch'] = 'Afegeix un final de ramificaci&oacute;';
-$string['addaquestionpage'] = 'Afegeix una p&agrave;gina de pregunta';
+$string['actionaftercorrectanswer'] = 'Acció després d\'una resposta correcta';
+$string['addabranchtable'] = 'Afegeix una taula de ramificació';
+$string['addanendofbranch'] = 'Afegeix un final de ramificació';
+$string['addaquestionpage'] = 'Afegeix una pàgina de pregunta';
+$string['addcluster'] = 'Afegeix un clúster';
+$string['addendofcluster'] = 'Afegeix un final de clúster';
$string['answer'] = 'Resposta';
-$string['answersfornumerical'] = 'Les respostes de les preguntes num&egrave;riques haurien de ser parells de valors m&iacute;nims i m&agrave;xims ';
+$string['answeredcorrectly'] = 'contestades correctament.';
+$string['answersfornumerical'] = 'Les respostes de les preguntes numèriques haurien de ser parells de valors mínims i màxims ';
+$string['arrangebuttonshorizontally'] = 'Voleu disposar horitzontalment els botons de ramificació en el mode diapositiva?';
$string['attempt'] = 'Intent: $a';
$string['attempts'] = 'Intents';
$string['available'] = 'Disponible des de';
-$string['branchtable'] = 'Taula de ramificaci&oacute;';
+$string['averagescore'] = 'Puntuació mitjana';
+$string['averagetime'] = 'Temps mitjà';
+$string['backtreeview'] = 'Torna a la vista en arbre';
+$string['branchtable'] = 'Taula de ramificació';
+$string['cancel'] = 'Cancel·la';
$string['canretake'] = '$a es pot repetir';
-$string['casesensitive'] = 'Maj&uacute;scules i min&uacute;scules';
-$string['checkbranchtable'] = 'Comprova la taula de ramificaci&oacute;';
-$string['checknavigation'] = 'Comprova la navegaci&oacute;';
+$string['casesensitive'] = 'Majúscules i minúscules';
+$string['checkbranchtable'] = 'Comprova la taula de ramificació';
+$string['checkedthisone'] = 'aquest comprovat.';
+$string['checknavigation'] = 'Comprova la navegació';
$string['checkquestion'] = 'Comprova la pregunta';
-$string['confirmdeletionofthispage'] = 'Confirma la supressi&oacute; d\'aquesta p&agrave;gina';
-$string['congratulations'] = 'Felicitacions: heu arribat al final de la lli&ccedil;&oacute;';
+$string['classstats'] = 'Estadística de classe';
+$string['clicktopost'] = 'Feu clic per enviar la vostra puntuació a la llista de puntuacions màximes.';
+$string['clusterjump'] = 'Pregunta no vista en un clúster';
+$string['clustertitle'] = 'Títol del clúster';
+$string['comments'] = 'Comentaris';
+$string['commentswithname'] = ' Comentaris de $a->firstname {$a->lastname}';
+$string['completed'] = 'Completat';
+$string['confirmdeletionofthispage'] = 'Confirma la supressió d\'aquesta pàgina';
+$string['congratulations'] = 'Felicitacions: heu arribat al final de la lliçó';
$string['continue'] = 'Continua';
-$string['deadline'] = 'Data l&iacute;mit';
-$string['deleting'] = 'S\'est&agrave; suprimint';
-$string['deletingpage'] = 'S\'est&agrave; suprimint la p&agrave;gina: $a';
-$string['description'] = 'Descripci&oacute;';
-$string['displayofgrade'] = 'Visualitzaci&oacute; de la qualificaci&oacute; (nom&eacute;s estudiants)';
-$string['endofbranch'] = 'Final de la ramificaci&oacute;';
-$string['endoflesson'] = 'Final de la lli&ccedil;&oacute;';
+$string['continuetoanswer'] = 'Continua per canviar respostes.';
+$string['correctanswerjump'] = 'Salt de resposta correcta';
+$string['correctanswerscore'] = 'Puntuació de resposta correcta';
+$string['correctresponse'] = 'Resposta correcta';
+$string['customscoring'] = 'Puntuació personalitzada';
+$string['deadline'] = 'Data límit';
+$string['deleteattempts'] = 'Esborra els intents de l\'estudiant per aquesta lliçó (id d\'usuari)';
+$string['deleting'] = 'S\'està suprimint';
+$string['deletingpage'] = 'S\'està suprimint la pàgina: $a';
+$string['description'] = 'Descripció';
+$string['detailedstats'] = 'Estadístiques detallades';
+$string['didnotanswerquestion'] = 'No heu respost aquesta pregunta.';
+$string['didnotreceivecredit'] = 'No heu rebut crèdit';
+$string['displayhighscores'] = 'Mostra les puntuacions més altes';
+$string['displayinleftmenu'] = 'Voleu mostrar-ho al menú esquerre?';
+$string['displayleftmenu'] = 'Mostra el menú esquerre';
+$string['displayofgrade'] = 'Visualització de la qualificació (només estudiants)';
+$string['displayreview'] = 'Mostra el botó de revisió';
+$string['displayscorewithessays'] = 'Heu aconseguit $a->score punts de $a->tempmaxgrade per a les preguntes puntuades automàticament.<br>Les vostres $a->essayquestions preguntes d\'assaig es puntuaran i s\'afegiran a la puntuació final més endavant.<br /><br />La vostra puntuació actual, sense les preguntes d\'assaig, és $a->score de $a->grade';
+$string['displayscorewithoutessays'] = 'La vostra puntuació és $a->score (de $a->grade).';
+$string['editlessonsettings'] = 'Edita els paràmetres de la lliçó';
+$string['editpagecontent'] = 'Edita els continguts d\'aquesta pàgina';
+$string['email'] = 'Correu electrònic';
+$string['emailallgradedessays'] = 'Envia per correu TOTS<br>els assaigs puntuats';
+$string['emailgradedessays'] = 'Envia per correu els assaigs puntuats';
+$string['emailsuccess'] = 'Enviat correu satisfactòriament';
+$string['endofbranch'] = 'Final de la ramificació';
+$string['endofclustertitle'] = 'Final de clúster';
+$string['endoflesson'] = 'Final de la lliçó';
+$string['enteredthis'] = 'ho ha escrit.';
+$string['entername'] = 'Escriviu un àlies a la llista de puntuacions màximes';
+$string['enterpassword'] = 'Escriviu la contrasenya:';
+$string['eolstudentoutoftime'] = 'Heu esgotat el vostre temps per completar aquesta lliçó. És possible que la darrera resposta no s\'hagi comptat si l\'heu donada després que s\'hagi acabat el temps.';
+$string['eolstudentoutoftimenoanswers'] = 'No heu respost cap pregunta. La vostra puntuació és de 0.';
+$string['essay'] = 'Assaig';
+$string['essayemailsubject'] = 'Puntuació de la pregunta $a question';
+$string['essays'] = 'Assaigs';
+$string['essayscore'] = 'Puntuació de l\'assaig';
$string['fileformat'] = 'Format de fitxer';
-$string['firstanswershould'] = 'La primera resposta hauria de saltar a la p&agrave;gina \"Correcta\"';
-$string['gradeis'] = 'La qualificaci&oacute; &eacute;s $a';
-$string['handlingofretakes'] = 'Gesti&oacute; de les repeticions';
-$string['here'] = 'aqu&iacute;';
+$string['firstanswershould'] = 'La primera resposta hauria de saltar a la pàgina \"Correcta\"';
+$string['firstwrong'] = 'Com que la resposta no és correcta no aconseguiu cap punt. Encara que no obtingueu cap altre punt, voleu seguir provant-ho, ni que sigui per aprendre?';
+$string['gobacktolesson'] = 'Torna a la lliçó';
+$string['grade'] = 'Qualifica';
+$string['gradeessay'] = 'Qualifica les preguntes d\'assaig';
+$string['gradeis'] = 'La qualificació és $a';
+$string['handlingofretakes'] = 'Gestió de les repeticions';
+$string['havenotgradedyet'] = 'Encara no qualificat.';
+$string['here'] = 'aquí';
+$string['highscore'] = 'Puntuació màxima';
+$string['hightime'] = 'Temps màxim';
$string['importquestions'] = 'Importa preguntes';
$string['jump'] = 'Salt';
-$string['maximumnumberofanswersbranches'] = 'Nombre m&agrave;xim de respostes/ramificacions';
-$string['maximumnumberofattempts'] = 'Nombre m&agrave;xim d\'intents';
-$string['minimumnumberofquestions'] = 'Nombre m&agrave;xim de preguntes';
-$string['modulename'] = 'Lli&ccedil;&oacute;';
-$string['modulenameplural'] = 'Lli&ccedil;ons';
-$string['movepagehere'] = 'Mou la p&agrave;gina aqu&iacute;';
-$string['moving'] = 'S\'est&agrave; movent la p&agrave;gina: $a';
-$string['movingtonextpage'] = 'S\'est&agrave; movent a la p&agrave;gina seg&uuml;ent';
+$string['jumptsto'] = 'Salta a';
+$string['leftduringtimed'] = 'Heu abandonat una lliçó cronometrada.<br />Feu clic a Continua per tornar-la a començar.';
+$string['leftduringtimednoretake'] = 'Heu abandonat una lliçó cronometrada i no està permès continuar-la o torna-la a fer.';
+$string['lesson'] = ' Lliçó $a';
+$string['lessonclosed'] = 'La lliçó es va tancar el $a.';
+$string['lessondefault'] = 'Usa els paràmetres d\'aquesta lliço com els valors per defecte';
+$string['lessonmenu'] = 'Menú de la lliçó';
+$string['lessonopen'] = 'La lliçó s\'obrirà el $a.';
+$string['lessonstats'] = 'Estadístiques de la lliçó';
+$string['loginfail'] = 'Accés denegat, torneu-ho a provar...';
+$string['lowscore'] = 'Puntuació més baixa';
+$string['lowtime'] = 'Temps més baix';
+$string['mainmenu'] = 'Menú principal';
+$string['matchesanswer'] = 'Coincideix amb la resposta';
+$string['maxhighscores'] = 'Nombre de puntuacions màximes mostrades';
+$string['maximumnumberofanswersbranches'] = 'Nombre màxim de respostes/ramificacions';
+$string['maximumnumberofattempts'] = 'Nombre màxim d\'intents';
+$string['maxtime'] = 'Límit de temps (minuts)';
+$string['maxtimewarning'] = 'Us queden $a minuts per acabar la lliçó.';
+$string['minimumnumberofquestions'] = 'Nombre màxim de preguntes';
+$string['modattempts'] = 'Permet a l\'estudiant la revisió';
+$string['modattemptsnoteacher'] = 'No podeu fer la revisió dels estudiants.';
+$string['modulename'] = 'Lliçó';
+$string['modulenameplural'] = 'Lliçons';
+$string['movepagehere'] = 'Mou la pàgina aquí';
+$string['moving'] = 'S\'està movent la pàgina: $a';
+$string['movingtonextpage'] = 'S\'està movent a la pàgina següent';
$string['multianswer'] = 'Multiresposta';
-$string['multipleanswer'] = 'M&uacute;ltiples respostes';
-$string['nextpage'] = 'P&agrave;gina seg&uuml;ent';
+$string['multipleanswer'] = 'Múltiples respostes';
+$string['nameapproved'] = 'Non autoritzat';
+$string['namereject'] = 'El nom que heu escrit ha estat rebutjat.<br>Trieu-ne un altre.';
+$string['nextpage'] = 'Pàgina següent';
$string['noanswer'] = 'No s\'ha donat cap resposta';
-$string['noattemptrecordsfound'] = 'No s\'ha trobat cap registre d\'intents: no hi ha qualificaci&oacute;.';
-$string['nobranchtablefound'] = 'No s\'ha trobat cap taula de ramificaci&oacute;';
-$string['normal'] = 'Normal: segueix el cam&iacute; de la lli&ccedil;&oacute;';
-$string['notdefined'] = 'No est&agrave; definit';
-$string['notitle'] = 'Sense t&iacute;tol';
+$string['noattemptrecordsfound'] = 'No s\'ha trobat cap registre d\'intents: no hi ha qualificació.';
+$string['nocommentyet'] = 'Encara no comentat.';
+$string['nohighscores'] = 'Sense puntuacions màximes';
+$string['nooneansweredcorrectly'] = 'Ningú ha contestat correctament.';
+$string['nooneansweredthisquestion'] = 'Ningú ha contestat aquesta pregunta.';
+$string['noonecheckedthis'] = 'Ningú ha contestat això.';
+$string['nooneenteredthis'] = 'Ningú ha escrit això.';
+$string['noretake'] = 'No podeu tornar a fer aquesta lliçó.';
+$string['normal'] = 'Normal: segueix el camí de la lliçó';
+$string['notcompleted'] = 'No completada';
+$string['notdefined'] = 'No està definit';
+$string['nothighscore'] = 'No heu aconseguit la $a posició a la llista de puntuacions màximes.';
+$string['notitle'] = 'Sense títol';
$string['numberofcorrectanswers'] = 'Nombre de respostes correctes: $a';
$string['numberofcorrectmatches'] = 'Nombre d\'aparellaments correctes';
-$string['numberofpagestoshow'] = 'Nombre de p&agrave;gines (targetes) per mostrar';
