Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20091219)

  • Loading branch information...
commit 457603310386287f7ca3fb8458d85d34733eb377 1 parent 66adbfd
@moodler moodler authored
View
136 install/lang/da_utf8/installer.php
@@ -9,9 +9,9 @@
/// File generated by cvs://contrib/lang2installer/installer_builder
/// using strings defined in stringnames.txt (same dir)
-$string['admindirerror'] = 'Det angivne adminbibliotek er forkert';
-$string['admindirname'] = 'Adminbibliotek';
-$string['admindirsettinghead'] = 'Sætter admin-biblioteket...';
+$string['admindirerror'] = 'Det angivne admin-bibliotek er forkert';
+$string['admindirname'] = 'Admin-bibliotek';
+$string['admindirsettinghead'] = 'Sætter admin-biblioteket op...';
$string['admindirsettingsub'] = 'Nogle får webhoteller bruger /admin adresse til kontrolpanelet el.lign. Desværre konflikter dette med standardplaceringen af Moodles administrationssider. Du kan i så tilfælde omdøbe admin-biblioteket i din installation og skrive navnet her. Eksempel:<br /> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
Dette vil sikre admin-links i Moodle.';
$string['bypassed'] = 'Forbigået';
@@ -29,7 +29,7 @@
$string['chooselanguagesub'] = 'Vælg et sprog til brug under installationen. Senere vil du kunne vælge hvilke sprog Moodle skal kunne bruge.';
$string['closewindow'] = 'Luk dette vindue';
$string['compatibilitysettingshead'] = 'Kontrollerer dine PHP-indstillinger...';
-$string['compatibilitysettingssub'] = 'For at Moodle kan køre uden problemer skal din server \"bestå\" alle disse test.';
+$string['compatibilitysettingssub'] = 'For at Moodle kan køre uden problemer skal din server \"bestå\" alle disse tests.';
$string['componentisuptodate'] = 'Komponenten er ajour';
$string['configfilenotwritten'] = 'Installationsscriptet var ikke i stand til at oprette config.php-filen, der indeholder de valgte indstillinger, sandsynligvis fordi Moodlebiblioteket er skrivebeskyttet. Du kan manuelt kopiere den følgende kode ind i en fil med navnet \"config.php\" i roden af Moodle-biblioteket.';
$string['configfilewritten'] = 'config.php er blevet oprettet';
@@ -42,36 +42,36 @@
<b>Host:</b> fikseret til \"localhost\" af installationsprogrammet<br />
<b>Name:</b> database-navn, f.eks. Moodle<br />
<b>User:</b> fikseret til \"root\" af installationsprogrammet<br />
-<b>Password:</b> adgangskoden til din database<br />
+<b>Adgangskode:</b> adgangskoden til din database<br />
<b>Tables Prefix:</b> valgfrit fornavn (prefix) til alle tabelnavne';
-$string['databasesettingshead'] = 'Du skal nu konfigurere databasen hvor det meste af Moodle\'s data vil blive gemt. Databaseserveren skal allerede være oprettet og du skal bruge brugernavn og adgangskode til en brugerkonto der har adgang til den.';
+$string['databasesettingshead'] = 'Du skal nu konfigurere databasen hvor det meste af Moodles data vil blive gemt. Databaseserveren skal allerede være oprettet og du skal bruge brugernavn og adgangskode til en brugerkonto der har adgang til den.';
$string['databasesettingssub'] = '<b>Type:</b> mysql eller postgres7<br />
<b>Vært:</b> f.eks. localhost eller db.isp.com<br />
<b>Database:</b> database-navn, f.eks. Moodle<br />
<b>Bruger:</b> Brugernavnet til databasen<br />
-<b>Password:</b> Password til databasebrugeren<br />
+<b>Adgangskode:</b> Adgangskode til databasebrugeren<br />
<b>Tabel Præfix:</b> Valgfrit fornavn (prefix) der bliver sat foran alle tabelnavne (kan anbefales hvis der er flere systemer der skal bruge samme database).';
-$string['databasesettingssub_mssql'] = '<b>Type:</b> SQL*Server (non UTF-8) <b><font color=\"red\">Experimentiel! (ikke til brug i et produktionsmiljø)</font></b><br />
+$string['databasesettingssub_mssql'] = '<b>Type:</b> SQL*Server (non UTF-8) <b><strong class=\"errormsg\">Experimentiel! (ikke til brug i et produktionsmiljø)</strong ></b><br />
<b>Vært:</b> f.eks. localhost eller db.isp.com<br />
<b>Navn:</b> databasenavn, f.eks. Moodle<br />
<b>Bruger:</b> brugernavnet til din database<br />
-<b>Password:</b> din databases adgangskode<br />
-<b>Tabelprefix:</b> prefix for alle tabelnavne (mandatory)';
-$string['databasesettingssub_mssql_n'] = '<b>Type:</b> SQL*Server (non UTF-8 aktiveret) <b><font color=\"red\">Experimentiel! (ikke til brug i et produktionsmiljø)</font></b><br />
-<b>Vært:</b> f.eks. localhost eller db.isp.com<br />
-<b>Navn:</b> databasenavn, f.eks. Moodle<br />
