Skip to content
Browse files

More updates by Joni Rosenberg

  • Loading branch information...
1 parent 49dea6b commit 4252895a6b84830e46f392eafeec6561165d927c paca70 committed Dec 16, 2003
Showing with 757 additions and 741 deletions.
  1. +757 −741 lang/fi/moodle.php
View
1,498 lang/fi/moodle.php
@@ -1,336 +1,343 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.1 (2003082800)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.2 development (2003121500)
-$string['action'] = "Tapahtuma";
-$string['activities'] = "Aktiviteetit";
-$string['activity'] = "Aktiviteetti";
-$string['activityclipboard'] = "Siirretään tätä aktiviteettia: <b>\$a</b>";
-$string['activityiscurrentlyhidden'] = "Valitettavasti tämä aktiviteetti on piilotettuna";
-$string['activitymodule'] = "Tapahtumamoduuli";
-$string['activityreport'] = "Tapahtumaraportti";
-$string['activityselect'] = "Valitse tämä aktiviteetti siirrettäväksi";
-$string['activitysince'] = "Aktiviteettia \$a lähtien";
-$string['add'] = "Lisää";
-$string['addadmin'] = "Lisää ylläpitäjä";
-$string['addcreator'] = "Lisää kurssin ylläpitäjä";
-$string['added'] = "Lisätty \$a";
-$string['addinganew'] = "Lisätään uusi \$a";
-$string['addinganewto'] = "Lisätään uusi \$a->what ( \$a->to ) ";
-$string['addingdatatoexisting'] = "Lisätään dataa olemassaolevaan";
-$string['addnewcategory'] = "Lisää uusi kategoria";
-$string['addnewcourse'] = "Lisää uusi kurssi";
-$string['addnewuser'] = "Lisää uusi käyttäjä";
-$string['address'] = "Osoite";
-$string['addressedtoteacher'] = "Osoita tiedosto opettajalle";
-$string['addstudent'] = "Lisää opiskelija";
-$string['addteacher'] = "Lisää opettaja";
-$string['admin'] = "Ylläpitäjä";
-$string['adminhelpaddnewuser'] = "Käyttäjien lisäys manuaalisesti";
-$string['adminhelpassignadmins'] = "Ylläpitäjällä on pääsy kaikkialle tällä sivustolla ja kaikki oikeudet lisäyksiin ja poistoihin";
-$string['adminhelpassigncreators'] = "Ylläpitäjät voivat luoda uusia kursseja ja opettaa niissä";
-$string['adminhelpassignstudents'] = "Siirry kurssille ja lisää opiskelijat ylläpitovalikosta";
-$string['adminhelpassignteachers'] = "Valitse kurssi ja käytä ikonia opettajien lisäämiseen";
-$string['adminhelpauthentication'] = "Voit käyttää Moodlen omia käyttäjätilejä tai ulkoista tietokantaa";
-$string['adminhelpconfiguration'] = "Määritä sivuston ulkoasu ja toiminnot";
-$string['adminhelpconfigvariables'] = "Määritä sivuston yleiseen toimintaan vaikuttavat muuttujat";
-$string['adminhelpcourses'] = "Määritä kurssit ja kategoriat sekä niille käyttäjät";
-$string['adminhelpedituser'] = "Selaa käyttäjälistaa ja muokkaa niitä";
-$string['adminhelplanguage'] = "Käytössä olevan kielipaketin tarkistus ja editointi";
-$string['adminhelplogs'] = "Selaa sivuston kaikkia tapahtumia";
-$string['adminhelpmanagedatabase'] = "Tietokannan muokkaus (EI SUOSITELLA!)";
-$string['adminhelpmanagemodules'] = "Valvo asennettuja moduleita ja niiden asetuksia";
-$string['adminhelpsitefiles'] = "Tiedostojen julkaisu tai varmuuskopioiden siirto serverille";
-$string['adminhelpsitesettings'] = "Määritä miltä sivuston etusivu näyttää";
-$string['adminhelpthemes'] = "Valitse miltä sivusto näyttää (värit fontit jne.)";
-$string['adminhelpusers'] = "Määritä käyttäjät ja varmistusmenetelmä";
-$string['administration'] = "Ylläpito";
-$string['administrator'] = "Ylläpitäjä";
-$string['administrators'] = "Ylläpitäjät";
-$string['again'] = "taas";
-$string['all'] = "Kaikki";
-$string['alldays'] = "Kaikki päivät";
-$string['allfieldsrequired'] = "Täytä kaikki kentät";
-$string['alllogs'] = "Kaikki tapahtumat";
-$string['allow'] = "Salli";
-$string['allowguests'] = "Tämä kurssi päästää vieras-käyttäjät mukaan.";
-$string['allownot'] = "Älä salli";
-$string['allparticipants'] = "Kaikki osallistujat";
-$string['alphanumerical'] = "Voi sisältää ainostaan kirjaimia tai numeroita";
-$string['alreadyconfirmed'] = "Rekisteröinti on jo aiemmin vahvistettu.";
-$string['answer'] = "Vastaus";
-$string['areyousuretorestorethis'] = "Haluatko jatkaa?";
-$string['areyousuretorestorethisinfo'] = "Voit myöhemmin lisätä tämän varmuuskopion jo olemassa olevalle kurssille tai luoda kokonaan uuden kurssin.";
-$string['assessment'] = "Arviointi";
-$string['assignadmins'] = "Määritä ylläpitäjät";
-$string['assigncreators'] = "Määritä kurssiylläpitäjät";
-$string['assignstudents'] = "Lisää opiskelija kurssille";
-$string['assignstudentsnote'] = "Huomioi, että opiskelijoilla on mahdollisuus lisätä itsensä kurssille.";
-$string['assignstudentspass'] = "Sitä varten opiskelija tarvitsee kurssiavaimen, joka on: '\$a'";
-$string['assignteachers'] = "Määritä opettajat";
-$string['authentication'] = "Käyttäjäntunnistus";
-$string['autosubscribe'] = "Automaattinen tilaus";
-$string['autosubscribeno'] = "Ei: Minulle ei automaattisia tilauksia";
-$string['autosubscribeyes'] = "Automaattinen tilaus ei ole toiminnassa";
-$string['availability'] = "Avoinna";
-$string['availablecourses'] = "Kurssit";
-$string['backup'] = "Varmuuskopiointi";
-$string['backupdate'] = "Varmuuskopion pvm";
-$string['backupdetails'] = "Varmuuskopionnin yksityiskohdat";
-$string['backupfilename'] = "Varmuuskopio";
-$string['backupfinished'] = "Varmuuskopio valmis";
-$string['backupnameformat'] = "%%Y%%m%%d-%%H%%M";
-$string['backuporiginalname'] = "Varmuuskopion nimi";
-$string['backupversion'] = "Varmuuskopion versio";
-$string['cancel'] = "Peruuta";
-$string['categories'] = "Kurssikategoriat";
-$string['category'] = "Kategoria";
-$string['categoryadded'] = "Kategoria '\$a' lisätty";
-$string['categorydeleted'] = "Kategoria '\$a' poistettu";
-$string['categoryduplicate'] = "Kategoria '\$a' on jo olemassa";
-$string['changedpassword'] = "Salasana vaihdettu";
-$string['changepassword'] = "Vaihda salasana";
-$string['changessaved'] = "Muutokset tallennettu";
-$string['checkingbackup'] = "Tutkitaan varmuuskopiota";
-$string['checkingcourse'] = "Tutkitaan kurssi";
-$string['checkinginstances'] = "Tarkistetaan tapahtumia";
-$string['checkingsections'] = "Tarkistetaan tehtävälohkoja";
-$string['checklanguage'] = "Tarkista kieli";
-$string['choose'] = "Valitse";
-$string['choosecourse'] = "Valitse kurssi";
-$string['chooselivelogs'] = "Tai tarkastele nykyistä aktiivisuutta.";
-$string['chooselogs'] = "Valitse tapahtumat joita haluat tarkastella";
-$string['choosetheme'] = "Valitse teema";
-$string['chooseuser'] = "Valitse käyttäjä";
-$string['city'] = "Kaupunki/Paikkakunta";
-$string['cleaningtempdata'] = "Puhdistetaan väliaikaiset tiedot";
-$string['closewindow'] = "Sulje tämä ikkuna";
-$string['comparelanguage'] = "Vertaa ja muokkaa käännöstä";
-$string['complete'] = "Täysi";
-$string['configcountry'] = "Jos asetat maan tässä niin valinnasta tulee oletus kaikille käyttäjille. Pakottaaksesi käyttäjät valitsemaan maansa itse ,jätä tämä kohta tyhjäksi.";
-$string['configdebug'] = "Jos valitset virheenkorjaus tilan päälle PHP:n error_reporting arvo nousee ja enemmän virheilmoituksia tulostuu näytölle. Tästä asetuksesta on hyötyä vain Moodlen kehittäjille.";
-$string['configerrorlevel'] = "PHP virheilmoitusten määrä. Normal on yleensä hyvä valinta.";
-$string['configframename'] = "Jos haluat sijoittaa Moodlen sivustolle joka käyttää kehyksiä , määritä tässä sen kehyksen nimi jossa Moodle on. Muutoin jätä tämä ennalleen asetukseen '_top'";
-$string['configgdversion'] = "GD-kirjaston versio. Näkyvissä oleva numero on tunnistettu automaattisesti. Älä muuta ellet tiedä mitä teet.";
-$string['confightmleditor'] = "Valitse haluatko käyttää upotettua HTML-editoria. HTML-editori toimii vain IE5.5 ja uudemissa selaimissa. Käyttäjät voivat halutessaan olla käyttämättä tätä editoria.";
-$string['configidnumber'] = "Tästä valitaan seuraavaa: (a) Käyttäjiltä ei kysytä ID-numeroa, (b) Käyttäjiltä kysytään ID-numeroa mutta he voivat jättää kohdan tyhjäksi tai (c) ID-numeroa ei voi jättää tyhjäksi. ID-numero näytetään silloin käyttäjän tiedoissa.";
-$string['configintro'] = "Tällä sivulla voit määritellä joukon asetuksia , jotka auttavat Moodlea toimimaan palvelimellasi niin kuin haluat. Näistä on turha stressata, yleensä oletukset toivat hyvin. Ja ainahan voit palata takaisin tekemään muutoksia, jos tarpeen.";
-$string['configintroadmin'] = "Tällä sivulla täytetään pää admin-käyttäjän tiedot, jolla on täydet oikeudet sivustolla. Tarpeeksi vaikean salasanan antaminen on tärkeää, samoin oikean sähköpostiosoitteen. Lisää admin-käyttäjiä voi luoda myöhemmin.";
-$string['configintrosite'] = "Tällä sivulla konfiguroidaan sivuston etusivu ja nimi. Tänne voi tulla myöhemmin 'Sivuston asetukset' linkistä.";
-$string['configlang'] = "Valitse oletuskieli koko sivustolle, käyttäjät voivat myöhemmin halutessaan muuttaa asetusta.";
-$string['configlangdir'] = "Kirjoitussuunta yleensä vasemmalta oikealle , mutta esim. arabia ja heprea ovat poikkeuksia tähän.";
-$string['configlanglist'] = "Jos tämä valinta on tyhjä, voi käyttäjä valita minkä tahansa asennuksessa saatavilla olevan kielen. Voit halutessasi vähentää kielivalintoja luottelemalla tässä kielet joita haluat käyttää. Esimerkiksi fi, en";
-$string['configlangmenu'] = "Valitse haluatko kielivalikon näkymään etu- ja kirjautumissivuille. Tämä ei poista käyttäjältä mahdollisuutta asettaa haluamaansa kieltä muokkaamalla omaa käyttäjäprofiiliaan.";
-$string['configlocale'] = "Päivämäärien muotoilu tehdään tämän tiedon mukaan. Annetun locale-koodin pitää olla palvelimen tuntema (Esim. fi_FI). Jos et ole varma, jätä tämä tyhjäksi.";
-$string['configloglifetime'] = "Tässä määritetään kuinka pitkältä aikaväliltä haluat tallentaa käyttäjien toimet. Määritettyä aikaa vanhemmat tapahtumat poistetaan automaattisesti. Yleensä on hyvä säilyttää kaikki tapahtumat, mutta jos palvelimesi alkaa hyytyä isojen tapahtuma-lokien kanssa, voit haluta alentaa säilytysaikaa.";
-$string['configlongtimenosee'] = "Opiskelijat jotka eivät ole kirjaantuneet pitkään aikaan, poistetaan kursseilta automaattisesti. Määrittele tässä haluamasi aika.";
-$string['configmaxeditingtime'] = "Määrittää kauanko foorumiin lähetettyä viestiä voidaan muokata.";
-$string['configproxyhost'] = "Jos <b>palvelimen</b> pitää käyttää välityspalvelinta internetyhteyksiin ,määritä palvelin ja portti tässä.";
-$string['configsecureforms'] = "Moodle voi käyttää korkeampaa tietoturvatasoa lomakkeita lähetettäessä. Jos tämä on otettu käyttöön, selaimen HTTP_REFERER muuttuja tarkistetaan. Silloin tällöin palomuuri on asetettu hylkäämään HTTP_REFERER muuttuja. Jos käyttäjät valittavat, että he eivät pysty kirjautumaan Moodleen, voi tämän ottaa pois käytöstä. Tämä tosin jättää Moodlen alttiiksi hyökkäyksille. Jos et ole varma, valitse 'kyllä'.";
-$string['configsessiontimeout'] = "Jos sivuston käyttäjät ovat pitkän aikaa tekemättä mitään, heidät voidaan kirjata pois järjestelmästä. Määrittele tässä sallittu joutoaika jonka jälkeen yhteys katkaistaan.";
-$string['configslasharguments'] = "Tiedostot jotka välitetään php-välityksessä selaimille voidaan jakaa käyttäen 'slash arguments'-metodia. Tämä mahdolistaa tiedostojen tallentumisen välityspalvelimille. Kaikki php-palvelimet eivät tue tätä ominaisuutta. Aseta silloin käyttöön ensimmäinen vaihtoehto.";
-$string['configsmtphosts'] = "Anna SMTP-palvelimen nimi mitä käytetään postin lähettämiseen.