-$string['numberofpagesviewed'] = 'Nombre de p&agrave;gines visualitzades: $a';
+$string['numberofpagestoshow'] = 'Nombre de pàgines (targetes) per mostrar';
+$string['numberofpagesviewed'] = 'Nombre de pàgines visualitzades: $a';
+$string['ongoing'] = 'Mostra la puntuació acumulada';
+$string['ongoingcustom'] = 'Aquesta lliçó us pot donar $a->grade punts. Fins ara n\'heu aconseguit $a->score de $a->currenthigh.';
+$string['ongoingnormal'] = 'Heu contestat correctament $a->correct preguntes d\'un total de $a->viewed .';
+$string['or'] = 'O';
$string['ordered'] = 'Ordenat';
$string['outof'] = 'de $a';
-$string['page'] = 'P&agrave;gina: $a';
-$string['pagecontents'] = 'Continguts de la p&agrave;gina';
-$string['pages'] = 'P&agrave;gines';
-$string['pagetitle'] = 'T&iacute;tol de la p&agrave;gina';
+$string['outoftime'] = 'Temps esgotat';
+$string['overview'] = 'Revisió';
+$string['page'] = 'Pàgina: $a';
+$string['pagecontents'] = 'Continguts de la pàgina';
+$string['pages'] = 'Pàgines';
+$string['pagetitle'] = 'Títol de la pàgina';
+$string['password'] = 'Contrasenya';
+$string['passwordprotectedlesson'] = '$a és una lliçó protegida per contrasenya.';
$string['pleasecheckoneanswer'] = 'Si us plau, marqueu una resposta';
-$string['pleasecheckoneormoreanswers'] = 'Si us plau, marqueu una o m&eacute;s respostes';
-$string['pleaseenteryouranswerinthebox'] = 'Si us plau, introdu&iuml;u la resposta al quadre';
+$string['pleasecheckoneormoreanswers'] = 'Si us plau, marqueu una o més respostes';
+$string['pleaseenteryouranswerinthebox'] = 'Si us plau, introduïu la resposta al quadre';
$string['pleasematchtheabovepairs'] = 'Si us plau, relacioneu les parelles de dalt';
-$string['questionoption'] = 'Opci&oacute; de pregunta';
+$string['pointsearned'] = 'Punts aconseguits';
+$string['postsuccess'] = 'Missatge enviat correctament';
+$string['practice'] = 'Lliçó de pràctica';
+$string['previouspage'] = 'Pàgina anterior';
+$string['question'] = 'Pregunta';
+$string['questionoption'] = 'Opció de pregunta ';
$string['questiontype'] = 'Tipus de pregunta';
+$string['randombranch'] = 'Pàgina de ramificació aleatòria';
+$string['randompageinbranch'] = 'Pregunta aleatòria en una ramificació';
+$string['rank'] = 'Rang';
$string['reached'] = 'S\'ha aconseguit';
-$string['redisplaypage'] = 'Torna a mostrar la p&agrave;gina';
-$string['response'] = 'Reacci&oacute;';
-$string['sanitycheckfailed'] = 'La comprovaci&oacute; ha fallat: S\'ha suprimit aquest intent.';
-$string['savepage'] = 'Desa la p&agrave;gina';
-$string['showanunansweredpage'] = 'Mostra una p&agrave;gina no contestada';
-$string['showanunseenpage'] = 'Mostra una p&agrave;gina no vista';
-$string['singleanswer'] = 'Nom&eacute;s una resposta';
-$string['thatsthecorrectanswer'] = 'Aquesta &eacute;s la resposta correcta';
-$string['thatsthewronganswer'] = 'Aquesta resposta &eacute;s err&ograve;nia';
-$string['thefollowingpagesjumptothispage'] = 'Les p&agrave;gines seg&uuml;ents salten a aquesta p&agrave;gina';
-$string['thispage'] = 'Aquesta p&agrave;gina';
+$string['receivedcredit'] = 'Crèdit aconseguit';
+$string['redisplaypage'] = 'Torna a mostrar la pàgina';
+$string['report'] = 'Informe';
+$string['response'] = 'Reacció';
+$string['returnmainmenu'] = 'Torna al menú principal';
+$string['returntocourse'] = 'Torna al curs';
+$string['reviewlesson'] = 'Revisa la lliçó';
+$string['reviewquestionback'] = 'Sí, vull tornar-ho a provar';
+$string['reviewquestioncontinue'] = 'No, vull anar a la pregunta següent';
+$string['sanitycheckfailed'] = 'La comprovació ha fallat: S\'ha suprimit aquest intent.';
+$string['savechanges'] = 'Desa els canvis';
+$string['savechangesandeol'] = 'Desa tots els canvis i ves al final de la lliçó.';
+$string['savepage'] = 'Desa la pàgina';
+$string['score'] = 'Puntuació';
+$string['scores'] = 'Puntuacions';
+$string['secondpluswrong'] = 'Incorrecte de nou. Voleu tornar-ho a provar?';
+$string['showanunansweredpage'] = 'Mostra una pàgina no contestada';
+$string['showanunseenpage'] = 'Mostra una pàgina no vista';
+$string['singleanswer'] = 'Només una resposta';
+$string['slideshow'] = 'Diapositives';
+$string['slideshowbgcolor'] = 'Color de fons de les diapositives';
+$string['slideshowheight'] = 'Alçada de la diapositiva';
+$string['slideshowwidth'] = 'Amplada de la diapositiva';
+$string['startlesson'] = 'Comença la lliçó';
+$string['studentattemptlesson'] = ' Intent número $a->attempt de $a->firstname $a->lastname, ';
+$string['studentname'] = 'Nom $a ';
+$string['studentoneminwarning'] = 'Avís: us queda un minut o menys per acabar la lliçó.';
+$string['studentoutoftime'] = 'Atenció: heu esgotat el temps d\'aquesta lliçó. No es comptarà la darrera resposta perquè era fora de temps. Premeu el botó Continua per acabar la lliçó.';
+$string['studentresponse'] = 'Resposta de {$a}';
+$string['submitname'] = 'Envia el nom';
+$string['teacherjumpwarning'] = 'En aquesta lliçó s\'utilitza un salt $a->cluster o un salt $a->unseen. Al seu lloc es farà servir un salt a la pàgina següent Entreu com estudiant per comprovar aquests salts.';
+$string['teacherongoingwarning'] = 'La puntuació acumulada només es mostra a l\'estudiant. Entreu com estudiant per comprovar la puntuació acumulada.';
+$string['teachertimerwarning'] = 'El cronòmetre només es mostra als estudiants. Entreu com estudiant per comprovar-ne el funcionament.';
+$string['thatsthecorrectanswer'] = 'Aquesta és la resposta correcta';
+$string['thatsthewronganswer'] = 'Aquesta resposta és errònia';
+$string['thefollowingpagesjumptothispage'] = 'Les pàgines següents salten a aquesta pàgina';
+$string['thispage'] = 'Aquesta pàgina';
+$string['timed'] = 'Cronometrat';
+$string['timeremaining'] = 'Temps restant';
+$string['timetaken'] = 'Temps consumit';
+$string['topscorestitle'] = 'Les $a->maxhighscores puntuacions màximes de la lliçó $a->name.';
+$string['treeview'] = 'Vista en arbre';
+$string['unseenpageinbranch'] = 'Pregunta no vista en una ramificació';
+$string['updatefailed'] = 'No s\'ha pogut actualitzar';
+$string['updatesuccess'] = 'Actualització realitzada';
$string['useeditor'] = 'Utilitza l\'editor';
-$string['usemaximum'] = 'Utilitza la m&agrave;xima';
+$string['usemaximum'] = 'Utilitza la màxima';
$string['usemean'] = 'Utilitza la mitjana';
-$string['youhaveseen'] = 'Ja heu vist m&eacute;s d\'una p&agrave;gina d\'aquesta lli&ccedil;&oacute;.<br /> Voleu comen&ccedil;ar a la darrera p&agrave;gina que vau veure?';
+$string['usepassword'] = 'Lliçó protegida per contrasenya';
+$string['viewallpages'] = 'Mostra totes les pàgines';
+$string['viewgrades'] = 'Mostra lesqualificacions';
+$string['viewhighscores'] = 'Mostra la llista de puntuacions màximes.';
+$string['viewlessonstats'] = 'Mostra les estadístiques de la lliçó';
+$string['waitpostscore'] = 'Espereu mentre s\'actualitza la màxima puntuació...';
+$string['welldone'] = 'Molt bé';
+$string['whatdofirst'] = 'Què voleu fer primer?';
+$string['wronganswerjump'] = 'Salt de resposta errònia';
+$string['wronganswerscore'] = 'Puntuació de resposta errònia';
+$string['wrongresponse'] = 'Resposta errònia';
+$string['youhavereceived'] = 'Heu rebut $a->score punts de $a->outof per aquesta pregunta d\'assaig.';
+$string['youhaveseen'] = 'Ja heu vist més d\'una pàgina d\'aquesta lliçó.<br /> Voleu començar a la darrera pàgina que vau veure?';
+$string['youmadehighscore'] = 'Heu aconseguit la posició $a en la llista de puntuacions màximes.';
$string['youranswer'] = 'La vostra resposta';
-$string['yourcurrentgradeis'] = 'La vostra puntuaci&oacute; actual &eacute;s $a';
-$string['youshouldview'] = 'Haur&iacute;eu de veure almenys: $a';
-
-// CDC-Added by MarkNielsen
-// tradu&iuml;t per jqueralt@pie.xtec.es
-
-$string['addcluster'] = "Afegeix un cl&uacute;ster";
-$string['addendofcluster'] = "Afegeix un final de cl&uacute;ster";
-$string['answeredcorrectly'] = "contestades correctament.";
-$string['arrangebuttonshorizontally'] = "Voleu disposar horitzontalment els botons de ramificaci&oacute; en el mode diapositiva?";
-$string['averagescore'] = "Puntuaci&oacute; mitjana";
-$string['averagetime'] = "Temps mitj&agrave;";
-$string['backtreeview'] = "Torna a la vista en arbre";
-$string['cancel'] = "Cancel&middot;la";
-$string['checkedthisone'] = "aquest comprovat.";
-$string['classstats'] = "Estad&iacute;stica de classe";
-$string['clicktopost'] = "Feu clic per enviar la vostra puntuaci&oacute; a la llista de puntuacions m&agrave;ximes.";
-$string['clusterjump'] = "Pregunta no vista en un cl&uacute;ster";
-$string['clustertitle'] = "T&iacute;tol del cl&uacute;ster";
-$string['comments'] = "Comentaris";
-$string['commentswithname'] = " Comentaris de \$a->firstname {\$a->lastname}";
-$string['completed'] = "Completat";
-$string['continuetoanswer'] = "Continua per canviar respostes.";
-$string['correctanswerjump'] = "Salt de resposta correcta";
-$string['correctanswerscore'] = "Puntuaci&oacute; de resposta correcta";
-$string['correctresponse'] = "Resposta correcta";
-$string['customscoring'] = "Puntuaci&oacute; personalitzada";
-$string['deleteattempts'] = "Esborra els intents de l'estudiant per aquesta lli&ccedil;&oacute; (id d'usuari)";
-$string['detailedstats'] = "Estad&iacute;stiques detallades";
-$string['didnotanswerquestion'] = "No heu respost aquesta pregunta.";
-$string['didnotreceivecredit'] = "No heu rebut cr&egrave;dit";
-$string['displayhighscores'] = "Mostra les puntuacions m&eacute;s altes";
-$string['displayinleftmenu'] = "Voleu mostrar-ho al men&uacute; esquerre?";
-$string['displayleftmenu'] = "Mostra el men&uacute; esquerre";
-$string['displayreview'] = "Mostra el bot&oacute; de revisi&oacute;";
-$string['displayscorewithessays'] = "Heu aconseguit \$a->score punts de \$a->tempmaxgrade per a les preguntes puntuades autom&agrave;ticament.<br>Les vostres \$a->essayquestions preguntes d'assaig es puntuaran i s'afegiran a la puntuaci&oacute; final m&eacute;s endavant.<br><br>La vostra puntuaci&oacute; actual, sense les preguntes d'assaig, &eacute;s \$a->score de \$a->grade";
-$string['displayscorewithoutessays'] = "La vostra puntuaci&oacute; &eacute;s \$a->score (de \$a->grade).";
-$string['editlessonsettings'] = "Edita els par&agrave;metres de la lli&ccedil;&oacute;";
-$string['editpagecontent'] = "Edita els continguts d'aquesta p&agrave;gina";
-$string['email'] = "Correu electr&ograve;nic";
-$string['emailallgradedessays'] = "Envia per correu TOTS<br>els assaigs puntuats";
-$string['emailgradedessays'] = "Envia per correu els assaigs puntuats";
-$string['emailsuccess'] = "Enviat correu satisfact&ograve;riament";
-$string['endofclustertitle'] = "Final de cl&uacute;ster";
-$string['enteredthis'] = "ho ha escrit.";
-$string['entername'] = "Escriviu un &agrave;lies a la llista de puntuacions m&agrave;ximes";
-$string['enterpassword'] = "Escriviu la contrasenya:";
-$string['eolstudentoutoftime'] = "Heu esgotat el vostre temps per completar aquesta lli&ccedil;&oacute;. &Eacute;s possible que la darrera resposta no s'hagi comptat si l'heu donada despr&eacute;s que s'hagi acabat el temps.";
-$string['eolstudentoutoftimenoanswers'] = "No heu respost cap pregunta. La vostra puntuaci&oacute; &eacute;s de 0.";
