Permalink
Browse files

polishing login -> inloggen

  • Loading branch information...
1 parent 092cd5a commit 3ff3dee8c8c529dd5903c1ddfe7a65aa29167b7e koenr committed Sep 7, 2004
Showing with 7 additions and 7 deletions.
  1. +2 −2 lang/nl/auth.php
  2. +5 −5 lang/nl/moodle.php
View
@@ -14,7 +14,7 @@
$string['auth_dbtitle'] = 'Gebruik een externe database';
$string['auth_dbtype'] = 'Het type database (Bekijk <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb documentatie</A> voor meer informatie)';
$string['auth_dbuser'] = 'Gebruikersnaam met read access tot de database';
-$string['auth_emaildescription'] = 'E-mailbevestiging is standaard ingesteld als authenticatiemethode. Op het moment dat de gebruiker zich aanmeldt en daarbij een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord kiest wordt er een bevestigings e-mail gestuurd naar het e-mailadres van de gebruiker. In deze e-mail staat een veilige link naar een pagina waar de gebruiker zijn account kan bevestigen. In alle latere logins worden de gebruikersnaam en het wachtwoord alleen maar vergeleken met de bewaarde waarden in de Moodle database.';
+$string['auth_emaildescription'] = 'E-mailbevestiging is standaard ingesteld als authenticatiemethode. Op het moment dat de gebruiker zich aanmeldt en daarbij een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord kiest wordt er een bevestigings e-mail gestuurd naar het e-mailadres van de gebruiker. In deze e-mail staat een veilige link naar een pagina waar de gebruiker zijn account kan bevestigen. Tijdens alle latere aanmeldingen worden de gebruikersnaam en het wachtwoord alleen maar vergeleken met de bewaarde waarden in de Moodle database.';
$string['auth_emailtitle'] = 'Op e-mail gebaseerde authenticatie';
$string['auth_fccreators'] = 'Lijst met groepen van wie de leden nieuwe vakken mogen maken. Gebruik een ; als scheidingsteken voor verschillende groepen. Namen moeten hetzelfde gespeld worden als op de FirstClass-server. Het systeem is hoofdlettergevoelig.';
$string['auth_fcdescription'] = 'Deze methode gebruikt een FirstClass-server om te controleren of een gegeven gebruikersnaam en wachtwoord geldig zijn.';
@@ -41,7 +41,7 @@
$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'Het attribuut dat wordt gebruikt om gebruikers te benoemen of te zoeken. Meestal \'cn\'.';
$string['auth_ldap_version'] = 'De versie van het LDAP-protocol die jouw server gebruikt.';
$string['auth_ldapdescription'] = 'Deze methode levert authenticatie door middel van een externe LDAP-server.
-Als de gebruikersnaam en wachtwoord geldig zijn maakt Moodle een nieuwe gebruiker aan in zijn database. Deze module kan gebruikerseigenschappen vanuit LDAP lezen en bepaalde velden in Moodle alvast invullen. Bij latere logins worden alleen de gebruikersnaam en het wachtwoord gecontroleerd.';
+Als de gebruikersnaam en wachtwoord geldig zijn maakt Moodle een nieuwe gebruiker aan in zijn database. Deze module kan gebruikerseigenschappen vanuit LDAP lezen en bepaalde velden in Moodle alvast invullen. Bij latere aanmeldingen worden alleen de gebruikersnaam en het wachtwoord gecontroleerd.';
$string['auth_ldapextrafields'] = 'Deze velden zijn niet verplicht. Je kunt ervoor kiezen om sommige Moodle-gebruikersvelden van te voren in te vullen met informatie uit de <B>LDAP-velden</B> die je hier kunt aangeven. <P>Als je deze velden leeg laat zal er niets vanuit LDAP worden overgebracht en worden de standaardwaarden van Moodle gebruikt.<P> In beide gevallen kan de gebruiker al deze velden wijzigingen zodra hij/zij ingelogd is.';
$string['auth_ldaptitle'] = 'Gebruik een LDAP-server';
$string['auth_manualdescription'] = 'Deze methode verwijdert alle mogelijkheden voor gebruikers om hun eigen accounts aan te maken. Alle accounts moeten handmatig worden aangemaakt door de beheerder.';
