Browse files

updatet languagefiles and added missing strings

  • Loading branch information...
1 parent bd3da8a commit 44d95969b2e96c5bf3e0959bef7e529893a94ea6 gniske committed Sep 19, 2004
View
45 lang/da/appointment.php
@@ -0,0 +1,45 @@
+<?PHP // $Id$
+ // appointment.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+
+
+$string['allowresubmit'] = 'Tillad gentagelser';
+$string['appointmentdetails'] = 'Aftale detaljer';
+$string['appointmentlocation'] = 'Aftales lokation';
+$string['appointmentname'] = 'Aftales navn';
+$string['date'] = 'Dato for aftalen';
+$string['description'] = 'Beskrivelse';
+$string['early'] = '$a for tidligt';
+$string['failedupdatefeedback'] = 'Kunne ikke opdatere sendt tilbagemelding for bruger $a';
+$string['feedback'] = 'Tilbagemelding';
+$string['feedbackupdated'] = 'Tilbagemeldinger opdateret for $a personer';
+$string['late'] = '$a for sent';
+$string['maximumgrade'] = 'Maksimal karakter';
+$string['maximumsize'] = 'Maksimal størrelse';
+$string['modulename'] = 'Aftale';
+$string['modulenameplural'] = 'Aftaler';
+$string['newsubmissions'] = 'Aftaler gemt';
+$string['notgradedyet'] = 'Ikke bedømt endnu';
+$string['notsubmittedyet'] = 'Ikke sendt endnu';
+$string['overwritewarning'] = 'Advarsel: Hvis du uploader igen vil det OVERSKRIVE din nuværende aflevering.';
+$string['saveallfeedback'] = 'Gem alle mine tilbagemeldinger';
+$string['submissionfeedback'] = 'Send tilbagemelding';
+$string['submissions'] = 'Afleveringer';
+$string['submitappointment'] = 'Gem din aftale vha. denne form';
+$string['submitted'] = 'Gemt';
+$string['timeend'] = 'Sluttid';
+$string['timestart'] = 'Starttid';
+$string['typeoffline'] = 'Offline aktivitet';
+$string['typeuploadsingle'] = 'Upload en enkelt fil';
+$string['uploadbadname'] = 'Dette filnavn indeholdt ugyldige karaktere og kunne derfor ikke uploades.';
+$string['uploadedfiles'] = 'Uploadede filer';
+$string['uploaderror'] = 'Der er opstået en fejl i forbindelse med at filen skulle gemmes på serveren.';
+$string['uploadfailnoupdate'] = 'Filen er uploaded korrekt, men kunne ikke opdatere din aflevering.';
+$string['uploadfiletoobig'] = 'Desværre, filen er for stor (max $a bytes)';
+$string['uploadnofilefound'] = 'Ingen fil fundet - Er du sikker på at du har valgt en fil at uploade?';
+$string['uploadnotregistered'] = '\'$a\' blev uploaded OK men afleveringen kunne ikke registreres.';
+$string['uploadsuccess'] = 'Uploadede \'$a\' korrekt';
+$string['viewfeedback'] = 'Vis aftale karaktere og tilbagemeldinger';
+$string['viewsubmissions'] = 'Vis $a afleverede aftaler';
+$string['yoursubmission'] = 'Din aflevering';
+
+?>
View
11 lang/da/auth.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
+ // auth.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
$string['auth_dbdescription'] = 'Denne metode bruger en ekstern database for at kontrollere om et givet username og password er gyldigt. Hvis konto\'en er ny, kan oplysninger fra andre felter også kopieres ind i Moodle.';
@@ -16,6 +16,13 @@
$string['auth_dbuser'] = 'Username med læserrettigheder til databasen';
$string['auth_emaildescription'] = 'Email bekræftigelse er default godkendelsesmetode. Når brugerne melder sig ind og vælger deres username og password, vil en bekræftigelses email blive sendt til brugerens emailaddresse. Denne email indeholder et sikkert link til en side, hvor brugeren kan bekræftige sine oplysninger. Fremtidige logins kontrolleres ved sammenligning af det username og password, som der er gemt i databasen.';
$string['auth_emailtitle'] = 'Email-baseret godkendelse';
+$string['auth_fccreators'] = 'Liste af grupper hvis medlemmer kan oprette nye kurser. Adskil flere grupper med \';\'. Navne skal staves nøjagtig som på FirstClass serveren. Systemet er case-sensitivt.';
+$string['auth_fcdescription'] = 'Denne metode bruger en FirstClass server til at kontrollere om et givent brugernavn og password er korrekt.';
+$string['auth_fcfppport'] = 'Server port (3333 er den mest brugte)';
+$string['auth_fchost'] = 'FirstClass server adresse. Brug IP-nummeret eller DNS-navnet.';
+$string['auth_fcpasswd'] = 'Password for ovenstående konto';
+$string['auth_fctitle'] = 'Brug en FirstClass Server';
+$string['auth_fcuserid'] = 'BrugerID for FirstClass konto med privilegiet \'Subadministrator\' sat.';
$string['auth_imapdescription'] = 'Denne metode bruger en IMAP server for at kontrollere om usernam og password er gyldigt.';
$string['auth_imaphost'] = 'IMAP server addressen. Brug IP nummeret, ikke DNS navn.';
$string['auth_imapport'] = 'IMAP server port nummer. Sædvanligvis er det 143 eller 993.';
@@ -28,7 +35,7 @@
$string['auth_ldap_creators'] = 'List af grupper hvis medlemmer kan oprette nye kurser. Adskil flere grupper med \';\'. F.eks. i stil med \'cn=teachers, ou=staff, o=myirg\'';
$string['auth_ldap_host_url'] = 'Angiv LDAP host i URL-form f.eks. \'ldap://ldap.myorg.com/\' eller \'ldaps://ldap.myorg.com/\' ';
$string['auth_ldap_memberattribute'] = 'Angiv bruger attribut, når en bruger tilhører en gruppe. Normalt \'member\'';
-$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Sæt værdi &lt;&gt; 0 hvis du vil søge efter brugere ud fra underemner.';
+$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Sæt værdi <> 0 hvis du vil søge efter brugere ud fra underemner.';
$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Updater bruger information (fornavn, efternavn, addresse..) fra LDAP til Moodle. Se /auth/ldap/attr_mappings.php for information';
$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'Attributten til navngivning/søgning af brugere. Sædvanligvis \'cn\'.';
$string['auth_ldap_version'] = 'Versionen af LDQP protokollen din server bruger.';
View
3 lang/da/choice.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // choice.php - created with Moodle 1.3.3 (2004052503)
+ // choice.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
$string['allowupdate'] = 'Tillad spørgsmålet at blive opdateret';
@@ -9,6 +9,7 @@
$string['choicename'] = 'Spørgsmål navn';
$string['choiceopen'] = 'Åben';
$string['choicetext'] = 'Spørgsmål tekst';
+$string['havetologin'] = 'Du bliver nødt til at logge på før du kan afgive dit valg.';
$string['modulename'] = 'Spørgsmål';
$string['modulenameplural'] = 'Spørgsmål';
$string['mustchooseone'] = 'Du skal vælge et svar før du gemmer. Der blev ikke gemt noget.';
View
8 lang/da/editor.php
@@ -1,13 +1,16 @@
<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.3.3 (2004052503)
+ // editor.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
$string['about'] = 'Om denne editor';
$string['absbottom'] = 'Absolut Bund';
-$string['middle'] = 'Absolut midt';
+$string['absmiddle'] = 'Absolut midt';
$string['address'] = 'Adresse';
$string['alignment'] = 'Placering';
$string['alternatetext'] = 'Alternativ tekst';
+$string['anchorhelp'] = 'Dette laver kun ankeret. Du bliver stadig nødt til at lave linket manuelt.';
+$string['anchorname'] = 'Ankernavn';
+$string['anchors'] = 'Ankre';
$string['baseline'] = 'grundlinie';
$string['bold'] = 'Fed';
$string['borderthickness'] = 'Kanttykkelse';
@@ -21,6 +24,7 @@
$string['close'] = 'Luk';
$string['cols'] = 'Kolonner';
$string['copy'] = 'Kopier markeret tekst';
+$string['createanchor'] = 'Lav anker';
$string['createfolder'] = 'Lav mappe';
$string['createlink'] = 'Indsæt weblink';
$string['cut'] = 'Klip markeret tekst';
View
18 lang/da/enrol_database.php
@@ -0,0 +1,18 @@
+<?PHP // $Id$
+ // enrol_database.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+
+
+$string['dbhost'] = 'Værtsnavn for database server';
+$string['dbname'] = 'Den specifikke database der skal bruges';
+$string['dbpass'] = 'Password for at tilgå serveren';
+$string['dbtable'] = 'Tabellen i databasen';
+$string['dbtype'] = 'Typen på databaseserveren';
+$string['dbuser'] = 'Brugernavn for at tilgå serveren';
+$string['description'] = 'Du kan bruge en ekstern database (af næsten enhver slags) til at kontrollere dine tilmeldinger til kurser. Det forudsættes at den eksterne database indeholder et felt med et kursusID og et felt der indeholder et brugerID. Disse bliver så sammenlignet med de felter du vælger i det lokale kursus og brugertabel. ';
+$string['enrolname'] = 'Ekstern database';
+$string['localcoursefield'] = 'Navnet på feltet i kursustabellen som skal bruges for at sammenligne med i den eksterne database (f.eks. IDnummer)';
+$string['localuserfield'] = 'Navnet på feltet i den lokale brugertabel som kan bruges til at sammenligne brugeren med den eksterne database (f.eks IDnummer)';
+$string['remotecoursefield'] = 'Feltet i den eksterne database hvor feltet med kursusID\'et forventes at være.';
+$string['remoteuserfield'] = 'Feltet i den eksterne database hvor feltet med brugerID\'et forventes at være.';
+
+?>
View
13 lang/da/enrol_flatfile.php
@@ -1,9 +1,20 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.3.3 (2004052503)
+ // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+$string['description'] = 'Denne metode vil kontinuerligt kontrollere og behandle en specielt formateret tekstfil som du specificere hvor ligger. Denne fil kan ligne noget i stil med dette:<pre>
+add, student, 5, CF101
+add, teacher, 6, CF101
+add, teacheredit, 7, CF101
+del, student, 8, CF101
+del, student, 17, CF101
+add, student, 21, CF101, 1091115000, 1091215000
+</pre>';
$string['enrolname'] = 'Flad fil';
$string['filelockedmail'] = 'Tekstfilen der bruges til filbaseret tilmelding ($a) kan ikke slettes af cron processen. Dette betyder som oftest at rettighederne på den er forkert. Ret venlist rettighederne så moodle kan slette den, i modsat fald kan den tilmeldningerne blive behandlet flere gange. ';
$string['filelockedmailsubject'] = 'Alvorlig fejl: Tilmeldingsfil.';
+$string['location'] = 'Fil lokation';
+$string['mailadmin'] = 'Orienter admin via email';
+$string['mailusers'] = 'Orienter brugere via email';
?>
View
7 lang/da/enrol_internal.php
@@ -1,7 +1,12 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_internal.php - created with Moodle 1.3.3 (2004052503)
+ // enrol_internal.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+$string['description'] = 'Dette er den normale form for tilmelding. Der er to almindelige metoder hvormed en student kan blive tilknyttet et kursus.