-<b>Bruger:</b> brugernavnet til din database<br />
-<b>Password:</b> din databases adgangskode<br />
-<b>Tabelprefix:</b> prefix for alle tabelnavne (mandatory)';
+<b>Adgangskode:</b> din databases adgangskode<br />
+<b>Tabelprefix:</b> prefix for alle tabelnavne (obligatorisk)';
+$string['databasesettingssub_mssql_n'] = '<b>Type:</b> SQL*Server (UTF-8 aktiveret) <br />
+<b>Vært:</b> f.eks. localhost eller db.isp.com<br />
+<b>Navn:</b> databasenavn, f.eks. moodle<br />
+<b>Bruger:</b> brugernavnet til din database<br />
+<b>Adgangskode:</b> din databases adgangskode<br />
+<b>Tabelprefix:</b> prefix for alle tabelnavne (obligatorisk)';
$string['databasesettingssub_mysql'] = '<b>Type:</b> MySQL<br />
<b>Vært:</b> f.eks. localhost eller db.isp.com<br />
-<b>Navn:</b> databasenavn, f.eks. Moodle<br />
+<b>Navn:</b> databasenavn, f.eks. moodle<br />
<b>Bruger:</b> brugernavnet til din database<br />
-<b>Password:</b> din databases adgangskode<br />
-<b>Tabelprefix:</b> prefix for alle tabelnavne (mandatory)';
+<b>Adgangskode:</b> din databases adgangskode<br />
+<b>Tabelprefix:</b> prefix for alle tabelnavne (valgfrit)';
$string['databasesettingssub_mysqli'] = '<b>Type:</b> Forbedret MySQL<br />
<b>Vært:</b> ex localhost eller db.isp.com<br />
-<b>Navn:</b> databasenavn, ex moodle<br />
+<b>Navn:</b> databasenavn, f.eks. moodle<br />
<b>Bruger:</b> dit brugernavn til databasen<br />
<b>Adgangskode:</b> din adgangskode til databasen<br />
<b>Tabelprefix:</b> prefix til alle navne i tabellen (valgfri)';
@@ -79,23 +79,23 @@
<b>Vært:</b> ikke brugt, skal være blank<br />
<b>Navn:</b> navnet på forbindelsen fra tnsnames.ora <br />
<b>Bruger:</b> dit database brugernavn<br />
-<b>Password:</b> brugerens password<br />
-<b>Tabel Præfix:</b> præfix til alle tabellerne (nødvendigt,højst 2 karaktere)';
-$string['databasesettingssub_odbc_mssql'] = '<b>Type:</b> SQL*Server (over ODBC) <b><font color=\"red\">Eksperimentielt! (ikke beregnet til brug i produktionsmiljø)</font></b><br />
-<b>Vært:</b> navnet på DSN forbindelsen i ODBC kontrolpanelet<br />
-<b>Navn:</b> databasenavnet , f.eks. moodle<br />
-<b>Bruger:</b> dit databasebrugernavn<br />
-<b>Password:</b> dit database password<br />
-<b>Tabel Præfix:</b> præfix der bruges til alle tabelnavnene (nødvendigt)';
+<b>Adgangskode:</b> brugerens adgangskode<br />
+<b>Tabel Præfix:</b> præfix til alle tabellerne (obligatorisk, højst 2 tegn)';
+$string['databasesettingssub_odbc_mssql'] = '<b>Type:</b> SQL*Server (over ODBC) <b><strong class=\"errormsg\">Eksperimentiel! (ikke beregnet til brug i produktionsmiljø)</strong></b><br />
+<b>Vært:</b> navnet på DSN forbindelsen i ODBC kontrolpanelet<br />
+<b>Navn:</b> databasenavnet, f.eks. moodle<br />
+<b>Bruger:</b> dit databasebrugernavn<br />
+<b>Adgangskode:</b> dit database adgangskode<br />
+<b>Tabel Præfix:</b> præfix der bruges til alle tabelnavnene (obligatorisk)';
$string['databasesettingssub_postgres7'] = '<b>Type:</b> PostgreSQL<br />
<b>Vært:</b> f.eks. localhost eller db.isp.com<br />
<b>Navn:</b> databasenavn, f.eks. moodle<br />
<b>Bruger:</b> dit databasebrugernavn<br />
-<b>Password:</b> dit database password<br />
-<b>Tables Præfix:</b> præfix der bruges foran alle tabelnavnene (nødvendigt)';
+<b>Adgangskode:</b> dit database adgangskode<br />
+<b>Tables Præfix:</b> præfix der bruges foran alle tabelnavnene (obligatorisk)';
$string['databasesettingswillbecreated'] = '<b>Note:</b> Installationsprocessen vil søge at oprette en database hvis ikke den findes allerede.';
$string['dataroot'] = 'Databibliotek';
-$string['datarooterror'] = 'Data-biblioteket du specificerede kan ikke findes eller oprettes. Ret stien til biblioteket eller opret det manuelt.';
+$string['datarooterror'] = 'Databiblioteket du specificerede kan ikke findes eller oprettes. Ret stien til biblioteket eller opret det manuelt.';
$string['datarootpublicerror'] = 'Den datamappe du har angivet har direkte adgang fra internettet, du skal bruge en anden mappe.';
$string['dbconnectionerror'] = 'Den angive database kunne ikke kontaktes. Kontroller eller ret venligst databaseinformationerne.';
$string['dbcreationerror'] = 'Fejl ved oprettelse af databasen. Kan ikke oprette den givne database med de angivne indstillinger.';
@@ -105,7 +105,7 @@
$string['dbwrongencoding'] = 'Den valgte database kører under en ikke anbefalet encoding ($a). Det vil være bedre at benytte en Unicode (UTF-8) encoded database i stedet.