-$string['essay'] = "Assaig";
-$string['essayemailsubject'] = "Puntuaci&oacute; de la pregunta \$a question";
-$string['essays'] = "Assaigs";
-$string['essayscore'] = "Puntuaci&oacute; de l'assaig";
-$string['firstwrong'] = "Com que la resposta no &eacute;s correcta no aconseguiu cap punt. Encara que no obtingueu cap altre punt, voleu seguir provant-ho, ni que sigui per aprendre?";
-$string['gobacktolesson'] = "Torna a la lli&ccedil;&oacute;";
-$string['grade'] = "Qualifica";
-$string['gradeessay'] = "Qualifica les preguntes d'assaig";
-$string['havenotgradedyet'] = "Encara no qualificat.";
-$string['highscore'] = "Puntuaci&oacute; m&agrave;xima";
-$string['hightime'] = "Temps m&agrave;xim";
-$string['jumptsto'] = "Salta a";
-$string['leftduringtimed'] = "Heu abandonat una lli&ccedil;&oacute; cronometrada.<br>Feu clic a Continua per tornar-la a comen&ccedil;ar.";
-$string['leftduringtimednoretake'] = "Heu abandonat una lli&ccedil;&oacute; cronometrada i no est&agrave; perm&egrave;s continuar-la o torna-la a fer.";
-$string['lesson'] = " Lli&ccedil;&oacute; \$a";
-$string['lessonclosed'] = "La lli&ccedil;&oacute; es va tancar el \$a.";
-$string['lessondefault'] = "Usa els par&agrave;metres d'aquesta lli&ccedil;o com els valors per defecte";
-$string['lessonmenu'] = "Men&uacute; de la lli&ccedil;&oacute;";
-$string['lessonopen'] = "La lli&ccedil;&oacute; s'obrir&agrave; el \$a.";
-$string['lessonstats'] = "Estad&iacute;stiques de la lli&ccedil;&oacute;";
-$string['loginfail'] = "Acc&eacute;s denegat, torneu-ho a provar...";
-$string['lowscore'] = "Puntuaci&oacute; m&eacute;s baixa";
-$string['lowtime'] = "Temps m&eacute;s baix";
-$string['mainmenu'] = "Men&uacute; principal";
-$string['matchesanswer'] = "Coincideix amb la resposta";
-$string['maxhighscores'] = "Nombre de puntuacions m&agrave;ximes mostrades";
-$string['maxtime'] = "L&iacute;mit de temps (minuts)";
-$string['maxtimewarning'] = "Us queden \$a minuts per acabar la lli&ccedil;&oacute;.";
-$string['modattempts'] = "Permet a l'estudiant la revisi&oacute;";
-$string['modattemptsnoteacher'] = "No podeu fer la revisi&oacute; dels estudiants.";
-$string['nameapproved'] = "Non autoritzat";
-$string['namereject'] = "El nom que heu escrit ha estat rebutjat.<br>Trieu-ne un altre.";
-$string['nocommentyet'] = "Encara no comentat.";
-$string['nohighscores'] = "Sense puntuacions m&agrave;ximes";
-$string['nooneansweredcorrectly'] = "Ning&uacute; ha contestat correctament.";
-$string['nooneansweredthisquestion'] = "Ning&uacute; ha contestat aquesta pregunta.";
-$string['noonecheckedthis'] = "Ning&uacute; ha contestat aix&ograve;.";
-$string['nooneenteredthis'] = "Ning&uacute; ha escrit aix&ograve;.";
-$string['noretake'] = "No podeu tornar a fer aquesta lli&ccedil;&oacute;.";
-$string['notcompleted'] = "No completada";
-$string['nothighscore'] = "No heu aconseguit la \$a posici&oacute; a la llista de puntuacions m&agrave;ximes.";
-$string['ongoing'] = "Mostra la puntuaci&oacute; acumulada";
-$string['ongoingcustom'] = "Aquesta lli&ccedil;&oacute; us pot donar \$a->grade punts. Fins ara n'heu aconseguit \$a->score de \$a->currenthigh.";
-$string['ongoingnormal'] = "Heu contestat correctament \$a->correct preguntes d'un total de \$a->viewed .";
-$string['or'] = "O";
-$string['outoftime'] = "Temps esgotat";
-$string['overview'] = "Revisi&oacute;";
-$string['password'] = "Contrasenya";
-$string['passwordprotectedlesson'] = "\$a &eacute;s una lli&ccedil;&oacute; protegida per contrasenya.";
-$string['pointsearned'] = "Punts aconseguits";
-$string['postsuccess'] = "Missatge enviat correctament";
-$string['practice'] = "Lli&ccedil;&oacute; de pr&agrave;ctica";
-$string['previouspage'] = "P&agrave;gina anterior";
-$string['question'] = "Pregunta";
-$string['questionoption'] = "Opci&oacute; de pregunta ";
-$string['randombranch'] = "P&agrave;gina de ramificaci&oacute; aleat&ograve;ria";
-$string['randompageinbranch'] = "Pregunta aleat&ograve;ria en una ramificaci&oacute;";
-$string['rank'] = "Rang";
-$string['receivedcredit'] = "Cr&egrave;dit aconseguit";
-$string['report'] = "Informe";
-$string['returnmainmenu'] = "Torna al men&uacute; principal";
-$string['returntocourse'] = "Torna al curs";
-$string['reviewlesson'] = "Revisa la lli&ccedil;&oacute;";
-$string['reviewquestionback'] = "S&iacute;, vull tornar-ho a provar";
-$string['reviewquestioncontinue'] = "No, vull anar a la pregunta seg&uuml;ent";
-$string['savechanges'] = "Desa els canvis";
-$string['savechangesandeol'] = "Desa tots els canvis i ves al final de la lli&ccedil;&oacute;.";
-$string['score'] = "Puntuaci&oacute;";
-$string['scores'] = "Puntuacions";
-$string['secondpluswrong'] = "Incorrecte de nou. Voleu tornar-ho a provar?";
-$string['slideshow'] = "Diapositives";
-$string['slideshowbgcolor'] = "Color de fons de les diapositives";
-$string['slideshowheight'] = "Al&ccedil;ada de la diapositiva";
-$string['slideshowwidth'] = "Amplada de la diapositiva";
-$string['startlesson'] = "Comen&ccedil;a la lli&ccedil;&oacute;";
-$string['studentattemptlesson'] = " Intent n&uacute;mero \$a->attempt de \$a->firstname \$a->lastname, ";
-$string['studentname'] = "Nom \$a ";
-$string['studentoneminwarning'] = "Av&iacute;s: us queda un minut o menys per acabar la lli&ccedil;&oacute;.";
-$string['studentoutoftime'] = "Atenci&oacute;: heu esgotat el temps d'aquesta lli&ccedil;&oacute;. No es comptar&agrave; la darrera resposta perqu&egrave; era fora de temps. Premeu el bot&oacute; Continua per acabar la lli&ccedil;&oacute;.";
-$string['studentresponse'] = "Resposta de {\$a}";
-$string['submitname'] = "Envia el nom";
-$string['teacherjumpwarning'] = "En aquesta lli&ccedil;&oacute; s'utilitza un salt \$a->cluster o un salt \$a->unseen. Al seu lloc es far&agrave; servir un salt a la p&agrave;gina seg&uuml;ent Entreu com estudiant per comprovar aquests salts.";
-$string['teacherongoingwarning'] = "La puntuaci&oacute; acumulada nom&eacute;s es mostra a l'estudiant. Entreu com estudiant per comprovar la puntuaci&oacute; acumulada.";
-$string['teachertimerwarning'] = "El cron&ograve;metre nom&eacute;s es mostra als estudiants. Entreu com estudiant per comprovar-ne el funcionament.";
-$string['timed'] = "Cronometrat";
-$string['timeremaining'] = "Temps restant";
-$string['timetaken'] = "Temps consumit";
-$string['topscorestitle'] = "Les \$a->maxhighscores puntuacions m&agrave;ximes de la lli&ccedil;&oacute; \$a->name.";
-$string['treeview'] = "Vista en arbre";
-$string['viewallpages'] = "Mostra totes les p&agrave;gines";
-$string['viewgrades'] = "Mostra lesqualificacions";
-$string['viewhighscores'] = "Mostra la llista de puntuacions m&agrave;ximes.";
-$string['viewlessonstats'] = "Mostra les estad&iacute;stiques de la lli&ccedil;&oacute;";
-$string['unseenpageinbranch'] = "Pregunta no vista en una ramificaci&oacute;";
-$string['updatefailed'] = "No s'ha pogut actualitzar";
-$string['updatesuccess'] = "Actualitzaci&oacute; realitzada";
-$string['usepassword'] = "Lli&ccedil;&oacute; protegida per contrasenya";
-$string['waitpostscore'] = "Espereu mentre s'actualitza la m&agrave;xima puntuaci&oacute;...";
-$string['welldone'] = "Molt b&eacute;";
-$string['whatdofirst'] = "Qu&egrave; voleu fer primer?";
-$string['wronganswerjump'] = "Salt de resposta err&ograve;nia";
-$string['wronganswerscore'] = "Puntuaci&oacute; de resposta err&ograve;nia";
-$string['wrongresponse'] = "Resposta err&ograve;nia";
-$string['yourgradeisnow'] = "La vostra puntuaci&oacute; de la lli&ccedil;&oacute; &eacute;s \$a";
-$string['youhavereceived'] = "Heu rebut \$a->score punts de \$a->outof per aquesta pregunta d'assaig.";
-$string['youmadehighscore'] = "Heu aconseguit la posici&oacute; \$a en la llista de puntuacions m&agrave;ximes.";
-$string['yourresponse'] = "La vostra resposta";
+$string['yourcurrentgradeis'] = 'La vostra puntuació actual és $a';
+$string['yourgradeisnow'] = 'La vostra puntuació de la lliçó és $a';
+$string['yourresponse'] = 'La vostra resposta';
+$string['youshouldview'] = 'Hauríeu de veure almenys: $a';
?>
View
58 lang/ca/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112300)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005010100)
$string['action'] = 'Acció';
@@ -208,7 +208,7 @@
$string['confignotifyloginthreshold'] = 'Si s\'activen les notificacions sobre intents d\'entrada fracassats, quants intents d\'un usuari o adreça IP cal registrar per enviar la notificació.';
$string['configopentogoogle'] = 'Si habiliteu aquest paràmetre, llavors Google podrà entrar al vostre lloc com a Visitant. A més a més, la gent que vagi a parar al vostre lloc a través d\'una recerca en Google, hi entrarà automàticament com a Visitant. Adoneu-vos que això només proporciona accés transparent als cursos que permeten l\'accés als visitants. ';
$string['configpathtoclam'] = 'Camí de Clam AV. Probablement /usr/bin/clamscan o /usr/clamdscan o quelcom semblant. Cal definir aquest paràmetre per tal d\'executar Clam AV.';
-$string['configproxyhost'] = 'Si aquest <B>servidor</B> accedeix a la xarxa a través d\'un intermediari (<i>proxy</i>, p. e. un tallafocs), escriviu aquí el nom del servidor intermediari i el port. En cas contrari deixeu-lo en blanc.';
+$string['configproxyhost'] = 'Si aquest <b>servidor</b> accedeix a la xarxa a través d\'un intermediari (<i>proxy</i>, p. e. un tallafocs), escriviu aquí el nom del servidor intermediari i el port. En cas contrari deixeu-lo en blanc.';
$string['configquarantinedir'] = 'Si voleu que Clam AV mogui els fitxers infectats a un directori de quarantena, introduïu-lo aquí. El servidor web ha de tenir-hi permís d\'escriptura. Si deixeu aquest camp en blanc o introduïu un directori inexistent o no s\'hi pot escriure, els fitxers infectats se suprimiran. No poseu la barra final.';
$string['configrunclamonupload'] = 'Cal executar Clam AV quan es penja un fitxer? Heu de definir un camí correcte en pathtoclam perquè funcioni. (Clam AV és un escanejador de virus gratuït que podeu obtenir en http://www.clamav.net/)';
$string['configsecureforms'] = 'Moodle pot fer servir un nivell addicional de seguretat a l\'hora d\'acceptar dades dels formularis web. Si habiliteu aquesta opció, la variable HTTP_REFERER del navegador es compara amb l\'adreça real del formulari. Això pot causar problemes en molt pocs casossi l\'usuari fa servir un tallafocs (p. e. Zonealarm) configurat per eliminar l\'HTTP_REFERER del tràfic web. Els símptomes són que us quedeu encallats en un formulari. Si els vostres usuaris tenen problemes amb la pàgina d\'entrada, per exemple, potser vodreu inhabilitar aquest paràmetre, tot i que això podria deixar el vostre lloc més obert als atacs de força bruta que intenten esbrinar una contrasenya. En cas de dubte deixeu aquest paràmetre configurat com \'\'.';
@@ -379,9 +379,9 @@
Si necessiteu ajuda, si us plau contacteu amb l\'administrador del lloc,
$a->admin,';
$string['emailconfirmationsubject'] = '$a: confirmació de compte';
-$string['emailconfirmsent'] = '<P>S\'ha enviat un correu a la vostra adreça <B>$a</B>
-<P>Conté instruccions senzilles per completar el registre.