-Voit määritellä useita palvelimia muodossa 'posti.domain.org;
-posti2.domain.org'";
-$string['configsmtpuser'] = "Jos SMTP-palvelin vaatiin autentikoinnin, anna käyttäjätunnus ja salasana näihin kenttiin.";
-$string['configteacherassignteachers'] = "Sallitaanko tavallisten opettajien määrittää muita opettajia kurssilleen? Jos ei, niin ainoastaan kurssiylläpitäjät voivat määrittää opettajia kurssilleen.";
-$string['configunzip'] = "Anna unzip-ohjelman sijainti. (vain UNIX)";
-$string['configuration'] = "Konfigurointi";
-$string['configvariables'] = "Määrittele muuttujat";
-$string['configwarning'] = "Ole varovainen muuttaessasi näitä asetuksia. Väärät asetukset voivat aiheuttaa ongelmia.";
-$string['configzip'] = "Anna zip-ohjelman sijainti. (vain UNIX)";
-$string['confirmed'] = "Rekisteröitymisesi on vahvistettu";
-$string['confirmednot'] = "Rekisteröitymisesi ei ole vielä vahvistettu";
-$string['continue'] = "Jatka";
-$string['cookiesenabled'] = "Selaimessasi pitää olla evästeet (cookies) päällä.";
-$string['copy'] = "Kopioi";
-$string['copyingcoursefiles'] = "Kopioi kurssin tiedostot";
-$string['copyinguserfiles'] = "Kopioi käyttäjän tiedostot";
-$string['copyingzipfile'] = "kopioi Zip - tiedosto";
-$string['copyrightnotice'] = "Käyttöoikeustiedot";
-$string['country'] = "Maa";
-$string['course'] = "Kurssi";
-$string['courseavailable'] = "Tämä kurssi on avoinna opiskelijoille";
-$string['courseavailablenot'] = "Tämä kurssi on suljettu opiskelijoilta";
-$string['coursebackup'] = "Kurssin varmuuskopionti";
-$string['coursecategories'] = "Kurssikategoriat";
-$string['coursecategory'] = "Kurssikategoria";
-$string['coursecreators'] = "Kurssiylläpitäjät";
-$string['coursefiles'] = "Kurssin tiedostot";
-$string['courseformats'] = "Kurssimuodot";
-$string['coursegrades'] = "Kurssin arvioinnit";
-$string['courseinfo'] = "Kurssin info";
-$string['courserestore'] = "Kurssin palautus";
-$string['courses'] = "Kurssit";
-$string['courseupdates'] = "Kurssin päivitykset";
-$string['create'] = "Luo";
-$string['createaccount'] = "Luo uusi käyttäjätunnus.";
-$string['createfolder'] = "Luo hakemisto kohtaan \$a";
-$string['createuserandpass'] = "Luo uusi käyttäjätunnus ja salasana kirjaantumista varten";
-$string['createziparchive'] = "Luo zip-paketti";
-$string['creatingcategoriesandquestions'] = "Luodaan kategoriat ja kysymykset";
-$string['creatingcoursemodules'] = "Luodaan kurssin modulit";
-$string['creatinglogentries'] = "Luodaan tapahtumalokit";
-$string['creatingnewcourse'] = "Luodaan uusi kurssi";
-$string['creatingscales'] = "Luodaan skaalaukset";
-$string['creatingsections'] = "Luodaan sektiot";
-$string['creatingtemporarystructures'] = "Luodaan väliaikaiset rakenteet";
-$string['creatingusers'] = "Luodaan käyttäjät";
-$string['creatingxmlfile'] = "Luodaan XML tiedosto";
-$string['currentcourseadding'] = "Nykyinen kurssi, lisäätään tiedot";
-$string['currentcoursedeleting'] = "Nykyinen kurssi, poistetaan ensin";
-$string['currentlanguage'] = "Nykyinen kieli";
-$string['currentlocaltime'] = "Nykyinen paikallinen aika";
-$string['currentrelease'] = "Nykyisen version tiedot";
-$string['currentversion'] = "Nykyinen versio";
-$string['databasechecking'] = "Päivitetään tietokanta versiosta \$a->oldversion versioon \$a->newversion...";
-$string['databasesetup'] = "Asennetaan tietokantaa";
-$string['databasesuccess'] = "Tietokanta päivitettiin virheittä";
-$string['databaseupgradebackups'] = "Varmuuskopion versio on \$a";
-$string['databaseupgrades'] = "Päivitetään tietokantaa";
-$string['date'] = "Jätetty";
-$string['day'] = "päivä";
-$string['days'] = "päivää";
-$string['defaultcoursefullname'] = "Kurssin koko nimi 101";
-$string['defaultcourseshortname'] = "KK101";
-$string['defaultcoursestudent'] = "Opiskelija";
-$string['defaultcoursestudents'] = "Opiskelijat";
-$string['defaultcoursesummary'] = "Kirjoita lyhytsanainen ja kiinnostava kuvaus kurssista tähän.";
-$string['defaultcourseteacher'] = "Opettaja";
-$string['defaultcourseteachers'] = "Opettajat";
-$string['delete'] = "Poista";
-$string['deletecheck'] = "Poista \$a ?";
-$string['deletecheckfiles'] = "Oletko varma, että haluat poistaa nämä tiedostot";
-$string['deletecheckfull'] = "Oletko aivan varma että haluat pysyvästi poistaa \$a ?";
-$string['deletecheckwarning'] = "Olet aikeissa poistaa nämä tiedostot";
-$string['deletecompletely'] = "Poista kokonaan";
-$string['deletecourse'] = "Poista kurssi";
-$string['deletecoursecheck'] = "Oletko aivan varma että haluat poistaa tämän kurssin ja kaikki sen sisältämät tiedot?";
-$string['deleted'] = "Poistettu";
-$string['deletedactivity'] = "Poistettu \$a";
-$string['deletedcourse'] = "\$a on kokonaan poistettu";
-$string['deletednot'] = "Ei voi poistaa \$a";
-$string['deletingcourse'] = "Poistetaan \$a";
-$string['deletingexistingcoursedata'] = "Poistetaan olemassaolevan kurssin tiedot";
-$string['deletingolddata'] = "Poistetaan vanhat tiedot";
-$string['department'] = "Osasto";
-$string['description'] = "Kuvaus";
-$string['displayingfirst'] = "Vain ensimmäiset \$a->count \$a->things näytetään";
-$string['displayingrecords'] = "Näytetään \$a tietuetta";
-$string['displayingusers'] = "Näytetään käyttäjät \$a->start / \$a->end";
-$string['documentation'] = "Moodle dokumentaatio";
-$string['donotask'] = "Älä kysy";
-$string['downloadexcel'] = "Lataa excel-muodossa";
-$string['downloadtext'] = "Lataa tekstimuodossa";
-$string['doyouagree'] = "Oletko lukenut käyttöoikeuslisenssin ja ymmärtänyt sen?";
-$string['edit'] = "Muokkaa \$a";
-$string['editcoursesettings'] = "Muokkaa kurssin asetuksia";
-$string['editinga'] = "Muokataan \$a";
-$string['editmyprofile'] = "Muokkaa tietoja";
-$string['editsummary'] = "Muokkaa yhteenvetoa";
-$string['editthisactivity'] = "Muokkaa tätä toimintoa";
-$string['editthiscategory'] = "Muokkaa tätä kategoriaa";
-$string['edituser'] = "Muokkaa käyttäjätietoja";
-$string['email'] = "Sähköpostiosoite";
-$string['emailconfirm'] = "Vahvista käyttäjätunnuksesi";
-$string['emailconfirmation'] = "Hei \$a->firstname,
+$string['action'] = 'Tapahtuma';
+$string['activities'] = 'Aktiviteetit';
+$string['activity'] = 'Aktiviteetti';
+$string['activityclipboard'] = 'Siirretään tätä aktiviteettia: <b>$a</b>';
+$string['activityiscurrentlyhidden'] = 'Valitettavasti tämä aktiviteetti on piilotettuna';
+$string['activitymodule'] = 'Tapahtumamoduuli';
+$string['activityreport'] = 'Tapahtumaraportti';
+$string['activityselect'] = 'Valitse tämä aktiviteetti siirrettäväksi';
+$string['activitysince'] = 'Aktiviteettia $a lähtien';
+$string['add'] = 'Lisää';
+$string['addadmin'] = 'Lisää ylläpitäjä';
+$string['addcreator'] = 'Lisää kurssin ylläpitäjä';
+$string['added'] = 'Lisätty $a';
+$string['addinganew'] = 'Lisätään uusi $a';
+$string['addinganewto'] = 'Lisätään uusi $a->what ( $a->to ) ';
+$string['addingdatatoexisting'] = 'Lisätään dataa olemassaolevaan';
+$string['addnewcategory'] = 'Lisää uusi kategoria';
+$string['addnewcourse'] = 'Lisää uusi kurssi';
+$string['addnewuser'] = 'Lisää uusi käyttäjä';
+$string['address'] = 'Osoite';
+$string['addstudent'] = 'Lisää opiskelija';
+$string['addteacher'] = 'Lisää opettaja';
+$string['admin'] = 'Ylläpitäjä';
+$string['adminhelpaddnewuser'] = 'Käyttäjien lisäys manuaalisesti';
+$string['adminhelpassignadmins'] = 'Ylläpitäjällä on pääsy kaikkialle tällä sivustolla ja kaikki oikeudet lisäyksiin ja poistoihin';
+$string['adminhelpassigncreators'] = 'Ylläpitäjät voivat luoda uusia kursseja ja opettaa niissä';
+$string['adminhelpassignstudents'] = 'Siirry kurssille ja lisää opiskelijat ylläpitovalikosta';
+$string['adminhelpassignteachers'] = 'Valitse kurssi ja käytä ikonia opettajien lisäämiseen';
+$string['adminhelpauthentication'] = 'Voit käyttää Moodlen omia käyttäjätilejä tai ulkoista tietokantaa';
+$string['adminhelpbackup'] = 'Määritä kuinka varmuuskopiointi toimii';
+$string['adminhelpconfiguration'] = 'Määritä sivuston ulkoasu ja toiminnot';
+$string['adminhelpconfigvariables'] = 'Määritä sivuston yleiseen toimintaan vaikuttavat muuttujat';
+$string['adminhelpcourses'] = 'Määritä kurssit ja kategoriat sekä niille käyttäjät';
+$string['adminhelpedituser'] = 'Selaa käyttäjälistaa ja muokkaa niitä';
+$string['adminhelplanguage'] = 'Käytössä olevan kielipaketin tarkistus ja editointi';
+$string['adminhelplogs'] = 'Selaa sivuston kaikkia tapahtumia';
+$string['adminhelpmanagedatabase'] = 'Tietokannan muokkaus (EI SUOSITELLA!)';
+$string['adminhelpmanagemodules'] = 'Valvo asennettuja moduleita ja niiden asetuksia';
+$string['adminhelpsitefiles'] = 'Tiedostojen julkaisu tai varmuuskopioiden siirto serverille';
+$string['adminhelpsitesettings'] = 'Määritä miltä sivuston etusivu näyttää';
+$string['adminhelpthemes'] = 'Valitse miltä sivusto näyttää (värit fontit jne.)';
+$string['adminhelpusers'] = 'Määritä käyttäjät ja varmistusmenetelmä';
+$string['administration'] = 'Ylläpito';
+$string['administrator'] = 'Ylläpitäjä';
+$string['administrators'] = 'Ylläpitäjät';
+$string['again'] = 'taas';
+$string['all'] = 'Kaikki';
+$string['alldays'] = 'Kaikki päivät';
+$string['allfieldsrequired'] = 'Täytä kaikki kentät';
+$string['alllogs'] = 'Kaikki tapahtumat';
+$string['allow'] = 'Salli';
+$string['allowguests'] = 'Tämä kurssi päästää vieras-käyttäjät mukaan.';
+$string['allownot'] = 'Älä salli';
+$string['allparticipants'] = 'Kaikki osallistujat';
+$string['alphabet'] = 'A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,Å,Ä,Ö';
+$string['alphanumerical'] = 'Voi sisältää ainostaan kirjaimia tai numeroita';
+$string['alreadyconfirmed'] = 'Rekisteröinti on jo aiemmin vahvistettu.';
+$string['answer'] = 'Vastaus';
+$string['areyousuretorestorethis'] = 'Haluatko jatkaa?';
+$string['areyousuretorestorethisinfo'] = 'Voit myöhemmin lisätä tämän varmuuskopion jo olemassa olevalle kurssille tai luoda kokonaan uuden kurssin.';
+$string['assessment'] = 'Arviointi';
+$string['assignadmins'] = 'Määritä ylläpitäjät';
+$string['assigncreators'] = 'Määritä kurssiylläpitäjät';
+$string['assignstudents'] = 'Lisää opiskelija kurssille';
+$string['assignstudentsnote'] = 'Huomioi, että opiskelijoilla on mahdollisuus lisätä itsensä kurssille.';
+$string['assignstudentspass'] = 'Sitä varten opiskelija tarvitsee kurssiavaimen, joka on: \'$a\'';
+$string['assignteachers'] = 'Määritä opettajat';
+$string['authentication'] = 'Käyttäjäntunnistus';
+$string['autosubscribe'] = 'Automaattinen tilaus';
+$string['autosubscribeno'] = 'Ei: Minulle ei automaattisia tilauksia';
+$string['autosubscribeyes'] = 'Automaattinen tilaus ei ole toiminnassa';
+$string['availability'] = 'Avoinna';
+$string['availablecourses'] = 'Kurssit';
+$string['backup'] = 'Varmuuskopiointi';
+$string['backupdate'] = 'Varmuuskopion pvm';
+$string['backupdetails'] = 'Varmuuskopionnin yksityiskohdat';
+$string['backupfilename'] = 'Varmuuskopio';
+$string['backupfinished'] = 'Varmuuskopio valmis';
+$string['backupnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
+$string['backuporiginalname'] = 'Varmuuskopion nimi';
+$string['backupversion'] = 'Varmuuskopion versio';
+$string['cancel'] = 'Peruuta';
+$string['categories'] = 'Kurssikategoriat';
+$string['category'] = 'Kategoria';
+$string['categoryadded'] = 'Kategoria \'$a\' lisätty';
+$string['categorydeleted'] = 'Kategoria \'$a\' poistettu';
+$string['categoryduplicate'] = 'Kategoria \'$a\' on jo olemassa';
+$string['changedpassword'] = 'Salasana vaihdettu';
+$string['changepassword'] = 'Vaihda salasana';
+$string['changessaved'] = 'Muutokset tallennettu';
+$string['checkingbackup'] = 'Tutkitaan varmuuskopiota';
+$string['checkingcourse'] = 'Tutkitaan kurssi';
+$string['checkinginstances'] = 'Tarkistetaan tapahtumia';
+$string['checkingsections'] = 'Tarkistetaan tehtävälohkoja';
+$string['checklanguage'] = 'Tarkista kieli';
+$string['choose'] = 'Valitse';
+$string['choosecourse'] = 'Valitse kurssi';
+$string['chooselivelogs'] = 'Tai tarkastele nykyistä aktiivisuutta.';
+$string['chooselogs'] = 'Valitse tapahtumat joita haluat tarkastella';
+$string['choosetheme'] = 'Valitse teema';
+$string['chooseuser'] = 'Valitse käyttäjä';
+$string['city'] = 'Kaupunki/Paikkakunta';