Du kan alligevel springe denne test over ved at vælge \"Skip DB Encoding Test\" tjek herunder, men det kan give problemer fremover.';
$string['dbwronghostserver'] = 'Du skal følge \"Værtsreglerne\" som forklaret ovenfor.';
-$string['dbwrongnlslang'] = 'Environment variablen NLS_LANG på din webserver skal bruge AL32UTF8 tegnsættet. Se PHP documentationen for hvordan man konfigurere OCI8 korrekt.';
+$string['dbwrongnlslang'] = 'Miljøvariablen NLS_LANG på din webserver skal bruge AL32UTF8-tegnsættet. Se PHP-documentationen for hvordan man konfigurerer OCI8 korrekt.';
$string['dbwrongprefix'] = 'Du skal følge Tabel-prefix-reglerne som forklaret ovenfor.';
$string['directorysettingshead'] = 'Bekræft hvor Moodle skal installeres';
$string['directorysettingssub'] = '<b>Web-adresse:</b>
@@ -125,11 +125,9 @@
$string['downloadlanguagebutton'] = 'Download \"$a\"-sprogpakken';
$string['downloadlanguagehead'] = 'Download sprogpakke';
$string['downloadlanguagenotneeded'] = 'Du kan fortsætte installationen med standard-sprogpakken,\"$a\".';
-$string['downloadlanguagesub'] = 'Du har nu mulighed for at downloade en sprogpakke og fortsætte installationsprocessen i dette sprog.<br /><br />
-Kan du ikke downloade sprogpakken vil installationen fortsætte på engelsk.
-(Når installationsprocessen er færdig kan du downloade og installere flere sprogpakker.)';
+$string['downloadlanguagesub'] = 'Du har nu mulighed for at hente en sprogpakke og fortsætte installationsprocessen på dette sprog.<br /><br />Kan du ikke downloade sprogpakken vil installationen fortsætte på engelsk. (Når installationsprocessen er færdig kan du downloade og installere flere sprogpakker.)';
$string['environmenterrortodo'] = 'Du bliver nødt til at løse de ovenstående problemer (fejl) der er ved serveropsætningen før du kan installere denne version af Moodle';
-$string['environmenthead'] = 'Kontrollere din serveropsætning...';
+$string['environmenthead'] = 'Kontrollerer din serveropsætning...';
$string['environmentrecommendinstall'] = 'det anbefales installeret/aktiveret';
$string['environmentrecommendversion'] = 'version $a->needed er anbefalet og du kører $a->current';
$string['environmentrequireinstall'] = 'det er nødvendigt at installere/aktivere';
@@ -138,7 +136,7 @@
$string['environmentxmlerror'] = 'Fejl ved læsning af serveropsætningens data ($a->error_code)';
$string['error'] = 'Fejl';
$string['fail'] = 'Mislykkedes';
-$string['fileuploads'] = 'Fil uploads';
+$string['fileuploads'] = 'Fil-uploads';
$string['fileuploadserror'] = 'Denne skulle være aktiveret';
$string['fileuploadshelp'] = '<p>Fil-upload lader til at være slået fra på din server.</p>
@@ -146,7 +144,7 @@
<p>For at tillade upload skal du (eller systemadministratoren) rette i php.ini og ændre indstillingen for <b>fil_uploads</b> til \'1\'.</p>';
$string['gdversion'] = 'GD version';
-$string['gdversionerror'] = 'GD library skal være tilgængelig for PHP for at der billeder kan manipuleres og oprettes.';
+$string['gdversionerror'] = 'GD library skal være tilgængelig for PHP for at billeder kan manipuleres og oprettes.';
$string['gdversionhelp'] = '<p>Det lader til at din server ikke har GD installeret.</p>
<p>GD er et bibliotek som PHP bruger til at behandle billeder (såsom brugerprofil-billeder) og til at oprette nye billeder såsom loggrafer. Moodle kan stadig fungere uden GD - men disse funktioner vil så ikke være til rådighed.</p>
@@ -154,8 +152,8 @@
<p>For at tilføje GD på unix skal PHP kompileres med \'--with-gd\" parameteret.</p>
<p>Under windows er det normalt nok at udkommentere den linje i php.ini der refererer til libgd.dll </p>';
-$string['globalsquotes'] = 'Usikker håndtering af Globale variabler';
-$string['globalsquoteserror'] = 'Fix dine PHP-indstillinger: aktiver register_globals and/or slå magic_quotes_gpc til';
+$string['globalsquotes'] = 'Usikker håndtering af Globale variable';
+$string['globalsquoteserror'] = 'Fix dine PHP-indstillinger: aktiver register_globals og/eller slå magic_quotes_gpc til';
$string['globalsquoteshelp'] = '<p>
Kombinationen af deaktiveret \"Magic Quotes GPC\" og aktiveret \"Register Globals\" samtidig anbefales ikke.</p>
@@ -177,29 +175,30 @@
$string['language'] = 'Sprog';
$string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes Run Time';
$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Denne skulle være deaktiveret';
-$string['magicquotesruntimehelp'] = '<p>\'Magic quotes runtime\' bør slås fra for at Moodle kan fungere ordentligt.</p>
-
-<p>Normalt er denne indstilling slået fra som standard. Den slås til og fra vha. indstillingen <b>\'magic_quotes_runtime\'</b> i php.ini fil.</p>
+$string['magicquotesruntimehelp'] = '<p>\'Magic quotes runtime\' bør slås fra for at Moodle kan fungere ordentligt.</p>
+<p>Normalt er denne indstilling slået fra som standard. Se indstillingen <b>\'magic_quotes_runtime\'</b> i filen \"php.ini\".</p>
-<p>Hvis du ikke har adgang til webserverens php.ini fil kan du evt. lave en tekstfil, kalde den .htaccess og gemme den i Moodle-biblioteket. Den skal indholde linjen. <blockquote>php_value magic_quotes_runtime Off</blockquote>
-</p>';
+<p>Hvis du ikke har adgang til webserverens php.ini fil kan du evt. lave en tekstfil, kalde den .htaccess og gemme den i Moodle-biblioteket. Den skal indholde linjen: </p>
+<blockquote><div>php_value magic_quotes_runtime Off</div></blockquote>';
$string['mbstringrecommended'] = 'Det anbefales at installere/aktivere MBSTRING udvidelsen for at forbedre sitets ydeevne, især hvis sitet understøtter ikke-latinske sprog og tegn.';
$string['memorylimit'] = 'Hukommelsesbegrænsning';
$string['memorylimiterror'] = 'Den tilgængelige hukommelse til PHP er ret lav... Det kan være at der opstår problemer senere.';
-$string['memorylimithelp'] = '<p>Mængden af hukommelse som PHP kan bruge er sat til $a.</p>
+$string['memorylimithelp'] = '<p>Den mængde hukommelse som PHP kan bruge, er sat til $a.</p>
+
+<p>Dette kan forårsage at der opstår problemer senere, især hvis du har mange moduler aktiveret eller mange brugere.</p>
+
+<p>Vi anbefaler at du konfigurerer PHP med mere hukommelse, f.eks. 40M.
