Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

initial translation and helpfiles for dialogue module.

Thanks to Janne Mikkonen.
  • Loading branch information...
commit 402377c375bbc33945e37db039f30d8d485a25ee 1 parent 544c4b9
paca70 authored
69 lang/fi/dialogue.php
View
@@ -0,0 +1,69 @@
+<?PHP // $Id$
+ // dialogue.php - created with Moodle 1.2 development (2003120700)
+
+
+$string['addmynewentries'] = 'Lisää viestini';
+$string['addmynewentry'] = 'Lisää viestini';
+$string['addsubject'] = 'Lisää aihe';
+$string['allowmultiple'] = 'Avoimet vuoropuhelut per/hlö.';
+$string['allowstudentdialogues'] = 'Salli vuoropuhelut opiskelijoiden välillä';
+$string['close'] = 'Sulje';
+$string['closed'] = 'Suljettu';
+$string['confirmclosure'] = 'Olet sulkemassa vuoropuhelua $a :n kanssa. Suljettuja vuoropuheluja ei voida uudelleenavata. Jos suljet tämän vuoropuhelun, voit katsella merkintöjä mutta et voi enää lisätä siihen mitään.
+
+Oletko varma, että haluat sulkea keskustelun?';
+$string['deleteafter'] = 'Poista suljetut (päivät)';
+$string['dialogueclosed'] = 'Vuoropuhelu suljettu';
+$string['dialogueintro'] = 'Kuvaus';
+$string['dialoguemail'] = '$a->userform on lisännyt viestin vuoropuheluunne \'$a->dialogue\'
+
+Näet lisätyt viestit osoitteessa $a->url';
+$string['dialoguemailhtml'] = '$a->userform on lisännyt viestin vuoropuheluunne \'<i>$a->dialogue</i>\'<br /><br />
+
+Näet lisätyt viestit osoitteessa <a href=\"$a->url\">vuoropuhelu</a>.';
+$string['dialoguename'] = 'Nimi';
+$string['dialogueopened'] = 'Vuoropuhelu aukaistu $a :lle';
+$string['dialoguewith'] = 'Keskustelija';
+$string['everybody'] = 'Kaikki';
+$string['furtherinformation'] = 'Lisätietoja';
+$string['lastentry'] = 'Viimeisin merkintä';
+$string['maildefault'] = 'Sähköpostioletus';
+$string['modulename'] = 'Vuoropuhelu';
+$string['modulenameplural'] = 'Vuoropuhelut';
+$string['namehascloseddialogue'] = '$a on sulkenut vuoropuhelun';
+$string['newdialogueentries'] = 'Uudet viestit';
+$string['newentry'] = 'Uusi viesti';
+$string['noavailablepeople'] = 'Ei henkilöitä, joiden kanssa vuoropuhelu voidaan aloittaa';
+$string['nopersonchosen'] = 'Henkilöä ei ole valittu!';
+$string['nosubject'] = 'Aihe puuttuu!!!';
+$string['notextentered'] = 'Teksti puttuu!!!';
+$string['notstarted'] = 'Et ole aloittanut tätä vuoropuhelua vielä';
+$string['notyetseen'] = 'Avaamatta';
+$string['numberofentries'] = 'Viestien määrä';
+$string['numberofentriesadded'] = '$a :n merkinnät';
+$string['onwrote'] = '$a kirjoitti';
+$string['onyouwrote'] = '$a kirjoitit';
+$string['open'] = 'Avaa';
+$string['openadialoguewith'] = 'Avaa vuoropuhelu';
+$string['opendialogue'] = 'Avaa vuoropuhelu';
+$string['pane0'] = 'Avaa vuoropuhelu';
+$string['pane1'] = '$a odottaa vastauksiasi';
+$string['pane1one'] = '1 odottaa vastaustasi';
+$string['pane2'] = '$a odottaa vastausta toiselta henkiöltä';
+$string['pane2one'] = '1 odottaa vastausta toiselta henkilöltä';
+$string['pane3'] = '$a suljetut vuoropuhelut';
+$string['pane3one'] = '1 suljettu vuoropuhelu';
+$string['seen'] = 'Avattu $a sitten';
+$string['sendmailmessages'] = 'Lähetä sähköpostiviesti';
+$string['status'] = 'Tila';
+$string['studenttostudent'] = 'Opiskelija opiskelijalle';
+$string['subject'] = 'Aihe';
+$string['subjectadded'] = 'Aihe lisätty';
+$string['teachertostudent'] = 'Opettaja opiskelijalle';
+$string['typefirstentry'] = 'Kirjoita ensinmäinen viesti tähän';
+$string['typefollowup'] = 'Kirjoita seuraavat tähän';
+$string['typeofdialogue'] = 'Vuoropuhelun tyyppi';
+$string['typereply'] = 'Kirjoita vastaus tähän';
+$string['viewallentries'] = 'Näytä $a vuoropuhelu viestit';
+
+?>
8 lang/fi/help/dialogue/addsubject.html
View
@@ -0,0 +1,8 @@
+<p align="center"><b>Aiheiden lisääminen</b></p>
+
+<p>Voit lisätä aiheen vuoropuheluun käyttämällä tätä linkkiä.