+<ul>
+<li>En lærer eller admin kan tilmelde dem manuelt vha. linket i kursusadministrationsmenuen i kurset.</li>
+<li>Et kursus kan have en kursusnøgle, og alle som kender den nøgle kan tilmelde dem selv til kurset.</li>
+</ul>';
$string['enrolname'] = 'Intern tilmelding';
?>
View
4 lang/da/enrol_paypal.php
@@ -1,7 +1,9 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.3.3 (2004052503)
+ // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+$string['business'] = 'Emailadressen til din forretnings Paypal konto';
+$string['description'] = 'PayPal modulet giver mulighed for betalingskurser. Hvis prisen for et kursus er 0 DKr bliver der ikke promptet for betaling. Der er desuden en global pris, som man kan sætte. Den gælder for alle kurser hvis der for kurset ikke er angivet en særlig pris. I så fald vil prisen for kurset have fortrinsret over den globale pris. ';
$string['enrolname'] = 'Paypal';
$string['sendpaymentbutton'] = 'Send betaling via Paypal';
View
4 lang/da/error.php
@@ -1,10 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // error.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
+ // error.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
$string['coursegroupunknown'] = 'Kursuset der hører sammen med gruppe $a er ikke specificeret';
$string['erroronline'] = 'Fejl på linje $a';
$string['fieldrequired'] = '\"$a\" er et påkrævet felt';
+$string['filenotfound'] = 'Desværre, den efterspurgte fil kunne ikke findes.';
$string['groupalready'] = 'Bruger er allerede tilknyttet gruppe $a';
$string['groupunknown'] = 'Gruppe $a er ikke associeret til det valgte kursus';
$string['invalidfieldname'] = '\"$a\" er ikke et godkendt feltnavn';
@@ -15,5 +16,6 @@
$string['unknowncourse'] = 'Ukendt kursus med navnet \"$a\"';
$string['usernotaddederror'] = 'Bruger \"$a\" ikke tilføjet - ukendt fejl!';
$string['usernotaddedregistered'] = 'Bruger \"$a\" ikke tilføjet - registreret i forvejen.';
+$string['usernotavailable'] = 'Detaljerne for denne bruger er ikke tilgængelig for dig.';
?>
View
33 lang/da/exercise.php
@@ -1,15 +1,15 @@
<?PHP // $Id$
- // exercise.php - created with Moodle 1.2 development (2003121500)
+ // exercise.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
$string['absent'] = 'Fraværende';
$string['accumulative'] = 'Akkumulativ';
$string['action'] = 'Handling';
$string['ago'] = '$a siden';
-$string['allgradeshaveamaximumof'] = 'Alle karaktere må maks være: $a';
$string['amend'] = 'Ændre';
$string['amendassessmentelements'] = 'Ændre vuderingselementer';
$string['amendtitle'] = 'Ændre titlen';
+$string['analysis'] = 'Analyse';
$string['assess'] = 'Vudere';
$string['assessed'] = 'Vudered ';
$string['assessment'] = 'Vudering';
@@ -20,15 +20,17 @@
$string['assessments'] = 'Vuderinger';
$string['atthisstageyou'] = 'På dette tidspunkt er din opgave blevet vuderet<br />Hvis du vil ændrer på noget efter vuderingen, så husk at få revuderet din opgave<br /> Det kan du gøre ved at trykke på \'Revuder\' nedenfor. ';
$string['awaitingassessmentbythe'] = 'Venter på vudering af $a';
-$string['awaitingfeedbackfromthe'] = 'Afventer tilbagemelding fra $a';
$string['clearlateflag'] = 'Fjern \"For sent\" flaget';
$string['comment'] = 'Kommentar';
+$string['comparisonofassessments'] = 'Sammenligning af vurderinger';
$string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Bekræft sletning af dette $a';
$string['correct'] = 'Rigtigt';
+$string['count'] = 'Antal';
$string['criterion'] = 'Kriterier';
$string['deadline'] = 'Afleveringstidspunkt';
$string['deadlineis'] = 'Afleveringstidspunktet er: $a';
$string['delete'] = 'Slet';
+$string['deletesubmissionwarning'] = 'Advarsel: der er $a vurderinger associeret med denne aflevering.<br />Det anbefales at denne aflevering IKKE slettes.';
$string['deleting'] = 'Sletter';
$string['description'] = 'Beskrivelse';
$string['descriptionofexercise'] = 'I en arbejdsopgave skal du formulere opgaven til de $a så præcist som muligt i et worddokument eller som HTML. Denne fil skal så uploades før opgaves stilles til de $a. Det er også muligt at lave varianter over den samme opgave, igen som et worddokument eller HTML, der uploades til opgaven før den åbnes.';
@@ -46,25 +48,33 @@
$string['exerciseassessments'] = 'Opgave vudering';
$string['exercisefeedback'] = 'Tilbagemelding på opgave';
$string['exercisesubmissions'] = 'Afleveringer';
+$string['fair'] = 'ok';
$string['generalcomment'] = 'General kommentar';
$string['good'] = 'Godt';
$string['gradeassessment'] = 'Vurderings karakter';
$string['gradeforassessment'] = 'Karakter for vudering';
$string['gradeforstudentsassessment'] = 'Karakter for $a vudering';
$string['gradeforsubmission'] = 'Karakter for aflevering';
$string['gradetable'] = 'Karakter tabel';
+$string['gradinggrade'] = 'Vurderings karakter';
$string['gradingstrategy'] = 'Vuderings strategi';
$string['handlingofmultiplesubmissions'] = 'Behandling af flere afleveringer';
$string['hidenamesfromstudents'] = 'Skjul navne fra studerende';
$string['incorrect'] = 'Forkert';
+$string['late'] = 'For sent';
$string['leaguetable'] = 'Nivau for afleveringer';
$string['mail1'] = 'Din opgave \'$a\' er blevet vuderet af';
$string['mail2'] = 'Kommentare og karakter kan ses i arbejdsopgaven \'$a\'';
$string['mail3'] = 'Du kan se det i din arbejdsopgave';
$string['mail6'] = 'Din vudering af afleveringen \'$a\' er blevet gennemslæst.';
$string['mail7'] = 'Kommentare fra $a kan ses i arbejdsopgaven.';
$string['managingassignment'] = 'Ordne opgaven';
+$string['maximum'] = 'Maksimum';
+$string['maximumgradeforstudentassessments'] = 'Maksimum karakter for student vurderinger: $a';
+$string['maximumgradeforsubmissions'] = 'Maksimal karakter for afleveringer: $a';
$string['maximumsize'] = 'Maksimum størrelse';
+$string['mean'] = 'Gennemsnit';
+$string['minimum'] = 'Minimum';
$string['modulename'] = 'Arbejdsopgave';
$string['modulenameplural'] = 'Arbejdsopgaver';
$string['movingtophase'] = 'Går til fase $a';
@@ -75,14 +85,15 @@
$string['notavailable'] = 'Ikke tilgængelig';
$string['noteonassessmentelements'] = 'Læg mærke til at karaktergivningen er delt op i flere \'Vuderingselemente\'<br />
Dette gør karaktergivningen lettere og mere ensartet. Som underviser skal du beskrive disse <br /> vuderingselementer før arbejdsopgaven gøres tilgængelig for eleverne. Det gøres ved <br /> at klikke på arbejdsopgaven, hvis der ikke er defineret nogle vuderingselementer vil du blive spurgt om du ønsker at tilføje nogle. Du kan ændre antallet af vuderingselementer vha. \'Ret opgaven\' siden. <br />
-Selve vuderingselementerne kan ændres fra &quot;Ændre vuderingselementer&quot; siden.';
+Selve vuderingselementerne kan ændres fra \"Ændre vuderingselementer\" siden.';
+$string['noteongradinggrade'] = 'Denne karakter er en målestok for hvor meget overensstemmelse der er mellem din vurdering af <br />dit arbejde af $a. Jo højere karakter her, jo større overensstemmelse er der mellem vurderingerne.';
$string['noteonstudentassessments'] = '{Karakter fra studerende / karakter fra læreren}';
$string['notgraded'] = 'Ikke bedømt';
$string['notitlegiven'] = 'Ingen titel';
-$string['nowpleasemakeyourownassessment'] = 'Nu skal du selv lave en bedømmelse af det der er afleveret af $a.<br /> Læg mærke til at vuderingsskemaet som udgangspunkt har den samme vudering som <br /> elevens skema. Du kan lave de ændringer du mener er nødvendige og så<br /> klikke på en af knapperne nederst på siden.