-<P>Si seguiu tenint problemes, contacteu amb l\'administrador del lloc.';
+$string['emailconfirmsent'] = '<p>S\'ha enviat un correu a la vostra adreça <b>$a</b></p>
+<p>Conté instruccions senzilles per completar el registre.</p>
+<p>Si seguiu tenint problemes, contacteu amb l\'administrador del lloc.</p>';
$string['emaildigest'] = 'Tipus de resum de correu';
$string['emaildigestcomplete'] = 'Complet (correu diari amb missatges complets)';
$string['emaildigestoff'] = 'Sense resum (un correu per cada missatge dels fòrums)';
@@ -416,15 +416,15 @@
$a->admin,';
$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = '$a: confirmació de canvi de contrasenya';
$string['emailpasswordconfirmsent'] = 'Se us ha enviat un correu a la vostra adreça <b>$a</b>.
-<p>Conté instruccions molt senzilles per confirmar i completar el canvi de contrasenya.
+<br />Conté instruccions molt senzilles per confirmar i completar el canvi de contrasenya.
Si seguiu tenint problemes, contacteu amb l\'administrador del lloc.';
$string['emailpasswordsent'] = 'Gràcies per confirmar el canvi de contrasenya.
-<p>Se us ha enviat un correu amb la contrasenya nova a la vostra adreça: <b>$a->email</b>.
-<p>La contrasenya nova s\'ha generat automàticament - potser voldreu <a href=$a->link>canviar-la</a> per una altra més fàcil de recordar.';
+<br />Se us ha enviat un correu amb la contrasenya nova a la vostra adreça: <b>$a->email</b>.
+<br />La contrasenya nova s\'ha generat automàticament - potser voldreu <a href=\"$a->link\">canviar-la</a> per una altra més fàcil de recordar.';
$string['enable'] = 'Habilita';
$string['encryptedcode'] = 'Codi xifrat';
-$string['enrolledincourse'] = 'Inscrit al curs ';
-$string['enrolledincoursenot'] = 'No inscrit al curs ';
+$string['enrolledincourse'] = 'Inscrit al curs \"$a\"';
+$string['enrolledincoursenot'] = 'No inscrit al curs \"$a\"';
$string['enrollfirst'] = 'Per poder usar aquestes activitats del lloc abans heu d\'estar inscrits en algun dels cursos';
$string['enrolmentconfirmation'] = 'Aneu a inscriure-us en aquest curs.<br />Esteu segur que voleu fer això?';
$string['enrolmentkey'] = 'Clau d\'inscripció';
@@ -626,18 +626,18 @@
$string['loginguest'] = 'Entra com a visitant';
$string['loginsite'] = 'Entra en aquest lloc';
$string['loginsteps'] = 'Hola! L\'accés complet als cursos requereix que dediqueu un minut a la creació d\'un nou compte d\'usuari vàlid en aquest lloc web. Cada curs pot requerir també una \"clau d\'inscripció\" que no necessitareu fins més tard. Els passos que heu de donar són els següents:
-<OL size=2>
-<LI>Ompliu el formulari de <A HREF=\"$a\">Nou compte</A> amb les vostres dades.</li>
-<LI>Se us enviarà inmediatament un correu a la vostra adreça electrònica.</li>
-<LI>Llegiu el correu i feu clic en l\'enllaç web inclòs.</li>
-<LI>Es confirmarà el vostre compte i podreu entrar-hi.</li>
-<LI>Llavors, seleccioneu el curs en el qual voleu participar.</li>
-<LI>Si se us demana una \"clau d\'inscripció\", utilitzeu la que us ha donat el professor. Amb això quedareu inscrit al curs.</li>
-<LI>En aquest moment ja tindreu accés complet al curs. En endavant només haureu d\'introduir el vostre nom d\'usuari i la contrasenya (en el formulari d\'aquesta pàgina) per tal d\'entrar i tenir accés a qualsevol curs en el qual estigueu inscrit.</li>
-</OL>';
-$string['loginstepsnone'] = '<P>Per tal de tenir accés complet als cursos us heu de crear un compte d\'usuari.
-<P>Consisteix simplement a triar un nom d\'usuari i una contrasenya amb els quals us identificareu, després, en aquesta pàgina.
-<P>Si algú ja ha triat abans el mateix nom d\'usuari, n\'haureu de provar un altre diferent.</P>';
+<ol size=\"2\">
+<li>Ompliu el formulari de <a href=\"$a\">Nou compte</a> amb les vostres dades.</li>
+<li>Se us enviarà inmediatament un correu a la vostra adreça electrònica.</li>
+<li>Llegiu el correu i feu clic en l\'enllaç web inclòs.</li>
+<li>Es confirmarà el vostre compte i podreu entrar-hi.</li>
+<li>Llavors, seleccioneu el curs en el qual voleu participar.</li>
+<li>Si se us demana una \"clau d\'inscripció\", utilitzeu la que us ha donat el professor. Amb això quedareu inscrit al curs.</li>
+<li>En aquest moment ja tindreu accés complet al curs. En endavant només haureu d\'introduir el vostre nom d\'usuari i la contrasenya (en el formulari d\'aquesta pàgina) per tal d\'entrar i tenir accés a qualsevol curs en el qual estigueu inscrit.</li>
+</ol>';
+$string['loginstepsnone'] = '<p>Per tal de tenir accés complet als cursos us heu de crear un compte d\'usuari.</p>
+<p>Consisteix simplement a triar un nom d\'usuari i una contrasenya amb els quals us identificareu, després, en aquesta pàgina.</p>
+<p>Si algú ja ha triat abans el mateix nom d\'usuari, n\'haureu de provar un altre diferent.</p>';
$string['loginto'] = 'Entrar en $a';
$string['loginusing'] = 'Entreu aquí amb el vostre nom d\'usuari i la contrasenya corresponent';
$string['logout'] = 'Sortida';
@@ -803,9 +803,9 @@
$string['passwordrecovery'] = 'Sí, ajuda\'m a entrar-hi';
$string['passwordsdiffer'] = 'Les contrasenyes no coincideixen';
$string['passwordsent'] = 'S\'ha enviat la contrasenya';
-$string['passwordsenttext'] = '<P>S\'ha enviat un correu a la vostra adreça electrònica $a->email.
-<P><B>Si us plau, busqueu la contrasenya nova al correu</B>
-<P>Aquesta contrasenya nova s\'ha generat automàticament, de manera que potser voldreu <A HREF=$a->link>canviar-la per una altra més fàcil de recordar</A>.';
+$string['passwordsenttext'] = '<p>S\'ha enviat un correu a la vostra adreça electrònica $a->email.</p>
+<p><b>Si us plau, busqueu la contrasenya nova al correu</b></p>
+<p>Aquesta contrasenya nova s\'ha generat automàticament, de manera que potser voldreu <A href=\"$a->link\">canviar-la per una altra més fàcil de recordar</a>.</p>';
$string['pathnotexists'] = 'Aquest camí no existeix al servidor';
$string['pathslasherror'] = 'El camí no pot acabar amb una barra';
$string['paymentinstant'] = 'Utilitzeu el botó de baix per pagar i inscriure-us.';
@@ -839,10 +839,10 @@
$string['registration'] = 'Registre de Moodle';
$string['registrationemail'] = 'Notificacions per correu';
$string['registrationinfo'] = '<p>Aquesta pàgina us permet registrar el vostre lloc Moodle en moodle.org. El registre és gratuït.
-El principal benefici del registre és que se us afegirà a una llista de correu de poc tràfic per rebre les notificacions més importants, com ara alertes de seguretat o l\'aparició de noves versions de Moodle.
+El principal benefici del registre és que se us afegirà a una llista de correu de poc tràfic per rebre les notificacions més importants, com ara alertes de seguretat o l\'aparició de noves versions de Moodle.</p>
<p>Per defecte la vostra informació serà privada i mai no es vendrà o cedirà a ningú més. L\'única raó per recollir aquesta informació és per motius de suport i per ajudar a construir una imatge estadística de la comunitat Moodle com un tot.
-<p>Si ho trieu així, el nom del vostre lloc, el país i l\'adreça web s\'afegiran a la llista pública de llocs Moodle.
-<p>Tots el registres nous són verificats manualment abans d\'afegir-se a la llista, però un cop afegits podeu modificar el vostre registre i les dades de la llista pública en el moment en què ho desitgeu tot reenviant aquest formulari.';
+<p>Si ho trieu així, el nom del vostre lloc, el país i l\'adreça web s\'afegiran a la llista pública de llocs Moodle.</p>
+<p>Tots el registres nous són verificats manualment abans d\'afegir-se a la llista, però un cop afegits podeu modificar el vostre registre i les dades de la llista pública en el moment en què ho desitgeu tot reenviant aquest formulari.</p>';
$string['registrationno'] = 'No, no vull rebre correu electrònic';
$string['registrationsend'] = 'Envia la informació de registre a moodle.org';
$string['registrationyes'] = 'Sí, vull rebre notificacions d\'assumptes importants';
@@ -882,7 +882,7 @@
$string['search'] = 'Cerca';
$string['searchagain'] = 'Torna a cercar';
$string['searchcourses'] = 'Cerca cursos';
-$string['searchhelp'] = 'Podeu cercar diverses paraules de cop.<p>paraula : cerca qualsevol coincidència d\'aquesta paraula al text.<b /r>+paraula : cerca només coincidències exactes.<br /> /-paraula : exclou els resultats que continguin aquesta paraula.';
+$string['searchhelp'] = 'Podeu cercar diverses paraules de cop.<br /><br />paraula : cerca qualsevol coincidència d\'aquesta paraula al text.<br />+paraula : cerca només coincidències exactes.<br /> /-paraula : exclou els resultats que continguin aquesta paraula.';
$string['searchresults'] = 'Resultats de la recerca';
$string['sec'] = 'segon';
$string['secs'] = 'segons';
View
4 lang/ca/survey.php
@@ -126,7 +126,7 @@
Moltes gràcies.';
$string['collesaname'] = 'COLLES (Real)';
$string['collesapintro'] = 'El propòsit d’aquest qüestionari és ajudar-nos a entendre fins a quin punt la presentació en línia d’aquesta unitat et va facilitar l’aprenentatge.