+Der er flere måder hvorpå du kan rette det.</p>
+<ol>
+<li>Hvis du har mulighed for det, kan du rekompilere PHP med <i>--enable-memory-limit</i>.
+Det vil tillade at Moodle selv kan definere hvor meget hukommelse der er brug for.</li>
-<p>Dette kan forårsage at der opstår problemer senere, især hvis du har mange moduler installeret eller mange brugere.</p>
+<li>Hvis du har adgang til php.ini filen kan du ændre <b>memory_limit</b>-indstillingen til noget i retning af 40M.
+Hvis du ikke har direkte adgang til den kan du bede systemadministratoren om at gøre det for dig.</li>
-<p>Vi anbefaler at du konfigurerer PHP til at kunne bruge mere hukommelse, f.eks. 16Mb.
-Der er flere måder hvorpå du kan rette det.</p>
-<ol>
-<li>Hvis du har mulighed for det kan du rekompilere PHP med <i>--enable-memory-limit</i>.
-Dette vil tillade at Moodle selv kan definere hvor meget hukommelse der er brug for.</li>
-<li>Hvis du har adgang til php.ini filen kan du ændre <b>memory_limit</b>-
-indstillingen så der er minimum 16Mb til rådighed. Hvis du ikke har direkte adgang til den kan du spørge systemadministratoren om han han vil gøre det for dig.</li>
-<li>På nogle servere kan du oprette en \'.htaccess\' fil, gemme den i Moodle-biblioteket med linjen <p><blockquote>php_value memory_limit 16M</blockquote></p>
-<p>Det kan dog på nogle servere forårsage en fejl på <b>alle</b> PHP-siderne. I så fald kan du blive nødt til at fjerne \'.htaccess\' filen igen.</p></li>
-</ol>';
+<li>På nogle servere kan du oprette en \'.htaccess\' fil, gemme den i Moodle-biblioteket med linjen:
+<blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote>
+<p>Det kan dog på nogle servere forhindre <b>alle</b> PHP-siderne i at virke (du vil se fejl når du ser på siderne). I så fald kan du blive nødt til at fjerne \'.htaccess\' filen igen.</p></li> </ol>';
$string['missingrequiredfield'] = 'Der mangler nogle obligatoriske felter';
$string['moodledocslink'] = 'Moodle Docs for denne side';
$string['mssql'] = 'SQL*Server (mssql)';
@@ -208,7 +207,7 @@
$string['mysql'] = 'MySQL (mysql)';
$string['mysql416bypassed'] = 'Hvis sitet kun benytter iso-8859-1 (latin-1) sprog/tegnsæt, kan du fortsætte med at benytte den nuværende version 4.1.12 af MySQL (eller nyere)';
$string['mysql416required'] = 'Moodle 1.6 skal som minimum bruge MySql version 4.1.16 for at garantere at data kan konverteres til UTF-8 fremover.';
-$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP er ikke blevet ordentligt konfigureret med MySQL udvidelsen så den kan kommunikere med MySQL. Det kan skyldes at MySQL extension/dll ikke er loadet. Kontroller venlist phpinfo() og php.ini filen eller rekompiler PHP.';
+$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP er ikke blevet ordentligt konfigureret med MySQL udvidelsen så den kan kommunikere med MySQL. Tjek din php.ini eller rekompiler PHP.';
$string['mysqli'] = 'Forbedret MySql (mysqli)';
$string['mysqliextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP er ikke konfigureret korrekt med MySqli extensionen så den kan kommunikere med MySql. Tjek php.ini eller rekompiler PHP, MySqli extensionen er ikke tilgængelig for PHP 4';
$string['name'] = 'Navn';
@@ -223,10 +222,11 @@
$string['pgsqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP er ikke blevet korrekt konfigureret med PHP\'s PGSQL modul så den kan kommunikere med PostgreSQL. Kontroller venligst php.ini filen eller rekompiler PHP.';
$string['php50restricted'] = 'PHP 5.0.x har nogle kendte fejl og problemer. Opgrader venligst til 5.1.x eller nedgradér til 4.3.x eller 4.4.x';
$string['phpversion'] = 'PHP version';
-$string['phpversionerror'] = 'PHP versionen skal være nyere end 4.1.0';
-$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle kræver en PHP version der er nyere end 4.1.0.</p>
-<p>Webserveren bruger i øjeblikket version $a</p>
-<p>Du bliver nødt til at opdatere PHP eller flytte systemet over på en anden webserver der har en nyere version af PHP!</p>';
+$string['phpversionerror'] = 'PHP versionen skal være nyere end 4.3.0 eller 5.1.0 (5.0.x er behæftet med fejl).';
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle kræver mindst PHP version 4.3.0. eller 5.1.0 (5.0.x er behæftet med fejl).</p>