-';
$string['numberofassessmentelements'] = 'Antal kommentare, Vuderingselementer, Karakterskalaer, Succeskriterie eller kategori i en rubrik.';
+$string['numberofcriterionelements'] = 'Der skal være mere end eet kriterieelement.';
$string['numberofentries'] = 'Antal indlæg';
+$string['numberofentriesinleaguetable'] = 'Antal indlæg i nivauer for afleveringer';
$string['numberofnegativeresponses'] = 'Antal negative svar';
$string['onesubmission'] = 'En aflevering';
$string['optionaladjustment'] = 'Valgfri justering';
@@ -95,13 +106,16 @@
$string['phase3'] = 'Stop $a vuderinger og aflevering';
$string['phase3short'] = 'Lukket';
$string['pleasegradetheassessment'] = 'Bedøm denne vudering af denne aflevering af $a';
+$string['pleasemakeyourownassessment'] = 'Prøv at lave din egen bedømmelse af det du har afleveret fra $a.<br />
+Læg mærke til at vurderingsskemaet som standard bliver vist med den studerende\'s vurdering. <br />Du kan ændre på vurderingen hvis det er nødvendigt og så klikke på en<br />af knabberne i bunden af siden. ';
$string['pleasesubmityourwork'] = 'Aflever venlist dit arbejde ved hjælp af denne formuler.';
$string['pleaseusethisform'] = 'Udfyld venlist denne formular når du har<br /> udført opgaven som beskrevet nedenfor.';
$string['pleaseviewtheexercise'] = 'Du kan se opgavens indhold nedenfor ved at klikke på opgavens title.<br />Du skal så følge instruktionerne i opgaven. <br />Når du er tilfreds med resultatet<br /> skal du trykke på \'Vurder\' eller \'Revuder\' linket til <br />højre for titlen. Når du er færdig med vuderingen vil<br /> du få at vide hvad der så skal ske.';
$string['poor'] = 'Ringe';
$string['present'] = 'Tilstede';
$string['reasonforadjustment'] = 'Årsag til ændring';
$string['reassess'] = 'Revuder';
+$string['regradestudentassessments'] = 'Ombedøm student vurderinger';
$string['resubmissionfor'] = 'Ny aflevering for $a';
$string['resubmitnote'] = '* betyder at $a kan aflever igen senere. <br /> Denne mulighed kan gives til enhver aflevering ved at revudere det og trykke på<br /> <b>\'Tillad flere afleveringer\'</b> knappen<br />Eleven kan så aflevere opgaven igen. Sålænge denne mulig er tilstede kan eleven aflevere <b>enhver</b> opgave igen. ';
$string['rubric'] = 'Rubrik';
@@ -120,6 +134,8 @@
$string['scalepresent'] = '2 point afleveret/mangler skala';
$string['scaleyes'] = '2 point Ja/Nej skala';
$string['specimenassessmentform'] = 'Eksempel vuderings formular';
+$string['standarddeviation'] = 'Normal afvigelse';
+$string['strict'] = 'Streng';
$string['studentallowedtoresubmit'] = '$a KAN aflevere flere gange';
$string['studentassessments'] = '$a Vuderinger';
$string['studentnotallowed'] = '$a kan IKKE aflevere flere gange';
@@ -142,12 +158,15 @@
$string['thisisaresubmission'] = 'Der er afleveret en opgave igen af $a.<br />Din vudering af den forrige aflevering er vist.<br />After at have set på den nye aflevering, så kan du rette på vuderingen<br /> og trykke på knabberner nederst på siden.';
$string['title'] = 'Titel';
$string['typeofscale'] = 'Type af skala';
+$string['unassessed'] = '$a ej bedømt';
$string['ungradedstudentassessments'] = '$a Elevafleveringer der ikke er blevet bedømt';
$string['usemaximum'] = 'Brug maksimum';
$string['usemean'] = 'Brug gennemsnit';
+$string['verylax'] = 'Meget afslappet';
$string['verypoor'] = 'Meget ringe';
+$string['verystrict'] = 'Meget streng';
$string['view'] = 'Vis';
-$string['viewassessment'] = 'Vis vudering';
+$string['viewteacherassessment'] = 'Vis $a vurderinger.';
$string['warningonamendingelements'] = 'ADVARSEL: Der <b>er</b> afleveret opgaver. <br /> Du BØR IKKE ændre antallet af elementer, skalaer eller vægtninger.';
$string['weightederrorcount'] = 'Vægtet antal fejl: $a';
$string['weightforgradingofassessments'] = 'Vægt af bedømmelse af vuderinger';
View
6 lang/da/forum.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.3.3 (2004052503)
+ // forum.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
$string['addanewdiscussion'] = 'Tilføj en ny diskusion';
@@ -43,6 +43,7 @@
$string['emptymessage'] = 'Der var noget galt med dit indlæg. Måske har du ikke skrevet noget eller er den vedhæftede fil for stor. Dine ændringer er IKKE blevet gemt.';
$string['everyonecanchoose'] = 'Alle kan vælge at blive meldt til';
$string['everyoneissubscribed'] = 'Alle er meldt til dette forum';
+$string['existingsubscribers'] = 'Eksisterende abonnenter';
$string['forcesubscribe'] = 'Tilmeld alle';
$string['forcesubscribeq'] = 'Skal alle tilmeldes?';
$string['forum'] = 'Forum';
@@ -100,6 +101,7 @@
$string['posts'] = 'Poster';
$string['posttoforum'] = 'Send til forum';
$string['postupdated'] = 'Dit indlæg er opdateret';
+$string['potentialsubscribers'] = 'Potentielle abonnenter';
$string['processingdigest'] = 'Behandler email sammendrag for bruger $a';
$string['processingpost'] = 'Behandler indlæg $a';
$string['prune'] = 'Del';
@@ -147,6 +149,8 @@
$string['unsubscribe'] = 'Frameld dig dette forum';
$string['unsubscribed'] = 'Frameldt';
$string['unsubscribeshort'] = 'Frameld';
+$string['yesforever'] = 'Ja, for altid';
+$string['yesinitially'] = 'Ja, men kun i starten';
$string['youratedthis'] = 'Du har bedømt dette';
$string['yournewtopic'] = 'Dit nye diskussionsemne';
$string['yourreply'] = 'Dit svar';
View
17 lang/da/glossary.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.3.3 (2004052503)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
$string['addcomment'] = 'Tilføj kommentar';
@@ -61,16 +61,17 @@
$string['descending'] = '(faldene)';
$string['destination'] = 'Destination';
$string['displayformat'] = 'Vis format';
-$string['displayformat2'] = 'Vis med forfatter';
-$string['displayformat3'] = 'leksikon';
-$string['displayformat4'] = 'SOS';
-$string['displayformat5'] = 'Komplet med forfatter';
-$string['displayformat6'] = 'Indlægs liste';
$string['displayformatcontinuous'] = 'Kontinuerlig med forfatter';
-$string['displayformatdefault'] = 'Simpel ordbogs-stil';
+$string['displayformatdictionary'] = 'Simple, ordbogsstil';
+$string['displayformatencyclopedia'] = 'Opslagsværk';
+$string['displayformatentrylist'] = 'Indgangsliste';
+$string['displayformatfaq'] = 'FAQ';
+$string['displayformatfullwithauthor'] = 'Fuldt med forfatter';
+$string['displayformatfullwithoutauthor'] = 'Fuldt men uden forfatter';
$string['displayformats'] = 'visnings formater';
$string['displayformatssetup'] = 'Vis formaterings opsætning';
$string['duplicateentry'] = 'Dubletter';
+$string['editalways'] = 'Ret altid';
$string['editcategories'] = 'Ret kategorier';
$string['editentry'] = 'Ret opslagsord';
$string['editingcomment'] = 'Ret kommentar';
@@ -88,7 +89,7 @@
$string['explainaddentry'] = 'Tilføj et nyt opslagsord til det nyværende opslagsværk. <br />Koncept og definition skal udfyldes! ';
$string['explainall'] = 'Vis ALLE opslagsord på en side';
$string['explainalphabet'] = 'Vis ordforklaring udfra denne indholdsfortegnelse';
-$string['explainexport'] = 'Der er genereret en fil<br />Download den og gem den sikkert. Du kan importere den nårsomhelst du ønsker i dette eller andre kurser';