+$string['cleaningtempdata'] = 'Puhdistetaan väliaikaiset tiedot';
+$string['closewindow'] = 'Sulje tämä ikkuna';
+$string['comparelanguage'] = 'Vertaa ja muokkaa käännöstä';
+$string['complete'] = 'Täysi';
+$string['configallowunenroll'] = 'Jos tässä on \'Kyllä\', sitten oppilaat voivat poistua kurssilta milloin he haluavat. Muussa tapauksessa opettajat ja ylläpitäjät poistavat opiskelijat kursseilta tarvittaessa.';
+$string['configcountry'] = 'Jos asetat maan tässä niin valinnasta tulee oletus kaikille käyttäjille. Pakottaaksesi käyttäjät valitsemaan maansa itse ,jätä tämä kohta tyhjäksi.';
+$string['configdebug'] = 'Jos valitset virheenkorjaus tilan päälle PHP:n error_reporting arvo nousee ja enemmän virheilmoituksia tulostuu näytölle. Tästä asetuksesta on hyötyä vain Moodlen kehittäjille.';
+$string['configerrorlevel'] = 'PHP virheilmoitusten määrä. Normal on yleensä hyvä valinta.';
+$string['configframename'] = 'Jos haluat sijoittaa Moodlen sivustolle joka käyttää kehyksiä , määritä tässä sen kehyksen nimi jossa Moodle on. Muutoin jätä tämä ennalleen asetukseen \'_top\'';
+$string['configfullnamedisplay'] = 'Tämä määrittelee kuinka käyttäjän kokonimi näytetään. Oletuksena käytetään \"Given names + Surname\" joka toimii tehokkaasti useimmilla yksikielisillä sivustoilla, mutta voit valita sukunimen täydellisen piilottamisen, tai antaa nykyisen kielipaketin päättää asiasta.';
+$string['configgdversion'] = 'GD-kirjaston versio. Näkyvissä oleva numero on tunnistettu automaattisesti. Älä muuta ellet tiedä mitä teet.';
+$string['confightmleditor'] = 'Valitse haluatko käyttää upotettua HTML-editoria. HTML-editori toimii vain IE5.5 ja uudemissa selaimissa. Käyttäjät voivat halutessaan olla käyttämättä tätä editoria.';
+$string['configidnumber'] = 'Tästä valitaan seuraavaa: (a) Käyttäjiltä ei kysytä ID-numeroa, (b) Käyttäjiltä kysytään ID-numeroa mutta he voivat jättää kohdan tyhjäksi tai (c) ID-numeroa ei voi jättää tyhjäksi. ID-numero näytetään silloin käyttäjän tiedoissa.';
+$string['configintro'] = 'Tällä sivulla voit määritellä joukon asetuksia , jotka auttavat Moodlea toimimaan palvelimellasi niin kuin haluat. Näistä on turha stressata, yleensä oletukset toivat hyvin. Ja ainahan voit palata takaisin tekemään muutoksia, jos tarpeen.';
+$string['configintroadmin'] = 'Tällä sivulla täytetään pää admin-käyttäjän tiedot, jolla on täydet oikeudet sivustolla. Tarpeeksi vaikean salasanan antaminen on tärkeää, samoin oikean sähköpostiosoitteen. Lisää admin-käyttäjiä voi luoda myöhemmin.';
+$string['configintrosite'] = 'Tällä sivulla konfiguroidaan sivuston etusivu ja nimi. Tänne voi tulla myöhemmin \'Sivuston asetukset\' linkistä.';
+$string['configlang'] = 'Valitse oletuskieli koko sivustolle, käyttäjät voivat myöhemmin halutessaan muuttaa asetusta.';
+$string['configlangdir'] = 'Kirjoitussuunta yleensä vasemmalta oikealle , mutta esim. arabia ja heprea ovat poikkeuksia tähän.';
+$string['configlanglist'] = 'Jos tämä valinta on tyhjä, voi käyttäjä valita minkä tahansa asennuksessa saatavilla olevan kielen. Voit halutessasi vähentää kielivalintoja luottelemalla tässä kielet joita haluat käyttää. Esimerkiksi fi, en';
+$string['configlangmenu'] = 'Valitse haluatko kielivalikon näkymään etu- ja kirjautumissivuille. Tämä ei poista käyttäjältä mahdollisuutta asettaa haluamaansa kieltä muokkaamalla omaa käyttäjäprofiiliaan.';
+$string['configlocale'] = 'Päivämäärien muotoilu tehdään tämän tiedon mukaan. Annetun locale-koodin pitää olla palvelimen tuntema (Esim. fi_FI). Jos et ole varma, jätä tämä tyhjäksi.';
+$string['configloglifetime'] = 'Tässä määritetään kuinka pitkältä aikaväliltä haluat tallentaa käyttäjien toimet. Määritettyä aikaa vanhemmat tapahtumat poistetaan automaattisesti. Yleensä on hyvä säilyttää kaikki tapahtumat, mutta jos palvelimesi alkaa hyytyä isojen tapahtuma-lokien kanssa, voit haluta alentaa säilytysaikaa.';
+$string['configlongtimenosee'] = 'Opiskelijat jotka eivät ole kirjaantuneet pitkään aikaan, poistetaan kursseilta automaattisesti. Määrittele tässä haluamasi aika.';
+$string['configmaxbytes'] = 'Tämä määrittelee suurimman mahdollisen koon, jonka lähetetyt tiedostot voivat viedä läpi sivun. Tätä asetusta rajoittaa PHP asetus upload_max_filesize ja Apache asetus LimitRequestBody. Toisinsanoen, Järjestelmä taso rajoittaa alueen, jolla voit toimia kurssi-tai moduuli tasolla.';
+$string['configmaxeditingtime'] = 'Määrittää kauanko foorumiin lähetettyä viestiä voidaan muokata.';
+$string['configproxyhost'] = 'Jos <b>palvelimen</b> pitää käyttää välityspalvelinta internetyhteyksiin ,määritä palvelin ja portti tässä.';
+$string['configsecureforms'] = 'Moodle voi käyttää korkeampaa tietoturvatasoa lomakkeita lähetettäessä. Jos tämä on otettu käyttöön, selaimen HTTP_REFERER muuttuja tarkistetaan. Silloin tällöin palomuuri on asetettu hylkäämään HTTP_REFERER muuttuja. Jos käyttäjät valittavat, että he eivät pysty kirjautumaan Moodleen, voi tämän ottaa pois käytöstä. Tämä tosin jättää Moodlen alttiiksi hyökkäyksille. Jos et ole varma, valitse \'kyllä\'.';
+$string['configsessioncookie'] = 'Tämä asetus määrää evästeen (cookie) nimen jota käytetään Moodle istunnoille. Tämä on valinnainen, ja hyödyllinen ainoastaan välttämään evästeiden (cookies) sekoittumista kun käytössä on useampia Moodleja samalla internetsivustolla.';
+$string['configsessiontimeout'] = 'Jos sivuston käyttäjät ovat pitkän aikaa tekemättä mitään, heidät voidaan kirjata pois järjestelmästä. Määrittele tässä sallittu joutoaika jonka jälkeen yhteys katkaistaan.';
+$string['configslasharguments'] = 'Tiedostot jotka välitetään php-välityksessä selaimille voidaan jakaa käyttäen \'slash arguments\'-metodia. Tämä mahdolistaa tiedostojen tallentumisen välityspalvelimille. Kaikki php-palvelimet eivät tue tätä ominaisuutta. Aseta silloin käyttöön ensimmäinen vaihtoehto.';
+$string['configsmtphosts'] = 'Anna SMTP-palvelimen nimi mitä käytetään postin lähettämiseen.
+Voit määritellä useita palvelimia muodossa \'posti.domain.org;
+posti2.domain.org\'';
+$string['configsmtpuser'] = 'Jos SMTP-palvelin vaatiin autentikoinnin, anna käyttäjätunnus ja salasana näihin kenttiin.';
+$string['configteacherassignteachers'] = 'Sallitaanko tavallisten opettajien määrittää muita opettajia kurssilleen? Jos ei, niin ainoastaan kurssiylläpitäjät voivat määrittää opettajia kurssilleen.';
+$string['configunzip'] = 'Anna unzip-ohjelman sijainti. (vain UNIX)';
+$string['configuration'] = 'Konfigurointi';
+$string['configvariables'] = 'Määrittele muuttujat';
+$string['configwarning'] = 'Ole varovainen muuttaessasi näitä asetuksia. Väärät asetukset voivat aiheuttaa ongelmia.';
+$string['configzip'] = 'Anna zip-ohjelman sijainti. (vain UNIX)';
+$string['confirmed'] = 'Rekisteröitymisesi on vahvistettu';
+$string['confirmednot'] = 'Rekisteröitymisesi ei ole vielä vahvistettu';
+$string['continue'] = 'Jatka';
+$string['cookiesenabled'] = 'Selaimessasi pitää olla evästeet (cookies) päällä.';
+$string['copy'] = 'Kopioi';
+$string['copyingcoursefiles'] = 'Kopioi kurssin tiedostot';
+$string['copyinguserfiles'] = 'Kopioi käyttäjän tiedostot';
+$string['copyingzipfile'] = 'kopioi Zip - tiedosto';
+$string['copyrightnotice'] = 'Käyttöoikeustiedot';
+$string['country'] = 'Maa';
+$string['course'] = 'Kurssi';
+$string['courseavailable'] = 'Tämä kurssi on avoinna opiskelijoille';
+$string['courseavailablenot'] = 'Tämä kurssi on suljettu opiskelijoilta';
+$string['coursebackup'] = 'Kurssin varmuuskopionti';
+$string['coursecategories'] = 'Kurssikategoriat';
+$string['coursecategory'] = 'Kurssikategoria';
+$string['coursecreators'] = 'Kurssiylläpitäjät';
+$string['coursefiles'] = 'Kurssin tiedostot';
+$string['courseformats'] = 'Kurssimuodot';
+$string['coursegrades'] = 'Kurssin arvioinnit';
+$string['courseinfo'] = 'Kurssin info';
+$string['courserestore'] = 'Kurssin palautus';
+$string['courses'] = 'Kurssit';
+$string['courseupdates'] = 'Kurssin päivitykset';
+$string['courseuploadlimit'] = 'Kurssin lähetys raja';
+$string['create'] = 'Luo';
+$string['createaccount'] = 'Luo uusi käyttäjätunnus.';
+$string['createfolder'] = 'Luo hakemisto kohtaan $a';
+$string['createuserandpass'] = 'Luo uusi käyttäjätunnus ja salasana kirjaantumista varten';
+$string['createziparchive'] = 'Luo zip-paketti';
+$string['creatingcategoriesandquestions'] = 'Luodaan kategoriat ja kysymykset';
+$string['creatingcoursemodules'] = 'Luodaan kurssin modulit';
+$string['creatinglogentries'] = 'Luodaan tapahtumalokit';
+$string['creatingnewcourse'] = 'Luodaan uusi kurssi';
+$string['creatingscales'] = 'Luodaan skaalaukset';
+$string['creatingsections'] = 'Luodaan sektiot';
+$string['creatingtemporarystructures'] = 'Luodaan väliaikaiset rakenteet';
+$string['creatingusers'] = 'Luodaan käyttäjät';
+$string['creatingxmlfile'] = 'Luodaan XML tiedosto';
+$string['currentcourseadding'] = 'Nykyinen kurssi, lisäätään tiedot';
+$string['currentcoursedeleting'] = 'Nykyinen kurssi, poistetaan ensin';
+$string['currentlanguage'] = 'Nykyinen kieli';
+$string['currentlocaltime'] = 'Nykyinen paikallinen aika';
+$string['currentrelease'] = 'Nykyisen version tiedot';
+$string['currentversion'] = 'Nykyinen versio';
+$string['databasechecking'] = 'Päivitetään tietokanta versiosta $a->oldversion versioon $a->newversion...';
+$string['databaseperformance'] = 'Tietokannan suorituskyky';
+$string['databasesetup'] = 'Asennetaan tietokantaa';
+$string['databasesuccess'] = 'Tietokanta päivitettiin virheittä';
+$string['databaseupgradebackups'] = 'Varmuuskopion versio on $a';
+$string['databaseupgrades'] = 'Päivitetään tietokantaa';
+$string['day'] = 'päivä';
+$string['days'] = 'päivää';
+$string['defaultcoursefullname'] = 'Kurssin koko nimi 101';
+$string['defaultcourseshortname'] = 'KK101';
+$string['defaultcoursestudent'] = 'Opiskelija';
+$string['defaultcoursestudents'] = 'Opiskelijat';
+$string['defaultcoursesummary'] = 'Kirjoita lyhytsanainen ja kiinnostava kuvaus kurssista tähän.';
+$string['defaultcourseteacher'] = 'Opettaja';
+$string['defaultcourseteachers'] = 'Opettajat';
+$string['delete'] = 'Poista';
+$string['deletecheck'] = 'Poista $a ?';
+$string['deletecheckfiles'] = 'Oletko varma, että haluat poistaa nämä tiedostot';
+$string['deletecheckfull'] = 'Oletko aivan varma että haluat pysyvästi poistaa $a ?';
+$string['deletecheckwarning'] = 'Olet aikeissa poistaa nämä tiedostot';
+$string['deletecompletely'] = 'Poista kokonaan';
+$string['deletecourse'] = 'Poista kurssi';
+$string['deletecoursecheck'] = 'Oletko aivan varma että haluat poistaa tämän kurssin ja kaikki sen sisältämät tiedot?';
+$string['deleted'] = 'Poistettu';
+$string['deletedactivity'] = 'Poistettu $a';
+$string['deletedcourse'] = '$a on kokonaan poistettu';
+$string['deletednot'] = 'Ei voi poistaa $a';
+$string['deletingcourse'] = 'Poistetaan $a';
+$string['deletingexistingcoursedata'] = 'Poistetaan olemassaolevan kurssin tiedot';
+$string['deletingolddata'] = 'Poistetaan vanhat tiedot';
+$string['department'] = 'Osasto';
+$string['description'] = 'Kuvaus';
+$string['displayingfirst'] = 'Vain ensimmäiset $a->count $a->things näytetään';
+$string['displayingrecords'] = 'Näytetään $a tietuetta';
+$string['displayingusers'] = 'Näytetään käyttäjät $a->start / $a->end';
+$string['documentation'] = 'Moodle dokumentaatio';
+$string['donotask'] = 'Älä kysy';
+$string['downloadexcel'] = 'Lataa excel-muodossa';
+$string['downloadtext'] = 'Lataa tekstimuodossa';
+$string['doyouagree'] = 'Oletko lukenut käyttöoikeuslisenssin ja ymmärtänyt sen?';
+$string['edit'] = 'Muokkaa $a';
+$string['editcoursesettings'] = 'Muokkaa kurssin asetuksia';
+$string['editinga'] = 'Muokataan $a';
+$string['editmyprofile'] = 'Muokkaa tietoja';
+$string['editsummary'] = 'Muokkaa yhteenvetoa';
+$string['editthisactivity'] = 'Muokkaa tätä toimintoa';
+$string['editthiscategory'] = 'Muokkaa tätä kategoriaa';
+$string['edituser'] = 'Muokkaa käyttäjätietoja';
+$string['email'] = 'Sähköpostiosoite';
+$string['emailconfirm'] = 'Vahvista käyttäjätunnuksesi';
+$string['emailconfirmation'] = 'Hei $a->firstname,
-Uusi käyttäjätunnus on rekistöröity '\$a->sitename'
+Uusi käyttäjätunnus on rekistöröity \'$a->sitename\'
käyttäen sinun osoitettasi.
