Permalink
Browse files

Translation of Moodle 1.2dev .

 • Loading branch information...
adamtpaw
adamtpaw committed Feb 12, 2004
1 parent 58fcf99 commit 45c93e2669e5c829b00d2bd039df0e26cd61026a
Showing with 1,580 additions and 2,101 deletions.
 1. +48 −85 lang/pl/assignment.php
 2. +65 −123 lang/pl/auth.php
 3. +43 −75 lang/pl/chat.php
 4. +23 −37 lang/pl/choice.php
 5. +135 −253 lang/pl/forum.php
 6. +15 −29 lang/pl/help/forum/ratings.html
 7. +9 −36 lang/pl/journal.php
 8. +809 −705 lang/pl/moodle.php
 9. +174 −305 lang/pl/quiz.php
 10. +43 −79 lang/pl/resource.php
 11. +1 −1 lang/pl/survey.php
 12. +215 −373 lang/pl/workshop.php
View
@@ -1,85 +1,48 @@
-<?php
-//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
-//Modul assignment.php
-
-$string['allowresubmit'] = "Zezwól na wielokrotne przesyłanie rozwiązania";
-
-$string['assignmentdetails'] = " Szczegóły zadania";
-
-$string['assignmentmail'] = " \$a->teacher umieścił informację zwrotną na temat twojego rozwiązania zadania '\$a->assignment' Możesz zobaczyć ją załączoną do swojego rozwiązania pod adresem \$a->url";
-
-$string['assignmentmailhtml'] = " \$a-> umieścił informację zwrotną na temat twojego rozwiązania zadania '<i>\$a->assignment</i>'<br /><br /> Możesz zobaczyć ją załączoną do <a href=\\\"\$a->url\\\"> swojego rozwiązania </a>.";
-
-$string['assignmentname'] = "Nazwa zadania";
-
-$string['assignmenttype'] = "Rodzaj zadania";
-
-$string['description'] = "Opis";
-
-$string['duedate'] = " Termin oddawania zadania";
-
-$string['early'] = " \$a przed terminem";
-
-$string['failedupdatefeedback'] = " Nie udało się uaktualnić informacji zwrotnej dla użytkownika \$a";
-
-$string['feedback'] = " Informacja zwrotna";
-
-$string['feedbackupdated'] = " Informacja zwrotna została uaktualniona dla \$a osób";
-
-$string['late'] = " \$a zbyt późno";
-
-$string['maximumgrade'] = " Maksymalna ocena";
-
-$string['maximumsize'] = " Maksymalny rozmiar";
-
-$string['modulename'] = " Zadanie";
-
-$string['modulenameplural'] = " Zadania";
-
-$string['newsubmissions'] = " Przesłane rozwiązania";
-
-$string['notgradedyet'] = "Jeszcze nie oceniono";
-
-$string['notsubmittedyet'] = " Nic jeszcze nie przesłano";
-
-$string['overwritewarning'] = " UWAGA: Ponowne przesłanie zastąpi twoje aktualne rozwiązanie";
-
-$string['saveallfeedback'] = " Zapisz moje wszystkie informacje zwrotne";
-
-$string['submissionfeedback'] = " Informacje zwrotne na temat rozwiązania";
-
-$string['submissions'] = " Rozwiązania";
-
-$string['submitassignment'] = " Prześlij swoje rozwiązanie korzystając z poniższego formularza";
-
-$string['submitted'] = " Przesłano";
-
-$string['typeoffline'] = "Działania wykonywane w trybie off-line";
-
-$string['typeuploadsingle'] = " Wymagane przesłanie jednego pliku";
-
-$string['uploadbadname'] = " Nazwa pliku zawierała nieprawidłowe znaki i nie mogła zostać przesłana";
-
-$string['uploadedfiles'] = " Przesłane pliki";
-
-$string['uploaderror'] = " Wystąpił błąd podczas próby zapisu na serwer";
-
-$string['uploadfailnoupdate'] = " Plik został przesłany prawidłowo, ale nie można było uaktualnić twojego rozwiązania";
-
-$string['uploadfiletoobig'] = " Niestety rozmiar pliku jest zbyt duży (limit : \$a bajtów)";
-
-$string['uploadnofilefound'] = " Nie znaleziono pliku - upewnij się, że wybrałeś plik do przesłania";
-
-$string['uploadnotregistered'] = " '\$a' został przesłany prawidłowo, ale rozwiązanie nie zostało zarejestrowane";
-
-$string['uploadsuccess'] = " Prawidłowo przesłano '\$a'";
-
-$string['viewfeedback'] = " Obejrzyj wyniki i informacje zwrotne za zadanie";