+$string['explainexport'] = 'Der er genereret en fil<br>Download den og gem den sikkert. Du kan importere den nårsomhelst du ønsker i dette eller andre kurser';
$string['explainimport'] = 'Du må specificere hvilken fil der skal importere og definere kriterierne for processen.';
$string['explainspecial'] = 'Vis opslagsord der ikke begynder med et bogstav';
$string['exportedentry'] = 'Exporteret opslagsord ';
View
12 lang/da/hotpot.php
@@ -0,0 +1,12 @@
+<?PHP // $Id$
+ // hotpot.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+
+
+$string['clearall'] = 'Ryd alle';
+$string['deleteall'] = 'Slet alle';
+$string['modulename'] = 'Hot Potatoes Quiz';
+$string['modulenameplural'] = 'Hot Potatoes Quiz\'er';
+$string['really'] = 'Ønsker du virkelig at slette alle resultater for denne quiz?';
+$string['strattemptlabel'] = 'Forsøg: Score, Dato tid (varighed), [straf]';
+
+?>
View
108 lang/da/install.php
@@ -0,0 +1,108 @@
+<?PHP // $Id$
+ // install.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+
+
+$string['admindirerror'] = 'Det angivede admin biblioteket er forkert';
+$string['admindirname'] = 'Adminbibliotek';
+$string['admindirsetting'] = 'Nogle få webhoteller bruger /admin som en speciel URL til at administrere webhotellet. Det er et problem da moodle også bruger /admin som standard til administrationssiderne. Hvis det er så kan du omdøbe adminbiblioteket og så angive den nye sti til admin biblioteket her. For eksempel: <br/> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
+Dette vil rette admin linksene i moodle.';
+$string['caution'] = 'Pas på';
+$string['chooselanguage'] = 'Vælg et sprog';
+$string['compatibilitysettings'] = 'Kontrollere dine PHP indstillinger';
+$string['configfilenotwritten'] = 'Installationsscriptet var ikke i stand til at oprette config.php filen der indeholder de valgte indstillinger, sansynligvis fordi den bruger hvis apache(PHP) kører med (apache, nobody ell) ikke har rettigheder til til at skrive til moodlebiblioteket. Du manuelt kopiere den følgene kode ind i en fil med navnet \"config.php\" i roden af moodlebiblioteket.';
+$string['configfilewritten'] = 'config.php er blevet oprettet';
+$string['configurationcomplete'] = 'Konfigurationen er færdig.';
+$string['database'] = 'Database';
+$string['databasesettings'] = 'Du skal nu konfigurere databasen hvor det meste af moodles data vil blive gemt. Databaseserveren skal allerede være oprettet og du skal bruge brugernavn og password til en brugerkonto der har rettigheder til at oprette og hente data.<br/>
+<br /> <br />
+<b>Type:</b> mysql eller postgres7<br />
+<b>Vært:</b> f.eks. localhost eller db.isp.com<br />
+<b>Database:</b> database navn, f.eks. moodle<br />
+<b>Bruger:</b> Brugernavnet til databasen<br />
+<b>Password:</b> Password til databasebrugeren<br />
+<b>Tabel Prefix:</b> Valgfrit fornavn der bliver sat foran alle tabelnavne hvis der er flere systemer der skal bruge samme database.';
+$string['dataroot'] = 'DataBibliotek';
+$string['datarooterror'] = 'DataBiblioteket du specificerede kan ikke findes eller oprettes. Ret stien til biblioteket eller opret det manuelt.';
+$string['dbconnectionerror'] = 'Den angive database kunne ikke kontaktes. Kontroller eller ret venlist databaseinformationerne.';
+$string['dbcreationerror'] = 'Fejl ved oprettelse af databasen. Kan ikke oprette den givne database med de angivne indstillinger.';
+$string['dbhost'] = 'Værts Server';
+$string['dbpass'] = 'Password';
+$string['dbprefix'] = 'prefix for tabeller';
+$string['dbtype'] = 'Type';
+$string['directorysettings'] = '<p>Kontroller venlist installationsplaceringen af moodle.</p>
+
+<p><b>Web adresse:<b>
+Angiv den fulde webadresse (URL) hvor moodle kan findes. Hvis sitet kan tilgås fra flere URL\'er så vælg den mest naturlige, den som de studerende oftest vil bruge. Der skal ikke være en skråstreg til sidst.</p>
+
+<p><b>Moodle bibliotek:</b>
+Angiv den fulde bibliotekssti til moodleinstallationen. Stien er casesensitiv.</p>
+
+<p><b>Moodle Databibliotek</b>
+Det bibliotek hvor moodle kan gemme uploadede filer. Dette bibliotek skal være læsbar OG SKRIVBAR af den bruger apache kører under, ¨(typisk \'nobody\' eller \'apache\') men det bør ikke være adgang til det direkte fra webserveren.';
+$string['dirroot'] = 'Moodle bibliotek';
+$string['dirrooterror'] = 'Det angivne moodlebibliotek lader ikke til at være rigtigt - der kan ikke findes en Moodleinstallation. Den nedestående værdi er blevet fjernet.';
+$string['download'] = 'Download';
+$string['fail'] = 'Mislykkedes';
+$string['fileuploads'] = 'File uploads';
+$string['fileuploadserror'] = 'Denne skulle være aktiveret';
+$string['fileuploadshelp'] = '<p>Filupload lader til at være slået fra på din server.</p>
+
+<p>Moodle kan stadig installeres, men uden uploade kursusfiler og profilbilleder.
+
+<p>For at tillade filupload skal du (eller systemadministratoren) rette i php.ini for at ændre indstillingen for <b>fil_uploads</b> til \'1\'.</p>';
+$string['gdversion'] = 'GD version';
+$string['gdversionerror'] = 'GD library skal være tilgængelig for PHP for at der kan billeder kan manipuleres og oprettes.';
+$string['gdversionhelp'] = '<p>Det lader til at din server ikke har GD installeret.</p>
+
+<p>GD er et library som PHP bruger til at behandle billeder (såsom brugerprofil-billeder) og til at oprette nye billeder såsom loggrafer. Moodle kan stadig fungere uden GD - men disse funktioner vil så ikke være til rådighed.</p>
+
+<p>For at tilføje GD på unix skal PHP kompileres med \'--with-gd\" parameteret.</p>
+
+<p>Under windows er det normalt nok at udkommentere den linje i php.ini der referere til libgd.dll </p>';
+$string['installation'] = 'Installation';
+$string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes Run Time';
+$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Denne skulle være deaktiveret';
+$string['magicquotesruntimehelp'] = '<p>\'Magic quotes runtime\' bør slås fra for at moodle kan fungere ordentligt.</p>
+
+<p>Normalt er denne indstilling slået fra som standard. Den slås til og fra vha. indstillingen <b>\'magic_quotes_runtime\'</b> i din php.ini fil.</p>
+
+<p>Hvis du ikke har adgang til webserverens php.ini fil kan du evt lave en tekstfil, kalde den .htaccess og gemme den i moodlebiblioteket. Den skal indholde linjen. <blockquote>php_value magic_quotes_runtime Off</blockquote>
+</p> ';
+$string['memorylimit'] = 'Hukommelses begrænsning';
+$string['memorylimiterror'] = 'Den tilgængelige hukommelse til PHP er ret lav... Det kan værer at der opstår problemer senere.';
+$string['memorylimithelp'] = '<p>Mængden af hukommelse som PHP kan bruge er sat til $a.</p>
+
+<p>Dette kan forårsage at der opstår problemer senere, især hvis du har mange moduler installeret eller mange brugere.
+
+<p>Vi anbefaler at du konfigurere PHP til at kunne bruge mere hukommelse, f.eks. 16Mb.
+Der er flere måder hvorpå du kan rette det.
+<ol>
+<li>Hvis du har mulighed for det kan du rekompilere PHP med <i>--enable-memory-limit</i>.
+Dette vil tillade at Moodle selv kan definere hvor meget hukommelse der er brug for.