+<p>Webserveren bruger i øjeblikket version $a</p>
+<p>Du bliver nødt til at opdatere PHP eller flytte systemet over på en anden webserver der har en nyere version af PHP!</p>
+(Har du ver. 5.0.x kan du også nedgradere til 4.4.x)</p>';
$string['postgres7'] = 'PostgreSQL (postgres7)';
$string['previous'] = 'Forrige';
$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Download af komponenter til din server er ikke tilladt (\"allow_url_fopen\" er deaktiveret).<br /><br />Du må downloade
@@ -234,7 +234,7 @@
$string['report'] = 'Rapport';
$string['restricted'] = 'Afvist';
$string['safemode'] = 'Safe mode';
-$string['safemodeerror'] = 'Moodle kan have problemer med \"Safe mode : on\"';
+$string['safemodeerror'] = 'Moodle kan have problemer med \"Safe mode: on\"';
$string['safemodehelp'] = '<p>Moodle kan have flere problemer når \'safe mode\' er slået til, ikke mindst kan systemet sandsynligvis ikke oprette nye filer.</p>
<p>\'Safe Mode\' er oftest slået til hos paranoide offentlige webhoteller, så det kan være at du bliver nødt til at finde et andet webhotel til Moodle.</p>
@@ -244,8 +244,8 @@
$string['sessionautostarterror'] = 'Denne skulle være deaktiveret';
$string['sessionautostarthelp'] = '<p>Moodle kræver at PHP understøtter sessions.</p>
-<p>Sessions kan aktiveres i php.ini filen ... kik efter parameteren session.auto_start</p>';
-$string['skipdbencodingtest'] = 'Spring DB tegnsæts testen over';
+<p>Sessions kan aktiveres i php.ini ... kik efter parameteren session.auto_start</p>';
+$string['skipdbencodingtest'] = 'Spring testen af DB-tegnsæt over';
$string['status'] = 'Status';
$string['thischarset'] = 'UTF-8';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
@@ -256,7 +256,7 @@
$string['welcomep10'] = '$a->installername ($a->installerversion)';
$string['welcomep20'] = 'Du ser denne side fordi du med succes har installeret og åbnet pakken <strong>$a->packname $a->packversion</strong> på din computer.
Tillykke med det!';
-$string['welcomep30'] = 'Denne udgave af <strong>$a->installername</strong> inkluderer programmerne til at oprette et miljø hvori <strong>Moodle</strong> vil operaere, nemlig:';
+$string['welcomep30'] = 'Denne udgave af <strong>$a->installername</strong> indeholder programmerne til at oprette et miljø, hvori <strong>Moodle</strong> vil operere, nemlig:';
$string['welcomep40'] = 'Pakken indeholder også <strong>Moodle $a->moodlerelease ($a->moodleversion)</strong>.';
$string['welcomep50'] = 'Brugen af programmerne i denne pakke er styret af deres respektive licenser. Hele <strong>$a->installername</strong>-pakken er <a href=\"http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html\">open source</a> og distribueret under <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\">GPL</a>-licensen.';
$string['welcomep60'] = 'De følgende sider vil hjælpe dig gennem nogle nemme trin til konfiguration og opsætning af <strong>Moodle</strong> på din computer. Du kan acceptere standardindstillingerne eller vælge at ændre dem så de bedre svarer til dine egne behov.';
@@ -264,6 +264,6 @@
$string['wrongdestpath'] = 'Forkert destinationssti';
$string['wrongsourcebase'] = 'Forkert kilde-URL';
$string['wrongzipfilename'] = 'Forkert zip-filnavn.';
-$string['wwwroot'] = 'Web-adresse';
-$string['wwwrooterror'] = 'Webadressen lader ikke til at være korrekt - Moodle-installationen kunne ikke findes der.';
+$string['wwwroot'] = 'Webadresse';
+$string['wwwrooterror'] = 'Webadressen fremstår ikke korrekt - Moodle-installationen kunne ikke findes der. Værdien herunder er nulstillet.';
?>
View
27 install/lang/mi_wwow_utf8/installer.php
@@ -35,6 +35,10 @@
$string['configurationcompletehead'] = 'Kua oti te whirihora';
$string['configurationcompletesub'] = 'I ngana atu a Moodle ki te tiaki i tō whirihoranga ki rō kōnae i te pūtake o tō utanga o Moodle.';
$string['continue'] = 'Haere Tonu';
+$string['ctyperecommended'] = 'Ko te whakauru i te kōwhiri toronga ctype PHP e tino tūtohua nuitia ana hei whakapai ake i te whakamahinga tūnga, mehemea rā tō tūnga e tautoko ana i ngā reo kore rātini.';
+$string['ctyperequired'] = 'Ko te toronga ctype PHP e tino hiahiatia ana e Mūtara, hei whakapai ake whakamahinga tūnga me te tuku i ngā reo maha hototahitanga.';
