Permalink
Browse files

filling in missing strings...

  • Loading branch information...
1 parent 94f14f4 commit 43719c6c9b547b9869c04382b4e8625643aaff2d koenr committed Apr 27, 2004
Showing with 14 additions and 3 deletions.
  1. +5 −1 lang/nl/calendar.php
  2. +5 −2 lang/nl/forum.php
  3. +4 −0 lang/nl/moodle.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // calendar.php - created with Moodle 1.3 development (2004040500)
+ // calendar.php - created with Moodle 1.3 development (2004042600)
$string['april'] = 'April';
@@ -38,6 +38,7 @@
$string['explain_lookahead'] = 'Met deze instelling stel in hoeveel dagen vooruit je activiteiten op de kalender worden weergegeven. Activiteiten die later gebeuren, worden niet getoond. Merk op dat <strong> er geen garantie is </strong> dat alle activiteiten in dit tijdskader getoond zullen worden; als er teveel zijn (meer dan de \"maximum aantal getoonde activiteiten \" instelling) dan zullen de activiteiten het verst in de toekomst niet getoond worden.';
$string['explain_maxevents'] = 'Deze instelling stelt het maximum aantal getoonde activiteiten in. Als je hier een groot getal ingeeft, dan is het mogelijk dat het tonen van de komende activiteiten een groot deel van je scherm innemen.';
$string['explain_startwday'] = 'Deze instelling configureert de manier waarop de maandkalenders getoond worden. Gebruik ze om die te tonen zoals je gewoon bent ze te zien.';
+$string['explain_timeformat'] = 'Met deze instelling kun je bepalen hoe de tijd getoond wordt in de kalender. Je kunt kiezen tussen 12 of 24 uur opmaak. Als je voor de standaardinstelling kiest, dan zal de opmaak automatisch gekozen worden volgens de taal die je gebruikt op je site.';
$string['february'] = 'Februari';
$string['fri'] = 'Vr';
$string['friday'] = 'Vrijdag';
@@ -61,6 +62,7 @@
$string['pref_lookahead'] = 'Kijk naar komende activiteiten';
$string['pref_maxevents'] = 'Maximum aantal getoonde activiteiten';
$string['pref_startwday'] = 'Eerste dag van de week';
+$string['pref_timeformat'] = 'Tijdsweergave';
$string['preferences'] = 'Voorkeuren';
$string['preferences_available'] = 'Persoonlijke voorkeuren';
$string['sat'] = 'Za';
@@ -72,6 +74,8 @@
$string['sunday'] = 'Zondag';
$string['thu'] = 'Do';
$string['thursday'] = 'Donderdag';
+$string['timeformat_12'] = '12-uur (am/pm)';
+$string['timeformat_24'] = '24-uur';
$string['today'] = 'Vandaag';
$string['tomorrow'] = 'Morgen';
$string['tt_deleteevent'] = 'Wis activiteit';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
+ // forum.php - created with Moodle 1.3 development (2004042600)
$string['addanewdiscussion'] = 'Voeg een nieuw onderwerp voor discussie toe';
@@ -121,12 +121,14 @@
$string['searcholderposts'] = 'Doorzoek oudere berichten...';
$string['searchresults'] = 'Zoekresultaten';
$string['sendinratings'] = 'Bewaar mijn beoordelingen';
-$string['showsubscribers'] = 'Toon leden';
+$string['showsubscribers'] = 'Toon / wijzig leden';
$string['singleforum'] = 'Eén eenvoudige discussie';
$string['startedby'] = 'Begonnen door';
$string['subject'] = 'Onderwerp ';
$string['subscribe'] = 'Wordt lid van dit forum';
+$string['subscribeall'] = 'Maak alle deelnemers van het vak lid van dit forum';
$string['subscribed'] = 'Lid';
+$string['subscribenone'] = 'Zeg lidmaatschap van alle leden van dit forum op';
$string['subscribers'] = 'Leden';
$string['subscribersto'] = 'Leden van \'$a\'';
$string['subscribestart'] = 'Stuur me een kopie per e-mail wanneer iemand post op dit forum';
@@ -135,6 +137,7 @@
$string['subscriptions'] = 'Inschrijvingen';
$string['unsubscribe'] = 'Zeg het lidmaatschap van dit forum op';
$string['unsubscribed'] = 'Lidmaatschap opgezegd';
+$string['unsubscribeshort'] = 'Lidmaatschap opzeggen';
$string['youratedthis'] = 'Je beoordeelde dit';
$string['yournewtopic'] = 'Je nieuwe discussie onderwerp';
$string['yourreply'] = 'Jouw antwoord';
View
@@ -101,6 +101,7 @@
$string['backupuserfileshelp'] = 'Selecteer als je gebruikersbestanden in de de backup';
$string['backupusershelp'] = 'Selecteer als je alle gebruikers op de server of alleen de gebruikers van het vak in de backup wil';
$string['backupversion'] = 'Versie backup';
+$string['blocks'] = 'Blokken';
$string['blocksetup'] = 'Installeren van de tabellen voor blokken';
$string['blocksuccess'] = '$a tabellen zijn juist geïnstalleerd';
$string['bycourseorder'] = 'In volgorde van vak';
@@ -440,6 +441,9 @@
$string['helptext'] = 'Hoe je een tekst kunt schrijven ';
$string['helpwiki'] = 'Hoe je een Wiki-tekst kunt schrijven';
$string['helpwriting'] = 'Schrijf zorgvuldig';
+$string['hiddentopics'] = 'Verborgen onderwerpen';
+$string['hiddentopicscollapsed'] = 'Verborgen onderwerpen worden samengeklapt getoond';
+$string['hiddentopicsinvisible'] = 'Verborgen onderwerpen zijn helemaal onzichtbaar';
$string['hide'] = 'Verberg';
$string['hidepicture'] = 'Verberg afbeelding';
$string['hits'] = 'Hits';

0 comments on commit 43719c6

Please sign in to comment.