-Cada una de les declaracions següents et demanaran que comparis la teva experiència <B>favorita</B> (ideal) y la teva experiència <B>real</B> en aquesta unitat. Les teves respostes seran tractades amb alt grau de confidencialitat i no afectaran la teva avaluació.
+Cada una de les declaracions següents et demanaran que comparis la teva experiència <b>favorita</b> (ideal) y la teva experiència <b>real</b> en aquesta unitat. Les teves respostes seran tractades amb alt grau de confidencialitat i no afectaran la teva avaluació.
Les teves respostes, pensades cuidadosament, ens ajudaran a millorar la manera de presentar aquesta unitat en el futur.
Moltes gràcies per la teva col·laboració.';
$string['collesapname'] = 'COLLES (preferit i real)';
@@ -144,7 +144,7 @@
$string['collesm6short'] = 'Interpretació';
$string['collesmintro'] = 'En aquesta unitat en línia...';
$string['collespintro'] = 'El propòsit d’aquesta enquesta es ajudar-nos a entendre el que tu valores en una experiència d’aprenentatge en línia.
-Cada una de les 24 declaracions següents l’interroguen sobre la teva experiència <B>favorita</B> (ideal) en aquesta unitat.
+Cada una de les 24 declaracions següents l’interroguen sobre la teva experiència <b>favorita</b> (ideal) en aquesta unitat.
No existeixen respostes \'correctes\' o \'equivocades\', sòls ens interessa la teva opinió. Les teves respostes seran tractades amb alt grau de confidencialitat i no afectaran la teva avaluació.
Les teves respostes, pensades cuidadosament, ens ajudaran a millorar la manera de presentar aquesta unitat en el futur.
Moltes gràcies per la teva col·laboració.';
View
8 lang/en/auth.php
@@ -1,11 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004110200)
+ // auth.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005010100)
$string['auth_common_settings'] = 'Common settings';
$string['auth_data_mapping'] = 'Data mapping';
$string['auth_dbdescription'] = 'This method uses an external database table to check whether a given username and password is valid. If the account is a new one, then information from other fields may also be copied across into Moodle.';
-$string['auth_dbextrafields'] = 'These fields are optional. You can choose to pre-fill some Moodle user fields with information from the <b>external database fields</b> that you specify here. <p>If you leave these blank, then defaults will be used.<p>In either case, the user will be able to edit all of these fields after they log in.';
+$string['auth_dbextrafields'] = 'These fields are optional. You can choose to pre-fill some Moodle user fields with information from the <b>external database fields</b> that you specify here. <p>If you leave these blank, then defaults will be used.</p><p>In either case, the user will be able to edit all of these fields after they log in.</p>';
$string['auth_dbfieldpass'] = 'Name of the field containing passwords';
$string['auth_dbfielduser'] = 'Name of the field containing usernames';
$string['auth_dbhost'] = 'The computer hosting the database server.';
@@ -36,7 +36,7 @@
$string['auth_ldap_bind_pw'] = 'Password for bind-user.';
$string['auth_ldap_bind_settings'] = 'Bind settings';
$string['auth_ldap_contexts'] = 'List of contexts where users are located. Separate different contexts with \';\'. For example: \'ou=users,o=org; ou=others,o=org\'';
-$string['auth_ldap_create_context'] = 'If you enable user creation with email confirmation, specify the context where users are created. This context should be different from other users to prevent security issues. You don\'t need to add this context to ldap_context-variable, Moodle will search for users from this context automatically.<br/><b>Note!</b> You have to modify function auth_user_create() in file auth/ldap/lib.php to make user creation work';
+$string['auth_ldap_create_context'] = 'If you enable user creation with email confirmation, specify the context where users are created. This context should be different from other users to prevent security issues. You don\'t need to add this context to ldap_context-variable, Moodle will search for users from this context automatically.<br /><b>Note!</b> You have to modify function auth_user_create() in file auth/ldap/lib.php to make user creation work';
$string['auth_ldap_creators'] = 'List of groups whose members are allowed to create new courses. Separate multiple groups with \';\'. Usually something like \'cn=teachers,ou=staff,o=myorg\'';
$string['auth_ldap_expiration_desc'] = 'Select No to disable expired password checking or LDAP to read passwordexpiration time directly from LDAP';
$string['auth_ldap_expiration_warning_desc'] = 'Number of days before password expiration warning is issued.';
@@ -65,7 +65,7 @@
wanted fields in Moodle. For following logins only the username and
password are checked.';
-$string['auth_ldapextrafields'] = 'These fields are optional. You can choose to pre-fill some Moodle user fields with information from the <b>LDAP fields</b> that you specify here. <p>If you leave these fields blank, then nothing will be transferred from LDAP and Moodle defaults will be used instead.<p>In either case, the user will be able to edit all of these fields after they log in.';
+$string['auth_ldapextrafields'] = 'These fields are optional. You can choose to pre-fill some Moodle user fields with information from the <b>LDAP fields</b> that you specify here. <p>If you leave these fields blank, then nothing will be transferred from LDAP and Moodle defaults will be used instead.</p><p>In either case, the user will be able to edit all of these fields after they log in.</p>';
$string['auth_ldaptitle'] = 'Use an LDAP server';
$string['auth_manualdescription'] = 'This method removes any way for users to create their own accounts. All accounts must be manually created by the admin user.';
$string['auth_manualtitle'] = 'Manual accounts only';
View
366 lang/en/exercise.php
@@ -1,190 +1,190 @@
-<?php // $Id$
- // exercise.php - created with Moodle 1.2 development (2003111400)
+<?PHP // $Id$
+ // exercise.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005010100)
-$string['absent'] = "Absent";
-$string['accumulative'] = "Accumulative";
-$string['action'] = "Action";
-$string['ago'] = "\$a ago";
-$string['amend'] = "Amend";
-$string['amendassessmentelements'] = "Amend Assessment Elements";
-$string['amendtitle'] = "Amend Title";
-$string['analysis'] = "Analysis";
-$string['assess'] = "Assess";
-$string['assessed'] = "Assessed";
-$string['assessment'] = "Assessment";
-$string['assessmentby'] = "Assessment by \$a";
-$string['assessmentform'] = "Assessment Form";
-$string['assessmentmadebythe'] = "Assessment made by the \$a";
-$string['assessments'] = "Assessments";
-$string['assessmentofthissubmission'] = "Assessment of this submission";
-$string['atthisstageyou'] = "At this stage you have completed an assessment.<br />You may want to revise your work in the light of that assessment.<br /> If you do that please remember to also revise your assessment.<br /> You can do this by clicking on the Re-assess link given below.";
-$string['awaitingassessmentbythe'] = "Awaiting Assessment by the \$a";
-$string['clearlateflag'] = "Clear Late Flag";
-$string['comment'] = "Comment";
-$string['comparisonofassessments'] = "Comparison of Assessments";
-$string['confirmdeletionofthisitem'] = "Confirm Deletion of this \$a";
-$string['correct'] = "Correct";
-$string['count'] = "Count";
-$string['criterion'] = "Criterion";
-$string['deadline'] = "Deadline";
-$string['deadlineis'] = "The Deadline is \$a";
-$string['deletesubmissionwarning'] = "Warning: there \$a assessments associated with this submission.<br />
- It is strongly suggested that this submission is NOT deleted.";
-$string['description'] = "Description";
-$string['descriptionofexercise'] = "In an Exercise Assignment the description of the exercise or task to be done by the \$a is put into a Word document or HTML file. This file is uploaded into the exercise before the assignment is opened up to the \$a. It is also possible to create a set of variants on the same exercise or task, again as Word documents or HTML files, and upload these into the exercise before it is opened up to the \$a.";
-$string['delete'] = "Delete";
-$string['deleting'] = "Deleting";
-$string['detailsofassessment'] = "Details of Assessment";
-$string['displayoffinalgrades'] = "Display of Final Grades";
-$string['doubleupload'] = "Warning: this submission has probably been sent twice. Go to the Administration page, check for two submissions from this user within a short time period. Delete one of these submissions before proceeding.";
-$string['duedate'] = "Due Date";
-$string['edit'] = "Edit";
-$string['editingassessmentelements'] = "Editing Assessment Elements";
-$string['element'] = "Element";
-$string['elementweight'] = "Element Weight";
-$string['enterpassword'] = "Enter Password";
-$string['entriessaved'] = "Entries Saved";
-$string['errorbanded'] = "Error Banded";
-$string['excellent'] = "Excellent";
-$string['exerciseassessments'] = "Exercise Assessments";
-$string['exercisefeedback'] = "Exercise Feedback";
-$string['exercisesubmissions'] = "Exercise Submissions";
-$string['fair'] = "Fair";
-$string['generalcomment'] = "General comment";
-$string['good'] = "Good";
-$string['gradeassessment'] = "Grade Assessment";
-$string['gradeforassessment'] = "Grade for Assessment";
-$string['gradeforstudentsassessment'] = "Grade for \$a Assessment";
-$string['gradeforsubmission'] = "Grade for Submission";
-$string['gradetable'] = "Grade Table";
-$string['gradinggrade'] = "Grading Grade";
-$string['gradingstrategy'] = "Grading Strategy";
-$string['handlingofmultiplesubmissions'] = "Handling of Multiple Submissions";
-$string['hidenamesfromstudents'] = "Hide Names from Students";
-$string['incorrect'] = "Incorrect";
-$string['late'] = "Late";
-$string['lax'] = "Lax";
-$string['leaguetable'] = "League Table of Submitted Work";
-$string['managingassignment'] = "Managing the Exercise";
-$string['mail1'] = "Your assignment '\$a' has been assessed by";
-$string['mail2'] = "The comments and grade can be seen in the Exercise Assignment '\$a'";
-$string['mail3'] = "You can see it in your Exercise Assignment";
-$string['mail6'] = "Your assessment of the assignment '\$a' has by reviewed";
-$string['mail7'] = "The comments given by the \$a can be seen in the Exercise Assignment ";
-$string['maximum'] = "Maximum";
-$string['maximumgradeforstudentassessments'] = "Maximum Grade for Student Assessments: \$a";
-$string['maximumgradeforsubmissions'] = "Maximum Grade for Submissions: \$a";
-$string['maximumsize'] = "Maximum Size";
-$string['mean'] = "Mean";
-$string['minimum'] = "Minumum";
-$string['modulename'] = "Exercise";
-$string['modulenameplural'] = "Exercises";
-$string['movingtophase'] = "Moving to Phase \$a";
-$string['multiplesubmissions'] = "Multiple Submissions";
-$string['noexercisedescriptionssubmitted'] = "No Exercise Descriptions Submitted";
-$string['nosubmissions'] = "No Submissions";
-$string['notassessedyet'] = "Not Assessed Yet";
-$string['notavailable'] = "Not Available";
-$string['noteonassessmentelements'] =
- "Note that grading is broken down into a number of 'Assessment Elements'.<br />
+
+$string['absent'] = 'Absent';
+$string['accumulative'] = 'Accumulative';
+$string['action'] = 'Action';
+$string['ago'] = '$a ago';
+$string['amend'] = 'Amend';
+$string['amendassessmentelements'] = 'Amend Assessment Elements';
+$string['amendtitle'] = 'Amend Title';
+$string['analysis'] = 'Analysis';
+$string['assess'] = 'Assess';
+$string['assessed'] = 'Assessed';
+$string['assessment'] = 'Assessment';
+$string['assessmentby'] = 'Assessment by $a';
+$string['assessmentform'] = 'Assessment Form';
+$string['assessmentmadebythe'] = 'Assessment made by the $a';
+$string['assessmentofthissubmission'] = 'Assessment of this submission';
+$string['assessments'] = 'Assessments';
+$string['atthisstageyou'] = 'At this stage you have completed an assessment.<br />You may want to revise your work in the light of that assessment.<br /> If you do that please remember to also revise your assessment.<br /> You can do this by clicking on the Re-assess link given below.';
+$string['awaitingassessmentbythe'] = 'Awaiting Assessment by the $a';