+<li>Hvis du har adgang til php.ini filen kan du ændre <b>memory_limit</b>
+indstillingen så der er minimum 16Mb til rådighed. Hvis du ikke har direkte adgang til den kan du spørge systemadministratoren om han han vil gøre det for dig.
+<li>På nogle servere kan du oprette en \'.htaccess\' fil, gemme den i moodle biblioteket med linjen <p><blockquote>php_value memory_limit 16M</blockquote></p>
+<p>Det kan dog på nogle servere forårsage en fejl på <b>alle</b> PHPsiderne. i så fald kan du blive nødt til at fjerne \'.htaccess\' filen igen.
+</ol>';
+$string['pass'] = 'OK';
+$string['phpversion'] = 'PHP version';
+$string['phpversionerror'] = 'PHP versionen skal være nyere end 4.1.0';
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle kræver en PHP version der er nyere end 4.1.0.</p>
+<p>Webserveren bruger i øjeblikket version $a</p>
+<p>Du bliver nødt til at opdatere PHP eller flytte systemet over på en anden webserver der har en nyere version af PHP!</p>';
+$string['safemode'] = 'Safe mode';
+$string['safemodeerror'] = 'Moodle kan have problemer med \"Safe mode : on\"';
+$string['safemodehelp'] = '<p>Moodle kan have flere problemer når \'safe mode\' er slået til, ikke mindst så kan systemet sansynligvis ikke oprette nye filer.</p>
+
+<p>\'Safe Mode\' er oftest slået til hos paranoide offentlige webhoteller, så det kan være at du bliver nødt til at finde et andet webhotel til moodle.</p>
+
+<p>Du kan godt fortsætte installationen, men der vil sansynligvis opstå probler senere.</p>';
+$string['sessionautostart'] = 'Session autostart';
+$string['sessionautostarterror'] = 'Denne skulle være deaktiveret';
+$string['sessionautostarthelp'] = '<p>Moodle kræver at PHP understøtter sessions.</p>
+
+<p>Sessions kan aktiveres i php.ini filen ... kik efter parameteret session.auto_start</p>';
+$string['wwwroot'] = 'Web adresse';
+$string['wwwrooterror'] = 'Webadressen lader ikke til at være korrekt - Moodleinstallationen kunne ikke findes der.';
+
+?>
View
5 lang/da/lesson.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // lesson.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
+ // lesson.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
$string['actionaftercorrectanswer'] = 'Hændelse efter korrekt svar';
@@ -28,7 +28,7 @@
$string['endofbranch'] = 'Slut på forgræning';
$string['endoflesson'] = 'Slut på lektion';
$string['fileformat'] = 'Filformat';
-$string['firstanswershould'] = 'Første svar skal hoppe til &quot;korrekte&quot; side';
+$string['firstanswershould'] = 'Første svar skal hoppe til \"korrekte\" side';
$string['gradeis'] = 'Vurdering er $a';
$string['handlingofretakes'] = 'Handling af gentagelser';
$string['here'] = 'her';
@@ -47,6 +47,7 @@
$string['nextpage'] = 'Næste side';
$string['noanswer'] = 'Ingen svar givet';
$string['noattemptrecordsfound'] = 'Ingen forsøg indgivet: Ingen vurdering givet.';
+$string['nobranchtablefound'] = 'Forgreningstabel ikke fundet';
$string['normal'] = 'Normal - følg lektionsplan';
$string['notdefined'] = 'Ikke defineret';
$string['notitle'] = 'Ingen titel';
View
82 lang/da/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.3.3 (2004052503)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
$string['action'] = 'Hændelse';
@@ -13,6 +13,7 @@
$string['activityselect'] = 'Vælg den aktivitet der skal flyttes et andet sted hen';
$string['activitysince'] = 'Aktivitet siden $a';
$string['add'] = 'Tilføj';
+$string['addactivity'] = 'Tilføj en aktivitet...';
$string['addadmin'] = 'Tilføj admin';
$string['addcreator'] = 'Tilføj kursusopretter';
$string['added'] = 'Tilføjet $a';
@@ -25,6 +26,7 @@
$string['addnewcategory'] = 'Tilføj ny kategori';
$string['addnewcourse'] = 'Tilføj et nyt kursus';
$string['addnewuser'] = 'Tilføj en ny bruger';
+$string['addresource'] = 'Tilføj en resource...';
$string['address'] = 'Addresse';
$string['addstudent'] = 'Tilføj student';
$string['addteacher'] = 'Tilføj lærer';
@@ -39,8 +41,10 @@
$string['adminhelpconfiguration'] = 'Konfigurer hvordan sitet skal se ud og fungere';
$string['adminhelpconfigvariables'] = 'Konfigurer variabler der påvirker sitets generelle funktion';
$string['adminhelpcourses'] = 'Definer kursuser og kategorier og tilføj personer til dem';
+$string['adminhelpeditorsettings'] = 'Definer grundindstillinger for HTML editoren';
$string['adminhelpedituser'] = 'Vis brugerlisten og ret i en vilkårlig brugerprofil';
$string['adminhelpenrolments'] = 'Vælg om tilmeldinger skal kontrolleres interne eller externt. ';
+$string['adminhelpfailurelogs'] = 'Vis logs for alle forkerte logins';
$string['adminhelplanguage'] = 'Kontroller og ret den nuværende sprogpakke';
$string['adminhelplogs'] = 'Vis loggen over alle aktiviteter på dette site';
$string['adminhelpmanageblocks'] = 'Administrer installerede blokke og deres indstillinger';
@@ -55,6 +59,8 @@
$string['administration'] = 'Administration';
$string['administrator'] = 'Administrator';
$string['administrators'] = 'Administratorer';
+$string['administratorsall'] = 'Alle administratorer';
+$string['administratorsandteachers'] = 'Administratorer og lærere';
$string['advancedfilter'] = 'Advanceret filter';
$string['again'] = 'igen';
$string['all'] = 'All';
@@ -65,8 +71,10 @@
$string['alllogs'] = 'Alle logs';
$string['allow'] = 'Tillad';
$string['allowguests'] = 'Dette kursus tillader gæster';
+$string['allowinternal'] = 'Tillad også interne metoder ';
$string['allownot'] = 'Tillad ikke';
$string['allparticipants'] = 'Alle deltagere';
+$string['allteachers'] = 'Alle lærere';
$string['alphabet'] = 'A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,Æ,Ø,Å ';
$string['alphanumerical'] = 'Kan kun indeholde bogstaver eller tal';
$string['alreadyconfirmed'] = 'Registrering er allerede bekræftet';
@@ -101,7 +109,7 @@
$string['backupnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
$string['backupnoneusersinfo'] = 'Bemærkning: Du har valgt at tage backup med \"Ingen brugere\", så alle modulbackups er skiftet til \"uden brugerdata\". Læg mærke til at \"opgave\" og \"projekt\" modulerne ikke er kompatibel med denne type backup, så de er blevet deaktiveret.';
$string['backuporiginalname'] = 'Backup navn';
-$string['backupsavetohelp'] = 'Angiv den fulde sti til det bibliotek hvor backup-filerne skal gemmes i.<br />(Lad det være blank for at bruge standart-stien)';
+$string['backupsavetohelp'] = 'Angiv den fulde sti til det bibliotek hvor backup-filerne skal gemmes i.<BR>(Lad det være blank for at bruge standart-stien)';
$string['backupuserfileshelp'] = 'Vælg hvis du ønsker at inkludere brugerfiler (avatars) i backup\'en';
$string['backupusershelp'] = 'Vælg hvis du ønsker at inkludere alle brugere på serveren eller kun de nødvendige brugere i kurset i backup\'en';
$string['backupversion'] = 'Backup version';
@@ -129,6 +137,7 @@
$string['checklanguage'] = 'Sprogindstillinger';
$string['choose'] = 'Vælg';
$string['choosecourse'] = 'Vælg et kursus';
+$string['chooseenrolmethod'] = 'Primær metode for tilmeldinger';
$string['chooselivelogs'] = 'Eller vælg igangværende aktivitet';
$string['chooselogs'] = 'Vælg hvilke logs du vil se';
$string['choosereportfilter'] = 'Vælg et filter for denne rapport';
@@ -141,12 +150,14 @@
$string['comparelanguage'] = 'Sammenlign og redigér i sprog';
$string['complete'] = 'Færdiggør';
$string['configallowunenroll'] = 'Hvis denne er sat til \'Ja\' kan eleverne selv framelde sig fra et kursus hvornår de har lyst. Eller har de ikke den mulighed, og denne funktionalitet er udelukkende styret af læreren og administratoren.';
+$string['configallusersaresitestudents'] = 'Skal ALLE brugere regnes for elever hvad angår aktiviteter på forsiden. Hvis du svarer \"JA\", vil alle godkendte brugere være i stand til at deltage i disse aktiviteter. Hvis du svarer \"Nej\", er det kun brugere der allerede deltager i mindst eet kursus der er i stand til at deltage i aktiviteterne på forsiden. Kun admins og dedikerede kursusoprettere kan fungere som undervisere på forsideaktiviteterne. ';