View
@@ -177,7 +177,7 @@
$string['configlanglist'] = 'Laat dit vak blanco om gebruikers de mogelijkheid te geven om te kiezen uit elke beschikbare taal in deze Moodle-installatie. Je kunt het keuzemenu voor talen inkorten door een lijst in te geven met de gewenste talen, gescheiden door komma\'s. Bijvoorbeeld:en,es_es,fr,it,nl';
$string['configlangmenu'] = 'Kies of je de gebruiker een taalkeuze wil laten maken op de startpagina, de aanmeldpagina enz. Dit neemt de mogelijkheid niet weg dat de gebruiker een taal kan kiezen in zijn eigen profiel.';
$string['configlocale'] = 'Kies een sitebrede \'locale\' - dit zal de opmaak en taal van data beïnvloeden. Deze \'locale\' moet al geïnstalleerd zijn op je besturingssysteem. (Bijvoorbeeld en_US of es_ES). Laat het leeg als je niet weet wat je moet kiezen.';
-$string['configloginhttps'] = 'Als je dit inschakelt gebruikt Moodle een veilige https-verbinding voor de loginpagina (zodat de aanmelding veilig gebeurt), en keert dan terug naar de gewone http-URL voor de snelheid. OPGELET: deze instelling VEREIST dat https ingeschakeld is op de webserver - indien dat niet het geval is KUN JE JEZELF UITSLUITEN VAN TOEGANG TOT JE SITE.';
+$string['configloginhttps'] = 'Als je dit inschakelt gebruikt Moodle een veilige https-verbinding voor de inlogpagina (zodat de aanmelding veilig gebeurt), en keert dan terug naar de gewone http-URL voor de snelheid. OPGELET: deze instelling VEREIST dat https ingeschakeld is op de webserver - indien dat niet het geval is KUN JE JEZELF UITSLUITEN VAN TOEGANG TOT JE SITE.';
$string['configloglifetime'] = 'Dit specificeert de lengte van de periode waarin statistieken van gebruikersactiviteit worden bewaard. Statistieken die ouder zijn worden automatisch verwijderd. Het is verstandig om de statistieken zo lang mogelijk te bewaren, je kunt ze immers altijd nog nodig hebben. Maar als je een zeer drukke server hebt en prestatieproblemen ondervindt, kun je de periode misschien beter minder lang maken.';
$string['configlongtimenosee'] = 'Als het heel lang geleden is dat een leerling heeft ingelogd wordt hij/zij automatisch uit de vakken verwijderd. Deze parameter bepaalt deze tijdlimiet.';
$string['configmaxbytes'] = 'Dit bepaalt de maximumgrootte van geüploade bestanden in heel de site. De instelling is beperkt door de PHP-instelling upload_max_filesize en de Apache-instelling LimitRequestBody. Anderzijds beperkt maxbytes het bereik van groottes dat gekozen kan worden op vak- of moduleniveau.';
@@ -187,7 +187,7 @@
$string['confignotifyloginthreshold'] = 'Als notificaties over mislukte aanmeldingen verzonden moeten worden, hoeveel aanmeldingspogingen door één gebruiker of vanaf één IP-adres zijn het melden waard?';
$string['configopentogoogle'] = 'Als je deze instelling inschakelt, dan zal Google als gast toegelaten worden tot je site. Mensen die jouw site binnenkomen via Moodle zullen automatisch als gast aangemeld zijn. Merk op dat dit alleen toegang zal geven tot vakken waar toegang voor gasten toegelaten is.';
$string['configproxyhost'] = 'Als deze <B>server</B> een proxyserver (zoals bijvoorbeeld een firewall) nodig heeft om op het internet te komen, vul hier dan de hostname en de poort van de proxy in. Laat het leeg als dit niet het geval is.';
-$string['configsecureforms'] = 'Moodle kan een extra beveiliging toepassen wanneer het gegevens aanneemt van webformulieren. Als je dit inschakelt, dan wordt de variable HTTP_REFERER vergeleken met het huidige formulieradres. In zeldzame gevallen kan dit problemen veroorzaken als de gebruiker een firewall gebruikt (zoals Zonealarm) die geconfigureerd is om HTTP_REFERER uit het webverkeer te filteren. Het symptoom is: vastgeraken op een formulier. Als je gebruikers problemen hebben met de login-pagina (bijvoorbeeld) dan zou je kunnen overwegen om deze instelling uit te zetten, hoewel dit je site meer blootstelt aan brute kracht-aanvallen op je wachtwoord. Bij twijfel laat je deze instelling op \'ja\' staan.';