Vahvistaaksesi käyttäjätunnuksen itsellesi mene selaimella osoitteeseen
- \$a->link
+ $a->link
Useimmissa postiohjelmissa sinun tarvitsee vain klikata ylläolevaan linkkiä.
Jos tämä ei toimi Kopioi ja liitä osoite selaimen osoitekenttään.
-Terveisin '\$a->sitename' pääkäyttäjä,
-\$a->admin";
-$string['emailconfirmationsubject'] = "\$a: tunnuksen vahvistaminen";
-$string['emailconfirmsent'] = " <P>Vahvitusviesti on lähetetty osoitteesi <B>\$a</B>
+Terveisin \'$a->sitename\' pääkäyttäjä,
+$a->admin';
+$string['emailconfirmationsubject'] = '$a: tunnuksen vahvistaminen';
+$string['emailconfirmsent'] = ' <P>Vahvitusviesti on lähetetty osoitteesi <B>$a</B>
<P>Se sisältää ohjeet, kuinka voit vahvistaa käyttäjätunnuksesi.
- <P>Jos vahvistuksessa on ongelmia, ota yhteyttä ylläpitäjään.";
-$string['emaildisplay'] = "Sähköpostiosoitteen näyttö";
-$string['emaildisplaycourse'] = "Anna ainoastaan kurssin jäsenten nähdä osoitteeni";
-$string['emaildisplayno'] = "Piilota osoitteeni kaikilta";
-$string['emaildisplayyes'] = "Näytä osoitteeni kaikille";
-$string['emailexists'] = "Tämä osoite on jo rekisteröity.";
-$string['emailformat'] = "Sähköpostin muotoilu";
-$string['emailmustbereal'] = "Huomaa: sinun pitää kayttää oikeata osoitetta";
-$string['emailpasswordconfirmation'] = "Hei \$a->firstname,
+ <P>Jos vahvistuksessa on ongelmia, ota yhteyttä ylläpitäjään.';
+$string['emaildisplay'] = 'Sähköpostiosoitteen näyttö';
+$string['emaildisplaycourse'] = 'Anna ainoastaan kurssin jäsenten nähdä osoitteeni';
+$string['emaildisplayno'] = 'Piilota osoitteeni kaikilta';
+$string['emaildisplayyes'] = 'Näytä osoitteeni kaikille';
+$string['emailexists'] = 'Tämä osoite on jo rekisteröity.';
+$string['emailformat'] = 'Sähköpostin muotoilu';
+$string['emailmustbereal'] = 'Huomaa: sinun pitää kayttää oikeata osoitetta';
+$string['emailpasswordconfirmation'] = 'Hei $a->firstname,
-Joku (luultavasti sinä) on pyytänyt uutta salasanaa tunnukselle sivustolla '\$a->sitename'.
+Joku (luultavasti sinä) on pyytänyt uutta salasanaa tunnukselle sivustolla \'$a->sitename\'.
Vahvistaaksesi uuden salasanan klikkaa alla olevaa linkkiä:
-\$a->link
+$a->link
Jos tarvitset apua, ota yhteyttä sivuston ylläpitäjään,
-\$a->admin";
-$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = "\$a: salasanan vahvistus";
-$string['emailpasswordconfirmsent'] = "Sinulle on lähetty vahvistusviesti osoitteeseen <b>\$a</b>.
+$a->admin';
+$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = '$a: salasanan vahvistus';
+$string['emailpasswordconfirmsent'] = 'Sinulle on lähetty vahvistusviesti osoitteeseen <b>$a</b>.
Viesti sisältää ohjeet kuinka voit vahvistaa salasanasi vaihdon.
-Jos salasanan vaihdossa on ongelmia ota yhteyttä sivuston ylläpitoon.";
-$string['emailpasswordsent'] = "Kiitos salasananvaihdon varmistamisesta.
-Uusi salasanasi on lähetty sähköpostilla osoitteeseen \$a->email.
+Jos salasanan vaihdossa on ongelmia ota yhteyttä sivuston ylläpitoon.';
+$string['emailpasswordsent'] = 'Kiitos salasananvaihdon varmistamisesta.
+Uusi salasanasi on lähetty sähköpostilla osoitteeseen $a->email.
-";
-$string['enrolmentconfirmation'] = "Olet aikeissa liittää itsesi tälle kurssille. Oletko varma, että haluat tehdä tämän?";
-$string['enrolmentkey'] = "Avain";
-$string['enrolmentkeyfrom'] = "Tämä kurssi vaatii 'avaimen' - kertaluontoisen salasanan<BR>
-jonka saat \$a :lta. Sen avulla voi liittyä kurssille.";
-$string['enrolmentkeyhint'] = "Tarjottu 'avain' ei kelpaa, yritä uudelleen<BR>
-(Vihje se alkaa näin: '\$a'";
-$string['entercourse'] = "Klikkaa päästäksesi kurssille";
-$string['enteremailaddress'] = "Anna sähköpostiosoitteesi, jotta uusi salasana voidaan lähettää sinulle.";
-$string['error'] = "Virhe";
-$string['errortoomanylogins'] = "Pahus, olet yrittänyt kirjautua sisään liian kauan virheellisesti. Käynnitä selaimesi uudelleen ja yritä sitten uudestaan.";
-$string['existing'] = "Olemassa oleva";
-$string['existingadmins'] = "Ylläpitäjät";
-$string['existingcourse'] = "Olemassa oleva kurssi";
-$string['existingcourseadding'] = "Olemassa oleva kurssi, lisätään tiedot";
-$string['existingcoursedeleting'] = "Olemassa oleva kurssi, poistetaan ensin";
-$string['existingcreators'] = "Kurssiylläpitäjät";
-$string['existingstudents'] = "Opiskelijat";
-$string['existingteachers'] = "Opettajat";
-$string['feedback'] = "Palaute";
-$string['file'] = "Tiedosto";
-$string['filemissing'] = "\$a puuttuu";
-$string['files'] = "Tiedostot";
-$string['filesfolders'] = "Tiedostot/kansiot";
-$string['filloutallfields'] = "Ole hyvä ja taytä lomakkeen kaikki kentät.";
-$string['findmorecourses'] = "Etsi lisää kursseja...";
-$string['firstname'] = "Etunimi";
-$string['firsttime'] = "Jos sinulla ei ole vielä tunnusta:";
-$string['followingoptional'] = "Seuraavat tiedot ovat vapaaehtoisia";
-$string['followingrequired'] = "Seuraavat tiedot pitää täyttää";
-$string['forgotten'] = "Unohditko salasanasi?";
-$string['format'] = "Muotoilu";
-$string['formathtml'] = "HTML-muoto";
-$string['formatplain'] = "Pelkkä teksti-muoto";
-$string['formatsocial'] = "Keskustelu";
-$string['formattext'] = "Automaattimuotoilu";
-$string['formattexttype'] = "Muotoilu";
-$string['formattopics'] = "Aiheet";
-$string['formatweeks'] = "Viikot";
-$string['formatwiki'] = "Wiki-muoto";
-$string['from'] = "Alkaen";
-$string['frontpagecategorynames'] = "Näytä kategorialista";
-$string['frontpagecourselist'] = "Näytä kurssilista";
-$string['frontpagedescription'] = "Etusivun kuvaus";
-$string['frontpageformat'] = "Etusivun muoto";
-$string['frontpagenews'] = "Näytä uutisaiheet";
-$string['fulllistofcourses'] = "Kaikki kurssit";
-$string['fullname'] = "Koko nimi";
-$string['fullprofile'] = "Kaikki henkilötiedot";
-$string['fullsitename'] = "Koko sivuston nimi";
-$string['gd1'] = "GD 1.x asennettuna";
-$string['gd2'] = "GD 2.x asennettuna";
-$string['gdneed'] = "GD-kirjaston pitää olla asennettuna jotta tämä kuva näkyisi";
-$string['gdnot'] = "GD ei asennettuna";
-$string['gpl'] = "Copyright (C) 2001-2002 Martin Dougiamas (http://dougiamas.com)
+';
+$string['enrolmentconfirmation'] = 'Olet aikeissa liittää itsesi tälle kurssille. Oletko varma, että haluat tehdä tämän?';
+$string['enrolmentkey'] = 'Avain';
+$string['enrolmentkeyfrom'] = 'Tämä kurssi vaatii \'avaimen\' - kertaluontoisen salasanan<BR>
+jonka saat $a :lta. Sen avulla voi liittyä kurssille.';
+$string['enrolmentkeyhint'] = 'Tarjottu \'avain\' ei kelpaa, yritä uudelleen<BR>
+(Vihje se alkaa näin: \'$a\'';
+$string['entercourse'] = 'Klikkaa päästäksesi kurssille';
+$string['enteremailaddress'] = 'Anna sähköpostiosoitteesi, jotta uusi salasana voidaan lähettää sinulle.';
+$string['error'] = 'Virhe';
+$string['errortoomanylogins'] = 'Pahus, olet yrittänyt kirjautua sisään liian kauan virheellisesti. Käynnitä selaimesi uudelleen ja yritä sitten uudestaan.';
+$string['errorwhenconfirming'] = 'Virheen takia sinua ei ole vielä tunnistettu. Jos tulit tänne sähköpostissa olleen linkin kautta, varmista, että linkki ei ole hajonnut osiin usealle riville. Voit ehkä korjata linkin liittämällä osat yhteen.';
+$string['existing'] = 'Olemassa oleva';
+$string['existingadmins'] = 'Ylläpitäjät';
+$string['existingcourse'] = 'Olemassa oleva kurssi';
+$string['existingcourseadding'] = 'Olemassa oleva kurssi, lisätään tiedot';
+$string['existingcoursedeleting'] = 'Olemassa oleva kurssi, poistetaan ensin';
+$string['existingcreators'] = 'Kurssiylläpitäjät';
+$string['existingstudents'] = 'Opiskelijat';
+$string['existingteachers'] = 'Opettajat';
+$string['feedback'] = 'Palaute';
+$string['filemissing'] = '$a puuttuu';
+$string['files'] = 'Tiedostot';
+$string['filesfolders'] = 'Tiedostot/kansiot';
+$string['filloutallfields'] = 'Ole hyvä ja taytä lomakkeen kaikki kentät.';
+$string['findmorecourses'] = 'Etsi lisää kursseja...';
+$string['firstname'] = 'Etunimi';
+$string['firsttime'] = 'Jos sinulla ei ole vielä tunnusta:';
+$string['followingoptional'] = 'Seuraavat tiedot ovat vapaaehtoisia';
+$string['followingrequired'] = 'Seuraavat tiedot pitää täyttää';
+$string['forgotten'] = 'Unohditko salasanasi?';
+$string['format'] = 'Muotoilu';
+$string['formathtml'] = 'HTML-muoto';
+$string['formatplain'] = 'Pelkkä teksti-muoto';
+$string['formatsocial'] = 'Keskustelu';
+$string['formattext'] = 'Automaattimuotoilu';
+$string['formattexttype'] = 'Muotoilu';
+$string['formattopics'] = 'Aiheet';
+$string['formatweeks'] = 'Viikot';
+$string['formatwiki'] = 'Wiki-muoto';
+$string['from'] = 'Alkaen';
+$string['frontpagecategorynames'] = 'Näytä kategorialista';
+$string['frontpagecourselist'] = 'Näytä kurssilista';
+$string['frontpagedescription'] = 'Etusivun kuvaus';
+$string['frontpageformat'] = 'Etusivun muoto';
+$string['frontpagenews'] = 'Näytä uutisaiheet';
+$string['fulllistofcourses'] = 'Kaikki kurssit';
+$string['fullname'] = 'Koko nimi';
+$string['fullnamedisplay'] = '$a->firstname $a->lastname';
+$string['fullprofile'] = 'Kaikki henkilötiedot';
+$string['fullsitename'] = 'Koko sivuston nimi';
+$string['gd1'] = 'GD 1.x asennettuna';
+$string['gd2'] = 'GD 2.x asennettuna';
+$string['gdneed'] = 'GD-kirjaston pitää olla asennettuna jotta tämä kuva näkyisi';
+$string['gdnot'] = 'GD ei asennettuna';
+$string['gpl'] = 'Copyright (C) 2001-2002 Martin Dougiamas (http://dougiamas.com)
(Epävirallisen suomenkielisen käännöksen lisenssistä löydät osoitteesta: http://www.turre.com/licenses/gpl_fi.php)
@@ -344,463 +351,472 @@
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details:
-http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html";
-$string['grade'] = "Arviointi";
-$string['grades'] = "Arvioinnit";
-$string['guestskey'] = "Salli vieraat joilla on avain";
-$string['guestsno'] = "Älä salli vieraita";
-$string['guestsnotallowed'] = " '\$a' ei salli vieraiden liittyä.";
-$string['guestsyes'] = "Salli vieraat ilman avainta";
-$string['guestuser'] = "Vieras käyttäjä";
-$string['guestuserinfo'] = "Tämä tunnus sallii joidenkin kurssien \\\"vain luku\\\"-tyyppisen selailun.";
-$string['help'] = "Ohje";
-$string['helpemoticons'] = "Käytä hymiöitä";
-$string['helpformatting'] = "Tekstin muotoilusta";
-$string['helphtml'] = "Kuinka kirjoittaa HTML-kieltä";
-$string['helpindex'] = "Kaikkien help-tiedostojen hakemisto";
-$string['helppicture'] = "Kuinka lähettää kuva";
-$string['helpquestions'] = "Kuinka kysyä apua";
-$string['helpreading'] = "Lue huolellisesti";
-$string['helprichtext'] = "Tietoja HTML-editorista";
-$string['helpsummaries'] = "Yhteenvedoista";
-$string['helptext'] = "Kuinka kirjoittaa tekstiä";
-$string['helpwiki'] = "Kuinka kirjoittaa Wiki-tekstiä";
-$string['helpwriting'] = "Kirjoita huolellisesti";
-$string['hide'] = "Piilota";
-$string['hits'] = "Sivupyynnöt";
-$string['hitsoncourse'] = "Käyttäjän \$a->username sivupyynnöt kurssilla \$a->coursename";
-$string['hitsoncoursetoday'] = "Sivupyynnöt tänään kurssilla \$a->coursename";
-$string['home'] = "Koti";
-$string['hour'] = "tunti";
-$string['hours'] = "tuntia";
-$string['howtomakethemes'] = "Kuinka tehdä uusi teemoja";
-$string['htmleditor'] = "Käytä Richtext HTML-editoria. (Toimii vain IE 5.5 tai uudemmassa) ";
-$string['htmleditoravailable'] = "Richtext HTML-editori on käytettävissä";
-$string['htmleditordisabled'] = "Olet poistanut Richtext HTML-editorin käytön käyttäjäprofiilissasi.";
-$string['htmleditordisabledadmin'] = "Pääkäyttäjä on estänyt Richtext HTML-editorin käytön";
-$string['htmleditordisabledbrowser'] = "Richtext HTML-Editori ei ole saatavilla, koska selaimesi ei ole IE 5.5 tai uudempi.";
-$string['htmlformat'] = "HTML-muotoilu";
-$string['icqnumber'] = "ICQ numero";
-$string['idnumber'] = "ID numero";
-$string['include'] = "Ota mukaan";
-$string['includeallusers'] = ".. kaikki käyttäjät";
-$string['includecoursefiles'] = "... kurssin tiedostot";
-$string['includecourseusers'] = "... kurssin osallistujat";
-$string['included'] = "Otettu mukaan";
-$string['includelogentries'] = "... tapahtuma loki";
-$string['includeneededusers'] = ".. tarvittavat käyttäjät";
-$string['includeuserfiles'] = "... käyttäjien tiedostot";
-$string['invalidemail'] = "Virheellinen sähköpostiosoite";
-$string['invalidlogin'] = "Kirjautuminen epäonnistui , yritä uudelleen";
-$string['jumpto'] = "Siirry...";
-$string['langltr'] = "Kirjoitussuunta vasemmalta oikealle";
-$string['langrtl'] = "Kirjoitussuunta oikealta vasemmmalle";
-$string['language'] = "Kieli";
-$string['languagegood'] = "Tämä kielipaketti on ajantasalla! :-)";
-$string['lastaccess'] = "Viimeksi käytetty";
-$string['lastedited'] = "Viimeksi muokattu";
-$string['lastmodified'] = "Viimeksi muutettu";
-$string['lastname'] = "Sukunimi";
-$string['latestlanguagepack'] = "Tarkista moodle.org sivuilta uusin kielipaketti";
-$string['latestnews'] = "Viimeisimmät uutiset";
-$string['leavetokeep'] = "Pidä tyhjänä säilyttääksi nykyisen salasanasi.";
-$string['license'] = "GPL Lisenssi";
-$string['list'] = "Lista";
-$string['listfiles'] = "Lista tiedostoista \$a :ssa";
-$string['listofallpeople'] = "Kaikki henkilöt";
-$string['livelogs'] = "Anna viimeisen tunnin loki";
-$string['locale'] = "fi_FI";
-$string['location'] = "Sijainti";
-$string['loggedinas'] = "Olet kirjautunut nimellä \$a.";
-$string['loggedinnot'] = "Et ole kirjautunut.";
-$string['login'] = "Kirjaudu";
-$string['loginas'] = "Kirjaudu toisena";
-$string['loginguest'] = "Kirjaudu vieraana";
-$string['loginsite'] = "Kirjaudu sivustoon";
-$string['loginsteps'] = "Hei! Käytä hetki aikaa luodaksesi itsellesi käyttäjätunnus ja salasana sivustoon. Tämä mahdollistaa sivuston vapaan käytön.