+$string['clearlateflag'] = 'Clear Late Flag';
+$string['comment'] = 'Comment';
+$string['comparisonofassessments'] = 'Comparison of Assessments';
+$string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Confirm Deletion of this $a';
+$string['correct'] = 'Correct';
+$string['count'] = 'Count';
+$string['criterion'] = 'Criterion';
+$string['deadline'] = 'Deadline';
+$string['deadlineis'] = 'The Deadline is $a';
+$string['delete'] = 'Delete';
+$string['deletesubmissionwarning'] = 'Warning: there $a assessments associated with this submission.<br />
+ It is strongly suggested that this submission is NOT deleted.';
+$string['deleting'] = 'Deleting';
+$string['description'] = 'Description';
+$string['descriptionofexercise'] = 'In an Exercise Assignment the description of the exercise or task to be done by the $a is put into a Word document or HTML file. This file is uploaded into the exercise before the assignment is opened up to the $a. It is also possible to create a set of variants on the same exercise or task, again as Word documents or HTML files, and upload these into the exercise before it is opened up to the $a.';
+$string['detailsofassessment'] = 'Details of Assessment';
+$string['displayoffinalgrades'] = 'Display of Final Grades';
+$string['doubleupload'] = 'Warning: this submission has probably been sent twice. Go to the Administration page, check for two submissions from this user within a short time period. Delete one of these submissions before proceeding.';
+$string['duedate'] = 'Due Date';
+$string['edit'] = 'Edit';
+$string['editingassessmentelements'] = 'Editing Assessment Elements';
+$string['element'] = 'Element';
+$string['elementweight'] = 'Element Weight';
+$string['enterpassword'] = 'Enter Password';
+$string['entriessaved'] = 'Entries Saved';
+$string['errorbanded'] = 'Error Banded';
+$string['excellent'] = 'Excellent';
+$string['exerciseassessments'] = 'Exercise Assessments';
+$string['exercisefeedback'] = 'Exercise Feedback';
+$string['exercisesubmissions'] = 'Exercise Submissions';
+$string['fair'] = 'Fair';
+$string['generalcomment'] = 'General comment';
+$string['good'] = 'Good';
+$string['gradeassessment'] = 'Grade Assessment';
+$string['gradeforassessment'] = 'Grade for Assessment';
+$string['gradeforstudentsassessment'] = 'Grade for $a Assessment';
+$string['gradeforsubmission'] = 'Grade for Submission';
+$string['gradetable'] = 'Grade Table';
+$string['gradinggrade'] = 'Grading Grade';
+$string['gradingstrategy'] = 'Grading Strategy';
+$string['handlingofmultiplesubmissions'] = 'Handling of Multiple Submissions';
+$string['hidenamesfromstudents'] = 'Hide Names from Students';
+$string['incorrect'] = 'Incorrect';
+$string['late'] = 'Late';
+$string['lax'] = 'Lax';
+$string['leaguetable'] = 'League Table of Submitted Work';
+$string['mail1'] = 'Your assignment \'$a\' has been assessed by';
+$string['mail2'] = 'The comments and grade can be seen in the Exercise Assignment \'$a\'';
+$string['mail3'] = 'You can see it in your Exercise Assignment';
+$string['mail6'] = 'Your assessment of the assignment \'$a\' has by reviewed';
+$string['mail7'] = 'The comments given by the $a can be seen in the Exercise Assignment ';
+$string['managingassignment'] = 'Managing the Exercise';
+$string['maximum'] = 'Maximum';
+$string['maximumgradeforstudentassessments'] = 'Maximum Grade for Student Assessments: $a';
+$string['maximumgradeforsubmissions'] = 'Maximum Grade for Submissions: $a';
+$string['maximumsize'] = 'Maximum Size';
+$string['mean'] = 'Mean';
+$string['minimum'] = 'Minumum';
+$string['modulename'] = 'Exercise';
+$string['modulenameplural'] = 'Exercises';
+$string['movingtophase'] = 'Moving to Phase $a';
+$string['multiplesubmissions'] = 'Multiple Submissions';
+$string['noexercisedescriptionssubmitted'] = 'No Exercise Descriptions Submitted';
+$string['nosubmissions'] = 'No Submissions';
+$string['notassessedyet'] = 'Not Assessed Yet';
+$string['notavailable'] = 'Not Available';
+$string['noteonassessmentelements'] = 'Note that grading is broken down into a number of \'Assessment Elements\'.<br />
This makes the grading easier and more consistent. As teacher you must add these <br />
Elements before making the assignment available to students. This is done by<br />
clicking on the assignment in the course, if no elements are present you will be asked<br />
to add them. You can change the number of elements using the Edit Assignment screen,<br />
- the elements themselves can be amended from the &quot;Managing Assignment&quot; screen. ";
-$string['noteongradinggrade'] =
- "This grade is a measure of how well your assessment agrees with the assessment of <br />
- your work by the \$a. The higher the grade the closer the agreement.";
-$string['noteonstudentassessments'] = "{Grade from student / Grading Grade for assessment}";
-$string['notgraded'] = "Not Graded";
-$string['notitlegiven'] = "No Title Given";
-$string['pleasemakeyourownassessment'] = "Please make your own Assessment of the Piece of Work from \$a. <br />Note that the Assessment Form is initially displayed with the Student's assessment.<br /> You should make any amendments you think necessary and then click on one <br />of the buttons at the foot of the page.";
-$string['numberofassessmentelements'] = "Number of Comments, Assessment Elements, Grade Bands, Criterion Statments or Categories in a Rubric";
-$string['numberofcriterionelements'] = "Number of Criterion Elements must be greater than one.";
-$string['numberofentries'] = "Number of Entries";
-$string['numberofentriesinleaguetable'] = "Number of Entries in League Table";
-$string['numberofnegativeresponses'] = "Number of Negative Responses";
-$string['onesubmission'] = "One Submission";
-$string['optionaladjustment'] = "Optional Adjustment";
-$string['overallgrade'] = "Overall Grade";
-$string['passwordprotectedexercise'] = "Password Protected Exercise";
-$string['phase'] = "Phase";
-$string['phase1'] = "Set Up Exercise";
-$string['phase1short'] = "Set Up";
-$string['phase2'] = "Allow \$a Assessments and Submissions";
-$string['phase2short'] = "Open";
-$string['phase3'] = "Show Overall Grades and League Table";
-$string['phase3short'] = "Display";
-$string['pleasegradetheassessment'] = "Please Grade the Assessment of this Piece of Work by \$a";
-$string['pleasesubmityourwork'] = "Please submit your Work using this Form";
-$string['pleaseusethisform'] = "Please complete this form when you have <br />finished the instructions in the exercise shown below.";
-$string['pleaseviewtheexercise'] = "Please view the exercise given below by clicking on it's title.<br />You should follow the instructions in this exercise. <br/>When you are happy that you have completed the exercise<br /> successfully you should click on Assess (or Re-assess) link in <br />the box below. When you have done this assessment you will <br />be shown further instructions on submitting your work.";
-$string['poor'] = "Poor";
-$string['present'] = "Present";
-$string['reasonforadjustment'] = "General Comment/Reason for Adjustment";
-$string['reassess'] = "Re-assess";
-$string['regradestudentassessments'] = "Re-grade Student assessments";
-$string['resubmissionfor'] = "Resubmission for \$a";
-$string['resubmitnote'] = "* means that the \$a is allowed to redo this submission. <br /> This flag can be given to any submission by re-assessing it and clicking <br />on the <b>Allow \$a to Re-submit</b> button. <br />The student can resubmit when this flag is present on <b>any</b> of their submissions.";
-$string['rubric'] = "Rubric";
-$string['savemyassessment'] = "Save my Assessment";
-$string['savedok'] = "Saved OK";
-$string['saveentries'] = "Save Entries";
-$string['saveweights'] = "Save Weights";
-$string['scaleyes'] = "2 point Yes/No scale";
-$string['scalepresent'] = "2 point Present/Absent scale";
-$string['scalecorrect'] = "2 point Correct/Incorrect scale";
-$string['scalegood3'] = "3 point Good/Poor scale";
-$string['scaleexcellent4'] = "4 point Excellent/Very Poor scale";
-$string['scaleexcellent5'] = "5 point Excellent/Very Poor scale";
-$string['scaleexcellent7'] = "7 point Excellent/Very Poor scale";
-$string['scale10'] = "Score out of 10";
-$string['scale20'] = "Score out of 20";
-$string['scale100'] = "Score out of 100";
-$string['specimenassessmentform'] = "Specimen Assessment Form";
-$string['standarddeviation'] = "Standard Deviation";
-$string['strict'] = "Strict";
-$string['studentallowedtoresubmit'] = "\$a ALLOWED to re-submit";
-$string['studentassessments'] = "\$a Assessments";
-$string['studentnotallowed'] = "\$a NOT allowed to re-submit (or not needed)";
-$string['studentsubmissionsforassessment'] = "\$a Student Submissions for Assessment";
-$string['studentsubmissions'] = "\$a Submissions";
-$string['submitexercisedescription'] = "Submit Exercise Description";
-$string['submitted'] = "Submitted";
-$string['submittedby'] = "Submitted by";
-$string['submission'] = "Submission";
-$string['submissions'] = "Submissions";
-$string['submissionsnowclosed'] = "Submissions now closed - Submission deadline has passed";
-$string['suggestedgrade'] = "Suggested Grade";
-$string['teacherassessment'] = "\$a Assessment";
-$string['teacherassessmenttable'] = "\$a Assessment Table";
-$string['teacherscomment'] = "Teacher's Comment";
-$string['theexercise'] = "The Exercise";
-$string['theexerciseandthesubmissionby'] = "The Exercise and the Submission by \$a";
-$string['thegradeis'] = "The Grade is \$a";
-$string['thereisfeedbackfromthe'] = "There is feedback from the \$a";
-$string['thisisaresubmission'] = "This is a Re-submission by \$a.<br />Your assessment of their previous submission is shown. <br />After looking at the new submission, please Amend this assessment<br /> and click on one of the buttons at the foot of the page.";
-$string['title'] = "Title";
-$string['typeofscale'] = "Type of Scale";
-$string['unassessed'] = "\$a Unassessed";
-$string['ungradedstudentassessments'] = "\$a Ungraded Student Assessments";
-$string['usemaximum'] = "Use Maximum";
-$string['usemean'] = "Use Mean";
-$string['usepassword'] = "Use Password";
-$string['verylax'] = "Very Lax";
-$string['verypoor'] = "Very Poor";
-$string['verystrict'] = "Very Strict";
-$string['view'] = "View";
-$string['viewteacherassessment'] = "View \$a Assessment";
-$string['warningonamendingelements'] = "WARNING: There are submitted assessments. <br />Do NOT change the number of elements, the scale types or the element weights.";
-$string['weightederrorcount'] = "Weighted Error Count: \$a";
-$string['weightforgradingofassessments'] = "Weight for Grading of Assessments";
-$string['weightforteacherassessments'] = "Weight for \$a Assessments";
-$string['weights'] = "Weights";
-$string['weightssaved'] = "Weights Saved";
-$string['weightsusedforoverallgrade'] = "Weights used for Overall Grade";
+ the elements themselves can be amended from the \"Managing Assignment\" screen. ';
+$string['noteongradinggrade'] = 'This grade is a measure of how well your assessment agrees with the assessment of <br />
+ your work by the $a. The higher the grade the closer the agreement.';
+$string['noteonstudentassessments'] = '{Grade from student / Grading Grade for assessment}';
+$string['notgraded'] = 'Not Graded';
+$string['notitlegiven'] = 'No Title Given';
+$string['numberofassessmentelements'] = 'Number of Comments, Assessment Elements, Grade Bands, Criterion Statments or Categories in a Rubric';
+$string['numberofcriterionelements'] = 'Number of Criterion Elements must be greater than one.';
+$string['numberofentries'] = 'Number of Entries';
+$string['numberofentriesinleaguetable'] = 'Number of Entries in League Table';
+$string['numberofnegativeresponses'] = 'Number of Negative Responses';
+$string['onesubmission'] = 'One Submission';
+$string['optionaladjustment'] = 'Optional Adjustment';
+$string['overallgrade'] = 'Overall Grade';
+$string['passwordprotectedexercise'] = 'Password Protected Exercise';
+$string['phase'] = 'Phase';
+$string['phase1'] = 'Set Up Exercise';
+$string['phase1short'] = 'Set Up';
+$string['phase2'] = 'Allow $a Assessments and Submissions';
+$string['phase2short'] = 'Open';
