Permalink
Browse files

initial translation and helpfiles for dialogue module.

Thanks to Janne Mikkonen.
  • Loading branch information...
1 parent 544c4b9 commit 402377c375bbc33945e37db039f30d8d485a25ee paca70 committed Dec 12, 2003
View
@@ -0,0 +1,69 @@
+<?PHP // $Id$
+ // dialogue.php - created with Moodle 1.2 development (2003120700)
+
+
+$string['addmynewentries'] = 'Lisää viestini';
+$string['addmynewentry'] = 'Lisää viestini';
+$string['addsubject'] = 'Lisää aihe';
+$string['allowmultiple'] = 'Avoimet vuoropuhelut per/hlö.';
+$string['allowstudentdialogues'] = 'Salli vuoropuhelut opiskelijoiden välillä';
+$string['close'] = 'Sulje';
+$string['closed'] = 'Suljettu';
+$string['confirmclosure'] = 'Olet sulkemassa vuoropuhelua $a :n kanssa. Suljettuja vuoropuheluja ei voida uudelleenavata. Jos suljet tämän vuoropuhelun, voit katsella merkintöjä mutta et voi enää lisätä siihen mitään.
+
+Oletko varma, että haluat sulkea keskustelun?';
+$string['deleteafter'] = 'Poista suljetut (päivät)';
+$string['dialogueclosed'] = 'Vuoropuhelu suljettu';
+$string['dialogueintro'] = 'Kuvaus';
+$string['dialoguemail'] = '$a->userform on lisännyt viestin vuoropuheluunne \'$a->dialogue\'
+
+Näet lisätyt viestit osoitteessa $a->url';
+$string['dialoguemailhtml'] = '$a->userform on lisännyt viestin vuoropuheluunne \'<i>$a->dialogue</i>\'<br /><br />
+
+Näet lisätyt viestit osoitteessa <a href=\"$a->url\">vuoropuhelu</a>.';
+$string['dialoguename'] = 'Nimi';
+$string['dialogueopened'] = 'Vuoropuhelu aukaistu $a :lle';
+$string['dialoguewith'] = 'Keskustelija';
+$string['everybody'] = 'Kaikki';
+$string['furtherinformation'] = 'Lisätietoja';
+$string['lastentry'] = 'Viimeisin merkintä';
+$string['maildefault'] = 'Sähköpostioletus';
+$string['modulename'] = 'Vuoropuhelu';
+$string['modulenameplural'] = 'Vuoropuhelut';
+$string['namehascloseddialogue'] = '$a on sulkenut vuoropuhelun';
+$string['newdialogueentries'] = 'Uudet viestit';
+$string['newentry'] = 'Uusi viesti';
+$string['noavailablepeople'] = 'Ei henkilöitä, joiden kanssa vuoropuhelu voidaan aloittaa';
+$string['nopersonchosen'] = 'Henkilöä ei ole valittu!';
+$string['nosubject'] = 'Aihe puuttuu!!!';
+$string['notextentered'] = 'Teksti puttuu!!!';
+$string['notstarted'] = 'Et ole aloittanut tätä vuoropuhelua vielä';
+$string['notyetseen'] = 'Avaamatta';
+$string['numberofentries'] = 'Viestien määrä';
+$string['numberofentriesadded'] = '$a :n merkinnät';
+$string['onwrote'] = '$a kirjoitti';
+$string['onyouwrote'] = '$a kirjoitit';
+$string['open'] = 'Avaa';
+$string['openadialoguewith'] = 'Avaa vuoropuhelu';
+$string['opendialogue'] = 'Avaa vuoropuhelu';
+$string['pane0'] = 'Avaa vuoropuhelu';
+$string['pane1'] = '$a odottaa vastauksiasi';
+$string['pane1one'] = '1 odottaa vastaustasi';
+$string['pane2'] = '$a odottaa vastausta toiselta henkiöltä';
+$string['pane2one'] = '1 odottaa vastausta toiselta henkilöltä';
+$string['pane3'] = '$a suljetut vuoropuhelut';
+$string['pane3one'] = '1 suljettu vuoropuhelu';
+$string['seen'] = 'Avattu $a sitten';
+$string['sendmailmessages'] = 'Lähetä sähköpostiviesti';
+$string['status'] = 'Tila';
+$string['studenttostudent'] = 'Opiskelija opiskelijalle';
+$string['subject'] = 'Aihe';
+$string['subjectadded'] = 'Aihe lisätty';
+$string['teachertostudent'] = 'Opettaja opiskelijalle';
+$string['typefirstentry'] = 'Kirjoita ensinmäinen viesti tähän';
+$string['typefollowup'] = 'Kirjoita seuraavat tähän';
+$string['typeofdialogue'] = 'Vuoropuhelun tyyppi';
+$string['typereply'] = 'Kirjoita vastaus tähän';
+$string['viewallentries'] = 'Näytä $a vuoropuhelu viestit';
+
+?>
@@ -0,0 +1,8 @@
+<p align="center"><b>Aiheiden lisääminen</b></p>
+
+<p>Voit lisätä aiheen vuoropuheluun käyttämällä tätä linkkiä.