+http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html';
+$string['grade'] = 'Arviointi';
+$string['grades'] = 'Arvioinnit';
+$string['guestskey'] = 'Salli vieraat joilla on avain';
+$string['guestsno'] = 'Älä salli vieraita';
+$string['guestsnotallowed'] = ' \'$a\' ei salli vieraiden liittyä.';
+$string['guestsyes'] = 'Salli vieraat ilman avainta';
+$string['guestuser'] = 'Vieras käyttäjä';
+$string['guestuserinfo'] = 'Tämä tunnus sallii joidenkin kurssien \"vain luku\"-tyyppisen selailun.';
+$string['help'] = 'Ohje';
+$string['helpemoticons'] = 'Käytä hymiöitä';
+$string['helpformatting'] = 'Tekstin muotoilusta';
+$string['helphtml'] = 'Kuinka kirjoittaa HTML-kieltä';
+$string['helpindex'] = 'Kaikkien help-tiedostojen hakemisto';
+$string['helppicture'] = 'Kuinka lähettää kuva';
+$string['helpquestions'] = 'Kuinka kysyä apua';
+$string['helpreading'] = 'Lue huolellisesti';
+$string['helprichtext'] = 'Tietoja HTML-editorista';
+$string['helpsummaries'] = 'Yhteenvedoista';
+$string['helptext'] = 'Kuinka kirjoittaa tekstiä';
+$string['helpwiki'] = 'Kuinka kirjoittaa Wiki-tekstiä';
+$string['helpwriting'] = 'Kirjoita huolellisesti';
+$string['hide'] = 'Piilota';
+$string['hits'] = 'Sivupyynnöt';
+$string['hitsoncourse'] = 'Käyttäjän $a->username sivupyynnöt kurssilla $a->coursename';
+$string['hitsoncoursetoday'] = 'Sivupyynnöt tänään kurssilla $a->coursename';
+$string['home'] = 'Koti';
+$string['hour'] = 'tunti';
+$string['hours'] = 'tuntia';
+$string['howtomakethemes'] = 'Kuinka tehdä uusi teemoja';
+$string['htmleditor'] = 'Käytä Richtext HTML-editoria. (Toimii vain IE 5.5 tai uudemmassa) ';
+$string['htmleditoravailable'] = 'Richtext HTML-editori on käytettävissä';
+$string['htmleditordisabled'] = 'Olet poistanut Richtext HTML-editorin käytön käyttäjäprofiilissasi.';
+$string['htmleditordisabledadmin'] = 'Pääkäyttäjä on estänyt Richtext HTML-editorin käytön';
+$string['htmleditordisabledbrowser'] = 'Richtext HTML-Editori ei ole saatavilla, koska selaimesi ei ole IE 5.5 tai uudempi.';
+$string['htmlformat'] = 'HTML-muotoilu';
+$string['icqnumber'] = 'ICQ numero';
+$string['idnumber'] = 'ID numero';
+$string['include'] = 'Ota mukaan';
+$string['includeallusers'] = '.. kaikki käyttäjät';
+$string['includecoursefiles'] = '... kurssin tiedostot';
+$string['includecourseusers'] = '... kurssin osallistujat';
+$string['included'] = 'Otettu mukaan';
+$string['includelogentries'] = '... tapahtuma loki';
+$string['includeneededusers'] = '.. tarvittavat käyttäjät';
+$string['includeuserfiles'] = '... käyttäjien tiedostot';
+$string['invalidemail'] = 'Virheellinen sähköpostiosoite';
+$string['invalidlogin'] = 'Kirjautuminen epäonnistui , yritä uudelleen';
+$string['jumpto'] = 'Siirry...';
+$string['langltr'] = 'Kirjoitussuunta vasemmalta oikealle';
+$string['langrtl'] = 'Kirjoitussuunta oikealta vasemmmalle';
+$string['language'] = 'Kieli';
+$string['languagegood'] = 'Tämä kielipaketti on ajantasalla! :-)';
+$string['lastaccess'] = 'Viimeksi käytetty';
+$string['lastedited'] = 'Viimeksi muokattu';
+$string['lastlogin'] = 'Viimeisin kirjaantuminen';
+$string['lastmodified'] = 'Viimeksi muutettu';
+$string['lastname'] = 'Sukunimi';
+$string['latestlanguagepack'] = 'Tarkista moodle.org sivuilta uusin kielipaketti';
+$string['latestnews'] = 'Viimeisimmät uutiset';
+$string['leavetokeep'] = 'Pidä tyhjänä säilyttääksi nykyisen salasanasi.';
+$string['license'] = 'GPL Lisenssi';
+$string['list'] = 'Lista';
+$string['listfiles'] = 'Lista tiedostoista $a :ssa';
+$string['listofallpeople'] = 'Kaikki henkilöt';
+$string['livelogs'] = 'Anna viimeisen tunnin loki';
+$string['locale'] = 'fi_FI';
+$string['location'] = 'Sijainti';
+$string['loggedinas'] = 'Olet kirjautunut nimellä $a.';
+$string['loggedinnot'] = 'Et ole kirjautunut.';
+$string['login'] = 'Kirjaudu';
+$string['loginas'] = 'Kirjaudu toisena';
+$string['loginguest'] = 'Kirjaudu vieraana';
+$string['loginsite'] = 'Kirjaudu sivustoon';
+$string['loginsteps'] = 'Hei! Käytä hetki aikaa luodaksesi itsellesi käyttäjätunnus ja salasana sivustoon. Tämä mahdollistaa sivuston vapaan käytön.
Jotkut kurssit saattavat myös vaatia kertakäyttöisen &quot;avaimen&quot; jonka saat myöhemmin. Luodaksesi tunnuksen itsellesi sinun pitää:
<OL size=2>
- <LI>Täyttää <A HREF=\$a>uusi tunnus</A> lomake henkilötiedoillasi.
+ <LI>Täyttää <A HREF=$a>uusi tunnus</A> lomake henkilötiedoillasi.
<LI>Sähköposti lähetetään antamaasi osoitteeseen.
<LI>Lue postisi ja klikkaa linkkiä viestissä
<LI>Tunnuksesi vahvistetaan ja sinut kirjataan sisään.
<LI>Valitse kurssit, mihin haluat.
<LI>Jos kurssi vaatii &quot;avaimen&quot;, käytä sitä jonka sait opettajaltasi.
<LI>Nyt voit käyttää järjestelmää vapaasti. Vastaisuudessa kirjaudut vain antamalla käyttäjätunnuksen ja salasanan vieressä oleviin kenttiin.
- </OL>";
-$string['loginstepsnone'] = "Hei!
+ </OL>';
+$string['loginstepsnone'] = 'Hei!
<p>Jotta voisit käyttää kursseja, sinun pitää luoda itsellesi
-käyttäjätunnus. Täytät vain itsellesi käyttätunnuksen ja salasanan, sitten käytät niitä tältä sivulta. Jos käyttäjätunnus on jo varattu, pitää sinun valita toinen käyttätunnus.</p>";
-$string['loginto'] = "Kirjaudu \$a";
-$string['loginusing'] = "Kirjaudu tästä käyttäen tunnusta ja salasanaasi";
-$string['logout'] = "Kirjaudu ulos";
-$string['logs'] = "Tapahtumat";
-$string['mainmenu'] = "Päävalikko";
-$string['makeafolder'] = "Luo kansio";
-$string['makeeditable'] = "Jos annat WWW-palveimelle kirjoitusoikeudet kansioon '\$a', voit muokata tätä tiedostoa suoraan tältä sivulta.";
-$string['managedatabase'] = "Tunkkaa tietokantaa";
-$string['managemodules'] = "Modulien valvonta";
-$string['markedthistopic'] = "Tämä aihe on merkitty aktiiviseksi";
-$string['markthistopic'] = "Merkitse tämä aihe aktiiviseksi.";
-$string['maximumchars'] = "Maksimimäärä \$a merkkiä";
-$string['maximumgrade'] = "Arviointimaksimi";
-$string['maximumshort'] = "Maksimi";
-$string['maxsize'] = "Maksimikoko: \$a";
-$string['min'] = "min";
-$string['mins'] = "min";
-$string['miscellaneous'] = "Muut";
-$string['missingcategory'] = "Sinun pitää valita kategoria";
-$string['missingcity'] = "Puuttuva kaupunki/paikkakunta";
-$string['missingcountry'] = "Puuttuva maa";
-$string['missingdescription'] = "Puuttuva kuvaus";
-$string['missingemail'] = "Puuttuva sähköpostiosoite";
-$string['missingfirstname'] = "Puuttuva etunimi";
-$string['missingfullname'] = "Puuttuva kokonimi";
-$string['missinglastname'] = "Puuttuva sukunimi";
-$string['missingnewpassword'] = "Puuttuva uusi salasana";
-$string['missingpassword'] = "Puuttuva salasana";
-$string['missingshortname'] = "Puuttuva lyhyt nimi";
-$string['missingshortsitename'] = "Puuttuva sivuston lyhyt nimi ";
-$string['missingsitedescription'] = "Puuttuva sivuston kuvaus";
-$string['missingsitename'] = "Puuttuva sivuston nimi";
-$string['missingstrings'] = "Tarkista puuttuvat merkkijonot";
-$string['missingstudent'] = "Sinun pitää valita jotain";
-$string['missingsummary'] = "Puuttuva yhteenveto";
-$string['missingteacher'] = "Pitää valita jotain";
-$string['missingurl'] = "Puuttuva URL";
-$string['missingusername'] = "Puuttuva käyttäjänimi";
-$string['modified'] = "Muokattu";
-$string['moduledeleteconfirm'] = "Olet aikeissa kokonaan poistaa modulin '\$a'. Kaikki tietokannassa olevat tiedot, jotka koskevat tätä modulia, häviävät. Oletko VARMA, että haluat jatkaa. ";
-$string['moduledeletefiles'] = "Kaikki modulia '\$a' koskevat tiedot on poistettu tietokannasta. Päättääksesi poiston (ja estääksesi modulin näkyville tulon), sinun pitäisi poistaa serveriltä hakemisto: \$a->directory";
-$string['modulesetup'] = "Asetetaan moduli-taulut";
-$string['modulesuccess'] = "\$a taulut asetettu";
-$string['moodleversion'] = "Moodlen versio";
-$string['mostrecently'] = "viimeisimmät";
-$string['move'] = "Siirrä";
-$string['movecategoryto'] = "Siirrä kategoria kohtaan:";
-$string['movecourseto'] = "Siirrä kurssi kohtaan";
-$string['movedown'] = "Siirrä alas";
-$string['movefilestohere'] = "Siirrä tiedostot tänne";
-$string['movefull'] = "Siirrä \$a tähän";
-$string['movehere'] = "Siirrä tänne";
-$string['moveselectedcoursesto'] = "Siirrä valitut kurssit kohtaan";
-$string['movetoanotherfolder'] = "Siirrä toiseen kansioon";
-$string['moveup'] = "Siirrä ylös";
-$string['mustconfirm'] = "Vahvista kirjautumisesi ";
-$string['mycourses'] = "Omat kurssini";
-$string['name'] = "Nimi";
-$string['namesocial'] = "osio";
-$string['nametopics'] = "otsikko";
-$string['nameweeks'] = "viikko";
-$string['needed'] = "Tarvittavat";
-$string['never'] = "Ei koskaan";
-$string['neverdeletelogs'] = "Älä poista tapahtumia";
-$string['new'] = "Uusi";
-$string['newaccount'] = "Uusi tunnus";
-$string['newcourse'] = "Uusi kurssi";
-$string['newfile'] = "Uusi tiedosto";
-$string['newpassword'] = "Uusi salasana";
-$string['newpasswordtext'] = "Hei \$a->firstname,
+käyttäjätunnus. Täytät vain itsellesi käyttätunnuksen ja salasanan, sitten käytät niitä tältä sivulta. Jos käyttäjätunnus on jo varattu, pitää sinun valita toinen käyttätunnus.</p>';
+$string['loginto'] = 'Kirjaudu $a';
+$string['loginusing'] = 'Kirjaudu tästä käyttäen tunnusta ja salasanaasi';
+$string['logout'] = 'Kirjaudu ulos';
+$string['logs'] = 'Tapahtumat';
+$string['mainmenu'] = 'Päävalikko';
+$string['makeafolder'] = 'Luo kansio';
+$string['makeeditable'] = 'Jos annat WWW-palveimelle kirjoitusoikeudet kansioon \'$a\', voit muokata tätä tiedostoa suoraan tältä sivulta.';
+$string['managedatabase'] = 'Tunkkaa tietokantaa';
+$string['managemodules'] = 'Modulien valvonta';
+$string['markedthistopic'] = 'Tämä aihe on merkitty aktiiviseksi';
+$string['markthistopic'] = 'Merkitse tämä aihe aktiiviseksi.';
+$string['maximumchars'] = 'Maksimimäärä $a merkkiä';
+$string['maximumgrade'] = 'Arviointimaksimi';
+$string['maximumshort'] = 'Maksimi';
+$string['maximumupload'] = 'Maksimi lähetys koko';
+$string['maxsize'] = 'Maksimikoko: $a';
+$string['min'] = 'min';
+$string['mins'] = 'min';
+$string['miscellaneous'] = 'Muut';
+$string['missingcategory'] = 'Sinun pitää valita kategoria';
+$string['missingcity'] = 'Puuttuva kaupunki/paikkakunta';
+$string['missingcountry'] = 'Puuttuva maa';
+$string['missingdescription'] = 'Puuttuva kuvaus';
+$string['missingemail'] = 'Puuttuva sähköpostiosoite';
+$string['missingfirstname'] = 'Puuttuva etunimi';
+$string['missingfullname'] = 'Puuttuva kokonimi';
+$string['missinglastname'] = 'Puuttuva sukunimi';
+$string['missingnewpassword'] = 'Puuttuva uusi salasana';
+$string['missingpassword'] = 'Puuttuva salasana';
+$string['missingshortname'] = 'Puuttuva lyhyt nimi';
+$string['missingshortsitename'] = 'Puuttuva sivuston lyhyt nimi ';