+$string['phase3'] = 'Show Overall Grades and League Table';
+$string['phase3short'] = 'Display';
+$string['pleasegradetheassessment'] = 'Please Grade the Assessment of this Piece of Work by $a';
+$string['pleasemakeyourownassessment'] = 'Please make your own Assessment of the Piece of Work from $a. <br />Note that the Assessment Form is initially displayed with the Student\'s assessment.<br /> You should make any amendments you think necessary and then click on one <br />of the buttons at the foot of the page.';
+$string['pleasesubmityourwork'] = 'Please submit your Work using this Form';
+$string['pleaseusethisform'] = 'Please complete this form when you have <br />finished the instructions in the exercise shown below.';
+$string['pleaseviewtheexercise'] = 'Please view the exercise given below by clicking on it\'s title.<br />You should follow the instructions in this exercise. <br />When you are happy that you have completed the exercise<br /> successfully you should click on Assess (or Re-assess) link in <br />the box below. When you have done this assessment you will <br />be shown further instructions on submitting your work.';
+$string['poor'] = 'Poor';
+$string['present'] = 'Present';
+$string['reasonforadjustment'] = 'General Comment/Reason for Adjustment';
+$string['reassess'] = 'Re-assess';
+$string['regradestudentassessments'] = 'Re-grade Student assessments';
+$string['resubmissionfor'] = 'Resubmission for $a';
+$string['resubmitnote'] = '* means that the $a is allowed to redo this submission. <br /> This flag can be given to any submission by re-assessing it and clicking <br />on the <b>Allow $a to Re-submit</b> button. <br />The student can resubmit when this flag is present on <b>any</b> of their submissions.';
+$string['rubric'] = 'Rubric';
+$string['savedok'] = 'Saved OK';
+$string['saveentries'] = 'Save Entries';
+$string['savemyassessment'] = 'Save my Assessment';
+$string['saveweights'] = 'Save Weights';
+$string['scale10'] = 'Score out of 10';
+$string['scale100'] = 'Score out of 100';
+$string['scale20'] = 'Score out of 20';
+$string['scalecorrect'] = '2 point Correct/Incorrect scale';
+$string['scaleexcellent4'] = '4 point Excellent/Very Poor scale';
+$string['scaleexcellent5'] = '5 point Excellent/Very Poor scale';
+$string['scaleexcellent7'] = '7 point Excellent/Very Poor scale';
+$string['scalegood3'] = '3 point Good/Poor scale';
+$string['scalepresent'] = '2 point Present/Absent scale';
+$string['scaleyes'] = '2 point Yes/No scale';
+$string['specimenassessmentform'] = 'Specimen Assessment Form';
+$string['standarddeviation'] = 'Standard Deviation';
+$string['strict'] = 'Strict';
+$string['studentallowedtoresubmit'] = '$a ALLOWED to re-submit';
+$string['studentassessments'] = '$a Assessments';
+$string['studentnotallowed'] = '$a NOT allowed to re-submit (or not needed)';
+$string['studentsubmissions'] = '$a Submissions';
+$string['studentsubmissionsforassessment'] = '$a Student Submissions for Assessment';
+$string['submission'] = 'Submission';
+$string['submissions'] = 'Submissions';
+$string['submissionsnowclosed'] = 'Submissions now closed - Submission deadline has passed';
+$string['submitexercisedescription'] = 'Submit Exercise Description';
+$string['submitted'] = 'Submitted';
+$string['submittedby'] = 'Submitted by';
+$string['suggestedgrade'] = 'Suggested Grade';
+$string['teacherassessment'] = '$a Assessment';
+$string['teacherassessmenttable'] = '$a Assessment Table';
+$string['teacherscomment'] = 'Teacher\'s Comment';
+$string['theexercise'] = 'The Exercise';
+$string['theexerciseandthesubmissionby'] = 'The Exercise and the Submission by $a';
+$string['thegradeis'] = 'The Grade is $a';
+$string['thereisfeedbackfromthe'] = 'There is feedback from the $a';
+$string['thisisaresubmission'] = 'This is a Re-submission by $a.<br />Your assessment of their previous submission is shown. <br />After looking at the new submission, please Amend this assessment<br /> and click on one of the buttons at the foot of the page.';
+$string['title'] = 'Title';
+$string['typeofscale'] = 'Type of Scale';
+$string['unassessed'] = '$a Unassessed';
+$string['ungradedstudentassessments'] = '$a Ungraded Student Assessments';
+$string['usemaximum'] = 'Use Maximum';
+$string['usemean'] = 'Use Mean';
+$string['usepassword'] = 'Use Password';
+$string['verylax'] = 'Very Lax';
+$string['verypoor'] = 'Very Poor';
+$string['verystrict'] = 'Very Strict';
+$string['view'] = 'View';
+$string['viewteacherassessment'] = 'View $a Assessment';
+$string['warningonamendingelements'] = 'WARNING: There are submitted assessments. <br />Do NOT change the number of elements, the scale types or the element weights.';
+$string['weightederrorcount'] = 'Weighted Error Count: $a';
+$string['weightforgradingofassessments'] = 'Weight for Grading of Assessments';
+$string['weightforteacherassessments'] = 'Weight for $a Assessments';
+$string['weights'] = 'Weights';
+$string['weightssaved'] = 'Weights Saved';
+$string['weightsusedforoverallgrade'] = 'Weights used for Overall Grade';
$string['wrongpassword'] = 'Incorrect password for this Exercise';
-$string['yourassessment'] = "Your Assessment";
-$string['yourfeedbackgoeshere'] = "Your Feedback goes Here";
-$string['yoursubmission'] = "Your Submission";
+$string['yourassessment'] = 'Your Assessment';
+$string['yourfeedbackgoeshere'] = 'Your Feedback goes Here';
+$string['yoursubmission'] = 'Your Submission';
+
?>
View
23 lang/en/glossary.php
@@ -1,5 +1,5 @@
-<?php // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.2 development (2003111400)
+<?PHP // $Id$
+ // glossary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005010100)
$string['addcomment'] = 'Add comment';
@@ -32,16 +32,16 @@
$string['cnfallowdupentries'] = 'Define if a glossary will allows duplicated entries by default';
$string['cnfapprovalstatus'] = 'Define the approval status by default of an entry posted by a student';
$string['cnfcasesensitive'] = 'Define if an entry, when linked, is case sensitive by default';
+$string['cnfdefaulthook'] = 'Select the default selection to show when the glossary is first viewed';
+$string['cnfdefaultmode'] = 'Select the default frame to show when the glossary is first viewed.';
$string['cnffullmatch'] = 'Define if an entry, when linked, should match the case in the target text by default';
$string['cnflinkentry'] = 'Define if an entry should be automatically linked by default';
$string['cnflinkglossaries'] = 'Define if a glossary should be automatically linked by default';
-$string['cnfstudentcanpost'] = 'Define if the students can or cannot post entries by default';
$string['cnfrelatedview'] = 'Select the display format to be used for automatic linking and entry view.';
-$string['cnfdefaultmode'] = 'Select the default frame to show when the glossary is first viewed.';
-$string['cnfdefaulthook'] = 'Select the default selection to show when the glossary is first viewed';
-$string['cnfsortkey'] = 'Select the sorting key by default.';
-$string['cnfsortorder'] = 'Select the sorting order by default.';
-$string['cnfshowgroup'] = 'Specify if the group break should be shown or not.';
+$string['cnfshowgroup'] = 'Specify if the group break should be shown or not.';
+$string['cnfsortkey'] = 'Select the sorting key by default.';
+$string['cnfsortorder'] = 'Select the sorting order by default.';
+$string['cnfstudentcanpost'] = 'Define if the students can or cannot post entries by default';
$string['comment'] = 'Comment';
$string['commentdeleted'] = 'The comment has been deleted.';
$string['comments'] = 'Comments';
@@ -61,7 +61,6 @@
$string['descending'] = '(descending)';
$string['destination'] = 'Destination';
$string['displayformat'] = 'Display format';
-$string['displayformats'] = 'Display formats';
$string['displayformatcontinuous'] = 'Continuous without author';
$string['displayformatdictionary'] = 'Simple, dictionary style';
$string['displayformatencyclopedia'] = 'Encyclopedia';
@@ -69,6 +68,7 @@
$string['displayformatfaq'] = 'FAQ';
$string['displayformatfullwithauthor'] = 'Full with author';
$string['displayformatfullwithoutauthor'] = 'Full without author';
+$string['displayformats'] = 'Display formats';
$string['displayformatssetup'] = 'Display Formats Setup';
$string['duplicateentry'] = 'Duplicate entry';
$string['editalways'] = 'Edit always';
@@ -92,17 +92,16 @@
$string['explainall'] = 'Shows ALL entries on one page';
$string['explainalphabet'] = 'Browse the glossary using this index';
$string['explainexport'] = 'A file has been generated.<br />Download it and keep it safe. You can import it anytime you wish in this or other course.';
-$string['explainimport'] = 'You must specify the file to import and define the criteria of the process.<p>Submit your request and review the results.';
+$string['explainimport'] = 'You must specify the file to import and define the criteria of the process.<p>Submit your request and review the results.</p>';
$string['explainspecial'] = 'Shows entries that do not begin with a letter';
$string['exportedentry'] = 'Exported entry';
$string['exportedfile'] = 'Exported file';
$string['exportentries'] = 'Export entries';
$string['exportglossary'] = 'Export glossary';
-$string['exportentries'] = 'Export entries';
$string['exporttomainglossary'] = 'Export to main glossary';
$string['filetoimport'] = 'File to import';
-$string['filtername'] = 'Glossary Auto-linking';
$string['fillfields'] = 'Concept and definition are mandatory fields.';
+$string['filtername'] = 'Glossary Auto-linking';
$string['fullmatch'] = 'Match whole words only';
$string['globalglossary'] = 'Global glossary';
$string['glossaryleveldefaultsettings'] = 'Glossary Level Default Settings';
View
291 lang/en/install.php
@@ -1,153 +1,138 @@
-<?php // $Id$
-
-$string['admindirerror'] = 'The admin directory specified is incorrect';
-$string['admindirname'] = 'Admin Directory';
-$string['admindirsetting'] = "
- A very few webhosts use /admin as a special URL for you to access a
- control panel or something. Unfortunately this conflicts with the
- standard location for the Moodle admin pages. You can fix this by
- renaming the admin directory in your installation, and putting that
- new name here. For example: <br/>&nbsp;<br /><b>moodleadmin</b><br />&nbsp;<br />
- This will fix admin links in Moodle.";
-$string['caution'] = 'Caution';
-$string['chooselanguage'] = 'Choose a language';
-$string['compatibilitysettings'] = 'Checking your PHP settings ...';
-$string['configfilenotwritten'] = "The installer script was not able to automatically create a config.php file containing your chosen settings, probably because the Moodle directory is not writeable. You can manually copy the following code into a file named config.php within the root directory of Moodle.";
-$string['configfilewritten'] = "config.php has been successfully created";
-$string['configurationcomplete'] = 'Configuration completed';
-
-$string['database'] = 'Database';
-$string['databasesettings'] = "
- Now you need to configure the database where most Moodle data
- will be stored. This database must already have been created
- and a username and password created to access it.<br/>
- <br />&nbsp;<br />
- <b>Type:</b> mysql or postgres7<br />
- <b>Host:</b> eg localhost or db.isp.com<br />
- <b>Name:</b> database name, eg moodle<br />
- <b>User:</b> your database username<br />
- <b>Password:</b> your database password<br />
- <b>Tables Prefix:</b> optional prefix to use for all table names";
-
-$string['dataroot'] = 'Data Directory';
-$string['datarooterror'] = "The 'Data Directory' you specified could not be found or created. Either correct the path or create that directory manually.";
-$string['dbconnectionerror'] = 'We could not connect to the database you specified. Please check your database settings.';
-$string['dbcreationerror'] = 'Database creation error. Could not create the given database name with the settings provided';
-$string['dbhost'] = 'Host Server';
-$string['dbpass'] = 'Password';
-$string['dbprefix'] = 'Tables prefix';
-$string['dbtype'] = 'Type';
-$string['directorysettings'] = "
-<p>Please confirm the locations of this Moodle installation.</p>
-
-<p><b>Web Address:</b>
-Specify the full web address where Moodle will be accessed.