+ Olisi hyvä aina antaa vuoropuhelulle aihe, näin pidetään vuoropuhelu
+ ajantasalla ja vastaukset on helpompi keskittää aiheeseen.
+ Jos haluat vaihtaa aihetta, on parempi sulkea nykyinen vuoropuhelu
+ ja aloittaa täysin uusi vuoropuhelu uudella aiheella. </p>
+
12 lang/fi/help/dialogue/closedialogue.html
View
@@ -0,0 +1,12 @@
+<p align="center"><b>Vuoropuhelun sulkeminen</b></p>
+<p>Voit sulkea vuoropuhelun milloin tahansa. Vuoropuhelun poistaminen
+pysäyttää keskustelun ja poistaa vuoropuhelun aktiivisten vuoropuheluiden listalta.
+Tämä tarkoittaa, että kyseinen vuoropuhelu ei enää näy sivulla.</p>
+
+<p>Voit katsella suljettuja vuoropuheluja, mutta et voi enää lisätä niihin mitään.
+ Suljetut vuoropuhelut poistetaan valintasi mukaan ja tämän jälkeen niitä ei voida
+ enää katsella.</p>
+
+<p>Jos suljet tämän vuoropuhelun, täytyy sinun aloittaa uusi vuoropuhelu jos
+ haluat jatkaa keskustelua saman henkilön kanssa.</p>
+
8 lang/fi/help/dialogue/deleteafter.html
View
@@ -0,0 +1,8 @@
+<p align="center"><b>Poista vuoropuhelut</b></p>
+<p>Tällä valinnalla määritetään ajanjakso <i>päivissä</i> jonka
+ jälkeen suljetut vuoropuhelut poistetaan. Tämä asetus vaikuttaa
+ vain <b>suljettuihin</b> vuoropuheluihin.</p>
+
+<p>Jos annat arvoksi 0, vuoropuheluja ei poisteta koskaan.</p>
+<p>&nbsp;</p>
+
21 lang/fi/help/dialogue/dialoguetype.html
View
@@ -0,0 +1,21 @@
+<p align="center"><b>Vuoropuheluiden tyypit</b></p>
+<p>Vuoropuheluilla on kolme tyyppiä.</p>
+
+<ol><li><p><b>Opettaja opiskelijalle</b>.
+ Tämä sallii vuoropuhelut opettajan ja opiskelijan välillä.
+ Vuoropuhelun voi aloittaa joko opettaja tai opiskelija.
+ Avaa vuoropuhelu -listassa opettajille näkyvät vain opiskelijat
+ ja opisekelijoille näkyvät vain opettajat.</p></li>
+
+<li><p><b>Opiskelija opiskelijalle</b>.
+ Tämä sallii vuoropuhelut opiskelijoiden välillä. Opettajia ei
+ sisälly tällaiseen vuoropuheluun ollenkaan.</p></li>
+
+<li><p><b>Kaikki</b>.
+ Kuka tahansa voi aloittaa vuoropuhelun kenenkä tahansa kanssa kurssissa.<br />
+ Opettaja -> opettaja<br />
+ Opettaja -> opiskelija<br />
+ Opiskelija -> opettaja<br />
+ Opiskelija -> opiskelija<br />
+ </p></li>
+</ol>
22 lang/fi/help/dialogue/info.html
View
@@ -0,0 +1,22 @@
+<img valign=absmiddle src="<?php echo $CFG->wwwroot; ?>/mod/dialogue/icon.gif">&nbsp;<b>Vuoropuhelut</b></p>
+
+<p>Tämä moduuli tuottaa yksinkertaisen kommunikointijärjestelmän kahden henkilön välille.
+ Opettaja voi aloittaa vuoropuhelun opiskelijan kanssa, opiskelija voi
+ aloittaa vuoropuhelun opettajan kanssa tai vaihtoehtoisesti opiskelija
+ voi aloittaa vuoropuhelun toisen opiskelijan kanssa.
+ Opettaja tai opiskelija voi osallistua useampaan avoinna olevaan
+ vuoropuheluun milloin tahansa.</p>
+
+<p>Vuoropuhelussa voi olla rajaton määrä viestejä,
+ normaalisti &quot;keskustelu&quot; muodostuu peräkkäisistä vastauksista.
+ Tämä muoto ei kuitenkaan ole pakotettu vaan kumpi tahansa vuoropuhelun osapuolista
+ voi lisätä viestejä milloin tahansa.</p>
+
+<p>Vuoropuhelu voidaan sulkea milloin vain kumman tahansa osapuolen toimesta.