$string['configautologinguests'] = 'Skal besøgene logges ind som gæster automatisk når de kommer ind på et kursus med gæsteadgang.';
$string['configcachetext'] = 'For større sites eller sites der bruger tekstfiltre, denne indstilling kan virkelig sætte hastigheden i vejret. Kopier af tekst vil blive gemt i færdigbehandlet form i den tid specificeret her. En for kort tid kan faktisk sløve siden en smule, og en for høj værdi kan betyde at tekst tager lang tid at genopfriske (med nye links for eksempel)';
$string['configcountry'] = 'Hvis du vælger et land her, vil dette land blive valgt som default af nye brugere. For at tvinge brugere til at vælge land, skal du ikke vælge noget her.';
$string['configdebug'] = 'Hvis du sætter denne til, vil PHP\'s fejlmeldinger øges og der vil printes flere af dem. Dette er kun for udviklere.';
$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Hvis du bruger email-authentication, angiver denne indstilling den periode i hvilken et svar fra brugeren vil blive blive accepteret. Efter denne periode vil ikkegodkendte profiler blive slettet.';
$string['configdigestmailtime'] = 'Brugere der vælger at få tilsendt et dagligt sammendrag af ændringer på udvalgte forums via email. Denne indstilling kontrollere hvilken tid på dagen emailen skal sendes. (Det næste cron job efter denne tid vil sende emailen)';
+$string['configdisplayloginfailures'] = 'Dette vil vise information til valgte brugere om forkerte loginforsøg.';
$string['configenablerssfeeds'] = 'Denne indstilling vil gøre RSS feeds tilgængelig for hele sitet. For at se nogen ændring skal RSS feeds også slås til for hvert enkelt modul. Det kan gøres under Modulinstillinger i administrationsmenuen.';
$string['configenablerssfeedsdisabled'] = 'Dette er ikke tilgængeligt da RSS feeds er slået fra globalt på sitet. For at aktivere dem, gå til variable indstillinger under administrationspanelet.';
$string['configerrorlevel'] = 'Vælg mængden af PHP advarsler, som du vil have vist. Normal er som regel det bedste valg.';
@@ -167,16 +178,20 @@
$string['configlanglist'] = 'Hvis denne er blank, kan brugere vælge fra alle de sprog der er til rådighed i Moodle. Du kan imidlertid afkorte listen af sprog ved at skrive en kommasepareret liste af de sprogkoder det skal være muligt at vælge. For eksempel en, es_es, fr, it';
$string['configlangmenu'] = 'Vælg om du vil vise \'skift sprog\' menuen på forsiden, loginsiden osv. Dette ændrer ikke brugerens mulighed for at ændre sprog i deres egen profil. ';
$string['configlocale'] = 'Lokalindstillinger for dit site. Det vil have indflydelse på format og sprog med hensyn til datoer. Du skal have disse lokalindstillinger installeret på din operativ system (f.eks. en_US eller en_ES). Hvis du ikke ved, hvad du skal vælge, så lad feltet stå tomt.';
+$string['configloginhttps'] = 'Hvis du slår denne til vil moodle bruge en sikker http forbindelse (HTTPS) til loginsiden, så brugernavn og password bliver krypteret. Derefter vil siden igen gå over til almindelig HTTP pga. hastigheden. ADVARSEN: Denne indstilling KRÆVER at https bliver specielt aktiveret på webserveren - hvis den ikke er KAN DU IKKE LOGGE IND OG ÆNDRE DETTE IGEN.';
$string['configloglifetime'] = 'Dette angiver hvor lang tid du ønsker at gemme logfiler med brugeraktiviteter. Logs der er ældrer end denne alder bliver automatisk slettet. Det er bedst at gemme logfilerne så længe du kan, i tilfælde af at du får brug for dem. Hvis du har en meget belastet server eller performance problemer, så kan du prøve at sætte levetiden for logfilerne ned.';
$string['configlongtimenosee'] = 'Hvis kursisterne ikke har været logget på i lang tid, så bliver de automatisk slettet fra kurset. Denne indstilling sætter tidsbegrænsningen.';
$string['configmaxbytes'] = 'Dette angiver hvor store filer der generalt kan uploades til hele siden. Denne indstilling er begrænset af PHP configurationsindstillingen \'upload_max_filesize\' og Apache direktivet \'LimitRequestBody\'. Det vil sige at denne indstilling er maksstørrelsen på filer der kan uploades fra et kursus eller et modul.';
$string['configmaxeditingtime'] = 'Denne angiver hvor lang tid brugerne har til editere i deres indlæg i et forum, logbog etc. Normalt er 30 minutter en god værdi.';
$string['confignoreplyaddress'] = 'Emails bliver nogen gange sendt ud på vegne af brugere f.eks. forum indlæg. Den emailadresse du angiver her vil stå som \"Fra\" adresse på de emails som bliver sendt fra de brugere som har valgt at hemmeligholde deres email.';
+$string['confignotifyloginfailures'] = 'Hvis der bliver lavet et fejllogin der bliver logget kan der blive sendt en email ud. Hvem skal modtage disse.';
+$string['confignotifyloginthreshold'] = 'Hvis fejllogin-logging er slået hvor mange forkerte loginforsøg af den samme bruger eller IP adresse er det værd at sende en email omkring.';
$string['configopentogoogle'] = 'Hvis du aktivere denne indstilling, kan Google søge på siden som gæst. Derudover vil folk som følger et link fra Google vil automatisk blive logget ind som gæst. Dette vil selvfølgelig kun være tilfælde for hvis kurset tillader gæsteadgang.';
$string['configproxyhost'] = 'Hvis denne<B>server</B> skal bruge en proxy computer (f.eks. en firewall) for at komme på Internettet, så skriv proxy hostnavn og port her.';
$string['configsecureforms'] = 'Moodle kan tilføje et ekstra nivau af sikkerhed, når man skriver data til den. Hvis dette er aktivt så bliver browserens HTTP_REFERER variabel sammenholdt med det der bliver sendt til moodle vha. forms. Dette kan i få tilfælde give problemer hvis der er en firewall imellem f.eks. zonealarm kan være konfigureret til at fjerne HTTP_REFERER fra HTTP trafikken, eller proxier kan også lave det samme. Symtomerne er at man bliver hængene i form. Hvis brugerne har den type problemer med loginsiden så kan du slå det fra. Det gør dog sitet mere sårbart for \'Brute force\' angreb. Hvis du er i tvivl så lad denne setting være slået til. ';
$string['configsessioncookie'] = 'Denne indstilling angiver navnet på den cookie der bliver brugt til Moodle sessioner. Den er valgfri, og kun brugbar hvis der er flere kopier af moodle der kører på samme server.';
$string['configsessiontimeout'] = 'Hvis brugere er inaktive på siden i lang tid (uden af skifte sider) så bliver de automatisk logget ud. (deres session slutter). Denne variabel specificere hvor lang tid der skal gå før de bliver logget ud.';
+$string['configshowsiteparticipantslist'] = 'Alle af disse studerende og lærere vil blive listet på deltagerlisten. Hvem skal have tilladelse til at se den komplette deltagerlste.';
$string['configslasharguments'] = 'Filer (billeder, dokumenter etc.) tilføjes et script (anden option her), som gør at filen lettere hentes i webbrowsere, proxyservere etc. Uheldigvis tillader nogle PHP servere ikke denne metode, så hvis du har problemer med at få vist uploadede filer eller billeder (f.eks. billeder af brugerne), skal du vælge den første option.';
$string['configsmtphosts'] = 'Angiv fuld navn til en eller flere STMP servere som Moodle skal bruge til at sende mail (f.eks. mail.a.com, mail.b.com etc.) Hvis du intet angiver vil Moodle bruge PHP default metoden til at sende mail.';
$string['configsmtpuser'] = 'Hvis du har angivet en STMP server herover, og serveren kræver brugernavn og password, så indtast det her.';
@@ -199,6 +214,7 @@
$string['copyingzipfile'] = 'Kopiere zipfiler';
$string['copyrightnotice'] = 'Copyright notice';
$string['cost'] = 'koster';
+$string['costdefault'] = 'Standard pris';
$string['country'] = 'Land';