+ Olisi hyvä aina antaa vuoropuhelulle aihe, näin pidetään vuoropuhelu
+ ajantasalla ja vastaukset on helpompi keskittää aiheeseen.
+ Jos haluat vaihtaa aihetta, on parempi sulkea nykyinen vuoropuhelu
+ ja aloittaa täysin uusi vuoropuhelu uudella aiheella. </p>
+
@@ -0,0 +1,12 @@
+<p align="center"><b>Vuoropuhelun sulkeminen</b></p>
+<p>Voit sulkea vuoropuhelun milloin tahansa. Vuoropuhelun poistaminen
+pysäyttää keskustelun ja poistaa vuoropuhelun aktiivisten vuoropuheluiden listalta.
+Tämä tarkoittaa, että kyseinen vuoropuhelu ei enää näy sivulla.</p>
+
+<p>Voit katsella suljettuja vuoropuheluja, mutta et voi enää lisätä niihin mitään.
+ Suljetut vuoropuhelut poistetaan valintasi mukaan ja tämän jälkeen niitä ei voida
+ enää katsella.</p>
+
+<p>Jos suljet tämän vuoropuhelun, täytyy sinun aloittaa uusi vuoropuhelu jos
+ haluat jatkaa keskustelua saman henkilön kanssa.</p>
+
@@ -0,0 +1,8 @@
+<p align="center"><b>Poista vuoropuhelut</b></p>
+<p>Tällä valinnalla määritetään ajanjakso <i>päivissä</i> jonka
+ jälkeen suljetut vuoropuhelut poistetaan. Tämä asetus vaikuttaa
+ vain <b>suljettuihin</b> vuoropuheluihin.</p>
+
+<p>Jos annat arvoksi 0, vuoropuheluja ei poisteta koskaan.</p>
+<p>&nbsp;</p>
+
@@ -0,0 +1,21 @@
+<p align="center"><b>Vuoropuheluiden tyypit</b></p>
+<p>Vuoropuheluilla on kolme tyyppiä.</p>
+
+<ol><li><p><b>Opettaja opiskelijalle</b>.
+ Tämä sallii vuoropuhelut opettajan ja opiskelijan välillä.
+ Vuoropuhelun voi aloittaa joko opettaja tai opiskelija.
+ Avaa vuoropuhelu -listassa opettajille näkyvät vain opiskelijat
+ ja opisekelijoille näkyvät vain opettajat.</p></li>
+
+<li><p><b>Opiskelija opiskelijalle</b>.
+ Tämä sallii vuoropuhelut opiskelijoiden välillä. Opettajia ei
+ sisälly tällaiseen vuoropuheluun ollenkaan.</p></li>
+
+<li><p><b>Kaikki</b>.
+ Kuka tahansa voi aloittaa vuoropuhelun kenenkä tahansa kanssa kurssissa.<br />
+ Opettaja -> opettaja<br />
+ Opettaja -> opiskelija<br />
+ Opiskelija -> opettaja<br />
+ Opiskelija -> opiskelija<br />
+ </p></li>
+</ol>
@@ -0,0 +1,22 @@
+<img valign=absmiddle src="<?php echo $CFG->wwwroot; ?>/mod/dialogue/icon.gif">&nbsp;<b>Vuoropuhelut</b></p>
+
+<p>Tämä moduuli tuottaa yksinkertaisen kommunikointijärjestelmän kahden henkilön välille.
+ Opettaja voi aloittaa vuoropuhelun opiskelijan kanssa, opiskelija voi
+ aloittaa vuoropuhelun opettajan kanssa tai vaihtoehtoisesti opiskelija
+ voi aloittaa vuoropuhelun toisen opiskelijan kanssa.
+ Opettaja tai opiskelija voi osallistua useampaan avoinna olevaan
+ vuoropuheluun milloin tahansa.</p>
+
+<p>Vuoropuhelussa voi olla rajaton määrä viestejä,
+ normaalisti &quot;keskustelu&quot; muodostuu peräkkäisistä vastauksista.
+ Tämä muoto ei kuitenkaan ole pakotettu vaan kumpi tahansa vuoropuhelun osapuolista
+ voi lisätä viestejä milloin tahansa.</p>
+
+<p>Vuoropuhelu voidaan sulkea milloin vain kumman tahansa osapuolen toimesta.