+ Suljettua vuoropuhelua ei voida uudelleen avata. Kuitenkin, suljettua vuoropuhelua
+ voidaan katsella jos sitä ei ole vielä poistettu... </p>
+
+<p>... Suljetut vuoropuhelut ja niiden viestit poistetaan määrittelemäsi ajan
+ kuluttua automaattisesti. Tämä aika määritetään vuoropuhelua luotaessa.</p>
+<p>&nbsp;</p>
+
7 lang/fi/help/dialogue/maildefault.html
View
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p align="center"><b>Sähköpostioletus</b></p>
+<p>Tällä asetuksella määritetään lähetetäänkö lisätyt viestit
+ automaattisesti vuoropuheluun osallistujien sähköpostiin.</p>
+<p>Jos asetus on &quot;Kyllä&quot;, niin <em>lähetä viestit sähköpostiini</em> valinta
+on automaattisesti valittuna. Muutoin valinta on pois päältä.</p>
+<p>&nbsp;</p>
+
9 lang/fi/help/dialogue/mods.html
View
@@ -0,0 +1,9 @@
+<img valign=absmiddle src="<?php echo $CFG->wwwroot; ?>/mod/dialogue/icon.gif">&nbsp;<b>Vuoropuhelut</b></p>
+<ul>
+<p>Tämä moduuli tuottaa yksinkertaisen kommunikointijärjestelmän kahden henkilön välille.
+ Opettaja voi aloittaa vuoropuhelun opiskelijan kanssa, opiskelija voi
+ aloittaa vuoropuhelun opettajan kanssa tai vaihtoehtoisesti opiskelija
+ voi aloittaa vuoropuhelun toisen opiskelijan kanssa.
+ Opettaja tai opiskelija voi osallistua useampaan avoinna olevaan
+ vuoropuheluun milloin tahansa.</p>
+</ul>
10 lang/fi/help/dialogue/multiple.html
View
@@ -0,0 +1,10 @@
+<p align="center"><b>Useat avoimet vuoropuhelut</b></p>
+
+<p>Tällä määrityksellä sallitaan henkilöiden avata useampia
+ vuoropuheluita toisen henkilön kanssa. Oletusasetuksena on &quot;ei&quot;,
+ mikä sallii vain yhden avoimen keskustelun kahden henkilön välillä.</p>
+
+<p>Jos useat avoimet vuoropuhelut sallitaan, saattaa tästä koitua epätoivottuja ongelmia.
+ Joku voi &quot;kiusata&quot; toisia avaamalla useita turhia vuoropuheluita.</p>
+<p>&nbsp;</p>
+
14 lang/fi/help/dialogue/sendmail.html
View
@@ -0,0 +1,14 @@
+<p align="center"><b>Sähköpostiviestit</b></p>
+
+<p>Jos valinta on ruksitettuna, lähetetään vuoropuhelun toiselle osapuolelle
+ sähköpostiviesti, jolla ilmoitetaan vastauksestasi (tai vuoropuhelun avaamisesta).
+ Sähköpostiviesti <b>ei</b> sisällä itse viestiä, vain lyhyen ilmoituksen ja linkin
+ vuoropuheluun.</p>
+
+
+<p>Käytä asetusta vain jos luulet, että valitsemasi osapuoli ei muutoin
+ huomaisi käydä katsomassa, onko hänen kanssaan kukaan avannut vuoropuhelua.</p>
+
+<p>&nbsp;</p>
+
+
9 lang/fi/help/dialogue/writing.html
View
@@ -0,0 +1,9 @@
+<P align=center><B>Kirjoittaminen</B></P>
+
+<P>Kun kirjoitat tekstiä muiden luettavaksi, yritä kirjoittaa suoraan yleisöllesi.</P>
+
+<P>Selitä ajatuksesi&nbsp;mahdollisimman selvästi ja yksinkertaisesti välttääksesi väärinymmärtämistä. Vältä esimerkiksi pitkiä sanoja, jos voit käyttää lyhyitä.</P>
+
+<P>Foorumeissa on erittäin hyödyllistä, että&nbsp;viestit ovat lyhyitä ja asiallisia.&nbsp;Sen sijaan että kirjoittaisit yhden pitkän ja&nbsp;hajanaisen&nbsp;viestin, voi olla hyvä kirjoittaa useita lyhyitä (jotka voivat kuulua eri foorumeihin).
+
+<P>Voit korjailla kirjoittamaasi tekstiä tarpeen mukaan.&nbsp;Sinulla on myös jonkin verran aikaa, jolloin voit palata&nbsp;foorumeihin lähettämiisi viesteihin ja&nbsp;tehdä niihin muutoksia, jos se on tarpeen.
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.