$string['course'] = 'Kursus';
$string['courseavailable'] = 'Dette kursus er tilgængeligt for elever';
@@ -231,6 +247,7 @@
$string['creatingtemporarystructures'] = 'Laver midlertidigt strukturer';
$string['creatingusers'] = 'Laver brugere';
$string['creatingxmlfile'] = 'Laver XML fil';
+$string['currency'] = 'Møntfod';
$string['currentcourseadding'] = 'Nuværende kursus, tilføjer dato til det';
$string['currentcoursedeleting'] = 'Nuværende kursus, sletter det først';
$string['currentlanguage'] = 'Sprogvalg';
@@ -245,6 +262,7 @@
$string['databaseupgradebackups'] = 'Backupversion er nu $a';
$string['databaseupgradeblocks'] = 'Blokversion er nu:$a';
$string['databaseupgrades'] = 'Opgraderer database';
+$string['date'] = 'Dato';
$string['datemostrecentfirst'] = 'Dato - Seneste først';
$string['datemostrecentlast'] = 'Dato - Seneste sidst';
$string['day'] = 'dag';
@@ -289,17 +307,33 @@
$string['duplicate'] = 'Dupliker';
$string['duplicatinga'] = 'Dublikere: $a';
$string['duplicatingain'] = 'Dublikere $a->what i $a->in';
+$string['edhelpbgcolor'] = 'Definer HTML-editorens baggrundsfarve<br />Korrekte værdier kunne være: #ffffff eller white';
+$string['edhelpcleanword'] = 'Denne indstilling aktivere eller deaktivere MSWord specifik formaterings filtrering.';
+$string['edhelpenablespelling'] = 'Aktiver eller deaktiver stavekontrol. For at stavekontrol kan aktiveres skal <strong>aspell</strong> være installeret på systemet.';
+$string['edhelpfontfamily'] = 'Fontfamily egenskaben er en liste af fontfamily navne adskilt af komma. ';
+$string['edhelpfontlist'] = 'Definer de fonte der skal vises i htmleditorens dropdown menu.';
+$string['edhelpfontsize'] = 'Standard fontstørrelsen<br />Korrekte værdier kunne f.eks. være: medium, large, smaller, larger, 10pt, 11px';
$string['edit'] = 'Rediger $a';
$string['editcoursesettings'] = 'Rediger kursusindstillinger';
$string['editfiles'] = 'Ret filer';
$string['editgroupprofile'] = 'Ret gruppeprofil';
$string['editinga'] = 'Redigerer en $a';
$string['editmyprofile'] = 'Rediger profil';
+$string['editorbgcolor'] = 'Baggrundsfarve';
+$string['editorcleanonpaste'] = 'Fjern MS Word HTML ved indkopiering af tekst';
+$string['editorcommonsettings'] = 'Almindelige indstillinger';
+$string['editordefaultfont'] = 'Standard font';
+$string['editorenablespelling'] = 'Aktiver stavekontrol';
+$string['editorfontlist'] = 'Fontliste';
+$string['editorfontsize'] = 'Standard font-størrelse';
+$string['editorresettodefaults'] = 'Reset til standardværdier';
+$string['editorsettings'] = 'Editor indstillinger';
$string['editsummary'] = 'Rediger tekst';
$string['editthisactivity'] = 'Rediger denne aktivitet';
$string['editthiscategory'] = 'Ret denne katgori';
$string['edituser'] = 'Rediger bruger konti';
$string['email'] = 'Email addresse';
+$string['emailactive'] = 'Email aktiveret';
$string['emailagain'] = 'Email (igen)';
$string['emailconfirm'] = 'Bekræft din konto';
$string['emailconfirmation'] = 'Hej $a->firstname,
@@ -326,11 +360,13 @@
$string['emaildigestoff'] = 'Ingen sammendrag (en email per indlæg)';
$string['emaildigestsubjects'] = 'Emner (daglige emails kun med emner)';
$string['emaildisable'] = 'Denne emailadresse er blevet deaktiveret.';
+$string['emaildisableclick'] = 'Tryk her for at forhindre at der bliver sendt nogle emails tíl denne adresse';
$string['emaildisplay'] = 'Vis Email ';
$string['emaildisplaycourse'] = 'Tillad kun andre kursusdeltagere at se min email addresse';
$string['emaildisplayno'] = 'Gem min rigtige email addresse fra alle';
$string['emaildisplayyes'] = 'Tillad alle at se min email addresse';
$string['emailenable'] = 'Denne emailadresse er aktiveret.';
+$string['emailenableclick'] = 'Klik her for at tillade at der bliver sendt emails til denne adresse.';
$string['emailexists'] = 'Denne email addresse er allerede registreret.';
$string['emailformat'] = 'Email format';
$string['emailmustbereal'] = 'OBS: Din email addresse skal udfyldes rigtigt';
@@ -358,24 +394,31 @@
Email\'en er sendt til <b>$a->email</b>
<p>Det nye kodeord er genereret automatisk. Hvis du ønsker selv at skifte det til noget du lettere kan huske kan du gøre det her: <a href=$a->link>Skift Kodeord</a>';
$string['enable'] = 'Aktiver';
+$string['encryptedcode'] = 'Krypteret kode';
$string['enrolledincourse'] = 'Tilmeldt kursus \"$a\"';
$string['enrolledincoursenot'] = 'Ikke tilmeldt kursus \"$a\"';
+$string['enrollfirst'] = 'Du skal være tilmeldt kurset for at kunne bruge kursusaktiviteterne. ';
$string['enrolmentconfirmation'] = 'Du er ved at tilmelde dig dette kursus<br />
Er du sikker på at du vil gennemføre dette?';
$string['enrolmentkey'] = 'Kursus nøgle';
-$string['enrolmentkeyfrom'] = 'Dette kursus kræver en kursusnøgle\' - et en-gangs<br />
+$string['enrolmentkeyfrom'] = 'Dette kursus kræver en kursusnøgle\' - et en-gangs<BR>
password som du skulle have fået fra $a';
-$string['enrolmentkeyhint'] = 'Forkert kursusnøgle - prøv igen<br />
+$string['enrolmentkeyhint'] = 'Forkert kursusnøgle - prøv igen<BR>
(Her er et hint - det starter med \'$a\')';
$string['enrolmentnew'] = 'Nye tilmeldinger i $a';
+$string['enrolmentnewuser'] = '$a->user er tilmeldt til kurset \"$a->course\"';
$string['enrolmentnointernal'] = 'Manuelle tilmeldinger er ikke muligt';
+$string['enrolmentnotyet'] = 'Desværre, du kan ikke deltage i kurset før <br />$a ';
$string['enrolments'] = 'Tilmeldinger';
+$string['enrolperiod'] = 'Tilmeldingsperiode';
$string['entercourse'] = 'Klik for at komme ind på kurset';
$string['enteremailaddress'] = 'Indtast din email addresse for at re-sette dit
password og du får et nyt password sendt med en email';
+$string['entries'] = 'Indlæg';
$string['error'] = 'Fejl';
$string['errortoomanylogins'] = 'Beklager, du har oversteget antallet af gange, hvor du kan prøve at logge ind. Restart din browser';
$string['errorwhenconfirming'] = 'Du er ikke godkendt på grund af at der er sket en fejl. Hvis du har klikket på et link der er sendt til dig pr. email, så undersøg om httpadressen er i orden og ikke delt over flere linjer. Hvis den er så prøv at føje den sammen med cut\'n paste så det bliver en lang linje.';
+$string['everybody'] = 'Alle';
$string['executeat'] = 'Eksikver når';
$string['existing'] = 'Eksisterende';
$string['existingadmins'] = 'Oprettede administratorer';
@@ -385,7 +428,10 @@
$string['existingcreators'] = 'Eksisterende kursusskribenter';
$string['existingstudents'] = 'Tilmeldte elever';
$string['existingteachers'] = 'Oprettede lærere';
+$string['failedloginattempts'] = '$a->attempts forkerte logins siden dit sidste login';
+$string['failedloginattemptsall'] = '$a->attempts forkerte logins for $a->accounts kontoen';
$string['feedback'] = 'Feedback';
+$string['file'] = 'Fil';
$string['filemissing'] = '$a mangler';
$string['files'] = 'Filer';
$string['filesfolders'] = 'Filer/foldere';
@@ -485,6 +531,7 @@
$string['hiddensectionsinvisible'] = 'Skjulte sektioner er ikke vist';
$string['hide'] = 'Gem';
$string['hidepicture'] = 'Skjul billede';
+$string['hidesettings'] = 'Skjul indstillinger';
$string['hits'] = 'Hits';
$string['hitsoncourse'] = 'Hits på $a->coursename af $a->username';
$string['hitsoncoursetoday'] = 'Dagens hits på $a->coursename af $a->username';
@@ -514,6 +561,7 @@
$string['institution'] = 'Institution';
$string['invalidemail'] = 'Invalid email addresse';
$string['invalidlogin'] = 'Invalid login, prøv igen';
+$string['ip_address'] = 'IP adresse';
$string['jumpto'] = 'Gå til...';
$string['keep'] = 'Behold';
$string['langltr'] = 'Sprog fra ventre mod højre';
@@ -538,6 +586,7 @@
$string['loggedinas'] = 'Du er logget ind som $a ';
$string['loggedinnot'] = 'Du er ikke logget ind';
$string['login'] = 'Login';
+$string['login_failure_logs'] = 'Logfil over fejllogin';
$string['loginas'] = 'Login som';