+$string['curlrecommended'] = 'Ko te tāuta i te kōwhiri puna cURL e tino tūtohutia ana hei whakaāhei Mūtara taumahi whatunga';
+$string['customcheck'] = 'ko ētahi atu tirotirohanga';
$string['database'] = 'Pātengi Raraunga';
$string['databasecreationsettingshead'] = 'Īnāianei me whirihora e koe ngā tautuhinga pātengi raraunga ki te wāhi penapena i te nuinga o ngā raraunga Moodle. Ka waihanga aunoatia tēnei pātengi raraunga e te pūtāuta Moodle4Windows me ngā tautuhinga o raro ake nei.';
$string['databasecreationsettingssub'] = '<b>Momo:</b> He mea whakapūmau ki \"mysql\" e te pūtāuta<br /><b>Kaihautū:</b> He mea whakapūmau ki \"localhost\" e te pūtāuta<br /><b>Ingoa:</b> ingoa pātengi raraunga, arā, moodle<br /><b>Kaiwhakamahi:</b> He mea whakapūmau ki \"root\" e te pūtāuta<br /><b>Kupuhipa:</b> tō kupuhipa pātengi raraunga<br /><b>Kuhimua o Ngā Ripanga:</b> kuhimua kōwhiri mō ngā ingoa ripanga katoa';
@@ -43,11 +47,19 @@
$string['databasesettingssub_mssql'] = '<b>Momo:</b> SQL*Server (non UTF-8) <b><font color=\"red\">Hei whakamātau! (kaua e whakamahia kia ngao)</font></b><br /><br /> <b>Kaihautū:</b> arā localhost, db.isp.com rānei<br /> <b>Ingoa:</b> ingoa pātengi raraunga, pēnei ake i a moodle<br /><b>Kaiwhakamahi:</b> tō ingoa kaiwhakamahi pātengi raraunga<br /> <b>Kupuhipa:</b> tō kupuhipa pātengi raraunga<br /><b>Kuhimua o Ngā Ripanga:</b> kuhimua hei whakamahi ki ngā ingoa ripanga katoa (whakahauanga)';
$string['databasesettingssub_mssql_n'] = '<b>Momo:</b> SQL*Server (UTF-8 enabled) <br /> <b>Kaihautū:</b> arā localhost, db.isp.com rānei<br /> <b>Ingoa:</b> ingoa pātengi raraunga, pēnei ake i a moodle<br /><b>Kaiwhakamahi:</b> tō ingoa kaiwhakamahi pātengi raraunga<br /> <b>Kupuhipa:</b> tō kupuhipa pātengi raraunga<br /><b>Kuhimua o Ngā Ripanga:</b> kuhimua hei whakamahi ki ngā ingoa ripanga katoa (whakahauanga)';
$string['databasesettingssub_mysql'] = '<b>Momo:</b> MySQL <br /> <b>Kaihautū:</b> arā localhost, db.isp.com rānei<br /> <b>Ingoa:</b> ingoa pātengi raraunga, pēnei ake i a moodle<br /><b>Kaiwhakamahi:</b> tō ingoa kaiwhakamahi pātengi raraunga<br /> <b>Kupuhipa:</b> tō kupuhipa pātengi raraunga<br /><b>Kuhimua o Ngā Ripanga:</b> kuhimua hei whakamahi ki ngā ingoa ripanga katoa (kōwhiringa)';
+$string['databasesettingssub_mysqli'] = '<b>Momo:</b> Pai ake TakuSQL<br />
+<b>Kaihautū:</b> eg kaihautūpaetata ko db.isp.com rānei<br />
+<b>Ingoa:</b> ingoa patengi raraunga, eg mūtara<br />
+<b>Kaiwhakamahi:</b> Ko tō patengi raraunga ingoa kaiwhakamahi<br />
+<b>Kupuhipa:</b> tō patengi raraunga kupuhipa<br />
+<b>Ripanga Kuhimua:</b> ripanga hei whakamahi kmō ngā ripanga ingoa katoa (Kōwhiri)';
$string['databasesettingssub_oci8po'] = '<b>Momo:</b> Oracle <br /><b>Kaihautū:</b> kāore i te whakamahia, waihotia kia wātea<br /> <b>Ingoa:</b> given name of the tnsnames.ora connection<br/><b>Kaiwhakamahi:</b> tō ingoa kaiwhakamahi pātengi raraunga<br /> <b>Kupuhipa:</b> tō kupuhipa pātengi raraunga<br /><b>Kuhimua o Ngā Ripanga:</b>kuhimua hei whakamahi ki ngā ingoa ripanga katoa (whakahauanga, 2cc max)';
$string['databasesettingssub_odbc_mssql'] = '<b>Momo:</b> SQL*Server (over ODBC) <b><font color=\"red\">Hei whakamātau. (kaua e whakamahia kia ngao)</font></b><br /> <b>Kaihautū:</b> given name of the DSN in the ODBC control panel<br /> <b>Ingoa:</b> ingoa pātengi raraunga, pēnei ake i a moodle<br /> <b>Kaiwhakamahi:</b> tō ingoa kaiwhakamahi pātengi raraunga<br /> <b>Kupuhipa:</b> tō kupuhipa pātengi raraunga<br /><b>Kuhimua o Ngā Ripanga:</b> kuhimua hei whakamahi ki ngā ingoa ripanga katoa (whakahauanga)';
$string['databasesettingssub_postgres7'] = '<b>Momo:</b> PostgreSQL<br /><b>Kaihautū:</b> arā localhost, db.isp.com rānei<br /> <b>Ingoa:</b> ingoa pātengi raraunga, pēnei ake i a moodle<br /><b>Kaiwhakamahi:</b> tō ingoa kaiwhakamahi pātengi raraunga<br /> <b>Kupuhipa:</b> tō kupuhipa pātengi raraunga<br /><b>Kuhimua o Ngā Ripanga:</b> kuhimua hei whakamahi ki ngā ingoa ripanga katoa (whakahauanga)';
+$string['databasesettingswillbecreated'] = '<b>Note:</b> Ko te kaitāuta ka ngana ki te waihanga te patengi raraunga aunoa ki te kore tētahi i te ora.';
$string['dataroot'] = 'Whaiaronga Raraunga';