+$string['missingsitedescription'] = 'Puuttuva sivuston kuvaus';
+$string['missingsitename'] = 'Puuttuva sivuston nimi';
+$string['missingstrings'] = 'Tarkista puuttuvat merkkijonot';
+$string['missingstudent'] = 'Sinun pitää valita jotain';
+$string['missingsummary'] = 'Puuttuva yhteenveto';
+$string['missingteacher'] = 'Pitää valita jotain';
+$string['missingurl'] = 'Puuttuva URL';
+$string['missingusername'] = 'Puuttuva käyttäjänimi';
+$string['modified'] = 'Muokattu';
+$string['moduledeleteconfirm'] = 'Olet aikeissa kokonaan poistaa modulin \'$a\'. Kaikki tietokannassa olevat tiedot, jotka koskevat tätä modulia, häviävät. Oletko VARMA, että haluat jatkaa. ';
+$string['moduledeletefiles'] = 'Kaikki modulia \'$a\' koskevat tiedot on poistettu tietokannasta. Päättääksesi poiston (ja estääksesi modulin näkyville tulon), sinun pitäisi poistaa serveriltä hakemisto: $a->directory';
+$string['modulesetup'] = 'Asetetaan moduli-taulut';
+$string['modulesuccess'] = '$a taulut asetettu';
+$string['moodleversion'] = 'Moodlen versio';
+$string['mostrecently'] = 'viimeisimmät';
+$string['move'] = 'Siirrä';
+$string['movecategoryto'] = 'Siirrä kategoria kohtaan:';
+$string['movecourseto'] = 'Siirrä kurssi kohtaan';
+$string['movedown'] = 'Siirrä alas';
+$string['movefilestohere'] = 'Siirrä tiedostot tänne';
+$string['movefull'] = 'Siirrä $a tähän';
+$string['movehere'] = 'Siirrä tänne';
+$string['moveleft'] = 'Siirrä vasemmalle';
+$string['moveright'] = 'Siirrä oikealle';
+$string['moveselectedcoursesto'] = 'Siirrä valitut kurssit kohtaan';
+$string['movetoanotherfolder'] = 'Siirrä toiseen kansioon';
+$string['moveup'] = 'Siirrä ylös';
+$string['mustconfirm'] = 'Vahvista kirjautumisesi ';
+$string['mycourses'] = 'Omat kurssini';
+$string['name'] = 'Nimi';
+$string['namesocial'] = 'osio';
+$string['nametopics'] = 'otsikko';
+$string['nameweeks'] = 'viikko';
+$string['needed'] = 'Tarvittavat';
+$string['never'] = 'Ei koskaan';
+$string['neverdeletelogs'] = 'Älä poista tapahtumia';
+$string['new'] = 'Uusi';
+$string['newaccount'] = 'Uusi tunnus';
+$string['newcourse'] = 'Uusi kurssi';
+$string['newpassword'] = 'Uusi salasana';
+$string['newpasswordtext'] = 'Hei $a->firstname,
-Salasanasi sivustolla '\$a->sitename' on vaihdettu ja sinulle
+Salasanasi sivustolla \'$a->sitename\' on vaihdettu ja sinulle
on annettu uusi tilapäinen salasana
Uudet tunnuksesi ja salasanasi ovat seuraavat :
- tunnus: \$a->username
- salasana: \$a->newpassword
+ tunnus: $a->username
+ salasana: $a->newpassword
Käytä alla olevaa linkkiä vaihtaaksesi salasanasi:
- \$a->link
+ $a->link
Useimmissa postiohjelmissa sinun tarvitsee vain klikata ylläolevaan linkkiä.
Jos tämä ei toimi, kopioi ja liitä osoite selaimen osoitekenttään.
-Terveiset '\$a->sitename' pääkäyttäjä,
-\$a->signoff";
-$string['newpicture'] = "Uusi kuva";
-$string['newsitem'] = "uutisaihe";
-$string['newsitems'] = "uutisaiheet";
-$string['newsitemsnumber'] = "Näytä uutisaiheet";
-$string['newuser'] = "Uusi käyttäjä";
-$string['newusers'] = "Uudet käyttäjät";
-$string['next'] = "Seuraava";
-$string['no'] = "Ei";
-$string['nocoursesfound'] = "Sanaa '\$a' ei löytynyt kurssien nimistä";
-$string['nocoursesyet'] = "Ei kursseja tässä kategoriassa";
-$string['noexistingadmins'] = "Ei ylläpitäjiä. Tämä on vakava virhe jota ei pitäisi koskaan tapahtua.";
-$string['noexistingcreators'] = "Ei kurssiylläpitäjiä";
-$string['noexistingstudents'] = "Ei yhtään opiskelijaa";
-$string['noexistingteachers'] = "Ei opettajia";
-$string['nofilesselected'] = "Mitään tiedostoa ei ole valittu palautettavaksi";
-$string['nofilesyet'] = "Tälle kurssille ei ole vielä lähetetty tiedostoja.";
-$string['nograde'] = "Ei arviointia";
-$string['noimagesyet'] = "Tälle kursille ei ole vielä lähetty kuvia.";
-$string['nomorecourses'] = "Muita haun ehdot täyttäviä kursseja ei löytynyt";
-$string['none'] = "Ei yhtään";
-$string['nopotentialadmins'] = "Ei mahdollisia ylläpitäjiä";
-$string['nopotentialcreators'] = "Ei mahdollisia kurssiylläpitäjiä";
-$string['nopotentialstudents'] = "Ei mahdollisia opiskelijoita";
-$string['nopotentialteachers'] = "Ei mahdollisia opettajia";
-$string['normal'] = "Normaali";
-$string['nostudentsyet'] = "Kurssilla ei ole vielä opiskelijoita";
-$string['nosuchemail'] = "Sähköpostiosoitetta ei löydy";
-$string['notavailable'] = "Ei saatavilla";
-$string['noteachersyet'] = "Kurssilla ei ole vielä opettajaa";
-$string['notenrolled'] = "\$a ei ole tällä kursilla.";
-$string['noteuserschangednonetocourse'] = "Huom: Kurssin käyttäjät tulee palauttaa kun käyttäjätietoja palautetaan. Tämä asetus on muutettu sinun kohdaltasi.";
-$string['nothingnew'] = "Ei uutisia edellisen käyntisi jälkeen";
-$string['notincluded'] = "Ei mukana";
-$string['nousersmatching'] = "Haku '\$a' ei löytänyt käyttäjiä";
-$string['nousersyet'] = "Ei vielä käyttäjiä";
-$string['now'] = "nyt";
-$string['numberweeks'] = "Viikkojen/aiheiden määrä";
-$string['numdays'] = "\$a päivää";
-$string['numhours'] = "\$a tuntia";
-$string['numminutes'] = "\$a minuuttia";
-$string['numviews'] = "\$a näkymiä";
-$string['numweeks'] = "\$a viikkoa";
-$string['numwords'] = "\$a sanoja";
-$string['numyears'] = "\$a vuotta";
-$string['ok'] = "OK";
-$string['opentoguests'] = "Avoin vieraille";
-$string['optional'] = "vapaaehtoinen";
-$string['order'] = "Tilaa";
-$string['other'] = "Toinen";
-$string['outline'] = "Rakenne";
-$string['page'] = "Sivu";
-$string['participants'] = "Osallistujat";
-$string['password'] = "Salasana";
-$string['passwordchanged'] = "Salasana on vaihdettu";
-$string['passwordconfirmchange'] = "Vahvista salasanan vaihto";
-$string['passwordrecovery'] = "Kyllä, auta minua kirjaantumisessa";
-$string['passwordsdiffer'] = "Salasanat eivät täsmää";
-$string['passwordsent'] = "Salasana on lähetetty";
-$string['passwordsenttext'] = " <P>Viesti on lähetetty osoitteeseen \$a->email.
+Terveiset \'$a->sitename\' pääkäyttäjä,
+$a->signoff';
+$string['newpicture'] = 'Uusi kuva';
+$string['newsitem'] = 'uutisaihe';
+$string['newsitems'] = 'uutisaiheet';
+$string['newsitemsnumber'] = 'Näytä uutisaiheet';
+$string['newuser'] = 'Uusi käyttäjä';
+$string['newusers'] = 'Uudet käyttäjät';
+$string['next'] = 'Seuraava';
+$string['no'] = 'Ei';
+$string['nocoursesfound'] = 'Sanaa \'$a\' ei löytynyt kurssien nimistä';
+$string['nocoursesyet'] = 'Ei kursseja tässä kategoriassa';
+$string['noexistingadmins'] = 'Ei ylläpitäjiä. Tämä on vakava virhe jota ei pitäisi koskaan tapahtua.';
+$string['noexistingcreators'] = 'Ei kurssiylläpitäjiä';
+$string['noexistingstudents'] = 'Ei yhtään opiskelijaa';
+$string['noexistingteachers'] = 'Ei opettajia';
+$string['nofilesselected'] = 'Mitään tiedostoa ei ole valittu palautettavaksi';
+$string['nofilesyet'] = 'Tälle kurssille ei ole vielä lähetetty tiedostoja.';
+$string['nograde'] = 'Ei arviointia';
+$string['noimagesyet'] = 'Tälle kursille ei ole vielä lähetty kuvia.';
+$string['nomorecourses'] = 'Muita haun ehdot täyttäviä kursseja ei löytynyt';
+$string['none'] = 'Ei yhtään';
+$string['nopotentialadmins'] = 'Ei mahdollisia ylläpitäjiä';
+$string['nopotentialcreators'] = 'Ei mahdollisia kurssiylläpitäjiä';
+$string['nopotentialstudents'] = 'Ei mahdollisia opiskelijoita';
+$string['nopotentialteachers'] = 'Ei mahdollisia opettajia';
+$string['normal'] = 'Normaali';
+$string['nostudentsfound'] = 'Ei $a löydetty';
+$string['nostudentsyet'] = 'Kurssilla ei ole vielä opiskelijoita';
+$string['nosuchemail'] = 'Sähköpostiosoitetta ei löydy';
+$string['notavailable'] = 'Ei saatavilla';
+$string['noteachersyet'] = 'Kurssilla ei ole vielä opettajaa';
+$string['notenrolled'] = '$a ei ole tällä kursilla.';
+$string['noteuserschangednonetocourse'] = 'Huom: Kurssin käyttäjät tulee palauttaa kun käyttäjätietoja palautetaan. Tämä asetus on muutettu sinun kohdaltasi.';
+$string['nothingnew'] = 'Ei uutisia edellisen käyntisi jälkeen';
+$string['notincluded'] = 'Ei mukana';
+$string['nousersmatching'] = 'Haku \'$a\' ei löytänyt käyttäjiä';
+$string['nousersyet'] = 'Ei vielä käyttäjiä';
+$string['now'] = 'nyt';
+$string['numberweeks'] = 'Viikkojen/aiheiden määrä';
+$string['numdays'] = '$a päivää';
+$string['numhours'] = '$a tuntia';
+$string['numminutes'] = '$a minuuttia';
+$string['numviews'] = '$a näkymiä';
+$string['numweeks'] = '$a viikkoa';
+$string['numwords'] = '$a sanoja';
+$string['numyears'] = '$a vuotta';
+$string['ok'] = 'OK';
+$string['opentoguests'] = 'Avoin vieraille';
+$string['optional'] = 'vapaaehtoinen';
+$string['order'] = 'Tilaa';
+$string['other'] = 'Toinen';
+$string['outline'] = 'Rakenne';
+$string['page'] = 'Sivu';
+$string['participants'] = 'Osallistujat';
+$string['password'] = 'Salasana';
+$string['passwordchanged'] = 'Salasana on vaihdettu';
+$string['passwordconfirmchange'] = 'Vahvista salasanan vaihto';
+$string['passwordrecovery'] = 'Kyllä, auta minua kirjaantumisessa';
+$string['passwordsdiffer'] = 'Salasanat eivät täsmää';
+$string['passwordsent'] = 'Salasana on lähetetty';
+$string['passwordsenttext'] = ' <P>Viesti on lähetetty osoitteeseen $a->email.
<P><B>Tarkista viestistä uusi salasanasi</B>
<P>uusi salasana on automaattisesti generoitu, joten haluat varmaan
- <A HREF=\$a->link>vaihtaa sen sen joksikin helpommin muistettavaksi</A>.";
-$string['people'] = "Henkilöt";
-$string['personalprofile'] = "Omat henkilötiedot";
-$string['phone'] = "Puhelin";
-$string['phpinfo'] = "PHP info";
-$string['popupwindow'] = "Avaa tiedosto uudessa ikkunassa";
-$string['potentialadmins'] = "Mahdolliset ylläpitäjät";
-$string['potentialcreators'] = "Mahdolliset kurssiylläpitäjät";
-$string['potentialstudents'] = "Mahdolliset opiskelijat";
-$string['potentialteachers'] = "Mahdolliset opettajat";
-$string['preferredlanguage'] = "Haluttu kieli";
-$string['preview'] = "Esikatsele";
-$string['previeworchoose'] = "Esikatsele tai valitse teema";
-$string['publicdirectory'] = "Julkinen hakemisto";
-$string['publicdirectory0'] = "Älä julkaise tätä sivua";
-$string['publicdirectory1'] = "Julkaise vain sivun nimi";
-$string['publicdirectory2'] = "Julkaise sivu linkkinä";
-$string['publicsitefileswarning'] = "Huom: kaikki pääsevät käsiksi tänne laitettuihin tiedostoihin";
-$string['question'] = "Kysymys";
-$string['readinginfofrombackup'] = "Luetaan dataa varmuuskopiosta";
-$string['readme'] = "README";
-$string['recentactivity'] = "Viimeisimmät tapahtumat";
-$string['registration'] = "Rekisteröi Moodle";
-$string['registrationemail'] = "Tietoa sähköpostitse";
-$string['registrationinfo'] = "<p>Tällä sivulla voi ilmaiseksi rekisteröidä Moodlen moodle.org sivulle. Rekisteröity käyttäjä lisätään postituslistaan tärkeitä tiedotuksia varten. Aiheena voi olla esim. tietoturva-aukon löytyminen ja uusista versioista tiedottaminen.
