Permalink
Browse files

filling in missing strings

  • Loading branch information...
1 parent d53c70d commit 4350adc1fbb4921cf7438ff0f6831b3109c45add koenr committed Dec 18, 2003
Showing with 21 additions and 3 deletions.
  1. +3 −1 lang/nl/moodle.php
  2. +7 −1 lang/nl/quiz.php
  3. +11 −1 lang/nl/resource.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.2 development (2003113000)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.2 development (2003121500)
$string['action'] = 'Actie';
@@ -208,6 +208,7 @@
$string['defaultcourseteacher'] = 'Docent';
$string['defaultcourseteachers'] = 'Docenten';
$string['delete'] = 'Verwijder';
+$string['deleteall'] = 'Verwijder alle';
$string['deletecheck'] = 'Verwijder $a?';
$string['deletecheckfiles'] = 'Weet je het 100 procent zeker dat je deze bestanden wilt verwijderen?';
$string['deletecheckfull'] = 'Weet je het 100 procent zeker dat je $a volledig wilt verwijderen?';
@@ -219,6 +220,7 @@
$string['deletedactivity'] = '$a verwijderd';
$string['deletedcourse'] = '$a is volledig verwijderd';
$string['deletednot'] = 'Kon $a niet verwijderen!';
+$string['deleteselected'] = 'Verwijder geselecteerde';
$string['deletingcourse'] = '$a verwijderen';
$string['deletingexistingcoursedata'] = 'Bestaande data van een vak verwijderen';
$string['deletingolddata'] = 'Oude data verwijderen';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.2 development (2003113000)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.2 development (2003121500)
$string['acceptederror'] = 'Geaccepteerde fout';
@@ -9,6 +9,7 @@
$string['addquestions'] = 'Voeg vragen toe';
$string['addquestionstoquiz'] = 'Voeg vragen aan de huidige test toe';
$string['addselectedtoquiz'] = 'Voeg het geselecteerde toe aan de test';
+$string['aiken'] = 'Aiken opmaak';
$string['allowreview'] = 'Sta nalezen toe';
$string['alreadysubmitted'] = 'Waarschijnlijk heb je deze poging al ingestuurd';
$string['alwaysavailable'] = 'Altijd beschikbaar ';
@@ -17,6 +18,7 @@
$string['answersingleno'] = 'Meerdere antwoorden toegestaan';
$string['answersingleyes'] = 'Slechts één antwoord';
$string['answerswithacceptederrormarginmustbenumeric'] = 'Antwoorden met een geaccepteerde fout moeten numeriek zijn';
+$string['aon'] = 'AON opmaak';
$string['attempt'] = 'Poging $a';
$string['attemptfirst'] = 'Eerste poging';
$string['attemptlast'] = 'Laatste poging';
@@ -43,13 +45,15 @@
$string['countdown'] = 'Aftellen';
$string['countdownfinished'] = 'De test gaat dicht. Je moet nu je antwoorden insturen.';
$string['countdowntenminutes'] = 'De test gaat over tien minuten dicht.';
+$string['coursetestmanager'] = 'Course Test Manager opmaak';
$string['createmultiple'] = 'Maak meerdere vragen';
$string['createnewquestion'] = 'Maak een nieuwe vraag';
$string['custom'] = 'Aangepast formaat';
$string['daysavailable'] = 'Dagen beschikbaar';
$string['default'] = 'Standaard';
$string['defaultgrade'] = 'Standaard beoordeling vraag';
$string['defaultinfo'] = 'De standaardcategorie voor vragen.';
+$string['deleteattemptcheck'] = 'Ben je er zeker van dat je deze pogingen wil verwijderen?';
$string['deletequestioncheck'] = 'Weet je heel zeker dat je \'$a\' wilt verwijderen?';
$string['description'] = 'Beschrijving';
$string['discrimination'] = 'Discrim. Index';
@@ -66,6 +70,7 @@
$string['editingrandomsamatch'] = 'Een willekeurige vraag met kort antwoord bewerken';
$string['editingshortanswer'] = 'Een vraag met kort antwoord bewerken';
$string['editingtruefalse'] = 'Een waar/onwaar vraag bewerken';
+$string['editquestions'] = 'Bewerk vragen';
$string['false'] = 'Onwaar';
$string['feedback'] = 'Feedback';
$string['fileformat'] = 'Bestandsformaat';
@@ -78,6 +83,7 @@
$string['fractionsnomax'] = 'Eén van de antwoorden moet 100%% zijn, zodat het mogelijk is
<BR>om een vol punt voor deze vraag te krijgen.
<BR>Wil je terug gaan en deze vraag verbeteren?';
+$string['gift'] = 'GIFT opmaak';
$string['gradeaverage'] = 'Gemiddelde cijfer';
$string['gradehighest'] = 'Hoogste cijfer';
$string['grademethod'] = 'Beoordelingsmethode';
View
@@ -1,12 +1,22 @@
<?PHP // $Id$
- // resource.php - created with Moodle 1.2 development (2003113000)
+ // resource.php - created with Moodle 1.2 development (2003121500)
$string['addresource'] = 'Voeg bron toe';
$string['chooseafile'] = 'Kies of upload een bestand';
$string['configdefaulturl'] = 'Deze waarde wordt gebruikt om een deel van de URL in te vullen wanneer er een nieuwe URL-gebaseerde bron gemaakt wordt.';
$string['configfilterexternalpages'] = 'Door deze instelling in te schakelen zullen alle externe bronnen (web paginas, geüploade HTML-pagina\'s) verwerkt worden door de site-filters (zoals de autolinks van de woordenlijst bijvoorbeeld). Door deze optie in te schakelen kan je site behoorlijk vertragen - gebruik dit voorzichtig en alleen als je het echt nodig hebt';
$string['configframesize'] = 'Als een webpagina of een geüpload bestand binnen een frame wordt weergegeven, dan is deze waarde de hoogte (in pixels) van het bovenste frame (dat de navigatie bevat).';
+$string['configpopup'] = 'Als een nieuwe bron toegevoegd wordt die in een popup-venster getoond kan worden, moet dat dan de standaard optie zijn?';
+$string['configpopupdirectories'] = 'Wil je dat in popup-vensters standaard de links naar mappen getoond worden?';
+$string['configpopupheight'] = 'Welke hoogte is de standaardhoogte voor popup-vensters?';
+$string['configpopuplocation'] = 'Wil je dat popup-vensters standaard een adresbalk hebben?';
+$string['configpopupmenubar'] = 'Wil je dat popup-venster standaard een menubalk hebben?';
+$string['configpopupresizable'] = 'Wil je dat de grootte van popup-vensters standaard kan gewijzigd worden?';
+$string['configpopupscrollbars'] = 'Wil je dat standaard scrollen in popup-vensters mogelijk is?';
+$string['configpopupstatus'] = 'Wil je dat popup-vensters standaard een statusbalk hebben?';
+$string['configpopuptoolbar'] = 'Wil je dat popup-vensters standaard een knoppenbalk hebben?';
+$string['configpopupwidth'] = 'Hoe breed zou een popup-venster standaard moeten zijn?';
$string['configwebsearch'] = 'Wanneer je een URL als webpagina of link toevoegd, wordt deze plaats aangeboden als een site om de gebruiker te helpen de URL te zoeken.';
$string['editingaresource'] = 'Bewerk een bron';
$string['example'] = 'Voorbeeld';

0 comments on commit 4350adc

Please sign in to comment.