$string['datarooterror'] = 'Kāore te \'Whaiaronga Raraunga\' i whakapūtāhia e koe i kitea, i taea rānei te waihanga. Whakatikahia te ara, waihanga ā-ringa rānei i te whaiaronga.';
+$string['datarootpublicerror'] = 'Ko te \'Raraunga Whaiaronga\' i tautuhia e koe e āhei ana ki te ipurangi, me tino whakamahi koe i tētahi atu raraunga.';
$string['dbconnectionerror'] = 'Kāore i taea te tūhono ki te pātengi raraunga i whakapūtāhia. Takina ō tautuhinga pātengi raraunga.';
$string['dbcreationerror'] = 'Hapa waihanga pātengi raraunga. Kāore i taea tērā ingoa pātengi raraunga te waihanga ki ngā tautuhinga i homai';
$string['dbhost'] = 'Tūmau Kaihautū';
@@ -69,8 +81,10 @@
$string['downloadlanguagesub'] = 'Ināianei ka taea e koe te tiki ake i tētahi pōkai reo me te tāuta tonu i roto i tēnei reo.<br /><br />Ki te kore e taea te tiki ake i te pōkai reo, ka tāuta tonu i roto i te reo Ingarihi. (Inā mutu te tāuta kātahi ka taea te tiki ake me te tāuta i ētahi atu pōkai reo).';
$string['environmenterrortodo'] = 'Me ea koe i ngā raru taiao katoa (hapa) i kitea i runga, i mua i te tāutatanga o tēnei putanga o Moodle!';
$string['environmenthead'] = 'E taki ana i tō taiao …';
+$string['environmentrecommendcustomcheck'] = 'Ki te whara tēnei whakamātau, e tohu ana i tētahi raruraru pea.';
$string['environmentrecommendinstall'] = 'e tūtohutia ana kia tāuta/whakahohe';
$string['environmentrecommendversion'] = 'putanga $a->needed hiahiatia ana e tūtohu ana, ā, kei te whakahaere koe i te $a->current';
+$string['environmentrequirecustomcheck'] = 'Me puta koe i tēnei whakamātau';
$string['environmentrequireinstall'] = 'e hiahiatia ana kia tāuta/whakahohe.';
$string['environmentrequireversion'] = 'putanga $a->needed hiahiatia ana, ā, kei te whakahaere koe i te $a->current';
$string['environmentsub'] = 'E taki ana mehemea he tika āu wae pūnaha maha mō ngā hiahiatanga o tēnei pūnaha';
@@ -86,6 +100,8 @@
$string['globalsquotes'] = 'Whakamahinga Haumaru Kore o ngā Globals';
$string['globalsquoteserror'] = 'Whakatikahia ō tautuhinga PHP:disable register_globals whakahohe hoki/rānei magic_quotes_gpc';
$string['globalsquoteshelp'] = '<p>Kāore i te tūtohu te kohinga o ngā Magic Quotes GPC mono me ngā Register Globals hohe i te wā kotahi.</p><p>Ko te tautuhinga e tūtohutia ana ko te <b>magic_quotes_gpc = On</b> me te <b>register_globals = Off</b> i roto i tō php.ini</p><p>Ki te kore tō āheitanga ki tō php.ini, ka taea pea te waiho i te rārangi e whai ake i roto i tētahi kōnae e karangatia nei .htaccess i roto i te whaiaronga Moodle:<blockquote>php_value magic_quotes_gpc On</blockquote><blockquote>php_value register_globals Off</blockquote></p>';
+$string['globalswarning'] = '<p><strong> Haumarutanga tūpato !</strong></p><p> Kia whakamahi tōtikangia, me whiwhi a Mūtara <br />
+< kia mahia e `koe ētahi whhakarerekētanga ki tō tautuhinga o ināianei.</p><p> Me tautuhi koe i te <em>must</em> </em> <code>register_globals=off</code>.</p><p> Ko tēnei tautuhinga kua pumana mā te whakatika i tō <code>php.ini</code>, Apache/IIS <br />configuration rānei <code>.htaccess</code> file.</p>';
$string['help'] = 'Āwhina';
$string['iconvrecommended'] = 'Kia pai ake ai te mahinga o te pae, me tāuta te puna ICONV (kei a koe), inā koa kei te tautoko tō pae i ngā reo rātini-kore.';
$string['info'] = 'Mōhiohio';
@@ -110,6 +126,8 @@
$string['mysql416bypassed'] = 'Engari, ka taea e koe tō MySQL 4.1.12 (pai ake rānei) te whakamahi tonu mēnā kei te whakamahi tō pae i ngā reo (rātini) iso-8859-1 ANAKE.';
$string['mysql416required'] = 'Me whiwhi putanga MySQL 4.1.16 kia āhei ai ngā raraunga katoa te whakatahuri ki UTF-8 ā muri ake nei.';
$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'Kāore i tika te whirihoratanga o te PHP me te toronga MySQL kia taea te whakawhiti me te MySQL. Taki koe i tō kōnae php.ini, whakahiato anō rānei i te PHP.';
+$string['mysqli'] = 'Pai ake MySQL (mysqli)';
+$string['mysqliextensionisnotpresentinphp'] = 'Kāore te PHP kia āta whirihoratia mā te toronga me te torongsa MySQLi kia taea e ia te whakapā ki te MySQL. Taki koa tō php.ini kōnae me kohikohi anōtia PHP. or recompile PHP. Ko te toronga MySQLi kāore i te wātea mō PHP 4.';
$string['name'] = 'Ingoa';
$string['next'] = 'Panuku';
$string['oci8po'] = 'Oracle (oci8po)';
@@ -117,6 +135,7 @@