+ <A HREF=$a->link>vaihtaa sen sen joksikin helpommin muistettavaksi</A>.';
+$string['people'] = 'Henkilöt';
+$string['personalprofile'] = 'Omat henkilötiedot';
+$string['phone'] = 'Puhelin';
+$string['phpinfo'] = 'PHP info';
+$string['popupwindow'] = 'Avaa tiedosto uudessa ikkunassa';
+$string['potentialadmins'] = 'Mahdolliset ylläpitäjät';
+$string['potentialcreators'] = 'Mahdolliset kurssiylläpitäjät';
+$string['potentialstudents'] = 'Mahdolliset opiskelijat';
+$string['potentialteachers'] = 'Mahdolliset opettajat';
+$string['preferredlanguage'] = 'Haluttu kieli';
+$string['preview'] = 'Esikatsele';
+$string['previeworchoose'] = 'Esikatsele tai valitse teema';
+$string['publicdirectory'] = 'Julkinen hakemisto';
+$string['publicdirectory0'] = 'Älä julkaise tätä sivua';
+$string['publicdirectory1'] = 'Julkaise vain sivun nimi';
+$string['publicdirectory2'] = 'Julkaise sivu linkkinä';
+$string['publicsitefileswarning'] = 'Huom: kaikki pääsevät käsiksi tänne laitettuihin tiedostoihin';
+$string['question'] = 'Kysymys';
+$string['readinginfofrombackup'] = 'Luetaan dataa varmuuskopiosta';
+$string['readme'] = 'README';
+$string['recentactivity'] = 'Viimeisimmät tapahtumat';
+$string['registration'] = 'Rekisteröi Moodle';
+$string['registrationemail'] = 'Tietoa sähköpostitse';
+$string['registrationinfo'] = '<p>Tällä sivulla voi ilmaiseksi rekisteröidä Moodlen moodle.org sivulle. Rekisteröity käyttäjä lisätään postituslistaan tärkeitä tiedotuksia varten. Aiheena voi olla esim. tietoturva-aukon löytyminen ja uusista versioista tiedottaminen.
<p>Oletuksena tietojasi ei anneta muiden käyttöön, eikä niitä myydä eteen päin. Näitä tietoja kerätään vain tukea varten ja jotta saadaan tilastollista tietoa Moodlen käyttäjistä kokonaisuutena.
<p>Voit halutessasi antaa sivustosi nimen, maan ja http-osoitteen muiden nähtäväksi.
-<p>Kaikki uudet rekisteröinnit tarkistetaan manuaalisesti ennenkuin ne lisätään listaan mutta tietoja voi päivittää ja tietosi voidaan halutessasi milloin tahansa ottaa pois kaikkien nähtävillä olevasta listasta.";
-$string['registrationno'] = "En halua vastaanottaa sähköpostia";
-$string['registrationsend'] = "Lähetä rekisteröintitiedot sivulle moodle.org";
-$string['registrationyes'] = "Kyllä, tiedottakaa tärkeistä asioista";
-$string['removeadmin'] = "Poista ylläpitäjä";
-$string['removecreator'] = "Poista kurssiylläpitäjä";
-$string['removeretfile'] = "Poista valitut tiedostot";
-$string['removestudent'] = "Poista opiskelija";
-$string['removeteacher'] = "Poista opettaja";
-$string['rename'] = "Nimeä uudelleen";
-$string['renamefileto'] = "Nimeä tiedosto <b>\$a</b> tiedostoksi";
-$string['required'] = "Vaadittu";
-$string['requireskey'] = "Tämä kurssi vaatii avaimen";
-$string['resortcoursesbyname'] = "Järjestä kurssit uudelleen nimen mukaan";
-$string['resources'] = "Resurssit";
-$string['restore'] = "Palauta";
-$string['restorecancelled'] = "Palautus peruutettu";
-$string['restorecoursenow'] = "Palauta kurssi nyt";
-$string['restorefinished'] = "Kurssin palautus tehty";
-$string['restoreto'] = "Palauta kohtaan";
-$string['returnfolder'] = "Palautuskansio";
-$string['returningtosite'] = "Jos sinulla on jo tunnus:";
-$string['revert'] = "Peruuta";
-$string['role'] = "Rooli";
-$string['savechanges'] = "Talleta muutokset";
-$string['scale'] = "Skaala";
-$string['scales'] = "Skaalat";
-$string['scalescustom'] = "Omat skaalaukset";
-$string['scalescustomcreate'] = "Lisää uusi skaalaus";
-$string['scalescustomno'] = "Omia skaalauksia ei ole vielä tehty";
-$string['scalesstandard'] = "Standardi skaalaus";
-$string['search'] = "Hae";
-$string['searchagain'] = "Hae uudelleen";
-$string['searchcourses'] = "Etsi kursseja";
-$string['searchhelp'] = "Voit hakea useampaa sanaa kerrallaan. <p>sana : etsi mikä tahansa täsmäävä sana.<br>+sana : kaikkien sanojen tulee löytyä.<br>-sana : jätä pois kyseisen sanan sisältävät.";
-$string['searchresults'] = "Hakutulokset";
-$string['sec'] = "sekunti";
-$string['secs'] = "sekuntia";
-$string['section'] = "Osa";
-$string['sections'] = "Osat";
-$string['select'] = "Valittu";
-$string['selectacountry'] = "Valitse maa";
-$string['selectednowmove'] = "\$a tiedostoa valittu. Siirry nyt kohdehakemistoon ja paina \\\"Siirrä tiedostot tänne\\\"";
-$string['senddetails'] = "Lähetä tiedot sähköpostilla";
-$string['separateandconnected'] = "Eristyvä ja sosiaalinen oppiminen";
-$string['serverlocaltime'] = "Palvelimen aika";
-$string['settings'] = "Asetukset";
-$string['shortname'] = "Lyhyt nimi";
-$string['shortnametaken'] = "Annnettu kurssin lyhyt nimi on jo käytössä toisella kursilla.";
-$string['shortsitename'] = "Lyhyt nimi sivustolle (yksi sana)";
-$string['show'] = "Näytä";
-$string['showall'] = "Näytä kaikki \$a";
-$string['showallcourses'] = "Näytä kaikki kurssit";
-$string['showalltopics'] = "Näytä kaikki aiheet";
-$string['showallusers'] = "Näytä kaikki käyttäjät";
-$string['showallweeks'] = "Näytä kaikki viikot";
-$string['showgrades'] = "Näytä arvioinnit";
-$string['showlistofcourses'] = "Näytä kurssilista";
-$string['showonlytopic'] = "Näytä vain aihe \$a";
-$string['showonlyweek'] = "Näytä vain viikko \$a";
-$string['showrecent'] = "Näytä viimeiset tapahtumat";
-$string['showtheselogs'] = "Näytä nämä tapahtumat";
-$string['site'] = "Sivusto";
-$string['sitefiles'] = "Sivuston tiedostot";
-$string['sitelogs'] = "Sivuston tapahtumat";
-$string['sitenews'] = "Sivuston uutiset";
-$string['sites'] = "Sivustot";
-$string['sitesettings'] = "Sivuston asetukset";
-$string['size'] = "Koko";
-$string['socialheadline'] = "Keskustelu - viimeisimmät aiheet";
-$string['someallowguest'] = "Jotkut kurssit saattavat sallia vieras käyttäjät.";
-$string['someerrorswerefound'] = "Joitain tietoja puuttui tai ne olivat vääränlaisia. Katso tarkemmat tiedot alta.";
-$string['startdate'] = "Kurssin aloituspäivämäärä";
-$string['startsignup'] = "Aloita nyt luomalla uusi käyttäjätunnus!";
-$string['state'] = "Maakunta";
-$string['status'] = "Tilanne";
-$string['strftimedate'] = "%%d %%B %%Y";
-$string['strftimedateshort'] = "%%d %%B";
-$string['strftimedatetime'] = "%%d %%B %%Y, %%H:%%M";
-$string['strftimedaydate'] = "%%A, %%d %%B %%Y";
-$string['strftimedaydatetime'] = "%%A, %%d %%B %%Y, %%H:%%M";
-$string['strftimerecent'] = "%%d %%b, %%H:%%M";
-$string['strftimerecentfull'] = "%%a, %%d %%b %%Y, %%H:%%M";
-$string['strftimetime'] = "%%H:%%M";
-$string['stringsnotset'] = "Seuraavat merkkijonot eivät ole määriteltynä tiedostossa \$a";
-$string['studentnotallowed'] = "Pahus, et voi liittyä kurssille tunnuksella '\$a'";
-$string['students'] = "Opiskelijat";
-$string['subcategories'] = "Alakategoriat";
-$string['success'] = "Valmis!";
-$string['summary'] = "Yhteenveto";
-$string['summaryof'] = "\$a Yhteenveto";
-$string['supplyinfo'] = "Ole hyvä ja kerro jotain itsestäsi";
-$string['teacheronly'] = "vain \$a :lle";
-$string['teacherroles'] = "Roolit";
-$string['teachers'] = "Opettajat";
-$string['teacherwho'] = "Kenelle osoitettu";
-$string['textediting'] = "Kun muokkaat tekstiä";
-$string['texteditor'] = "Käytä vakio web lomakkeita";
-$string['textformat'] = "Teksti";
-$string['thanks'] = "Kiitokset";
-$string['theme'] = "Teema";
-$string['themes'] = "Teemat";
-$string['themesaved'] = "Uusi teema tallennettu";
-$string['thischarset'] = "iso-8859-1";
-$string['thislanguage'] = "Suomi";
-$string['time'] = "Aika";
-$string['timezone'] = "Aikavyöhyke";
-$string['to'] = "Saakka";
-$string['today'] = "Tänään";
-$string['todaylogs'] = "Päivän tapahtumat";
-$string['toomanytoshow'] = "Liian paljon käyttäjiä näytettäväksi";
-$string['top'] = "Ylös";
-$string['topic'] = "Aihe";
-$string['topichide'] = "Piilota tämä aihe";
-$string['topicoutline'] = "Aiheen kuvaus";
-$string['topicshow'] = "Näytä tämä aihe";
-$string['total'] = "Yhteensä";
-$string['turneditingoff'] = "Muokkaustila pois";
-$string['turneditingon'] = "Muokkaustila päälle";
-$string['undecided'] = "Valitsematon";
-$string['unenrol'] = "Poista kurssilta";
-$string['unenrolme'] = "Poista minut kurssilta \$a";
-$string['unenrolsure'] = "Oletko varma että haluat poistaa \$a tältä kurssilta?";
-$string['unknowncategory'] = "Tuntematon kategoria";
-$string['unpacking'] = "Puretaan \$a";
-$string['unsafepassword'] = "Liian helposti arvattava tai muuten epäkelpo salasana. Kokeile jotain muuta";
-$string['unusedaccounts'] = "Käyttäjätunnukset jotka ovat olleet käyttämättä eli \$a päivää poistetaan automaattisesti.";
-$string['unzip'] = "Unzip";
-$string['unzippingbackup'] = "Puretaan varmuuskopiota";
-$string['update'] = "Päivitä";
-$string['updated'] = "Päivitetty \$a";
-$string['updatemyprofile'] = "Päivitä profiilini";
-$string['updatesevery'] = "Päivitä joka \$a sekunti";
-$string['updatethis'] = "Päivitä tämä \$a";
-$string['updatethiscourse'] = "Päivitä tämä kurssi";
-$string['updatinga'] = "Päivitetään \$a";
-$string['updatingain'] = "Päivitetään \$a->what ( \$a->in )";
-$string['upload'] = "Lähetä";
-$string['uploadafile'] = "Hae tiedosto";
-$string['uploadedfileto'] = "Tiedosto \$a->file lähetty hakemistoon \$a->directory";
-$string['uploadnofilefound'] = "Tiedostoa ei löytynyt, valitsitko varmasti lähetettävän tiedoston?";
-$string['uploadproblem'] = "Tuntematon virhe tallennettaessa tiedostoa '\$a'. (Ehkä se oli liian suuri?)";
-$string['uploadthisfile'] = "Lähetä tämä tiedosto";
-$string['user'] = "Käyttäjä";
-$string['userdeleted'] = "Tämä tunnus on poistettu";
-$string['userdescription'] = "Kuvaus";
-$string['userfiles'] = "Käyttäjän tiedostot";
-$string['username'] = "Käyttäjätunnus";
-$string['usernameexists'] = "Tämä käyttäjätunnus on jo käytössä, valitse joku muu.";
-$string['userprofilefor'] = "Käyttäjän henkilötiedot \$a";
-$string['users'] = "Käyttäjät";
-$string['userzones'] = "Käyttäjien alueet";
-$string['usingexistingcourse'] = "Käytä olemassaolevaa kurssia";
-$string['view'] = "Näkymä";
-$string['webpage'] = "WWW-sivu";
-$string['week'] = "Viikko";
-$string['weekhide'] = "Piilota tämä viikko";
-$string['weeklyoutline'] = "Viikkonäkymä";
-$string['weekshow'] = "Näytä tämä viikko";
-$string['welcometocourse'] = "Tervetuloa \$a";
-$string['welcometocoursetext'] = "Tervetuloa \$a->coursename!
-Welcome to \$a->coursename!