$string['loginguest'] = 'Login som gæst';
$string['loginsite'] = 'Login til dette site';
@@ -557,6 +606,9 @@
$string['loginusing'] = 'Login her med username og password';
$string['logout'] = 'Log ud';
$string['logs'] = 'Logs';
+$string['mailadmins'] = 'Informer administratorer';
+$string['mailstudents'] = 'Informer studerende';
+$string['mailteachers'] = 'Informer lærere';
$string['mainmenu'] = 'Hovedmenu';
$string['makeafolder'] = 'Lav en folder';
$string['makeeditable'] = 'Hvis du gør at \'$a\' kan redigeres af web serveren (f.eks. apache) så kan du redigere file direkte fra denne side.';
@@ -601,6 +653,7 @@
$string['modulesetup'] = 'Sætter modul tabeller op';
$string['modulesuccess'] = '$a tabeller er sat op ';
$string['moodleversion'] = 'Moodle version';
+$string['more'] = 'mere';
$string['mostrecently'] = 'sidste';
$string['move'] = 'Flyt';
$string['movecategoryto'] = 'Flyt katagori til:';
@@ -650,6 +703,7 @@
$string['newusers'] = 'Nye brugere';
$string['next'] = 'Næste';
$string['no'] = 'Nej';
+$string['nobody'] = 'Ingen';
$string['nocoursesfound'] = 'Der er ikke fundet nogle kurser med ordnene \'$a\'';
$string['nocoursesyet'] = 'Ingen kurser i denne kategori';
$string['noexistingadmins'] = 'Ingen eksisterende administratorer. En alvorlig fejl og du burde ikke have sendt denne meddelelse.';
@@ -676,11 +730,17 @@
$string['notenrolled'] = '$a er ikke deltager på dette kursus endnu.';
$string['noteuserschangednonetocourse'] = 'Note: Kursus brugere skal opdates når kurset genoprettes. Denne indstilling er rettet for dig.';
$string['nothingnew'] = 'Intet nyt siden din sidste login.';
+$string['noticenewerbackup'] = 'Denne backupfil er lavet med Moodle $a->backuprelease ($a->backupversion). Den er nyere end den nuværende installation af Moodle $a->serverrelease ($a->serverversion). Dette kunne medføre nogle fejl da backupfilerne ikke med garanti er bagudkompatible.';
+$string['notifyloginfailuresmessage'] = '$a->time, IP: $a->ip, Bruger: $a->info';
+$string['notifyloginfailuresmessageend'] = 'Du kan se loggen på $a/course/log.php?id=1&chooselog=1&modid=site_errors.';
+$string['notifyloginfailuresmessagestart'] = 'Her er en liste over forkerte loginforsøg for $a siden du sidst blev gjort opmærksom på det.';
+$string['notifyloginfailuressubject'] = '$a :: Forkerte loginforsøg';
$string['notincluded'] = 'Ikke inkluderet';
$string['notingroup'] = 'Desværre! Du skal være med i en gruppe for at se denne aktivitet.';
$string['nousersmatching'] = 'Ingen passende \'$a\' blev fundet';
$string['nousersyet'] = 'Ingen brugere endnu';
$string['now'] = 'nu';
+$string['numattempts'] = '$ forkerte loginforsøg';
$string['numberweeks'] = 'Antal af uger/emner';
$string['numdays'] = '$a dage';
$string['numhours'] = '$a timer';
@@ -697,7 +757,6 @@
$string['other'] = 'Andre';
$string['outline'] = 'Beskrivelse';
$string['page'] = 'Side';
-$string['parentlanguage'] = 'Forrige sprog';
$string['participants'] = 'Deltagere';
$string['password'] = 'Password';
$string['passwordchanged'] = 'Password er ændret';
@@ -768,6 +827,7 @@
$string['returningtosite'] = 'Har du besøgt os før?';
$string['revert'] = 'Vend tilbage';
$string['role'] = 'Rolle';
+$string['rss'] = 'RSS';
$string['rssarticles'] = 'Antal seneste RSS artikler';
$string['rsstype'] = 'RSS feed for denne aktivitet';
$string['savechanges'] = 'Gem ændringer';
@@ -784,7 +844,7 @@
$string['search'] = 'Søg';
$string['searchagain'] = 'Søg igen';
$string['searchcourses'] = 'Søg kurser';
-$string['searchhelp'] = 'Du kan søge efter flere ord på samme tid:<p>ord: vil søge efter enhver forekomst af ordet i teksten også hvis det forekommer i sammesatte ord.<br />+ord: vil kun finde ordet hvis det står frit i teksten. <br />-ord: retunere kun de resultater hvor ordet ikke forekommer. ';
+$string['searchhelp'] = 'Du kan søge efter flere ord på samme tid:<p>ord: vil søge efter enhver forekomst af ordet i teksten også hvis det forekommer i sammesatte ord.<br>+ord: vil kun finde ordet hvis det står frit i teksten. <br>-ord: retunere kun de resultater hvor ordet ikke forekommer. ';
$string['searchresults'] = 'Søgeresultater';
$string['sec'] = 'sekunder';
$string['secs'] = 'sekunder';
@@ -812,15 +872,21 @@
$string['showonlyweek'] = 'Vis kun uge $a';
$string['showrecent'] = 'Vis sidste aktivitet(er)';
$string['showreports'] = 'Vis aktivitets rapport';
+$string['showsettings'] = 'Vis indstillinger';
$string['showtheselogs'] = 'Vis disse logs';
$string['since'] = 'Siden';
+$string['sincelast'] = 'siden sidste login';
$string['site'] = 'Site';
+$string['siteerrors'] = 'Site fejl';
$string['sitefiles'] = 'Site filer';
$string['sitelogs'] = 'Site logs';
$string['sitenews'] = 'Site nyheder';
+$string['sitepartlist0'] = 'Du skal være lærer på sitet for at kunne se deltagerlisten.';
+$string['sitepartlist1'] = 'Du skal være lærer for at kunne se deltagerlisten.';
$string['sites'] = 'Sites';
$string['sitesection'] = 'Inkludér en emnesektion';
$string['sitesettings'] = 'Site settings';
+$string['siteteachers'] = 'Site lærere';
$string['size'] = 'Størrelse';
$string['sizeb'] = 'bytes';
$string['sizegb'] = 'Gb';
@@ -830,6 +896,7 @@
$string['someallowguest'] = 'Nogle kurser tillader gæste adgang';
$string['someerrorswerefound'] = 'Nogle af oplysningerne manglede eller var forkerte. Se nedenfor for detaljer';
$string['sortby'] = 'Sorter efter';
+$string['specifyname'] = 'Du skal skrive et navn';
$string['startdate'] = 'Kursus start dato';
$string['startsignup'] = 'Start nu med at oprette en ny konto!';
$string['state'] = 'Stat / Provens';
@@ -840,13 +907,15 @@
$string['strftimedaydate'] = '%%A, %%d %%B %%Y';
$string['strftimedaydatetime'] = '%%A, %%d %%B %%Y, %%H:%%M';
$string['strftimedayshort'] = '%%A, %%d %%B';
+$string['strftimedaytime'] = '%%a, %%H:%%M';
$string['strftimemonthyear'] = '%%B %%Y';
$string['strftimerecent'] = '%%d %%b, %%H:%%M';
$string['strftimerecentfull'] = '%%a, %%d %%b %%Y, %%H:%%M';
$string['strftimetime'] = '%%H:%%M';
$string['stringsnotset'] = 'De følgende strings er ikke definerede i $a';
$string['studentnotallowed'] = 'Beklager, du kan ikke deltage i dette kursus med \'$a\'';
$string['students'] = 'Elever';
+$string['studentsandteachers'] = 'Studerende og lærere';
$string['subcategories'] = 'Under-kategorier';
$string['success'] = 'Success';
$string['summary'] = 'Referat';
@@ -886,6 +955,7 @@
$string['unenrolme'] = 'Fjern mig fra $a';
$string['unenrolsure'] = 'Er du sikker på at du vil fjerne $a fra dette kursus?';
$string['unknowncategory'] = 'Ukendt kategori';
+$string['unlimited'] = 'Ubegrænset';
$string['unpacking'] = 'Udpakker $a';
$string['unsafepassword'] = 'Usikkert password - prøv et andet';
$string['unusedaccounts'] = 'Kontoer der ikke har været brugt i $a dage, bliver automatisk fjernet';
View
6 lang/da/quiz.php
@@ -86,9 +86,9 @@
$string['filloutthreequestions'] = 'Du skal udfylde mindst tre spørgsmål. Blanke spørgsmål vil ikke blive brugt.';
$string['fillouttwochoices'] = 'Du skal give mindst to svar. Blanke felter vil ikke blive bedømt.';
$string['fractionsaddwrong'] = 'De positive bedømmelser giver ikke sammenlagt 100%%
-<br />I stedet giver de $a%%
-<br />Vil du vende tilbage og lave det om?';
-$string['fractionsnomax'] = 'Et eller flere svar skal give 100%%, så det er <br />få fuld bedømmelse for dette spørgsmål<br />Vil du vende tilbage og lave det om?';
+<BR>I stedet giver de $a%%
+<BR>Vil du vende tilbage og lave det om?';
+$string['fractionsnomax'] = 'Et eller flere svar skal give 100%%, så det er <BR>få fuld bedømmelse for dette spørgsmål<BR>Vil du vende tilbage og lave det om?';
$string['gift'] = 'GIFT format';
$string['gradeaverage'] = 'Gennemsnitlig bedømmelse';
$string['gradehighest'] = 'Højeste bedømmelse';

0 comments on commit 44d9596

Please sign in to comment.