+ Suljettua vuoropuhelua ei voida uudelleen avata. Kuitenkin, suljettua vuoropuhelua
+ voidaan katsella jos sitä ei ole vielä poistettu... </p>
+
+<p>... Suljetut vuoropuhelut ja niiden viestit poistetaan määrittelemäsi ajan
+ kuluttua automaattisesti. Tämä aika määritetään vuoropuhelua luotaessa.</p>
+<p>&nbsp;</p>
+
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p align="center"><b>Sähköpostioletus</b></p>
+<p>Tällä asetuksella määritetään lähetetäänkö lisätyt viestit
+ automaattisesti vuoropuheluun osallistujien sähköpostiin.</p>
+<p>Jos asetus on &quot;Kyllä&quot;, niin <em>lähetä viestit sähköpostiini</em> valinta
+on automaattisesti valittuna. Muutoin valinta on pois päältä.</p>
+<p>&nbsp;</p>
+
@@ -0,0 +1,9 @@
+<img valign=absmiddle src="<?php echo $CFG->wwwroot; ?>/mod/dialogue/icon.gif">&nbsp;<b>Vuoropuhelut</b></p>
+<ul>
+<p>Tämä moduuli tuottaa yksinkertaisen kommunikointijärjestelmän kahden henkilön välille.
+ Opettaja voi aloittaa vuoropuhelun opiskelijan kanssa, opiskelija voi
+ aloittaa vuoropuhelun opettajan kanssa tai vaihtoehtoisesti opiskelija
+ voi aloittaa vuoropuhelun toisen opiskelijan kanssa.
+ Opettaja tai opiskelija voi osallistua useampaan avoinna olevaan
+ vuoropuheluun milloin tahansa.</p>
+</ul>
@@ -0,0 +1,10 @@
+<p align="center"><b>Useat avoimet vuoropuhelut</b></p>
+
+<p>Tällä määrityksellä sallitaan henkilöiden avata useampia
+ vuoropuheluita toisen henkilön kanssa. Oletusasetuksena on &quot;ei&quot;,
+ mikä sallii vain yhden avoimen keskustelun kahden henkilön välillä.</p>
+
+<p>Jos useat avoimet vuoropuhelut sallitaan, saattaa tästä koitua epätoivottuja ongelmia.
+ Joku voi &quot;kiusata&quot; toisia avaamalla useita turhia vuoropuheluita.</p>
+<p>&nbsp;</p>
+
@@ -0,0 +1,14 @@
+<p align="center"><b>Sähköpostiviestit</b></p>
+
+<p>Jos valinta on ruksitettuna, lähetetään vuoropuhelun toiselle osapuolelle
+ sähköpostiviesti, jolla ilmoitetaan vastauksestasi (tai vuoropuhelun avaamisesta).
+ Sähköpostiviesti <b>ei</b> sisällä itse viestiä, vain lyhyen ilmoituksen ja linkin
+ vuoropuheluun.</p>
+
+
+<p>Käytä asetusta vain jos luulet, että valitsemasi osapuoli ei muutoin
+ huomaisi käydä katsomassa, onko hänen kanssaan kukaan avannut vuoropuhelua.</p>
+
+<p>&nbsp;</p>
+
+
@@ -0,0 +1,9 @@
+<P align=center><B>Kirjoittaminen</B></P>
+<P>Kun kirjoitat tekstiä muiden luettavaksi, yritä kirjoittaa suoraan yleisöllesi.</P>
+<P>Selitä ajatuksesi&nbsp;mahdollisimman selvästi ja yksinkertaisesti välttääksesi väärinymmärtämistä. Vältä esimerkiksi pitkiä sanoja, jos voit käyttää lyhyitä.</P>
+<P>Foorumeissa on erittäin hyödyllistä, että&nbsp;viestit ovat lyhyitä ja asiallisia.&nbsp;Sen sijaan että kirjoittaisit yhden pitkän ja&nbsp;hajanaisen&nbsp;viestin, voi olla hyvä kirjoittaa useita lyhyitä (jotka voivat kuulua eri foorumeihin).
+<P>Voit korjailla kirjoittamaasi tekstiä tarpeen mukaan.&nbsp;Sinulla on myös jonkin verran aikaa, jolloin voit palata&nbsp;foorumeihin lähettämiisi viesteihin ja&nbsp;tehdä niihin muutoksia, jos se on tarpeen.
+<P>Kun vastaat toiselle, koeta keksiä hänelle myös mielenkiintoisia kysymyksiä. Tämä auttaa sinua ja toista&nbsp;osapuolta pohtimaan keskustelun aihetta ja oppimaan lisää.
+<P align=right><?php helpbutton("questions", get_string("helpquestions"), "moodle", true, true) ?></P>
+<P align=right><?php helpbutton("reading", get_string("helpreading"), "moodle", true, true) ?></P>
+<P align=right><?php helpbutton("ratings", get_string("separateandconnected"), "forum", true, true) ?></P>

0 comments on commit 402377c

Please sign in to comment.