+$string['configsecureforms'] = 'Moodle kan een extra beveiliging toepassen wanneer het gegevens aanneemt van webformulieren. Als je dit inschakelt, dan wordt de variable HTTP_REFERER vergeleken met het huidige formulieradres. In zeldzame gevallen kan dit problemen veroorzaken als de gebruiker een firewall gebruikt (zoals Zonealarm) die geconfigureerd is om HTTP_REFERER uit het webverkeer te filteren. Het symptoom is: vastgeraken op een formulier. Als je gebruikers problemen hebben met de inlogpagina (bijvoorbeeld) dan zou je kunnen overwegen om deze instelling uit te zetten, hoewel dit je site meer blootstelt aan brute kracht-aanvallen op je wachtwoord. Bij twijfel laat je deze instelling op \'ja\' staan.';
$string['configsessioncookie'] = 'Met deze instelling kun je de naam van de cookie die gebruikt wordt voor Moodlesessies, aanpassen. Deze instelling is optioneel en enkel nuttig om te verhinderen dat cookies in conflict komen wanneer meer dan één exemplaar van Moodle binnen dezelfde website draait.';
$string['configsessiontimeout'] = 'Als mensen die ingelogd zijn op deze site voor een lange tijd niets doen (ze laden geen nieuwe pagina\'s) worden ze automatisch uitgelogd (hun sessie is beëindigd). Deze variabele geeft aan hoe lang deze tijd moet zijn. ';
$string['configshowsiteparticipantslist'] = 'Al deze siteleerlingen en siteleraars zullen op de deelnemerslijst gezet worden. Wie zal er toelating krijgen om deze lijst met sitedeelnemers te zien?';
@@ -546,7 +546,7 @@
$string['includeuserfiles'] = 'Voeg gebruikersbestanden toe';
$string['institution'] = 'Instituut';
$string['invalidemail'] = 'Ongeldig e-mailadres';
-$string['invalidlogin'] = 'Ongeldige login, probeer het nog eens';
+$string['invalidlogin'] = 'Ongeldige log in, probeer het nog eens';
$string['ip_address'] = 'IP-adres';
$string['jumpto'] = 'Ga naar...';
$string['keep'] = 'Houden';
@@ -719,7 +719,7 @@
$string['noteachersyet'] = 'Er zijn nog geen docenten voor dit vak';
$string['notenrolled'] = '$a is geen lid van dit vak.';
$string['noteuserschangednonetocourse'] = 'Let op: de gebruikers van een vak moeten worden hersteld op het moment dat je gebruikersdata aan het terugzetten bent. Deze instelling is voor je veranderd.';
-$string['nothingnew'] = 'Niets nieuws sinds je laatste login';
+$string['nothingnew'] = 'Niets nieuws sinds je laatste log in';
$string['noticenewerbackup'] = 'Dit backupbestand is gemaakt met Moodle $a->backuprelease ($a->backupversion) en is nieuwer dan je geïnstalleerde Moodle $a->serverrelease ($a->serverversion). Dit kan wat problemen veroorzaken omdat terugwaartse compatibiliteit van backupbestanden niet gegarandeerd kan worden.';
$string['notifyloginfailuresmessage'] = '$a->time, IP-adres: $a->ip, Gebruiker: $a->info';
$string['notifyloginfailuresmessageend'] = 'Je kunt deze logs bekijken op $a/course/log.php?id=1&chooselog=1&modid=site_errors.';
@@ -1021,7 +1021,7 @@
$string['yes'] = 'Ja';
$string['youareabouttocreatezip'] = 'Je staat op het punt een ZIP-bestand te maken met daarin';
$string['youaregoingtorestorefrom'] = 'Je gaat een reservekopie terugzetten van';
-$string['yourlastlogin'] = 'Je laatste login was';
+$string['yourlastlogin'] = 'Je laatste log in was';
$string['yourself'] = 'Jezelf';
$string['yourteacher'] = 'Jouw $a';
$string['zippingbackup'] = 'Backup zippen';

0 comments on commit 3ff3dee

Please sign in to comment.