-
-$string['viewsubmissions'] = " Przejrzyj \$a przesłanych rozwiązań";
-
-$string['yoursubmission'] = " Twoje rozwiązanie";
-
-$string[''] = "";
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // assignment.php - created with Moodle 1.2 development (2004020300)
+
+
+$string['allowresubmit'] = 'Zezwól na wielokrotne przesyłanie rozwiązania';
+$string['assignmentdetails'] = ' Szczegóły zadania';
+$string['assignmentmail'] = ' $a->teacher umieścił informację zwrotną na temat twojego rozwiązania zadania \'$a->assignment\' Możesz zobaczyć ją załączoną do swojego rozwiązania pod adresem $a->url';
+$string['assignmentmailhtml'] = ' $a-> umieścił informację zwrotną na temat twojego rozwiązania zadania \'<i>$a->assignment</i>\'<br /><br /> Możesz zobaczyć ją załączoną do <a href=\"$a->url\"> swojego rozwiązania </a>.';
+$string['assignmentname'] = 'Nazwa zadania';
+$string['assignmenttype'] = 'Rodzaj zadania';
+$string['configmaxbytes'] = 'Domyślna wielkość plików dla wszystkich prac na tej stronie (chyba, że przedmiot bądź ustawienia strony nakładają jeszcze inne ograniczenia)';
+$string['description'] = 'Opis';
+$string['duedate'] = ' Termin oddawania zadania';
+$string['duedateno'] = 'Brak terminu oddania pracy';
+$string['early'] = ' $a przed terminem';
+$string['existingfiledeleted'] = 'Plik $a został usunięty';
+$string['failedupdatefeedback'] = ' Nie udało się uaktualnić informacji zwrotnej dla użytkownika $a';
+$string['feedback'] = ' Informacja zwrotna';
+$string['feedbackupdated'] = ' Informacja zwrotna została uaktualniona dla $a osób';
+$string['late'] = ' $a zbyt późno';
+$string['maximumgrade'] = ' Maksymalna ocena';
+$string['maximumsize'] = ' Maksymalny rozmiar';
+$string['modulename'] = ' Zadanie';
+$string['modulenameplural'] = ' Zadania';
+$string['newsubmissions'] = ' Przesłane rozwiązania';
+$string['notgradedyet'] = 'Jeszcze nie oceniono';
+$string['notsubmittedyet'] = ' Nic jeszcze nie przesłano';
+$string['overwritewarning'] = ' UWAGA: Ponowne przesłanie zastąpi twoje aktualne rozwiązanie';
+$string['saveallfeedback'] = ' Zapisz moje wszystkie informacje zwrotne';
+$string['submissionfeedback'] = ' Informacje zwrotne na temat rozwiązania';
+$string['submissions'] = ' Rozwiązania';
+$string['submitassignment'] = ' Prześlij swoje rozwiązanie korzystając z poniższego formularza';
+$string['submitted'] = ' Przesłano';
+$string['typeoffline'] = 'Działania wykonywane w trybie off-line';
+$string['typeuploadsingle'] = ' Wymagane przesłanie jednego pliku';
+$string['uploadbadname'] = ' Nazwa pliku zawierała nieprawidłowe znaki i nie mogła zostać przesłana';
+$string['uploadedfiles'] = ' Przesłane pliki';
+$string['uploaderror'] = ' Wystąpił błąd podczas próby zapisu na serwer';
+$string['uploadfailnoupdate'] = ' Plik został przesłany prawidłowo, ale nie można było uaktualnić twojego rozwiązania';
+$string['uploadfiletoobig'] = ' Niestety rozmiar pliku jest zbyt duży (limit : $a bajtów)';
+$string['uploadnofilefound'] = ' Nie znaleziono pliku - upewnij się, że wybrałeś plik do przesłania';
+$string['uploadnotregistered'] = ' \'$a\' został przesłany prawidłowo, ale rozwiązanie nie zostało zarejestrowane';
+$string['uploadsuccess'] = ' Prawidłowo przesłano \'$a\'';
+$string['viewfeedback'] = ' Obejrzyj wyniki i informacje zwrotne za zadanie';
+$string['viewsubmissions'] = ' Przejrzyj $a przesłanych rozwiązań';
+$string['yoursubmission'] = ' Twoje rozwiązanie';
+
+?>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 45c93e2

Please sign in to comment.