$string['odbcextensionisnotpresentinphp'] = 'Kāore i tika te whirihora o PHP me te toronga OCI8 kia taea te whakawhiti me te tūmau SQL*. Taki koa i tō kōnae php.ini whakahiato anō rānei i PHP.';
$string['odbc_mssql'] = 'SQL*Server over ODBC (odbc_mssql)';
$string['ok'] = 'ĀE';
+$string['opensslrecommended'] = 'Ko te tāuta i ngā kōwhiri puna OpenSSL e tino tūtohutia ana- e whakaāheitia ana te taumahitanga o te whatunga';
$string['parentlanguage'] = '<< Ngā Kaiwhakamāori: Ki te whai Reo Matua, e tika ana kia whakamahia e Moodle ki te ngaro ētahi rārangi mai i tō pōkai reo, tō reo, tena whakapūtā te waehere ki konei. Ki te waiho kia wātea ka whakamahia te Pākehā. Hei tauira: nl >>';
$string['pass'] = 'Hipa';
$string['password'] = 'Kupuhipa';
@@ -126,13 +145,19 @@
$string['phpversionerror'] = 'Kia 4.1.0 neke atu ranei te putanga PHP';
$string['phpversionhelp'] = '<p>E hiahiatia ana e Moodle kia 4.1.0 neke atu rānei te putanga PHP.</p><p>I tēnei wā kei te whakahaere koe i te putanga $a</p><p>Me whakahōu te PHP, nuku rānei ki tētahi kaihautū me te putanga hōu PHP hōu ake!</p>';
$string['postgres7'] = 'PostgreSQL (postgres7)';
+$string['postgresqlwarning'] = '<strong>Note:</strong> Mēna ka rongo koe i ētahi raruraru hono ka taea e koe te ngana ki te whakatau i te Tūmau kaihautū āpure hei kaihautū =\'postgresql_host\' port=\'5432\' dbname=\'postgresql_database_name\' user=\'postgresql_user\' password=\'postgresql_user_password\'
+< me te waiho poka i te Patengi Raraunga, Kaiwhakamahi me te āpure. He mōhiohio i tua atu i <a href=\"http://docs.moodle.org/en/Installing_Postgres_for_PHP\">Moodle Docs</a>';
$string['previous'] = 'Tōmua';
+$string['qtyperqpwillberemoved'] = 'I te wā o te whakahou, ka tangohia te momo pātai RQP. Kāore koe i te whakamahi i te momo pātai, nō reira e tika ana e kore koe e raruraru.';
+$string['qtyperqpwillberemovedanyway'] = 'I te wā o te whakahou, ka tangohia te momo pātai RQP. He pātai RQP kei tō patengi raraunga, ā, ka mutu ēnei ki te mahi, me ka kore ana koe e tāuta anō i tō waehere mai i mua i tō mahi tonu i tō whakahou i: //moodle.org/mod/data/view.php?d=13&amp;rid=797';
+$string['remotedownloaderror'] = 'Tiki ake o to mōtete ki te tūmau i hinga, manatoko koa i ō tautuhinga takawaenga, PHP cURL toronga kei te tino tutohua.<br /><br /> Me tiki ake koe i te <a href=\"$a->url\">$a->url</a> kōnae ā-ringa, tāruangia ki te \"$a->dest\" i tō tūmau me te pōutāpeta ki reira.';
$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Kāore e taea ngā wae o tō tūmau te tikiake (kua monokia te allow_url_fopen). <br /><br />Me tikiake-ā-ringa te kōnae <a href=\"$a->url\">$a->url</a>, tāruatia ki \"$a->dest\", ā, whewherahia i reira';
$string['report'] = 'Pūrongo';
$string['restricted'] = 'Kāore he āheitanga';
$string['safemode'] = 'Aratau Haumaru';
$string['safemodeerror'] = 'Ka raru pea te Moodle ki te kā te aratau haumaru';
$string['safemodehelp'] = '<p>Ka nui pea ngā raru ki Moodle ki te kā te aratau haumaru, ā, ko te raru nui, ko te korenga e whakaaetia o te waihanga kōnae hōu.</p> <p>Ko ētahi kaihautū tukutuku tūmatanui \'hopohopo rawa\' anake ngā mea e whakahohe ake ana i te aratau haumaru, ā, ki te pērā, me rapu tētahi kamupene kaihautū tukutuku anō mō tō pae Moodle.</p> <p>Na, ka taea tonu te tāuta, engari ka puta ētahi raru.</p>';
+$string['serverchecks'] = 'Tūmau tirotirohia';
$string['sessionautostart'] = 'Wātū Tīmata Aunoa';
$string['sessionautostarterror'] = 'Ko te tikanga kua weto tēnei';
$string['sessionautostarthelp'] = '<p>E hiahiatia ana e Moodle te tautoko wātū hei mahi.</p> <p>Ka taea te whakahohe i ngā wātū i roto i te kōnaephp.ini ... Tirohia te tawhā session.auto_start.</p>';
@@ -156,4 +181,6 @@
$string['wrongzipfilename'] = 'Ehara tēnei ingoakōnae ZIP i te tika';
$string['wwwroot'] = 'Wāhitau Tukutuku';
$string['wwwrooterror'] = 'Te āhua nei kāore te wāhitau tukutuku i te tika - kāore tēnei tāutanga o Moodle i reira.';
+$string['xmlrpcrecommended'] = 'Tāuta i ngā kōwhiri xmlrpc toronga e whaipainga ana mō te mahinga whatunga Mūtara.';
+$string['ziprequired'] = 'Ko te toronga Zip PHP e hiahiatia ana ināianei e Mūtara, ko ngā ā-rua info-ZIP i te puna PclZip kua mutu rawa atu te whakamahi.';
?>
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.