Permalink
Browse files

Fixed spelling errors

  • Loading branch information...
gniske
gniske committed May 6, 2005
1 parent 6953c86 commit 40660e434aa4511f9217c8f7acc61182ac8b1ebf
Showing with 4 additions and 4 deletions.
  1. +4 −4 lang/da/moodle.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005050600)
$string['action'] = 'Hændelse';
@@ -140,8 +140,8 @@
$string['categorydeleted'] = 'Kategorien \'$a\' blev slettet';
$string['categoryduplicate'] = 'Kategorien \'$a\' eksistere allerede';
$string['censorbadwords'] = 'lort,luder,røvhul,perker,pik,kusse,narrøv,møgluder,shit,fucked,fucker,fuck,dickhead, dick,cockhead,cock,cunt,asshole,arsehole,prick,bitch, jism,whore,slut,wanker, wank,bastard,dildo,masturbate, orgasm,penis,nigger, pussy,vagina';
-$string['changedpassword'] = 'Ændret password';
-$string['changepassword'] = 'Ændre password';
+$string['changedpassword'] = 'Password ændret';
+$string['changepassword'] = 'Skift password';
$string['changessaved'] = 'Ændringer gemt';
$string['checkingbackup'] = 'Kontrollere backup';
$string['checkingcourse'] = 'Kontrollere kursus';
@@ -1023,7 +1023,7 @@
$string['unenrol'] = 'Frameld';
$string['unenrolallstudents'] = 'Frameld alle studerende';
$string['unenrolallstudentssure'] = 'Er du sikker på at du vil framelde alle studerende fra dette kursus.';
-$string['unenrolme'] = 'Fjern mig fra $a';
+$string['unenrolme'] = 'Frameld mig fra $a';
$string['unenrolsure'] = 'Er du sikker på at du vil fjerne $a fra dette kursus?';
$string['unfinished'] = 'Ufærdigt';
$string['unknowncategory'] = 'Ukendt kategori';

0 comments on commit 40660e4

Please sign in to comment.