-If your web site is accessible via multiple URLs then choose the
-most natural one that your students would use. Do not include
-a trailing slash.</p>
-
-<p><b>Moodle Directory:</b>
-Specify the full directory path to this installation
-Make sure the upper/lower case is correct.</p>
-
-<p><b>Data Directory:</b>
-You need a place where Moodle can save uploaded files. This
-directory should be readable AND WRITEABLE by the web server user
-(usually 'nobody' or 'apache'), but it should not be accessible
-directly via the web.</p>
-";
-
-$string['dirroot'] = 'Moodle Directory';
-$string['dirrooterror'] = "The 'Moodle Directory' setting seems to be incorrect - we can't find a Moodle installation there. The value below has been reset.";
-$string['download'] = 'Download';
-$string['fail'] = 'Fail';
-$string['fileuploads'] = 'File Uploads';
-$string['fileuploadserror'] = 'This should be on';
-$string['fileuploadshelp'] = "
-<p>File uploading seems to be disabled on your server.</p>
-
-<p>Moodle can still be installed, but without this ability, you will not be able
- to upload course files or new user profile images.
-
-<p>To enable file uploading you (or your system administrator) will need to
- edit the main php.ini file on your system and change the setting for
- <b>file_uploads</b> to '1'.</p>
-";
-$string['gdversion'] = 'GD version';
-$string['gdversionerror'] = 'The GD library should be present to process and create images';
-$string['gdversionhelp'] = '
-<p>Your server does not seem to have GD installed.</p>
-
-<p>GD is a library that is required by PHP to allow Moodle to process images
- (such as the user profile icons) and to create new images (such as
- the log graphs). Moodle will still work without GD - these features
- will just not be available to you.</p>
-
-<p>To add GD to PHP under Unix, compile PHP using the --with-gd parameter.</p>
-
-<p>Under Windows you can usually edit php.ini and uncomment the line referencing libgd.dll.</p>
-';
-$string['installation'] = 'Installation';
-$string['memorylimit'] = 'Memory Limit';
-$string['memorylimiterror'] = 'The PHP memory limit is set quite low ... you may run into problems later.';
-$string['memorylimithelp'] = "
-<p>The PHP memory limit for your server is currently set to \$a.</p>
-
-<p>This may cause Moodle to have memory problems later on, especially
- if you have a lot of modules enabled and/or a lot of users.
-
-<p>We recommend that you configure PHP with a higher limit if possible, like 16M.
- There are several ways of doing this that you can try:
-<ol>
-<li>If you are able to, recompile PHP with <i>--enable-memory-limit</i>.
- This will allow Moodle to set the memory limit itself.
-<li>If you have access to your php.ini file, you can change the <b>memory_limit</b>
- setting in there to something like 16M. If you don't have access you might
- be able to ask your administrator to do this for you.
-<li>On some PHP servers you can create a .htaccess file in the Moodle directory
- containing this line:
- <p><blockquote>php_value memory_limit 16M</blockquote></p>
- <p>However, on some servers this will prevent <b>all</b> PHP pages from working
- (you will see errors when you look at pages) so you'll have to remove the .htaccess file.
-</ol>";
-$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP has not been properly configured with the MySQL extension so that it can communicate with MySQL. Please check your php.ini file or recompile PHP.';
-$string['pass'] = 'Pass';
-$string['phpversion'] = 'PHP version';
-$string['phpversionerror'] = 'PHP version must be at least 4.1.0';
-$string['phpversionhelp'] = "
-<p>Moodle requires a PHP version of at least 4.1.0.</p>
-<p>You are currently running version \$a</p>
-<p>You must upgrade PHP or move to a host with a newer version of PHP!</p>";
-$string['safemode'] = 'Safe Mode';
-$string['safemodeerror'] = 'Moodle may have trouble with safe mode on';
-$string['safemodehelp'] = '
-<p>Moodle may have a variety of problems with safe mode on, not least is that
- it probably won\'t be allowed to create new files.</p>
-
-<p>Safe mode is usually only enabled by paranoid public web hosts, so you may have
- to just find a new web hosting company for your Moodle site.</p>
-
-<p>You can try continuing the install if you like, but expect a few problems later on.</p>';
-$string['sessionautostart'] = 'Session Auto Start';
-$string['sessionautostarterror'] = 'This should be off';
-$string['sessionautostarthelp'] = '
-<p>Moodle requires session support and will not function without it.</p>
-
-<p>Sessions can be enabled in the php.ini file ... look for the session.auto_start parameter.</p>
-';
-$string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes Run Time';
-$string['magicquotesruntimeerror'] = 'This should be off';
-$string['magicquotesruntimehelp'] = "
-<p>Magic quotes runtime should be turned off for Moodle to function properly.</p>
-
-<p>Normally it is off by default ... see the setting <b>magic_quotes_runtime</b> in your php.ini file.</p>
-
-<p>If you don't have access to your php.ini, you might be able to place the following line in a file
- called .htaccess within your Moodle directory:
- <blockquote>php_value magic_quotes_runtime Off</blockquote>
-</p>
- ";
-$string['wwwroot'] = 'Web address';
-$string['wwwrooterror'] = "The web address does not appear to be valid - this Moodle installation doesn't appear to be there.";
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // install.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005010100)
+
+
+$string['admindirerror'] = 'The admin directory specified is incorrect';
+$string['admindirname'] = 'Admin Directory';
+$string['admindirsetting'] = ' A very few webhosts use /admin as a special URL for you to access a
+ control panel or something. Unfortunately this conflicts with the
+ standard location for the Moodle admin pages. You can fix this by
+ renaming the admin directory in your installation, and putting that
+ new name here. For example: <br /> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
+ This will fix admin links in Moodle.';
+$string['caution'] = 'Caution';
+$string['chooselanguage'] = 'Choose a language';
+$string['compatibilitysettings'] = 'Checking your PHP settings ...';
+$string['configfilenotwritten'] = 'The installer script was not able to automatically create a config.php file containing your chosen settings, probably because the Moodle directory is not writeable. You can manually copy the following code into a file named config.php within the root directory of Moodle.';
+$string['configfilewritten'] = 'config.php has been successfully created';
+$string['configurationcomplete'] = 'Configuration completed';
+$string['database'] = 'Database';
+$string['databasesettings'] = ' Now you need to configure the database where most Moodle data
+ will be stored. This database must already have been created
+ and a username and password created to access it.<br />
+ <br /> <br />
+ <b>Type:</b> mysql or postgres7<br />
+ <b>Host:</b> eg localhost or db.isp.com<br />
+ <b>Name:</b> database name, eg moodle<br />
+ <b>User:</b> your database username<br />
+ <b>Password:</b> your database password<br />
+ <b>Tables Prefix:</b> optional prefix to use for all table names';
+$string['dataroot'] = 'Data Directory';
+$string['datarooterror'] = 'The \'Data Directory\' you specified could not be found or created. Either correct the path or create that directory manually.';
+$string['dbconnectionerror'] = 'We could not connect to the database you specified. Please check your database settings.';
+$string['dbcreationerror'] = 'Database creation error. Could not create the given database name with the settings provided';
+$string['dbhost'] = 'Host Server';
+$string['dbpass'] = 'Password';
+$string['dbprefix'] = 'Tables prefix';
+$string['dbtype'] = 'Type';
+$string['directorysettings'] = '<p>Please confirm the locations of this Moodle installation.</p>
+
+<p><b>Web Address:</b>
+Specify the full web address where Moodle will be accessed.
+If your web site is accessible via multiple URLs then choose the
+most natural one that your students would use. Do not include
+a trailing slash.</p>
+
+<p><b>Moodle Directory:</b>
+Specify the full directory path to this installation
+Make sure the upper/lower case is correct.</p>
+
+<p><b>Data Directory:</b>
+You need a place where Moodle can save uploaded files. This
+directory should be readable AND WRITEABLE by the web server user
+(usually \'nobody\' or \'apache\'), but it should not be accessible
+directly via the web.</p>';
+$string['dirroot'] = 'Moodle Directory';
+$string['dirrooterror'] = 'The \'Moodle Directory\' setting seems to be incorrect - we can\'t find a Moodle installation there. The value below has been reset.';
+$string['download'] = 'Download';
+$string['fail'] = 'Fail';
+$string['fileuploads'] = 'File Uploads';
+$string['fileuploadserror'] = 'This should be on';
+$string['fileuploadshelp'] = '<p>File uploading seems to be disabled on your server.</p>
+
+<p>Moodle can still be installed, but without this ability, you will not be able
+ to upload course files or new user profile images.</p>
+
+<p>To enable file uploading you (or your system administrator) will need to
+ edit the main php.ini file on your system and change the setting for
+ <b>file_uploads</b> to \'1\'.</p>';
+$string['gdversion'] = 'GD version';
+$string['gdversionerror'] = 'The GD library should be present to process and create images';
+$string['gdversionhelp'] = '<p>Your server does not seem to have GD installed.</p>
+
+<p>GD is a library that is required by PHP to allow Moodle to process images
+ (such as the user profile icons) and to create new images (such as
+ the log graphs). Moodle will still work without GD - these features
+ will just not be available to you.</p>
+
+<p>To add GD to PHP under Unix, compile PHP using the --with-gd parameter.</p>
+
+<p>Under Windows you can usually edit php.ini and uncomment the line referencing libgd.dll.</p>';
+$string['installation'] = 'Installation';
+$string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes Run Time';
+$string['magicquotesruntimeerror'] = 'This should be off';
+$string['magicquotesruntimehelp'] = '<p>Magic quotes runtime should be turned off for Moodle to function properly.</p>
+
+<p>Normally it is off by default ... see the setting <b>magic_quotes_runtime</b> in your php.ini file.</p>
+
+<p>If you don\'t have access to your php.ini, you might be able to place the following line in a file
+ called .htaccess within your Moodle directory:
+ <blockquote>php_value magic_quotes_runtime Off</blockquote>
+</p>
+ ';
+$string['memorylimit'] = 'Memory Limit';
+$string['memorylimiterror'] = 'The PHP memory limit is set quite low ... you may run into problems later.';
+$string['memorylimithelp'] = '<p>The PHP memory limit for your server is currently set to $a.</p>
+
+<p>This may cause Moodle to have memory problems later on, especially
+ if you have a lot of modules enabled and/or a lot of users.</p>
+
+<p>We recommend that you configure PHP with a higher limit if possible, like 16M.
+ There are several ways of doing this that you can try:</p>
+<ol>
+<li>If you are able to, recompile PHP with <i>--enable-memory-limit</i>.
+ This will allow Moodle to set the memory limit itself.</li>
+<li>If you have access to your php.ini file, you can change the <b>memory_limit</b>
+ setting in there to something like 16M. If you don\'t have access you might
+ be able to ask your administrator to do this for you.</li>
+<li>On some PHP servers you can create a .htaccess file in the Moodle directory
+ containing this line:
+ <p><blockquote>php_value memory_limit 16M</blockquote></p>
+ <p>However, on some servers this will prevent <b>all</b> PHP pages from working
+ (you will see errors when you look at pages) so you\'ll have to remove the .htaccess file.</p></li>
+</ol>';
+$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP has not been properly configured with the MySQL extension so that it can communicate with MySQL. Please check your php.ini file or recompile PHP.';
+$string['pass'] = 'Pass';
+$string['phpversion'] = 'PHP version';
+$string['phpversionerror'] = 'PHP version must be at least 4.1.0';
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle requires a PHP version of at least 4.1.0.</p>
+<p>You are currently running version $a</p>
+<p>You must upgrade PHP or move to a host with a newer version of PHP!</p>';
+$string['safemode'] = 'Safe Mode';
+$string['safemodeerror'] = 'Moodle may have trouble with safe mode on';
+$string['safemodehelp'] = '<p>Moodle may have a variety of problems with safe mode on, not least is that
+ it probably won\'t be allowed to create new files.</p>
+
+<p>Safe mode is usually only enabled by paranoid public web hosts, so you may have