+<p>Kaikki uudet rekisteröinnit tarkistetaan manuaalisesti ennenkuin ne lisätään listaan mutta tietoja voi päivittää ja tietosi voidaan halutessasi milloin tahansa ottaa pois kaikkien nähtävillä olevasta listasta.';
+$string['registrationno'] = 'En halua vastaanottaa sähköpostia';
+$string['registrationsend'] = 'Lähetä rekisteröintitiedot sivulle moodle.org';
+$string['registrationyes'] = 'Kyllä, tiedottakaa tärkeistä asioista';
+$string['removeadmin'] = 'Poista ylläpitäjä';
+$string['removecreator'] = 'Poista kurssiylläpitäjä';
+$string['removestudent'] = 'Poista opiskelija';
+$string['removeteacher'] = 'Poista opettaja';
+$string['rename'] = 'Nimeä uudelleen';
+$string['renamefileto'] = 'Nimeä tiedosto <b>$a</b> tiedostoksi';
+$string['required'] = 'Vaadittu';
+$string['requireskey'] = 'Tämä kurssi vaatii avaimen';
+$string['resortcoursesbyname'] = 'Järjestä kurssit uudelleen nimen mukaan';
+$string['resources'] = 'Resurssit';
+$string['restore'] = 'Palauta';
+$string['restorecancelled'] = 'Palautus peruutettu';
+$string['restorecoursenow'] = 'Palauta kurssi nyt';
+$string['restorefinished'] = 'Kurssin palautus tehty';
+$string['restoreto'] = 'Palauta kohtaan';
+$string['returningtosite'] = 'Jos sinulla on jo tunnus:';
+$string['revert'] = 'Peruuta';
+$string['role'] = 'Rooli';
+$string['savechanges'] = 'Talleta muutokset';
+$string['scale'] = 'Skaala';
+$string['scales'] = 'Skaalat';
+$string['scalescustom'] = 'Omat skaalaukset';
+$string['scalescustomcreate'] = 'Lisää uusi skaalaus';
+$string['scalescustomno'] = 'Omia skaalauksia ei ole vielä tehty';
+$string['scalesstandard'] = 'Standardi skaalaus';
+$string['scalestip'] = 'Luodaksesi omia skaaloja, käytä \'Skaalat...\' linkkiä kurssin ylläpitövalikossa.';
+$string['search'] = 'Hae';
+$string['searchagain'] = 'Hae uudelleen';
+$string['searchcourses'] = 'Etsi kursseja';
+$string['searchhelp'] = 'Voit hakea useampaa sanaa kerrallaan. <p>sana : etsi mikä tahansa täsmäävä sana.<br>+sana : kaikkien sanojen tulee löytyä.<br>-sana : jätä pois kyseisen sanan sisältävät.';
+$string['searchresults'] = 'Hakutulokset';
+$string['sec'] = 'sekunti';
+$string['secs'] = 'sekuntia';
+$string['section'] = 'Osa';
+$string['sections'] = 'Osat';
+$string['select'] = 'Valittu';
+$string['selectacountry'] = 'Valitse maa';
+$string['selectednowmove'] = '$a tiedostoa valittu. Siirry nyt kohdehakemistoon ja paina \"Siirrä tiedostot tänne\"';
+$string['senddetails'] = 'Lähetä tiedot sähköpostilla';
+$string['separateandconnected'] = 'Eristyvä ja sosiaalinen oppiminen';
+$string['serverlocaltime'] = 'Palvelimen aika';
+$string['settings'] = 'Asetukset';
+$string['shortname'] = 'Lyhyt nimi';
+$string['shortnametaken'] = 'Annnettu kurssin lyhyt nimi on jo käytössä toisella kursilla.';
+$string['shortsitename'] = 'Lyhyt nimi sivustolle (yksi sana)';
+$string['show'] = 'Näytä';
+$string['showall'] = 'Näytä kaikki $a';
+$string['showallcourses'] = 'Näytä kaikki kurssit';
+$string['showalltopics'] = 'Näytä kaikki aiheet';
+$string['showallusers'] = 'Näytä kaikki käyttäjät';
+$string['showallweeks'] = 'Näytä kaikki viikot';
+$string['showgrades'] = 'Näytä arvioinnit';
+$string['showlistofcourses'] = 'Näytä kurssilista';
+$string['showonlytopic'] = 'Näytä vain aihe $a';
+$string['showonlyweek'] = 'Näytä vain viikko $a';
+$string['showrecent'] = 'Näytä viimeiset tapahtumat';
+$string['showreports'] = 'Näytä tapahtuma raportti';
+$string['showtheselogs'] = 'Näytä nämä tapahtumat';
+$string['since'] = 'Alkaen';
+$string['site'] = 'Sivusto';
+$string['sitefiles'] = 'Sivuston tiedostot';
+$string['sitelogs'] = 'Sivuston tapahtumat';
+$string['sitenews'] = 'Sivuston uutiset';
+$string['sites'] = 'Sivustot';
+$string['sitesettings'] = 'Sivuston asetukset';
+$string['size'] = 'Koko';
+$string['sizeb'] = 'tavua';
+$string['sizegb'] = 'Gt';
+$string['sizekb'] = 'Kt';
+$string['sizemb'] = 'Mt';
+$string['socialheadline'] = 'Keskustelu - viimeisimmät aiheet';
+$string['someallowguest'] = 'Jotkut kurssit saattavat sallia vieras käyttäjät.';
+$string['someerrorswerefound'] = 'Joitain tietoja puuttui tai ne olivat vääränlaisia. Katso tarkemmat tiedot alta.';
+$string['startdate'] = 'Kurssin aloituspäivämäärä';
+$string['startsignup'] = 'Aloita nyt luomalla uusi käyttäjätunnus!';
+$string['state'] = 'Maakunta';
+$string['status'] = 'Tilanne';
+$string['strftimedate'] = '%%d %%B %%Y';
+$string['strftimedateshort'] = '%%d %%B';
+$string['strftimedatetime'] = '%%d %%B %%Y, %%H:%%M';
+$string['strftimedaydate'] = '%%A, %%d %%B %%Y';
+$string['strftimedaydatetime'] = '%%A, %%d %%B %%Y, %%H:%%M';
+$string['strftimerecent'] = '%%d %%b, %%H:%%M';
+$string['strftimerecentfull'] = '%%a, %%d %%b %%Y, %%H:%%M';
+$string['strftimetime'] = '%%H:%%M';
+$string['stringsnotset'] = 'Seuraavat merkkijonot eivät ole määriteltynä tiedostossa $a';
+$string['studentnotallowed'] = 'Pahus, et voi liittyä kurssille tunnuksella \'$a\'';
+$string['students'] = 'Opiskelijat';
+$string['subcategories'] = 'Alakategoriat';
+$string['success'] = 'Valmis!';
+$string['summary'] = 'Yhteenveto';
+$string['summaryof'] = '$a Yhteenveto';
+$string['supplyinfo'] = 'Ole hyvä ja kerro jotain itsestäsi';
+$string['teacheronly'] = 'vain $a :lle';
+$string['teacherroles'] = 'Roolit';
+$string['teachers'] = 'Opettajat';
+$string['textediting'] = 'Kun muokkaat tekstiä';
+$string['texteditor'] = 'Käytä vakio web lomakkeita';
+$string['textformat'] = 'Teksti';
+$string['thanks'] = 'Kiitokset';
+$string['theme'] = 'Teema';
+$string['themes'] = 'Teemat';
+$string['themesaved'] = 'Uusi teema tallennettu';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Suomi';
+$string['time'] = 'Aika';
+$string['timezone'] = 'Aikavyöhyke';
+$string['to'] = 'Saakka';
+$string['today'] = 'Tänään';
+$string['todaylogs'] = 'Päivän tapahtumat';
+$string['toomanytoshow'] = 'Liian paljon käyttäjiä näytettäväksi';
+$string['top'] = 'Ylös';
+$string['topic'] = 'Aihe';
+$string['topichide'] = 'Piilota tämä aihe';
+$string['topicoutline'] = 'Aiheen kuvaus';
+$string['topicshow'] = 'Näytä tämä aihe';
+$string['total'] = 'Yhteensä';
+$string['turneditingoff'] = 'Muokkaustila pois';
+$string['turneditingon'] = 'Muokkaustila päälle';
+$string['undecided'] = 'Valitsematon';
+$string['unenrol'] = 'Poista kurssilta';
+$string['unenrolme'] = 'Poista minut kurssilta $a';
+$string['unenrolsure'] = 'Oletko varma että haluat poistaa $a tältä kurssilta?';
+$string['unknowncategory'] = 'Tuntematon kategoria';
+$string['unpacking'] = 'Puretaan $a';
+$string['unsafepassword'] = 'Liian helposti arvattava tai muuten epäkelpo salasana. Kokeile jotain muuta';
+$string['unusedaccounts'] = 'Käyttäjätunnukset jotka ovat olleet käyttämättä eli $a päivää poistetaan automaattisesti.';
+$string['unzip'] = 'Unzip';
+$string['unzippingbackup'] = 'Puretaan varmuuskopiota';
+$string['update'] = 'Päivitä';
+$string['updated'] = 'Päivitetty $a';
+$string['updatemyprofile'] = 'Päivitä profiilini';
+$string['updatesevery'] = 'Päivitä joka $a sekunti';
+$string['updatethis'] = 'Päivitä tämä $a';
+$string['updatethiscourse'] = 'Päivitä tämä kurssi';
+$string['updatinga'] = 'Päivitetään $a';
+$string['updatingain'] = 'Päivitetään $a->what ( $a->in )';
+$string['upload'] = 'Lähetä';
+$string['uploadafile'] = 'Hae tiedosto';
+$string['uploadedfileto'] = 'Tiedosto $a->file lähetty hakemistoon $a->directory';
+$string['uploadnofilefound'] = 'Tiedostoa ei löytynyt, valitsitko varmasti lähetettävän tiedoston?';
+$string['uploadproblem'] = 'Tuntematon virhe tallennettaessa tiedostoa \'$a\'. (Ehkä se oli liian suuri?)';
+$string['uploadthisfile'] = 'Lähetä tämä tiedosto';
+$string['user'] = 'Käyttäjä';
+$string['userdeleted'] = 'Tämä tunnus on poistettu';
+$string['userdescription'] = 'Kuvaus';
+$string['userfiles'] = 'Käyttäjän tiedostot';
+$string['username'] = 'Käyttäjätunnus';
+$string['usernameexists'] = 'Tämä käyttäjätunnus on jo käytössä, valitse joku muu.';
+$string['userprofilefor'] = 'Käyttäjän henkilötiedot $a';
+$string['users'] = 'Käyttäjät';
+$string['userzones'] = 'Käyttäjien alueet';
+$string['usingexistingcourse'] = 'Käytä olemassaolevaa kurssia';
+$string['version'] = 'Versio';
+$string['view'] = 'Näkymä';
+$string['webpage'] = 'WWW-sivu';
+$string['week'] = 'Viikko';
+$string['weekhide'] = 'Piilota tämä viikko';
+$string['weeklyoutline'] = 'Viikkonäkymä';
+$string['weekshow'] = 'Näytä tämä viikko';
+$string['welcometocourse'] = 'Tervetuloa $a';
+$string['welcometocoursetext'] = 'Tervetuloa $a->coursename!
+Welcome to $a->coursename!
One of the first things you should do is edit your profile page
within the course so that we can learn more about you:
Ensimmäiseksi sinun kannattaa muokata profiiliasi jotta muut voivat tutustua sinuun.
- \$a->profileurl";
-$string['whattocallzip'] = "Miksi haluat kutsuttavan zip tiedostoa?";
-$string['whosent'] = "Kuka lähetti";
-$string['withchosenfiles'] = "Valituilla tiedostoilla";
-$string['withoutuserdata'] = "ilman käyttäjien tiedostoita";
-$string['withuserdata'] = "käyttäjien tiedostoiden kanssa";
-$string['wordforstudent'] = "Sana opiskelijalle";
-$string['wordforstudenteg'] = "esim opiskelija, osallistuja jne...";
-$string['wordforstudents'] = "Sana opiskelijoille";
-$string['wordforstudentseg'] = "esim opiskelijat, osallistujat jne...";
-$string['wordforteacher'] = "Sana opettajalle";
-$string['wordforteachereg'] = "esim opettaja, ohjaaja jne...";
-$string['wordforteachers'] = "Sana opettajille";
-$string['wordforteacherseg'] = "mm opettajat, ohjaajat jne...";
-$string['writingcategoriesandquestions'] = "Kirjoitetaan kategorioita ja kysymyksiä";
-$string['writingcoursedata'] = "Kirjoitetaan kurssidataa";
-$string['writinggeneralinfo'] = "Kirjoitetaan yleistietoja";
-$string['writingheader'] = "Kirjoitetaan otsikkoa";
-$string['writingloginfo'] = "Kirjoitetaan lokitietoja";
-$string['writingmoduleinfo'] = "Kirjoitetaan modulitietoja";
-$string['writingscalesinfo'] = "Kirjoitetaan skaalausitietoja";
-$string['writinguserinfo'] = "Kirjoitetaan käyttäjätietoja";
-$string['wrongpassword'] = "Väärä salasana";
-$string['yes'] = "Kyllä";
-$string['youareabouttocreatezip'] = "Olet aikeissa luoda zip tiedoston, joka sisältää";
-$string['youaregoingtorestorefrom'] = "Olet aikeissa aloittaa palautusprosessin kurssille";
-$string['yourlastlogin'] = "Olet viimeksi kirjautunut:";
-$string['yourself'] = "itse";
-$string['yourteacher'] = "sinun \$a";
-$string['zippingbackup'] = "Pakataan varmuskopiota";
+ $a->profileurl';
+$string['whattocallzip'] = 'Miksi haluat kutsuttavan zip tiedostoa?';
+$string['withchosenfiles'] = 'Valituilla tiedostoilla';
+$string['withoutuserdata'] = 'ilman käyttäjien tiedostoita';
+$string['withuserdata'] = 'käyttäjien tiedostoiden kanssa';
+$string['wordforstudent'] = 'Sana opiskelijalle';
+$string['wordforstudenteg'] = 'esim opiskelija, osallistuja jne...';
+$string['wordforstudents'] = 'Sana opiskelijoille';
+$string['wordforstudentseg'] = 'esim opiskelijat, osallistujat jne...';
+$string['wordforteacher'] = 'Sana opettajalle';
+$string['wordforteachereg'] = 'esim opettaja, ohjaaja jne...';
+$string['wordforteachers'] = 'Sana opettajille';
+$string['wordforteacherseg'] = 'mm opettajat, ohjaajat jne...';
+$string['writingcategoriesandquestions'] = 'Kirjoitetaan kategorioita ja kysymyksiä';
+$string['writingcoursedata'] = 'Kirjoitetaan kurssidataa';
+$string['writinggeneralinfo'] = 'Kirjoitetaan yleistietoja';
+$string['writingheader'] = 'Kirjoitetaan otsikkoa';
+$string['writingloginfo'] = 'Kirjoitetaan lokitietoja';
+$string['writingmoduleinfo'] = 'Kirjoitetaan modulitietoja';
+$string['writingscalesinfo'] = 'Kirjoitetaan skaalausitietoja';
+$string['writinguserinfo'] = 'Kirjoitetaan käyttäjätietoja';
+$string['wrongpassword'] = 'Väärä salasana';
+$string['yes'] = 'Kyllä';
+$string['youareabouttocreatezip'] = 'Olet aikeissa luoda zip tiedoston, joka sisältää';
+$string['youaregoingtorestorefrom'] = 'Olet aikeissa aloittaa palautusprosessin kurssille';
+$string['yourlastlogin'] = 'Olet viimeksi kirjautunut:';
+$string['yourself'] = 'itse';
+$string['yourteacher'] = 'sinun $a';
+$string['zippingbackup'] = 'Pakataan varmuskopiota';
?>

0 comments on commit 4252895

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.